Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve"

Átírás

1 Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanévi munkaterve szeptember

2 Tartalomjegyzék 1. Be Helyzetelemzés Az osztályok és az osztálylétszámok Napközi és tanulószoba Személyi feltételek Általános iskolai oktatás A nevelőtestület Művészeti nevelés Művészeti nevelés je: tagintézmény Tárgyi feltételek Általános iskola Művészeti képzés Célok, feladatok Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok Folyamatos célok: Tanulmányi és sportversenyek Belső ellenőrzés Igazgatói belső ellenőrzési terv Intézményi, szakmai i ellenőrzések Egységi ellenőrzések Munkaközösség-i ellenőrzések A tanév rendje Mellékletek Versenyek várható költségei Rendezvényterv... 28

3 1. Be A munkatervben határoztuk meg a es tanév feladatait, céljait, eseményeit, tervezett rendezvényeit. Munkatervünk készítése során figyelembe vettük a diákönkormányzat, a munkaközösségek, a szülői közösségek véleményét, Hajdúnánás város hagyományait, a városi rendezvényeket, a szűkebb és tágabb társadalmi elvárásokat. A munkaterv felépítését és tartalmát meghatározó fontosabb jogszabályok: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján munkatervünk tartalmazza: o az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, o a szünetek időtartamát, o nemzeti emléknapok, megemlékezések, ünnepségek időpontját, o az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, o az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, o iskolai nyílt nap tervezett időpontját, o a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját, o egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: o 27. (3) bekezdés: a tanév rendje, o 70. (2) bekezdés c) pont: a munkaterv elfogadása 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet: A tanév rendje 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet: a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról A munkaterv összeállításakor tekintettel voltunk az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozókra is, így különösen: az intézmény pedagógiai programjára, az intézmény szervezeti és működési szabályzatára, az intézmény házirendjére, az intézményben működő szervezetek működési dokumentumaira.

4 2. Helyzetelemzés Az általános iskolai tanulók száma a 2013/2014. tanévben: 1190 fő (számított létszám: 1254 fő). A művészeti iskola növendékeinek száma: 549 fő Az osztályok és az osztálylétszámok Osztályok Létszám Számított létszám 1. 1.a b c d e f a b c d e a b c d e a b c d e f a b c d e f g a b c d e a 25 25

5 36. 7.b c d e f g a b c d e SNI SNI Átlaglétszám: 25,54 (SNI osztályokkal együtt: 24,79) 2.2. Napközi és tanulószoba A napközis munkaközösség a 2013/2014-es tanévben 37 csoporttal kezdte meg a működését. A napközis és tanulószobai foglalkozások 22 napközis csoportban és 15 tanulószobás csoportban kerültek megszervezésre. Intézményegység Napközis csoport Csoportk / felelősök Tanulószobás csoport Baross u. napközis csoport B/1 Agárdiné Papp Mariann napközis csoport B/2 Tóthné Király Julianna napközis csoport B/3 Nagyné Deli Tünde napközis csoport B/4 Nagyné Völgyi Anikó tanulószobás csoport B/5 Kiss Gyuláné tanulószobás csoport B/6 Dr. Tóthné Ferencz Marianna Iskola u. napközis csoport I/1 Kaprinyákné Ádám Edit napközis csoport I/2 Péter Hajnalka napközis csoport I/3 Kékiné Seres Emma napközis csoport I/4 Miklósné napközis csoport I/5 Pappné Koroknai napközis csoport I/6 Nyakó Istvánné napközis csoport I/7 Bagdi Ildikó napközis csoport I/8 Mónusné Ruszin Anna napközis csoport I/9 Kaprinyák Sándor napközis csoport I/10 Nagy-Tóth Annamária napközis csoport I/11 Urbánné Dobos Erzsébet napközis csoport I/12 SNI 1-7. Mráz Erzsébet Óvoda u. tanulószobás csoport Ó/1 Fábián Andrea

6 tanulószobás csoport Ó/2 Tóth Lajos Attiláné tanulószobás csoport Ó/3 Vargáné Papp Júlia tanulószobás csoport Ó/4 Márkus Gizella tanulószobás csoport Ó/5 Veressné Fehér Erzsébet tanulószobás csoport Ó/6 Demeter Szabolcs tanulószobás csoport Ó/7 Szabó tanulószobás csoport Ó/8 Szabó Albert tanulószobás csoport Ó/9 Darócziné Tóth Piroska tanulószobás csoport Ó/10 Kovácsné Szabó Edit Polgári u. napközis csoport P/1 Pókné Oláh Anikó napközis csoport P/2 Takács Ágnes napközis csoport P/3 Póser Tiborné napközis csoport P/4 Éles Judit napközis csoport P/5 Papp Anita napközis csoport P/6 Skaliczkiné Ilyés Mária tanulószobás csoport P/7 Gálné Krizsán Melinda tanulószobás csoport P/8 Madainé Nótin Mónika tanulószobás csoport P/9 Máté Erzsébet Az összes napközis tanuló: 554 fő Az átlaglétszám napközis csoportonként: 25,18 fő Az összes tanulószobás tanuló: 386 fő Az átlaglétszám tanulószobás csoportonként: 25,73 fő

7 3. Személyi feltételek 3.1. Általános iskolai oktatás Iskolánk általános iskolai feladatellátása négy telephelyen történik. Teljes körű a szakos ellátottság, minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus tanít. Vannak olyan pedagógusaink, akik több telephelyen is dolgoznak. Két ének-zene szakos pedagógusunk a Hajdúnánási tankerület területén is végez munkát néhány órában. Pedagógusaink által tanított tantárgyakat a tantárgyfelosztás tartalmazza. Pedagógus álláshely száma: 106 Pedagógiai munkát segítő álláshelyek száma: 7 fő (3 fő iskolatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda) A nevelőtestület Magasabb k Igazgató: Tóth Imre Általános igazgatóhelyettes: Igazgatóhelyettes I.: Szabó Sándor Igazgatóhelyettes II.: Barabás A beosztású dolgozóink - az intézményi kettős i szerepnek megfelelően szakmai és egységi feladatot látnak el. A feladatmegosztást az SZMSZ, a teljes iskolai szervezeti struktúrát a Teljesítményértékelési Kézikönyv (TÉR) tartalmazza. Intézményegység-i feladatok egységenként: Tóth Imre: Óvoda utcai egység, : Iskola utcai egység, Szabó Sándor: Baross úti egység, : Polgári úti egység. Szakmai i feladatok: Tóth Imre: - Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok. - Szerződések, kötelezettségvállalások felügyelete - KLIK-től, tankerülettől átruházott munkáltatói jogok gyakorlása - Alapdokumentumok készítése: pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. - Beiskolázási továbbképzési program készítése - Leltár

8 - Tantárgyfelosztás - Statisztika, adatszolgáltatás - Belső ellenőrzési ütemterv készítése és ellenőrzése. - Diákigazolvány igénylése - Országos mérések, órarend, minőségirányítás. - Órarendkészítő team felügyelete - Statisztikai PMCS felügyelete : - Karbantartás, felújítás - Elsősök beiratkozása - Külső partnerekkel való kapcsolattartás - Reprezentáció, kommunikáció. - Közlekedési programok, hittan, iskolai vagy külső partner által szervezett kulturális programok, könyvtárosi feladatok, szabadidős versenyek, nemzeti és egyházi ünnepségek. - Versenyszervező PMCS felügyelete - Pályázatíró PMCS felügyelete. - Versenyszervező PMCS felügyelete Szabó Sándor: - Változásjelentés, munkaalkalmassági vizsgálat, túlóraelszámolás, átsorolás, munkabér, jogszabálykövetés. : - Tanulóbiztosítás, egészségügy, iskolavédőnő, iskolaorvos (egészséges életmódra nevelés), iskolapszichológus, gyermek- és ifjúságvédelem, étkeztetés, tankönyvrendelés, DÖK és DÖK által indított projektek. - Útravaló. - Nyomtatványrendelés. - Továbbtanulás-pályaválasztás. Magasabb beosztású ink az beosztás szerint felügyelik a munkaközösségek munkáját: Tóth Imre: Matek-info, természettudományos és humán munkaközösség, : Alsós és gyógypedagógiai 1-2., Alsós 3-4., napközis munkaközösség, Szabó Sándor: Nyelvi munkaközösség, : Nevelési munkaközösség Munkaközösségek és ik Alsós és gyógypedagógiai nevelési munkaközösség Vezetője: Kovács Mónika Szakmai : Tagjai: 1-2. osztályok osztályfőnökök, alsós tanítók, az eltérő tanterv szerint tanítók.

9 Létszám: 19 fő Név Végzettség Osztály 1. Kaprinyákné Ádám Edit tanító (rajz szakkollégium) 1.a 2. Nagyné Sallai Judit tanító (testnevelés szakkollégium) testnevelés szakos tanár 3. Pallaginé Sallai tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) 1.b 1.c 4. Jeles tanító-magyar szak 1.d 5. Pusztai Eszter tanító (magyar műveltség terület) 1.e 6. Ötvösné Tóth Ágnes tanító (testnevelés szakkollégium) 1.f 7. Simon Béláné tanító (ének-zene szakkollégium) 2.a 8. Ferencziné Répánszki Tímea tanító (orosz nyelv szakkollégium) 2.b 9. Husztiné Dézsi Irén tanító (könyvtár szakkollégium) 2.c 10. Erdei Erzsébet tanító (rajz szakkollégium) környezettan szakos tanár 11. Zágonyiné Ormós Judit tanító (ének-zene szakkollégium) óvónő 2.d 2.e 12. Kovács Anita gyógypedagógus SNI Tóth Imréné gyógypedagógus SNI Kaprinyák Sándor tanító, média szakos tanár 15. Majoros Zoltánné gyógypedagógus 16. Bodnárné Márta (pártoló tag) 17. Kékiné Seres Emma (pártoló tag) 18. Nagy-Tóth Annamária (pártoló tag) 19. (pártoló tag) tanító (könyvtár szakkollégium) tehetségfejlesztési szakértő szak pedagógia szakos tanár, pedagógus szakvizsga tanító (orosz, népművelés szakkollégium) tanító (ember-, erkölcs-és vallásismeret szakos szakvizsgázott pedagógus) történelem szakos bölcsész és tanár tanító közoktatási

10 Alsós nevelési munkaközösség Vezetője: Ádámné Balog Erika Szakmai : Tagjai: alsós osztályfőnökök, alsós tanítók Létszám: 14 fő Név Végzettség Osztály 1. Nyakó Istvánné tanító (testnevelés és könyvtár szakkollégium) szakvizsgázott pedagógus (Nyelvi, irodalmi és kommunikációs program) 2. Deméné Czeglédi tanító (könyvtár szakkollégium) történelem szakos bölcsész és tanár 3.a 3.b 3. Ádámné Balog Erika tanító (rajz szakkollégium) 3.c 4. Fekete Andrea tanító (orosz szakkollégium, német műveltség terület, nemezkészítő, közlekedési szakreferens) 5. Kovács Mónika tanító (ember és társadalom műveltség terület) szociálpedagógus 3.d 3.e 6. Agárdi Zoltánné tanító (pedagógia és testnevelés szakkollégium) 4.a 7. Szabó Albertné tanító (pedagógia szakkollégium) 4.b 8. Bakosné Pálóczi Anikó tanító (magyar műveltségterület) 4.c 9. Kreiter Anna tanító (rajz szakkollégium) 4.d 10. Kékiné Borbély Zsófia tanító (csapati szakkollégium) 4.e 11. Szarka Jánosné tanító, közoktatási szak és szakvizsga 4.f 12. Bagdi Ildikó tanító (természetismeret szakkollégium) középiskolai biológia tanár 13. Miklósné tanító (rajz szakkollégium) 14. Vitézné Kovács Irén tanító (könyvtár, rajz szakkollégium, egészségfejlesztőmentálhigénés szak) Felsős nevelési munkaközösség Vezetője: Nábrádi Mihály Szakmai : Tagjai: felsős osztályfőnökök Létszám: 24 fő

11 Név Osztály 1. Labancz Mihály 5. g 2. Trungel Zoltánné 6. e 3. Labanczné Fekete Marianna 7. g 4. Berencsi Irén 8. e 5. Szűcs Mihály 5. a 6. Seres Tímea 5. b 7. Nábrádi Mihályné 5. c 8. Daróczi Ildikó 6. a 9. Veressné Fehér Erzsébet 6. b 10. Kissné Semsei Mária 6. c 11. Mihókné Ilona 7. a 12. Szabó Albert 7. b 13. Darócziné Tóth Piroska 7. c 14. Zoltánné 7. d 15. Szabó 8. a 16. Hádáné Kéki Mária 8. b 17. Hadas Sándor 8. c 18. Simon Ferenc 5. d 19. Farkas Ferenc 5. e 20. Madainé Nótin Mónika 5. f 21. Nábrádi Mihály 6. d 22. Löfcsikné Rékasi Ilona 7. e 23. Czinegéné Daróczi Julianna 7. f 24. né Nádas Zsuzsa 8. d Humán munkaközösség Vezetője: Demeterné Vajda Piroska Szakmai : Tóth Imre Tagjai: magyart, történelmet, éneket és rajzot tanító pedagógusok Létszám: 23 fő Név Szak 1. Bodnárné Márta tanító, könyvtár, tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia tehetség és fejlesztése szakvizsga 2. Csiszár Anikó magyar történelem ált. isk. tanár társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú pedagógus szakvizsga 3. Demeterné Vajda Piroska történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 4. Fábián Andrea ének-magyar szakos ált. isk. tanár 5. Fülöp Valéria ének-zene és matematika szakos ált. isk. tanár, C kategóriás kar 6. Hádáné Kéki Mária tanító, rajz szakkollégium. magyar szakos ált. isk. tanár

12 7. Labanczné Fekete Marianna magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár 8. Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, angol és tánc-dráma műveltségterület 9. Nábrádi Mihály magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 10. Szabó Albert orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, történelem-latin szakos középiskolai tanár, közoktatási szakvizsga 11. Szabó Sándorné ének-zene és történelem szakos ált. isk. tanár 12. történelem-orosz szakos ált. isk. tanár 13. Vargáné Papp Júlia magyar-könyvtár szakos ált. is. tanár, német nyelvtanár 14. Veressné Fehér Erzsébet magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, magyar szakos középiskolai. tanár, emelt szintű érettségiztető (magyar) 15. Pártoló tagok 16. Czinegéné Daróczi Julianna magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 17. Dancs Ferenc földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár, közoktatás i szakvizsga 18. Daróczi Ildikó magyar-történelem, német nyelv és irodalom 19. Darócziné Tóth Piroska tanító könyvtár és ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos ált. isk. tanár 20. Gálné Krizsán Melinda magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 21. Szabó magyar-történelem 22. né Nádas Zsuzsa orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, angol műveltségterület 23. Tóth Lajos Attiláné tanító, technika szakkollégium, matematika és magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár, tanulási zavarok szakvizsga Matematika-informatika munkaközösség Vezetője: Szabó Attila Szakmai : Tóth Imre Tagjai: matematikát, informatikát tanító pedagógusok Létszám: 12 fő Név Szak 1. Szabó Attila matematika 2. Madainé Nótin Mónika biológia, számítástechnika 3. Mihókné Ilona matematika, fizika 4. Nábrádi Mihályné matematika, rajz 5. Petrus Tamás fizika, számítástechnika

13 6. Simon Ferenc technika, számítástechnika 7. Szűcs Mihály matematika, számítástechnika 8. Tóth Lajos Attiláné tanító (technika sk.), matematika, magyar 9. Mezeiné Gurbán Julianna matematika, fizika 10. Nagy Attila matematika, földrajz 11. Jámborné Murvai Mária matematika, fizika, orosz 12. Kiss Gyuláné matematika, kémia Nyelvi munkaközösség Vezetője: Papp Imréné Szakmai : Szabó Sándor Tagjai: idegen nyelvet tanító nevelők Létszám: 10 fő Név Szak 1. Papp Imréné történelem orosz szakos tanár, német nyelvtanár 2. Ötvösné Erika tanító, testnevelés, német szakos tanár 3. Vargáné Jámbor Ildikó általános iskolai angolnyelvoktató - tanító szak 4. né Nádas Zsuzsanna történelem-orosz szakos tanár, angol műveltségterület 5. Nyakas Andrea magyar-angol szakos tanár 6. Tóth Franciska tanító, angol műveltségterület 7. Józsi-Tóth Sándorné orosz-történelem szakos tanár, angol nyelvtanár, közoktatási 8. Czinegéné Daróczi Julianna magyar - orosz szakos ált. isk. tanár, német nyelvtanár 9. Daróczi Ildikó magyar történelem - német nyelv-és irodalom szakos tanár 10. Zováth Anikó angol nyelv- és irodalom szakos tanár, rajz és görög katolikus hittanár Természettudományi munkaközösség Vezetője: Józsi-Tóth Magdolna Szakmai : Tóth Imre Tagjai: természettudományos tantárgyakat tanító nevelők Létszám: 16 fő 1. Józsi-Tóth Magdolna matematika-földrajz 2. Seres Tímea biológia technika 3. Győriné Tanner Márta Matematika-testnevelés-informatika 4. Dr. Tóthné Ferencz Marianna Fizika- informatika

14 5. Hadas Sándor Testnevelés-tanító 6. Labancz Mihály Testnevelés-földrajz 7. Madai Tamás Testnevelés-biológia 8. Szabó Sándor Biológia-földrajz 9. Berencsi Irén földrajz-rajz 10. Trungel Zoltánné testnevelés-orosz 11. Zoltánné biológia- technika 12. Máté Erzsébet Rajz-földrajz 13. Farkas Ferenc Biológia-informatika-francia 14. Molnár Imréné kémia 15. Nagyné Zsíros Irén testnevelés-orosz-német 16. Kissné Semsei Mária földrajz-testnevelés Napközis munkaközösség Vezetője: Nagy-Tóth Annamária Szakmai : Tagjai: napközis, tanulószobás nevelők Létszám: 22 fő Név Szak 1. Agárdiné Papp Mariann tanító - ének szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus 2. Nagyné Deli Tünde tanító - magyar műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus NYIK 3. Nagyné Völgyi Anikó tanító - könyvtár, ének szakkollégium 4. Tóthné Király Julianna tanító - orosz szakkollégium 5. Kékiné Seres Emma tanító 6. Mónusné Ruszin Anna tanító rajz szakkollégium 7. Mráz Erzsébet (SNI) tanár magyar-orosz szak 8. Nagy-Tóth Annamária óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület. tanár ember-, erkölcs- és vallásismeret szak szakvizsgázott pedagógus, egyetem történelem szak és bölcsész 9. Pappné Koroknai tanító technika szakkollégium 10. Péter Hajnalka tanító, gyógypedagógia szakkollégium gyermek- ifjúság- és családvédelem pedagógiája szakvizsgázott pedagógus 11. Urbánné Dobos Erzsébet tanár matematika-német szak 12. Darócziné Tóth Piroska tanító: könyvtár-ének szakkollégium tanár ének szak 13. Demeter Szabolcs tanár rajz szak 14. Kovácsné Szabó Edit tanító 15. Márkus Gizella tanító magyar műveltségterület (angol középfokú nyelvvizsga) 16. Éles Judit tanító vizuális nevelés műveltségterület 17. Gálné Krizsán Melinda tanár magyar-történelem szak 18. Papp Anita tanító, tanár informatika szak, népi játszóházi foglal-

15 kozás, nemezkészítő 19. Pókné Oláh Anikó óvodapedagógus, tanító ember- és társadalom műveltség terület 20. Póser Tiborné tanító - ének szakkollégium 21. Skaliczkiné Ilyés Mária tanító 22. Takács Ágnes tanító - családi- és házt. gazdasági ismeretek műveltségi terület, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás Iskolatitkárok Iskolatitkáraink és tevékenységi területük: Oláh Júlia Oláh Edit Csuja Sándorné Az Óvoda és a Baross utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása Pedagógiai asszisztensek és rendszergazda Megyesi Zita Kovácsné Takács Anikó Csillikné Szólláth Julianna Csuka Zsolt Az Óvoda utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Az Baross utcai egység pedagógiai munkájának segítése, adminisztrációs feladatok ellátása Prevenciós, gyermekvédelmi feladatok ellátása, karitatív programok szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása Iskolai szintű rendszergazdai feladatok ellátása Művészeti nevelés Iskolánkban alapfokú művészeti képzés folyik évfolyamon. A tagintézmény adminisztratív székhelye: Iskolai u. 3. sz. alatti telephelyünk. Telephelyei: Óvoda u (hangszeres és grafikai képzések) Köztársaság tér 6. (hangszeres képzések) Polgári u. 71. (néptánc) Iskola u. (néptánc) Baross u. (néptánc) A növendékek jelenleg Hajdúnánás város oktatási intézményeiből kerülnek ki: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium.

16 Tanszakok: hangszeres képzés (hegedű, zongora, gitár, ütő, citera, fuvola, fúvós) festészet-grafika, néptánc. Minden tanszakon megfelelő szakos végzettségű pedagógus dolgozik. Az ütő tanszakon november végéig óraadó nevelőt alkalmazunk, ezt követően teljes óraszámban foglalkoztatjuk. Egy néptánctanárunk (Márton Attila) december 15-ig fizetés nélküli szabadságon tartózkodik, óráit belső helyettesítéssel tartjuk meg. Gitár tanszakon határozott idejű pedagógus dolgozik (Madár Csaba). Akit helyettesít: Hallgató-Barkaszi Andrea, fuvola szakos művésztanár. Visszatérése után át kell szerveznünk a fuvola és a gitárképzést Művészeti nevelés je: tagintézmény- A művészeti nevelést közoktatás-i és néptánctanári végzettséggel rendelkező irányítja. Munkája során az iskolai és a városi művészeti élet összhangjának megteremtésére, fejlesztésére is figyel. 4. Tárgyi feltételek 4.1. Általános iskola Az intézményünkben az általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - a négy telephely címe: Óvoda u , Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u tornateremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Baross u. 11/A, Polgári u táncteremmel rendelkezik: Iskola u. 3., Polgári u tornaszobával rendelkezik: Baross u. 11/A - sportudvar minden egységünkben van - ebédlő és melegítő konyha: minden egységben van. A mindennapos testnevelés bevezetésével növekvő testnevelésórák tornatermi elhelyezése egyre inkább gondot jelent. Jelenleg heti egy alkalommal (pénteken) a városi sportcsarnokot is használjuk, illetve az 1-2. és 5-6. évfolyam heti egy-egy alkalommal a városi gyógyfürdőben tart testnevelés órát. A testneveléshez használt eszközök (tornapadok, zsámolyok, tornaszőnyegek, ugródombok) rendkívül elhasználódott állapotban vannak. Javításukat a következő tanévben tervezni kell. A Baross utcai telephelyen az új kazánt a régi szertárba szerelték be, így szükségessé vált egy új szertár kialakítása. Ez jelenleg folyamatban van. A szertár kialakításával egy ütemben egy konditermet is létesítünk a régi, nem használt konyhai helyiségekből. A konditermet tanítási órán és sportfoglalkozásokon, edzéseken lehet majd használni. Felszereléséhez a városi férfi kézilabda klub nyújt segítséget kölcsönadott eszközökkel. Telephelyek udvarairól:

17 Óvoda u : az iskolaudvar kritikusan kicsi a tanulólétszámhoz mérten. A lakótelep közepén kialakított udvar a nappali és a délutáni időszakban is zsúfolt, a gyerekek hangja a lakótelep zárt belső terében különösen hangos, sok lakó nyugalmát zavarja. Ebből minden évben van konfliktus egyes lakók és az iskola között. Tanulóink használják jó időben az iskolaépülettel szemben lévő füves területet pihenés, játék céljára. A kerékpártároló is szűkös, bővítését a télen végzi el a GEI. Polgári u. 71: nagyméretű sportudvar található a telephelyen, jól használható az iskolai rendezvényekhez, sportoláshoz. A kerékpártároló bővítés szükséges, ezt a GEI a tél folyamán végzi el a városi középiskola segítségével. Iskola u. 3.: tágas sportudvar és beszélgetésre, sétára alkalmas terek állnak rendelkezésre a diákok számára. Baross u. 11/A: a sportudvar megfelelő méretű. Az udvar a középiskola közvetlen szomszédságában található, ami a középiskolás tanulókkal néha egyre csökkenő számú - konfliktus forrása. Tantermek A telephelyeink tantermei általában megfelelő méretűek, világításuk rendezett. A Baross utcai telephelyen van néhány olyan terem, mely kicsi méretű (30-40 m 2 ). Ezekben csak kis létszámú osztály helyezhető el, ez eddig kezelhető volt, és a továbbiakban is megoldható probléma. A tantermek világítása korszerű a 2000-ben átadott Óvoda utcai épületben, a nyarán felújított Polgári úti telephelyen. Az Iskola és a Polgári utcai telephelyen régi világítótestek (zömében neoncsöves lámpák) vannak, melyeket folyamatosan cserélni, javítani kell. Az Iskola utcai telephelyen a nyári felújítás világításkorszerűsítést is tartalmaz. Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakhoz képest nem rendelkezik: iskolapszichológusi szobával, a székhely nem rendelkezik tornateremmel, de a jelenlegi létszámmal és testnevelés óraszámokkal nem jelent aránytalan terhet az Iskola utcai tornaterem és a városi sportcsarnok használata. A testnevelésórák számának emelkedésével később ez problémát fog jelenteni; karbantartó műhely nincs, a karbantartási feladatokat a működtető városi önkormányzat látja el; kerekesszék tároló egyetlen telephelyen sincs; a számítástechnika termekben nincs flipchart tábla, szkenner. A TÁMOP, TIOP pályázatok keretében néhány éve beszerzett eszközök karbantartása egyre nehezebbé válik. A laptopokban tönkremennek az akkumulátorok, tápegységek. Ezek javítását a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény városi költségvetésből finanszírozza. Nagy számban és szinte azonos időben jelentkezik alaplapi hiba az interaktív táblák projektoraiban, melyek gazdaságosan nem javíthatóak, így ezt a működtető városi önkormányzat folyamatosan leselejtezi. Pótlásukra felhasználjuk azokat a pályázati lehetőségeket, melyekben az eszközbeszerzés engedélyezett (pl. IPR). Projektorok beszerzését a jövő évi költségvetésben tervezni kell, illetve olyan további pályázati forrásokat kell keresni, melyek a beszerzésben segítséget adnak.

18 Az iskola adottságai miatt (általános iskola négy telephelyen, a művészeti iskola öt telephelyen működik) az információáramlást az elektronikus információtovábbításra alapoztuk. A TÁMOP, TIOP projekteknek, az ehhez kapcsolódó továbbképzéseknek, illetve a pedagógusaink innovatív, alkalmazkodó hozzáállásának köszönhetően a nevelőtestület többsége a tanórai felkészüléshez számítógépeket, internetes adatforrásokat, segédanyagokat használ a felkészüléshez és az órai munka megszervezéséhez, megvalósításához. Az ehhez a munkastílushoz szükséges informatikai hátteret csak korlátozott mértékben tudjuk biztosítani az iskola nevelői szobáiban, tantermeiben. Minden telephelyünkön a nevelői szobában, a három könyvtárban 1-1 számítógép található, ami kevés a pedagógusok iskolai felkészüléséhez, ezért a szeptember 1-sejét követően alkalmazandó munkaidő-nyilvántartásban a pedagógusok részére a felkészülést iskolai és iskolán kívüli környezetben egyaránt engedélyeztük. Intézményünk épületeit a Hajdúnánási Városi Önkormányzat működteti a Hajdúnánási Gazdálkodó Intézmény (GEI) által. A napi karbantartási feladatokat, fűtést, takarítást a GEI karbantartói látják el. Az épületekhez kapcsolódó rezsiköltségeket, a város tulajdonában lévő vagyontárgyak javításának költségeit is a városi önkormányzat fedezi. Telephelyeink fűtésrendszere és állapota: Óvoda u : központi gázkazán. Alkalmanként elektronikus vezérlési gond jelentkezik. Megbízhatóan nem sikerült eddig javítani. Folyamatos fűtői beavatkozás szükséges. Polgári u. 71.: nincs az egész épületre kialakított központi fűtés. Szakaszonként lehet fűteni kisebb-nagyobb kazánnal a főépületet, könyvtárat, udvari épületeket, tornatermet, étkezőt. A főépületet kivéve mindenhol gázkazán működik. A főépületen a 2012-es felújítás óta pelletkazán működik. A pellet adagolása automatikus, de az elakadás veszélye miatt felügyeletet igényel. Iskola u. 3.: távfűtés, a városi hőközpont által. A fűtés biztonságos, az épület hőszigetelése rossz. Felújítását pályázati támogatással nyarán tervezi a működtető. Baross u. 11/A: gáz- és pelletkazán együttes, elektronikus szabályzású rendszere. A pelletkazán a tornaterem régi szertárában került elhelyezésre. Médiamegjelenések Iskolánk folyamatosan tájékoztatja a szülőket az intézményi rendezvényekről, eseményekről. Erre elsősorban az iskolai honlapot (www.bocskai.net) használjuk. A tavalyi évben iskolaújságot szerkesztettünk pályázati forrásból. Az idén erre nincs lehetőség, bár igény lenne rá a gyerekek és a szülők részéről is. Rendszeresek a megjelenések a helyi médiában: Hajdúnánási Újság, Helyi TV. Mindkét helyen külsős munkatársként jelen vannak pedagógusaink. Használjuk a Facebook adta lehetőségeket: ezen a csatornán folyamatosan megjelennek a honlap cikkei, a kajak-kenu egyesületünk hírei, pedagógusaink közleményei Művészeti képzés

19 Alapvetően a művészeti képzésünk rendelkezik minden hangszerrel, a tanszakok működéséhez szükséges feltétellel. A hangszeres oktatás a Köztársaság téri telephelyről folyamatosan költözik át az Óvoda utcai székhelyre (a művelődési ház helyiségei egyre elfoglaltabbak, ezért a művészeti képzés számára máshol kellett helyeket találnunk, kialakítanunk). Az Óvoda utca székhelyen működik szeptembertől a fuvola, citera, gitár tanszak, novembertől a hegedű tanszak számára alakítunk ki a GEI szakembereinek segítségével tanszaki foglalkoztatót. A néptánc oktatásához három telephelyen biztosítottak a feltételek, azaz van néptánc terem, vagy arra használható tornaterem: Polgári, Iskola és Baross utca. A Baross utcai telephelyen a tornatermet használjuk a néptánc oktatására (ez a minősítési eljárás során is elfogadott helyiség néptáncterem helyett). A hangszeres képzésben az eszközjegyzék alapján hiányzik az ütő tanszaknál dallamhangszer (pl. marimba). Ennek beszerzése kötelező lenne a művészeti képzésben, ára azonban elég magas: félmilliótól hatmillióig! A néptánc képzéshez szükség van a tananyaghoz illeszkedő, néptáji népviseletre. Ezek egyelőre korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A ruhatár bővítését tervezni kell.

20 5. Célok, feladatok A es tanév lesz első teljes tanév, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), mit fenntartó irányításával kezdünk el. Cél a nevelő-oktató munka leghatékonyabb megszervezése, a fenntartói (tankerületi iskolai közös munkavégzés összhangjának további fejlesztése, a fenntartói, és a működtetői elvárásoknak történő megfelelés. E tanévben a fenntartó KLIK nem tudja támogatni (hatályos törvényi előírások következtében) a 2011-es iskolaösszevonás során kialakított intézményi struktúrát, pontosabban annak i munkamegosztását. A Nkt. szabályozásának megfelelően szeptember 1- sejét követően az 1 intézmény, 2 igazgató-helyettes, 3 intézményegység- i struktúra helyett 1 intézmény, 3 igazgatóhelyettes alkotja az általános iskolai i csoportját. A feladatok ellátást a középi réteg erősítésével tervezzük ellátni. A mátrix iskola modellünknek megfelelően a középi réteget a munkaközösség-k és projektek (változó) i alkotják. E tanévtől létrehozunk állandó projektmunkacsoportokat állandó kkel. Cél: a feladatok hatékony delegálása, a feladatvégzés ellenőrzésének kidolgozása Nevelési célok Kiemelt célok és feladatok 1. Egységes iskolai arculat erősítése 2. Szervezeti kultúra fejlesztése (értékek, célok, normák, problémamegoldás, konfliktuskezelés) 3. A munkaközösség munkájának hatékonnyá tétele (a pedagógiai programok fenntartása mellett) 4. Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 5. Kulcskompetenciák fejlesztése 6. Munkaközösségek közötti szakmai együttműködés 7. Követelmények és értékelés egységesítése 8. Pályázatok figyelése, pályázatírás (pl.: osztálykirándulás), pályázatok fenntartása (TÁMOP: szociális kompetenciaterület, életpálya-építés moduláris oktatás, témahét, projekt stb.) 9. Az 5. osztályos tanmenet kidolgozása az új pedagógiai program és helyi tanterv alapján 10. A kollégák együttműködésének erősítése tanítási órákon kívül is 11. A tanulók felkészítése az országos mérésre 12. Hazaszeretetre nevelés erősítése Folyamatos célok: 1. A tanulói viselkedéskultúra javítása 2. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben