Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi"

Átírás

1 Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA X. évfolym 10. szám október Bdcsonytördemic Község Képviselő-testülete és civil szervezetei meghívják Önt, csládját és ismerőseit október 23.-án (péntek) órár z 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre Helye: Községi 1956-os emlékmű (Polgármesteri Hivtl előtti prk) Kérjük, hozzák mgukkl megemlékezés virágit és mécseseit és november 4.-én is mécses gyújtássl emlékezzenek Szbdsághrc áldoztir. A megemlékezés után kerül sor z MÉRLEGEK, MÉRŐESZKÖZÖK (kiállítás mérleg hv propóján) című kiállítás megnyitójár Helye: iskoli szolgálti lkás. Látogthtó október 23.-december 05. között A MÉRLEGEK, MÉRŐESZKÖZÖK KIÁLLÍTÁSHOZ KÉRJÜK, HOZZANAK BE MINÉL TÖBB TÁRGYAT, ESZKÖZT OKTÓBER 17-IG A FALUHÁZBA! OKTÓBERI GYÁSZNAP Ardi vértnúk összefoglló néven őrzi mgyr nemzet emlékezete z es szbdsághrc 13 hős ktoni vezetőjét, kiket október 6-án Ardon végeztek ki. A mgyr sereg Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le fegyvert z orosz csptoknk. Ez ngy sértés volt császári oldl számár. H nekik dták voln meg mgukt mgyrok, nnk üzenete z lett voln, hogy z ellenük folyttott forrdlom elbukott. Így zonbn z volt z üzenete fegyverletételnek, hogy két ngyhtlom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább hrcot folyttni. Ez volt z egyik fő ok nnk, hogy z osztrákok tábornokokt megillető lőpor és golyó áltli hlál helyett kötél áltli hlált írtk elő mgyr tábornokok részére, miután z oroszok noh ígéretet tettek z ellenkezőjére foglyikt némi hbozás után átdták számukr. Vlmennyi tábornokot kötél áltli hlálr ítélték, nnk ellenére, hogy például Dessewffynek szbd elvonulást ígértek fegyverletétele előtt. Dessewffy, Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Schweidel József ítéletét Hynu kegyelemből golyó áltli hlálr változttt. A 13-k ítéletét október 6-án szándékosn bécsi forrdlom és Theodor Billet von Ltour császári hdügyminiszter meggyilkolásánk első évfordulóján hjtották végre, mi ezért forrdlom és szbdsághrc vérbefojtásánk gyászünnepe. Ugynezen npon végezték ki Pesten z Újépületben gróf Btthyány Ljos volt miniszterelnököt. Lőpor és golyó áltli hlálll hlt (reggel fél htkor): 1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes), 2. Gróf Dessewffy Arisztid, tábornok, 3. Kiss Ernő, tábornok, 4. Schweidel József, tábornok. Kötél áltli hlálll hlt (reggel ht ór után): 5. Lovg Poeltenberg Ernő, tábornok, 6. Török Ignác, tábornok, 7. Lhner György, tábornok, 8. Knezić Károly, tábornok, 9. Ngysándor József, tábornok, 10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok, 11. Aulich Ljos, tábornok, 12. Dmjnich János, tábornok, 13. Gróf Vécsey Károly, tábornok.

2 ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK Lomtlnítás Burs Hungric pályázti kiírás Értesítem Önöket, hogy Bdcsonytördemicen z őszi lomtlnítás október 12. npján (hétfőn) kerül megszervezésre. A konténerek z lábbi utcákbn kerüljenek kihelyezésre: Szent István u. 76. sz. ház előtti cspás, Béke utc Nefelejcs Vendéglő mögötti prkoló, Hősök u. 19. sz. ház elé, Debreczenyi Gy. u. 6. sz. ház elé, Jóki u. 10. sz. ház elé, Rodostó u. Lgun vendéglő, Kolóni gázcseretelep. Lomtlnítás keretében nem helyezhető ki elvitelre ömlesztett nyg, építési-bontási törmelék, rothdó nyg (élelmiszer, növényi mrdék) állti eredetű hulldék (állt tetem, trágy, lom) veszélyes hulldék (kkumulátor, elemek, gyógyszermrdék, növényvédőszer mrdék, gép, járműbontási lktrészek stb ). Kérem lkosságot, hogy lomhulldékot kijelölt konténerekben szíveskedjenek elhelyezni környezetünk tisztán trtás érdekében! Együttműködésüket köszönöm! Bdcsonytördemic község önkormányztánk képviselő-testülete 58/2009 ( IX. 15.) számú htároztávl döntött rról, hogy részt kíván venni hátrányos helyzetű, szociálisn rászoruló felsőokttási hllgtók, illetőleg felsőokttási tnulmányokt kezdő fitlok támogtásár létrehozott Burs Hungric Felsőokttási Önkormányztok Ösztöndíjpályázt évi fordulóján.. Ennek megfelelően pályázti kiírást tesz közzé, kiírás és z dtlp letölthető honlpról, vgy személyesen elvihető bdcsonytördemici Polgármesteri Hivtlból Bognár Andre ügyintézőtől, vlmint pályázti kiírás hirdetőtáblákon is olvshtó. Dr. Hrki Brbr jegyző Bdcsonytördemic Községért Alpítvány szeretettel és tisztelettel meghívj Önt, csládját és brátit október 10-én (szombt) órár bdcsonytördemici Fluházb Zenti Gábor: AZ ÉSZAKÉSZAK-BALATONI VASÚTVONAL 100 ÉVES című kiállításánk megnyitójár Köszöntő: Vollmuth Péter polgármester Megnyitó: Kpronczi János nyuglmzott MÁV igzgtó A kiállítás megtekinthető: október 10-től 22-ig, vsárnp és hétfő kivételével között. A Fluház hátrlévő tervezett progrmji 2009-ben Október Az Észk-Bltoni Vsút 100 éves kiállítás Október 23. Az os Forrdlom és Szbdsághrc megemlékező ünnepsége Október 23. Mérlegek, mérőeszközök kiállítás Október 31. Tökjó délután November 07. Sz.Gémes Év emléktábl vtó és kiállítás (NABE szervezésében) November 14. Márton Npi borünnep és vigsság December 05. Mikulásváró vidám délelőtt December 05. Forrlt bor főzőverseny December 19. Mindenki Krácsony December 30. Óévbúcsúzttó Igény esetén: Közhsznú tnfolymok, gyerekjátszó, klubfogllkozások, gyűlések szervezése és bonyolítás. A Flukemence előzetes egyeztetéssel bárki számár hsználhtó!

3 Az emberiség történelmében sorsdöntő események ktegóriájáb sorolhtók ngy felfedezések, világháborúk, függetlenségi háborúk, szbdsághrcok, vlmint z ipri, tudományos és társdlmi forrdlmk. Hiteles dtok (elemzések és tények) tömegével igzolhtó, hogy legngyobb kisugárzású forrdlmk közé sorolhtó Ngy Frnci Forrdlom, vlmint z március 15-i és z október 23-i mgyr forrdlom. A történelem durv meghmisításánk minősült, hogy Kerenszkij-féle Ideiglenes Kormányt megbukttó bolsevik állmcsínyt (1917. november 7-én) - Ngy Frnci Forrdlom elnevezését plgizálv - Szmolnijbn lezjlott keresztelőn Ngy Októberi Szocilist Forrdlom (NOSZF) címkével látták el. Régi szokásuk volt bolsevikoknk, hogy beteges következetességgel és szorglomml váltogtták egyes vezető személyek, helységek, intézmények, foglmk és objektumok vgy tárgyk neveit. Ehhez gykorlthoz trtozott z új név (elnevezés) népszerűsítése, így NOSZF köré is hmis mítoszok, vlmint hzug történetek ezreit gyártották, és ( szó szoros értelmében) elársztották velük z egész világot. Történelmi igzság, hogy Ngy Októberi Szocilist Forrdlom nem volt ngy (!), nem volt szocilist (!), nem volt forrdlom (!), és mi volt, z nem októberben (!), hnem novemberben zjlott le! A többi stimmel. Ugynkkor Trockij áltl irányított bolsevik állmcsíny következményének pusztító htás rázúdult z emberiségre. Miután súlyos szifiliszes kórbn szenvedő, szószátyár Lenin kezébe került srlóklpácsos kormánypálc, teljes erővel beindult proletárdikttúr hngztos fedőneve ltt népirtás, melyet - Lenin hlálát követően - z elmebjos Sztálin folyttott mérhetetlen igyekezettel és eredményességgel. Különféle nemzetiségű történészek, politikusok, írók, sttisztikusok, művészek, genetikusok, vlmint z egykori GULAGon rboskodók, hdifoglyok, áttelepítettek és menekültek megszámlálhttln ngyságrendű tömegének becsült dti lpján állíthtó, hogy bolsevizmus mintegy százmillió árttln ember hlálát, milliók testi és lelki megnyomorítását, csládok szétszkítását, meghurcolását, történelem tudtos meghmisitását, z emberi jogok semmibevételét, tudományos kuttások, vlmint technikitechnológii hldás fékezését eredményezte. A Rákosi-Gerő-Frks trió (és holdudvruk) révén hzánkb importált proletárdikttúr ellen, egy tiszt, hősies és vlóságos októberi forrdlom bontkozott ki '56 október 23-án, mely z itt állomásozó szovjet csptok bevtkozását követően szbdsághrccl folyttódott. Bár világ kkori legerősebb szárzföldi fegyveres erejével rendelkező Szovjetunió leverte dicsőséges forrdlmunkt és szbdsághrcunkt, zonbn olyn leckét és sebet kpott forrdlmárinktól, mely gonoszok birodlmát megindított z gonizálás útján, történelem süllyesztője felé. A rövidtávon elbukott '56-os forrdlmunk és szbdsághrcunk tehát hosszú távú győzelmet rtott minden összetevőjében - megnevezésében, céljibn és eredményeiben - vlótln, hzug, bűnös, vlmint embertelen novemberi bolsevik puccs (mrxi-leninisztálini) eszmei és gykorlti jogutódját képező szovjet rendszer fölött. Ismeretes, hogy Európát egykoron mgyrság védelmezte ttár, török és z orosz hordák ellen. Mgyr vérrel biztosítottuk Nyugt (viszonylg) zvrtln fejlődését, miközben lélekszámunk rohmosn csökkent, és - jelenleg - egyötödétegyhtodát teszi ki Frnciország vgy Ngy-Britnni lkosságánk, kikkel még törökdúlás előtt (megközelítőleg) zonos szinten voltunk! A mgyrság z '56-os forrdlom és szbdsághrc eredményeként újbb óriási áldoztok árán - nem csupán Európ, hnem z egész világ védelmezőjévé vált, hiszen egy hrmdik világháború minden következményétől mentettük meg z emberiséget (de joggl állíthtjuk zt is, hogy z élővilágot)! Ezt htlms áldoztunkt elismerik világ népei, bár jóvl kevesebb gesztussl honorálják, mint mit sokt szenvedett és sokt vesztett nemzetünk megérdemelne. Ugynkkor nem hllgthtjuk el, hogy hzi elismerés még külföldi átlgtól is messze elmrdt. Hézgos lett '56 történelmének feldolgozás: hőseinek, jelentőségének. és következményeinek (kihtásánk) elismerése. Az '56-os forrdlmárok és szervezeteik meglázón elesett helyzetben vnnk. A rendszerváltást követő időszk kormányi sem erkölcsi, sem nygi értelemben nem nyújtottk htékony segítséget sokt szenvedett és társdlom perifériájár kiszorított ( kádári dikttúr minden retorziójábn érintett) forrdlmároknk és csládtgjiknk. El kellene ezen gondolkozni zoknk z intézkedési pozícióbn lévőknek, kik '56-os forrdlmunknk és szbdsághrcunknk köszönhetik, hogy dikttúrától megszbdulv, demokráciábn élhetnek és ünnepelhetik z '56-os forrdlom soron következő évfordulóját. Merthogy: z ünnepnp mellett ott vnnk ngyszámú szürke hétköznpok, melyeken még sokt lehetne és kellene tenni zért, hogy z ünnepi örömökben kevesebb legyen z üröm... Vitéz Molnár József

4 Tpolci Rendőrkpitányság felhívási Becsengettek! Elindult z új tnév, így nyáron pihenését töltő gyermekeink számár megkezdődött z iskoláb járás! Az iskolkezdés előtti npok már z rr vló készülődés jegyében teltek. A ngyobb bevásárló központokt, írószerboltokt, könyvesboltokt felkereste minden gondos szülő z okttásbn résztvevő gyermekével, hogy kellően felkészüljenek következő iskoli év kötelezettségeinek teljesítésére. Az okttási intézmények jellemzően áltlános iskolák környékén ngyobb számbn közlekednek gylogosn, kerékpárrl vgy tömegközlekedési járművekkel érkező gyerekek, kik közül nem mindenki járts KRESZ szbályibn! Ők, kik még csk most kezdik iskoli tnulmányikt főként z áltlános iskol első osztályosi. Közlekedésük htároztln, helyzetfelismerő képességük nem kifejlett, rájuk leselkedő veszélyeket és zok következményeit életkoruknál fogv még nem látják előre! Figyeljünk rájuk od és legyünk velük kellően előzékenyek, udvrisk! Gyermekeink biztonságánk szvtolás érdekében z ORFK áltl korábbn meghirdetett Az iskol rendőre kció keretein belül tnév elején vlmennyi áltlános iskolánál reggeli, vlmint kor délutáni órákbn rendőri felügyelet vigyázz óvtln lépteiket. A rendőrök segítik nebulók közlekedését - gylogátkelőhelyeken, úttesteken történő átjutásukt, tömegközlekedési eszközökre szállásukt z iskoláb mjd z onnn hz vezető úton. Fgyos utk A nyár kellemes hőmérsékleti viszonyi, nppli időszkok hossz már lssn múlté lesz, itt vn z ősz újr! Rövidülnek npplok, ködösebb-párásbb reggelek, csípős hjnlok köszöntenek ránk. A legszámottevőbb gondok egyike síkossá, csúszóssá váló utk és z lcsony (fgypont környéki, 0-3 C fok körüli) hőmérséklet. A váltkozó állpotú útfelület - így szárz, nedves, jeges, hvs - burkolt gumibroncsok tpdási tényezőjét megváltozttj. A járművezetőnek minden körülmények között számolni kell megváltozott környezeti tényezőkkel, nem várt helyzetekre. Az időjárás és z útviszonyok okozt késést ne közutkon krj behozni! Ideje leellenőrizni gépjármű világító berendezéseinek, kkumulátoránk hűtőfolydék minőségének és mennyiségének, gépjármű fűtésének, hátsó szélvédő párátlnító berendezésének vlmint z első szélvédő blktörlő lpátjink minőségét. Ne várjunk z utolsókig, mert hnygság ár drág lehet! Amennyiben szükséges, fgyos idő előtt zárk és szélvédő lefgyását meggátoló folydékokt vásárolj meg, helyezze el járműben. A nyáron hsznált gumiköpenyeket téli broncsr cseréltessék, mivel zok tpdási tényezői jelentősen csökkenek külső +7 C fok ltti hőmérsékleten. Ellenőrizze le gumibroncsok profilmélységét, mely z előírások szerint 1,6 milliméter minimális bordmélység lehet! Minden körülmények között igyekezzen látási, időjárási vlmint útviszonyoknk megfelelően megválsztni járműve sebességét! Az erdős útszkszokon, felüljárókon és hidkon áthldv számolni kell z útfelület jegesedésének kockáztávl. A síkos útfelületen óvtosbb, kimértebb mozdultokkl fékezzen, mivel fékút hossz is jelentősen megnövekszik! Ne feledjük el, hogy velünk együtt utzó gyermekeink, csládtgjink, brátink és ismerőseink biztonságáért mi mgunk vgyunk felelősek, kik vezetünk! Molnár András r. fhdgy. Tpolci rendőrkpitányság, Megelőzési elődó IKONOK Az ikonok z egész keresztény világ örökségét, közös kincsét jelentik. Ennek z örökségnek néhány szép és igzán igényes másoltát hozt el és muttt be Fluházbn Rusz Szilveszter ikonfestő. Fár, csempére és kőre festett lkotási Bibli szereplőit és mgyr történelem kiemelkedő lkjit ábrázolják, finom visszfogottsággl. A képekből árd z, hogy festőjük lkotás közben, z Ő szvivl élve: Isten végtelen szeretetforrásából merít, s gondolti imádsággá válnk. A képek mindegyike fel lett szentelve, így kik ezek előtt megállnk és imádkoznk Teremtővel lépnek kpcsoltb. Az lkotó Rusz Szilveszter rjztnárként indult és 2000-től fordult z ikonfestészet felé, zót ezek töltik ki minden npjit. Vllj, hogy, Az ikonfestés szolgált, meditáció, imádság z ökumené egyik jelentős eszköze. A kiállítást Dr. Brdócz Zsuzsnn lpolgármester sszony nyitott meg mjd művész úr beszélt részletesen z ikonfestés nehéz, időnként gyötrelmes, de mégis felemelő tevékenységéről. Pálné Ver

5 A NABE közleménye A Nők Bltonért Egyesület, Sz. Gémes Év rjztnárfestőművészre emlékezik születésnpján, november 7-én, festményeiből válogtott kiállítássl és egy emléktábl elhelyezésével volt Áltlános Iskol flán. Az ünnepségre előreláthtón órától kerül sor. A pontos progrm, október utolsó npjibn kihelyezésre kerülő meghívókon lesz láthtó! A progrmr várjuk Tnárnő volt diákjit, brátit, kollégáit és településünk minden lkóját! A Nők Bltonért Egyesület Elnöksége nevében: Tóth Sándorné Sjnos Most sem sikerült Delikát 8 tskon lévő pontok beküldésével játszóteret nyernünk településünk ifji számár. Ugyn több mint pontot küldtünk be, úgy látszik ez Fortun istensszony számár nem volt elegendő. De mjd legközelebb! Mindenesetre ne djuk fel! Továbbr is gyűjtsük tskokt, bízv bbn, hogy újból meghirdetik játszótérért folyó versenyt! Ppp Jenőné nyugdíjs Ismét libázunk! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Márton Npi újbor ünnepségre és z zt követő libvcsorás vigsságr november 14-én (szombton) 16 órár Fluházb Bővebb felvilágosítás október második felétől Fluház telefonján: , illetve honlpon Bbát nevelők Klubj! Várjuk kismmákt és kisppákt hvont egyszer trtndó klubfogllkozásinkr, hol megbeszélhetik gyereknevelés örömeit és esetleges problémáit szkemberek bevonásávl! Alkuló foglkozás november 5-én tól Fluházbn Felhívás! Kérjük zon személyek segítségét, kik jól beszélnek ngolul vgy németül és ezt tudást szívesen átdnák (szerény díjzásért) nyelvet tnulni vágyó flubelieknek kérjük, jelentkezzenek Fluházbn vgy s telefonon. Köszönjük! Óvodi Hírek Egy, kettő, három, négy, Te kis cipő hová mégy? Kipp, kopp, kopogok, Óvodáb bllgok! Ki sírósn, ki jókedvűen kezdte szeptemberben z óvodát. Mostnr már mindnnyin vidámk vgyunk, élvezzük kellemes nyárutót kertben, míg lehet. 18 kisgyerekkel kezdtük nevelési évet. Elférfisodott csoportunkb csk 7 kislány, és 11 fiú jár, rádásul z év közben is kisfiúk érkeznek mjd, így leszünk 24-en tnév végére. A fogllkozások októberben kezdődnek, ddig is szokttjuk gyerekeket npirendhez, ismételjük z eddig tnult dlokt, verseket. A fogllkozásokt megszokott rendben szervezzük z idén is. A két óvónő hetente váltj egymást délelőttös és délutános műszkbn, és munkánkt két djk segíti. Hetirendünk így lkul: Hétfő: testnevelés fogllkozás, mese-vers Kedd: ének-zene, mese-vers, német nyelvi okttás Szerd: Környezetismeret, furulyokttás, Csütörtök: mtemtik, gyermek népi tánc Péntek: ábrázolás, kézimunk, prevenciós és trtásjvító torn A német, furuly, népi tánc válszthtó fogllkozások, prevenciós tornát szeretnénk minden kicsivel végeztetni. Gyermekeink mondták: Bzsi egész héten sírv érkezett óvodáb. Két sírás közt beszélgetünk. - Vn prdicsom kertetekben? fggtom. - Igen, vn Pp kertjében prdicsom, pprik hüppögi Bzsi. - A Pp kertjében ilyen sok minden megterem? Arr vgyok kíváncsi, hogy te kerted mit termett nyáron? Bzsi sírásr álló szájjl: - De én nem is tekertem el! Ábris szld od hozzánk z udvron, pnszt tenni jön: - Óvó néni, Kristóf ki krt nyújtózttni pólómt! Minden np tornázunk 10 percet Szántóné J. Judit

6 Születésnpr Mikor z Isten szép npot dott, A hold mellé fényes csillgot, A npocsk nyújtózkodó krjávl ölelt át, S vigyázt rcod mosolyát. Ne legyen benned bánt és keserűség, Hiszen csodáltos világmindenség, A fák is köréd hjlnk, S z átszűrődő sugrk éreztetik, Mind, mind veled vnnk. Szeretném, hogy sokn szeressenek, Legyenek npjid békések és értékesek, Mint pici gyermeknek, mikor édesnyj, Mérhetetlen melegségével megnyugttj. Rimócziné Szöllősi Mári 2006-os Suzuki Swift tűzpiros színben 1.3-s motorrl, 5 jtós kivitelben km-rel, megkímélt állpotbn eldó hitelátválllássl. ( Ft/ hó - fix törlesztő részlet!) Felszereltség: klím, CD-s rádió, lufelni, új téligumik lemezfelnivel, távirányítós központizár, ABS, légzsák, szervókormány, fűthető tükrök, stb. Tel.: 20/ Mindenszenteki koszorú rendelhető! Toboz koszorú 1000 Ft Kicsi tuj koszorú 1000 Ft Normál fenyőkoszorú 1500 Ft Ngy fenyő koszorú 2000 Ft Tel.: 06-20/ Némethné Jobbágy Ann Bdcsonytördemic Táncsics u. 2. A Nők Bltonért Egyesület Bdcsonylábdi hegyi csoportj, civil szervezők és Fluház meleg szeretettel vár minden kedves érdeklődőt október 31-én, szombton órától egy TÖK JÓ BULIBA bdcsonytördemici Fluház udvrár Flukemencéhez Progrm: órától töklámpás frgás (Gyerekekhez felnőtt kísérőt kérünk) -tökgurító, töklámpás szépségverseny -méz felismerő verseny sütőtök és mézkóstolás - tökjó egészségpercek -tökből készült finomságok bemuttój, vásár és recept csereberéje (kérjük, minél többen cstlkozznk sját mguk készítette finomságokkl!) -A Fluház környékén töklámpás riogtó menet -A flukemencében lehet sját lpnygból készült ételeket sütögetni! A hideg ellen forrlt bort és teát lehet kortyolgtni! Tököt korlátozott számbn tudunk dni (biztosbb sjátot hozni!) A rendezőség rendezvény sikeressége érdekében várj tökös ételeket, süteményeket illetve bor és te lp nygihoz z dományokt! TÖKRE VÁRUNK MINDENKIT! KÖZÉRDEKŰ ADATOK Településünk honlpj: Polgármesteri hivtl 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel./Fx: 87/ E-mil: Ügyfélfogdás ideje: Hétfő - csütörtök: 8-16h-ig, Péntek: 8-12h-ig Fluház, Teleház 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel.: 87/ , Tel./Fx: 87/ E-mil: Nyitv: Kedd Szombt: ig Könyvtár 8263 Bdcsonytördemic Hősök útj 12. Tel./Fx: 87/ Nyitv: Kedd 13:00 18:00 Szerd 13:00 18:00 Csüt Péntek 13:00 18:00 Háziorvosi szolgált: 8263 Bdcsonytördemic Szent István út 3/2. Tel.: Rendelési idő: Hétfő, Kedd, Szerd, Péntek: 8-11h-ig Csütörtök: 13-16h-ig Munkidőn kívüli sürgősségi ellátás (ügyelet): Kórház: Tpolc, Ady E. u. Tel.: 87/ , 87/ Hétköznp: órától másnp reggel 8.00 óráig Hétvégén, ünnepnpokon: utolsó munknp órától következő munknp 8.00 óráig Gyermekorvosi ellátás: Bdcsonytördemicen: Kedden ig A többi npon Bdcsonytomjon vehető igénybe: Hétfő, Szerd, Péntek: , Kedd, Csütörtök: , Tel.: 87/ Hétköznp tól és hétvégén központi ügyelet: Tpolc, Kórház, Tel.: 87/ Fogorvosi ellátás: Dr. Szörtsey Zoltán, Bdcsonytomj, Kert u. 32. Bejelentkezés: 87/ Hétvégi ügyelet: Veszprém, Hlle u 5/D, 8-14-ig Gyógyszertár: Griff Fiókgyógyszertár nyitv-trtás: Hétfő, Szerd, Péntek ig Legközelebbi gyógyszertár: Bdcsonytomjon Ügyeletes gyógyszertár Tpolcán Segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Polgárőrség: Bchmnn Gábor 30/ Szentmise: Minden vsárnp 11:30 tól Pénzfelvételi lehetőség: Tkrékszövetkezet, Szent István u. 44. Post: Zöldf u. 8. Nyitv: Hétfő Péntek: Hegybíró fogdónpj:hétfő: Csütörtök: Kidj: A Bdcsonytördemic Községért Alpítvány, Bdcsonytördemic, Hősök u.12., Felelős kidó: Vollmuth Péter, polgármester, Szerkesztőség: Bdcsonytördemici Fluház, Címlp rjz: Stockinger László. Az új számok megjelenése: minden hónp elején. Lpzárt: minden hónp 25-én. A lpterjesztésből kimrdtk Fluházbn juthtnk hozzá HÍRMONDÓ számihoz. Újságunkt oldlon is olvshtják! Lpunkbn megjelent írások trtlm szerzők felelőssége. Szerkesztőségünk fenntrtj z olvsói levelek szerkesztett közlésének, illetve nem közlésének jogát!

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 146. szám

2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 146. szám 2009. szeptember A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 146. szám SZÜRETI NAPOK 2009 Házigazda: Lesenceistvánd Idén pénteken kezdõdtek a "Lesencéktõl a Balatonig " Szüreti Napok eseményei. Pénteken

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA -- XI. évfolyam 7. szám 2010. július - ----- Nők a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi Csoportja, szeretettel

Részletesebben

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok)

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok) Npos Npok Az Europen Solr Dys (Európi Npos Npok) npenergi és z elektromos energi környezettudtos hsznosítását bemuttó, szemléletformáló kmpány, mely 2002-ben indult el Ausztriából Tg der Sonne elnevezésű

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben