Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi"

Átírás

1 Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA X. évfolym 10. szám október Bdcsonytördemic Község Képviselő-testülete és civil szervezetei meghívják Önt, csládját és ismerőseit október 23.-án (péntek) órár z 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre Helye: Községi 1956-os emlékmű (Polgármesteri Hivtl előtti prk) Kérjük, hozzák mgukkl megemlékezés virágit és mécseseit és november 4.-én is mécses gyújtássl emlékezzenek Szbdsághrc áldoztir. A megemlékezés után kerül sor z MÉRLEGEK, MÉRŐESZKÖZÖK (kiállítás mérleg hv propóján) című kiállítás megnyitójár Helye: iskoli szolgálti lkás. Látogthtó október 23.-december 05. között A MÉRLEGEK, MÉRŐESZKÖZÖK KIÁLLÍTÁSHOZ KÉRJÜK, HOZZANAK BE MINÉL TÖBB TÁRGYAT, ESZKÖZT OKTÓBER 17-IG A FALUHÁZBA! OKTÓBERI GYÁSZNAP Ardi vértnúk összefoglló néven őrzi mgyr nemzet emlékezete z es szbdsághrc 13 hős ktoni vezetőjét, kiket október 6-án Ardon végeztek ki. A mgyr sereg Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le fegyvert z orosz csptoknk. Ez ngy sértés volt császári oldl számár. H nekik dták voln meg mgukt mgyrok, nnk üzenete z lett voln, hogy z ellenük folyttott forrdlom elbukott. Így zonbn z volt z üzenete fegyverletételnek, hogy két ngyhtlom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább hrcot folyttni. Ez volt z egyik fő ok nnk, hogy z osztrákok tábornokokt megillető lőpor és golyó áltli hlál helyett kötél áltli hlált írtk elő mgyr tábornokok részére, miután z oroszok noh ígéretet tettek z ellenkezőjére foglyikt némi hbozás után átdták számukr. Vlmennyi tábornokot kötél áltli hlálr ítélték, nnk ellenére, hogy például Dessewffynek szbd elvonulást ígértek fegyverletétele előtt. Dessewffy, Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Schweidel József ítéletét Hynu kegyelemből golyó áltli hlálr változttt. A 13-k ítéletét október 6-án szándékosn bécsi forrdlom és Theodor Billet von Ltour császári hdügyminiszter meggyilkolásánk első évfordulóján hjtották végre, mi ezért forrdlom és szbdsághrc vérbefojtásánk gyászünnepe. Ugynezen npon végezték ki Pesten z Újépületben gróf Btthyány Ljos volt miniszterelnököt. Lőpor és golyó áltli hlálll hlt (reggel fél htkor): 1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes), 2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok, 3. Kiss Ernő, tábornok, 4. Schweidel József, tábornok. Kötél áltli hlálll hlt (reggel ht ór után): 5. Lovg Poeltenberg Ernő, tábornok, 6. Török Ignác, tábornok, 7. Lhner György, tábornok, 8. Knezić Károly, tábornok, 9. Ngysándor József, tábornok, 10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok, 11. Aulich Ljos, tábornok, 12. Dmjnich János, tábornok, 13. Gróf Vécsey Károly, tábornok.

2 ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK Lomtlnítás Burs Hungric pályázti kiírás Értesítem Önöket, hogy Bdcsonytördemicen z őszi lomtlnítás október 12. npján (hétfőn) kerül megszervezésre. A konténerek z lábbi utcákbn kerüljenek kihelyezésre: Szent István u. 76. sz. ház előtti cspás, Béke utc Nefelejcs Vendéglő mögötti prkoló, Hősök u. 19. sz. ház elé, Debreczenyi Gy. u. 6. sz. ház elé, Jóki u. 10. sz. ház elé, Rodostó u. Lgun vendéglő, Kolóni gázcseretelep. Lomtlnítás keretében nem helyezhető ki elvitelre ömlesztett nyg, építési-bontási törmelék, rothdó nyg (élelmiszer, növényi mrdék) állti eredetű hulldék (állt tetem, trágy, lom) veszélyes hulldék (kkumulátor, elemek, gyógyszermrdék, növényvédőszer mrdék, gép, járműbontási lktrészek stb ). Kérem lkosságot, hogy lomhulldékot kijelölt konténerekben szíveskedjenek elhelyezni környezetünk tisztán trtás érdekében! Együttműködésüket köszönöm! Bdcsonytördemic község önkormányztánk képviselő-testülete 58/2009 ( IX. 15.) számú htároztávl döntött rról, hogy részt kíván venni hátrányos helyzetű, szociálisn rászoruló felsőokttási hllgtók, illetőleg felsőokttási tnulmányokt kezdő fitlok támogtásár létrehozott Burs Hungric Felsőokttási Önkormányztok Ösztöndíjpályázt évi fordulóján.. Ennek megfelelően pályázti kiírást tesz közzé, kiírás és z dtlp letölthető honlpról, vgy személyesen elvihető bdcsonytördemici Polgármesteri Hivtlból Bognár Andre ügyintézőtől, vlmint pályázti kiírás hirdetőtáblákon is olvshtó. Dr. Hrki Brbr jegyző Bdcsonytördemic Községért Alpítvány szeretettel és tisztelettel meghívj Önt, csládját és brátit október 10-én (szombt) órár bdcsonytördemici Fluházb Zenti Gábor: AZ ÉSZAKÉSZAK-BALATONI VASÚTVONAL 100 ÉVES című kiállításánk megnyitójár Köszöntő: Vollmuth Péter polgármester Megnyitó: Kpronczi János nyuglmzott MÁV igzgtó A kiállítás megtekinthető: október 10-től 22-ig, vsárnp és hétfő kivételével között. A Fluház hátrlévő tervezett progrmji 2009-ben Október Az Észk-Bltoni Vsút 100 éves kiállítás Október 23. Az os Forrdlom és Szbdsághrc megemlékező ünnepsége Október 23. Mérlegek, mérőeszközök kiállítás Október 31. Tökjó délután November 07. Sz.Gémes Év emléktábl vtó és kiállítás (NABE szervezésében) November 14. Márton Npi borünnep és vigsság December 05. Mikulásváró vidám délelőtt December 05. Forrlt bor főzőverseny December 19. Mindenki Krácsony December 30. Óévbúcsúzttó Igény esetén: Közhsznú tnfolymok, gyerekjátszó, klubfogllkozások, gyűlések szervezése és bonyolítás. A Flukemence előzetes egyeztetéssel bárki számár hsználhtó!

3 Az emberiség történelmében sorsdöntő események ktegóriájáb sorolhtók ngy felfedezések, világháborúk, függetlenségi háborúk, szbdsághrcok, vlmint z ipri, tudományos és társdlmi forrdlmk. Hiteles dtok (elemzések és tények) tömegével igzolhtó, hogy legngyobb kisugárzású forrdlmk közé sorolhtó Ngy Frnci Forrdlom, vlmint z március 15-i és z október 23-i mgyr forrdlom. A történelem durv meghmisításánk minősült, hogy Kerenszkij-féle Ideiglenes Kormányt megbukttó bolsevik állmcsínyt (1917. november 7-én) - Ngy Frnci Forrdlom elnevezését plgizálv - Szmolnijbn lezjlott keresztelőn Ngy Októberi Szocilist Forrdlom (NOSZF) címkével látták el. Régi szokásuk volt bolsevikoknk, hogy beteges következetességgel és szorglomml váltogtták egyes vezető személyek, helységek, intézmények, foglmk és objektumok vgy tárgyk neveit. Ehhez gykorlthoz trtozott z új név (elnevezés) népszerűsítése, így NOSZF köré is hmis mítoszok, vlmint hzug történetek ezreit gyártották, és ( szó szoros értelmében) elársztották velük z egész világot. Történelmi igzság, hogy Ngy Októberi Szocilist Forrdlom nem volt ngy (!), nem volt szocilist (!), nem volt forrdlom (!), és mi volt, z nem októberben (!), hnem novemberben zjlott le! A többi stimmel. Ugynkkor Trockij áltl irányított bolsevik állmcsíny következményének pusztító htás rázúdult z emberiségre. Miután súlyos szifiliszes kórbn szenvedő, szószátyár Lenin kezébe került srlóklpácsos kormánypálc, teljes erővel beindult proletárdikttúr hngztos fedőneve ltt népirtás, melyet - Lenin hlálát követően - z elmebjos Sztálin folyttott mérhetetlen igyekezettel és eredményességgel. Különféle nemzetiségű történészek, politikusok, írók, sttisztikusok, művészek, genetikusok, vlmint z egykori GULAGon rboskodók, hdifoglyok, áttelepítettek és menekültek megszámlálhttln ngyságrendű tömegének becsült dti lpján állíthtó, hogy bolsevizmus mintegy százmillió árttln ember hlálát, milliók testi és lelki megnyomorítását, csládok szétszkítását, meghurcolását, történelem tudtos meghmisitását, z emberi jogok semmibevételét, tudományos kuttások, vlmint technikitechnológii hldás fékezését eredményezte. A Rákosi-Gerő-Frks trió (és holdudvruk) révén hzánkb importált proletárdikttúr ellen, egy tiszt, hősies és vlóságos októberi forrdlom bontkozott ki '56 október 23-án, mely z itt állomásozó szovjet csptok bevtkozását követően szbdsághrccl folyttódott. Bár világ kkori legerősebb szárzföldi fegyveres erejével rendelkező Szovjetunió leverte dicsőséges forrdlmunkt és szbdsághrcunkt, zonbn olyn leckét és sebet kpott forrdlmárinktól, mely gonoszok birodlmát megindított z gonizálás útján, történelem süllyesztője felé. A rövidtávon elbukott '56-os forrdlmunk és szbdsághrcunk tehát hosszú távú győzelmet rtott minden összetevőjében - megnevezésében, céljibn és eredményeiben - vlótln, hzug, bűnös, vlmint embertelen novemberi bolsevik puccs (mrxi-leninisztálini) eszmei és gykorlti jogutódját képező szovjet rendszer fölött. Ismeretes, hogy Európát egykoron mgyrság védelmezte ttár, török és z orosz hordák ellen. Mgyr vérrel biztosítottuk Nyugt (viszonylg) zvrtln fejlődését, miközben lélekszámunk rohmosn csökkent, és - jelenleg - egyötödétegyhtodát teszi ki Frnciország vgy Ngy-Britnni lkosságánk, kikkel még törökdúlás előtt (megközelítőleg) zonos szinten voltunk! A mgyrság z '56-os forrdlom és szbdsághrc eredményeként újbb óriási áldoztok árán - nem csupán Európ, hnem z egész világ védelmezőjévé vált, hiszen egy hrmdik világháború minden következményétől mentettük meg z emberiséget (de joggl állíthtjuk zt is, hogy z élővilágot)! Ezt htlms áldoztunkt elismerik világ népei, bár jóvl kevesebb gesztussl honorálják, mint mit sokt szenvedett és sokt vesztett nemzetünk megérdemelne. Ugynkkor nem hllgthtjuk el, hogy hzi elismerés még külföldi átlgtól is messze elmrdt. Hézgos lett '56 történelmének feldolgozás: hőseinek, jelentőségének. és következményeinek (kihtásánk) elismerése. Az '56-os forrdlmárok és szervezeteik meglázón elesett helyzetben vnnk. A rendszerváltást követő időszk kormányi sem erkölcsi, sem nygi értelemben nem nyújtottk htékony segítséget sokt szenvedett és társdlom perifériájár kiszorított ( kádári dikttúr minden retorziójábn érintett) forrdlmároknk és csládtgjiknk. El kellene ezen gondolkozni zoknk z intézkedési pozícióbn lévőknek, kik '56-os forrdlmunknk és szbdsághrcunknk köszönhetik, hogy dikttúrától megszbdulv, demokráciábn élhetnek és ünnepelhetik z '56-os forrdlom soron következő évfordulóját. Merthogy: z ünnepnp mellett ott vnnk ngyszámú szürke hétköznpok, melyeken még sokt lehetne és kellene tenni zért, hogy z ünnepi örömökben kevesebb legyen z üröm... Vitéz Molnár József

4 Tpolci Rendőrkpitányság felhívási Becsengettek! Elindult z új tnév, így nyáron pihenését töltő gyermekeink számár megkezdődött z iskoláb járás! Az iskolkezdés előtti npok már z rr vló készülődés jegyében teltek. A ngyobb bevásárló központokt, írószerboltokt, könyvesboltokt felkereste minden gondos szülő z okttásbn résztvevő gyermekével, hogy kellően felkészüljenek következő iskoli év kötelezettségeinek teljesítésére. Az okttási intézmények jellemzően áltlános iskolák környékén ngyobb számbn közlekednek gylogosn, kerékpárrl vgy tömegközlekedési járművekkel érkező gyerekek, kik közül nem mindenki járts KRESZ szbályibn! Ők, kik még csk most kezdik iskoli tnulmányikt főként z áltlános iskol első osztályosi. Közlekedésük htároztln, helyzetfelismerő képességük nem kifejlett, rájuk leselkedő veszélyeket és zok következményeit életkoruknál fogv még nem látják előre! Figyeljünk rájuk od és legyünk velük kellően előzékenyek, udvrisk! Gyermekeink biztonságánk szvtolás érdekében z ORFK áltl korábbn meghirdetett Az iskol rendőre kció keretein belül tnév elején vlmennyi áltlános iskolánál reggeli, vlmint kor délutáni órákbn rendőri felügyelet vigyázz óvtln lépteiket. A rendőrök segítik nebulók közlekedését - gylogátkelőhelyeken, úttesteken történő átjutásukt, tömegközlekedési eszközökre szállásukt z iskoláb mjd z onnn hz vezető úton. Fgyos utk A nyár kellemes hőmérsékleti viszonyi, nppli időszkok hossz már lssn múlté lesz, itt vn z ősz újr! Rövidülnek npplok, ködösebb-párásbb reggelek, csípős hjnlok köszöntenek ránk. A legszámottevőbb gondok egyike síkossá, csúszóssá váló utk és z lcsony (fgypont környéki, 0-3 C fok körüli) hőmérséklet. A váltkozó állpotú útfelület - így szárz, nedves, jeges, hvs - burkolt gumibroncsok tpdási tényezőjét megváltozttj. A járművezetőnek minden körülmények között számolni kell megváltozott környezeti tényezőkkel, nem várt helyzetekre. Az időjárás és z útviszonyok okozt késést ne közutkon krj behozni! Ideje leellenőrizni gépjármű világító berendezéseinek, kkumulátoránk hűtőfolydék minőségének és mennyiségének, gépjármű fűtésének, hátsó szélvédő párátlnító berendezésének vlmint z első szélvédő blktörlő lpátjink minőségét. Ne várjunk z utolsókig, mert hnygság ár drág lehet! Amennyiben szükséges, fgyos idő előtt zárk és szélvédő lefgyását meggátoló folydékokt vásárolj meg, helyezze el járműben. A nyáron hsznált gumiköpenyeket téli broncsr cseréltessék, mivel zok tpdási tényezői jelentősen csökkenek külső +7 C fok ltti hőmérsékleten. Ellenőrizze le gumibroncsok profilmélységét, mely z előírások szerint 1,6 milliméter minimális bordmélység lehet! Minden körülmények között igyekezzen látási, időjárási vlmint útviszonyoknk megfelelően megválsztni járműve sebességét! Az erdős útszkszokon, felüljárókon és hidkon áthldv számolni kell z útfelület jegesedésének kockáztávl. A síkos útfelületen óvtosbb, kimértebb mozdultokkl fékezzen, mivel fékút hossz is jelentősen megnövekszik! Ne feledjük el, hogy velünk együtt utzó gyermekeink, csládtgjink, brátink és ismerőseink biztonságáért mi mgunk vgyunk felelősek, kik vezetünk! Molnár András r. fhdgy. Tpolci rendőrkpitányság, Megelőzési elődó IKONOK Az ikonok z egész keresztény világ örökségét, közös kincsét jelentik. Ennek z örökségnek néhány szép és igzán igényes másoltát hozt el és muttt be Fluházbn Rusz Szilveszter ikonfestő. Fár, csempére és kőre festett lkotási Bibli szereplőit és mgyr történelem kiemelkedő lkjit ábrázolják, finom visszfogottsággl. A képekből árd z, hogy festőjük lkotás közben, z Ő szvivl élve: Isten végtelen szeretetforrásából merít, s gondolti imádsággá válnk. A képek mindegyike fel lett szentelve, így kik ezek előtt megállnk és imádkoznk Teremtővel lépnek kpcsoltb. Az lkotó Rusz Szilveszter rjztnárként indult és 2000-től fordult z ikonfestészet felé, zót ezek töltik ki minden npjit. Vllj, hogy, Az ikonfestés szolgált, meditáció, imádság z ökumené egyik jelentős eszköze. A kiállítást Dr. Brdócz Zsuzsnn lpolgármester sszony nyitott meg mjd művész úr beszélt részletesen z ikonfestés nehéz, időnként gyötrelmes, de mégis felemelő tevékenységéről. Pálné Ver

5 A NABE közleménye A Nők Bltonért Egyesület, Sz. Gémes Év rjztnárfestőművészre emlékezik születésnpján, november 7-én, festményeiből válogtott kiállítássl és egy emléktábl elhelyezésével volt Áltlános Iskol flán. Az ünnepségre előreláthtón órától kerül sor. A pontos progrm, október utolsó npjibn kihelyezésre kerülő meghívókon lesz láthtó! A progrmr várjuk Tnárnő volt diákjit, brátit, kollégáit és településünk minden lkóját! A Nők Bltonért Egyesület Elnöksége nevében: Tóth Sándorné Sjnos Most sem sikerült Delikát 8 tskon lévő pontok beküldésével játszóteret nyernünk településünk ifji számár. Ugyn több mint pontot küldtünk be, úgy látszik ez Fortun istensszony számár nem volt elegendő. De mjd legközelebb! Mindenesetre ne djuk fel! Továbbr is gyűjtsük tskokt, bízv bbn, hogy újból meghirdetik játszótérért folyó versenyt! Ppp Jenőné nyugdíjs Ismét libázunk! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Márton Npi újbor ünnepségre és z zt követő libvcsorás vigsságr november 14-én (szombton) 16 órár Fluházb Bővebb felvilágosítás október második felétől Fluház telefonján: , illetve honlpon Bbát nevelők Klubj! Várjuk kismmákt és kisppákt hvont egyszer trtndó klubfogllkozásinkr, hol megbeszélhetik gyereknevelés örömeit és esetleges problémáit szkemberek bevonásávl! Alkuló foglkozás november 5-én tól Fluházbn Felhívás! Kérjük zon személyek segítségét, kik jól beszélnek ngolul vgy németül és ezt tudást szívesen átdnák (szerény díjzásért) nyelvet tnulni vágyó flubelieknek kérjük, jelentkezzenek Fluházbn vgy s telefonon. Köszönjük! Óvodi Hírek Egy, kettő, három, négy, Te kis cipő hová mégy? Kipp, kopp, kopogok, Óvodáb bllgok! Ki sírósn, ki jókedvűen kezdte szeptemberben z óvodát. Mostnr már mindnnyin vidámk vgyunk, élvezzük kellemes nyárutót kertben, míg lehet. 18 kisgyerekkel kezdtük nevelési évet. Elférfisodott csoportunkb csk 7 kislány, és 11 fiú jár, rádásul z év közben is kisfiúk érkeznek mjd, így leszünk 24-en tnév végére. A fogllkozások októberben kezdődnek, ddig is szokttjuk gyerekeket npirendhez, ismételjük z eddig tnult dlokt, verseket. A fogllkozásokt megszokott rendben szervezzük z idén is. A két óvónő hetente váltj egymást délelőttös és délutános műszkbn, és munkánkt két djk segíti. Hetirendünk így lkul: Hétfő: testnevelés fogllkozás, mese-vers Kedd: ének-zene, mese-vers, német nyelvi okttás Szerd: Környezetismeret, furulyokttás, Csütörtök: mtemtik, gyermek népi tánc Péntek: ábrázolás, kézimunk, prevenciós és trtásjvító torn A német, furuly, népi tánc válszthtó fogllkozások, prevenciós tornát szeretnénk minden kicsivel végeztetni. Gyermekeink mondták: Bzsi egész héten sírv érkezett óvodáb. Két sírás közt beszélgetünk. - Vn prdicsom kertetekben? fggtom. - Igen, vn Pp kertjében prdicsom, pprik hüppögi Bzsi. - A Pp kertjében ilyen sok minden megterem? Arr vgyok kíváncsi, hogy te kerted mit termett nyáron? Bzsi sírásr álló szájjl: - De én nem is tekertem el! Ábris szld od hozzánk z udvron, pnszt tenni jön: - Óvó néni, Kristóf ki krt nyújtózttni pólómt! Minden np tornázunk 10 percet Szántóné J. Judit

6 Születésnpr Mikor z Isten szép npot dott, A hold mellé fényes csillgot, A npocsk nyújtózkodó krjávl ölelt át, S vigyázt rcod mosolyát. Ne legyen benned bánt és keserűség, Hiszen csodáltos világmindenség, A fák is köréd hjlnk, S z átszűrődő sugrk éreztetik, Mind, mind veled vnnk. Szeretném, hogy sokn szeressenek, Legyenek npjid békések és értékesek, Mint pici gyermeknek, mikor édesnyj, Mérhetetlen melegségével megnyugttj. Rimócziné Szöllősi Mári 2006-os Suzuki Swift tűzpiros színben 1.3-s motorrl, 5 jtós kivitelben km-rel, megkímélt állpotbn eldó hitelátválllássl. ( Ft/ hó - fix törlesztő részlet!) Felszereltség: klím, CD-s rádió, lufelni, új téligumik lemezfelnivel, távirányítós központizár, ABS, légzsák, szervókormány, fűthető tükrök, stb. Tel.: 20/ Mindenszenteki koszorú rendelhető! Toboz koszorú 1000 Ft Kicsi tuj koszorú 1000 Ft Normál fenyőkoszorú 1500 Ft Ngy fenyő koszorú 2000 Ft Tel.: 06-20/ Némethné Jobbágy Ann Bdcsonytördemic Táncsics u. 2. A Nők Bltonért Egyesület Bdcsonylábdi hegyi csoportj, civil szervezők és Fluház meleg szeretettel vár minden kedves érdeklődőt október 31-én, szombton órától egy TÖK JÓ BULIBA bdcsonytördemici Fluház udvrár Flukemencéhez Progrm: órától töklámpás frgás (Gyerekekhez felnőtt kísérőt kérünk) -tökgurító, töklámpás szépségverseny -méz felismerő verseny sütőtök és mézkóstolás - tökjó egészségpercek -tökből készült finomságok bemuttój, vásár és recept csereberéje (kérjük, minél többen cstlkozznk sját mguk készítette finomságokkl!) -A Fluház környékén töklámpás riogtó menet -A flukemencében lehet sját lpnygból készült ételeket sütögetni! A hideg ellen forrlt bort és teát lehet kortyolgtni! Tököt korlátozott számbn tudunk dni (biztosbb sjátot hozni!) A rendezőség rendezvény sikeressége érdekében várj tökös ételeket, süteményeket illetve bor és te lp nygihoz z dományokt! TÖKRE VÁRUNK MINDENKIT! KÖZÉRDEKŰ ADATOK Településünk honlpj: Polgármesteri hivtl 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel./Fx: 87/ E-mil: Ügyfélfogdás ideje: Hétfő - csütörtök: 8-16h-ig, Péntek: 8-12h-ig Fluház, Teleház 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel.: 87/ , Tel./Fx: 87/ E-mil: Nyitv: Kedd Szombt: ig Könyvtár 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel./Fx: 87/ Nyitv: Kedd 13:00 18:00 Szerd 13:00 18:00 Csüt Péntek 13:00 18:00 Háziorvosi szolgált: 8263 Bdcsonytördemic Szent István út 3/2. Tel.: Rendelési idő: Hétfő, Kedd, Szerd, Péntek: 8-11h-ig Csütörtök: 13-16h-ig Munkidőn kívüli sürgősségi ellátás (ügyelet): Kórház: Tpolc, Ady E. u. Tel.: 87/ , 87/ Hétköznp: órától másnp reggel 8.00 óráig Hétvégén, ünnepnpokon: utolsó munknp órától következő munknp 8.00 óráig Gyermekorvosi ellátás: Bdcsonytördemicen: Kedden ig A többi npon Bdcsonytomjon vehető igénybe: Hétfő, Szerd, Péntek: , Kedd, Csütörtök: , Tel.: 87/ Hétköznp tól és hétvégén központi ügyelet: Tpolc, Kórház, Tel.: 87/ Fogorvosi ellátás: Dr. Szörtsey Zoltán, Bdcsonytomj, Kert u. 32. Bejelentkezés: 87/ Hétvégi ügyelet: Veszprém, Hlle u 5/D, 8-14-ig Gyógyszertár: Griff Fiókgyógyszertár nyitv-trtás: Hétfő, Szerd, Péntek ig Legközelebbi gyógyszertár: Bdcsonytomjon Ügyeletes gyógyszertár Tpolcán Segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Polgárőrség: Bchmnn Gábor 30/ Szentmise: Minden vsárnp 11:30 tól Pénzfelvételi lehetőség: Tkrékszövetkezet, Szent István u. 44. Post: Zöldf u. 8. Nyitv: Hétfő Péntek: Hegybíró fogdónpj:hétfő: Csütörtök: Kidj: A Bdcsonytördemic Községért Alpítvány, Bdcsonytördemic, Hősök u.12., Felelős kidó: Vollmuth Péter, polgármester, Szerkesztőség: Bdcsonytördemici Fluház, Címlp rjz: Stockinger László. Az új számok megjelenése: minden hónp elején. Lpzárt: minden hónp 25-én. A lpterjesztésből kimrdtk Fluházbn juthtnk hozzá HÍRMONDÓ számihoz. Újságunkt oldlon is olvshtják! Lpunkbn megjelent írások trtlm szerzők felelőssége. Szerkesztőségünk fenntrtj z olvsói levelek szerkesztett közlésének, illetve nem közlésének jogát!

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL II. negyedévben tárgy/célj összege 1. 2. Tiszújváros Város Önkormányzt Generli Biztonságért Alpítvány Tiszújváros Város Emberi Erőforrások Önkormányzt Minisztérium útfelület építése KAB-KEF-15- A/B csúszásgátló

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros,

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben