Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve"

Átírás

1 Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve szeptember

2 Tartalomjegyzék 1. Be Helyzetelemzés Az osztályok és az osztálylétszámok Napközi és tanulószoba Személyi feltételek Általános iskolai oktatás A nevelőtestület Művészeti nevelés Művészeti nevelés je: tagintézmény Tárgyi feltételek Általános iskola Művészeti képzés Célok, feladatok Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok Folyamatos célok: Tanulmányi és sportversenyek Belső ellenőrzés Igazgatói belső ellenőrzési terv Intézményi, szakmai i ellenőrzések Egységi ellenőrzések Munkaközösség-i ellenőrzések A tanév rendje Mellékletek Versenyek várható költségei Rendezvényterv... 28

3 1. Be A munkatervben határoztuk meg a es tanév feladatait, céljait, eseményeit, tervezett rendezvényeit. Munkatervünk készítése során figyelembe vettük a diákönkormányzat, a munkaközösségek, a szülői közösségek véleményét, Hajdúnánás város hagyományait, a városi rendezvényeket, a szűkebb és tágabb társadalmi elvárásokat. A munkaterv felépítését és tartalmát meghatározó fontosabb jogszabályok: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján munkatervünk tartalmazza: o az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, o a szünetek időtartamát, o nemzeti emléknapok, megemlékezések, ünnepségek időpontját, o az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, o az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, o iskolai nyílt nap tervezett időpontját, o a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, o egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: o 27. (3) bekezdés: a tanév rendje, o 70. (2) bekezdés c) pont: a munkaterv elfogadása 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet: A tanév rendje 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet: a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról A munkaterv összeállításakor tekintettel voltunk az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozókra is, így különösen: az intézmény pedagógiai programjára, az intézmény szervezeti és működési szabályzatára, az intézmény házirendjére, az intézményben működő szervezetek működési dokumentumaira.

4 2. Helyzetelemzés Az általános iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben: 1190 fő (számított létszám: 1254 fő). A művészeti iskola növendékeinek száma: 549 fő Az osztályok és az osztálylétszámok Osztályok Létszám Számított létszám 1. 1.a b c d e f a b c d e a b c d e a b c d e f a b c d e f g a b c d e a 25 25

5 36. 7.b c d e f g a b c d e SNI SNI Átlaglétszám: 25,54 (SNI osztályokkal együtt: 24,79) 2.2. Napközi és tanulószoba A napközis munkaközösség a 2013/2014-es tanévben 37 csoporttal kezdte meg a működését. A napközis és tanulószobai foglalkozások 22 napközis csoportban és 15 tanulószobás csoportban kerültek megszervezésre. Intézményegység Napközis csoport Csoportk / felelősök Tanulószobás csoport Baross u. napközis csoport B/1 Agárdiné Papp Mariann napközis csoport B/2 Tóthné Király Julianna napközis csoport B/3 Nagyné Deli Tünde napközis csoport B/4 Nagyné Völgyi Anikó tanulószobás csoport B/5 Kiss Gyuláné tanulószobás csoport B/6 Dr. Tóthné Ferencz Marianna Iskola u. napközis csoport I/1 Kaprinyákné Ádám Edit napközis csoport I/2 Péter Hajnalka napközis csoport I/3 Kékiné Seres Emma napközis csoport I/4 Miklósné napközis csoport I/5 Pappné Koroknai napközis csoport I/6 Nyakó Istvánné napközis csoport I/7 Bagdi Ildikó napközis csoport I/8 Mónusné Ruszin Anna napközis csoport I/9 Kaprinyák Sándor napközis csoport I/10 Nagy-Tóth Annamária napközis csoport I/11 Urbánné Dobos Erzsébet napközis csoport I/12 SNI 1-7. Mráz Erzsébet Óvoda u. tanulószobás csoport Ó/1 Fábián Andrea

6 tanulószobás csoport Ó/2 Tóth Lajos Attiláné tanulószobás csoport Ó/3 Vargáné Papp Júlia tanulószobás csoport Ó/4 Márkus Gizella tanulószobás csoport Ó/5 Veressné Fehér Erzsébet tanulószobás csoport Ó/6 Demeter Szabolcs tanulószobás csoport Ó/7 Szabó tanulószobás csoport Ó/8 Szabó Albert tanulószobás csoport Ó/9 Darócziné Tóth Piroska tanulószobás csoport Ó/10 Kovácsné Szabó Edit Polgári u. napközis csoport P/1 Pókné Oláh Anikó napközis csoport P/2 Takács Ágnes napközis csoport P/3 Póser Tiborné napközis csoport P/4 Éles Judit napközis csoport P/5 Papp Anita napközis csoport P/6 Skaliczkiné Ilyés Mária tanulószobás csoport P/7 Gálné Krizsán Melinda tanulószobás csoport P/8 Madainé Nótin Mónika tanulószobás csoport P/9 Máté Erzsébet Az összes napközis tanuló: 554 fő Az átlaglétszám napközis csoportonként: 25,18 fő Az összes tanulószobás tanuló: 386 fő Az átlaglétszám tanulószobás csoportonként: 25,73 fő

7 3. Személyi feltételek 3.1. Általános iskolai oktatás Iskolánk általános iskolai feladatellátása négy telephelyen történik. Teljes körű a szakos ellátottság, minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus tanít. Vannak olyan pedagógusaink, akik több telephelyen is dolgoznak. Két ének-zene szakos pedagógusunk a Hajdúnánási tankerület területén is végez munkát néhány órában. Pedagógusaink által tanított tantárgyakat a tantárgyfelosztás tartalmazza. Pedagógus álláshely száma: 106 Pedagógiai munkát segítő álláshelyek száma: 7 fő (3 fő iskolatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda) A nevelőtestület Magasabb k Igazgató: Tóth Imre Általános igazgatóhelyettes: Igazgatóhelyettes I.: Szabó Sándor Igazgatóhelyettes II.: Barabás A beosztású dolgozóink - az intézményi kettős i szerepnek megfelelően szakmai és egységi feladatot látnak el. A feladatmegosztást az SZMSZ, a teljes iskolai szervezeti struktúrát a Teljesítményértékelési Kézikönyv (TÉR) tartalmazza. Intézményegység-i feladatok egységenként: Tóth Imre: Óvoda utcai egység, : Iskola utcai egység, Szabó Sándor: Baross úti egység, : Polgári úti egység. Szakmai i feladatok: Tóth Imre: - Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok. - Szerződések, kötelezettségvállalások felügyelete - KLIK-től, tankerülettől átruházott munkáltatói jogok gyakorlása - Alapdokumentumok készítése: pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. - Beiskolázási továbbképzési program készítése - Leltár

8 - Tantárgyfelosztás - Statisztika, adatszolgáltatás - Belső ellenőrzési ütemterv készítése és ellenőrzése. - Diákigazolvány igénylése - Országos mérések, órarend, minőségirányítás. - Órarendkészítő team felügyelete - Statisztikai PMCS felügyelete : - Karbantartás, felújítás - Elsősök beiratkozása - Külső partnerekkel való kapcsolattartás - Reprezentáció, kommunikáció. - Közlekedési programok, hittan, iskolai vagy külső partner által szervezett kulturális programok, könyvtárosi feladatok, szabadidős versenyek, nemzeti és egyházi ünnepségek. - Versenyszervező PMCS felügyelete - Pályázatíró PMCS felügyelete. - Versenyszervező PMCS felügyelete Szabó Sándor: - Változásjelentés, munkaalkalmassági vizsgálat, túlóraelszámolás, átsorolás, munkabér, jogszabálykövetés. : - Tanulóbiztosítás, egészségügy, iskolavédőnő, iskolaorvos (egészséges életmódra nevelés), iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelem, étkeztetés, tankönyvrendelés, DÖK és DÖK által indított projektek. - Útravaló. - Nyomtatványrendelés. - Továbbtanulás-pályaválasztás. Magasabb beosztású ink az beosztás szerint felügyelik a munkaközösségek munkáját: Tóth Imre: Matek-info, természettudományos és humán munkaközösség, : Alsós és gyógypedagógiai 1-2., Alsós 3-4., napközis munkaközösség, Szabó Sándor: Nyelvi munkaközösség, : Nevelési munkaközösség Munkaközösségek és ik Alsós és gyógypedagógiai nevelési munkaközösség Vezetője: Kovács Mónika Szakmai : Tagjai: 1-2. osztályok osztályfőnökök, alsós tanítók, az eltérő tanterv szerint tanítók.

9 Létszám: 19 fő Név Végzettség Osztály 1. Kaprinyákné Ádám Edit tanító (rajz szakkollégium) 1.a 2. Nagyné Sallai Judit tanító (testnevelés szakkollégium) testnevelés szakos tanár 3. Pallaginé Sallai tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) 1.b 1.c 4. Jeles tanító-magyar szak 1.d 5. Pusztai Eszter tanító (magyar műveltség terület) 1.e 6. Ötvösné Tóth Ágnes tanító (testnevelés szakkollégium) 1.f 7. Simon Béláné tanító (ének-zene szakkollégium) 2.a 8. Ferencziné Répánszki Tímea tanító (orosz nyelv szakkollégium) 2.b 9. Husztiné Dézsi Irén tanító (könyvtár szakkollégium) 2.c 10. Erdei Erzsébet tanító (rajz szakkollégium) környezettan szakos tanár 11. Zágonyiné Ormós Judit tanító (ének-zene szakkollégium) óvónő 2.d 2.e 12. Kovács Anita gyógypedagógus SNI Tóth Imréné gyógypedagógus SNI Kaprinyák Sándor tanító, média szakos tanár 15. Majoros Zoltánné gyógypedagógus 16. Bodnárné Márta (pártoló tag) 17. Kékiné Seres Emma (pártoló tag) 18. Nagy-Tóth Annamária (pártoló tag) 19. (pártoló tag) tanító (könyvtár szakkollégium) tehetségfejlesztési szakértő szak pedagógia szakos tanár, pedagógus szakvizsga tanító (orosz, népművelés szakkollégium) tanító (ember-, erkölcs-és vallásismeret szakos szakvizsgázott pedagógus) történelem szakos bölcsész és tanár tanító közoktatási

10 Alsós nevelési munkaközösség Vezetője: Ádámné Balog Erika Szakmai : Tagjai: alsós osztályfőnökök, alsós tanítók Létszám: 14 fő Név Végzettség Osztály 1. Nyakó Istvánné tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) szakvizsgázott pedagógus (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program) 2. Deméné Czeglédi tanító (könyvtár szakkollégium) történelem szakos bölcsész és tanár 3.a 3.b 3. Ádámné Balog Erika tanító (rajz szakkollégium) 3.c 4. Fekete Andrea tanító (orosz szakkollégium, német műveltség terület, nemezkészítő, közlekedési szakreferens) 5. Kovács Mónika tanító (ember és társadalom műveltség terület) szociálpedagógus 3.d 3.e 6. Agárdi Zoltánné tanító (pedagógia és testnevelés szakkollégium) 4.a 7. Szabó Albertné tanító (pedagógia szakkollégium) 4.b 8. Bakosné Pálóczi Anikó tanító (magyar műveltségterület) 4.c 9. Kreiter Anna tanító (rajz szakkollégium) 4.d 10. Kékiné Borbély Zsófia tanító (csapati szakkollégium) 4.e 11. Szarka Jánosné tanító, közoktatási szak és szakvizsga 4.f 12. Bagdi Ildikó tanító (természetismeret szakkollégium) középiskolai biológia tanár 13. Miklósné tanító (rajz szakkollégium) 14. Vitézné Kovács Irén tanító (könyvtár, rajz szakkollégium, egészségfejlesztőmentálhigénés szak) Felsős nevelési munkaközösség Vezetője: Nábrádi Mihály Szakmai : Tagjai: felsős osztályfőnökök Létszám: 24 fő

11 Név Osztály 1. Labancz Mihály 5. g 2. Trungel Zoltánné 6. e 3. Labanczné Fekete Marianna 7. g 4. Berencsi Irén 8. e 5. Szűcs Mihály 5. a 6. Seres Tímea 5. b 7. Nábrádi Mihályné 5. c 8. Daróczi Ildikó 6. a 9. Veressné Fehér Erzsébet 6. b 10. Kissné Semsei Mária 6. c 11. Mihókné Ilona 7. a 12. Szabó Albert 7. b 13. Darócziné Tóth Piroska 7. c 14. Zoltánné 7. d 15. Szabó 8. a 16. Hádáné Kéki Mária 8. b 17. Hadas Sándor 8. c 18. Simon Ferenc 5. d 19. Farkas Ferenc 5. e 20. Madainé Nótin Mónika 5. f 21. Nábrádi Mihály 6. d 22. Löfcsikné Rékasi Ilona 7. e 23. Czinegéné Daróczi Julianna 7. f 24. né Nádas Zsuzsa 8. d Humán munkaközösség Vezetője: Demeterné Vajda Piroska Szakmai : Tóth Imre Tagjai: magyart, történelmet, éneket és rajzot tanító pedagógusok Létszám: 23 fő Név Szak 1. Bodnárné Márta tanító, könyvtár, tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia tehetség és fejlesztése szakvizsga 2. Csiszár Anikó magyar történelem ált. isk. tanár társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú pedagógus szakvizsga 3. Demeterné Vajda Piroska történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 4. Fábián Andrea ének-magyar szakos ált. isk. tanár 5. Fülöp Valéria ének-zene és matematika szakos ált. isk. tanár, C kategóriás kar 6. Hádáné Kéki Mária tanító, rajz szakkollégium. magyar szakos ált. isk. tanár

12 7. Labanczné Fekete Marianna magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár 8. Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, angol és tánc-dráma műveltségterület 9. Nábrádi Mihály magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 10. Szabó Albert orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, történelem-latin szakos középiskolai tanár, közoktatási szakvizsga 11. Szabó Sándorné ének-zene és történelem szakos ált. isk. tanár 12. történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 13. Vargáné Papp Júlia magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár, német nyelvtanár 14. Veressné Fehér Erzsébet magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, magyar szakos középiskolai. tanár, emelt szintű érettségiztető (magyar) 15. Pártoló tagok 16. Czinegéné Daróczi Julianna magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 17. Dancs Ferenc földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár, közoktatás i szakvizsga 18. Daróczi Ildikó magyar-történelem, német nyelv és irodalom 19. Darócziné Tóth Piroska tanító könyvtár és ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos ált. isk. tanár 20. Gálné Krizsán Melinda magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 21. Szabó magyar-történelem 22. né Nádas Zsuzsa orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, angol műveltségterület 23. Tóth Lajos Attiláné tanító, technika szakkollégium, matematika és magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár, tanulási zavarok szakvizsga Matematika-informatika munkaközösség Vezetője: Szabó Attila Szakmai : Tóth Imre Tagjai: matematikát, informatikát tanító pedagógusok Létszám: 12 fő Név Szak 1. Szabó Attila matematika 2. Madainé Nótin Mónika biológia, számítástechnika 3. Mihókné Ilona matematika, fizika 4. Nábrádi Mihályné matematika, rajz 5. Petrus Tamás fizika, számítástechnika

13 6. Simon Ferenc technika, számítástechnika 7. Szűcs Mihály matematika, számítástechnika 8. Tóth Lajos Attiláné tanító (technika sk.), matematika, magyar 9. Mezeiné Gurbán Julianna matematika, fizika 10. Nagy Attila matematika, földrajz 11. Jámborné Murvai Mária matematika, fizika, orosz 12. Kiss Gyuláné matematika, kémia Nyelvi munkaközösség Vezetője: Papp Imréné Szakmai : Szabó Sándor Tagjai: idegen nyelvet tanító nevelők Létszám: 10 fő Név Szak 1. Papp Imréné történelem orosz szakos tanár, német nyelvtanár 2. Ötvösné Erika tanító, testnevelés, német szakos tanár 3. Vargáné Jámbor Ildikó általános iskolai angolnyelvoktató - tanító szak 4. né Nádas Zsuzsanna történelem-orosz szakos tanár, angol műveltségterület 5. Nyakas Andrea magyar-angol szakos tanár 6. Tóth Franciska tanító, angol műveltségterület 7. Józsi-Tóth Sándorné orosz-történelem szakos tanár, angol nyelvtanár, közoktatási 8. Czinegéné Daróczi Julianna magyar - orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 9. Daróczi Ildikó magyar történelem - német nyelv-és irodalom szakos tanár 10. Zováth Anikó angol nyelv- és irodalom szakos tanár, rajz és görög katolikus hittanár Természettudományi munkaközösség Vezetője: Józsi-Tóth Magdolna Szakmai : Tóth Imre Tagjai: természettudományos tantárgyakat tanító nevelők Létszám: 16 fő 1. Józsi-Tóth Magdolna matematika-földrajz 2. Seres Tímea biológia technika 3. Győriné Tanner Márta Matematika-testnevelés-informatika 4. Dr. Tóthné Ferencz Marianna Fizika- informatika

14 5. Hadas Sándor Testnevelés-tanító 6. Labancz Mihály Testnevelés-földrajz 7. Madai Tamás Testnevelés-biológia 8. Szabó Sándor Biológia-földrajz 9. Berencsi Irén földrajz-rajz 10. Trungel Zoltánné testnevelés-orosz 11. Zoltánné biológia- technika 12. Máté Erzsébet Rajz-földrajz 13. Farkas Ferenc Biológia-informatika-francia 14. Molnár Imréné kémia 15. Nagyné Zsíros Irén testnevelés-orosz-német 16. Kissné Semsei Mária földrajz-testnevelés Napközis munkaközösség Vezetője: Nagy-Tóth Annamária Szakmai : Tagjai: napközis, tanulószobás nevelők Létszám: 22 fő Név Szak 1. Agárdiné Papp Mariann tanító - ének szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus 2. Nagyné Deli Tünde tanító - magyar műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus NYIK 3. Nagyné Völgyi Anikó tanító - könyvtár, ének szakkollégium 4. Tóthné Király Julianna tanító - orosz szakkollégium 5. Kékiné Seres Emma tanító 6. Mónusné Ruszin Anna tanító rajz szakkollégium 7. Mráz Erzsébet (SNI) tanár magyar-orosz szak 8. Nagy-Tóth Annamária óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület. tanár ember-, erkölcs- és vallásismeret szak szakvizsgázott pedagógus, egyetem történelem szak és bölcsész 9. Pappné Koroknai tanító technika szakkollégium 10. Péter Hajnalka tanító, gyógypedagógia szakkollégium gyermek- ifjúság- és családvédelem pedagógiája szakvizsgázott pedagógus 11. Urbánné Dobos Erzsébet tanár matematika-német szak 12. Darócziné Tóth Piroska tanító: könyvtár-ének szakkollégium tanár ének szak 13. Demeter Szabolcs tanár rajz szak 14. Kovácsné Szabó Edit tanító 15. Márkus Gizella tanító magyar műveltségterület (angol középfokú nyelvvizsga) 16. Éles Judit tanító vizuális nevelés műveltségterület 17. Gálné Krizsán Melinda tanár magyar-történelem szak 18. Papp Anita tanító, tanár informatika szak, népi játszóházi foglal-

15 kozás, nemezkészítő 19. Pókné Oláh Anikó óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület 20. Póser Tiborné tanító - ének szakkollégium 21. Skaliczkiné Ilyés Mária tanító 22. Takács Ágnes tanító - családi- és házt. gazdasági ismeretek műveltségi terület, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás Iskolatitkárok Iskolatitkáraink és tevékenységi területük: Oláh Júlia Oláh Edit Csuja Sándorné Az Óvoda és a Baross utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Pedagógiai asszisztensek és rendszergazda Megyesi Zita Kovácsné Takács Anikó Csillikné Szólláth Julianna Csuka Zsolt Az Óvoda utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Az Baross utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Prevenciós, gyermekvédelmi feladatok ellátása, karitatív programok szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása Iskolai szintű rendszergazdai feladatok ellátása Művészeti nevelés Iskolánkban alapfokú művészeti képzés folyik évfolyamon. A tagintézmény adminisztratív székhelye: Iskolai u. 3. sz. alatti telephelyünk. Telephelyei: Óvoda u (hangszeres és grafikai képzések) Köztársaság tér 6. (hangszeres képzések) Polgári u. 71. (néptánc) Iskola u. (néptánc) Baross u. (néptánc) A növendékek jelenleg Hajdúnánás város oktatási intézményeiből kerülnek ki: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium.

16 Tanszakok: hangszeres képzés (hegedű, zongora, gitár, ütő, citera, fuvola, fúvós) festészet-grafika, néptánc. Minden tanszakon megfelelő szakos végzettségű pedagógus dolgozik. Az ütő tanszakon november végéig óraadó nevelőt alkalmazunk, ezt követően teljes óraszámban foglalkoztatjuk. Egy néptánctanárunk (Márton Attila) december 15-ig fizetés nélküli szabadságon tartózkodik, óráit belső helyettesítéssel tartjuk meg. Gitár tanszakon határozott idejű pedagógus dolgozik (Madár Csaba). Akit helyettesít: Hallgató-Barkaszi Andrea, fuvola szakos művésztanár. Visszatérése után át kell szerveznünk a fuvola és a gitárképzést Művészeti nevelés je: tagintézmény- A művészeti nevelést közoktatás-i és néptánctanári végzettséggel rendelkező irányítja. Munkája során az iskolai és a városi művészeti élet összhangjának megteremtésére, fejlesztésére is figyel. 4. Tárgyi feltételek 4.1. Általános iskola Az intézményünkben az általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - a négy telephely címe: Óvoda u , Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u tornateremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u táncteremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Polgári u tornaszobával rendelkezik: Baross u. 11/A - sportudvar minden egységünkben van - ebédlő és melegítő konyha: minden egységben van. A mindennapos testnevelés bevezetésével növekvő testnevelésórák tornatermi elhelyezése egyre inkább gondot jelent. Jelenleg heti egy alkalommal (pénteken) a városi sportcsarnokot is használjuk, illetve az 1-2. és 5-6. évfolyam heti egy-egy alkalommal a városi gyógyfürdőben tart testnevelés órát. A testneveléshez használt eszközök (tornapadok, zsámolyok, tornaszőnyegek, ugródombok) rendkívül elhasználódott állapotban vannak. Javításukat a következő tanévben tervezni kell. A Baross utcai telephelyen az új kazánt a régi szertárba szerelték be, így szükségessé vált egy új szertár kialakítása. Ez jelenleg folyamatban van. A szertár kialakításával egy ütemben egy konditermet is létesítünk a régi, nem használt konyhai helyiségekből. A konditermet tanítási órán és sportfoglalkozásokon, edzéseken lehet majd használni. Felszereléséhez a városi férfi kézilabda klub nyújt segítséget kölcsönadott eszközökkel. Telephelyek udvarairól:

17 Óvoda u : az iskolaudvar kritikusan kicsi a tanulólétszámhoz mérten. A lakótelep közepén kialakított udvar a nappali és a délutáni időszakban is zsúfolt, a gyerekek hangja a lakótelep zárt belső terében különösen hangos, sok lakó nyugalmát zavarja. Ebből minden évben van konfliktus egyes lakók és az iskola között. Tanulóink használják jó időben az iskolaépülettel szemben lévő füves területet pihenés, játék céljára. A kerékpártároló is szűkös, bővítését a télen végzi el a GEI. Polgári u. 71: nagyméretű sportudvar található a telephelyen, jól használható az iskolai rendezvényekhez, sportoláshoz. A kerékpártároló bővítés szükséges, ezt a GEI a tél folyamán végzi el a városi középiskola segítségével. Iskola u. 3.: tágas sportudvar és beszélgetésre, sétára alkalmas terek állnak rendelkezésre a diákok számára. Baross u. 11/A: a sportudvar megfelelő méretű. Az udvar a középiskola közvetlen szomszédságában található, ami a középiskolás tanulókkal néha egyre csökkenő számú - konfliktus forrása. Tantermek A telephelyeink tantermei általában megfelelő méretűek, világításuk rendezett. A Baross utcai telephelyen van néhány olyan terem, mely kicsi méretű (30-40 m 2 ). Ezekben csak kis létszámú osztály helyezhető el, ez eddig kezelhető volt, és a továbbiakban is megoldható probléma. A tantermek világítása korszerű a 2000-ben átadott Óvoda utcai épületben, a nyarán felújított Polgári úti telephelyen. Az Iskola és a Polgári utcai telephelyen régi világítótestek (zömében neoncsöves lámpák) vannak, melyeket folyamatosan cserélni, javítani kell. Az Iskola utcai telephelyen a nyári felújítás világításkorszerűsítést is tartalmaz. Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakhoz képest nem rendelkezik: iskolapszichológusi szobával, a székhely nem rendelkezik tornateremmel, de a jelenlegi létszámmal és testnevelés óraszámokkal nem jelent aránytalan terhet az Iskola utcai tornaterem és a városi sportcsarnok használata. A testnevelésórák számának emelkedésével később ez problémát fog jelenteni; karbantartó műhely nincs, a karbantartási feladatokat a működtető városi önkormányzat látja el; kerekesszék tároló egyetlen telephelyen sincs; a számítástechnika termekben nincs flipchart tábla, szkenner. A TÁMOP, TIOP pályázatok keretében néhány éve beszerzett eszközök karbantartása egyre nehezebbé válik. A laptopokban tönkremennek az akkumulátorok, tápegységek. Ezek javítását a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény városi költségvetésből finanszírozza. Nagy számban és szinte azonos időben jelentkezik alaplapi hiba az interaktív táblák projektoraiban, melyek gazdaságosan nem javíthatóak, így ezt a működtető városi önkormányzat folyamatosan leselejtezi. Pótlásukra felhasználjuk azokat a pályázati lehetőségeket, melyekben az eszközbeszerzés engedélyezett (pl. IPR). Projektorok beszerzését a jövő évi költségvetésben tervezni kell, illetve olyan további pályázati forrásokat kell keresni, melyek a beszerzésben segítséget adnak.

18 Az iskola adottságai miatt (általános iskola négy telephelyen, a művészeti iskola öt telephelyen működik) az információáramlást az elektronikus információtovábbításra alapoztuk. A TÁMOP, TIOP projekteknek, az ehhez kapcsolódó továbbképzéseknek, illetve a pedagógusaink innovatív, alkalmazkodó hozzáállásának köszönhetően a nevelőtestület többsége a tanórai felkészüléshez számítógépeket, internetes adatforrásokat, segédanyagokat használ a felkészüléshez és az órai munka megszervezéséhez, megvalósításához. Az ehhez a munkastílushoz szükséges informatikai hátteret csak korlátozott mértékben tudjuk biztosítani az iskola nevelői szobáiban, tantermeiben. Minden telephelyünkön a nevelői szobában, a három könyvtárban 1-1 számítógép található, ami kevés a pedagógusok iskolai felkészüléséhez, ezért a szeptember 1-sejét követően alkalmazandó munkaidő-nyilvántartásban a pedagógusok részére a felkészülést iskolai és iskolán kívüli környezetben egyaránt engedélyeztük. Intézményünk épületeit a Hajdúnánási Városi Önkormányzat működteti a Hajdúnánási Gazdálkodó Intézmény (GEI) által. A napi karbantartási feladatokat, fűtést, takarítást a GEI karbantartói látják el. Az épületekhez kapcsolódó rezsiköltségeket, a város tulajdonában lévő vagyontárgyak javításának költségeit is a városi önkormányzat fedezi. Telephelyeink fűtésrendszere és állapota: Óvoda u : központi gázkazán. Alkalmanként elektronikus vezérlési gond jelentkezik. Megbízhatóan nem sikerült eddig javítani. Folyamatos fűtői beavatkozás szükséges. Polgári u. 71.: nincs az egész épületre kialakított központi fűtés. Szakaszonként lehet fűteni kisebb-nagyobb kazánnal a főépületet, könyvtárat, udvari épületeket, tornatermet, étkezőt. A főépületet kivéve mindenhol gázkazán működik. A főépületen a 2012-es felújítás óta pelletkazán működik. A pellet adagolása automatikus, de az elakadás veszélye miatt felügyeletet igényel. Iskola u. 3.: távfűtés, a városi hőközpont által. A fűtés biztonságos, az épület hőszigetelése rossz. Felújítását pályázati támogatással nyarán tervezi a működtető. Baross u. 11/A: gáz- és pelletkazán együttes, elektronikus szabályzású rendszere. A pelletkazán a tornaterem régi szertárában került elhelyezésre. Médiamegjelenések Iskolánk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az intézményi rendezvényekről, eseményekről. Erre elsősorban az iskolai honlapot (www.bocskai.net) használjuk. A tavalyi évben iskolaújságot szerkesztettünk pályázati forrásból. Az idén erre nincs lehetőség, bár igény lenne rá a gyerekek és a szülők részéről is. Rendszeresek a megjelenések a helyi médiában: Hajdúnánási Újság, Helyi TV. Mindkét helyen külsős munkatársként jelen vannak pedagógusaink. Használjuk a Facebook adta lehetőségeket: ezen a csatornán folyamatosan megjelennek a honlap cikkei, a kajak-kenu egyesületünk hírei, pedagógusaink közleményei Művészeti képzés

19 Alapvetően a művészeti képzésünk rendelkezik minden hangszerrel, a tanszakok működéséhez szükséges feltétellel. A hangszeres oktatás a Köztársaság téri telephelyről folyamatosan költözik át az Óvoda utcai székhelyre (a művelődési ház helyiségei egyre elfoglaltabbak, ezért a művészeti képzés számára máshol kellett helyeket találnunk, kialakítanunk). Az Óvoda utca székhelyen működik szeptembertől a fuvola, citera, gitár tanszak, novembertől a hegedű tanszak számára alakítunk ki a GEI szakembereinek segítségével tanszaki foglalkoztatót. A néptánc oktatásához három telephelyen biztosítottak a feltételek, azaz van néptánc terem, vagy arra használható tornaterem: Polgári, Iskola és Baross utca. A Baross utcai telephelyen a tornatermet használjuk a néptánc oktatására (ez a minősítési eljárás során is elfogadott helyiség néptáncterem helyett). A hangszeres képzésben az eszközjegyzék alapján hiányzik az ütő tanszaknál dallamhangszer (pl. marimba). Ennek beszerzése kötelező lenne a művészeti képzésben, ára azonban elég magas: félmilliótól hatmillióig! A néptánc képzéshez szükség van a tananyaghoz illeszkedő, néptáji népviseletre. Ezek egyelőre korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A ruhatár bővítését tervezni kell.

20 5. Célok, feladatok A es tanév lesz első teljes tanév, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), mit fenntartó irányításával kezdünk el. Cél a nevelő-oktató munka leghatékonyabb megszervezése, a fenntartói (tankerületi iskolai közös munkavégzés összhangjának további fejlesztése, a fenntartói, és a működtetői elvárásoknak történő megfelelés. E tanévben a fenntartó KLIK nem tudja támogatni (hatályos törvényi előírások következtében) a 2011-es iskolaösszevonás során kialakított intézményi struktúrát, pontosabban annak i munkamegosztását. A Nkt. szabályozásának megfelelően szeptember 1- sejét követően az 1 intézmény, 2 igazgató-helyettes, 3 intézményegység- i struktúra helyett 1 intézmény, 3 igazgatóhelyettes alkotja az általános iskolai i csoportját. A feladatok ellátást a középi réteg erősítésével tervezzük ellátni. A mátrix iskola modellünknek megfelelően a középi réteget a munkaközösség-k és projektek (változó) i alkotják. E tanévtől létrehozunk állandó projektmunkacsoportokat állandó kkel. Cél: a feladatok hatékony delegálása, a feladatvégzés ellenőrzésének kidolgozása Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok 1. Egységes iskolai arculat erősítése 2. Szervezeti kultúra fejlesztése (értékek, célok, normák, problémamegoldás, konfliktuskezelés) 3. A munkaközösség munkájának hatékonnyá tétele (a pedagógiai programok fenntartása mellett) 4. Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 5. Kulcskompetenciák fejlesztése 6. Munkaközösségek közötti szakmai együttműködés 7. Követelmények és értékelés egységesítése 8. Pályázatok figyelése, pályázatírás (pl.: osztálykirándulás), pályázatok fenntartása (TÁMOP: szociális kompetenciaterület, életpálya-építés moduláris oktatás, témahét, projekt stb.) 9. Az 5. osztályos tanmenet kidolgozása az új pedagógiai program és helyi tanterv alapján 10. A kollégák együttműködésének erősítése tanítási órákon kívül is 11. A tanulók felkészítése az országos mérésre 12. Hazaszeretetre nevelés erősítése Folyamatos célok: 1. A tanulói viselkedéskultúra javítása 2. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2014-2015. tanévi munkaterve 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben