Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 3-án, 19.o5 órai kezdettel Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Soós Zsoltné oszt. vez. Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Petőné Horváth Éva tanár érdeklődő polgár A teljes ülés alatt hiányzó képviselő: dr. Budai Gyula, Limbek Tamás, Sári Károly Mindenkit köszöntök mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünk alakalmából, megállapítom, hogy a megjelent 11 fő képviselővel a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom és képviselőket. Kérem, hogy aki elfogadja képviselő személyét a hitelesítésre kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki elfogadja képviselő személyét a hitelesítésre kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt A meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában szeretném jelezni, hogy és Nemes Nagy Anita képviselők napirendek előtt szót kértek. Ha nincs más észrevétel kérem, hogy aki a napirendeket elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 11 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 365/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a javasolt napirendi pontokat, azok megtárgyalása előtt szót kért és Nemes Nagy Anita képviselőknek megadja a napirendek előtti hozzászólás jogát. 1. Döntés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt KMOP kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján: a Fogyatékkal élők térségi esélye a Kiskunlacháza Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó hitel felvételéről. Előadó: polgármester biz. elnök 2. a., EMVA Falumegújítás pályázat benyújtásáról döntéshozatal Előadó: polgármester PÜB. Elnöke b., Városközpont tervezésével kapcsolatos döntéshozatal (anyag helyben kerül kiosztásra!) Előadó: polgármester Józan Gyula TFB elnök 3. Egyebek 1

2 képviselő úrnak adom át a szót. A tornacsarnok beruházással kapcsolatosan kértem szót. Nagyon komoly aggályok merültek fel a kivitelezéssel kapcsolatosan, mert a kivitelező illetve az alvállalkozói nem állnak a helyzet magaslatán. Ez a beruházás kezdete, fokozottan kell figyelni a munka minőségére, a nyílászárók behelyezésénél és a vizes blokk felújításánál is találtunk komoly kifogásokat. Ezek nem csak esztétikai, hanem szilárdsági kifogások is. Számonkérésnél, arra hivatkoztak, hogy valaki kérte, mondta, hogy ez így is jó: nem kell annyi csavart használni, szigetelni stb. gyenge szilárdsági fokkal építették be az ablakokat. Azt szeretném, hogy ez a rendkívüli nagy összegű beruházás, ami Kiskunlacházán megvalósul 1oo%-os minőségben és 3o éves minőségi garanciával épülne meg a műszaki előírásoknak megfelelően. Folyamatosan ellenőrizzük a minőséget. A reakcióból úgy látom, hogy nagy a mozgás, nem tudom, hogy erre miért volt szükség. Közülünk senki ne adjon okot arra, hogy módosítsanak valamit és ránk hivatkozzanak. Most sem találják meg azt a személyt, aki utasítást adott ki. Rögtön intézkedtem, minden érintettnek elküldtem a levelet. dr. Fábián Miklós A mai napon kint voltam, az ablak gyártójától megkérdeztem, hogy hogyan kell rögzíteni a nyílászárót. Tíz csavar kell hozzá, meg kell nézni, hol van probléma a 1o4 db ablaknál, mert aki hibásan dolgozott az végig úgy csinálta, azonos módon dolgozott. Kimondottan zavarja őket, ha meglátnak közülünk valakit. Úgy gondolom, hogy a hétfői kezdésre a vizesblokkok kivitelezése maximálisan nem fog létrejönni. Akinek módja van nap közben, bármikor nézze meg, nézzen be. Foki Vilmos A közbeszerzésben mi hány % alvállalkozót engedélyeztünk? Derényi úr szerződést sem láttuk, nem tudjuk mire szerződtünk, mi az amit ő vállalt, a felvetődött problémák után jó lenne ezt látni. Miért felel és meddig tart a munkaszerződése? Nemes Nagy Anita Az intézmény egész nyáron gazdátlan volt, az intézmény vezetője most a helyén van-e, ha probléma van jelzi-e az önkormányzatnak, utazik-e Krasznára? A problémákat jelzi az intézmény vezetője, utazik Krasznára, a takarítást Husztyné koordinálja, ami a hétvégére esik a pedagógusok is felajánlották segítségüket. Hétfő nap folyamán reményeink szerint megkezdődik az oktatás. Nemes Nagy Anita Állandó probléma a zebrák állapota, a felfestés nem látszik, az első napokban nem láttam a polgárőrséget sem, aki segíthette volna az átkelést. Nagyon sok az egyedül közlekedő gyerek, sürgős ügyintézést kérek ebben az ügyben. A polgárőrségnél ismételten jelezzük, hogy a csütörtöki napon ismét vállalják a közlekedés segítségét a piactérnél egy kedves kérőlevéllel a Képviselő-testület nevében. 2

3 A Közútkezelő felé folyamatos jelzést adunk, semmilyen intézkedés nem történt, gondolom a tervezett útfelújítás miatt már, nem akarnak erre költeni. Foki Vilmos Ami elkeserítő az az volt az elmúlt napokban, hogy a környezetre figyelmetlenül dolgozik ez a cég. A kőműves vadonatúj iskolapadról vakol, a HACCP-s rendszerű mosogatójában mossa el a malteros vödröt. A konyha dolgozók illemhelyét használták nem is akármilyen módon. A cégnek kötelessége kiépíteni mobil illemhelyeket. A területet úgy kellene otthagyniuk, hogy a takarítóknak csak fényesíteniük kelljen, ezzel szemben vastagon bent maradt a habarcs a radiátorok mögött igénytelen benyomást tesz. Szerintem a szerződés szabályozza, hogy milyen szinten kell elhagyni az építési területet. A levelet ezzel is javaslom kiegészíteni és számon kell kérni. Olyan feladat elé állítjuk saját takarító brigádunkat, ami nagyon-nagyon nehéz. A hőtechnikai követelmények unio-s szintűek, az ablakok beépítésénél pont az a gond, hogy ezen részeknél hő-hidak keletkezhetnek, 2 cm-es szigetelőanyagot írnak elő, ha ez elmarad utólag több probléma lehet: penészedés, dohosodás, hőveszteség. A magam részéről azon leszek, és azok a képviselő társaim is azon vannak, akik kint voltak, hogy a szívünkön viseljük az iskola sorsát. 1. napirend A Pénzügyi Bizottság két alkalommal is foglalkozott a kérdéssel. Átadom a szót Elnök úrnak. A beruházás végösszegének pontos költségeit nem ismertük, az mostanra állt össze, így a projekt támogatottsága 43 %-osra változott. A Pénzügyi vezető elkészítette a pénzügyi ütemtervet, ahol 12o millió Ft hitel felvétele látszik szükségesnek. Az ütemezésben bizonytalanságok vannak, hiszen a kivitelező munkálatainak csúszása miatt a finanszírozás is csúszhat. Azonban az áthidaló hitel 12o millió Ft-os összegére szükség van az előterjesztés szerint. A hitel közbeszerzése nem járnak plusz költséggel, mert tévesen számlázta az első hitel felvételének közbeszerzési díját, mivel a hitel összegét vette alapul és nem a kamatot e miatt pénz jár vissza az önkormányzatnak, több mint, amibe ez a közbeszerzés fog kerülni. Pénzes Andrásné ooo Ft-ot fizettünk ki az Emőva-nak a 165 millió Ft-os hitelfelvétel közbeszerzési eljárása díjaként. A 12o millió Ft után néhányszázezer Ft lesz a közbeszerzési eljárási díj. Még közbeszerzési eljárási díj terhel bennünket az eszközök beszerzésével kapcsolatosan, ennek 29o e. Ft a közbeszerzési díja és akkor összesen visszajár 6oo-7oo e. Ft. Kocsis Mihály A hitelfelvételnél és a hiteltörlesztésnél figyelembe kell venni, hogy 87%-a az adóbevételeknek elmegy az intézmények működtetésére. A táblázatban látható összeg három évre számolt összege, akkor az adóbevétel megmaradt 13 %-a (ez a 2oo millió Ft)? Az 1. számú táblázatban 2oo8. évre összesen ooo millió Ft kiadás van prognosztizálva, ugyanakkor ez a 2. számú táblázatban már ez 2oo8. évre megváltozik 414 millió Ft-ra, a + 2 millió Ft, miből adódik? A projektre összesen 551 millió Ft van írva, ezek szerint valahová még el van írva összeg, mert máshol ez 575 millió Ft szerepel, durván 2o millió Ft hiányzik, ez hol van, melyik az a rész, ami ezt takarja? Az iskolánál részszámla kerül kibocsátásra: homlokzati ablakok cseréje, víz, csatorna szakipari munka, szociális blokk, kazánház erre az 3

4 van írva, hogy mindez ajánlattétel szerint 233 millió Ft. Nem tudom, hogy a műszaki tartalom, hogy van arányban ezzel az összeggel, vagy megint butaságot írunk le. Pénzes Andrásné A most kiosztott 1. sz. mellékletben a 2oo9. évnél a 4., 5., 6 sor végeredményénél nem matematikai egyezőséget mutatnak. Ez abból adódik, hogy amíg a fölső táblában a közművek felújítása később került beszúrásra, mint az alsó táblában a függvény össze-vissza keverte ezt a pár sort, a végeredmény nem változik. A most kiosztott anyagban ez matematikailag is helyre kerültek ezek a különbözőségek. Az adóbevételeknél az eddigi évek tapasztalatai szerint a működtetéshez kellett 87%-ot biztosítanunk, a fennmaradó rész, ami a fejlesztésekre, beruházásokra felújításokra volt fordítható. Ez a rész némiképp megemelkedik azzal, hogy a működtetésben 2oo8-tól meglehetősen nagy átszervezésekkel meglehetősen nagy megtakarítást értünk el. Ezen összegű adóbevételeknek a költségvetésben a felhalmozáshoz, beruházáshoz kell, hogy kerüljenek. Ami ezen felül marad adóbevételekből az került át a működtetés biztosítására. A működtetést biztosítani kell a meglévő pénzből és meglévő színvonalon. Az 1. számú táblázat a projekt teljes költségét tartalmazza, azon tételeken kívül amik már kifizetésre kerültek. 2oo8. júniusáig ooo Ft kifizetést teljesítettünk, ez az összeg már nem szerepel a finanszírozási ütemtervben, mert az finanszírozási ütemterv 2oo8. júliusától készült el a várható kifizetések tükrében. A kiviteli szerződés mellékletét képezi a pénzügyi ütemterv, ez műszaki tartalom szerint is bontva van részletesen. Az első teljesítési szakaszban az iskola felújítási része van benne: vizesblokk, kazánház, ablakcsere. Ez kb 26 millió Ft. A második szakasz az új tornacsarnok alapozása- aminek még a földmunkái sincsenek kész és a tornacsarnok teljes szerkezet kész állapotban. Teljesítés igazolásra nyújthat be számlát a vállalkozó és arra van kifizetés is. Levelünkben jeleztük, hogy a tervezett ütem nem tartható ilyen munkavégzés mellett, radikális változást szeretnénk. A munkanaplóba bejegyzést mi nem tehetünk, azonban Derényi úr észrevételeinket bejegyezte oda, mert ő tehet bejegyzést a munkanaplóba. Több alkalommal jelezte a technikai és létszámhiányt is. Levelem is az ő észrevételei alapján készült el. dr. Galambos Eszter Mindenki emlékszik, hogy ez a cég a megajánlott kötbér összegével nyerte el ezt a munkát. Az első ütem véghatáridejének elmulasztása kötbér terhes-e? Ha igen kívánunk-e érvényesíteni kötbér igényt? Erre is ez a 4,7 millió Ft vonatkozik-e? Mikor és milyen formában kell bejelentenünk, hogy joghatályosan tudjuk azt mondani, hogy nekünk ez jár. Javaslom, hogy két határozatban döntsünk a hitelfelvételről az egyikben a hitelfelvétel a másikban, hogy kit bízunk meg a közbeszerzés lebonyolításával. Foki Vilmos A 2. számú táblázattal kapcsolatosan nem került beépítésre az unios támogatás összege. Gyakorlatilag, ha jól számoltam van a kiadásoknál hiteltörlesztés, kamatfizetés, áthidaló hitel törlesztés és annak kamata. 2oo9. évben már van jócskán van hiteltörlesztés, kamattörlesztés és még 2o1o.évben is van tetemes kifizetés és van a szennyvízhálózattal és útfelújítással kapcsolatos kiadás is. Hogy fognak ezek pénzügyileg összejönni, ezt nem értem. 4

5 Pénzes Andrásné Bevételeink is lesznek, az uniós támogatások összege 247 millió, olyan ütemben került bevételezésre, mint ahogy várhatóan a kifizetések történnek és a támogatások leigénylésére sor kerülhet. Minden más elnyert pályázat, támogatás is szerepel a bevételek között, melynek eredményességéről még nem tudunk. Már tudjuk, hogy elnyertük a Bocskai úti és Vörösmarty úti útfelújítást, akadálymentesítés pályázatot, ezeket feltüntettük az anyagban. Azt, hogy 17o millió Ft-ot kell visszafizetnünk hitel és kamatra ez a 2oo9-2o1o évre összesen tartalmazza. Nem vagyok optimista sem a hitelkonstrukcióval sem a visszafizetéssel kapcsolatosan. Keretet kellene megállapítani és amennyi szükséges ebből az összegből csak annyival számolni, mert a támogatások összege meg fog érkezni és azzal is lehetne kombinálni. Alapvető aggályom, hogy a tartalék nullásan szerepel a táblázatban. A projekt 576 millió Ft kerül, 248 millió Ft-ot nyertünk, maradt 328 millió Ft, amit nekünk kell teljesíteni vagy saját erőből vagy hitelből. Felveszünk o millió Ft-ot, akkor 33 millió Ft a saját erő, amit plusz bevételből a projekthez hozzá kell adni. A 13o millió Ft-os törlesztést 2oo9.-re képtelenségnek tartom. A kiegészítő hitel felvételét szükségesnek látjuk felvenni a beruházáshoz, a feltételeket a hitel felvételi közbeszerzés pályázati kiírásában kell úgy megfogalmazni, hogy olyan lehetőségünk legyen, hogy nem az egész keretet felvenni és fizetni a kamatot, hanem csak, ami szükséges. Várjuk a közbeszerzési társaság által kidolgozott pályázati anyagot. Derényi úr vállalta, hogy a keretet betartja a tartalék a keretösszegen belül van. Erre a célra már volt 9o millió Ft-unk, a 2oo8. évi költségvetés első módosításában lesznek költségcsökkentő tételek és beruházás átcsoportosítások, valamint megtakarítások kb 2o millió Ft értékben, ami szintén erre a célra fordítható, ez már összesen 11o millió Ft. Ehhez vesszük fel a 165 millió Ft-ot, ez már 275 millió Ft. Hiányzik 5o millió Ft. Ezt a 2oo9. évben remélhetőleg biztosítani fogjuk. Kocsis Mihály A fennmaradó 87% és az állami támogatás elegendő-e arra, hogy az intézmények normális fenntartása, működtetés folyjon? Azt hallottam, hogy a Vörösmarty iskolában nem lett elvégezve a tisztasági meszelés vagy csak részben - egy csomó tanterem kimaradt. A további hitelfelvételnél, milyen zálogtárgyakat kíván az önkormányzat felmutatni? Minden oktatási-nevelési intézményben az egészségügyi és szociális helyiségek meszelése megtörtént. Tanterem meszelések valóban nem történtek, az óvodánál néhány terem felújítása, meszelése történt. Nagytakarítás tanévkezdés előtt megtörtént. Új adónemek bevezetését a híresztelésekkel ellenben nem tervezünk. Úgy gondlom, hogy tarható a finanszírozási ütemterv, ha menet közben új tények jelentkeznek és az átgondolást igényel megvannak azok a fórumok, melyek ezt megvizsgálják és megtegyék a javaslatot a Képviselő-testület felé. Amikor a feltételrendszerét határozzuk meg a kiírandó pályázatnak, igyekszünk ezt projekt hitelnek minősíteni, ha megelégednek az államtól származó támogatási összeggel, akkor jó, az kerülhet nyerő pozícióba, de ha kell vagyontárgy, akkor azt is tudnánk biztosítani. Pénzes Andrásné 5

6 Azok a vagyontárgyak, amik korábban jelzáloggal voltak leterheltek azok a korábbi hitel kamatterheinek kiegyenlítése után törlésre kerültek csupán hét ingatlan lett ismét ezzel leterhelve. Van annyi forgalomképes vagyontárgyunk, ami biztosítékot ad a 12o millió Ft-os hitelnek is. 2oo9-ben nagy felújítás intézményeknél nem lesz, csak karbantartási pénzeszközök, amik a működtetéshez szükségesek. 2oo9-ben nekünk felhalmozási bevételből kell 44 millió Ft-ot előteremtenünk és nem az adóbevételekből. Tudnunk kell produkálni valami felhalmozási kiadás bevételt is produkálni, ennek előkészületei elkezdődtek. Foki Vilmos Nagyon drágállom ezt a dolgot, amikor megismertem a pályázat tartalmát akkor is elmondtam ezt. Egészen a 4oo millió Ft-os költségig mellszélességgel álltam a projekt mellett. Az unio ellenőrzést tarthat, ha gond van visszatarthatja a pályázati pénzt. A kételyek a projekt körül egyre nőnek, úgy látom, hogy ez a cég nem biztos, hogy garantálja azt a kivitelezést, amit mi szeretnénk, mert nem biztos, hogy alkalmas rá. Másik kérdés: képesek leszünk-e úgy működtetni az intézményt, hogy valóban térségi fogyatékos központot működtessünk. Ezeket a projekteket az unio 5 év után is ellenőrzi, hogy valóban ezt a pályázati pénzt arra költöttüke, amire pályáztunk. A fogyatékosaink olyan messze vannak ettől az épülettől, az iskola pedig még egy alternatívát sem dolgozott ki erre. Nem látok arra garanciát, hogy ezt a részét teljesítenénk. Az elmúlt testületi ülésen felkérést kapott az Oktatási Bizottságot, hogy január végéig kerüljön kidolgozásra és elfogadásra Kiskunlacháza rövid-, közép-, és hosszútávú közoktatásfejlesztési programja, erre épülve tartalmaznia kell ezeket az elemeket, melyek elősegítenék ennek tartalmi megvalósulását. dr. Földváry Zsuzsanna Egy éve folyik a sportkoncepció kidolgozása is, a koncepció szakmai részét a Sportbizottságnak kellene befejeznie és kerüljenek a testület elé az elképzelések, így érdemben is felkészülhetünk a sportcsarnok működtetésére. Azt kérem, hogy nagyon gyorsan folytassuk le ezt a munkát. Ha nincs más hozzászólás kérem, hogy aki a határozat javaslatot a hitelfelvétel összegét érintően elfogadja a név szerint szavazás szabályainak ismertetése után szavazni szíveskedjen. Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző ismerteti a név szerint szavazás szabályait. A szavazás megtörtént, a jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7 fő igen szavazat, 3 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás. 366/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fogyatékkal élők térségi esélye a Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és tornateremmel történő bővítése beruházás megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési program keretében felvehető, kedvezményes kamatozású Ft összegű hitelt kiegészítő további Ft összegű hitellel nem biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6

7 Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző dr. Galambos Eszter képviselő elment a képviselői létszám 1o fő 2. napirend Az EMVA falumegújítási pályázat benyújtásával kapcsolatban mind a Pénzügyi Bizottság mind a Településfejlesztési Bizottság kialakította álláspontját. Az EMVA keretében három pályázatot írtak volna ki. Ezek 5o millió Ft-os keretösszegűek lettek volna, önrész nélkül. Ehhez képest a kiíró az állam meggondolta magát és jócskán leszűkítette a lehetőségeket, mert ezeket a pályázati pénzeket kisösszegű támogatásnak részesítette, három év alatt 2oo.ooo euro értékben élhet vele egy-egy pályázó. A három pályázat benyújtására felkészültünk, ez a művelődési ház tetőszerkezetének a felújítása, a Munkácsy park rendezése, illetve új piac kialakítása. Ha egyre marad lehetőség és az sem önrész nélküli, mert az áfát be kell fizetni, mint önrész a két bizottság a művelődési ház tetőfelújítást helyezte előtérbe, ha belefér, akkor a terület előtti csapadékvíz elvezetése, valamint egy szabadtéri színpad vagy téralakítás. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza, mely egy hivatásos szakértő felkérést is tartalmazza a költségbecslés vonatkozásában. Az áfa 2o%?Mert, ha igen, akkor 1o millió Ft-os önrésszel kell számolni + közbeszerzés. Kérem, hogy aki elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 367/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az EMVA falumegújításra. A pályázat tárgyaként a Művelődési Központ felújítását és a hozzátartozó park átépítését határozza meg, bruttó 50 millió Ft értékben. Szakértő készítse el a Művelődési Központ tetőszerkezet állapot felmérését és határozza meg a felújítás várható bekerülési összegét. Határidő: a pályázat beadására szeptember 3o. a szakértésre: szeptember 1o. Felelős: polgármester 3. napirend Átadom a szót a településfejlesztési Bizottság elnökének. Józan Gyula Mi is javasolunk egy pályázaton való indulást, melyen érdemes lenne részt venni. Az 51. számú főúton bizonyos átkelési szakaszára nyomógombos jelzőlámpa rendszerre pályázati lehetőséget írt ki 15 millió Ft értékhatárig, melyre három helyet lehet megjelölni. Egy ilyen kiépítés 6 millió Ft körül van, ha kettőt megjelölnénk, akkor az gyakorlatilag 12 millió Ft. A 7

8 Munkácsy és a Gárdonyi iskolához szánjuk ezeket, nevezetesen: Az OTP és a Sion Security között valamint a Bika közhöz. A határidő szűkös, 15-ig kell beadni a pályázatot, a tervezővel beszéltünk, mondta, hogy anyagot tud produkálni határidőre. A Kinizsi utcánál négy lámpás megoldás kellene, oda ezt a pályázati lehetőséget nem tudjuk felhasználni. A hitelfelvételt elvetettük az előbb, ez jelentős finanszírozási gondot okozhat az önkormányzatnak. Lehet, hogy nem okoz, viszont akkor mást nem lehet csinálni. Ha ezt az áthidaló hitelt nem vesszük fel, akkor szerintem minden egyéb pályázatot vonjunk vissza, mert arra semmilyen önerő nincs. Nekem is lett volna egy előterjesztésem vízminőség, vízhálózat javítása pályázati lehetőség. Azt javaslom, hogy szavazzunk róla, mert ha mégis lesz rá lehetőség, akkor már nem kell hozzá testületi döntés, mert az megvan, ha meg nem kerülhet rá sor az indokok miatt, akkor legfeljebb felesleges volt a dolog. A hitelfelvétel ügyében módomban áll újra tárgyalni az előterjesztést. Viszont az ivóvízrendszer rekonstrukciója is égető kérdés, mert több tíz km elavult csőhálózatot kell kicserélni. Nem értek egyet a helyszínekkel, mindegyik ugyanolyan kereszteződés. Miért kell négy lámpás a Kinizsi utcai kereszteződésben? A Gárdonyi utcából ugyanúgy van kihajtás, kereszteződés. Az Erdélyi- Bercsényi utcánál is ugyanúgy van kihajtás. A nyomógombos átkelés le fogja lassítani a forgalmat, be fogják szorítani az autókat a településre. Ha kettőt pályázunk, akkor frekventáltabb helyre raknám. dr. Fábián Miklós Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben legalább valamit tegyünk érte. Az Erdély utca- Bercsényi utcakereszteződésben pedig megnyertük a pályázatot. Józan Gyula A gyerekek biztonságos átkeléséről van szó, az OTP-nél ez még mindig jó helyen van. dr. Vancsura Tamás Nagyon szomorú, hogy az dönti el a pályázat sorsát, hogy hány baleset vagy haláleset van azon a részen. Mindenféleképpen célszerű megfogni a forgalmat, kezelhető lenne az a sebesség és biztonságosan közlekedhetnének a gyerekek, lakosaink. Kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 368/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra című pályázaton, és elkészítteti a terveket a Bajcsy - Zsilinszky u. 51-es út kereszteződésében és a Bika köz 51-es út kereszteződésében megvalósítani kívánt gyalogátkelőhelyekre vonatkozóan. Határidő: azonnal 8

9 Felelős: polgármester Ez egy kétszakaszos pályázat, az első elnyerése után is lehet azt mondani, hogy köszönjük, nem kérjük tovább. Az Aditus Kft munkatársa úgy ítélte meg, hogy van elegendő idő arra, hogy 15-ig benyújtsuk a pályázati bejelentkezést, műszaki alátámasztás kell, amit a Kunépszolg Kft-nek kell szolgáltatnia. Az első szakasz 2oo e. Ft kockáztatásával jár. Kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 369/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza az Aditus Zrt-t a Svájci-Magyar Együttműködési programban meghirdetett pályázat megírásával, a települési vízellátási infrastruktúra felújítására. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Kunépszolg Kft. a szükséges műszaki- és költség adatokat bocsájsa a pályázatíró rendelkezésére. Határidő: szeptember 11. Felelős. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző A testületi ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételét. A testületi ülés vége:21.15.h. kmf. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző képviselő képviselő 9

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 1o. 19 órai kezdettel Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület január 16-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület január 16-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. január 16-i üléséről. Időpontja: 2014. január 16. 17 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. április 20-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. április 20-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. április 20-i üléséről. Időpontja: 2015. április 20. 18:40 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. Időpontja: 2014. március 12. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e. 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12 azonosító számú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása

J e g y z ő k ö n y v e. 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12 azonosító számú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 04. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. szeptember 5-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. szeptember 5-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. szeptember 5-i üléséről. Időpontja: 2013. szeptember 5. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. április 1-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. április 1-i üléséről Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Dr. Sződi Károly közbeszerzési referens Majoros Zoltán igazgató Horváth György igazgató h. Az ülés kezdete: 19.1o.h. Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. november 18.-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Kezdete: 19.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint dr. Sződi Károly osztályvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2015. június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 99/2015. (06.16.) számú határozat Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 13 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 13 igen szavazattal elfogadta. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. augusztus 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. május 13-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. május 13-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. május 13-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2013. május 13. 19:08 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 67/2016. (V.27.) Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről Időpontja: 2o1o. május 12. 19.1o órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben