A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés)"

Átírás

1 A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés) Az egyesület fontosabb adatai Alapításának ideje: Közhasznúsági besorolása: közhasznú szervezet Szervezeti besorolása: szakmai érdekképviseleti társadalmi szervezet Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 8. Postacíme: 2143 Kistarcsa, Pf. 15. Telefon: 06-30/ Mail: Honlap: Az egyesület alapvető célkitűzései (az alapszabály szerint) 1. a szociálpolitikát, család és gyermekvédelmet, mentálhigiénét érintő kérdésekben, és a szociálpolitika, család és gyermekvédelem, mentálhigiéné tárgykörében a tervezett jogszabályokkal kapcsolatban vélemény és állásfoglalás kialakítása 2. a családsegítő/gyermekjóléti intézményekre, különösen azok irányítására és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok tervezeteivel kapcsolatban vélemény és állásfoglalás kialakítása 3. a családsegítő/gyermekjóléti szakma társadalmi jelentőségének elismertetése 4. hozzájárulás a családsegítés/gyermekjólét szakmai arculatának kialakításához 5. a családsegítők, gyermekjólét területén dolgozók szakmai, etikai, gazdasági, szociális, jogi érdekei érvényesítésének elősegítése Alapvető feladatai és szolgáltatásai (az alapszabály szerint) 1. a családsegítés, gyermekjólét területén dolgozók szakmai, etikai, gazdasági, jogi, szociális érdekeinek megfogalmazása, érvényesítése, képviselete a működési területen 2. Az egyesület tagjai szolidaritásának fejlesztése, ennek érdekében a szükséges állásfoglalások kiadása, szervező tevékenysége 3. részvétel a családsegítő/gyermekjóléti tevékenység elvi feltételeinek, a családsegítés, gyermekjólét területén dolgozók képzési, továbbképzési követelményeinek kidolgozásában 4. részvétel a családsegítő/gyermekjóléti hivatás etikai normáinak kidolgozásában 5. a szociálpolitikai, gyermekvédelmi és mentálhigiénés célok, a szociálpolitikát, gyermekvédelmet és mentálhigiénét érintő koncepciók, tervek, normatívák, jogszabályok meghatározásában való részvétel 6. kapcsolatteremtés, szükséghez képest együttműködési megállapodás kötése állami, társadalmi, egyházi, gazdálkodó és egyéb szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel 7. kapcsolat létrehozása hasonló jellegű külföldi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel 8. állásfoglalás, vélemény nyilvánítása saját elhatározásból vagy felkérésre 9. a szakmai és érdekvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében kellő nyilvánosság biztosítása 1

2 10. kiadványok megjelentetése 11. felmérések végzése saját elhatározásból vagy felkérésre 12. az egyesület tagjainak rendszeres tájékoztatása a hivatásuk gyakorlását érintő körülményekről A szakmai érdekvédelem megvalósításának területei 1./ A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján lehetőségünk van az intézményvezetői pályázatokat értékelő bizottságok munkájában való részvételre. Ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, hiszen az önkormányzatok kevésbé felkészültek a pályázatok adekvát értékelésére, ezért igénylik, és többnyire elfogadják az ilyen irányú segítségünket. A szakmának is érdeke, hogy megfelelően felkészült vezetők álljanak az intézmények élén. Sikeres erőfeszítéseket tettünk a fenti kormányrendelet módosításakor a szakmai és munkavállalói érdekek érvényesülésére. (Pl. vezetői és munkahelyi pótlék, munkaruha juttatás) 2./ A középfokú szociális képzések vizsgabizottsági tagságára kijelölt szervezet vagyunk. Ennek alapján felkérésre lehetőségünk van az OKJ-s vizsgákra vizsgabizottsági tagot delegálni. 3./ Lobbylista. Egyesületünk szerepel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős államtitkárság azon listáján, amely szervezeteket felkérnek az elkészült, de még el nem fogadott jogszabályok véleményezésére. Rendszeresen véleményeztük a megkapott jogszabály-tervezeteket, bár nagyon szűkre szabottak a határidők. Ezért általában nincs lehetőség arra, hogy alapos szakmai vitát folytassunk az egyes anyagokról. Ennek ellenére tolmácsoltuk a szakma elvárásait, véleményét a jogszabályi környezettel és a szakmapolitikai törekvésekkel kapcsolatban. Véleményünkről visszajelzést nem kapunk, eredménye akkor látszik, amikor megjelenik a jogszabály. Az elmúlt évben egy olyan alkalom volt, amikor álláspontunk megjelent a jogszabályban, - a szakvizsga rendelet kapcsán- vagyis megmaradtak a jelenlegi szakvizsga központok, nem került sor a centralizációra. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat írtuk: Vélemény: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezetéről 1. Támogatjuk, hogy folyamatosan lehessen akkreditáltatni továbbképzéseket 2. Szociális alapvizsgára nincs szükség, mivel van megfelelő számú (szakvizsgával is rendelkező) szociális szakember, akik vezetővé válhatnak, vagy szakvizsgát tehetnek 3. Az ellátotti csoportok egyikéhez közvetlen kötődő képzésben való kötelező részvételt akkor támogatható, ha az a résztvevők számára ingyenes. 4. Nem értünk egyet azzal, hogy szociális alap és szakvizsgát csak az Intézet szervezhet. E területen sok tapasztalatunk van: írásbeli kérdéssorokat írtunk, elnöki feladatköröket láttunk el, írásbeli feladatlapokat javítottunk. A jelenlegi szakvizsga nem több, mint egy kollokvium, nem többlettudást, készséget, értékrendet, módszert, stb. ad, csak egy papírt, amivel vezetővé lehet válni. (Mellesleg a vezetői ismeretek teljes mértékben hiányoznak a szakvizsga programjából) Az írásbeli feladatlap ami döntő a szakvizsgán- egységes, összehasonlítható, ezért fel sem merülhet az eltérő színvonal kérdése. A szóbeli vizsga elnökeinek munkáját eddig is ellenőrizték, a 3 tagú bizottságok megfelelően működtek. Ezen okok miatt a centralizáció indokolatlan. Inkább a szakvizsga-rendszer átalakítására volna szükség. Pl. többször javasoltuk, hogy a szakvizsgázó egy féléves tanulási folyamatban vegyen részt, amikor nem a 2

3 munkahelyén dolgozik, hanem egy mentor segítségével kutatómunkát végez, amely egy dolgozattal zárul, amit meg kell védeni, vagy lehetőséget kapna egy új szakmai módszer megtanulására, vagyis nem csupán egy vizsgáról szólna a szakvizsga. A szakvizsgaközpontok megfelelő színvonalú munkát végeznek. 5. A továbbképzések komolyságát az adná meg, ha többlettudást, technikák elsajátítását, képességek fejlesztését, módszerek megtanulását tenné lehetővé. Erre ma az anyagi források hiánya miatt nincs lehetőség, ezért ez hiányt eredményez, mivel a felsőfokú képzések során sem tanítják meg azokat a technikákat, amelyek segítségével a különböző klienscsoportok élethelyzetén hatékonyan lehetne segíteni. 6. Szakvizsga elnöki feladatkör ellátására olyan szociális szakembereket tartunk alkalmasnak, akik legalább 5 év tereptapasztalattal, szociális szakvizsgával rendelkeznek, és a szakvizsga elnöki névjegyzékben szerepelnek. Nem javasoljuk, hogy a miniszter ettől eltérhessen. 4./ A Szociális Kamara létrehozása érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk, ennek ellenére nem került sor a törvényjavaslat előterjesztésére. A továbbiakban is fontosnak tartjuk a létrehozását, de jelenleg a 3sz nem tartja aktuálisnak a kérdést. 5./ Szakmai egyeztető fórumok. Sajnos 2010 évben megszűntek azok a fórumok, (Pl. Szociálpolitikai Tanács, Családvédelmi Tanács, Szociális Tanács) amelyeknek tagjai voltunk, és ahol közvetlen módon tudtuk kifejezésre juttatni a szakma érdekeit. Ezeken a fórumokon volt lehetőség kiérlelni a készülő jogszabályokat, befolyást gyakorolni azokra, személyes kapcsolatokat ápolni a szaktárca vezetőivel. Mást jelent, amikor tapasztalatainkat eseteken, példákon keresztül világítjuk ment, mint néhány száraz jogszabály módosító mondat. Jobban élet közelbe tudtuk hozni a szabályozást. Ha ezek a fórumok működtek volna, talán eredményesebb lett volna a lobbynk pl. a kontroll funkciók előtérbe kerülése kapcsán, és nem az ellenőrzés, hanem a szociális munka erősödött volna. 6./ Média megjelenések. Részben ehhez a területhez kapcsolódnak azok a tömegkommunikációs megjelenések, amelyek az elmúlt években történtek. Ezek egyik formája a közvetett megjelenés, amikor az újságíró kérdéseket tesz fel, véleményt kér, és az jelenik meg a cikkben. Ilyen több alkalommal fordult elő, elsősorban Ónódi Molnár Dóra cikkeiben. A közvetlen megjelenésen azt értem, amikor újságcikket írunk, vagy televízióban szerepelünk. A újságcikkre példa a Takács Imre által a Népszabadságban megjelentetett cikkek (Pl. az iskoláztatási támogatás kapcsán), vagy a különböző televíziós csatornákon való szereplés. (Pl. Szabó János, vagy legutóbb Takács Imre Mokka-) Ezeknek fontos üzenetközvetítő hatása van a társadalom számára. 7./ Honlap. Sajnos a HÁLÓ c. folyóirat megszűnése nagy veszteség, de a honlapunk élővé tétele pótolja a hiányt. A hatékonyabb tájékoztatás érdekében Egyesületünk 2012 júniusában megújította honlapját ( ), melyet napi rendszerességgel frissítünk, ezzel lehetővé tesszük, illetve megkönnyítjük az információk (aktualitások, pályázati információk, képzések, konferenciák, kiadványok) továbbítását tagságunk, a szolgálatok és egyéb érdeklődők felé. A honlapunk szerkesztését Erdős Zsuzsa önkéntes munkával végzi, és fantasztikusan jól! Rövid idő alatt nagyon népszerűvé vált nemcsak a szakemberek, hanem a klienseink körében is. Nagyon köszönjük Zsuzsa! 3

4 A leggyakrabban használt jogszabályok térítésmentesen elérhetők a weboldalunkon. Portálunkon közzétettük a különböző szervezetek által elfogadott módszertani ajánlásokat, a kormányzati szakirányítás az EMMI, az SZGYF, az NRSZH, az NCSSZI által kiadott dokumentációkat, tájékoztatásokat az egyes szolgáltatások esetében kötelezően vezetendő dokumentumok listáját. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy honlapunkon a legfrissebb szakmai iránymutatások legyenek közzétéve. A honlap többletfunkciókkal (RSS tartalom, feltöltési lehetőség, hírlevél feliratkozás, fórum, véleményezés) segíti a felhasználókat. Egyre növekszik azon felhasználók száma, akik webes felületen kérnek segítséget szakmai kérdésekben, illetve osztják meg tapasztalataikat. Gyakori jelenség, hogy a szociális szolgáltatást igénybe vevők, vagy a potenciális igénybe vevői körbe tartozók webes felületen kérnek segítséget ellátások igénylésével, illetve egyéni problémáikkal kapcsolatban. Hetente átlagosan információt kérő es megkeresés érkezik Szervezetünkhöz a személyes gondoskodást nyújtó szervezetek (nem csak családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás!!!), fenntartók részéről. A honlap indulása óta 10 alkalommal igénybevevő, illetve hozzátartozó közvetlenül kereste Szervezetünket és kért problémájának megoldásához segítséget. Egy alkalommal sor került távolsági adományközvetítésre is. A levelezőlistákon keresztül (1906 tag) a listatagok szinte heti rendszerességgel kaptak szakmai információkat, tájékoztató anyagokat június 1. és március 31. közt 150 darab információs került kiküldésre. A legfontosabb anyagokat, hirdetményeket honlapunkon is elérhetővé tettük. Legfontosabb információs, illetve tájékoztató anyagaink az alábbiak voltak: Folyamatos tájékoztatás jogszabálytervezetekről és jogszabályváltozásokról Folyamatos tájékoztatás a kapacitásbefogadásról Naprakész tájékoztatás a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatban Hatóságok ellenőrzési ütemterveinek közzététele A Magyar Államkincstár fele történő elszámolással és támogatás igényléssel kapcsolatos információk Az NRSZH-n keresztül támogatott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos információk Az EMMI hivatalos tájékoztatóinak közreadása Új szervezetek, így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ működésével kapcsolatos tájékoztatás Szociális képzésekkel, továbbképzésekkel és szakvizsgával kapcsolatos tájékoztatás Szakmai ajánlások közzététele Közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatos tájékoztatás Rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás 4

5 A levelezőlistákon más szervezetek által küldött szakmai anyagokat, híreket, meghívókat szintén közzéteszünk. Honlapunk látogatottsága folyamatosan nő, az egyedi látogatások száma az indulás óta meghaladta a alkalmat. A látogatások száma et. A letöltött adatmennyiség GB volt év 5

6 2013 év április 10.-ig A Portálunk megújításával egyidejűleg indítottuk el Facebook (http://www.facebook.com/pages/magyar-csal%c3%a1dseg%c3%adt%c5%91- %C3%A9s-Gyermekj%C3%B3l%C3%A9ti-Szolg%C3%A1latok-Orsz%C3%A1gos-Egyes %C3%BClete/ ) oldalunkat is. Örömmel számolhatunk be arról, hogy az oldalunk egyre népszerűbb, kedveltebb lett az egyesületünk tagjai és az egyéb érdeklődők körében. A Facebook az Egyesület számára nagyszerű eszköz a Egyesület körüli közösség megszervezésére és aktivizálására. Elnökségünk a Facebookon folyó munkával szeretne egy olyan közösséget kialakítani, akik fontosnak tartják a szakma nyomon követését, fejlesztését, és ezért tenni is szeretnének. Ha össze tudjuk "szedni" ezeket a kollégákat egy csoportba, majd közvetlen módon tudunk velük kommunikálni, akkor ha jól csináljuk, végül aktív tagjainkká tudjuk őket konvertálni. Mit érhetünk el az oldalunkkal? Az egyik legfontosabb: az érdeklődő kollégák csatlakozhatnak az oldalhoz, így a saját üzenőfalukon látni fogják azokat a bejegyzéseket, amiket kiteszünk oda. Ez egy állandó és viszonylag közvetlen kommunikációs csatornát nyit az Egyesület és az Egyesület tevékenysége iránt érdeklődők számára. 6

7 Egy Facebook oldal ezen kívül számos dologra képes, például: lehet aloldalakat készíteni, amin a honlapok aloldalához hasonló tartalmakat lehet elhelyezni az érdeklődők számára (akár közvetlen hírlevél feliratkozási űrlapot is, de szinte bármi egyebet is) a követőkkel meg lehet osztani képeket, videókat, cikkeket, linkeket a követők szinte mindenhez írhatnak kommenteket, kifejezhetik a tetszésüket, amit alapesetben az ő ismerőseik is láthatnak lehet olyan tartalmat kínálni, amit csak a követők látnak, ezzel csábítóbbá tenni a követővé válást a Google képes indexelni a legtöbb tartalmat az oldalon, így keresőoptimalizálási szempontból is jelentősége van viszonylag használható statisztikát ad, amin látható az oldal látogatottsága, a követők száma, stb. (lásd lenn) össze lehet kötni a Twitterrel (automatikus kommunikációt létrehozva a két rendszer között). Elnökségünk további feladata, hogy ez irányban fejlessze tovább e tevékenységét. Statisztikai pillanatkép március április 10. között 8./ Kliensi érdekképviselet. A Szerencsejáték Rt.-vel kötött szerződésünk amely szerint a hozzájuk érkező lakossági segélykérelmeket szakembereink értékelik, és a jóváhagyott összeget egyesületünk juttatta el az érintettekhez évben megszűnt. Ennek okairól nem kaptunk tájékoztatást, csak nem kötöttek új szerződést. Ezt a tevékenységet a kezdetektől mi végeztük, mivel országos hálózatunk van. Mindenki elégedett volt, a lakosság azóta is folyamatosan bennünket keres meg ilyen ügyekben. 9./ Munkavállalói (tagság) érdekképviselet. Folyamatos igény az egyesületünk felé a tagok érdekképviseletének biztosítása. Erre közvetlen módon csak szűk körben vagyunk képesek, hiszen az szakszervezeti funkció. Szakszervezeteink sajnos nem elég erősek, a hangjukat sem lehet hallani. Érthető a kollégák elégedetlensége, hiszen az anyagi megbecsülés szintje katasztrofális, sokszor alig különbözik a klienseinkétől. Közülük is sokan eladósodtak, hátralékaik vannak, gondot okoz a napi megélhetés biztosítása. 7

8 Olyan képtelen helyzet alakult ki, hogy a szakmai minimálbér (Pl. egy általános iskolára épülő OKJ-s tanfolyam) csupán néhány ezer forinttal kevesebb, mint egy diplomás szociális munkás bére. De nem csak az anyagiaké, hanem a szakma presztízse, társadalmi elismertsége is rendkívül alacsony szintű. Ez egy összetett probléma, de ha figyelembe vesszük, hogy milyen a társadalmi megbecsülése a klienseinknek (Szegényeknek, hajléktalanoknak, romáknak) akkor érthető, hogy ilyen azoknak is akik őket segítik. Sajnos a szakmai szolidaritás sem működik megfelelően. Nagyon kevesen megyünk ki azokra a megmozdulásokra, amelyek valamelyik társadalmi csoport (Pl. hajléktalanok) érdekében zajlanak. Kicsit zsörtölődünk amikor leszállítják a tankötelezettség korhatárát, vagy kiveszik az Alaptörvényből a szociális jogokat, vagy rendőrök kísérik vissza az iskolába a csellengő gyermekeket, de nem kiáltunk iskolai szociális munkásokért, nem megyünk ki tüntetni. Talán ez azért is van, mert szakmánk egyik fontos alapja a megegyezésre való törekvés a mediáció, a konszenzuskeresés, és nem vesszük észre, hogy nincs partner a konszenzushoz, nincs kivel megegyezni. Mi még nem hívtuk utcára tagjainkat, a radikalizmus látszatát is kerültük, cikkeinkben is csak óvatosan, segítő szándékkal mondtuk el tapasztalatainkat. Ezt a félelem is igazgatta, mert aki ilyet tett azt elbocsátották, és nem szeretnénk ilyen helyzeteket előidézni. Pedig ez igazi civil funkció lenne. Ha ezt nem tesszük, akkor mit tegyünk? Merül fel a kérdés. Ebben kellene megállapodnunk egymással. Az egyesület szakmai tevékenysége 1./ Az egyesület alakulása óta évente megrendezi országos szakmai konferenciáját, amely a legjelentősebb szakmai fórummá vált úgy a programja, mint a résztvevők számát figyelembe véve. Az elmúlt évi konferencia 10 ponttal került akkreditálásra, így költsége a továbbképzési normatívából elszámolható, igaz, az csak a töredékét fedezi. Az ez évi konferenciánk akkreditálása elutasításra került, amelynek okáról még nem kaptunk tájékoztatást (Írásban kértük) A résztvevők száma folyamatosan csökken, aminek elsősorban anyagi okai vannak. E mellett szerepet játszik a továbbképzési lehetőségek jelentős bővülése is. 2./ A korábbiakban Némethné Bogáth Andrea volt régióvezető országos kérdőíves felmérést készített a munkatársak körében, amely elsősorban az egyesülettel kapcsolatos elvárásokra, a tagsági viszonyra terjedt ki. Kérdőíves felmérésük során az egyesület tevékenysége, munkája iránt támasztott elvárásokat, igényeket kívánták feltérképezni. Összesen 150 db kitöltött kérdőívet dolgoztak fel. A régiók többségét sikerült elérniük, s a kutatásban való részvételbe bevonniuk. Az Egyesülettel való kapcsolatot illetően elmondható, hogy a tagok száma, aránya jelenleg meglehetősen alacsony. Pozitívumként értékelhető azonban, hogy a jelenleg tagsággal nem rendelkezők négyötöde belépne az Egyesületbe, amennyiben annak munkája során hangsúlyt kapnának bizonyos, számukra fontosnak tartott tevékenységek. Az Egyesület munkáját illetően a legfontosabbnak pedig a jogszabályi változásokról történő tájékoztatás, az érdekek megfogalmazása, érvényesítése, védelme és az állásfoglalás bizonyul. A munkatársak elsősorban az Egyesület működéséről, tevékenységéről, eredményeiről való tájékoztatás, az érdekképviselet, véleménynyilvánítás, állásfoglalás, valamint a szférában dolgozók közötti tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása és nyilvánosság biztosítása terén igényeltek változtatást. Ez a honlapunk élővé tételével részben megvalósult. A módszertan átalakulása nyomán lehetőség kínálkozik arra, hogy ingyenes szakmai fórumokat, tapasztalatcseréket szervezzünk. 3./ A közelmúltban javaslatot tettünk a családon belüli erőszak kezelésének elősegítésére. 8

9 MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 1094 Budapest, Liliom u.8. Tel Mail: Soltész Miklós úr részére Államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és családügyért felelős államtitkárság 1054 Budapest, Akadémia u.3. Tisztelt Államtitkár Úr! A családon belüli erőszak problematikája a törvényhozás szintjén a megoldás felé közelít, szakmai területen viszont jelentős hiányosság tapasztalható. A probléma kezelésére hivatott családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai nem rendelkeznek olyan speciális tudásanyaggal, amely megnyugtató segítséget jelentene az érintetteknek. Ugyanakkor a lakosság részéről fokozódó igény mutatkozik. A szociális munkás és szociálpedagógus képzés generális ismereteket nyújt, nem tanít meg technikákat, módszereket, eljárásokat a különböző életproblémák kezelésére. A jelenlegi továbbképzési rendszer sem alkalmas arra, hogy a munkatársak kiképződjenek egy-egy speciális módszer alkalmazására. Mindezek miatt az alábbiakat javasoljuk: Első lépésként a megyei jogú városok szintjén 1-1 munkatárs kiképzése az alábbiak szerint: 1. A legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs 6 hónapra történő kivonása az aktív munkavégzés alól. (A munkaviszonya megmarad) 2. A módszer, technika megtanulása egy felsőoktatási intézményben akkreditált program alapján.(fontos a gyakorlat-orientáltság, a vizsga is egy konkrét eset feldolgozása.) 3. A kiképzett munkatárs vállalja, hogy legalább 2 évig ellátja a feladatkört, és tereptanárként segíti a képzést. 4. A konstrukció előnye, hogy a tudás megszerzése mellett a segíti a burn out prevenciót is. Második lépcsőben minden főt meghaladó településre célszerű kiterjeszteni a programot, és ezek a körzeti, térségi intézmények szolgáltatnának a vonzáskörzetébe tartozó települések lakosai számára. Egyesületünk felajánlja szakmai tapasztalatát a program megvalósításához. Kérem Államtitkár urat, a családi szerepek megerősítése, a családok megszilárdítása és a fiatal generációk helyes szocializációja érdekében, járjon közben a felkészült szakemberek kiképzése és alkalmazása ügyében. Fáradozását előre is köszönjük. Budapest, Tisztelettel: Takács Imre Elnök 9

10 4./ Munkavállalói alkalmasság, képzések. Több mint tíz éve Nyíregyházán a Sopron II. konferencián mondtuk el először elvárásainkat a képzésektől. a./ Egyik fő kérdés az volt, hogy a képzési tartalmakat a terep szükségletei határozzák-e meg, vagy milyen módon tudnak azok megjelenni a képzésben. b./ Milyenek a ma szociális munkásai? Felkészültségük alapján csak részben alkalmasak az azonnali munkavégzésre. A terep szerint egy részük személyiségében alkalmatlan a pályára (Pl. szenvedélybetegség, személyiségzavar, erkölcsi integritás hiánya, motiválatlanság, szociális intelligencia hiánya) Mind gyakrabban jelentkező probléma az előítéletesség, időnként rasszizmus. c./ A szociális képzéseknek sokkal közelebb kellene állni a terephez. Ebből annak kellene következnie, hogy: Azonnal használható tudást, készséget szereznek a képzés során a hallgatók Gyorsan rugalmasan kell reagálni a szociális rendszer, valamint a szükségletek változásaihoz Prioritások, hangsúlyok változására való képesség a képzők részéről. d./ Még mindig van olyan oktató van, aki kellő gyakorlati tapasztalat nélkül, vagy nem szociális diplomával tanítja a szociális munka valamelyik tárgyát. Az is furcsa, hogy vannak olyan államvizsgák, ahol nem szociális munkás az elnök. Ez a szakma presztízsét is mutatja, sőt túlmutat azon, de erről később még írok.(érdekes lenne, ha az orvosegyetemen jogász, vagy a jogászoknál orvos lenne az elnök.) e./ Milyen változásokra lenne szükség? Hallgatói alkalmasság vizsgálata Valamennyi tárgy oktatása a szociális munka szempontjaihoz igazodóan történjen! Sokszor látunk olyan képzéseket, ahol a segítés folyamatának oktatása inkább pl. a pszichológia szakmai szabályainak felel meg, mint a szociális munkáénak. Az oktatott tárgyak egymáshoz illesztése. Azt látjuk, hogy a tanárok nem ismerik a hallgatóikat. Sajnos előfordulnak előítéletes, rasszista oktatók is. Túlképzés, és az ezzel képzés felhígulása. A társadalom számára bizonyára hasznos, ha minél több szociális végzettségű szakember dolgozik az élet bármely területén, hiszen a szemléletük akár ragadós is lehetne. Azt látjuk, hogy a magas hallgatói számok rontják a képzések hatékonyságát. Nagyon magasak a csoportlétszámok, ezért nem lehet hatékony az egyéni fejlesztés. A terepintézmények sem alkalmasak ilyen mennyiségű hallgató fogadására. Különösen problémásnak látjuk a pályán kívül dolgozó levelező szakos hallgatók gyakorlatának helyzetét. Alig érintődnek meg a szociális szakma által, nagyon kevés a gyakorlati idejük. A hallgatók eltérő felkészültsége. (Nem csak a különböző profilú szoc. ped, szoc. munkás, egyetem, főiskola- intézmények között, hanem az azonos képzések között is.) Mivel általános szociális munkás képzésekről van szó, szerencsés lenne valamilyen összhang megteremtése. (Nincs ekkora eltérés pl. a pedagógus, orvos, jogász képzések között) A képző intézmény alapprofilja még mindég szerepet játszik ebben a kérdésben is. 10

11 Van bizonyos fejlődés a szociális munka elméletének oktatása területén: növekedett a terep-tapasztalatokkal rendelkező oktatók száma, de még mindég vannak olyan képzők, ahol nem szociális munkás végzettségűek tanítják a szociális munka elmelétének valamelyik területét. Ezt viszont nem fogadhatjuk el. Nagyon kívánatos igaz nehezen megoldható-, hogy az oktatás mellett terepmunkát is végezzenek. Igazi élmény egy olyan órán részt venni a hallgatóknak, amikor a tanár egy személyesen kezelt eseten keresztül mutatja be a tananyagot, és a hallgatók maguk fedezik fel mögötte az elméleteket. Az lenne a kívánatos, ha valamennyi oktató (vagy legalább a tanárok többsége) a szociális terület környékéről rekrutálódna. (Ez talán nem túl nehezen megoldható, hiszen sok jogász, szociálpolitikus, pszichiáter dolgozik a szociális területen) A terep szerepe a képzések tartalmának meghatározásában. Formális csatornák nem működnek, esetleg a tereptanárokon keresztül érkeznek jelzések, de annak nyomai alig fellelhetők. Milyen fejlesztést lehetne megvalósítani: Pl. Családsegítő, gyermekjóléti módszertani központok keretei között működő szakmai műhelyek. Specializációk hiánya az alapképzésben. Intézményeinknek nagy szüksége volna arra, hogy egyes területekre vonatkoztatva többlettudást szerezzenek a hallgatók. A speciális továbbképzéseken való részvételre a terepen már nincs idő, pénz. Módszerek megtanítása. Legalább egy, azonnal használható módszer megtanítása, amely biztonságot adna a hallgatóknak a terepen. A problémákkal küzdő hallgatók segítése. Úgy látjuk, hogy egyre több hallgató küzd súlyos életvezetési, családi, párkapcsolati problémával, amelyek megoldására a meglevő ellátó rendszer csak részben képes, vagy nem hozzáférhető számukra. Megkockáztatom, hogy ezek arányai magasabbak a többi felsőoktatási intézményben tanulókhoz képest. (Ennek oka nyilvánvaló)láttam bölcsész egyetemi kollégiumban olyan felhívást, amely lehetőséget kínált pszichológus, pszichiáter (névvel, fényképpel) ingyenes igénybe vételére. A szociális munkás hallgatók egy részének terápiára is szüksége lenne, de tapasztalataim szerint a legtöbb esetben a szociális munkás által nyújtott segítő kapcsolat lenne a legfontosabb. A kérdés az, hogy ezt az adott intézményen belül, vagy kívül kell-e biztosítani. (Ennek taglalásába most nem folyok bele) Azt viszont megkockáztatom kijelenteni, hogy amennyiben a problémával küzdő hallgatók egy szakmailag hitelesen végigdolgozott segítő kapcsolat során oldják meg problémáikat, az felér egy tanulási folyamattal. f./ Néhány prioritás Hogyan lehet becsatornázni a terepet a képzésbe (terepen való oktatás) A terepgyakorlat jogi, anyagi hátterének megteremtése Valamennyi oktatott tárgy szociális munkához idomítása Középtávon szükségesnek látnám a terepen való tanulás feltételeinek megteremtését Szemléletformálás, értékformálás előtérbe helyezése A személyiség és készségfejlesztés átalakítása 5./ Szakmai szervezetekben való részvétel, szakmai kapcsolatok A különböző szakmai szervezetekben való jelenlét a szakmai érdekvédelem egyik legfontosabb eleme. Alapító tagja vagyunk a Szociális Szakmai Szövetségnek, melynek elnöke volt egyesületünk alelnöke, Szabó János. (Aki a korábbiakban az említett Szociálpolitikai Tanácsnak volt az elnöke) 11

12 A 3SZ főbb célkitűzése hasonló egyesületünkéhez, ezért a szakmai állásfoglalásaink jelentős része beépül a 3SZ-ébe, illetve egymást erősítve jelenik meg. Képviseltetjük magunkat a Budapesti Ifjúsági Tanácsban. 6./ Melyik oldalon állunk? Kinek az érdekeit szolgálják a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok? Akkor járunk el helyesen, ha a kérdéskört a szociális munka meghatározásából vizsgáljuk meg. A bonyolult fogalmi meghatározás helyett a lényeget emelem ki: a szociális munka nem más, mint a kliensek képességeinek, eszközrendszerének fejlesztése, hatalommal történő felruházása. A folyamat minden esetben a kliens értékeinek figyelembe vételével, a személyiség feltétel nélküli elfogadásával (Rogers) történik. Krémer Balázs szerint van egy eltávolodás a kliensektől. Ezt a véleményt elfogadva rá kell világítani a folyamat okaira. 1. Nem arról van szó, hogy a gonosz szociális munkások saját problémáikat úgy kompenzálják, hogy hatalmat gyakorolnak, uralkodnak klienseik felett, és közben jól érzik magukat 2. A jogszabályok a kontroll irányába terelik a szakmát (Eseti gondnok, stb.) 3. Felelősség-védekező attitűd (Pl. gyermekjóléti sz.) 4. Adminisztráció felerősödése 5. Eszközhiány egyszerűbb kontrollálni 6. Szakmai felkészületlenség, képzési problémák 7. Személyiségbeli alkalmatlanság (Az egyszerű alkalmatlanságtól a rasszizmusig terjed a skála) 8. Társadalmi hatások (Előítéletesség felerősödése, érdemtelenség, stb) 9. Politikai hatások (Pl. Hajléktalanok kirekesztése, szociális alapjogok hiánya az Alkotmányban, stb.) 10. Kiszolgáltatottság a kenyéradónak, ami leginkább a helyi önkormányzat, illetve a polgármester, és annak értékrendje 11. Ez egy folyamat, amelynek ez lett az eredménye. (Ki-Hol? áll) Kliensek hatalom 1. Megfigyelhető egy feltétel nélküli lojalitás, hatalomhoz való dörgölőzés akár az értékek, vagy érdekek mentén 2. A szakma megosztott a tekintetben, hogy mi a helyes irány egyre többen a kontrollban látják a megoldást, szeretik azt csinálni, mivel másra képtelenek, vagy képtelenek a szegénykultúra megértésére, vagy képtelenek elfogadni a tőlük eltérő értékrendet. 3. Ennek következtében a kliensek jelentős része eltávolodott az alapvetően segítésre létrehozott intézményektől: különösen a gyermekjóléti szolgálatoktól. gyakran ő a fő ellenség, aki a legtöbb problémát okozza nekik, aki fenyeget, kötelez, de nem segít- A kliensek túlnyomó többsége azért keresi fel, mert kötelezték rá, vagy nyomatékosan ajánlották neki. Már nem remélnek valós, szükségleteikhez igazodó segítséget. 4. Ebből egyenesen következik a bizalmatlanság a segítő intézmények iránt. Már nem remélnek tartós megoldásokat. 12

13 Hol kell állnunk? Számomra ez soha nem jelentett kérdést. A kliensek melletti elköteleződést akkor is vállaltuk, amikor ez érdekeink ellen szólt. Ugyanakkor azt is el tudom fogadni bizonyos határok között-, ha valaki erre nem képes, hiszen a primer szükséglet nagy úr. A kérdés az, hogy hol a határ. Mit tegyünk, ha a helyi hatalom arra utasítja a GYEJO-t, hogy tüntesse el a gyermekeket a szakellátásba, vagy őket tünteti el? Az viszont elfogadhatatlan, hogy előítéletes, rasszista attitűddel rendelkezzen egy szociális munkás. (Egy mesterképzésben résztvevő hallgató dolgozatát opponáltam, aki ilyeneket írt: a munkanélküliek a társadalom nyakán élősködnek, a gyerekeket a megélhetés, a segélyek miatt szülik, és lehetne sorolni tovább. Ez a kolléga a szakma mestere, most is terjeszti szilárd nézeteit.) Úgy látom eljött az ideje annak lehet, hogy már késő is?-, hogy nagyon határozottan próbáljuk meg felvállalni, és megoldásokat keresni ig a kliensek hittek a családsegítőkben, nagyfokú volt a bizalom, a nem szociális munkás végzettségű munkatársak számára nem volt kérdés a kérdés, hogy kit képviselnek. Valami nagyon elromlott. Az alábbi kérdések merülnek fel 1. Milyen értékeket gondolunk magunkénak? Kell-e tolerálni a társadalomnak a másságot, az eltérő kultúrát, normákat, életstílusokat, vagy mindenkit a mi képünkre kell formálni? 2. Van-e dolgunk a társadalmi értékrend formálásában? 3. Milyen társadalmat szeretnénk építeni? (Közösségi, szolidáris, -kirekesztő, egyenlőtlen 4. Van-e ma szociális munka, és ha van az hol lelhető fel? Intézményben, civil szektorban, egyházakban, önkormányzatoknál? Kell-e ehhez újrafogalmazni a szociális munka fogalmát? 5. Milyen tényezői vannak a szociális munka leértékelődésének? 6. Miért csökken a képzések színvonala, miért nem tud alkalmas, skillekkel felszerelt szakembereket küldeni a terepre? 7. A szegénygondozáshoz nem ártana - legalább a szakembereknek- ismerni a szegénykultúrát. Kell-e azt megismertetni a társadalommal a jobb megértés, elfogadást elősegíteni? Legfontosabb dolgaink 1. Egyesületünk intenzíven legyen jelen a társadalmi közéletben, az emberek ismerjék meg, hogy mit gondolunk a számukra is fontos kérdésekről. -Az aktualitásokra való reagálás-, a társadalmi kommunikáció fejlesztése 2. Szakmai, etikai értékek, normák előtérbe hozása, egyértelmű kommunikálása a szakma számára 3. A szociális munka amelyre óriási szükséglet mutatkozik- megvalósításának elősegítése (Intézményi és szakmai szint) 4. A szociális képzések fejlesztése 5. A szakmán belüli szolidaritás, érdekérvényesítés erősítése 13

14 Az egyesület stratégiájának lehetséges irányai Abban konszenzus mutatkozik, hogy a tagság létszámának bővítése szerepeljen a stratégiai célok között. Ez elsősorban a külvilág, a legitimitás miatt fontos, hiszen az a tendencia rajzolódik ki a civil világban, hogy a tagok elvárják az érdekeik érvényesítését, de annak a folyamatában tevőlegesen nem, vagy csak kis mértékben kívánnak részt vállalni. A tagság növelése érdekében szükségessé vált olyan könnyítések létrehozása, amely növeli a tagság létszámát, de nem jár nagy elköteleződéssel. Másik lehetőség az érdekeltség növelése, amelyre lehetőséget kínál a módszertani intézmények megszüntetése. Igaz ugyan, hogy a szolgáltató funkció nem tartozik a kompetenciánkba, de a szabadon maradt helyekre be tudunk lépni a korábbiakhoz hasonlóan. 1. Első alternatíva. A jelenlegi helyzet megerősítése. A megyei és regionális rendszer fejlesztése. Ez mára a gyengeségeink közé sodródott: nem működik a megyei rendszer, a regionális szervezeteink is gyengélkednek. A korábbi vezetők kiválása után nem tudtuk megújítani a régiókat, a megyei szervezetek igazából soha nem működtek a tervezett módon. El kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e fenntartani a megyei szerveződést, vagy inkább a régiókra kell koncentrálnunk. Úgy látom, hogy jelen helyzetben nincs realitása a megyei szerveződéseknek. 2. Második alternatíva: A szövetségi rendszer prioritásának erősítése. Ezen elsősorban azt értem, hogy a 3SZ szerepének növelésével az általunk képviselt szolgáltatások érdekeinek kiemelt képviseletét valósítsuk meg. 3. Harmadik alternatíva: Az elnökség munkájának fejlesztése, munkás elnökség létrehozása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagság megfogalmaz bizonyos problémákat, amelyek megoldását, vagy a megoldás elősegítését, vagy kommunikálását elvárja az egyesülettől. Odáig nehezen jutunk el, hogy ebből egy komoly szakmai elemzés, értékelés, majd javaslat szülessen. A munkás elnökség azt jelentené, hogy az elnökségi tagok személyes vállalása lenne egy-egy kérdés alapos szakmai elemzése, amelyet akár véleményeztetni is lehetne a tagsággal, majd kommunikálni. Az a fajta módszer nem vált be, hogy az adott kérdéshez mindenki elmondja véleményét, és azt valaki majd összegzi. Akkor volt eredményes a munka, ha egy fő alaposan kidolgozta, a többiek legfeljebb egy-egy módosítást, kiegészítést javasoltak hozzá. Ezen alternatíva esetén nagyon fontos a feladatok pontos körülhatárolása a kompetencia-problémák elkerülése érdekében. Ha valaki elnökségi tagságot vállal tudnia kell, hogy mi az elvárás vele szemben. Az lenne az ideális, ha a családsegítés és gyermekjólét területéről nem kizárólag a vezetők, hanem arányosan mindkét területről családgondozók is megjelennének az elnökségben. Az elnökségi munka hatékonyságának növelése 1. Az elnökségi tagoktól nem várható el, hogy évente 5-6 alkalommal, a saját költségükön, szabadságuk terhére felutazzanak Budapestre. Ez megterhelő, és kevésbé hatékony. E helyett lehet használni a technikát, például olyan elnökségi üléseket tartani, ahol mindenki be van kapcsolva, és skypon keresztül kommunikálunk. Ez gyakrabban is megtehető, gyors reagálást, döntéseket lehet elérni vele. A személyes megbeszélés természetesen nem mellőzhető, de ezek számát ésszerűen lehet csökkenteni. 2. Tervem szerint az új elnökséggel egy több napos szervezetfejlesztő tréninget tartunk, ahol megtervezésre kerül az elkövetkező időszak stratégiája. 14

15 3. Az egyes szakmai kérdések megvitatásába célszerű bevonni azon családsegítős, gyermekjólétis szakembereket, akiknek egy-egy kérdésről van véleményük, de nem kívánnak szélesebb körű munkát végezni. (Lásd: levelező lista) 4. Az elnökség tagok kompetenciáinak, felelősségeinek pontos körülhatárolása A szakmai és érdekérvényesítő munka fejlesztése 1. A szakmai háttérszerep erősítése. 2. A munkavállalói érdekérvényesítés elősegítése 3. Szakmai napok, tapasztalatcserék szükség szerint Függetlenség megőrzése Függetlenség, párbeszéd megajánlása kizárólag szakmai alapon. 15

A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása)

A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása) A TEREPEK SZEMPONTJAI A KÉPZÉSBEN Szekszárd, 2010. november 26. (Takács Imre elıadása) A korábbi években többször beszélgettünk a terep és képzés kapcsolatáról, és fogalmaztunk meg bátor elvárásokat. Ma

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989 A múlt - TÖOSZ A szövetségek közül elsőként alakult meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) - 1989. március a települési

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Szociális Szakmai Szövetség. 2006. évi közhasznúsági jelentése A Szociális Szakmai Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló (mellékelve) 2. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára Szociális szakmafejlesztés 2015. december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára A szolgáltatások számának megoszlása ellátási formánként (2015.12.01.) Szociális alapellátás; 8143 Gyermekjóléti

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Szociális szakmafejlesztés december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára

Szociális szakmafejlesztés december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára Szociális szakmafejlesztés 2015. december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára A szolgáltatások számának megoszlása ellátási formánként (2015.12.01.) Szociális alapellátás; 8143 Gyermekjóléti alapellátások;

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály Budapest 2013. május 23. Jogvédelem története Elsőként betegjog 77/1999. (XII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Az Otthon Segítünk Szolgálat. és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. együttműködési modellje Budapest XVI.

Az Otthon Segítünk Szolgálat. és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. együttműködési modellje Budapest XVI. Az Otthon Segítünk Szolgálat és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat együttműködési modellje Budapest XVI. kerületében Készült a HEFOP 2.2.1-P-2004-07-0020/4.0 sz. támogatás keretében

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben