20 éves a JMK színházépülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 éves a JMK színházépülete"

Átírás

1 Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek összefogásának, közös beruházásának eredményeként elkészült a fenti falvak közel 30 kilométer összhosszúságú szennyvízcsatorna-hálózata. A mûszaki átadás és a sikeres nyomáspróba után a rendszert a kivitelezõ Boroszlán Rt. múlt pénteken adta át a polgármestereknek és az üzemeltetõ Pápai Vízmûnek. Bõvebben a 2. oldalon Egyetemi pedagógiai szak Pápán 20 év 20 napban 20 éves a JMK színházépülete Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Áldott karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk! A következõ tanévben, azaz szeptember elsejétõl városunkban újabb egyetemi képzés indul. A Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Karának Pedagógiai Kutatóintézetében pedagógia szakon szerezhetnek felsõfokú oklevelet a fiatalok. Részletek a 3. oldalon december 15-én este került sor a húszéves fennállását ünneplõ színházépület rendezvénysorozatának ünnepi programjára. Az emeleti elõtérben 18 órakor nyílt meg a Pillanatképek címû kiállítás, amely az eltelt idõszak rekvizitumait, dokumentumait gyûjti csokorba. Kovács Gyöngyi hegedû- és Beke Dávid trombitaszólója után a Vadvirág párosa köszöntötte az érdeklõdõket, majd dr. Kovács Zoltán polgármester nyitotta meg a kiállítást. Megnyitóbeszédében hangsúlyozta a Jókai Mór Mûvelõdési Központ szellemi fellegvárként való mûködését, illetve azt, hogy az általa mûködtetett amatõr mûvészeti csoportok fontos szeletét képviselik a város kulturális életének, hiszen utazó nagykövetként nemcsak belföldön, de határainkon kívül is képviselik, népszerûsítik városunkat. Folytatás az 5. oldalon Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy lapunk következõ száma január 12-én jelenik meg.

2 2 Pápa és Vidéke december 22. Nagytevel és környéke Elkészült a csatornahálózat Folytatás az 1. oldalról Karácsony elõtt tíz nappal háromévi építés után megindulhatott a csatornahálózat rendszeres üzemeltetése. A közel egymilliárd forintos beruházást pályázatokból (állami, településfejlesztési és környezetvédelmi támogatásokból) önkormányzati hitelbõl, lakossági hozzájárulásból valósították meg. A fejlesztésben Nagytevel gesztorként vett részt. A négy településen kedvezõen alakult a rákötésszám is. A lakosok közül ezerharmincan csatlakoztak a hálózathoz, ez kb. 90 százalékos rákötöttséget jelent. - Úgy gondolom, az emberek rájöttek arra, hogy megéri csatlakozni a csatornahálózatra, hiszen jövõ évtõl környezetterhelési díjat kell fizetni azoknak, akik nem végeztetik el a rákötést. A csatornahasználat pedig olcsóbb, mint az említett díj. A rácsatlakozással természetesen a környezetünket MSzP-sajtótájékoztató is nagymértékben védjük mondta Babits Emil, Nagytevel polgármestere, aki a beruházás sikeres befejezése után már a következõ fejlesztés dolgozik. megvalósításán - Nagyon szeretnénk, ha egy 4,5 kilométeres aszfaltos utat tudnánk építeni a 83-as útra csatlakoztatva. Ha ez megvalósulna, a nagytevelieknek és környékbelieknek nem kellene beutazniuk Pápára, ha Veszprémbe szeretnének utazni. Az út már létezik egyébként, csak murvával fedett, jó lenne, ha aszfaltossá lehetne alakítani. Ez az út egyben balatoni kerékpárútként is funkcionálhatna tette hozzá a polgármester. Babits Emil azt mondta, az út megvalósításához is várják a segítséget és együttmûködést az országgyûlési képviselõktõl, akik a csatornahálózat kiépítéséhez is nagy segítséget nyújtottak. Nem sértett törvényt a Hungarotel Szirbek Rita önkormányzati képviselõ és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ helyi és országos ügyekkel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót pénteken a Magyar Szocialista Párt Pápa és Környéke Szervezete irodájában. Az állami költségvetés helyi önkormányzatokat érintõ részével kapcsolatban Gõgös Zoltán a következõket mondta: - Korábban elhangzott, hogy az elõzõ évek fekete évei voltak a településeknek. Ha az önkormányzati igazgatás költségeit nézem, akkor lehet azt mondani, hogy folyamatosan voltak megtakarítási igények, viszont soha ennyi fejlesztés nem történt fõleg a kistelepülések szintjén a térségben. Mint mondta, játszóterek, sportöltözõk, orvosi rendelõ, ravatalozó építése, felújítása történt meg Pápa környékén. A magyar intézményi költségvetési rendszert kinõtte az idõ folytatta. Magyarország ennyire nem gazdag, hogy ilyen szinten tartsa fenn az intézményeit. Ez igaz a fõhatóságra és igaz a települési önkormányzatokra is. Példaként említette, hogy egyes európai országokban lakosságszámhoz kötik azt, hogy milyen szintû legyen a helyi közigazgatás. - Nem biztos, hogy minden településen fõállású vezetõnek kell lenni, és nem biztos, hogy minden településen ügyintézésre alkalmazottat kell tartani - mondta Gõgös Zoltán, majd kiemelte, az elmúlt évben a térség egyetlen települése sem került csõdhelyzetbe, több település is köztük Mezõlak, Magyargencs és Kemenesszentpéter - kapott az év végén segítséget, amely az intézményi mûködési zavaraikat kezelte. Mint elhangzott, az eljövendõ idõszakban elsõsorban a fejlesztésre, a gazdaság élénkítésére kívánnak pénzt fordítani, mert az egy idõ után megjelenik a településeken is. A sajtótájékoztatón Gõgös Zoltán bejelentette, jó ötletnek tartotta azt, hogy a város egy garnitúra téli gumit ajándékozott a mentõállomásnak, ezért maga is csatlakozik a kezdeményezéshez, és magánemberként egy garnitúta téli gumit vásárol a mentõknek. Mint mondta, reméli, hogy az akcióhoz mások is csatlakoznak majd. Mint elhangzott, az elmúlt idõszakban több észrevétel is érkezett a MÁV új menetrendjével kapcsolatban. A problémákkal a képviselõ megkereste a vasúttársaság vezetését, akik ígéretet tettek arra, hogy orvosolják a problémát. Mint arról már hírt adtunk, a Hungarotel ZRt-vel kapcsolatos problémákkal Gõgös Zoltán megkereste a Gazdasági Versenyhivatalt. A válasz, mely szerint nem történt törvénysértés, a közelmúltban érkezett meg. Az új mentõállomás építésével kapcsolatban Szirbek Rita elmondta, közös sikerként tartják számon a beruházás megvalósulását, melyet a megyei önkormányzat, a városi önkormányzat és az Országos Mentõszolgálat is támogat. -p- Testületi ülés Költségvetés, környezetvédelem és labdarúgás Tizennégy napirendi pontot tartalmazott a képviselõ-testület ez évi utolsó ülése. A programon - többek között - elfogadták a évi háromnegyed éves és a évi átmeneti gazdálkodást, módosították a környezetvédelmi rendeletet, és szó esett a Lombard-Pápa Termál FC szereplésérõl is. Az ülés elején dr. Kovács Zoltán polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a mentõállomás kialakításának forrásai teljes egészében biztosak és az új központi ügyelet kialakítására is tízmillió forintot kapott az önkormányzat. Így a mentõállomás és a központi ügyelet egy helyre kerül. Ezzel Pápán a magyarországi városok közül az elsõk között valósul meg az egyébként uniós elõírás. Az elsõ napirendi pontban beszámoló hangzott el a évi háromnegyed éves gazdálkodásról. Mint elhangzott, a bevételek nem teljesültek, zömében állami pénzek (80 millió forint áfa, 90 millió forint címzett támogatás, 24 millió forint a vízügyi, 9 millió forint a területkiegyenlítési alapból) hiányoznak, de vagyonértékesítési bevétel sem teljesült. A hiányok a mûködést nem veszélyeztetik. A pénzügyi osztályvezetõ optimizmusát fejezte ki azügyben, hogy a bevételek még az év utolsó két hetében megérkeznek. Az ülésen elhangzott, a Tarczy Lajos Általános Iskola felújítására szánt 960 millió forinttal 11 milliárd 624 millió forintra emelkedik a költségvetés fõösszege. A program harmadik napirendi pontjában átmeneti rendelkezést hoztak 2006 elsõ hónapjainak átmeneti gazdálkodása is, eszerint az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen jövõ év elején az idei év kondíciói alapján mûködik a város. Az ülésen környezetvédelmi rendeletet is elfogadtak a képviselõk, mely szerint továbbra is fontos városunkban a füst- és zajterhelés alacsony szinten tartása. A környezetvédelmi rendelet tárgyalása során szó esett a parlagfûmentesítésrõl is. Dr. Kovács Zoltán elmondta: a év inkább a figyelmeztetéssel telt el, nem a bírságolás volt a cél. A környezetvédelem kapcsán elhangzott, örvendetes, hogy a város szennyvízcsatorázottságságának mértéke jövõre eléri a száz százalékot. Problémát okoz azonban, hogy az elkészült hálózatra nem mindenki köti rá a saját házi csatornarendszerét. Emiatt vezették be azt a törvényi szabályozást, mely ilyen esetekben környezetterhelési díjat ír elõ. A díj bevezetése fokozatos lesz, mértéke évente növekszik majd. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítására a törvényi szabályozás megváltozása miatt került sor. A rendelet könnyítést ad a vállalkozásoknak. A képviselõk megszavazták a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti ellátásokért fizetendõ intézményi térítési díjak összegét. Ezek a megye városai között Pápán az egyik legalacsonyabbak. Ugyanez mondható el a helyi autóbuszközlekedés tarifáiról is. Jövõre a helyijárat vonaljegy 120 forint lesz, az összvonalas bérletért 2980 forintot, az egyvonalas bérletért 1875 forintot, a tanuló és nyugdíjas bérletért 985 forintot kell majd fizetni. Bebes István,a helyi Volán vezetõje az ülésen elmondta: megvalósították az autóbuszpályaudvar és az ipari park közötti helyi közlekedést; a felmérések szerint némileg csökkenõ tendenciát mutat az utasforgalom Pápán, és tervezik a helyi közlekedési rendszer felmérését, esetleges átalakítását, javítását. Megszavazták a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását is, mely szerint bár a szemétszállítás díjai emelkednek jövõre, a pápai díjak még így is a legalacsonyabbak lesznek a megyében. A testületi ülésen Pintér Ferenc vezetõ tervezõ részletesen bemutatta a Külsõ-Várkert szabályozási tervét, és az ehhez kapcsolódó település- Békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk dr. Kovács Zoltán polgármester szerkezeti módosításokat. A szabályozási terv fõ célja a Várkertfürdõ bõvítési lehetõségeinek biztosítása, az ide kapcsolódó üdülõ- és kiszolgáló intézményi területek kialakítása, valamint a meglévõ sportterületek rendezése. A területen elsõsorban magánberuházások keretében pihenõ, rekreációs, vendéglátó övezetet alakítanának ki, a zöldterület maximális védelme mellett. Pintér Ferenc megjegyezte: látva az elmúlt 15 év városi fejlõdését, belátható idõn belül a mostani tervek is megvalósulhatnak. Az idei év adataira épül a jövõ esztendõ költségvetési koncepciója, melyet az év elején részletesen tárgyal majd a testület. Annyi azonban bizonyos, hogy jövõre a helyi adók nem fognak emelkedni. De már az is látszik, hogy az államtól jövõre 150 millió forinttal kevesebb pénz jut a városba. A program végén a Lombard FC tulajdonosát és ügyvezetõjét hallgatták meg a képviselõk a pápai csapat õszi szereplésérõl. Bíró Péter tulajdonos elmondta, a csapat eredménytelenségét saját hibák, a játékosok hibái, valamint a körülmények szerencsétlen alakulásai okozták. A csapatépítésben koncepciójuk az volt, hogy új tehetségeket igazoljanak a gárdához. A leigazoltak azonban nem hozták a várt eredményt. A hazai játékosok értékrendje rendkívül alacsony mondta Bíró Péter -, szerzõdéseikért rendkívül magas árat kérnek. Éppen ezért a jövõben inkább külföldrõl szereznének futballistákat (jelenleg két brazil játékossal tárgyalnak). Valójában Pápán az utánpótlás lenne a jövõ útja, de ez minimum öt év múlva jöhet csak szóba, jegyezte meg a csapattulajdonos. Dr. Kovács Zoltán a napirend végén hozzátette, rendkívül fontos lenne a szurkolók, a város és a csapat közötti bizalom visszaállítása, mert a jövõ a foci szempontjából csak így lehet eredményes. vb a város minden polgárának. dr. Áldozó Tamás alpolgármester

3 2005. december 22. Pápa és Vidéke 3 Evangélikus adventi játszóház A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye szervezésében adventi játszóházra került sor december 17-én, szombaton a Gyurátz Ferenc Evangéli- levélíró pályázat eredményét. A rajzokon Zákeus történetét kellett megjeleníteni, a levelek pedig az emmausi tanítványok nevében készültek el. A rajz- kus Általános Iskolában. A pályázaton ötletességéért délelõtt házigazdája különdíjat kapott Hajdú Licsauerné Gyenge Katalin egyházmegyei katechetikai elõadó volt. A programban szerepelt közös énektanulás gitárkísérettel, karácsonyi angyalka készítése, játék, Edina, legfiatalabb pályázóként Veres Luca. Azelsõ helyezett Szakács Martin,a második Kató Ágnes,aharmadik Varga Péter lett. A levelet írók között a leg- díjátadás, karácsonyi jobbnak Krivácsi Márton csuhédíszek készítése és bizonyult, a második helyet közös áhítat is. A mintegy negyven, hitoktatásban részesülõ Sanda András érte el, míg a harmadik Szabó Krisztián gyermek számára lett. Különdíjat kapott igazi ajándék volt a délelõtt. Kiderült, hogy egy Ungvárszki József. A díjkiosztás után a titkok háza, tollangyalka elkészítése finom tízórai és sok közös nem is egyszerû feladat, a sikerhez a szülõk segítsége is szükséges. A délelõtt folyamán hirdették ki az egyházmegye által kiírt rajz- és játék várta a gyermekeket, akik a délelõtt folyamán elkészítették az otthoni karácsonyfa díszeit is. Nagy Imre FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló, többször módosított 20/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT érdemérem, valamint Pápa Város Díszoklevelének adományozására. PÁPA VÁROSÉRT érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlõdése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. Pápa Város Díszoklevele személynek, közösségnek, intézménynek adományozható, ha a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a mûvészetek és az irodalom, az egészségügy, oktatás, nevelés, közmûvelõdés és egyéb területen kiemelkedõ, eredményes munkát végzett. Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható. Az adományozásra ajánlást tehetnek: - Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének bizottságai, a képviselõtestület tagjai, - az önkormányzat tisztségviselõi, - pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, - magánszemélyek. Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség megnevezését, tevékenységének, mûködésének ismertetését, az elismerés alapját képezõ mû, alkotás, cselekmény bemutatását, dokumentációit, a fentiek városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ajánlást legkésõbb január 31-ig lehet Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének címére (Pápa, Fõ u. 12.) a Polgármesterhez eljuttatni. Egyetemi pedagógiai szak Pápán Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a játszóházat mûködtetõ Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány alapítója köszöntõjében visszaemlékezett a kezdetekre, a játszótér építésére, a zord idõben megtartott megnyitóra. Kiemelte, a játszótér játszóház program filozófiája, hogy a gyerekeknek választási lehetõséget kínáljon a szabadidõ hasznos eltöltése és a káros szenvedélyek között. Mint mondta, már a megnyitáskor tudták, hogy a létesítmény mûködtetéséhez nagyon sok önzetlen támogatóra lesz szükség. - Akkor már azt is tudtuk, hogy ha 2002-ben szebb világ jött volna, akkor egy újabb hasonló játszótér Folytatás az 1. oldalról A pedagógiai szak pápai beindulását múlt pénteken délelõtt jelentette be Dr. Zsolnai József professzor azon a tájékoztatón, amelyet tartottak a pápai középiskolai igazgatók számára a Városházán. Magyarországon a felsõoktatás szerkezete szeptember elsejétõl megváltozik, átáll az angolszász típusú ún. bolognai képzési rendszere. Pápán az elkövetkezõ tanévben húsz fõ pedagógia szakos nappali tagozatos hallgató kezdheti meg tanulmányait. - Nyilvánvaló, hogy a pápaiak kihasználhatják azt az elõnyt, hogy elsõként juthatnak be a képzésbe, aztán késõbb megyünk majd a megyébe, aztán Dunántúl, majd az egész ország következik mondta Dr. Zsolnai József professzor emeritusz, az MTA doktora. A pedagógia szakos képzés hat féléves alapképzés lesz, de két féléves mesterképzés is fog rá épülni. - Ami ebbõl már Pápán furcsa mód adott, és sehol máshol nincs Magyarországon ilyen kisvárosban, az a doktori képzés. A mesterképzés sehol nincs meg, az alapképzési szakok ban indulnak szerte az országban. Hosszú vita elõzte meg Magyarországon a minisztériumban, a parlamentben az új rendszer bevezetését, de végül is szeptemberben elindulhat az újfajta felsõoktatási képzés. Pápát pedig az a szerencse érte, hogy a Veszprémi Egyetem a pedagógiai szakot Pápára helyezte tette hozzá Dr. Zsolnai József, akitõl megtudtuk, õ maga már a kilencvenes években kutatóként azon dolgozott, hogy az újfajta felsõoktatási képzést, a bolognai rendszert bevezessék Magyarországon. - Ez az angolszáz képzési mód a tömegképzés kereti között próbálja együtt tartani a mesterképzést és a tudományos képzést. A három szakaszból (alapképzés, mesterképzés és doktori képzés) álló oktatási rendszerre eddig még nem volt példa hazánkban. Ennek én természetesen híve és elkötelezettje vagyok, mert tudom, hogy kivitelezhetõ - mondta Dr. Zsolnai József. A középiskolai igazgatók számára megtartott tájékoztatón dr. Áldozó Tamás alpolgármester elmondta, a képzés helyszíne az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola átalakítás alatt álló leánykollégiumában lesz. Az átalakítást a fenntartó megyei önkormányzat finanszírozza. A pápai pedagógiai szak a felsõoktatási tájékoztatóban is megtalálható, a Veszprémi Egyetem képzései között. Varga Bea Támogatókat köszöntöttek Péntek délután, miután kis barátai hazamentek, nem csendesedett el a Zárda utcai Játszóház. Vendégeket vártak. A Máltás Játszóháznak kedves felnõtteket, akik az év folyamán és legtöbben évek óta sokat tettek azért, hogy az itt töltött idõ, a rendezvények és a szürke hétköznapok mindenki számára felejthetetlenek legyenek. Õk a Játszóház szponzorai, mecénásai, akik különféle felajánlásokkal segítették az itt dolgozó elhivatott kis csapat munkáját. épülhetett volna a város egy másik pontján. De aztán nem ez történt. A körülmények olyannyira megváltoztak, hogy a korábbi támogatásokból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mára egy fillért sem kap erre a célra. Azt is mondhatjuk, hogy bizonyos szinten ma nem fontos, hogy ilyen játszóházak mûködjenek az országban hangsúlyozta. Mindezek után köszönetet mondott a támogatóknak, akik fontosnak érzik, hogy ezt a kezdeményezést segítsék. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselõi levélben köszöntötték a támogatókat. Mezõné Takács Andrea,a játszóház vezetõje lapunk kérdésére elmondta, sokaktól, sokféle támogatást kapnak. Vannak, akik anyagilag segítik a mûködésüket, vannak, akik különféle felajánlásokkal. Mások használt játékokat vagy ruhanemûket hoznak a játszóházba, és vannak, akik a szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy különféle foglalkozásokat tartsanak a játszóházban. Foglalkozásokat, programokat pedig találhat bõven, aki ellátogat ide. Most a karácsonyi készülõdés jegyében zajlanak a kézmûves foglalkozások. Szebbnél szebb díszek, apró ajándéktárgyak készülnek a kis mesterek kezei között, melyet a játszóház karácsonyi vásárán megvásárolhatnak az érdeklõdõk. A ház a téli szünidõ alatt karácsony elsõ és második napja és újév kivételével folyamatosan, 10 és 18 óra között várja a gyerekeket és a szülõket. Karácsony után pedig birtokba vehetik az új játékokat, melyeket a játszóházi gyerekeknek hoz a Jézuska. Papp Eszter Látássérültek csoportjának karácsonya December 13-án, kedden délután a polgármesteri Hivatal B épületének nagytermében tartotta karácsonyi összejövetelét a Látássérültek Pápai Csoportja. Barbai Zoltán, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy a karácsonyt a szeretet és a béke jegyében ünneplõ tagok év közben gyûjtöttek a mostani összejövetelre és pályázati támogatást is kaptak a fehér asztalos ünnepléshez. A Pápai Látássérültek Körzeti Csoportjának százharminchat tagja van, ebbõl a klub állandó létszáma körülbelül negyven fõ. A foglalkozások havi rendszerességgel, minden hónap második keddjén zajlanak. A karácsonyi ünnepségre a tagság közel hetven százaléka jött el, ami azért is öröm, mert jelzi, hogy nagy az érdeklõdés a szervezet munkája iránt. Sokan aktívan kapcsolódnak be ebbe a munkába, és figyelemmel kísérik a megyei és országos történéseket is. Az ünnep elsõ részében az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola tanulói betlehemes játékot adtak elõ, majd a klub vezetõje és Barbai Zoltán köszöntötték a megjelenteket, rövid tájékoztatást adva a megyei és az országos szövetség elmúlt idõszakbeli munkájáról. Barbai Zoltán beszámolt arról is, hogy a megyei egyesület pályázaton nyert pénzösszegét olyan segédeszközök vásárlására fordítják, amelyeket bemutatva sokan megismerhetik az életüket megkönnyítõ eszközök, felszerelések használatát. A klub tervei között szerepel egy januári jótékonysági est rendezése, amelynek bevételét a Gyertyafény Alapítványon keresztül látássérült általános iskolások támogatására ajánlják fel. Az ünnepi alkalom vendégeként dr. Vörös Ibolya orvosként, képviselõként és magánemberként is boldog ünnepet kívánt a klub tagjainak. Dr. Áldozó Tamás alpolgármester szintén a közelgõ ünnepre vonatkozó jókívánságait fogalmazta meg. Az összejövetel a Pápa város önkormányzata és Pápakovácsi képviselõ-testülete által biztosított vendéglátással ért véget. Nagy I.

4 4 Pápa és Vidéke december 22. Szépkorúak karácsonya December 16-án délután a Városi Sportcsarnokban látták vendégül a pápai szépkorúakat. Az idõsek karácsonyi köszöntésén dr. Németh Márta, a megyei közgyûlés alelnöke, dr. Kontrát Károly és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ is részt vett. A vendégeket dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy Pápa város önkormányzata ilyen módon is elismeri a nyugdíjasok aktív korban a városért végzett munkáját. A karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepe, s a város jelképes ajándékcsokorral is készült a jeles alkalomra. Az elmúlt év nem volt könnyû senki számára, sok gond és baj kísérte a nyugdíjasok életét. A város nem felejti el, hogy épületek, üzemek, gyárak, utak, járdák, fák, bokrok, parkok dicsérik a szépkorúak keze munkáját. Nehéz idõszakban, történelmi sorsfordulók idején is tették a dolgukat, s ezért csak köszönet jár. A gondoskodás a szociális ellátó rendszer szélesítésével valósulhat meg, s ez nemcsak az anyagi támogatásban, hanem otthonok építésében, jelzõrendszeres szolgálat létrehozásában, házi szociális gondozás kiépítésében is megnyilvánul. S bár az ünnep ma elüzletiesedett, a nyugdíjasok sokat tehetnek azért, hogy ez megváltozzék. Szeretetet és törõdést adhatnak a fiatalabbaknak, tapasztalataikkal segíthetik õket. A köszöntõ után került sor a Pegazus Színház ünnepi mûsorára, amelyben kuplék, operett dallamok hangoztak el. Az ünnepi alkalomból a szépkorúak a város ajándékait is átvehették. Nagy I. Ünnepek az otthonházban A Vörösmarty úti otthonház kiváló kapcsolatot tart fenn a Tarczy Lajos Általános Iskolával. Patronáló osztályuk, a 7. b, évente több alkalommal is látogatást tesz az otthonban, ahol közös programokon vesznek részt az idõsek és a gyerekek. Már megtalálták a patronáló osztály utánpótlását is. Az 1. b-s kisdiákok Bánhidiné Bolla Zsuzsanna és Süle Judit vezetésével november közepén mutatkoztak be az otthonház lakóinak egy kedves õszi zenés-verses összeállítással. December 6-án nagy meglepetés érte a 7. b osztály tagjait. Az osztályfõnöki órán ugyanis megjelentek az otthon lakói, és maguk készítette Mikulás-ajándékkal lepték meg a gyerekeket. A közelmúltban fõvel megalakult a Vörösmarty úti otthonház kulturális csoportja, akiknek az elsõ nagy fellépése volt, amikor az Egyesített Szociális Intézmény másik otthonaiban élõk elõtt bemutatták karácsonyi mûsorukat. Ezen kívül az elmúlt hétvégén felléptek a Tapolcafõn megrendezett nyugdíjasok karácsonyán is. Az otthonház következõ ünnepi rendezvényét december 23-án délután tartják. Ide a lakók családtagjait várják közös ünneplésre. Papp Színes ünnepi mûsor és szeretetvendégség Nyugdíjasok karácsonya Tapolcafõn Támton Györgyné (Döbrönte): - Otthon, családon belül töltjük az ünnepeket. Semmi különlegeset nem tervezünk. A karácsonyi asztalra hal, rántott sajt kerül és természetesen bejglit is sütünk. Összegyûlik a család. Két lányom van, az egyik már férjnél, a másik a barátját hozza, így leszünk együtt. Karácsony elsõ napján meglátogatjuk a mamát, testvérek, rokonok jönnek hozzánk. Szilveszterkor pedig az unokánkra fogunk vigyázni, azért, hogy a fiatalok szórakozni mehessenek. De azelõtt sem szoktunk máshol szilveszterezni. Tévénézéssel telik majd az idõ. A mûsorok ilyenkor lehetnének jobbak is, a Tapolcafõn hetedik alkalommal ünnepelték a karácsonyt a nyugdíjasokkal. Az idei rendezvényre is karácsonyi díszbe öltözött a tapolcafõi mûvelõdési ház az elmúlt héten vasárnap. A programon dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere, országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt, a színes ünnepi mûsorban szerepeltek óvodások, a Tapolcafõi Színjátszó Kör betlehemes játékot adott elõ, a pápai Vörösmarty utcai otthonház lakói karácsonyi mûsorral kedveskedtek, a Tapolcafõi Forrás Népdalkörtõl pedig karácsonyi énekeket hallhattunk. Az ünnepi rendezvényre mind a három felekezet lelkipásztora ellátogatott, Pályi Gábor római katolikus plébános, Görög Zoltán evangélikus lelkész és Apostol Pál református lelkész karácsonyi üdvözlete tette teljessé a programot, amely imával és szeretetvendégséggel zárult. A karácsonyi ünnepségrõl Takácsné Molnár Eszter, a tapolcafõi mûvelõdési ház vezetõje tájékoztatta újságunkat. - Az idõs emberek bárhol élnek, akár idõsek otthonában, családi környezetben, esetleg egyedül otthon, magányosan, magukban hordozzák kincseiket, az Istenbe vetett hitüket, a magyar kultúránk legdrágább értékeit, a népdalokat, a népszokásokat, a tradíciókat. Ismerik a klasszikus emberi Ön hol tölti az ünnepeket? A hét végén itt a karácsony, azután a szilveszteri mulatság ideje következik. A szenteste a családé, szûk körû, bensõséges együttlét, ajándékozás, halvacsora. Az ünnep lehetõséget biztosít szeretteink, rokonaink meglátogatására is. Szilveszter estéjén megtelnek a pápai szórakozóhelyek, ahol meglehetõsen tág anyagi határok között (hat és tizenkét ezer forint átlagban) részesülhetünk kitûnõ, libamájas, zenés vacsorában és éjféli pezsgõ-virsliben. A választás csak rajtunk múlik. Körkérdésünkben arra kerestük a választ, ki hogyan ünnepli a karácsonyt és az új év kezdetét. Támton Györgyné régiek valahogy élvezhetõbbek voltak. Kristóf Jácint (Gyömöre): - Az ünnepeket családi körben töltjük, legföljebb a rokonokat látogatjuk meg. Szenteste az otthoni köszöntés, ajándékozás után a szülõkhöz megyünk. Az ünnepi étel természetesen mákos és diós kalács, töltött káposzta és kocsonya lesz. Karácsony napján a vidéki rokonokhoz, nagyszülõkhöz látogatunk el. A szilveszter munkával telik, feleségem a vasúton dolgozik, én vigyázok a gyermekekre. Tavaly éppen fordít- Kristóf Jácint értékeket, a becsületet, a tisztességet, az emberbaráti szeretetet. Kötelességünk megbecsülni õket, hiszen egy élet munkája, egy élet tapasztalata áll mögöttük. Az idõs emberektõl tanultuk meg, hogy a szeretet és a békesség örökösei vagyunk. Ezt a szeretetet tovább is lehet adni, jó szóval, türelemmel, kedves mosollyal, segítõkész szeretettel, együtt érzõ szívvel, Krisztusra mutató bizonyságtétellel. A településen hagyománnyá vált, hogy a Tapolcafõn élõ nyugdíjasok karácsonykor édességcsomagot kapnak, amely a polgármesteri hivatal ajándéka. Tapolcafõn 260 regisztrált nyugdíjas él, mindenki, minden évben egységes csomagot kap. Aki beteg, vagy nem tudott most eljönni, azoknak személyesen adják át az ajándékot. - Tapolcafõn három történelmi egyház mûködik, a római katolikus, az evangélikus és a református. A lelkipásztorok mindig a lakosság által megbecsült, köztiszteletnek örvendõ emberek voltak, az egyházi ünnepeket, így a karácsonyt is méltóképpen ünnepelték az itt élõ emberek. Minden család, amelyik gyülekezethez tartozott tradicionálisan vett részt az egyház által tartott ünnepi alkalmakon, adventi áhítaton, bibliaórán, istentiszteleten. Tapolcafõn mindig szép karácsonyok voltak. Jézus Krisztus születésének ünnepét szeretetteljes, békés légkörben, kellõ tiszteletadással élték meg a családok mondta lapunknak Takácsné Molnár Eszter. Polgár Szilárd va volt. Tévézünk, pihenünk. Remélem, elfogadható lesz a mûsor. Molnárné Ligmond Anett (Pápa): - Vasárnap már korán reggel a szüleinkhez megyünk, meglátogatjuk anyósomat. Szenteste halászlét fõzök és természetesen nem hiányzik a bejgli sem. Anyósom finomat tud sütni. Szilveszterkor otthon leszünk, hiszen a gyermekünk még pici, a férjem pedig újévkor már dolgozik. Nézzük majd a tévét, bár a mostani mûsorok nem nagyon tetszenek. Régebben eljártunk szórakozni, fõként olyan helyekre, ahol táncolni és vacsorázni is lehetett. Remélem, néhány év múlva újra lesz erre lehetõségünk. Nagy I. Molnárné Ligmond Anett

5 2005. december 22. Pápa és Vidéke 5 Muzsikáló évszázadok A barokktól az operettig A JMK Kamarazenekar ünnepi koncertje Idén ünnepljük a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházépületének húszéves évfordulóját. A jeles esemény alkalmából nagyszabású rendezvénysorozat vette kezdetét decemberben, amelynek keretei között húsz napon keresztül tartalmas programokkal várták és várják az érdeklõdõket. Ezen rendezvények között szerepelt a JMK Kamarazenekarának Muzsikáló évszázadok címû koncertje is december 13-án. A színvonalas elõadáson Szóka Júlia és Horváthné Eisenbeck Ágota énekelt, Karvaly Szilárd oboán, Nagy Tibor hegedûn Szakács Anita pedig csellón közremûködött. Az ünnepi koncertrõl Bódi Lászlót, a JMK Kamarazenekar karnagyát kérdeztük. - Az eltelt évek alatt megszokta tõlünk a pápai közönség, hogy decemberben a JMK Kamrazenekar adventi vagy karácsonyi koncertet ad. Ebben az évben egy speciális hangversenyt hallhatott tõlünk a publikum, hiszen 2005-ben ünnepeljük a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházépületének húszéves évfordulóját. Teljesen természetes, hogy azok az együttesek, csoportok, amelyek a JMK védnöksége, támogatása, fenntartása alatt mûködnek, ilyenkor ünnepi mûsorral készülnek. A hangverseny programja hatalmas ívet járt be, a barokk muzsikától egészen az operett dallamokig tartott a repertoár. Az ünnepi mûsor elsõ fele komolyzenével indult Bach, Mozart, Haydn után a romantika felé folytatódott a program 20 év 20 napban Folytatás az 1. oldalról A fotókon munkájuknak, életüknek fontos állomásai láthatók. Dr. Kovács Zoltán elismerését fejezte ki a mûvelõdési központ dolgozóinak, akik alkotó részesei voltak az elmúlt húsz év folyamatos fejlõdésének. A megnyitót követõ gálán Veszpréminé Turtsányi Valéria igazgatónõ köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük dr. Kovács Zoltánt, dr. Kontrát Károly és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõket, dr. Németh Mártát,a megyei közgyûlés alelnökét, Borbáth Erikát, az Országos Mûvelõdési Intézet igazgatóját, Mihály Máriát,aSzépmûvészeti Múzeum igazgatóhelyettesét és Horváth Violát, a Megyei Mûvelõdési Központ vezetõjét. Beszédében az eltelt idõszakról szólt, amely történelmi léptékkel mérve nem nagy idõ, számvetésként viszont jó alkalom arra, hogy felmérjék, mi a hozadéka a színházépület belépésének a város kulturális életébe. A város polgárai számára kitágult a mûvészvilág, értékes darabok, kitûnõ színészi alakítások tették emlékezetessé az egészen Erkel Ferencig. A koncert második részében az operett irodalomba tett kirándulást az együttes, Lehár Ferenc és Kálmán Imre örökzöld muzsikája után Strauss polkákkal zárult a koncert. Az ünnepi hangverseny sztárvendége 20 éves a JMK színházépülete itt töltött estéket. Felnõtt egy generáció, amely e falak között kapta meg elsõ színházi élményét, és vált színházat szeretõ és értõ polgárrá. Életre kelt és kivirágzott az amatõr mûvészeti tevékenység. Több ezer fiatal itt lépett elõször a világot jelentõ deszkákra, s itt kapta meg elõször jutalmul a közönség tapsát. Mindezt mecénások, a civil szféra és az intézmény közös összefogása tette lehetõvé. A ház számos ünnepségsorozatnak, városi, megyei, országos fesztiválnak is otthont adott. Az épület önmagában holt tõke. Életképessé a hivatástudattal és megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ munkatársak tették és teszik. Értékteremtõ tevékenységüknek köszönhetõen megerõsödött a lokálpatriotizmus, kiépült a civil szféra. Az itt megerõsödött kisközösségek közül többen az önállóság útjára léptek, s ma egyesületként, civil szervezetként gazdagítják a város kulturális életét. A jövõ törekvése pedig az, hogy a színházépület a mûvészeti élet mûhelye, a közösségi élet kiemelt helyszíne, az Szóka Júlia operett primadonna, egykori pápai diák volt, akinek városunkban Horváthné Eisenbeck Ágota volt a tanára. Szintén Pápáról származik Szakács Anita is, aki jelenleg harmadéves fõiskolai hallgató, õt Némethné Farkas Nóra indította el a zenei pályán. - A mai koncert mûsorát az elmúlt húsz év alatt elhangzott legjobb mûsorszámokból válogattuk hangsúlyozta Bódi László. Jövõre is tervezünk különleges hangversenyt, hiszen 2006-ban ünnepeljük Mozart születésének 250. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból szeretnénk január egész életen át tartó tanulás biztosítéka legyen. A húsz év tevékenységét összefoglaló gondolatok után dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket és a mûvelõdési központ dolgozóit. Beszédében emlékeztetett a régi Ligeti Sporttelepre, amelynek helyén ma a színház áll, másfajta tevékenységet, más szórakozást segítve elõ. A mûvelõdés házának tevékenysége sokrétû és szerteágazó, a szervezett programok a legfiatalabb korosztálytól az idõsekig szólnak. Negyven kisközösség lelt itt otthonra, ahol hasonló érdeklõdésû emberek találkozhatnak, cserélhetik ki gondolataikat, véleményüket. Ezek a közösségek számos alkalommal képviselik a várost helyi, országos és nemzetközi szinten is. Mindezt az itt vége felé egy Mozart-emlékkoncertet szervezni, a szokásos, hagyományos farsangi hangversenyünk pedig február végén lenne. A zenekar idei munkájával elégedett vagyok, amit vállaltunk, azt teljesítettük. Sajnos az idei Sopronban megrendezendõ Országos Kamrazenekari Találkozó elmaradt, pedig erre nagyon készültünk. Azt hiszem a kamarazenekar közössége szívesen jön a próbákra, lelkesen készül az elõadásokra, jól érzi magát együtt, aminek én szívbõl örülök mondta lapunknak Bódi László. Polgár Szilárd dolgozók magas szintû, lelkiismeretes szakmai munkája tette lehetõvé - hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán, aki az ünnepi alkalomból a város köszönetét tolmácsolta a mûvelõdési központ dolgozóinak. Borbáth Erika, Mihály Mária és Horváth Viola a szakma elismerését fogalmazta meg, hiszen a Jókai Mór Mûvelõdési Központ tevékenysége országosan ismert. A gálán a színházban mûködõ, vagy azzal alkotó közösségben élõ csoportok mûsorát szedték csokorba. E színes bokréta arról a szerteágazó mûvészeti tevékenységrõl vallott, amely hosszú évek óta változatlanul magas színvonalon zajlik a falak között. Az est koronája Zsédenyi Adrienn mûsora volt, aki hangjával ismét elbûvölte szülõvárosa közönségét. Nagy Imre December 27-én, kedden 19 órakor Pápán, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében Csiky Gergely Félix Györgyi Bradányi Iván: A nagymama zenés vígjáték 3 felvonásban a Turay Ida Színtársulat bemutatója. Fõbb szerepekben: Medgyesi Mária, Cs. Németh Lajos, Sajgál Erika, Mikó István, Csongrádi Kata, Benkõ Péter. Belépõjegy ára: 2800, 2500, 2200 Ft, mely elõzetesen igényelhetõ Baán Évánál a 89/ /18-as telefonszámon. Warkocze Niebios Az égbolt hajfonatai Ezzel a címmel tartottak magyar-lengyel irodalmi estet a Református Gimnáziumban. A programot a térségi magyar-lengyel találkozó alkalmából rendezték meg. - Önkormányzatunk már megalakulása óta felvállalta a lengyel-magyar kapcsolatokon túl az irodalmi hagyományok ápolását is. Ennek a programnak kiemelkedõ része a mai alkalom mondta az egybegyûlteknek a rendezvény elején Magyari Jenõ, a PLKÖ elnöke. A tavalyi évben készült el Cséby Géza költõ, mûfordító munkája nyomán az a kétnyelvû antológia, melybõl Bognár József és Orgona László az irodalmi est anyagát összeállította. A rendezvényen díszvendégként köszöntötték Cséby Gézát. Az Égbolt hajfonatai azért is jelentõs, mert a magyar könyvpiacon eddig még nem jelent meg XX. századi lengyel mûfordításkötet. A könyv keresztmetszetet ad arról, miképpen alakult a lengyel literatúra, a lengyel költészet a XX. században. - Több, mint két évig dolgoztam az anyagon. 50 költõ 130 versét tartalmazza két nyelven az antológia, érdekes lehet azoknak, akik ismerik mindkét nyelvet. A lengyel költõk egyébként ugyanúgy utat mutató alkotók, mint a magyarok. Társadalmi gondokról, problémákról verselnek, és természetesen a haza, a nép iránti szeretetrõl - mondta Cséby Géza. A kötetben szereplõ versírók (Wyspianski, Galczynski, Broniewski, Zagajewski, Kamienska) a modern lengyel irodalom nagy alakjainak számítanak. Sajnos magát a lengyel irodalmat Magyarországon alig, vagy egyáltalán nem ismerik, talán ez az este hozzájárult ahhoz, hogy ez a kép némiképp módosuljon. Bár el kell mondani azt is, hogy Lengyelországban a magyar irodalommal kapcsolatban ugyanez a helyzet. Az azonban nem vitatható, hogy Magyarországon több lengyel mûfordítás jelenik meg, mint Lengyelországban magyar. - Mindenképpen fontos dolog lenne, hogy a két nép egymás irodalmát, történelmét, kultúráját jobban megismerje, hiszen a két nemzet jelentõsen összekapcsolódik, és azt se felejtsük el, hogy Európában a lengyel az a nép, amely leginkább, fenntartás nélkül szeret minket tette hozzá Cséby Géza. A programnak helyet biztosító Református Gimnázium igazgatója, Korsós Bálint elmondta, szívesen fogadták intézményükben az irodalmi estet, hiszen a Kollégium mindig is ápolta a lengyel-magyar kapcsolatokat. A tantestület nyáron Krakkóba és Tarnowba kirándult, megnézték például Bem tábornok sírját is, ezzel még szorosabbá vált kötõdésük. - Én személyesen is a magyar-lengyel kapcsolatok elkötelezettje vagyok, mert úgy vélem, nagyra kell becsülni azt, hogy itt, Közép-Európában, a szomszédságunkban él egy olyan nép, mely rokonlelkû velünk. Ilyen nemzet még a finneké, de hát õk nagy távolságra vannak tõlünk, a közelebb lévõ lengyelekkel könnyebb ápolni a kapcsolatokat mondta dr. Korsós Bálint igazgató. Az irodalmi esten többek között a Református Gimnázium diákjai közremûködtek. Varga Bea Ünnepi istentiszteleti és miserend December 24-én a Nagytemplomban és a Szent Anna templomban éjfélkor, a Szent József kápolnában 22 órakor, az öreghegyi kápolnában 21 órakor, december án a Nagytemplomban 9, 11 és 18 órakor, a Szent Anna templomban 7.30 és 9 órakor, a Szent József kápolnában órakor, december 25-én a kórházi kápolnában órakor, december 31-én a Nagytemplomban 18 órakor, a Szent Anna templomban órakor, január 1-jén pedig vasárnapi rend szerint kezdõdnek a szentmisék. A Pápai Református Egyházközség karácsonyi és újévi alkalmai: December 24-én 15 órakor Gyermekek Karácsonya, december 25-én és 26-án 10 órakor karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Szolgál Dudinszky Éva VI. évf. teológus, december 31-én 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet, január 1-jén 10 órakor újévi istentisztelet. Az evangélikus templomban december 24-én 16 órakor, december 25-én 10 és 17 órakor, december 26-án 10 órakor kezdõdnek az istentiszteletek. Pápa Város Fúvószenekara négy alkalomra szóló hangversenybérletet szervez. A bérletek és forintos áron megvásárolhatók a JMK jegypénztárában. A hangversenysorozat elsõ elõadása január 1-jén 19 órakor lesz. Jegyek az elõadás hetében válthatók 800 és 900 forintos áron.minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.

6 6 Pápa és Vidéke Fotók, autók, festmények Aki azt gondolja, hogy egy autókereskedés nem alkalmas képzõmûvészeti kiállítások megrendezésére, annak azt ajánlom, látogasson el a pápai Opel szalonba. Ott nyílt meg szombaton délután Babos Petra és Drabant András fotókból és festményekbõl álló tárlata. Az ötlet nem új keletû, hiszen ben Heitler László festõmûvész már kiállította itt mûveit. Egy fotós és egy festõ. A festõ ismert, de ki a fényképész? A név sokat elárul, hiszen Petra Babos János lánya. Gimnáziumi tanuló, aki tanárával együtt vállalkozott a rendhagyó megmérettetésre. Az érdeklõdõ mûvészetbarát közönséget dr. Kovács Zoltán, Pápa város polgármestere üdvözölte, aki a kiállítás fõvédnökeként mondott köszöntõt. Hangsúlyozta a város családias jellegét, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a kiállítás szépszámú barátot, ismerõst vonzott. Babos Petra a családi hagyományok folytatója, Drabant András pedig hagyományõrzõként, mûvészként, közéleti emberként ismert alakja a városnak. A mecénás Marton György, aki jó üzletemberként ért az árukapcsoláshoz. Petra fotóit Mike László operatõr méltatta, aki elmondta, hogy ma, amikor sokan használnak fényképezõgépet, rengeteg üzenet nélküli, a tartalmat és a célt nélkülözõ kép születik. Petra egy nyári külföldi utazás képeit örökítette meg útikönyvszerûen, nem nélkülözve a digitális technika nyújtotta lehetõségeket és a humort sem. Megfontoltan, de nem mesterkélten, magabiztosan ke- zeli a gépet, jó mestertõl lesve el a mélységélesség titkait. Fotói távoli tájat mutatnak be, meleg görög hangulatot árasztanak utcazenésszel, sziklás tengerparttal, felhõs éggel, utcarészletekkel. Jellemzõ képe a családot ábrázolja, akik az optikának háttal, arccal a tengernek ülnek, felemelt kezük ujjai a gyõzelem jelét formázzák. Boldog, kiegyensúlyozott család. A csavar, a kép többféle digitális formázása, torzítása eredeti humorforrás, a felhõtlen öröm kifejezõje. Drabant András képeirõl Tóth Kálmán szólt. Andrást eddigi élete során a hit és a mûvészet szeretete jellemezte. Képeirõl is ez sugárzik. Meleg színek, hangulatos interieur-ök, pápai városrészletek, tájképek. A festmények könnyen értelmezhetõk, a valóságot ábrázolják mûvészi eszközök segítségével. Az akvarellek és pasztellképek a festõ sajátos szemüvegén át láttatnak, megnyugtatnak, harmóniát sugallnak. Így simulnak bele a modern környezetbe. A tárlat megnyitásán a Pápai Fúvósok kamaraegyüttese zenélt. Fülbemászó dallamok, gyönyörû autók, remek kiállítás. A karácsony elõtti rohanásban egy megnyugtató, idillikus pillanat. Érdemes megnézni! Nagy Imre december 22. Anyakönyvi hírek Házasság: Töreki Gyula Papp Renáta. Születés: Zimán Tamás Heizer Melinda: Melinda, Varga Sándor Kiss Nikolett: Debóra Kíra, Papp Richárd Gelencsér Orsolya: Boglárka, Horváth Miklós Huszár Andrea: Nikó. Halálozás: Györke Endre, Vida Gyuláné sz.: Fülöp Éva, Molnár Józsefné sz.: Rozman Mária, Szeibert Géza Pál, Mórocz Dezsõ, V. Kádi Józsefné sz.: Csikár Anna, Stankovics Józsefné sz.: Ferencz Margit, Szöllõsi Dezsõ, Pados Iván. Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Tel.: 99/ Fax: 99/ BAN CSAK FEBRUÁRBAN INDUL SZOCIÁLPEDAGÓGUS KÉPZÉS PÁPÁN A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar a 2006/2007-es tanévben szociálpedagógus szakon, levelezõ tagozaton 8 szemeszteres fõiskolai szintû képzést indít pápai helyszínen, keresztfélévvel, februári kezdéssel. A jelentkezési lapok benyújtási határideje: január 15. A jelentkezési lapok beszerezhetõk: A lap: NYME-BPFK Tanulmányi Csoportnál B lap: könyves,- vagy nyomtatvány boltokban. A felvétel elõkövetelménye: érettségi bizonyítvány. A felvételivel kapcsolatos tudnivalókat a december végén megjelenõ Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató tartalmazza (beszerezhetõ könyvesboltokban), bõvebb információkat telefonon, ben, személyesen vagy levélben lehet kérni a következõ címen: NYME - Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar Tanulmányi Osztály 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. Tel.: 99/ , 99/ / 60 cím: A 8 féléves szociálpedagógus képzés februárban indul utoljára Pápán, 50 fõs állami finanszírozott és 10 fõ költségtérítéses hallgatói létszámmal. A 2006/2007- es tanév szeptemberében BA fõiskolai szintû képzés 6 félévvel csak soproni helyszínen kezdõdik. Várjuk az érdeklõdõ jelentkezõket! MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek idõszakában a BAKONY VOLÁN ZRt. autóbuszjáratait az alábbiak szerint közlekedteti: Felhívjuk a figyelmet, hogy a korlátozás a Bakony Volán ZRt. által menetrend szerint közlekedtetett helyi- és helyközi járatokra vonatkozik, más volán társaságok eltérõ munkarendben is közlekedhetnek, ezért kérjük az utazás megkezdése elõtt az autóbuszjáratok közlekedésérõl az autóbusz-állomásokon vagy a területileg illetékes volán társaságok szolgálati helyein szíveskedjenek érdeklõdni. Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy decembertõl az Autóbusz-állomáson, valamint a Március 15. téren található Utasszolgálati Irodánkban a helyi és helyközi menetrendkönyv már kapható. VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT! BAKONY VOLÁN ZRT december 21-én (szerdán) a hét utolsó iskolai elõadási napjára, december 22-én (csütörtökön) tanszünetes munkanapra, december 23-án (pénteken) a hét utolsó tanszünetes munkanapjára, december 24-én (szombaton) szabadnapra, december 25-én (vasárnap) munkaszüneti napra, december 26-án (hétfõn) a hét elsõ munkanapját megelõzõ munkaszüneti napra, december 27-én (kedden) a hét elsõ tanszünetes munkanapjára, december 28-án (szerdán) tanszünetes munkanapra, december 29-én (csütörtökön) tanszünetes munkanapra, december 30-án (pénteken) a hét utolsó tanszünetes munkanapjára, december 31-én (szombaton) szabadnapra, január 1-jén (vasárnap) a hét elsõ munkanapját megelõzõ munkaszüneti napra, január 2-án (hétfõn) a hét elsõ tanszünetes munkanapjára, január 3-án (kedden) a hét elsõ iskolai elõadási napjára elõirt menetrendrend szerint december 24-én óra után, december 31-én óra után leáll a helyi tömegközlekedés, az 1 sz. fõvonalon a vonatokhoz, illetve a vonatokról a csatlakozást óráig biztosítjuk. Utolsó induló helyi autóbuszjáratok Viszonylat dec. 24-én dec. 31-én 1/A Vasútállomás Kilián ltp Kilián ltp. Vasútállomás /Y Vasútállomás Pápakovácsi elág Pápakovácsi elág. Vasútállomás Vasútállomás Törzsökhegy felsõ Törzsökhegy felsõ Vasútállomás Vasútállomás Tizedik u Tizedik u. Vasútállomás Vasútállomás Repülõtér Repülõtér Vasútállomás Vasútállomás Kilián ltp Kilián ltp. Vasútállomás Vasútállomás Vasútállomás Vasútállomás Vasútállomás Autóbuszállomás Tüzép Tüzép Autóbuszállomás KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

7 2005. december 22. Pápa és Vidéke 7 A tehetség nem érdem, de kötelez A város elismerése tanulóknak, sportolóknak December 16-án, pénteken 18 órakor a Városi Sportcsarnokban rendezett ünnepségen adták át az idei év Jó tanuló, jó sportoló díjait. Az ünnepi mûsorban a Rebel-Lion táncosai és a Tarczy Lajos Általános Iskola énekesei, szavalói léptek fel. Az országos versenyeken kiemelkedõ eredményeket elért diákokat és sportolókat dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy Rendkívül erõs a magyar úszósport Egyetlen versenyrõl sem tértek haza érem nélkül - A gyerekek az idei évben szép sikereket értek el, egyetlen versenyrõl sem jöttek haza érem nélkül. Az országos bajnokságokon elsõsorban a béka és a delfin hagyományosan, mintegy karácsonyi ajándékként ismeri el a város az elért sikereket. A tanulók és a sportolók részvétele az országos versenyeken a helyesírástól a fizikán át a kórusversenyig, a diákolimpiától az íjászatig ível, magábafoglalva asportésatanulás szinte minden területét. A kétszázhatvannyolc fiatal és felkészítõik az eredményesség és a tisztesség jegyében, a város hírnevét öregbítve érték el sikereiket, amik nemegyszer emberfeletti erõfeszítést igényeltek. Az oktatás és a sport közel áll egymáshoz, mindkettõ összpontosítást, akaraterõt és tehetséget követel. Ezért a kimagasló A PSE úszó szakosztályának versenyzõi idén tizenhat megmérettetésen bizonyították felkészültségüket és tehetségüket. Összesen harmincöt arany-, huszonöt ezüstés harminc bronzérmet szereztek. Az eredményekrõl Balogh János oktatásvezetõvel beszélgettünk. sikereket elért tanulók és sportolók joggal szolgálnak példaként társaik számára is. Köszönet illeti a szülõket is azért a támogatásért, ami nélkül ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg - hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. A kiemelkedõ teljesítményt nyújtó fiatalokat plakettel és könyvvel jutalmazták. Nagy Imre korosztályban szereztek elõkelõ helyezéseket, és vannak olyan úszóink, akik már a korosztályos ranglistákon is szerepelnek. - Decemberben két versenyen álltak rajtkõre a fiatal sportolók. - Gyõrben egy megyei szintû viadal zajlott, ahol a több mint húsz indulónk huszonnégy érmet szerzett. Tatabányán közel harminc úszónk versengett, s olyan neves egyesületet, mint Dunaújváros, magunk mögé utasítva, tizenkét éremmel a pontversenyben harmadikak lettünk. Ezek az eredmények két szempontból is nagyon értékesek. Egyrészt azért, mert a magyar úszósport, beleértve az utánpótlást is, rendkívül erõs, így csak kitartó, kemény munkával lehet eredményt felmutatni. Másrészt azért, mert ezek az eredmények bizonyítják, hogy az úszóink folyamatosan fejlõdnek, hogy eredményes a felkészülésünk, s megfelelõ az a környezet, amit ehhez a munkához a Várkertfürdõ s a város biztosít számunkra. - Milyen célok fogalmazódtak meg a 2006-os esztendõre? - Jövõre szeretnénk eljutni a cápa seregszemlére. Azt szeretnénk, hogy a diákolimpiákon minél több úszónk induljon, hogy egyre több sportolónk kerüljön az országos ranglistákra, s hogy a korosztályos országos bajnokságokon minél többször érjünk el elõkelõ helyezést. Ezek teljesíthetõ célkitûzések, hiszen több olyan tehetséges sportolónk is van, aki ott lehet a legjobbak között fogalmazta meg a szakember. A népszerû úszósuli új turnusai január kilencedikén kezdõdnek, ahol a gyerekeket korcsoport és tudásszint szerint sorolják különbözõ csoportokba. Négy éves kortól minden érdeklõdõt szeretettel várnak. - Az Alba Regia ellen reméltem, hogy nyerünk, mert eddig hazai pályán még nem vertek meg bennünket. S annak ellenére, hogy ez egy nagyon erõs csapat, nagyon jó játékosállománnyal, több volt NB I-es játékossal, végig volt esélyünk a gyõzelemre. Sajnos az utolsó tíz percben kihagytunk két büntetõt s egy ziccert is, melybõl kontráztak, s azt a Három rangadó a kosarasoknál Idegenben is megkapják a közönség támogatását SZIVACSKÉZILABDA 6-10 ÉVES FIÚKNAK Szebb tavasz elé nézünk Biztató a csapat játéka Az Elmax Vasas NB I/B-s férfi kézilabdacsapata az utolsó két bajnoki fordulóban, s kupameccsen is kikapott. Hazai pályán Székesfehérvár gárdája gyõzte le ra, majd idegenben Százhalombattán maradt alul re. Itthon a Komlói Bányász búcsúztatta a Magyar Kupából. A három vereség ellenére a szakosztályvezetõ, Pozsgai László, bizakodó. A kosárlabda NB I/B nyugati csoportjában a pápai gárda számára az utolsó három forduló három rangadót hozott. Hazai pályán Veszprém ellen lépett pályára együttesünk, míg idegenben a MAFC, és Sárvár volt az ellenfél. A három összecsapást Vajda József edzõ értékelte. - Fokozott várakozás elõzte meg az addig veretlen Veszprém pápai látogatását. A szépszámú közönség egy parázs hangulatú, jó színvonalú, igazi rangadót láthatott, melyen mi talán azzal tudtunk nyerni, hogy a második félidõben pontjaink nagy részét kontrákból szereztük, nem hagytuk felállni õket, így nem tudták a megbeszélt védekezést alkalmazni. Majd Budapestre, a MAFC otthonába utaztunk, ahol nem játszottunk rosszabbul, mint a Veszprém ellen, de köztudott, hogy egy vidéki csapatnak nem sok esélye van a fõvárosban nyernie. Gyõznünk kellett volna, de nem sikerült. Ezen a vereségen azonban különösebben nem voltam elkeseredve, minimális ponttal kaptunk ki. Remélem, hogy majd itthon jobb gólaránnyal verjük õket, s akkor mi fogunk elõrébb végezni. A hétvégén a mezõny egyik legjobb csapata ellen léptünk pályára, s nagy öröm volt számunkra, hogy szurkolóink idegenbe is elkísértek minket, s többen hátrányt már nem sikerült behoznunk. Százhalombattán, a tabellát biztosan vezetõ együttesel szemben nem volt vesztenivalónk. Játszottunk egy jó meccset, melyen gyõzelmi esélyünk is volt. A Komló elleni kupameccsen sem játszottunk alárendelt szerepet, végig csak két-három gól volt a különbég a két együttes között, mely az összecsapás végére növekedett ötre. A három vereség ellenére nincs szégyenkeznivalónk, nem vagyok elkeseredve, a csapat játéka azt mutatja, hogy egy szebb tavasz elé nézünk. - Az õszi szezont kiesõhelyen zárja a gárda. - Gyengén szerepeltünk a bajnokságban, s ennek megfelelõen a helyezésünk sem jó. Igaz, hogy tavasszal többször játszunk idegenben, de hatékonyabb lesz a cseresorunk. Derülátó vagyok, tizennégy pontot kellene szereznünk a kilenc-tizedik hely valamelyikének elérésére. Úgy gondolom, a bentmaradással nem lesznek gondjaink. buzdították Sárváron a pápai gárdát, mint a hazaiakat. Szoros elsõ negyed után a második negyedben átvettük a vezetést. Okosan, a helyzetnek megfelelõen hol türelmesen, hol lendületesen játszottunk. A második félidõben a kezdõ ötösünk úgy játszott, hogy öröm volt nézni. A két húzóemberünk, Hencsey Tamás és Kolonics Zsolt az egész szezonban jól játszott, vitte a hátán a csapatot. Másik három maghatározó játékosunk, Horváth Roland, Horváth István és Nagy Richárd is jó formát mutatott. Két gyõzelemmel jól jöttünk ki a három rangadóból. Mivel riválisaink közül idegenben senki sem tudott nyerni, a Sárváron szerzett gyõzelem a bajnokság végén nagyon sokat fog számítani. - Mennyire elégedett az együttes teljesítményével? - Azt figyelembe véve, hogy sérülések és betegségek miatt, mérkõzéseken és edzéseken egyaránt létszámhiánnyal küszködött a gárda, nagyon elégedett vagyok. Egyedül a Nagykanizsa elleni vereséget sajnálom. Óriási megtiszteltetés számunkra az is, hogy a kelet-nyugat gálára, a fiatalok csapatába egy pápai játékost is beválasztottak. Horváth Roland kapott meghívást, ami nagy öröm számunkra, s biztos vagyok abban, hogy lesznek még fiatal pápai kosarasok, akik követik a példáját. Szurkolói foci a kézilabdásokkal Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola Pápa, Teleki u. Idõpont: szerda, péntek óráig Érdeklõdni lehet a 30/ es telefonszámon. Helye: Városi Sportcsarnok Ideje: december 23., péntek óra

8 8 Pápa és Vidéke december 22. Valamennyi csapat befejezte a bajnokságot Kiegyenlített a mezõny Fergeteges rocky gála Teltházas, jó hangulatú díjkiosztó ünnepséggel zárult a évi városi tekebajnokság. A tizenegy nõi és negyvenkét férfi csapat viadalában csupán egyetlen együttes tudta tavalyi elsõségét megvédeni. - A hölgyek versenyében nagyon sokáig Bakonyjákó csapata vezette a tabellát, de a bajnokság végén összeszedtek egy vereséget, így leszorultak a dobogó legfelsõ fokáról. Az élen az Ezüst Nyíl végzett, bronzérmes az Elmax együttese lett tudtuk meg Polyák István rendezõtõl. - Hogyan alakultak az eredmények a férfiak mezõnyében? - A fiúknál kiegyenlítettebb volt a verseny, bárki képes volt bárkit megverni, így szinte egyik csoportban sem lehetett biztosra menni. Az A csoportban évek óta az Ezüst Nyíl végzett az élen, most ötödikek lettek. Az elsõ két fordulóban kikaptak, így két vereséggel kezdtek, s ezt a hátrányt nem tudták behozni. Bajnok a Bakony Volán I. csapata lett, mögötte Pálháza I. és Tapolcafõ gárdája állhatott dobogóra. A B csoportban a Timpanon együttese nyerte el a bajnoki címet. Második helyen Kup, harmadik helyen Kemenesszentpéter I. csapata végzett. Itt a tavaly még C csoportban játszó Golyószórók okoztak meglepetést. Újoncként a negyedik helyen zárták a bajnokságot. A C csoportban a tavaly még B -ben játszó Takácsi lett az elsõ, akik mindent elkövettek azért, hogy visszakerüljenek az eggyel magasabb osztályba. Egy vereséggel és nyolc gyõzelemmel Magyargencs és Ganna elõtt magasan nyerték a bajnokságot. A D csoportban számomra is meglepetés volt a Serdülõk hibátlan teljesítménye. A bajnokságban egyetlen csapatként minden mérkõzésüket megnyerték, s pontveszteség nélkül zárták a bajnokságot. Ezek a fiúk egy éve kezdték ezt a játékot, s mivel nagyon kevés versenyzési lehetõségük van, indultak a városi bajnokságban. Itt megtanultak küzdeni, s maximális teljesítménnyel lettek elsõk. Mögöttük az Asztalos II. végzett a második, Nagytevel pedig a harmadik helyen. - Az egyes csoportok egyéni legjobbjait is díjazták. A Timpanon együttese lett a B csoport bajnoka - A hölgyek mezõnyében Politzer Miklósné (Ezüst Nyíl) volt a legeredményesebb. A férfiak versenyében az A csoportban Gosztola István (Ezüst Nyíl), a B csoportban Ábrahám Ferenc (Kup), a C csoportban Simon László (Volán III.), a D csoportban pedig Széles Zoltán (Serdülõk) szerezte a legtöbb pontot csapatának. Zsúfolásig megtelt a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházterme az elmúlt szombaton, amikor a Black Bunny Rock and Roll Club fergeteges hangulatú gálamûsorral búcsúzott az idei évtõl. A szülõk és a hozzátartozók segítsége, erkölcsi, anyagi támogatása nélkül ez a nagyon eredményes egyesület nem mûködhetne mondta Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ köszöntõjében, jó szórakozást kívánva a megjelenteknek. Az egyesület legeredményesebb párosainak hangulatot megalapozó nyitótáncát követõen az ovis csoportok léptek színpadra, csodálatos hangulatot teremtve a színházteremben. Megható volt látni, hogy felkészítõjük, Kiss Marianna milyen féltõ gondoskodással kísérte végig bemutatkozásukat a színpad szélére húzódva. Tüneményesek voltak az apróságok, a jövõ versenyzõi, és nagyon tehetséges táncosokat láthattunk a többi kezdõ és haladó csoport bemutatkozásakor is. Az õ felkészítésükben a klub eredményes versenyzõi, Ihász Tibor és Kovács Petra valamint a korábban Fusz Rékával junior világbajnoki címet szerzett Papp László is jelentõs szerepet vállaltak. Kétségkívül az est egyik fénypontja volt a második részben a fiúk által elõadott két táncparódia, melyeket a közönség vastapssal jutalmazott. Szintén hatalmas sikert aratott a vasárnap tizedik születésnapját ünneplõ ajkai Dinamik Rock and Roll Club világbajnoki helyezett párosformációjának elõadása, valamint a Pápai Musical Stúdió és a Nyugdíjas Egyesület Tánckarának közös száma is. A gála utolsó részében mutatkoztak be a legjobb párosok és formációk, köztük a klub jelenlegi legeredményesebb párosa, a C kategória országos ranglistáját vezetõ Falaki Szabolcs és Horváth Bianka,akikazidei évben valamennyi versenyüket megnyerték. A gála végén a táncosok gyertyával a kezükben a sötét színpadra telepedtek, és onnan nézték végig a klub vezetõedzõjének, a szerényen háttérbe húzódó Szegediné Murai Dórának erre az alkalomra készített meglepetését. A hatalmas kivetítõn látott fényképek nyomán sorra elevenedtek fel az elmúlt évek nagy pillanatai. Sikeres párosok és formációk mosolyogtak a nézõkre, könnyet csalva a klub életét, a sok munkát és küzdelmet, a nehézségeket és az azokat feledtetõ sikereket ismerõk szemeibe. Dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ zárszavában elmondta, a fotókon látott versenyzõk közül többekkel találkozott a Jó tanuló Jó sportoló díj kiosztásán is. Rámutatott, a rock and roll nemcsak hobbi, nemcsak sport, hanem életforma is. S azokkal a szavakkal búcsúzott, amelyeket mint mondta Szegediné Murai Dórával való elsõ találkozásukkor is idéztek: Sokáig éljen a Rock and Roll! Papp Eszter Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Megkezdôdött a strandszezon

Megkezdôdött a strandszezon Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM (472) 2008. JÚNIUS 27. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Aláírták a bérleti szerzôdést 5.» Trianoni

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) 7. oldal

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) 7. oldal Szentesi Élet XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Karnyújtással az életért László Sándor 1971-ben, testvéréhez és barátaihoz csatlakozva, tizenkilenc

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben