DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK DPR_0_hallgatoi_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás. Bevezetés DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 0 Kedves Hallgatónk! E kérdőív kitöltésével intézményünket támogatja abban a törekvésében, hogy képzéséről, szolgáltatásairól első kézből kaphasson képet. A Diplomás Pályakövetési Programnak kulcseleme a jelenlegi és egykori hallgatók tapasztalatainak összegyűjtése és hasznosítása annak érdekében, hogy e visszajelzések javíthassák mindazt az ismeret-készletet, amellyel intézményünk végzettjeit felruházza. A jövőben a pályakövetési célú megkeresések a hallgatók számára éves gyakorisággal, a végzettek számára tágabb időközönként, de ugyancsak ciklikusan ismétlődnek, ezzel támogatva intézményünk alkalmazkodását a képzés folyamatosan változó környezetéhez. Amennyiben kitölti e kérdőívet, Ön is hozzájárul az intézmény és az általa kiadott diplomák sikeresebbé tételéhez. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által intézményünkben jelenleg végzett képzésekre vonatkozik. Ha esetleg jelenleg több szakon is tanul az intézményben, elsősorban az Ön által fontosabbnak, főszakjának tartott képzéséről kérdezzük. Kérjük, válaszait erre a képzésre vonatkoztatva adja meg! Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg... Kapcsolódás az intézményhez.).. Az intézmény melyik karán tanul? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha több szakon tanul, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) OEC - Népegészségügyi Kar 00% n=7.).) Milyen szakon tanul az ÁJK-n? Milyen szakon tanul a BTK-n? EvaSys kiértékelés Oldal

2 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.).).6).7).8).9) Milyen szakon tanul a GVK-n (AVK)? Milyen szakon tanul a GYFK-n (HPFK)? Milyen szakon tanul az IK-n? Milyen szakon tanul a KTK-n? Milyen szakon tanul a MÉK-n (MTK)? Milyen szakon tanul az MK-n?.0).).) Milyen szakon tanul a TTK-n? Milyen szakon tanul a ZK-n? Milyen szakon tanul az ÁOK-on? ÁOK Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 0% ÁOK Általános orvos 0%.) Milyen szakon tanul az EK-n? EK Ápolás és betegellátás-ápoló szakirány 0% EK Ápolás és betegellátás-mentőtiszti szakirány 0% EK Ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány 0% EK Egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány 0% EK Egészségügyi szervező 0% EK Szociális munka 0%.) Milyen szakon tanul a FOK-on? FOK Fogorvos 0%.) Milyen szakon tanul a GYTK-n? GYTK Gyógyszerész 0%.6) Milyen szakon tanul az NK-n? NK Ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány.% n=8 NK Egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány 6.%.7). Milyen tagozaton tanul ebben az intézményben, ezen a szakon? nappali 7% n=7 esti 0% levelező 6% távoktatás 0% EvaSys kiértékelés Oldal

3 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.8). Milyen finanszírozási formában tanul Ön jelenleg ebben az intézményben, ebben a képzésben? államilag támogatott 98.6% n=7 költségtérítéses.%.9).. Melyik évben kezdte meg tanulmányait ezen a szakon? 00-ben, vagy azt megelőzően.% n=7 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 006.7% 007.% 008.7% 009.7% 00.% 0 0%.0).6. Átlagosan milyen tanulmányi eredménnyel (osztályzattal) végzi Ön ezt a szakot? elégséges.% n=7 közepes.7% jó.8% jeles, kiváló.%.).7. Az ebben az intézményben, ezen a szakon tanuló többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jellemzően jobb, vagy rosszabb? sokkal rosszabb, mint a többieké.% n=7 valamivel rosszabb, mint a többieké.7% kb. ugyanolyan, mint a többieké 6.% valamivel jobb, mint a többieké.% sokkal jobb, mint a többieké.%.).8. Tervez (további) részvételt Ma/MSc képzésben? igen, ehhez a szakomhoz (is) kapcsolódóan 7.9% n=7 igen, de egy másik szakomhoz kapcsolódóan.% nem.% jelenleg is Ma/MSc képzésben veszek részt.6%.. Egyéb felsőfokú tanulmányok.).. Tanul jelenleg egyéb szakon is? igen.8% nem 97.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

4 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.)... Milyen képzési formában? Ba/BSc 0% n= Ma/MSc 00% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés 0% főiskolai - hagyományos képzés 0% doktori képzés - PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés 0% diplomás képzés 0% kiegészítő képzés 0%.).. Van felsőfokú végzettsége? igen 7.% n=7 nem 6.%.6)... Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! Ba/BSc.9% Ma/MSc 0% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi - hagyományos képzés.% főiskolai - hagyományos képzés 7% doktori képzés - PhD,DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% n=7.. Nemzetközi tapasztalatok.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?.)... angol nyelvből: nem.% 6.9%.8% 8.% 6.9% n=7 átl.=. md= elt.=..)... német nyelvből: nem % %.9%.6%.% n=6 átl.=.7 md=. elt.=..)... francia nyelvből: nem 88.9%.7% 7.% 0% 0% n= átl.=. md= elt.=0.6.)... olasz nyelvből: nem 80.8%.%.8%.9% 0% n= átl.=. md= elt.=0.6.)... spanyol nyelvből: nem 90.7%.6%.9% 0%.9% n= átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

5 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.6)..6. orosz nyelvből: nem 79.6% 9.%.% 0% 0% n= átl.=. md= elt.=0.7.7).. Ön beszél egyéb nyelven? igen 0.% n=69 nem 89.9%.9)... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű %.%.% 0% n=8 átl.=.9 md=. elt.=. tart.=.0).. Felsőfokú tanulmányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen.% n=7 nem 9.8%.)... Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? nem tanultam.% n= 66.7% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.)... Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? nem tanultam.% n= 66.7% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal

6 .) Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK... Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Több választ is megjelölhet! Tempus/Erasmus ösztöndíj 0% n= a fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% saját/családi finanszírozás 0% egyéb forrásból %.6).. Dolgozott Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön? igen 8.% nem 9.8% n=7.. Kapcsolódás a munka világához.).. Jelenleg dolgozik Ön? igen.% nem 6.8% n=7.)... Ez a munkaviszony: állandó jellegű és határozatlan időtartamú 6% meghatározott időtartamú 6% megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 8% alkalmi, időszakos megbízás % diákmunka, gyakornoki munka 6% n=.)... Minek tekinti magát inkább? főfoglalkozású diáknak 8% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 7% n=.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? csak a saját szakterület 8.% a saját és a kapcsolódó szakterületek 66.7% egy egészen más szakterület.% bármilyen szakterület.% n= 6.. Személyes adatok 6.).. Az Ön neme? férfi 8.% nő 9.8% n= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 6.) Milyen településen lakott Ön éves korában?... Ez a település külföldön van? igen.% nem 98.6% n=7 6.)... Meg tudná adni a település irányítószámát? igen 9.% nem.6% n=7 6.8).. Milyen tipusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? gimnázium - hagyományos osztályos 6.% 6,8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium.% szakközépiskola 6% egyéb.% n=7 6.9).. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános 6.8% szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 7.% szakközépiskola, technikum 8.8% gimnázium 6.8% főiskola.% egyetem % nem tudja, nem ismerte, nem élt.% n=7 6.0).6. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? legfeljebb 8 általános.% n=7 szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 9.% szakközépiskola, technikum 0.% gimnázium 0.% főiskola 0.% egyetem.% nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% 6.).7. Összességében hogyan ítéli meg családi anyagi helyzetét Ön éves korában? az átlagosnál sokkal jobb.% n=7 az átlagosnál valamivel jobb.% nagyjából átlagos 7.% az átlagosnál valamivel rosszabb.% az átlagosnál sokkal rosszabb.7% EvaSys kiértékelés Oldal7

8 6.) Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.8. Van a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük a szülői és nagyszülői körre gondoljon! igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.8% n=7 igen, csak a szülők között.% igen, csak a nagyszülők között.8% nincs 8.9% Vélemények a képzésről és a Debreceni Egyetem szolgáltatásairól. Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadja, fejleszti az alábbi ismereteket, készségeket. ( = teljes mértékben; = egyáltalán nem; 0 = nem tudja) 7.) szakmai elméleti alapok 0% 7.%.% 8.6%.9% n=70 átl.= md= elt.=0.9 tart.= 7.) szakmai gyakorlati jártasság 8.%.% 6.8%.%.% n=7 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.) számítógépes ismeretek 0.%.%.% 6.9% 7.9% n=67 átl.=. md= elt.=. tart.=6 7.) idegennyelv tudás 0.6% 0.6%.%.9% 9.% n=6 átl.=.7 md= elt.=. tart.=0 7.) önálló munkavégzéshez szükséges készség 8.6% 7.% 0% 0%.% n=70 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.6) csapatmunkához szükséges készség 8.%.6% 0.6%.7%.9% n=7 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.7) szervező készség.%.7%.9% 0% 7.% n=70 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.8) vállalkozó szellem 8.7%.% % 0.%.% n=69 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.9) kommunikációs készség.%.% 8.8% 8.%.% n=7 átl.=. md= elt.=. 7.0) problémamegoldó készség.%.%.% 7%.% n=7 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 7.) precíz munkavégzés 6.8%.% 9.%.8% 7.8% n=7 átl.=. md= elt.=. 7.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége 0.9%.9%.% 9.% 0.% n=67 átl.=.7 md= elt.=. tart.=6 7.) logikai térbeli gondolkodás.%.%.8%.% 7.6% n=66 átl.=.8 md= elt.=. tart.=6 7.) emberekkel való bánásmód.% %.9% 0.%.% n=7 átl.=.7 md= elt.=. 7.) empátiás és szociális érzékenység.8% 9.7% 6.% 7.8%.% n=7 átl.=.8 md= elt.=. tart.= 7.6) társadalmi kérdésekben való jártasság.% 9.9%.%.8% 9.7% n=7 átl.=. md= elt.=. tart.= 7.7) tanult ismeretek alkalmazhatósága 8.%.7% 9.%.% 7.8% n=7 átl.=. md= elt.=. 7.8) oktatás színvonala (összességében).% % 0.% 6.6% 6.8% n=7 átl.=. md= elt.= ( = teljes mértékben, nagyon jó; = egyáltalán nem, nagyon rossz; 0 = nem tudja) 7.9) Mennyire volt jó a gyakorlatok/szemináriumok és az előadások összhangja?.8%.% 6.6%.% 7% n=7 átl.=. md= elt.=0.9 tart.= 7.0) Milyen az épületek állapota, külleme? 0%.7% 6.%.% 9.% n=7 átl.=. md= elt.=0.8 7.) Mennyire tartja megfelelőnek a kar színvonalát?.% 8.%.% 6.6% 7.8% n=7 átl.=.7 md= elt.= 7.) Milyenek az oktatás tárgyi feltételei?.%.7%.9% 8.%.7% n=7 átl.=.7 md= elt.= 7.) Mennyire elégedett a karon a Tanulmányi Osztály munkájával? 0.8%.% %.% 6.7% n=7 átl.= md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 7.) Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket?.6%.% 9.7%.%.% n=7 átl.=.7 md= elt.=. tart.= 7.) Él Ön valamilyen fogyatékossággal? igen 0% nem 00% n= Fogyatékkal élők blokk 8.) Nevezze meg pontosan milyen fogyatékossággal: mozgáskorlátozott 0% hallássérült (siket, nagyothalló) 0% látássérült (vak, gyengénlátó) 0% súlyos beszédhibás 0% diszlexiás 0% diszgráfiás 0% diszkalkuliás 0% autista 0% 8.) A mindennapi ügyintézés során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 8.) Párkapcsolat során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 8.) Tanulás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 8.) Szórakozás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 8.6) A tanulmányi osztállyal Inkább igen 0% Inkább nem 0% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 8.7) A fogyatékossággal élők bizottságával Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.8) A koordinátorral Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.9) Az akadálymentesítéssel Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.0) A tanárok hozzáállásával Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.) A hallgatók hozzáállásával Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.) Az érdekképviselettel Inkább igen 0% Inkább nem 0% 8.) Szülő Átlagosan 0% Keveset 0% EvaSys kiértékelés Oldal

12 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 8.) Partner Átlagosan 0% Keveset 0% 8.) Hallgató társ Átlagosan 0% Keveset 0% 8.6) Szomszéd Átlagosan 0% Keveset 0% 8.7) Barát Átlagosan 0% Keveset 0% 8.8) Rokon Átlagosan 0% Keveset 0% 8.9) Oktató Átlagosan 0% Keveset 0% 8.0) Segítő foglalkozású Átlagosan 0% Keveset 0% EvaSys kiértékelés Oldal

13 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 8.) Egyházi csoport Átlagosan 0% Keveset 0% 8.) Civil szervezet Átlagosan 0% Keveset 0% ) Melyik megyében található az Ön állandó lakhelye? Budapest főváros.% Békés megye.% n=7 Borsod-Abaúj-Zemplén megye.% Csongrád megye.% Fejér megye.% Hajdú-Bihar megye % Heves megye 6.9% Jász-Nagykun-Szolnok megye.% Pest megye.% Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.7% Zala megye.% 9.) Milyen képzésben tanul? Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning 0% Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 0% Felsőfokú szakképzés.% Szakirányú továbbképzés 0% Bachelor képzés (BA/BSc) 6% Egységes és osztatlan képzés 0% Mesterképzés (MA/MSc) 6.6% Doktori képzés (PhD/DLA) 0% Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 0% Egyéb képzés 0% n= EvaSys kiértékelés Oldal

14 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 9.) Milyen képzési területhez kapcsolódik jelenlegi tanulmánya? Orvos- és egészségtudományi 9.7% Társadalomtudományi.9% Egyéb, máshová nem besorolható.% n=69 9.) Az Ön "elvárt" nettó átlagkeresete egy hónapban? Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! 7.9% 0.9% 7.9% 0.9% 80.9% 00 7.% 0.6% 0.% 0.7% 0.9% 0.9% 60.7% 80.7% 00 % 0.9% 0.6% 80.9% 00.9% 0.9% 00.9% n= 9.) Egyetért Ön azzal, hogy az egyetemek megkeresik végzett hallgatóikat? igen 8.% nem 7.8% n=7 Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal

15 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Hisztogram skálázott kérdésekhez... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből: nem nem nem 00% 7% 0% átl.=. elt.=. 00% 7% 0% átl.=.7 elt.=. 00% 7% 0% 89% átl.=. elt.=0.6 % 7% % 8% 7% n =7 % % % % 6% % n =6 % 7% n =... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből: nem nem nem 00% 7% 0% 8% átl.=. elt.=0.6 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0.6 00% 7% 0% 80% átl.=. elt.=0.7 % n = % n = % n = % 9% %... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? szakmai elméleti alapok szakmai gyakorlati jártasság alapszintű 00% átl.=.9 00% átl.= 00% átl.=. 7% 0% % % % % 0% n =8 elt.=. 7% 0% % 7% % 9% % n =70 elt.=0.9 7% 0% % 8% % 7% % % n =7 elt.=. számítógépes ismeretek idegennyelv tudás önálló munkavégzéshez szükséges készség 00% átl.=. 00% átl.=.7 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 0% % % 7% 8% n =67 % % % % 6% 0% n =6 % 9% 7% 0% 0% % n =70 csapatmunkához szükséges készség szervező készség vállalkozó szellem 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % 8% % % % n =7 elt.=. 7% 0% % 6% % 0% 7% n =70 elt.=. 7% 0% % 9% % % 0% % n =69 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

16 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK kommunikációs készség problémamegoldó készség precíz munkavégzés 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % % 9% 8% % n =7 elt.=. 7% 0% % % % 7% % n =7 elt.=0.9 7% 0% % % 9% % 8% n =7 elt.=. számítási, számolási feladatok megoldásának képessége logikai térbeli gondolkodás emberekkel való bánásmód 00% átl.=.7 00% átl.=.8 00% átl.=.7 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % % 9% 0% n =67 % % % % % 8% n =66 % % % 0% % n =7 empátiás és szociális érzékenység társadalmi kérdésekben való jártasság tanult ismeretek alkalmazhatósága 00% átl.=.8 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 0% 6% 8% % n =7 % 0% % % 0% n =7 % 8% % 9% % 8% n =7 oktatás színvonala (összességében) Mennyire volt jó a gyakorlatok/szemináriumok és az előadások összhangja? Milyen az épületek állapota, külleme? 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % 0% 7% n =7 elt.= 7% 0% % 7% % n =7 elt.=0.9 7% 0% % % 9% n =7 elt.=0.8 % % 7% 6% Mennyire tartja megfelelőnek a kar színvonalát? Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? Mennyire elégedett a karon a Tanulmányi Osztály munkájával? 00% átl.=.7 00% átl.=.7 00% átl.= 7% 0% % 8% % 7% 8% n =7 elt.= 7% 0% % % % 8% % n =7 elt.= 7% 0% % % % % % 7% n =7 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal6

17 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket? 00% átl.=.7 7% 0% elt.=. % % 0% % % n = EvaSys kiértékelés Oldal7

18 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Profil Alcsoport: DPR_0_hallgatoi_NK.. Nemzetközi tapasztalatok.)... angol nyelvből: nem.)... német nyelvből: nem.)... francia nyelvből: nem.)... olasz nyelvből: nem.)... spanyol nyelvből: nem.6)..6. orosz nyelvből: nem.9)... Milyen szintű nyelvtudása van ebből az idegen nyelvből? alapszintű n=7 átl.=. n=6 átl.=.7 n= átl.=. n= átl.=. n= átl.=. n= átl.=. n=8 átl.= Vélemények a képzésről és a Debreceni Egyetem szolgáltatásairól. 7.) szakmai elméleti alapok 7.) szakmai gyakorlati jártasság 7.) számítógépes ismeretek 7.) idegennyelv tudás 7.) önálló munkavégzéshez szükséges készség 7.6) csapatmunkához szükséges készség 7.7) szervező készség 7.8) vállalkozó szellem 7.9) kommunikációs készség 7.0) problémamegoldó készség 7.) precíz munkavégzés 7.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége 7.) logikai térbeli gondolkodás 7.) emberekkel való bánásmód 7.) empátiás és szociális érzékenység 7.6) társadalmi kérdésekben való jártasság n=70 átl.= n=7 átl.=. n=67 átl.=. n=6 átl.=.7 n=70 átl.=. n=7 átl.=. n=70 átl.=. n=69 átl.=. n=7 átl.=. n=7 átl.=. n=7 átl.=. n=67 átl.=.7 n=66 átl.=.8 n=7 átl.=.7 n=7 átl.=.8 n=7 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal8

19 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK 7.7) tanult ismeretek alkalmazhatósága 7.8) oktatás színvonala (összességében) 7.9) Mennyire volt jó a gyakorlatok/szemináriumok és az előadások összhangja? 7.0) Milyen az épületek állapota, külleme? 7.) Mennyire tartja megfelelőnek a kar színvonalát? 7.) Milyenek az oktatás tárgyi feltételei? 7.) Mennyire elégedett a karon a Tanulmányi Osztály munkájával? 7.) Mennyire tartja be a kar/az intézmény a kiírt határidőket? n=7 átl.=. n=7 átl.=. n=7 átl.=. n=7 átl.=. n=7 átl.=.7 n=7 átl.=.7 n=7 átl.= n=7 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal9

20 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Hozzászólások jelentése.. Egyéb felsőfokú tanulmányok.)... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több egyéb szakon is tanul, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) Csak egészségpszichológia szakon tanulok, de ez nem szerepelt a milyen szakon tanul kérdésre megadott válaszok között. Egészségpolitika tervezés és finanszírozás.)... Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több diplomája is volt, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) DE-BTK viselkedéselemző Diagnosztikai képalkotó Diplomás ápoló ( előfordulás) Egyetemi okleveles ápoló Egészségfejlesztés Egészségügyi Szervező Egészségügyi gondozás és prevenció Egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő Gyógytornász ( előfordulás) Mentőtiszt Népegészségügyi ellenőr ( előfordulás) Pszichológia Pszichológia BA Viselkedéselemző. egészségpolitikus egészségügyi főiskola gyógytornász szak egészségügyi gondozás és prevenció konduktor konduktor-tanító népegészségügyi felügyelő szociálpedagógus általános szociális munkás.. Nemzetközi tapasztalatok.8).. Milyen egyéb nyelven beszél? (Ha a fentieken túl több idegen nyelven is beszél, arra gondoljon amelyet a legmagasabb szinten ismer!) Angol cigány-lovári latin ( előfordulás) magyar román EvaSys kiértékelés Oldal0

21 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK.) 8... Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?.)... Milyen országokban, városokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Finnország/Oulu Németország, Magdeburg USA, Michigan, Ann Arbor 6.. Személyes adatok 6.).. Melyik évben született Ön? ( előfordulás) ( előfordulás) 986 ( előfordulás) 987 (7 előfordulás) 988 (0 előfordulás) 989 ( előfordulás) 990 (8 előfordulás) 99 (9 előfordulás) 99 ( előfordulás) 6.)... Kérjük, adja meg az ország nevét: Románia 6.6)... A település irányítószáma EvaSys kiértékelés Oldal

22 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK ( előfordulás) ( előfordulás) 0 0 ( előfordulás) 060 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) (7 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

23 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK ( előfordulás) ( előfordulás) )... Kérjük adja meg a település nevét: - Alsózsolca Apagy Balkány Balmazújváros ( előfordulás) Berettyóújfalu ( előfordulás) Budapest ( előfordulás) Békés ( előfordulás) Bőcs Cigánd ( előfordulás) Csokvaomány Debrecen ( előfordulás) Debrecen-Józsa Demecser Derecske Dunaújváros EGER Eger Felsőberecki Hajdúböszörmény Hajdúnánás Kiskunfélegyháza Kisvárda (7 előfordulás) Komoró Kállósemjén Miskolc Mátészalka ( előfordulás) Nagyecsed EvaSys kiértékelés Oldal

24 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Nemesgulács Nyékládháza Nyíregyháza ( előfordulás) Nyírlugos Pécs Pócspetri Pókaszepetk Püspökladány Rakamaz Rudolftelep Sajóvámos Szamoskér Szilvásvárad Szolnok Tiszacsege Tiszaföldvár Tiszapalkonya Tiszavasvári Ziszatelek budapet debrecen ( előfordulás) tiszaeszlár ) Kérjük, fejtse ki, amit a témával kapcsolatban még fontosnak tart, de nem kérdeztük! - ( előfordulás) A kérdőív elején az NK-n választható szakirányként nem szerepel az Egészségpszichológia MSc! A levelező képzés időpontjainak megválasztása az egyetemrészéről-elégtelen!!!!!!!!!!!!!!!! A tájékoztatás az órák idejéről az utolsó pillanatban van. Ez megnehezíti a munkából való eljövést. A végzett hallgatók megkeresése a további oktatási feladatok színvonalát csak emelheti. Ismeri azokat a tanítási stílusokat, amik már beváltak az adott karon. Az volt a második kérdés, hogy milyen szakon tanulok az NK-n. Nincs olyan lehetőség, amire járok: komplex rehabilitáció msc. Amúgy ezt a szakot nem akkor kéne megszervezni, amikor már megy, hanem még mielőtt elindulna. Az infóáramlás egy nagy 0. Jó, ha előző nap megkapjuk a másnapi órarendet, de volt már rá példa, hogy aznap reggel még nem tudtuk, hogy hova és hányra kellene menni. Szerintem az is undorító, hogy nincs egy normális órarendünk egy félévre, csak a tárgyakat tudjuk. Íg nem lehet terevezni, munkát vállalni, nyelvet tanulni...stb. Ja, és a szak neve: KOMPLEX rehabilitáció, ehhez képest a két év anyaga 80% kb az orvosiról szól. Hol marad a komplexitás? Januárra ígérték a szakdologzatok címét. Most május van, és sehol semmi. Mikor írjuk meg??? Nem az utolsó hónapban szeretném összecsapni. Persze az utolsó féléves gyakorlatról sem tudunk semmit. És még elég szánalms ez a hierarchia rendszer, hogy ha egy panasz nyújtok be a tantárggyal, vizsgával kapcsolatban valamelyik "kisebb" személynek, ő nem adja tovább, mert félti az állását. Én szívesen elbeszélgetnék Ádány Róza dékánunkkal ezekről a dolgokról, de az ő elérhetőségeit senkitől nem lehet megtudni!!! De neki sem mondják el, mert félnek tőle... Azért elég gáz, amiket az év során itt tapasztaltam, szerintem egy ilyen nagy egyetem ezt nem engedhetné meg magának! S őszintén, amikor egy végzős lány megkérdezte, h jöjjön-e ide mscre, nyomatékosan próbáltam lebeszélni róla, hogy ne vesztegessen el évet az életéből és felejtse el!!! Üdv: egy k.rehabos hallgató Feltennék még egy kérdést: Diploma szerzés után mennyi idő elteltével kapott munkát? Hiányolom az általános és pontos tájékoztatást bizonyos határidőkkel, feladatokkal, lehetőségekkel kapcsolatban EvaSys kiértékelés Oldal

25 Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK Nincs ilyen. Többször találkoztam előítéletekkel és lekicsinyléssel a szakot/kart illetően mind az oktatók, mind a hallgatók körében ("büfé-szak"). Gyakran előfordult -főleg az alapozó tárgyak esetében- hogy az oktatóknak fogalma sem volt róla, hogy kiknek tart előadást; ill. a hallgatóságtól kérdezte meg "Mit mondjak el nektek, mert én nem tudom, mire lesz szükségetek." Úgy gondolom, egy (egyetemi) oktatótól elvárható, hogy tájékozottabb legyen az általa oktatott tantárgyat illetően, mint a diákság. Továbbá a tanórák, foglalkozások nagy részénél (tisztelet a kivételnek!) az oktatók motiválatlansága, fásultsága kiöli a szakmai érdeklődést az emberből. Személy szerint sok oktatónál hiányolom a tudás átadásának igényét, az elkötelezettséget, hogy jó szakemberek képzéséhez járuljon hozzá. Számtalanszor előfordul, hogy az oktató felkészületlen, felületesen "átszalad" az anyagon, érthetetlenül magyaráz, nem veszi figyelembe a hallgatóság előképzettségeit ill. képzési kimenetelét (például: "Ezt már tanulták biofizikából." -nem volt ilyen tantárgyunk "Majd ha gyógyszertárban fognak dolgozni..." -nem fogunk) Mindezek mellett az oktatás-szervezés gyakran kiszámíthatatlan, barátságtalan és nem hatékony: nem tudnak egy valid névsort küldeni az oktatónak; hetekig nem derül ki, hogy hibás az órarend; kérvények hónapokig kallódnak; a kérdésekkel irodáról irodára küldözgetik a diákokat - mindenhol más választ adva ugyan arra az egyszerű kérdésre (például: hány kreditet kell teljesíteni a szak elvégzéséhez). Nincs kellő számú -és minőségű- "kötelezően választható" tantárgy. Vannak olyan tantárgyaink, amelyek véleményem szerint feleslegesek és megterhelőek, sem tanulmányaink, sem későbbi munkánk során nem lesz rá szükségünk. Ennek ellenére elég nagy hangsúlyt fektetnek rá, és ez az átlagunk romlását eredményezheti. Vizsgáztatás rendje EvaSys kiértékelés Oldal

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119

DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119 DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll Válaszadók száma = 36 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0%

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban

December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben és januárban Pontszámítás a gyakorlatban A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. DECEMBER www.felvi.hu December 15.: indul a jelentkezési időszak Jelentkezési lap így írjunk mi! Nyílt napok decemberben

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben