ÁpolásÜgy évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! MÁE Jubileuma Budapesten. Szociális Konferencia Békéscsabán"

Átírás

1 ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: MÁE Jubileuma Budapesten Kitüntetetteink Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 19. Szociális Konferencia Békéscsabán évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

2 design produkció GYÁRTÁS AKÁR 24, 36, 48 ÓRA ALATT, S T DIGITÁLISAN 3 ÓRA ALATT! wobbler matrica könyökl kártyanaptár belép jegy agenda post-it spedit r kupon sorsjegy falinaptár plakát óriásplakát dekoráció árukísér lea et papírtáska reklámpóló újság magazin hirdetési újság kézikönyv könyv leporelló etikett boríték asztali naptár nyomtatvány névjegy szórólaptartó levélpapír dosszié gy r s gumis dosszié csomagoló mappa asztali display prospektus szórólap hirdet tábla brosúra hírlevél jegyzettömb 17 Budapest, Asbóth u. 1. félemelet 7 Sárbogárd, Árpád út 114. Tel.: , , Fax: TUDJA, MI MINDEN VAN PAPÍRBÓL? MI TUDJUK! KIVITELEZÜNK TERVEZÜNK

3 Kedves Tagtársaim, Tisztelt Olvasók! Augusztus közepe táján talán már sokan túl vannak a nyári szabadságokon, vagy éppen ez idõben tervezik jól megérdemelt pihenésüket. Az augusztus hónap kevésbé bõvelkedik eseményekben, de utolsó számunk megjelenése óta sok feladatot megoldottunk, ezek közül legjelentõsebb az Ápolók Nemzetközi Napja méltó megünneplése volt, amely egyben egyesületünk megalakulásának huszadik évfordulója. Az ünnepségen dr. Székely Tamás egészségügyi miniszteri kitüntetéseket adott át. A központi ünnepség mellett az ország számos pontján rendezték meg egyesületi szervezésben vagy együttmûködésben az Ápolók Nemzetközi Napja ünnepséget, legtöbb esetben továbbképzõ konferenciával kiegészítve. Alig néhány héttel a jelentõs esemény után szociális szekciónk megrendezte VIII. Országos Konferenciáját Békéscsabán, júliusban a Bajai Kórház Pszichiátriai Osztálya szervezésében rendezték a Pszichiátriai Szakdolgozók X. Országos Konferenciáját, amelyben egyesületünk szakmai partnerként vett részt. A kora nyári idõszakban mindennapi teendõinken túl a rendezvények szervezése mellett nagy feladatot jelentett az NCA pályázatok elkészítése és beadása, illetve a tavalyi pályázatok elszámolása, komoly munkát rótt irodánkra a szakmai bizottságok független tagjainak megbízása és a vizsgabizottságokban való részvétel is. Az ágazati szabályozás elõkészítõ munkálatai közül egyesületünk felkérésre véleményezte a licence vizsga tervezeteket, ezzel kapcsolatban egyeztetõ megbeszélésen is részt vett szakmai fejlesztési bizottságunk. A nyár elejére a kórházak nagy része már ismeri az április 1-tõl életbe lépõ finanszírozási technika gazdasági következményeit, amely az õsz folyamán további takarékossági intézkedések bevezetését követeli meg, így kihathat az ápolók lehetõségeire is. Jó hír, hogy július 27-tõl megnyíltak azon pályázati lehetõségek, amelyek a szakdolgozók képzés-továbbképzésére biztosítanak forrást a pályázatot benyújtó intézmények számára, további jó hír, hogy készülõben van a humán erõforrás monitoring rendszer létrehozását, mûködését szabályozó rendelet, melynek véleményezésére egyesületünk is lehetõséget kapott. A szabályozás ugyan önmagában nem megoldás az ápoló hiányra, de megfelelõ alapot szolgáltat a pontos tervezhetõséghez. Mindezek mellett nem szabad elfelejteni, hogy az ápolói pálya akkor lesz igazán vonzó, ha a hivatás szeretete és a szakma szépsége mellett a fejlõdés és a tisztes megélhetés lehetõségét is biztosítani tudja. Bugarszki Miklós elnök Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Sebkezelô Társaság XII. Kongresszusára Helye és ideje: Budapest, 29. október A Szervezô Bizottság vezetôi: Prof. Dr. Hunyadi János, Dr. Sugár István Fô témák: 1. Dr. Baksa József emlékére: Égéskezelés az alapellátásban (moderátor: Dr. Juhász István, Dr. Mészáros Gábor) 2. A sebgyógyítás elmélete és gyakorlata. A gyakorlati oktatás menedzselése (moderátor: Salczerné Dr. Hok Mária, Prof. Dr. Hunyadi János) 3. Új technikák és kötözôanyagok a sebkezelésben (moderátor: Hanga Péter, Gyôri András) 4. Varia (moderátor: Prof. Dr. Kalabay László, Dr. Molnár László) Bõvebb információ a technikai szervezõtõl kérhetõ (É+L Kft., 1364 Budapest 4, Pf 34., Tel./Fax: , illetve a oldalon található évf. 2. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNõ ÁpolásÜgy 1

4 A Magyar Ápolási Egyesület Ünnepi Ülése Budapesten A Magyar Ápolási Egyesület 29. május 2-án ünnepélyes keretek közt emlékezett meg alakulásának 2. évfordulójáról és az Ápolók Nemzetközi Napjáról. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelõen idén is a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Tömbjének dísztermében került megrendezésre, amit közel 6 résztvevõ kísért nagy érdeklõdéssel. Miniszteri Dicséret és két Miniszteri Díszoklevél kitüntetést adott át a hivatásukat szilárd erkölcsi meggyõzõdéssel, tartósan magas szakmai színvonalon végzõ egyesületi tagoknak. A miniszteri kitüntetések átadását a Kossuth Zsuzsanna-díjazottak köszöntése és a Tiszteletbeli Ápoló avatása követte. Az ünnepi hangulat megteremtésérõl a székesfehérvári Szent György Kórus a tõlük megszokott magas színvonalon gondoskodott. Az idei ünnepségen elsõ alkalommal kerülhetett sor a Magyar Ápolási Egyesület által meghirdetett vers és prózamondó verseny hivatalos eredményhirdetésére is. Az ünnepség után a kitüntetetteket és felterjesztõiket állófogadáson köszöntötte az egyesület vezetõsége. A délelõtti programot a tudományos ülés követte, ahol rendhagyó módon nem az ellátás egy-egy szûkebb területét vettük célkeresztbe, hanem az évfordulóhoz igazodva az ápolás fejlõdését, igazgatását és jelenlegi nemzetközi trendjeit, kihívásait tekintettük át. Az elõadók között volt David C. Benton Úr, aki nyitó elõadásában a Az elnöki asztalnál köszönthettük a rendezvény fõvédnökeit dr. Székely Tamás egészségügyi minisztert és Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektort, akit az ünnepség végén az egészségügyi szakdolgozók szakmai fejlesztése, erkölcsi elismerése érdekében kifejtett munkássága alapján a Magyar Ápolási Egyesület Tiszteletbeli Ápolójává fogadott. A vendégek között foglalt helyet Mr. David C. Benton az Ápolók Nemzetközi Tanácsa európai Végrehajtó Irodájának vezetõje, aki meghívásunkra megtisztelte ünnepségünket. Az ünnepélyes megnyitón dr. Székely Tamás Miniszter Úr elismeréssel szólt az ápolók munkájáról, kiemelve annak fontosságát az egészségügyi ellátás stabilitásában. A miniszteri köszöntõt követõen az évfordulóhoz méltón ünnepi köszöntõt mondott Mucha M. Katalin, aki az egyesület megalakításában, mûködtetésében kulcsszerepet vállalva, közel tizenhárom éven át vezette elnökként a Magyar Ápolási Egyesületet. Az ünnepi köszöntõ után Bugarszki Miklós elnök köszöntötte a jelenlévõ vendégeket, Ápolási Egyesületi tagokat, köszöntõjében kiemelve a tagság fontos szerepét az egyesület múltjában, jelenében és jövõjében. A hivatalos köszöntések után dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter hat Pro Sanitate, tizenhárom globalizációt, a migrációt és az ápolói humán erõforrás helyzet nemzetközi kihívásait, azok hatásait mutatta be. Ezután betekintést nyerhettünk a hazai ápolás fejlesztésérõl és államigazgatási összefüggéseirõl Sövényi Ferencné tanácsadó, egykori ápolási osztályvezetõ és Tóth Ibolya vezetõ fõtanácsos elõadásában. Dr. Csák Réka az Egészségügyi Minisztérium Humán Erõforrás Stratégiai Osztály osztályvezetõje elõadásában felvázolta azokat a feladatokat, amelyeket az elkövetkezõ idõszakban az egészségügy humánerõforrás utánpótlásának folyamatossága érdekében az ágazati irányítás szükségesnek tart. A tudományos ülés utolsó elõadója az egyesület hallgatói szekciójának vezetõje, Szabados Gabriella volt, aki elõadásában a jövõ ápolói nevében fogalmazta meg elképzeléseit, elvárásait majdani munkahelyeikkel kapcsolatban. Az ünnepi és tudományos ülés mellett egész nap megtekinthetõ volt az a poszter-kiállítás, mely a megyei szervezetek munkáját mutatta be. A nap végén bizton állíthattuk, hogy méltó és tartalmas ünnepség keretében emlékezhettünk meg a Magyar Ápolási Egyesület megalakulásának 2. évfordulójáról, amelyre emléket állítva múltunknak kiadtuk a Magyar Ápolási Egyesület történetét bemutató könyvet Két évtized, a Magyar Ápolási Egyesület hiteles története címmel Bugarszki Miklós elnök 2 ÁpolásÜgy EGYESÜLETI HÍREK évf. 2. szám

5 Akikre büszkék vagyunk 29. május 2-án, a MÁE jubileumi ünnepségen kitüntetést vehetett át: Pro Sanitate Takácsné Csente Juliánna nyugalmazott ápolónõ Krajczár Ferencné osztályvezetõ ápoló Markusovszky Kórház, Szombathely Magyar Tiborné osztályos vezetõ ápoló Toldy F. Kórház, Cegléd Salaczné Várszegi Mária klinikai elektrofiziológiai asszisztens Városi Kórház, Kalocsa Bónizs Józsefné foglalkozás-egészségügyi ápoló Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza Katona Jánosné vezetõ ápoló Erzsébet Kórház, Sopron Egészségügyi Miniszter Díszoklevele Hegyi Aladárné osztályvezetõ fõnõvér Péterfy S. u-i Kórház, Budapest Bunford Mária osztályvezetõ ápoló SE ÁOK Transplant. és Seb. Klinika, Bp. Egészségügyi Miniszteri Dicséret Bodáné Gyürü Vanda vezetõ ápoló Erzsébet Kórház, Sopron Belényesi Károlyné gondozási részleg vezetõ Aranykor Idõsek Otthona, Miskolc Simon Béláné osztályvezetõ ápoló BAZ Megyei Kórház, Kórház, Miskolc Gombásné Judt Magdolna osztályvezetõ ápoló Markusovszky Kórház, Szombathely Kosaras Lászlóné osztályos vezetõ ápoló Toldy F. Kórház, Cegléd Déri Gyöngyi osztályvezetõ szülésznõ Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Geosics Lászlóné rendelõintézeti vezetõasszisztens Dr. B-S. L. Kórház, Körmend Jakus Lászlóné ápolónõ Albert Schweitzer Kórház, Hatvan Simonné Vincze Mária osztályvezetõ ápoló Balassa János Kórház, Szekszárd Pálfiné Dr. Szabó Ilona fõiskolai adjunktus PTE EFK, Pécs Seier Erzsébet ápoló Jahn F. Dél-pesti Kórház, Budapest Turcsik Aranka ápolási igazgató helyettes Erzsébet Kórház, Sopron Dancsné Finak Márta fõnõvér Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Vártok Józsefné Kossuth Zsuzsanna-Díj nyugalmazott ápolási igazgató Wágner Vilmosné ápolási igazgató Dr. B-S. L. Kórház, Körmend Dr. Téglásyné Bácsi Mária fõtanácsos OMFI, Budapest Tiszteletbeli ápoló Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektor Semmelweis Egyetem évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy 3

6 Ápolók Nemzetközi Napja Vas megyében Május 8-án a táplánszentkereszti kultúrház adott otthont a Magyar Ápolási Egyesület Vas megyei szervezetének, az Ápolók Nemzetközi Napja méltó megünnepléséhez. Ünnepi Tudományos Ülés keretében nyolc értékes elõadást hallhatott a 17 regisztrált résztvevõ. A szép számmal megjelentek elsõsorban a megye szociális és egészségügyi intézményeit képviselték. A program pontszerzõ volt, mely 9 és még további 6 pontot ért a Bella Hungária Kft, mint fõ szponzor jóvoltából. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bugarszki Miklós elnök úr, valamint a település polgármestere és a helyi Idõsek Otthona igazgatója is. Köszöntõ szavaik után, rövid emlékbeszédet hallhattunk Florence Nightingale életútjáról, majd az Otthon lakói szavalatokkal leptek meg bennünket. Dr. Teleki György háziorvos, Az egészségügyi szakdolgozók helye szerepe az egészségügyi ellátásban 29-ben címmel tartott figyelemfelkeltõ elõadást a jelenlegi válsággal, gazdasági nehézségekkel összefüggésben. Salczerné Dr. Hock Mária független tanácsadó, az ápolás elméleti és gyakorlati egységének szakmai kérdéseit elemezte az aktualitások tükrében. Dr. Varga Zoltán plasztikai sebésszel közös dolgozatukat adta elõ Wagner Vilmosné ápolási igazgató, mely a Szépészet vagy helyreállítás (esetismertetéssel) címet kapta. A Vas megyei Szakosított Otthonban a mozgásterápia lehetséges módozatairól, megvalósításáról adott szemléletes betekintést Nagyné Pojbics Ágnes ivánci mozgásterapeuta. A sürgõsségi extrahospitalis ellátás szervezésérõl, szakmai kérdéseirõl Köcse Tamás vezetõ mentõtiszttõl hallhattunk átfogó ismereteket. Jancsár Zoltánné szülésznõ saját kutatásra épített elõadásában a császármetszéssel és a várandós anyák szemléletével kapcsolatos változásokra utalt elõadásában. A szociális intézményekben a jogvédõk szerepére, feladataira Csizmaziáné Hubert Márta jogi képviselõ hívta fel a figyelmet. Ezt követõen a fõszponzori elõadásban az inkontinencia megelõzése, kezelése került napirendre. Wágner Vilmosné megyei elnök kellemes kötelességének tett eleget, amikor három tagtársunknak megyei kitüntetést adott át Bugarszki Miklós elnök úrral közösen. Elismerésben részesültek: Babos Sándorné megyei gazdasági felelõs Szandi Lajosné intézetvezetõ fõnõvér Hegyfalu, Idõsek Otthona Dembrovszkyné Kántor Eszter mentálhigiénés munkatárs Táplánszentkereszt, Idõsek Otthona A jó hangulatú, családias eseményt közös ebéd illetve a helyi idõsek otthona megtekintése követte. Ezen a szép nyárias napon jó volt együtt ünnepelni, egy kicsit magunkra figyelni. Dr. Baráthné Kerekes Ágnes szakmai fejlesztési bizottsági tag Wágner Vilmosné megyei vezetõ EGYESÜLETI HÍREK 4 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

7 Ápolók Nemzetközi Napja Zala megyében 29. május 2-én az Ápolók Nemzetközi Napja, Florence Nightingale születésnapja alkalmából Zalaegerszegen, a Zala megyei Kórházban az ápolói hivatás elõtt tisztelegtek. A köszöntõk, elõadások valamint a Gyertyafény kórus ünnepi mûsora után Kossuth Zsuzsanna-emléklapot vehetett át Kovács Sándorné szülésznõ, Vukovics Ferencné, a gyermekosztály részlegvezetõje, valamint Belsõ Erzsébet, a pszichiátria felnõtt szakápolója. A három hölgy eddig együttesen 8 évet dolgozott az egészségügyben. Mellettük az év oktatónõvére címet vehette át Vadas Zoltánné a kardiológia osztályról. Az Ápolási Egyesület Elismerõ Díszoklevelét Vizsy Imréné, a szeptikus sebészet fõnõvére kapta. Május 27-én ünnepi megemlékezésre és szakmai napra került sor Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórházban. Az intézmény szakdolgozói nagy létszámmal vettek részt. A megjelent vendégeket és a kórház dolgozóit Péter Zsuzsanna ápolási igazgató köszöntötte. Az ünnepség vendége Mucha Márkné, az Ápolási Egyesület alapító elnöke köszöntõjében hangsúlyozta az ápolás, az ápolók kiemelt szerepét a betegellátásban, a Magyar Ápolási Egyesület húsz éves tevékenységét, az ápolásfejlesztésben elért eredményeit. Horváth István Nagykanizsa Önkormányzatának képviselõje, Radnóti-díjas versmondó tolmácsolásában Szilágyi Domokos: Takarjátok be nagyapát címû verse hangzott el. A városvezetés nevében köszöntötte a Kanizsa Dorottya Kórház minden dolgozóját. Méltatta Florence Nithingale és Kossuth Zsuzsanna példamutató életútját. Prof. Dr. Bátorfi József fõigazgató köszöntõjében hangsúlyozta a szakdolgozók munkájának fontosságát, s egyben kérte türelmüket, kitartásukat ebben a nehéz idõszakban. Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Kanizsai Dorottya Kórház Florence Nightingale elismerõ oklevelében részesültek: Billege Anikó mûtõsnõ, Böröcz Istvánné asszisztens, Szabó Lászlóné ápolónõ, Szantner Eszter diplomás ápoló, Vadasfalvi Lajosné ápolónõ. Mucha Márkné a Magyar Ápolási Egyesület alapító elnöke átadta az Ápolási Egyesület Elismerõ Díszoklevelét Zalán Erika szülésznõnek, s virágcsokorral köszöntötte Déri Gyöngyi vezetõ ápolót, aki az Ápolási Egyesület javaslata alapján Miniszteri Dicséretben részesült. Az ünnepség zárásaként Gerencsér Dóra, kórházunk dolgozója elénekelte a Nagy utazás címû dalt. Az ünnepi megemlékezést tudományos ülés követte, amelyen tíz elõadás hangzott el, melybõl öt elõadás került díjazásra. Az elsõ két helyezett az Ápolási Egyesület különdíját is megkapta. Az elõadások az intézet vezetése és a Magyar Ápolási Egyesület helyi csoportja által közzétett pályázati felhívásra érkezett tudományos munkákból kerültek ismertetésre. A dolgozatok az ESZTBhez kreditpontos továbbképzésre is beadásra kerültek. 1. Zorga Boglárka diagnosztikai képalkotó: Lépésváltás a CT diagnosztikában 2. Varga Tamásné diplomás ápoló: Az egészségügyi intézmények munkakörnyezete, az ápolók helyzete napjainkban 3. Molnárné Sánta Anna, Vargáné Iván Gyöngyi gyógyfoglalkoztató szakasszisztensek: Az életmód fontossága a skizofrén betegkörben 4. Temesvári Judit intenzív szakápoló: A sympatomimetikumok decubitust hajlamosító hatása. Cziráki Beáta szülésznõ: Várandós által elfogyasztott élvezeti szerek hatása a magzatra Gratulálunk a kitüntetetteknek és a tudományos munkák elkészítõinek! További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk! Boros Károlyné Zala megyei vezetõ évf. 2. szám EGYESÜLETI HÍREK ÁpolásÜgy

8 A Magyar Ápolási Egyesület Közép-magyarországi Régiójának II. Tudományos Továbbképzô Napja Budapesten A Magyar Ápolási Egyesület Közép-magyarországi Régiója 29. június -én tartotta meg a második régió napját Budapesten a Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelõintézet és Baleseti Központ negyedik emeleti dísztermében. A rendezvényen szép számmal képviseltették magukat az ápolók, akik budapesti, és Pest megyei kórházakból érkeztek. MÁE Közép-magyarországi Régiójának felelõse Vörösmarty Attila megnyitója után Babonits Tamásné ápolási igazgató a rendezvény háziasszonya - meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Köszöntõjében kiemelte, hogy a továbbképzések minden ápoló számára fontosak, hiszen a tudás megszerzése az iskolák elvégeztével nem állhat meg, azt állandóan fejleszteni, bõvíteni kell. A tudományos ülésen hat igen színvonalas elõadást hallgathattunk meg. Az elõadás sorozatot Erdõsné Putnoki Katalin és Waland Zsuzsanna a XIII. Ker. Eü. Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai a 27 augusztusában beindított egynapos sebészet tapasztalatairól nyitották meg. Bemutatták, hogy ez az ellátási forma milyen új típusú feladatokat ró az ápolónõkre, a mûtõs személyzetre és a koordinátorra egyaránt. A mûtéteket hat szakma (általános sebészet, ortopédia, nõgyógyászat, urológia, szemészet és fül-orr-gégészet) képviselõi végzik. Az elsõ évben 13 mûtétet végeztek el betegeik teljes megelégedésére. Következõ elõadó Biliczkiné Békefi Brigitta a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Nonprofit Kft. munkatársa az Életmód szerepe a rosszindulatú felsõ-légúti daganatos betegségek kialakulásában (Önvizsgálat módszertana) címen tartott elõadást. Kutatását a kórházuk Fül-Orr-Gégészeti Osztályán végezte 2. 1-tõl december 31-ig. Az osztályon diagnosztizált rosszindulatú felsõ légúti daganatos betegségek körében vizsgálta a betegség hátterében meghúzódó kialakító tényezõket. Elõadásának legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a figyelmet e betegségek idõben történõ felismerésére, illetve kiszûrésére. Baranyai Ágnes a Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ gyógytornásza a korai rehabilitáció jelentõsége a csonttörések kezelésében címû elõadásában teljesen új oldalról mutatta be a mûtétek utáni mielõbbi kezelések jelentõségét. Elõadásában emlékeztetett arra, hogy a kórházi rehabilitációt nem igénylõ, egyébként önellátásra, hely és helyzetváltoztatásra önállóan képes sérültek esetében is komoly problémákat, a funkciók rendezõdésének elhúzódását eredményezheti a megfelelõ komplex fizioterápiás kezelés elmaradása. Fa Anita, Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ ápolónõje Toxikus alkoholok, okozta mérgezések gyanújelei címmel tartott tudományos értékû értekezést. Az etanolon kívül különbözõ más mérgezõ hatású alkoholok véletlen és szándékos fogyasztása is elõfordulhat. Elõadásában a két legnagyobb klinikai jelentõséggel bíró toxikus alkohol, az etilén-glikol és a metanol okozta mérgezés tüneteinek, diagnózisának és kezelésének ismertetése mellett két eset bemutatásán keresztül szemléltette azokat a gyanújeleket, amelyekre feltétlenül oda kell figyelni, ismeretlen eredetû eszméletlenség esetén. Szántayné Lehoczki Éva Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sürgõsségi Osztály fõnõvére osztályának mûködési eredményeit és nehézségeit mutatta be a hallgatóság számára. Cseri Lászlóné Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház ápolónõje a beteg számára nélkülözhetetlen biztonságról, kényelemrõl, és védelemrõl tartott elõadást. Az ápoló kiemelkedõ feladata a beteg biztonságos ellátása, biztosítani a beteg kényelmét, s védeni jogait emberi méltóságát. Elõadásában az alábbi kérdésekre kereste a választ: Milyen lehetõségek állnak az ápoló rendelkezésére, a biztonságos ápolásra? Milyen sérüléseket okozhatunk a betegnek az ápolás során? Van - e kényelem a kórházban? Mit tehet az ápoló a kényelemért? Érvényesül-e az ápoló védelmezõ szerepe a betegápolásban? Elõadássorozatunkat Vargekné Molnár Anikó Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ idegsebészetének fõnõvére, - aki a Székesfehérváron megrendezett elsõ ápolók számára meghirdetett szavalóversenyen harmadik helyezéstért el - egy nagyon szép és megható versel zárta a rendezvényt. A jelenlévõket végezetül egy szerény büfével láttuk vendégül. A következõ régió napot november elejére tervezzük, amelyre szeretettel várunk minden ápolót. Vörösmarty Attila MAE Közép-magyarországi felelõs Bölcsföldi Beatrix FÖK Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ helyi elnök 6 ÁpolásÜgy ORSZÁGOS KONFERENCIÁK évf. 2. szám

9 Konferencia a Duna partján 29. június között Baján került megrendezésre a Pszichiátriai Szakdolgozók X. Országos Konferenciája. Szervezõje a Bajai Kórház Pszichiátriai Osztálya. A szakmai esemény szervezésében dr. Hal Viktor osztályvezetõ fõorvos mellett Dr. Tóth Gábor a kórház fõigazgató fõorvosa és Göbl Vilmosné ápolási igazgató is támogatást nyújtott, az oroszlánrészt azonban mégis Gyimes Gyuláné fõnõvér és csapata vállalta magára - kiváló eredménnyel. Az alábbiakban Gyimes Gyuláné beszámolóját olvashatják, amelyben nem csak tájékoztat a rendezvényrõl, de megosztja az olvasókkal a végzett munka kapcsán személyes érzéseit, tapasztalatait is. (szerk) Örömmel számolok be a konferenciáról, mert úgy vélem - és a visszajelzések is ezt támasztják alá - hogy kifejezetten sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Rendezvényünket a Magyar Ápolási Egyesület szakmai együttmûködésével a Bajai Kórház Pszichiátriai Osztálya szervezte és rendezte, de a gyógyszer-gyártók és forgalmazók részérõl többen is támogatták. Külön kiemelném közülük a Servier Hungária Kft-t aki fõszponzorunk volt, valamint a Jansen Cilag Kft-t, õk fõ részvételét szponzorálták. Az ország minden régiójából 2 kolléga jelezte részvételi szándékát, így a Bajai Kórházban dolgozó ápolókkal együtt 33 fõ vett részt a szakmai tanácskozáson. sokat dolgoztunk érte, és az utolsó hét elsõ napján világvége hangulatban voltam, beijedve, idegesen "hát ez hiányzott nekem?!" - igen Ez hiányzott nekem!! Ritka szerencsének tartom, hogy másodízben rendezhetett Baja országos pszichiátriai szakdolgozói konferenciát, szerencsések vagyunk, hogy mindkettõ kifejezetten jól sikerült. A konferencia fõ témája a pszichiátria jelenlegi helyzete, hol a helye a pszichiátriának, és mi lesz a vele ebben a küzdelmekkel terhes idõszakban? A megadott témakörökben harmincöt igen színvonalas elõadást jelentettek be, melyek szakmai bírálat után kerültek elfogadásra és elõadásra. A bejelentett elõadások mellett két symposion valamint egy kerekasztal beszélgetés tette színesebbé, nívósabbá a rendezvényt. A konferenciák történetében elõször szerveztünk "rekreációs szabadidõ saját-élmény csoportot", mely nem más volt, mint a Pszichiátriai Szakdolgozók I. Országos Sárkányhajó Evezõs Versenye. Bizton mondhatom, hatalmas sikere volt a felszabadult hangulatú játékos versengésnek. Emellett mi sem természetesebb, hogy aki Bajára jön meg szeretné kóstolni a híres-nevezetes bajai halászlét is. Öt bográcsban fõtt a hal a szabadban, úgy, hogy vendégeink meg is tekinthették. A halászlé vacsora után egy kellemes hangulatú musical est következett. Szó- mi szó nem illik az egyik fõszervezõnek dicsekednie, de nem állom meg. A konferencia minden tekintetben sikeres volt, a magas színvonalú szakmai programok mellett a társasági programok is igazán jól sikerültek. Kegyetlenül Bízom abban, hogy jövõre a nagykállói Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórházban a hagyomány tovább folytatódik és a pszichiátrián dolgozó kollégák hasonló jó hangulatú rendezvényeken cserélhetnek eszmét, mondhatják el sikereiket, nehézségeiket, tapasztalatot gyûjthetnek egymástól. Gyimes Gyuláné fõnõvér Bajai Kórház Pszichiátria évf. 2. szám SZEKCIÓ ESEMÉNYEK ÁpolásÜgy 7

10 Szociális Konferencia Békéscsabán A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel együttmûködésben 29. június között rendezte meg VIII. Országos Konferenciáját. nevezetességeit - a plenáris ülésen megismerhettük a régió és a város szerteágazó szociális ellátó hálózatát és az ott végzett munkát. A délutáni program Szicsek Margit szakpszichológus elõadásával kezdõdött, aki nagyszerû elõadásával szinte rabul ejtette a hallgatóságot. A délután további részében színvonalas szakmai beszámolókat hallhattunk a szenvedélybetegségek, demencia, mozgásterápia témakörökben. A szakmai program után a Csabai Színi Stúdió növendékei kedvelt operett slágerekkel alapozták meg az esti állófogadást és diszkót. A rendezvényt hosszas elõkészítõ munka elõzte meg, mely meghozta gyümölcsét, így több mint száz érdeklõdõ vett részt a programokon és hallgatta meg a tudományos elõadásokat. A program összeállítása során követtük az elõzõ években már jól bevált forgatókönyvet, így az elsõ nap délutánján intézménylátogatás keretében Békéscsaba Szociális Ellátó Intézményeivel ismerkedhettünk meg, házigazdáink Mészáros Ágnes igazgató asszony és Bátori Zsuzsanna kalauzolásával. Még csütörtök este részt vehettünk a Meseházi programon melynek során a szlovák tájházban betekintést nyerhettünk a békéscsabai szlovák kultúrába és megtekinthettük a Horenka Szlovák Hagyományõrzõ Népdalkör színvonalas folklórmûsorát. A szombati programon az elõadások után röviden értékeltük a rendezvényt és átadtuk a jövõ évi konferencia rendezési jogát jelképezõ szobrot, - amely a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény foglalkoztató mûhelyében készült - Vlasicsné Hermán Gabriellának a letenyei Gondozási Központ vezetõjének. A kulturális érdekességek mellett kijutott a kulináris élvezetekbõl is, így módunk volt megkóstolni a híres csabai kolbászt és a szlovákok kedvelt ételét a juhtúrós sztrapacskát is. A tartalmast est után mindenki kellemes élményekkel gazdagodva térhetett vissza szálláshelyére. A program másnap délelõtt a Kõrösök Völgye Látogatóközpontban folytatódott, mely szép környezetével kiváló helyszínt biztosított a szakmai munkához. A hivatalos megnyitón a köszöntõk után, - ahol a város polgármestere Vantara Gyula is köszöntötte a résztvevõket, figyelmükbe ajánlva Békéscsaba Összegezve a három nap eseményeit elmondható, hogy kiváló szakmai elõadások mellett kellemes szabadidõs programon vehettek részt a konferencia vendégei. A békéscsabai szervezõk vendégszeretete, segítõkészsége és hozzáértése eredményeként hasznos ismeretekkel, szép emlékekkel távoztunk Békéscsabáról. Bugarszki Miklós elnök 8 ÁpolásÜgy NEMZETKÖZI HÍREK évf. 2. szám

11 Elnöki nyílt levél Az alábbiakban Hiroko Minami az ICN leköszönõ elnök asszonyának a nemzeti ápolási egyesületek elnökeihez írt nyílt levelét olvashatják. Kedves Elnök! Ahogy szolgálati idõm hamarosan lejár, szeretném megragadni az alkalmat egy utolsó elnök az elnökhöz levélre, hogy megosszam gondolataimat és a jövõre vonatkozó kívánságaimat Önökkel. Tudom, hogy valószínûleg sokukkal fogok Durbanban találkozni, de mindannyiukhoz szeretnék szólni, és fõleg azokhoz, akik nem tudnak részt venni a Délafrikai találkozókon. Az elmúlt négy év nagyon gyorsan eltelt és nehéz elhinnem, hogy hamarosan át kell adnom az elnökséget az utánam következõnek. Az elsõ gondolatom és köszönetem a Japán Ápolási Egyesületé nagylelkû támogatásukért a négy év alatt. A támogatásuk nélkül nem lettem volna képes elnöki mandátumom számos tevékenységének végrehajtására. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy gratuláljak a Japán Ápolási Egyesületnek növekedésükhöz, amely azt jelenti, hogy õk az elsõ egyesület, amelynek több mint félmillió tagja van. Ma sokkal inkább, mint annak elõtte szükségünk van erõs, jól szervezett, professzionális képviseletre. A gazdasági zûrzavarban és a világméretû influenzajárvány kitörése következtében az erõs ápolási szervezetek fogják tagjaikat támogatni, hogy minõségi ellátást nyújtsanak és biztosítsák azt, hogy az ápolók munkáját elismerjék. Ezek nehéz idõk, de az ápolók máris sokat javítottak és fognak javítani a helyzeten. Ezt biztosan tudom, mert láttam õket tevékenységük közben saját országomban földrengések és katasztrófák idején, és nagyon büszkévé tesz, amikor látom, hogy milyen elszántak, elkötelezettek és hogyan tudnak dolgozni, bármilyen körülmények között minõségi munkát végezni. Az ICN szerepköréhez tartozik, hogy a szakmát elõtérben tartsa, és biztosítsa kezdeményezései és programjai által azt, hogy az ápolók jók képzettek és jól irányítottak legyenek, elismerjék a munkájukat, és támogassák õket abban, hogy olyan környezetben dolgozhassanak, amelyik kitûnõ gyakorlathoz segít hozzá. Szolgálati idõm alatt az önökkel való számos találkozásom alkalmával a világ különbözõ pontjain nagyon megtisztelve éreztem magamat, amikor láttam, hogy mit tesznek az ápolási szervezetek az ápolókért és az ápoltakért, a kormányokkal és más érdekeltekkel folytatott munkájuk által. Látogatásaim alkalmával betekintést nyerhettem az ápolói szakma sokféleségébe nemzetközi szinten. Az ICN egy más egészségügyi szakmák, szponzorok, és kormányok által elismert és tisztelt szervezet, és továbbra is mindenki számára megbízhatónak és termékenynek kell maradnunk. Szeretném, ha mindannyian hozzájárulnának ehhez. Az önök egyéni ereje az ICN-t is erõsebbé teszi. Egy lánc épp annyira erõs, mint a leggyengébb láncszeme. A mi erõnk abban rejlik, hogy mindig képesek vagyunk az ápolók helyzetét és a róluk kialakult képet magasabbra emelni. Globális szervezetként képesek vagyunk sikereinket megosztani egymással és a szûkös idõkben támogatást kérni. Ez egy nagyon fontos aspektusa az ICN-tagságnak. A durbani találkozók alkalmat szolgáltatnak arra, hogy megmutassuk az ICN-t és az ápolói szakmát. Izgatottan várom a sok rendezvényt és programot és elõre örülök a találkozóinknak. Már megkapták a CNR találkozók háttérdokumentumait és arra bátorítom önöket, hogy alaposan nézzék õket át. Látták, hogy a CNR napirendje ismerõs ügyekkel fog foglalkozni, mint az elnökség és a CEO jelentések, pénzügyek, tagság és fórumok. Az ezekrõl szóló viták formálják az ICN szerepét, helyzetét, és munkamódját. Ezeken kívül számos olyan dokumentumot is láthattak, amelyek specifikusabb ügyekrõl szólnak: alkotmányos változások, jutalék-áttekintés, ICN-tagság és minden tagra vonatkozó javaslatok. Ezek olyan stratégiai kérdések, amelyek befolyásolják az ICN jövõjét. Az ápolási szakma vezetõiként remélem, hogy sikerül olyan új utakat találni, amely által a lehetõ legnagyobb képviseletet érhetjük el és amely változatosabbá teszi a szervezetet és megõrzi egységét és koherenciáját. A napirendbõl már látták, hogy a Tanács két félnapos zárt ülést tervezett, hogy megtárgyalja az ICN tagságra vonatkozó javaslatokat, amely válaszként szolgál majd a CNR 27-es elhatározására. Már nagyon sok visszajelzést kaptunk a Tanács jelentésének tervezetéhez. A hozzájárulásuk sokat segített a javaslat formálásában és biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan izgatottan várják a durbani tanácskozás végsõ eredményeit. A CNR felé benyújtott jelentésemben említettem, hogy arra ösztönzöm önöket, hogy személyes és szervezeti határaikon túl gondolkodjanak ennek a jelentésnek a bírálatáról. Tudom, hogy ez nem egy könnyû feladat, és mindannyian különbözõ helyzetben vagyunk. De kell, hogy gazdag képzelõerõnk legyen, és nyitottak legyünk arra, hogy más megközelítéseket is meghallgassunk. A CNR találkozó Durbanban egy egyedi pillanat, ahol szemtõl szembeni találkozásra lesz alkalmunk, és tanulhatunk egymástól, hogy új alapokat fektessünk évf. 2. szám nemzetközi hírek ÁpolásÜgy 9

12 le a jövõre nézve. Biztosítanunk kell, hogy munkánk egy olyan jövõt hoz létre, amely lehetõvé teszi az összes ápolónak a világon, hogy egy olyan egységes hangon szólaljon meg, amely üdvözli a változatosságot és a kiterjedtséget. Érdekeinktõl, szakmai gyakorlatunktól, szocioökonómiai jóllétünktõl és szabályainktól függetlenül azok a kihívások, amelyek az ápolók és a szakma elõtt állnak megoldhatóak lesznek, ha együtt tudunk dolgozni. Egy gyönyörû drágakõ szépsége abból ered, ahogyan sok-sok éle visszaveri a fényt. Egy olyan új modellt kell létrehoznunk, amelyik harmóniát teremt az élek között a világ összes ápolójának hozzájárulásával. Az ICN tagsággal és kiterjedtséggel kapcsolatos jelentés ismertetõjében már biztosan felfigyeltek olyan kérdésekre és ügyekre, amelyeket szeretnének tisztábban látni, vagy amelyekhez hozzászólnának. Arra biztatom önöket, hogy küldjék el azokat David Benton részére, aki a tanács elé fogja õket terjeszteni, és így jól felkészülve tudunk menni Durbanba, hogy hozzászóljunk ügyeikhez. Tudom, hogy a DENOSA keményen dolgozik azért, hogy sikeres legyen a CNR és a kongresszus az országukban. Már nagyon sok regisztrált képviselõnk van és tudom, hogy nagyon várják már ezt a gyûlést, amely biztosan nagyon emlékezetes lesz. Durbanban az ICN megünnepli testvéralapítványa, a Florence Nightingale Nemzetközi Alapítvány 7. évfordulóját is két olyan termékkel, amelyeket ott a helyszínen vezetnek be. Ahogy mondtam, nagyon teljes és izgalmas a programunk. Végül, ami nagyon fontos, hogy a CNR találkozó alkalmával Durbanban új Tanácsot fogunk választani. Személyes tapasztalatomon keresztül tudom, hogy milyen izgalmakkal jár a választás. Egy új elnök és Tanács fogja átvenni a felelõsséget és a kihívásokat a következõ négy évre, és fogja megvalósítani elhatározásaikat. Számomra ez az elmúlt négy év nagyon sûrû volt és nagyon gyorsan elmúlt. Megragadom az alkalmat ebben a levélben, hogy megköszönjem a kollégáimnak a Tanácsból a támogatásukat és a munkájukat. A világ különbözõ részeirõl gazdag és gyakran egyedülálló nézõpontjaik globális megoldásokat eredményeztek, amelyek az ápolási ellátásban részesülõk javát és szakmánk haladását szolgálják. Meg szeretném dicsérni az ICN munkatársait is a munkájukért és támogatásukért. Az elnököknek és az egyesületeik tagjainak pedig meg szeretném köszönni a bizalmukat, munkájukat, elkötelezõdésüket, amelyeket megjegyezéseikben, üzeneteikben és szívélyes vendéglátásukban tapasztaltam bármerre utaztam és azt a kiváltságot, hogy ennek a csodálatos szervezetnek az elnöke lehettem. Minden jót kívánok! Hiroko Minami Elnök Fordította: Szabó Viktória Elnöki üzenet Kedves EFN Tagok és Kollégák! Jó, ha tele vagyunk energiával, látjuk, ahogy nyílnak a virágok, élvezzük a napsütést, mert sok egészségüggyel kapcsolatos téma van terítéken: az Európai Parlament olvasata a javasolt határmenti egészségügyi ellátás irányelvrõl és az új zöld könyvrõl az EU-s egészségügyi munkaerõrõl, és más EU kezdeményezésekrõl az egészségügyben és az egészségügyi ellátásban. A tavaszi közgyûlésünkre meghívtuk Robert Madelint, az Európai Unió egészségügyi fõigazgatóját, hogy párbeszédet folytathassunk a jelenleg minket foglalkoztató nagyon fontos ügyekrõl. Madelin úr nagyon nyitott volt, és kifejezte, hogy az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatósága számára nagyon fontos az együttmûködés az európai ápolókkal. Azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatósága nagyon pozitív fejleménynek tartja azt, hogy az EFN általános indítványokat vezetett be, hogy támogassa az EFN tagokat a Szociális Kohéziós Alapra való pályázatukban, mert nagyon kevés pénzt fordítanak az alapból az egészségügyre. Ezért én szeretném bátorítani a nemzeti ápolási egyesületeket, hogy használják az indítványokat arra, hogy nemzeti projektekbe kezdjenek, és erõsítsék az ápolókat és az ápolást a betegek és az állampolgárok javára Európa-szerte. Végül pedig nagyon várom, hogy a fenti kezdeményezések tettekké váljanak az EU-polgárok, az ápolás és az ápolók javára. Grete Christensen EFN elnök nemzetközi hírek 1 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

13 Az évszakos, heti és napi ritmus változása szívinfarktuson átesett diabéteszes betegek körében Mátyus Anita 1, Gabara Krisztina 2, Németh Katalin 2, Pakai Annamária 2, Gazdag Levente 1 MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Intézet, Kórélettani Osztály, Budapest 2 PTE Egészségtudományi Kar Levelezési cím: Mátyus Anita MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos intézet, Kórélettani Osztály, Budapest Bevezetés A World Health Organization (WHO) adatai szerint világszerte 171 millió ember szenved cukorbetegségben, és elõrejelzéseik szerint 23-ra ez a szám megduplázódhat, elérheti a 366 milliót. Magyarországon a cukorbetegség népbetegségnek tekinthetõ, hiszen hazánkban jelenleg több mint. cukorbeteget tartanak számon. A cukorbetegségben szenvedõ embereket nagyobb mértékben fenyegetik a különbözõ szövõdmények kialakulásának a kockázataként a szív- és érrendszeri problémák, a szívinfarktus, a stroke és egyéb szövõdmények. Hazai és nemzetközi szakirodalmi áttekintés során számos szerzõ említést tesz a szívinfarktus és a stroke elõfordulásának szezonális változásáról: legalacsonyabb az esetszám nyáron, míg a legmagasabb tavasszal, illetve télen volt. A szezonális változások mellett hónaponkénti, heti és napszaki ingadozás megfigyelésérõl is beszámolnak (1-6). Az AMI tekintetében megfigyelték, hogy a cirkadián változások bizonyos alcsoportokban csökkent mértékûek vagy hiányozhatnak. Ilyen alcsoportok: a cukorbetegek, a dél-ázsiaiak, a béta blokkoló gyógyszert vagy aszpirint rendszeresen szedõk, a dohányzók és a miokardiális infarktuson már korábban átesett páciensek csoportjai (7). Vizsgálatunk célja felmérni azt, hogy van-e különbség az akut szívinfarktus szezonális, heti és napi változásában diabéteszes és nem diabéteszes betegek körében. Módszerek Retrospektív elemzést végeztünk a Magyarországon 2. és 27. között valamennyi kórházi osztályra felvett akut miokardiális infarktuson (AMI) átesett betegek (n=41.1, férfi, nõ) körében. A vizsgált betegek közül a diabéteszes betegek Az AMI évszakonkénti átlaga nem diabéteszeseknél aránya 26,8% volt. Összesen fõ, ebbõl.739 férfi és.376 nõ. A nem diabeteszes akut szívinfarktuson 1.ábra átesett 31 betegek száma 3.39 fõ, amibõl férfi és nõ volt. Az adatokat az Országos Egészségbiztosítási 29 Pénztár (OEP) adatbázisából a Betegségek 28 Nemzetközi Osztályozása (BNO I21, I22, és E1-149) 27 kódok szerint gyûjtöttük össze Statisztikai elemzés A statisztikai adatok elemzéséhez egy nem-paraméteres próbát, a Kruskal-Wallis tesz tet használtuk. tavasz Az adatok nyár feldolgozása sz SPSS statisztikai tél programmal történt. Az akut évszakok miokardiális infarktus bekövetkeztének a gyakoriságát a diabeteszes betegek és a nem-diabeteszes betegek csoportjában évszakonkénti, havi, napi és óránkénti lebontásban elemeztük. Eredmények Az akut szívinfarktuson átesett nem-cukorbetegek körében a férfiak aránya (6,1%) jelentõsen meghaladta nõkét (39,9%). A diabeteszes akut szívinfarktuson átesett betegek nemi eloszlása hasonló arányú mindkét nem esetében: 1,6% a férfiak és 48,4% a nõké évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS Esetszám A szívinfarktus elõfordulásának évszakonkénti megoszlását mutatja nem-diabeteszes betegek esetében az 1. ábra. Az évszakonkénti eloszlás tekintetében a nem diabéteszesek (n=3.39) között az AMI csúcsidõszaka tavaszra, a legkisebb esetszám nyárra esett. A különbözõ évszakokhoz tartozó esetszámok közötti különbség szignifikáns (p<,1) (p=.3) volt Az AMI évszakonkénti átlaga nem diabéteszeseknél 1.ábra tavasz nyár sz tél évszakok A szívinfarktus elõfordulásának évszakonkénti megoszlását mutatja diabeteszes betegek esetében a 2. ábra. Diabéteszes betegek körében (n=11.11) hasonló eredményeket kaptunk csakúgy, mint a cukorbetegségben nem szenvedõ páciensek esetében. Az évszakonkénti eloszlás itt is szignifikáns eredményeket mutatott (p<,) (p=.2). AMI el fordulási AMI átlaga el fordulási átlaga 14 9, , Az AMI heti megoszlása diabéteszeseknél 6. ábra A szívinfarktus Az AMI hónaponkénti elõfordulásának átlaga nem diabéteszeseknél havi megoszlását mutatja nem-diabeteszes 3.ábra a hét napjai betegek esetében a 3. ábra. Az AMI elõfordulásának hónapok közötti 3 megoszlásának vizsgálatakor gyenge szignifikáns 3 AMI esetszám óránkénit megoszlása különbséget 2Diabéteszes és találtunk nem Diabéteeszes csak betegek (p=.48) körében a hónapok 2 (n=41.1) közötti eloszlás tekintetében a nem diabeteszes 1 7. ábra betegek 1 esetében. 1 11, 11 1, 1 Az AMI évszakonkénti átlaga diabéteszeseknél 2.ábra hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap tavasz nyár sz tél április május június évszakok július hónap augusztus szeptember október november december ÁpolásÜgy Esetszám 11 11, 11 1, 1 9, 9 8, Az januá

14 él tél él él él 22: at t t 23: 23: 23: vasárnap vasárnap Esetszám 9 vasárnap Esetszám Esetszám AMI el fordulási átl AMI el fordulási átlaga 1, 1 9, 11, , 1, tavasz nyár sz tél évszakok A szívinfarktus elõfordulásának hónaponkénti megoszlását Az AMI mutatja hónaponkénti diabeteszes átlaga diabéteszeseknél betegek esetében Az AMI hónaponkénti átlaga a 4. ábra. Az AMI elõfordulása 4.ábranem diabéteszeseknél diabeteszesek körében 3.ábra és a hónapok kapcsolata között hónap nincs szignifikáns 12 összefüggés (p=.1). AMI AMI el fordulási el fordulási átlaga átlaga 9, Az AMI évszakonkénti átlaga diabéteszeseknél 2.ábra 9 Az AMI hónaponkénti átlaga nem diabéteszeseknél 8, Az AMI 3.ábra tavasz évszakonkénti nyár átlaga diabéteszeseknél sz tél 2.ábra évszakok , Az AMI hónaponkénti átlaga nem diabéteszeseknél 1, 3.ábra , , 1 tavasz nyár hónap sz tél évszakok április május június július augusztus szeptember október november december április május június július augusztus szeptember október november december április április május május június június július július augusztus augusztus szeptember szeptember október október november november december december április május június július augusztus szeptember október november december hónap Az AMI heti megoszlása nem diabéteszeseknél. ábra Az AMI hónaponkénti átlaga diabéteszeseknél 4.ábra hónap A szívinfarktus 1 2 Az AMI heti megoszlása elõfordulásának nem diabéteszeseknél heti megoszlását 1mutatja nem diabeteszes betegek esetében 8 6. ábra az 1. 4 ábra. A nem diabéteszeseknél az AMI tekintetében 2 szignifikáns különbség van a hét napjai 3 3 között p<.1 (p=.). A szívinfarktus morbiditásának heti csúcspontja a hét elsõ napjára, hétfõre 2 hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 2 a hét napjai esik, és folyamatosan csökkenõ tendenciát mutat a 1 vasárnapi nappal bezárólag. A hétvégén erõteljes 1 hónap csökkenés látható Az AMI hónaponkénti átlaga diabéteszeseknél 4.ábra április május június hónap A szívinfarktus elõfordulásának heti megoszlását mutatja diabeteszes betegek esetében a 6. ábra A diabéteszes betegek esetében is szignifikáns különbség van a hét napjai között p<.1 (p=.) július augusztus szeptember október november Esetszám december Az hétf AMI heti keddmegoszlása szerda csütörtök nem diabéteszeseknél péntek szombat vasárnap. a ábra hét napjai hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap a hét napjai az AMI tekintetében tavasz hétfõi nyár csúccsal sz és szombat tél évszakok vasárnapi mélyponttal Az AMI évszakonkénti átlaga nem diabéteszeseknél 1.ábra Az AMI heti megoszlása diabéteszeseknél 6. ábra hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap a hét napjai Az AMI heti megoszlása diabéteszeseknél 6. ábra A szívinfarktus AMI esetszám elõfordulásának óránkénit megoszlása napi megoszlását Diabéteszes 14 és nem Diabéteeszes betegek körében mutatja a 12diabéteszes és a nem diabeteszes betegek (n=41.1) esetében 1 a 7. ábra. 7. A ábra napi ritmus esetében szintén szignifikáns 8 1 eredményeket kaptunk az összes esetszám tekintetében. A csúcspont a délelõtti órákra esik 9-11 óra között, míg a legalacsonyabb érték 2 az éjszakai órákban mutatkozik a diabéteszes 9 és a nem diabéteszes hétf betegek kedd szerda körében csütörtök is péntek (p<,1). szombat vasárnap : 1: 2: 3: 4: : 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 1: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: Esetszám AMI nincs Diabétesz a hét napjai AMI esetszám óránkénit megoszlása Diabéteszes és nem Diabéteeszes betegek körében (n=41.1) 7. ábra AMI és van Diabétesz : 1: 2: 3: 4: : 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 1: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: AMI nincs Diabétesz AMI és van Diabétesz Következtetések Az akut szívinfarktus elõfordulásának tekintetében következtetésként elmondható, hogy a vizsgálatunkkal jellegzetes szezonális, havi, heti és napi ritmust tudtunk kimutatni. Az elõzetes várakozásunkkal és más országokban tapasztaltakkal ellentétben, nem volt jelentõs eltérés Magyarországon a 2-27 közötti idõszakban a diabéteszes és nem diabéteszes betegek között. A nem diabéteszes páciensek esetében az akut miokardiális infarktus (AMI) csúcsidõszaka tavaszra, a legkisebb esetszám nyárra esett az évszakonkénti eloszlás tekintetében. A különbözõ évszakokhoz tartozó esetszámok közötti különbség szignifikáns (p<,1) volt. A hónapok szerinti megoszlásnál nem volt kimutatható erõs szignifikancia (p=,48). A legmagasabb AMI esetszámok májusban és a többi tavaszi hónapban, a legalacsonyabbak augusztusban fordultak elõ. Az AMI morbiditás heti csúcspontja a hét elsõ napjára hétfõre esett és a hét folyamán csökkenõ tendenciát mutatott a vasárnapi nappal bezárólag (p<,1). Az AMI morbiditás napi (cirkadián) ritmusának esetében szintén szignifikáns eredményeket kaptunk a délelõtti órákban 9-11 óra között volt a legtöbb esetszám, míg a legkevesebb érték az éjszakai órákban mutatkozott (p<,1) Esetszám Esetszám , , 1 1 9, 9 8, Az AMI hónaponk Az AMI hó Az AMI évszako tavasz április Az AMI hónapo Az AMI het április Az AMI heti meg hétf ke hétf kedd 12 ÁpolásÜgy ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 2. szám

15 A diabéteszeses betegek körében a várt csökkent mértékû cirkadián heti és szezonális változás az akut miokardiális infarktus tekintetében nem igazolódott be. Az évszakonkénti AMI eloszlás a tavaszi megnövekedett száma náluk is szignifikáns eredményeket mutatott (p<,). Az AMI elõfordulása diabeteszesek körében és a hónapok kapcsolata között nincs szignifikáns összefüggés (p=.1). A heti AMI morbiditási ritmus viszont náluk is szignifikáns (p<.1) volt hétfõi magas kezdõ esetszámmal, és hétvégi mélyponttal. Az AMI napi ritmusa a diabéteszesek esetében is hasonló eredményt adott, mint a nem diabéteszesek csoportjában: délelõtt 9-11 órás csúccsal (p<,1). Az ennek hátterében lévõ okok felderítéséhez szükségesnek véljük, hogy a páciensek plazma-glükóz szintjének a változását és a cukorbetegség megfelelõ kezelését jelzõ hemoglobin A1c szintjét is vizsgáljuk. Nagyon fontos a diabéteszes betegek esetében a szövõdmények és az életminõség romlás kialakulását késleltetni vagy megakadályozni, így a várható élettartamukat akár 1-1 évvel is meghosszabbíthatjuk a plazma-glükózszint megfelelõ beállításával, melyben az egészségügyi teamnek is, az ápolónak, a dietetikusnak, az orvosnak, stb. igen fontos szerepük van év között malig nus tumorok okoz ta halálozás évf. 2. Magszám yarors z ág on, 2. ábra ÁPOLÁSKUTATÁS Irodalom: 1. Kriszbacher I., Czopf L., Bódis J. Sesonal variation int the occurence of acute myocardial infarction in Hungary between Int. J.Cardiol. 27. Nov Répásy I., Kriszbacher I., Vas B., Vas G., Bódis J. A szívinfarktus elõfordulásának szezonalitása nõknél Magyar Nõorvosok lapja 27, 7: Dermot F. Reilly; Elizabeth J. Westgate; Garret A. FitzGerald: Peripheral Circadian Clocks in the Vasculature, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 27; 27: Csoboth Ildikó, Varga Andrea, Gazdag Levente, Bódis József, Kriszbacher Ildikó Átmeneti iszkémiás agyi keringészavar elõfordulásának szezonalitása Magyarországon. Magyar Epidemiológia 27.4;1:43-.. Spielberg C., Falkelhahn D., Willich S. N., Wegscheider K., Voller H. Circadian, day-of-week and seasonal variability in myocardial infarction: comparison between working and retired patients. A. Heart J. 1996; 132: Kriszbacher I., Bódis J., Paska T., Sipos E., Boncz I. A hét elsõ munkanapján lehet a tartós stressz a szívinfarktus gyújtószikrája. Magyar Epidemiológia 28, 4 (3-4): Attenuation or absence of circadian and seasonal rhythms of acute myocardial infarction. Sayer JW, Wilkinson P, Ranjadayalan K, Ray S, Marchant B, Timmis AD. Heart. 1997;77: Megküzdési mechanizmusok 77 malignus 77 betegségekben szenvedô pácienseknél Németh Katalin, Karamánné Pakai Annamária, Szalai Tamásné, Dér 76 Anikó, Pálfiné Szabó Ilona, Oláh András, Kornya László, Tiringer István Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Doktori Iskola, 7621, Pécs, Vörösmarty u 4., Bevezetés Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján a bejelentett új daganatos esetek száma növekvõ tendenciát mutat (21. év 76231/fõ, 26. év 77389/fõ). (1. ábra) A morbiditási ráta éves periódusban a malignus megbetegedéseknél megközelítõleg állandó tendenciát mutat, addig hazánkban a haláloki statisztika elsõ helyén álló szív és érrendszeri megbetegedések közül az akut miokardiális infarktus morbiditási értékei a téli és tavaszi idõszakban a legmagasabbak (1, 2) Új dag anatos es etek s z ám a ábra év között bejelentett új dagantos esetek száma Magyarországon, 1. ábra Évek Új dag anatos es etek s z ám a Daganatos halálozási trendünkben Évek kismértékû csökkenés látható (21. év fõ/év, 26, év fõ/év), (2. ábra) de nemzetközi felmérés alapján Európában férfiaknál az elsõ, nõknél pedig a második helyen állunk a daganatos halálozások gyakoriságában. (3) 2. ábra év között bejelentett új dagantos esetek száma Magyarországon, 1. ábra Malig nus dag anatok miatti haláloz ás év között malig nus tumorok okoz ta halálozás Mag yarors z ág on, 2. ábra Évek A daganatos betegek kezelhetõségét több tényezõ A minta coping mechanizmusainak megoszlása befolyásolja: a daganat szövettani N= típusa, a felismerés, beavatkozás/kezelés idõpontja, milyensége, a beteg életkora, általános állapota, 4,1 viszonyulása saját 3,beteg- ségéhez, coping 2,4 (megküzdés) potenciál dimenzióinak 4 3,7 2,8 3 minõsége, egyéb társbetegségei, premorbid és aktuális 2 pszichoszociális jellemzõi. (4.) gyakoriság 1 Depressz Aktív Elterel Vallás Bagatelliz A megküzdés típusa ÁpolásÜgy 13

16 A megküzdést vizsgáló kutatások fejlõdése során a coping fogalmi meghatározása változott, legtöbbet idézett meghatározása Richard Lazarustól származik. Megküzdésnek tekinthetõ minden olyan kognitív vagy viselkedéses erõfeszítés, amellyel az egyén azokat a külsõ vagy belsõ hatásokat próbálja kezelni, amelyeket úgy értékel, hogy azok felülmúlják, vagy felemésztik aktuális személyes erõforrásait. (). A coping kutatás feladata, hogy leírja azokat a szabályozó folyamatokat, melyek az emberek fenyegetettség, és veszteség feldolgozása során alkalmaznak, hogy egy új egyensúlyt hozzanak létre. A rákbetegség diagnózisának közlése, megalapozhatja a distressz (káros stressz) kialakulását, de a hatékony coping eljárások megengedik a személynek, hogy valamilyen formában megküzdjön a fenyegetõ helyzettel. A daganatos beteg számára a rákos betegség magyarázatra szoruló tény, hogy élettörténetébe illeszthesse, annak értelmet és jelentést találjon. Ezáltal a betegség számára szubjektívebbé és kontrolálhatóbbá válik. Ebben a folyamatban két alapvetõ motívum az emocionális túlterheltség elkerülése és a realitástól való túlzott eltávolodás elkerülése, azért, hogy a személyiség stabil maradjon. Ha a két motívum között az ingadozás csekély, a trauma integrációjához vezet, így új egyensúly alakulhat ki. (.) Remisszióban lévõ daganatos betegek a coping mechanizmusok során eljuthatnak arra a szintre, hogy kontrolláltan és behatóan foglalkoznak egészségi állapotukkal, rendszeresen járnak kontrollra, és nem foglalkoznak betegségükkel (6.) Jelen munka célja, hogy összefüggéseket keressünk a daganatos betegség érzelmi feldolgozása a betegek emocionális állapota és az alkalmazott coping mechanizmusok között nemek szerinti differenciációban. Betegek és módszerek Retrospektív vizsgálatunkat 2. évben végeztük Pécsett az Általános Orvosi Kar Urológiai Klinikáján és Onkoterápiás Intézetében. Keresztmetszeti felmérésünkben páciens vett részt, akik malignus daganatos megbetegedésük miatt kemoterápiás kezelést kaptak illetve sugárterápián vettek részt. Megoszlásuk a daganat típusa szerint malignus gastrointestinalis tumorban szenved (12), urogenitalis tumorban (12), nõi mammatumorban és nõgyógyászati tumorban (1) fõ, egyéb rákbetegséget tumor pulmonalis (4), fej-nyak tumor (4), és vérképzõszervi tumor (3) fõnél diagnosztizáltak. Vizsgálatunk során a betegeink standardizált kérdõívekbõl álló csomagot töltöttek ki, önkitöltõs és anonim módon. Betegség-feldolgozásra (megküzdésre) vonatkozó kérdõívet (FKV-LIS) Freiburgi betegség-feldolgozási kérdõív (Muthny F. A., 1989) (7), egy a pszichológiai állapotukat (szorongást, depressziót) mérõ kérdõívet (HADS) Kórházi Szorongás és Depresszió Kérdõív (Zigmond A.S., 1983), (8) és egy az életminõségüket mérõ kérdõívet (EORTC- QLQ-3) ez utóbbi nemzetközi kutatásokban is résztvevõ páciensek életminõségének megállapítására kifejlesztett egységes rendszer (Aronson, 1996) (9). Ezen felül az alapvetõ pszichoszociális és medicinális (betegségükkel és kezelésükkel kapcsolatos) adatokat kérdeztük meg (a kérdõívek kitöltése kb. 3-4 percet vett igénybe). Megküzdés vizsgálata a 3 tételt tartalmazó Freiburgi betegség-feldolgozási kérdõívvel történt. A kérdõív -ös skála mentén (1-es egyáltalán nem, az -ös érték pedig kifejezetten jellemzõ a betegre) vizsgálja a megküzdési mechanizmusokat mint depresszív, rezignált megküzdés, aktív, problémaorientált megküzdés, figyelemelterelés, önbátorítás, értelemkeresés, vallás és bagatellizálás, vágy teljesítõ gondolkodás. A szorongás és depresszió mérése a 14 tételt tartalmazó Kórházi Szorongás és Depresszió kérdõívvel történt. A vizsgálati adatok statisztikai feldolgozását SPSS.11 for Windows programmal végeztük, ANOVA táblázatok statisztikai elemzése és Spearman s rho korrelációs vizsgálatok segítségével vizsgáltuk adatainkat. A szignifikanciaszintet p, mértékben határoztuk meg. Eredmények A betegek szociodemográfiai adatai az alábbiak. A betegek között 29 nõ és 21 férfi volt. Életkor szerint három korcsoportot alkottunk: 1. csoport : 18 és 1 év közöttiek 2. csoport: 2-6 év között és a 3. csoport 6 év felettiek alkották. Átlagéletkor 9 év (27év -76 év, SD:9) házasságban élt 43 fõ, özvegy: 6 fõ, egyedül élt 1 fõ. Végzettségük szerint alapfokú végzettségû 19 fõ, középfokú végzettségû 19 fõ, felsõfokú végzettségû 12 fõ volt. Betegséggel kapcsolatos adatok: a diagnózisközlés óta eltelt idõ 1 páciensnél hónap alatti, 19 páciensnél -12 hónap közötti, 16 páciensnél pedig 12 hónap feletti. Primer tumor miatt a mintánkból 34 fõt kezeltek, recidiva miatt 16 fõt. 24 betegünknek nem volt metastasisa, 13 betegnek nyirokcsomó áttét, 13 fõnél pedig távoli áttét volt kimutatható. Családi anamnézisüket tekintve 31 páciensnél nem volt rákban szenvedõ hozzátartozó a családban, 19 fõnél igen. Mentális anamnézisük alapján 18 betegnek volt már életében legalább egy depressziós epizódja Volt-e korábban olyan idõszak az életében, amikor legalább 2 hétig lehangolt, érdektelen volt? kérdésre igennel válaszolók közül 9 páciens kettõnél több depressziós epizódról számolt be. A 18 beteg közül 13-an antidepresszáns kezelésben is részesültek A vizsgált populáció körében a megküzdésnek típusát mértük fel: depresszív, aktív, figyelemelterelõ, vallás és értelemkeresés, bagatellizálás. A két leggyakoribb megküzdési mechanizmus átlag számítás alapján az aktív, és a figyelemelterelõ megküzdés (3. ábra). 14 ÁpolásÜgy ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 2. szám

17 Malig nus dag anatok haláloz ás Évek gyakoriság ábra A minta coping mechanizmusainak megoszlása N= 2,4 4,1 A Spearman s rho korrelációs vizsgálat alapján a bagatellizálás és a depresszív megküzdés szorosan korrelál (p=,8), ennek lehetséges magyarázata, az a plasztikus összefüggés, mely szerint, akiknek korábban volt depresszív idõszakuk nem képesek a hatékony coping mechanizmusok kivitelezésére, hárítják, és tompítják az aktuális problémákat. Szintén korreláció mutatható ki a figyelemelterelõ és az aktív megküzdés között (p=,18), ez a betegek tudatos törekvése miszerint aktuális problémájukon kívül egyéb, nem a betegséggel kapcsolatos történésekre is próbálnak figyelni, ez adaptív copingnak minõsül. Nagyon szoros a korreláció az aktív és a vallás, értelemkeresés megküzdés között (p=,38). Az értelemkeresésében a vallás, és az igyekeztem a betegségemben értelmet keresni mint cél jelenhet meg. A vallás és értelemkeresés szintén korrelál a figyelemelterelõ megküzdéssel, (p=,21) melyek kognitív megküzdési formáknak tekinthetõk. Vizsgáltuk, hogy a betegek korábbi depressziós anamnézise milyen coping potenciálok kialakulását indukálja. 18 személy vallotta, hogy korábban volt olyan idõszak az életében, amikor legalább két hétig lehangolt, érdektelen volt. Az ANOVA táblázat statisztikai elemzése alapján a mintának ezt a részét a depresszív megküzdés és a bagatellizálás jellemezte. Azoknál, akik korábbi depresszióról számoltak be, a depresszív coping kifejezettebb (p=,3). A leginkább szorongó pácienseknél fordult elõ leggyakrabban a depresszív coping. A vallás és értelemkeresés szintén a szorongóknál a kifejezettebb. Minél több depressziós tünete van a páciensnek, annál inkább jellemzi a rezignált megküzdés. Ezek nem minõsülnek hatékony coping mechanizmusoknak, a diagnózis tompítása, és a betegség bagatellizálása rontja a prognózist. A nem és a megküzdés típusa között szignifikáns összefüggést találtunk. A depresszív és bagatellizáló megküzdés a férfiaknál kifejezettebb (p=,13). Az életkor is befolyásolja a depresszív megküzdést, a 6 év fölötti betegeknél kevésbé kifejezett. A vallás, értelemkeresés az általános iskolai és a felsõfokú végzettségûeknél gyakrabban fordult elõ, mint a szakmunkás és középfokú végzettségûeknél. 3,7 Depressz Aktív Elterel Vallás Bagatelliz A megküzdés típusa 2,8 3, Akiknek nyirokcsomó és távoli metasztázisuk van, azoknál a depresszív coping kifejezettebb. Azon betegeknél, akiknek szûkebb családjában volt rákos betegség, magasabb szintû az aktív megküzdés; akiknél nem fordult elõ a családban, azoknál alacsonyabb szintû. Megbeszélés Ez az áttekintõ tanulmány fõs mintán vizsgálta a malignus tumorban szenvedõ betegek szorongás és depresszió szintjét, és a betegséggel kapcsolatos megküzdési mechanizmusaikat. Vizsgálatunk eredménye alapján a megküzdési mechanizmusok elsõ helyére az aktív megküzdés került. Második helyen nõknél az figyelemelterelés, férfiaknál a bagatellizálás áll. Harmadikként férfiaknál a figyelemelterelés, nõknél a bagatellizálás dominált. Negyedik helyen a vallás, értelemkeresés és ötödik helyen a depresszív megküzdés szerepel. A problémaközpontú megküzdés módok a helyzetre irányulnak (rosszindulatú daganatos megbetegedés) és feladatorientáltak, az érzelemközpontú megküzdés (pl. feszültség levezetése túlzott evéssel, ivással, nyugtatók, altatók szedése, feszültség levezetése mások hibáztatásával,) akkor segíthet a lelki egyensúly helyreállításában, ha a helyzet aktív befolyásolására nincs mód és az énnekmeg kell akadályozni a negatív érzések elhatalmasodását. Egészséges nõi populáción a kor elõrehaladtával az érzelmi orientált megküzdés emelkedést mutat, férfiaknál ez inkább csak az idõsebb korosztályra jellemzõ (1). Több kutató mutatott ki összefüggéseket a megküzdési stílus, a betegség-feldolgozás és a túlélési idõ kapcsolatában. Emlõrákon átesett páciensek megküzdési stratégiáit mérték fel a mûtét után három hónappal, majd, 1 és 1 év múlva, vizsgálták a túlélés és recidíva arányokat a különbözõ megküzdést mutató csoportokban. Az aktív megküzdéssel és a tagadással jellemezhetõ csoportok túlélési mutatói felülmúlták a sztoikus elfogadó és depresszióval reagáló társaikat (11). Mellrákos nõk esetében a reménytelenség érzése, a tehetetlenség több mint másfélszeresére emelte a recidíva kialakulásának esélyét, és a klinikai szinten kimutatható depresszió a betegek mortalitását háromszorosára emelte (12). Angliai vizsgálatok alapján a daganatos betegek 2-% szenved a distressz valamilyen formájában az erõsen depressziós betegeknél teherként jelenik meg az újfajta magatartások elsajátítására való törekvés a tünetek és a szorongás csökkentésével kapcsolatban (13). Újonnan diagnosztizált rákos betegeknél két héttel a diagnózisközlés után 1,2%-ban, két hónappal késõbb 46,7%-ban mutatható ki klinikai szintû depresszió. Ahhoz, hogy a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõk drámaian magas halálozási arányán csökkenteni tudjunk, jól szervezett munkára, hatékony megelõzésre, megfelelõ tárgyi körülményekre és jól képzett, motivált, holisztikus szemléletû szakemberek együttmûködésre van szükség (4.) évf. 2. szám ÁPOLÁSKUTATÁS ÁpolásÜgy 1

18 Mellrákkal diagnosztizált betegeket hónappal illetve 6 évvel a diagnózisközlés után kérdezett meg a jövõrõl, testi korlátokról, fájdalomról, családtagokkal, barátokkal való viszonyukról. A jövõtõl való félelem a 3. és a 7. hónapig csökkent, de a többi mérési idõpontban emelkedést mutatott. A családdal, barátokkal való kapcsolattartást nagyon mérsékeltnek, alacsony szintûnek ítélték meg a betegek. A diagnózisközlés utáni évek stresszesnek mondhatók, fõleg azoknál, akiknél újabb rákos állapot jelentkezik (13). Korai stádiumú rákos betegeket vizsgálva a preoperatív distressz hosszabb túlélést és recidívamentes idõszakot jelzett elõre a megküzdési stratégiákat három hónappal a mûtét után vizsgálva egyedül az aktív tagadás jelzett elõre jobb prognózist (6). Az eredmények összhangban vannak a megküzdés folyamat gyászreakció modelljével, ami alapján a súlyos betegség feldolgozása során a kezdeti intenzív negatív érzelmek a distresszt jelzik, e folyamat lezárulása után a beteg pszichés állapota stabilizálódik, korábbi stressz állapota enyhül, figyelmét a jövõ újrarendezésére fókuszálja (). A rákos megbetegedések egyes formái pl. emlõrák nem csupán elõfordulási gyakorisága, hanem vezetõ haláloki szerepe miatt is jelentõs. Hatékonyabb onkopszichológiai intervencióra, teamek közötti együttmûködésre, eredményesebb prevenciós tervek kidolgozására és a kliensek egészség magatartásának növelésére van szükség a jövõben (14, 1). Adott témában a longitudinális prospektív vizsgálatok validabb eredményeket adhatnak, mert a betegségtudattal viszszatekintve az életesemények negatívabbnak, a gondok jelentõsebbeknek tûnhetnek. Irodalomjegyzék 1. Kriszbacher I, Boncz I, Koppán M, Bódis J. Seasonal Variations in the Occurrence of Acute Myocardial Infarction in Hungary between Int J Cardiol, 27, nov Répásy I, Kriszbacher I, Vas B, Vas G, Bódis J. A szívinfarktus elõfordulásának szezonalitása nõknél Magyar Nõorvosok Lapja 27, 7: Bray F, Sankila R, Ferlay J, Parkin DM. Estimates of cancer incidence and mortality in Eurrope in 199. Eur. J. Cancer 22, 38: Riskó Á. A test a lélek és a daganat, Pro Renovanda Cultura Hungariea Alapítvány, Budapest, Tiringer I Megküzdés (coping). In Kállai J, Varga J, Oláh A Egészségpszichológiai a gyakorlatban, Medicina, Budapest, Dean C, Surtees PG. Do psychological factors predict survival in breast cancer? J. of Psychosomatic Research 199, 13: Muthny F. A. Freiburger Fragebogen zur Krankenheitsverabreitung. FKV-LIS Hogrefe, Zigmond A.S.- Snaith R.P. Hospital Anxiety and Depression Scale /HADS/ Acta Psychiatr. Scand. 1983, 67: Aronson N.K et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Modular approach to QLQ Assessment in Oncology: An Update. In: Spilker Bert, Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials Kovács M, Jakab E, Kopp M. Középkorú és idõs nõk lelki egészsége, TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 22, Greer S, Mooris T, Pettingale K. Psychological response to cancer: effect on outcome, Lancet, 1979, 2: Watson M et al. Influence of psychological response on survival in breast cancer: a population based cohort study, Lancet 1999, 34: Given C, Given B, Rahbar M, Jeon S, Mccorkle R, Cimprich B, Gallecki A, Kozachik S, Deros D. Does a symptom management intervention affect depression among cancer patiens results from a clinical trial, Psycho- Oncology 13: , Kriszbacher I, Bódis J, Paska T, Sipos E, Boncz I A hét elsõ munkanapján lehet a tartós stressz a szívinfarktus gyújtószikrája Magyar Epidemiológia 28, 4(3-4): Betlehem J, Kriszbacher I, A szervezett lakossági emlõszûrõ vizsgálatok áttekintése Egészségügyi gazdasági Szemle 28, 6:76-79 XI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és VI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 29. szeptember AKCIÓ az Egészségügyi Minisztérium az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége és az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet támogatásával Amennyiben Ön kifizeti szakdolgozói részvételi díját és egy éjszakányi szállását, a második éjszakát és a szombati ebédet a Kongresszus állja.* A részletekért keresse fel honlapunkat: *Az akciós részvételt a Kongresszus korlátozott számban, a jelentkezések sorrendjében tudja biztosítani. ÁPOLÁSKUTATÁS 16 ÁpolásÜgy évf. 2. szám

19 Tartalomjegyzék Elnöki beköszöntõ 1. oldal A Magyar Ápolási Egyesület Ünnepi Ülése Budapesten 2. oldal Akikre büszkék vagyunk 3. oldal Ápolók Nemzetközi Napja Vas megyében 4. oldal Ápolók Nemzetközi Napja Zala megyében. oldal A Közép-magyarországi Régió II. Tudományos Napja 6. oldal Konferencia a Duna Partján Pszichiátriai Konferencia, Baja 7. oldal Szociális Konferencia Békéscsabán 8. oldal Hiroki Minami nyílt levele 9. oldal Elnöki üzenet 1. oldal Az évszakos heti és napi ritmus váltakozása szívinfarktuson átesett betegek körében 11. oldal Megküzdési mechanizmusok malignus betegségben szenvedõ pácienseknél 13. oldal Impresszum ISSN Technikai adatok: méret: A/4 oldal; terjedelem: min oldal borító, belív: 8 g volumenizált mûnyomó; borító: 2 g matt mûnyomó, fóliázva, nyomtatás: ofszet; színek száma: 4 + 4, rácssûrûség: 6 I/cm (12 Ipi); kötészet: irkatûzve, terjesztés: országos. Megjelenés: évente 4 alkalommal Hirdetésfelvétel: Medical Marketing Group 6 Kecskemét, Domby Lajos u. 2.III./ 11. Tel: Fax: A Magyar Ápolási Egyesület továbbképzõ és tájékoztató kiadványa Szerkesztõség: 188 Budapest, Vas u. 17. Tel.: , Tel./Fax: Felelõs kiadó: Bugarszki Miklós, elnök Alapító fõszerkesztõ: Mucha Márkné Szakmai fõszerkesztõ: Bugarszki Miklós, elnök Állandó szerkesztõ bizottsági tagok: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Dr. Téglásyné Bácsi Mária, Kovács Nikolett, Németh Gyuláné, Tunyi Tünde Kiadja: A Magyar Ápolási Egyesület Technikai kiadó: Medical Marketing Group Felelõs vezetõ: Varga Zsolt István Mobil: Nyomda: PRINT CITY KIADÓ ÉS NYOMDA Kft. 17 Budapest, Asbóth u. 1. félemelet Tel./Fax: , , Grafika, tervezés, tördelés: Kovács Tímea Korrektor: Bugarszki Miklós, Mihály Éva, Németh Gyuláné A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget. Kéziratot és fotót, elektronikus úton küldött anyagokat, filmet nem õrzünk meg és nem küldünk vissza évf. 2. szám ÁpolásÜgy 17

20 Magnézium Tartalmú Természetes Ásványvíz Természetes Jódtartalommal*

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Kedves Olvasók! A tavasz elmúltával a nyár elején, de még a nyári szabadságok előtt igyekszünk tájékoztatást

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Elkezdődött egy új év, mögöttünk a GYEMSZI ETI Főigazgatóság 50. jubileumi esztendője, mely egy korszakot zár le és egy újat nyit! Beszámolónkban olvashatnak

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA ISPOTÁLY 2004. július A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK LAPJA Szántóné Kolumbusz Judit (balról) átveszi kitüntetését az ápolók napján Évadnyitó majális Domboriban (képes tudósításunk

Részletesebben

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 1. szám 2012. április Lapunk T A R T A L O M Körképek telephelyeinkrõl: A mezõkövesdi Mozgásszervi

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak!

A mi. Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! A mi Borsod-Abaúj Z- emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XIV. évfolyam 3. szám 2013. december Lapunk T A R T A L O M Ünnepváró gondolat Kitüntetettek Interjú Dr. Karosi Tamás

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. Zala Volán Zrt. Zalaegerszeg

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. Zala Volán Zrt. Zalaegerszeg Fresenius Kabi Hungary Kft. MediFood Hungary Kft. Salus Kft. Mediq Direkt Kft. Izotóp Intézet Kft. Zafír Press Replant-Cardo Kft. TÜSKE PINCE Zalaegerszegi Kistérségért Nonprofit Kft VÁROSGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért

Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK XLIV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA Történelmi alapokon a Jövő Egészségéért EGER 2013. június 27-29. Kiemelt támogatók: Mölnlycke-Health Care Kft Hartmann-Rico Hungaria Kft Bella-Hungária

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora. Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora

Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora. Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora A KONGRESSZUS KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI Medis Hungary Kft. a kongresszus kiemelt szponzora Immunal Kft. a kongresszus kiemelt szponzora Salus Kft. Novotrading-Medical Kft. Zafír Press Richter Gedeon Mediq

Részletesebben

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29.

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29. E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, 2013. június 27-29. Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út 1-3. 1 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh

Részletesebben

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. december

A MI KÓRHÁZUNK. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai. 2009. december A MI KÓRHÁZUNK Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2009. december Évzáró interjú a Főigazgató asszonnyal Semmelweis-díj Jánosi professzornak Bemutatkozik az Általános

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben