BOHUMIL HRABAL, ODAÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOHUMIL HRABAL, ODAÁT"

Átírás

1

2 B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente kétszer /1-4. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő, BARTÁK BALÁZS, CZETTER IBOLYA, KASSAI FERENC, KATONA ATTILA, SÜMEGI ISTVÁN, SZABÓ GÁBOR, TÓTH PÉTER A szerkesztőség címe: 9701 SZOMBATHELY, Berzsenyi tér 2. (Magyar Irodalom Tanszék) Tel.: 94/ Fax: 94/ A BÁR a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Jelentkezünk című folyóiratának jogutódjaként jelenik meg 1996-tól. Megrendelhető a fenti címen, előfizetési díja egy évre 400 Ft. Kiadó: Savaria University Press Lapunk kiadását segítik: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP SOROS ALAPÍTVÁNY NÉMETH LÁSZLÓ SZAKKOLLÉGIUM BERZSENYI DÁNIEL TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZOKTATÁSI ÉS MODERNIZÁCIÓS KÖZALAPÍTVÁNY (KOMA) VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET Arculat, grafika: KASSAI FERENC Nyomdai munkák: Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft. Szombathely, Dr. Szabolcs Zoltán u. 5. Felelős vezető: Ballá Tibor ISSN BOHUMIL HRABAL, ODAÁT Halálával is derűt ébreszt bennünk, s megmosolyogtatja olvasóit, ismerőit - de azokat is, akik még sohasem hallották a nevét (volnának ilyenek is?). A XX. század talán utolsó elnyűhetetlen figurája, a 83. évét taposó világhírű cseh iró tényleg, kapott-e Nobel-dijat? - úgy halt meg, hogy amikor a kórházban az ötödik emeleti ablakpárkányról a madarakat etette, kiesett az ablakon... Mintha valamelyik regényének vagy novellájának lapjai elevenedtek volna meg arra a pillanatra, amikor minden végesség végtelenné lényegült át. Hozzá egyedül ez a halál volt méltó. Történetei éppen úgy lebegnek a számára korláttalan térben és időben, mint az ő madarak társául szegődött lelke. Alig is hihetnénk, hogy a test zuhanása befejezetté tesz minden elkezdett mozdulatot, lezár minden grafittal mázolt kéziratlapot - s már nincs, aki kicsavarja a papírt az írógépből. Persze, a galambok voltak - Tandori, Esterházy, Havel, Páral s Márquez galambjai. Röppentek a morzsányi kenyérért, a kinyíló tenyér melegéért, néhány vigasztaló szóért. Csipetnyi szabadságért. Aztán egyszerre, hirtelen minden rettenetesen megszűnt, összeomlott, véget ért. Ahogyan most már végleg elköszönnek tőlünk azok a régi, boldog békeidők, a nagy sörözések, elköszön tőlünk a gazdagságunk, el a szegénységünk is elköszönnek azok az idők, amikor még valamilyenek voltunk, valamilyenek lehettünk. Immár sok mindenünk van, de a kezünk üres és fagyos. Neki még voltak kenyérmorzsái s gyűrött zsebében biztosan most is tartogat egy marékkal; hisz azok a verebek, cinkék, csuszkák, pintyek és galambok odaát is éhesek, odaát is dideregnek. Fűzfa Balázs

3

4 JÓNÁS TAMÁS A jövő semmit nem ígér, lopni megyünk, nem tudva, mi mit ér, ég a szivünk, az új!, az új!, a szent!, csak táncolunk, értünk senki nem üzent, bontjuk táborunk. A szél ragadja fel, széthordja szagunk: mint a többi!, mint a többi!, mi álmodunk, ködös vágyaktól kínlódnak a szavak. Hajrá, fogyjon, ami megmaradt! Csontunk a palotánk. Nem ért senki minket, aki szeret emlékezni. Hova?, hova?, visz minket az út, nem küld minket senki, csak a múlt, nem vár minket semmi, csak az új, csak a régi súgja, semmit ne tanulj! Futunk, míg el nem érjük a falat. Hajrá, fogyjon, ami megmaradt! Velünk az éjszaka nevet, szárnyait verdesi, s vihog, mint akit sokszor megvertek, s már semmit nem érez: Semmit nem ér ez a világ, megmérgez! A tavasz hiába robbant rügyeket, el ne hidd!, el ne hidd!, most is csak hiteget. Elöltetek most a jövő dőlt hanyatt! Hajrá, fogyjon, ami megmaradt! Zihál a csend fülünkben. Hány éjszaka után jön nyugalom, unalom is talán? Arcunkhoz utca, tér, majd ha alakul, megtudjuk, mi volt, mi elmúlt és mi az új, mihez jutunk közelebb, mitól kerülünk távol. Könnyű, amíg senki se pártol. Zörög a könny beesett szemünk alatt. Hajrá, fogyjon, ami megmaradt!

5 SÁGHY MIKLÓS Megtalált szavak Valaki egy lakótelepi szobából beszél. Üzen. Morzézik a csöveken. De nem azért, mert bömböl a szomszédban a tévé, hanem mert tál hangos a falakon túli csend. De kezdjük a végén! A csillagok közt járó álom véget ér. Az ébredéssel egy kétszobás lakótelepi lakásba szorul a kozmikus végtelen. A kérdés csupán az, hogy melyik bútorzat mögé. Innét ered aztán a bevásárlás kalandja. A tejé, a parizeré. A nedvesen áttetsző reklámszatyoré. Mert hátha mögöttük rejtőzködik. Mindezt az elgondolhatóság határain belül kell meglelnie, ahol Nekem is engedi, ahogy bárki másnak, hogy megnyugodjak s amit lehet, lássak. Nem többet." Adottak tehát az ébrenlét határai. Ahol csak egy-két dolog érdekel". A színek és formák álarca mögött. Vagy inkább a megnevezésekében? Miszerint: asztal, szék, ágy, szekrény stb. Vagyis a szavakká egyszerűsített világ álarca mögött. Mely egy elnevezési folyamat által végtelen sokféle árnyalatúból elviselhetően egyszerűvé válik, sőt, egy idő után még otthonossá is. Mert ahogy a megismerés során egyre nagyobb részt lefednek a tudás számozott címkéi, úgy lesz egyre szűkebb a teremtő szavak előtti végtelen csend. Majd legvégül behatol magába a testbe is, ahol a kinti beláthatatlanná táguló tér megismer hetetlenül kicsivé zsugorodik tovább. Persze a két végponton időzni félelmetes. A végenincs ismeretlenek partjainál. Pedig azok valamikor még a pincét is elöntötték. Sötét szellemekkel és mindenféle szörnyekkel. Melyek aztán kihaltak, és most biciklik állnak a helyükön.

6 SÁGHY MIKLÓS: MEGTALÁLT SZAVAK Jónás Tamás ezeknek az átváltozásoknak a nyomába indul. Mindent újra megnéz. Feltépi a szavak vignettáit, és keresi, hogy mi van mögöttük. Hogy valójában mit rejt egy mozdulat, egy levetett ruhadarab vagy egy vezeték, mely sehová se vezet. Mindezt a valóság paravánja mögül, mintha most látná az egészet először. Pontosabban, miután összerázza a kétszobás lakást (gyerekestől, mindenestől), aztán belenéz, mint egy kaleidoszkópba. És akkor olyan világba lát, mint amilyen még sosem volt. Illetve amilyennek őelőtte még senki sem látta. Pedig ugyanazok a dolgok: fotel, tévé, ágy, szekrény stb. Mégis máshogy! Ez a kötet verseinek egyenkénti élménye. Ahogy beléjük nézhetünk, mint egy optikai játék kémlelőjébe. És ami elénk tárul, az egyfelől ismerős, másfelől nem. így jutunk el mégiscsak a konvenció által egy új világba. Vagyis ez az a pillanat, amikor a bicikliből megint ismeretlen valami lesz. Azáltal, hogy újra láttatja azt, ami olyan észrevétlenül egyszerű és természetes. Magát a világot. Pontosabban annak egy részét. Jónás Tamás képes erre az újraláttatásra. A kérdés csupán az, hogy tudja-e tágítani az újraélesztett világ most még oly szűk (két szobányi) határait. Akár a végtelenül tág, akár a végtelenül pirinyó befoghatatlan irányába. Feltéve, ha ez szükséges! (Jónás Tamás: Nem magunknak. Szombathely, 1996) a

7 LÁNG GUSZTÁV Hazudott-e az Úr Jónásnak? Értelmezési szempontok a Jónás könyvéhez A keresztény írástudók az európai műveltség történetének nem egy korszakában gyanakodva, ha nem éppen ellenségesen tekintettek az antik görög és latin irodalomra, de még e korokban is beszélhetünk az utóbbi hatásának néha akaratlan, néha vonakodó befogadásáról, néhány antik szerző kanonizálása pedig bizonyítja, hogy teljes szakításra az új, a keresztény kultúra és az antik hagyomány között sohasem került sor. A nagy, az áttörést jelentő stílusirányok sikere pedig jórészt azon múlott, hogy miként teremtettek szilárd, bár időleges egyensúlyt a két tradíció között (lásd a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus művészetét és esztétikáját). A két hagyomány - sokadszor - a múlt század végén került szembe egymással, nem utolsósorban Nietzsche hatására. Az ő kereszténységkritikája az antikvitásból (is) merítette érveit, s ennek széles körű visszhangja volt a századelő magyar költészetében; többek között - hogy motívumtörténeti öszszefüggésekre szorítkozzam - a bibliai ősképek és toposzok, illetve a hozzájuk kapcsolódó ilyetén hagyományok értékjelentésének merész megváltoztatásával, nietzschei átértékelésével" találkozunk e korszak modernjeinek verseiben (Ady: A krisztusok mártírja, Szent Margit legendája; Kosztolányi: A bal lator; Babits: Oda a bűnhöz, Golgotai csárda). Kétségtelen, hogy ezt az ellentétet a húszas években a Babits Mihály által kezdeményezett és a harmincas években a következő nemzedék munkásságában kibontakozott újklasszikus irány kísérli meg összhanggá változtatni. A keresztény és az antik hagyomány együttes befogadására számos példát idézhetünk; maga Babits az Örökkék ég a felhők mögött című esszé-költeményében (mely mintegy kiegészíti Klasszikus álmok című ars poeticáját) katolikusnak vallja magát, de ezt rögtön le is fordítja egyetemesre,, s ezzel felekezetmegjelölésből az újklasszikus költői világkép központi értékjelzőjével

8 LÁNG GUSZTÁV: HAZUDOTT-E AZ ÚR JÓNÁSNAK? azonosítja. Következik ez a nietzscheánus eszmékkel (is) leszámoló Veszedelmes világnézet című esszéjéből (1917), mellyel kezdődően az irracionalista filozófiák ismeret- és értékelméleti relativizmusát az értékek örök és abszolút voltának tételezése váltja fel Babits világképében. Emellett azonban számos példát idézhetünk a költő antikvitás-rokonszenvének továbbélésére is. Az egyensúly a kétféle hagyomány között tehát létrejön, de ez korántsem magától értetődő és feszültségmentes. Jellemző e tekintetben az a mód, ahogyan Babits Jónás könyve című költeménye alapszövegéhez", a Bibliához viszonyul. A hagyomány újklasszikus értelmezésű fogalma ugyanis nemcsak az alkotás folyamatára nézve norma, hanem a befogadásra nézve is; recepciós horizontot teremt, melybe a Bibliának is be kell illeszkednie". Kettős értékelés tárgya lesz ezáltal; egyfelől - s ezért tartottam fontosnak idézni Babits hitvallását" - szent szöveg", hitének, sőt vallásosságának lényeges forrása, másrészt irodalmi hagyomány, mely a költői befogadás során az új szövegkörnyezetben szükségképpen átértelmeződik és funkciót vált. Jól példázza ezt a Jónás könyvében az elbeszélő nézőpont változása a negyedik részben. A költemény nyilván elejétől a költő számára időszerű példázatot keres a bibliai történetben, ez azonban még egyeztethető a hagyományhű olvasattal. A cselekmény radikális megváltoztatása - az tudniillik, hogy Babits kihagyja Ninive bűnbánatát, s helyette kigúnyoltatja a prófétát - már nem. Babits ettől kezdve úgy kezeli az alapszöveget", mint egy poétikailag (át)alakítható narrációt; a bűnbánat a Biblia babitsi értelmezésében a megkegyelmezés lélektani indoklása lesz, melynek megváltoztatásával az indokolt cselekedet" ingyenes cselekedetté" válik. A kauzalitás elvén alapuló cselekmény ezáltal a véletlenszerűség logikáját követi, s az így megbontottmegtagadott lélektani logikát kell a negyedik résznek egy másfajta kauzalitással helyreállítania. De nemcsak a cselekmény változik ezáltal, hanem a szövegszerkezet is. A bibliai történet harmadik részének utolsó eleme - az És látá Isten az ő cselekedeteiket" kezdetű, mely a megbocsátás indoklásával mintegy szillogisztikusan lezárja a Város és a próféta közös történetét - a Babits-műben átkerül a negyedik rész kezdetébe. Ez már az Úr és a próféta viszonyának története - s itt kell kezdődnie. A Bibliában ugyanis az Úr azt látja", amit Jónás is láthat, az elbeszélő tehát nem áll tudásban prófétaszereplője fölött. Babits narrátora azonban azt beszéli el, amit csak az Úr lát - hogy ott egyik-másik / szívben még Jónás szava kicsírázik", s az ehhez fűzött hasonlat mint az elbeszélő kommentárja még hangsúlyosabbá teszi ezt a tudást, mely csakis az elbeszélőé. A következő mondatban pedig arról szól a narrátor, amit az Úr gondolt" ( Én várhatok. Előttem szolgáim, a századok."). Megfordul a bibliai viszony; ott az Úr olvas az emberek gondolataiban, itt a narrátor az úr gondolataiban. De még bonyolultabb az ítélet és a kegyelem kérdése a negyedik részben; alighanem ez váltotta ki azokat a kritikákat, melyek szerint a Jónás könyve nem eléggé keresz-

9 LÁNG GUSZTÁV: HAZUDOTT-E AZ ÚR JÓNÁSNAK? tény szellemű, mert az említett action gratuite" ellentmond az isteni igazságosság eszményének. Itt merül fel a kérdés: Hazudott-e az Úr Jónásnak? A kérdés valójában feltehetetlen, hiszen az Isten nem hazudhat önnön lényegének megtagadása nélkül. Aki mégis választ keresett rá - és Szent Ágostontól Spinozáig jeles gondolkodók egész sora megcselekedte, lévén a Jónás könyvének vonatkozó passzusa a Biblia-értelmezés egyik kihívása - eleve a hazugság lehetetlenségének előfeltevéséből indultak ki, ezt próbálták bizonyítani. Valamennyien töretlen logikával - ami nem is csoda, mert értelmezésük tárgya egy töretlenül kauzális cselekmény volt. Babits költeménye azonban csak másfajta logikával értelmezhető. Abból kell kiindulnunk, hogy Babits narrátora nem elbeszéli, hanem jó kétezer év múlva újramondja a történetet. A hazudott-e az Isten?" kérdésnek a magva ugyanis az, hogy miért nem pusztult el Ninive, ha egyszer az Úr megígérte? A bibliai elbeszélő számára ez a történet valóság-referenciájának kötelme, hiszen az elbeszélés hitelét vesztené, ha egy olyan katasztrófát írna le, melyről mindenki tudhatja, hogy nem történt meg, hiszen Ninive áll. Mi azonban - akárcsak a XX. századi elbeszélő - tudjuk, hogy Ninive elpusztult; romjai maradékit régen befútta homokkal a sivatagi szél. Ezért mondatja az Úrral a Babits-kÖtelmény, hogy Ninive nem él örökké s a tök sem", s e meghökkentő párhuzam Jónás számára próbálja érthetővé tenni az Úr ama gondolatát, hogy negyven nap, negyven év vagy ezerannyi / az én szájamból ugyanazt jelenti". Hiába fakad ki Jónás, hogy hazudott a naptár"; csak az övé, az emberi naptár hazudott, hiszen a végtelenre szabott isteni naptár szerint Ninive mindössze haladékot kapott, nem kegyelmet. Ez természetesen megváltoztatja a tök-példázat értelmét is. A Bibliában meggyőző retorikája azért érvényesül, mert a tök és a város értékkülönbsége nyilvánvaló; ha az elsőt (a csekély értékűt) sajnáljuk, az értékesebbet még jobban kell sajnálnunk. Babits szövegében azonban a példázat azt is jelenti, hogy az Úr negyvenezer éves" jövő-távlatában a tök" és Ninive" is ugyanazt jelenti": a mulandóságot, mely az élettartam hosszától függetlenül ellentéte az isteni örökkévalóságnak. (Ahogy Madách Tragédiájában is egyenértékű lesz a százados tölgy s egynapos rovar".) A Babits-költemény, vethetné ellen valaki, tökéletesen értelmezhető a Biblia-exegézis logikája - és a kauzális cselekmény logikája - szerint is, hiszen az egyik-másik szívben" kicsírázó bűnbánat is lehet elégséges oka a megkegyelmezésnek. De ha ez így van, akkor miért nem ezt közli Jónással az Úr; miért hagyja meg kétségeiben, s bízza megvilágosodását" a tök homályos példázatára? Feltehetően azért, mert akkor más vonatkozásban támadna újra az isteni hazugság - isteni igazmondás kérdése. Hiszen ha mégiscsak elpusztul Ninive, akkor mi értelme van a szívekben a bűnbánatnak? (Erkölcsi értelemben természetesen van, de nincs abban az értelemben, hogy nem befolyásolja a város sorsát.) A kettő - a bűnbánat és a kegyelem - ok-okozati összefüggése így újra csak kérdésessé válik. Az Úr eredeti szándéka pedig megfejthetetlenné.

10 LÁNG GUSZTÁV: HAZUDOTT-E AZ ÚR JÓNÁSNAK? Ami implicite tartalmazza a bibliai szöveg mint Isten és ember közötti nyelvi kommunikáció kérdését. Hosszas filozofálás helyett erről annyit, hogy az ember alkotta nyelv szükségképpen tökéletlen kifejezője az isteni szándéknak, amely tökéletes. A Biblia éppen azért szorul értelmezésre, mert az örök szándék egy időhöz és helyhez kötött jelrendszerben jut kifejezésre - beszorul" a befogadó horizontjának szűkösségébe. Ha Jónás tisztában lenne azzal, hogy a negyven nap" az idő isteni relativizmusának szimbóluma csupán, vajon szólna-e egyetlen szót is Ninivében? Hiszen egy olyan próféciának, mely a város ezer, kétezer vagy éppen negyvenezer év múlva elkövetkező pusztulását jövendöli, az égvilágon semmi hatása (s ezért semmi értelme) sem lenne. (Modern próféciák is hirdetik - őket így kötvén a valóságreferencia kényszere -, hogy a környezetpusztítás egy-két évezred alatt, vagy még hamarabb, lakhatatlanná teszi a Földet, s a mi Ninivénk is megsemmisül, de nincs foganatja; a jóslat be fog teljesedni, annak ellenére, hogy egy-két szívben" kicsírázik, sőt gyökeret ver a környezetvédő gondolat.) Az úrnak azért kell hazudnia" - már persze az emberi nyelv mértéke szerint mert szavai az ember számára másképp nem érthetőek és nem követhetők. Ez szüli az értelmezés paradoxonát. Hiszen a szövegmagyarázat is nyelvi művelet, azaz egy jelrendszer tökéletlenségét ugyanazzal a tökéletlen jelrendszerrel próbáljuk feloldani. A szöveg csapdájából így esünk az értelmezés csapdájába. Ezért minden szöveghez véges számú és véges érvényű értelmezés rendelhető - s amikor az értelmezések száma és érvényessége lezárul, nem marad más lehetőségünk, mint megváltoztatni a szöveget. E változtatás - Babits költeménye a bizonyság - sohasem önkényes; az értelmezéshagyomány felismert hiátusai, szövegkörnyezet-változásai kényszerítik ki. S ezzel szöveg és értelmezés kauzális" kapcsolata is felbomlik; nem a szöveg provokálja" az értelmezést, hanem az új értelmezés hívja életre, önmaga kinyilatkoztatására", az új szövegváltozatot. Jónás ezért dőre"; nem érti, hogy kétezer évvel később saját története érthetetlenné válik. A történetet tehát nemcsak meg lehet, hanem meg is kell változtatni, hogy a kétezer év során felgyűlt hagyománytöbbletbe befogadható legyen s ezáltal értelmezhető. Az egyetemes és örök értékek sorában, azaz avulhatatlan és évülhetetlen műként. A szöveg örökkévalóságát az újraértelmezés szavatolja. a

11 KERÉNYI FERENC Berzsenyi Dániel drámatöredéke: A somogyi Kupa 1 Merényi Oszkár, a második, megkezdett, de be nem fejezett kritikai kiadásban - szokott akríbiájával - elvégezte a drámatöredékkel kapcsolatos textológiai feladatokat, összeállítva szövegállapotait is a keletkezéstörténet érdekében; 2 a szakirodalom megállapította a töredék helyét a Berzsenyi-életmű egészében 3 - a drámatörténeti értékelés azonban mindmáig nem történt meg. Az alábbiakban erre vállalkozunk. Berzsenyi Dániel, ami színházi ízlését illeti, egy birtokán élő nemesúr olvasottságával és nézői emlékeivel rendelkezett. Tipikus képviselője annak a rétegnek, amely - a vármegyék apparátusa segítségével - évtizedeken át támogatója és fenntartója volt a vándorszínészetnek, a magyar nyelvterjesztés és -művelés e fontos nyilvánossági fórumának. Drámaírói értékrendjének csúcsán August Kotzebue állt, a korszak német darabgyárosa, aki a XVIII. század végén és a századfordulón még elsősorban érzékenyjátékaival és vitézi játékaival aratott Európa-szerte sikereket, Szentpétervártól és Rigától Bécsen át Párizsig; a XIX. századelőn azonban (a mindenkori színpadi mesteremberek naprakész tájékozódásával) áttért a vígjátékírásra. Jelentősége mindenekfölött abban állott, hogy hatásos történetekben tudta közvetíteni a felvilágosodás vulgarizált tételeit olyan közönség számára, aki a nagy gondolkodók műveit sohasem vette kézbe, már csak írástudatlansága okán sem. Berzsenyi 1792/93-ban, a soproni Magyar Társaság könyvtárában ismerkedett meg vele; 4 utóbb, ritka színházlátogatásai alkalmával szintén az ő bűvkörébe került és ott is maradt, akár és évi pesti, akár évi bécsi látogatására gondolunk március 29-én este Kazinczy Ferenc pesti barátai (Horvát István, Szemere Pál, Vitkovics Mihály és az ekkor itt tartózkodó Kölcsey Ferenc) alaposan megütődtek Berzsenyinek nemcsak vidékies öltözetén, hanem művészeti ízlésén is: a niklai költő Bihari Jánost hallgatta, és a verbunkos e nagy hegedűvirtuózát látta volna szívesen a szín-

12 KERÉNYI FERENC: BERZSENYI DÁNIEL DRÁMATÖREDÉKE: A SOMOGYI KUPA házi zenekar élén is. A német és a francia drámairodalom elsőbbségéről kirobbant vitában pedig ekként nyilvánított véleményt: Én nem ismerek ollyan írót, a' ki szívemhez úgy tudna szóllani, mint Kotzebue. Schiller' munkájit olvasom, 's bizony az ész benne szép gyönyörűséget léi, de hidegen marad szívem magas repűlete mellett." 5 És bár a színháztörténet nem tudta egyeztetni Szemere Pál Kazinczynak küldött, április 27-i beszámolólevelének leírását a pesti német és magyar színházműsorral, 6 a tudósítás ízléstörténeti hitelességében nincs okunk kételkedni. Merényi okkal-joggal figyelmeztetett arra, hogy Berzsenyi 1812-es bécsi tartózkodása még a Burgtheater Schreyvogel-igazgatás előtti korszaka, és hogy az odaérkezését megelőző tíz évben a császárváros játékszínei Kotzebue-nak 114 darabját 3593 előadásban játszották május 21-én Pesten Collin klasszicista Coriolanusát látta* - ám ez sem változtat az összképen: Berzsenyi neoklasszicizmusának az 1810-es években, amelyekben a felvilágosodás racionalizmusának felerősödését észlelni már-már közhelynek tűnik a Berzsenyi-irodalomban, a drámatörténeti ízlés oldaláról egy korábbi, egymásfél évtizeddel azelőtti állapot feleltethető meg. Ebbe a körbe tartozott A somogyi Kupa közvetlen mintája is, a Prágában született, cseh anyanyelvű, de 1789 és 1812 között a pesti Német Színházban játszott, magyarul is jól beszélő német színész, Franz Xavér Girzik (Frantisek Jifík, 1760-?) drámája, a Stephan, der erste König der Hungarn, amely 1792-ben Pesten nyomtatásban is megjelent. Nem érvén őt frissebb impulzusok a drámaés színházismeret terén, ez a kettősség Berzsenyinek egész pályáján megmaradt. Az 1830-as évek elejére datált Poetai harmonistikában, jelesül annak XX. fejezetében, amely a Szomorú és víg költélyzetek címet viseli, a tragikus és a komikus mellett a könnyeztető elem jelenlétét is említi és javasolja, hiszen czélirányosb is a még igen földszagú népet az elevenebb tarkával a lelki világba csalogatni, mint az egyszínűbb komolysággal a poézis' publikumát fogyasztani." Ennek szellemében Goethe Egmontja., Shakespeare és Calderón képviseli a kívánatos műfaj- és hangnemvegyítést, szemben Schiller Don Carlosának hideg, fenséges tragikumával. Húsz év telt el a pesti vita óta... És ismét Kotzebue: Midőn Zameo' és Rolla' halálát látjuk, elragadtatnak, édes fájdalommal érezzük a szerelemnek és erénynek édes hatalmát..." 9 Az előbbi a Die Negersklaven c, valóságos történeten épült érzékenyjáték" (1795) egyik fiatal főszereplője, aki apja helyett lett rabszolga, és amikor John, a szerelmes ültetvényes ővele zsarolja a feleségét, előbb az asszonyt, majd önmagát öli meg (nálunk a darabot A szeretsen-rabok címen játszották, és 1802-ben nyomtatásban is megjelent); az utóbbi pedig inka hadvezér, aki egy perui gyermek önzetlen kiszabadításakor kap halálos sebet a Die Spanier in Peru, oder Rollas Tod c, 1796-os romános szomorújátékban" (magyar címe: A spanyolok Peruban, vagy Rolla halála). A dráma felé forduláshoz Berzsenyinek az Erdélyi Muzéum kolozsvári pályázata adta az indítást, amelynek feladata volt - közvetlenül - a kolozsvári színház nyitódarabjának elkészíttetése; közvetve pedig egy, a klasszicizmus és a romantika határán álló 1

13 KERÉNY1 FERENC: BERZSENYI DÁNIEL DRÁMATÖREDÉKE: A SOMOGYI KUPA 1 A töredék kéziratán (MTAK Kt. K 660.) nincs autográf cím. Más kéz (Toldy Ferenc '?) rájegyzése: Játék Szin. / Berzsenyitől. / Döbrentei bizonysága szerint." Toldy a Kupa támadása címet adta neki, vö. Boross Gábor; Berzsenyi, mint drámaíró, ItK Merényi Oszkár a korábbi kritikai kiadásban (Berzsenyi Dániel prózai művei, Berzsenyi Dániel összes művei 3., Kaposvár ) szintén ezt a címet használta, de utóbb Horváth János nyomán (Berzsenyi és íróbarátai, Bp ), a költő Kazinczynak írott, febr. 6-i levele alapján A somogyi Kupa lett a bevett cím. Az új kritikai kiadásban (Berzsenyi Dániel költői művei. Bp ) Merényi is átvette. 2 Berzsenyi Dániel költői művei, s. a. r. Merényi Oszkár, Bp (főszöveg) és (jegyzetek) - a továbbiakban: Krk. 3 Összefoglalva: Krk B4 Só- nemzeti hőstragédia megíratása. 10 Nem tudni, az ifjabb br. Wesselényi Miklós, Döbrentei Gábor és Pataky Mózes szeptemberi, niklai látogatása során szóba került-e a pályázat dolga: Döbrentei az írószobai beszélgetést csak részleteiben idézte föl 1842-ben." december 15-i levelében Berzsenyi Kazinczytól, elismert mesterétől kért - lehetőleg erdélyi - témát, minthogy semmi matériálékat nem tudok, könyveim sincsenek, hogy kereshetnék." 12 A széphalmi mester azonban, akit már 1790-ben, a magyar színészet megalakulásakor elkedvetlenített Hamlet-fordításának, tágabb értelemben egész klasszicista tragédia-programjának kudarca; aki 1806-ban is elhárította az idősebb Wesselényi Miklós felkérését, hogy Magyarországra kiküldött erdélyi színtársulatának művészeti vezetője legyen, és akinek imitáció-elvével a kolozsvári folyóirat-felhívásnak már címe is feleselt (Eredetiség s Jutalomtétel), elütötte a kérést azzal, hogy a magyar történelem nem kínál elegendő tárgyat, mert ez a lelkes nép" sohasem lehetett naggyá, nem engedték neki. (Ugyanilyen kedvetlenül írt egyébként Döbrenteinek is, a pályázat vélhető balsikerét vetítve előre.) A semmitmondó Kazinczy-válaszban volt mindazonáltal egy eddig észre nem vett félmondat, amely visszhangot válthatott ki a nemzeti egyenetlenséget, a visszavonás"-t mindenekfölött kárhoztató Berzsenyiből:... 's önn-magát rontaták vele." tavaszán Döbrenteitől érkezett biztatás, aki ugyan szövegükben még nem kapta meg a pályamunkákat (a beküldési határidő szeptember vége volt), ám 1814 szeptemberéig a pályázóknak levélben jelentkezni kellett, és ezek ismeretében már igaz lehetett, hogy keveset bízott mindazokhoz, mellyeket kapott." 14 (Berzsenyi egyébként nem válaszolt a levélre.) Ennek ellenére az év folyamán költőnk kiválasztotta témáját. Boross Gábor, a drámatöredék első ismertetője - filológiai érvelés nélkül - Somogyvár közelségével magyarázta a választást. 15 Némileg finomítva a megfogalmazást, mi is úgy látjuk, hogy az 1804-től Koppány hajdani szállásterületén élő Berzsenyit a genius loci" vezette el drámatárgyához. Bizonyítékul nemcsak és nem is elsősorban a somogyi tájszóhasználat, hanem sokkal inkább Koppány alvezéreinek névadása szolgálhat. A ma is közismert Ozora nem kíván magyarázatot. Az Ugal a Somogy megyei Ugaj-puszta alakváltozata; Rada két Zala megyei faluról, Kis- és Nagyradáról vehette nevét; Torvaj szintén létezó', Somogy megyei helység; Dorog itt a Tolna megyei Kis- vagy Nagydorogot jelenti; Topos névadója a zalai Toposháza-puszta lehetett; Kürtös szintén puszta volt Somogyban. A cselekményben fontos szerep jutott az öreg Ordának; egy Somogy megyei faluról vette nevét ő is december 3-án, már a téma birtokában, egyazon napon levelet írt Berzsenyi Kazinczynak és Döbrenteinek. Arra kérte őket, hogy őt, Kotzebue tisztelőjét, világosítanák fel drámaíró-eszménye hibáiról, nehogy azokat elkövesse. 17 (Döbrentei az Eredetiség s Jutalomtétel-ben állította szembe Kotzebue-t az igazi klasszikusokkal, a görög tragikusokkal, Shakespeare-rel, Corneille-jel, Schillerrel, Goethével.) Kazinczy ezúttal postafordultával, december 11-én válaszolt, mivel Kotzebue mázoló"-nak minősítése kedvenc D

14 KERÉNYI FERENC: BERZSENYI DÁNIEL DRÁMATÖREDÉKE: A SOMOGYI KUPA ízléstémái közé tartozott; Döbrentei válaszára azonban (!) március 15-ig kellett várni, akkor nagyjában-egészében Kazinczy kifogásait ismételte meg ő is. 18 Noha a témakérés után most a dramaturgia kérdésében sem kapott eligazítást, Berzsenyi 1815/1816 fordulóján munkához látott, és abból gazdálkodott, amije volt: mintául és meghaladandó ellenműnek véve Girzik István-drámáját, igyekezett szem előtt tartani a pályázati kiírás tanácsadó bevezetőjét Döbrentei tollából. A múlt télen kezdtem ugyan egy theatrális darabot koholni" - írta Takácsi Horváth Jánosnak utóbb (1816. november 10-én).' y február 8-án Kazinczynak már ötven kéziratlapról számolhatott be, de egyszersmind a munka megtorpanásáról is: De meg nem mondhatom néked, melly resten 's kedvetlenül dolgozom. Későn vettem észre, hogy itt a' Religiorol és országlásról kell szóllani, mellyekról okosat mondani keserves. Bánom hogy belekaptam." 20 Berzsenyinek a maga választotta témájához fűződő ellentmondásos viszonya vezet el bennünket a Kupa-töredék legfontosabb drámatörténeti kérdéséhez és egyben értékéhez. Az 1810-es évekre a lassan kibontakozó magyar drámairodalom - az épkézláb történeteket kereső és azokat több-kevesebb sikerrel hazai környezetbe átplántáló magyarítások és a történelmet könnyeztető históriák formálható díszletének, egy csinált magyar mitológia keretének használó Dugonics András-érzékenyjátékok, lyom Jenő: A soproni Magyar Társaság valamint a haza-puffogató", a vereségeket frázisgyőzelmekké avató vitézi játékok után - kezdte megtalálni a nemzeti történelemben rejlő igazi, nagy drámai témákat. Ezek - szinte kivétel nélkül - a magyarság kelet-nyugat közötti, kettős kötődéséből fakadó konfliktusokat tartalmazták. Ilyen volt a Bánktörténet, amelyet - ne feledjük - Katona József mellett a Katonával és Berzsenyivel is kapcsolatban állott Horváth József Elek, Kisfaludy Sándor és az erdélyi Boér Sándor is feldolgozott, ugyanebben az évtizedben. (Az utóbbinak Gróf Bankó vagy a kerítőség bére c. drámáját csak címről ismerjük.) 21 Az iker-témának, Zách Felicián históriájának megírásáról viszont Katona is letett, cenzurális elfogadtatása eleve reménytelennek tűnt a Bánk bán könyvvizsgálói véleményeztetése után. De ide sorolható még Zrínyi Miklós, a szigetvári hős drámatárgya is. Hogy ezek a témák jók és hatásosak voltak a színpadon, azt a világ drámairodalmának befogadó gesztusa mutatta irányukban. Igaz, nem a nálunk kialakult, nemzeti példázat-dráma formájában, hanem jelentékeny módosulások árán. Franz Grillparzer a hű udvaronc mintapéldányát alkotta meg Bánkból (Ein treuer Diener seines Herrn, 1828); a fiatalon elhunyt Theodor Korner a vitézi játék iskolapéldáját alkotta meg a Zrinyben, ezt Kölcsey Ferenc szedi majd ízekre, már a romantika szellemében, 1826-ban. 22 könyvtára és Berzsenyi Dániel, ItK B5 Kaz- Lev VII Sólyom i. m (jegyzetben) 7 Merényi Oszkár: Berzsenyi Bécsben = Újabb Berzsenyi-tanulmányok, Bp KazLev X M9 Berzsenyi Dániel' össz.es művei, közrebocsátá Döbrentei Gábor, Buda és A pályázati kiírás {Eredetiség 's Jutalom tétel, Erdélyi Múzeum füzet, ) Döbrentei írta elméleti bevezetőjét 1. legutóbb A magyar kritika évszázadai, I. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig, írta és összeáll. Tarnai Andor és Csetri Lajos, Bp , a hat pontba foglalt feltételeket pedig Orosz László közölte: Bánk bán (kritikai kiadás), Bp Döbrentei, id. kiadás, B12 KazLev XII Ezt igazolhatja a niklai könyvtádista is, 1. Merényi A kelet-nyugat konfliktustípusú drámatémák közé sorolható Vajk-István és Koppány (Kupa) története is. Azaz: Berzsenyi ösztönösen, lakóhelye hagyományaitól megérintve, fontos és jelentős, a magyar drámafejlődés fővonalába tartozó tárgyat választott. A német nyelvterület felemás befogadása e téma vonatkozásában is megtörtént. Girzik említett történelmi érzékenyjátékában a szent király ábrázolásában a jelzőn volt a hangsúly: moralizáló, nyíltszíni imát mondó uralkodó lett Istvánból, akinek kezéhez nem taa

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma Katona József életrajz és értelmezés [http://www.kiad.hu Elemzések menü] Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt ISMERED NYÍREGYHÁZÁT? című pályázat BLAHA LUJZA Pályázat beküldője:

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry T9-2016 Keresztnév: Vezetéknév: TESZTFORM Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból Test z maďarského jazyka a literatúry eloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ ZONOSÍTÓ SZÁM T9-2016 1667 Kedves Tanulók!

Részletesebben

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT István király Erkel Ferenc HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ISTVÁN KIRÁLY ERKEL FERENC UTOLSÓ BEFEJEZETT OPERÁJA? 1 A keresztény magyar államot alapító

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ

KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ KAZINCZY, AZ ALKALMI KÖLTÕ A Kazinczy-szakirodalom tükrében egy ilyen cím sokáig oxymoronnak minõsülhetett volna. Közismertek Kazinczy megjegyzései, amelyekkel a nála jelentkezõ fiatalabb költõket arra

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben