Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ"

Átírás

1 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Fogyatékos Személyek Gondozóháza Támogató Szolgálat Közösségi pszichiátriai ellátás 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz. határozatával jóváhagyta Miskolc, elnök 1

2 Általános bevezető Az évi III. tv. (Szociális törvény) és az évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében, meghatározza az állam és az önkormányzatok által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a működésük alapvető szabályait, ellátásra való jogosultság feltételeit és érvényesítésük garanciáit. Mindkét törvény kimondja, hogy a szociális, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi ellátások feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családjukért, valamint kisebb közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Miskolc Megyei Jogú Város január 1-től a szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi feladatokat, valamint az egészségügyi alapellátások körébe tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátást egy integrált saját fenntartásban működő intézmény keretei között kívánja biztosítani. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének IX-262/3443/2012. sz határozata értelmében az önkormányzat fenntartásában működő intézmények a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központba olvadnak be, és a jogutód intézmény neve január 1-től Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ elnevezésre változik. A struktúra átalakítás elsődleges célja, hogy átláthatóbb, tervezhetőbb és hatékonyabban működtethető szolgáltató rendszer jöjjön létre. A javasolt szervezeti felépítés biztosítja a szakszerűbb és magasabb színvonalú szakmai munka keretfeltételeit és megalapozza az egységes minőségirányítási rendszer bevezetését. Az integrált intézményben szakmai és finanszírozási szempontok mentén feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (igazgatóságok) kerülnek létrehozásra, melyek között egyértelműen elkülönülnek az alap és szakellátási feladatok, illetve a különböző célcsoportokat érintő ezáltal eltérő szakmai kompetenciákat igénylő feladatok. Az integrált intézmény szakmai feladatellátását az igazgató irányításával 6 szakmai igazgatóság (5 szakterületi és 1 stratégiai) biztosítja szakmai igazgatóhelyettes közvetlen vezetése mellett. Valamennyi támogató funkció a létrejövő gazdasági igazgatóságon kap helyet, mely gazdasági igazgatóhelyettes irányításával működik. Az öt szakterületi igazgatóság alá rendeződnek az Szt. és a Gyvt. által ellátandó alap és szakosított ellátások, valamint az egészségügyi szolgálat. A stratégiai igazgatóság koordinál /ill. irányít minden olyan feladatot, amely valamennyi, ill. több szakterületet érint, összehangolja az egyes szakterületek munkáját (továbbképzés, képzési rendszer, fejlesztések pályázati munka koordinálása, intézményi szintű programok, rendezvények, intézmény arculata, PR tevékenység, kommunikáció, információáramlást, stb.) 2

3 A gazdasági igazgatóságon kap helyet valamennyi támogató funkció (gazdasági adminisztráció, pénzügy-, számvitel, beszerzés, élelmezés konyhák üzemeltetése, műszak-szállítás, technikai kisegítő feladatok ellátása, stb.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-144/4981/2013.sz. határozatának 4. pontja alapján a Közgyűlés hozzájárult a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ fenntartói feladatainak a Miskolc Környéki Társulás részére történő átadásához július 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ fenntartója a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás. I. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ szervezeti felépítése Szakterületi igazgatóságok és az általuk ellátott feladatok 1. Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatóság családsegítés gyermekjóléti szolgálat/központ gyermekek átmeneti gondozása (Gyermekek Átmeneti Otthona és Családok Átmeneti Otthona) 2. Gyermekek napközbeni Ellátása Bölcsődei Igazgatóság 3. Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága nevelőszülői hálózat gyermekotthon(ok) utógondozói ellátás 4. Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága időskorúak szociális ellátása (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése) fogyatékos személyek ellátása (fogyatékosok nappali ellátása, fogyatékos személyek átmeneti ellátása, támogató szolgálat) pszichiátriai betegek ellátása (pszichiátriai betegek közösségi ellátása) 5. Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatóság területi védőnői szolgálat iskola egészségügyi szolgálat 3

4 Stratégiai igazgatóság és az általa ellátott feladatok továbbképzési rendszer, belső képzési rendszer működtetése, terepintézményi feladatok koordinálása, minőségbiztosítási rendszer bevezetése, minőségirányítási rendszer működtetése, szakmai nyilvántartási rendszer koordinálása, ellenőrzése, szakterületek közötti koordináció, információáramlás biztosítása, intézményi szintű programok, rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, pályázati munka koordinálása, szakmai fejlesztések előkészítése, tervezése, bevezetése, intézményi arculat (PR) A Stratégiai igazgatóság referensi rendszerben látja el a feladatokat. Gazdasági Igazgatóság gazdálkodási szervek (gazdasági adminisztráció, pénzügy, számvitel, vagyongazdálkodás, beszerzések) műszak-, szállítás-, anyaggazdálkodási egység ( karbantartás, üzemeltetés, őrzés-védelem, parkgondozás, energetika, gépjárművek üzemeltetése, stb.) élelmezés, konyhák technikai feladatok (takarítás, mosás, stb.) II. Az egyes szakterületi igazgatóságok telephelyei, a telephelyeken ellátott feladatok 1. Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága 1.1.Családsegítést, adósságkezelési tanácsadást és gyermekjóléti szolgáltatás/központ feladatait ellátó telephelyek, szolgáltatás céljára nyitva álló helyiségek Arany János úti Területi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Arany János u. 37. székhely) Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Kassai u. 19. szolgáltatás céljára nyitva álló helyiség) Fazola úti Területi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Fazola H. u. 4. szolgáltatás céljára nyitva álló helyiség) 4

5 Avasi Területi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Szentgyörgy u szolgáltatás céljára nyitva álló helyiség) Perecesi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Bollóalja u szolgáltatás céljára nyitva álló helyiség) 1.2.Gyermekek Átmeneti Otthona (Miskolc, Egyetem u. 1.) 1.3.Családok Átmeneti Otthona (Miskolc, Egyetem u. 1.) 2. Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsődei Igazgatóság Napsugár Bölcsőde Miskolc, Selyemrét u. 36. Mesemalom Bölcsőde Miskolc, Dózsa Gy. u. 36. Dobó katica Bölcsőde Miskolc, Hadirokkantak u. 26. Heim Pál Bölcsőde Miskolc, Kassai u. 19. Katica Bölcsőde Miskolc, Szilvás u. 39. Napsugár Bölcsőde Miskolc, Hajós u. 1. Petneházy Bölcsőde Miskolc, Petneházy u Margaréta Bölcsőde Miskolc, Bokréta u. 1. Diósgyőri Bölcsőde Miskolc, Kuruc u. 65/a. Kilián Bölcsőde Miskolc, Könyves K. u Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága 3.1. Nevelőszülői Hálózat (Miskolc, Egyetem u. 1.) 3.2. Utógondozói ellátást is biztosító gyermekotthonok Fruska Módszertani Gyermekotthon (Miskolc, Egyetem u. 1.) Junior Gyermekotthon (Miskolc, Egyetem u. 1.) Aranyhíd Gyermekotthon (Miskolc, Egyetem u. 1.) 3.3. Lakásotthon 5

6 Aranyhíd Lakásotthon (Miskolc, Kiss tábornok u.) 4. Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága 4.1. Idősek ellátását biztosító szervezeti egységek Székhelyen (Miskolc, Arany J. u. 37.) nyújtott ellátások (Derűs Alkony Szolgáltatási Központ) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Segítő kezek Szolgáltatási Központ Miskolc, Szondy Gy. u. 50. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Szépkor Szolgáltatási Központ Miskolc, Mátyás király u. 15. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Újgyőri Szolgáltatási Központ Miskolc, Andrássy u. 10. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Vársétány Szolgáltatási Központ Miskolc, Bartók B. u. 7. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Hámori Szolgáltatási Központ Miskolc, Palota u. 16. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Hejőcsabai Szolgáltatási Központ Miskolc, Sütő J. u. 6. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Arany Alkony Szolgáltatási Központ Miskolc, Kabar u. 4. étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek átmeneti elhelyezése Bulgárföldi Szolgáltatási Központ Miskolc, Fazola H. u. 4. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ Miskolc, Kacsóh P. u. 8. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése Avasi Szolgáltatási Központ 2 telephellyel Miskolc, Testvérvárosok u. 6. 6

7 Miskolc, Klapka Gy. u étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 4.2. Fogyatékos személyek szociális ellátásai Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és Fogyatékos Személyek Gondozóháza Miskolc, Meggyesalja u. 10. (fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése) Támogató Szolgálat Miskolc, Meggyesalja u Pszichiátriai betegek ellátása pszichiátriai betegek közösségi ellátása Miskolc, Meggyesalja u Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatósága területi védőnői szolgálat védőnői körzetek szerint iskola egészségügyi szolgálat oktatási, nevelési intézmények szerint 6. Székhelyen ellátott egyéb feladatok Stratégiai Igazgatóság feladatai Gazdasági Igazgatóság gazdasági adminisztráció Munkaügyi-, Humánpolitikai feladatok Módszertani feladatok III. A struktúra átalakítást meghatározó szempontok várható pozitív hatása Szakmai szempontok 7

8 funkcionálisan és strukturálisan jól tagolt, átláthatóbb szervezeti keret kialakítása (vertikális szempont), melyben az egyes szakterületek világosan és egyértelműen lehatárolásra kerülnek, önálló szakmai irányítással a létrejövő szervezeti keret biztosítsa a tervezhetőbb, hatékonyabb szolgáltatásszervezést, a magas színvonalú szakmai munka feltételeit a területi kiegyenlítés elve, a városon belüli kapacitásszabályozás érvényesíthető legyen, a szervezeti forma nyújtson alapot a szükségletalapú szociális szolgáltatások biztosításához területi ellátások összehangolása, mely biztosítja a megfelelő ellátáshoz való gyors hozzájutást, csökkenti a bürokráciát, ugyanakkor kiszűrhetővé teszi a rendszerkihasználókat (horizontális szempont) az új szervezeti keret lehetőséget ad arra, hogy a fejlesztések, a pályázati munka összehangolt, egységes rendszerben működjön minőségirányítási rendszer keretfeltételeinek megteremtése Gazdasági szempontok szolgáltatások volumenéhez igazodó infrastruktúra biztosítása az ellátási szükséglethez optimálisan igazodó szakmai jogszabályok előírásait betartó szakmai létszám biztosítása párhuzamosságok kiszűrése, megszüntetése az indokolt racionalizálás eredményeként az egyes ellátások szolgáltatási önköltségének reális mértékű csökkenése finanszírozhatóság fenntarthatóság biztosítása Szolgáltatásfejlesztés szempontjai Pályázati forrás bevonásával (TIOP, ÉMOP, stb.) elavult, kihasználatlan infrastruktúra kiváltása, gazdaságosan működtethető épületekre, melyek modern és optimális szolgáltatási környezetet biztosítanak leromlott állapotban lévő infrastruktúra felújítása, a gazdaságosabb működtetés mellett, a munkafeltételek javítás Belső szolgáltatásfejlesztéssel 8

9 a meglévő infrastruktúra bázisán olyan kötelező feladatnak minősülő de jelenleg el nem látott szolgáltatási formák bevezetése, melynek működési feltételeit az állami finanszírozás fedezi szolgáltatási profil bővítése alapfeladaton túli, piacképes és hiánytpótló szolgáltatások bevezetésével többletfinanszírozást nem igénylő Jó gyakorlatok rendszerszintű működtetése, adaptálása minőségbiztosítási rendszer ütemezett bevezetése minden ellátási területen Egy struktúra átalakítás (bármely strukturális változásról legyen szó) csak abban az esetben éri meg az áldozatot, ha annak érzékelhetően pozitív következményei lesznek minden rendszerszereplő (ellátott/igénybe vevő, dolgozó, fenntartó) számára. Az intézményi integráció Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ létrehozását egy átgondolt, csak egy éves előkészítő munka előzte meg, melyben minden rendszerszereplő szempontja, javaslata érvényre jutott. Ennek fényében az átszervezés várható és realizálható pozitív hatása ellátotti oldalról: jobb és gyorsabb tájékozódás az ellátórendszerben összehangolt, magasabb színvonalú szolgáltatáshoz, ellátáshoz való hozzájutás dolgozói oldalról: továbbra is intézményi keretben történő működés kiszámíthatóságot jelent továbbfoglalkoztatás minden aktív dolgozó számára garantált foglalkoztatás biztonsága nő várható összehangolt fejlesztések révén a munkafeltételek, a munkavégzés körülményei javulnak fenntartói oldalról: a rendszer átláthatóbbá válik érvényesíthető az egységes önkormányzati szociálpolitikai szemlélet tulajdonosi/fenntartói kontroll jobban érvényesíthető 9

10 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona szakmai program 2013 I. A szolgáltatás célja, feladata 10

11 Célja: a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. A gondozás során biztosítjuk az igénybe vevő korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint fejlesztő/szinten tartó foglalkoztatást. Szakmai programunk hosszú távú célja a lehető legszélesebb körű integráció elérése a normalizáció, az autonómia elvének figyelembevételével, melynek révén az ellátást igénybe vevő személyeket hozzásegíti a társadalmi életbe való beilleszkedéshez. Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan szolgáltatás nyújtását biztosítjuk, amely humanizált, az egyéni elvárások és szükségletek figyelembevételén alapul. Céljaink megvalósulását elősegítő feladataink az ellátottak meglévő képességeik hangsúlyozzák, elősegítenek olyan mechanizmusokat kialakítani, melyekben önálló döntéshozatal és felelősségvállalás működik, és nem utolsó sorban felkeltik az egyén belső igényeit is. Feladata: Intézményünk az ellátottak részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Szolgáltatásainkat nyitott formában biztosítjuk úgy, hogy az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük meg, hogy az ellátottaink állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A személyes gondoskodás során fokozott gondot fordítunk arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő humanizált környezet alakuljon ki. Mint nappali ellátást nyújtó otthon gondoskodunk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori étkezéséről, mentális gondozásáról, szabadidős programok szervezéséről, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezéséről, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítéséről. 11

12 Hivatalos ügyek intézésének segítéséről, munkavégzés lehetőségének szervezéséről, életvitelre vonatkozó tanácsadásról, életvezetés segítéséről, speciális önszerveződő csoportok támogatásáról, működésének, szervezésének segítéséről. Gondoskodunk az igénybevevő személyek konfliktusainak megoldásáról, szociális és mentális gondozásukról, egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez juttatásukról, teljes körű ellátásukról. Gondoskodunk az igénybevevők mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásáról, az igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével. Elkészítjük a fogyatékos személyek Egyéni Fejlesztési Tervét, amely terv az ellátott személyről készített gyógypedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés, mely tartalmazza az egyénre szabott bánásmód leírását és az önellátási képesség fejlesztését. Ellátottaink számára Egyéni Gondozási Tervet készítünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ellátott állapotát, ennek érdekében a fejlesztési terveket, az egyéni gondozási terveket munkacsoportunk félévente értékeli. Értesítjük és tájékoztatjuk az igénybevevőt, illetve hozzátartozóját/törvényes képviselőjét - az igénybevevő egészségi állapotáról, annak lényeges változásáról - az ellátás esetleges ideiglenes szüneteltetéséről - a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésünkről. II. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatás elemek: Nappali ellátás keretében biztosítja az ellátást igénybevevők napközbeni ellátását, napi gondozását. Mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk az egyéni képességek fejlesztéséről/szinten tartásáról a pszichés gondozásról az egyén autonómiájának érvényesüléséről. A fejlesztések hatékonyságát terápiás foglalkozások szervezésével növeljük. Biztosítjuk ellátottainknak a foglalkoztatásban való részvételüket, ezzel is segítve őket képességeik megtartásában, hasznos és aktív szabadidő választásukban. Napi szinten segítjük ellátottainkat önállóságuk fenntartásában, családi és társadalmi kapcsolataik ápolásában. A mozgásterápia 12

13 és a relaxáció az egészség helyreállítását célozza meg, az ülőtorna a mozgásukban akadályozottak mozgatásának speciális módszere, míg a különböző sportjátékok, rendszeres testmozgások a prevenciót szolgálják klienseink életében. Az egészségnevelést szolgálja az ellátottak részére szervezett masszázs is. Intézményünk egészségnevelésre törekszik, mely tevékenység az egészségvédelem elemeinek közvetítésével és elfogadásával alkalmassá teszi az ellátottat arra, hogy egészségi állapotukat képesek legyenek fenntartani vagy javítani. Az Egészségtanodai foglalkozások során az egészséges életmódra nevelés valósul meg. Arra törekszik intézményünk, hogy ellátottait hozzásegítse, rábírja az egészséges élet szokásainak elfogadására és alkalmazására a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatások, a testmozgás megfontolt és ésszerű igénybevételére az egészséges életmódhoz kapcsolódóan képesek legyenek önálló és közösségi döntéseket meghozni. A létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, Intézményünk lehetőséget biztosít. a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá háromszori étkezésre, Akiknek ellátását úgy szervezzük meg, hogy számukra az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított. Biztosítjuk számukra a szociális biztonság alapvető feltételeit és figyelemmel kísérjük egészségügyi állapotukat. Szakmai programunk eredménye az egyéni képességek fejlődése/szinten tartása, az önállóság minél további fenntartása magas színvonalú gondozás biztosításával. A speciális biztonságot igénylő tartózkodás feltételeit akadálymentes környezetben biztosítja intézményünk. Tevékenységek leírása Terápiás foglalkoztatás manuális készségfejlesztő foglalkozás, beszédkészség-fejlesztő- foglalkozás, 13

14 mozgás- és ritmusnevelő foglalkozás, önellátási képesség fejlesztése, kultúránk népi hagyományainak megismerése, néptánc oktatás, egészséges életmódra nevelés, hitoktatás, viselkedési szabályok tanítása, hangszeres zene tanulása ULWILA-módszer, számítógépes alapismeretek elsajátítása Foglalkozásaink szinten tartó, illetve fejlesztő jellegűek, melyek mentálhigiénés és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével folynak. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a mentális megsegítésre. A foglalkozások 30 percesek, előzetes tervezés alapján egyéni- és kiscsoportokban történnek. A foglalkozásokról minden esetben dokumentáció készül. Kreatív szabadidős tevékenységek gazdagítják programjainkat. E programok közé tartoznak az ünnepekről történő megemlékezések, az intézményi keretek között zajló és integrált kulturális sportprogramok, a kirándulások és táborozások. Komplexitás A Gondozóház és az ÉNO rendezvényeit, szabadidős programjait közösen szervezi és bonyolítja. Forgócsoportos foglalkoztatás keretében egy időben, három helyszínen folyik a fejlesztés/szinten tartás. Hetente két alkalommal relaxációs gyakorlaton vehetnek rész fiataljaink, ahol feltöltődhetnek, megnyugodhatnak. Heti egy-egy alkalommal szakköri foglalkozásokat, és lehetőséget biztosítunk az érdeklődő fiatalok számára a hitélet gyakorlására is. A nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan Egyéni Gondozási Tervet és Egyéni Fejlesztési Terv kell elkészíteni. Az Egyéni Fejlesztési Terv alkalmazható a fogyatékos személyek napközi otthonában. Elkészíthető függetlenül attól, hogy az ellátást igénybe vevő milyen képességekkel rendelkezik. Az intézménybe kerülést követően egy hónap múlva készítjük el a tervet. Elkészítéséhez elengedhetetlen tesztek kiválasztása egy igen széles palettáról történt a Módszertani Szakértői Bizottság ajánlásával. A gyakorlatiasság és az egyszerű értékelhetőség szempontjai alapján került a választás a Gooudenough, Vineland és P-A-C vizsgálati tesztekre. Félévente felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait, életútját (anamnézisét), egészségügyi és mentális állapotát, diagnózisát, pedagógiai és szociális jellemzését. A vizsgálati tesztek eredményeit, a fejlesztési célt, az egyéni bánásmód leírását, önellátási képesség fejlesztését és az ezekkel kapcsolatos szakmai feladatok meghatározását. Az Egyéni Gondozási Terv kidolgozását és esetleges módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen szakmai team végzi. 14

15 Tartalmazza az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, azokat a feladatokat, melyek elősegíthetik az állapotjavulást, illetve megőrzését. Illetve a segítségnyújtás egyéb elemeit. A fogyatékosok nappali ellátásának megszervezése Az Intézmény az fogyatékosok nappali ellátását és fogyatékos személyek átmeneti elhelyezését integrált szervezeti formában közös szakmai irányítással biztosítja. A fogyatékosok nappali ellátását 40 férőhelyen biztosítjuk. Az ellátást 8 fős gondozási csoportokban összesen 5 csoport kialakításával szervezzük. Az integrált szervezeti egység elnevezése: Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és Fogyatékos Személyek Gondozóháza (ÉNO- FSZGH) A szervezeti egység működési helye/telephelye: Miskolc, Meggyesalja u. 10. A szervezeti egység vezetői feladatait: - szolgáltatási központvezető/intézményvezető látja el. A fogyatékosok nappali ellátásának személyi feltételei munkakör létszám szakképesítés intézményvezető 1 fő (osztott munkakörben) gyógypedagógus/szakvizsga terápiás munkatárs 2 fő gyógypedagógiai asszisztens szociális gondozó 5 fő szociális gondozó és ápoló Ellátást igénylőket - Miskolc város közigazgatási területén belül bejelentett lakcímmel tudjuk fogadni. III. Más intézményekkel történő együttműködés módja 15

16 Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzattal, a városban működő szociális intézményekkel, módszertani intézményekkel. Nyitottak vagyunk a civil szervezetek irányában is. Együttműködünk a szociális területet érintő alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, mely együttműködés keretében a hallgatóknak gyakorlati terepet biztosítunk. Kapcsolatot tartunk egészségügyi és kulturális intézményekkel. A kapcsolattartás módja: Fogyatékosügyi Szakmai fórum, továbbképzések, szakmai műhelymunkák társintézmények közötti tapasztalatcserék tanácskozások Jó gyakorlatok bemutatása továbbá: levelezés, fax- és telefonhasználat, elektronikus levelezés. Országos kapcsolattartás eszköze az intézményi weblap megjelentetése, helyi médiák Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére, közös szakmai programok szervezésére, szakmai rendezvények lebonyolítására. IV. Az ellátandó célcsoport jellemzői Miskolcon a népszámlálás adatai szerint fő fogyatékossággal élő személy volt. 86%-a egy, 12%-a kettő, 2%-a három vagy több fogyatékossággal él. Az összes fogyatékossággal élő személyek számának több mint 50%-a értelmi fogyatékos. 16

17 Önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló 3. életévét betöltött középsúlyos és/vagy halmozottan sérült fogyatékos, illetve autista személyek az ellátandók köre. Az ellátandó célcsoport: értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében jött létre tizennegyedik életévét megelőzően súlyos betegség miatt következett be, aki, IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved autonómiai tesztek alapján állapota középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0 F84 Jellemzői: anomáliák figyelhetők meg alkatában, koponya deformitás, arc- és tekintet összbenyomása, mimikai szegénység, testsúly és testmagasság rendellenesség, testtartás és járás, fejlődési zavar megjelenik a mozgásfejlődésében, szenzomotoros, megismerő tevékenységek, funkciók zavara, szokáscselekvések kialakulása, beszédzavar, játéktevékenység szegényessége, szociális kapcsolatokban való elmaradás. E személyeknél a szabadidős tevékenységek nagyobb arányban dominánsan fejlesztési céllal szerveződnek, megelőzve a kialakult sérültségre épülő másodlagos, illetve további sérüléseket. Fokozott igény mutatkozik a gondozási feladatokra. Az önellátási képesség fejlesztése egyszerű, házkörüli munkák keretében zajlik. A középsúlyos fogyatékos felnőttek önálló életvezetése, csak bizonyos területen, állandó támogatás mellett érhető el. 17

18 Feladatunk, hogy, a felnőtt értelmi fogyatékos élete az adott helyzetben elérhető legnagyobb mértékben a mindennapi életformát közelítse meg. A felnőtt értelmi fogyatékos személyiség és identitás fejlesztése mindenképpen igényli: mindazon létfontosságú ismeretek és készségek gyakorlását, amelyek a munkában, a közlekedésben, az önmaga és környezete ellátásában, a felmerülő problémák megoldásában szükségesek a szociális részvétel és aktivitás erősítését, amelynek keretében ismerik és alkalmazzák a közösségi élet szabályait, formáit, meg tanulják és alkalmazni tudják a nő és férfi egymással együttélésének szerepeit saját cselekedeteik megítélésének, felelősségük megismerésének gyakorlását képesek legyenek szabadidejüket a tartalomtól függően közösen vagy egyedül értelmesen, és értékesen eltölteni tudják egymást és a környezetüket megérteni, saját gondolataikat elmondani, kérni és jelezni, felkészüljenek arra, hogy nézeteltéréseiket más emberekkel közösen megoldják Az erre való felkészítés több eszközt, sérülés specifikus gyógypedagógiai módszert igényel. V. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona a feladatellátás szakmai tartalma alapján értelmi fogyatékos emberek napközbeni ellátását végzi nappali ellátás keretében. Munkáját a szakmai program, a hatályos jogszabályok, a módszertani szervezetek által kiadott szakmai irányelvek, útmutatások szerint végzi. A szolgáltatási egység adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos jogszabályok és a felügyeleti szerv által meghatározott rendben, illetve eseti felhívásra tesz eleget. Az ellátottak számára biztosítjuk: étkezést, szabadidős programok szervezését, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, szakellátásokhoz való hozzájutás segítését. hivatalos ügyek intézésének segítését, munkavégzés lehetőségének szervezését, 18

19 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítését, speciális önszerveződő csoportok támogatását, működésének, szervezésének segítését. felvilágosító előadások szervezését, egészséges életmódról szóló tanácsadást, masszázs lehetőségét, mentális gondozást. egészségi és pszichés állapotnak megfelelő, gondozást, terápiás foglalkoztatást, szabadidő kulturált eltöltésének szervezését. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége a) Gondozás, Ellátottaink gondozását naponta folyamatosan végezzük. A gondozási munkában valamennyi dolgozónk részt vesz. A gondozási szükséglet tartalmi összetételét az ellátott állapota szabja meg. A szolgáltatási egység gondozási tevékenysége alatt a szolgáltatást igénybe vevő részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Az ellátott személyre ható komplex gondozás, az alábbiakban nyilvánul meg: a gondozás valamennyi tartalmi elemét egyszerre kell alkalmazni teljes mértékben figyelembe vételre kerül az ellátott személy egyénisége, igénye, sajátossága a gondozás folyamatát tervszerűen és folyamatosan kell szervezni és végrehajtani. b)étkeztetés, 19

20 Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona biztosítja az ellátottak részére a napi háromszori főétkezést ebből legalább egy alkalommal meleg ételt. c)egészségügyi ellátás Az intézmény gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról kórházi kezeléshez való hozzájutásáról. d) Masszázs, A szolgáltatás heti egy alkalommal vehető igénybe. e) Terápiás foglalkoztatás A terápiás munkatárs, és a mentálhigiénés asszisztens különféle terápiás foglalkozásokat szervez naponta az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében forgócsoportos rendszerben. A csoportok kialakítása során figyelembe vettük az ellátást igénybevevők életkorát, és fejlettségi szintjét. A csoport létszáma 8 főnél nem lehet több A terápiás munkatárs kiemelt feladata a napos rendszerben történő fejlesztési modell követése az egyéni gondozás és egyéni fejlesztés/szinten tartás eredményessége érdekében. Az egyéni és csoportfoglalkozás keretében biztosítja: a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti terápiás és relaxációs foglalkozást, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, az Egyéni Fejlesztési Tervek megavalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, 20

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 10. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ 18. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Szakmai program 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013

SZAKMAI PROGRAM 2013 16. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Fruska Gyermekotthon SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben