A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM OLDAL április 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 1071/2012. (III. 22.) Korm. határozat az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról /2012. (III. 12.) NEFMI rendelet egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérõl A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmények betölthetõ állásokra Helyesbítés

2 4378 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám I. RÉSZ Személyi rész Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról Kossuth Zsuzsanna, az elsõ magyar fõápoló születésnapjához kötõdõen, a Magyar Ápolók Napján február 17-én Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott: Pro Sanitate díjban részesült: Németh Árpádné, intézetvezetõ fõnõvér; Gliedné Tillmann Erzsébet, ápolási igazgató; Erdõs Zsuzsanna, diplomás ápoló; Bokorné Sike Erika, osztályvezetõ fõnõvér; Duló Attiláné, ápolási igazgató-helyettes. Miniszteri Dicséretben részesült: Gyulai Tiborné, pénzügyi ügyintézõ; Sághi Lászlóné, osztályvezetõ fõnõvér; Szentesi István Sándorné, járóbeteg-ellátási mátrixvezetõ asszisztens; Sándorné Buda Ildikó, intézeti diabetológiai szakápoló; Krivánik Ferencné, fõnõvér; Simó Erzsébet, diplomás ápoló; Lakó András Csabáné, fõnõvér; Lehoczky János Róbertné, csoportvezetõ asszisztens; Korózs Sándorné, intézetvezetõ fõnõvér; Halászné Szilágyi Gyöngyi, rendelõintézeti vezetõ asszisztens; Héjasné Gyapai Judit, ápoló; Hajdu Miklósné, ápoló; Hadháziné Kertész Katalin, osztályvezetõ ápoló. A Nemzeti Erõforrás Miniszter Díszoklevele kitüntetésben részesült: Márton Tiborné, gazdasági nõvér; Újszászi Istvánné ápoló. A Nemzeti Erõforrás Miniszter Elismerõ Oklevele elismerésben részesült: A Szent Rókus Kórház és Intézményei Krónikus Belgyógyászati Osztályának dolgozói. *** március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr állami kitüntetéseket adott át. A Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Dézsi Csaba András, a gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Gyarmati Andrea, világcsúcstartó úszó, gyermekorvos; Dr. Romics Imre, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatója, egyetemi tanár; Dr. Tahy Ádám, a Betegoktatók és Egészségnevelõk Országos Közhasznú Egyesület elnöke, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Osztály orvosa, a Szent Ferenc Kórház Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Baráth Lajos, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelõintézet fõigazgatója; Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, mentálhigiénikus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar oktató közössége örökös tagja; Dr. Fejér László, a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete Felügyelõ Bizottsága elnöke; Dr. Ferenczy József, az ÁNTSZ Tolna Megyei Szervezete nyugalmazott osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Gulyás Gusztáv, az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak Állcsont, Rekonstrukciós Plasztikai Sebészet és Laser Sebészeti Osztály tanácsadó fõorvosa, címzetes egyetemi tanára;

3 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4379 Dr. Gyimesi András, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelõintézet Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa; Dr. László Ádám, a Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Máthé Imre, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanára; Dr. Németh Péter, a Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet vezetõje, egyetemi tanára; Dr. Pusztainé Dr. PodmaniczkyErzsébet, az Országos Onkológiai Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetõje; Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnöke; Dr. Szentirmay Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Központ igazgatója. A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Bordás Imre, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet fõosztályvezetõje; Dr. Fuxreiter Margit, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság igazgató-helyettese; Dr. Harangi Ferenc András, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza osztályvezetõ fõorvosa. A Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Tóth Imréné, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Fõosztály osztályvezetõje. *** március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr szakmai elismeréseket adományozott: Kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült: Dr. Bencze Ágota, a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. tüdõgyógyász fõorvosa; Prof. Dr. Cserháti Endre, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Deák Bárdos Gabriella, a Budapest, I. kerületi Farkas Edith Szeretetotthon vezetõje; Prof. Dr. Kolozsvári Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Szemészeti Klinikájának tanszékvezetõ egyetemi tanára; Prof. Dr. Nagy Attila János, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórháza Nonprofit Zrt. Sebészeti Centrumának centrumvezetõ fõorvosa; Dr. Nagy Károly, a Budapest X. kerület, Gergely u. 26. számú Felnõtt Háziorvosi Rendelõ vállalkozó háziorvosa; Dr. Oprea Valéria, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Kardiológiai Osztályának fõorvosa; Dr. Papp Mária Magdolna, belgyógyász felnõtt háziorvos, a Pannonhalmi Bencés Rend foglalkozás-egészségügyi orvosa; Dr. Tessényi Ildikó, Budapest XII. kerületi háziorvos; Néhai Dr. Zsolnai Béla, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti- és Nõgyógyászati Klinika professzora részére nemzetközi hírû tudományos munkássága és kiemelkedõ szülész-nõgyógyász orvosi tevékenysége elismeréseként Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr POSZTUMUSZ Batthyány-Strattmann László-díjat adományozott. Pro Sanitate díj elismerésben részesült: Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke; Dr. Grósz Miklós, az Orosháza Város Önkormányzat Kórháza Sürgõsségi Betegellátó Osztályának fõorvosa; Dr. Grúber Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Baleseti Sebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Horváth Boldizsár, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. tudományos és oktatási igazgatója, a Szülészet-Nõgyógyászati Osztály fõorvosa; Dr. Hutvágner Tamás, Zákány község tüdõgyógyász magánorvosa; Lukácsné Kerekes Ilona, Orgovány község védõnõje; Pálinkás Emil, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Beruházási Osztályának nyugalmazott mûszaki ellenõre; Dr. Pfliegler György, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara; Belgyógyászati Intézete II. számú Belgyógyászati Klinikájának Ritka Betegségek Nem Önálló Tanszékének vezetõje; Dr. Tátrai József, a Kiskõrös Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményének igazgató fõorvosa; Varga Lajosné, Balatonvilágos Község Önkormányzatának körzeti szakápolója.

4 4380 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Több évtizeden át végzett példaértékû tevékenységért, életmû elismerésként a Nemzeti Erõforrás Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült: Dr. Bárdos János, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelõintézete Belgyógyászati Részlegének fõorvosa; Dr. Benyovszky István, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelõintézete Pszichiátriai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Koczka Magda, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelõintézete intézetvezetõ fõorvosa; Ferenczné Szinyéri Margit, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának nyugalmazott aneszteziológiai szakasszisztense; Prof. Dr. Kopa János, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Idegsebészeti, Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Krasznai László Géza, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelõintézet Patológiai Osztályának osztályvezetõ fõorvosa; Dr. Marczell Mihály Ottó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértõi és Szakmai Ellenõrzési Fõosztályának osztályvezetõje; Dr. Mészáros Antal, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának fõorvosa; Prof. Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára; Dr. Nagy Istvánné Dr. Petényi Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi Hivatala Egészségügyi Szakértõi és Szakellenõrzési Osztályának vezetõje; Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Szalay László, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Járóbeteg Szakrendelés szemész fõorvosa; Dr. Temesi László, az országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatala, Pécs Egészségügyi Szakértõi és Szakellenõrzési Osztályának ellenõrzõ fõorvosa. Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Miniszteri Dicséretben részesült: Baki Károlyné, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Idegsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõnõvére; Dr. Bíró Csaba, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. Traumatológiai Osztályának megbízott osztályvezetõ fõorvosa; Bodrics Lászlóné, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Felnõtt Szívsebészet Postoperatív Osztályának transzfúziós asszisztense; Faragóné Loys Ildikó, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Anyaggazdálkodási és Anyagellátási Osztályának vezetõje; Gárdonyi Gyula, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Mûszaki Osztályának vezetõje; Dr. Gere Sándor, Záhonyi Forrás Gyógyszertár gyógyszertárvezetõje; Gubó Tünde, a Szent Imre Kórház Intenzív Terápiás Egység ápolásvezetõje, Hegedûs Istvánné, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Humánpolitikai osztályának osztályvezetõje; Hugyecz Pálné, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelõintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának aneszteziológiai szakasszisztense; Dr. Kerkovits András Gyula, orvosigazgató-helyettes a Szent Imre Kórház Kiemelt Hotelszolgálat VIP II. profilvezetõ fõorvosa; Lakatos József, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet rakárvezetõje; Mármarosiné Csomor Ágota, a Békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelõintézet III. számú Belgyógyászati Osztályának fõnõvére; Dr. Máttyássy Adrienn, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának fõorvosa; Némethné Märcz Anikó, a Pécs Megyei Jogú Város Egészségügyi Intézmények iskola-védõnõje; Dr. Rixer Mária, a lajosmizsei Familia Patika gyógyszerésze; Dr. Sándorné Dr. Raisz Ildikó, a szerencsi Oroszlán Gyógyszertár gyógyszerésze; Dr. Simon Fiala János, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelõintézet Szájsebészeti Szakrendelésének részlegvezetõ fõorvosa; Soós Viktor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgõsségi Betegellátó Centrumának ápolási igazgató-helyettese;

5 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4381 Szabó Róbertné, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézményének, területi védõnõje; Dr. Szabó Sándor, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense; Szávóné Nagy Éva, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala, Debrecen Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának osztályvezetõje; Takács Jánosné, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza pénzügyi osztályvezetõje; Dr. Váradyné Horváth Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézete Ápolástudományi Tanszékének szakoktatója; Dr. Wikonkál Norbert Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikájának egyetemi docense; Dr. Zakupszky Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Traumatológiai és Kézsebészeti osztályának fõorvosa. A Nemzeti Erõforrás Miniszter Elismerõ Oklevele kitüntetésben részesült felelõsségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Megyei Onkológiai Központ kollektívája. A kollektíva nevében a kitüntetést átvette: Dr. Csõszi Tibor mb. osztályvezetõ fõorvos, Máté Ferencné osztályvezetõ fõnõvér, Eke Anikó szakasszisztens, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központjának gyógyító közössége. A kollektíva nevében a kitüntetést átvette: Dr. Csorba Éva, Dr. Kostyál Erika, Soós Tiborné, Labancz Attila, Németh Krisztina, Takács Jánosné, Böszörményi Jánosné. a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinikájának STD Centrumának (SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES) munkacsoportja. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi. Dr. Marschalkó Márta egyetemi docens, Ackermann-né Schöffler Mária gondozónõ, Boros Edit asszisztens. a Szent Imre Kórház Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehabilitációs Osztályának munkacsoportja. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi. Herczeg Julianna klinikai szakápoló, Feketéné Sárközi Márta egészségügyi kisegítõ, Némethné Hausel Anna okleveles ápoló, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mûtõszolgálatának kollektívája. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi: Péczeli András osztályvezetõ mûtõs szakasszisztens, Horváthné Barasits Rita osztályvezetõ mûtõs szakasszisztens, Ábrahám Boglárka mûtõsnõ, Standor Tiborné mûtõsnõ, Nagy Dénesné mûtõsnõ, Kovács Zsuzsanna mûtõsnõ, Imre Éva mûtõsnõ, Döme Béla mûtõssegéd. *** Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a november 6-ai tragikus egyiptomi autóbusz baleset sérültjeinek magyarországi fogadása és a megfelelõ egészségügyi intézményekbe történõ szállításának megszervezésében, valamint ellátásukban végzett magas színvonalú, kiemelkedõ szakmai munkájuk elismeréseként Miniszteri Dicséret szakmai elismerésben részesítette: Kveck Pétert, Magyarország egyiptomi nagykövetét; Nagy Ferencet, az Europe Assistance Magyarország Kft. munkatársát; Dr. Mártai Istvánt, az Országos Mentõszolgálat fõigazgatóját; Dr. Göndöcs Zsigmondot, az Országos Mentõszolgálat mûveleti és Szervezési igazgatóját; Dr. Orphanides Ilonát, az Országos Mentõszolgálat Közép-magyarországi Szervezetének regionális orvosigazgatóját; Dr. Lóderer Zoltánt, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház plasztikai sebészét; Dr. Csapody Marcellt, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztályának részlegvezetõ fõorvosát; Dr. Fényes Lászlót, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Szeptikus Osztályának osztályvezetõ fõorvosát; Dr. Kassai Tamást, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának mb. osztályvezetõ fõorvosát;

6 4382 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Kricskovics Istvánnét, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Mûtõk Osztályának mûtõs-szakasszisztensét; Dr. Molitorisz Dánielt; a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának ortopédia-traumatológia szakorvosát; Dr. Szentirmai Annamáriát, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Mellkas-has-arc és érsérültek Osztályának osztályvezetõ helyettesét; Szy Katalint, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Krízis-Intervenciós és Pszichiátriai Osztályának szakpszichológusát; Vásárhelyi Péternét, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai osztályának osztályvezetõ ápoló helyettesét; Dr. Varga Marcellt, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának ortopédia-traumatológia szakorvosát. II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 1071/2012. (III. 22.) Korm. határozata az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól 1. A Kormány annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók szakmai elõmenetele és szakmai élethelyzete a jövõre nézve kiszámítható legyen, a Semmelweis Tervben foglaltakkal összhangban, az egészségügyi ágazatban fennálló humánerõforrás-krízis kezelése érdekében felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a évben az Egészségbiztosítási Alapnál a gyógyító-megelõzõ ellátás területén rendelkezésre álló 30,55 milliárd Ft az orvosok részére 15,0 milliárd Ft összegben, az egészségügyi szakdolgozók részére 15,0 milliárd Ft összegben, az egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek részére 0,55 milliárd Ft összegben béremelés formájában, ideértve annak munkáltatói közterheit is évre megállapításra kerüljön. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter Határidõ: július Az 1. pont szerinti béremelésben az állami, önkormányzati, valamint egyházi tulajdonban/fenntartásban mûködõ járóés fekvõbeteg-ellátásban dolgozó orvosok, meghatározott munkakörben dolgozó egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek, valamint az egészségügyi szakdolgozók részesülnek. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter Határidõ: július Az 1. pont szerinti béremelést egészségügyi ágazati bértábla kidolgozásával kell végrehajtani. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter Határidõ: július 1. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

7 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4383 III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások A nemzeti erõforrás miniszter 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról Az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) g) mikrobiológiai surveillance: kórokozók elõfordulása és rezisztenciájának nyomon követése, a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti, bejelentésre kötelezett kórokozók elõfordulásának azonosítására irányuló célzott surveillance; 2. Az R. 3. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Az infekciókontroll tevékenység az alábbiakat foglalja magában: surveillance:) aa) egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések surveillance-a, 3. Az R. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. (1) Az egészségügyi szolgáltató az e rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosításával az ellátás szintjének megfelelõ infekciókontroll tevékenységet folytat. (2) Alapellátás, illetve járóbeteg-szakellátás keretében egy szakmában ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató infekciókontroll tevékenysége legalább a fertõzések átvitelének megakadályozását célzó elõírásoknak megfelelõ fertõtlenítési gyakorlatot, így különösen kéz-, bõr-, eszköz- és felületfertõtlenítést, sterilanyag ellátást, az elõírásoknak megfelelõ kommunális és veszélyes hulladékkezelés írásban is szabályozott bevezetését foglalja magában. Az egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi tevékenységet végzõ egészségügyi dolgozók esetében az infekciókontroll területét érintõ képzést és rendszeres továbbképzést kell biztosítani. (3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli, járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézetre vonatkozó minimumfeltételeket az 1. melléklet 1. pontja, a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételeket az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza. (4) Járóbeteg-szakellátást is nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet 1. pontja szerinti minimumfeltételeket a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó infekciókontroll szervezeti egységén keresztül is biztosíthatja. (5) Gyógyintézetben az e rendelet szerinti infekciókontroll tevékenység végrehajtásáért a gyógyintézet fõigazgatója a felelõs. (6) Az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedély kiadásakor annak feltételeként és b) az egészségügyi szolgáltató mûködése során folyamatosan biztosítani kell. (7) Amennyiben az 1. melléklet 2. b) és 2. c) pontja szerinti fekvõbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató több önálló telephellyel rendelkezik, a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet szerinti tárgyi feltételeket és az infekciókontroll nõvérekre vonatkozó személyi feltételeket telephelyenként ágyszámarányosan, az egyéb feltételeket a székhelyén köteles biztosítani. (8) A járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézetben és a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál a) a 3. (1) bekezdés i) pontja szerinti képzés valamennyi új belépõ egészségügyi dolgozó esetében kötelezõ,

8 4384 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám b) a továbbképzést évi egy alkalommal valamennyi egészségügyi dolgozó számára dokumentált módon lehetõvé kell tenni. (9) Az új belépõ egészségügyi dolgozók (8) bekezdés szerinti képzésének a következõ témaköröket kell tartalmaznia: a nosocomiális fertõzések jelentõsége, nagyságrendje, terjedési módja és megelõzése; kézhigiéne; izolációs rendszabályok; védõeszköz használat; teendõk multirezisztens kórokozók elõfordulása során, illetve az egészségügyi szolgáltató helyi infekciókontrollal kapcsolatos eljárásrendjei. 4. Az R. 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 8. (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók esetében az infekciókontroll szervezeti egységen keresztül a) adatokat szolgáltat aa) a 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti, országos surveillance adatbázisba az NM rendeletben foglaltak szerint, ab) félévenként az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisába az antimikrobiális szerek felhasználásáról és hasznosításáról osztályos bontásban és antibiotikum csoportonként, és ac) az országos mikrobiológiai adatbázisba évente, b) részt vesz évente két alkalommal az OEK körvizsgálataiban, és c) éves jelentést készít a 3. (1) bekezdése szerinti infekciókontroll tevékenységérõl az országos tisztifõorvos által kiadott szempontok szerint, és azt a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a tárgyévet követõ év február 20-ig megküldi; az éves jelentés tartalmazza az egészségügyi szolgáltatónál mûködõ, 10. szerinti Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: IIAB) éves tevékenységére vonatkozó összesített beszámolót is. 5. Az R. 11. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az egészségügyi szolgáltatók e rendelet szerinti infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és mûködését az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), illetve az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét ellátó szervek rendszeresen ellenõrzik. 6. Az R. 12. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint mûködik. A MIAB elnöke a megyei tisztifõorvos, titkára a megyei tisztifõorvos javaslata alapján az ügyrendben meghatározott személy. A MIAB tagjai a megyei (fõvárosi) tisztifõgyógyszerész, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója által kijelölt személy, és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai, és infekciókontroll tevékenység felett szakfelügyeletet gyakorló, területileg illetékes szakfelügyelõk. 7. Az R. 14. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az OEK a) mûködteti az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs Rendszerének (a továbbiakban: OSZIR) részét képezõ, az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertõzések és kórokozóik monitorozására szolgáló országos adatbázist, az OSZIR Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (a továbbiakban: OSZIR NNSR), b) mûködteti az OSZIR részét képezõ, országos mikrobiológiai adatbázist, c) mûködteti az OSZIR NNSR részét képezõ, az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisát, d) az a) c) pontban foglalt adatbázisok alapján végzi a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét, e) kidolgozza az infekciókontrollal kapcsolatos standardokra és indikátorokra vonatkozó ajánlást, f) az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl módszertani leveleket dolgoz ki, amelyeket az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétesz. 8. Az R. a Záró és átmeneti rendelkezések alcímet megelõzõen a következõ 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az OEP az OSZIR NNSR számára negyedévente, a következõ hónap 15-éig elektronikus formában megküldi a tárgyi negyedévre vonatkozó, a 2. melléklet 1. pontja szerinti, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ gyógyszertárakban kiváltott antimikrobiális szerekrõl szóló adatokat.

9 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4385 (2) Az OEP havonta, elektronikus formában megküldi az OSZIR NNSR számára a 2. melléklet 2. pontja szerint az elõzõ hónapban lejelentett valamennyi septicaemia, illetve sepsis kifejezést tartalmazó BNO megnevezéshez tartozó esetszámot. 9. Az R. 15. (8) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki: (Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) c) az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló június 9-i 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás. 10. (1) Az R. Melléklete helyébe az R. 1. mellékleteként az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 11. Az R. a) 1. b) pontjában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra szövegrész helyébe az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: ÁNTSZ) szöveg, b) 2. i) pontjában és 3. (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a surveillance-e szövegrész helyébe a surveillance-a szöveg, c) 5. -ában az e) pontja szövegrész helyébe az f) pontja szöveg, az egészségügyi miniszter szövegrész helyébe az egészségügyért felelõs miniszter szöveg, d) 6. (2) bekezdésében és 8. (1) bekezdésében az a Melléklet 3. pont a) b) alpontjában szövegrész helyébe az az 1. melléklet 2. pontjában szöveg, e) 7. -ában az A Melléklet 2. és 3. pontja szövegrész helyébe az Az 1. melléklet szöveg, az a Mellékletben szövegrész helyébe az az 1. mellékletben szöveg, f) 10. (3) bekezdésében az az orvosigazgató szövegrész helyébe az a fõigazgató szöveg, g) 14. (2) bekezdésében az a) b) pontja szövegrész helyébe az a) c) pontja szöveg lép. 12. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter

10 4386 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám 1. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez 1. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez 1. Járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézet A B C 1. Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételek Munkakör 2. Személyi feltételek: 1 fõ szakdolgozó szakápoló vagy diplomás ápoló munkakörben 3. 1 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelõ 4. Tárgyi feltételek: OSZIR NNSR-be történõ online adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat és a szoftver futtatására alkalmas számítógép biztosítása 5. Infekciókontroll minimálisan foglalja magába: surveillance 1 : 3. (1) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontja, valamint b) pontja szerinti tevékenység megelõzõ tevékenység: 3. (1) bekezdés c) és g) pontja, valamint 3. (2) bekezdése szerinti tevékenység képzés: 3. (1) bekezdés i) pontja 1 Csak egynapos sebészeti ellátás, valamint dialízis ellátás nyújtása esetén. A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség vagy szakképesítés epidemiológiai szakápoló, diplomás ápoló közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon

11 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY Fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók a) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy alatt és a krónikus ellátást nyújtó hosszú ápolási idejû intézmények, valamint a rehabilitációs intézetek/kórházak, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatókat 1. Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételek 2. Személyi feltételek: Vezetõ: A B C Munkakör A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség vagy szakképesítés 1 fõ kórházi epidemiológus közegészségtan-járványtan szakorvos; megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvos; legalább 5 éves fekvõbeteg szakellátásban szerzett infekciókontroll szakmai gyakorlattal rendelkezõ:* az orvostudomány, illetve más egészségtudományi területen szerzett egyetemi diplomával rendelkezõ szakember, közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon 3. Munkatárs: 1 fõ infektológus infektológus szakorvos fertõzõ betegségek szakorvosa 4. 1 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon 5. 2 fõ fõállású epidemiológiai szakápoló 6. Tárgyi feltételek: irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be történõ online adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat és a szoftver futtatására alkalmas számítógép biztosítása 7. Infekciókontroll minimálisan foglalja magába: éves infekciókontroll program terv szerint a 3. (1) és (2) bekezdésében részletezett tevékenységek 2 OSZIR NNSR kötelezõ jelentés alrendszerbe történõ adatszolgáltatás a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló és a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendeletekben foglaltak szerint klinikai epidemiológiai szakápoló, epidemiológiai szakápoló, diplomás ápoló az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak.) foglalt célok érdekében és a szükséges mértékben betekintési jog a kórházi beteg adatbázisba és a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van

12 4388 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám b) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy felett, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatókat 1. Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételek 2. Személyi feltételek: Vezetõ: A B C Munkakör 1 fõ kórházi epidemiológus (800 ágy felett fõállásban) A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség vagy szakképesítés közegészségtan-járványtan szakorvos; ** megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvos; ** legalább 5 éves fekvõbeteg szakellátásban szerzett infekciókontroll szakmai gyakorlattal rendelkezõ: *** az orvostudomány, illetve más egészségtudományi területen szerzett egyetemi diplomával rendelkezõ szakember, közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon 3. Munkatárs: 1 fõ infektológus infektológus szakorvos, fertõzõ betegségek szakorvosa 4. 1 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelõ 5. minimum 2, illetve további 300 ágyanként 1 fõ fõállású epidemiológiai szakápoló 6. Tárgyi feltételek: irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be történõ online adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat és a szoftver futtatására alkalmas számítógép biztosítása 7. Infekciókontroll minimálisan foglalja magába: éves infekciókontroll program terv szerint a 3. (1) és (2) bekezdésében részletezett tevékenységek, mely tartalmazzon legalább 1 hat hónapos cél surveillance programot az OSZIR NNSR önkéntes moduljaiból (sebfertõzés, ITO, PIC surveillance) 2 OSZIR NNSR kötelezõ jelentés alrendszerbe történõ adatszolgáltatás a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló és a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendeletekben foglaltak szerint közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon klinikai epidemiológiai szakápoló, epidemiológiai szakápoló, diplomás ápoló az Eüak.-ban foglalt célok érdekében és a szükséges mértékben betekintési jog a kórházi beteg adatbázisba és a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van * a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ ** az adott szakvizsga vonatkozásában érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ *** a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ, és kórházhigiénés és infekciókontroll szakirányú továbbképzés birtokában 2 Amennyiben a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laboratóriumi hátteret közremûködõ által biztosítja, úgy a közremûködõ egészségügyi szolgáltató végzi a 3. (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában elõírtakat.

13 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4389 c) azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyeknek a mûködési engedélye az általuk végezhetõ szakmák között tartalmazza az alábbi egészségügyi szakmakódok valamelyikét az ellátás progresszivitási szintjének figyelembevételével: 0502 szakmakód: intenzív neonatológiai osztály (PIC II.), perinatalis (neonatalis) intenzív centrum (PIC III.), 1502 szakmakód: intenzív terápia II. vagy III. ellátási szint, 0200 szakmakód: sebészet III. ellátási szint. A B C 1. Egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó minimumfeltételek Munkakör A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség vagy szakképesítés 2. Személyi feltételek: Vezetõ: 1 fõ kórházi epidemiológus (400 ágy felett fõállásban) közegészségtan-járványtan szakorvos, megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvos, egyéb szakorvos kórházhigiénés és infekciókontroll szakirányú továbbképzés birtokában 3. Munkatárs: 1 fõ infektológus infektológus szakorvos, fertõzõ betegségek szakorvosa 4. minimum 2, illetve 400 ágy felett további 300 ágyanként 1 fõ fõállású epidemiológiai szakápoló klinikai epidemiológiai szakápoló, epidemiológiai szakápoló, diplomás ápoló 5. 1 fõ, egyetemeken 2 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr vagy közegészségügyi-járványügyi felügyelõ 6. Tárgyi feltételek: irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be történõ online adatszolgáltatáshoz internet kapcsolat és a szoftver futtatására alkalmas számítógép biztosítása 7. Infekciókontroll minimálisan foglalja magába: éves infekciókontroll program terv szerint a 3. (1) és (2) bekezdésében részletezett tevékenységek 3, mely tartalmazzon legalább 2 hat hónapos cél surveillance programot az OSZIR NNSR önkéntes moduljaiból (sebfertõzés, ITO, PIC surveillance) OSZIR NNSR kötelezõ jelentés alrendszerbe történõ adatszolgáltatás a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló és a fertõzõ betegségek jelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendeletekben foglaltak szerint közegészségügyi-járványügyi ellenõr, közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, népegészségügyi ellenõr, okleveles népegészségügyi szakember népegészségügyi felügyelõ szakon, okleveles népegészségügyi szakember epidemiológia szakon az Eüak.-ban foglalt célok érdekében és a szükséges mértékben betekintési jog a kórházi beteg adatbázisba és a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van 3 Amennyiben a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laborhátteret közremûködõ által biztosítja, úgy a közremûködõ egészségügyi szolgáltató végzi a 3. (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában elõírtakat.

14 4390 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám 2. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez 2. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez 1. Az OEP adatszolgáltatása az országos antimikrobiális szerek felhasználásának adatbázisához A B C D E F G H I J K L 1. ATC kód * Megnevezés Alkalmazott BNO kód 2. A07 ** 3. D01 ** 4. J01 ** 5. J02 ** 6. J02A ** 7. J04 ** 8. J05 ** 9. P01AA ** 10. P01AB ** 11. P01AB P01AB02 * a mindenkor érvényes WHO kódlista alapján ** kóddal kezdõdõ készítmények Kiváltott doboz db <1 éves 1 3 éves 4 6 éves 7 14 éves éves éves éves 60 év felett 2. Az OEP adatszolgáltatása az egészségügyi szolgáltatók által jelentett septicaemia BNO kódokhoz tartozó esetszámokról A B C D E F G 1. BNO * Megnevezés Intézmény Osztály Esetszám Nosocomiális esetként minõsített 2. A0210 Salmonella sepsis 3. A2070 Pestises septicaemia 4. A2270 Anthrax septicaemia 5. A2670 Erysipelothrix septicaemia 6. A3270 Listeria septicaemia 7. A4000 Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt 8. A4010 Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt 9. A4020 Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt 10. A4030 Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt 11. A4080 Egyéb streptococcus okozta septicaemia 12. A4090 Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n. 13. A4100 Staphylococcus aureus okozta septicaemia 14. A4110 Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia, Coagulase-negatív staphylococcus okozta septicaemia

15 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4391 A B C D E F G 15. A4120 Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia 16. A4130 Haemophilus influenzae okozta septicaemia 17. A4140 Anaerob kórokozók okozta septicaemia 18. A4150 Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt 19. A4180 Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval 20. A4190 Septicaemia, k.m.n. szeptikus shock 21. A4191 Septicaemia többszervi elégtelenséggel 22. A4270 Actinomyces septicaemia 23. B3770 Candida sepsis 24. O85H Gyermekágyi láz [sepsis puerperalis] 25. P3600 B-csoportú streptococcus sepsis az újszülöttben 26. P3610 Más és k.m.n. streptococcusok okozta sepsis az újszülöttben 27. P3620 Staphylococcus aureus okozta sepsis az újszülöttben 28. P3630 Egyéb és k.m.n. staphylococcusok okozta sepsis az újszülöttben 29. P3640 Escherichia coli okozta sepsis az újszülöttben 30. P3650 Anaerobok okozta sepsis az újszülöttben 31. P3680 Egyéb bakteriális sepsis az újszülöttben 32. P3690 Újszülött bakteriális sepsise, k.m.n. * Az oszlop kitöltendõ a következõk szerint: F felvételt indokoló diagnózis K kísérõ betegség Sz szövõdmény A nemzeti erõforrás miniszter 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelete egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról az 1. és a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a

16 4392 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, a 4. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosítása 1. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a) 5. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, b) 5. (2) bekezdésében az a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. 2. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 2. (1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága és kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minõségi követelményeknek. (2) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a) 10. (1) bekezdésében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai szövegrész helyébe az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai, valamint a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok szöveg, b) 10. (2) bekezdésében a központi és területi laboratóriumai szövegrész helyébe a laboratóriumai szöveg lép. 3. Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása 3. (1) Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdésében az A Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. (2) Az R. 14. (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) Ez a rendelet a) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítõkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történõ módosításáról szóló november 30-i 1170/2009/EK bizottsági rendelet, b) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történõ módosításáról szóló november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 4. Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet módosítása 5. A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Br.) 23. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az OKBI-ben mûködõ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (a továbbiakban: ETTSZ) felelõs a forgalomba hozott biocid termékekre vonatkozó információk gyûjtéséért, beleértve a termékek kémiai összetételét, továbbá az elektronikus információk rendelkezésre bocsátásáért olyan esetben, amikor biocid terméktõl eredõ mérgezés gyanúja merül fel. Az információk csak orvosi kérésre, megelõzõ és gyógyító célú intézkedések érdekében használhatók fel. Az ETTSZ és az informatikai nyilvántartó rendszer ezeket az adatokat más célra nem adja ki és az adatszolgáltatásról naplót vezet. 6. (1) A Br. 30. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az átmeneti idõszakban nem engedélyköteles, valamint az átmeneti idõszakban nem e rendelet alapján engedélyezett biocid terméket a gyártó vagy importáló méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint az átmeneti idõszakban a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétõl számított 90 napon belül bejelenti az OKBI-nek. Ha a biocid termék az átmeneti idõszak alatt e rendelet alapján csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését május 14-éig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni. A biocid terméknyilvántartásra a 19. -nak a bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A bejelentést a 10. számú melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását szintén jelenteni kell. A bejelentés fogadásáról amennyiben az az átmeneti rendszerben nem engedélyköteles termékre vonatkozik az OKBI 15 napon belül visszaigazolást küld. Ha a biocid termék az átmeneti idõszak alatt e rendelet alapján csak engedély birtokában forgalmazható, a termék OKBI felé történõ bejelentését a benyújtott engedélykérelem kedvezõ elbírálását követõen az OTH elvégzi. (2) A Br. 30. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Ha a forgalomban lévõ biocid termékben található összes hatóanyag felkerül az 1. vagy az 1/a) számú melléklet szerinti közösségi jegyzékbe, a jegyzékbe való felvétel napjáig amely megegyezik a mellékletnek a felvétel napját tartalmazó oszlopában az adott hatóanyagnál feltüntetett dátummal a biocid termék gyártója, illetve importálója köteles a 3. (1) bekezdésében meghatározott engedély vagy regisztráció iránti kérelmet benyújtani. Ebben az esetben a biocid termék az engedély, illetve a regisztrációs okirat kiadásáig vagy az erre irányuló kérelem elutasítását követõ hat hónapig tovább forgalmazható. Ha az engedély, illetve a regisztráció iránti kérelem benyújtására a megadott idõpontig nem kerül sor, a biocid termék a határidõ lejártát követõen nem forgalmazható. A kérelmet elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon lehet benyújtani. (3) A Br. 30. (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (8) Az elsõ termékengedély megadását követõ 60 napon belül a kérelmezõnek be kell nyújtania a más tagállamban kiadott engedély elismeréséhez szükséges, a 4. szerinti dokumentumokat az OTH-nak. A dokumentumokat elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon lehet benyújtani. Ha a döntést követõ 60 napon belül az elismeréshez szükséges dokumentumok beadására nem kerül sor, a termék a határidõ lejártát követõen nem forgalmazható. A termék engedélyezésének elutasítása esetén a termék a döntés hatálybalépését követõ hat hónap eltelte után nem forgalmazható. (4) A Br a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki: (8a) Az egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított (8) bekezdést a MódR. hatálybalépését követõen megadott termékengedélyek esetében kell alkalmazni. 7. A Br. 31. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az (5) bekezdésben felsorolt biocid termék az OEK szakvéleménye alapján az OTH által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-nak címezve az OEK-hez kell benyújtani. A 3. terméktípusba tartozó felület-fertõtlenítõszerek szakvéleményezésére irányuló eljárásban az MgSzH szakértõként vesz részt. Az engedélykérelemnek a 9. számú melléklet 3. pontja szerinti, a szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaznia kell.

18 4394 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám 8. A Br. 32. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvénnyel együtt a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU, 2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU, 2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU és 2011/71/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja. 9. (1) A Br. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (2) A Br. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (3) A Br. 10. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 10. A Br. 8. (1) bekezdésében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe a Magyarországon szöveg, 10. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe a Magyarországon szöveg, 11. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg, 13. (2) bekezdésében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe a Magyarországon szöveg, 26. (1) bekezdésében az A Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe a Magyarországon szöveg, 30. (2) bekezdésében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe a Magyarországon szöveg lép. 5. A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosítása 11. (1) A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet 3. -a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) E rendelet nem alkalmazható attól a naptól, amikor a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében a dimetil-fumarátra vonatkozó korlátozások hatályba lépnek. (2) A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet a) 3. (2) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg, b) 3. (3) bekezdésében a 2010/153/EU és 2011/135/EU szövegrész helyébe a 2010/153/EU, 2011/135/EU és 2012/48/EU szöveg lép. 6. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Az 1 8., a 9. (2) és (3) bekezdése, a 10., valamint az 1., a 3. és a 4. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (3) A 9. (1) bekezdése és a 2. melléklet május 1-jén lép hatályba. (4) Ez a rendelet május 2-án hatályát veszti. 13. (1) Ez a rendelet a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kreozot hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló július 26-i 2011/71/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 4395 (2) Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történõ módosításáról szóló november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. (3) Ez a rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetõvé tétele megtiltásának a tagállamok számára való elõírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló január 26-i 2012/48/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter 1. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez 1. Az R. 2. számú melléklete a pontot követõen a következõ a. és b. ponttal egészül ki: a. vas-ammónium-foszfát b. vas-nátrium-edta 2. Az R. 2. számú melléklete a pontot követõen a következõ ponttal egészül ki: nátrium-szulfát 3. Az R. 2. számú melléklete a 2.9. pontot követõen a következõ 2.9.a. ponttal egészül ki: 2.9.a. kálium-szulfát

20 2. melléklet a 15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelethez 1. A Br. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 43. sorral egészül ki: [Sorszám Közhasználatú név IUPAC-név, azonosító számok 43. Kreozot Kreozot EK-szám: CAS-szám: A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben B vagy C osztályú kreozot az EN 13991:2003 európai szabvány meghatározása szerint A felvétel napja A 16. (3) bekezdésének való megfelelés határideje (1) A felvétel lejárta Terméktípus Különös rendelkezések (2) ] május április április Kreozotot tartalmazó biocid termék csak olyan felhasználási mód tekintetében engedélyezhetõ, amely esetében az eljáró hatóság által a kérelmezõtõl kért, a helyettesítés mûszaki és gazdasági megvalósíthatóságáról szóló elemzés vagy egyéb, a hatóság rendelkezésére álló információ alapján megállapítható, hogy nincsen megfelelõ helyettesítõ anyag. Ilyen termék engedélyezése esetén az OTH legkésõbb július 31-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben megindokolja, hogyan állapította meg, hogy az adott anyagnak nincs megfelelõ helyettesítõje, valamint jelzi, Magyarország miként mozdítja elõ a helyettesítõ anyagok kifejlesztését EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1025 1120. OLDAL 2010. február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 Tartalom:

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 3185 3224. OLDAL 2010. december 11. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2273 2448. OLDAL 2010. június 15. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben