adóhíd taxbridge MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd."

Átírás

1 adóhíd taxbridge MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

2 adóhíd szakmai hírlevél TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves Olvasóink! A puding próbája az evés. Ennek megfelelően a évi adóváltozásokat már ízlelgeti a szakma, ugyanakkor a évi évzárással, éves bevallásokkal kapcsolatos teendők stresszét nem fokozva szeretnénk a korábbi kiadványaink pozitív visszajelzései alapján újabb hasznos információval szolgálni Olvasóinknak. Körbejártuk rovatunkban az ingatlanok adózásával kapcsolatosan szeretnénk egy rövid összefoglalást adni, kitekintve az ingatlanokkal kapcsolatos szabályok törzsfejlődésére, figyelembe véve a évi változásokat is. Igyekszünk kiadványunk méretének korlátain belül maradva felhívni a figyelmet a jelenleg is kérdéses témákra. A személyi jövedelemadó bevallás elkészítésének kötelezettsége is a nyakunkon van, és a külföldről érkező, vagy külföldre tartó munkavállalókkal kapcsolatos 183 napos szabály számításának változását is igyekszünk bemutatni elsősorban az új német-magyar adóegyezményen keresztül. Valami más rovatunkban áttekintő jellegű táblázattal és információkkal szeretnénk segíteni a 2013-tól jelentősen átalakuló biztosítási kategóriák adózását illetően. Természetesen nincs Adóhíd EU bírósági eset nélkül. Most egy romániai ingatlanokhoz kapcsolódó áfa esettel ismertetjük meg Olvasóinkat. Bízunk benne, hogy ismét sikerül hasznos információval szolgálni Olvasóink számára. Az adózással kapcsolatos kérdéseikkel, kérem, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz a kiadványunk utolsó oldalán található elérhetőségeken. Tisztelettel: Lambert Zoltán ügyvezető Foreword Dear Readers, The proof of the pudding is in the eating. Tax advisers are consequently poring over the 2013 changes to tax laws, but without wanting to heighten the stress related to the 2012 closes and annual tax returns we would like to provide some more useful information to our readers based on the positive feedback from earlier newsletters. In our We ve checked it out column we give a short summary about property-related taxation, looking at the "evolution" of rules connected with real estate and taking the 2013 changes into account. Bearing in mind the constraints imposed by the size of the newsletter we have tried to highlight some of the issues that still need clarifying today. It is not long before the deadline for submitting personal income tax returns will be upon us, and we have also endeavoured to outline the change to the 183-day rule for employees coming from abroad or heading to other countries, primarily through the example of the new Hungarian-German treaty. Our Something else column contains a table and information to help clarify the taxation of the different insurance categories which have undergone substantial change from this year. And of course there can be no On the tax bridge without an EU court case. This time we explore a VAT ruling related to properties in Romania. We trust that we have again managed to provide you with some useful information. Should you have any questions in relation to taxation, please do not hesitate to contact our team of experts using the contact information on the last page. Yours sincerely, Zoltán Lambert Managing Director KÖRBEJÁRTUK 4 Ingatlanok adózásával kapcsolatos főbb szabályok 2013 VALAMI MÁS 6 A biztosításokról röviden JÓ TUDNI 7 A 183 napos szabály figyelembevételének változása az új magyarnémet egyezmény tükrében taxbridge professional newsletter CONTENTS ON THE TAX BRIDGE 3 European Court of Justice Favourable EU court rulings on VAT deduction WE VE CHECKED IT OUT 4 Main rules on taxation of properties in 2013 SOMETHING ELSE 6 Brief look at insurance companies GOOD TO KNOW 7 Change in observance of 183-day rule in light of new Hungarian-German treaty 2 WTS Klient. A híd.

3 ADÓHÍDON ON THE TAX BRIDGE KEDVEZŐ EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET AZ ÁFA LEVONÁSI JOGRÓL Az EU-n belüli harmonizált áfa-szabályok értelmezésében kiemelkedő jelentősége van az Európai Bíróságnak (EB). A harmonizáció miatt más tagállamok ügyeiben hozott döntéseket is érdemes követni: jelen számunkban egy román ügyben hozott, a gazdasági tevékenység érdekében felmerült beszerzések áfájának levonhatóságát megerősítő ítéletről számolunk be. FAVOURABLE EU COURT RULING ON VAT DEDUCTION The European Court of Justice (ECJ) plays a crucial role in interpreting the harmonised VAT rules within the EU. Due to the harmonisation it is advisable to keep track of decisions made in cases of other Member States: in this edition we look at a ruling in a Romanian case confirming that VAT on purchases incurred in the interests of business activities can be deducted. In case C-257/11 a property development company (GVM) purchased land together with the existing buildings on the land. The company's aim was to demolish the buildings, split the land into lots and construct residential properties. The company had a demolition permit for the buildings when the acquisition was made, and then proceeded to demolish the buildings and deduct the VAT charged during the purchase transaction (including the VAT on the by then demolished buildings). A C-257/11. számú ügyben egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalkozó (GVM) földterületet vásárolt, az azokon korábban létesített építményekkel együtt. A vállalkozó célja az építmények elbontását követően a terület parcellázása és lakóingatlanok kialakítása volt. Az építményekre a megvásárlás időpontjában már érvényes bontási engedély állt rendelkezésre. A vállalkozó a bontást elvégezte, majd az adásvétel során rá áthárított áfát (ideértve a már addigra elbontott építményekre eső áfát is) levonásba helyezte. A román adóhatóság döntése szerint a GVM nem volt jogosult a már lebontott építmények áfájának a levonására, mivel az építményeket nem adóköteles ügyletek megvalósítása, hanem bontás céljára szerezte meg. A GVM érvelése szerint a bontás a később megvalósítandó lakóépület-beruházást (azaz adóköteles tevékenységét) szolgálta, ezért bírósághoz fordult, mely az EB-hez utalta a kérdést. Az EB ítéletében hangsúlyozta, hogy a gazdasági tevékenységéhez előzetesen eszközöket beszerző személyt adóalanyként kell tekinteni akkor is, ha az eszközt nem azonnal használja fel a gazdasági tevékenységhez: a gazdasági tevékenység több, egymást követő, kapcsolódó cselekményből állhat, melynek az előkészítő tevékenységek (mint az ingatlanvásárlás) szerves részét alkotják. Csalás vagy visszaélés hiányában az előkészítő cselekményt végzőt is megilleti az áfa levonásának joga, akkor is, ha a tervezett gazdasági tevékenység végül mégsem valósulna meg. A GVM szándéka a vásárláskor (és a bontáskor) bizonyítottan lakóépületek létrehozására irányult, ezért a vásárlás és bontás olyan, egymáshoz kapcsolódó ügyletek sorának tekinthető, melyek adóköteles gazdasági tevékenységre irányultak, ezért az áfa levonása nem tagadható meg. Az ítélet jelentősége, hogy kiemeli: az egyes cselekményeket nem önmagukban, hanem összességükben kell értékelni. A gyakorlatban sajnos előfordul, hogy az adóhatóság egyes ügyleteket kontextusukból kiragadva, önállóan ítél meg, anélkül, hogy figyelembe venné a teljes tranzakció célját és összefüggéseit, nehéz helyzetbe hozva ezzel a jogkövető cégeket is. Ilyen esetben jelenthet hivatkozási alapot a fenti EB ítélet az adóalanyok számára. According to the decision from the Romanian tax authority, GVM was not entitled to deduct the VAT on the demolished buildings since the buildings were not acquired to implement taxable transactions but for the purposes of demolition. GVM argued that the demolition was part of the residential development that followed (i.e. taxable activity), and therefore appealed to the court, which forwarded the case to the ECJ. In its ruling the ECJ emphasised that an entity acquiring assets in advance for a business activity must be considered a taxpayer even if such assets are not used immediately for the business activity: business activities can comprise several, consecutive, related actions where preparatory activities (such as property acquisitions) form an integral part. In the absence of fraud or misuse, the entity carrying out the preparations is entitled to deduct VAT, even if the planned business activity was eventually not conducted. GVM clearly had the intention of constructing residential buildings when making the acquisition (and demolishing the buildings), and therefore the purchase and demolition can be considered related transactions aimed at realising a taxable business activity; consequently, the VAT deduction cannot be refused. The ruling is important because it emphasises that individual actions must be evaluated as a whole, not separately. Unfortunately, practice shows that the tax authority sometimes judges certain cases independently, taken out of their context, without considering the purpose and correlations of the entire transaction, and thereby putting law-abiding companies in difficult positions. In such cases, the ECJ ruling outlined above can serve as a reference for taxpayers. WTS Klient. The Bridge. 3

4 KÖRBEJÁRTUK WE VE CHECKED IT OUT INGATLANOK ADÓZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐBB SZABÁLYOK 2013 A évi adóváltozások több olyan módosítást is tartalmaznak, melyek közvetve, vagy közvetlenül érintik az ingatlanszektorban érdekelt vállalkozásokat is. A főbb változások felsorolása és rövid történeti kitekintés után kitérünk azokra az adózási sajátosságokra, melyeket az ingatlanfejlesztéseknél mindenképpen figyelembe kell venni a hosszú távú tervezés során. MAIN RULES IN 2013 ON TAXATION OF PROPERTIES The tax changes in 2013 contain several amendments that affect companies with interests in the real estate sector both directly and indirectly. After listing and giving a brief historical overview of the main changes we focus on the tax aspects which definitely have to be considered during long-term planning for property developments. What company directors need to know:» In the year when implementing large development projects, attention must be paid to the limitations and special rules for using loss carry forwards.» When acquiring a share in a company with real property (flat, other real estate) or in certain cases domestic property assets, the duty is 4% per property up to HUF 1 billion, and 2% on any excess value, but no more than HUF 200 million per property.» Subject to certain conditions, no VAT payment liability arises during the transfer of business divisions! Amit a cégvezetőnek is tudnia kell:» A nagyobb fejlesztési projektek realizálása évében figyelemmel kell lenni az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátaira és speciális szabályaira!» Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan), illetve bizonyos esetben belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint az illeték.» Meghatározott feltételek teljesülése mellett nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az üzletág átruházása során! Amit a gazdasági vezetőnek érdemes tudnia: (mesélje el a lényeget a cégvezetőnek!) Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek adóztatása, minél szélesebb kör és tranzakció közteherviselésbe történő bevonása már évek óta tartó folyamat. Tekintve, hogy ez a szektor a leginkább megfogható, az utóbbi évek adóváltozásainak többsége szervesen kötődött az üzletághoz. Történelmi kitekintés a korábbi évek adóváltozásai Illetékek: Az illeték szabályok változása a share deal (üzletrész átruházás) és asset deal (ingatlan átruházás) közötti különbségeket tűntette el évtől. Összehasonlítva az ingatlan átruházásával, az ingatlannal rendelkező társaság üzletrészeinek átruházásával a szerző fél már nem tudott illetékterhet optimalizálni. A csoporton belüli üzletrész átruházások ugyanakkor mentesülhetnek az illeték alól. Társasági adó: A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT-REIT) fogalmának júliusi bevezetése a feltételeket teljesítő társaságokat mentesíti a társasági adó fizetési kötelezettség alól. Ugyanakkor a belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaságok külföldi tagjai is a magyar társasági adó alanyává válhatnak január 1-jétől a részesedés értékesítésével összefüggésben realizált nyereség tekintetében. A nyereség adóztatása akkor lehetséges, ha nincs egyezmény a részesedéssel rendelkező illetősége szerinti állammal, illetve, ha az adóztatást egyezmény teszi lehetővé. Általános forgalmi adó: A fordított adózás évi bevezetése egyik oldalról mindenképpen a pozitív változások közé sorolandó, ugyanakkor az adóalanyok áfa kockázata az évek során egységes iránymutatás hiányában nem hogy csökkent, hanem nőtt, tekintve, hogy egy-egy ügylet hibás megítélése adóhiányt és adóbírságokat vonhat maga után. What finance directors should know: (and tell the company director!) The taxation of property-related transactions and making more and more segments and transactions taxable is a process we have seen for years. Given that this sector is rather easy to define, the majority of tax changes in recent years have been closely related to this industry. "Historical" review tax changes in previous years Duties: The change in duty rules abolished the differences between share deals and asset deals from In comparison with asset deals, the acquiring party in share deals with companies owning real estate was no longer able to optimise its duty burden. However, share deals within a corporate group can be exempt from duties. Corporate tax: The concept of real estate investment trusts (REIT) was introduced in July 2011 and the companies meeting the conditions are exempt from paying corporate tax. However, the foreign members of companies with Hungarian real estate can also be liable for Hungarian corporate tax from 1 January 2010 in terms of the profit realised upon the sale of shares. Profits can be taxed if there is no treaty with the country of the shareholder, or if a treaty permits such taxation. Value added tax: The introduction of reverse charging in 2008 was definitely a positive change in some respects, but for lack of standard guidance the VAT risk of taxpayers has not fallen over the years, in fact, it has risen given that the wrong assessment of a transaction can imply a tax shortfall and tax penalties changes and question marks According to the rules effective in 2012, taxpayers can only use losses carried forward from previous fiscal years up to 50 percent of the taxable base calculated without the loss carry forward. From 2013, the loss carry forward rules in 2012 were alleviated in certain cases (special rules during spin-offs, softer rules during bankruptcies and liquidations). In the case of companies engaged in renting property, the impacts of the 50% limit must definitely be kept in mind. For example, if the company applied a faster rate of depreciation for the rented properties, this created a loss in previous years from a tax law perspective. In the course of a potential sale later on (arising as a non-recurring item in a given tax year), the loss from previous years cannot be fully utilised because of the 50% rule. The situation would be the same with loss carry forwards during a solvent liquidation, if taxable income arises when winding up activities that cannot be fully offset against the loss. 4 WTS Klient. A híd.

5 KÖRBEJÁRTUK WE VE CHECKED IT OUT évi változások és kérdőjelek A évtől hatályos szabály szerint az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékáig jogosult a korábbi adóévek elhatárolt veszteségének felhasználására évtől a évi veszteségelhatárolás szabályait enyhítették meghatározott esetekben (speciális szabályok kiválás során, enyhítés csődeljárás és felszámolási eljárás esetén). Az ingatlanok bérbeadásával foglalkozó társaságok esetében az 50%-os korlát hatásait mindenképpen szem előtt kell tartani. Ha például a társaság a bérbe adott ingatlanok esetében gyorsabb leírási kulcsot alkalmazott, a korábbi években adójogilag vesztesége keletkezett. Egy későbbi potenciális ingatlan értékesítés során (ami egy adott adóévben egyszeri tételként merül fel), nem tudja teljes mértékben felhasználni a korábbi évek veszteségét az 50%-os szabály alkalmazása miatt. Ugyanez lenne a helyzet az elhatárolt veszteséggel egy végelszámolás során, ha a tevékenység lezárása során olyan adóköteles jövedelem keletkezik, melyet nem lehet már a teljes veszteséggel szembe állítani. Az illeték a lakó- és egyéb ingatlanok tekintetében is lakóingatlan esetében korábban egyedi kulcsok voltak egységesen megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén is ugyanez a számítási mód alkalmazandó. Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés esetén továbbra is 2%-os illetékmértékkel kell számolni. For duties and in the case of residential and other properties residential properties used to have individual rates the duty upon acquisition is a standard 4% per property up to HUF 1 billion, and 2% on any excess value, but no more than HUF 200 million per property. When acquiring capital shares in companies with domestic real estate, the same calculation method is applied. When acquiring property for trading purposes the duty is still 2%. From 2013 it is possible to treat the transfers of business divisions as transactions not subject to VAT similar to contributions in kind and legal succession under certain terms and conditions. Amongst other things, this provision can only be applied if the only business activity pursued in the business division is the supply of products or services entitling the deduction of taxes. A division is an operating unit of a company which is structurally independent and with its assets is capable of pursuing independent business activities on a sustained basis. It is worthwhile considering the application of this new rule when implementing real estate development projects, given that besides the property, the customer's company can also take on rental and other contracts as well as staff. It is also important to bear in mind that the property is a taxable item both for the company transferring the property and the company receiving it tól az üzletág átruházás az apport és jogutódlás mellett áfa hatályán kívüli ügyletként történő kezelése válik lehetővé meghatározott feltételek mellett. Többek között csak akkor alkalmazható a rendelkezés, amennyiben az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Az üzletág a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. Ezen új szabály alkalmazhatóságát érdemes végiggondolni az ingatlanfejlesztési projektek realizálásánál is, tekintve, hogy előfordul, hogy az ingatlan mellett bérleti és egyéb szerződések, munkatársak is átkerülhetnek a vevő társasághoz. Fontos szem előtt tartani még azt is, hogy az ingatlan tekintetében mind az átruházó, mind az átvevő társaságnak adókötelessé tételt kell választania. A számviteli szabályozást érintő pontosításnak köszönhetően egyes, a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiánya (a hatósági eljárás elhúzódása) esetén is sor kerülhet az aktiválásra és így megvalósulhat a végzett tevékenység megfelelő költségelszámolása. Tehát az adott eszköz üzembe helyezésének (aktiválásának) időpontja az adott eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja, vagyis az az időpont, amikor az eszközzel az üzemszerű tevékenység megkezdésre kerül. A fent említett változásokon túl az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatban számos kérdés merül fel (helyi iparűzési adó kérdések, projektfejlesztés keretében átadott ingatlanokhoz (hidak, utak) kapcsolódó áfa levonási és fizetési kötelezettség). Egyértelmű és mindenki számára elérhető iránymutatások hiányában a kérdőjelek megmaradnak. Az előttünk álló évekre tekintve elmondható, hogy az ingatlanokat terhelő adózás tekintetében is marad tartalék a törvényhozók számára. Természetesen adócsoportunk szívesen áll rendelkezésükre a kérdőjelek vizsgálata mellett az egyedi gyakorlati problémák megoldásában is. Thanks to refinements made to accounting regulations, capitalisations may be made even if certain official permits not affecting intended use are as yet unavailable (delay in official procedures), meaning that the costs of the activity performed can be duly accounted. So the capitalisation date for a given asset is the start date for said asset being used as intended in the company's ordinary activities, i.e. the time when business activities using the asset commence. Aside from the changes mentioned above, many issues arise in connection with real estate developments (local business tax issues, VAT deduction and payment liabilities connected to properties (bridges, roads) transferred as part of project developments). For lack of clear and freely available guidance, the question marks remain. Looking ahead we can see that legislators still have work to do with regard to property taxation. Our tax professionals will be happy to help you in examining these outstanding issues and in resolving practical problems. WTS Klient. The Bridge. 5

6 VALAMI MÁS SOMETHING ELSE A BIZTOSÍTÁSOKRÓL RÖVIDEN Mint az már bizonyára sokak számára ismert, a biztosítások adózása január 1-jétől jelentősen megváltozott. A személyi jövedelemadóról szóló törvény a biztosításokat adózási (és nem biztosítás-szakmai szempontok alapján) három csoportba sorolta: kockázati, megtakarítási jellegű, illetve teljes életre szóló biztosítások. Biztosítás típusa Kockázati biztosítások Megtakarítási, befektetési jellegű biztosítások Teljes életre szóló biztosítások Jellemzői valamely kockázat fedezésére irányuló személybiztosítás, melynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke rendelkeznek lejárati szolgáltatással, ide tartoznak a nyugdíj- és járadékbiztosítások kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások A biztosítási konstrukciók esetében két esetben merülhet fel az adóztatás kérdése, egyrészt a biztosítási díj megfizetéséhez valamint a biztosító teljesítéséhez kapcsolódóan. Az adókötelezettség a biztosítási szerződés típusán túl jellemzően eltérhet attól függően is, hogy ki fizeti a biztosítási díjat. A kockázati biztosítások munkáltató, kifizető által magánszemély (munkavállaló részére) fizetett díja főszabály szerint magánszemélyenként a minimálbér 30%-áig adómentes, az e feletti összeg egyes meghatározott juttatásként adóköteles a juttatónál (a díj 119%-a után 16% szja és 27% eho fizetendő). Vegyes biztosítások esetén az igazoltan kockázati díjrészhez kapcsolódóan adómentesség érvényesülhet. A biztosító teljesítése általános esetben (pl. balesetbiztosítás szolgáltatása) adómentes. A megtakarítási jellegű biztosítások kifizető által fizetett díja egyes meghatározott juttatás jogcímen adóköteles a kifizetőnél. Ha a biztosítási díjat a külföldi anyavállalat fizeti, akkor a biztosítási díjhoz kapcsolódóan a magánszemélyt terheli adófizetési kötelezettség a jogviszonynak megfelelően (pl. munkaviszonyból származó jövedelem). A biztosító teljesítése bizonyos esetekben adómentes (nyugdíjés járadékbiztosítás), más esetekben azonban kamatjövedelem keletkezik; a jövedelem függ a biztosító teljesítése és a szerződés megkötése között eltelt évek számától, illetve a díjfizetési gyakoriságtól (egyszeri vagy rendszeres díjas biztosítás). A teljes életre szóló életbiztosítások kifizető által fizetett rendszeres díja bizonyos feltételekkel adómentes, az eseti díj jellemzően egyes meghatározott juttatásként a kifizetőnél adóköteles. A biztosító szolgáltatása alapesetben (pl. a biztosított halála esetén) adómentes. Ha a biztosítási szerződés visszavásárlására kerül sor, a magánszemélynél egyéb jövedelemként keletkezik adófizetési kötelezettség. A fentiek csak az alapesetek adózási következményeit mutatják be. Tekintettel arra, hogy a biztosítási piacon rendkívül széles a termékválaszték (vegyes, illetve egyéb speciális kondíciókkal rendelkező biztosítások is léteznek), illetve a biztosítási szerződések (így a kedvezményezett személyének) módosítása megváltoztathatja a biztosítás adójogi megítélését, az adókötelezettséget minden esetben az adott biztosítási szerződés alapján lehet pontosan meghatározni. Szakembereink készséggel állnak rendelkezésre ebben a témakörben is. BRIEF LOOK AT INSURANCE COMPANIES As many of you surely already know, the taxation of insurance companies changed radically from 1 January The Act on Personal Income Tax classed insurance products into three groups (based on taxation and non-insurance criteria): risk, investmenttype and full life insurance. Type of insurance Risk insurance Saving, investment-type insurance Full life insurance Features personal insurance covering some type of risk, no payout on maturity and no repurchase value comprises payout on maturity includes pension and annuity insurance not considered risk insurance, indeterminate duration, only in case of death The issue of taxation arises in two cases with insurance schemes: in relation to payment of the insurance premium and to the payout by the insurance company. Apart from the type of insurance policy, the tax liability can differ depending on who pays the insurance premium. Risk insurance premiums paid by employers/paying agents for private individuals (employees) are tax free up to 30% of the minimum wage according to the general rule; any excess amount is taxable as other income at the entity making the payment (16% personal income tax and 27% health-care contribution on 119% of the premium). In the case of mixed insurance, exemption from tax can be given for the part of the premium that is confirmed to be risk-related. Generally speaking, payouts by insurance companies (e.g. with accident insurance policies) are tax free. Premiums paid by paying agents for investment-type insurance are taxable as other income at the paying agent. If the insurance premium is paid by a foreign parent company, then the private individual is liable for the tax on the insurance premium in accordance with the legal relationship (e.g. income from employment). In certain cases the payout by the insurance company is tax free (pension and annuity insurance), while in other cases some interest income arises; the income depends on the number of years between the payout by the insurance company and the year the policy was taken out, as well as on the frequency of premium payments (one-off or regular premiums). Regular premiums for full life insurance paid by the paying agent are tax free under certain conditions, while one-off premiums are typically taxable as other income at the paying agent. Insurance payouts are normally tax free (e.g. upon death of insured party). If the insurance policy is repurchased, the private individual incurs a tax liability on other income. The information above only presents the taxation implications of the basic cases. Given that there is a wide range of products on the insurance market (mixed products, other insurance products with special conditions), and amendments to insurance policies (regarding the beneficiary for example) can change the tax law assessment of the insurance, the tax liability is always most accurately defined based on the given insurance policy. Our professionals will be happy to help you with insurance-related inquiries too. 6 WTS Klient. A híd.

7 JÓ TUDNI GOOD TO KNOW A 183 NAPOS SZABÁLY FIGYELEMBEVÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ÚJ MAGYAR-NÉMET EGYEZMÉNY TÜKRÉBEN Amennyiben a magánszemély jövedelme külföldről származik, adókötelezettségének megállapítása érdekében meg kell határoznia adóügyi illetőségét, illetve azt, hogy melyik állam adóztathatja jövedelmét. Mindehhez a hazai szabályok mellett jellemzően az irányadó kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények előírásai nyújtanak segítséget. A szabályozás szerint az illetőség államától eltérő országban végzett, a nem önálló munkáért kapott jövedelem a magánszemély illetősége szerinti államban adóztatható, amennyiben a következő 3 feltétel mindegyike teljesül, azaz:» a magánszemély 183 napnál több napot nem tölt másik államban,» bérét olyan munkáltató fizeti, aki nem belföldi illetőségű a másik államban,» bérének költségét nem a munkáltató másik államban lévő telephelye viseli. Ha ezek közül bármely feltétel nem teljesül, akkor a magánszemély jövedelme a munkavégzés helye szerinti államban válik adóztathatóvá. Ebből adódóan a külföldön eltöltött napok számának pontos meghatározása kulcsfontosságú az adóztatás szempontjából. Az OECD Modellegyezmény alapesetben a 183 napos szabály vizsgálata során a bármely 12 hónapos időtartamot tekinti kiindulási alapnak. E formula alkalmazását vette át a Magyarország és Németország között, évben megkötött új adóegyezmény is, mely a korábbi, 1977-ben aláírt szerződést váltotta fel (az új angol-magyar egyezmény is hasonlóan rendelkezik). A régi egyezmény az adóév (naptári év) hosszát vette alapul a napok számításánál, az új szabályozás azonban már bármely, az adóévben kezdődő vagy végződő 12 hónapos időszak figyelembevételét írja elő. Mindez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a munkavégzés helye szerinti államban való tartózkodás során eltöltött napokat folyamatosan kell összesíteni, figyelmen kívül hagyva a naptári év végét. Érdemes egy példán keresztül is megvizsgálni a kérdést. Abban az esetben, ha a magánszemély külföldi munkavégzése szeptember 15-én kezdődik és a következő év július 30-ig tart, akkor a külföldi tartózkodás napjainak száma az első évben 108 nap, míg a másodikban 181 nap. Mivel 12 hónapon belül mindösszesen 283 napot töltött a munkavállaló külföldön mely jelentősen meghaladja a 183 napot, így ezen jövedelme a munkavégzés helye szerinti államban adóztatható mindkét adóév vonatkozásában. Az új német-magyar egyezmény rendelkezéseit a január 1-jén, vagy azt követően kifizetett összegek tekintetében kell alkalmazni. Ez esetben azonban felmerülhet a kérdés, hogy a 183 nap meghatározásánál a 2011-re eső napokat is vizsgálnia kell-e az adózónak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalosan közzétett tájékoztatója egyértelmű választ ad a kérdésre, mely szerint a magánszemély 183 napos tartózkodását az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely 12 hónapos időtartamon belül szükséges vizsgálni, tehát a 2012-ben megszerzett jövedelmek adókötelezettségének megállapítása során a 2011-es időszakot érintően is vizsgálni kell a magánszemély tartózkodási helyét, és a évben az adott államban töltött napokat is figyelembe kell venni. 1 A fentiek fényében tehát ügyelni kell arra, hogy adott esetben szükségessé válhat a magánszemély évi személyi jövedelemadó bevallásának összeállításakor a 2011-ben külföldön eltöltött napok számának számszerűsítése is az adóztatás helyének helyes meghatározása érdekében. CHANGE IN OBSERVANCE OF 183-DAY RULE IN LIGHT OF NEW HUNGARIAN-GERMAN TREATY If a private individual earns income abroad, in order to determine the tax liability the issue of tax residence must be assessed along with which state is entitled to tax the income. To answer these questions we can generally rely on the provisions of international treaties on the avoidance of double taxation, alongside the relevant domestic regulations. According to the rules, income received from dependent work in a country other than the country of residence is taxable in the private individual's country of residence, provided that all of the following 3 conditions are met, namely:» the private individual does not spend more than 183 days in another country,» his remuneration is paid by an employer that is not a resident in the other country,» the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other country. If any of these conditions is not met then the income of the private individual is taxable in the country where the work is performed. Consequently, precisely defining the number of days spent abroad is crucially important from the perspective of taxation. When examining the 183-day rule, the default situation in the OECD Model Tax Convention bases the assessment on any 12-month period. The new tax treaty between Hungary and Germany entered into in 2011, replacing the previous treaty signed in 1977, adopted the same formula (the new UK-Hungarian treaty follows the same principle). The former treaty took the length of the fiscal year (calendar year) as the basis for calculating the days, but the new rule specifies any 12-month period that starts or ends in the fiscal year. In practice this means that the days spent resident in the country where the work is performed must constantly be aggregated, regardless of the end of the calendar year. Let's take a look at an example. If a person works abroad starting on 15 September and ending on 30 July of the following year, then the number of days spent abroad is 108 in the first year and 181 in the second year. As the person spent 283 days abroad in a 12-month period which is significantly more than the 183-day threshold this income is subject to taxation in the country where the work was performed in both of the fiscal years. The provisions of the new Hungarian-German treaty must be applied for amounts paid on or after 1 January In this case, however, the question arises of whether days in 2011 should also be examined by the taxpayer when determining the 183 days. Official information from the National Tax and Customs Administration provides a clear answer to this: "the 183 days' residence of a private individual must be examined for any 12-month period starting or ending in the given fiscal year, and therefore when assessing the tax liability on income obtained in 2012, the individual's place of residence must also be reviewed for the 2011 period, taking into account the days spent in the given country in 2011." 1 In light of this information, when compiling personal income tax returns for 2012 it may be necessary for private individuals to quantify the number of days spent abroad in 2011 in order to arrive at an accurate assessment for the place of taxation. 1 WTS Klient. The Bridge. 7

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 PAGE 1/6 JULY 2014 oldal/pagee 2 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT SZAKDOLGOZAT Készítette: Nagy Zsolt Belső konzulens: Dr. Baloghné

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS

cégértéklevél M&A HEALTHY DARABOLNI EGÉSZSÉGES CREATING VALUE WITH SPIN-OFFS AND CARVE-OUTS ÉRTÉKTEREMTÉS KISZERVEZÉSSEL ÉS KIHASÍTÁSSAL PRUNING IS cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 47. szám // 2011. március // 2000. ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben