Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege"

Átírás

1

2

3

4 - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 0 feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Finanszírozási bevételek Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: Ebből: működési kiadások: felhalmozási bevételek: felhalmozási kiadások: Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

5 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom 0 - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 - Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Egészségügyi hozzájárulás Elszámolásból származó bevételek Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Elvonások és befizetések bevételei 0 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Készletbeszerzés OEP finanszírozás védőnői szolgálat Szakmai anyagok beszerzése OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Gyógyszer START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Könyv, folyóirat 0 - Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Egyéb információhordozó 0 - Hagyományos közfoglalkoztatás Egyéb szakmai anyag től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Hajtó, kenőanyag HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Egyéb üzemeltetési anyag Napraforgó Óvoda IPR támogatás Kommunikációs szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Informatikai szolgáltatások igénybevétele Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás, hazai társfinanszírozás Szolgáltatási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Közüzemi díjak Közhatalmi bevételek Villamos energia Jövedelemadók Gázdíj Magánszemélyek jövedelemadói Vízdíj Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Szennyvízszippantás BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 34. Vagyoni típusú adók Vásárolt élelmezés Építményadó Bérleti és lízing díjak 0 - Kommunális adó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Termékek és szolgáltatások adói Közvetített szolgáltatások Értékesítési és forgalmi adók Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Állandó jellegű iparűzési adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Ideiglenes jellegű iparűzési adó Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Gépjárműadók Egyéb szolgáltatások Egyéb közhatalmi bevételek Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Pótlék Kiküldetések kiadásai Bírság Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Működési célú előzetesen felszámított áfa Működési bevételek Fizetendő általános forgalmi adó Készletértékesítés ellenértéke Egyéb dologi kiadások Szolgáltatások ellenértéke Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell Sírhely Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közterület használati díj Lakhatással kapcsolatos ellátások Földbérleti díj Lakásfenntartási támogatás Köztemetés visszatérülés Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Napelem használati díj Arany János ösztöndíj Piaci helypénz Egyéb nem intézményi ellátások Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak segítségnyújtás, Családsegítés) részére) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)

7 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Átmeneti segély létfenntartásra Tulajdonosi bevételek Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Lakbér Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Helyiségbérleti díj Közgyógyellátás Ellátási díjak Köztemetés Szociális étkeztetés Egyéb működési célú kiadások Iskolai étkeztetés Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Kiszámlázott általános forgalmi adó Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó 407. Általános forgalmi adó visszatérítése megtakarítása Szennyvízberuházás Egyéb elvonások, befizetések 0 - Egyéb Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kamatbevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Biztosító által fizetett kártérítés Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Egyéb működési bevételek 0 6. Beruházások Felhalmozási bevételek Immateriális javak beszerzése, létesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok értékesítése 0 - Szennyvízberuházás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései Működési célú átvett pénzeszközök Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor től induló START mg-i 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök közfoglalkoztatáshoz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ingatlanok felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Informatikai eszközök felújítása Belföldi finanszírozás bevételei Egyéb tárgyi eszközök felújítása Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Központi, irányító szervi támogatás 9. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Foglalkoztatottak személyi juttatásai Állatvédelmi bírság Törvény szerinti illetmények, munkabérek Működési bevételek Béren kívüli juttatások Szolgáltatások ellenértéke Cafeteria juttatások Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Közlekedési költségtérítés Fénymásolás Egyéb költségtérítések Közvetített szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolgozói telefon továbbszámlázás Szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Egészségügyi hozzájárulás Kamatbevételek Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Könyv, folyóirat előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 0 - Egyéb információhordozó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb szakmai anyag Központi, irányító szervi támogatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 0 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 4. Működési bevételek Személyi juttatások Szolgáltatások ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Könyvtári beiratkozási díj Törvény szerinti illetmények, munkabérek Fénymásolás Jubileumi jutalom Bérleti díj Egyéb költségtérítések Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Finanszírozási bevételek Dologi kiadások Belföldi finanszírozás bevételei Készletbeszerzés Maradvány igénybevétele Szakmai anyagok beszerzése előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 0 - Gyógyszer Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Könyv, folyóirat Központi, irányító szervi támogatás Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Belföldi finanszírozás bevételei Szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Egészségügyi hozzájárulás előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 3. Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

11 Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók /bírsá g Bérleti díj Sírhely Szolg. Bev. Továbbsz. bevétel évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Piaci helypén z Ellátási díjak Közte r.hasz n.díj Közte - meté s vissza tér. Földbérlet Napelem haszn. díj Kamat Lakbér Helyiség bérlet Áfa visszat.kisz. áfa OEP fin. Műk.cé lú tám. Készlet ért. Felh. célú tám. Tárg yiesz köz ért. Pénz m/köl csön vissza t. 4. melléklet Adatok e Ft-ban Hitel Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

12 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Önkormányzat összesen:

13 Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék 5. melléklet Adatok e Ft-ban Beruházások Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

14 Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mg-i közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Kisértékű tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Beruházások Összesen Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Napraforgó Óvoda összesen Önkormányzat és intézmények összesen:

15 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása 38 Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Háziorvosi ügyeleti feladatok Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés 518 Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

16 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások évi terv 9. melléklet évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 55 K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj 14 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj 115 Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás 60 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 685 Civil szervezetek támogatása 610 Polgári védelmi tagdíj 6 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj 42 Százszorszépföld Egyesület évi tagdíj 100 K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Összesen:

17 Kisszállás Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Beruházások 10. melléklet Adatok e Ft-ban Forrásösszetétel Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám Pályázati forrás Saját erő Maradvány Átvett pénzeszköz Visszaigényelhető áfa Hitel 2013-ról áthúzódó beruházás Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP /N/ Fóliasátor Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Könyvtár: számítógép Művelődési ház: informatikai eszközök Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db összesen:

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 735814 1254 01 0018 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1184 Budapest

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben