xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010"

Átírás

1 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

2 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási intézményeket bemutató összeállítást. Amikor végiglapozzák ezt a füzetet, szembeötlô az a változatosság, amely a magyar felsôoktatást jellemzi. Az állami egyetemek, fôiskolák mellett alapítványi, egyházi és magánintézmények alapvetô küldetésükben vállalják, hogy tanítványaik, itthonról, határainkon túlról és a nagyvilágból a megfelelô képzettséggel, szakértelemmel, biztos, minôségi tudással, elhivatott szakemberekként lépjenek a munkaerôpiacra és legyenek nemzetük alkotó, kreatív polgárai. A tudás kincs, megosztása kötelesség valljuk mindannyian. Küldetésünk eredményes teljesítésének záloga, hogy az elmúlt évtizedekben komoly eredményeket értünk el a nemzetközileg is számottevô alap-, és alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén. Intézményeink nemcsak a magas presztízsû diploma megszerzésének lehetôségét nyújtják diákjaiknak magyar és számtalan idegen nyelven a bolognai rendszerû képzés keretében, hanem egyfajta életszemléletet is: nyitottságot a világra, a tudományokra, egészséges magabiztosságot és talpraesettséget az élethez. A magyar felsôoktatás nyitottságát igazolja, hogy több ezer külföldi hallgató mellett, több száz külföldi oktató is tagja ennek a közösségnek. Komoly örökséget hagytak ránk tudós elôdeink, és méltán állíthatjuk követendô példaként eredményeiket a mai közel négyszázezres egyetemi-fôiskolai hallgatóság elé. A 20. század legnagyobb tudósai között tartják számon Erdôs Pál matematikust és Neumann Jánost, a modern számítógép atyját. Méltán vagyunk büszkék a 13 Nobel-díjban részesült magyar származású tudósra, akik közül Szent-Györgyi Albert hazánkban végzett kutatási eredményeiért részesült ebben a díjban. Magyar feltalálók nevéhez fûzôdik többek között a gyufa, a szódavíz, a telefonközpont, a golyóstoll, a villanymozdony és a BASIC programozási nyelv megalkotása. Ilyen elôdökkel nem meglepô a magyar felsôoktatás tehetséggondozásának sikere, hiszen legtehetségesebb hallgatóink sorra eredményesen szerepelnek a különbözô tudományági diákolimpiákon. Itt említhetjük például Rátai Dánielt is, aki Leonar3Do nevû találmányával számtalan hazai és világversenyen nyert díjakat. A magyar irodalom alkotói közül világszerte ismerik többek között Márai Sándor és Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas mûveit. A magyar képzômûvészek közül külföldön is sokfelé számon tartják Munkácsy Mihály és Vásárhelyi Gyôzô (Vasarely) alkotásait, a zeneszerzôk közül Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, az elôadók közül Rost Andreát és Kocsis Zoltánt. A filmmûvészet világhírû mesterei az Oscar-díjas Rófusz Ferenc filmrendezô és a szintén ezen díj birtokosa Zsigmond Vilmos operatôr. A legnagyobb sportolók között említik például Hajós Alfrédet vagy Puskás Ferencet, a kortársak közül az olimpiai bajnok Vajda Attila kenust és a vízilabdázó Varga testvérpárt, Dénest és Dánielt természetesen a teljesség igénye nélkül. A Magyar Felsôoktatási Intézmények 2009 kiadvány összeállításával az volt a célunk, hogy betekintést adjunk a magyar felsôoktatás rendszerébe és bemutassuk azt a sokszínûséget, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ajánljuk ezt a kiadványt magyar és külföldi partnereinknek, leendô tanítványainknak. Szabó Gábor A Magyar Rektori Konferencia elnöke

3 A Magyar Rektori Konferencia A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsõoktatási intézményrendszer képviseletét. Tagjai az egyetemek és fõiskolák rektorai. A magyar felsõoktatási intézményrendszer rendkívül sokszínû: állami, egyházi, magán, illetve alapítványi intézmények mûködnek, mindannyiuk bel- és külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában mûködõ MRK látja el, amelynek mûködési feltételeit az intézmények biztosítják. Az MRK a törvény erejénél fogva kiemelkedõen közhasznú szervezet, köztestületként olyan, a felsõoktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a tagsága által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak. Az MRK a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje részére. Az MRK alapszabályában meghatározta mûködésének rendjét. Négyszintû szervezeti rendet hozott létre: A legfõbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (69) rektor a tagja. Az egyetemeket és a fõiskolákat külön egyetemi és fõiskolai tagozat képviseli. A tízfõs elnökség látja el az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 16 döntéselõkészítõ jogkörrel rendelkezõ bizottság mûködik. Testületeink munkáját a fõtitkár által vezetett Titkárság segíti. A felsõoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdekképviseleti eszközöket. Az érdekképviselet legerõsebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsõoktatási szabályozási tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol. Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt vesznek más felsõoktatási szerv, szervezet munkájában. Az MRK tagokat delegál a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsba, a Magyar Ösztöndíj Bizottságba, a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület Kuratóriumába és más fontos, a felsõoktatás és a kutatás területén tevékenykedõ szervezetekbe. Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja. Bevezetõ xxx Elnök: Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora Társelnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Fôiskola rektora Tiszteletbeli elnök: Dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fôiskola rektora A Magyar Rektori Konferencia tagozatai Az Egyetemi Tagozat elnöke: Dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem A Fôiskolai Tagozat elnöke: Dr. Hauser Zoltán, Eszterházy Károly Fôiskola Fôtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége Dr. Szabó Gábor Szegedi Tudományegyetem Sándorné Dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Fôiskola Dr. Rudas Imre Budapesti Mûszaki Fôiskola Ascher Tamás Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Dr. Almási Tibor Baptista Teológiai Akadémia Dr. Bayer József Zsigmond Király Fôiskola Dr. Fodor György Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dr. Hauser Zoltán Eszterházy Károly Fôiskola Dr. Magda Sándor Károly Róbert Fôiskola Dr. Mészáros Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Tulassay Tivadar Semmelweis Egyetem Magyar 1

4 Magyar felsõoktatási intézmények 2009 Közép-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Budapest Közép- Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Régiók xxx 2

5 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) Dr. Szabó Gábor, rektor fõ 871 fõ 1581 UNIVERSITY OF SZEGED Szegedi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés, (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar, Mezõgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és Informatikai Kar, Zenemûvészeti Kar Doktori iskolák Az SZTE-n 19 doktori iskola mûködik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostudományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és Számítástudományi, Informatika Doktori Iskola. (További információ Az egyetemnek jelenleg 2 Tudásközpontja van: Környezet- és Nanotechnológiai RET, Dél-Alföldi Neurobiológiai RET. Cél a felsõoktatás szerepének erõsítése az alap- és alkalmazott kutatásokban. Az egyetem oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert. Jelenleg az intézménynek 30 testvéregyeteme, EU-s programok keretében 290 egyetemmel 520 bilaterális szerzõdése van. Évente kb. 300 külföldi hallgatót fogad az ERASMUS és a CEEPUS programok keretében. Dél-Alföld xxx Eötvös József Fõiskola Kecskeméti Fõiskola 6500 Baja, Szegedi út 2., (79) : Dr. Majdán János, rektor : 1506 fõ : 40 fõ : 1870 Alapképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A fõiskola kínálatában õrzi a hagyományos szakokat. Infrastruktúrája egyre gazdagabb. Új lehetõségeket jelent a Sugovica-parti épületegyüttes birtokbavétele. Alapszakok: andragógia, informatikus könyvtáros, óvodapedagógus, tanító, építõmérnök, környezetmérnök, gazdálkodás és menedzsment. Felsõfokú szakképzések: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, ifjúságsegítõ, intézményi kommunikátor, sportkommunikátor, idegennyelvi kommunikátor, képzési szakasszisztens, közösségi-civil szervezõ, web-programozó, idegenforgalmi szakmenedzser, banki szakügyintézõ, logisztikai mûszaki menedzserasszisztens, hulladékgazdálkodási technológus, pénzügyi szakügyintézõ, számviteli szakügyintézõ Kecskemét, Izsáki út 10., (76) : Dr. Danyi József, rektor : 4800 fõ : 52 fõ : 1910 Alapképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Kecskeméti Fõiskola háromkarú (Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar, Kertészeti Fõiskolai Kar és Tanítóképzõ Fõiskolai Kar) felsõoktatási intézmény. A fõiskola célja, hogy megfeleljen az európai felsõoktatási intézménytõl elvárt követelményeknek. Kimagasló a nyelvi és számítástechnikai, technológiai és ökológiai laboratóriumok, a könyvtár, a diákszálló és egyéb szolgáltatások színvonala. A évben a fõiskola mindhárom karát a karokon folyó képzést a MAB 2015-ig akkreditálta. A fõiskola az ISO 9001: 2000 szerint mûködik. Magyar 3

6 Dél-Alföld Tomori Pál Fõiskola 6300 Kalocsa, Szent I. király út 2-4., (78) : Dr. Meszlényi Rózsa, rektor : 900 fõ : 41 fõ : Szeged, Dóm tér 6., (62) Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola : Dr. Kozma Gábor, rektor : 310 fõ : 24 fõ : 1930 Alapképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A Tomori Pál Fõiskola az egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlõdõ fõiskola Magyarországon. A közgazdaságtudomány és a bölcsésztudomány terén végzi az oktatási tevékenységét. Az egy hallgatóra jutó minõsített oktatók száma legmagasabb a magyarországi felsõoktatási intézmények között. A Fõiskola az ISO 9001:2009 szabvány elõírásai alapján mûködik. A Kalocsán található kollégium az újonnan felvett hallgatóknak tanulmányaik elsõ félévében teljesen ingyenes. A Fõiskola Budapesten is végez oktatási tevékenységet. 4

7 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. (72) Dr. Gábriel Róbert, rektor fõ 750 fõ 1367 Pécsi Tudományegyetem Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar, Illyés Gyula Fõiskolai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Mûvészeti Kar, Pollack Mihály Mûszaki Kar, Természettudományi Kar Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi, Gazdálkodástani, Regionális Politika és Gazdaságtan, Biológia, Földtudományok, Kémia, Fizika, Irodalomtudományi, Nyelvtudományi, Pszichológia, Filozófia, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Neveléstudomány, Elméleti Orvostudományok, Klinikai Orvostudományok, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris Orvostudományok, Egészségtudományi, Képzõmûvészeti Mesteriskola, Építõmûvészeti Doktoriskola Az egyetem 10 karán közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola mûködik, melyek a tudomány és a mûvészetek széles spektrumát ölelik fel. A PTE-nek az ERASMUS program keretében 383 szerzõdése van 25 ország 266 egyetemével, ezen kívül mintegy 50 egyetemközi szerzõdése is, amelyek a hallgatók és az oktatók mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal kulcsszerepet. Dél-Dunántúl xxx Kaposvári Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., (82) : Prof. Dr. Babinszky László, rektor : fõ : 149 fõ : 2000 Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, A Kaposvári Egyetem az ország egyik legfiatalabb egyeteme. Az egyetem négy kara, az Állattudományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai, valamint a Mûvészeti Kar a képzések széles választékával rendelkezik, biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetõségét. Az egyetemhez tartozik az Egészségügyi Centrum, továbbá a Takarmánytermesztési Kutatóintézet. Kiváló infrastruktúra és számos területen világszínvonalú laboratórium, kutató bázis áll rendelkezésre Pécs, Papnövelde u. 1., (72) : Dr. Cziglányi Zsolt, rektor : 118 fõ : 8 fõ : 1742 Magyar 5

8 Észak-Alföld 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. (52) Dr. Fésüs László, rektor fõ fõ 1538 Debreceni Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gyermeknevelési és Felnõttképzési Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Mezõgazdaságtudományi Kar, Mûszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zenemûvészeti Kar Doktori iskolák Az egyetemen 24 doktori iskolában folyik a doktori képzés. Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, mûszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 24 tudományágban ítélnek oda. Az évente felavatott doktorok száma: fõ. Magas szintû kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejûleg támogatott projekt fut. A K+F bevételek évrõl évre növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsõoktatási szektor bevételeinek százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott pályázatok száma megközelíti az 50-t. Két Regionális Egyetemi Tudásközpont mûködik, az MTA 11 kutatócsoport mûködését finanszírozza. Az Egyetemnek több mint 100 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerzõdése és számos nemzetközi szervezetnek is tagja. Nyíregyházi Fõiskola Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. (42) Prof. Dr. Jánosi Zoltán, rektor fõ 155 fõ 1959 Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Bölcsészettudományi és Mûvészeti Kar, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Mûszaki és Mezõgazdasági Kar, Pedagógusképzõ Kar, Természettudományi és Informatikai Kar A Nyíregyházi Fõiskola az Ftv.-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és mûködési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlõdési eredményeire építve, az ország és észak-keleti régiójának olyan felsõoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erõforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegû erõsítéséhez, ezen keresztül, az ország más területeihez viszonyított fejlõdésbeni elmaradottságának mérsékléséhez. A kutatás-fejlesztést támogató stratégia az IFT-ben meghatározott célrendszer megvalósítása, amellyel az intézmény akadémiai programját, ( Esélyteremtõ tudás ) a regionális szerepkörét ( Zöld régió ) és munkaerõpiaci, gazdasági és innovációs hatékonyságát ( Dinamikus térháló ) növelni tudja. A Fõiskola jelentõs partneri hálózatot alakított ki. Ezek a partnerintézmények lehetõvé teszik az irányítás vezetési tapasztalatok kicserélését, a szakmai együttmûködések elmélyítését az oktatás és kutatás területén.

9 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7., (52) : Dr. Csorba Péter, rektor : 900 fõ : 19 fõ : 1855 Szolnoki Fõiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány, (56) : Dr. Székely Péter, rektor : 3600 fõ : 38 fõ : 1976 Észak-Alföld Alapképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, A fõiskola a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének felsõoktatási intézménye, amelynek alapvetõ feladata a tanítóképzés. Emellett kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros, kántor és református hitoktató alapképzési szakokon folytat képzést. Az alapképzésben megszerzett végzettségre épülõ szakirányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést és széles körû felnõttképzést végez, valamint felsõfokú szakképzést. Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók szakmai fejlõdésének elõsegítését is. Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés A Szolnoki Fõiskola két fõ szervezeti egysége: az Üzleti Fakultás (Szolnok), illetve a Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultás (Mezõtúr). Az Üzleti Fakultás turizmus-vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapszakokon képez közgazdászokat, a Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultáson gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mûszaki menedzser és mezõgazdasági mérnök alapszakokon mérnök-képzés folyik. Mindkét fakultás felsõfokú szakképzéssel, szakirányú továbbképzésekkel is várja a tanulni vágyókat! Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola 4044 Debrecen, Kálvin tér 16., (52) Nyíregyháza, Bethlen G. u , (42) : Dr. Fazakas Sándor, rektor : 250 fõ : 18 fõ : 1538 : Dr. Soltész János, rektor : 110 fõ : 17 fõ :

10 Észak-Magyarország 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (36) Dr. Hauser Zoltán, rektor fõ 180 fõ 1774 Eszterházy Károly Fõiskola Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Bölcsészettudományi Kar (BTK), Gazdaságés Társadalomtudományi Kar (GTK), Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (TKTK), Természettudományi Kar (TTK) Az Eszterházy Károly Fõiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minõségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelõ, átjárható, választási lehetõséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével a Bologna-folyamatnak megfelelõen az Európai Felsõoktatási Térséghez csatlakozva az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítõ oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki. Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos mûhely mûködik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsõoktatási intézményekkel történõ együttmûködésen túl, fontos szerepet tölt be a fõiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. Károly Róbert Fõiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36. (37) Prof. Dr. Magda Sándor, rektor fõ 72 fõ 1962 Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Gazdálkodási Kar, Agrár és Vidékfejlesztési Kar A Károly Róbert Fõiskola mûködése embercentrikus, célja külsõ és belsõ vevõi igényeinek maximális kielégítése. A vezetõség szándéka úgy irányítani és mûködtetni az intézményt, hogy neve minõségi garanciát jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A fõiskola missziójának fontos része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelõsség prioritásainak érvényesítése. A minõségközpontú és környezettudatos szemlélet mûködése az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül. Kutatási szervezetek: MTA Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoport; Mezõgazdasági Fejlesztési és Logisztikai Központ; Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Erdõteleki Arborétum, LEADER Központ. Kutatási területek: bioenergetika, környezetvédelem és gazdálkodás, ökonómia, marketing és menedzsment, turizmus-, vidékfejlesztés, növénynemesítés. Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai és tudományos diákköri konferenciák. Együttmûködések: állami hivatalok, bankok, hazai és külföldi felsõoktatási intézmények, ERASMUS. 8

11 3515 Miskolc, Egyetemváros (46) Dr. Patkó Gyula, rektor fõ 351 fõ 1735 Miskolci Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Mûszaki Földtudományi Kar, Mûszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Egészségügyi Kar, Bartók Béla Zenemûvészeti Intézet, Árvay József Gyakorló Általános Iskola Doktori iskolák Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola Az egyetemnek 77 külföldi egyetemmel van együttmûködési szerzõdése. Kutatóintézet: Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Tudásközpontok: Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont, Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. Az egyetemen két kutatócsoport mûködik MTA támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerzõdések száma 135. Az egyetem a CEEPUS programban 40 kelet-közép-európai egyetemmel mûködik együtt Észak-Magyarország Egri Hittudományi Fõiskola Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3301 Eger, Foglár György u. 6., (36) : Dr. Dolhai Lajos, rektor : 150 fõ : 8 fõ : Sárospatak, Rákóczi u. 1., (47) : Dr. Kádár Ferenc, rektor : 113 fõ : 10 fõ :

12 Közép-Dunántúl 8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1. (22) Dr. Szabó Péter Ottó, rektor 8535 fõ 68 fõ 1992 Kodolányi János Fõiskola Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Angol nyelv és Irodalom Tanszék, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék, Módszertani Tanszék, Mûvészeti Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Szociális Tanulmányok Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Történelem Tanszék, Turizmus Tanszék A Kodolányi János Fõiskola (KJF) a hazai felsõ oktatás egyik vezetõ non-profit intézményeként országos szerepkörû, nemzetközi képzési orientáltságú felsõoktatási intézmény, valamint oktatási-kutatási-szakmai tanácsadási kiválóságközpont. A KJF küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsõoktatás versenyképességéhez, a magyar felsõoktatás nemzetközi integrációjához. Programok, Projektek: Autizmus Tudásközpont, MTA RKK-val közös várostérségi egyenlõtlenségek kutatás, Iskolai Szociális Munka, KJF Történeti és Hungarológiai Mûhely, Posztmodernológiai Kut.közp., Kisvállalkozási Kut.csop., Nemzetközi és Interkulturális Kut.csop., Nemzetközi Felsõoktatási Minõség Mûhely, Neveléstörténet Kut csop., KEIRDI. Egyéb adatok 2009-ben: Erasmus partnerségek száma: 130. Kiemelt egyéb megállapodások száma: 47. Pannon Egyetem Veszprém, Egyetem u. 10. (88) Dr. Rédey Ákos, rektor fõ 280 fõ 1949 Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mûszaki Informatikai Kar Doktori iskolák Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai- és Környezettudományok Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola A Pannon Egyetem stratégiai célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a térség versenyképességének növeléséhez, a környezetminõség javításához, a fenntartható erõforrás gazdálkodás megvalósításához, valamint a tudásalapú társadalom megalapításához. Tevékenyen részt vesz az Európai Kutatási Térség kialakításában, az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjaiban, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett Pólus Programban. Az Egyetem intenzíven kapcsolódik a nemzetközi tudományos élethez.

13 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., (25) Dr. Bognár László, rektor fõ 72 fõ 1969 Dunaújvárosi Fõiskola Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Anyagtudományi és Gépészeti Intézet, Déri János Kommunikációs Intézet, Felnõttképzési és Tananyagfejlesztõ Intézet, Informatikai Intézet, Közgazdaságtudományi Intézet, Matematikai Intézet, Nyelvi Intézet, Tanárképzõ Intézet, Természettudományi és Környezetvédelmi Intézet, Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet, Testnevelési és Sportiroda A fõiskola önállóvá válása óta képzési területeinek tudatos fejlesztésével és bõvítésével, valamint közel tízmilliárdos infrastrukturális beruházással hallgatóbarát, európai színvonalú campus-szá, Dunaújváros és a régió szellemi és innovációs központjává fejlõdött. A diákéletet a több mint kétszázhatvan esztendõs selmeci diákhagyományok alakítják tavasza óta elsõként rendelkezik ISO 9001:2000-es nemzetközi minõségirányítási tanúsítvánnyal. A Dunaújvárosi Fõiskola 2006-ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). Emellett gépészmérnöki, mechatronikai, környezetvédelmi és energiaracionalizálási, informatikai, oktatástechnológiai, médiatudományi, társadalomtudományi, gazdálkodási és menedzsment, logisztikai valamint alkalmazott nyelvészeti területeken folytat tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet. Leonardo és Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hallgatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetõen külföldi hallgatók számára is folytat alapképzést angol nyelven. Közép-Dunántúl Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Esztergomi Hittudományi Fõiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., (34) : Dr. Kandikó József, rektor : fõ : 26 fõ : 1992 Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája az üzleti képzési ágban Kereskedelem és Marketing, Gazdálkodási és Menedzsment, valamint Nemzetközi Gazdálkodás alapszakokon képez szakembereket tól a fõiskolán beindult a mûszaki képzés is mechatronika és energetika szakon. A modern tantárgyak, a korszerû tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkezõ felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a részben külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas színvonalú képzés alapját és feltételeit Esztergom, Szent István tér 10., (33) : Dr. Székely János, rektor : 65 fõ : 7 fõ :

14 Közép-Dunántúl Pápai Református Teológiai Akadémia 8500 Pápa, Március 15. tér , (89) : Dr. Vladár Gábor, rektor : 64 fõ : 7 fõ : 1531 Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, (88) : Dr. Varga István, rektor : 250 fõ : 11 fõ :

15 1093 Budapest, Fõvám tér 8. (1) Dr. Mészáros Tamás, rektor fõ 484 fõ 1853 Budapesti Corvinus Egyetem Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Egyetemi képzés (hagyományos), PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Közigazgatástudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi Kar Doktori iskolák Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Kertészettudományi Doktori Iskola, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola A BCE az ország egyik vezetõ egyeteme. Szakjai, karai a legnépszerûbbek közé tartoznak. Menedzsment szakképzése a Financial Times rangsorában a top 50-ben szerepel. Az élelmiszerlánc egyes elemeinek kutatásával foglalkozó tudásközpont második eredményes évét zárta 2008-ban. Széleskörû kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar vállalati szférában, az általuk szponzorált professzori rendszere egyedülálló. Az egyetem élen jár a nemzetköziesedés folyamatában, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Közép-Magyarország 1149 Budapest, Buzogány u (1) Sándorné dr. Kriszt Éva, rektor fõ 115 fõ 2000 Budapesti Gazdasági Fõiskola Alapképzés, Mesterképzés, Fõiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Felsõfokú szakképzés, Felnõttképzés BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Kar; BGF Külkereskedelmi Fõiskolai Kar; BGF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar; BGF PSZFK Salgótarjáni Intézet; BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézet A Budapesti Gazdasági Fõiskola küldetése, hogy a gazdaság- és társadalomtudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén magyar és idegen nyelven az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felnõttképzésben, a felsõfokú szakképzésben, az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, vezetõ gazdasági felsõoktatási intézmény legyen. A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széles körû szakmai elismertséggel rendelkezõ munkatársak; a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. Ehhez hozzájárul az ERASMUS keretében megvalósuló kiterjedt hallgatói és oktatói mobilitás is. 13

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás.

Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. KÖSZÖNTÔ 10. NEMZETKÖZI OKTTÁSI SZKKIÁLLÍTÁS Kedves Látogatók! Mint Önök is tudják, ez már a tizedik, jubileumi Educatio Kiállítás. Ez a tény önmagában is mutatja, mennyire szükség van arra, hogy a felsőoktatási

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2008 2011 SOPRON 2008 Nyugat-magyarországi Egyetem, Intézményfejlesztési Terv 2008-2011 Készült a felsoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben