Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 3-án, 19.o5 órai kezdettel Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Soós Zsoltné oszt. vez. Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Petőné Horváth Éva tanár érdeklődő polgár A teljes ülés alatt hiányzó képviselő: dr. Budai Gyula, Limbek Tamás, Sári Károly Mindenkit köszöntök mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünk alakalmából, megállapítom, hogy a megjelent 11 fő képviselővel a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom és képviselőket. Kérem, hogy aki elfogadja képviselő személyét a hitelesítésre kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki elfogadja képviselő személyét a hitelesítésre kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt A meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában szeretném jelezni, hogy és Nemes Nagy Anita képviselők napirendek előtt szót kértek. Ha nincs más észrevétel kérem, hogy aki a napirendeket elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 11 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 365/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a javasolt napirendi pontokat, azok megtárgyalása előtt szót kért és Nemes Nagy Anita képviselőknek megadja a napirendek előtti hozzászólás jogát. 1. Döntés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt KMOP kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján: a Fogyatékkal élők térségi esélye a Kiskunlacháza Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó hitel felvételéről. Előadó: polgármester biz. elnök 2. a., EMVA Falumegújítás pályázat benyújtásáról döntéshozatal Előadó: polgármester PÜB. Elnöke b., Városközpont tervezésével kapcsolatos döntéshozatal (anyag helyben kerül kiosztásra!) Előadó: polgármester Józan Gyula TFB elnök 3. Egyebek 1

2 képviselő úrnak adom át a szót. A tornacsarnok beruházással kapcsolatosan kértem szót. Nagyon komoly aggályok merültek fel a kivitelezéssel kapcsolatosan, mert a kivitelező illetve az alvállalkozói nem állnak a helyzet magaslatán. Ez a beruházás kezdete, fokozottan kell figyelni a munka minőségére, a nyílászárók behelyezésénél és a vizes blokk felújításánál is találtunk komoly kifogásokat. Ezek nem csak esztétikai, hanem szilárdsági kifogások is. Számonkérésnél, arra hivatkoztak, hogy valaki kérte, mondta, hogy ez így is jó: nem kell annyi csavart használni, szigetelni stb. gyenge szilárdsági fokkal építették be az ablakokat. Azt szeretném, hogy ez a rendkívüli nagy összegű beruházás, ami Kiskunlacházán megvalósul 1oo%-os minőségben és 3o éves minőségi garanciával épülne meg a műszaki előírásoknak megfelelően. Folyamatosan ellenőrizzük a minőséget. A reakcióból úgy látom, hogy nagy a mozgás, nem tudom, hogy erre miért volt szükség. Közülünk senki ne adjon okot arra, hogy módosítsanak valamit és ránk hivatkozzanak. Most sem találják meg azt a személyt, aki utasítást adott ki. Rögtön intézkedtem, minden érintettnek elküldtem a levelet. dr. Fábián Miklós A mai napon kint voltam, az ablak gyártójától megkérdeztem, hogy hogyan kell rögzíteni a nyílászárót. Tíz csavar kell hozzá, meg kell nézni, hol van probléma a 1o4 db ablaknál, mert aki hibásan dolgozott az végig úgy csinálta, azonos módon dolgozott. Kimondottan zavarja őket, ha meglátnak közülünk valakit. Úgy gondolom, hogy a hétfői kezdésre a vizesblokkok kivitelezése maximálisan nem fog létrejönni. Akinek módja van nap közben, bármikor nézze meg, nézzen be. Foki Vilmos A közbeszerzésben mi hány % alvállalkozót engedélyeztünk? Derényi úr szerződést sem láttuk, nem tudjuk mire szerződtünk, mi az amit ő vállalt, a felvetődött problémák után jó lenne ezt látni. Miért felel és meddig tart a munkaszerződése? Nemes Nagy Anita Az intézmény egész nyáron gazdátlan volt, az intézmény vezetője most a helyén van-e, ha probléma van jelzi-e az önkormányzatnak, utazik-e Krasznára? A problémákat jelzi az intézmény vezetője, utazik Krasznára, a takarítást Husztyné koordinálja, ami a hétvégére esik a pedagógusok is felajánlották segítségüket. Hétfő nap folyamán reményeink szerint megkezdődik az oktatás. Nemes Nagy Anita Állandó probléma a zebrák állapota, a felfestés nem látszik, az első napokban nem láttam a polgárőrséget sem, aki segíthette volna az átkelést. Nagyon sok az egyedül közlekedő gyerek, sürgős ügyintézést kérek ebben az ügyben. A polgárőrségnél ismételten jelezzük, hogy a csütörtöki napon ismét vállalják a közlekedés segítségét a piactérnél egy kedves kérőlevéllel a Képviselő-testület nevében. 2

3 A Közútkezelő felé folyamatos jelzést adunk, semmilyen intézkedés nem történt, gondolom a tervezett útfelújítás miatt már, nem akarnak erre költeni. Foki Vilmos Ami elkeserítő az az volt az elmúlt napokban, hogy a környezetre figyelmetlenül dolgozik ez a cég. A kőműves vadonatúj iskolapadról vakol, a HACCP-s rendszerű mosogatójában mossa el a malteros vödröt. A konyha dolgozók illemhelyét használták nem is akármilyen módon. A cégnek kötelessége kiépíteni mobil illemhelyeket. A területet úgy kellene otthagyniuk, hogy a takarítóknak csak fényesíteniük kelljen, ezzel szemben vastagon bent maradt a habarcs a radiátorok mögött igénytelen benyomást tesz. Szerintem a szerződés szabályozza, hogy milyen szinten kell elhagyni az építési területet. A levelet ezzel is javaslom kiegészíteni és számon kell kérni. Olyan feladat elé állítjuk saját takarító brigádunkat, ami nagyon-nagyon nehéz. A hőtechnikai követelmények unio-s szintűek, az ablakok beépítésénél pont az a gond, hogy ezen részeknél hő-hidak keletkezhetnek, 2 cm-es szigetelőanyagot írnak elő, ha ez elmarad utólag több probléma lehet: penészedés, dohosodás, hőveszteség. A magam részéről azon leszek, és azok a képviselő társaim is azon vannak, akik kint voltak, hogy a szívünkön viseljük az iskola sorsát. 1. napirend A Pénzügyi Bizottság két alkalommal is foglalkozott a kérdéssel. Átadom a szót Elnök úrnak. A beruházás végösszegének pontos költségeit nem ismertük, az mostanra állt össze, így a projekt támogatottsága 43 %-osra változott. A Pénzügyi vezető elkészítette a pénzügyi ütemtervet, ahol 12o millió Ft hitel felvétele látszik szükségesnek. Az ütemezésben bizonytalanságok vannak, hiszen a kivitelező munkálatainak csúszása miatt a finanszírozás is csúszhat. Azonban az áthidaló hitel 12o millió Ft-os összegére szükség van az előterjesztés szerint. A hitel közbeszerzése nem járnak plusz költséggel, mert tévesen számlázta az első hitel felvételének közbeszerzési díját, mivel a hitel összegét vette alapul és nem a kamatot e miatt pénz jár vissza az önkormányzatnak, több mint, amibe ez a közbeszerzés fog kerülni. Pénzes Andrásné ooo Ft-ot fizettünk ki az Emőva-nak a 165 millió Ft-os hitelfelvétel közbeszerzési eljárása díjaként. A 12o millió Ft után néhányszázezer Ft lesz a közbeszerzési eljárási díj. Még közbeszerzési eljárási díj terhel bennünket az eszközök beszerzésével kapcsolatosan, ennek 29o e. Ft a közbeszerzési díja és akkor összesen visszajár 6oo-7oo e. Ft. Kocsis Mihály A hitelfelvételnél és a hiteltörlesztésnél figyelembe kell venni, hogy 87%-a az adóbevételeknek elmegy az intézmények működtetésére. A táblázatban látható összeg három évre számolt összege, akkor az adóbevétel megmaradt 13 %-a (ez a 2oo millió Ft)? Az 1. számú táblázatban 2oo8. évre összesen ooo millió Ft kiadás van prognosztizálva, ugyanakkor ez a 2. számú táblázatban már ez 2oo8. évre megváltozik 414 millió Ft-ra, a + 2 millió Ft, miből adódik? A projektre összesen 551 millió Ft van írva, ezek szerint valahová még el van írva összeg, mert máshol ez 575 millió Ft szerepel, durván 2o millió Ft hiányzik, ez hol van, melyik az a rész, ami ezt takarja? Az iskolánál részszámla kerül kibocsátásra: homlokzati ablakok cseréje, víz, csatorna szakipari munka, szociális blokk, kazánház erre az 3

4 van írva, hogy mindez ajánlattétel szerint 233 millió Ft. Nem tudom, hogy a műszaki tartalom, hogy van arányban ezzel az összeggel, vagy megint butaságot írunk le. Pénzes Andrásné A most kiosztott 1. sz. mellékletben a 2oo9. évnél a 4., 5., 6 sor végeredményénél nem matematikai egyezőséget mutatnak. Ez abból adódik, hogy amíg a fölső táblában a közművek felújítása később került beszúrásra, mint az alsó táblában a függvény össze-vissza keverte ezt a pár sort, a végeredmény nem változik. A most kiosztott anyagban ez matematikailag is helyre kerültek ezek a különbözőségek. Az adóbevételeknél az eddigi évek tapasztalatai szerint a működtetéshez kellett 87%-ot biztosítanunk, a fennmaradó rész, ami a fejlesztésekre, beruházásokra felújításokra volt fordítható. Ez a rész némiképp megemelkedik azzal, hogy a működtetésben 2oo8-tól meglehetősen nagy átszervezésekkel meglehetősen nagy megtakarítást értünk el. Ezen összegű adóbevételeknek a költségvetésben a felhalmozáshoz, beruházáshoz kell, hogy kerüljenek. Ami ezen felül marad adóbevételekből az került át a működtetés biztosítására. A működtetést biztosítani kell a meglévő pénzből és meglévő színvonalon. Az 1. számú táblázat a projekt teljes költségét tartalmazza, azon tételeken kívül amik már kifizetésre kerültek. 2oo8. júniusáig ooo Ft kifizetést teljesítettünk, ez az összeg már nem szerepel a finanszírozási ütemtervben, mert az finanszírozási ütemterv 2oo8. júliusától készült el a várható kifizetések tükrében. A kiviteli szerződés mellékletét képezi a pénzügyi ütemterv, ez műszaki tartalom szerint is bontva van részletesen. Az első teljesítési szakaszban az iskola felújítási része van benne: vizesblokk, kazánház, ablakcsere. Ez kb 26 millió Ft. A második szakasz az új tornacsarnok alapozása- aminek még a földmunkái sincsenek kész és a tornacsarnok teljes szerkezet kész állapotban. Teljesítés igazolásra nyújthat be számlát a vállalkozó és arra van kifizetés is. Levelünkben jeleztük, hogy a tervezett ütem nem tartható ilyen munkavégzés mellett, radikális változást szeretnénk. A munkanaplóba bejegyzést mi nem tehetünk, azonban Derényi úr észrevételeinket bejegyezte oda, mert ő tehet bejegyzést a munkanaplóba. Több alkalommal jelezte a technikai és létszámhiányt is. Levelem is az ő észrevételei alapján készült el. dr. Galambos Eszter Mindenki emlékszik, hogy ez a cég a megajánlott kötbér összegével nyerte el ezt a munkát. Az első ütem véghatáridejének elmulasztása kötbér terhes-e? Ha igen kívánunk-e érvényesíteni kötbér igényt? Erre is ez a 4,7 millió Ft vonatkozik-e? Mikor és milyen formában kell bejelentenünk, hogy joghatályosan tudjuk azt mondani, hogy nekünk ez jár. Javaslom, hogy két határozatban döntsünk a hitelfelvételről az egyikben a hitelfelvétel a másikban, hogy kit bízunk meg a közbeszerzés lebonyolításával. Foki Vilmos A 2. számú táblázattal kapcsolatosan nem került beépítésre az unios támogatás összege. Gyakorlatilag, ha jól számoltam van a kiadásoknál hiteltörlesztés, kamatfizetés, áthidaló hitel törlesztés és annak kamata. 2oo9. évben már van jócskán van hiteltörlesztés, kamattörlesztés és még 2o1o.évben is van tetemes kifizetés és van a szennyvízhálózattal és útfelújítással kapcsolatos kiadás is. Hogy fognak ezek pénzügyileg összejönni, ezt nem értem. 4

5 Pénzes Andrásné Bevételeink is lesznek, az uniós támogatások összege 247 millió, olyan ütemben került bevételezésre, mint ahogy várhatóan a kifizetések történnek és a támogatások leigénylésére sor kerülhet. Minden más elnyert pályázat, támogatás is szerepel a bevételek között, melynek eredményességéről még nem tudunk. Már tudjuk, hogy elnyertük a Bocskai úti és Vörösmarty úti útfelújítást, akadálymentesítés pályázatot, ezeket feltüntettük az anyagban. Azt, hogy 17o millió Ft-ot kell visszafizetnünk hitel és kamatra ez a 2oo9-2o1o évre összesen tartalmazza. Nem vagyok optimista sem a hitelkonstrukcióval sem a visszafizetéssel kapcsolatosan. Keretet kellene megállapítani és amennyi szükséges ebből az összegből csak annyival számolni, mert a támogatások összege meg fog érkezni és azzal is lehetne kombinálni. Alapvető aggályom, hogy a tartalék nullásan szerepel a táblázatban. A projekt 576 millió Ft kerül, 248 millió Ft-ot nyertünk, maradt 328 millió Ft, amit nekünk kell teljesíteni vagy saját erőből vagy hitelből. Felveszünk o millió Ft-ot, akkor 33 millió Ft a saját erő, amit plusz bevételből a projekthez hozzá kell adni. A 13o millió Ft-os törlesztést 2oo9.-re képtelenségnek tartom. A kiegészítő hitel felvételét szükségesnek látjuk felvenni a beruházáshoz, a feltételeket a hitel felvételi közbeszerzés pályázati kiírásában kell úgy megfogalmazni, hogy olyan lehetőségünk legyen, hogy nem az egész keretet felvenni és fizetni a kamatot, hanem csak, ami szükséges. Várjuk a közbeszerzési társaság által kidolgozott pályázati anyagot. Derényi úr vállalta, hogy a keretet betartja a tartalék a keretösszegen belül van. Erre a célra már volt 9o millió Ft-unk, a 2oo8. évi költségvetés első módosításában lesznek költségcsökkentő tételek és beruházás átcsoportosítások, valamint megtakarítások kb 2o millió Ft értékben, ami szintén erre a célra fordítható, ez már összesen 11o millió Ft. Ehhez vesszük fel a 165 millió Ft-ot, ez már 275 millió Ft. Hiányzik 5o millió Ft. Ezt a 2oo9. évben remélhetőleg biztosítani fogjuk. Kocsis Mihály A fennmaradó 87% és az állami támogatás elegendő-e arra, hogy az intézmények normális fenntartása, működtetés folyjon? Azt hallottam, hogy a Vörösmarty iskolában nem lett elvégezve a tisztasági meszelés vagy csak részben - egy csomó tanterem kimaradt. A további hitelfelvételnél, milyen zálogtárgyakat kíván az önkormányzat felmutatni? Minden oktatási-nevelési intézményben az egészségügyi és szociális helyiségek meszelése megtörtént. Tanterem meszelések valóban nem történtek, az óvodánál néhány terem felújítása, meszelése történt. Nagytakarítás tanévkezdés előtt megtörtént. Új adónemek bevezetését a híresztelésekkel ellenben nem tervezünk. Úgy gondlom, hogy tarható a finanszírozási ütemterv, ha menet közben új tények jelentkeznek és az átgondolást igényel megvannak azok a fórumok, melyek ezt megvizsgálják és megtegyék a javaslatot a Képviselő-testület felé. Amikor a feltételrendszerét határozzuk meg a kiírandó pályázatnak, igyekszünk ezt projekt hitelnek minősíteni, ha megelégednek az államtól származó támogatási összeggel, akkor jó, az kerülhet nyerő pozícióba, de ha kell vagyontárgy, akkor azt is tudnánk biztosítani. Pénzes Andrásné 5

6 Azok a vagyontárgyak, amik korábban jelzáloggal voltak leterheltek azok a korábbi hitel kamatterheinek kiegyenlítése után törlésre kerültek csupán hét ingatlan lett ismét ezzel leterhelve. Van annyi forgalomképes vagyontárgyunk, ami biztosítékot ad a 12o millió Ft-os hitelnek is. 2oo9-ben nagy felújítás intézményeknél nem lesz, csak karbantartási pénzeszközök, amik a működtetéshez szükségesek. 2oo9-ben nekünk felhalmozási bevételből kell 44 millió Ft-ot előteremtenünk és nem az adóbevételekből. Tudnunk kell produkálni valami felhalmozási kiadás bevételt is produkálni, ennek előkészületei elkezdődtek. Foki Vilmos Nagyon drágállom ezt a dolgot, amikor megismertem a pályázat tartalmát akkor is elmondtam ezt. Egészen a 4oo millió Ft-os költségig mellszélességgel álltam a projekt mellett. Az unio ellenőrzést tarthat, ha gond van visszatarthatja a pályázati pénzt. A kételyek a projekt körül egyre nőnek, úgy látom, hogy ez a cég nem biztos, hogy garantálja azt a kivitelezést, amit mi szeretnénk, mert nem biztos, hogy alkalmas rá. Másik kérdés: képesek leszünk-e úgy működtetni az intézményt, hogy valóban térségi fogyatékos központot működtessünk. Ezeket a projekteket az unio 5 év után is ellenőrzi, hogy valóban ezt a pályázati pénzt arra költöttüke, amire pályáztunk. A fogyatékosaink olyan messze vannak ettől az épülettől, az iskola pedig még egy alternatívát sem dolgozott ki erre. Nem látok arra garanciát, hogy ezt a részét teljesítenénk. Az elmúlt testületi ülésen felkérést kapott az Oktatási Bizottságot, hogy január végéig kerüljön kidolgozásra és elfogadásra Kiskunlacháza rövid-, közép-, és hosszútávú közoktatásfejlesztési programja, erre épülve tartalmaznia kell ezeket az elemeket, melyek elősegítenék ennek tartalmi megvalósulását. dr. Földváry Zsuzsanna Egy éve folyik a sportkoncepció kidolgozása is, a koncepció szakmai részét a Sportbizottságnak kellene befejeznie és kerüljenek a testület elé az elképzelések, így érdemben is felkészülhetünk a sportcsarnok működtetésére. Azt kérem, hogy nagyon gyorsan folytassuk le ezt a munkát. Ha nincs más hozzászólás kérem, hogy aki a határozat javaslatot a hitelfelvétel összegét érintően elfogadja a név szerint szavazás szabályainak ismertetése után szavazni szíveskedjen. Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző ismerteti a név szerint szavazás szabályait. A szavazás megtörtént, a jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7 fő igen szavazat, 3 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás. 366/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fogyatékkal élők térségi esélye a Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és tornateremmel történő bővítése beruházás megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési program keretében felvehető, kedvezményes kamatozású Ft összegű hitelt kiegészítő további Ft összegű hitellel nem biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6

7 Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző dr. Galambos Eszter képviselő elment a képviselői létszám 1o fő 2. napirend Az EMVA falumegújítási pályázat benyújtásával kapcsolatban mind a Pénzügyi Bizottság mind a Településfejlesztési Bizottság kialakította álláspontját. Az EMVA keretében három pályázatot írtak volna ki. Ezek 5o millió Ft-os keretösszegűek lettek volna, önrész nélkül. Ehhez képest a kiíró az állam meggondolta magát és jócskán leszűkítette a lehetőségeket, mert ezeket a pályázati pénzeket kisösszegű támogatásnak részesítette, három év alatt 2oo.ooo euro értékben élhet vele egy-egy pályázó. A három pályázat benyújtására felkészültünk, ez a művelődési ház tetőszerkezetének a felújítása, a Munkácsy park rendezése, illetve új piac kialakítása. Ha egyre marad lehetőség és az sem önrész nélküli, mert az áfát be kell fizetni, mint önrész a két bizottság a művelődési ház tetőfelújítást helyezte előtérbe, ha belefér, akkor a terület előtti csapadékvíz elvezetése, valamint egy szabadtéri színpad vagy téralakítás. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza, mely egy hivatásos szakértő felkérést is tartalmazza a költségbecslés vonatkozásában. Az áfa 2o%?Mert, ha igen, akkor 1o millió Ft-os önrésszel kell számolni + közbeszerzés. Kérem, hogy aki elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 367/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az EMVA falumegújításra. A pályázat tárgyaként a Művelődési Központ felújítását és a hozzátartozó park átépítését határozza meg, bruttó 50 millió Ft értékben. Szakértő készítse el a Művelődési Központ tetőszerkezet állapot felmérését és határozza meg a felújítás várható bekerülési összegét. Határidő: a pályázat beadására szeptember 3o. a szakértésre: szeptember 1o. Felelős: polgármester 3. napirend Átadom a szót a településfejlesztési Bizottság elnökének. Józan Gyula Mi is javasolunk egy pályázaton való indulást, melyen érdemes lenne részt venni. Az 51. számú főúton bizonyos átkelési szakaszára nyomógombos jelzőlámpa rendszerre pályázati lehetőséget írt ki 15 millió Ft értékhatárig, melyre három helyet lehet megjelölni. Egy ilyen kiépítés 6 millió Ft körül van, ha kettőt megjelölnénk, akkor az gyakorlatilag 12 millió Ft. A 7

8 Munkácsy és a Gárdonyi iskolához szánjuk ezeket, nevezetesen: Az OTP és a Sion Security között valamint a Bika közhöz. A határidő szűkös, 15-ig kell beadni a pályázatot, a tervezővel beszéltünk, mondta, hogy anyagot tud produkálni határidőre. A Kinizsi utcánál négy lámpás megoldás kellene, oda ezt a pályázati lehetőséget nem tudjuk felhasználni. A hitelfelvételt elvetettük az előbb, ez jelentős finanszírozási gondot okozhat az önkormányzatnak. Lehet, hogy nem okoz, viszont akkor mást nem lehet csinálni. Ha ezt az áthidaló hitelt nem vesszük fel, akkor szerintem minden egyéb pályázatot vonjunk vissza, mert arra semmilyen önerő nincs. Nekem is lett volna egy előterjesztésem vízminőség, vízhálózat javítása pályázati lehetőség. Azt javaslom, hogy szavazzunk róla, mert ha mégis lesz rá lehetőség, akkor már nem kell hozzá testületi döntés, mert az megvan, ha meg nem kerülhet rá sor az indokok miatt, akkor legfeljebb felesleges volt a dolog. A hitelfelvétel ügyében módomban áll újra tárgyalni az előterjesztést. Viszont az ivóvízrendszer rekonstrukciója is égető kérdés, mert több tíz km elavult csőhálózatot kell kicserélni. Nem értek egyet a helyszínekkel, mindegyik ugyanolyan kereszteződés. Miért kell négy lámpás a Kinizsi utcai kereszteződésben? A Gárdonyi utcából ugyanúgy van kihajtás, kereszteződés. Az Erdélyi- Bercsényi utcánál is ugyanúgy van kihajtás. A nyomógombos átkelés le fogja lassítani a forgalmat, be fogják szorítani az autókat a településre. Ha kettőt pályázunk, akkor frekventáltabb helyre raknám. dr. Fábián Miklós Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben legalább valamit tegyünk érte. Az Erdély utca- Bercsényi utcakereszteződésben pedig megnyertük a pályázatot. Józan Gyula A gyerekek biztonságos átkeléséről van szó, az OTP-nél ez még mindig jó helyen van. dr. Vancsura Tamás Nagyon szomorú, hogy az dönti el a pályázat sorsát, hogy hány baleset vagy haláleset van azon a részen. Mindenféleképpen célszerű megfogni a forgalmat, kezelhető lenne az a sebesség és biztonságosan közlekedhetnének a gyerekek, lakosaink. Kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 368/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra című pályázaton, és elkészítteti a terveket a Bajcsy - Zsilinszky u. 51-es út kereszteződésében és a Bika köz 51-es út kereszteződésében megvalósítani kívánt gyalogátkelőhelyekre vonatkozóan. Határidő: azonnal 8

9 Felelős: polgármester Ez egy kétszakaszos pályázat, az első elnyerése után is lehet azt mondani, hogy köszönjük, nem kérjük tovább. Az Aditus Kft munkatársa úgy ítélte meg, hogy van elegendő idő arra, hogy 15-ig benyújtsuk a pályázati bejelentkezést, műszaki alátámasztás kell, amit a Kunépszolg Kft-nek kell szolgáltatnia. Az első szakasz 2oo e. Ft kockáztatásával jár. Kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 369/2008. (IX.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza az Aditus Zrt-t a Svájci-Magyar Együttműködési programban meghirdetett pályázat megírásával, a települési vízellátási infrastruktúra felújítására. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Kunépszolg Kft. a szükséges műszaki- és költség adatokat bocsájsa a pályázatíró rendelkezésére. Határidő: szeptember 11. Felelős. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző A testületi ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételét. A testületi ülés vége:21.15.h. kmf. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző képviselő képviselő 9

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 28-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben