ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL"

Átírás

1 ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL

2 ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2

3 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA! VÁZI EGYSZERES ÖNYVVEZEÉS, SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ öltségvetési számvitel bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, vtv. IX. fejezetéből (önkormányzati támogatások) kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 3

4 Jellemzője ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL Nyilvántartási számláit a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács könyvvezetési és beszámolási feladatait ellátó szerv az elemi költségvetés egészére, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a vtv-ben megjelenő előirányzatonként vezeti. Új Áhsz. 41. (3) 4

5 ÚJ ÁHSZ Időbeli elhatárolás is! Az elszámolható e/bevételek, költségek, ráfordítások tekintetében SZÁMLA- OSZÁLYBAN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA! VÁZI MÓDOSÍO EREDMÉNYSZEMLÉLEŰ EŐS ÖNYVVEZEÉS, SZÁMVIEL MEGVALÓSÍÁSA A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. 5

6 SZÁMLAERE 6

7 SZÁMLAERE 2013-ban jelennek meg Jellemzői Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett! Intézményi számlarend kialakításához további szabályozás várható és szükséges Gazdasági események kötelező kontírozási lépéseit rögzítő rendelet ormányzati funkciók szerinti tagolás Átfordító rendelet régi és új Áhsz között Mérlegjelentés új tagolása Elemi költségvetés űrlapjai 7

8 SZÁMLAERE Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályból kikerültek Az előirányzat számlák közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint A költségvetési közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási (előirányzat teljesítési / forgalmi) számlák A finanszírozási közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási számlák A funkcionális osztályozású bevételi és kiadási számlák 0. számlaosztályba kerülnek át + 0. szlao marad a kötváll számla (csak halmozott gyűjtési módszerrel) + 0. szlao újként megjelenik a követelések halmozott gyűjtése szlao újként megjelenik funkcionális osztályozás is!! kormányzati funkciók szerint

9 SZÁMLAERE Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi Az Új Áhsz.-ből jelenleg nem 1-9. számlaosztályból kikerült Előirányzat számlák egyértelmű, hogy lesz-e előirányzati elszámolás kormányzati funkciók szerint?! 0. számlaosztályba kerülnek át!!! Valószínűleg NEM lesz! Hatása: Hangsúly a központi adatszolgáltatás szintjén a közgazdasági osztályozású tervezés felé tolódik! (az eredményszemlélet erősítése pont fordítva igényelné) Gyengül a szakfeladatonként történő tervezési munka! Minden szereplő önkormányzati/intézményi dönt megalapozásáról! Lilliné Fecz szinten Ildikó 9

10 SZÁMLAERE Jellemzői Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályba bekerülnek az eredményszemléletű információk öltségek és ráfordítások özgazdasági osztályozás szerint 5. és 8. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 7. számlaosztály Szakfeladatok szerint az eredményszemléletű bevételek e/bevételek (e/b) közgazdasági osztályozás szerint 9. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 9. számlaosztály Nem teljes körűen! Szakfeladatok szerint ettő az egyben megoldással 10

11 FELÉPÍÉSE SZÁMLAERE 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ESZÖZÖ 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. öltségnemek 6. Általános költségek Pénzügyi számvitel nyilvántartási 7. Szakfeladatok költségei számlái 8. Elszámolt költségek és ráfordítások öltségvetési számvitel nyilvántartási 9. Eredményszemléletű bevételek számlái 0. Nyilvántartási számlák öltségvetési számvitel11

12 SZÁMLAERE 0. NYILVÁNARÁSI SZÁMLÁ 01. Befektetett eszközök 02. észletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla PÉNZÜGYI SZÁMVIEL 05. iadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 003. iadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. övetelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL: ÁH gazdálkodási információk 12

13 SZÁMLAERE 0. NYILVÁNARÁSI SZÁMLÁ 01. Befektetett eszközök 02. észletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla PÉNZÜGYI SZÁMVIEL PÉNZÜGYI SZÁMVIEL Itt szükség lenne écs elszámolására! 01. Befektetett eszközök nyilvántartási számlája 011. ÁH belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 012. Bérbe vett befektetett eszközök 013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök önyvelés a számlacsoportban Nyilvántartásba vételkor Ahogy eddig is! ivezetéskor Problémás kérdés: Mivel a tulajdonos önkormányzatnak ÁH belüli vagyonkezelésbe, koncesszióba adáskor is a vagyonkataszterében szerepeltetnie kell ezen vagyontárgyait, így szükséges lesz a 0. számlaosztályban értékcsökkenést is elszámolni!? 13

14 SZÁMLAERE Jellemzői övetkezmény Minden pénzmozgást 4X (vagy 3X) kell rögzíteni!! Valamennyi pénzmozgás özvetlen elszámolása ( pénz)számlákkal szemben az 1-9 számlaosztályban valósul meg öltségként, ráfordításként (közgazdasági osztályozás szerint) e/bevételként (közgazdasági osztályozás szerint) öveteléssel, kötelezettséggel szemben özvetett elszámolása költségvetési vagy finanszírozási kiadásként és bevételként a 05., 09. számlákon ((közgazdasági osztályozás szerint) a 00. ellenszámlákkal szemben + másodlagosan funkcionális osztályozás szerint 7. Számlaosztályban Szakfeladatonként részben 9. Számlaosztályban Szakfeladatonként + másodlagosan funkcionális osztályozás szerint egyidejűleg 003. és 005. szlacsop-ban ormányzati funkciók 14 szerint

15 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL ALAPOZÁSA 15

16 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL A költségvetési könyvvezetés Új Áhsz. 16. melléklet a számviteli alapelvek új Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0. számlaosztály 05., számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. Új Áhsz. 39. (2) 16

17 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL A költségvetési jelentés a maradvány kimutatás nyilvántartási számlákon nem szereplő adatainak, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. új Áhsz. 39. (3) A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalma új Áhsz. 14. melléklet 17

18 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND A költségvetési számvitelben A kiadások, illetve a bevételek, Az előirányzatok Az ezek terhére vállalt kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, Az ezek teljesítése érdekében előírt követelések ÖZGAZDASÁGI OSZÁLYOZÁSÚ AGOLÁSA Az egységes rovatrendben valósul meg! 18

19 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND JELLEMZŐI valamennyi rovatnál megadja annak számát, nevét és tartalmi leírását iadások betű Bevételek B betű jelöli azokat folyamatos számozással tovább bontja kiemelt előirányzatokra, azokon belül további rovatokra. Összefüggése az egységes számlakerettel a 05. és a 09. számlacsoport az egységes rovatrend szerint épül fel számozásában a betűt 05. számlacsoportra, a B betűt 09. számlacsoportra cseréli 19

20 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL ROVAREND SZÁMLAERE 33. Szolgáltatási kiadások 331. özüzemi díjak 332. Vásárolt élelmezés 333. Bérleti és lízing díjak 334. arbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. özvetített szolgáltatások 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 05/33. Szolgáltatási kiadások 05/331. özüzemi díjak 05/332. Vásárolt élelmezés 05/333. Bérleti és lízing díjak 05/334. arbantartási, kisjavítási szolgáltatások 05/335. özvetített szolgáltatások 05/336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 05/337. Egyéb szolgáltatások 05/331. özüzemi díjak 05/3311.özüzemi díjak előirányzata 05/3312.ötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra 05/3313.özüzemi díjak teljesítése 20

21 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL ROVAREND SZÁMLAERE B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 09/5. Felhalmozási bevételek 09/51.Immateriális javak értékesítése 09/52. Ingatlanok értékesítése 09/53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 09/54. Részesedések értékesítése 09/55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 09/52. Ingatlanok értékesítése 09/521. Ingatlanok értékesítése előirányzata 09/522. övetelés ingatlanok értékesítéséből 09/523. Ingatlanok értékesítése teljesítése 21

22 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND JELLEMZŐI 2014-es ervezésnél figyelembe kell venni az új tagolási rend miatti átrendezések, Működési költségvetést érintően A dologi kiadásokból átkerült isértékű immateriális javak, tárgyi eszközök kiadása a felhalmozási költségvetésbe a beruházások közé + 200eFt az értékhatára kötelezően és már nem választható kisebb mérték! Reprezentációs kiadások Személy juttatások közé Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás Személyi jutt közterhei közé Befizetési kötelezettség, nemzetközi tagdíj fizetési kötelezettség Egyéb működési kiadás közé 22

23 ROVAREND Új Áhsz. 15. melléklet JELLEMZŐI 2014-es ervezésnél figyelembe kell venni az új tagolási rend miatti átrendezések, Felhalmozási költségvetést érintően csökkentés A dologi kiadásokba kell tervezni?? A beruházások tervezési díja, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás díjai Beruházáshoz kapcsolódó közvetítői tevékenység díjai, bizományi díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók, adójellegű tételek, vámterhek, illetékek, biztosítási díj kamatok, árfolyamveszteségek ülön számlázott szállítási díjak, üzembe helyezési költségek? Nem egyértelmű, de várhatóan csak pontatlanság a szabályozásban a meglévő eszköz pótberuházás kiadásai (A meglevő tárgyi eszköz 23 bővítése, rendeltetésének megváltoztatása)

24 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND JELLEMZŐI 2014-es ervezésnél figyelembe kell venni az új tagolási rend miatti átrendezések, Működési költségvetést érintően A dologi kiadásokon belül csökken a mértéke Árfolyamveszteség kiadása Fordított előzetes áfa kiadás nem jelenhet meg Értékpapírok vételárában lévő kamat nem bevételt csökkent, hanem kiadást növel A dologi kiadásokon belül növelni kell, ha korábbi évek költségvetési bevételt kell visszafizetni ülönösen fontos a közhatalmi bevételek visszatérítésénél a bevételi számlája nem válhat negatívvá plusz kiadásként kell tervezni 24

25 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND JELLEMZŐI 2014-es ervezésnél figyelembe kell venni Felhalmozási kiadásokból kikerül A dologi kiadások készletbeszerzései közé Állami készletek, tartalékok kiadásai Felhalmozási bevételekből kikerül Állami készletek, tartalékok értékesítése Átsorolt tárgyi eszközök értékesítése Fizetendő fordított áfa miatti bevétel megjelenítése Mind készlet értékesítés bevétele lesz Működési bevételek közé övetelés fejében átvett eszköz ellenértéke, egyelőre akkor is ha közhatalmi követelés helyett van! orábbi évek visszatérített kiadása követelésre korábban értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét meghaladóan realizált összeget az eredeti követelés 25

26 Új Áhsz. 15. melléklet ROVAREND JELLEMZŐI 2014-es ervezésnél figyelembe kell venni Ha követelésre értékvesztés van elszámolva, árfolyamveszteség várható elengedése várható nem a teljes összeg csak a csökkentett rész tervezhető bevételként, vagy BEI-t évközben módosítani kell Ha követelésre korábban értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét meghaladóan realizált összeget az eredeti követelés bevételén kell megjeleníteni! és előirányzatosítani 26

27 SZÁMLAERE ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL 0. NYILVÁNARÁSI SZÁMLÁ 05. iadási előirányzatok (EI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (v), teljesítés (i) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 05.. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla 00. Nyilvántartási ellenszámlák agolása 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 09X(1). BEI számla (előirányzat) 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 09X(2). Hköv számla (halmozott követelés) 003. iadások nyilvántartási ellenszámla 09X(3). B számla (közgazdasági kiadás) Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszla Általános kiadások ellenszámla 004. övetelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 27

28 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) 05. iadási előirányzatok (EI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (v), teljesítés (i) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 003. iadások nyilvántartási ellenszla Változás!! 05X(1). EI számla NYIÁS NÖVEEDÉS CSÖENÉS ZÁRÁS Eszközjellegű számla!! (2014) 28

29 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 003. iadások nyilvántartási ellenszla önyvelés EI Előirányzat (eredeti + növekedés) 05X(1). EI számla (előirányzat) 001x. EI ellenszámla 05X(1). EI számla NYIÁS NÖVEEDÉS CSÖENÉS ZÁRÁS Eszközjellegű számla!! (2014) EI Előirányzat csökkentése + zárás 001x. EI ellenszámla 05X(1). számla EI (előirányzat) 29

30 SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL 05. iadási előirányzatok (EI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (v), teljesítés (i) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla 30

31 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla önyvelés BEI előirányzat (eredeti + növekedés) 001x. BEI ellenszámla 09X(1). BEI számla (előirányzat) BEI előirányzat csökkentése + zárás 09X(1). Számla BEI (előirányzat) 001x. BEI ellenszámla 09X(1). BEI számla CSÖENÉS ZÁRÁS NYIÁS NÖVEEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) 31

32 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll)? 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszla 05X(2)1. esedékes v számla (kötváll) 05X(2)2. esedékes vv számla (végleges kötváll) 05X(2)3. következő évi v számla (n+1 kötváll) 05X(2)4. következő évi végleges vv számla (n+1 végleges kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) ötelezettségvállalás tgv évben esedékes v nyilvántartási ellenszámla tgv évben esedékes végleges v (v/v) nyilvántartási ellenszla tgv évet követően esedékes v nyilvántartási ellenszámla tgv évet követően esedékes végleges v (v/v) nyilvántartási ellszla 003. iadások nyilvántartási ellenszla előirányzat lekötése szándéknyilatkozattal Végleges kötelezettségvállalás = kötelezettség Esedékes kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat terhére tett Pontosabban az előirányzat terhére tett halmozott kötelezettség, vagyis nem csökken, ha pl a szállító kifizetésre kerül Lehet pénzügyileg már rendezett már csak volt, vagy jelenleg is fennálló tartozás 32

33 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll)? 05X(2)1. esedékes v számla (kötváll) 05X(2)2. esedékes vv számla (végleges kötváll) 05X(2)3. következő évi v számla (n+1 kötváll) 05X(2)4. következő évi végleges vv számla (n+1 végleges kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) ötelezettségvállalás előirányzat lekötése szándéknyilatkozattal A halmozott kötváll számla összege csak akkor csökken ha meghiúsul a szerződés, A megítélt támogatást visszavonjuk Átszervezés során átadás ötelezettség elengedése El nem ismert, peresített kötelezettség kivezetése ötelezettség átvállalása Pénzügyileg realizált külföldi pénzértékre szóló kötelezettség árfolyamnyeresége?? Végleges kötelezettségvállalás = kötelezettség Pontosabban az előirányzat terhére tett halmozott kötelezettség, vagyis nem csökken, ha pl a szállító kifizetésre kerül Lehet pénzügyileg már rendezett már csak volt, vagy jelenleg is fennálló tartozás 33

34 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). V számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) önyvelés ötváll (eredeti + növekedés) v ellenszámla 05X(2)1. v számla (kötváll) ötváll csökkentése meghiúsulás 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszla tgv évben esedékes v nyilvántartási ellenszámla tgv évben esedékes végleges v (v/v) nyilvántartási ellenszla tgv évet követően esedékes v nyilvántartási ellenszámla tgv évet követően esedékes végleges v (v/v) nyilvántartási ellszla 003. iadások nyilvántartási ellenszla 05X(2)1. v számla (kötváll) v ellenszámla ötváll átvezetés véglegessé válik 05X(2)1. v számla (kötváll) v ellenszámla v ellenszámla 05X(2)2. vv számla (végl kötváll) Változás!! 05X(2). V számla CSÖENÉS ZÁRÁS NYIÁS NÖVEEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) 34

35 SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL 05. iadási előirányzatok (EI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (v), teljesítés (i) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (ö), teljesítés (B) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 003. iadások nyilvántartási ellenszla Alaptev kiadásai ellenszámla Váll tev kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 35

36 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 05. XXX. rovat EI-v-i számla agolása 05X(1). EI számla (előirányzat) 05X(2). v számla (kötváll) 05X(3). i számla (közgazdasági kiadás) önyvelés 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. ötváll nyilvántartási ellenszámla 003. iadások nyilvántartási ellenszla Alaptev kiadásai ellenszámla Váll tev kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla COFOG i kiadás (eredeti + növekedés) 05X(3). i számla (kiadás) 003. i ellenszámla 05X(3). i számla NÖVEEDÉS Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) CSÖENÉS ZÁRLAA Eszközjellegű számla!! i kiadás csökkentése + zárlata 003. i ellenszámla 05X(3). i számla (kiadás) 36

37 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla önyvelés BEI előirányzat (eredeti + növekedés) 001x. BEI ellenszámla 09X(1). BEI számla (előirányzat) BEI előirányzat csökkentése + zárás 09X(1). Számla BEI (előirányzat) 001x. BEI ellenszámla 09X(1). BEI számla CSÖENÉS ZÁRÁS NYIÁS NÖVEEDÉS Forrásjellegű számla!! (2014) Változás!! 37

38 SZÁMLAERE ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJÉS NEM VOL! 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés)? 09X(2)1. Esedékes Hköv számla (követelés) 09X(2)2. övetkező években esedékes Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla tgv évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla tgv évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla artalmilag a bevételi előirányzat lekötöttségét testesíti meg, teljesítésének arányát mutatja a halmozott követelések gyűjtésével! Ha a bevétel pénzügyileg teljesült, de hozzákapcsolódva még nem volt követelés előírása a halmozott követelések közzé fel kell venni! 38

39 SZÁMLAERE ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJÉS NEM VOL! 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel artalmilag a halmozott követelések gyűjtése! ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL A halmozott követelés számla összege akkor nő Adó kivetés, bevallás Szerződésen alapuló követelés előírása (számlázás saját bevételt szerző tevékenység elvégzését követően) kapott támogatás beérkezése Átszervezés során átvétel Értékvesztés visszaírása Visszatérítéssel nyújtott támogatás, kölcsön nyilvántartásba vétele ártérítés előírása Ha költségvetési szerv felé pénzügyileg rendeződik az Szt. szerinti követelés, akkor a költségvetési számvitel a halmozott követelések nagyságát nem csökkenti! 39

40 SZÁMLAERE ÚJ, EDDIG ILYEN GYŰJÉS NEM VOL! 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel artalmilag a halmozott követelések gyűjtése! Ha költségvetési szerv felé pénzügyileg rendeződik a halmozott követelések nagysága nem csökken! ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL A halmozott követelés számla összege csak akkor csökken ha meghiúsul a költségvetési szerv saját bevételt szerző tevékenysége, elmarad a közhatalmi követelés beszedése (pl. téves adókivetés miatt, átvezetés adónemek között), a kapott támogatás visszavonása. Átszervezés során átadás behajthatatlan követelés kivezetése övetelések elengedése El nem ismert, peresített követelés követelések értékesítése, Értékvesztés Pénzügyileg realizált külföldi pénzértékre szóló követelés árfolyamvesztesége?? 40

41 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés)? 09X(2)1. Esedékes Hköv számla (követelés) 09X(2)2. övetkező években esedékes Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla tgv évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla tgv évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla önyvelés Halmozott követelés (eredeti + növekedés) 09X(2). Hköv számla (követelés) 004x. Hköv ellenszámla Halmozott követelés csökkentése + zárás 004x. Hköv ellenszámla 09X(2). Hköv számla (követelés) Eszközjellegű számla!! Csak akkor csökken ha! Ha pénzügyileg rendeződik nincs módosítás!!! 09X(2). Hköv számla NYIÁS NÖVEEDÉS CSÖENÉS ZÁRÁS 41

42 SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel) Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Alaptev bevételei ellenszámla Váll tev bevételei ellenszámla Itt még nincs általános bevételi számla, ha elszámolásakor még nem beazonosítható, hogy milyen lesz a megosztás a tevékenységek között! Eddig megjelenítése funkcionálisan a 99. számla-csoportban volt! 42

43 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL SZÁMLAERE 09. BXXX. rovat BEI-Hköv-B számla 05. iadási előirányzatok (EI), kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (v), teljesítés (i) 09. Bevételi előirányzatok (BEI), követelések (Hköv), teljesítés (B) agolása 09X(1). BEI számla (előirányzat) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 09X(2). Hköv számla (követelés) 09X(3). B számla (közgazdasági bevétel) 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. övetelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Alaptev bevételei ellenszámla Váll tev bevételei ellenszámla önyvelés Bevételek elszámolása 005x. B ellenszámla 09X(5). B számla (bevétel) COFOG Az ellenszámla révén egyben kormányzati funkciókra is rögzítésre kerül (kettő az egyben) 09X(3). B számla CSÖENÉS ZÁRLAA Bevétel csökkentése + zárlata 09X(3). B Számla (bevétel) 005x. B ellenszámla NÖVEEDÉS Forrásjellegű számla 43

44 IEGÉSZÍŐ ÖNYVVEZEÉSI SZABÁLYO 44

45 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok 512. artalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett számlákon kizárólag előirányzatokat érintő gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet. Új Áhsz. 42. (2) 45

46 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL Éven belüli térítményezés lehetősége! iegészítő szabályok IVÉVE: visszatérítendő támogatások, kölcsönök közhatalmi bevételek a költségvetési évben nyilvántartásba vett a) költségvetési kiadásoknak a kifizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó köttváll, b) költségvetési bevételeknek a befizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. A visszatérítésre vonatkozó követelést, köttváll-t ahhoz a rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni, amely rovaton a visszafizetést a költségvetési éven túli teljesítésnél kellene nyilvántartani. Új Áhsz. 40. (3) 46

47 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL Vezetésének kiegészítő szabályai Éven túli térítményezés! A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely időpontban történő a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérítését a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni Ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és a különbséget kiadásként a 355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni. Új Áhsz. 40. (3) 47

48 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok Pénzszámla változatlansága melletti beszámítással, átvezetéssel rendezés A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni a) önkormányzat N finanszírozása során a incstár által levont és megfizetett közterheket, forgótőke elszámolását b) szállítói finanszírozást, c) az előző évi költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét a nyitó rendező tételek elszámolása során, d) a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére e) a megelőlegezett tb és családtámogatások megtérítését, f) a nem a tb alapjaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások esetén azok megtérítését g) a követelések és kötelezettségek egymással szembeni, beszámítással történő rendezését. 48 Új Áhsz. 44. (2)

49 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok Ha olyan bevétel, kiadás keletkezik, amelyhez nem kapcsolódott korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges köttváll, a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges köttvállt a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Új Áhsz. 43. (12) 49

50 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok Ha a költségvetési évet követően esedékes követeléshez, vagy kötváll hoz teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges köttváll közé. Új Áhsz. 43. (12) 50

51 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok A teljesítéssel egyidejűleg válik a kötelezettségvállalás végleges kötelezettségvállalássá 504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, 508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, 82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és 86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Új Áhsz. 43. (6) 51

52 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok izárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet a) köttvállt nyilvántartani 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, 915. özponti, irányító szervi támogatás folyósítása Járó támogatási tételek 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése, nem kimutathatók pl. alulfinanszírozás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon. E tekintetben az eredményszemlélet felé nem lépünk! Új Áhsz. 43. (13) a) 52

53 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL Eredményszemlélet nem alkalmazandó! Új Áhsz. 43. (13) b) iegészítő szabályok izárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet b) követelést nyilvántartani B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről, B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről, B813. Maradvány igénybevétele, Járó támogatási tételek B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, nem kimutathatók B816. özponti, irányító szervi támogatás pl. alulfinanszírozás B817. Betétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon. 53

54 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok izárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet c)kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget vagy követelést nyilvántartani a Áhsz. 44. (3) bekezdése szerinti elszámolással érintett rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon. Devizás követelés, kötelezettségvállalás pénzügyileg realizált árfolyamkülönbségének elszámolása változik!! iadásoknál Árfolyamveszteség a plusz kiadást 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Árfolyamnyereség kiadásokat, bevételeket nem érinti, de csökkenteni kell a kiadási jogcím előirányzatát, kimutatott kötelezettségvállalását Bevételeknél Árfolyamnyereség plusz bevétele B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamveszteség a kiadásokat, bevételeket nem érinti, de csökkenteni kell a bevételi jogcím előirányzatát, kimutatott halmozott követelését 54 Új Áhsz. 43. (13) c)

55 ÖLSÉGVEÉSI SZÁMVIEL iegészítő szabályok Függő és biztos (jövőbeni) követeléseket [Szt. 3. (8) ] IDEÉRVE 506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre, 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre, 511. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre és 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre rovatokon nyilvántartott kiadásokból előfinanszírozásként vagy előlegként kifizetett támogatásokkal, 031. Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Függő kötelezettségeket [Szt. 3. (8) 14.] IDEÉRVE B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül az előfinanszírozásként vagy előlegként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási követeléseket és kötelezettségeket is 044. Előfinanszírozással, támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 03., ill 04. szlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben kell Új Áhsz. 41. (2) Lillinényilvántartani. Fecz Ildikó 55

56 PÉNZÜGYI SZÁMVIEL ALAPOZÁSA 56

57 SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői kettős könyvvezetés szabályai szerint a vállalkozásokhoz hasonló felépítés 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, 1-3. eszköz számlák 4. forrás számlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek ( szlacsop) 57

58 FELÉPÍÉSE SZÁMLAERE 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ESZÖZÖ 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. öltségnemek 6. Általános költségek Pénzügyi számvitel nyilvántartási 7. Szakfeladatok költségei számlái 8. Elszámolt költségek és ráfordítások öltségvetési számvitel nyilvántartási 9. Eredményszemléletű bevételek számlái 0. Nyilvántartási számlák öltségvetési számvitel58

59 PÉNZÜGYI SZÁMVIEL SZÁMLAERE ESZÖZÖ 1. SZÁMLAOSZÁLY 11. Immateriális javak árgyi eszközök Befektetett pü eszközök 18.oncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. SZÁMLAOSZÁLY észletek 24. Értékpapírok 3. SZÁMLAOSZÁLY Pénzeszközök 35. övetelések 36. Sajátos elszámolások 37. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSO 4. SZÁMLAOSZÁLY 41. Saját tőke 42. ötelezettségek 43. incstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások MÉRLEG SZÁMLÁ ECHNIAI SZÁMLÁ 49. Évi mérlegszámlák 59

60 SZÁMLAERE PÉNZÜGYI SZÁMVIEL 35. övetelések 351. öltségvetési évben esedékes követelések öltségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről öltségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről öltségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre öltségvetési évben esedékes követelések működési bevételre öltségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre öltségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre öltségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre öltségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 352. öltségvetési évet követően esedékes követelések 358. övetelések értékvesztése A ÖVEELÉSE mérlegfőcsoport ADO ELŐLEGE mérlegcsoport számlái a 36. számlacsoportban 365. számla agolása megegyezik a 351. számla alábontásával 60

61 SZÁMLAERE PÉNZÜGYI SZÁMVIEL 42. ötelezettségek 421. öltségvetési évben esedékes kötelezettségek öltségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra tgv évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szochóra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira öltségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra öltségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 422. öltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek agolása megegyezik a 421. számla alábontásával A ÖELEZESÉGE mérlegfőcsoport APO ELŐLEGE mérlegcsoport számlái 61 a 36. szlacsoportban 367. számla

62 SZÁMLAERE Pénzügyi számvitelben kell elszámolni az Áht. 72. (2) gazdasági események hatását Meghatározott Finanszírozási tételeket + az áfát A pénzeszközök olyan változásának hatása, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, Átmenetileg az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, a pénzeszközök közötti pénzforgalom, letéti és más idegen pénzeszközök kezelése, ÁH belüli támogatások, vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak. Új Áhsz. 48. (1)-(2) 36. Sajátos elszámolások számlacsoportban 62

63 SZÁMLAERE A számlákon a gazdasági eseményeket a pénzeszközökkel szemben, N módon kell vezetni. 36. Sajátos elszámolások számlacsoport - tartalma Pénzeszközök átvezetési számla özpontosított bevételek beszedésének elszámolásai Azonosítás alatt álló tételek Általános forgalmi adó elszámolása Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 365. Adott előlegek Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek észletekre adott előlegek Foglalkoztatottaknak adott előlegek Egyéb adott előlegek Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 367. apott előlegek 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások A 36. számlacsoportban keverednek a követelés, illetve a kötelezettség tartalmú tételek MÉRLEGBEN Némelyik mindig Eszköz, vagy Forrás oldalon fog szerepelni DE lesz amelyik hol Eszköz, hol Forrás lesz öltségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások Lilliné Fecz Ildikó Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások 63

64 EREDMÉNYSZÁMLÁ SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői költségek elszámolása elsődlegesen költségnemek szerint - 5. számlaosztály Másodlagosan szakfeladatonként (7. számlaosztály) közvetett költségek (6. számlaosztály) ráfordítások elszámolása (8. számlaosztály) e/bevételek elszámolása (9. számlaosztály) Elsődlegesen, bizonyos jogcímeknél Másodlagosan ettő az egyben megoldással 64

65 SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői e/bevételek közül bizonyos jogcímeket szakfeladatok költségeinek megtérülésének tekinti Új Áhsz. 46. (6) Az eszközök és szolgáltatások értékesítése N e/bevételei, az egyéb működési célú támogatások e/bevételei és a felhalmozási célú támogatások e/bevételei megtérült költségek elszámolása özgazdasági osztályozás szerint - bevételi jogcímek szerint (9. számlaosztály) + ezek a számlák tovább tagolandók másodlagosan - tevékenységek szerint (9. számlaosztály) A jelenlegi elképzelés csak meghatározott államháztartási bevételi jog 65 címek esetében lesz kötelező a szakfeladatok szerinti továbbtagolás

66 PÉNZÜGYI SZÁMVIEL SZÁMLAERE ÖLSÉGE, 5. SZÁMLAOSZÁLY 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenési leírás 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 8. SZÁMLAOSZÁLY 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások 9. SZÁMLAOSZÁLY 6. SZÁMLAOSZÁLY ÁLALÁNOS ÖLSÉGE 7. SZÁMLAOSZÁLY SZAFELADAO ÖLSÉGEI e/bevéele RÁFORDÍÁSO 91. evékenység N e/bevételei 92. Egyéb e/bevételek 93. Pénzügyi műveletek e/bevételei 94. Rendkívüli e/bevételek 66

67 SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői árgyéven belüli térítményezés Adó visszatérítés A pénzügyi könyvvezetés során az új Áhsz. 40. (2)-(3) szerinti eseteket N módon, a korábban elszámolt eszközzel, e/bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni. Új Áhsz. 45. (4) 67

68 36. Sajátos elszámolási számláinak év végéig történő kötelező rendezése IVÉVE A 2014-re történő átrendezés során! SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői Pénzeszközök átvezetése özpontosított bevételek beszedésének, függő, átfutó bevételei Azonosítás alatt álló tételek függő, átfutó, kiadásai bevételei Általános forgalmi adó elszámolása (36. számlán) a pénzügyi számvitelben A mérlegkészítés időpontjáig az új Áhsz.48. (3) és (4) bekezdés szerinti elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, az új Áhsz.48. (5) és (6) bekezdés szerinti elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli számlákra. Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel. Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel. Új Áhsz. 48. (6) 68

69 SZÁMLAERE Pénzügyi számvitel Jellemzői árgyéven belüli térítményezés Adó visszatérítés A pénzügyi könyvvezetés során az új Áhsz. 40. (2)-(3) szerinti eseteket N módon, a korábban elszámolt eszközzel, e/bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni. Új Áhsz. 45. (4) 69

70 SZÁMLAREND 70

71 SZÁMLAREND Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. A számlarend az Szt a szerinti tartalommal készül azzal az eltéréssel, hogy annak (2) b) pontjában foglaltakat b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, csak akkor lehet szabályozni, ha azokról az új Áhsz. nem rendelkezik. ÚJ Áhsz. 51. (2) 71

72 SZÁMLAREND A költségvetési könyvvitelben A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötvállt, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események hatását A pénzügyi könyvvitel a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események hatását a bizonylatok keletkezését követően haladéktalanul el kell számolni. 72

73 SZÁMLAREND Az egyéb gazdasági események hatását ha az új Áhsz. 53. (4) (6) másként nem rendelkezik a negyedéves könyvviteli zárlat során kell elszámolni. 73

74 BIZONYLAO 74

75 BIZONYLAO A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre a bizonylatok megőrzésére az Szt (1), (2) és (4), Az Szt át kell alkalmazni. Új Áhsz

76 ZÁRLA 76

77 ZÁRLA Új Áhsz. 53. célja: ötelező tagolását nem tartalmazza az új Áhsz. a költségvetési könyvviteli számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése fajtái a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és c) évente, a számviteli politikában megjelölt időpontig. 77

78 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Jellemzői egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma részletesen meghatározásra került a költségvetési számvitelből történő feladásra épül? A pénzügyi könyvvezetés és a költségvetési könyvvezetés egyezőségének biztosítása Új Áhsz. 17. melléklet a követelések és halmozott követelések a kötelezettségek és végleges kötelezettségvállalások tekintetében, 78

79 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Havi könyvviteli zárlat feladatai a) a rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon (költségvetési könyvvezetés főkönyvi számlái) rögzített követelések, köttváll egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal, b) a rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon (költségvetési könyvvezetés főkönyvi számlái) rögzített gazdasági események feladása a könyvviteli számlákra (pénzügyi könyvvezetés felé?), c) a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, d) az áfa havi bevallásra kötelezett alanyánál az áfa megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések, e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 79

80 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Negyedéves könyvviteli zárlat a) havi zárlat feladatai, b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek változásainak így különösen SEEÁÉ, S, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel elszámolását, ide nem értve az (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt, c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolások helyesbítése, d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolása e) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetésben, 80

81 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Negyedéves könyvviteli zárlat f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását, g) negyedéves adó és járulék bevallások tekintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával, h) az általános kiadások felosztása ( Alaptev kiadásai ellenszámlára vagy Váll tev kiadásai ellenszámla nyilvántartási számlákra, i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira, és j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 81

82 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat a) a havi és negyedéves zárási feladatok elvégzése, b) a leltári különbözetek elszámolása, eltérések okainak kivizsgálása, c) az eszközök értékelése, értékvesztés és annak visszaírásának, terven felüli értékcsökkenés visszaírásának, értékhelyesbítés elszámolása, d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelése, mind a költségvetési, mind a pénzügyi könyvvezetésben, e) a behajthatatlan követelések elszámolása, f) az időbeli elhatárolások elszámolása, g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét, 82

83 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat h) számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály könyvviteli számláira, i) 571. S állományváltozása és 572. SEEÁÉ könyvviteli számláinak átvezetése a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára, j) a 8. és 9. számlaosztály számláinak lezárása a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása számlára, k) a 6-os számlaosztály számláinak zárása (691. számlával), a 7. számlaosztály számláinak lezárását (591. számlával szemben), l) az 1 4. számlaosztály számlák zárása (493. számlával szemben), m) 492. számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára, 83

84 ZÁRLA Új Áhsz. 53. Éves könyvviteli zárlat n) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak zárás a (001. számlával szemben), a teljesítés nyilvántartási számláinak zárása év végi korrekciós tétel a halmozott követelések és köttváll számláknál a teljesítés számlákkal egyező összegben a számlák csökkentése a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 84

85 NYIÁS 85

86 NYIÁS Új Áhsz. 54. Feladatai a) előirányzatok nyitása az elemi költségvetés jóváhagyását követően, b) a mérlegszámlák nyitása (491. számla), c) a 416. Mérleg szerinti eredmény számla átvezetése a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, d) az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vétele, e) az időbeli elhatárolások visszavezetése, f) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése, és g) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, köttváll közötti átvezetések 86

87 ÖNYVVEZEÉS GYAORLAA 87

88 ÁMOGAÁSO 88

89 ÁH kívülre végleges működési támogatás nyújtása Jelenlegi támértékű kiadás 38. szla a. Előirányzata 1000 b. ötváll 400 c. iadása /5111. ámogatás ÁH kívülre EI a / ámogatás ÁH kívülre v c3 250 b c4 c1 84. Egyéb ráfordítás Önkor pénzeszközei E: EI ellenszámla b v ellszla évben esedékes 400 c vv ellszla évben esedékes c a 05/ ámogatás ÁH kívülre véglv c1 c2 05/5113. ámogatás ÁH kívülre iadás Alaptev iadási ellenszámla c

90 ÉSZLEE 90

91 ÉSZLEE IADÁSAI 3. Dologi kiadások 31. észletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 313. Árubeszerzés 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

92 ÉSZLEE BEVÉELEI B4. Működési bevételek B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B406. iszámlázott általános forgalmi adó

93 Szakmai anyag vásárlás adómentes tevékenységhez a. Előirányzata előzetes áfa b. ötváll előzetes áfa c. Szállítók előzetes áfa d. iadás előzetes áfa a Anyagok a c/1 84. Egyéb ráfordítás c/ EI ellenszámla a c/ / Működési előzetes áfa v c/ Évben es/köt dologi kiadásra 05/3511. Működési előzetes áfa EI 05/ Szakmai anyag beszerzése v Jelenlegi 547. és 561 szla 1000 E: 600 c/ /3111. Szakmai anyag beszerzése EI 125 b b v ellszla évben esedékes b 1250 c/ Alaptev iadási ellenszámla Önkor pénzeszközei 05/3113. Szakmai anyag beszerzése i E: 05/3513. Működési előzetes áfa i COFOG 93

94 Szakmai anyag vásárlás adómentes tevékenységhez a. Előirányzata előzetes áfa b. ötváll előzetes áfa c. Szállítók előzetes áfa d. iadás előzetes áfa 211. Anyagok E: c/ c/ / Működési előzetes áfa v b 1000 b c/3 c/3 d/ c/ vv ellszla évben esedékes c/ /3113. Szakmai anyag beszerzése i /3513. Működési előzetes áfa i Lilliné Fecz d/2 Ildikó v ellszla évben esedékes / Működési előzetes áfa véglv / Szakmai anyag beszer véglv A le nem vonható áfa nem része a bekerülési értéknek!! d/1 c/2 a 250 c/ EI ellenszámla b Évben es/köt dologi kiadásra Önkor pénzeszközei 05/3511. Működési előzetes áfa EI 05/ Szakmai anyag beszerzése v Jelenlegi 547. és 561 szla 1000 a 125 E: a d/1 625 c/ Egyéb ráfordítás 05/3111. Szakmai anyag beszerzése EI Alaptev iadási ellenszámla d/2 COFOG

95 Szakmai anyag vásárlás adóköteles tevékenységhez a. Előirányzata előzetes áfa b. ötváll előzetes áfa c. Szállítók előzetes áfa d. iadás előzetes áfa 211. Anyagok a E: 600 c/ /3111. Szakmai anyag beszerzése EI 1000 a 625 c/1 c/ / Működési előzetes áfa v c/2 625 b 125 b E: Önkor pénzeszközei d/1 625 d/ c/ vv ellszla évben esedékes c/ /3113. Szakmai anyag beszerzése i /3513. Működési előzetes áfa i Lilliné Fecz d/2 Ildikó v ellszla évben esedékes / Működési előzetes áfa véglv c/3 05/ Szakmai anyag beszer véglv c/ c/3 a b év es/köt dologi kiadásra 001. EI ellenszámla 05/ Szakmai anyag beszerzése v d/ Előzetes levonható áfa 05/3511. Működési előzetes áfa EI Jelenlegi 547. és 561 szla Alaptev iadási ellenszámla d/2 COFOG

96 Szakmai anyag eladása adóköteles tevékenységből 09/4011. Áru-, készlet ért ellenértéke BEI a a. Előirányzata 1400 fizetendő áfa 350 b. Vevők 500 fizetendő áfa 125 c. ivezetett anyag könyv szerinti értéke 380 d. Bevétel 400 fizetendő áfa Anyagok E: 600 c 625 d/1 c övetelés műk B ktgvév esed b/ EI ellenszámla a ELÁBÉ b/2 b/1 b/2 09/ iszámlázott áfa Hköv E: d/ Fizetendő áfa elszámolása b/ /4013. Áru-, készlet ért ellenértéke B d/ ovábbtagolásával egyben szakfeladatok szerint! Önkor pénzeszközei Hköv ellszla ktgv évben esed Értékesítés N e/bevétele 09/ Áru-, készlet ért ellenértéke Hköv b/ /4061. iszámlázott áfa BEI a Jelenlegi 912. és 919 szla /4063. iszámlázott áfa B d/2 100 d/ Alaptev bevételi ellenszámla 500 COFOG 96

97 észletek pénzforgalom nélküli állományváltozásai a pénzügyi számvitelben 51. Anyagköltség 211. Anyagok E: Anyagköltség 1/a. Anyag felhasználás kg osztályozás szerint1 szakfeladatok szerint 6. öbblet 591. Átvezetési számla (6-)7. Szakfela- datok költségei 1/b. Anyag felhaszn funk oszt szerint 84. Egyéb ráfor 2. Hiány, kár, selejtezés 94. Egyéb e/bevétel 3. Értékvesztés visszaírása 443. Halasztott bevétel 96. Rendkívüli e/bevétel 4/a. érítés nélküli átvétel 3. értékvesztés 4/b., 5/b. 5/a. Apport fejében elhatárolása átvétel 218. Anyagok értékvesztése 86. Rendkívüli ráfor 4. érítés nélküli átadás 5. Apportálás 97

98 SZOLGÁLAÁSO VÁSÁRLÁSA 98

99 SZOLGÁLAÁSO IADÁSAI 3. Dologi kiadások 32. ommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 33. Szolgáltatási kiadások 331. özüzemi díjak 332. Vásárolt élelmezés 333. Bérleti és lízing díjak 334. arbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. özvetített szolgáltatások 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

100 SZOLGÁLAÁSO BEVÉELEI B4. Működési bevételek B402. Szolgáltatások ellenértéke B403. özvetített szolgáltatások ellenértéke B406. iszámlázott általános forgalmi adó

101 Igénybe vett szolgáltatás adómentes tevékenységhez a. Előirányzata előzetes áfa b. ötváll előzetes áfa c. Szállítók előzetes áfa d. iadás előzetes áfa c/1 a Igénybe vett szolg költségei a c/1 84. Egyéb ráfordítás c/ EI ellenszámla a / Működési előzetes áfa v 125 b c/2 c/ Évben es/köt dologi kiadásra 05/3511. Működési előzetes áfa EI 05/ özüzemi díjak v Jelenlegi 55. és 561 szla /3311. özüzemi díjak EI b v ellszla évben esedékes b 1250 c/ Alaptev iadási ellenszámla Önkor pénzeszközei Adóköteles tev. esetében: Előzetes levonható áfa 05/3313. özüzemi díjak i E: /3513. Működési előzetes áfa i COFOG 101

102 Igénybe vett szolgáltatás adómentes tevékenységhez a. Előirányzata előzetes áfa b. ötváll előzetes áfa c. Szállítók előzetes áfa d. iadás előzetes áfa c/1 a a Évben es/köt dologi kiadásra 84. Egyéb ráfordítás b 05/ Működési előzetes áfa v 625 c/1 125 b 625 c/3 E: d/1 625 d/ c/ vv ellszla évben esedékes c/ /3313. özüzemi díjak i /3513. Működési előzetes áfa i Lilliné Fecz d/2 Ildikó v ellszla évben esedékes / Működési előzetes áfa véglv Önkor pénzeszközei / özüzemi díjak véglv c/ a 250 c/2 c/ EI ellenszámla b /3511. Működési előzetes áfa EI 05/ özüzemi díjak v Jelenlegi 55. és 561 szla 1000 d/1 c/ Igénybe vett szolg költségei 05/3311. özüzemi díjak EI Alaptev iadási ellenszámla d/2 COFOG

103 103

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben