DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 7. szám április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyes állandó bizottságai képviselő-, illetve nem képviselő tagjainak megválasztásáról, továbbá tag delegálásáról a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumába /2008. (III. 20.) Ö.h. Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megkötéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A Debrecen, Balmazújvárosi úton található 17232/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A hrsz-ú, Debrecen, Tőzsér u. 24. sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről 794

2 48/2008. (III. 20.) Ö.h. A 30287/42 hrsz-ú, Debrecen, Monostorpályi u sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. A hrsz-ú, Debrecen, Nyíl u sz. alatti ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. A 25689/20 hrsz-ú, Debrecen, Létai úton található ingatlan kisajátítási ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen, Békessy B. utca - Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú ingatlan (OMV telek) ügyéről /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debrecen, Hadházi út - Nyíl utca csomópont átépítéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatás elnyerésére /2008. (III. 20.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A debreceni piactömb rehabilitációjával kapcsolatos, a 98/2004. (V. 6.) Kh. határozattal elfogadott Adásvételi szerződés és telekalakítást elrendelő okirat módosításának kezdeményezéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. Felterjesztési javaslatról a debreceni BÁH Menekülteket Befogadó Állomás feladatkörének szakosodása tárgyában /2008. (III. 20.) Ö.h. Az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról és az ellátási szerződések módosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Közoktatási megállapodás kötéséről A Vasút a gyermekekért Alapítvánnyal /2008. (III. 20.) Ö.h. Indítható osztályok számáról a 2008/2009. tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamán 944

3 61/2008. (III. 20.) Ö.h. A Hunyadi János Általános Iskola magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről /2008. (III. 20.) Ö.h. A Nagyerdei Kultúrpark Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A 45. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Repülőtér hasznosítására vagy elidegenítésére kiírt pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok értékelése és a második forduló feltételeinek meghatározása tárgyú előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról 978 KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése március 20-ai rendes, zárt ülésen hozott határozatairól 66/2008. (III. 20.) Ö.h. A Repülőtér hasznosítására vagy elidegenítésére kiírt pályázat első fordulójában beérkezett ajánlatok értékeléséről és a második forduló feltételeinek meghatározásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Kölcsey Ferenc ösztöndíj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Sajtódíja adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Díszpolgári cím, Pro Urbe és Mecénás díj adományozásáról /2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen Város Díszpolgára cím adományozása tekintetében a tárgyévben kiadható címek emeléséről 979 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 71/2008. (III. 20.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 979

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 43/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) és a 24. (1) bekezdése, az évi IV. törvény 74/C. (1) bekezdése, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 59. (2) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi Suták Miklós lemondását képviselői mandátumáról, és megköszöni képviselőként, az Etikai Bizottság elnökeként, a Szociális Bizottság tagjaként, továbbá a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának tagjaként végzett munkáját. 2./ Visszahívja március 20. napjával az Etikai Bizottságból dr. Zsiros Zsoltot, a bizottság nem képviselő tagját és megköszöni munkáját. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakra tekintettel megválasztja március 21. napjával a) az Etikai Bizottság képviselő tagjának és egyidejűleg elnökének, illetve a Szociális Bizottság képviselő tagjának dr. Zsiros Zsoltot, b) az Etikai Bizottság nem képviselő tagjának Suták Miklóst. 4./ A Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Kuratóriumába március 21. napjával dr. Zsiros Zsoltot delegálja. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a 1-3./ pontokban foglalt döntésről az érintetteket, az érintett bizottságok elnökeit értesítse, továbbá a Titkárság vezetőjét, hogy a 4./ pontban foglalt döntésről az illetékes bíróságot értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester, a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 44/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdése alapján

5 1./ a 23/2008. (II. 21.) Ö.h. 10./ pontjában foglalt kötelezettségvállalására tekintettel pályázatot ír ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására című pályázaton indulni szándékozó társasházak, lakásszövetkezetek pályázati önrészének vissza nem térítendő önkormányzati támogatása érdekében. 2./ Felkéri a Titkárság vezetőjét a helyi pályázati eljárás lefolytatására a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közreműködésével. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője 3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi pályázati eljárás keretében támogatásra javasolt társasházi pályázatokhoz kapcsolódó, a központi pályázati felhívásban előírt önkormányzati dokumentumok aláírására. Határidő: a pályázat eredményességéről szóló döntést követően: azonnal Felelős: a polgármester 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az önkormányzat által is támogatott, a központi pályázaton nyertes társasházak esetén az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrt biztosítson a pályázatban szereplő műszaki tartalom szerint történő kivitelezés ellenőrzése érdekében. Határidő: a kivitelezések megkezdési időpontja Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 5./ A 241/2001. (XII. 6.) Kh. határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 6./ Felkéri a Titkárság vezetőjét, hogy a központi, illetve az önkormányzati pályázati eljárásban rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséről szóló tájékoztatót Debrecen Megyei Jogú Város honlapján, valamint legalább egy helyi lapban jelentesse meg. Határidő: a keretösszeg kimerülését követően: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 Melléklet a 241/2001. (XII. 6.) Kh. határozattal elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város Lakóépület-felújítási programjához Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására benyújtott pályázatok és a megítélt állami és önkormányzati támogatás alakulása 2001 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata először 2001-ben hirdette ki a lakosság felé az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló rendeletét, igazodva a központi, állami támogatási rendszerhez. A program keretében az alábbi beruházások valósultak meg: Helyszín Szigligeti u sz. alatti társasház Hajó u sz. alatti társasház Domokos L. u sz. alatti társasház Fejlesztés jellege Nyílászáró csere+ gépészeti korszerűsítés Nyílászáró csere Nyílászáró csere Beruházási összköltség Ft-ban Állami támogatás Ft-ban Önkormányzati támogatás Ft-ban Lakossági saját erő Ft-ban Összesen Az Önkormányzat 2002-ben és 2003-ban nem hirdetett lakossági energia-megtakarításra irányuló támogatási programot ben a központi kiíráshoz igazodva Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának évi támogatási rendszerét. A felhívásra 4 db lakossági pályázat érkezett, melyeket az Önkormányzat kivétel nélkül továbbított a központi bíráló szervhez (Belügyminisztériumhoz). Ez évben az Önkormányzat saját tulajdonú épület energiatakarékos felújítására is nyújtott be pályázatot, így összesen 5 db pályázat került továbbításra. Egy pályázat a központi bírálat során elutasításra került, a többit a szaktárca támogatta. A nyertes pályázatokban foglalt fejlesztések teljes egészében megvalósultak.

7 A pályázatok és beruházások főbb adatai a következők: LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás Összes DMJV. Állam Lakóköz. szám költség költsége költsége költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Bethlen u Mester u Menyhárt tér Epreskert u ÖSSZESEN évben az Önkormányzathoz 15 db lakossági pályázat érkezett be. Az Önkormányzat 1 db pályázatot tartalmi hiányosságok miatt elutasított. A fennmaradó 14 db pályázat továbbításra került az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. Az Önkormányzat évben is nyújtott be pályázatot saját tulajdonú épület felújítására, így összesen 15 db pályázat került továbbításra. A benyújtott pályázatok közül 14 db pályázat támogatásáról született központi döntés, 1 db pályázatot a felelős tárca nélküli miniszter elutasított. A pályázatokban foglalt beruházások megvalósítását az Önkormányzat év folyamán tervezi. A nyertes pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás Összes DMJV. Állam Lakóköz. szám költség költsége költsége költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Menyhárt J. tér Menyhárt J. tér Jerikó u Bethlen u Mester u Vas Gerteben Jerikó u Cívis u Cívis u Hajó u Kishegyesi u Kurta u Teleki u , Haláp Önkormányzati saját pályázat: Epreskert u ÖSSZESEN

8 évben az Önkormányzathoz 30 db lakossági pályázat érkezett be. Az Önkormányzat 4 db pályázatot határidő be nem tartása miatt elutasított. A fennmaradó 26 db pályázat továbbításra került az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz. A benyújtott pályázatok közül 23 db pályázat támogatásáról született központi döntés, 3 db pályázatot a felelős tárca nélküli miniszter elutasított. A pályázatokban foglalt beruházások megvalósítását az Önkormányzat év folyamán tervezi. A nyertes pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza. LAKÓKÖZÖSSÉG Lakás szám Összes költség DMJV. költsége Állam költsége Lakóköz. költsége db Ft Ft Ft Ft 1 Bethlen u Böszörményi út Görgey u Hajó u Mikszáth Kálmán u Batthyány u , Jászai M. u Károlyi M. u. 5. * Krónikás u Menyhárt J. tér Piac u Sinai M Szoboszlói út Vargakert u Borbíró tér Kardos Albert u. 17/A Kardos Albert u. 21/A Kardos Albert u. 25/A Kardos Albert u. 29/A Szigligeti u Vincellér u Damjanich u Derék u Vasvári P. u ÖSSZESEN * Megjegyzés: a támogatásból nem fedezhető költséget tartalmaz Ft összegben. ÖSSZEGZÉS 2001-ben: A fejlesztés 3 db társasházi épületet érintett, összesen mintegy 200 millió forint beruházási összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 66,4 millió forint támogatást biztosított ban: Az Önkormányzat nem hirdetett felújítási programot ben: 4 épületet és 291 lakást érintő felújítás valósulhat meg (2005. évben), összesen 133,5 millió forint bekerülési költséggel, melyből az önkormányzati támogatás összege 68,3 millió forint volt.

9 2005-ben: 15 db pályázat került benyújtásra az OLÉH-hez, melyből 14 db pályázatról támogatási döntés született. A program keretében 973 db lakást érintő fejlesztés valósulhat meg, összesen 757,7 millió forint bekerülési összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 273,1 millió forintot biztosít ban: 26 db pályázat került benyújtásra, melyből 23 db pályázatról támogatási döntés született. A program keretében 1490 db lakást érintő fejlesztés valósulhat meg, összesen 1209,3 millió forint bekerülési összköltséggel, melyhez az Önkormányzat 396,2 millió forintot biztosít ben az állam nem írt ki felújítási programot.

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és az évi XLII. törvény 1. -a alapján 1./ közszolgáltatási szerződést köt április december 31-ig terjedő időtartamra a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 4024 Debrecen, Tímár utca ; képviseli: Nagy András ügyvezető). 2./ Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: a közszolgáltatási szerződés előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet 23. (1) bekezdés a) pontja, és a (2) bekezdés a) pontja, a 27. -a és a 28. -a alapján 1./ értékesítésre kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 17232/21 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 3151 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Balmazújvárosi út mentén található belterületi ingatlant. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként versengő ajánlatkérést határoz meg, melyre - a Centermanagement Invest Hungary Alpha Kft-t (1037 Budapest, Montevideo u. 5.), valamint - a HOFER Magyarország Ingatlan Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft-t (2040 Budaörs, Szabadság u. 117.) hívja meg azzal, hogy vevőnek a versengő ajánlatkérés során legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevőt jelöli ki.

11 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan induló árát Ft + Áfa összegben, a versengő ajánlatkérésen történő részvétel letéti díját Ft + Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a vevő köteles a teljes vételárat a versengő ajánlatkérést követő 15 napon belül a letéti díj beszámításával a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által kiállított díjbekérő ellenében, egyösszegben megfizetni az Önkormányzat számára. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a versengő ajánlatkérés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 47/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a Debrecen, hrsz-ú, a valóságban Tőzsér u. 24. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozás fenntartása a továbbiakban nem szolgál önkormányzati érdeket. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a 30287/42 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Monostorpályi út 185. szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozás fenntartása nem indokolt. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 49/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Nyíl u szám alatt található, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 279 m 2 alapterületű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a korlátozással elérni kívánt közérdekű cél kedvezményezettje nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Állam.

13 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy a Debrecen, Létai úton található, 25689/20 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vonatkozásában nem nyújt be kisajátításra irányuló kérelmet. 2./ Kezdeményezi az 1./ pontban megjelölt ingatlanra Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet által elrendelt korlátozás megszüntetését, - tekintettel arra, hogy a korlátozás indoka nem az Önkormányzat érdekkörében merült fel -, amennyiben a kisajátításban érdekelt Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nem terjeszt elő kisajátítás iránti kérelmet. 3./ Felkéri a főépítészt, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanhoz kapcsolódóan a szabályozási terv módosításához szükséges eljárást folytassa le, és a módosítást terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

14 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 51/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése alapján 1./ hozzájárul, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (Budapest, Andrássy út 100., képviseletében: Novák László asset manager) a tulajdonát képező Debrecen, Békessy Béla utca Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú, 7764 m 2 területű ingatlant a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba DMJV Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése nélkül értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. (1149 Budapest, Angol u. 77. sz., képviseletében: Dr. Ruszó Gyula ügyvezető) részére, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, Spar út, képviseletében: Feiner Péter és Csiba Gábor ügyvezetők) részére. 2./ DMJV Önkormányzata négyoldalú szerződést köt az 1./ pontban foglalt jogügylet végrehajthatósága érdekében a mellékelt Szerződés-tervezet szerint, azzal a bontó feltétellel, hogy amennyiben bármelyik szerződő fél üzemanyagtöltő állomás építése iránt hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a teljes elszámolás mellett. 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a négyoldalú szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

15 Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda, Dr. Nyéki Emese ügyvéd 4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A. fsz. 2. sz. Tel.fax: 52/ , 30/ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET mely létrejött egyrészről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4024 Debrecen, Piac u. 20., törzsszám: , KSH szám: , adószám: ,) képviseletében: Kósa Lajos polgármester másrészről az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (Budapest, Andrássy út 100. sz. Cg adószáma: ) képviseletében Novák László asset manager, valamint az IMMOBIL 2000 Kft. (1149 Budapest, Angol út 77. sz Cg..adószáma:..) képviseletében Dr. Ruszó Gyula ügyvezető, és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út. Cg..adószám: ) képviseletében Feiner Péter és Csiba Gábor ügyvezetők, mint együttműködő felek (továbbiakban: együttműködő felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK 1./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata december 5. napján értékesítette a kizárólagos tulajdonában álló debreceni 21359/3 hrsz. alatt felvett, a valóságban a Békéssy Béla u. Böszörményi út sarkán található mindösszesen 5580 m 2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az OMV Hungária Ásványolaj Kft-nek, mindösszesen Ft vételárért. Felek rögzítik továbbá, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft ben megvásárolta a szintén Önkormányzati tulajdonban álló debreceni 21359/4 hrsz. alatt felvett ingatlanból 2184 m 2 nagyságú ingatlanilletőséget, mindösszesen Ft vételárért. A fentiekben meghatározott ingatlan és az ingatlanilletőség összevonására tekintettel alakult ki a debreceni 21359/3 hrsz alatt felvett kivett építési terület megnevezésű, mindösszesen 7764 m 2 nagyságú belterületi ingatlan, melynek 1/1 arányú tulajdonosa az OMV Hungária Ásványolaj Kft. 2./ Az adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató létesítmény, üzletház építésén túl benzinkút kialakítására is lehetősége van vevőnek. Felek rögzítették továbbá, hogy az ingatlanon kizárólag benzinkút létesítésére nincsen lehetőség, azonban lehetséges a benzinkút és az üzletház építésének ütemezési eltérése, de kizárólag egységes tervezés és engedélyezési eljárás mellett. A vevő kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a fentiekben részletezett üzletházat és a benzinkút felépítményt az adásvételi szerződés aláírását követő 3 éven belül megépíti, azzal, hogy amennyiben ezen kötelezettségének 3 éven belül nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jogügylettől elállni. 4./ Az OMV Hungária Ásványolaj Kft december 21. napján az ingatlanra terület-felhasználási engedélyt kapott a DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodától üzemanyagtöltő állomás, és üzletház építése céljára, melyet azt követően többször is meghosszabbítottak. 5./ Az OMV Hungária Ásványolaj Kft március 2. napján nyújtott be kérelmet a Műszaki Irodához építési engedély iránt üzemanyagtöltő állomás, és üzletház építése céljára. Az első fokú építésügyi hatóság határozata ellen a lakosság fellebbezést nyújtott be, amit a Közigazgatási Hivatal elutasított, mely határozatot a lakosság képviselői bíróság előtt támadtak meg.

16 Az eredeti építési engedélyt február 11. napján a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta, mely így jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált. Az OMV Hungária Ásványolaj Kft. az építési munkálatokat ténylegesen nem kezdte el, azonban január 16. napján iktatott kérelmében az építési engedély érvényességének meghosszabbítását kérte, mely kérelmét később visszavonta. A Műszaki Osztály 13574/3/2004. számú határozatában rögzítette, hogy a február 11. napján végrehajthatóvá vált építési engedély február 11. napját érvényét vesztette. 6./ Az ingatlanon jelenleg teherként fennáll DMJV Önkormányzat jogosult javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom. Felek rögzítik, hogy jelenleg a tulajdonos az ingatlan vonatkozásában érvényes építési engedéllyel nem rendelkezik. 7./ Fenti előzmények előrebocsátása után felek között létrejött az alábbi együttműködési megállapodás: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1./ Együttműködő felek rögzítik, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. kérelmet nyújtott be DMJV Önkormányzathoz, melyben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került, és az ingatlant terhelő beépítési kötelezettség, valamint annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésének engedélyezését kérte, tekintettel arra, hogy az ingatlant tovább kívánja értékesíteni az IMMOBIL 2000 Kft-nek üzletház megvalósítása céljából. 2./ Az IMMOBIL 2000 Kft. jelen okirat aláírásával egyidejűleg kinyilatkozza, hogy az ingatlant meg kívánja vásárolni, de a területre nem épít üzemanyagtöltő állomást, hanem az ingatlanra SPAR Szupermarket építését tervezi, melyet tovább kíván értékesíteni a Spar Magyarország Kft-nek. 3./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata 51/2008. (III. 20.) határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. a kizárólagos tulajdonát képező, debreceni 21359/3 hrsz alatt felvett, a valóságban Debrecen, Békéssy Béla utca Böszörményi út sarkán található mindösszesen 7764 m 2 nagyságú belterületi ingatlant értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. részére üzletház megvalósítása céljából, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részére továbbértékesítse azt, anélkül, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett beépítési kötelezettség és az ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat törölnék. 4./ Együttműködő felek kinyilatkozzák figyelemmel az OMV Hungária Ásványolaj Kft-nek, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-nek, valamint az IMMOBIL 2000 Kft-nek a január 16. és 17. napján megtett nyilatkozatára hogy a területen semmilyen körülmények között sem tervezik üzemanyagöltő állomás létrehozását. 5./ Együttműködő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha bármelyik fél üzemanyagtöltő állomás építése iránt hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a teljes elszámolás mellett. Az eredeti állapot helyreállítása azt jelenti, hogy az eredeti tulajdonviszonyok kerülnek visszaállításra. Együttműködő felek tudomásul veszik, hogy az időközben végzett beruházások tekintetében kizárólag a beruházó és az OMV között keletkezik elszámolási kötelezettség.

17 Együttműködő felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlan jelenlegi tulajdonosa vagy az IMMOBIL 2000 Kft., illetőleg a Spar Magyarország Kft. jelen megállapodást megszegi, melynek következtében az eredeti állapot kerül helyreállításra úgy a szerződést megszegő fél meghiúsulási kötbért köteles fizetni a DMJV Önkormányzata javára, melynek összege Ft. 6./ Jelen megállapodás, annak mind a négy fél általi aláírásának a napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre. 7./ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás módosítására csak írásbeli alakban kerülhet sor, és a megállapodásban foglalt valamennyi jognyilatkozat csak írásbeli alakban érvényes. 8./ Megállapodást kötő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt egyeztetést követően közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek és a felek szerződéskötési akaratának. Az egész megállapodás orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a felek a jelen szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 8./ Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat békés úton rendezik, de egyébként kikötik a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét. 9./ Együttműködő felek megbízást adnak a Dr. Nyéki Ügyvédi Iroda (Dr. Nyéki Emese ügyvéd ügyintézése mellett, 4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A. fsz. 2.) részére a jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot áttanulmányozták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag, és cégszerűen aláírták. Debrecen, Debrecen, DMJV Önkormányzat képviseletében Kósa Lajos polgármester OMV Hunária Ásványolaj Kft. képviseletében Novák László Debrecen, Debrecen, IMMOBIL 2000 Kft. képviseletében Dr. Ruszó Gyula ügyvezető SPAR Magyarország Kft. képviseletében Csiba Gábor Feiner Péter ügyvezetők Készítettem, ellenjegyzem: Debrecen, 2008.

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés alapján 1./ jóváhagyja, hogy pályázat került benyújtásra március 17-ei beadási határidővel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira címen kiírt pályázathoz kapcsolódóan a Kastély utca 35. sz. főút és Tócó patak közötti részének 6 millió forintot meghaladó összköltségűre becsült megtisztítási projektjének megvalósítása érdekében, 5 millió forint támogatás elnyerésére. 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti projekt megvalósítása érdekében meghatározott összköltség 20%-ának megfelelő mértékű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/III/1. számú mellékletének Illegális szemétlerakók megszüntetése című sora terhére. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Sikeres pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: a támogatási szerződés megküldését követően: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 53/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítése társfinanszírozásának elnyerésére, a Debrecen, Hadházi út Nyíl utca csomópontban körforgalmi csomópont megtervezésének és kivitelezésének vonatkozásában, a maximális 80 M Ft támogatás elnyerésére, 60 M Ft saját forrás biztosításával.

19 2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pont szerinti beruházás megvalósításához a 60 M Ft összegű saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet 5/IV.4.1. számú melléklete 40. Pályázati önrész sora terhére biztosítja, azzal hogy javasolja a polgármesternek, hogy a szükséges összeget az 1. Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi u. Simonffy u. között) + tervezés (Hatvan u. Miklós u. között) soráról csoportosítsa át. Határidő: az eredményességről való tudomásszerzést követően: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 3./ Felkéri a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetőit a pályázat elkészítésére és benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: március 31. Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Titkárság és a Városfejlesztési Főosztály vezetője a pályázat aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 54/2008. (III. 20.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdése alapján 1./ pályázatot ír ki a melléklet szerint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása című pályázaton indulni szándékozó társasházak, lakásszövetkezetek önrészének vissza nem térítendő támogatása érdekében azzal, hogy támogatás a pályázó által megjelölt bekerülési költség legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg erejéig nyújtható, de nem haladhatja meg a Ft/lakás összeget. 2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt helyi pályázati eljárás keretében nyújtandó támogatásokhoz 10 millió Ft keretösszeget biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése terhére. Határidő: évi költségvetés elkészítésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

20 3./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, Thomas Mann u. 45. sz. alatt található bérház, a 91%-os önkormányzati tulajdonban lévő Derék u. 22. sz. alatt található társasház, valamint a 79%-os önkormányzati tulajdonban lévő Ibolya u. 23. alatt található társasház vonatkozásában. Ezek költségét a évi Lakásalap terhére biztosítja. 4./ Felkéri a Titkárság vezetőjét az 1./ pontban meghatározott helyi pályázati eljárás lefolytatására a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közreműködésével. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője 5./ Az 1./ pontban meghatározott helyi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálására a Tulajdonosi Bizottságot jelöli ki. Határidő: a pályázatok beérkezésétől folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30. Felelős: a Tulajdonosi Bizottság elnöke 6./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatásra javasolt pályázatokhoz kapcsolódó, a központi pályázati felhívásban előírt önkormányzati dokumentumok aláírására. Határidő: a pályázat eredményességéről szóló döntést követően: azonnal Felelős: a polgármester 7./ Felkéri a Titkárság vezetőjét, hogy a 3./ pontban megjelölt kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő bérház pályázati anyagát készítse el, majd a Közgyűlésre terjessze be, továbbá a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő társasházaknak a pályázati eljáráson történő indulási szándékát tartalmazó közgyűlési döntését szerezze be, a pályázati anyagokat készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: a Titkárság vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben