Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézetünk hírei. Közérdekű információk"

Átírás

1

2 Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbeli felvételi vizsgáján részt vettek számára az eredményekről Február 17. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határideje a tanév rendjéről szóló rendlelet előírásai szerint Február 20. A középfokú iskolák általános felvételi eljárásának kezdete Február 2. Március 1. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás kezdő napja (az iskola által megadott időben) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedéspolitikai Főosztálya felhívást tett közzé a 12. életévüket betöltött a 200/2006. tanévben az általános iskolák 7. osztályába járó tanulók számára, országos kerékpáros tudásszint mérésben való részvételre. A mérés lebonyolítója a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó. A felhívás intézetünk honlapján olvasható a tanulmányi versenyek link alatt: A jelentkezési lapokat február 10-ig kell postai úton, vagy faxon, vagy en megküldeni a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadónak, 4001 Debrecen, Pf. 40, / 2/ vagy 2/ , Az Európai Unió kialakította új, idegen nyelvekkel foglalkozó portálját, mely az Unió valamennyi hivatalos (20) nyelvén elérhető. A portálon számos, nyelvekkel kapcsolatos téma és információ érhető el, így olvashatunk a nyelvtanulást és a nyelvi sokféleséget ösztönző uniós politikákról, programokról, megismerhetjük a hivatalos nyelvek használatát szabályozó rendelkezéseket, az Unió fordító és tolmács szolgálatait, és általában betekintést nyerhetünk a nyelvoktatásról és nyelvtanításról Európában: A HP festékkazetta újrahasznosítási program keretén belül a 200. december 31-ig felhalmozott pontok beváltására a program weboldalán található katalógus alapján június 31-ig van lehetőség. A begyűjtés január 1-je után is folytatódik, országos gyűjtőhálózatukon keresztül. A gyűjtőhelyek listája az alábbi linken érhető el: takeback.htm.

3 Intézményvezetők rovata JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny 31/200. (XII. 22.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról (MK 166. szám, o.) A jogszabály vonatkozik valamennyi nevelési-oktatási intézményre, többcélú intézményre. A rendelet meghatározza a rövid név (többcélú intézmény hivatalos nevéből képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az egyedi megnevezést, vagy annak rövidebb változatát) és rövidített név (elektronikus nyilvántartásban használható legfeljebb 32 karakter) kialakítására vonatkozó változásokat. A nevelési-oktatási intézmény megnevezésénél tartalmaznia kell az intézmény jogszabály szerinti elnevezését [2. (1). A többcélú intézmény esetében a 2. (3) bekezdésében felsorolt neveket az ellátott feladatnak megfelelően kell szerepeltetni. Középiskolák esetében a szakiskola és szakközépiskola helyett szakképző iskola, gimnázium és szakközépiskola helyett középiskola, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola helyett speciális szakiskola elnevezés is használható. Az intézmények egyedi elnevezéséről a jogszabály 3. -a, a névhasználatról a 4. rendelkezik. A rendelet alapján július 1-jéig kell a fenntartónak az intézmények névhasználatát felülvizsgálni, és ha szükséges, az alapító okiratot módosítani, és ezt a jogszabályban meghatározott szerveknek megküldeni. 32/200. (XII. 22.) OM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (MK 166. szám, o.) 1. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény az alapító okirat alapján élelmiszerárusító üzlet, vagy automata üzemeltetésére megállapodást kíván kötni, előtte be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét, amely arról foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozás kívánalmainak. A nyitva tartás tekintetében az intézményvezető beszerzi az iskolai/kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértését.

4 3. Az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti alapvizsgát a továbbhaladás feltételeként a 2004/200. tanévben tanulmányaikat megkezdő tanulóktól lehet megkövetelni. 4. Az iskola tanulóiról a tanévkezdést követő 30 napon belül törzslapot állít ki. Ezen szerepelnie kell az iskola nevének, címének, OM azonosítójának, a tanuló azonosító számának, év végi minősítésének, osztályzatainak, a tanuló ügyeivel kapcsolatos döntéseknek, határozatoknak. A tanuló azonosító számát a bizonyítványba is be kell jegyezni. A bizonyítvány záradékában fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, művészeti alapvizsga és záróvizsga letételét.. A középfokú iskolai felvételi eljárás közös szabályait egészíti ki. A felvételi eljárásban részt vevő tanulók személyes adatait az Iroda szeptember 1-ig törli az adatbázisból. A felvételi adatait az Iroda statisztikai célból tárolja, kezeli és felhasználás céljaira átadhatja. A jelentkezési lapon a tanuló hivatalos (törzslapon szereplő) neve és azonosító száma tüntethető fel. A rendelet január 1-jén lépett hatályba. Feladatok intézményvezetők számára: Az intézményvezető február 28-ig vizsgálja felül az élelmiszerárusító üzlet működtetésére vonatkozó szerződést. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a bizonyítványokba bekerüljön a tanuló azonosítószáma. 200: CLIII. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről (MK 167. szám 1. kötet, o.) Az önkormányzatok közoktatással összefüggő normatívái: Területek, jogcímek Normatív támogatások Ft/fő 3. sz. melléklet 1. Óvodai nevelés Ft 16. Iskolai oktatás 1 4. évfolyam Ft 8. évfolyam Ft évfolyam Ft iskolai szakképzés, elmélet iskolai szakképzés, gyakorlati képzés 17. Különleges gondozás keretében nyújtott támogatás gyógypedagógiai ellátás: óvoda, általános iskola, középfok korai fejlesztés Ft Ft Ft Ft

5 fejlesztő felkészítés Ft 18. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág Ft képző-, iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ág Ft 19. Kollégium kollégiumi nevelés, oktatás Ft Arany János program Ft Arany János OM program szerint Ft SNI-s gyermekek kollégiumi oktatása Ft 20. Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz napközi Ft különleges helyzetűek Ft nem magyar nyelvű és roma kisebbségi Ft oktatás nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, Ft nyelvi előkészítés pedagógiai-szakmai szolgáltatás 720 Ft igénybevételére 21. Egyéb hozzájárulások óvodai, iskolai bejáró Ft intézményi társulás óvodájába, iskolájába Ft bejáró kistelepülések (100 fő alatt) Ft kistelepülések ( fő) Ft 22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások étkeztetés 000 Ft tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft. sz. melléklet millió Ft (az igénylés feltételeiről február 1-ig OM BM keretösszeg PM rendelet jelenik meg) Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz 1 100,0 ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának 60,0 visszatérítése Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 278,0 Szakiskola, szakközépiskola 9. évfolyamán a 400,0 gyakorlati oktatás támogatására Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 400,0

6 8. sz. melléklet Ft/fő Pedagógus-szakvizsga, továbbképzés Ft Szakszolgálat Ft Többcélú kistérségi társulás, ill. intézményi Ft társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó tanulók ellátása* tagintézményként működő óvodába, iskolába Ft járó tanulók után közoktatási szakszolgálati feladat: Ft továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő 9000 Ft /fő/ szakszolgálat felkészítés, logopédia, gyógytestnevelés Illetménypótlék számítási alapja (költségvetési Ft törvény 60. -a) Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés 20 Ft (költségvetési törvény 63. -a) Pedagógus szakkönyvvásárlás (költségvetési Ft törvény 63. -a) * A többcélú kistérségi támogatás igénybevételének szabályai: A többcélú kistérségi támogatás alapján járó kiegészítő támogatás nem jár a városok által kötött fenntartói társulás alapján a városi tanulók után. Az intézmény székhelyén állandó lakhellyel rendelkező tanulók után a támogatás 0%-a vehető igénybe. Iskolabusz fenntartásával utaztatott gyermekek után a normatíva összegével azonos plusz támogatás jár. A normatíva igénybevételének a következő létszámhatárok a feltételei: Óvoda esetén: a 200/2006-os nevelési évben indított csoportok esetében az átlaglétszám 7%-a, azaz 1 fő, a 2., 3. nevelési évben együttesen az 0%-a, azaz 10 fő. A 2006/2007-es nevelési évben indított első és második nevelési évben együttesen az átlaglétszám 7%-a (1 fő), a további csoport esetén 0%-a (10 fő). Általános iskola esetén: a 200/2006-os tanévben indított 1. és. évfolyamok átlaglétszámának 7%-a, azaz 1. osztályban 16 fő,. osztályban 17 fő, 2 4. és 6 8. évfolyamokon együttesen az 0%-a, azaz 11 fő. A 2006/2007-es tanévben 1 2. és 6. évfolyamokon együttesen az átlaglétszám 7%-a, azaz 16, fő. A fennmaradó évfolyamok együttes átlaglétszáma 0%, azaz 11 fő.

7 200: CLIV. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 200: CLXIII. tv. Az adózás rendjéről szóló egyes rendelkezések alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 310/200. (XII. 2.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet módosításáról (MK 168. szám 1. kötet, o.) 200: CLXXII. tv. A közbeszerzésről szóló 200. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 170. szám 1. kötet, o.) 28/200. (XII. 28.) FMM EüM e. r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendeletének módosításáról (MK 171. szám 1. kötet, o.) 6/2006. (I. 13.) Korm.r. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról (MK 3. szám, 246. o.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot a települési önkormányzat határozatlan időre állapítja meg. Alapja a kérelmező által benyújtott kérelem, valamint a jogosultságot igazoló dokumentum. 2/2006. (I. 13.) IM r. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról (MK 3. szám, 26. o.) 1/2006. (I. 13.) PM r. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról (MK 3. szám, 412. o.) 3/2006. (I. 18.) FVM r. A évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 11/200. (XII. 1.) FVM rendelet módosításáról (MK 4. szám, 447. o.) Oktatási Közlöny 29/200. (X. 28.) OM r. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (OK 34. szám, o.) Közlemények: Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a 200. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről (OK 34. szám, o.)

8 Közlemény: Az Oktatási Minisztérium Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékének kiegészítéséről (OK 36/II. szám, o.) Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon december 1- jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos törvényt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (rendeleteket, utasításokat stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Pályaválasztás Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga A középfokú beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítókulcsai hozzáférhetőek lesznek a és a honlapokon az alábbi időpontoktól: o A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok feladatsorai és megoldókulcsai: január o A 9. évfolyamra történő beiskolázás feladatsorai és megoldókulcsai: január o A pótló írásbeli felvételi vizsgák feladatsorai és megoldókulcsai valamennyi évfolyamon: február Az Országos Felsőoktatási Információs Központ közleménye: A B-lappal is csak 3000 Ft-ot kell fizetni! Az Országos Felsőoktatási Információs Központ felhívja az idei felvételi eljárás keretében a felsőoktatásba jelentkezni szándékozók figyelmét, hogy ellenőrizzék a B jelű jelentkezési lappal vásárolt csekken szereplő összeget. Az eljárásban a B jelű lappal befizetendő díj 3000 Ft, ennek az összegnek kell szerepelnie a csekken. Amennyiben nem ezt az összeget találják, cseréltessék ki a jelentkezési lapot a vásárlás helyén, ugyanis a 3000 Ft helyett néhány csekken Ft került feltüntetésre. Továbbképzések Tisztelt Intézményvezetők, kedves Pedagógusok!

9 Köszönettel vettük jelentkezéseiket a 200 márciusában kiadott továbbképzési programajánlat alapján választott akkreditált továbbképzéseinkre. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 200/2006. tanév első félévében közel harminc csoportot tudtunk elindítani a különböző témákban. Több programunk egy-egy tantestület megrendelésére kihelyezett formában zajlott/zajlik. A tanfolyamok többsége már befejeződött, ám az alábbi képzések várhatóan a tanév második félévében indulnak. Ezekre még szívesen fogadunk további jelentkezőket. (A jelentkezéseket írásban, a szokott formában szíveskedjenek elküldeni.) Sorszá m Kód - szám Cím Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó kurzus A pedagógusok konfliktuskezelésének korszerű gyakorlata. Kommunikációs fejlesztő program Prezentációkészítési ismeretek számítógépes alapismeretekkel rendelkező pedagógusok számára Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten A foglalkozások időpontjai március Várható: március február 13., 14., 27., 28., március 13., 14., márc. 2., 9., 16., 23., márc. 1., 8., 22., 29., ápr.., 12., 19., 26., máj. 3., 10. Egész napos túra terep Helyszíne A tanfolyam indításának feltétele min. 23 fő jelentkezése. Jelenleg 12 jelentkező van óra Csütörtök, Szerda, MPI, 9. em. panorámaterem MPI, számítástechnikaterem MPI, számítástechnikaterem

10 Természetesen a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk az összes meghirdetett tanfolyamunkra. Amennyiben valamely programon megalakul a minimum 1 fős csoport, a tanfolyamot azonnal elindítjuk. A választásban továbbra is segítséget nyújtunk majd az új, 2006 márciusában megjelenő, 2006/2007. tanévre vonatkozó továbbképzési programajánlatunkkal. Bízva abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő tanfolyamot, és a konzultációra, tapasztalatcserére is alkalmas kellemes együttlétek mellett magas színvonalú szakmai ismereteket nyújtó képzésben lesz/van részük, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Várjuk a jelentkezéseket! További jelentkezőket várunk! Új, 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítunk Számítástechnikai alapismeretek, internethasználat és szövegszerkesztés alapszinten címmel. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők olyan informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudnak dolgozni a munkahelyükön. Ismerjék meg a számítástechnikai eszközök alapvető használatát. Tudjanak számítógépen egyszerű dokumentumokat (pl. óravázlat, egyszerű feladatlap, rövid beszámoló) készíteni, tárolni, rendszerezni, előkeresni, újrafelhasználni. Tudjanak alapesetekben információt keresni interneten, elektronikus levelet írni, küldeni és fogadni. Szerezzenek olyan ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására. Legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel a folyamatos önképzésre. A képzés időtartama: 60 óra. A foglalkozások tervezett ideje: heti 1 2 alkalommal, délután óráig. A továbbképzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr, Árpád út 32. A képzés indításának feltétele minimum 12 fő jelentkezése. Jelentkezési határidő: február 28. Részvételi díj: Ft/fő. A továbbképzésről bővebb információt az MPI munkatársától, Kákonyi Ágnestől ( 96/29-410) kérhetnek. Tisztelt Tanfolyami Jelentkezők! Áttekintve a kompetenciafejlesztő tanfolyamokra történő jelentkezéseket, az alábbi tanfolyamokat tudjuk elindítani tavasszal Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, internet-felhasználás 20 óra/4 alkalom IDŐPONTJA: március 2., 9., 16., 23., Az iratkezelés jogszabályoknak megfelelő működtetése a közoktatási intézményekben 10 óra/2 alkalom

11 2.16. Tanítói módszertani kincsestár Az induló tanfolyamok időpontjait levélben közöljük. A nem induló tanfolyamok jelentkezőit kérjük, szíveskedjenek a fenti képzésekből választani, és azt számunkra telefonon vagy írásban mielőbb jelezni. A csoportok még nem teltek be, így örömmel fogadnánk további érdeklődőket is! Tanítói Műhely A helyesírás tanításának módszertani alapelveit, a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható eljárásokat, az írás és a helyesírás kapcsolatát elemzi a Tanítói Műhely februári foglalkozása Sopronban, a Deák Téri Általános Iskolában február 16-án 14 órától. A részt vevő kollégák gyakorlóanyagot kapnak munkájuk megkönnyítésére. A foglalkozásokat Kocsis Tiborné megyei szaktanácsadó vezeti. Új továbbképzés az 6. évfolyamon tanító pedagógusok számára! A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében a Sulinova Kht. 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indít győri helyszínnel. A továbbképzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem szakrendszerű oktatásban tanítanak a 6 12 éves korosztályt érintő tanulócsoportokban. Lásd Ktv. 17. (8) bekezdés. Az iskola igazodjon a gyerekek igényeihez! Az elmúlt tizenöt évben lehetővé vált iskolaszerkezeti szinten is a pedagógiai és a külső társadalmi igényeknek való megfelelés. Ez mindenképp üdvözlendő, ám az évtizedek óta változatlan pedagógiai folyamat és intézményi struktúra újjászerveződése rengeteg problémát is magában hordoz. Az iskolai átmenetek (a tagozatváltások, az óvoda iskola átmenet, az alap- és középfok közötti váltás) komoly nehézséget okoznak a gyakorlatban. Kevés szó esik az alapozó szakasz utáni évfolyamokról, az 6. évfolyamról, noha ez az átmenet sem zökkenőmentes, kevéssé vannak rá felkészülve mind a tanulók, mind a pedagógusok. Mit jelent ez a gyakorlatban? Erőteljes életforma-változás történik az ötödik évfolyamon. Az ötödikeseknek van ugyan osztálytermük, de vándorolniuk kell a kabinetrendszer miatt, nincs ott az osztályfőnök minden órán, nincs a korábban megszokott biztonság. Tehát az egész rendszer átalakul, amihez a tanulóknak igazodniuk kell. Miért? Sokkal szerencsésebb volna, ha nem a 10 éves gyerekeknek kellene igazodnia a rendszerhez, hanem a rendszer igazodna a kisgyerekekhez. Ahogy jó esetben az óvoda iskola átmenet esetén történik. Azok a tanítók, akik már tapasztalhatták, hogy milyen, ha a saját osztályukat tovább követik az ötödik hatodik évfolyamba, ugyanakkor azt is tudják, hogy a korábban nagyon sok munkával összeforrott közösség, amelytől július közepén elváltak, három hónap alatt teljesen felborul. A gyerekek egy része serdülni kezd. Nem egyformán: van, aki ingerlékennyé vagy magába

12 fordulóvá vált. Ezt a helyzetet érdemes elfogadni, fel kell készülni rá. A legújabb pszichológiai kutatások az úgynevezett életkori sajátosságok fogalmát új tartalommal töltik meg. A tanulók alapvető tanuláshoz szükséges kompetenciáinak kialakulása, fejlettségi szintje igen lehangoló eredményt mutat. Gondoljunk csak az anyanyelvi készségek, képességek mérésére, illetve ennek eredményére. Az iskolai kezdő szakasz nem zárulhat le az első négy évfolyam elvégzésével tehát, hiszen az alapozás nem történik meg. Az 6. évfolyamnak kiemelt pedagógiai funkciója van: megszilárdítás és fejlesztés. Mindez abban az életkorban, amikor a társas kapcsolatok, interakciók átértékelik a pedagógus vezető, irányító szerepét. Hatékony tanulási formák nélkül nem lehet egy osztályközösségnyi gyereket eljuttatni a megismeréshez. Az ismeretek befogadásához eszközt kellene biztosítani, s folyamatos valódi motivációt. Az oly gyakran felmerülő fegyelmezési, értékelési, illetve tanulási problémák mögött feltételezésünk szerint a gyerekek és tanáraik között kialakult konfliktusgyűrűk rejlenek. Hosszú távon az vezethet eredményre, ha az iskola a prioritások között első helyre teszi a gyerekek készségeinek és képességeinek fejlesztését; a differenciálás, illetve egyéb hatékony tanulási módszerek beépülnek a pedagógusok módszertani kultúrájába; ha az értékelés funkciója megváltozik. Összefoglalva: ha az iskola e két évfolyama az alapozó szakaszhoz kapcsolódik célkitűzéseiben, feladatrendszerében, követelményeiben, tevékenységeiben, ellenőrzési és értékelési módjában és funkciójában egyaránt. Jelenleg a pedagógus-továbbképzési kínálatban nincs olyan 120 órás továbbképzés, amely a 6 12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai pszichológiai ismeretekre, és az eredményes tanulási folyamathoz szükséges módszerekre felkészítené a pedagógusokat. Ezért volt elengedhetetlen a törvényi előírásoknak megfelelő program kifejlesztése. Az új továbbképzés keretében a jelentkezők pszichológiai, logopédiai, szociológiai, differenciáló pedagógiai, képességfejlesztő pedagógiai ismeretekhez juthatnak, e területeken elmélyíthetik tudásukat. A képzés gyakorlatorientált, elsősorban a pedagógiai paradigmaváltást készíti elő, valamint technikákat, módszereket nyújt a gyakorló pedagógusok számára. A továbbképzésre tanítókat, tanárokat és középiskolai tanárokat várunk. Magyarországon a különböző típusú pedagógusképző felsőoktatási intézmények különböző módszertani (pedagógiai) hátteret nyújtanak a hallgatóiknak. Az alapozó szakasz jellege miatt az. és 6. évfolyamon a tanítóképzőt végzettek tekinthetők a legképzettebbeknek, illetve a kompetencia alapú képzésre ők a legfelkészültebbek. Tudásukat, ismereteiket, attitűdjüket használni szeretnék a feldolgozási módok során. A tanárképző főiskolát és egyetemet végzett résztvevők hosszabb időt töltöttek a felső tagozaton, illetve a gimnáziumban folyó tanításban; sokféle tapasztalatuk lehet a éves

13 korosztály sajátosságairól, igényeiről. Tőlük ezeket az ismereteket érdemes a heterogén csoportokban felhasználni. A képzési anyag tartalmazza mindazt, amit a modern pedagógia megkövetel. Gondolunk itt a differenciáló pedagógiára, amely magába foglalja mind a pedagógiai, mind a pszichológiai ismereteket: világossá válhat a résztvevők számára, hogy a hatékony tanítási tanulási fejlesztési módok (módszerek, munkaformák) nem a kor úri huncutságai, ezeknek komoly vizsgálatokkal alátámasztott eredményei vannak. Megjelennek a sajátos fejlesztési igényű, a tehetséges, a hátrányos helyzetű gyerekek fogalmának meghatározásai, illetve integrációjának lehetőségei, illetve ennek hogyan?-ja. Nem hagyhatjuk ki a dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, valamint más tanulási zavarok okainak, heterogén csoportokban történő fejlesztési lehetőségeinek megismertetését sem (célunk, hogy az osztályban maradhassanak ezek a gyerekek, s mégis fejlődhessenek). A kooperáció gondolata és ennek technikája, a csoportokban dolgozás, illetve a páros munka mind elméleti, mind gyakorlati modulként szerepel majd képzési anyagunkban. Hangsúlyt kapnak a projektekben, epochákban rejlő lehetőségek, az egyéni képességek kiteljesítésének színterei is. Részvételi díj: Ft/fő. Helyszín: MPI, Győr. Jelentkezési határidő: február 1. A foglalkozások tervezett ideje: 4 x 3 egész nap (csütörtök, péntek, szombat), 9 17 óráig. Információt ad: Kákonyi Ágnes továbbképzési felelős ( 96/29-410). A képzés indításának feltétele minimum 20 fő jelentkezése. Rajz és vizuális kultúrát Mosonmagyaróvár és környéke általános és középiskoláiban oktatók számára február 23-án 14 órakor módszertani foglalkozást tart Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó a Bolyai János Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában (Régi Vámház tér 6.). Témája: Korszerű módszerek, kreatív technikák. Aktualitások. A tanév során megjelent új tankönyvekkel való ismerkedés. Ha mód van rá, a kollégák hozzanak magukkal 1 2 gyermekek által készített munkát! Szeretettel várunk minden rajzot tanító kollégát! minimum 1 fő jelentkezése! Várjuk valamennyi kollégium képviselőjét! Tanulmányi versenyek Az MPI szervezésű országos tanulmányi versenyek aktuális nevezési határidői: Az Oktatási Közlöny 200. évi XLIX. ÉVFOLYAMÁNAK 16/II. SZÁMA eredeti kiírásban részletesen tartalmazza azokat az országos szintig felmenő tanulmányi versenyeket, amelyeknek nagy részét a megyei fordulóig intézetünk szervezi. A 200. október első hetében minden iskola számára eljuttatott TANULMÁNYI VERSENYEK 200/2006. tanév c. kiadványunk

14 megyénkre vonatkoztatva részletesen tartalmazza az egyes versenyekről szóló tudnivalókat. A kiadvány honlapunkon is megtalálható. Az alábbiakban közölt információk csak kiadványunk időpontokat, helyszíneket és jelentkezési határidőket tartalmazó kivonata. Figyelem! Az alábbiakban a nevezési határidő alatt nem a feladás, hanem az MPI-be érkezés időpontja értendő! A feladásnál figyelembe kell venni, hogy a posta csak külön díj ellenében garantálja a két napon belüli továbbítást. MAGYAR NYELVI TANULMÁNYI VERSENY A 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: március 9. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola; Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc Általános Iskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája; Sopron, Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola. FEKETE MADÁR KOMPLEX PREVENCIÓS CSAPATVERSENY A 6 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: március első fele, a helyi szokásoknak megfelelően. Holtverseny esetén helyben kell dönteni a négy tanuló kiválasztásáról, akik négyfős csapatként képviselik az iskolát. MARÓT REZSŐ MATEMATIKAVERSENY AZ 6. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: február 16. (csütörtök) 14 óra. Helyszíne: Győr, Fekete István Általános Iskola és Óvoda. A megyei forduló eredménylistáját február 24-től tesszük közzé intézetünk honlapján: VIZUÁLIS KULTÚRA KOMPLEX VERSENY AZ ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA KÉPZŐMŰVÉSZET Beküldési határidők: 8. évfolyamos és középiskolás tanulók: február 10. A pályamunkákat a versenybizottság elnökének címére kérjük beküldeni: Lázárné Verebes Ilona megyei szaktanácsadó, Petőfi Sándor ÁMK, 9012 Győr- Ménfőcsanak, Kisdobos u. 1. Eredményhirdetés és kiállítás: március 2. (csütörtök) 1 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK.

15 KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMI SZAVALÓVERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: március 10., MPI típusú nevezési adatlapon kell nevezni az MPI-be, Litresits Józsefné megyei szaktanácsadónak címezve. A borítékon kérjük feltüntetni a verseny nevét is! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE A megyei forduló nevezési határideje: február 10., MPI típusú nevezési adatlapon a megyei fordulót rendező iskola címére: Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 4. A megyei forduló időpontja: február 24. (péntek) 9 óra. Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon. KAZINCZYRÓL ELNEVEZETT SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: február 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszínek: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája; Sopron, Deák Téri Általános Iskola. NYELVÜNKBEN ÉLÜNK MAGYAR NYELVI KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A területi forduló időpontja: február 9. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Csorna, Csornai Középiskola Széchenyi István Általános Iskolája. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát február 17-től tesszük közzé intézetünk honlapján: A megyei forduló időpontja: március 2. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr-Ménfőcsanak, Petőfi Sándor ÁMK. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg.

16 ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: március 9. (csütörtök) óra. Helyszíne: Győr, Marcalvárosi Közoktatási Központ. A megyei forduló eredménylistáját március 24-től tesszük közzé intézetünk honlapján: ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei fordulóba jutott tanulók névsora intézetünk honlapján található meg. A megyei forduló időpontja: február 14. (kedd) Helyszíne: Győr, Tulipános Általános Iskola. A megyei forduló eredménylistáját február 17-től tesszük közzé intézetünk honlapján: TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ FÖLDTAN VERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló nevezési határideje: február 18., MPI típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően az első helyezést elért egy 7. és egy 8. évfolyamos tanuló nevének felterjesztése az MPI-be, Gesztesi Péter pedagógiai szakértőnek címezve. KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY AZ 6. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskolai forduló időpontja: március 1-jéig az iskolák a helyi szokásoknak megfelelően bonyolítják le. A megyei forduló nevezési határideje: március 6., MPI típusú nevezési adatlapon az iskolai fordulót követően az első helyezést elért egy. és egy 6. évfolyamos tanuló nevének felterjesztése az MPI-be, Gesztesi Péter pedagógiai szakértőnek címezve. VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg.

17 ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY A 7 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A 7. évfolyamos tanulók versenye: A területi forduló nevezési határideje: február 10., MPI típusú nevezési adatlapon az MPI-be, Fülöp Viktorné megyei szaktanácsadónak címezve. A területi forduló időpontja: február 23. (csütörtök) 14 óra. Helyszínek: Győr, Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda; Mosonmagyaróvár, Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola; Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium. A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát március 10-től tesszük közzé intézetünk honlapján: A 8. évfolyamos tanulók versenye: A megyei fordulóba jutott tanulók névsorát február 3-tól tettük közzé intézetünk honlapján: ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK VERSENY A 4. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 27. (hétfő) 9 óra. Helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA TANULMÁNYI VERSENY AZ 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló eredménylistája intézetünk honlapján található meg. TECHNIKA CSAPATVERSENYEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK SZÁMÁRA I. A víz a természet ajándéka témakör A megyei forduló időpontja: március 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszíne: Győr, Szabadhegyi Közoktatási Központ. II. A háztartástan témakör A megyei forduló időpontja: március 16. (csütörtök) 10 óra. Helyszíne: Győr, Szabadhegyi Közoktatási Központ. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT 6 7. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA Az iskola forduló időpontja: március 17-ig. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A regionális forduló szervezője: Vas megye (Rum).

18 BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 14. (kedd) 10 óra. Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Az országos I. forduló időpontja: március 16. (csütörtök). Helyszíne: Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY AZ 12. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei forduló időpontja: február 23. (csütörtök) 9 óra. Helyszíne: Győr, Zichy Palota. LOGO ORSZÁGOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANULMÁNYI VERSENY A ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA A megyei (területi) forduló időpontja: február 2. (szombat) óra. Helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium. Tanítást, tanulást segítő eszközök Az MPI Szakkönyvtárának legújabb dokumentumai: Könyvek: 1. Gellért Ildikó: Érvelj vagy elemezz. Békéscsaba: Item, Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia. Bp.: ELTE, Mesterházi Zsuzsa: Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Bp.: ELTE, Nagy Márta: Mindenki középiskolája. Bp.: OKI, Szüdi János: Óvoda a közoktatás rendszerében. Bp.: OKKER Tankönyvek: 1. Dr. Bernek Ágnes: Általános természetföldrajz: Témazáró feladatlapok. Bp.: NTK, Bikszády István: GAIA Természetismeret munkafüzet 6. Debrecen: Pedellus Nov., Dörnyeiné Bene Andrea: Olvasmánynapló: A négyszögletű kerek erdő. Bp.: NTK, Füleki Lászlóné: Matematika 6. Bp.: NTK, 200

19 A megyei intézmények hírei Üdülési lehetőség Csopakon A Pedagógus Szakszervezet Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete ismételten meghirdeti kedvezményes üdülési lehetőségeit a csopaki Pedagógus Üdülőkben, a Fürdő u és a Hársfa u. 12. sz. alatt. Kellemes, családias környezetben, fürdőszobás, tévével ellátott szobákkal, közös konyhával, társalgóval, programajánlattal, elfogadható áron étkezési lehetőségek kínálatával várják a pihenni vágyókat. Az üdülők a vízparttól, vonat- ill. autóbuszmegállótól kb. percre találhatók. o Rövidebb kikapcsolódásokhoz ajánlják a hosszú hétvégéket: 000 Ft/fő/3 éjszaka ill Ft/fő/4 éjszaka áron. o Előszezon: június 10 július 7-ig, illetve június 1 július -ig. Utószezon: augusztus 24 szeptember 13-ig, illetve augusztus 26 szeptember 1-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft; nyugdíjas szakszervezeti tagoknak: 7 00 Ft; nyugdíjas nem szakszervezeti tagoknak: Ft; 6 éven aluli gyermek részére 0% kedvezmény. o Főszezon: július 6 augusztus 23-ig, illetve július 8 augusztus 2-ig. Szakszervezeti tagoknak: Ft/fő/6 éjszaka; nem szakszervezeti tagoknak: Ft, 6 éven aluli gyermek részére 40% kedvezmény. Tanulócsoportokkal kirándulásra, vándortábor megszervezésére és erdei iskola lebonyolítására is alkalmas az üdülők épülete. Részletes programajánlat kérhető a 96/320-4-ös telefonszámon vagy ben: Jelentkezési határidő: március 27. Továbbképzés A gönyűi Széchenyi István Általános Iskola Mire használható a szorobán? feladattípusok megoldási módjai a szorobánon bemutató jelleggel, 1 4. osztályban tanítók részére címmel szervez programot. A bemutató vezetője: Mátyásné Kokovay Jolán, a Magyar Szorobán Társaság elnöke. A bemutató helye: Széchenyi István Általános Iskola, Gönyű (Kossuth u. 6.). Időpontja: február (autóbusz indul Győrből 9.30-kor Gönyűre.) A programon részt venni szándékozó kollégáktól február 24-ig telefonos, előzetes jelentkezést várnak: 96/ A bemutatót megelőzően a gönyűi iskolában megrendezésre kerül ig a Széchenyi István Szorobán Emlékverseny, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

20 Tanulmányi versenyek A győri Radnóti Miklós Általános Iskola hagyományaihoz híven az idei tanévben is megrendezi a Deutschmobil német nyelvi versenyét azok számára, akik ebből a tankönyvcsaládból tanulnak, a következő kategóriákban: o 01a. kategória: régi Deutschmobil kötet 1 6. lecke o 01b. kategória: új Deutschmobil kötet 1 8. lecke o 02. kategória: régi Deutschmobil kötet lecke o 03. kategória: régi Deutschmobil II. kötet 1. lecke o 04. kategória: régi Deutschmobil II. kötet lecke Egy iskolából kategóriánként maximum tanuló jelentkezését várják. Az írásbeli verseny időpontja: március 30. (csütörtök) 14 óra. A szóbelire az írásbelin legjobb eredményt elért tanulót hívják be kategóriánként. (Ebbe a létszámba a Radnóti-iskola tanulói nem számítanak bele, ők különdíjban részesülnek.) A szóbeli verseny időpontja: április 20. (csütörtök) 13 óra. Nevezési díj: 400 Ft/fő. Jelentkezési határidő: március 10. A jelentkezés módja: faxon vagy levélben, Radnóti Miklós Általános Iskola, Kiss Lászlóné megyei szaktanácsadó (9021 Győr, Nagy Jenő u. 2. / 96/ ). A győri Gyárvárosi Általános Iskola idegen nyelvi munkaközössége március 11-én 9 órakor rendezi hagyományos német helyesírási és szépkiejtési versenyét a heti 2 ill. 3 órában tanuló 8. osztályos diákok részére. Évfolyamonként egy tanulót lehet benevezni. A verseny az előző évekhez hasonlóan egy írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A szóbeli témakörök évfolyamonként egymásra épülnek! Témák:. osztály: Ich stelle mich vor Meine Familie Meine Schule 6. osztály: Unsere Wohnung Mein Zimmer Mein Tagesprogramm Die Freizeitgestaltung 7. osztály: Die Jahreszeiten Eine Reise Der Ausflug Beim Einkauf 8. osztály: Mein Geburtstag Beim Arzt Wie Stelle ich mir meine Zukunft vor Das Wetter (kurzer Wetterbericht) Jelentkezési határidő: február 24. Információ a 96/ es telefonszámon Némethné Veit Gabriele munkaközösség-vezetőtől kérhető. Nevezési díj: 100 Ft (a Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán nyert támogatás csökkentette a nevezési díj költségét), melyet a verseny helyszínén lehet befizetni.

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart.

Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk Szakkönyvtára 2005. december 22-től január 1-jéig zárva tart. JOGSZABÁLYFIGYELŐ Magyar Közlöny Intézményvezetők rovata 2005: CVI. törvény: A felsőoktatásról

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata

Intézetünk hírei. Közérdekű információk. Intézményvezetők rovata Intézetünk hírei Közérdekű információk Hogyan Tovább? című módszertani lapunk 2005/5. számának megjelenése február elején várható. A lap 2006-tól időszaki kiadvány lesz, az előfizetőket tovább már nem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat! TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK...2 Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia...2 A tanügy rendezése, Magyarország 1016. tanéve...2 A kormányhivatal közoktatási feladatai...3 70 év 70 óra emlékezés

Részletesebben

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők! 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben