PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. habil. Kocsis László egyetemi tanár mezőgazdasági tudományok kandidátusa Társ-témavezető: Dr. habil. Fischl Géza egyetemi tanár mezőgazdasági tudományok kandidátusa VITIS FAJOK ÉS FAJTÁK TŐKEPUSZTULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ÉS A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE: Varga Zoltán Keszthely 2009

2 Bevezetés Egy szőlőültetvény ökonómiai és biológiai elöregedése nem esik egy időpontba. Ökonómiai elöregedés alatt azt értjük, amikor egy adott területen gazdasági szempontból nem érdemes tovább az ültetvényt fenntartani, mivel a ráfordítások összege meghaladja a bevételt. A korai tőkepusztulást több tényező válthatja ki. Az abiotikus stresszen kívül, biotikus tényezők is fontos szerepet játszanak. A korai tőkepusztulást kutatásaink során a patogén gombák oldaláról közelítettük meg. A kórokozó gombák okozta tőkepusztulás rendkívül komplex problémakör. A témával kapcsolatos kutatások több mint 130 éves múltra tekintenek vissza, és tényleges, végleges megoldás a mai napig nincs a betegség kialakulását okozó kórokozók elleni védekezésben. A Pannon Egyetem Georgikon Karán megkezdett kutatások elsősorban a fajták fogékonyságának összehasonlítására összpontosultak. Kísérleteink során a Pinot fajtacsoport általánosan ismert fajtáinak ez irányú tulajdonságait vizsgáltuk két kórokozóval szemben, illetve a köztermesztésben elterjedt alanyfajták fogékonyságát hasonlítottuk össze, a 2

3 cserszegtomaji kísérleti telepen nemesített új fajtajelöltek fogékonyságával. Külföldön végeztük a Vitis nemzetségbe tartozó fajok az esca betegségcsoport, illetve más tőkepusztulást okozó gomba fajokkal szembeni fogékonyságát. A további kísérletek céljának a lehetséges védekezési módszerek kidolgozását határoztuk meg. A védekezési időpontok meghatározásától, a szőlőben alkalmazott készítmények kutatásáig terjedtek vizsgálataink. 1.1 A kísérletek célkitűzései 1. Vitis fajok és fajták fogékonyságának vizsgálata a tőkepusztulást okozó gomba kórokozókra. 2. A tőkepusztulást okozó kórokozók fertőzőképleteinek felmérése, ezáltal, egy lehetséges hatékony védekezési időpont megállapítása. 3. Növényvédő szerek laboratóriumi és szabadföldi vizsgálata. 3

4 Anyag és módszer A kísérletek a Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszékén, illetve a Californiai Egyetem Davis-i karán folytak. A fajok DNS szintű meghatározása a Davis-i kampusz növénykórtani laboratóriumában történtek. A szekvenciák ellenőrzése NCBI genetikai adatbázis rendelkezésére álló szekvenciái alapján történt ( A kórokozók fertőzőképleteinek felvételezése az ültetvényben A 20 spóracsapda a Vitis vinifera cv. Zöld veltelini kettő sorába került kihelyezésre. A csapdázás november 8.-tól április 15.-ig történt. A csapdákat 14 naponta gyűjtöttük steril tubusokba, majd laboratóriumba szállítottuk. Gombaölő szerek tesztelése laboratóriumban és szabadföldön A vizsgálatok során két kórokozót teszteltünk - Diplodia seriata (Schwein.), Phomopsis viticola (Sacc.)-. A vizsgálatokat három különböző módszerrel végeztük. Négy ismétlést alkalmaztunk minden esetben. 4

5 A gombaölő-szerek két dózisát juttatuk a telepekre, vagy a táptalajra kezelésenként. A dózist minden esetben a Növényvédő szerek és Termésnövelő Anyagok (Szabadi, szerk 2008) című kiadványban szőlőre vonatkozó mennyiségében adagoltuk (A továbbiakban engedélyezett dózisként szerepel). A kezelések során az engedélyezett dózist illetve annak kétszeresét alkalmaztuk. 1. módszer: A micélium közvetlen kezelése A módszer lényege az, hogy a vegyszert közvetlenül a kórokozóból származó micélium mintára cseppentettük. A kezeléstől számított 48. órától 24 óránként megmértük a kórokozó telep sugár-irányú növekedését. 2. módszer: A mérgezett agarlemez módszere A táptalaj folyékony állapotában a 10 ml növényvédő szert a táptalajba injektáltuk egy automata pipetta segítségével. A táptalaj megdermedését követően a kórokozókból származó micélium mintát ráhelyeztük a táptalaj felületére. A kezeléstől számított 48. órától 24 óránként megmértük a kórokozó telep sugár-irányú növekedését. 3. módszer: Az agarlemez felületi kezelése A harmadik módszer során a növényvédő szert a táptalaj felületén szétterítettük. Majd a kórokozók konídium 5

6 szuszpenzióját (30000 konídium/ml) cseppentettük a táptalaj felületére. A kezeléstől számított 48. órától naponta megmértük a kórokozó telep sugár-irányú növekedését. A szabadföldi kísérletek leírása A vizsgálat egy 1996-ban telepített Vitis vinifera cv. Nektár táblán történt. A vizsgált kórokozók Diplodia seriata (Schwein.) és a Phomopsis viticola (Sacc.) voltak. A kezeléseket 4 ismétlésben végeztük el 3 növényvédő szerrel (Bordóilé, Dithane DG Neotech, Equation contact ), illetve alkalmaztunk egy kezeletlen kontrollt is. A kezeléseket két különböző módszerrel végeztük: 1., Az első esetben a kórokozó szuszpenzióját cseppentettük először a metszlap felületére. 2., A második módszer esetében megcseréltük a két eljárást. Patogenitási tesztek Megvizsgáltuk, hogy a Vitis nemzetségbe tartozó különálló fajok (Vitis berlandieri, Vitis champinii, Vitis rupestris, Vitis riparia) mennyire fogékonyak az általunk tesztelni kívánt kórokozókra (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aelophilum, Verticillium dahlie, 6

7 Cylindrocarpon destructans). A vizsgálatba vont Vitis fajok a Davisi Egyetem fajtagyűjteményéből származtak, mind önálló fajok, nem alkalmaztunk inter- vagy intraspecifikus fajtákat, fajonként 3 genotípust vizsgáltunk. A másik fogékonysági kísérlet során alany fajtákat a Phomopsis viticola (Sacc.) kórokozóval inokuláltuk. A Vitis vinifera fajok közül a Pinot fajtacsoport fajtáit inokuláltuk a Diplodia seriata és a Phomopsis viticola kórokozókkal. 7

8 Eredmények A szaporítóképletek felvételezésének eredményei A vizsgálat során a Botrytis cinerea (Pers.), Diplodia seriata (Schwein.) és a Phomopsis viticola(sacc.) telepeinek számát jegyeztük fel. Az 1. ábrán a megjelent telepek átlagát tüntettük fel, a gyűjtési időpontok közötti átlag hőmérséklettel, és csapadékösszeggel. A kórokozók telepeinek megjelenése Phomopsis viticola Diplodia seriata Botrytis cinerea Csapadék (mm) Hőmérséklet és csapadék 1. ábra: Az általunk megfigyelt kórokozók átlagos előfordulása a felmérés során A gombaölő-szerek tesztelésének eredményei A három módszer telepeinek növekedési erélyének részeredményeit táblázatban összesítjük. 1. táblázat: a Diplodia seriata telepátmérőinek eredményei a micélium közvetlen kezelésének hatására, a kezelést követő 2. naptól 8

9 A Diplodia seriata telepátmérőjének átlaga (mm) Készítmény neve (Dózisa) 2. nap 4. nap 7. nap 10. nap 11. nap Talendo (0,25 l/ha) Curzate R (3kg/ha) Equation contact (0,8 kg/ha) Discus DF (0,2 kg/ha) Tiosol (8-10%) Thiovit jet (3kg/ha) Tanos 50DF (0,4kg/ha) Eclair 49WG (0,5kg/ha) Dithane DG Neotech (1,2kg/ha) Bordóilé FW (6 l/ha) táblázat: a Phomopsis viticola telepátmérőinek eredményei a micélium közvetlen kezelésének hatására, a kezelést követő 2 naptól. A Phomopsis viticola telepátmérőjének átlaga (mm) Készítmény neve és (Dózisa) 2. nap 4. nap 7. nap 10. nap 11. nap Talendo (0,5 l/ha) Curzate R (6kg/ha) Equation contact (1,6 kg/ha) Discus DF (0,4 kg/ha) Tiosol (16%) Thiovit jet (6kg/ha) Tanos 50DF (0,8kg/ha) Eclair 49WG (1kg/ha) Dithane DG Neotech (2,4 kg/ha) Bordóilé FW 12 l/ha) Az eredmények mindhárom módszer esetében hasonlóképpen alakultak. Négy készítmény esetében az ajánlott dózissal kezelt kórokozótelepek mérete csak a 11. napra érték el a 90 mm-t. A 9

10 Dithane DG Neotech esetében mértük a leglassabb növekedést. A készítmény kétszeres dózis alkalmazása esetén elpusztította a kórokozó mintáit. Az Equation contact -nál nem tapasztaltunk növekedést egyik módszer és egyik dózis esetében sem. Az szabadföldi vizsgálatok során a Dithane DG Neotech és az Equation contact készítmények hatékonyságának tesztelése volt a cél. Az alkalmazott módszerek eredményei esetében közös, hogy az Equation contact készítménnyel kezelt vesszőrészek a kísérlet befejezésekor nem mutattak tüneteket. A Dithane DG Neotech készítmény esetében az ajánlott dózist alkalmazva a szövetbarnulás mértéke kisebb volt, mint a Bordóilé esetében (50%), illetve a kezeletlen kontrollnál(2.-3. ábra). (mm) Phomopsis-Rézszulfát Phomopsis-Mankoceb Phomopsis- Famoxadon+Mankoceb 0 A kezeletlen kontrol 10

11 2. ábra: A szöveti elszíneződés hosszának az összege a Phomopsis viticola esetében. 250 (mm) Diplodia-Rézszulfát Diplodia-Mankoceb Diplodia- Famoxadon+Mankoceb 0 A kezeletlen kontrol 3. ábra: A szöveti elszíneződés mértékének összege a Diplodia seriata esetében. Patogenitási tesztek A Vitis nemzetség tesztelésének az erdményei A Vitis nemzetség fajainak patogenitási tesztjeinek eredményeit a hajtásnövekedés, és a szövetbarnulás mértékének tekintetében a 4-5. ábrákon foglaljuk össze. Az ábrákon, az értékek átlaga szerepel mind hajtásnövekedés, mind a gomba fajok okozta szöveti elszíneződés hosszúsága esetében. 11

12 A szövet elszíneződés hosszúsága (mm) Vitis riparia Vitis rupestris Vitis berlandieri Vitis champinii Vitis vinifera cv. Chardonnay Phaeomoniella chlamydospora Phaeoacremonium aelophilum Verticillium dahlie Cylindrocarpon destructans Kontroll 4. ábra: A szöveti elszíneződés hossza az egyes Vitis fajok esetében kórokozó fajonként A 4. ábrán jól látható, hogy a Phaeoacremonium aelophilum kórokozó okozta a legnagyobb mértékű szövetelszíneződést mindegyik Vitis faj esetében. Érdemes még megemlíteni, hogy a Vitis champinii fajnál a Verticillium dahlie által okozott szövet elszíneződés kisebb mértékű a többi fajhoz képest. A kontroll növények esetében nem tapasztaltunk szöveti elszíneződést, és nem tudtunk izolálni kórokozókat sem. 12

13 30 hajtáhosszúság (cm) Vitis riparia Vitis rupestris Vitis berlandieri Vitis champinii Vitis vinifera cv. Chardonnay Phaeomoniella chlamydospora Phaeoacremonium aelophilum Verticillium dahlie Cylindrocarpon destructans Kontrol 5. ábra: A hajtások hossza a kísérlet lezárásakor Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy a kontroll növények hajtása hosszabb volt két faj kivételével (Vitis rupestris, Vitis champinii) mint az inokulált növények függetlenül a kórokozótól. Jól látható, hogy a Vitis berlandieri növekedése nagymértékben elmaradt, a többi fajhoz hasonlítva, illetve a Verticillium dahlie kórokozóval történt inokulálás hatására a növekedés mértéke jelentősen lecsökkent.. 13

14 Alanyfajták fogékonyságvizsgálatának eredményei Bizonyos mértékű szövetelhalást minden fajtánál, vagy hibridnél tapasztaltunk. A kórokozók károkozásának mértéke azonban fajtánként jelentős különbségeket mutatott. Az általánosan elterjedt alanyfajták között a Fercal fajtánál figyeltük meg a legkisebb mértékű szövetpusztulást. A Georgikon Karon nemesített hibridek közül a G121 és a G212 hibrid esetében tapasztaltunk kisebb mértékű károsodást a szövetekben. Az 6. ábrán jól megfigyelhető az egyes fajták közötti különbség a szöveti elszíneződés hosszúságának tekintetében. A kísérlet végén a fertőzött növények hajtáshosszát is lemértük (7. ábra). 6. ábra: A szöveti elszíneződés méretének az összege fajtánként 14

15 (mm) Teleki 5C Teleki 5BB Georgikon 28 G 121 GK 40 Fercal Börner Ruggeri 140 G204 G212 G222 G225 G228 G235 G236 G239 G243 G246 G248 G ábra: A vizsgált fajták hajtáshosszának átlagai A Pinot fajtacsoport tesztelésének eredményei Fertőzött Kontrol A Diplodia seriata által okozott szövetbarnulás átlagosan nagyobb hosszúságú volt, mint a Phomopsis viticola okozta szöveti elszíneződés hosszúsága (8. ábra). Kivételt képez ez alól a Pinot gris fajta, amely esetében a Phomopsis viticola által okozott szövet elszíneződés hosszabb volt a Diplodia seriata-hoz képest. A vizsgált négy fajta közül a Sauvignon blanc fajtában volt a legnagyobb a szövetelhalás mértéke. A Pinot blanc esetében tapasztaltuk a legkisebb mértékű szövet elszíneződést. A kezeletlen kontroll esetében is tapasztaltunk szöveti elszíneződést, de ebben az esetben nem tudtunk kórokozókat izolálni a szövetből vett mintából, tehát az 15

16 elszíneződés a szöveteken ejtett sebzés következtében alakult ki. 8. ábra: A szöveti elszíneződés hosszának átlagai fajtánként Azt tapasztaltuk, hogy a Sauvignon blanc és a Pinot noir fajták esetében volt a legnagyobb eltérés a fertőzött, és a kontroll növények hajtás hosszúságában (9. ábra). 9. ábra: A hajtások átlag hosszának alakulása fajtánként 16

17 Összefoglalás A növényvédő szerek tesztelése során a munkát a laboratóriumban kezdtük el, majd a szabadföldön folytattuk. Vizsgálataink alapján a famoxadon+mankoceb hatóanyagtartalmú készítmény kedvező eredményeket mutatott. A kutatásaink során nem találtunk olyan Vitis fajt, ami ellenálló lett volna az általunk tesztelt 7 kórokozóval szemben, de az általunk vizsgált Vitis fajok között fogékonyságban jelentős különbségek lehetnek. A Vitis vinifera Pinot fajtacsoport esetében megfigyeltük, hogy a különbségek fajtacsoporton belül is jelen lehetnek. A Pinot blanc mutatkozott a legkevésbé fogékonynak az általunk vizsgált kórokozókkal szemben. Az egyes alanyok fogékonysága nagymértékben befolyásolhatja a kórokozók továbbterjedését más ültetvényekbe, hiszen a fogékonyabb alanyok esetében nagyobb az esély arra, hogy beteg, vagy fertőzött szaporítóanyag kerül kiültetésre. Reményeink szerint vizsgálataink jó kiindulópontul szolgálnak további kutatásokhoz. 17

18 Új tudományos eredmények 1. Vizsgálataink során a Vitis vinifera fajták fogékonysága között jelentős eltéréseket tapasztaltunk fajtacsoporton belül. A Pinot fajtacsoport esetében a Pinot blanc fajta volt a legellenállóbb az általunk vizsgált kórokozókkal (Diplodia seriata, Phomopsis viticola) szemben. 2. A Vitis nemzetségbe tartozó fajok között nem találtunk ellenállót. Tehát a fajok nem alkalmasak rezisztenciaforrásnak. 3. Az általánosan alkalmazott alanyfajták fogékonynak bizonyultak az általunk alkalmazott kórokozókra. A fajták között vannak eltéréseket, de jelentős mértékű ellenállóképességet egyik esetében sem tapasztaltunk. 4. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a szőlő tőkepusztulását okozó kórokozó gombák szaporítóképletei a legnagyobb mennyiségben a metszési időszakban vannak jelen az ültetvény légkörében, tehát a vegyszeres védekezés időpontját is erre az időszakra kell időzítenünk. 18

19 5. A famoxadon+mankoceb hatóanyagtartalmú készítmény alkalmazásával hatékonyan sikerült védekezni a Diplodia seriata és Phomopsis viticola kórokozókkal szemben. A két hatóanyag együttes hatása meggátolta a kórokozók bejutását és elterjedését a szőlő fás szöveteibe, azáltal, hogy elpusztította a kórokozókat. A sebfelületre jutatott, majd a hatóanyaggal kezelt kórokozó nem volt képes kárt okozni a fás szövetekben. Tehát ezzel a hatóanyag kombinációval a megfelelő időpontban elvégzett védekezés meggátolhatja a vizsgált kórokozók továbbterjedését az ültetvényben. 19

20 A publikációs tevékenység bemutatása Magyar nyelvű Publikációk a dolgozat témájával kapcsolatban Varga, Z., Kocsis, L. (2005): A szőlőszaporítóanyag-előállítás és a tőkeelhalást okozó kórokozók terjedésének összefüggései. LOV tudományos ülésszak, Budapest Varga Z. (2006): A tőkeelhalás felmérése a cserszegtomaji kísérleti ültetvényben XVI. Növényvédelmi Fórum január Varga, Z., Tarczal, E., PodmanickyP., (2007): A korai tőkeelhalás felmérése a cserszegtomaji kísérleti ültetvényben XVII. Növényvédelmi fórum 2007 Keszthely Varga, Z., Kocsis, L., (2007): Érdemes megfontolni. Kertészet és szőlészet , Varga, Z., Tarczal, E., Kocsis, L. (2008): Szőlőtőke elhalás felmérése a Dunántúl egyes borvidékein évben. XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum Keszthely január 30.- február 1. Varga, Z., Kocsis, L., Fischl G. (2009):A Szőlő korai tőkepusztulását okozó Phomopsis viticola (Sacc.) elleni növényvédőszeres védekezés lehetőségei (megjelenés alatt) 20

21 Idegen nyelvű Publikációk a dolgozat témájával kapcsolatban Varga Z., Fischl G., Tátrai B., Kocsis L. (2007): The evaluation of grapevine decline pathogens int he experimental field of the Georgikon Faculty of Agriculture in Cserszegtomaj. International journal of Horticulture Science 2007, 13, Kocsis L., Fischl G., Varga Z., Kocsisné M. G., Tátrai B., (2006): Vine decline in grapevine rootstock plantation. 6th International cool climate symposium for viticulture and oenology New Zeland. 175 Varga Z., Kocsis L. (2008): The monitoring of vine decline pathogens ont he experimental field of Cserszegtomaj. 50th Georgikon Scientific Conference Keszthely ISBN Varga Z., Tarczal E. (2008): The effect of Phomopsis viticola (Sacc.) on the callusing formation during the grafting process 50th Georgikon Scientific Conference Keszthely 2008 ISBN Varga Z., Kocsis L., Fischl G., Tarczal E. (2009): Evaluation of the susceptibility of rootstock varieties against Phomopsis viticola (Sacc.). 60th Annual ASEV meeting technial abstracts, Napa CA

22 Idegen nyelvű Publikációk egyéb témában Kocsis L., Varga Z., Podmanicky P. (2006): Lime tolerance of grapevine rootstocks. 6th International cool climate symposium for viticulture and oenology New Zeland Kocsis L., Varga Z., Pernesz Gy., (2006): Introduction of lime and drought tolerant rootstock variety. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding. Udine 2006 July Janousek C., Lorber J., Varga Z., Herche R., Wunderlich L. (2007): Fungicide control of scab in Red Delicious apple in the Sierra foothills, California, 2007 Plant Diesease Management Report RN: PF051 Podmanicky P., Kocsis L., Varga Z., Tarczal E., (2007): Effect of double Maturation Raisonée Technology and Cluster Thnning on Quality of harvest and wine, Am. J. Enol. Vitic., Sep 2007; 58: Podmanicky P., Kocsis L., Varga Z., Tarczal E. (2007): The effect of canopy and crop management on the quality of grapejuice and wine. XXX. th OIV World congress Budapest Kocsis L., Varga Z., Podmanicky P., Varga Z., Győrffyné Janke G., Barát S., Császár A., Májer J. (2008): Developing of integrated viticulture int he upper part of the hill Somló. VII. Congrés International des terroirs viticoles

23 Tarczal E., Varga Z., Kocsis L. (2008): Grapevine Rootstock Use: Physiological and Cultivation Technology. Hungarian Agricultural Research, 2008, Kocsis, L., Varga, Z., Pernesz, G Introduction of a lime and drought tolerant rootstock variety. Proceedings of the IX. th International Conference on Grape Genetics and Breeding. Acta Horticulturae 827: Tarczal E., Kállay M., Varga Z., Taksonyi P., Kocsis L. (2009): Rootstock-scion interactions and Correlations between Vine Vigor and Grape Quality, 60th Annual ASEV meeting technial abstracts, Napa CA

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti keretek: Az átszervezésekkel teli korábbi évek után a 2009-es évünk, szervezeti szempontból a stabilitás évének nevezhető.

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János)

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) 1.) MÁJER J. (1983): A talaj és levél könnyen oldható N-tartalmának változása Nitrogén műtrágyázás hatására, almagyümölcsösben. TDK dolgozat és diplomaterv. Kertészeti Egyetem,

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti kérdések: Intézetünk 2008. március 15-ig FVM fenntartású, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézményként

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. KOCSIS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. KOZMA PÁL

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

vitihill@mail.iif.hu 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony, tudományos

vitihill@mail.iif.hu 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony, tudományos Györffyné Jahnke Gizella 1 - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 2 - Németh Csaba 3 - Májer János 4 Egy új szőlőtermesztési módszer a D.M.R. alkalmazása természetesen magas cukortartalmú borok előállítása céljából

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET Doktori Iskola vezet je: Dr. Schmidt János egyetemi tanár

Részletesebben

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport A szőlő rendszertana Törzs: zárvatermők - Angiospermae Osztály: kétszikűek - Dicotyledonopsida Rend: bengevirágúak - Rhamnales Család: szőlőfélék - Vitaceae kacsokkal kapaszkodó liánnövények 10 nemzetség

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója Az Intézet Egyetemhez történő átszervezését követően a 2008. 2009. és 2010. években gyakorlatilag teljesítette a vele szemben megfogalmazott

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

Kertészettudományi Intézet, Debrecen rakonczas@agr.unideb.hu

Kertészettudományi Intézet, Debrecen rakonczas@agr.unideb.hu A KÜLÖNBÖZŐ SZŐLŐALANYFAJTÁK HATÁSA A CSERSZEGI FŰSZERES MUSTJAINAK ÁSVÁNYI ANYAG TARTALMÁRA Fekete István 1 Rakonczás Nándor 2 Andrási Dávid 1 Bódi Éva 1 Kovács Béla 1 1 Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A SZŐLŐ FITOPLAZMÁS BETEGSÉGEI ÉS VEKTORAI

A SZŐLŐ FITOPLAZMÁS BETEGSÉGEI ÉS VEKTORAI A SZŐLŐ FITOPLAZMÁS BETEGSÉGEI ÉS VEKTORAI Kölber Mária, Elek Rita, Csömör Zsófia Genlogs Biodiagnosztika Kft, Budapest Hévíz, 2016. január 12. Az előadás felépítése I.Kórokozók és vektoraik Bois noir=bn

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony évben megjelentett, előadott publikációinak listája

A PE AC SzBKI, Badacsony évben megjelentett, előadott publikációinak listája A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évben megjelentett, előadott publikációinak listája 1.) JAHNKE G. - MÁJER J., LAKATOS A. - GYÖRFFYNÉ MOLNÁR J. - DEÁK E., - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - VARGA P. (2009): Isoenzyme

Részletesebben

INTEGRÁLT TERMESZTÉS A KERTÉSZETI ÉS SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁKBAN (XXX.) Budapest, 2013. november 27.

INTEGRÁLT TERMESZTÉS A KERTÉSZETI ÉS SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁKBAN (XXX.) Budapest, 2013. november 27. INTEGRÁLT TERMESZTÉS A KERTÉSZETI ÉS SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁKBAN (XXX.) Budapest, 2013. november 27. A rendezvény szervezői: Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére

A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Nagy Zsuzsanna 1 Toldi Gyula 2 Holló István 3 A tejelő fajták hatása a magyar merinó gyapjútermelésére Effect of dairy sheep breeds ont he wool production of the hungarian merino anagyzsuzsanna@gmail.com

Részletesebben

A hegyközségi törvények és a szaporítóanyag termesztés. Dr. Bisztray György Dénes

A hegyközségi törvények és a szaporítóanyag termesztés. Dr. Bisztray György Dénes A hegyközségi törvények és a szaporítóanyag termesztés Dr. Bisztray György Dénes BEVEZETÉS Magyarországon nyilvántartott szőlőterület: 71 ezer hektár A rendelkezésre álló telepítési jogok alapján mintegy

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Az Intézetben, ill. az Intézet közreműködésével készült szakdolgozatok:

Az Intézetben, ill. az Intézet közreműködésével készült szakdolgozatok: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) P. VARGA G. KAZINCZI I. BÉRES I. KOVÁCS (2006): Competition between Sunflover and Ambrosia artemisiifolia in additive

Részletesebben

Őszi búzafajták magas hozamának megőrzése környezeti stressz hatása alatt

Őszi búzafajták magas hozamának megőrzése környezeti stressz hatása alatt Őszi búzafajták magas hozamának megőrzése környezeti stressz hatása alatt CORNET_6_08_WHEATSTR OM-00887/2009 Beszámolási időszak: 2009. október 1-2010. szeptember 30. Támogatott szervezet: Projectvezető:

Részletesebben

2011/2. XXIII. évfolyam 2. szám

2011/2. XXIII. évfolyam 2. szám 2011/2 XXIII. évfolyam 2. szám 2 2011/2 Tudományos tanácskozások Gyõrffy Béla akadémikus, intézetünk egykori igazgatójának születésnapjáról megemlékezve 2011. január 13-án, immáron 9. alkalommal rendeztünk

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE Részletes szakmai zárójelentés A talaj tápanyag-ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza-függésében c. F42543 nyilvántartási számú

Részletesebben

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region Májer János 1 Györffyné Jahnke Gizella 2 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 3 Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region majerj@mail.iif.hu gjahne@mail.iif.hu knol@mail.iif.hu

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján

Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján szőlészet 2011. január Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján Werner János, Csikászné dr. Krizsics Anna PTE TTK Szőlészeti és Borászati Intézet, Pécs A 2010-es év időjárása bizonyította,

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

Termesztéstechnológia fejlesztés

Termesztéstechnológia fejlesztés Termesztéstechnológia fejlesztés Kutatási programok és pályázatok 1. A hegyvidéki minõségi borszõlõtermesztés fajtaösszetételének és technológiájának fejlesztése A mennyiség és minõség összefüggése Korszerû

Részletesebben

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében

Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében (92)TÉGLA ZS. 1, BORÓCZKI G. 2, TERBE T. 3 Hajtatott paprika fajtakísérlet eredményei a lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és a klímaszabályozás tükrében Results of the experiment the pepper

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása OMFB-00610/2009 A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) elleni biológiai növényvédelmi készítmény kidolgozása 1. munkaszakasz (2009. június 1. 2010. május 31.) Nemaform Kutató, Szolgáltató Kft. Projektvezető:

Részletesebben

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.

A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c. Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYNEMESÍTÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYNEMESÍTÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Új hangsúlyok a növénynemesítésben Környezeti terhelések csökkentése Növénynemesítés kihívásai

Részletesebben

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN

KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN NÖVÉNYVÉDELEM 45 (8), 2009 409 KÉT POLIFÁG KÓROKOZÓ BIOHERBICIDKÉNT TÖRTÉNÔ KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA A PARLAGFÛ ELLEN Bohár Gyula BIOVÉD 2005 Biológiai Növényvédô Készítményt Elôállító Kft., 9923 Kemestaródfa,

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra DuPont napraforgó növényvédelmi technológia Tanos 0,4 kg/ha Steward 1 g/ha Alert S 1 l/ha Alternaria, Sclerotinia, Botrytis Helicoverpa Diaporthe, Alternaria, Phoma 17. ábra Termékeink felhasználása elôtt

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816

4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816 1. Előzmények A kertészeti termelésben a növények genetikai potenciáljának maximális kihasználása

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár AGRÁRMŰSZAKI, ÉLELMISZERIPARI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI INTÉZET "A" Programvezető "B" Programvezető Prof.

Részletesebben

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN DEBRECENI EGYETEM HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Kátai János egyetemi tanár Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár A VETÉSIDŐ,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

SZİLİALANYOK EGYES FIZIOLÓGIAI JELLEMZİINEK ÉS BIOTIKUS TÉNYEZİINEK ÉRTÉKELÉSE

SZİLİALANYOK EGYES FIZIOLÓGIAI JELLEMZİINEK ÉS BIOTIKUS TÉNYEZİINEK ÉRTÉKELÉSE MTA Doktori Értekezés Tézisei SZİLİALANYOK EGYES FIZIOLÓGIAI JELLEMZİINEK ÉS BIOTIKUS TÉNYEZİINEK ÉRTÉKELÉSE Dr. Kocsis László a mezıgazdasági tudomány kandidátusa Pannon Egyetem, Georgikon Kar Kertészeti

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János)

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) 1.) MÁJER J. (1983): A talaj és levél könnyen oldható N-tartalmának változása Nitrogén műtrágyázás hatására, almagyümölcsösben. TDK dolgozat és diplomaterv. Kertészeti Egyetem,

Részletesebben

Pécsi Borvidék Hegyközségeinek Tanácsa 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13. 7601 Pf. 178.

Pécsi Borvidék Hegyközségeinek Tanácsa 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13. 7601 Pf. 178. Pécsi Borvidék Hegyközségeinek Tanácsa 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13. 7601 Pf. 178. Pécsi Borvidéki 1. sz. Rendtartás Melléklete A PÉCSI BORVIDÉK SZERKEZET-ÁTALAKÍTÁSI ÉS ÁTÁLLÁSI TERVE A 2004-2005 BORPIACI

Részletesebben

Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben

Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben Pap Nárcisz 1 Pap János 2 A termésbecslés és terméselemzés jelentősége a precíziós kukoricatermesztésben The importance of yield estimation and yield analysis in precision corn production narcisz.pap@gmail.com

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Doktori (PhD) értekezés tézisei A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Készítette: Nagy Zoltán Témavezető:

Részletesebben

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede AZ ALAONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN KOY GÁBOR, VÁGÚJFALVI ATTILA, TÓTH BALÁZS, SZALAI GABRIELLA,

Részletesebben

Avaunt Curzate F Curzate R Equation Contact Punch Talendo Tanos. Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló

Avaunt Curzate F Curzate R Equation Contact Punch Talendo Tanos. Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló Avaunt Curzate F Curzate R Equation Contact Punch Tanos Szôlô növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló A szôlô növényvédelme A szôlô növényvédelme 2008-ban is okozott kellemetlen meglepetéseket.

Részletesebben

Integrált növényvédelem a védett termesztésben. Bertáné Szabó Emese

Integrált növényvédelem a védett termesztésben. Bertáné Szabó Emese Integrált növényvédelem a védett termesztésben Bertáné Szabó Emese Az IPM minden kertészeti kultúrában intenzív technológiát feltételez A biológiailag kontrollált növényvédelem (IPM) Nem biológiai növényvédelem

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez 2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Név: Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Növénytermesztési Intézet Precíziós Növénytermesztési Módszerek Doktori Iskola Doktori iskola vezetı : Prof. Dr. Neményi

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A rozsbuza (tritikálé) agronómiai és beltartalmi értékei Agronomic and end-use values of triticale cultivars

A rozsbuza (tritikálé) agronómiai és beltartalmi értékei Agronomic and end-use values of triticale cultivars Langó Bernadett 1,2 - Tömösközi Sándor 2 Ács Péterné 1 Bóna Lajos 1 A rozsbuza (tritikálé) agronómiai és beltartalmi értékei Agronomic and end-use values of triticale cultivars bernadett.lango@gabonakutato.hu

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer

A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása Bevezetés Anyag és módszer A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása OTKA Posztdoktori (D 048592) zárójelentés Bevezetés A talajsavanyodás stádiuma a talaj

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI. Doktori értekezés tézisei BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ZÖLDSÉGPALÁNTÁK NEVELÉSÉRE ALKALMAS FÖLDKEVERÉKEK LEGFONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Doktori értekezés tézisei Kappel Noémi Témavezetı: Dr. Terbe István egyetemi tanár Készült

Részletesebben

Man-Made Plant diseases

Man-Made Plant diseases Fotó: Vajna László Mottó! CeCil Yarwood: Man-Made Plant diseases science, vol. 168. 218-200. 10 April 1970: (Cecil E. Yarwood, Department of Plant Pathology, University of California, Berkeley... ) 1907-1981

Részletesebben

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető!

Természetfölötti erő. A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! Természetfölötti erő A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! A DON-szint csökkenthető, a jó termés elérhető! DON-minimalizálás A kalászfuzáriózis A kalászfuzáriózis hazánkban az őszi búza gyakori

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR, KAPOSVÁR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék programvezető: DR. SZÉLES GYULA az MTA doktora témavezető: DR.

Részletesebben

A solti kísérleti terület talajvizsgálati eredményei. Vizsgálat típusa: Bővített talajvizsgálat (H2) P 2 O 5 K 2 O Na Mg NO 2- NO 3 - N

A solti kísérleti terület talajvizsgálati eredményei. Vizsgálat típusa: Bővített talajvizsgálat (H2) P 2 O 5 K 2 O Na Mg NO 2- NO 3 - N 1.sz. táblázat ph KCl KA Só % A solti kísérleti terület talajvizsgálati eredményei. Vizsgálat típusa: Bővített talajvizsgálat (H2) Humusz % CaCO 3 % P 2 O 5 K 2 O Na Mg NO 2- NO 3 - N mg/kg SO 4 Cu Mn

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez 2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a [nemzeti érték megnevezése] Magyar Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Név: Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.08.07. 12:00-kor. Érvényes: 2014.08.14-ig. Várható frissítés: 2014.08.14. 12:00-kor.

Részletesebben

1. A Dél-kiskunsági semlyékek hidrológiai viszonyai és a növényközösségek állapotának kapcsolata.

1. A Dél-kiskunsági semlyékek hidrológiai viszonyai és a növényközösségek állapotának kapcsolata. 1. A Dél-kiskunsági semlyékek hidrológiai viszonyai és a növényközösségek állapotának kapcsolata. 1.1. Az elvégzett vizsgálatok Az OTKA szerződés keretében 2004 és 2008 között vizsgálatokat folytattunk

Részletesebben

AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL. Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen

AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL. Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen A gabonafélék elsősorban az őszi búza kiemelkedő jelentőségűek

Részletesebben

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János

AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN. Készítette: Dr. Horváth János AZ ANÓDFOLYAMATOK LABORATÓRIUMI ÉS ÜZEMI VIZSGÁLATA AZ ALUMÍUMELEKTROLÍZISBEN Készítette: Dr. Horváth János Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola Pannon Egyetem Veszprém 2013 I. Bevezetés és

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Alanyfajták tulajdonságai (Az anyatelepeken) Vesszők beérlelése - a tenyészidő függvénye - befolyásolja a ráoltott nemes érési folyamatait Vesszőhozam:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben