TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE

2 TERVEZÉSI KONCEPCIÓ TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSÉHEZ Előzmények, meglevő állapot Törökbálint város belterületén az 528/2, 528/3 és az 528/4-es hrsz. alatt található a Patak-rét, a Tüskevár köz, a Dózsa György utca és a Szent István utca határán, mintegy 2 ha nagyságban. A terület a Törökbálintra Érd felöl érkezőket első nagykiterjedésű zöldfelületként fogadja, kapu szerepet betöltve a város térszerkezetében. Az elmúlt évtizedben a használaton kívüli, funkció nélküli területből, az Önkormányzat intenzív fatelepítéssel véderdőt alakított ki. Egységes fafajból (Fraxinus ornus) virágos kőris erdészeti jellegű telepítést végzett, a telepítési távolságokat, úgy határozva meg, hogy később a parkfenntartási munkák költség-hatékony módon elvégezhetők legyenek A területen extenzív művelés és parkfenntartás folyik, az eredeti növénytakaró bolygatása nélkül. Néhány évvel ezelőtt, lakossági kezdeményezésre, a Tüskevár köz felöli oldalon kialakításra került egy szabadtéri pihenőhely padokkal, asztalokkal, virágtartókkal. A véderdő ekkor már rekreációs funkciókat is ellátott. A következő években tovább bővült a terület, egy bekerített füves focipályával, majd a tavalyi évben megépülésre került kisgyermekek részére egy játszótér, valamint a Szent István utca felöli részen egy új járda, két gyaloghíddal. A terület reprezentatív szerepe és egyre intenzívebb használata szükségessé tette, hogy az Önkormányzat eldöntse a Patak-rét további fejleszthetőségének szakmai irányát és jellegét, amelyet a Képviselő testület a 256/2009(VI. 25.) ÖK. határozatában kifejezésre is juttatott. A kialakítandó területek funkciója, jellege Nagyságát, központi fekvését, ebből adódóan pedig használhatóságának perspektíváit, városfejlesztési használati lehetőségeit illetően, a Patak-rét Törökbálint belterületén szinte egyedülálló érték. Jelenleg a település belterületén nincsen olyan összefüggő megfelelő nagyságú zöldterület, ahol minden korosztály számára kialakítható lenne rekreációs terület. A jelen tervkoncepció a korábban már elkezdődött rekreációs funkciókat igyekszik célirányosan bővíteni, építve az Önkormányzat korábbi befektetéseire azzal, hogy a területhasználók minél szélesebb körének kultúrált kikapcsolódást tervez a különféle közösségi terek kialakításával. A tervezés során három részre bontottuk a területet, amely a kivitelezés folyamán is követhető, a terület teljes fejlesztése, három szakaszban is megvalósítható, önálló egységenként kezelhető, amely a terület jellegéből és a funkciókból is adódik. I. számú terület: Rózsa-sétány (javasolt elnevezés) A Szent István utca és a meglévő járda körüli zöldterület együttese a Rózsa-sétány. A korábbi járdaépítési munkálatok miatt a terület felülete egyenetlen, az eredeti növénytakaró bolygatott, gyomos. A járda és a Szent István utca közötti zöldsávban 14 db fa található, mint a véderdősáv része, áttelepítésük javasolt. A véderdőből 14 fa átnyúlik a járda mellé, fasort imitálva.

3 Ez a Patak-rét leginkább látható része: a Szent István utca a település egyik nagyforgalmú útja, a város-imázs kialakításának szempontjait és egyéb turisztikai szempontokat nézve is, a terület legfrekventáltabb része, s ezt a tényt figyelembe vettük a növényválasztásnál. A járda mellé egységes díszkörte fasor kerül, a fasor alá, ahol a terület szélessége engedi, virágzó és örökzöld talajtakaró cserje-sáv létesítendő, évelőkkel kiegészítve. A terület árokfelőli oldalán a gyalogosok átjárását megakadályozni kívánó, izolációs szerepű, alacsony termetű örökzöld nyíratlan sövényt terveztünk, a buszmegállótól a Csalogány utcai hídig. A területen jelenleg két híd található, a belső területek megközelítéséhez. A terület jellege, közlekedési viszonyai megkívánják egy új bekötő járda és -a korábban megépített hidak stílusát követve,- egy új híd kialakítását, a buszmegállótól indulva a bográcsozó hely és a focipálya közé érkeztetve. A játszótértől a patakon átvezető kis hídhoz kapcsolódó járda jelenleg esetlegesen érkezik a meglevő járdához, sugallva a forgalmas Szent István utcán történő illegális átkelést, mely rendkívül balesetveszélyes. Javasoljuk az átjárás lehetőségének megszüntetését. Ennek esztétikus megoldására a rávezető járda zárásaként egy rózsalugas, kis díszkúttal, rózsaággyal épülhetne, tisztelegve Márk Gergely világhírű rózsanemesítő, Törökbálint díszpolgára életműve előtt, az általa nemesített futó és parki rózsákból. Ezért javasoljuk a Rózsa-sétány elnevezést is. Az alacsony sövény és törpecserje-évelősávok közötti terület tereprendezés, termőtalaj terítés után gyepesíthető. Az I. sz. területre mindenképpen indokolt automata öntözőrendszer kialakítása a központi vízhálózatról, mert a terület kitettsége, nagysága, a területen található alacsony vízhozam nem teszi lehetővé a fúrt kútból történő öntözést. A járda patak felőli oldalán Velence típusú pad és hulladék-gyűjtő kihelyezését javasoljuk. II. sz. terület. Tanösvény A Tüskevár-köz és Csalogány u. közötti területen a terv szerinti sávon a patak mellett, vízjelző növényeket és a vízi élet jellemző faunáját is bemutató tanösvény létesülhet. Mivel a Patak-rét egészének adottságai nem teszik lehetővé a III. sz. területen a gyalogos forgalom vezetését, közlekedés-biztonsági és forgalom-szervezési szempontból indokolt gyalogos forgalom céljára a feltüntetett nyomvonalon egy biztonságos és intim térhasználati lehetőség a patak Szent István utca felé eső partján. Tekintve a Hosszúréti patak vizes élőhelyét, egy tanösvény kialakításával tartalmilag és látványban gazdag képet tárhatunk a látogatók szeme elé. A Tüskevár-köztől induló aszfaltozott járda szélesítése indokolt a tanösvény kiágazásáig. Innen az út tanösvényként vezet tovább a véderdőbe, a patak partján. Burkolata akadálymentes térkő, a gyalogos forgalom mellett kerékpáros közlekedésre is alkalmassá téve. A patak partján, a tanösvény mentén, 3 db információs tábla helyezhető el: bemutatva a Hosszúréti-patak történetét, a körzet növény- és állatvilágát. A tanösvény segítséget nyújthat az iskolai környezeti nevelés tantárgy interaktív oktatásához, a környezettudatos nevelés elsajátításához. A patakmeder tisztítása rendezése indokolt. A patak oldalába honos vízparti növényzet telepíthető, információs táblácskákkal ellátva.

4 A tanösvény mentén padok és hulladékgyűjtő edények kihelyezését terveztük. A tanösvény kapcsolódik a Csalogány u. felőli hídhoz, ezen haladhatunk át a III. sz. területre, majd a játszótérnél véget ér és kapcsolódik a parkoló gyeprácsos burkolatához. A tanösvény III. sz. területre eső szakaszán elhelyezendő információs tábla mutatná be Törökbálint és körzete közel- és régmúltban termesztett növényeit, a növénytermesztés hagyományait. A II. sz. területen található a vízmű átemelője, mely körül rendezetlen a terület, a növényzet kikopott. A terven feltűntettük az átemelő burkolt úton történő megközelíthetőségét, az átemelő köré cserjesávot terveztünk. A II. sz. terület felső és alsó nagyobb üres felületein Törökbálintra jellemző termesztett növényekből alakítunk ki egy-egy csoportot, egy szeletet megőrizve a régi hagyományokból (dió, mandula, levendula, stb.). A terület jelenlegi aljnövényzet-takarója bolygatott, a fel nem tört területeken természetes a növénytakaró. E jelleget továbbra is fenntartani kívánjuk, esetleg a bolygatott rész újra füvesítésével. A fenntartás miatt a területen 50 m-ként kerti csap elhelyezése indokolt. III. sz. terület: Közösségi terek A Tüskevár-köztől a patak Dózsa György utcai partja és a Dózsa György utca közötti terület funkciója: közösségi terek. A terület használata jelenleg is hasonló, e jelleget kívánjuk bővíteni, komfortosabbá tenni. A Tüskevár-köztől indulva, korábban egy szabadtéri piknikező helyet alakítottak ki. Bútorai elhasználódtak, cseréjük indokolt. A területre érkezne a buszmegállótól egy bekötőút a meglevőkkel azonos kialakítású kis híddal, amely kapcsolatot teremtene a Rózsa-sétánnyal. Kialakításra kerülne egy bográcsozó hely, rönkfa padokkal, asztalokkal, hulladékgyűjtővel, esőbeállóval. Ivókút elhelyezése indokolt. A jelenlegi természetes aljnövényzet megtartását tervezzük, a focipálya felöli oldalon cserjékkel történő lehatárolást terveztünk. A jelenlegi füves focipálya felújítása és szabványos méretűvé történő átalakítása javasolt, így lehetőség nyílik egy kis, öntött gumiburkolatos kosárlabda pálya létesítésére is. A két pálya kialakításával kielégíthető a kis- és nagykamasz korosztály, valamint a fiatal felnőttek intenzív mozgásigénye folyamán került átadásra a 3-10 éves korosztály részére készült játszótér. A funkció megtartása javasolt, további bővítése nem indokolt. Rendezvény tér (vagy szabadtéri tanterem ): a játszótér folytatásától egészen a Patak-rét Csalogány utcai végéig tervezett. Ide érkezik a tanösvény, majd kapcsolódik a parkoló burkolatához.

5 A terület utolsó harmadában kapna helyet a Szoborpark. Az idén ünnepeljük a Törökbálinti Nemzetközi Művésztelep 10. születésnapját. A szoborparkban méltó helyre kerülhetne a már meglevő és a későbbiekben születő köztéri alkotások egy része. A területen elhelyezésre kerülne egy kis faterasz a patak fölé hajolva, mely szabadtéri színpadként is szolgálna. A teraszról kellemes látvány tárul a látogatók elé a patak túloldalán levő tanösvényre is. A faterasz mellett padok, asztalok és hulladékgyűjtők is kihelyezésre kerülnek. A területet szabadtéri tanítási órák megtartására terveztük. Egy-egy szabadban eltöltött tanítási óra közösségformáló ereje óriási, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül a jövő felnőttjeinek nevelése szempontjából. Törökbálint területén másutt nem találunk erre a célra kialakított területet. A terület jelenlegi növénytakarója ép, egészséges, megtartása javasolt. Összegzés A fejlesztésekkel kialakítható lehetne olyan terület, amely több generáció rekreációját és szabadidős tevékenységét segítené és közösségi térként is alkalmazható. Mindez hiánypótló lehetne a város életében. A Patak-rét szabadidő park bekapcsolható lehetne a város turista útvonalaiba: indulási és érkezési pontja lehetne a már meglévő és kedvelt utaknak. A már meglevő tömegközlekedési csatlakozások is kínálják ezt a lehetőséget. A funkciókhoz kapcsolódó kialakítás, növényanyag választás során törekedtünk a települési tradíciók megtartására, egyúttal figyelemmel a modern várostervezési és kertészeti szakmai irányelvekre is. A három területi egység önállóan is funkciónál, a kivitelezés során önállóan is megvalósítható, pénzügyi fedezete előre kalkulálható. A tanösvény kialakításához számos pályázat adhat fedezetet. Törökbálint - Budapest, augusztus 11. Neogrády Judit okl. táj és kertépítész, vezető tervező Neogrády MűkertészKft. Tegyei Györgyi kertépítő és parkfenntartó szakmérnök, Lucanus Park

6 KÖLTSÉGBECSLÉS TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSÉHEZ I. Ütem 1. Tereprendezés 20 cm-es talajcserével kb 710 m Tervezett fasor 51 db Tervezett cserjesáv 175 m Tervezett virágágy 370 m Gyepesítés 6. Tervezett pad 800 m db Tervezett hulladékgyűjtő 5 db Rózsapavilon szökőkúttal 1 klt Automata öntözőrendszer 1350 m nettó % tartalékkeret bruttó összesen II. Ütem 10. Tervezett tanösvény és bekötőjárda burkolata 670 m Telepített vízjelző növények 288 m Telepített cserje az átemelő köré 52 m Törökbálintra jellemző növénytársulás 222 m

7 14. Tervezett tájékoztató tábla, "madárcsalogató" 3 db Tervezett pad 18 db Tervezett hulladékgyűjtő 8 db Korlát 10 m % tartalékkeret bruttó összesen III. Ütem 18. Tervezett talajtakaró telepítés 156 m Tervezett cserje telepítés 90 m Törökbálintra jellemző növénytársulás 144 m Tervezett burkolatok 634 m Terevezett gumiburkolat kosárlabdapályához 178 m Tervezett faterasz 24. Tervezett fahíd 25. Tervezett pad 26. Tervezett sörpad 38 m klt db db Tervezett hulladékgyűjtő 8 db Tervezett ivókút 2 db Teljes területen kerti locsolócsapok

8 6 db Tervezett szalonnasütő 1 klt Tervezett bográcsozó 1 klt Pavilon 33. Biciklitároló 1 klt klt Tervezett információs tábla 35. Szoborpark 1 db % tartalékkeret bruttó összesen

9 TERVEZŐI NYILATKOZAT TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT (HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4) ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI KONCEPCIÓ-TERVÉHEZ A zöldfelület-rendezési építési engedélyezési tervdokumentáció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, követelmények, szabványok és helyi rendeletek figyelembe vételével készült. A jelen tervdokumentáció elkészítéséhez való jogosultságomat a mellékelt, a Budapesti Építész Kamara által kiadott határozat igazolja. Budapest, augusztus 11. Neogrády Judit okl. táj és kertépítész, vezető tervező K/

10 I. sz,. terület: Rózsa-sétány Tervezett rózsalugas látványterve II. sz. terület: Tanösvény Tervezett látványterve

11 III. sz. terület: Közösségi terek Tervezett esőbeálló látványterve

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről (Készült: a Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésére.

TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről (Készült: a Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésére. SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE A tájékoztató előkészítésében közreműködött: Aba Lehel főépítész TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György

kutatási munkák Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György Schuchmann Péter Bardóczi Sándor, Dr. M. Szilágyi Kinga, Nemes Zoltán, Sándor Tamás, Szloszjár György Bardóczi Sándor Almási Balázs PhD Bardóczi Sándor és Dér Andrea Baumann Csilla, Dér Andrea, Földszin

Részletesebben

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton obuda_16.qxd 8/13/2008 3:02 PM Page 1 XIV. évfolyam 16. szám 2008. augusztus 15. Új BKV menetrend Õsszel lezárják a Margit hidat Forgalomkorlátozás Belsõ-Óbudán Két lépcsõben, augusztus 21-én majd Az M0-s

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben