DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 7. szám április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyes állandó bizottságai képviselő-, illetve nem képviselő tagjainak megválasztásáról, továbbá tag delegálásáról a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumába /2008. (III. 20.) Ö.h. Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A Debrecen, Balmazújvárosi úton található 17232/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A hrsz-ú, Debrecen, Tőzsér u. 24. sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről 794

2 48/2008. (III. 20.) Ö.h. A 30287/42 hrsz-ú, Debrecen, Monostorpályi u sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. A hrsz-ú, Debrecen, Nyíl u sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. A 25689/20 hrsz-ú, Debrecen, Létai úton található ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen, Békessy B. utca - Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú ingatlan (OMV telek) ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debrecen, Hadházi út - Nyíl utca csomópont átépítéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A debreceni piactömb rehabilitációjával kapcsolatos, a 98/2004. (V. 6.) Kh. határozattal elfogadott Adásvételi szerződés és telekalakítást elrendelő okirat módosításának kezdeményezéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. Felterjesztési javaslatról a debreceni BÁH Menekülteket Befogadó Állomás feladatkörének szakosodása tárgyában /2008. (III. 20.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Közoktatási megállapodás kötéséről A Vasút a gyermekekért Alapítvánnyal /2008. (III. 20.) Ö.h. Indítható osztályok számáról a 2008/2009. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán 944

3 61/2008. (III. 20.) Ö.h. A Hunyadi János Általános Iskola magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A Nagyerdei Kultúrpark Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A 45. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Repülőtér hasznosítására vagy elidegenítésére kiírt pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok értékelése és a második forduló feltételeinek meghatározása tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 978 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 20-ai rendes, zárt ülésen hozott határozatairól 66/2008. (III. 20.) Ö.h. A Repülőtér hasznosítására vagy elidegenítésére kiírt pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok értékeléséről és a második forduló feltételeinek meghatározásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Díszpolgára cím adományozása tekintetében a tárgyévben kiadható címek emeléséről 979 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 71/2008. (III. 20.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 979

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) és a 24. (1) bekezdése, az évi IV. törvény 74/C. (1) bekezdése, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 59. (2) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi Suták Miklós lemondását képviselői mandátumáról, és megköszöni képviselőként, az Etikai Bizottság elnökeként, a Szociális Bizottság tagjaként, továbbá a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának tagjaként végzett munkáját. 2./ Visszahívja március 20. napjával az Etikai Bizottságból dr. Zsiros Zsoltot, a bizottság nem képviselő tagját és megköszöni munkáját. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakra tekintettel megválasztja március 21. napjával a) az Etikai Bizottság képviselő tagjának és egyidejűleg elnökének, illetve a Szociális Bizottság képviselő tagjának dr. Zsiros Zsoltot, b) az Etikai Bizottság nem képviselő tagjának Suták Miklóst. 4./ A Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumába március 21. napjával dr. Zsiros Zsoltot delegálja. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 1-3./ pontokban foglalt döntésről az érintetteket, az érintett bizottságok elnökeit értesítse, továbbá a Titkárság vezetőjét, hogy a 4./ pontban foglalt döntésről az illetékes bíróságot értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester, a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 44/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdése alapján

5 1./ a 23/2008. (II. 21.) Ö.h. 10./ pontjában foglalt kötelezettségvállalására tekintettel pályázatot ír ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására című pályázaton indulni szándékozó társasházak, lakásszövetkezetek pályázati önrészének vissza nem térítendő önkormányzati támogatása érdekében. 2./ Felkéri a Titkárság vezetőjét a helyi pályázati eljárás lefolytatására a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közreműködésével. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője 3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi pályázati eljárás keretében támogatásra javasolt társasházi pályázatokhoz kapcsolódó, a központi pályázati felhívásban előírt önkormányzati dokumentumok aláírására. Határidő: a pályázat eredményességéről szóló döntést követően: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az önkormányzat által is támogatott, a központi pályázaton nyertes társasházak esetén az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrt biztosítson a pályázatban szereplő műszaki tartalom szerint történő kivitelezés ellenőrzése érdekében. Határidő: a kivitelezések megkezdési időpontja Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 5./ A 241/2001. (XII. 6.) Kh. határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 6./ Felkéri a Titkárság vezetőjét, hogy a központi, illetve az önkormányzati pályázati eljárásban rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséről szóló tájékoztatót Debrecen Megyei Jogú Város honlapján, valamint legalább egy helyi lapban jelentesse meg. Határidő: a keretösszeg kimerülését követően: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 Melléklet a 241/2001. (XII. 6.) Kh. határozattal elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város Lakóépület-felújítási programjához Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására benyújtott pályázatok és a megítélt állami és önkormányzati támogatás alakulása 2001 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata először 2001-ben hirdette ki a lakosság felé az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló rendeletét, igazodva a központi, állami támogatási rendszerhez. A program keretében az alábbi beruházások valósultak meg: Helyszín Szigligeti u sz. alatti társasház Hajó u sz. alatti társasház Domokos L. u sz. alatti társasház Fejlesztés jellege Nyílászáró csere+ gépészeti korszerűsítés Nyílászáró csere Nyílászáró csere Beruházási összköltség Ft-ban Állami támogatás Ft-ban Önkormányzati támogatás Ft-ban Lakossági saját erő Ft-ban Összesen Az Önkormányzat 2002-ben és 2003-ban nem hirdetett lakossági energia-megtakarításra irányuló támogatási programot ben a központi kiíráshoz igazodva Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának évi támogatási rendszerét. A felhívásra 4 db lakossági pályázat érkezett, melyeket az Önkormányzat kivétel nélkül továbbított a központi bíráló szervhez (Belügyminisztériumhoz). Ez évben az Önkormányzat saját tulajdonú épület energiatakarékos felújítására is nyújtott be pályázatot, így összesen 5 db pályázat került továbbításra. Egy pályázat a központi bírálat során elutasításra került, a többit a szaktárca támogatta. A nyertes pályázatokban foglalt fejlesztések teljes egészében megvalósultak.

7 A pályázatok és beruházások főbb adatai a következők: LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás Összes DMJV. Állam Lakóköz. szám költség költsége költsége költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Bethlen u Mester u Menyhárt tér Epreskert u ÖSSZESEN évben az Önkormányzathoz 15 db lakossági pályázat érkezett be. Az Önkormányzat 1 db pályázatot tartalmi hiányosságok miatt elutasított. A fennmaradó 14 db pályázat továbbításra került az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. Az Önkormányzat évben is nyújtott be pályázatot saját tulajdonú épület felújítására, így összesen 15 db pályázat került továbbításra. A benyújtott pályázatok közül 14 db pályázat támogatásáról született központi döntés, 1 db pályázatot a felelős tárca nélküli miniszter elutasított. A pályázatokban foglalt beruházások megvalósítását az Önkormányzat év folyamán tervezi. A nyertes pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás Összes DMJV. Állam Lakóköz. szám költség költsége költsége költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Menyhárt J. tér Menyhárt J. tér Jerikó u Bethlen u Mester u Vas Gerteben Jerikó u Cívis u Cívis u Hajó u Kishegyesi u Kurta u Teleki u , Haláp Önkormányzati saját pályázat: Epreskert u ÖSSZESEN

8 évben az Önkormányzathoz 30 db lakossági pályázat érkezett be. Az Önkormányzat 4 db pályázatot határidő be nem tartása miatt elutasított. A fennmaradó 26 db pályázat továbbításra került az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. A benyújtott pályázatok közül 23 db pályázat támogatásáról született központi döntés, 3 db pályázatot a felelős tárca nélküli miniszter elutasított. A pályázatokban foglalt beruházások megvalósítását az Önkormányzat év folyamán tervezi. A nyertes pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás szám Összes költség DMJV. költsége Állam költsége Lakóköz. költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Bethlen u Böszörményi út Görgey u Hajó u Mikszáth Kálmán u Batthyány u , Jászai M. u Károlyi M. u. 5. * Krónikás u Menyhárt J. tér Piac u Sinai M Szoboszlói út Vargakert u Borbíró tér Kardos Albert u. 17/A Kardos Albert u. 21/A Kardos Albert u. 25/A Kardos Albert u. 29/A Szigligeti u Vincellér u Damjanich u Derék u Vasvári P. u ÖSSZESEN * Megjegyzés: a támogatásból nem fedezhető költséget tartalmaz Ft összegben. ÖSSZEGZÉS 2001-ben: A fejlesztés 3 db társasházi épületet érintett, összesen mintegy 200 millió forint beruházási összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 66,4 millió forint támogatást biztosított ban: Az Önkormányzat nem hirdetett felújítási programot ben: 4 épületet és 291 lakást érintő felújítás valósulhat meg (2005. évben), összesen 133,5 millió forint bekerülési költséggel, melyből az önkormányzati támogatás összege 68,3 millió forint volt.

9 2005-ben: 15 db pályázat került benyújtásra az OLÉH-hez, melyből 14 db pályázatról támogatási döntés született. A program keretében 973 db lakást érintő fejlesztés valósulhat meg, összesen 757,7 millió forint bekerülési összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 273,1 millió forintot biztosít ban: 26 db pályázat került benyújtásra, melyből 23 db pályázatról támogatási döntés született. A program keretében 1490 db lakást érintő fejlesztés valósulhat meg, összesen 1209,3 millió forint bekerülési összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 396,2 millió forintot biztosít ben az állam nem írt ki felújítási programot.

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XLII. törvény 1. -a alapján 1./ közszolgáltatási szerződést köt április december 31-ig terjedő időtartamra a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 4024 Debrecen, Tímár utca ; képviseli: Nagy András ügyvezető). 2./ Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: a közszolgáltatási szerződés előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 23. (1) bekezdés a) pontja, és a (2) bekezdés a) pontja, a 27. -a és a 28. -a alapján 1./ értékesítésre kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 17232/21 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 3151 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Balmazújvárosi út mentén található belterületi ingatlant. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként versengő ajánlatkérést határoz meg, melyre - a Centermanagement Invest Hungary Alpha Kft-t (1037 Budapest, Montevideo u. 5.), valamint - a HOFER Magyarország Ingatlan Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft-t (2040 Budaörs, Szabadság u. 117.) hívja meg azzal, hogy vevőnek a versengő ajánlatkérés során legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevőt jelöli ki.

11 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát Ft + Áfa összegben, a versengő ajánlatkérésen történő részvétel letéti díját Ft + Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a teljes vételárat a versengő ajánlatkérést követő 15 napon belül a letéti díj beszámításával a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által kiállított díjbekérő ellenében, egyösszegben megfizetni az Önkormányzat számára. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a versengő ajánlatkérés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 47/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a Debrecen, hrsz-ú, a valóságban Tőzsér u. 24. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozás fenntartása a továbbiakban nem szolgál önkormányzati érdeket. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a 30287/42 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Monostorpályi út 185. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozás fenntartása nem indokolt. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nyíl u szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 279 m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozással elérni kívánt közérdekű cél kedvezményezettje nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Állam.

13 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a Debrecen, Létai úton található, 25689/20 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, - tekintettel arra, hogy a korlátozás indoka nem az Önkormányzat érdekkörében merült fel -, amennyiben a kisajátításban érdekelt Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nem terjeszt elő kisajátítás iránti kérelmet. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 51/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése alapján 1./ hozzájárul, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (Budapest, Andrássy út 100., képviseletében: Novák László asset manager) a tulajdonát képező Debrecen, Békessy Béla utca Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú, 7764 m 2 területű ingatlant a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba DMJV Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése nélkül értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. (1149 Budapest, Angol u. 77. sz., képviseletében: Dr. Ruszó Gyula ügyvezető) részére, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, Spar út, képviseletében: Feiner Péter és Csiba Gábor ügyvezetők) részére. 2./ DMJV Önkormányzata négyoldalú szerződést köt az 1./ pontban foglalt jogügylet végrehajthatósága érdekében a mellékelt Szerződés-tervezet szerint, azzal a bontó feltétellel, hogy amennyiben bármelyik szerződő fél üzemanyagtöltő állomás építése iránt hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a teljes elszámolás mellett. 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a négyoldalú szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

15 Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda, Dr. Nyéki Emese ügyvéd 4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A. fsz. 2. sz. Tel.fax: 52/ , 30/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET mely létrejött egyrészről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4024 Debrecen, Piac u. 20., törzsszám: , KSH szám: , adószám: ,) képviseletében: Kósa Lajos polgármester másrészről az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (Budapest, Andrássy út 100. sz. Cg adószáma: ) képviseletében Novák László asset manager, valamint az IMMOBIL 2000 Kft. (1149 Budapest, Angol út 77. sz Cg..adószáma:..) képviseletében Dr. Ruszó Gyula ügyvezető, és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út. Cg..adószám: ) képviseletében Feiner Péter és Csiba Gábor ügyvezetők, mint együttműködő felek (továbbiakban: együttműködő felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK 1./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata december 5. napján értékesítette a kizárólagos tulajdonában álló debreceni 21359/3 hrsz. alatt felvett, a valóságban a Békéssy Béla u. Böszörményi út sarkán található mindösszesen 5580 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az OMV Hungária Ásványolaj Kft-nek, mindösszesen Ft vételárért. Felek rögzítik továbbá, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft ben megvásárolta a szintén Önkormányzati tulajdonban álló debreceni 21359/4 hrsz. alatt felvett ingatlanból 2184 m 2 nagyságú ingatlanilletőséget, mindösszesen Ft vételárért. A fentiekben meghatározott ingatlan és az ingatlanilletőség összevonására tekintettel alakult ki a debreceni 21359/3 hrsz alatt felvett kivett építési terület megnevezésű, mindösszesen 7764 m 2 nagyságú belterületi ingatlan, melynek 1/1 arányú tulajdonosa az OMV Hungária Ásványolaj Kft. 2./ Az adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató létesítmény, üzletház építésén túl benzinkút kialakítására is lehetősége van vevőnek. Felek rögzítették továbbá, hogy az ingatlanon kizárólag benzinkút létesítésére nincsen lehetőség, azonban lehetséges a benzinkút és az üzletház építésének ütemezési eltérése, de kizárólag egységes tervezés és engedélyezési eljárás mellett. A vevő kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a fentiekben részletezett üzletházat és a benzinkút felépítményt az adásvételi szerződés aláírását követő 3 éven belül megépíti, azzal, hogy amennyiben ezen kötelezettségének 3 éven belül nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jogügylettől elállni. 4./ Az OMV Hungária Ásványolaj Kft december 21. napján az ingatlanra terület-felhasználási engedélyt kapott a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodától üzemanyagtöltő állomás, és üzletház építése céljára, melyet azt követően többször is meghosszabbítottak. 5./ Az OMV Hungária Ásványolaj Kft március 2. napján nyújtott be kérelmet a Műszaki Irodához építési engedély iránt üzemanyagtöltő állomás, és üzletház építése céljára. Az első fokú építésügyi hatóság határozata ellen a lakosság fellebbezést nyújtott be, amit a Közigazgatási Hivatal elutasított, mely határozatot a lakosság képviselői bíróság előtt támadtak meg.

16 Az eredeti építési engedélyt február 11. napján a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta, mely így jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált. Az OMV Hungária Ásványolaj Kft. az építési munkálatokat ténylegesen nem kezdte el, azonban január 16. napján iktatott kérelmében az építési engedély érvényességének meghosszabbítását kérte, mely kérelmét később visszavonta. A Műszaki Osztály 13574/3/2004. számú határozatában rögzítette, hogy a február 11. napján végrehajthatóvá vált építési engedély február 11. napját érvényét vesztette. 6./ Az ingatlanon jelenleg teherként fennáll DMJV Önkormányzat jogosult javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom. Felek rögzítik, hogy jelenleg a tulajdonos az ingatlan vonatkozásában érvényes építési engedéllyel nem rendelkezik. 7./ Fenti előzmények előrebocsátása után felek között létrejött az alábbi együttműködési megállapodás: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1./ Együttműködő felek rögzítik, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. kérelmet nyújtott be DMJV Önkormányzathoz, melyben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került, és az ingatlant terhelő beépítési kötelezettség, valamint annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésének engedélyezését kérte, tekintettel arra, hogy az ingatlant tovább kívánja értékesíteni az IMMOBIL 2000 Kft-nek üzletház megvalósítása céljából. 2./ Az IMMOBIL 2000 Kft. jelen okirat aláírásával egyidejűleg kinyilatkozza, hogy az ingatlant meg kívánja vásárolni, de a területre nem épít üzemanyagtöltő állomást, hanem az ingatlanra SPAR Szupermarket építését tervezi, melyet tovább kíván értékesíteni a Spar Magyarország Kft-nek. 3./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata 51/2008. (III. 20.) határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. a kizárólagos tulajdonát képező, debreceni 21359/3 hrsz alatt felvett, a valóságban Debrecen, Békéssy Béla utca Böszörményi út sarkán található mindösszesen 7764 m 2 nagyságú belterületi ingatlant értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. részére üzletház megvalósítása céljából, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részére továbbértékesítse azt, anélkül, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett beépítési kötelezettség és az ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat törölnék. 4./ Együttműködő felek kinyilatkozzák figyelemmel az OMV Hungária Ásványolaj Kft-nek, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-nek, valamint az IMMOBIL 2000 Kft-nek a január 16. és 17. napján megtett nyilatkozatára hogy a területen semmilyen körülmények között sem tervezik üzemanyagöltő állomás létrehozását. 5./ Együttműködő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha bármelyik fél üzemanyagtöltő állomás építése iránt hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a teljes elszámolás mellett. Az eredeti állapot helyreállítása azt jelenti, hogy az eredeti tulajdonviszonyok kerülnek visszaállításra. Együttműködő felek tudomásul veszik, hogy az időközben végzett beruházások tekintetében kizárólag a beruházó és az OMV között keletkezik elszámolási kötelezettség.

17 Együttműködő felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlan jelenlegi tulajdonosa vagy az IMMOBIL 2000 Kft., illetőleg a Spar Magyarország Kft. jelen megállapodást megszegi, melynek következtében az eredeti állapot kerül helyreállításra úgy a szerződést megszegő fél meghiúsulási kötbért köteles fizetni a DMJV Önkormányzata javára, melynek összege Ft. 6./ Jelen megállapodás, annak mind a négy fél általi aláírásának a napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre. 7./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás módosítására csak írásbeli alakban kerülhet sor, és a megállapodásban foglalt valamennyi jognyilatkozat csak írásbeli alakban érvényes. 8./ Megállapodást kötő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt egyeztetést követően közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a felek szerződéskötési akaratának. Az egész megállapodás orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a felek a jelen szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 8./ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat békés úton rendezik, de egyébként kikötik a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét. 9./ Együttműködő felek megbízást adnak a Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda (Dr. Nyéki Emese ügyvéd ügyintézése mellett, 4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A. fsz. 2.) részére a jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot áttanulmányozták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag, és cégszerűen aláírták. Debrecen, Debrecen, DMJV Önkormányzat képviseletében Kósa Lajos polgármester OMV Hunária Ásványolaj Kft. képviseletében Novák László Debrecen, Debrecen, IMMOBIL 2000 Kft. képviseletében Dr. Ruszó Gyula ügyvezető SPAR Magyarország Kft. képviseletében Csiba Gábor Feiner Péter ügyvezetők Készítettem, ellenjegyzem: Debrecen, 2008.

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra március 17-ei beadási határidővel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira címen kiírt pályázathoz kapcsolódóan a Kastély utca 35. sz. főút és Tócó patak közötti részének 6 millió forintot meghaladó összköltségűre becsült megtisztítási projektjének megvalósítása érdekében, 5 millió forint támogatás elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti projekt megvalósítása érdekében meghatározott összköltség 20%-ának megfelelő mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/III/1. számú mellékletének Illegális szemétlerakók megszüntetése című sora terhére. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 53/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítése társfinanszírozásának elnyerésére, a Debrecen, Hadházi út Nyíl utca csomópontban körforgalmi csomópont megtervezésének és kivitelezésének vonatkozásában, a maximális 80 M Ft támogatás elnyerésére, 60 M Ft saját forrás biztosításával.

19 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti beruházás megvalósításához a 60 M Ft összegű saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/IV.4.1. számú melléklete 40. Pályázati önrész sora terhére biztosítja, azzal hogy javasolja a polgármesternek, hogy a szükséges összeget az 1. Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi u. Simonffy u. között) + tervezés (Hatvan u. Miklós u. között) soráról csoportosítsa át. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: március 31. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 54/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot ír ki a melléklet szerint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása című pályázaton indulni szándékozó társasházak, lakásszövetkezetek önrészének vissza nem térítendő támogatása érdekében azzal, hogy támogatás a pályázó által megjelölt bekerülési költség legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg erejéig nyújtható, de nem haladhatja meg a Ft/lakás összeget. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt helyi pályázati eljárás keretében nyújtandó támogatásokhoz 10 millió Ft keretösszeget biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

20 3./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, Thomas Mann u. 45. sz. alatt található bérház, a 91%-os önkormányzati tulajdonban lévő Derék u. 22. sz. alatt található társasház, valamint a 79%-os önkormányzati tulajdonban lévő Ibolya u. 23. alatt található társasház vonatkozásában. Ezek költségét a évi Lakásalap terhére biztosítja. 4./ Felkéri a Titkárság vezetőjét az 1./ pontban meghatározott helyi pályázati eljárás lefolytatására a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közreműködésével. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője 5./ Az 1./ pontban meghatározott helyi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálására a Tulajdonosi Bizottságot jelöli ki. Határidő: a pályázatok beérkezésétől folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30. Felelős: a Tulajdonosi Bizottság elnöke 6./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatásra javasolt pályázatokhoz kapcsolódó, a központi pályázati felhívásban előírt önkormányzati dokumentumok aláírására. Határidő: a pályázat eredményességéről szóló döntést követően: azonnal Felelős: a polgármester 7./ Felkéri a Titkárság vezetőjét, hogy a 3./ pontban megjelölt kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő bérház pályázati anyagát készítse el, majd a Közgyűlésre terjessze be, továbbá a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő társasházaknak a pályázati eljáráson történő indulási szándékát tartalmazó közgyűlési döntését szerezze be, a pályázati anyagokat készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 15. szám 2007. július 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 165/2007. (VII. 5.) Ö.h. A Debrecen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre.

1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel ellátott lakóépületekre. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2008. (III. 28.) számú rendelete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 10. szám 2005. április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 69/2005.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 335/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a az új megyei mentőállomás és a központi orvosi ügyelet létesítésével kapcsolatosan megkötendő megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 1. szám 2012. január 12. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-345/2007. Tárgy: Makó - Rákosi ingatlanok pályázat útján Üi.: Joó Sz. történő értékesítése Melléklet: 1 db pályázati felhívás, 1 db pályázati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV.1. ) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Szám: 812-4/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Napirend: Lengyeltóti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben