adóhíd taxbridge MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd."

Átírás

1 adóhíd taxbridge MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

2 adóhíd szakmai hírlevél TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves Olvasóink! A puding próbája az evés. Ennek megfelelően a évi adóváltozásokat már ízlelgeti a szakma, ugyanakkor a évi évzárással, éves bevallásokkal kapcsolatos teendők stresszét nem fokozva szeretnénk a korábbi kiadványaink pozitív visszajelzései alapján újabb hasznos információval szolgálni Olvasóinknak. Körbejártuk rovatunkban az ingatlanok adózásával kapcsolatosan szeretnénk egy rövid összefoglalást adni, kitekintve az ingatlanokkal kapcsolatos szabályok törzsfejlődésére, figyelembe véve a évi változásokat is. Igyekszünk kiadványunk méretének korlátain belül maradva felhívni a figyelmet a jelenleg is kérdéses témákra. A személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének kötelezettsége is a nyakunkon van, és a külföldről érkező, vagy külföldre tartó munkavállalókkal kapcsolatos 183 napos szabály számításának változását is igyekszünk bemutatni elsősorban az új német-magyar adóegyezményen keresztül. Valami más rovatunkban áttekintő jellegű táblázattal és információkkal szeretnénk segíteni a 2013-tól jelentősen átalakuló biztosítási kategóriák adózását illetően. Természetesen nincs Adóhíd EU bírósági eset nélkül. Most egy romániai ingatlanokhoz kapcsolódó áfa esettel ismertetjük meg Olvasóinkat. Bízunk benne, hogy ismét sikerül hasznos információval szolgálni Olvasóink számára. Az adózással kapcsolatos kérdéseikkel, kérem, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz a kiadványunk utolsó oldalán található elérhetőségeken. Tisztelettel: Lambert Zoltán ügyvezető Foreword Dear Readers, The proof of the pudding is in the eating. Tax advisers are consequently poring over the 2013 changes to tax laws, but without wanting to heighten the stress related to the 2012 closes and annual tax returns we would like to provide some more useful information to our readers based on the positive feedback from earlier newsletters. In our We ve checked it out column we give a short summary about property-related taxation, looking at the "evolution" of rules connected with real estate and taking the 2013 changes into account. Bearing in mind the constraints imposed by the size of the newsletter we have tried to highlight some of the issues that still need clarifying today. It is not long before the deadline for submitting personal income tax returns will be upon us, and we have also endeavoured to outline the change to the 183-day rule for employees coming from abroad or heading to other countries, primarily through the example of the new Hungarian-German treaty. Our Something else column contains a table and information to help clarify the taxation of the different insurance categories which have undergone substantial change from this year. And of course there can be no On the tax bridge without an EU court case. This time we explore a VAT ruling related to properties in Romania. We trust that we have again managed to provide you with some useful information. Should you have any questions in relation to taxation, please do not hesitate to contact our team of experts using the contact information on the last page. Yours sincerely, Zoltán Lambert Managing Director KÖRBEJÁRTUK 4 Ingatlanok adózásával kapcsolatos főbb szabályok 2013 VALAMI MÁS 6 A biztosításokról röviden JÓ TUDNI 7 A 183 napos szabály figyelembevételének változása az új magyarnémet egyezmény tükrében taxbridge professional newsletter CONTENTS ON THE TAX BRIDGE 3 European Court of Justice Favourable EU court rulings on VAT deduction WE VE CHECKED IT OUT 4 Main rules on taxation of properties in 2013 SOMETHING ELSE 6 Brief look at insurance companies GOOD TO KNOW 7 Change in observance of 183-day rule in light of new Hungarian-German treaty 2 WTS Klient. A híd.

3 ADÓHÍDON ON THE TAX BRIDGE KEDVEZŐ EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET AZ ÁFA LEVONÁSI JOGRÓL Az EU-n belüli harmonizált áfa-szabályok értelmezésében kiemelkedő jelentősége van az Európai Bíróságnak (EB). A harmonizáció miatt más tagállamok ügyeiben hozott döntéseket is érdemes követni: jelen számunkban egy román ügyben hozott, a gazdasági tevékenység érdekében felmerült beszerzések áfájának levonhatóságát megerősítő ítéletről számolunk be. FAVOURABLE EU COURT RULING ON VAT DEDUCTION The European Court of Justice (ECJ) plays a crucial role in interpreting the harmonised VAT rules within the EU. Due to the harmonisation it is advisable to keep track of decisions made in cases of other Member States: in this edition we look at a ruling in a Romanian case confirming that VAT on purchases incurred in the interests of business activities can be deducted. In case C-257/11 a property development company (GVM) purchased land together with the existing buildings on the land. The company's aim was to demolish the buildings, split the land into lots and construct residential properties. The company had a demolition permit for the buildings when the acquisition was made, and then proceeded to demolish the buildings and deduct the VAT charged during the purchase transaction (including the VAT on the by then demolished buildings). A C-257/11. számú ügyben egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalkozó (GVM) földterületet vásárolt, az azokon korábban létesített építményekkel együtt. A vállalkozó célja az építmények elbontását követően a terület parcellázása és lakóingatlanok kialakítása volt. Az építményekre a megvásárlás időpontjában már érvényes bontási engedély állt rendelkezésre. A vállalkozó a bontást elvégezte, majd az adásvétel során rá áthárított áfát (ideértve a már addigra elbontott építményekre eső áfát is) levonásba helyezte. A román adóhatóság döntése szerint a GVM nem volt jogosult a már lebontott építmények áfájának a levonására, mivel az építményeket nem adóköteles ügyletek megvalósítása, hanem bontás céljára szerezte meg. A GVM érvelése szerint a bontás a később megvalósítandó lakóépület-beruházást (azaz adóköteles tevékenységét) szolgálta, ezért bírósághoz fordult, mely az EB-hez utalta a kérdést. Az EB ítéletében hangsúlyozta, hogy a gazdasági tevékenységéhez előzetesen eszközöket beszerző személyt adóalanyként kell tekinteni akkor is, ha az eszközt nem azonnal használja fel a gazdasági tevékenységhez: a gazdasági tevékenység több, egymást követő, kapcsolódó cselekményből állhat, melynek az előkészítő tevékenységek (mint az ingatlanvásárlás) szerves részét alkotják. Csalás vagy visszaélés hiányában az előkészítő cselekményt végzőt is megilleti az áfa levonásának joga, akkor is, ha a tervezett gazdasági tevékenység végül mégsem valósulna meg. A GVM szándéka a vásárláskor (és a bontáskor) bizonyítottan lakóépületek létrehozására irányult, ezért a vásárlás és bontás olyan, egymáshoz kapcsolódó ügyletek sorának tekinthető, melyek adóköteles gazdasági tevékenységre irányultak, ezért az áfa levonása nem tagadható meg. Az ítélet jelentősége, hogy kiemeli: az egyes cselekményeket nem önmagukban, hanem összességükben kell értékelni. A gyakorlatban sajnos előfordul, hogy az adóhatóság egyes ügyleteket kontextusukból kiragadva, önállóan ítél meg, anélkül, hogy figyelembe venné a teljes tranzakció célját és összefüggéseit, nehéz helyzetbe hozva ezzel a jogkövető cégeket is. Ilyen esetben jelenthet hivatkozási alapot a fenti EB ítélet az adóalanyok számára. According to the decision from the Romanian tax authority, GVM was not entitled to deduct the VAT on the demolished buildings since the buildings were not acquired to implement taxable transactions but for the purposes of demolition. GVM argued that the demolition was part of the residential development that followed (i.e. taxable activity), and therefore appealed to the court, which forwarded the case to the ECJ. In its ruling the ECJ emphasised that an entity acquiring assets in advance for a business activity must be considered a taxpayer even if such assets are not used immediately for the business activity: business activities can comprise several, consecutive, related actions where preparatory activities (such as property acquisitions) form an integral part. In the absence of fraud or misuse, the entity carrying out the preparations is entitled to deduct VAT, even if the planned business activity was eventually not conducted. GVM clearly had the intention of constructing residential buildings when making the acquisition (and demolishing the buildings), and therefore the purchase and demolition can be considered related transactions aimed at realising a taxable business activity; consequently, the VAT deduction cannot be refused. The ruling is important because it emphasises that individual actions must be evaluated as a whole, not separately. Unfortunately, practice shows that the tax authority sometimes judges certain cases independently, taken out of their context, without considering the purpose and correlations of the entire transaction, and thereby putting law-abiding companies in difficult positions. In such cases, the ECJ ruling outlined above can serve as a reference for taxpayers. WTS Klient. The Bridge. 3

4 KÖRBEJÁRTUK WE VE CHECKED IT OUT INGATLANOK ADÓZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐBB SZABÁLYOK 2013 A évi adóváltozások több olyan módosítást is tartalmaznak, melyek közvetve, vagy közvetlenül érintik az ingatlanszektorban érdekelt vállalkozásokat is. A főbb változások felsorolása és rövid történeti kitekintés után kitérünk azokra az adózási sajátosságokra, melyeket az ingatlanfejlesztéseknél mindenképpen figyelembe kell venni a hosszú távú tervezés során. MAIN RULES IN 2013 ON TAXATION OF PROPERTIES The tax changes in 2013 contain several amendments that affect companies with interests in the real estate sector both directly and indirectly. After listing and giving a brief historical overview of the main changes we focus on the tax aspects which definitely have to be considered during long-term planning for property developments. What company directors need to know:» In the year when implementing large development projects, attention must be paid to the limitations and special rules for using loss carry forwards.» When acquiring a share in a company with real property (flat, other real estate) or in certain cases domestic property assets, the duty is 4% per property up to HUF 1 billion, and 2% on any excess value, but no more than HUF 200 million per property.» Subject to certain conditions, no VAT payment liability arises during the transfer of business divisions! Amit a cégvezetőnek is tudnia kell:» A nagyobb fejlesztési projektek realizálása évében figyelemmel kell lenni az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátaira és speciális szabályaira!» Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan), illetve bizonyos esetben belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint az illeték.» Meghatározott feltételek teljesülése mellett nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az üzletág átruházása során! Amit a gazdasági vezetőnek érdemes tudnia: (mesélje el a lényeget a cégvezetőnek!) Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek adóztatása, minél szélesebb kör és tranzakció közteherviselésbe történő bevonása már évek óta tartó folyamat. Tekintve, hogy ez a szektor a leginkább megfogható, az utóbbi évek adóváltozásainak többsége szervesen kötődött az üzletághoz. Történelmi kitekintés a korábbi évek adóváltozásai Illetékek: Az illeték szabályok változása a share deal (üzletrész átruházás) és asset deal (ingatlan átruházás) közötti különbségeket tűntette el évtől. Összehasonlítva az ingatlan átruházásával, az ingatlannal rendelkező társaság üzletrészeinek átruházásával a szerző fél már nem tudott illetékterhet optimalizálni. A csoporton belüli üzletrész átruházások ugyanakkor mentesülhetnek az illeték alól. Társasági adó: A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT-REIT) fogalmának júliusi bevezetése a feltételeket teljesítő társaságokat mentesíti a társasági adó fizetési kötelezettség alól. Ugyanakkor a belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaságok külföldi tagjai is a magyar társasági adó alanyává válhatnak január 1-jétől a részesedés értékesítésével összefüggésben realizált nyereség tekintetében. A nyereség adóztatása akkor lehetséges, ha nincs egyezmény a részesedéssel rendelkező illetősége szerinti állammal, illetve, ha az adóztatást egyezmény teszi lehetővé. Általános forgalmi adó: A fordított adózás évi bevezetése egyik oldalról mindenképpen a pozitív változások közé sorolandó, ugyanakkor az adóalanyok áfa kockázata az évek során egységes iránymutatás hiányában nem hogy csökkent, hanem nőtt, tekintve, hogy egy-egy ügylet hibás megítélése adóhiányt és adóbírságokat vonhat maga után. What finance directors should know: (and tell the company director!) The taxation of property-related transactions and making more and more segments and transactions taxable is a process we have seen for years. Given that this sector is rather easy to define, the majority of tax changes in recent years have been closely related to this industry. "Historical" review tax changes in previous years Duties: The change in duty rules abolished the differences between share deals and asset deals from In comparison with asset deals, the acquiring party in share deals with companies owning real estate was no longer able to optimise its duty burden. However, share deals within a corporate group can be exempt from duties. Corporate tax: The concept of real estate investment trusts (REIT) was introduced in July 2011 and the companies meeting the conditions are exempt from paying corporate tax. However, the foreign members of companies with Hungarian real estate can also be liable for Hungarian corporate tax from 1 January 2010 in terms of the profit realised upon the sale of shares. Profits can be taxed if there is no treaty with the country of the shareholder, or if a treaty permits such taxation. Value added tax: The introduction of reverse charging in 2008 was definitely a positive change in some respects, but for lack of standard guidance the VAT risk of taxpayers has not fallen over the years, in fact, it has risen given that the wrong assessment of a transaction can imply a tax shortfall and tax penalties changes and question marks According to the rules effective in 2012, taxpayers can only use losses carried forward from previous fiscal years up to 50 percent of the taxable base calculated without the loss carry forward. From 2013, the loss carry forward rules in 2012 were alleviated in certain cases (special rules during spin-offs, softer rules during bankruptcies and liquidations). In the case of companies engaged in renting property, the impacts of the 50% limit must definitely be kept in mind. For example, if the company applied a faster rate of depreciation for the rented properties, this created a loss in previous years from a tax law perspective. In the course of a potential sale later on (arising as a non-recurring item in a given tax year), the loss from previous years cannot be fully utilised because of the 50% rule. The situation would be the same with loss carry forwards during a solvent liquidation, if taxable income arises when winding up activities that cannot be fully offset against the loss. 4 WTS Klient. A híd.

5 KÖRBEJÁRTUK WE VE CHECKED IT OUT évi változások és kérdőjelek A évtől hatályos szabály szerint az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékáig jogosult a korábbi adóévek elhatárolt veszteségének felhasználására évtől a évi veszteségelhatárolás szabályait enyhítették meghatározott esetekben (speciális szabályok kiválás során, enyhítés csődeljárás és felszámolási eljárás esetén). Az ingatlanok bérbeadásával foglalkozó társaságok esetében az 50%-os korlát hatásait mindenképpen szem előtt kell tartani. Ha például a társaság a bérbe adott ingatlanok esetében gyorsabb leírási kulcsot alkalmazott, a korábbi években adójogilag vesztesége keletkezett. Egy későbbi potenciális ingatlan értékesítés során (ami egy adott adóévben egyszeri tételként merül fel), nem tudja teljes mértékben felhasználni a korábbi évek veszteségét az 50%-os szabály alkalmazása miatt. Ugyanez lenne a helyzet az elhatárolt veszteséggel egy végelszámolás során, ha a tevékenység lezárása során olyan adóköteles jövedelem keletkezik, melyet nem lehet már a teljes veszteséggel szembe állítani. Az illeték a lakó- és egyéb ingatlanok tekintetében is lakóingatlan esetében korábban egyedi kulcsok voltak egységesen megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén is ugyanez a számítási mód alkalmazandó. Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés esetén továbbra is 2%-os illetékmértékkel kell számolni. For duties and in the case of residential and other properties residential properties used to have individual rates the duty upon acquisition is a standard 4% per property up to HUF 1 billion, and 2% on any excess value, but no more than HUF 200 million per property. When acquiring capital shares in companies with domestic real estate, the same calculation method is applied. When acquiring property for trading purposes the duty is still 2%. From 2013 it is possible to treat the transfers of business divisions as transactions not subject to VAT similar to contributions in kind and legal succession under certain terms and conditions. Amongst other things, this provision can only be applied if the only business activity pursued in the business division is the supply of products or services entitling the deduction of taxes. A division is an operating unit of a company which is structurally independent and with its assets is capable of pursuing independent business activities on a sustained basis. It is worthwhile considering the application of this new rule when implementing real estate development projects, given that besides the property, the customer's company can also take on rental and other contracts as well as staff. It is also important to bear in mind that the property is a taxable item both for the company transferring the property and the company receiving it tól az üzletág átruházás az apport és jogutódlás mellett áfa hatályán kívüli ügyletként történő kezelése válik lehetővé meghatározott feltételek mellett. Többek között csak akkor alkalmazható a rendelkezés, amennyiben az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Az üzletág a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. Ezen új szabály alkalmazhatóságát érdemes végiggondolni az ingatlanfejlesztési projektek realizálásánál is, tekintve, hogy előfordul, hogy az ingatlan mellett bérleti és egyéb szerződések, munkatársak is átkerülhetnek a vevő társasághoz. Fontos szem előtt tartani még azt is, hogy az ingatlan tekintetében mind az átruházó, mind az átvevő társaságnak adókötelessé tételt kell választania. A számviteli szabályozást érintő pontosításnak köszönhetően egyes, a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiánya (a hatósági eljárás elhúzódása) esetén is sor kerülhet az aktiválásra és így megvalósulhat a végzett tevékenység megfelelő költségelszámolása. Tehát az adott eszköz üzembe helyezésének (aktiválásának) időpontja az adott eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja, vagyis az az időpont, amikor az eszközzel az üzemszerű tevékenység megkezdésre kerül. A fent említett változásokon túl az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatban számos kérdés merül fel (helyi iparűzési adó kérdések, projektfejlesztés keretében átadott ingatlanokhoz (hidak, utak) kapcsolódó áfa levonási és fizetési kötelezettség). Egyértelmű és mindenki számára elérhető iránymutatások hiányában a kérdőjelek megmaradnak. Az előttünk álló évekre tekintve elmondható, hogy az ingatlanokat terhelő adózás tekintetében is marad tartalék a törvényhozók számára. Természetesen adócsoportunk szívesen áll rendelkezésükre a kérdőjelek vizsgálata mellett az egyedi gyakorlati problémák megoldásában is. Thanks to refinements made to accounting regulations, capitalisations may be made even if certain official permits not affecting intended use are as yet unavailable (delay in official procedures), meaning that the costs of the activity performed can be duly accounted. So the capitalisation date for a given asset is the start date for said asset being used as intended in the company's ordinary activities, i.e. the time when business activities using the asset commence. Aside from the changes mentioned above, many issues arise in connection with real estate developments (local business tax issues, VAT deduction and payment liabilities connected to properties (bridges, roads) transferred as part of project developments). For lack of clear and freely available guidance, the question marks remain. Looking ahead we can see that legislators still have work to do with regard to property taxation. Our tax professionals will be happy to help you in examining these outstanding issues and in resolving practical problems. WTS Klient. The Bridge. 5

6 VALAMI MÁS SOMETHING ELSE A BIZTOSÍTÁSOKRÓL RÖVIDEN Mint az már bizonyára sokak számára ismert, a biztosítások adózása január 1-jétől jelentősen megváltozott. A személyi jövedelemadóról szóló törvény a biztosításokat adózási (és nem biztosítás-szakmai szempontok alapján) három csoportba sorolta: kockázati, megtakarítási jellegű, illetve teljes életre szóló biztosítások. Biztosítás típusa Kockázati biztosítások Megtakarítási, befektetési jellegű biztosítások Teljes életre szóló biztosítások Jellemzői valamely kockázat fedezésére irányuló személybiztosítás, melynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke rendelkeznek lejárati szolgáltatással, ide tartoznak a nyugdíj- és járadékbiztosítások kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások A biztosítási konstrukciók esetében két esetben merülhet fel az adóztatás kérdése, egyrészt a biztosítási díj megfizetéséhez valamint a biztosító teljesítéséhez kapcsolódóan. Az adókötelezettség a biztosítási szerződés típusán túl jellemzően eltérhet attól függően is, hogy ki fizeti a biztosítási díjat. A kockázati biztosítások munkáltató, kifizető által magánszemély (munkavállaló részére) fizetett díja főszabály szerint magánszemélyenként a minimálbér 30%-áig adómentes, az e feletti összeg egyes meghatározott juttatásként adóköteles a juttatónál (a díj 119%-a után 16% szja és 27% eho fizetendő). Vegyes biztosítások esetén az igazoltan kockázati díjrészhez kapcsolódóan adómentesség érvényesülhet. A biztosító teljesítése általános esetben (pl. balesetbiztosítás szolgáltatása) adómentes. A megtakarítási jellegű biztosítások kifizető által fizetett díja egyes meghatározott juttatás jogcímen adóköteles a kifizetőnél. Ha a biztosítási díjat a külföldi anyavállalat fizeti, akkor a biztosítási díjhoz kapcsolódóan a magánszemélyt terheli adófizetési kötelezettség a jogviszonynak megfelelően (pl. munkaviszonyból származó jövedelem). A biztosító teljesítése bizonyos esetekben adómentes (nyugdíjés járadékbiztosítás), más esetekben azonban kamatjövedelem keletkezik; a jövedelem függ a biztosító teljesítése és a szerződés megkötése között eltelt évek számától, illetve a díjfizetési gyakoriságtól (egyszeri vagy rendszeres díjas biztosítás). A teljes életre szóló életbiztosítások kifizető által fizetett rendszeres díja bizonyos feltételekkel adómentes, az eseti díj jellemzően egyes meghatározott juttatásként a kifizetőnél adóköteles. A biztosító szolgáltatása alapesetben (pl. a biztosított halála esetén) adómentes. Ha a biztosítási szerződés visszavásárlására kerül sor, a magánszemélynél egyéb jövedelemként keletkezik adófizetési kötelezettség. A fentiek csak az alapesetek adózási következményeit mutatják be. Tekintettel arra, hogy a biztosítási piacon rendkívül széles a termékválaszték (vegyes, illetve egyéb speciális kondíciókkal rendelkező biztosítások is léteznek), illetve a biztosítási szerződések (így a kedvezményezett személyének) módosítása megváltoztathatja a biztosítás adójogi megítélését, az adókötelezettséget minden esetben az adott biztosítási szerződés alapján lehet pontosan meghatározni. Szakembereink készséggel állnak rendelkezésre ebben a témakörben is. BRIEF LOOK AT INSURANCE COMPANIES As many of you surely already know, the taxation of insurance companies changed radically from 1 January The Act on Personal Income Tax classed insurance products into three groups (based on taxation and non-insurance criteria): risk, investmenttype and full life insurance. Type of insurance Risk insurance Saving, investment-type insurance Full life insurance Features personal insurance covering some type of risk, no payout on maturity and no repurchase value comprises payout on maturity includes pension and annuity insurance not considered risk insurance, indeterminate duration, only in case of death The issue of taxation arises in two cases with insurance schemes: in relation to payment of the insurance premium and to the payout by the insurance company. Apart from the type of insurance policy, the tax liability can differ depending on who pays the insurance premium. Risk insurance premiums paid by employers/paying agents for private individuals (employees) are tax free up to 30% of the minimum wage according to the general rule; any excess amount is taxable as other income at the entity making the payment (16% personal income tax and 27% health-care contribution on 119% of the premium). In the case of mixed insurance, exemption from tax can be given for the part of the premium that is confirmed to be risk-related. Generally speaking, payouts by insurance companies (e.g. with accident insurance policies) are tax free. Premiums paid by paying agents for investment-type insurance are taxable as other income at the paying agent. If the insurance premium is paid by a foreign parent company, then the private individual is liable for the tax on the insurance premium in accordance with the legal relationship (e.g. income from employment). In certain cases the payout by the insurance company is tax free (pension and annuity insurance), while in other cases some interest income arises; the income depends on the number of years between the payout by the insurance company and the year the policy was taken out, as well as on the frequency of premium payments (one-off or regular premiums). Regular premiums for full life insurance paid by the paying agent are tax free under certain conditions, while one-off premiums are typically taxable as other income at the paying agent. Insurance payouts are normally tax free (e.g. upon death of insured party). If the insurance policy is repurchased, the private individual incurs a tax liability on other income. The information above only presents the taxation implications of the basic cases. Given that there is a wide range of products on the insurance market (mixed products, other insurance products with special conditions), and amendments to insurance policies (regarding the beneficiary for example) can change the tax law assessment of the insurance, the tax liability is always most accurately defined based on the given insurance policy. Our professionals will be happy to help you with insurance-related inquiries too. 6 WTS Klient. A híd.

7 JÓ TUDNI GOOD TO KNOW A 183 NAPOS SZABÁLY FIGYELEMBEVÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ÚJ MAGYAR-NÉMET EGYEZMÉNY TÜKRÉBEN Amennyiben a magánszemély jövedelme külföldről származik, adókötelezettségének megállapítása érdekében meg kell határoznia adóügyi illetőségét, illetve azt, hogy melyik állam adóztathatja jövedelmét. Mindehhez a hazai szabályok mellett jellemzően az irányadó kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények előírásai nyújtanak segítséget. A szabályozás szerint az illetőség államától eltérő országban végzett, a nem önálló munkáért kapott jövedelem a magánszemély illetősége szerinti államban adóztatható, amennyiben a következő 3 feltétel mindegyike teljesül, azaz:» a magánszemély 183 napnál több napot nem tölt másik államban,» bérét olyan munkáltató fizeti, aki nem belföldi illetőségű a másik államban,» bérének költségét nem a munkáltató másik államban lévő telephelye viseli. Ha ezek közül bármely feltétel nem teljesül, akkor a magánszemély jövedelme a munkavégzés helye szerinti államban válik adóztathatóvá. Ebből adódóan a külföldön eltöltött napok számának pontos meghatározása kulcsfontosságú az adóztatás szempontjából. Az OECD Modellegyezmény alapesetben a 183 napos szabály vizsgálata során a bármely 12 hónapos időtartamot tekinti kiindulási alapnak. E formula alkalmazását vette át a Magyarország és Németország között, évben megkötött új adóegyezmény is, mely a korábbi, 1977-ben aláírt szerződést váltotta fel (az új angol-magyar egyezmény is hasonlóan rendelkezik). A régi egyezmény az adóév (naptári év) hosszát vette alapul a napok számításánál, az új szabályozás azonban már bármely, az adóévben kezdődő vagy végződő 12 hónapos időszak figyelembevételét írja elő. Mindez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a munkavégzés helye szerinti államban való tartózkodás során eltöltött napokat folyamatosan kell összesíteni, figyelmen kívül hagyva a naptári év végét. Érdemes egy példán keresztül is megvizsgálni a kérdést. Abban az esetben, ha a magánszemély külföldi munkavégzése szeptember 15-én kezdődik és a következő év július 30-ig tart, akkor a külföldi tartózkodás napjainak száma az első évben 108 nap, míg a másodikban 181 nap. Mivel 12 hónapon belül mindösszesen 283 napot töltött a munkavállaló külföldön mely jelentősen meghaladja a 183 napot, így ezen jövedelme a munkavégzés helye szerinti államban adóztatható mindkét adóév vonatkozásában. Az új német-magyar egyezmény rendelkezéseit a január 1-jén, vagy azt követően kifizetett összegek tekintetében kell alkalmazni. Ez esetben azonban felmerülhet a kérdés, hogy a 183 nap meghatározásánál a 2011-re eső napokat is vizsgálnia kell-e az adózónak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalosan közzétett tájékoztatója egyértelmű választ ad a kérdésre, mely szerint a magánszemély 183 napos tartózkodását az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely 12 hónapos időtartamon belül szükséges vizsgálni, tehát a 2012-ben megszerzett jövedelmek adókötelezettségének megállapítása során a 2011-es időszakot érintően is vizsgálni kell a magánszemély tartózkodási helyét, és a évben az adott államban töltött napokat is figyelembe kell venni. 1 A fentiek fényében tehát ügyelni kell arra, hogy adott esetben szükségessé válhat a magánszemély évi személyi jövedelemadó bevallásának összeállításakor a 2011-ben külföldön eltöltött napok számának számszerűsítése is az adóztatás helyének helyes meghatározása érdekében. CHANGE IN OBSERVANCE OF 183-DAY RULE IN LIGHT OF NEW HUNGARIAN-GERMAN TREATY If a private individual earns income abroad, in order to determine the tax liability the issue of tax residence must be assessed along with which state is entitled to tax the income. To answer these questions we can generally rely on the provisions of international treaties on the avoidance of double taxation, alongside the relevant domestic regulations. According to the rules, income received from dependent work in a country other than the country of residence is taxable in the private individual's country of residence, provided that all of the following 3 conditions are met, namely:» the private individual does not spend more than 183 days in another country,» his remuneration is paid by an employer that is not a resident in the other country,» the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other country. If any of these conditions is not met then the income of the private individual is taxable in the country where the work is performed. Consequently, precisely defining the number of days spent abroad is crucially important from the perspective of taxation. When examining the 183-day rule, the default situation in the OECD Model Tax Convention bases the assessment on any 12-month period. The new tax treaty between Hungary and Germany entered into in 2011, replacing the previous treaty signed in 1977, adopted the same formula (the new UK-Hungarian treaty follows the same principle). The former treaty took the length of the fiscal year (calendar year) as the basis for calculating the days, but the new rule specifies any 12-month period that starts or ends in the fiscal year. In practice this means that the days spent resident in the country where the work is performed must constantly be aggregated, regardless of the end of the calendar year. Let's take a look at an example. If a person works abroad starting on 15 September and ending on 30 July of the following year, then the number of days spent abroad is 108 in the first year and 181 in the second year. As the person spent 283 days abroad in a 12-month period which is significantly more than the 183-day threshold this income is subject to taxation in the country where the work was performed in both of the fiscal years. The provisions of the new Hungarian-German treaty must be applied for amounts paid on or after 1 January In this case, however, the question arises of whether days in 2011 should also be examined by the taxpayer when determining the 183 days. Official information from the National Tax and Customs Administration provides a clear answer to this: "the 183 days' residence of a private individual must be examined for any 12-month period starting or ending in the given fiscal year, and therefore when assessing the tax liability on income obtained in 2012, the individual's place of residence must also be reviewed for the 2011 period, taking into account the days spent in the given country in 2011." 1 In light of this information, when compiling personal income tax returns for 2012 it may be necessary for private individuals to quantify the number of days spent abroad in 2011 in order to arrive at an accurate assessment for the place of taxation. 1 WTS Klient. The Bridge. 7

8 Az Adóhíd szerzői igyekeztek olvasmányos, de szakszerű kiadványt szerkeszteni, amelyben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az esetleg előforduló hiányosságok és nyomdai hibák, valamint a jogszabályi változások miatt mégis kérjük, a leírtak alkalmazása előtt keressen meg minket felmerült kérdéseivel. The editors of Tax Bridge have made every effort to produce a publication that is readable but also professionally sound, and which accurately reflects the statutory provisions as they stand at the time of its issue. If you should nonetheless find inaccuracies, gaps or printing errors in the text, we would encourage you to contact us with your questions before making any business decisions based on the contents of this document. A WTS Klient csoport szolgáltatásai / Services of the WTS Klient Group:» Adótanácsadás / Tax consulting» Jogi tanácsadás / Legal consulting» Könyvelés / Accounting» Bérszámfejtés / Payroll» Egyéb számviteli tanácsadás / Other consulting WTS Klient csoport 1143 Budapest Stefánia út Telefon: Fax: Bővebb információ / More information: Gyányi Tamás, adóigazgató / Director, Tax Consulting Telefon:

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL Magyar magánszemélyeknek lehet!ségük van, hogy egy ciprusi társaság igazgatótanácsi tagjaként, fizetésükön felül igazgatótanácsi térítés címén illetve

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket:

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket: 2008. október 28-án nyilvánosságra hozták az adótörvényeket érintő új törvényjavaslatot. On 28 October 2008 the new the proposed legislation packages regarding tax regulations were published. A legújabb

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner 2016.09.28 A WTS szolgáltatásai Teljes körű szolgáltatások:» Adózás» Számviteli

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 3 2014 OKTÓBER OCTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 3 2014 OKTÓBER OCTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 3 2014 OKTÓBER OCTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

T/1588. számú. törvényjavaslat

T/1588. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1588. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

T/3406. számú. törvényjavaslat

T/3406. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3406. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

T/6010. számú. törvényjavaslat

T/6010. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6010. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Legutóbbi számunkban összefoglaltuk a 2014. évet érintő legfontosabb

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Miről lesz szó? A WTS-ről röviden Ausztria általános adózási információk

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1.

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. rész A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 2012-re vonatkozó

Részletesebben

A Karatbars marketingterve

A Karatbars marketingterve A Karatbars marketingterve A Karatbars társult partneri programja Ön dönti el, hogy mely jövedelemtípusokat kívánja. Összesen 7 különböző lehetőség közül választhat. 7 bevételi lehetőség 1. Közvetlen jutalék

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 14., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CL. törvény A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.02.01 Tisztelt Ügyfelünk! 2011-ben az év végén zajlott a törvénygyártás, és ennek következtében még sok olyan adó információ van, mely a cégek működtetését befolyásolhatják. Minimálbér,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben