FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com"

Átírás

1 Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról Készítette: Vincze Mária intézményvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 02.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Földes Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Földesi Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata január 01. napjától biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatási feladatait. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról készült beszámolóját jóváhagyni szíveskedjen. Földes, március 25. Tisztelettel: Vincze Mária intézményvezető

3 3 I. Az intézmény bemutatása Földes Nagyközség Önkormányzata 1997-ben a Szociális Szolgáltató Központot azért hozta létre, hogy általa elláthassa a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos feladatait (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) ban hozzácsatolt az intézményhez egy telephelyet abból a célból, hogy az évi XXXI. Tv-nek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról eleget téve, létrehozza a Gyermekjóléti Szolgálatot ben az évi szociális törvénynek megfelelve, ugyancsak ezen intézményen belül létrehozta a Családsegítő Szolgálatot is július 01. naptól társulási megállapodás alapján a Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláson belül mikro központtá alakulva a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el december 20. naptól társulási megállapodás alapján a Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláson belül mikro központtá alakulva a támogató szolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el január 01. naptól a társult települések képviselő-testületei intézményfenntartó társulást alakítottak melynek neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ, amelyen keresztül ellátta a gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítő szolgáltatással, támogató szolgáltatással, nappali ellátáson belül az idősek klubjával, a házi segítségnyújtással és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A társuló önkormányzatok Képviselő-testületei határozataikban kinyilvánították azon szándékukat, hogy a társulás által biztosított nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátását június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik és július 01. napjától a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 65/C -ban foglalt Támogató Szolgáltatást biztosítják Földes-Bihartorda és Biharnagybajom települések vonatkozásában. A társulás által közösen fenntartott intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ január 01-től Földes, Bihartorda közigazgatási területein biztosított a támogató szolgáltatás január 12-től az intézmény neve: Földesi Szociális Szolgáltató Központ július 01. naptól kezdődően Bihartorda közigazgatási területén feladatellátási megállapodás keretében történik a támogató szolgáltatás biztosítása.

4 4 II. Személyi feltételek A Támogató Szolgálat működéséhez szükséges személyi feltételek a jogszabály által előírt létszám-, illetve képesítési előírásoknak megfelelően biztosítottak. - 1 fő szolgálatvezető - felsőfokú szociális alapvégzettség-szociálpedagógus Vincze Mária, - 2 fő személyi segítő - szociális gondozó, és ápoló Rusznyákné Szabó Éva, Győri Mónika - 1 fő gépkocsivezető Pércsi István. A vezetői, személyi segítői a gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított négy hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati speciális képzésre és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie. A képzéseket minden dolgozó sikeresen elvégezte, egy dolgozónk ebben az évben teljesíti a képzést. Az elmúlt évben Rusznyákné Szabó Éva önkéntes alapon a SINA-HBME által szervezett A1 Jelnyelvi Kommunikációs Tanfolyam megnevezésű tanfolyamot jól megfelelt eredménnyel teljesítette. Részt veszünk továbbképzéseken, szakmai előadásokon, tanfolyamokon. A Szolgálat munkatársai megbízható, precíz, lelkiismeretes munkavégzésükkel segítik az intézmény hatékony működését, valamint a hozzánk forduló emberek mindennapjainak jobbá tételét. III. Épület és tárgyi feltételek Székhelyünk Földes, Rákóczi u. 5. sz. alatt található. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálata szintén ebben az épületben biztosítja szociális alapszolgáltatásait (étkeztetés, nappali ellátás /idősek klubja, demens ellátás/, házi segítségnyújtás) ben sikeres pályázati forrás mellett, lehetőség nyílt az akadálymentesítési előírásoknak megfelelő épületfelújításra illetve munkavégzésünket segítő tárgyi eszközök (irodai bútorok, számítógép, szolgálati kerékpárok) beszerzésére. Ugyanebben az évben a Támogató Szolgálatok részére meghirdetett fejlesztési pályázaton gépkocsi eszközbeszerzésre (navigációs térképszoftver, biztonsági gyermekülés), valamint informatikai fejlesztésre, eszközbeszerzésre (nyomtató, notebook, operációs rendszer, pendrive, mobiltelefonok) nyertünk befogadást. Összességében elmondhatom, hogy munkánkat szép, modern környezetben, megfelelő technikai felszereltség mellett végezhetjük. IV. Működés, finanszírozás módja A 2009-es év a működési feltételek vonatkozásában is jelentős változást hozott. Az addigi normatív támogatás helyett, pályázat útján befogadott, feladategységek után járó állami támogatással történik a Támogató Szolgálatok működtetése. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztere hirdeti meg. A pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt bízza meg.

5 5 Amennyiben a pályázat befogadást nyer, a fenntartó (Földes Nagyközség Önkormányzata), és az NRSZH három évre szóló finanszírozási szerződést ír alá. A pályázat célja, a támogató szolgáltatás feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása. Formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási összeg két összetevőből áll. Alaptámogatás, amely a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez és működési kiadásokhoz adott támogatás, így a helyiséghasználathoz, közműhasználathoz kapcsolódó költségek, az információs szolgáltatás, a vezetői tevékenység költségének részleges fedezetére szolgál. Összege egységesen 3 millió Ft. Felhasználásának feltétele, hogy a kötelezően teljesítendő feladatmutató az évi 3000 feladategység megvalósuljon. A szolgáltatás nyújtása során évente legalább 1200 feladategységet személyi segítéssel kell biztosítani. Teljesítménytámogatás, amely a vállalt feladategység után járó támogatási összeg. Személyszállítás esetében 1500 Ft, személyi segítés esetében 2000 Ft összegű támogatással lehet számolni. A feladatmutatók számításának módja: a feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén, a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. A fenntartó a finanszírozási időszakon belül minden év szeptember 30-áig köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a következő évre vállalt feladatmutatót. Szolgálatunk a kötelezően teljesítendő feladatmutatótól minden évben többet teljesít, ezáltal több feladategység teljesítését is vállaljuk, viszont az NRSZH a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel rendszeresen elutasítja igényünket. A Támogató Szolgálat részére biztosított működési költség sajnos nem fedezi a tényleges kiadásainkat, ezért az ellátási területek önkormányzatai, önrész biztosításával járulnak hozzá működési költségeink fedezéséhez. Az első finanszírozási időszak január 01-jétől december 31-ig tartott. Az újabb sikeres pályázati befogadást követő, második finanszírozási időszak január 01-jétől december 31-ig terjedt. A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár (2014. júliusában) a finanszírozási időszak egy évvel december 31-ig történő meghosszabbítása mellett döntött. A benyújtott pályázatok pozitív elbírálásánál figyelembe vett szempontok között szerepel, a lefolytatott szakmai hatósági ellenőrzések tapasztalatai. Szolgálatunk működése során hatósági ellenőrzést tartottak az alábbi szervek: Működési engedélyezéssel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ. Három alkalommal került sor a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részéről ellenőrzésre, amely során azt vizsgálták, hogy a Szolgálat működése, tevékenysége megfelel-e a törvényben foglalt követelményeknek. Az ellenőrzés (szakmai munka, személyi-, tárgyi-, pénzügyi feltételek, dokumentációk, ellátotti jogok érvényesülésének vizsgálata) során nagyobb hiányosságot nem tapasztaltak, a Szolgálat működését hosszú távon is megalapozottnak véleményezték.

6 6 A Magyar Államkincstár öt alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a támogatási összeg elszámolásának szabályszerűségére, a felhasználás jogszerűségére vonatkozóan. Visszafizetés megállapítására nem került sor, a felhasználást jogszerűnek ítélték meg. Az Államkincstár az elszámolás szabályszerűségét évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. V. A Támogató Szolgálat célja, feladata A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő ellátása, életvitelük megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. VI. Célcsoport A támogató szolgáltatást - az ellátási területen életvitelszerűen tartózkodó, szociálisan rászorultnak minősülő - súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, korhatár nélkül. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/C (5) bekezdése alapján súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érhető ejtése elmarad. (hallási fogyatékos) Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (látási fogyatékos)

7 7 Értelmi fogyatékos: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. Mozgásszervi fogyatékos: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerint mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékos: az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. VII. A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Személyi segítés: a.) Személyi segítés lakókörnyezeten belül: A Támogató Szolgálat személyi segítői az igénybe vevő lakásán és elsődlegesen aktív közreműködésével személyi segítést nyújtanak a mindennapi szükségletek kielégítése, az önálló életvitel kialakításának érdekében. E szolgáltatási körbe tartozik például: a személyi higiénia megtartása (tisztálkodás, körömvágás, hajmosás, fésülködés), a lakókörnyezeti higiénia megtartása, az ellátott háztartásának vitelében történő segítségnyújtás, illetve egyéb feladatok ellátásában történő segítségnyújtás. ab.) Személyi segítés lakókörnyezeten kívül: Az ellátott kérésére különböző intézményekbe elkísérést biztosítunk, ahol a személyi segítők segítséget nyújtanak részükre: a közlekedés során, nem akadálymentes épületekbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, hivatalos ügyintézés során (a szükséges nyomtatványok kitöltésében, illetékbélyeg megvásárlásában stb.), bevásárlás során (bevásárlókocsi tolása, a polcokon lévő áruk levétele, az áruk kiválasztása és hazaszállítása stb.) egyéb szolgáltatások igénybevétele során. Információnyújtás, tanácsadás: A speciális szükségletű személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltatunk. Amennyiben a Szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni az ügyfél részére, az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben nyújt segítséget. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás kérelmezése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, tájékoztatást nyújt jogszabályokról, érdekképviseleti szervek elérhetőségéről, tevékenységéről, szociális ügyek intézése (különböző juttatások igénybevétele, nyomtatványok kitöltése, kérelmek megfogalmazása, társadalombiztosítási (táppénz, családi pótlék, rokkantsági járadék,

8 8 nyugellátások) és egyéb hivatalos beadványok elkészítése, valamint benyújtása, illetve postára adása. Az ügyintézésbe képességeinek megfelelően bevonjuk a fogyatékos személyt is, ezzel segítve őt abban, hogy minél önállóbban intézhesse ügyeit, illetve ezáltal képességeit fejlesztjük. Személyszállítás: Speciálisan kialakított elektromos kerekes székes személy szállítására alkalmas, mobil rámpával, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkező gépjárművünkkel (KKH 756 forgalmi rendszámú Ford Tranzit Combi típusú, 8+1 fő szállítására alkalmas gépjármű) biztosítani tudjuk, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást: a.) Szállítás közszolgáltatást nyújtó intézményekbe polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, APEH kirendeltségre, társadalombiztosítási szervekhez, bíróságra, rendvédelmi és más hatóságokhoz b.) Szállítás egészségügyi-, és szociális szolgáltatókhoz háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézménybe, alapszolgáltatást nyújtó intézménybe c.) Szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz közép-, illetve felsőfokú oktatási intézménybe, átképzést biztosító intézménybe, könyvtárba, múzeumba, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre, érdek-képviseleti szervekhez leendő vagy már meglévő munkahelyre, bankba, postára, bevásárlóközpontba. VIII. Más intézményekkel történő együttműködés Szolgálatunk együttműködik, a fenntartó Földes Nagyközség Önkormányzatával, a településen működő intézményekkel, úgymint: a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatával, a Földesi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálatával, gyermekorvossal, háziorvosokkal. Kapcsolattartásunk egyrészt jelzőrendszerként is funkcionál, hiszen gyakran közreműködnek, a potenciális ellátottak körében, az igénybe vehető szolgáltatásainkról történő tájékoztatásban. Másrészt együttműködünk az ellátottaink részére történő segítségnyújtás során is. Kapcsolatot tartunk fenn a Kabán működő Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Támogató Szolgálatával, fogyatékos személyek érdekképviseleteivel, Mozgáskorlátozott Egyesülettel, Rehab Zrt. mintaboltjával, alapszolgáltatást, illetve szakosított ellátást nyújtó

9 9 intézményekkel. Munkakapcsolatunk fontos részét képezi a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Támogató Szolgálatok referencia intézményeként. IX. Statisztikai adatok Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Kérhető csak a személyi segítés, csak a személyszállítás, vagy mindkét szolgáltatás igénybevétele. A segítségnyújtás rendszerességére, időtartamára vonatkozó kötöttség nincs. A évi elszámolásunk alapján 32 fő szerepel nyilvántartásunkban. Ellátottak fogyatékossági csoport szerinti megoszlása: Értelmi fogyatékos ellátottak száma: Mozgásszervi fogyatékos ellátottak száma: Látási fogyatékos ellátottak száma: Hallási fogyatékos ellátottak száma: Autista ellátottak száma: Halmozottan fogyatékos ellátottak száma: Egyéb fogyatékos ellátottak száma: 3 fő/év 17 fő/év 6 fő/év 1 fő/év 3 fő/év 1 fő/év 1 fő/év Szakmai mutatószámok: Személyi segítő szolgáltatást: Személyszállítási szolgáltatást: Mindkét szolgáltatást: 11 fő/év, alkalommal, 17fő/év, 331 alkalommal, 7 fő/év vette igénybe. Feladatmutatók teljesülése évben: Személyi segítéssel teljesített feladatmutató: feladategység Személyszállítási szolgáltatással teljesített feladatmutató: feladategység Mindösszesen: feladategység Gyógyászati segédeszközöket, nemcsak ellátottaink, hanem a település lakossága számára egyaránt biztosítunk. Az elmúlt év során több alkalommal nyújtottunk segítséget, a Rehab Zrt. mintaboltjának közreműködése által új, valamint már meglévő használt segédeszközök (fürdőkádra helyezhető ülés, elektromos-, mechanikus kerekesszék, járókeret, szoba WC, rollátor, decubitus matrac stb.) biztosításában.

10 10 X. Összegzés Támogató Szolgálatunk a szűkös anyagi lehetőségek és a napról napra változó törvényi, jogszabályi háttér ellenére fontos szerepet tölt be a helyi szociális ellátórendszer működésében. Az elvégzett elégedettségi vizsgálatok és személyes tapasztalatok pozitív visszajelzést tükröznek. Ellátottaink, illetve hozzátartozóik nagyon örülnek a Szolgálat működésének, elégedettek az általunk biztosított szolgáltatásokkal. Több visszajelzést kapunk arra vonatkozóan, hogy segítségnyújtásunk hiánya nagyon nagy nehézséget jelentene az egyének, családok számára. Bízom abban, hogy lelkiismeretes munkánkkal, a külső-, és belső intézményekkel történő hatékony együttműködést ápolva, továbbra is egyre több egyén, család számára tudunk segítséget nyújtani a településen. Földes, március 25. Vincze Mária intézményvezető

11 11 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (IV.02.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Szociális Szolgáltató Központ évi beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, április 2. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Támogató szolgálat Szakmai programja

Támogató szolgálat Szakmai programja 0 I. A szolgálat célja, feladatai: Támogató szolgálat Szakmai programja Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, elssorban a lakáson kívüli közszolgáltatások

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilletõ jogokkal és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben