Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbeli felvételi vizsgáján részt vettek számára az eredményekről Február 17. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határideje a tanév rendjéről szóló rendlelet előírásai szerint Február 20. A középfokú iskolák általános felvételi eljárásának kezdete Február 2. Március 1. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás kezdő napja (az iskola által megadott időben) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedéspolitikai Főosztálya felhívást tett közzé a 12. életévüket betöltött a 200/2006. tanévben az általános iskolák 7. osztályába járó tanulók számára, országos kerékpáros tudásszint mérésben való részvételre. A mérés lebonyolítója a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó. A felhívás intézetünk honlapján olvasható a tanulmányi versenyek link alatt: A jelentkezési lapokat február 10-ig kell postai úton, vagy faxon, vagy en megküldeni a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadónak, 4001 Debrecen, Pf. 40, / 2/ vagy 2/ , Az Európai Unió kialakította új, idegen nyelvekkel foglalkozó portálját, mely az Unió valamennyi hivatalos (20) nyelvén elérhető. A portálon számos, nyelvekkel kapcsolatos téma és információ érhető el, így olvashatunk a nyelvtanulást és a nyelvi sokféleséget ösztönző uniós politikákról, programokról, megismerhetjük a hivatalos nyelvek használatát szabályozó rendelkezéseket, az Unió fordító és tolmács szolgálatait, és általában betekintést nyerhetünk a nyelvoktatásról és nyelvtanításról Európában: A HP festékkazetta újrahasznosítási program keretén belül a 200. december 31-ig felhalmozott pontok beváltására a program weboldalán található katalógus alapján június 31-ig van lehetőség. A begyűjtés január 1-je után is folytatódik, országos gyűjtőhálózatukon keresztül. A gyűjtőhelyek listája az alábbi linken érhető el: takeback.htm.

3 Intézményvezetők rovata JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny 31/200. (XII. 22.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról (MK 166. szám, o.) A jogszabály vonatkozik valamennyi nevelési-oktatási intézményre, többcélú intézményre. A rendelet meghatározza a rövid név (többcélú intézmény hivatalos nevéből képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az egyedi megnevezést, vagy annak rövidebb változatát) és rövidített név (elektronikus nyilvántartásban használható legfeljebb 32 karakter) kialakítására vonatkozó változásokat. A nevelési-oktatási intézmény megnevezésénél tartalmaznia kell az intézmény jogszabály szerinti elnevezését [2. (1). A többcélú intézmény esetében a 2. (3) bekezdésében felsorolt neveket az ellátott feladatnak megfelelően kell szerepeltetni. Középiskolák esetében a szakiskola és szakközépiskola helyett szakképző iskola, gimnázium és szakközépiskola helyett középiskola, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola helyett speciális szakiskola elnevezés is használható. Az intézmények egyedi elnevezéséről a jogszabály 3. -a, a névhasználatról a 4. rendelkezik. A rendelet alapján július 1-jéig kell a fenntartónak az intézmények névhasználatát felülvizsgálni, és ha szükséges, az alapító okiratot módosítani, és ezt a jogszabályban meghatározott szerveknek megküldeni. 32/200. (XII. 22.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (MK 166. szám, o.) 1. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény az alapító okirat alapján élelmiszerárusító üzlet, vagy automata üzemeltetésére megállapodást kíván kötni, előtte be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét, amely arról foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozás kívánalmainak. A nyitva tartás tekintetében az intézményvezető beszerzi az iskolai/kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését.

4 3. Az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti alapvizsgát a továbbhaladás feltételeként a 2004/200. tanévben tanulmányaikat megkezdő tanulóktól lehet megkövetelni. 4. Az iskola tanulóiról a tanévkezdést követő 30 napon belül törzslapot állít ki. Ezen szerepelnie kell az iskola nevének, címének, OM azonosítójának, a tanuló azonosító számának, év végi minősítésének, osztályzatainak, a tanuló ügyeivel kapcsolatos döntéseknek, határozatoknak. A tanuló azonosító számát a bizonyítványba is be kell jegyezni. A bizonyítvány záradékában fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, művészeti alapvizsga és záróvizsga letételét.. A középfokú iskolai felvételi eljárás közös szabályait egészíti ki. A felvételi eljárásban részt vevő tanulók személyes adatait az Iroda szeptember 1-ig törli az adatbázisból. A felvételi adatait az Iroda statisztikai célból tárolja, kezeli és felhasználás céljaira átadhatja. A jelentkezési lapon a tanuló hivatalos (törzslapon szereplő) neve és azonosító száma tüntethető fel. A rendelet január 1-jén lépett hatályba. Feladatok intézményvezetők számára: Az intézményvezető február 28-ig vizsgálja felül az élelmiszerárusító üzlet működtetésére vonatkozó szerződést. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a bizonyítványokba bekerüljön a tanuló azonosítószáma. 200: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről (MK 167. szám 1. kötet, o.) Az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatívái: Területek, jogcímek Normatív támogatások Ft/fő 3. sz. melléklet 1. Óvodai nevelés Ft 16. Iskolai oktatás 1 4. évfolyam Ft 8. évfolyam Ft évfolyam Ft iskolai szakképzés, elmélet iskolai szakképzés, gyakorlati képzés 17. Különleges gondozás keretében nyújtott támogatás gyógypedagógiai ellátás: óvoda, általános iskola, középfok korai fejlesztés Ft Ft Ft Ft

5 fejlesztő felkészítés Ft 18. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág Ft képző-, iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ág Ft 19. Kollégium kollégiumi nevelés, oktatás Ft Arany János program Ft Arany János OM program szerint Ft SNI-s gyermekek kollégiumi oktatása Ft 20. Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz napközi Ft különleges helyzetűek Ft nem magyar nyelvű és roma kisebbségi Ft oktatás nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, Ft nyelvi előkészítés pedagógiai-szakmai szolgáltatás 720 Ft igénybevételére 21. Egyéb hozzájárulások óvodai, iskolai bejáró Ft intézményi társulás óvodájába, iskolájába Ft bejáró kistelepülések (100 fő alatt) Ft kistelepülések ( fő) Ft 22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások étkeztetés 000 Ft tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft. sz. melléklet millió Ft (az igénylés feltételeiről február 1-ig OM BM keretösszeg PM rendelet jelenik meg) Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz 1 100,0 ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának 60,0 visszatérítése Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 278,0 Szakiskola, szakközépiskola 9. évfolyamán a 400,0 gyakorlati oktatás támogatására Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 400,0

6 8. sz. melléklet Ft/fő Pedagógus-szakvizsga, továbbképzés Ft Szakszolgálat Ft Többcélú kistérségi társulás, ill. intézményi Ft társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó tanulók ellátása* tagintézményként működő óvodába, iskolába Ft járó tanulók után közoktatási szakszolgálati feladat: Ft továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő 9000 Ft /fő/ szakszolgálat felkészítés, logopédia, gyógytestnevelés Illetménypótlék számítási alapja (költségvetési Ft törvény 60. -a) Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés 20 Ft (költségvetési törvény 63. -a) Pedagógus szakkönyvvásárlás (költségvetési Ft törvény 63. -a) * A többcélú kistérségi támogatás igénybevételének szabályai: A többcélú kistérségi támogatás alapján járó kiegészítő támogatás nem jár a városok által kötött fenntartói társulás alapján a városi tanulók után. Az intézmény székhelyén állandó lakhellyel rendelkező tanulók után a támogatás 0%-a vehető igénybe. Iskolabusz fenntartásával utaztatott gyermekek után a normatíva összegével azonos plusz támogatás jár. A normatíva igénybevételének a következő létszámhatárok a feltételei: Óvoda esetén: a 200/2006-os nevelési évben indított csoportok esetében az átlaglétszám 7%-a, azaz 1 fő, a 2., 3. nevelési évben együttesen az 0%-a, azaz 10 fő. A 2006/2007-es nevelési évben indított első és második nevelési évben együttesen az átlaglétszám 7%-a (1 fő), a további csoport esetén 0%-a (10 fő). Általános iskola esetén: a 200/2006-os tanévben indított 1. és. évfolyamok átlaglétszámának 7%-a, azaz 1. osztályban 16 fő,. osztályban 17 fő, 2 4. és 6 8. évfolyamokon együttesen az 0%-a, azaz 11 fő. A 2006/2007-es tanévben 1 2. és 6. évfolyamokon együttesen az átlaglétszám 7%-a, azaz 16, fő. A fennmaradó évfolyamok együttes átlaglétszáma 0%, azaz 11 fő.

7 200: CLIV. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 200: CLXIII. tv. Az adózás rendjéről szóló egyes rendelkezések alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 310/200. (XII. 2.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 200: CLXXII. tv. A közbeszerzésről szóló 200. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 170. szám 1. kötet, o.) 28/200. (XII. 28.) FMM EüM e. r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendeletének módosításáról (MK 171. szám 1. kötet, o.) 6/2006. (I. 13.) Korm.r. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról (MK 3. szám, 246. o.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a települési önkormányzat határozatlan időre állapítja meg. Alapja a kérelmező által benyújtott kérelem, valamint a jogosultságot igazoló dokumentum. 2/2006. (I. 13.) IM r. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról (MK 3. szám, 26. o.) 1/2006. (I. 13.) PM r. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról (MK 3. szám, 412. o.) 3/2006. (I. 18.) FVM r. A évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 11/200. (XII. 1.) FVM rendelet módosításáról (MK 4. szám, 447. o.) Oktatási Közlöny 29/200. (X. 28.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.) Közlemények: Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a 200. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről (OK 34. szám, o.)

8 Közlemény: Az Oktatási Minisztérium Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékének kiegészítéséről (OK 36/II. szám, o.) Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon december 1- jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos törvényt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (rendeleteket, utasításokat stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Pályaválasztás Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga A középfokú beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítókulcsai hozzáférhetőek lesznek a és a honlapokon az alábbi időpontoktól: o A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok feladatsorai és megoldókulcsai: január o A 9. évfolyamra történő beiskolázás feladatsorai és megoldókulcsai: január o A pótló írásbeli felvételi vizsgák feladatsorai és megoldókulcsai valamennyi évfolyamon: február Az Országos Felsőoktatási Információs Központ közleménye: A B-lappal is csak 3000 Ft-ot kell fizetni! Az Országos Felsőoktatási Információs Központ felhívja az idei felvételi eljárás keretében a felsőoktatásba jelentkezni szándékozók figyelmét, hogy ellenőrizzék a B jelű jelentkezési lappal vásárolt csekken szereplő összeget. Az eljárásban a B jelű lappal befizetendő díj 3000 Ft, ennek az összegnek kell szerepelnie a csekken. Amennyiben nem ezt az összeget találják, cseréltessék ki a jelentkezési lapot a vásárlás helyén, ugyanis a 3000 Ft helyett néhány csekken Ft került feltüntetésre. Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők, kedves Pedagógusok!

9 Köszönettel vettük jelentkezéseiket a 200 márciusában kiadott továbbképzési programajánlat alapján választott akkreditált továbbképzéseinkre. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 200/2006. tanév első félévében közel harminc csoportot tudtunk elindítani a különböző témákban. Több programunk egy-egy tantestület megrendelésére kihelyezett formában zajlott/zajlik. A tanfolyamok többsége már befejeződött, ám az alábbi képzések várhatóan a tanév második félévében indulnak. Ezekre még szívesen fogadunk további jelentkezőket. (A jelentkezéseket írásban, a szokott formában szíveskedjenek elküldeni.) Sorszá m Kód - szám Cím Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó kurzus A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program Prezentációkészítési ismeretek számítógépes alapismeretekkel rendelkező pedagógusok számára Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten A foglalkozások időpontjai március Várható: március február 13., 14., 27., 28., március 13., 14., márc. 2., 9., 16., 23., márc. 1., 8., 22., 29., ápr.., 12., 19., 26., máj. 3., 10. Egész napos túra terep Helyszíne A tanfolyam indításának feltétele min. 23 fő jelentkezése. Jelenleg 12 jelentkező van óra Csütörtök, Szerda, MPI, 9. em. panorámaterem MPI, számítástechnikaterem MPI, számítástechnikaterem

10 Természetesen a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk az összes meghirdetett tanfolyamunkra. Amennyiben valamely programon megalakul a minimum 1 fős csoport, a tanfolyamot azonnal elindítjuk. A választásban továbbra is segítséget nyújtunk majd az új, 2006 márciusában megjelenő, 2006/2007. tanévre vonatkozó továbbképzési programajánlatunkkal. Bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tanfolyamot, és a konzultációra, tapasztalatcserére is alkalmas kellemes együttlétek mellett magas színvonalú szakmai ismereteket nyújtó képzésben lesz/van részük, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Várjuk a jelentkezéseket! További jelentkezőket várunk! Új, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítunk Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten címmel. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők olyan informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudnak dolgozni a munkahelyükön. Ismerjék meg a számítástechnikai eszközök alapvető használatát. Tudjanak számítógépen egyszerű dokumentumokat (pl. óravázlat, egyszerű feladatlap, rövid beszámoló) készíteni, tárolni, rendszerezni, előkeresni, újrafelhasználni. Tudjanak alapesetekben információt keresni interneten, elektronikus levelet írni, küldeni és fogadni. Szerezzenek olyan ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására. Legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel a folyamatos önképzésre. A képzés időtartama: 60 óra. A foglalkozások tervezett ideje: heti 1 2 alkalommal, délután óráig. A továbbképzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 32. A képzés indításának feltétele minimum 12 fő jelentkezése. Jelentkezési határidő: február 28. Részvételi díj: Ft/fő. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/29-410) kérhetnek. Tisztelt Tanfolyami Jelentkezők! Áttekintve a kompetenciafejlesztő tanfolyamokra történő jelentkezéseket, az alábbi tanfolyamokat tudjuk elindítani tavasszal Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, internet-felhasználás 20 óra/4 alkalom IDŐPONTJA: március 2., 9., 16., 23., Az iratkezelés jogszabályoknak megfelelő működtetése a közoktatási intézményekben 10 óra/2 alkalom

11 2.16. Tanítói módszertani kincsestár Az induló tanfolyamok időpontjait levélben közöljük. A nem induló tanfolyamok jelentkezőit kérjük, szíveskedjenek a fenti képzésekből választani, és azt számunkra telefonon vagy írásban mielőbb jelezni. A csoportok még nem teltek be, így örömmel fogadnánk további érdeklődőket is! Tanítói Műhely A helyesírás tanításának módszertani alapelveit, a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható eljárásokat, az írás és a helyesírás kapcsolatát elemzi a Tanítói Műhely februári foglalkozása Sopronban, a Deák Téri Általános Iskolában február 16-án 14 órától. A részt vevő kollégák gyakorlóanyagot kapnak munkájuk megkönnyítésére. A foglalkozásokat Kocsis Tiborné megyei szaktanácsadó vezeti. Új továbbképzés az 6. évfolyamon tanító pedagógusok számára! A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében a Sulinova Kht. 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indít győri helyszínnel. A továbbképzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem szakrendszerű oktatásban tanítanak a 6 12 éves korosztályt érintő tanulócsoportokban. Lásd Ktv. 17. (8) bekezdés. Az iskola igazodjon a gyerekek igényeihez! Az elmúlt tizenöt évben lehetővé vált iskolaszerkezeti szinten is a pedagógiai és a külső társadalmi igényeknek való megfelelés. Ez mindenképp üdvözlendő, ám az évtizedek óta változatlan pedagógiai folyamat és intézményi struktúra újjászerveződése rengeteg problémát is magában hordoz. Az iskolai átmenetek (a tagozatváltások, az óvoda iskola átmenet, az alap- és középfok közötti váltás) komoly nehézséget okoznak a gyakorlatban. Kevés szó esik az alapozó szakasz utáni évfolyamokról, az 6. évfolyamról, noha ez az átmenet sem zökkenőmentes, kevéssé vannak rá felkészülve mind a tanulók, mind a pedagógusok. Mit jelent ez a gyakorlatban? Erőteljes életforma-változás történik az ötödik évfolyamon. Az ötödikeseknek van ugyan osztálytermük, de vándorolniuk kell a kabinetrendszer miatt, nincs ott az osztályfőnök minden órán, nincs a korábban megszokott biztonság. Tehát az egész rendszer átalakul, amihez a tanulóknak igazodniuk kell. Miért? Sokkal szerencsésebb volna, ha nem a 10 éves gyerekeknek kellene igazodnia a rendszerhez, hanem a rendszer igazodna a kisgyerekekhez. Ahogy jó esetben az óvoda iskola átmenet esetén történik. Azok a tanítók, akik már tapasztalhatták, hogy milyen, ha a saját osztályukat tovább követik az ötödik hatodik évfolyamba, ugyanakkor azt is tudják, hogy a korábban nagyon sok munkával összeforrott közösség, amelytől július közepén elváltak, három hónap alatt teljesen felborul. A gyerekek egy része serdülni kezd. Nem egyformán: van, aki ingerlékennyé vagy magába

12 fordulóvá vált. Ezt a helyzetet érdemes elfogadni, fel kell készülni rá. A legújabb pszichológiai kutatások az úgynevezett életkori sajátosságok fogalmát új tartalommal töltik meg. A tanulók alapvető tanuláshoz szükséges kompetenciáinak kialakulása, fejlettségi szintje igen lehangoló eredményt mutat. Gondoljunk csak az anyanyelvi készségek, képességek mérésére, illetve ennek eredményére. Az iskolai kezdő szakasz nem zárulhat le az első négy évfolyam elvégzésével tehát, hiszen az alapozás nem történik meg. Az 6. évfolyamnak kiemelt pedagógiai funkciója van: megszilárdítás és fejlesztés. Mindez abban az életkorban, amikor a társas kapcsolatok, interakciók átértékelik a pedagógus vezető, irányító szerepét. Hatékony tanulási formák nélkül nem lehet egy osztályközösségnyi gyereket eljuttatni a megismeréshez. Az ismeretek befogadásához eszközt kellene biztosítani, s folyamatos valódi motivációt. Az oly gyakran felmerülő fegyelmezési, értékelési, illetve tanulási problémák mögött feltételezésünk szerint a gyerekek és tanáraik között kialakult konfliktusgyűrűk rejlenek. Hosszú távon az vezethet eredményre, ha az iskola a prioritások között első helyre teszi a gyerekek készségeinek és képességeinek fejlesztését; a differenciálás, illetve egyéb hatékony tanulási módszerek beépülnek a pedagógusok módszertani kultúrájába; ha az értékelés funkciója megváltozik. Összefoglalva: ha az iskola e két évfolyama az alapozó szakaszhoz kapcsolódik célkitűzéseiben, feladatrendszerében, követelményeiben, tevékenységeiben, ellenőrzési és értékelési módjában és funkciójában egyaránt. Jelenleg a pedagógus-továbbképzési kínálatban nincs olyan 120 órás továbbképzés, amely a 6 12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai pszichológiai ismeretekre, és az eredményes tanulási folyamathoz szükséges módszerekre felkészítené a pedagógusokat. Ezért volt elengedhetetlen a törvényi előírásoknak megfelelő program kifejlesztése. Az új továbbképzés keretében a jelentkezők pszichológiai, logopédiai, szociológiai, differenciáló pedagógiai, képességfejlesztő pedagógiai ismeretekhez juthatnak, e területeken elmélyíthetik tudásukat. A képzés gyakorlatorientált, elsősorban a pedagógiai paradigmaváltást készíti elő, valamint technikákat, módszereket nyújt a gyakorló pedagógusok számára. A továbbképzésre tanítókat, tanárokat és középiskolai tanárokat várunk. Magyarországon a különböző típusú pedagógusképző felsőoktatási intézmények különböző módszertani (pedagógiai) hátteret nyújtanak a hallgatóiknak. Az alapozó szakasz jellege miatt az. és 6. évfolyamon a tanítóképzőt végzettek tekinthetők a legképzettebbeknek, illetve a kompetencia alapú képzésre ők a legfelkészültebbek. Tudásukat, ismereteiket, attitűdjüket használni szeretnék a feldolgozási módok során. A tanárképző főiskolát és egyetemet végzett résztvevők hosszabb időt töltöttek a felső tagozaton, illetve a gimnáziumban folyó tanításban; sokféle tapasztalatuk lehet a éves

13 korosztály sajátosságairól, igényeiről. Tőlük ezeket az ismereteket érdemes a heterogén csoportokban felhasználni. A képzési anyag tartalmazza mindazt, amit a modern pedagógia megkövetel. Gondolunk itt a differenciáló pedagógiára, amely magába foglalja mind a pedagógiai, mind a pszichológiai ismereteket: világossá válhat a résztvevők számára, hogy a hatékony tanítási tanulási fejlesztési módok (módszerek, munkaformák) nem a kor úri huncutságai, ezeknek komoly vizsgálatokkal alátámasztott eredményei vannak. Megjelennek a sajátos fejlesztési igényű, a tehetséges, a hátrányos helyzetű gyerekek fogalmának meghatározásai, illetve integrációjának lehetőségei, illetve ennek hogyan?-ja. Nem hagyhatjuk ki a dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, valamint más tanulási zavarok okainak, heterogén csoportokban történő fejlesztési lehetőségeinek megismertetését sem (célunk, hogy az osztályban maradhassanak ezek a gyerekek, s mégis fejlődhessenek). A kooperáció gondolata és ennek technikája, a csoportokban dolgozás, illetve a páros munka mind elméleti, mind gyakorlati modulként szerepel majd képzési anyagunkban. Hangsúlyt kapnak a projektekben, epochákban rejlő lehetőségek, az egyéni képességek kiteljesítésének színterei is. Részvételi díj: Ft/fő. Helyszín: MPI, Győr. Jelentkezési határidő: február 1. A foglalkozások tervezett ideje: 4 x 3 egész nap (csütörtök, péntek, szombat), 9 17 óráig. Információt ad: Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős ( 96/29-410). A képzés indításának feltétele minimum 20 fő jelentkezése. Rajz és vizuális kultúrát Mosonmagyaróvár és környéke általános és középiskoláiban oktatók számára február 23-án 14 órakor módszertani foglalkozást tart Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a Bolyai János Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában (Régi Vámház tér 6.). Témája: Korszerű módszerek, kreatív technikák. Aktualitások. A tanév során megjelent új tankönyvekkel való ismerkedés. Ha mód van rá, a kollégák hozzanak magukkal 1 2 gyermekek által készített munkát! Szeretettel várunk minden rajzot tanító kollégát! minimum 1 fő jelentkezése! Várjuk valamennyi kollégium képviselőjét! Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny 200. évi XLIX. ÉVFOLYAMÁNAK 16/II. SZÁMA eredeti kiírásban részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét a megyei fordulóig intézetünk szervezi. A 200. október első hetében minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK 200/2006. tanév c. kiadványunk

14 megyénkre vonatkoztatva részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. A kiadvány honlapunkon is megtalálható. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat, helyszíneket és jelentkezési határidőket tartalmazó kivonata. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. MAGYAR NYELVI TANULMÁNYI VERSENY A 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: március 9. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola; Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc Általános Iskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája; Sopron, Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola. FEKETE MADÁR KOMPLEX PREVENCIÓS CSAPATVERSENY A 6 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: március első fele, a helyi szokásoknak megfelelően. Holtverseny esetén helyben kell dönteni a négy tanuló kiválasztásáról, akik négyfős csapatként képviselik az iskolát. MARÓT REZSŐ MATEMATIKAVERSENY AZ 6. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: február 16. (csütörtök) 14 óra. Helyszíne: Győr, Fekete István Általános Iskola és Óvoda. A megyei forduló eredménylistáját február 24-től tesszük közzé intézetünk honlapján: VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA KÉPZŐMŰVÉSZET Beküldési határidők: 8. évfolyamos és középiskolás tanulók: február 10. A pályamunkákat a versenybizottság elnökének címére kérjük beküldeni: Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó, Petőfi Sándor ÁMK, 9012 Győr- Ménfőcsanak, Kisdobos u. 1. Eredményhirdetés és kiállítás: március 2. (csütörtök) 1 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK.

15 KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: március 10., MPI típusú nevezési adatlapon kell nevezni az MPI-be, Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE A megyei forduló nevezési határideje: február 10., MPI típusú nevezési adatlapon a megyei fordulót rendező iskola címére: Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 4. A megyei forduló időpontja: február 24. (péntek) 9 óra. Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: február 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszínek: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája; Sopron, Deák Téri Általános Iskola. NYELVÜNKBEN ÉLÜNK MAGYAR NYELVI KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: február 9. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát február 17-től tesszük közzé intézetünk honlapján: A megyei forduló időpontja: március 2. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg.

16 ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: március 9. (csütörtök) óra. Helyszíne: Győr, Marcalvárosi Közoktatási Központ. A megyei forduló eredménylistáját március 24-től tesszük közzé intézetünk honlapján: ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: február 14. (kedd) Helyszíne: Győr, Tulipános Általános Iskola. A megyei forduló eredménylistáját február 17-től tesszük közzé intézetünk honlapján: TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ FÖLDTAN VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: február 18., MPI típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően az első helyezést elért egy 7. és egy 8. évfolyamos tanuló nevének felterjesztése az MPI-be, Gesztesi Péter pedagógiai szakértőnek címezve. KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY AZ 6. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: március 1-jéig az iskolák a helyi szokásoknak megfelelően bonyolítják le. A megyei forduló nevezési határideje: március 6., MPI típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően az első helyezést elért egy. és egy 6. évfolyamos tanuló nevének felterjesztése az MPI-be, Gesztesi Péter pedagógiai szakértőnek címezve. VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg.

17 ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A 7. évfolyamos tanulók versenye: A területi forduló nevezési határideje: február 10., MPI típusú nevezési adatlapon az MPI-be, Fülöp Viktorné megyei szaktanácsadónak címezve. A területi forduló időpontja: február 23. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát március 10-től tesszük közzé intézetünk honlapján: A 8. évfolyamos tanulók versenye: A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát február 3-tól tettük közzé intézetünk honlapján: ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK VERSENY A 4. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 27. (hétfő) 9 óra. Helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA TANULMÁNYI VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. TECHNIKA CSAPATVERSENYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK SZÁMÁRA I. A víz a természet ajándéka témakör A megyei forduló időpontja: március 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszíne: Győr, Szabadhegyi Közoktatási Központ. II. A háztartástan témakör A megyei forduló időpontja: március 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszíne: Győr, Szabadhegyi Közoktatási Központ. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT 6 7. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskola forduló időpontja: március 17-ig. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló szervezője: Vas megye (Rum).

18 BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 14. (kedd) 10 óra. Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Az országos I. forduló időpontja: március 16. (csütörtök). Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY AZ 12. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 23. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr, Zichy Palota. LOGO ORSZÁGOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANULMÁNYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei (területi) forduló időpontja: február 2. (szombat) óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gellért Ildikó: Érvelj vagy elemezz. Békéscsaba: Item, Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia. Bp.: ELTE, Mesterházi Zsuzsa: Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Bp.: ELTE, Nagy Márta: Mindenki középiskolája. Bp.: OKI, Szüdi János: Óvoda a közoktatás rendszerében. Bp.: OKKER Tankönyvek: 1. Dr. Bernek Ágnes: Általános természetföldrajz: Témazáró feladatlapok. Bp.: NTK, Bikszády István: GAIA Természetismeret munkafüzet 6. Debrecen: Pedellus Nov., Dörnyeiné Bene Andrea: Olvasmánynapló: A négyszögletű kerek erdő. Bp.: NTK, Füleki Lászlóné: Matematika 6. Bp.: NTK, 200

19 A megyei intézmények hírei Üdülési lehetőség Csopakon A Pedagógus Szakszervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete ismételten meghirdeti kedvezményes üdülési lehetőségeit a csopaki Pedagógus Üdülőkben, a Fürdő u és a Hársfa u. 12. sz. alatt. Kellemes, családias környezetben, fürdőszobás, tévével ellátott szobákkal, közös konyhával, társalgóval, programajánlattal, elfogadható áron étkezési lehetőségek kínálatával várják a pihenni vágyókat. Az üdülők a vízparttól, vonat- ill. autóbuszmegállótól kb. percre találhatók. o Rövidebb kikapcsolódásokhoz ajánlják a hosszú hétvégéket: 000 Ft/fő/3 éjszaka ill Ft/fő/4 éjszaka áron. o Előszezon: június 10 július 7-ig, illetve június 1 július -ig. Utószezon: augusztus 24 szeptember 13-ig, illetve augusztus 26 szeptember 1-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas szakszervezeti tagoknak: 7 00 Ft; nyugdíjas nem szakszervezeti tagoknak: Ft; 6 éven aluli gyermek részére 0% kedvezmény. o Főszezon: július 6 augusztus 23-ig, illetve július 8 augusztus 2-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft, 6 éven aluli gyermek részére 40% kedvezmény. Tanulócsoportokkal kirándulásra, vándortábor megszervezésére és erdei iskola lebonyolítására is alkalmas az üdülők épülete. Részletes programajánlat kérhető a 96/320-4-ös telefonszámon vagy ben: Jelentkezési határidő: március 27. Továbbképzés A gönyűi Széchenyi István Általános Iskola Mire használható a szorobán? feladattípusok megoldási módjai a szorobánon bemutató jelleggel, 1 4. osztályban tanítók részére címmel szervez programot. A bemutató vezetője: Mátyásné Kokovay Jolán, a Magyar Szorobán Társaság elnöke. A bemutató helye: Széchenyi István Általános Iskola, Gönyű (Kossuth u. 6.). Időpontja: február (autóbusz indul Győrből 9.30-kor Gönyűre.) A programon részt venni szándékozó kollégáktól február 24-ig telefonos, előzetes jelentkezést várnak: 96/ A bemutatót megelőzően a gönyűi iskolában megrendezésre kerül ig a Széchenyi István Szorobán Emlékverseny, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

20 Tanulmányi versenyek A győri Radnóti Miklós Általános Iskola hagyományaihoz híven az idei tanévben is megrendezi a Deutschmobil német nyelvi versenyét azok számára, akik ebből a tankönyvcsaládból tanulnak, a következő kategóriákban: o 01a. kategória: régi Deutschmobil kötet 1 6. lecke o 01b. kategória: új Deutschmobil kötet 1 8. lecke o 02. kategória: régi Deutschmobil kötet lecke o 03. kategória: régi Deutschmobil II. kötet 1. lecke o 04. kategória: régi Deutschmobil II. kötet lecke Egy iskolából kategóriánként maximum tanuló jelentkezését várják. Az írásbeli verseny időpontja: március 30. (csütörtök) 14 óra. A szóbelire az írásbelin legjobb eredményt elért tanulót hívják be kategóriánként. (Ebbe a létszámba a Radnóti-iskola tanulói nem számítanak bele, ők különdíjban részesülnek.) A szóbeli verseny időpontja: április 20. (csütörtök) 13 óra. Nevezési díj: 400 Ft/fő. Jelentkezési határidő: március 10. A jelentkezés módja: faxon vagy levélben, Radnóti Miklós Általános Iskola, Kiss Lászlóné megyei szaktanácsadó (9021 Győr, Nagy Jenő u. 2. / 96/ ). A győri Gyárvárosi Általános Iskola idegen nyelvi munkaközössége március 11-én 9 órakor rendezi hagyományos német helyesírási és szépkiejtési versenyét a heti 2 ill. 3 órában tanuló 8. osztályos diákok részére. Évfolyamonként egy tanulót lehet benevezni. A verseny az előző évekhez hasonlóan egy írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A szóbeli témakörök évfolyamonként egymásra épülnek! Témák:. osztály: Ich stelle mich vor Meine Familie Meine Schule 6. osztály: Unsere Wohnung Mein Zimmer Mein Tagesprogramm Die Freizeitgestaltung 7. osztály: Die Jahreszeiten Eine Reise Der Ausflug Beim Einkauf 8. osztály: Mein Geburtstag Beim Arzt Wie Stelle ich mir meine Zukunft vor Das Wetter (kurzer Wetterbericht) Jelentkezési határidő: február 24. Információ a 96/ es telefonszámon Némethné Veit Gabriele munkaközösség-vezetőtől kérhető. Nevezési díj: 100 Ft (a Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán nyert támogatás csökkentette a nevezési díj költségét), melyet a verseny helyszínén lehet befizetni.

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Március 1. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás kezdő napja (az iskola által megadott

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben