Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve"

Átírás

1 Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve szeptember

2 Tartalomjegyzék 1. Be Helyzetelemzés Az osztályok és az osztálylétszámok Napközi és tanulószoba Személyi feltételek Általános iskolai oktatás A nevelőtestület Művészeti nevelés Művészeti nevelés je: tagintézmény Tárgyi feltételek Általános iskola Művészeti képzés Célok, feladatok Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok Folyamatos célok: Tanulmányi és sportversenyek Belső ellenőrzés Igazgatói belső ellenőrzési terv Intézményi, szakmai i ellenőrzések Egységi ellenőrzések Munkaközösség-i ellenőrzések A tanév rendje Mellékletek Versenyek várható költségei Rendezvényterv... 28

3 1. Be A munkatervben határoztuk meg a es tanév feladatait, céljait, eseményeit, tervezett rendezvényeit. Munkatervünk készítése során figyelembe vettük a diákönkormányzat, a munkaközösségek, a szülői közösségek véleményét, Hajdúnánás város hagyományait, a városi rendezvényeket, a szűkebb és tágabb társadalmi elvárásokat. A munkaterv felépítését és tartalmát meghatározó fontosabb jogszabályok: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján munkatervünk tartalmazza: o az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, o a szünetek időtartamát, o nemzeti emléknapok, megemlékezések, ünnepségek időpontját, o az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, o az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, o iskolai nyílt nap tervezett időpontját, o a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, o egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: o 27. (3) bekezdés: a tanév rendje, o 70. (2) bekezdés c) pont: a munkaterv elfogadása 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet: A tanév rendje 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet: a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról A munkaterv összeállításakor tekintettel voltunk az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozókra is, így különösen: az intézmény pedagógiai programjára, az intézmény szervezeti és működési szabályzatára, az intézmény házirendjére, az intézményben működő szervezetek működési dokumentumaira.

4 2. Helyzetelemzés Az általános iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben: 1190 fő (számított létszám: 1254 fő). A művészeti iskola növendékeinek száma: 549 fő Az osztályok és az osztálylétszámok Osztályok Létszám Számított létszám 1. 1.a b c d e f a b c d e a b c d e a b c d e f a b c d e f g a b c d e a 25 25

5 36. 7.b c d e f g a b c d e SNI SNI Átlaglétszám: 25,54 (SNI osztályokkal együtt: 24,79) 2.2. Napközi és tanulószoba A napközis munkaközösség a 2013/2014-es tanévben 37 csoporttal kezdte meg a működését. A napközis és tanulószobai foglalkozások 22 napközis csoportban és 15 tanulószobás csoportban kerültek megszervezésre. Intézményegység Napközis csoport Csoportk / felelősök Tanulószobás csoport Baross u. napközis csoport B/1 Agárdiné Papp Mariann napközis csoport B/2 Tóthné Király Julianna napközis csoport B/3 Nagyné Deli Tünde napközis csoport B/4 Nagyné Völgyi Anikó tanulószobás csoport B/5 Kiss Gyuláné tanulószobás csoport B/6 Dr. Tóthné Ferencz Marianna Iskola u. napközis csoport I/1 Kaprinyákné Ádám Edit napközis csoport I/2 Péter Hajnalka napközis csoport I/3 Kékiné Seres Emma napközis csoport I/4 Miklósné napközis csoport I/5 Pappné Koroknai napközis csoport I/6 Nyakó Istvánné napközis csoport I/7 Bagdi Ildikó napközis csoport I/8 Mónusné Ruszin Anna napközis csoport I/9 Kaprinyák Sándor napközis csoport I/10 Nagy-Tóth Annamária napközis csoport I/11 Urbánné Dobos Erzsébet napközis csoport I/12 SNI 1-7. Mráz Erzsébet Óvoda u. tanulószobás csoport Ó/1 Fábián Andrea

6 tanulószobás csoport Ó/2 Tóth Lajos Attiláné tanulószobás csoport Ó/3 Vargáné Papp Júlia tanulószobás csoport Ó/4 Márkus Gizella tanulószobás csoport Ó/5 Veressné Fehér Erzsébet tanulószobás csoport Ó/6 Demeter Szabolcs tanulószobás csoport Ó/7 Szabó tanulószobás csoport Ó/8 Szabó Albert tanulószobás csoport Ó/9 Darócziné Tóth Piroska tanulószobás csoport Ó/10 Kovácsné Szabó Edit Polgári u. napközis csoport P/1 Pókné Oláh Anikó napközis csoport P/2 Takács Ágnes napközis csoport P/3 Póser Tiborné napközis csoport P/4 Éles Judit napközis csoport P/5 Papp Anita napközis csoport P/6 Skaliczkiné Ilyés Mária tanulószobás csoport P/7 Gálné Krizsán Melinda tanulószobás csoport P/8 Madainé Nótin Mónika tanulószobás csoport P/9 Máté Erzsébet Az összes napközis tanuló: 554 fő Az átlaglétszám napközis csoportonként: 25,18 fő Az összes tanulószobás tanuló: 386 fő Az átlaglétszám tanulószobás csoportonként: 25,73 fő

7 3. Személyi feltételek 3.1. Általános iskolai oktatás Iskolánk általános iskolai feladatellátása négy telephelyen történik. Teljes körű a szakos ellátottság, minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus tanít. Vannak olyan pedagógusaink, akik több telephelyen is dolgoznak. Két ének-zene szakos pedagógusunk a Hajdúnánási tankerület területén is végez munkát néhány órában. Pedagógusaink által tanított tantárgyakat a tantárgyfelosztás tartalmazza. Pedagógus álláshely száma: 106 Pedagógiai munkát segítő álláshelyek száma: 7 fő (3 fő iskolatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda) A nevelőtestület Magasabb k Igazgató: Tóth Imre Általános igazgatóhelyettes: Igazgatóhelyettes I.: Szabó Sándor Igazgatóhelyettes II.: Barabás A beosztású dolgozóink - az intézményi kettős i szerepnek megfelelően szakmai és egységi feladatot látnak el. A feladatmegosztást az SZMSZ, a teljes iskolai szervezeti struktúrát a Teljesítményértékelési Kézikönyv (TÉR) tartalmazza. Intézményegység-i feladatok egységenként: Tóth Imre: Óvoda utcai egység, : Iskola utcai egység, Szabó Sándor: Baross úti egység, : Polgári úti egység. Szakmai i feladatok: Tóth Imre: - Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok. - Szerződések, kötelezettségvállalások felügyelete - KLIK-től, tankerülettől átruházott munkáltatói jogok gyakorlása - Alapdokumentumok készítése: pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. - Beiskolázási továbbképzési program készítése - Leltár

8 - Tantárgyfelosztás - Statisztika, adatszolgáltatás - Belső ellenőrzési ütemterv készítése és ellenőrzése. - Diákigazolvány igénylése - Országos mérések, órarend, minőségirányítás. - Órarendkészítő team felügyelete - Statisztikai PMCS felügyelete : - Karbantartás, felújítás - Elsősök beiratkozása - Külső partnerekkel való kapcsolattartás - Reprezentáció, kommunikáció. - Közlekedési programok, hittan, iskolai vagy külső partner által szervezett kulturális programok, könyvtárosi feladatok, szabadidős versenyek, nemzeti és egyházi ünnepségek. - Versenyszervező PMCS felügyelete - Pályázatíró PMCS felügyelete. - Versenyszervező PMCS felügyelete Szabó Sándor: - Változásjelentés, munkaalkalmassági vizsgálat, túlóraelszámolás, átsorolás, munkabér, jogszabálykövetés. : - Tanulóbiztosítás, egészségügy, iskolavédőnő, iskolaorvos (egészséges életmódra nevelés), iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelem, étkeztetés, tankönyvrendelés, DÖK és DÖK által indított projektek. - Útravaló. - Nyomtatványrendelés. - Továbbtanulás-pályaválasztás. Magasabb beosztású ink az beosztás szerint felügyelik a munkaközösségek munkáját: Tóth Imre: Matek-info, természettudományos és humán munkaközösség, : Alsós és gyógypedagógiai 1-2., Alsós 3-4., napközis munkaközösség, Szabó Sándor: Nyelvi munkaközösség, : Nevelési munkaközösség Munkaközösségek és ik Alsós és gyógypedagógiai nevelési munkaközösség Vezetője: Kovács Mónika Szakmai : Tagjai: 1-2. osztályok osztályfőnökök, alsós tanítók, az eltérő tanterv szerint tanítók.

9 Létszám: 19 fő Név Végzettség Osztály 1. Kaprinyákné Ádám Edit tanító (rajz szakkollégium) 1.a 2. Nagyné Sallai Judit tanító (testnevelés szakkollégium) testnevelés szakos tanár 3. Pallaginé Sallai tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) 1.b 1.c 4. Jeles tanító-magyar szak 1.d 5. Pusztai Eszter tanító (magyar műveltség terület) 1.e 6. Ötvösné Tóth Ágnes tanító (testnevelés szakkollégium) 1.f 7. Simon Béláné tanító (ének-zene szakkollégium) 2.a 8. Ferencziné Répánszki Tímea tanító (orosz nyelv szakkollégium) 2.b 9. Husztiné Dézsi Irén tanító (könyvtár szakkollégium) 2.c 10. Erdei Erzsébet tanító (rajz szakkollégium) környezettan szakos tanár 11. Zágonyiné Ormós Judit tanító (ének-zene szakkollégium) óvónő 2.d 2.e 12. Kovács Anita gyógypedagógus SNI Tóth Imréné gyógypedagógus SNI Kaprinyák Sándor tanító, média szakos tanár 15. Majoros Zoltánné gyógypedagógus 16. Bodnárné Márta (pártoló tag) 17. Kékiné Seres Emma (pártoló tag) 18. Nagy-Tóth Annamária (pártoló tag) 19. (pártoló tag) tanító (könyvtár szakkollégium) tehetségfejlesztési szakértő szak pedagógia szakos tanár, pedagógus szakvizsga tanító (orosz, népművelés szakkollégium) tanító (ember-, erkölcs-és vallásismeret szakos szakvizsgázott pedagógus) történelem szakos bölcsész és tanár tanító közoktatási

10 Alsós nevelési munkaközösség Vezetője: Ádámné Balog Erika Szakmai : Tagjai: alsós osztályfőnökök, alsós tanítók Létszám: 14 fő Név Végzettség Osztály 1. Nyakó Istvánné tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) szakvizsgázott pedagógus (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program) 2. Deméné Czeglédi tanító (könyvtár szakkollégium) történelem szakos bölcsész és tanár 3.a 3.b 3. Ádámné Balog Erika tanító (rajz szakkollégium) 3.c 4. Fekete Andrea tanító (orosz szakkollégium, német műveltség terület, nemezkészítő, közlekedési szakreferens) 5. Kovács Mónika tanító (ember és társadalom műveltség terület) szociálpedagógus 3.d 3.e 6. Agárdi Zoltánné tanító (pedagógia és testnevelés szakkollégium) 4.a 7. Szabó Albertné tanító (pedagógia szakkollégium) 4.b 8. Bakosné Pálóczi Anikó tanító (magyar műveltségterület) 4.c 9. Kreiter Anna tanító (rajz szakkollégium) 4.d 10. Kékiné Borbély Zsófia tanító (csapati szakkollégium) 4.e 11. Szarka Jánosné tanító, közoktatási szak és szakvizsga 4.f 12. Bagdi Ildikó tanító (természetismeret szakkollégium) középiskolai biológia tanár 13. Miklósné tanító (rajz szakkollégium) 14. Vitézné Kovács Irén tanító (könyvtár, rajz szakkollégium, egészségfejlesztőmentálhigénés szak) Felsős nevelési munkaközösség Vezetője: Nábrádi Mihály Szakmai : Tagjai: felsős osztályfőnökök Létszám: 24 fő

11 Név Osztály 1. Labancz Mihály 5. g 2. Trungel Zoltánné 6. e 3. Labanczné Fekete Marianna 7. g 4. Berencsi Irén 8. e 5. Szűcs Mihály 5. a 6. Seres Tímea 5. b 7. Nábrádi Mihályné 5. c 8. Daróczi Ildikó 6. a 9. Veressné Fehér Erzsébet 6. b 10. Kissné Semsei Mária 6. c 11. Mihókné Ilona 7. a 12. Szabó Albert 7. b 13. Darócziné Tóth Piroska 7. c 14. Zoltánné 7. d 15. Szabó 8. a 16. Hádáné Kéki Mária 8. b 17. Hadas Sándor 8. c 18. Simon Ferenc 5. d 19. Farkas Ferenc 5. e 20. Madainé Nótin Mónika 5. f 21. Nábrádi Mihály 6. d 22. Löfcsikné Rékasi Ilona 7. e 23. Czinegéné Daróczi Julianna 7. f 24. né Nádas Zsuzsa 8. d Humán munkaközösség Vezetője: Demeterné Vajda Piroska Szakmai : Tóth Imre Tagjai: magyart, történelmet, éneket és rajzot tanító pedagógusok Létszám: 23 fő Név Szak 1. Bodnárné Márta tanító, könyvtár, tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia tehetség és fejlesztése szakvizsga 2. Csiszár Anikó magyar történelem ált. isk. tanár társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú pedagógus szakvizsga 3. Demeterné Vajda Piroska történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 4. Fábián Andrea ének-magyar szakos ált. isk. tanár 5. Fülöp Valéria ének-zene és matematika szakos ált. isk. tanár, C kategóriás kar 6. Hádáné Kéki Mária tanító, rajz szakkollégium. magyar szakos ált. isk. tanár

12 7. Labanczné Fekete Marianna magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár 8. Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, angol és tánc-dráma műveltségterület 9. Nábrádi Mihály magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 10. Szabó Albert orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, történelem-latin szakos középiskolai tanár, közoktatási szakvizsga 11. Szabó Sándorné ének-zene és történelem szakos ált. isk. tanár 12. történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 13. Vargáné Papp Júlia magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár, német nyelvtanár 14. Veressné Fehér Erzsébet magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, magyar szakos középiskolai. tanár, emelt szintű érettségiztető (magyar) 15. Pártoló tagok 16. Czinegéné Daróczi Julianna magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 17. Dancs Ferenc földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár, közoktatás i szakvizsga 18. Daróczi Ildikó magyar-történelem, német nyelv és irodalom 19. Darócziné Tóth Piroska tanító könyvtár és ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos ált. isk. tanár 20. Gálné Krizsán Melinda magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 21. Szabó magyar-történelem 22. né Nádas Zsuzsa orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, angol műveltségterület 23. Tóth Lajos Attiláné tanító, technika szakkollégium, matematika és magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár, tanulási zavarok szakvizsga Matematika-informatika munkaközösség Vezetője: Szabó Attila Szakmai : Tóth Imre Tagjai: matematikát, informatikát tanító pedagógusok Létszám: 12 fő Név Szak 1. Szabó Attila matematika 2. Madainé Nótin Mónika biológia, számítástechnika 3. Mihókné Ilona matematika, fizika 4. Nábrádi Mihályné matematika, rajz 5. Petrus Tamás fizika, számítástechnika

13 6. Simon Ferenc technika, számítástechnika 7. Szűcs Mihály matematika, számítástechnika 8. Tóth Lajos Attiláné tanító (technika sk.), matematika, magyar 9. Mezeiné Gurbán Julianna matematika, fizika 10. Nagy Attila matematika, földrajz 11. Jámborné Murvai Mária matematika, fizika, orosz 12. Kiss Gyuláné matematika, kémia Nyelvi munkaközösség Vezetője: Papp Imréné Szakmai : Szabó Sándor Tagjai: idegen nyelvet tanító nevelők Létszám: 10 fő Név Szak 1. Papp Imréné történelem orosz szakos tanár, német nyelvtanár 2. Ötvösné Erika tanító, testnevelés, német szakos tanár 3. Vargáné Jámbor Ildikó általános iskolai angolnyelvoktató - tanító szak 4. né Nádas Zsuzsanna történelem-orosz szakos tanár, angol műveltségterület 5. Nyakas Andrea magyar-angol szakos tanár 6. Tóth Franciska tanító, angol műveltségterület 7. Józsi-Tóth Sándorné orosz-történelem szakos tanár, angol nyelvtanár, közoktatási 8. Czinegéné Daróczi Julianna magyar - orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 9. Daróczi Ildikó magyar történelem - német nyelv-és irodalom szakos tanár 10. Zováth Anikó angol nyelv- és irodalom szakos tanár, rajz és görög katolikus hittanár Természettudományi munkaközösség Vezetője: Józsi-Tóth Magdolna Szakmai : Tóth Imre Tagjai: természettudományos tantárgyakat tanító nevelők Létszám: 16 fő 1. Józsi-Tóth Magdolna matematika-földrajz 2. Seres Tímea biológia technika 3. Győriné Tanner Márta Matematika-testnevelés-informatika 4. Dr. Tóthné Ferencz Marianna Fizika- informatika

14 5. Hadas Sándor Testnevelés-tanító 6. Labancz Mihály Testnevelés-földrajz 7. Madai Tamás Testnevelés-biológia 8. Szabó Sándor Biológia-földrajz 9. Berencsi Irén földrajz-rajz 10. Trungel Zoltánné testnevelés-orosz 11. Zoltánné biológia- technika 12. Máté Erzsébet Rajz-földrajz 13. Farkas Ferenc Biológia-informatika-francia 14. Molnár Imréné kémia 15. Nagyné Zsíros Irén testnevelés-orosz-német 16. Kissné Semsei Mária földrajz-testnevelés Napközis munkaközösség Vezetője: Nagy-Tóth Annamária Szakmai : Tagjai: napközis, tanulószobás nevelők Létszám: 22 fő Név Szak 1. Agárdiné Papp Mariann tanító - ének szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus 2. Nagyné Deli Tünde tanító - magyar műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus NYIK 3. Nagyné Völgyi Anikó tanító - könyvtár, ének szakkollégium 4. Tóthné Király Julianna tanító - orosz szakkollégium 5. Kékiné Seres Emma tanító 6. Mónusné Ruszin Anna tanító rajz szakkollégium 7. Mráz Erzsébet (SNI) tanár magyar-orosz szak 8. Nagy-Tóth Annamária óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület. tanár ember-, erkölcs- és vallásismeret szak szakvizsgázott pedagógus, egyetem történelem szak és bölcsész 9. Pappné Koroknai tanító technika szakkollégium 10. Péter Hajnalka tanító, gyógypedagógia szakkollégium gyermek- ifjúság- és családvédelem pedagógiája szakvizsgázott pedagógus 11. Urbánné Dobos Erzsébet tanár matematika-német szak 12. Darócziné Tóth Piroska tanító: könyvtár-ének szakkollégium tanár ének szak 13. Demeter Szabolcs tanár rajz szak 14. Kovácsné Szabó Edit tanító 15. Márkus Gizella tanító magyar műveltségterület (angol középfokú nyelvvizsga) 16. Éles Judit tanító vizuális nevelés műveltségterület 17. Gálné Krizsán Melinda tanár magyar-történelem szak 18. Papp Anita tanító, tanár informatika szak, népi játszóházi foglal-

15 kozás, nemezkészítő 19. Pókné Oláh Anikó óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület 20. Póser Tiborné tanító - ének szakkollégium 21. Skaliczkiné Ilyés Mária tanító 22. Takács Ágnes tanító - családi- és házt. gazdasági ismeretek műveltségi terület, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás Iskolatitkárok Iskolatitkáraink és tevékenységi területük: Oláh Júlia Oláh Edit Csuja Sándorné Az Óvoda és a Baross utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Pedagógiai asszisztensek és rendszergazda Megyesi Zita Kovácsné Takács Anikó Csillikné Szólláth Julianna Csuka Zsolt Az Óvoda utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Az Baross utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Prevenciós, gyermekvédelmi feladatok ellátása, karitatív programok szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása Iskolai szintű rendszergazdai feladatok ellátása Művészeti nevelés Iskolánkban alapfokú művészeti képzés folyik évfolyamon. A tagintézmény adminisztratív székhelye: Iskolai u. 3. sz. alatti telephelyünk. Telephelyei: Óvoda u (hangszeres és grafikai képzések) Köztársaság tér 6. (hangszeres képzések) Polgári u. 71. (néptánc) Iskola u. (néptánc) Baross u. (néptánc) A növendékek jelenleg Hajdúnánás város oktatási intézményeiből kerülnek ki: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium.

16 Tanszakok: hangszeres képzés (hegedű, zongora, gitár, ütő, citera, fuvola, fúvós) festészet-grafika, néptánc. Minden tanszakon megfelelő szakos végzettségű pedagógus dolgozik. Az ütő tanszakon november végéig óraadó nevelőt alkalmazunk, ezt követően teljes óraszámban foglalkoztatjuk. Egy néptánctanárunk (Márton Attila) december 15-ig fizetés nélküli szabadságon tartózkodik, óráit belső helyettesítéssel tartjuk meg. Gitár tanszakon határozott idejű pedagógus dolgozik (Madár Csaba). Akit helyettesít: Hallgató-Barkaszi Andrea, fuvola szakos művésztanár. Visszatérése után át kell szerveznünk a fuvola és a gitárképzést Művészeti nevelés je: tagintézmény- A művészeti nevelést közoktatás-i és néptánctanári végzettséggel rendelkező irányítja. Munkája során az iskolai és a városi művészeti élet összhangjának megteremtésére, fejlesztésére is figyel. 4. Tárgyi feltételek 4.1. Általános iskola Az intézményünkben az általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - a négy telephely címe: Óvoda u , Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u tornateremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u táncteremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Polgári u tornaszobával rendelkezik: Baross u. 11/A - sportudvar minden egységünkben van - ebédlő és melegítő konyha: minden egységben van. A mindennapos testnevelés bevezetésével növekvő testnevelésórák tornatermi elhelyezése egyre inkább gondot jelent. Jelenleg heti egy alkalommal (pénteken) a városi sportcsarnokot is használjuk, illetve az 1-2. és 5-6. évfolyam heti egy-egy alkalommal a városi gyógyfürdőben tart testnevelés órát. A testneveléshez használt eszközök (tornapadok, zsámolyok, tornaszőnyegek, ugródombok) rendkívül elhasználódott állapotban vannak. Javításukat a következő tanévben tervezni kell. A Baross utcai telephelyen az új kazánt a régi szertárba szerelték be, így szükségessé vált egy új szertár kialakítása. Ez jelenleg folyamatban van. A szertár kialakításával egy ütemben egy konditermet is létesítünk a régi, nem használt konyhai helyiségekből. A konditermet tanítási órán és sportfoglalkozásokon, edzéseken lehet majd használni. Felszereléséhez a városi férfi kézilabda klub nyújt segítséget kölcsönadott eszközökkel. Telephelyek udvarairól:

17 Óvoda u : az iskolaudvar kritikusan kicsi a tanulólétszámhoz mérten. A lakótelep közepén kialakított udvar a nappali és a délutáni időszakban is zsúfolt, a gyerekek hangja a lakótelep zárt belső terében különösen hangos, sok lakó nyugalmát zavarja. Ebből minden évben van konfliktus egyes lakók és az iskola között. Tanulóink használják jó időben az iskolaépülettel szemben lévő füves területet pihenés, játék céljára. A kerékpártároló is szűkös, bővítését a télen végzi el a GEI. Polgári u. 71: nagyméretű sportudvar található a telephelyen, jól használható az iskolai rendezvényekhez, sportoláshoz. A kerékpártároló bővítés szükséges, ezt a GEI a tél folyamán végzi el a városi középiskola segítségével. Iskola u. 3.: tágas sportudvar és beszélgetésre, sétára alkalmas terek állnak rendelkezésre a diákok számára. Baross u. 11/A: a sportudvar megfelelő méretű. Az udvar a középiskola közvetlen szomszédságában található, ami a középiskolás tanulókkal néha egyre csökkenő számú - konfliktus forrása. Tantermek A telephelyeink tantermei általában megfelelő méretűek, világításuk rendezett. A Baross utcai telephelyen van néhány olyan terem, mely kicsi méretű (30-40 m 2 ). Ezekben csak kis létszámú osztály helyezhető el, ez eddig kezelhető volt, és a továbbiakban is megoldható probléma. A tantermek világítása korszerű a 2000-ben átadott Óvoda utcai épületben, a nyarán felújított Polgári úti telephelyen. Az Iskola és a Polgári utcai telephelyen régi világítótestek (zömében neoncsöves lámpák) vannak, melyeket folyamatosan cserélni, javítani kell. Az Iskola utcai telephelyen a nyári felújítás világításkorszerűsítést is tartalmaz. Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakhoz képest nem rendelkezik: iskolapszichológusi szobával, a székhely nem rendelkezik tornateremmel, de a jelenlegi létszámmal és testnevelés óraszámokkal nem jelent aránytalan terhet az Iskola utcai tornaterem és a városi sportcsarnok használata. A testnevelésórák számának emelkedésével később ez problémát fog jelenteni; karbantartó műhely nincs, a karbantartási feladatokat a működtető városi önkormányzat látja el; kerekesszék tároló egyetlen telephelyen sincs; a számítástechnika termekben nincs flipchart tábla, szkenner. A TÁMOP, TIOP pályázatok keretében néhány éve beszerzett eszközök karbantartása egyre nehezebbé válik. A laptopokban tönkremennek az akkumulátorok, tápegységek. Ezek javítását a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény városi költségvetésből finanszírozza. Nagy számban és szinte azonos időben jelentkezik alaplapi hiba az interaktív táblák projektoraiban, melyek gazdaságosan nem javíthatóak, így ezt a működtető városi önkormányzat folyamatosan leselejtezi. Pótlásukra felhasználjuk azokat a pályázati lehetőségeket, melyekben az eszközbeszerzés engedélyezett (pl. IPR). Projektorok beszerzését a jövő évi költségvetésben tervezni kell, illetve olyan további pályázati forrásokat kell keresni, melyek a beszerzésben segítséget adnak.

18 Az iskola adottságai miatt (általános iskola négy telephelyen, a művészeti iskola öt telephelyen működik) az információáramlást az elektronikus információtovábbításra alapoztuk. A TÁMOP, TIOP projekteknek, az ehhez kapcsolódó továbbképzéseknek, illetve a pedagógusaink innovatív, alkalmazkodó hozzáállásának köszönhetően a nevelőtestület többsége a tanórai felkészüléshez számítógépeket, internetes adatforrásokat, segédanyagokat használ a felkészüléshez és az órai munka megszervezéséhez, megvalósításához. Az ehhez a munkastílushoz szükséges informatikai hátteret csak korlátozott mértékben tudjuk biztosítani az iskola nevelői szobáiban, tantermeiben. Minden telephelyünkön a nevelői szobában, a három könyvtárban 1-1 számítógép található, ami kevés a pedagógusok iskolai felkészüléséhez, ezért a szeptember 1-sejét követően alkalmazandó munkaidő-nyilvántartásban a pedagógusok részére a felkészülést iskolai és iskolán kívüli környezetben egyaránt engedélyeztük. Intézményünk épületeit a Hajdúnánási Városi Önkormányzat működteti a Hajdúnánási Gazdálkodó Intézmény (GEI) által. A napi karbantartási feladatokat, fűtést, takarítást a GEI karbantartói látják el. Az épületekhez kapcsolódó rezsiköltségeket, a város tulajdonában lévő vagyontárgyak javításának költségeit is a városi önkormányzat fedezi. Telephelyeink fűtésrendszere és állapota: Óvoda u : központi gázkazán. Alkalmanként elektronikus vezérlési gond jelentkezik. Megbízhatóan nem sikerült eddig javítani. Folyamatos fűtői beavatkozás szükséges. Polgári u. 71.: nincs az egész épületre kialakított központi fűtés. Szakaszonként lehet fűteni kisebb-nagyobb kazánnal a főépületet, könyvtárat, udvari épületeket, tornatermet, étkezőt. A főépületet kivéve mindenhol gázkazán működik. A főépületen a 2012-es felújítás óta pelletkazán működik. A pellet adagolása automatikus, de az elakadás veszélye miatt felügyeletet igényel. Iskola u. 3.: távfűtés, a városi hőközpont által. A fűtés biztonságos, az épület hőszigetelése rossz. Felújítását pályázati támogatással nyarán tervezi a működtető. Baross u. 11/A: gáz- és pelletkazán együttes, elektronikus szabályzású rendszere. A pelletkazán a tornaterem régi szertárában került elhelyezésre. Médiamegjelenések Iskolánk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az intézményi rendezvényekről, eseményekről. Erre elsősorban az iskolai honlapot (www.bocskai.net) használjuk. A tavalyi évben iskolaújságot szerkesztettünk pályázati forrásból. Az idén erre nincs lehetőség, bár igény lenne rá a gyerekek és a szülők részéről is. Rendszeresek a megjelenések a helyi médiában: Hajdúnánási Újság, Helyi TV. Mindkét helyen külsős munkatársként jelen vannak pedagógusaink. Használjuk a Facebook adta lehetőségeket: ezen a csatornán folyamatosan megjelennek a honlap cikkei, a kajak-kenu egyesületünk hírei, pedagógusaink közleményei Művészeti képzés

19 Alapvetően a művészeti képzésünk rendelkezik minden hangszerrel, a tanszakok működéséhez szükséges feltétellel. A hangszeres oktatás a Köztársaság téri telephelyről folyamatosan költözik át az Óvoda utcai székhelyre (a művelődési ház helyiségei egyre elfoglaltabbak, ezért a művészeti képzés számára máshol kellett helyeket találnunk, kialakítanunk). Az Óvoda utca székhelyen működik szeptembertől a fuvola, citera, gitár tanszak, novembertől a hegedű tanszak számára alakítunk ki a GEI szakembereinek segítségével tanszaki foglalkoztatót. A néptánc oktatásához három telephelyen biztosítottak a feltételek, azaz van néptánc terem, vagy arra használható tornaterem: Polgári, Iskola és Baross utca. A Baross utcai telephelyen a tornatermet használjuk a néptánc oktatására (ez a minősítési eljárás során is elfogadott helyiség néptáncterem helyett). A hangszeres képzésben az eszközjegyzék alapján hiányzik az ütő tanszaknál dallamhangszer (pl. marimba). Ennek beszerzése kötelező lenne a művészeti képzésben, ára azonban elég magas: félmilliótól hatmillióig! A néptánc képzéshez szükség van a tananyaghoz illeszkedő, néptáji népviseletre. Ezek egyelőre korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A ruhatár bővítését tervezni kell.

20 5. Célok, feladatok A es tanév lesz első teljes tanév, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), mit fenntartó irányításával kezdünk el. Cél a nevelő-oktató munka leghatékonyabb megszervezése, a fenntartói (tankerületi iskolai közös munkavégzés összhangjának további fejlesztése, a fenntartói, és a működtetői elvárásoknak történő megfelelés. E tanévben a fenntartó KLIK nem tudja támogatni (hatályos törvényi előírások következtében) a 2011-es iskolaösszevonás során kialakított intézményi struktúrát, pontosabban annak i munkamegosztását. A Nkt. szabályozásának megfelelően szeptember 1- sejét követően az 1 intézmény, 2 igazgató-helyettes, 3 intézményegység- i struktúra helyett 1 intézmény, 3 igazgatóhelyettes alkotja az általános iskolai i csoportját. A feladatok ellátást a középi réteg erősítésével tervezzük ellátni. A mátrix iskola modellünknek megfelelően a középi réteget a munkaközösség-k és projektek (változó) i alkotják. E tanévtől létrehozunk állandó projektmunkacsoportokat állandó kkel. Cél: a feladatok hatékony delegálása, a feladatvégzés ellenőrzésének kidolgozása Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok 1. Egységes iskolai arculat erősítése 2. Szervezeti kultúra fejlesztése (értékek, célok, normák, problémamegoldás, konfliktuskezelés) 3. A munkaközösség munkájának hatékonnyá tétele (a pedagógiai programok fenntartása mellett) 4. Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 5. Kulcskompetenciák fejlesztése 6. Munkaközösségek közötti szakmai együttműködés 7. Követelmények és értékelés egységesítése 8. Pályázatok figyelése, pályázatírás (pl.: osztálykirándulás), pályázatok fenntartása (TÁMOP: szociális kompetenciaterület, életpálya-építés moduláris oktatás, témahét, projekt stb.) 9. Az 5. osztályos tanmenet kidolgozása az új pedagógiai program és helyi tanterv alapján 10. A kollégák együttműködésének erősítése tanítási órákon kívül is 11. A tanulók felkészítése az országos mérésre 12. Hazaszeretetre nevelés erősítése Folyamatos célok: 1. A tanulói viselkedéskultúra javítása 2. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben