Klaszteralapú terület- és gazdaságfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klaszteralapú terület- és gazdaságfejlesztés"

Átírás

1 Klaszteralapú terület- és gazdaságfejlesztés Tapasztalatok és javaslatok november

2 Tartalom Klaszter definíciók és nemzetközi példák A magyarországi klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika eredményei Javaslatok a klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika hatékonyságának növelésére 26

3 A nemzetközi, jól ismert, évtizedek alatt és konzisztens kormányzati politika során kialakult klaszterek képviselik a gazdaságföldrajzi fogalmat Nemzetközileg sikeres, jól ismert klaszterpéldák (5/1) Klaszter Ország Példa Szerencsejáték Élelmiszeripar Bordeaux Franciaország Filmipar Hollywood Amerikai Egyesült Államok Las Vegas Amerikai Egyesült Államok Turizmus Kitzbühel (Tirol) Ausztria Óraipar Genf és Nyugat- Svájc Svájc Forrás: EPAP 27

4 A nemzetközi, jól ismert, évtizedek alatt és konzisztens kormányzati politika során kialakult klaszterek képviselik a gazdaságföldrajzi fogalmat Nemzetközileg sikeres, jól ismert klaszterpéldák (5/2) Klaszter Ország Példa Szerencsejáték Élelmiszeripar Bordeaux Franciaország Filmipar Hollywood Amerikai Egyesült Államok Las Vegas Amerikai Egyesült Államok Turizmus Kitzbühel (Tirol) Ausztria Óraipar Genf és Nyugat- Svájc Svájc Forrás: EPAP 28

5 A nemzetközi, jól ismert, évtizedek alatt és konzisztens kormányzati politika során kialakult klaszterek képviselik a gazdaságföldrajzi fogalmat Nemzetközileg sikeres, jól ismert klaszterpéldák (5/4) Klaszter Ország Példa Szerencsejáték Élelmiszeripar Bordeaux Franciaország Filmipar Hollywood Amerikai Egyesült Államok Las Vegas Amerikai Egyesült Államok Turizmus Kitzbühel (Tirol) Ausztria Óraipar Genf és Nyugat- Svájc Svájc Forrás: EPAP 30

6 A klasztert a szakirodalomból mint gazdaságföldrajzi fogalmat ismerjük ezzel szemben a döntéshozók egyre inkább fejlesztéspolitikai eszközként használják Klaszterdefiníciók A klaszter mint gazdaságföldrajzi jelenség* Klaszter mint gazdaságfejlesztési eszköz** Kutató szervezetek Kapcsolódó iparágak Iparági szervezetek Klasztervállalatok Földrajzi koncentráció Specializálódott beszállítók Kutató intézmények Szolgáltatók Versenyképes klaszterek növekedése Tagvállalatok Önkormányzatok Szervezett intézkedések, támogatások A klaszterek földrajzilag koncentrálódott és összekapcsolódó vállalatok, specializált beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparági résztvevők és intézmények, melyek egyszerre versenyeznek és működnek együtt. * A klaszter kezdeményezések szervezett intézkedések az egyes régiók klasztereinek versenyképességének és növekedésének a támogatására, mely tagvállalatok, önkormányzatok és/vagy kutató szervezetek bevonását jelenti. ** * Michel E. Porter: On Competition (1998) ** Örjan Sölvell, Göran Lindquist & Christian Ketels: The Cluster Initiative Greenbook (2003) Forrás: EPAP 32

7 Az EU-ban mindenhol kérdés, hogyan lehet hatékony fejlesztéspolitikai eszköz a klaszter Az Európai Klaszterpolitikai Csoport ajánlásai szeptember Az Európai Klaszterpolitikai Csoport klaszteralapú gazdaságfejlesztésre tesz javaslatot Az ECPG* 4 fő kérdése Nemzetközi klaszteregyüttműködések támogatása A klaszterek szerepe a feltörekvő iparágak/szolgáltatások fejlődésében A klaszterpolitikák és klaszterszervezetek tökéletesítése Szinergiafejlesztés a közösségi eszközök és a klaszter dimenziói között Klaszterprogramok fejlesztése az erősebb keretfeltételek megteremtése érdekében Az EU költségvetés támogatási prioritásait a versenyképességgel kell harmonizálni Fokozni kell a klaszter-alapú keretfeltételeket Állami támogatás a klaszter fejlődési képességeihez és hajlandóságához mérten EU és tagállami szinten ellenőrizni kell a támogatásban részesülők jelenlegi profilját Klaszterpolitikai programok integrált keretrendszerben Ösztönözni kell az egyre jobb klaszter programok kialakulását az EU tagállamok szintjén Racionalizálni kell az EU szintű klasztertámogatásokat az egységes adminisztrációs eljárási rendszer segítségével A klaszterprogramok koordinációját a DG-ken** keresztül kell fejleszteni A klaszter tudás- és adatbázisokat intézményesíteni kell Az együttműködéseknek nagyobb európai teret kell biztosítani * Európai Klaszterpolitikai Csoport ** Directorate General-ok, az Európai Bizottság szervei Forrás: EPAP 33

8 Tartalom Klaszter definíciók és nemzetközi példák A magyarországi klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika eredményei Javaslatok a klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika hatékonyságának növelésére 34

9 Az Európai Bizottság jó gyakorlatként ismerte el a magyarországi klaszterfejlesztést és az akkreditációt, mely fejlesztéspolitikai eszközként kiválóan használható Az Európai Bizottság véleménye a magyarországi klaszterfejlesztésről A Pólus Program hatékony eszköze lehet a kiegyensúlyozott, multipoláris fejlesztéseknek Magyarországon az EU Kohéziós Politikával párhuzamosan. (...) Különösen a Pólus Program keretében elindított klaszterprogram mutat jó irányba, mivel a források stratégiai célú felhasználását helyezi fókuszba a szétaprózott támogatások helyett. (...) A klaszterkezdeményezés potenciálisan hozzájárulhat a technológia transzferhez, a munkahelyek objektív növeléséhez, ezáltal pedig a regionális kohézióhoz. (...) Küldte: DG Employment, DG Regio, június Forrás: DG Employment, DG Regio, levele a Pólus Programirodának, június, EPAP 35

10 Az Új Széchenyi Terv vitairatában is több helyen megjelenik a klaszter mint hatékony gazdaság- és területfejlesztési eszköz Az Új Széchenyi Terv vitairatában említett hivatkozások Klaszter mint iparágak sikeres összekapcsolása Magyarország 10 év múlva Európa első számú termál- és gyógyvízre épülő egészségturisztikai desztinációja, illetve egészségipari országa legyen, hazánk tartós versenyképességének javítása, a GDP növelése, a programban érintett iparágak összekapcsolása egy országos termál-egészségipari klaszterré. Klaszter mint vállalkozásfejlesztési eszköz A hálózatok és klaszterek létrejötte a globális verseny kihívásaira adott sikeres válasznak tekinthető. A klaszterek a helyi gazdaságfejlesztés fontos eszközei, és csak olyan ágazatokban jönnek létre, ahol exportra (régión kívüli keresletre) termelnek. Klaszter mint regionális (Kárpátmedencei) gazdaságfejlesztési eszköz Fontos, hogy a magyar gazdasági növekedés előterébe állított programok hatást gyakoroljanak a régió összes országának gazdaságpolitikájára, lehetőséget teremtve regionális szintű klaszterek kialakításához. Forrás: Új Széchenyi Terv vitairata 36

11 Eddig 25 vállalati együttműködés nyert Akkreditált Innovációs Klaszter címet, a legtöbben az egészségiparban, az informatikában és a környezetiparban működnek Klaszterkezdeményezések Iparágai Száma Egészségipar 8 Informatika 6 Környezetipar 6 Építőipar / Energia 2 1 Élelmiszeripar 1 Csomagolástechnika Befektetésösztönzés 1 Összesen 25 Eddig 25 együttműködés szerzett Akkreditált Innovációs Klaszter címet Ezek az együttműködések jó alapot adhatnak a további klaszterfejlesztési elképzelésekhez * Státusz: szeptember 30. Forrás: EPAP 37

12 Az akkreditált együttműködések jó alapot jelentenek a jövőbeli klaszterfejlesztéshez 65 támogatott projektjük a sikeres üzleti együttműködések példái Az akkreditált együttműködésed nyertes projektjei* Regionális megoszlás NY-D 1 projekt 128 millió Ft K-D 22 projekt millió Ft D-D 8 projekt 966 millió Ft K-M 7 projekt millió Ft É-M 5 projekt 716 millió Ft D-A 16 projekt millió Ft É-A 6 projekt millió Ft KEREKÍTETT ÖSSZEGEK Régió Sikeres projektek száma (db) Elnyert támogatás összege (millió Ft) ÖSSZESEN 65 projekt millió Ft * Státusz: szeptember 30. Forrás: NFÜ 38

13 Az elmúlt 2 évben 100 alulról szerveződő induló-fejlődő együttműködés kezdődött el a hét régióban, amely egy hosszú-távú klaszterfejlesztési politika első lépése Vállalkozásfejlesztés ROP induló és fejlődő pályázatok száma Pályázatok száma a ROP induló együttműködési pályázataiban* (db) ÉM KM DA NYD ÉA KD DD Pályázatok száma a ROP fejlődő együttműködési pályázataiban* (db) ÉM KM DA NYD ÉA KD DD Benyújtott pályázatok száma Támogató döntések száma A ROP-ok induló együttműködési pályázataira összesen 144 pályázat érkezett 79 pályázat esetében született támogató döntés A ROP-ok fejlődő együttműködési pályázataira összesen 37 pályázat érkezett 21 pályázat esetében született támogató döntés Forrás: EPAP 39

14 Tartalom Klaszter definíciók és nemzetközi példák A magyarországi klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika eredményei Javaslatok a klaszteralapú gazdaságfejlesztési politika hatékonyságának növelésére 40

15 A nemzetközi tapasztalatok szerint csak az üzleti logikát követő, magánszektor által vezetett, bottom-up építkező, értéklánc-tudatos klaszterek sikere valószínűsíthető A klaszterfejlesztés nemzetközi tapasztalatai Jellemzők Mi működik? Üzleti megfontolások által vezetett Értéklánc alapos és mély ismerete (5 P ) KKV versenyképesség központú, KKV-ra építő Bottom-up kezdeményezés alapú Befogadó leadership kultúra, magánszektor által vezetett széleskörű érdekelti részvétellel Példák Mi nem működik? Jellemzők Top-down, állam által kezdeményezett/vezetett program Alapkutatásra építő fejlesztés Zöldmezős klaszterfejlesztés Ingatlanfejlesztés A vállalati jószándékra építő fejlesztés Példák Félvezető Klaszter, Austin 350 szoftvercég, 2 jelentős iparági konzorcium: MCC (Mikroelektronikai és Számítástechnikai Konzorcium) és SEMATECH Román IT Klaszter 4. helyen az EU KKV alapú IT szolgáltatásaiban, a legtöbb minősítéssel rendelkező ország (3. USA/India után) Aachen Technológiai Régió (DE/NL/BE) Car e.v. Euregio Maas-Rhein a világ vezető autóipari klasztere Malajzia Multimédia Park az óriási infrastrukturális befektetések ellenére sem volt képes érzékelhető nemzetgazdasági hatást kifejteni Malopolska E-Cluster Lengyelország a célokkal ellentétben, a klaszter egyetlen számottevő egyetemi-magánszektorbeli kooperáció sem jött létre IT K+F területen, a klaszter felbomlott Macedón Turizmus Klaszter a klaszter nem volt képes jómódú turistákat Macedóniába csábítani A sikerek döntő többsége az alulról induló, magánszektor által vezetett kezdeményezések közül kerül ki A felülről vezérelt, zöldmezős klaszter-kezdeményezések gyakran elbuktak Forrás: EPAP elemzés 41

16 A klaszteralapú gazdaság- és területfejlesztés hatékonyabbá tétele érdekében számos helyen kell módosítani az eddig követett gyakorlaton Javaslatok a klaszteralapú gazdaság- és területfejlesztés hatékonyabbá tétele érdekében Közvetlen gazdaságfejlesztési fókusz 1 Közvetlen gazdaságfejlesztési intézkedések előnyben részesítése az infrastrukturális fejlesztések helyett Ágazati prioritások kijelölése 2 Komplex programok integrált intézményi támogatása 3 Támogatásokon kívüli ösztönzők alkalmazása 4 Projektek decentralizált előszűrése 5 Hálózatok kialakulásának további segítése 6 Kárpát-medencei együttműködések támogatása 7 Az Új Széchényi Tervben megjelölendő kiemelt ágazatok együttműködéseinek előnyben részesítése a klaszterfejlesztési politikában is Több operatív programból származó támogatások együttes pályázhatóságának megteremtése Adókedvezmények és egyéb gazdasági ösztönzők (pl. bürokrácia csökkentése) alkalmazása a hatékonyabb és hosszabb távú eredmények érdekében A legjobban működő klasztermenedzsment szervezetek alkalmassá tétele decentralizált projekt előszűrési feladatok ellátására Újonnan alakuló és éppen csak fejlődésnek indult együttműködések további ösztönzése Határon átnyúló együttműködések hatékony támogatását elősegítő projektek előnyben részesítése a projektkiválasztás során Forrás: EPAP elemzés 42

17 Az infrastrukturális beruházásokkal szemben a jövőben egyértelműen a közvetlen gazdaságfejlesztési támogatásokra kell fókuszálni 1 Közvetlen gazdaságfejlesztési fókusz Forrásmegoszlás (százalék) 100%= Fizikai infrastruktúra Humán infrastruktúra Közvetlen gazdaságfejlesztés 6500 mrd Ft mrd Ft ~375 mrd Ft A pólus program eredeti célja a közvetlen gazdaságfejlesztés támogatása volt Ennek ellenére a közvetlen gazdaságfejlesztésre a tervezettnél jóval kevesebb támogatás jutott, míg fizikai infrastruktúrában már a program félidejénél túllépték az eredetileg tervezett mértéket Operatív programok* Pólus Program Pólus Program javaslat megvalósulás PM kihívás: Az önkormányzatok és egyetemek továbbra is nagyon erősen fognak lobbizni a fizikai infrastruktúra fejlesztésére elnyerhető források körének szélesítéséért PM javaslat: A forrásmegosztás rögzítése és a felhasználás folyamatos, félévenkénti ellenőrzése * Technikai segítségnyújtás nélkül Forrás: NFÜ; EPAP elemzés 43

18 A hatékony klaszterek kialakítását és az Új Széchenyi Terv programjainak megvalósulását segíti az ágazati prioritások kijelölése 2 Ágazati prioritások kijelölése Akkreditált klaszterek iparági megoszlása (darab) Új Széchenyi Terv vitairatában kiemelt ágazatok Egészségipar Informatika Környezetipar Építőipar / Energia Élelmiszeripar Csomagolástechnika Befektetésösztönzés Egészségipar Kreatív ipar Zöldgazdaság és energia Tranzitgazdaság és közlekedés Ingatlanfejlesztés Magas munkaigényű ágazatok Üzleti szolgáltatások Az eddig akkreditált klaszterkezdeményezések szinte kivétel nélkül a jövő iparágai -ból kerültek ki Ezen klaszterkezdeményezések további erősítése és a gazdaságfejlesztés fókuszáltsága érdekében javasolt az ezekben az iparágakban születő és fejlődő együttműködések előnyben részesítése PM kihívás: Húzóágazatokban nem lesz elég projektötlet és ezért az abszorpció alacsony lehet, a ki nem jelöltek részéről viszont nagy lehet az ellenállás PM javaslat: Proaktív projektgenerálás hálózati brókerek alkalmazásával, nyílt kommunikáció Forrás: EPAP 44

19 A Pólus Programra jellemző komplex projektek összehangolt támogatása csak több IH-t érintő közös pályázati döntéshozatali rendszer kialakításával érhető el 3 Komplex pólus projektek lehetséges pályázati rendszereinek értékelése Előny Hátrány Javasolt megoldás IH-k általi közös elbírálás IH-k (KSz-ek) általi egyenként elbírálás Biztosítható a komplex projektek elemeinek összehangolt finanszírozása A pólus szempontok jobban érvényesíthetők Gyorsabb, gördülékenyebb döntéshozatal Viszonylag kevés (évi 10-15) projekt esetében könnyen kivitelezhető Illeszkedik a a korábbi pályázati gyakorlatba Nincs egyeztetési kényszer Nincs hatásköri ellentét az IH-k között KSz-re delegálható elbírálási folyamat Korábban még nem volt példa több IH közös elbíráló tevékenységére Nem delegálható KSz-re az elbírálás IH-k saját hatáskörük védelme miatt ellenállhatnak a közös testület létrehozásának Nagy számú (évi ) komplex projekt esetében nehezen megoldható Nem biztosítható a komplex projektek összehangolt finanszírozása Lassabb, többféle rendszerben, szervezetben működő pályázati döntéshozatal Pólus szempont kevésbé érvényesíthető PM kihívás: Teljesen új folyamatok kialakítása, IH-k közötti koordináció megteremtése PM javaslat: IH-k bevonása a folyamatok tervezésébe, egyértelmű felelősségi viszonyok meghatározása Forrás: EPAP elemzés 45

20 A klaszterkezdeményezéseket az állam összesen 3,3 mrd Ft-tal támogatta, ez a felét teszi ki egy-egy felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre adott támogatásnak 6 Hálózatok kialakulásának további segítése 100 induló és fejlődő együttműködés Pályázók: 100 induló és fejlődő együttműködés Projekt: Vállalati együttműködések támogatása Pályázati konstrukció: ROP-ok klaszterpályázatai* Megítélt támogatás: összesen ~3,3 Mrd Ft (átlagosan 26 millió Ft/együttműködés) Példa egy infrastruktúra fejlesztési projektre Pályázó: Pécsi Tudományegyetem Projekt: Science, Please! PTE Science Building Pályázati konstrukció: TIOP /1-2F A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása Megítélt támogatás: 6,5 mrd Ft Az induló és fejlődő együttműködésekre elköltött évi ~1 milliárd forint elenyésző tétel a gazdaságfejlesztési források között A hálózatok kialakulására gyakorolt pozitív hatása miatt ezen támogatások fenntartása indokolt PM kihívás: PM javaslat: Az IH-k továbbra is előnyben fogják részesíteni a nagyméretű projekteket könnyebben elérhető magas abszorpció érdekében (a kicsi és sok feladatot jelentő apró pályázatokkal szemben) Az induló és fejlődő együttműködések támogatását szolgáló pályázati konstrukciók értékelésének és adminisztrációjának egyszerűsítése ( lean kialakítása) * A ROP-ok együttműködési pályázataira ~6,2 milliárd Ft forrás állt rendelkezésre,, a beadott pályázatokban a pályázók összesen ~6 milliárd Ft-ot igényeltek Forrás: EPAP 46

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.1.2673 Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon The tools and limitations of integrated regional and rural

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben