2007. évi CXXVII. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi CXXVII. törvény"

Átírás

1 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 2012/2013/II.

2 Általános elvek Hozzáadott értékadó Termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik Döntő részben közvetett adó: az adót nem a vevő, hanem az eladó vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé Kisebb részben közvetlen adó: a fordított fordított áfa konstrukciónál a vevő vallja be és fizeti meg az adót az adóhatóság felé

3 Hatály Területi: belföld a Magyar Köztársaság államterülete Személyi: adóalany a termék, vagy szolgáltatásértékesítő; fordított áfánál a belföldi vevő Időbeli: bevallás az elmúlt egy hónapról, negyedévről, évről

4 Alapfogalmak Adóalany: üzletszerűen, saját nevében végez gazdasági tevékenységet. Lehet természetes Vagy jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Gazdasági tevékenység: Ellenérték megszerzésére irányul adóalanyként Sorozatszerű értékesítés nem adóalanyként Nem gazdasági tevékenység: munkaviszony, közhatalom gyakorlása

5 Alapfogalmak II. Csoportos adóalanyiság: Létrehozása, megszűntetése adóhatósági engedéllyel Csoporttagok befelé nem, csak kifelé számítanak fel adót, egy adóalanynak minősülnek Csoporttagok és azok be nem lépett (kívül maradt) kapcsolt vállalkozásai egyetemlegesen felelnek Csak egy csoportnak lehet tagjának lenni Csoporttagok belföldiek

6 Alapfogalmak III. Termék értékesítése: Birtokba vehető dolog átengedése (kivéve pénz, követelést megtestesítő értékpapír) Pénzügyi lízing Bizományosi tevékenység Építés-szerelés bejegyezhető ingatlan esetében, akkor is ha kapott anyagból dolgoztak Termék, eszköz vállalkozásból lk á való kivonása Saját vállalkozásban végzett saját beruházás Vállalkozás eszközeinek felhasználása nem adóalanyiság vonatkozásában Vállalkozás megszűnésekor el nem évült eszköz felosztása Nem termékértékesítés: Közcélú adomány Áruminta, kis értékű termékajándék

7 Alapfogalmak IV. Szolgáltatás nyújtása: Majdnem minden, ami nem termék értékesítése Vagyoni értékű jog időleges vagy végleges átengedése Vállalkozás vagyonának időleges használatba engedése Idegen célok megvalósítása a vállalkozás terhére Nem szolgáltatás nyújtása: Közcélú adomány

8 Alapfogalmak V. Termék importja: a Közösségen kívülről (vagy vámmentes belső területről) beszerzett termék, amely addig nem volt szabad forgalomban.

9 Alapfogalmak VI. Értékesítés helye termékértékesítésnél: Az a hely, ahol ténylegesen gazdát cserél az eladó és a vevő között, ahol ténylegesen az értékesítéskor van a termék Küldemény esetén a feladó telephelye, kivéve, ha maga szállítja (és ezt választja), akkor a vevő címe Szolgáltatás nyújtásánál: Ahol a szolgáltató gazdaságilag letelepedett (telephely, székhely, lakóhely) Közvetítésnél:az ügylet teljesítési helye Ingatlanhoz kapcsolódóan: az ingatlan helyén Fuvarozásnál: igénybevevő helye szerint

10 Alapfogalmak VII. Termék értékesítésének helye Közösségen belüli értékesítéskor: ahol a termék küldeménykénti megérkezéskor, fuvarozás végeztével van. Háromszögügyletek! Áru csak a két végpont között mozog ténylegesen Legálisan: a 3. fordítva adózik, 2. bevallja, hogy csak átfolyt rajta a tranzakció

11 Alapfogalmak VIII. Értékesítés helye termék importja esetén: tagállam, ahová a termék a Közösség területére bejutott.

12 Alapfogalmak IX. hagyományos áfa: értékesítőnek megfizeti a vásárló. Értékesítő bevallja és megfizeti az adóhatóságnak. (így közvetett adó) fordított áfa: értékesítőnek nem fizeti meg a (nem természetes magánszemély) vásárló. Mind a ketten bevallják, de a vásárló állapítja meg és fizeti meg az adóhatóságnak. ó (így közvetlen adó): építőipar, környezetvédelem

13 Alapfogalmak X. Új előírás január 1-jétől jétől, hogy Áfa-mentes az a szolgáltatás, amelyet úgynevezett együttműködő közösség nyújt tagjai áfa-mentes tevékenységéhez. Az egyes EU-s országokban már működő ott költségmegosztó csoportnak is nevezett együttműködő közösség tagjai nem adóalanyok, vagy olyan adóalanyok, akik (amelyek) nem adóalanyi minőségükben járnak el (például az egyéni vállalkozó magánszemélyként), vagy adóalanyi a minőségüket fenntartva a járnak ugyan el, de az így igénybe vett szolgáltatás kizárólag az általuk folytatott olyan gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, amelyben az előzetesen felszámított áfa még részben sem vonható le, illetve nem igényelhető vissza. Ez utóbbi körbe részben a tevékenység közérdekű jellegére (például humánegészségügy, szociális ellátás, oktatás), tá részben egyéb sajátos jellegére (például l hitelezés, biztosítás, szerencsejáték) tekintettel érvényes mentességek tartoznak.

14 Adófizetési kötelezettség keletkezése Amikor az adóztatandó ügylet ténylegesen megvalósul ez a teljesítés Részteljesítés is teljesítés Akkor is, ha csak a számlázás történt meg! kötelezettséget ilyenkor csak a kibocsátó magára állapíthat meg Fizetendő adót legkésőbb teljesítéskor, számla vagy nyugtaadással kell megállapítani

15 Adófizetési kötelezettség keletkezése Folyamatos szolgáltatások: teljesítés és elszámolás nincs szinkronban Előleg: tartalmazza az áfa összegét akkor is, ha nem tüntetik fel ezt a tényt Fordított áfánál adó megállapítás amelyik időpont hamarabb bekövetkezik: Számla kézhezvétele Ellenérték megfizetése Teljesítést követő hónap 15. napja

16 Az adó alapja Az ellenértékként kapott ár, díj, vagy támogatás, ha az közvetlenül árbefolyásoló Ellenértékbe minden beletartozik: vám, egyéb adó, stb. pl. üzemanyag áfája Árengedmény akkor, ha nem független kapta, és nem általános lá jogon Ha barter, akkor mindkét oldalt önálló értékesítésnek kell tekinteni szokásos piaci áron. Szintén a szokásos piaci ár, ha nem független felek között történt a tranzakció és az ár aránytalan (magas, vagy alacsony) volt

17 Adó alapjának utólagos csökkentése Érvénytelen ügylet (Budai vár értékesítése) A felek vagy a jogosult elállnak az ügylettől, visszaállítják az eredeti helyzetet (Ikea vásárló) Hibás teljesítés kompenzációja miatt (sérült fürdőkád) Kedvezmény nyújtása miatt Előleg visszafizetése nem teljesítés miatt Betétdíj visszafizetése Kell: érvénytelenítő (stornó), vagy módosító számla

18 Az adó mértéke Az adó alapjának 27%-a (bruttóból 21,26%) 26%) Valamennyi e-szolgáltatás is itt van! A 3/A mellékletben szereplőknél 18 % (bruttóból 15,25%) tejből gabonából készült termékek nagy része 3. számú mellékletben felsoroltaknál az adó alapjának 5%-a (bruttóból 4,76%) Gyógyszerek, gyógynövények (humán) Vakok speciális eszközei Könyvek, napilapok, kották: adathordozón d is. távhőszolgáltatás

19 Adó alóli mentesség Mentesség közérdekű jelleg miatt: Postai szolgáltatások Betegellátás, gyógyítás Vér és anyatej értékesítése Szociális ellátás (étkezés nem) Bölcsődei, óvodai ellátás (étkezés nem) Oktatás, sport Egyházi szolgáltatások (temetés pl.) Közszolgáltatók (közszolgálati rádió pl.) Közhasznú szervezetek alaptevékenysége

20 Adó alóli mentesség Mentesség sajátos sajátos okból: Biztosítás Alapvető pénzintézeti szolgáltatások (pl. hitel) Szerencsejáték Ingatlan értékesítése, bérlete (kivéve lakóingatlan 1. értékesítése, szállásadás) Ingatlannal összeépített gép bérlete Küldeményként feladott termék a Közösségen belülre (forgalomba hozatal: másik tagállam)

21 Adó alóli mentesség Import adómentessége; főszabály: adómentes, ha vámmentes Közösségi belső vásárlás Csak ideiglenesen kerül az országba, nem hasznosul, tovább utazik külső piacra (logisztika igénybevétele pl.) Export (Közösségen kívülre) 90 napon belül el kell hagynia az országot Vagy bérmegmunkálás tárgyaként t jön-megy Adó-visszatérítés lehetősége

22 Adómentesség: közcélú adományok Áfamentes adomány Új előírás június 17-étől, hogy közcélú természetbeni adomány után nem kell áfát fizetnie az adományozónak ha olyan vagyont (terméket, szolgáltatást) adományoz, amelyet eddig vállalkozása lk á áfaköteles tevékenységéhez é éh használt, hasznosított, vagyis ha az adományozó eleve adományozási céllal szerez be terméket, vesz igénybe szolgáltatást, nem jár az áfakedvezmény. A kedvezmény akkor érvényesíthető, ha az adományozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet, illetve egyház.

23 Adómentesség: EU saját intézményei Új előírás január 1-jétől, hogy az EU és az EU intézményei az Európai Közösségek ö kiváltságairól á i és mentességeiről szóló jegyzőkönyv alapján mentesülnek az áfateher viselése alól, akár termékimportról, akár belföldi termékbeszerzésről, szolgáltatás igénybevételről éte ő van szó.

24 Egyéb mentességek - érdekességek Tengerjáró hajók üzemeltetése, ellátása Hadihajók nem belföldi horgonyzási helyű - üzemeltetése, ellátása Nemzetközi forgalmú repülőgép üzemeltetése, ellátása Személyszállítás, ha a két végpont közül legalább egy külföldön van Nemzetközi forgalomban közlekedési eszközön étkezés

25 Adókötelessé tétel Értelme: elszámolhatja ráfordításai áfá-ját Adóalany által választható; ingatlangazdálkodásra vonatkozik Választás után 5 évig legalább így kell adózni Az összes ingatlanára egységesen kell alkalmazni, kivéve kérelemre - lakóingatlan

26 Adó levonása Adólevonási jog keletkezése Legyen áthárított adó Vagy legyen általa l megállapított adó (fordított áfánál) Legyen en áfa körben lévő ő adózó ó A kiadás legyen olyan szolgáltatás, vagy termék előállítása érdekében, mely értékesítése áfa köteles (vagy az lenne, ha nem exportálná)

27 Előzetesen felszámított adó megosztása Levonható rész és le nem vonható rész elkülönítése Mikor: ha a kiadás részben nem adóköteles értékesítés érdekében merült fel Hogyan: Ha pontosan meghatározhatóak az összegek, nyilvántartással Ha nem: arányosítással

28 Arányosítás L=A x L(H) L: felszámított adóból joggal levonható rész összege A: felszámított adó éves összege L(H): levonási hányados Számlálóban: figyelembe vehető adó nélkül számított értékesítés Nevezőben: összes értékesítés (kivéve saját tárgyi eszköz értékesítése)

29 Adólevonási jog korlátozása; nem lehet levonni az adóját: Értelme: bújtatott magánérdekek kiiktatása Személygépkocsi üzemanyaga Minden motorbenzin Személygépkocsi üzemeltetés (kivéve taxisoknak) 125 cm3 fölött motorkerékpár, jacht beszerzése Lakó- és sportingatlan fenntartásához, felújításához stb. (kivéve első értékesítést megelőzően) Élelmiszer, ital beszerzése, vendéglátás (kivéve továbbértékesítés céllal, pl. étterem) Úthasználat, parkolás, taxi Telefonálás áfájának 30%-a

30 Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok Ingóra: legalább 5 évig a vállalkozást kell szolgálnia Vagy áfa-val növelten piaci áron kell értékesülnie Ingatlanra: legalább 20 évig a vállalkozást kell szolgálnia Vagy áfa-val növelten piaci áron kell értékesülnie Ha nem: utólagos adókorrekció, a még hátralevő időrészre jutó adóval meg kell növelni a fizetendő adót

31 Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei Névre (jogelőd nevére) szóló számla adóalanyiságától kezdve Vagy egyéb számlát helyettesítő okirat Levonásba helyezett adó nem lehet több, mint a ténylegesen áthárított, vagy szokásos piaci ár adója (kapcsoltaknál)

32 Adólevonási jog gyakorlásának módja Levont adó szembeállítása a fizetendő adóval abból történő levonással Ha az eredmény negatív előjelű: Továbbgörgeti Átvezetési kérelmet nyújt be Visszaigényli (ha erre megnyílik a jogcíme)

33 Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése Felfüggesztés: adószám jogerős felfüggesztési időpontjától a jogerős visszatéréséig Elenyészés: adószám jogerős felfüggesztési időpontjától a jogerős adószám-törlésig

34 Adófizetésre kötelezett Alapesetben: aki a terméket, vagy szolgáltatást értékesíti, vagyis aki teljesít. A termék megvásárlója, a szolgáltatás igénybevevője fizeti értelme, ha már nem is fizetik meg az áfát, legalább ne vonják le: Közvetített ügylet ( utolsó sarka) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások Közösségen belüli fuvarozás fesztivál kategóriák: sport, művészet, tánc stb. Szellemi jogok, termékek Reklám, tanácsadás Adatfeldolgozás, biztosítási, pénzügyi szolgáltatások Munkaerő és egyéb eszközbérlet Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások Szoftver, zene, film, távoktatás Fentebb: mindkét fél belföldi 10:37

35 A számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége Aki számlát bocsát ki, melyből az tűnik ki, hogy adót hárított át a számlát befogadóra, annak adófizetési kötelezettsége keletkezik, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy visszaélés áldozata lett. (bizonyítási kötelezettség az adózóé!) Ha nem, vagy részben, vagy nem pénzben egyenlíti ki a számlát a vevő, akkor kezesként felel az adóhatóság felé az áthárított tt adó erejéig. Lánckereskedelem, esetben egyetemleges felelősség mindenkinek az adó erejéig

36 A pénzügyi képviselő Közösségen belül máshol nyilvántartásba vett adóalany pénzügyi képviselő révén intézheti, ha nem akar közvetlenül itt is adóalannyá válni, megtelepedni. Ha nem akar megtelepedni, és adóköteles tevékenységet akar folytatni, kötelező a pénzügyi képviselő ő számára. á

37 Az adó megállapítása Általános esetben önadózás Termékimport esetében a vámhatóság állapítja meg Kivéve, ha engedélyez önmegállapítást (vámoknál): csak nagyoknak, csak jó likviditású, megbízható cégeknek

38 Számla-kibocsátási kötelezettség Adózó (nem tárgyi mentes értékesít.) köteles számlát kibocsátani termék vagy szolgáltatás értékesítésekor, ha a vevő kéri. azonnal Előzetes megállapodás alapján lehet gyűjtőszámla is tárgyidőszak + 15 nap Ha nem kéri a nem adóalany és nem jogi személy; és azonnal fizet kp vagy bankkártya: nyugta Előlegről is igaz 15 napon belül

39 Nyugtaadási kötelezettség Akkor, ha nem számlát adott Ha számlát adott, nincs nyugtaadási kötelezettség Mentesül a nyugtaadás alól: Sajtótermék forgalmazása Szerencsejáték forgalmazása Ha az értékesítést automata végzi

40 Számla: ami megfelel a törvény előírásainak 1. Sorszám, számla megnevezés 2. Keltezés 3. Eladó neve, címe, adószáma 4. Vevő neve, címe, adószáma 5. Értékesített termék, szolgáltatás megnevezése (SZJ besorolása), mennyiség egysége, nettó egységára, értékesített mennyisége, összes nettó eladási ára 6. Kiegyenlítés módja, határideje 7. Adó alapja 8. Alkalmazott adó mértéke 9. Áthárított adó (kivéve fordított adózásnál) 10. Esetileg mentes az adó alól vagy a vevő az adófizetésre kötelezett megjelölés 11. Esetleges pénzügyi képviselő neve, címe, adószáma

41 Számlát helyettesítő okmány adattartalma Számla módosításánál Ugyanaz, mint a számláé, sorszám, ha lehet, de egyedileg azonosítható legyen Hivatkozás az eredeti számlára

42 Egyszerűsített számla adattartalma Előlegfizetéskor Ha a teljesítési hely más államban van Amivel egyszerűbb: nem kell az összértéket alulról felépíteni (egységár, mennyiség, felszámított adó) elég a végösszeg szerepeltetése

43 A nyugta adattartalma Kelte Sorszáma Kibocsátó neve, címe, adószáma Ellenérték adót is tartalmazó mértéke (bruttó á) ár) Nyugta: kizárólag papíron, magyar nyelven, forintban (számla lehet elektronikus, idegen élő nyelvű, más devizában (is) kifejezett is)

44 Adónyilvántartás Iratmegőrzés kibocsátott számlák, nyugták másolati példánya adó-elévülési időszak kezdetéig Kimenő ás bejövő számlák analitikája Más államban lévő vevőkészlet nyilvántartása

45 Adóbevallás Gyakoriságát az adózás rendje törvény szabályozza az előző évek befizetendő adójának mértéke szerint, de kérelemre sűríthető a gyakoriság Év közben küszöbérték túllépése esetén gyakoribb kategóriába való ugrás Havi, negyedéves, éves bevallás

46 Adó megfizetése Legkésőbb az esedékes bevallás benyújtási határidejéig Adó-megállapítás esetén a határozatban foglalt határidőig

47 Adó visszaigénylése Visszaigényelt adó (göngyölített mértéke)legyen: Éves bevallónál minimum 50 ezer Ft Negyedéves bevallónál minimum 250 ezer Ft Havi bevallónál minimum 1 millió Ft Megszűnés jogutód nélkül - esetén az áfaszámlán levő összeg visszaigényelhető összeghatártól függetlenül

48 Alanyi adómentesség Alanyi: a jog az adóalanyhoz kapcsolódik, nem pedig az értékesített termékhez, szolgáltatáshoz. Adót fel nem számíthat Adót levonásba nem helyezhet Nem kell adót megfizetnie Nem igényelhet vissza adót

49 Alanyi adómentesség II. Választhatja: 5 millió Ft nettó árbevétel alatt volt az előző adóévben és várhatóan a tárgyi adóévben is Értékesítési árbevételbe nem számítanak bele jellemzően a rendkívüli bevételek: használt tárgyi eszköz, újszerű ingatlan értékesítése (pl. telephely-értékesítés) Tárgyi adómentes értékesítések Különleges l állású adóalany mezőgazdasági ő értékesítései (kompenzáció feláras)

50 Alanyi adómentesség III. Megszűnése: Normális jogállást választ a következő adóévre Értékesítési küszöb átlépésével: két évig nem térhet vissza! Átlépő tranzakció már adóköteles! Amikor mégis adózik az alanyi adómentes adózó: Használt tárgyi eszköz, újszerű ingatlan értékesítése Vállalkozás vagyonának nem rendeltetésszerű hasznosítása Vállalkozásból való eszközkivonás Belső beruházás saját megvalósítása

51 Mezőgazdasági g tevékenységet folytató adóalany lehetséges különleges jogállása Feltételek: 1. Belföldi adóalany 2. Mikro és önálló vállalkozás (10 főnél, 2 millió euró árbevételnél kevesebb, nem partner és kapcsolt vállalkozása senkinek) 3. Mezőgazdasági tevékenységet folytat 4. E tevékenységével összefüggésben: 1. Nem élhet adólevonási joggal 2. Nem élhet visszaigénylési joggal

52 Mezőgazdasági g tevékenységet folytató adóalany lehetséges különleges jogállása További feltételek: 1. A felvásárló legyen hazai normális adóalany 2. A felvásárlásnál kerüljön kibocsátásra felvásárlási jegy számlának minősül, számla adattartalommal, de adó helyett kompenzációs felár Kompenzációs felár mértéke: 7 (növényi) vagy 12 (állati, termék, szolgáltatás)% (7. számú melléklet)

53 Bevallási gyakoriság g Az adózónak valamennyi adóról - az általános forgalmi adó, a társasági adó (adóelőleg) és a 31. (2) bekezdés szerinti bevallás kivételével -, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított tt elszámolandó l általános lá forgalmi adója vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadóelőleg vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadóelőleg és jövedelemadó együttes összege, - a 10 millió forintot elérte havonta, - ha a 4 millió forintot elérte Negyedévenként bevallást tesz.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó Jellemzői: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak a fogyasztást terheli árarányok változnak exportot ösztönzi nehezen beilleszthető ide a támogatás,

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L

Könyvelés, adózás. Aktuális!!! A S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 01. szám 2008. Január Magáncélú telefonhasználat Új előírás 2008. január 1-jétől. Ha a cégtelefon ingyenes használatát a telefonszolgáltató biztosítja dolgozóinak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv

Az Európai Uniós ÁFA szabályok. 77/388/EC irányelv Az Európai Uniós ÁFA szabályok 77/388/EC irányelv Célja Egységes piacon közösségi értékesítés adóztatása Lehetséges eltérések kiküszöbölése Adó alanyában Adó tárgyában Teljesítés helyében Adó alapjában

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II.

Általános forgalmi adó. Az ÁFA és a helyi adók. Az ÁFA általános, közvetett adó. Tárgyi hatály I. (6-12. ) Tárgyi hatály II. Az ÁFA és a helyi adók Általános forgalmi adó 1992. évi LXXIV. Tv. 1 2 ÁFA-általános nettó összfázisú fogyasztói adó Jellemzõi: átfogja a nemzetgazdaság egészét világosabbá váltak az elvonási formák csak

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

1992. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL

1992. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL 1992. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelő piacgazdaság igényeit kielégítő

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben