ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület november 30-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2012. november 30-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 2.NAPIREND Ügyiratszám:../2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról Simon György polgármester Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző Lukács Ágnes körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 87. -ban kapott felhatalmazás alapján a polgármester a költségvetési gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről a következő évi koncepció tárgyalásakor november 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Monoszló község önkormányzatának 1/2012. számú rendelete a évi költségvetést e/ft-ban állapította meg, amely szeptember 30-ig e/ft-ra módosult, ahol a bevételi teljesítés 68,6 %. A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató számszerű adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák, melyekből megállapítható, hogy a község költségvetési pénzforgalmi bevételi, előirányzatai 63,4 %- ban teljesültek, míg a finanszírozási bevételek pedig 84,8 % - ban. A két bevételi főcsoport eredményeként a bevételek együttesen 68,6 %- ban realizálódtak. A község gazdálkodásában meghatározó szerepe van az önhibáján kívül, hátrányos pénzügyi helyzetben lévő működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának, amit a Magyar Államkincstáron keresztül 2012-ben is beadott a község a korábbi éveknek megfelelően a működésképességének megőrzése érdekében. Az első fordulóban elnyert pályázati támogatási összege 2047 e/ft lett. A évi költségvetési rendeletben a forráshiány ötmillió forint volt. (működési hitel lett forráshiányként beállítva) Az első fordulóban, sikeres pályázattal nem fedezett forráshiányt a község nem tudja önerőből biztosítani, így a közös fenntartású intézmények finanszírozása (Körjegyzőség, Iskola, óvoda-bölcsőde Közétkeztetés, egészségügyi intézmények) az eseti szociális kiadások, és a Káli- Medencében Monoszló községet is érintő szennyvíz-csatornázási kiadások teljesítése veszélybe került. A zavartalan pénzügyi gazdálkodás érdekében a község 2012-ben második ütemben is ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. A második ütem elbírálása még nem történt meg,ezért a pénzügyi működés biztosítása érdekében 1,5 milliós átmeneti kamatmentes hitelt vett igénybe a helyi közérdekű kuratóriumtól. Az ÖNHIKI második fordulóbeli sikere nagyban befolyásolja a fent felsorolt kötelezettségek teljesítését, sikertelenség esetén, vagy kismértékű elnyert összegnél a település nehéz pénzügyi helyzetbe kerül a 2013-as év előtt, és sajnos a 2013-as év az eddigi információk ismeretében még sokkal nehezebb lesz pénzügyi szempontból az állami támogatások jelentős csökkentése ( például nem lesz SZJA visszatérítés ), valamint a helyi adó elvonások miatt. ( például gépjárműadó 60 % ). A bevételi oldal teljesítése 68,6%, ami elmarad az időarányos teljesítéstől. (2. számú mellékletek). A bevételeken belül a költségvetési bevételek 63,4 %- ban elmaradással realizálódtak, ahol az egyes bevételi csoportok a következőképpen alakultak: Az Intézményi működési bevételeknél 94,2 %-os tervteljesítést állapíthatunk meg. A működési célú intézményi bevételeken belül a legnagyobb részarányt az áru- és készletértékesítés bevételei adják a februártól működtetett vegyesbolttal kapcsolatosan. A vegyesbolt 2012 szeptember 28-án bérbeadásra került, és az előirányzatot ennek megfelelően mérsékeltük a kiadási és bevételi oldalon is. A 9 hónapra módosított előirányzat a 2012-es évre előirányzott összeg e/ft (+ÁFA) lett, aminek 98,8%-át realizáltuk szeptember 30-ig, a 100 %-tól azért marad el 1

2 minimálisan, mert az utolsó pénzfeladások áthúzódtak a negyedik negyedévre. A működési ÁFA bevételi előirányzat is 97,5%-on teljesült a fent leírtak következtében. Intézményi bevételeknél jelentkezett még 17 e/ft, kármegtérítésekből az egyéb sajátos bevételeknél (bolti tevékenységen leltárhiány megtérítés), fűnyírási szolgáltatásból nettó 4 e/ft, valamint a folyószámla után elszámolt kamatbevétel 35 e/ft. Az intézményi bevételeken belül felhalmozási célú bevételeket is találunk, mégpedig a LEADER pályázat keretében megvalósított kisbolt külső felújítás fordított ÁFÁ-jának bevételi oldalát, ahol szeptember 30-ig e/ft realizálódott, és a tevékenységhez kapcsolódóan július 20-ig beküldött bevallásban szereplő levonható ÁFA összege is realizálódott e/ft összegben a harmadik negyedévben. Az Önkormányzatok közhatalmi bevételei 81,3 %- ban realizálódtak a következők szerint: * A helyi adó bevételek együttesen 85,1 %- ban teljesültek. A helyi adóbevételi típusokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az idegenforgalmi adó tartózkodás utáni összegénél teljesítés háromnegyedévben még 75 % alatt teljesült. (32 e/ft, 45,7 %),a telek adó, építmény adó, kommunális adó, és az iparűzési adó pedig 75 % felett realizálódott. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, bevételi előirányzata a beszámoló időpontjáig realizálódott, sőt többletbevétel is keletkezett az Erdei Iskola bevallása alapján történt befizetés következtében. A várható kurtaxa bevétel 2012-ben előreláthatólag a 150 e/ft-ot is megközelíti. A többi helyi adó bevételek %-on teljesültek, sőt a telekadó 92 %-on, ami azt vetíti előre, hogy ugyan az utolsó negyedévben kevesebb helyi adó bevétel várható, de a tervezett bevételi előirányzat teljesülhet. * Az átengedett helyi adó bevételek (gépjármű adó) 84,5 % -on teljesült a beszámolási időszakban. A bevételi előirányzat itt is realizálódhat. * Az átengedett SZJA bevételeknél a törvényben előírt rész a kincstáron keresztül megérkezett, így közel 76 % a teljesítés. * A lakbérbevételeknél a beszámoló időszakára az előirányzott összeg 69%-ban teljesült. Lakbérhátralék az adott fordulónappal l fő részéről keletkezett, akinek értesítése megtörtént. * A helyi adó pótlékoknál, bírságoknál 63 e/ft bevétel keletkezett a beszámolási időszakban,szabálysértési bírságnál 15 e/ft, míg igazgatási szolgáltatási díjbevételből 11 e/ft. A közhatalmi bevételeken belül a felhalmozási célú helyi adók teljesítése 941 e/ft, (kommunális adó 100 %, építményadó 20 %) lett. * Az önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételeinél a betervezett lakóingatlanok (építési telek) értékesítésénél bevételi realizálódás a beszámolási időszakban még nem volt, így a tervezett e/ft-al (+ ÁFA) szemben, nincs tervteljesítés. * Működési célú támogatásértékű bevételként a mozgókönyvtárhoz a kistérségtől szeptember 30-ig kapott támogatás 240 e/ft lett, a munkaügyi központtól közmunkások alkalmazásáért kapott támogatás 128 e/ft, míg a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának pályázati megtérítése 28 e/ft lett. * Az előző évi költségvetési visszatérítések (év végi normatíva elszámolási többletek) pedig 50 e/ft bevételhez juttatták a községet. * Falhalmozási célú támogatásértékű bevételként a falu szépítése LEADER pályázat keretében megvalósított kisbolt felújítás pályázati támogatási összege található e/ft összegben, ahol a pályázati támogatás lekérése két ütemben megtörtént. Az első ütem után e/ft megérkezett az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára szeptember 30-ig, míg a második ütemben megtörtént végelszámolás után a támogatási összeg negyedik negyedév elején ( 2012 október 11-én ) érkezett meg e/ft összegben. Megállapíthatjuk, hogy a pályázatnál rendelkezésre álló e/ft-ot közel 100%-ban ( 98,7 % ) sikerült lehívni. Együttesen az igénylések után e/ft bevétel realizálódott. * A költségvetési normatív állami támogatásoknál 83,2 % lett a tervteljesítés. A lakosságszámos és feladatmutatós normatív állami támogatásoknál a jogszabályban előirt összegek rendben megérkeztek, így 75,7 % a tervteljesítés. Az első ütemben elnyert e/ft Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok bevételi realizálódása is rendben megtörtént, valamint a szociális kifizetések állami támogatás leigénylése is ahol 771 e/ft kiadásmegtérítés keletkezett. A második ütemben is nyújtottunk be ÖNHIKI pályázatot, aminek az elbírálása a beszámoló készítés időpontjáig még nem történt meg. * A szociális alapú kamatmentes kölcsönök megtérítéséből a beszámoló időszakában a község 49e/Ft bevételt realizált. 2

3 Összességében a költségvetési bevételek tervteljesítésénél megjegyezhetjük, hogy elmaradással teljesültek, a bevétel kiesések nagyrészt felhalmozási célú költségvetési bevételi elmaradásból keletkeztek mivel a betervezett építési telekeladás nem realizálódott. A működési célú költségvetési bevételek 79,4 %-ban teljesültek, míg a felhalmozási célú költségvetési bevételek mindössze 45,4 %- ban. A finanszírozási bevételeknél a LEADER pályázat megvalósításához történt átmeneti fejlesztési célú hitel felvétel 12 millió forint összegben a pályázati támogatás megérkezéséig. A településen a működési célú hitelkeret igénybevételére egyelőre nem került sor, mert az ÖNHIKI pályázattal próbálta a forráshiányt fedezni a település,ami részben az első fordulóban sikeres pályázattal sikerült. A település második fordulóban is pályázatot nyújtott be, mert egyébként a közös intézményekhez átadandó pénzeszközök utalását más módon nem tudja megvalósítani. A pályázat elbírálásának elhúzódása miatt a helyi közérdekű kuratóriumtól további kamatmentes kölcsön került felvételre 1,5 millió összegben. A Finanszírozási bevételként a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében a gáz részesedés értékesítéséből további 915 e/ft bevétel keletkezett. A fenti finanszírozási bevételekből a kiadásokat sikerült fedezni, de számos kötelezettség van, ami fedezet hiányában halasztódott. ( intézményeknek második félévi finanszírozása, alapítványi támogatás felhasználása, közösségi terek fejlesztése pályázat vizesblokk kialakításának 2012-re eső részszámlája ) A község pénzkészlete e/ft, amiből a közérdekű számla egyenlege jelen pillanatban mindössze 57 e/ft-ot tett ki (ezzel a közérdekű kuratórium rendelkezik). A költségvetési bankszámla egyenlege e/ft-os, míg a pénztár 63 e/ft. A közösen fenntartott intézményekhez (Körjegyzőség, Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde, Közétkeztetés Egészségügyi intézmények) még 2012-ben utalandó pénzeszközátadás e/ft, az alapítványi támogatásoknak is kiadási fedezetet kell teremteni, mert bevételként e/ft összegben, már 2011-ben megérkeztek az önkormányzat bankszámlájára kiadásként pedig 2012-ben kell jelentkezniük, (szennyvízcsatornázás alapítványi támogatása, orvosi rendelő akadálymentesítésének alapítványi támogatása). A fentieken túl, a községi terek fejlesztése pályázatán további e/ft kiadási terv van még ütemezve 2012-re. A fenti kötelezettségek együttesen több mint 5 milliót tesznek ki, ezért a testület úgy döntött, hogy második ütemben is ÖNHIKI pályázatot nyújt be, aminek elbírálása még most van folyamatban. - A településen a működési célú hitel felvételére egyelőre nem került sor, mert az első ütemű sikeres ÖNHIKI pályázattal átmenetileg a forráshiányt sikerült fedezni, illetve a közös intézményekhez átadandó pénzeszközök utalását illetve a fent részletezett kötelezettségeket egyenlőre, halasztotta a képviselőtestület. * A község kiadásai 67,8 %-ban realizálódtak a következők szerint: * A személyi juttatások és járulékai 55 %- ban teljesültek. A megtakarítást az időarányos tervteljesítéshez (75 %-os) képest egyrészt az eredményezte, hogy rövid időtartamú közfoglalkoztatást a beszámoló időszakában a megváltozott jogszabályi feltételek miatt nem sikerült alkalmazni, így a es feladaton kiadás nem keletkezett, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást is jóval a terv alatt sikerült teljesíteni a beszámoló időszakában. A megbízási díjaknál is van megtakarítás, egyrészt időbeli eltolódásból az eb-összeírás utolsó negyedévben valósul meg, míg a könyvtárnál tervezett informatikusi és takarítói megbízási díjaknál is jóval 75 % alatti ( 17 % ) a teljesítés. A dologi kiadásoknál kismértékű túllépés figyelhető meg, mivel a tervteljesítés 77,1% lett. A kismértékű túllépést az eredményezi, hogy a LEADER pályázat keretében megvalósított kisbolt felújításnál anyagbeszerzési költségek is jelentkeztek, ami a megvalósulás miatt 100%-ban teljesült, valamint a bolti árukészlet beszerzés is 98 %-ban teljesült a kisbolt szeptember 28-i bérbeadásából következően. ( néhány kifizetés alapján áthúzódó számla miatt nem 100 % a teljesítés ) A dologi kiadási előirányzat a kisebb túllépés ellenére tartható, várhatóan nem lesz előirányzati túllépés. Néhány kiadás nemnél az utolsó negyedévben oda kell figyelni, mivel 75 % felett van a háromnegyedéves kiadás felhasználása. ( Például az üzemanyag beszerzésnél, festékkazetta beszerzésnél ) * A támogatásértékű kiadásoknál 52,3 % a tervteljesítés, ahol a közösen fenntartott intézményeknek a tervben szereplő összeg első félévi része átutalásra került szeptember 30-ig a sikeres ÖNHIKI pályázat által biztosított forrásból, míg a második félévi részlet pénzügyi nehézségek miatt egyenlőre halasztódott. 3

4 * A működési célú pénzeszközátadásoknál 400 e/ft teljesült a beszámolási időszakban a közmunkaprogramhoz történő hozzájárulással. A közmunkaprogramon belül júniustól 3 fő munkanélküli alkalmazását sikerült megoldani ahol a munkáltató a program keretében a Balatonfüredi PROBIO ZRT lett. Működési célú pénzeszközátadásoknál még 150 e/ft előirányzat szerepel a non profit szervek valamint a vállalkozó háziorvos részére, ahol a jogszabályi környezet szigoródása miatt felhasználás a beszámoló időszakában nem történt. * A szociális kiadásoknál 61,2 % a tervteljesítés (3.156 e/ft-tal szemben e/ft, 24 melléklet). Szociális étkeztetésnél az előirányzott 420 e/ft 80 %-a teljesült, a rendszeres szociális segélynél és a foglalkoztatást helyettesítő juttatásnál pedig együttesen 555 e/ft kiadás keletkezett. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatnál 175 e/ft a kifizetés összege a beszámolási időszakban, a gyermekek étkeztetési támogatásainak kifizetései 61 e/ft-ban realizálódtak, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 28 e/ft lett, az átmeneti segély 30 e/ft, a közgyógyellátási támogatás pedig 149 e/ft. A lakásfenntartási támogatás 204e/Ft, a temetési segély 40 e/ft lett a kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásoknál pedig 303 e/ft a kiadás a beszámolási időszakban. A tervezett szociális alapú kölcsönnyújtásnál 234 e/ft-os kifizetésre került sor a beszámoló időszakában 2 fő részére. A fenti tényezők alakították ki a költségvetési működési kiadások 66,8 %-os tervteljesítését, ahol kismértékű megtakarítás mellett megközelítőleg időarányos tervteljesítést figyelhetünk meg. A költségvetési felhalmozási kiadások 93,6 %-os tervteljesítése a következőképpen alakult ki: * Beruházási kiadásként a LEADER pályázat keretében megvalósított kisbolt kiadásai találhatók ÁFÁ-val együtt e/ft összegben. A beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési oldala (július 20-ig) a III.n.évben realizálódott további e/ft összegben,de a község pénzügyi mérlegét nem rontotta, mivel a tevékenység utáni ÁFA visszaigényelhető, így bevételi oldalon is megjelent. Járda felújítás is történt e/ft összegben, valamint a községi terek fejlesztése pályázat elindítása is megtörtént ahol eddig 595e/Ft kiadásteljesítés valósult meg. * Felhalmozási célú támogatásértékű kiadásoknál kiadás a beszámoló időszakában nem keletkezett, míg a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál a befizetett érdekeltségi hozzájárulás után kért támogatásból 3 fő volt jogosult a beadott kérvények alapján, akiknél az állami támogatás lekérése és kifizetése 21e/Ft összegben megtörtént. * Finanszírozási kiadásoknál e/ft előirányzattal szemben e/ft, azaz 27 % teljesült. * Az értékpapír-vásárlásoknál a 2012-re előirányzott összeg háromnegyedévi hányada 293 e/ft összegben teljesült kiadásként. A LEADER pályázat megvalósításához felvett 12 milliós átmeneti fejlesztési hitelből az első ütemben megérkezett pályázati támogatással e/ft-ot sikerült törleszteni szeptember 30-ig, míg a fennmaradó közel e/ft-os hitelt a végelszámolásban lekért támogatási összeggel már negyedik negyedév elején október 11-én törlesztette a település. Összességében megállapíthatjuk, hogy a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok folyamatos ellátása mellett a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt a sikeres ÖNHIKI következtében, de számos fizetési kötelezettség halmozódott fel több mint 5 millió nagyságrendben, amit pénzügyi fedezet hiányában nem tudott teljesíteni a település. A még fennálló forráshiánya miatt, ha az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű Önkormányzatok támogatásán második ütemben jelentős összeget nem nyer, akkor pénzügyileg nehéz helyzetbe kerülhet. * A község vagyona a beruházások aktiválása (kisbolt) az értékcsökkenés elszámolása, a követelések és kötelezettségek előírása következtében 17,2 %-al emelkedett e/ft-ról e/ft-ra. Az emelkedést egyrészt a követelések emelkedése eredményezte, ahol a helyi adó követelések az előírások alapján magasabbak az előző év-végi helyi adó hátralékosoknál, másrészt a kisbolt felújítás befejeződése következtében nőt a község vagyona. A vagyont csökkentette a gázrészesedés értékesítése, ahol a vagyon elem értékesítése az adott évi pénzügyi gazdálkodás biztonságát javította. * Az értékpapír részvények, részesedések állománya az ELMIB részvényvásárlás következtében 225 e/ft - al, azaz 20,1 %- al emelkedett az év-eleji nyitó állománnyal szemben (1.120 e/ft-ról 4

5 1.345 e/ft-ra). Az egyéb értékpapírok állománya (Bakonykarszt értékpapír) pedig változatlan maradt 290 e/ft összegben. *Hitel állománnyal a község szeptember 30-án a LEADER pályázathoz kapcsolódóan átmenti fejlesztési hitellel rendelkezett, ahol a visszafizetés a pályázati támogatás megérkezésekor október 11- én negyedik negyedév elején történt meg, valamint 1,5 milliós kamatmentes kölcsönnel, amit a közérdekű kuratórium biztosított az átmeneti pénzügyi problémák kezelésére. Kérem, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Monoszló, november 28. Simon György polgármester 5

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben