Kultúra a nyárban és a tanévben. Kepes Nemzetközi Művésztelep. Már a weben is a Líceum TV műsora: h p://www.ektf.hu/liceumtv/onlinetv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúra a nyárban és a tanévben. Kepes Nemzetközi Művésztelep. Már a weben is a Líceum TV műsora: h p://www.ektf.hu/liceumtv/onlinetv."

Átírás

1 ... (.) Bolognai tanévkezdés Három és félezer elsőéves kezdte a tanévet Bologna szellemében Egerfood: új laborok Új laborokat adtak át nyáron a Regionális Tudásközpontban. A két különálló analitikai laboratóriumnak, a molekuláris biológiai laboratóriumnak és a bioszenzorfejlesztői laboratóriumnak köszönhetően számos tudományos kísérletre, vizsgá- latra van lehetőség. Az Egerfood projektnek köszönhetően jó esély kínálkozik a kis- és középvállalkozások körében meghonosítani azokat a korszerű eljárásokat, melyek alkalmazásával az élelmiszerbiztonság javítható, erősíthető. (Részletek a 9. oldalon) Szeptember 11-én kezdődö el az oktatás nappali tagozaton vagy ahogy az új felsőoktatási törvény nevezi: a teljes idejű képzésben a főiskolán, amit megelőzö a regisztrációs hét: a hallgatók felve ék az őszi félévben teljesíteni kívánt tárgyaikat, bejelentkeztek a nyilvántartó rendszerben az óráikra. 21 új BA/BSc szakon kezdődö meg a tanév, mintegy két és fél ezer elsőéves hallgató a Bolognai folyamatnak megfelelő alapképzésben kezdte meg tanulmányait. Hagyományos főiskolai képzésben csak a művészeti szakokon iratkoztak az első éves hallgatók. A nyolc féléves, tanári végze séget adó ének-zene, ének-zene karvezetés és rajz vizuális kommunikáció szakokat 2006-ban utoljára indítha a az Eszterházy Károly Főiskola, csakúgy mint minden más felsőoktatási intézmény Magyarországon. Kilenc felsőfokú szakképző szakra nyertek felvételt jelentkezőink, amelyek közül a képzési szakasszisztens és élelmiszeripari menedzser szak nem indulhato nappali tagozaton az alacsony létszám mia. A mesterszakok indításáig lehe- tőség van a már főiskolai diplomával rendelkezők számára kiegészítő egyetemi képzések indítására, így a 2006/07-es tanévben még indult egyetemi képzés levelező tagozaton informatikus könyvtáros és történelem szakokon. Szeptemberben zárult a jelentkezés a szakirányú továbbképzések és szakvizsga programokra. Mintegy 50 képzést hirde ünk a pedagógus végze ségűek számára, amelyek közül az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája és a kistérségi tanügyigazgatás tűnik a legnépszerűbbnek. Összességében mintegy három és fél ezer elsőéves iratkozik be a főiskolára az őszi félévre nappali, levelező és távoktatási tagozatra. A velük együ közel 10 ezer főiskolai hallgató új vizsgaszabályzat alapján kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait az intézményben, melyet a Szenátus június végén fogado el. Augusztus 14-én jelent meg a felsőoktatási hallgatók ju atásiról szóló kormányrendelet, mely alapján új térítési és ju atási díj szabályzatot tárgyalt szeptember 13-án a főiskola legfőbb döntéshozó szerve, a Szenátus. Kultúra a nyárban és a tanévben Kepes Nemzetközi Művésztelep A kontinuitás jegyében zajlo a IV. Kepes György Nemzetközi Művésztelep a hagyományok szerint augusztus első két hetében lengyel, szlovák, osztrák és magyar résztvevőkkel. A kepesi gondolkodás jegyében a hangsúlyok egyértelműen a fotogram és az animáció felé tolódtak el. A két, szakmailag kitűnően felkészült kurzusvezető, Bölcskey Miklós médiaművész-tanár és Tóth Tibor mestertanár melle olyan szakemberek is bekapcsolódtak a munkába, mint M. Tóth Éva Balázs Béla-díjas animációsfilm-rendező. Már elkezdődö a jövőre öt éves művésztelep szervezése, melyet az évforduló alkalmából egy remélhetőleg ismét rangos, nemzetközileg elismert alkotóműhely müködtetésével szeretnék megünnepelni. Új közhasznú művészeti egyesület Bejegyzés elő áll a főiskola új civil szervezete, melynek elsődleges célja az intézmény kulturális, művészeti kapcsolatainak ápolása és erősítése, a dolgozók és hallgatók művészeti alkotó tevékenységeinek elősegítése, a magyar kulturá- lis értékek megőrzése, átadása, és ezen értékek nemzetközi kulturális életbe, értékrendbe történő beépülésének elősegítése. Az egyesület feladatának tekinti a művésztelep, közös alkotó műhelyek, művészeti bemutató programok szervezését. A nyári szünet szerencsére nem jelenti azt, hogy kulturális programok nélkül maradunk. Ezt bizonyítják Jónás Zoltán kulturális programigazgató szavai, aki a nyár főiskolai eseményeiről, illetve az új tanév kulturális lehetőségeiről beszélt. Részletek a 9. oldalon. Már a weben is a Líceum TV műsora: h p://www.ektf.hu/liceumtv/onlinetv.html

2 2

3 3 Hírek nyáron történt Az EKF rektorhelye ese kapta a Hu er O ó-díjat A nemrégiben elhunyt e-learning szakember emlékére alapíto Hu er O ódíjat június 12-én a 7. elearning Fórum alkalmával Budapesten dr. Kis-Tóth Lajos, az Eszterházy Károly Főiskola általános és fejlesztési rektorhelye ese elsőként vehe e át. Budapesten, a SZÁMALK Oktatási Központjában hetedik alkalommal megrendeze elearning Fórumon meghi ünnepségen adták át az első Hu er O ó-díjat június 12-én. A díjátadó ünnepséget megelőzően Simonics István, a SZTAKI e-learning osztályának vezető munkatársa mélta a az elhunyt Hu er O ó emberi és szakmai kvalitásait, majd ezt követően dr. Mlinarics József, a Magyar Tartalomipari Szövetség ügyvezető elnöke, mint az e-learning Fórum társzervezője nevezete meg a hazai e-learning szakemberekből választo bizo ság jelölése alapján a díjra érdemes személyt, dr. Kis- Tóth Lajost (képünkön). Dr. Kis-Tóth Lajos az Eszterházy Károly Főiskola általános és fejlesztési rektorhelye ese, a Médiainformatika Intézet intézetvezető főiskolai tanára. Sárospatakon születe, felsőfokú tanulmányait az egri tanárképző főiskolán végezte matematika műszaki szakos tanárként, majd 1984-ben az ELTE-n egyetemi doktori címet, 1998-ban pedig a Nyitrai Egyetemen PhD-fokozatot szerze. Tanulmányai végeztével az egri főiskola Oktatástechnológia Tanszékén helyezkede el tanársegédként, ahol 1989-ben tanszékvezető, majd 2000-ben, a Médiainformatika Intézet megalakulásakor intézetvezetői kinevezést kapo. Pedagógus kutatóként egyike volt azoknak, akik elsőként ismerték fel az oktatás technologizálásának ezen belül az e-learning meghatározó jelentőségét a korszerű oktatásban. Az Eszterházy Károly Főiskolán vezetői teendői mellet megalko a a Regionális Stratégiai Informatikai Rendszert (SIS), az országban elsőként létrehozta a 104 fős Hallgatói Információs Központot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködésével, valamint az üzleti és gazdasági szféra (bankok, APEH) bevonásával létrehozta a főiskolán Hallgatói Kompetencia Központot, mely Városi Információs Portálként a város minden polgára elő nyitva áll. Az EKF informatikus könyvtáros szak e- learninggel támogato távoktatási programjának megalkotója, melyet a MAB 2001-ben fogado el. Tudományszervezői munkásságának egyik fémjele a kétévenként megrendeze Agria Media Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás, mely a nemzetközi Taneszköz Tanács (ICEM) támogatását is élvezi. E konferenciákon a távoktatás, majd az e-learning és blended learning az idein pedig már a mobil learning mindig központi helyet foglalt el. Az elektronikus tanulást támogató színvonalas munkásságáról nemzetközi és hazai projektekben (Leonardo, Apertus, SDT) te tanúbizonyságot óta tagja a MAB távoktatási albizo ságának, az MTA pedagógiai bizo ságában az informatika az oktatásban albizo ságának alelnöke, a Regionális Képzési Tanács (OKÉV) tagja. Az ELTE doktori iskolájában opponensként és vizsgabizo sági tagként is rendszeresen részt vesz. Összességében olyan iskolateremtő személyiség, aki a tanítványok melle a kollégák elismerését egyaránt kivívta. Hu er O ó 1984-ben végze a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán, 1985-ben híradástechnikai szakmérnöki, ben egyetemi doktori címet szerze óta az MTA SZTAKIban dolgozo, 2002 óta veze e az e-learning osztályt, melynek fő szakterülete az e-learning technológia és módszertan fejlesztése. A fiatal szakember vezetője illetve tagja volt több e-learninggel foglalkozó szakmai bizo ságnak, szerzője ill. szerkesztője két szakkönyvnek és több tucatnyi szakmai publikációnak óta a CIO Fórum konferencia sorozat programbizo ságának elnöke, és 2002 óta az elearning Fórum konferencia sorozat program- és szervezőbizo ságának is tagja volt. A 2006 februárjában tragikus körülmények közö elhunyt fiatal szakember emlékét a család és a szakma a Hu er O ó-díj évenként egyszeri odaítélésével kívánja megőrizni. Kollégiumátadás rekonstrukció után A Leányka út 2. szám ala i, 1963-ban épült kollégiumot előzőleg emeletráépítéssel bővítették, ezzel közel 100 új férőhely jö létre 2005 szeptemberében, majd PPP-konstrukcióban az egész épületet felújíto ák, így további 300 korszerű kollégiumi férőhelyet alakíto ak ki. Az említe felújíto férőhelyek közül 2006 májusában százat már átadtak, a mostani ünnepségen további 200 férőhelyet adtak át. A munkálatok ez év januárjában kezdődtek, és augusztusban fejeződtek be. Így a teljesen felújíto kollégiumi épületegyü esben összesen 400 hallgatónak tudunk színvonalas lakhatási lehetőséget biztosítani havi Ftos áron 3 2 ágyas blokkokban, amelyekhez külön fürdőszoba és konyhasarok is tartozik. A felújítás befektetője az IMOLA Hostel K,. a bérleti díj 50%-át az OKM, 50%-át a főiskola fizeti. Az átadási ünnepségen Cseresznyés László, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) főosztályvezetője és Tóth Imre mondtak köszöntőt. Dr. Hauser Zoltán rektor az Eszterházy Károly Főiskoláért elnevezésű emlékérem adományozásával fejezte ki a főiskola köszönetét azoknak, akik a rekonstrukció megvalósításához hozzájárultak. Az érem arany fokozatát kapta Somogyi Botond, az OKM osztályvezetője, Tóth Imre, az Imola Építő K. ügyvezető igazgatója, valamint Füzi Vera, az OKM vezető főtanácsosa. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a vendégek megtekinte ék a felújíto új szárnyakat, majd a kollégium aulájában állófogadáson ve ek részt tavaszán újra megrendezik immár 28. alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Hallgatóink már eddig is igen szép eredményeket értek el a tehetségkutatás országos szintű megmére etésein, s most újra megkezdődö a felkészülés az OTDK-ra április 19-én rendezték meg 22 tanszéki zsűri elő 118 fő részvételével a háziversenyek első fordulóját, ahonnan 52 dolgoza al 53 fő juto tovább pályamunkáival az országos megmére etésre. Őszszel rendezik a TDK háziverseny második fordulóját, ahol további pályázók prezentációinak minősítésére kerül sor. ARION néven egy nemzetközi pedagógus-továbbképzési program lebonyolítására került sor áprilisban főiskolánkon, a Pszichológia Tanszék és a Nemzetközi Kapcsolatok Központja közös szervezésében. A programra nyolc országból kilenc oktatáspolitikai szakértő érkeze, és nemzetközi tapasztalatcserét folyta ak az iskolai kudarcok megelőzése témakörében. A magyarországi kutatási eredményeket meghívo előadók és a főiskola oktatói muta ák be. A gyakorlati tapasztalatokat az Arany János úti óvodában, az Arany János Általános Iskolában, a Szalapart úti Általános Iskolában, és az EKF Gyakorlóiskolájában figyelhe ék meg a résztvevők. Az Erasmus tanári mobilitási program keretében a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoport hallgatóinak tarto órákat a múlt szemeszter végén a belga Rik O en, aki a genti Arteveldehogeschool oktatója. A vendégoktató nem csak előado, hanem egri kollégái segítségével megismerkede a tanszékek, a Líceum TV és a Pale a szerkesztőségének munkájával is. Már harmadik alkalommal kereste fel intézményünket az elmúlt szemeszterben a holland Geert Hoevers és kollégája, hogy egy komplex Erasmus-programot dolgozzanak ki egri kollégáikkal. A programban a Leeuwardenből és a Groningeni Egyetemről érkező hallgatók tanegységeik egy részét a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoporton, egy másik részét pedig a Gazdaságtudományi Intézetben teljesítenék. Április én Simon van der Wal, a Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Hollandia) történelem szakos oktatója két napot töltö intézményünkben, hogy meglátogassa Erasmus-ösztöndíjasként nálunk tanuló két hallgatóját, és további együ működésről tárgyaljon dr. Mózes Mihály dékánnal, valamint a Történelemtudományi Intézet oktatóival. Április közö került sor az Equal Második Esély nemzetközi projekt keretében a második hollandiai partnertalálkozóra, Winschotenben. A magyarországi és olaszországi partnerek meglátoga ák a winschoteni szakiskolai kísérletben résztvevő iskolákat, és megismerkedtek a Természetes tanulás módszerével. Az EKF részéről dr. Nagy Mária projektvezető és dr. Hanák Zsuzsanna mindke en a Pedagógiai Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás munkatársai, valamint Tóth Tibor a Líceum TV-től ve részt. A találkozón bemuta ák a magyar Második Esély programról készíte filmet is, melynek rendezője Tóth Tibor. Április 28-án a Magyar Tudományos Akadémián száz százalékos eredménnyel védte meg akadémiai doktori disszertációját dr. Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár. Az intézményünk életében is jelentős esemény alkalmából további tudományos sikereket kívánunk kollégánknak. Tizenkilencedik alkalommal rendezte meg a felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla Országos Helyesírási Versenyét és a hozzá kapcsolódó konferenciát április végén a főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke az Oktatási Minisztérium támogatásával A kétnapos rendezvény első napján négy tudományos előadás hangzo el a helyesírás elmélete, gyakorlata és módszertana köréből. Ekkor nyújto ák át a Nagy J. Béla-emlékplake et, melynek kitüntete je Antalné dr. Szabó Ágnes, az ELTE egyetemi docense. A bírálóbizo ság elnöke dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MTA Magyar Nyelvi Bizo ságának titkára volt, a tagok közö pedig a Nyelvtudományi Intézet, egyetemek, főiskolák és tanítóképző főiskolák oktatói képviselte ék magukat. A verseny díjazo jai: 1. helyeze : Szegi Ádám (ELTE), 2. helyeze : Bitai Tamás (SZTE), 3. helyeze : Jakus Ágnes (EKF) felkészítő tanára dr. Bozsik Gabriella főiskolai tanár. Dalmi Gréte, az Angol Nyelvészeti Tanszék docense részt ve a The Hungarian Language: Past and Present című kétnapos nyelvészeti konferencián a UCLA-n Los Angelesben. Előadásá nak címe Dative Causatives as Double Object Constructions in Hungarian. A május 5-én kezdődő konferencián jelen volt a magyar konzulátus egyik alkalmazo ja, aki meghívta a résztvevőket a konzuli rezidenciába állófogadásra. Bösendorfer Ferenc konzul köszöntö e a résztvevőket, és elmondta, hogy nemrégen megalakult a Magyar Klub, ahol színvonalas előadásokat tartanak Közép- és Kelet-Európa, illetve az EU fontosabb kérdéseiről. Május 10-én Hatvani Andrea, a Pszichológia Tanszék adjunktusa a Debreceni Egyetem Multidiszciplináris Bölcsésze udományi Doktori Iskolájában sikeresen megvédte Irodalmi dialógusok a pszichológiai tartalomelemzés tükrében című PhD-értekezését. Május én főiskolánkon tarto ák 140 fő részvételével a Sulinet Programiroda és az NFT szervezésében az SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis) akkreditált pedagógus továbbképzést az SDT keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás, tanulás folyamatában címmel. A háromnapos képzés során a résztvevő pedagógusok elsajátítha ák az adatbázis használatának fortélyait, és ízelítőt kaptak abból is, hogyan építhetik bele a tanítás folyamatába. Ezen kívül abban is segítséget kaptak, hogy hogyan vezethetik rá tanulóikat arra, hogy a tanulási folyamatban is vegyék igénybe a tudásbázis nyújtotta szolgáltatásokat.

4 4 Karászi István ( ) A csillagok közé ment a csillagász. Életének 48. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Karászi István az egri Eszterházy Károly Főiskola földrajz tanszékének adjunktusa, az Aszódi Evangélikus Gimnázium tanára, a neves magyar csillagász. Tegeződjünk egymással, hiszen kollégák leszünk, vagy már most is azok vagyunk! Így kezdted az első óra első percét velünk, elsős főiskolásokkal a legelső csillagászat órán. Közvetlenséged, barátságos természeted miatt igen hamar népszerűvé lettél közöttünk. Akár az általános csillagászat, akár a térképészet, akár a Naprendszer bolygóinak titkairól, érdekességeiről meséltél nekünk, egyformán élvezetes volt, hiszen sajátos humoroddal és hihetetlen szakmai felkészültségeddel elegyített óráidnak nehéz volt párját találni! Tragikus halálhíred hallatán a négy év számos emléke tódul fejembe. Előttem van, amint érdekes filmeket vetítesz le a csillagászatról, amatőr- és profi üstökösvadászokról, kisbolygó-kutatókról. Előttem van, amint a kollokviumon és a szigorlaton még a legjobban izguló emberkékből is kiszedsz valami olyan választ, ami miatt meg lehet adni nekik a magasabb osztályzatot. Előttem van az is, hogy milyen lelkesen számolsz be nekünk minden új csillagászati felfedezésről óráid elején. Előttem van, amint a neved hallatán a Planetárium igazgatóhelyettese pihenőidejét feláldozva csak nekünk, egri diákoknak tart egy órás bemutatót az ég rejtelmeiről. Előttem van, amikor a Tordai-hasadék kristálytiszta égboltja alatt bemutatod nekem a csillagos eget. Olyan játszi könnyedséggel igazodsz el a csillagképek erdejében, hogy ott és akkor szerettem bele örökre a Göncölszekérbe, a Sarkcsillagba és a csillagos ég többi csodájába! Előttem van, amikor Erdélyben a kissé hőzöngő csoporttársamnak úgy fejtetted ki Trianon lényegét, hogy a benne lévő néhány sör kötekedő hatása ellenére tátva maradt a szája és elhallgatott. A főiskolás évek alatt sok fontos döntést kell meghozni. Ilyen az is, hogy kinél és milyen témában írjuk meg szakdolgozatunkat. Rövid mérlegelés után témaként a Holdat választottam, ezzel pedig egyértelművé vált, hogy Te leszel a konzulensem. Főiskolás éveim egyik legjobb döntése volt! Az általad szervezett két erdélyi terepgyakorlat azonban ha lehet ilyet mondani mindent visz az emlékeim közül! Adatok egész garmadával halmoztál el bennünket az út folyamán, nemigen tudtunk úgy átszelni egy hegységet, folyót vagy várost, hogy Te arról ne tudtál volna minden fontosat elmondani. Remekül mutattál rá azokra a jelekre, amely Erdély örökösen magyar mivoltát bizonyítja. Ekkor jártam először Erdélyben. Egy év múlva immáron a Te engedélyeddel belógva a csapatba ismét veletek tartottam. Ez az út, ha lehet, még többet adott számomra, mint az első! Ezen második terepgyakorlat végén, vagy háromnegyed órán át beszélgettünk a buszon. Meséltél fiatalkori éveidről, tanári pályád emlékeiről, és arról, hogy mennyire szeretnél eljutni a Szentföldre, hogy mint hívő keresztény ember, bejárhasd Jézus Krisztus életének legszentebb helyeit. A csillagászat amellett, hogy csodálatos tudományág ad művelői számára egy olyan lehetőséget, amelyet egyetlen más tudomány sem: örökre felírhatják magukat az égboltra. Ha ugyanis valaki elsőként fedez fel mondjuk egy üstököst, akkor azt róla nevezik el, és a Föld összes pontján ugyanúgy hívják onnantól kezdve mindörökre. Neked csak öt perc hiányzott ahhoz, hogy felírd nevedet az égboltra. Merthogy néhányan ennyivel előtted jelentették be, hogy felfedezték azt az üstököst, amelyet Te is felfedeztél ugyanakkor. Csillagászként ezért nem sikerült felírnod magad az égre. Tanárként és emberként viszont örökre ott maradsz! Kovács Attila Némedi Lajos Nagyrabecsült Professzor Úr! Búcsúzik Tőled a Debrecenben formálódó majd születő, de egy év után Egerbe költöző Pedagógiai Főiskola alapító igazgatójától a ma jogutódként is működő Eszterházy Károly Főiskola. Neved elválaszthatatlanul végzetesen egybeforrt az egri felsőoktatás XX. századi történetével. Bátran és örömmel vetted a megbízást szeptember 10-én a pedagógiai főiskola egy új típusú felsőoktatási intézmény megszervezésére. Kihívásokkal teli, embert próbáló időben kezdtél az iskolaszervező és alapító munkához. Az első debreceni év után 1949-ben már Egerben folytatódik az oktatás melyek irányítását 12 éven át, 1961-ig végezted nagy odaadással és szakértelemmel. Nagy tudású, híres és híressé váló tanárok felkérésével alakítottad ki az alapító tanári kart, azzal a törekvéssel is idézlek : hogy a magyar pedagógia gondolatkincse biztosítva legyen. Sokat dolgoztam és igyekeztem embernek maradni az embertelenségben olvastuk egy nem is túl régi jubileum alkalmából hozzánk intézett kedves leveled soraiban. Tisztelt direktor-rektor úr! Egerben mindenki tudta és ma is tudja, hogy Némedi Lajos a szeretett ember és a tisztelt tanár, felbecsülhetetlen jelentőségű iskolaalapító, hatalmas szellemi értékteremtő teljesítmény letéteményese. Professzor-direktor voltál, iskolateremtő a szó legkifejezőbb értelmében. Alkotóerőd teljességének mozgósításával leraktad egy felsőoktatási intézmény alapjait, értékeket és távlatos jövőt teremtettél számára. Tehetséged a szaktanárképzés fejlesztésben Eger határain túlérően hozott ma is ápolandó és fenntartandó eredményeket hazánknak. Útkereső, olykor a társadalmi bizonytalanságok okozta mélypontot is megismerő, de céltudatos munkával szebb jövőt kereső időszak volt ez. Sikeresen ívelő pályára vezetve az új intézményt búcsúztál Egertől, mert diszciplináris szerelemed a germanisztika Debreceni újjáépítéséhez hívtak. Egert 45 éve hagytad el úgy, hogy lélekben mindig velünk maradtál! A tanárképzés 30 éves egri jubileumán nagy ívű ünnepi visszaemlékezésed egy részletében így szóltál: Jelentős nagy idő ez, nagy utat tettünk meg. Barátaink akár élnek, akár holtak pillantása ad és adott erőt meglátni és megláttatni mindazt, ami érték. A ravatalnál most minden egri barátod és kollégád, tanítványod vagy csak ismerősöd nevében mondom: valóban jelentős nagy idő ez, nagy utat tettél meg! Felejthetetlen pillantásod lelki és szellemi tükrének fénye ma is erőt ad meglátni és megláttatni az igazi értéket! Nagyrabecsült alapító direktor-rektor úr! Kedves professzor úr! Az egri EKF emléked és szellemi hagyatékod megőrizve és azt fenntartva búcsúzik el Tőled! Isten áldjon az örök égi úton! dr. Hauser Zoltán Nagy B. István ( ) Bár tudtunk gyógyíthatatlannak bizonyult betegségéről, augusztus 21-én bekövetkeze halála mégis mélyen megrázo mindnyájunkat. Annyi önfegyelemmel, panasz nélkül végezte munkáját a tanév legutolsó napjaiig, hogy nem gondolha uk, hogy már ennyire közel a vég. Végtelenül szerény, lelkiismeretes, keményen dolgozó kollégát veszíte ünk el, akinek életművét talán nem is ismerjük igazán. Aki szinte szégyenkezve muta a meg egyik-másik mostanában megjelent könyvét, mert nem akart velük dicsekedni, de természetesen büszke volt rájuk. Dr. Szőke Lajos 1972-ben szerze a debreceni egyetemen orosz angol szakos diplomát. Már a következő tanévben az egri főiskola Orosz Tanszékére került tanársegédnek, s tizenhat éven át o dolgozo, 1981-től már adjunktusként. A rendszerváltás környékén a főiskola vezetői már lá ák, hogy nem lesz nagy igény orosz szakos tanárok képzésére, s kezdték a tanszéket visszafejleszteni. Azokat a tanárokat, akiknek másik szakjuk használható volt, s vállalták is az átállást, a megfelelő tanszékekre irányíto ák. Így került 1989-ben Szőke Lajos is az Angol Tanszékre. Bárki, aki a felsőoktatásban dolgozik, tudhatja, hogy ha valaki másfél évtizedig egyik szakjára specializálódik, a másikat pedig ezért kevésbé gyakorolja, annak egy ilyen átállás nem lehet zökkenőmentes. Fokozo an így van ez egy idegen nyelv esetében, ahol az oktatónak egyrészt egy tudományterület szakemberének kell lennie (nyelvésznek, irodalmárnak, történésznek stb.), másrészt mindezt egy másik nyelven kell magas szinten művelnie. Mégis akadtak kollégák, akikben kevés empátia volt, s igyekeztek az egyébként se könnyű átállást még nehezebbé tenni. Lajos emberi nagyságát muta a, hogy még a legrosszindulatúbb kartársaira se volt soha egy rossz szava. Helye e keményen dolgozo, hogy nyelvileg is, tudományos téren is behozza lemaradását. Az viszont nyilvánvaló és számomra érthető volt, hogy kedvenc területével, a szlavisztikával, és azon belül a liturgikus egyházi szláv nyelv tanulmányozásával nem akart végleg felhagyni új munkahelyén sem. Tudományos publikációi a kilencvenes évek közepéig az Angol Tanszéken is kizárólag ezen a területen szüle ek. Talán akkori tanszékvezetőként nekem sikerült rábeszélnem arra, hogy kezdeti lépésként korábbi érdeklődése megtartása melle végezzen összehasonlító kutatásokat, s kedvenc egyházi, szlavisztikai témáiról is publikáljon angol nyelven. E őlkezdvesorraszüle ektanulmányai, majd később könyvei angolul. PhD-fokozatot 2000-ben szerze Az A sors egyik legszebb ajándéka, ha ismerőse, kollégája, tanítványa, barátja lehetünk egy olyan embernek, aki által magunk is nemesedhetünk. Ilyen ember Nagy B. István Munkácsy-díjas festőművész, az Eszterházy Károly Főiskola volt tanszékvezető tanára. Életművében Hamvas Béla világlátásával azonosulva oly szellemi és lelki erőt valósíto meg, amely által a jó akarása a jó ismeretét is felébreszte e. Rembrandti mélységeket példaként maga elé állító mítoszalkotó-látomásos realista művészetének legfőbb hordozói a formákká s leginkább fénnyé szerveződő színek, azok valóságértelmező, de a materiális világból kiemelő tündöklése. Az emberi elmúlás keserűségének elviseléséhez az isteni transzcendenciából, útmutatást tartalmazó vonzásából meríte erőt, miközben nüánsznyi finomságú lelki rezdüléseket, mélységes fájdalmakat tapintatosan boncolgató, ám finom iróniával átsző, sorozatokká szerveződő alkotásait készíte e: az egymást átható harmóniát létrehozó átlényegült önarckép Zsámbék-képeit, bújtato magasztosságú Arcképcsarnokát, és elembertelenedésünkkel elegyíte kiszolgáltato ságunkmegváltás-reményével telíte El Greco tanulmányait, valamint bibliai témájú (sajnos befejezetlenül maradt) apostol-ciklusát. Individualitástól duzzadó világunkban az önmegvalósítás büszkeségéről lemondva rejtőzködő hűvösséggel készült művei nem pusztán magatartás-modellek, hanem világ-modellek, nálunk sokkal nagyobb, más minőségű és nagyságrendű világfolyamatok amelynek részesei vagyunk. E megszolgált részesség boldog tudatában lépe át élete utolsó kapuján Aranykapuján augusztus 22-én sokunk szerete eljes emlékezetében megmaradva. H. Szilasi Ágota Hosszú volt az út, de végre megérkeztem. Már késő van, majd holnap telefonálok. Én majd azt mondom: Tiszteletem, Tanár Úr! A válasz pedig az lesz: Jó napot, kedves Eszter, hogy van mindig? és hallom, hogy mosolyog a vonal túlsó végén. Akkor én majd elmondom, hogy o voltam, csak megint nem írtam a könyvbe, lekéstem a megnyitót is, mert már megint csak rohanok, és mindenhonnan elkésem, de én már csak ilyen vagyok, tudja, Tanár Úr! Elmondom majd, hogy ugyanúgy ültünk együ a művház elő, ahogy régen az R2-ből nyíló tanári szobában, amikor a megbeszélések voltak. Akkor is rengetegen voltunk: A Nyolczas meg a Nándi vitatkoztak valami Vajda-grafikán, amit o találtak az íróasztalra halmozo könyvek közö, volt, aki a heverőn ült, azon a képtelenül sárga ágyterítővel letakart heverőn, de volt, aki a padlóra, a dohányzó asztalra szorult. A polcon o volt Pető Úr, az izomember, akin tanulmányozni lehete a gördítő és hanyintó izmokat mint megtudtuk Tanár Úrtól, így nevezték valaha a bicepszet és a tricepszet. Az ajtó melle strázsált Samu, aki szabadidejében fogasként szolgált: fején a Schmidt sapka, vállára terítve a fekete hosz- Dr. Szőke Lajos ( ) szú télikabát, vagy a Spanyolországból hozo barna bőrzakó. Kávét vagy teát i unk és beszélge ünk. Tanár Úr ragyogó szemmel mesélte el többször is, hogy kisleány unokájának a szomszéd azt mondta, milyen szép, mire ő azt válaszolta: Tudom, anyukám most fésült meg!. Mi pedig előállha unk a legképtelenebb ötleteinkkel: színdarabokkal, performance-okkal, megépíthettük a Lokomotívot Buzásistivel, a TEKODEMA lezárha a a fél tanszéket az Érzékelés Akcióhoz, minket rako ki az éjszakai portás utolsóként az épületből, a vizsgaanyagunk teregetése pedig emeleteket foglalt el a Líceumban padlótól a mennyezetig beborítva a falakat a folyosókon. És nem volt lehetetlen kérésünk. Ami emberileg elfogadható, diplomatikusan elintézhető volt, minden megvalósult. Emlékszik, Tanár úr kérdezem majd, egy ilyen alkalommal mondta el nekünk azt is, hogy megszülete az első kis vizus. Azt hiszem, ez talán harmadéven volt. És tudom, hogy dicsekedni nem szép dolog, de én voltam az első, aki kitüntetéssel diplomázo, elsőként a vizusok közö köszönöm, Tanár Úr, ez sem ment volna Ön nélkül! Azóta rengeteg kis és nagy vizus születe. A diófa, amit tizenöt évvel ezelő ültete, termőre fordult Most mennem kell mondom majd én tudja, Tanár Úr, a gyerekeim Minden jót, kedves Eszter! mondja majd Tanár Úr. Minden jót, Tanár Úr! mondom most búcsúzóul. Szilágyi Eszter Mária egyházi szláv nyelv Északkelet-Magyarországon (XVI-XIX. sz.) témában. Szlavisztikai műveit nem vagyok kompetens minősíteni, de számomra sokat elárul például, hogy Hollós A ila egyetemi tanárral írt könyvét az Akadémia Kiadó adta ki. Több tanulmányban, majd önálló könyvben foglalkozo az egri Egyházmegyei Könyvtár mind szláv, mind angol nyelvű könyveivel. Több mint egy évtizede óraadó tanára volt a Hi udományi Főiskolának is. Kutatómunkája nem csak a hazai és a környező országok könyvtáraira terjedt ki, hanem még a vatikánira is. Nem tudni, hány nyelvet beszélt, életrajzában az angol és az orosz melle csakanémetetésaszlovákot tünte e fel, de részint művei címeiből is egyértelmű, hogy további szláv nyelveket is ismert, másrészt arról is tudomásom van, hogy a megjelenés elő álló belorusz magyar szótárnak is egyik szerzője. Angol nyelvészként leginkább a nyelvtörténetben mélyedt el, amit A Historical Grammar of the English Language című, 2004-ben megjelent főiskolai jegyzete is bizonyít. Számos munkája maradhato félbe, de tudományos munkássága így is imponáló. Számomra mégis nem a tudós, hanem az ember az, aki leginkább megmarad az emlékezetemben. Aki mindenki iránt jóindula al volt, s ha módjában állt, örömmel segíte másoknak. S mindezt úgy, hogy neki magának igen kevés juto az elismerésből. Szakmai önéletrajzában mindössze egy Eszterházy Károly Emlékérmet tudo megemlíteni a kitüntetések felsorolásánál. Bár főiskolai tanári előléptetése folyamatban volt, átvételét már nem érhe e meg. Betegségéről szinte a kezdetektől tudtam, így módom volt azt is látni, hogyan viselte azt közel három éven át. Soha nem kért a munkahelyén könnyítést, jóllehet a kezelések időnként igencsak igénybe vették szervezetét. Ha érdeklődtem állapotáról, általában csak szűkszavúan nyilatkozo erről. Nem szerete panaszkodni, a saját betegségével foglalkozni, inkább gyerekei jövője izga a, az, hogy nem tud mindent megtenni értük tanári fizetéséből, amit még szeretne. Kilátásaival tisztában volt, talán már egy éve is van, hogy egyszer azt mondta: Nekem már ajándék minden nap, amikor felébredek! Erre a mondatára talán mindnyájunknak érdemes emlékezni, s nem csak életünk azon szakaszában, amikor már megromlik egészségünk. Jól kifejezi ez a mondat azt is, hogy nem szűkre szabo idején keserge, hanem tudo örülni minden új napnak, amikor még tehete valamit a családjáért, a tanszékért, a tudományért. Abkarovits Endre

5 5 Hírek Dr. Koncz József Kedves Koncz Tanár Úr, kedves Jóska! Azt mondják, akit az istenek szeretnek, korán halnak. Téged szerettek, mert szerető és tisztelő emberek vettek mindig körül, de az égiek állandóan megmértek, mert nehézségek sorát öntötték Rád időről időre. Megmérettettél, de könnyűnek soha nem találtattál. Gyöngyösről indult a pályád, boldog gyermekévekkel, nehéz körülmények között. Értelmes, gondolkodó alkatod a Kossuth Lajos Tudományegyetemre röpített, ahol 1967-ben matematika fizika szakos diplomának örülhettél. Innen indul az a tanári pálya, ami bearanyozza egész életed. 5 évet töltesz a Vak Bottyán Gimnáziumba, közben megnősülsz és feleséged három gyönyörű szép gyermekkel ajándékoz meg a nagy döntések éve életedben, elhagyod szeretett iskoládat és városodat és további éveidet az Eszterházy Károly Főiskolának ajánlod. Az új szerelem, a számítástechnika varázsol el, a sok munka és a gyermeknevelés gondjai nem tántorítanak el, átlépve a nehézségeken, kemény munkával 1984-ben doktori címet szerzel a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Két évet töltesz a Heves megyei Tanács Művelődési Osztályán osztályvezető helyettesként, ahol segíteni és hatni akarsz, de hamar rájössz, hogy ez nem a Te világod. Az újonnan alakult Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola nagy lehetősége életednek. Lubickolsz az örömben, az értelmes tekintetekben, diákok szeretete és tisztelete vesz mindenütt körül. Az informatika terjesztése, népszerűsítése, az új kor csodájának földre hozása a Rád bízott feladat. Hat évet töltesz ebben a kiváló közösségben, de közben nyughatatlan elméd új és új feladatokra, erőfeszítésekre sarkall. Német nyelven tanítasz informatikát, felveszed a kapcsolatot a dán Lego gyárral, csak hogy ellesd a titkot, megtaláld a fonalat tanítványaid lelkéhez, hogy képessé legyél az informatika csodáját átadni. Minden érdekel, ami gyermekekkel, informatikával ás a kettő harmonikus kapcsolatával foglalkozik ben nagy tragédia ér, egy balesetben meghal szeretett feleséged. Sokan sajnálnák magukat, magányba zárkóznának, haragban lennének a világgal. Te kihúzod magad, felneveled kiváló, értékes gyermekeidet. A nagy csapás olyan, akár a hidegben zuhogó eső, amely közönyösen eláztat mindent, de nedvességétől kinyílnak a virágszirmok, és megérlelődnek a gyümölcsök. Még jobban odafordulsz a tanításhoz és csupa nagy betűs tanárrá válsz. Sok száz hallgatónak adsz a kezébe lámpást, hogy azzal világítsanak egész életükben. Tovább folytatod módszertani kutatásaidat, tankönyveket, tanterveket írsz és fáradhatatlanul tanítasz. Csodájára jár a környezeted, amikor Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról kétszer is első díjjal térnek haza az általad felkészített hallgatók. De Te a földön maradsz, azonos Önmagaddal és még magasabbra teszed a mércét. Sokszor találkoztunk, sokat beszélgettünk mindig a tanításról, tanítványaidról beszéltél, soha nem voltál megelégedve, akármilyen jól is tetted a dolgod. Egy pillanatra se akartál és tudtál kivetkőzni bőrödből, tanítottál az órán, az utcán, a fehér asztalnál, a vizsgákon, sőt még az államvizsgán is, szigorúan, de tündéri jóakarattal. Irigykedve figyeltük, amikor a banketteken elhalmoztak figyelmességgel és hálával a végzettek. Pontosan tudták, hogy milyen sokat adtál. Azt szerettem mégis a legjobban, amikor elöntötte a nyugalom az arcod, megjelent a,,konczjóskás mosoly, akkor tudtam, hogy a gyermekek és unokák csodálatának adózunk a következő percekben, akikre annyira, de annyira büszke voltál. Pontosan tudjuk, hogy ilyen embernek, mint Te, akkor tudunk igazi emléket állítani, ha helyet biztosítunk Neked a szívünkben és az emlékezetünkben. Ígérjük, megtesszünk. Nyugodj békében, isten veled kedves Jóska! Ezerkilencszáz diploma Magnifice Dies! Magnifice Domus! ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Hauser Zoltán rektor az Eszterházy Károly Főiskola 232. tanévének ünnepi diplomaátadó szenátusi ülését június 30-án, a főiskola Díszudvarán. Az 1900 végze hallgatóból 1100 fő főiskolai képzésben, mintegy 100 fő egyetemi képzésben, 350 fő szakirányú továbbképzési szakon, és további 350 fő felsőfokú szakképzésben fejezte be tanulmányait az egri főiskolán. Nyelvvizsga hiányában az idei tanévben végze hallgatók 20 százaléka nem kapha a meg oklevelét. Számukra csak a sikeres nyelvvizsga igazolását követően állítják ki az oklevelet a Tanulmányi és Információs Központ munkatársai. Délelő a hétszáz nappali tagozatos végze ből közel 400-an ve ék át oklevelüket, köztük az Egri Hi udományi Főiskolával és a Semmelweis Egyetemmel közösen indíto hi anári, illetve egyetemi szintű testnevelés szakos hallgatók. A diplomát szerze hallgatóktól dr. Hauser Zoltán az EKF rektora a következő szavakkal búcsúzo : Maradjon meg emlékezetükben, és életük végéig legyenek büszkék erre az intézményre. Őrizzék meg az emlékeket, vigyék az intézmény jó hírét, Egernek varázslatos hangulatát, híres borának jó ízét. Az Eszterházy Károly Főiskola polgárai nevében gratulálva kívánok nagyon eredményes életpályát, szerencsés és boldog életet. Legyenek sikeresek! Viszontlátásra! Az ünnepi tanácsülés résztvevőit köszöntö e továbbá dr. Csizmadia István, az Egri Hi udományi Főiskola rektora, valamint Riegler Endre professzor, a SETSK intézetigazgató egyetemi tanára. Az augusztus közö Japánban, Kobe városban megrendeze XI. International Congress of Pesticide Chemistry elnevezésű nemzetközi konferencián az Eszterházy Károly Főiskola három oktatója is részt ve. Dr. Kiss A ila, menedzser-igazgató, dr. Csutorás Diploma elő i pillanat: szakdolgozatvédés júniusban Az ünnepi műsort követően adták át a címzetes docensi kinevezéseket, valamint a Jó tanuló Jó sportoló kitüntetéseket. Címzetes főiskolai docensi címet dr. Andok Mónika és dr. Székely Ferenc, Jó tanuló jó sportoló kitüntetést pedig, Imri Zsuzsa IV. évf. biológia szakos és Oláh Tamás IV. évf. biológia szakos hallgató kaptak. Majd az oklevelek átadására került sor karonként. A Pedagógiai Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás okleveleinek átadása elő a fakultás főigazgató-helye ese, dr. Nagy Mária első ízben adta át a nemrégiben alapíto a Somos Lajos-díjat. A díjat dr. Nagy Andor nyugalmazo főiskolai magántanár, dr. Szilvási László főiskolai docens posztumusz és Tajtiné Lesó Marianna Györgyi szociálpedagógia szakos hallgató kapták. Az oklevelek átadása után dr. Nagy Imre, Eger Megyei Jogú Város polgármestere átve e a végze hallgatók képviselőitől a város kulcsait, hogy azokat a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen a tanulmányaikat akkor megkezdő gólyáknak adhassa majd át, és jelképesen útjukra bocsáto a a végze hallgatókat, mint Eger város tiszteletbeli polgárait. Az ünnepség végén dékáni és prodékáni megbízások átadására került sor június 30-ig szóló dékáni kinevezést dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár (Természe udományi Főiskolai Kar), dr. Mózes Mihály egyetemi tanár (Bölcsésze udományi Főiskolai Kar) és dr. Zám Éva főiskolai tanár (Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar) kaptak. A június 30-ig szóló prodékáni kinevezést dr. Orbán Sándor egyetemi tanár (Természe udományi Főiskolai Kar) kapta. A nyilvános ünnepi szenátusülés végeztével Tunyogi Péter színművész elszavalta a Szózatot, majd zárásként a Főiskolai Himnusz hangzo el. Az egri főiskola és a Regionális Tudásközpont sikerei Japánban Kisebbségek Európában Május 31-től június 6-ig a főiskola Politológia Tanszékének két oktatója ve részt a Svédországban a Norrköpingi Egyetemen a Kisebbségek Európában című konferencián. Előadásuk címe: Multinacionális vállalatok szerepvállalása a kisebbségi léthelyzetekben (Ráczné dr. Horváth Ágnes), valamint Kisebbségi önkormányzatok Észak- Magyarországon (Zsebéné Dobó Marianna). Nemzetközi tanulmányok Csaba, a bioszenzor kutatócsoport vezetője és dr. Rácz László, az EKF Kémia Tanszékének vezetője az Egerfood Regionális Tudásközpontot képviselték a konferencián. A legrangosabb nemzetközi kémiai szervezet, a IUPAC által szerveze, 1100 fő részvételével zajló tudományos tanácskozáson 577 poszterelőadást muta ak be, melyből 12-t díjazo az ö agú nemzetközi zsűri szakmai pontszámok alapján. A dr. Kiss A ila által prezentált poszter-előadás (Modelling environmental behaviour of photosensitive pesticides by revealing features of degradation and possible ways of interactions) ezen 12 kitüntete prezentáció egyikeként nívó-díjban részesült. Európaiként ke ő prezentációnak ítélték oda a nívó-díjat: az egri kutatók munkája melle egy svájci profeszszor kapo elismerést, míg a többi díjazo Japánból és az USA-ból érkeze. A dr. Kiss A ila vezetésével folyó peszticidkémiai kutatások (Növényvédőszerek fotolitikus degradációjának és biológiai hatásának modellezése) három éve indultak az egri főiskolán egy sikeres Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) pályázat révén, melyben kulcsszerepet játszo dr. Csutorás Csaba és Virág Diána is. WAC 2006 nemzetközi konferencián ve részt május közö Tóth Éva, a Gazdaságtudományi Intézet adjunktusa a Dél-Karolinai Clemson Egyetemen, az Amerikai Egyesült Államokban. Angol nyelvű előadásának címe: The Current Issues of Teaching Wri en Business Communication in Hungarian Higher Education. A Temesváron megrendeze 16. British and American Studies nemzetközi szakmai konferencián dr. Kovács Éva, az Angol Nyelvészeti Tanszék docense előadást tarto Don t give it up, look it up Spotlighting dictionaries of English phrasal verbs címmel május 18-án. Május közö Mezőtúron rendezték a Kaán Károly XIV. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny országos döntőjét. A verseny egyik meghirdetője főiskolánk Környeze udományi Tanszéke, amelynek vezetője dr. Kárász Imre egyetemi tanár, a verseny zsűrielnöke, és a versennyel párhuzamosan folyó tanár-továbbképzési program vezetője. Május 20-án immár hagyományosan a Kémia Tanszék ado o hont a Hevesy György Kémia Verseny Országos Döntőjének. A versenyen két csoportban 61 induló köztük 4 erdélyi magyar fiatal mérte össze tudását. A tanszék a lebonyolításon kívül a gyakorlati forduló feladatainak összeállítását is elvégezte. Tudomásunk szerint a következő évben a jubileumi 25. Országos Döntő házigazdája is tanszékünk lesz, a TIT Bugát Pál Egyesületével karöltve. Május 20-án szombaton, a főiskolán tarto a szokásos évi Prepanapi díszünnepségét az Egri Tanítóképzős Öregdiákok Baráti Köre. 11 órakor kezdődö a Líceumban az öregdiákok díszünnepsége. Először dr. Dobos József, a Baráti Kör elnöke, majd az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola diákjai köszöntö ék az ünnepség résztvevőit. Ezt követően dr. Hauser Zoltán rektor muta a be a volt egri tanítóképzős diákoknak a főiskola jelenét és terveze jövőjét. Majd díszoklevelek átadására került sor ban 45 arany (az ötven éve végze eknek), 6 gyémánt (a hatvan éve végze eknek) és 3 vas diplomát (a 65 éve végze eknek) adtak át. Május közö a Politológia Tanszék három oktatója ve részt a NISPAcce XIV. nemzetközi konferenciáján Ljubljanában az alábbi előadásokkal: Ráczné dr. Horváth Ágnes: Equal opportunity: the entrance of the Roma into the public life with the help of multinational companies; dr. Stumpf István: New challenges of concentratig and maintaining governmental power in Hungary. A nemzetközi konferencián dr. Jenei György két szekciót vezete : General Session, a Working Group on Degree Progammes of Public Administration/Public Policy Education in CEE Countries. (BA) szak indításához szükséges egyetemek közö i nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, hallgatói oktatói csereprogram előkészítése. Ennek lehetőségéről folytato megbeszélést Ráczné dr. Horvát Ágnes tanszékvezető a Norrköpingi Egyetemen Rune Johannson tanszékvezetővel. A tanulmányút során különböző intézmények képviselőivel folyta ak tárgyalásokat, így a Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetségével (Iklódy Gábor nagyköve el és Kohári Lajos első beoszto at), az Öresund Foundation Department for European Union Affairs Nordic-Baltic Uni al (Anders Elofson miniszterrel), illetve a Swedish Integration Boarddal és a TIMBRO Foundationnel.

6 6 36. Legjobban mégis régi lakodalmas gyertyatartót szeretek készíteni Interjú Herpainé Lakó Judi al Hol végezte középiskolai tanulmányait? Egerben szüle em, és azóta is i élek. A Neumann Gimnáziumban, a lila iskolában töltö em a középiskolás éveimet. Sok kedves emlék jut eszembe, ha ezekre az évekre gondolok. Nagyon jó tanáraim voltak, szere em gimnáziumba járni. Hol szerezte meg az egyetemi diplomáját? A gimnázium után nem közvetlenül a felsőoktatásba vezete az utam, először fazekasnak tanultam. Csak ezután jö em az EKF művelődésszervező szakára. Másodév végén a film- és videokultúra szakirányt választo am, ahol megismerkedtem a filmművészet kiemelkedő alkotásaival, bepillantást nyertem a filmkészítés rejtelmeibe. Harmadévesen elkezdtem a testnevelés szakot is, mellyel másik nagy álmom is valóra válhato. Miután elvégeztem a főiskolát, felve ek a Pécsi Tudományegyetem művelődésszervező szakára. A főiskolán korábban megszerze tudásomat új, más jellegű ismeretekkel gazdagítha am, egészíthe em ki. Köztudo, hogy a pécsi képzés igen erősen andragógia-központú. Mi volt az a oka annak, hogy a művelődésszervezést választo a? Már i a főiskolán nagyon megszere em ezt a szakot. Kiváló tanáraim voltak (akik ma a kollégáim), és a gyakorlóhelyeim is segíte ek abban, hogy a szívembe zárjam ezt a szakmát. A főiskolás, illetve az egyetemi évek ala egyértelművé vált számomra, hogy ebben az irányban szeretnék továbblépni. A főiskola befejezése Lakó Judit Norvégiában után egy évet a gyermek-közművelődés területén, a Forrás Gyermek-szabadidőközpontban dolgoztam. Sokan talán nem tudják, mit jelent pontosan az andragógia kifejezés. Megtenné tanárnő, hogy mond erről pár szót? Sokak számára idegenül hangzik ez a kifejezés, mivel ma még nem igazán elterjedt. Az andragógia tulajdonképpen felnő képzést jelent. Sok területet foglal magában, nehéz lenne minden irányát felsorolni. Az andragógia képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a szakirányuknak megfelelően képesek a közművelődés, a felnő képzés, a közgyűjtemények területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnő képzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Mikor fogalmazódo meg önben, hogy akár a tanítást is választhatja foglalkozásul? Ez visszavezethető arra az időre, amikor művelődésszervező szakos voltam. A Forrás Gyermek-szabadidőközpontban, ahol az egyik gyakorlatunkat töltö ük, gyerekeknek szerveztünk foglalkozásokat és kézműves programokat. Nagyon élveztem a tanítást, és lá am a pozitív visszajelzéseket is, ami óriási élmény volt számomra. Később főiskolai óraadóként lehetőségem volt felnő emberek tanítására is, ami szintén nagyon tetsze. Ekkor éreztem azt, hogy ezzel később is szeret- nék foglalkozni, és ebben kiteljesedhetek. Mióta tanít a főiskolán? 2001-ben kezdtem el i tanítani. Milyennek érzi a kapcsolatát a diákokkal? Úgy érzem, jó a viszonyom a hallgatókkal, de szerintem ez a tantárgyaimból is adódik. Remélem, ugyanezt mondanák a hallgatók is, ha megkérdeznék őket. Azt gondolom, minden problémával lehet hozzám fordulni, és próbálom minél hatékonyabban megoldani az esetlegesen felmerülő gondokat. Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem vagyok szigorú, és nem követelem meg az előírásoknak megfelelő követelményeket. Szerintem jól tudunk együ dolgozni a diákokkal. Tanszéki kollégáival milyen a viszonya? Nagyon érdekes volt a kezdeti időszakban, hogy főiskolás koromban még mindannyian taníto ak engem. De azt hiszem, hamar megtaláltuk a közös hangot, s rögtön elfogadtak teljes értékű kollégájuknak. Kis létszámú tanszék vagyunk, kevés főállású oktató dolgozik nálunk. Kollégáim szakmailag és emberileg is kiválóak, bármilyen problémámmal fordulhatok hozzájuk tanácsért, segítségért, többekkel szoros baráti viszony is összeköt. Vannak-e olyan céljai, amiket még meg szeretne valósítani? Igen, a munkám területén és a magánéletben is vannak céljaim. A legközelebbi a doktori cím elnyerése a Semmelweis Egyetem Neveléstudományi doktori iskolájában. Nagyon nehéz a képzés, de élvezem a tanulást. Teljesen más jellegű az oktatás, mint amit eddig megszokha am, nem ritka, hogy egy vagy két ember számára is elindítanak kurzusokat. Melyik tantárgyát oktatja legszívesebben? Mindegyiket szeretem tanítani. A gyermek-szabadidőszervező szakirányon jó átadni másoknak a népi hagyományokat. A modern irányzatoknál szeretem látni, hogy a hallgatóknak sikerélménye van egy-egy munka el- készítése után. A sport és kultúra órámon tudom ötvözni a két, számomra oly kedves területet. I megtanulhatják a tanulók például azt is, hogyan kell megszervezni egy testkultúrához kötődő rendezvényt. Milyen hobbijai vannak tanárnőnek? A fazekasság az a tevékenység, amivel már korábban is foglalkoztam, de a kézművességgel kapcsolatban egyre tágabb terület érdekel. Mostanában a hímzés (főleg a keresztszemes) rajongója le em. Nagyon szeretem a népi kultúrát, és a modern kézműves technikákat. Kedvenc időtöltéseim közé tartozik a tájfutás is. Gyerekkorom óta versenyszerűen űzöm ezt a sportot, és szép eredményekkel is büszkélkedhetek. Sajnos mostanában sokkal kevesebb időt tudok szakítani rá. A hobbik közé sorolom még az utazást és a túrázást is. A férjemmel gyakran járunk fotótúrákra, kirándulásokra. Ezen a nyáron például Norvégiát barangoltuk be. Az aktív nyaralás híve vagyok, nekem nem a pihenésről, hanem a sok kirándulásról és a nevezetességek megnézéséről szól a vakáció. Melyik kézműves munka áll a leginkább közel önhöz? Mindegyik fontos nekem valamiért. Legjobban mégis régi lakodalmas gyertyatartót szeretek készíteni, ennek a titka épp az egyediségben rejlik. Az ember soha sem tud semmilyen munkája során két egyformát alkotni, és pont ez a jó. Mindig megismételhetetlent lehet készíteni. Egy japán technika a raku is ezért fogo meg annyira. Hová szeret szórakozni járni? A szórakozás terén is a kulturális programokat részesítem előnyben, a Művészetek Házában a Világjáró Klubot látogatjuk leggyakrabban, de szívesen veszünk részt más kulturális rendezvényeken is. A Mesterségek Ünnepe melyet minden évben augusztus 20-hoz kötődően rendeznek meg a budai Várban kihagyhatatlan esemény. Színház és mozi is szerepel a programjaink közö, de Túra a Bükkben művelődésszervező hallgatókkal van, hogy csak összeülünk a barátainkkal, és nagyokat beszélgetünk. Mi a kedvenc könyve? Sok kedvencem van, nem tudnék kiemelni közülük egyet sem, ami valamiért jobb volna, mint a másik. Nagyon szeretem például Villon, Weöres Sándor, Csáth Géza, Dosztojevszkij írásait. Milyen zenét szeret hallgatni? Bármilyet meghallgatok, csak jó legyen. A népzene közel áll hozzám, azon belül is a moldvai népzenét szeretem leginkább. Nem tudok konkrét stílusokat mondani, vannak kedvenceim a mai zenék közö is, és a klasszikusok közö is. Név: Herpainé Lakó Judit Születési hely: Eger Iskolák: Neumann János Gimnázium, Eszterházy Károly Főiskola, Pécsi Tudományegyetem Munkahely: Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai és Közművelődési Tanszék

7 7 A XXVIII. OTDK-ra készülünk 2007 tavaszán újra megrendezik immár 28. alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az országos konferencia a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma. Hallgatóink már eddig is igen szép eredményeket értek el Angol Amerikai Intézet Friedrich Timea 4. évf. angol pedagógia: A minimalista PRO- grammatika dilemmája (dr. Czeglédi Csaba főiskolai tanár), Kerekes Zoltán 3. évf. angol (esti tagozat): Az UP jelentésszerkezete (dr. Kovács Éva főiskolai docens), Tóth Katalin 3. évf. angol történelem (esti tagozat): Az OVER jelentésszerkezete (dr. Kovács Éva főiskolai docens), Bajusz Nikole 4. évf. angol kommunikáció: 21. századi romanticizmus az angol gótikus lírában (dr. Tóth Tibor főiskolai docens), Leskó Eszter 4. évf. angol művelődésszervező: Romantikus és gótikus elemek Dickens korai műveiben (dr. Tóth Tibor főiskolai docens), Sarkadi Anikó 4. évf. angol kommunikáció: Női karakterek Rushdie Szégyen című regényében (dr. Tóth Tibor főiskolai docens), Wiltner Gábor 4. évf. angol történelem: Önéletírás és fikció Orwell és Koestler műveiben (dr. Antal Éva főiskolai docens). Magyar Nyelvészeti Tanszék Bíró János 4. évf. magyar történelem: Az idegen eredetű betűszók írása (dr. Bozsik Gabriella főiskolai tanár, dr. Domonkosi Ágnes főiskolai adjunktus). Magyar Irodalomtudományi Tanszék Ugrai Edina 4. évf. magyar művelődésszervező: Kukorelly Endre poétikája (dr. Szentesi Zsolt tanszékvezető főiskolai tanár). Rajz Tanszék Papp Norbert 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Szeligráfia, Teremtés (Dévényi János főiskolai adjunktus), Telekes Balázs 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Kép I., Kép II., Kép III. (Földi Péter főiskolai tanár), Fátyol Viola 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Vetés, Tektonika (Erdős Júlia főiskolai docens), Ring Júlia 2. évf. i úságsegítő (levelező tagozat): Zirc katolikus templom restaurálása (Fodorné dr. Ludányi Gabriella óraadó tanár), Vágó Szabolcs 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Tájkép I. II. III., (Szurcsik József óraadó tanár), Tóth Roland 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Telep (film) (Balázs Péter főiskolai adjunktus), Gyuris Krisztina 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Levitáció I. II. III. (Szurcsik József óraadó tanár), Fütyü Péter 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Hudatsek László 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Kamuti Melinda 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Komlósi Tímea 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Kozma Katalin 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Kun Éva 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Laboda Róbert 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Mike Balázs 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Szollár Balázs 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Emri Dóra 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus), Zelei Erika 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Fotogram (Bölcskey Miklós főiskolai adjunktus). Történelemtudományi Intézet Vincze Dániel 4. évf. történelem (egyetemi): De bello civili egy megtalált Thököly kódex apropóján (dr. Zachar József egyetemi tanár), Pap Zoltán 4. évf. történelem: A városok és a tenger királynője Franciscus Xaverius Tripsnek az oszmán török kiűzéséről szóló műve alapján (dr. Gebei Sándor egyetemi tanár). Gazdaságtudományi Intézet Juhász Gergely József 4. évf. gazdaságismeret számítástechnika: Oktatóprogram a befektetési döntések megalapozásához (Hollóné dr. Kacsó Erzsébet főiskolai docens), Vajó Judit Barbara 3. évf. gazdálkodási: Kibocsátók és részvénykibocsátásaik a BÉT első 15 évében (Hollóné dr. Kacsó Erzsébet főiskolai docens). Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoport Kupcsik Helga 3. évf. kommunikáció (levelező tagozat): A személyimage és a brandépítés összefüggései a Szepsy borászat példáján keresztül (Viszlay Anita főiskolai tanársegéd). a tehetségkutatás országos szintű megmére etésein, s most újra megkezdődö a felkészülés az OTDK-ra. Az EKF 2006 tavaszán rendezte meg 22 tanszéki zsűri elő 118 fő részvételével a háziversenyek első fordulóját, ahonnan 52 dolgoza al 53 fő juto tovább pályamunkáival az országos megmére etésre. A TDK háziverseny második fordulóját ősszel rendezzük, ahol további pályázók prezentációinak minősítésére kerül sor. Az alábbiakban közöljük a továbbjutó nyertes dolgozatok és művészeti pályamunkák szerzőinek, és konzulens tanárainak nevét, illetve a pályamunkák címét. Politológia Tanszék Gulyás Petronella 4. évf. kommunikáció történelem: A negatív kampány a magyarországi választásokon (Hacsi Lajos mestertanár), Csabuda Péter 4. évf. történelem ének: Az MKP a felvidéki magyarság védőbástyája (Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai docens). Médiainformatika Intézet Szalai Éva 4. évf. informatikus könyvtáros: Letöltsem vagy megvegyem. Ismere erjesztő weboldal az elektronikus anyagok szerzői jogáról (Kvaszingerné Prantner Csilla főiskolai tanársegéd), Walter Péter 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: Hagyományőrzés a divat-fotográfiában (Tóthné dr. Parázsó Lenke főiskolai tanár), Kun Éva 4. évf. rajz vizuális kommunikáció: A számítógépes grafika világa (Elek Elemérné dr. főiskolai tanár). Álla ani Tanszék Bakondi Beatrix Kardos Emőke 4. évf. biológia: Nehézfémek útja a táplálékláncban az Eger-patak mentén (dr. Milinki Éva főiskolai docens). Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék Virág Diána környezetvédelem (végze ): Különböző típusú, fotoszenzitív peszticidek degradációs mechanizmusának feltárása és biológiai hatásának modellezése (dr. Kiss A ila főiskolai tanár, dr. Naár Zoltán főiskolai tanár). Környeze udományi Tanszék Juhász Judit 4. évf. földrajz környezetvédelem: Egy nekézsenyi és bükkmogyorósdi lelőhely geológiai és geomorfológiai értékeinek felmérése (dr. Dávid Árpád főiskolai docens, dr. Dobos Anna főiskolai docens), Kuti Zsuzsanna 4. évf. évf. biológia környezetvédelem: Települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja (Fekete György óraadó tanár), Prokai Eszter 4. évf. biológia környezetvédelem: Az Adácsi-tó természetvédelmi értékelése (dr. Kárász Imre egyetemi tanár). Testnevelési és Spor udományi Intézet Hubay Kinga 2. évf. testnevelés (egyetemi kiegészítő): A 6 14 éves tanulók motívációjának vizsgálata a testnevelés órán a vasvári Kardos László Általános Iskolában (Bocz Árpád főiskolai docens), Oláh Tamás 4. évf. testnevelés: Végzős testnevelés szakos hallgatók torna, gimnasztika oktatásához való viszonyulása (Fügedi Balázs főiskolai adjunktus). Andragógiai és Közművelődési Tanszék Erdélyi Anita 4. évf. művelődésszervező: Európa Kulturális Fővárosa Mit tesz a Dobó István Vármúzeum a város kulturális életéért? (Szabó Sándorné dr. főiskolai docens), Bánrévi Mónika 4. évf. művelődésszervező: Idegenforgalmi kutatás Eger városában a külföldi turisták szemszögéből (Szabó Sándorné dr. főiskolai docens), Farkas Richárd Tamás 4. évf. művelődésszervező kommunikáció: A Csillagok háborúja film szimbólumvilága A modernkori népmese megjelenítése a filmvásznon (dr. Szíjártó Imre főiskolai docens), Csiszárik Zsuzsa 4. évf. művelődésszervező német: A Kazincbarcikai Római Katolikus egyházközösség kultúraközvetítő és szabadidős tevékenysége (Hidy Pálné dr. főiskolai docens), Pusztainé Borsányi Laura 4. évf. művelődésszervező: Tudományos ismere erjesztés múltja és jelene: A Mindentudás Egyeteme (dr. Nagy Sándor kandidátus, főiskolai docens). Szociálpedagógia Tanszék Ragovics Ágnes 4. évf. szociálpedagógia: Az empátia fogalom összehasonlító vizsgálata képzésben lévő és a segítő munkában dolgozó szociálpedagógusok körében (dr. Szilágyi István főiskolai docens), Kiss Judit 4. évf. szociálpedagógia: A büntetés-végrehajtási intézet hatásai és következményei a bűncselekményt elkövető fiatal felnő ekre (dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens), Vitai Ildikó 4. évf. szociálpedagógia: A továbbtanuló középiskolások célkitűzéseinek realitásvizsgálata (Fazakas Ida főiskolai tanársegéd). Valamennyi pályázónak, illetve konzulens tanárának szívből gratulálunk, a továbbjutóknak pedig eredményes versenyzést és további jó munkát kívánunk! Lőrinczné dr. Thiel Katalin a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizo ság elnöke Hírek nyáron történt A Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Tanszéke és Médiainformatika Intézete együ működésében, HEFOP-pályázat keretében 2006 májusában elkészült a Bevezetés az oktatás és az iskola világába című tananyag, amely a pedagógia alapszak tanegységeihez forráshá érként szolgál. A legfontosabb témakörök: a tanulói világ sokszínűségének bemutatása, a tanár-diák kapcsolat változásainak érzékeltetése, az érték-értékelés problémakörének feltárása. Az ismeretelsajátítás élményszerűségét a szöveg és a kép kombinációja biztosítja, az értelmezést, az ismeretelsajátítást esettanulmányok, kérdések, feladatok segítik. A besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetemen május végén megrendeze nemzetközi konferencián a Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatói közül előadást tarto dr. Lőrincz Julianna és dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár. Izland szigetén, Reykjavikban ve részt dr. Hauser Zoltán rektor és dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelye es az ICEM Nemzetközi Taneszköz Tanács Szervezőbizo sági értekezletén, május 24-től június 1-ig, amely az Agria Média évi rendezvényhez kapcsolódo. A Magyar Rádió Nyelvi Bizo sága a testület tagjának, dr. Zimányi Árpádnak a meghívására főiskolánkra látogato május 26-án és megismerkede intézményünk médiumaival. Az Ostravai Egyetemen (Csehország) oktato Erasmus mobilitási program keretében május 29. és június 2. közö dr. Mátyás Ferenc tudományos és nemzetközi rektor-helye es. Május 30. és június 4. közö a Környeze udományi Tanszékről dr. Kárász Imre tanszékvezető részt ve Helsinkiben a 4 th International Journal of Teacher Education and Training (JTET) Conference-en, ahol társszerzőkkel két előadást tarto (I. Kárász I. Katona A. Kosáros Gy. Lakatos: The Role of Field Studies in the Methodological Preparation for the Teachers in Environmental Sciences; G. Meskó I. Kárász Gy. Lakatos: Examination of the Environmental A itude Forming Effect of Open-air Schools through a Hungarian Example). Dr. Kiss O ó István főiskolai tanár (a Biológiai és Földrajzi Intézet Álla ani Tanszékének óraadó oktatója) május 31-én a Debreceni Egyetem TTK Evolúciós Álla ani és Humánbiológiai Tanszékén habilitált. Előadásának címei: A tegzesek jelentősége, rendszerezése és a törzsfejlődési kapcsolatok. Az Északi-középhegység forrás és patakvizeinek Trichoptera lárva együ esei, élőhelytípusok. Trichoptera (Insecta) from the Bükk Mountains, Northern Hungary. A Hundidac és Worlddidac Szövetség felkérésére dr. Hauser Zoltán rektor és dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelye es bevezető, témaindító előadást tarto főiskolánk tapasztalatairól az oktatás és képzés európai tudásgazdálkodási környezetbe integrálásáról. Az előadás az EURODIDAC 2006, Európai oktatási, képzési és Tudásgondolkodási Kiállítás és szakmai konferencia keretében, a Felsőoktatási Tudásgondolkodási Fórumon hangzo el június 8-án. A Londonban június közö megtarto ICED 2006 Conference konferencián poszterelőadással ve részt dr. Csutorás Csaba, a Kémia Tanszék docense. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében Domonkosi Ágnes, a Magyar Nyelvészeti Tanszék adjunktusa hároméves kutatói tevékenységét összegező előadást tarto június 15-én. Dr. Zimányi Árpád tanszékvezető főiskolai tanár a Magyar Tudományos Akadémián rendeze szakmai napon bemuta a főiskolánk most megjelent nyelvészeti tudományos közleményét, amely a október 22- i egri kiejtési konferencia anyagát tartalmazza. Pszichológiai nagygyűlés Május közö rendezték meg a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlését. A Pszichológia Tanszék két szimpóziumot rendeze a rangos konferencián, melyekben a tanszék minden oktatója, illetve a Szociálpedagógia Tanszék két oktatója tarto előadást. A szimpóziumok szekcióvezetője dr. Völgyessy Pál egyetemi tanár volt. A Speciális bánásmódot igénylő tanulók nevelésének pszichológiai aspektusai című szimpózium keretében a következő előadások hangzo ak el: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna dr. Ludányi Ágnes: A gyermekbántalmazás pszichológiai aspektusai; dr. Hanák Zsuzsanna: Speciális problémák kutatása hátrányos helyzetű régiók iskoláiban; Taskó Tünde: Az iskolai alulteljesítés és a tanulási szokások összefüggései; dr. Szilágyi István dr. Ludányi Ágnes: Az érzelmi zavarok kezelésének pedagógiai lehetőségei. A különféle tanári kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben című szimpózium keretében a következő előadások szerepeltek: dr. Dávid Mária dr. Estefánné dr. Varga Magdolna dr. Kis-Tóth Lajos Budaházy-Mester Dolli Taskó Tünde: Tanulási tanácsadás számítógépes öndefiníciós módszerek alkalmazásával; Hatvani Andrea: Az irodalompszichológiai kutatások lehetséges szerepe az irodalom szakos hallgatók felkészítésében; dr. Héjja-Nagy Katalin: A zenepszichológia kutatási eredményei és helye az ének-zene szakos hallgatók oktatásában; Budaházy-Mester Dolli: Tanár szakos hallgatók pszichoimmun kompetenciái. A konferencián poszterrel szerepelt továbbá Fazekas Ida, a Szociálpedagógia Tanszék és dr. Dávid Mária, a Pszichológia Tanszék oktatója.

8 8 Kultúra a nyárban és a tanévben A nyári szünet szerencsére nem jelenti azt, hogy kulturális programok nélkül maradunk. Ezt bizonyítják Jónás Zoltán kulturális programigazgató (képünkön) szavai, aki a nyár főiskolai eseményeiről, illetve az új tanév kulturális lehetőségeiről beszélt. Az utóbbi időben örvendetesen megszaporodo azon hallgatók száma, akik az irodalomhoz, annak különböző műfajaihoz kötődnek, és több helyen megjelentek már. Így a nyarat a Parnaszszus Műhellyel nyito uk, ahol több hallgatónk is részt ve. A Parnasszus költészeti folyóirat, és a legtehetségesebbeknek biztosít megjelenési lehetőséget. Jelen pillanatban négy olyan hallgatónk van, aki forog ezekben a körökben, és megjelenik, regionális lapokban is. Nekik szólt ez a négy napos műhely, ahol szakmai kérdésekkel foglalkoztak, és különböző szakmai feladatokat kaptak, melyeket mindenkinek meg kelle oldani, és saját maguk bírálták el, hogy ki a legjobb. Nagyon büszkék lehetünk, mert két hallgatónk is élen végze egy-egy célfeladatnál, az ország húsz-harminc pályakezdő, saját köte el rendelkező fiatal költője (hallgatója) közül. Egy idő óta kiemelten foglalkozunk a néptáncosokkal, hiszen a tavaszi sikeres lengyelországi szereplés kötelez a továbblépésre. A nyáron részt ve ek egy barackfesztiválon Kisnánán, ahol nagy sikerrel muta ák be műsorukat, és volt egy komoly edzőtáboruk Sarudon, ahol a XVIII. Agria Nemzetközi Néptánctalálkozóra készültek. A fesztiválra már harmadik alkalommal kaptak meghívást, ami rangot ad az együ esnek. A fellépésekkel nagy sikert ara ak, szakmai berkekben is komolyan emlegetik őket. Négy éve hagyomány a főiskolán a Kepes Györgyről elneveze nemzetközi művésztelep, ami augusztus első két hetében zajlo. Idén zömmel hallgatók érkeztek, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból. A művésztelepen kiállíto ák eddigi műveiket, és új művek is készültek. Kepes György szellemiségének megfelelően a fény, a fényművészet került középpontba, és újdonságként animációs kurzus indult Tóth Tibor vezetésével. Természetesen nem maradhato el Bölcskey Miklós fotogram-kurzusa sem. A nyár fontos feladata, hogy előkészítsük az új félévet. Már a gólyatáborban szeretnénk népszerűsíteni azokat a programokat, amelyekkel találkozhatnak a hallgatók tanévkezdéskor. Ebben a tanévben újra lesz Eszterházy-bérlet, mellyel a Gárdonyi Géza Színházban két nagy előadást tekinthetnek meg félévenként a hallgatók: a Tanulmány a nőkről és a Te rongyos élet című darabokat. Előkészítjük az egész éves filharmónia-bérletet, ahová szép számmal szoktak jelentkezni hallgatóink. Ismét útjára indul másféle megközelítésben, mint eddig az Új Színházi Műhely, darabelemzésekkel, próbákkal, bemutatókkal, és a színház meghívása alapján a bemutatót a színházban tarthatná a csoport. Folyamatban van a táncosok félévének előkészítése is: egyrészt fölve ük a kapcsolatot egy erdélyi, csíkszeredai egyetemmel, ahol hasonló csoport működik. Azt próbáljuk velük előkészíteni, hogy év közben legyenek közös fellépések, és szeretném, ha nyárra közös edzőtábort tudnánk szervezni. Az eddigi hagyományokhoz hűen fellépnénk Sárospatakon, Miskolcon, Salgótarjánban, és nyitnánk a Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Kar felé is. Terveink szerint ismét fellépnénk a budapesti Educatio kiállításon is. A gyakorlóiskolánkból igényt tartanak közös táncházakra, aminek szintén szeretnénk eleget tenni. Természetesen a főiskolai, egri fellépések sem maradnak el idén sem. Az irodalom terén ismét közös pályázatokat írunk majd ki. Anynyiban változtatunk az eddigi hagyományokon, hogy a Miskolci Egyetem melle a sárospataki intézmény, a jászberényi főiskola és a csíkszeredai egyetem is részt venne a közös pályázatban. Ősbemutató Egerben Bacsó Péter az olvasópróbán Kulthírek A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület rendezésében nyílt meg főiskolánk Bölcsésze udományi Főiskolai Kar Rajz Tanszéke oktatójának, Borgó, Munkácsy-díjas festőművész Mayák közö című kiállítása június 11- én. A kiállítást Wehner Tibor művésze örténész nyito a meg. A megnyitón részt ve dr. Mátyás Ferenc rektorhelye es. A kassai Thália Színházban volt Kreisler Lola blau című monodráma bemutatója május 24-én, melynek Marík Erzsébet főiskolai docens volt a zongoristája. A Kontex-Filológia-Kultúra témájú nemzetközi tudományos konferencián tarto előadást május 24-én Besztercebányán, a Bél Mátyás Tudományegyetemen Barta Anna adjunktus. Előadásának címe: Muszorgszkij Borisz Godunov című operájának magyarországi recepciója. Hét városban 22 fellépés, hét koreográfia a magyar tájak táncaiból, két évben siker a nyári Agria Nemzetközi Néptánc Fesztiválon, a magyar kultúra követei lengyelföldön valahogy így vonható meg a főiskola 2003 őszén alakult Egres Néptánc Együ esének első 3 évi mérlege. Lelkes hallgatóink június 16-án Évadzáró társulati ülés keretében kitűnő hangulatban emlékeztek a sikerekre, természetesen fergeteges táncházzal zárva az estét. A nyár folyamán öt napra edzőtáborba vonult az együ es, hogy a kisnánai Baracknapokon és az Agria Nemzetközi Néptánc Fesztiválon immár harmadszor méltóképpen képviselhessék az Eszterházy Károly Főiskolát. Megjelent a Pandora füzetek első három kötete. A kismonográfia-sorozatot a Bölcsésze udományi Főiskolai Kar adja ki. Eddig dr. Loboczky János Dialógusban lenni Hermeneutikai megközelítések, Kertész István Zur Sozialpolitik der A aliden, valamint dr. Mózes Mihály Ausztrália története című könyve jelent meg. A továbbiakban is évi 3-4 kötet megjelentetését tervezi a kar és a Líceum Kiadó. A Történelemtudományi Intézet A Hon ismerete című tanulmányköte el köszöntö e a hetvenéves Misóczki Lajost, az Eszterházy Károly Főiskola magántanárát. A kötet októbertől megtalálható az intézet honlapján (h p://tortenelem.ektf.hu). A békéscsabai Jókai Színházban volt április 21-én Ábrahám Pál Bál a Savoyban című opere jének bemutatója, melynek főszereplő primadonnája Udvarhelyi Boglárka, az Ének-zene Tanszék tanársegéde. Intézményeink közö i hagyományos együ működés keretén belül a Miskolci Egyetem klubjában ado műsort május 10-én főiskolánk Egres Néptánc Együ ese. A jó hangulatú műsort fergeteges táncház köve e, ahol hallgatóink magyar tájak táncaira taníto ák egyetemista kollégáikat. Május 10-én a Filharmónia Kamarabérlet sorozatában dr. Gábos Judit tanszékvezető nagy sikerű zongoraestet ado a Farkas Ferenc Zeneiskolában. Műsorán Scarla i-, Mozart- és Chopin-művek hangzottak el. Május 11-én a Bartók Rádió élő közvetítésében, a Rádió 6-os stúdiójában hangzo el a Zongoraciklus 2006 című műsor keretében dr. Gábos Judit tanszékvezető koncertje. Vidorfesztiválon A hülyéje Megkezdődtek a Te rongyos élet próbái az egri színpadon. A szövegkönyvet a neves író-rendező olvasta fel a társulatnak. A szerző azonos című filmje alapján készült színpadi változatot a Gárdonyi Géza Színház két részes zenés tragikomédiaként mutatja be október 20-án Csizmadia Tibor rendezésében.. Amikor Csizmadia Tibor megkerese, hogy ebből a filmből darabot kellene csinálni, bevallom, először meghökkentem, mivel eddig nem gondoltam erre meséli Bacsó Péter. Egy hét ala megére bennem a koncepció, így megszülete a film színpadi változata. Természetesen más lesz a Te rongyos élet színházban, hiszen más eszközöket használunk, mint a filmvásznon, pl. máshogy kell jeleznünk az idő múlását. Nem volt könnyű feladat színpadi jelenetekre sűríteni a cselekményt. A film 1983-ban készült, a mai néző számára ez már történelem. Ennek ellenére nem tudunk többet az 50-es évekről, 1956-ról, mint akkoriban, 20 évvel ezelő. Azt hiszem ma még mindig kicsit csodálkozva és hátborzongatva fogják nézni, hogy mi történt ebben az országban. A film alapötlete, hogy a játék két pólusává teszi az opere világát és a re enetet, a kitelepítést, illetve azt, ahogy ezzel együ próbáltak élni az emberek. Ez a furcsa ellentmondás a színpadi játéknak is feszültséget kölcsönöz. Szívesen veszek majd részt a próbákon, mert érdekel, hogyan alakul az előadás. Szeretem ezt a filmet, és a belőle születe darabot is. Nagyon drukkolok, hogy ebből egy megkapó, mulatságos, de mégis megindító előadás legyen. Ismét meghívást kapo a Vidor Fesztiválra a Gárdonyi Géza Színház. A társulat a tavalyi évad egyik legsikeresebb előadását, Máté Gábor rendezésében Feydeau: A Hülyéje című bohózatát játszo a a találkozón szeptember 6-án a Móricz Zsigmond Színházban. A VIdámság és Derű ORszágos Seregszemléjét ötödik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán szeptember 1. és 9. közö. A színházi vígjátékok honi fesztiválja 50 helyszínen kínált 400 programot ingyenesen, köztük színházat, filmeket és világzenei koncerteket. Kulthírek Május 12-én a Bartók Rádió hangversenyei sorozat keretében a 22-es stúdióban Volt egyszer egy primadonna zenés megemlékezés Küry Klára opere primadonnáról címmel készült felvétel, melyen közreműködö Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész, az EKF adjunktusa. Május 16-án Budapesten, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület országos tanácskozásán ve részt Dudás Anna főiskolai docens. Az OM és az UNESCO által támogato egyesület szakmai munkájába az Ének-zene Tanszék is bekapcsolódo. Eszterházy-bérlet A Hallgatói Önkormányza al együ működve ebben a félévben is elkezdődö a Gárdonyi Géza Színházban a hallgatók bérletének szervezése. Idén a Te rongyos élet és Tanulmány a nőkről két nagyszínpadi előadásra szóló bérlet költségeinek a felét a főiskola biztosítja a hallgatók számára, ezzel is elérhetőbbé téve a diákok számára a színházi kulturális életbe való bekapcsolódást. Minden bizonnyal lehetőség nyílik még egy stúdió színpadi előadás megtekintésére is..

9 Filmklub 13 héten át interjú Ponyi Lászlóval Az előző évekhez hasonlóan ebben a tanévben sem maradnak filmek nélkül a mozikedvelő hallgatók: tanévkezdéstől heti három alkalommal ülhetnek be a Művészetek Háza Művész Mozijába, hogy elmerüljenek a filmek világában. Az elképzelésekről Ponyi Lászlót, a Művész Mozi vezetőjét, a főiskola óraadó tanárát kérdeztem. Maga az ötlet nem új, a filmklubnak, a tematikus filmvetítéseknek több évtizedes hagyománya van már a főiskolán. A Kommunikáció Tanszék és a városi mozi közös szervezésében néhány évvel ezelő már volt több évig tartó, sikeresen működő filmklub. Azonban most a Médiatudományi Tanszék és a Művészetek Háza közös szervezésben kerül sor a vetítésekre. A régi vetítésekhez képest változtattunk az időponton is: az eddigi hétfő szerda pénteki alkalmak helye a főiskolásokra is tekinte el hétfőn, kedden és szerdán találkozhatunk majd. A Művész Mozin belül több filmsorozatot fogunk indítani. Három blokkot képzeltünk el, minden héten három filmmel. Az egyik a hétfői az 1956-os filmek sorozata, 1956 mozgóképen címmel. Ezt a Történelem Tanszékek bevonásával tervezzük, dr. Kozári József tanár úr aktív közreműködésével. Ezeken az alkalmakon az elmúlt évtizedekben készült legjobb játék- és dokumentumfilmeket mutatjuk be. Ilyen például, amit a mai, fiatal generációnak nem szabad kihagyni, Gothár Péter filmje, a Megáll az idő, ami éppúgy szól ma a fiataloknak, mint húsz évvel ezelő. Repertoáron vannak még például a Szerencsés Dániel, Szamárköhögés, Eldorádó, Magyar rekviem című filmek is. A keddi és szerdai blokkban a viszonylag frissnek számító művészfilmeket, a nem kommerciálisnak számító alkotásokat mutatjuk be. A szerdai sorozatot tervezzük a Médiatudományi Tanszékkel közös szervezésben. Emelle természetesen bárki ellátogathat a szerdai vetítésekre, tanórai kereteken kívül is. A hétfői és a szerdai filmklubok beszélgetéssel zárulnak majd. A filmklub tizenhárom héten keresztül tart majd, és teljes mértékben igazodik az oktatási naptárhoz. A Hallgatói Önkormányza al is felve ük a kapcsolatot, hogy lehetőség szerint bebérletesítsük a sorozatokat. 9 A Természe udományi Kar hírei Geda Gábor, a Számítástudományi Tanszék adjunktusa Investigation of Stability of Nonlinear Differential Equations with Stochastic Methods címmel tarto előadást a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Moszkvai Állami Egyetem, az Orosz Tudományos Akadémia Steklov Matematikai Intézete és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara által rendeze XXVI. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models nemzetközi konferencián, amelyet ez alkalommal Szovátán a Teleki Oktatási Központban rendeztek meg augusztus 27. és szeptember 2. közö. Hernyák Zoltán, a Számítástudományi Tanszék adjunktusa részt ve a 18th International Symposium on Implementation and Application of Functional Languages (IFL) 2006 nemzetközi konferencián, melyet az ELTE rendeze az idén. Szeptember 4-én előadást tarto, melynek címe: Distributed Elementwise Processing. Király Roland, az Információtechnológiai Tanszék tanársegédje felvételt nyert az ELTE Informatika Alapjai és Módszertana Doktori Iskola PhD-programjára, és IKKK-ösztöndíjat kapo. Témavezetője dr. Horváth Zoltán PhD Habil. Dr. Csőke Lajos, az Információtechnológiai Tanszék volt tanszékvezetője, főiskolai tanár, nyugállományba vonult. Új oktató az Információtechnológiai Tanszéken Vágner Anikó tanársegéd. Dr. Dávid Árpád, a Földrajz Tanszék főiskolai docense részt ve, előadást tarto és posztert mutato be a Japánban, Fukuokaban, augusztus 27. és szeptember 1. közö rendeze 17. Nemzetközi Szedimentológiai Kongresszuson. Előadásának címe: Sedimentological and Ichnological Analysis of a Transgression Related Bentonite Bearing Series. (Társszerzők: dr. Kozák Miklós, dr. Püspöki Zoltán Debreceni Egyetem, Ásványtani és Földtani Tanszék.) A bemutato poszter címe: Taphonomic Processes in the Fossil Assemblage of a Late Miocene Age Deltaic Environment. (Társszerzők: Kiss Barbara földrajz biológia szakos és Leskó Edina földrajz szakos végze főiskolai hallgatók.) A kongresszust követően dr. Dávid Árpád részt ve egy öt napos vulkanológiai terepbejáráson Honshu sziget keleti részén augusztusában átadták az Egerfood Regionális Tudásközpont négy új laboratóriumát (két analitikai, illetve egy-egy bioszenzor-fejlesztő és molekuláris biológiai laboratórium), melyben megkezdődö a műszerek beállítása és próbaüzeme. A 120 millió forint összértékű műszerpark kialakításához 60 millió forintos épületfelújítási és laborbú- torzat gyártási munkák kapcsolódtak. Az Egerfood projekt Felügyelő Bizo sága tagjai, Nagy Lajos (HESI), Simkó Zoltán (Egri Bormíves K.), Hauser Zoltán, Pozder Péter, Molnár Miklósné és Orbán Sándor (EKF) augusztus 25én találkoztak, hogy á ekintsék a projekt február 1. július 31. közö i előrehaladását, illetve a projekthez kapcsolódó gazdasági adminisztratív ügyeket. A bizo ság 29 pontból álló tételes vizsgálata során nem talált jelentős hiányosságokat a program működésében augusztus 30-án üléseze az Egerfood Regionális Tudásközpont Tudományos Bizo sága, melyen jelen volt dr. Kiss A ila menedzserigazgató, prof. dr. Biacs Péter, a Tudományos Bizo ság elnöke, dr. Véha Antal főigazgató (SZTE-SZÉF), dr. Gyimesi Ernő főiskolai docens (SZTE-SZÉF), dr. Borbély Mária tanszékvezetőhelye es és prof. dr.győri Zoltán egyetemi tanár (DE-Agrárcentrum). A Tudományos Bizo ság kutatómunka platformok közö i összehangolására, a több munkacsoportot érintő döntéshozatal előkészítésére és a projekt tudományos eredményei közlésének előzetes ellenőrzésére jö létre. Ezen az ülésen á ekinte e az első hat hónap tevékenységét, a projekt feladataiban történt előrehaladást és a munkafeltételekben bekövetkeze fejlődést, az akadályok elhárítását a menedzser-igazgató beszámolója és a platformjelentések alapján.

10 10 A Pale a a Niagara-vízesésnél Hírek Június 16-án a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájának rendezésében sikeresen megvédte Romans épistolaires de langue française depuis la fin du 19e siècle című disszertációját Kaló Krisztina a Bölcsésze udományi Főiskolai Kar Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa. Június 16-án elutaztak Svédországba a Film i Värmland projekt hallgató és oktató résztvevői. Intézményünket hét fő képviseli a Demokrácia és a film című nemzetközi programban. Amint az képünkön is látható, a Líceumi Pale a annyira népszerű újság, hogy még az Egyesült Államokban is vannak olvasói. Felvételünk a Niagara-vízesésnél készült Havi humor Pistike és a haverja elmennek jósoltatni. Először bemennek egy tenyérjóshoz. Az nézegeti a tenyerüket, de Pistikéék meg sem várva az eredményt, hangosan röhögve távoznak. Másodikként egy kártyajóshoz mennek. Az éppen csak elkezdi kirakni a kártyákat az asztalra, de a két srác ismét röhögve távozik. Harmadikként egy üveggömbből jósoló öregasszonyhoz térnek be. Megy a nagy hókuszpókusz, feketemacska, füst meg minden, de a vendégek ismételten röhögéstől fuldokolva hagyják el a jósdát. Odakint Pistike odafordul a barátjához, és azt mondja: Na, ma megint jósokat neve ünk... Gólyabál: október 14. A Nemzetközi tanulmányok szak melle működő Nemzetközi Tanulmányok Tanácsadó Testület alakult meg június 16-án a Politológia Tanszék szervezésében. A tanácsadó testület felállításának célja, hogy a nemzetközi tanulmányok szak képzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket összehangolja. A testületbe a gazdasági, a kormányzati, az önkormányzati és a civil szféra tíz neves képviselője kapo felkérést. A tanácsadó testület választo elnöke Gombos Klára, a ZF Hungária K. humán vezetője le. A tanácsadó testület alelnöke a Politológia Tanszék mindenkori vezetője. A Szent István Egyetem Tanácsa október 26-i ülésének határozata alapján dr. Estefánné dr. Varga Magdolna kari főigazgató aszszonynak címzetes egyetemi ta- nár címet adományozo. Az elismerő címhez járó hivatalos dokumentumot június 23-án, az egyetem tanévzáró ünnepségén nyújto ák át. Dr. Pap József június 3-án a Szent György Lovagrend Egri Priorátusa által szerveze konferencián tarto előadást a Szent Korona Egerben, címmel. A Történelemtudományi Intézet két oktatójával ve részt az Eperjesi Egyetem (Prešovská univerzita Filozoficka fakulta) történelem intézetének Tolerancia és intolerancia a történelemben címmel, június 22-én megrendeze konferenciáján dr. Kiss László főiskolai tanár Önkép és más-kép a magyaroknál, a szlovákoknál a reformkorban és dr. Pap József főiskolai docens Ellenfél és ellenségkép az 1901-es és 1905-ös választások példáján címmel tarto előadást. Dr. Zachar József egyetemi tanár (Modernkori Magyar Történelem Tanszék) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos Tanácsának elnökeként a július közö Mártélyon Nándorfehérvár 1456 Zsitvatorok 1606 Budapest 1956 hármas évfordulós témakörben tarto XIII. Történelmi Iskola rendezvénysorozatait veze e. Egyú al előadást tarto Az 1956-os magyarországi szovjet katonai tevékenység szélesebb körű összefüggései címmel. Konferencia Milánóban A Politológia Tanszék két munkatársa (Ráczné dr. Horváth Ágnes, tanszékvezető főiskolai tanár és Zsebéné Dobó Marianna főiskola tanársegéd) szeptember közö nemzetközi konferencián ve részt Milánóban. A Regulation and Management in the Egpa Conference szakmai konferencián a tanszék oktatói által tarto előadások: The regulation and the management of the cooperation among minority and local governments in Hungary (Ráczné dr. Horváth Ágnes Zsebéné Dobó Marianna). Problems of Management and Regulations in Decision Making and Their Realization (Ráczné dr. Horváth Ágnes). A konferencián való részvétel melle a Politológia Tanszék vezetője Ráczné dr. Horváth Ágnes megbeszéléseket folytato a Bocconi University vezetőivel a Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók, illetve az o oktatók cserekapcsolatainak lehetőségeiről és a közös kutatások esélyeiről.. Főszerkesztő: Főszerkesztő-helye esek:,, Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Munkatársak:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Hirdetésszervező: Kiadja az Eszterházy Károly Főiskola Felelős kiadó: Líceum Kiadó A szerkesztőség címe: Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoport, 3300 Eger, Egészségház u. 4. Tel.: (+36 36) / Nyomdai munkák: B. V. B. Nyomda és Kiadó K., Eger, ügyvezető:, tel.: (+36 36) Megjelent 5000 példányban ISSN

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben

Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben Nemzetközi konferenciák 2007. szeptember 19 23. közö" rendezték Cipruson a CARDET és az Intercollege szervezésében az ICEM (Nemzetközi Taneszköz Tanács) éves konferenciáját. Az Educational Media and Innovative

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz Egyetem lehet Egerben Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főiskola egyetemmé válásának útjából. Habis László és dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be a felsőoktatási

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Gyakorlati lehetőségek joghallgatóknak ---------------------------------------------------------------4 Összefogott a DEOEC és a Kenézy Kórház ------------------------------------------------------------4

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN SELLŐK. esküvői körkérdés MEGÚJULÓ BÖLCSŐDÉK A VÍZBEN TÓTH KAROLINA ÉS NAGY ANDRÁS. valentin-napi párunk:

EGRI MAGAZIN SELLŐK. esküvői körkérdés MEGÚJULÓ BÖLCSŐDÉK A VÍZBEN TÓTH KAROLINA ÉS NAGY ANDRÁS. valentin-napi párunk: EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 8. évf. 2. szám 2015. február esküvői körkérdés MEGÚJULÓ BÖLCSŐDÉK SELLŐK A VÍZBEN valentin-napi párunk: TÓTH KAROLINA ÉS NAGY ANDRÁS A tartalomból

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 71. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS ARANY JÁNOS PROGRAMOK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRÁJA PÉNZ7 PROGRAM GAZDASÁGI JÁTÉKOK

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER Született negyvenöt éve 11 Magyar Rektori Konferencia az egyetemen 25 Nemzetek gazdasága 29 Labdarúgó Egyetemi Kupa 12 Felújítások egyetemszerte 23 Sástó 2006 Nem, ez a

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. NOVEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. NOVEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. NOVEMBER 14 Irány Amerika! 29 Tóth Henrik tollaslabdázó 11 Rőfi Mónika, az egyetem főtitkára 29 Északi nyár 9 Együttműködés az agráron 19 Bryan Adams Nyelvérzék Azt hiszem, nem meséltem

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK 1 Pedagóguspályán? Mint pedagógusképzõ kart, a JuGyut elkényeztették konferenciák terén az idei évben. Fókuszba került a pedagógiai értékelés és az oktatáskutatás, valamint a gyógypedagógia is, remek lehetõséget

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben,

Fasori Örökdiák. So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz képest, hogy mennyien végeztünk az elmúlt 25 évben, Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2014. SZEPTEMBER 7. SZÁM So WHAT? Kit érdekel?! Ahhoz

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám Diplomata hozzátartozók Egerben Városunkban jártak április közepén a Budapesti Diplomata Hozzátartozók Klub tagjai.

Részletesebben

......2009. január......továbbtanulás 2009...

......2009. január......továbbtanulás 2009... évf 5 szám III 2009 január Továbbtanulás 2009 1 Januári események Továbbtanulás 2009 J A N U Á R 8 Tantestületi értekezlet 9 Wass Albert-emlékműsor az iskolánk előtti emlékkőnél a kollégium tanulói számára

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben