BESZÁMOLÓ A HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 Szociális és Gyámhivatal BESZÁMOLÓ A HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 4.o. II. A KORMÁNYHIVATAL LÉTREJÖTTÉVEL, AZ INTEGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 5.o. III. ÜGYIRATFORGALOM 6.o. IV. GYERMEKVÉDELMI, GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 6.o. 1. VÁROSI GYÁMHIVATALOKNÁL VÉGZETT TELJES KÖRŰ ÉS CÉLVIZSGÁLATOK 6.o. 1.1 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok 6.o. 1.2 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott éves célvizsgálati témák 8.o. 1.3 A városi gyámhivatalok évi ellenőrzési terv szerinti vizsgálata 10.o. 2. JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG TELJES KÖRŰ ELLENŐRZÉSE 12.o. 2.1 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok 12.o. 2.2 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által előírt adatszolgáltatás 13.o. 2.3 A jegyzői gyámhatóság tevékenységének évi ellenőrzési tervnek megfelelő vizsgálata 13.o Általános megállapítások 13.o A családi jogállás rendezésének ellenőrzése 13.o Eseti gondnok és ügygondnok rendelése 14.o Környezettanulmányok, leltárok készítése 14.o Gyámhivatali határozat végrehajtásában történő közreműködés 14.o Védelembe vételi eljárás, védelembe vétel felülvizsgálata, családi pótlék természetben történő nyújtása, iskoláztatási támogatás felfüggesztése 14.o Ideiglenes hatályú elhelyezések 16.o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 16.o Óvodáztatási támogatás 16.o. 3. BŰNELKÖVETÉS ÉS BŰNISMÉTLÉS MEGLEŐZÉSÉT CÉLZÓ FELADATOK 17.o. 4. MÁSODFOKÚ GYÁMHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 21.o. 4.1 Fellebbezések elbírálása, felügyeleti eljárások 21.o. 4.2 Közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata 21.o.

3 3 5. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSE 22.o. 5.1 Általános megállapítások 22.o. 5.2 A Hivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya által kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége 24.o. 5.3 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya által előírt adatszolgáltatás 25.o. 6. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 25.o. 7. EGYÉB GYÁMHATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 26.o. 7.1 Gyámhivatal vezetői értekezlet 26.o. 7.2 Hivatásos gondnoki képzés és továbbképzés 26.o. V. SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 27.o. 1. ELSŐ FOKÚ HATÁSKÖRÖK 27.o. 1.1 Szociális szolgáltatók, intézmények működésének engedélyezése 27.o. 1.2 Szociális foglalkoztatás engedélyezése 29.o. 1.3 Szociális intézmények, foglalkozatók ellenőrzése 29.o. 1.4 Adatszolgáltatás 30.o. 1.5 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 30.o. 2. MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖRÖK 31.o. 2.1 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 31.o Általános megállapítások 31.o Közgyógyellátás 31.o Aktív korúak ellátása 32.o Ápolási díj 32.o Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, időskorúak járadéka 33.o. 2.2 Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 33.o. VI. PANASZÜGYEK 34.o. VII. EGYÉB FELADATOK 36.o. 1. Nyári gyermekétkeztetés 36.o. 2. Továbbképzések 36.o.

4 4 I. Személyi és tárgyi feltételek A évben több változás is történt a Szociális és Gyámhivatal (a továbbiakban: Hivatal) személyi állományában. A évben még 17 fős létszám (ebből egy nem finanszírozott álláshely betöltetlen volt) év elején a tényleges helyzethez igazodva 16 főre csökkent (14 fő ügyintéző és 2 fő ügykezelő) január 1-jétől egy munkatársunk fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Erre az álláshelyre határozott idejű december 31-ig szóló kinevezéssel új kollégát vettünk fel március 1-jétől a létszám újabb egy fővel csökkent, tekintettel arra, hogy dr. Kelemen Barnabás hivatalvezető másik közigazgatási szervnél helyezkedett el. Ezt követően a Hivatal vezetését megbízott vezetőként a hivatalvezető helyettesítését korábban ellátó főosztályvezető-helyettes dr. Hozdik László látta el. A március 9-én kiadott közigazgatási és igazságügyi miniszter 33/2011.(III.9.) KIM utasítása a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3. számú függelékében 19 főben határozta meg a Szociális és Gyámhivatal létszámát. A hivatalvezető év közbeni távozásával megüresedett álláshely betöltésére június 1-jén került sor. A hivatalvezetői feladatokat ellátó főosztályvezető-helyettest július 16-án kinevezték hivatalvezetőnek, aki július 21-től a Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetésével osztályvezetőként dr. Himics Pétert nevezte ki. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály vezetőjének kinevezésére a évben nem került sor (2012. január 1-jétől erre a feladatra dr. Feffer Zsuzsanna osztályvezetői kinevezést kapott). A július 1-jétől bekövetkezett hatáskörbővülés kapcsán a Kormánymegbízott tájékoztatása szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 4 fős létszámfejlesztést tartott indokoltnak a Szociális és Gyámhivatal esetén. Ezzel az álláshelyek száma 23 lett. A júliustól megnövekedett feladatok (eddig jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások működtetésének engedélyezése, ellenőrzések, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek szerzési és átalakítási támogatása) ellátására október 1-jétől kettő, november 1-jétől egy munkatárs felvételére került sor. Egy január 1-jétől fizetés nélküli szabadságon lévő munkatársunk helyén határozott idejű kinevezéssel rendelkező kollégánk határozott idejű kinevezést kapott október 1-jétől. Az így üressé váló álláshely nem került betöltésre a év hátra lévő részében. A változások hatására a évet 19 fővel zártuk (17 fő kormánytisztviselő és 2 fő kormányzati ügykezelő). További egy dolgozó fizetés nélküli szabadságon van. A Hivatal vezetői és ügyintézői közül 13 fő jogász, 1 fő igazgatásszervező 1 fő szociálpolitikus és szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus, 1 fő szociális munkás végzettségű. A jogászok közül 4 fő jogi szakvizsgával rendelkezik (2 fő a kormányhivatal jogtanácsosa is egyben), 6 főnek pedig folyamatban van a jogi szakvizsga megszerzése. Egy jogász munkatárs családjogi szakjogász képesítéssel is rendelkezik. A kormányzati ügykezelők középfokú végzettségűek (egyikük egyetemi tanulmányokat folytat). A Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztályon a szociális igazgatási feladatokat (a változásokat követően, azaz november 1-jétől 1 osztályvezető és 8 fő ügyintéző látta el. A szociális intézmények, szolgáltatók működésének engedélyezésével, ellenőrzésével, valamint a szociális foglalkoztatók működésének engedélyezésével és ellenőrzésével az osztályvezető mellett 6 fő szociális szakreferens foglalkozott. Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás,

5 5 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) kapcsolatos másodfokú ügyeket, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos másodfokú ügyeket 2 fő ügyintéző intézte. A hivatalban 1 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látott el a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési (gépjárműszerzési) támogatásával kapcsolatos feladatokat. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztályon osztályvezető kinevezésének hiányában a hivatalvezető irányításával a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatók működési engedélyezésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 3 gyermekvédelmi referens, a másodfokú gyámhatósági ügyek intézését és a gyámhatóságok ellenőrzését 3 gyámügyi ügyintéző látja el. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály bűnelkövetés, illetve bűnismétlés megelőzését célzó feladatait egy gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor látta el. A hivatal ügyfélfogadása az ügyrend szerint korlátlan, a hét minden napján teljes munkaidőben történik. A Hivatal elhelyezésében és a működés tárgyi feltételeiben évben szintén történt változás, mivel augusztusban egy épületen belüli költözés realizálódott. Ezzel egyidejűleg a Kormányhivatal más szervezeti egységétől egy szekrénysor is átadásra került részünkre. A Hivatalunk elhelyezési körülményei a költözés után is megfelelőek. A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek évben is biztosítottak voltak. A évben új számítástechnikai, irodatechnikai eszközöket a Szociális és Gyámhivatal nem kapott. Az informatikai hátteret a Szociális és Gyámhivatal tevékenységéhez a kormányhivatal tulajdonát képező eszközökön túl a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által használatba adott eszközök biztosítják. Az informatikai rendszer alapvetően jól működik, a jogtárhoz és internethez való hozzáférés megoldott, a levelezőprogram megfelelően működik, a telefonos és telefaxon történő elérhetőség és kommunikáció biztosított. Az évközi létszámfejlesztés gondot okozott, az új kollégák megfelelő informatikai eszközzel (személyi számítógép, monitor) való ellátása nem valósult meg teljes mértékben (két munkatárs kényszerült laptop-on dolgozni). Az eszközállomány egy része már koros, ami a munkavégzést lassítja. II. A Kormányhivatal létrejöttével, az integrációval kapcsolatos tapasztalatok A Hivatal és a törzshivatal együttműködése példaértékű, amelyet nagymértékben elősegít, hogy a Hivatal a Kormányhivatal jogelődjének a Közigazgatási Hivatalnak is szervezeti egysége volt. Önállóság hiányában a funkcionális feladatokat (személyügy, pénzügy, informatika) a korábbi időszakban is a Közigazgatási Hivatal más szervezeti egységei látták el, hasonlóan a jelenlegi helyzethez. Az integráció a Hivatal szempontjából nem hozott jelentős változást. A törzshivatallal való együttműködést segíti továbbá elő az a tény is, hogy a Hivatal a törzshivatallal egy épületben van elhelyezve. Ez nagymértékben megkönnyíti a személyes kapcsolattartást, a gyors információáramlást és a közös ügyek hatékony intézését. A Szociális és Gyámhivatal dolgozói jó munkakapcsolatot alakítottak ki a törzshivatal azon dolgozóival, vezetőivel, akik a munkánkat a funkcionális tevékenységek tekintetében segítik.

6 6 A Szociális és Gyámhivatal feladatköréből adódóan sok helyszíni hatósági ellenőrzést folytat le évente, ennek teljesítéséhez elengedhetetlen a megfelelő egyeztetés a koordinációs főosztállyal figyelemmel arra is, hogy a törzshivatal gépjárműveit, illetőleg gépjárművezetőit vesszük igénybe munkánk során. A évben bevezetett takarékossági intézkedések a Hivatal feladatellátását hátrányosan alapvetően nem érintették. Kisebb fennakadások elsősorban a gépjárműigényléssel kapcsolatban voltak, de ezek egyeztetést követően megoldódtak, illetve a nyomtatóhoz szükséges átmeneti papírhiány okozott időnként gondot, de ezeket a problémákat is sikerült hatékonyan orvosolni (pl. más szervezeti egységektől kölcsönkérni). Költségcsökkentés miatt szakmai feladat nem maradt el. III. Ügyiratforgalom ÜGYIRATFORGALMI ADATOK Főszámra iktatott iratok száma: Alszámra iktatott iratok száma: db db A Hivatal ügyiratforgalma az előző évekhez képest jelentősen nőtt elsősorban a hatáskör változásának következtében. Az ügyiratkezelés tekintetében nem hozott jelentős változást a Kormányhivatal megalakulása ui. a korábbi évekhez hasonlóan a éven is a törzshivatal iktatója végezte a Hivatalhoz érkező és ott bontott küldemények, valamint a kimenő iratok iktatását. Az iktatás a törzshivataléval azonosan az IRMA rendszerrel történik. Az ügyiratkezelés a évben ugyanazon szabályok szerint zajlik, mint a törzshivatalban, ami következik abból a tényből, hogy a Hivatal a Közigazgatási Hivatal szervezeti egysége volt korábban. IV. Gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás 1. Városi gyámhivataloknál végzett teljes körű és célvizsgálatok 1.1 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott stratégiai célokból eredő kiemelt célok és faladatok A szakminisztérium által meghatározott évi stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok körében a gyámhatóságok vizsgálata, illetve a másodfokú és felügyeleti eljárások során figyelemmel voltunk a gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülésének biztosítására. Így különösen: A gyermek saját családban való nevelkedéséhez, mely során vizsgáltuk az ideiglenes hatályú elhelyezések és átmeneti nevelésbe vételek megalapozottságát. Ennek keretében figyelemmel voltunk arra, hogy az átmeneti nevelésbe vételek éves és féléves felülvizsgálatát, illetve a családba fogadások éves felülvizsgálatát a városi gyámhivatalok minden évben határidőben elvégezték-e. Szintén vizsgáltuk, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezések felülvizsgálata milyen okból húzódott el, a határidő esetleges túllépésére miért került sor. Az ideiglenes hatályú elhelyezések felülvizsgálatának elhúzódása eredményezi, hogy a gyermekvédelmi szakértői bizottság a kamaszkorú, folyamatosan szökésben lévő gyermekek vizsgálatát hosszú időn

7 7 keresztül nem tudja elvégezni. Az eljárás elhúzódásának további oka sok esetben, hogy a szülők ismeretlen helyre távoznak, vagy az idézésre nem jelennek meg. Az eljárások jelentős elhúzódását eredményezi, hogy az országos szakértői bizottság csak hónapok múlva készíti el szakvéleményét. A különélő szülőjével és más hozzátartozóival való kapcsolattartáshoz fűződő jogok vizsgálata keretében kiemelten vizsgáltuk az elmúlt évben az ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak kapcsolattartásának szabályozását, illetve az átmeneti neveltek esetében a testvérekkel való kapcsolattartás szabályozását. Sajnos az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata során a kapcsolattartás szabályozása sok esetben elmaradt, annak ellenére, hogy a városi gyámhivatalok figyelmét felhívtuk. Vizsgálataink alapján nagyon kevés esetben került sor felügyelt kapcsolattartás szabályozására. A különélő szülővel való kapcsolattartási ügyek esetében a végrehajtásra irányuló eljárások száma a másodfokú eljárások során magas. A szülők szakemberek segítségét erre való tájékoztatás ellenére nem veszik igénybe, illetve gyakran az a szülő veszi igénybe, aki egyébként is együttműködő. A nevelés állandóságához fűződő jogok biztosítására irányuló vizsgálatok során figyelemmel a szakminisztérium által a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének változásai, annak okai, a gyermek érdekének, véleményének figyelembe vétele tárgyú adatgyűjtésre megállapítottuk, hogy az átmeneti és tartós neveltek esetében nagyon magas a gondozási hely megváltoztatásának száma. Az okok összegzése során megállapításra került, hogy a gondozási helyek, és különösen a nevelőszülők a gyermekek, kiemelten a kamaszok magatartási problémáit nem tudják kezelni, a gyakori engedély nélküli távolléteket nem tudják megszüntetni. Egyre több olyan gyermek van a gyermekvédelmi szakellátásban, akik pszichiátriai kezeltek, de gyógyszereiket nem szedik, a terápiákon nem vesznek részt, melynek szintén gyakori oka az engedély nélküli távollétek. Ezek a magatartási problémák gyakran veszélyeztetik a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban lévő többi gyermeket is. A gyámok ezeknek a gyermekeknek az esetében egyre gyakrabban kezdeményezik a speciális szükséglet megállapítását. Az esetek egy részében a gyermekvédelmi szakértői bizottság a jogszabályi feltételek hiányában nem állapítja meg a kiskorú speciális szükségletét. Ez azzal jár, hogy a gondozási helyen a probléma megfelelő kezelése hiányában példaként jelenik meg a problémás gyermek fiatalabb társai körében, ami fejlődésüket veszélyezteti. Az esetek másik részében vagy a megyei, vagy az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság megállapítja a gyermek speciális szükségletét, de helyhiány miatt hónapokat(!) kell várnia, mire a kijelölt intézménybe bekerülhet. Ez a helyzet mind a speciális szükségletű gyermeket, mind a gondozási helyén lévő gyermekeket veszélyezteti. A családban élő gyermekek esetében gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy a gyermek elhelyezési perek elhúzódása, mely több évig is tarthat, a kiskorúakat veszélyezteti. Ezekben az esetekben helyzetük bizonytalan, esetlegesen a szülők egymástól elveszik, elrejtik a gyermeket, illetve a másik szülő a kapcsolattartás szabályozásának hiánya miatt nem láthatja gyermekét hónapokig, mely során a gyermek elhidegülhet tőle, különösen, ha a gondozó szülő ezt a másik szülő elleni nevelésre használja ki. Éves szinten gyakran fordulnak hozzánk és személyes információk szerint a városi gyámhivatalokhoz is ilyen problémával, de hatáskör hiányában nem tudunk segíteni nekik. Tekintettel a gyermeki jogokra, indokolt lehetne a szakminisztériumok egyeztetése alapján a bírósági gyakorlat, illetve a kapcsolódó jogszabályok módosításával rendelkezni arról, hogy a gyermek elhelyezésről, illetve a kapcsolattartásról (akár

8 8 ideiglenes intézkedés keretében) a bíróságoknak is rövid, konkrét időtartamon belül dönteniük kelljen. A vélemény-nyilvánításhoz fűződő jogok biztosítása keretében különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az ítélőképessége birtokában lévő és korlátozottan cselekvőképes gyermek az eljárás során meghallgatásra kerüljön. 1.2 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott éves célvizsgálati témák A szakminisztérium által kiadott rendelkezés szerint mind a 20 városi gyámhivatal határidőben megküldte a Hivatalnak az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti nevelésbe vett gyermekek szülőjével és más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása, a jogszabály módosulás hatályosulása és a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének változásai, annak okai, a gyermek érdekének, véleményének figyelembe vétele éves célvizsgálati témákhoz kiadott táblázatokat, melyeket határidőben megküldtünk a minisztériumnak. A táblázatok kitöltése során felmerült kérdésekben a városi gyámhivataloknak szakmai segítséget nyújtottunk. 1.) A gyámhivatalok által szolgáltatott adatok szerint 194 döntés született a évben gondozási hely megváltoztatása tárgyában. Ebből 24 esetben indult az eljárás hivatalból. 32 gyermek esetében került sor a évben két vagy több alkalommal gondozási hely megváltoztatására. Gondozási hely megváltoztatása (életkor szerinti megoszlás) Életkor Gyermekek száma

9 9 Az adatok alapján megállapítható, hogy a gondozási hely megváltoztatása egyre gyakoribb az életkor előrehaladtával, ami a kamaszkori problémák megjelenésével függ össze leginkább. A gondozási hely, elsősorban a nevelőszülők és családjuk nincs felkészítve megfelelően az ebben a korban jelentkező jellemző élethelyzetek (párkapcsolat, baráti kör/galeri stb.) hatékony kezelésére. Az adatok szerint a gyermek véleményének figyelmen kívül hagyásának legfőbb indoka, hogy a gyermek nem volt ítélőképessége birtokában, illetve véleménye egyértelműen érdekei ellen való volt. A gondozási hely megváltoztatásának aránya nevelőszülőtől nevelőszülőhöz 84 nevelőszülőtől gyermekotthonba 50 gyermekotthonból gyermekotthonba 44 gyermekotthonból nevelőszülőhöz 13 szociális intézményből szociális intézményből 2 Gondozási hely módosításának leggyakoribb indokai előfordulás gyakorisága szerinti sorrendben: Nevelőszülő és a gyermek közötti kapcsolat megromlása Nevelőszülő és a vérszerinti szülők közötti konfliktus Nevelőszülő életkörülményeinek megváltozása Gyermek magatartása; speciális szükséglet megállapítása Azonnali gondozási hely módosítás utáni végleges elhelyezés Testvérek együttes elhelyezése Kiskorú anya és gyermekének együttes elhelyezése; várandós kiskorú anya elhelyezése Szülő lakóhelyéhez közelebbi gondozási hely kijelölését kérte Gyermek gyógyíthatatlan betegsége Fenntartóváltás; lakásotthon megszűnése Gyermek sérelmére elkövetett bántalmazás; gyermek és nevelőszülő közös bűncselekménye

10 10 2.) A városi gyámhivatalok által szolgáltatott adatok szerint 1362 esetben került sor kapcsolattartás szabályozására évben. Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek esetében 431, nevelőszülőnél elhelyezett gyerekek esetében 931 kapcsolattartást szabályozó döntés született. A gyermekek hozzátartozóival való kapcsolattartásának gyakorisága Gyakoriság Legalább hetente Két hetente Havonta Egyéb Nincs adat Összesen Szülő Nagyszülő Testvér Egyéb rokon Összesen Folyamatos Időszakos Elvitellel Igen 28 Nem 1334 Igen 249 Nem 668 Nincs 445 Látogatás Egyéb Gondozási helyen Nemleges Felügyelt adat Egyéb Gondozási helyen 1 - Gyjsz 5 - TGYK 7 1 Nemleges Nincs adat A városi gyámhivatalok évi ellenőrzési terv szerinti vizsgálata A szakmai irányítás és felügyelet keretében 2011-ben a tervezettnek megfelelően öt városi gyámhivatalnál végzett a Hivatal teljes körű (331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet ) ellenőrzést. Az ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a városi gyámhivatalok összességében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján járnak el. Jellemző, hogy az ügyintézők sokszor túlterheltek, megyénkben három gyámhivatalban csak egy-egy gyámhivatali ügyintéző van. Jelen gazdasági

11 11 helyzetben javulás nem várható ezen a területen, és a járási hivatalok kialakítása következtében az önkormányzatok részéről nem is tapasztalható a probléma megoldására való törekvés. A városi gyámhivataloknál az elmúlt évben részben új feladatként jelent meg az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kapcsolattartásának szabályozása, illetve az átmeneti nevelt gyermekek esetében a testvérekkel és nagyszülőkkel való kapcsolattartás szabályozása. Vizsgálataink során több esetben tapasztaltuk, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kapcsolattartását a gyámhivatalok nem szabályozták, majd csak az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg került sor arra. Továbbá tapasztaltuk, hogy az átmeneti nevelésbe vétel során a nem egyszerre nevelésbe vett, illetve nagykorú testvérekkel való kapcsolattartás szabályozása iránt a gyámhivatalok nem tették meg a szükséges intézkedést. A másodfokú eljárások és a vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az elsőfokú eljárások eredményezik sok esetben, különösen az átmeneti nevelésbe vételi ügyekben hogy az ügyfeleket (szülőket) nehéz meghallgatni, mert az idézésre nem jelennek meg, vagy ismeretlen helyre költöznek, de mire ezt sikerül tisztázni, az heteket vesz igénybe. (Pl. a hozzátartozók átveszik a leveleket, idézéseket.) Az idézés elmulasztásának jogkövetkezményeit nehezen lehet végrehajtani (nincs végrehajtás alá vonható jövedelmük), így azok sem érik el a megfelelő célt. A hiányosságok nagyrészt általános eljárási jogszabálysértések, melyek az ügyben hozott érdemi döntésre nem hatottak ki. Ilyen például, hogy a jegyzőkönyvben, ritkább esetben az idézésben nem szerepelteti a gyámhivatal a meghallgatott, illetőleg az idézett személy eljárásjogi helyzetét. Eljárásjogi kérdésben végzés helyett még egyes esetekben levelet használnak, illetőleg a hiányos kérelem esetén hiánypótlásra történő formális felhívás nem történik meg. Gyakori mulasztás, hogy az ügyfelet többször ismételten idézik, miután indokolatlanul nem jelenik meg, és nem alkalmazzák a megjelenés elmulasztásának jogkövetkezményeit (eljárási bírság, elővezetés). Többször tapasztaltuk, hogy a gyámhivatalok a kötelezően meghallgatandó személyek közül nem hallgatnak meg mindenkit eljárásuk során (pl. csak egyik szülőt hallgatja meg), illetőleg más szervvel (legtöbbször gyermekjóléti szolgálattal) készíttetik el a környezettanulmányt annak ellenére, hogy a Gyer. kifejezetten a gyámhivatalt kötelezi ennek elkészítésére. Azokban az esetekben, amikor megállapítottuk, hogy a döntés eljárási jogszabálysértés miatt megalapozatlan vagy egyéb ok miatt jogszabálysértő, a döntés kiegészítése, visszavonása, módosítása a városi gyámhivatalok részéről megtörtént. Amennyibe erre a Ket. nem adott lehetőséget felügyeleti eljárásban hivatalunk tette meg a szükséges intézkedést. A vizsgálatról szóló jegyzőkönyvben tett megállapításokra a városi gyámhivatalok minden esetben megtették a szükséges intézkedést és erről visszajelzést küldtek. Az egyes ügytípusok közül a kapcsolattartás szabályozása, illetőleg annak végrehajtása során tapasztaltuk a legtöbb hiányosságot. A kapcsolattartást szabályozó határozatok, illetőleg egyezségek több esetben nem tartalmazták a Gyer-ben meghatározott tartalmi elemeket (pl. a pótlás rendje). A kapcsolattartás végrehajtása körében felmerülő leggyakoribb hiányosság, hogy a kötelezett önhibájának megállapítása érdekében nem tárják fel teljes körűen a tényállást, így előfordulnak megalapozatlan döntések. Nehezíti a gyámhivatalok kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatos eljárását, hogy a bíróságok által történő szabályozás szintén nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, sok esetben pótlásról nem rendelkeznek, pontatlan megfogalmazásuk miatt végrehajtásuk gondot okoz.

12 12 Minden évben megállapításra került, hogy több helyen nem a jogszabályi rendelkezések alapján biztosítja a települési önkormányzat a hivatásos gondnokok létszámát, és ezen felhívásaink ellenére sem változtatnak. Van olyan hivatásos gondnok, aki több mint száz gondnokolt esetében látja el a gondnoki tisztséget. 2. Jegyzői gyámhatóság teljes körű ellenőrzése 2.1 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által meghatározott stratégiai célokból eredő kiemelt célok és faladatok A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály által meghatározott évi stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok körében 43 településen folytatott le a Hivatal vizsgálatot. Ennek során kiemelt figyelmet fordítottunk annak vizsgálatára, hogy a gyermeki jogok hogyan érvényesültek a jegyzői gyámhatóság eljárásában, illetve a meghozott döntések a gyermekek érdekeit, illetőleg a gyermeki jogok megvalósulását szolgálták-e. a) Általánosságban megállapítható, hogy a jegyzők az adott helyzet összes körülményének és a gyermek érdekeinek figyelembe vételével a fokozatosságot is betartva járnak el annak érdekében, hogy a gyermek saját családjában nevelkedjen. Amennyiben a veszélyeztetett gyermek szülei, törvényes képviselői vállalják a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést és a gondozás eredményessége valószínűsíthető, a jegyző felhívja a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra. Amennyiben az alapellátás keretében a veszélyeztetettség nem szüntethető meg, alkalmazzák a védelembe vétel jogintézményét, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége esetén is a saját családjukban nevelkedhessenek hatóság intézkedések megtételével. A vizsgálati tapasztalatok szerint a gyámhatóságok a jelzőrendszeri tagok jelzésére lefolytatták a védelembe vétel iránti eljárásokat és amennyiben ezt nem tartották elegendőnek, intézkedtek az ideiglenes hatályú elhelyezés érdekében. b) Kiemelt figyelmet fordítottunk az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban az egységes gyakorlat kialakítására. Ennek érdekében a minisztériumtól kapott útmutatókat, gyakori kérdésekre adott válaszokat továbbítottuk a települési önkormányzatok jegyzőinek és felhívtuk őket arra, hogy azokat a gyermekjóléti szolgálatokhoz és a közoktatási intézményekhez is juttassák el. A gyámügyi ügyintéző folyamatosan segítséget nyújtott telefonon a jogszabály értelmezéshez, illetve egyes jogesetek megoldásához évben az ügyintéző négy kistérség központjában a kistérséghez tartozó jegyzők és gyámügyi ügyintézők részére segítséget nyújtott az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó gyakorlati problémák megoldásához és a január 1-jét követő (Gyer. és Ket) jogszabályváltozásairól tájékoztatta őket ben a jegyzői gyámhatóságok tekintetében 28 tervezett vizsgálatot folytattunk, mely során kiemelt figyelmet fordítottunk az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó egységes gyakorlat kialakítására, az érintett gyermekek iskolába járásának elősegítésére, illetve a védelembe vétel hatékonyságára.

13 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által előírt adatszolgáltatás A Hivatal a családi pótlék természetben történő nyújtása és az óvodáztatási támogatásról évben két alkalommal, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének gyakorlatáról négy alkalommal adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. Az adatgyűjtés a szoros határidők (hónap utolsó napja szerint állapot alapján történő adatszolgáltatás a következő hónap 10. napjáig) és a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyére jellemző nagy településszám miatt, valamint az első körben beérkező adatok pontatlanságai miatt sok nehézséggel járt. Gondot okozott, hogy az önkormányzatok elektronikus úton nem minden esetben tudták beküldeni az adatszolgáltatást, címeik nem elérhetőek, vagy az internetes szolgáltatás a hivatalban nem elérhető költségtakarékosság miatt, több esetben a nyári viharkárok miatt az áram szünetelt, és szabadságolás idején leadandó adatszolgáltatás a kis létszámú települési önkormányzatoknak bonyodalmat okozott, mivel az ügyintéző helyettesítése nem volt megoldva. Az ügyintézők részére nehézséget okozott továbbá az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre vonatkozó településsoros adatszolgáltatási tábla kitöltése, számszakilag adataik kb. 80%-a nem egyezett. Ezen alkalmakkor több napos telefonos ügyintézés eredménye a településsoros, pontos adatszolgáltatás. 2.3 A jegyzői gyámhatóság tevékenységének évi ellenőrzési tervnek megfelelő vizsgálata Általános megállapítások 2011-ben a jegyzői gyámhatóságok tekintetében 28 tervezett vizsgálatot folytattunk, 25 átfogó vizsgálat és 3 utóvizsgálat keretében. A vizsgálatok 42 települést, 12 körjegyzőt és 16 jegyzőt érintettek. Az ellenőrzések teljes körűek voltak, mely során kiemelt figyelmet fordítottunk az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó egységes gyakorlat kialakítására, az érintett gyermekek iskolába járásának elősegítésére, illetve a védelembe vétel hatékonyságára. A korábbi évek tapasztalataitól eltérően javulás figyelhető meg a jegyzők tevékenységének színvonalában, azonban még mindig a tipikusnak mondható, és ismétlődő hiányosságokat kellett megállapítani, elsősorban a védelembe vétel iránti eljárásokkal, az óvodáztatási támogatás megállapítása és továbbfolyósítása, valamint az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban A családi jogállás rendezésének ellenőrzése Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről szóló értesítés alapján indult ügyekben és a születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozatok felvételénél is a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek (Gyer ) megfelelően vette fel a gyámhatóság a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot. A legtöbb esetben előforduló mulasztás az volt, hogy a gyámhatóság nem nyilatkoztatta az anyát minden esetben arra vonatkozóan, hogy a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt élt-e a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban, ugyanis a nyilvántartás által igazolt élettársi kapcsolat is apasági vélelmet keletkeztet. A Gyer. 54. (2) bekezdése szerint, ha a jegyzői gyámhatóságon nem sikerül rendezni valamelyik gyermek családi jogállását, az iratokat az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem minden esetben terjesztették fel a városi gyámhivatalhoz a további intézkedés érdekében, mivel a szülő a személyi okmányok beszerzése érdekében haladékot kért.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben