Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 2. szám 1. szám szeptember 16. Az február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs Terraplaza há ér a Budapest többi oldalon, 12. de oldal címlapot azért szeretnénk Megújult szoctám 5. oldal Külügyes programízelítő 6. oldal TTKHÖK

2 2 A főszerkesztő nadrágszéle főszerkesztő nadrágszéle Infomáció A Napszemüveges, öltönyös, aktatáskás, titokzatos alak lépett be a Kémia porta lengőajtaján. Sokgombos, világító kütyüt tarto a kezében, és határozott, tudatos léptekkel haladt a Hallgatói Iroda felé. Bekopogott, belépett, és erős akcentussal a főszerkesztőt kereste. Érdeklődve néztem fel a monitor mögül. Amint megláttam, ki is érkezett, gyorsan felálltam, és az ajtó felé invitáltam a különös vendéget. Kimentünk az épületből, és behúzódtunk egy árnyékos, nyugodt sarokba. Őfelsége olvasta az anyagot. Nagyon meg van elégedve, további megrendelésig kéretik várni hebegte tört magyarsággal az öltönyös fickó azt, amit eddig is Tartalomjegyzék tudtam. A norvégoknak tehát tetsze a legutóbbi erasmusos cikk. Gyorsan egyeztettünk összekötőmmel, majd sietve távozott, én pedig visszamentem az épületbe, és a li ek felé indultam. Alighogy beléptem, alacsony, kopaszodó, köpcös, szemüveges alakba botlo am, aki barna bőrcipőt, élére vasalt nadrágot és szövetkabátot viselt. Idegesen nézelődö jobbrabalra, majd egy cetlit nyomott a kezembe. Belga kocsmák rendben, kritika kiváló, további munkáit várjuk. állt a cetlin. Megvakartam a fejem, és mire felnéztem, a köpcös már nem volt sehol. Micsoda nap gondoltam magamban, és visszamentem az irodába. Leültem a fotelbe, és megrökönyödve ve em észre, hogy egy húsz év körüli, laza, sportos ruházatú, mongolid fiú ül velem Alapítvány (És kitárul a világ)...3 Tanulmányi hírek (Átsorolási tudnivalók)...4 Szociális hírek (Megújult szoctám ) & Mondok egy Külügyi hírek (Külügyes programízelítő)...6 Hallgatói Önkormányzat (EHÖK )...7 Lágymányosi portrék (Harcos Gergely) Faliújság I jár(t)unk (Kígyót, békát, Csoki kiállítások)...12 Sport (Mozdulj!)...13 I jártunk (Mentornap és Évnyitó buli)...14 Természet-Tudomány-Technika (GÉN-etika)...15 Helyvektor (Marika néni kávézója) & Főzőcske (Mexikó)...16 Cooltér (Kint és bent, fent és lent) & Négyeshatos (A magányos utazó)..17 Mozizóna (Kísértetjárás Connecticutban, A végső állomás 3D)...18 Belszíni fejtés (Klasszikus)...19 szemben. Amint megláto, a szája széles mosolyra húzódott, kezet nyújto, és így szólt: Én vágyok Hán Hongkong városzából. O honombán imádják Tétékász Núz, olvásztám előző számbán, hod munkátárszákát keresznek, gondoltám jéléntkézék... Ha globális jelentősége nincs is a Nyúznak, a TTK-s hallgatók és oktatók életében igyekszünk hétrőlhétre fontos szerepet betölteni, és az információk elengedhetetlen forrása maradni továbbra is. Ki tudja, egyszer talán megáll elő em a folyosón egy napszemüveges, öltönyös alak Nyúzt lobogtatva... Addig is, mi bőven megelégszünk olvasóink szeretetével és bizalmával, a m i r e i g ye k s z ü n k m é l t ó n a k bizonyulni! Boldizsár Márton főszerkesztő Szereted a Nyúzt? Lenne kedved egy jó csapatban dolgozni és még egy kis zsebpénzt is keresni? Ha igen, akkor gyere és szerkeszd Te is velünk az újságot! Jelentkezhetsz Boldizsár Márton főszerkesztőnél a címen., XXXIX. félévfolyam, II. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Jancsó Tamás, a HÖK elnöke. 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Főszerkesztő: Boldizsár Márton. Vezetőszerkesztő: Tillné Kiss Andrea. Tördelőszerkesztő: Lede. Olvasószerkesztők: Alma, Novi. Rovatvezetők: Tibor (Négyeshatos), Alma (Külszíni fejtés), Csicseriboró (Cooltér), Ákos (Természet-Tudomány-Technika), Csanna (Lágymányosi portrék), Marci (Sport), tajmi (Főzőcske), Felhő (Helyvektor), hlk (Mozizóna, Mondok egy ). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek 17:00. Készült a Publicitas Print nyomdában 1500 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 És kitárul a világ Nyelvoktatás Lágymányoson Sok hallgató van, aki már rendelkezik nyelvvizsgával, illetve eleve úgy kezdi tanulmányait, hogy több nyelvet ismer. Az egyetemi képzés ala sokan döntenek úgy, hogy ezt a tudást fejlesztik, csiszolják vagy éppen most vágnak bele valamely világnyelv tanulásába. Alapítvány Alapítvány 3 Ebben nyújt hatékony segítséget a Hallgatói Alapítvány tavaszán veze e be az Alapítvány az igedennyelvi képzést Lágymányoson. Az alapvető célkitűzéseket kis csoportos órák, magasan kvalifikált tanárok, alacsony ár sikerült megvalósítani, így ebben az évben már több szinten zajlik az oktatás. A n g o l é s n é m e t n ye l v ű t a n f o l ya m o k s z e r e p e l n e k a portfolióban, amelyeken alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgára készítenek fel az oktatók. Az időbeosztást igyekeztünk úgy alakítani, hogy midenki megtalálja a számára megfelelő intervallumot, amit az órák közé tud illeszteni, valamint az árak is maradtak a tavalyi szinten. Azaz az 52 órás tanfolyam mindössze forint ebben az évben is! A képzés a Campuson zajlik, heti két alkalommal. Az oktatók kiválasztásakor nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy nagy tudású, tapasztalt, és dinamikus csapat álljon össze. Így biztosított, hogy ellentétben a nagyüzemi képzést nyújtó nyelviskolákkal, i alapos és erős tudást adjanak át, és a haladás garantált legyen. A csoportokat a szintfelmérők eredményei alapján állítjuk össze, így biztos, hogy azonos tudású hallgatókkal tanulod a nyelvet. Ez garantálja, hogy megfelelő tempóban tudjatok együ haladni. A tanfolyamról, a csoportok időbeosztásáról és a részletfizetésről bővebben írunk a következő weboldalon: h p://portal.elte.hu. I letölthető a jelentkezési lap is, illetve az eddig felmerült kérdésekre is igyekeztünk ezen a felületen választ adni! N é z z körül bátran és győződj meg a saját szemeddel arról, hogy ha minőségi képzést keresel, akkor itt m e g t a l á l h a t o d az elvárásaidnak megfelelőt. A Hallgatói Alapítvány csapata

4 4 Tanulmányi 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Tanulmányi hírek Átsorolási tudnivalók Tanulmányi hírek Tanulmányi morzsák II: felsorolás - lesorolás Idén nyáron már második alkalommal történt meg az átsorolás, azaz már másodjára kerültek át a 27-nél kevesebb kreditet teljesítő hallgatók költségtérítéses képzésre. Most újra lehet gyűjteni a krediteket. Ha érinte vagy, és nem állsz túl rózsásan, még nem késő, hogy elkerüld az átsorolást. Egyetemünk számos eszközzel igyekszik rávenni hallgatóit a megfelelő tanulmányi eredmény elérésére. Például jutalmaz a tanulmányi ösztöndíjjal, vagy épp büntet kreditújrafelvételi díj fize etésével. Az átsorolásról szóló kormányrendelet is így tesz: a leggyengébben teljesítő államilag támogato hallgatókat, intézményük köteles átsorolni költségtérítéses képzésbe, illetve lehetősége van a legjobb teljesítményt nyújtó költségtérítéses tanulókat átsorolni államilag támogato képzésbe. KIRE VONATKOZIK? Minden hallgató átsorolás alá eshet, aki 2007 szeptemberében, v a g y k é s ő b b k e z d t e m e g tanulmányait. Kivételt jelentenek ez alól (tehát automatikusan mentesülnek az átsorolás alól) a fogyatékkal élők, a kivételes t a n u l m á n y i r e n d d e l t a n u l ó hallgatók és azok, akik az átsorolást megelőző két félév valamelyikében Erasmus ösztöndíjban részesültek. ÁTSOROLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRE Tanév végén (nyáron, legkésőbb július 31-ig) az Oktatási Igazgatóság megnézi az ETR-ben rögzített eredményeket, és aki a legutóbbi két aktív félévében nem szerzett 27 kreditet, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. Ha az ado szakon tanulók több mint 15%-a nem éri el az ajánlo tantervben előírt kreditek felét, csak a legrosszabban teljesítő 15%-ot sorolják át (a sorbarendezés alapja az összesíte korrigált kreditindex). Az átsorolás meghatározott hallgatói csoportokban történik (tehát az egy csoportba tartozók eredményeit hasonlítják össze) a TTK-n az alapszakok jelentik a hallgatói csoportokat (biológia, fizika, földrajz, földtudományi, kémia, környeze an, matematika). Az átsorolás eredményéről szóló döntés július 31-ig születik meg. Erről az Oktatási Igazgatóság minden hallgatót külön értesít, postai (tértivevénnyel) és elektronikus úton is. Akik párhuzamosan több szakon is tanulnak, szakonként külön kapnak határozatot az átsorolásról. Mivel mindezt az ETR-be bevi adatok alapján számolják (ennyi idő alatt lehetetlen valamennyi indexet alaposan átnézni és lezárni, pláne, hogy sokan le sem adják azt időben), a nyári vizsgaidőszak során különösen életbevágó, hogy ellenőrizzük, bent van-e a jegyünk az ETR-ben, és jó-e. Ha nem, azonnal jelezzük az oktatónknak, nehogy elfelejtődjön. ÁTSOROLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSESRŐL ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE A z á l l a m i l a g t á m o g a t o t t képzésről kiesettek helyére a legjobban tanuló költségtérítésesek kerülhetnek, amennyiben utolsó két félévükben teljesíte ek minimum 27 kreditet, összesített korrigált kreditindexük meghaladja az államilag támogatott hallgatók legrosszabb 20%-ának összesített korrigált kreditindexét. Ezen felül még rendelkeznek államilag t á m o g a t o t t f é l é v v e l, é s a vizsgaidőszak végéig nyilatkoznak arról az ETR-ben, hogy részt kívánnak venni az átsorolásban. KIK KÉRVÉNYEZHETIK AZ ÁTSOROLÁS ALÓL VALÓ FELMENTÉST? Méltányossági kérvényt adhat be minden hallgató, aki olyan szakon tanul, ahol az egy félévre ajánlott kreditmennyiség 27 kredit alá esik. Egyéb mentesítő körülmények (szülés, betegség) esetén is beadható kérelem, de akkor is érdemes benyújtani kérelmet, ha a korábbi tanulmányok alapján elismertetett kreditekkel együtt van 27 teljesített kredit. A kérvényeket a kari tanulmányi bizottság mérlegeli. A kérvényt legkésőbb május 15-ig kell benyújtani kivéve, ha a mentesítő körülmény május 1. után következik be, mert akkor a határidő a vizsgaidőszak utolsó napja. Minden felmerülő méltányolható ok miatt érdemes beadni kérelmet, mert az átsorolás megtörténte után már nem lehet ilyen okokra hivatkozva fellebbezni. Ha bármilyen egyéb kérdésetek merül fel, forduljatok bátran a címen hozzám. Tavalyhoz képest idén sokkal több hallgatót soroltak át a TTK-n. Leginkább a fizika és kémia szakokat érinti a dolog, míg a földrajzot és a földtudományit a legkevésbé. Ezek az eredmények eléggé lesújtóak, remélem az, hogy minden fórumon igyekszünk hirdetni a rá vonatkozó szabályokat, kicsit mérsékelni fogja a számokat. És már nincs is más dolgotok, csak tanulni. Jánosi A ila Tanumányi elnökhelye es Kreditindex: a teljesíte tárgyak érdemjegyének és kreditértékének szorzatait összeadjuk, és elosztjuk 30-cal. Korrigált kreditindex: az egyéni tanrendben vállalt és a valójában teljesíte kreditek arányából képze szorzótényezővel szorozzuk a kreditindexet. Összesített korrigált kreditindex: több féléves eredményt lehet vele mérni; számítása a korrigált kreditindexhez hasonló, csak i a teljes vizsgált időszak (átsorolásnál ke ő, végzésnél hat félév) ala felve és teljesíte kreditekkel kell számolni.

5 Szociális hírek & Mondok egy... Megújult szoctám Szociális hírek & Mondok egy... Papírgyűjtés: reloaded E ől a félévtől megváltozik a rendszeres szociális pályázatok elbírálásának rendje. Újra figyelembe veszünk mindenkinél minden körülményt, hogy igazságosabbá válhasson a rendszer. A következőkben egy rövid tájékoztatást olvashattok a változásokról. Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság kari albizottságainak (KÖB/HJB/DJB) a döntése szerint, összhangban a CXXXIX. tv. 78. (5) f) pontjával, az 51/2007. Korm.rendelet 16., 17. és 21. -val, az ELTE Hallgatói K ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é n e k 109. (3)-(4) valamint 2. számú m e l l é k l e t é ve l, a / tanév őszi félévétől kezdődően a rendszeres szociális támogatási p á l y á z a t o k e l b í r á l á s a k é t fordulóban történik. A z i d e i f é l é v t ő l m i n d e n hallgatónak a korábban a kiemelt kategóriába (úgynevezett 10%- illetve 20%-os) tartozó pályázóknak is!- minden tényezőt a pályázati kiírás szerint igazolni kell és a pályázatok elbírálásánál minden, a hallgató szociális helyzetére vonatkozó körülményt (az egy főre Mondok egy... Az izobár olyan helyeket jelent, ahol ugyanazokat az italokat lehet fogyasztani! Török Zsolt Na, Józsi már megint leitta magát a sárga földig. Ez azt jelenti, hogy hazafele o fekszik a löszben. Gábris Gyula Már totálisan rá vagyok izgulva, hogy mit fogunk látni! Nagyon termékeny a gondolat ezért kielégítem! Horváth Ferenc Hogy lehet csökkenteni az importot? Vámokat szedünk, tankokat állítunk a határra Szabó Szabolcs eső jövedelem, lakóhely távolsága és a szociális tényezők) figyelembe fog venni a kari albizottság! A pályázatok leadása után a z e l s ő b í r á l a t i f o r d u l ó b a n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k a r i keretek, a pályázati kiírás és az EHSZÖB kari albizottsága által a szociális pályázatok elbírálására megállapított kari szempontok és a pályázati összpontszám alapján egy ponthatár kerül megállapításra. Azok, akik pontjaik alapján nem érik el ezt a ponthatárt, nem jutnak tovább a második bírálati fordulóba, egyúttal pályázatuk elutasításra kerül! (A pályázati fordulók között a pályázóknak egyéb teendőjük nincsen!) Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fent említettek alapján az első fordulóban megállapított Van kérdés? Hát nincs, akkor törlés. Szakács László A grafikon meredeken emelkedik lefelé. Matyasovszky István A Kócs-hegység neve annyit jelent szlovákul, hogy szűz, ugyanis olyan nehéz megközelíteni, mint a szűz lányokat. Móga János Amikor a kirgizek épp nem kecskét terelnek, akkor higanyt állítanak elő! Tarczay György A hegyvidéken nem jelez disznókat a térkép, mert nem akartak olyan magasra felmászni. Török Zsolt ponthatár és így a támogatásban való részesedés feltétele karonként eltérő lehet! Az 51/2007. Korm. rendelet 16. (2) és (3) bekezdésében m e g h a t á r o z o t t, a z e g y e s s z e m p o n t o k h o z r e n d e l t a hallgatói normatíva 10-, illetve 20%-nak megfelelő minimális összeghatárt a Bizottság csak a második fordulóba továbbjutó, a kari ponthatárt elérő hallgatók pályázata esetében tudja csak figyelembe venni! Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a büntetőjogi felelősség tudatában benyújtott pályázatokban a valótlan adatközlés a Hallgatói K ö v e t e l m é n y r e n d s z e r X - X I. fejezete szerinti fegyelmi eljárást vonja maga után! B á r m i l y e n k é r d é s v a g y probléma esetén a kari albizottságok tudnak további tájékoztatást adni! Elérhetőségek listája: ehok.elte.hu/szervezet/bizottsagok/ szocialis-es-osztondij-bizottsag. Amennyiben ezzel kapcsolatban még bármilyen kérdés felmerülne, olvasd el az alábbi tájékozatót is: Szoc_valt_h.pdf. Pauer Eszter Szociális elnökhelye es khok.elte.hu Miért nem pisil a király aranybilibe? Mert a királyvíz oldja az aranyat! Tarczay György Annak ellenére, hogy tudjuk, a cseppkő évtizedek alatt nő néhány mm-t, vannak, akik visznek maguknak emlékbe, nyilván azzal a mondással élve, hogy csókot, virágot és sztalagmitot lopni nem bűn. Vidéki Imre Küldjetek Ti is! Ha ti is szeretnétek, hogy oktatóitok az órákat felpezsdítő poénjai, szófordulatai megjelenjenek a Nyúz hasábjain, nem kell mást tennetek, mint billentyűzetet ragadni, és az összegyűjtö aranyköpéseket elküldeni a címre! 5

6 6 Külügyi 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Külügyi hírek Külügyes programízelítő Külügyi hírek Mi várható a Külügyi Csoport háza táján? Önkormányzatunk egyik feltűnő színfoltja le a külügy. Tavaly óta egyre népszerűbb azzal, hogy egyre több hallgatóhoz jutnak el az információk, és egyre lelkesebb emberek csatlakoznak a Külügyi Csoporthoz. Mindebben az összetartó kapocs a külügyi biztos. Most lássuk, hogyan folytatódik ebben a félévben a kínálat. Minden tanév azzal kezdődik egy önkormányzat életében, hogy a különböző területeken megalakulnak a szakcsoportok. Így tehát a Külügyi Csoport idén is néhány új emberrel kiegészülve, új lendülettel vágott neki a munkának. A csoport tagjai nagyrészt külügyes mentorok is egyben, ezért eleinte nem sok idejük jutott az önkormányzati munkák elvégzésére. Így születe meg tavaly az az ötlet, hogy létrehozzanak egy teljesen új, önkéntes hallgatókból álló mentorrendszert, melynek vezetője a külügyi főmentor le. A rendszer ezáltal sokkal hatékonyabbnak bizonyult, ugyanis a mentorok informálása és irányítása, valamint a külföldi hallgatók tájékoztatása is egy kézben összpontosult. Ez a szervezet az ESN (Exchange Students Network) keretei között jött létre, amely idén is folytatja munkáját a Külügyi Csoporttal karöltve. Az ESN egyike a legnagyobb interdiszciplináris diákszervezeteknek, amely 1990 óta támogatja és fejleszti a cserediákp r o g r a m o t. A r e n d s z e r felsőoktatási intézményt számlál 32 európai országban; közülük tíz magyarországi egyetem, amelyben 2005 óta már az ELTE is szerepel. Többet olvashattok róla a címen. Karunk jelenleg 30 külföldi hallgatót mentorál, de ha tudtok még olyan külföldi hallgatóról, aki segítséget igényel, irányítsátok a Külügyi Csoporthoz. Akit pedig továbbra is érdekel a külügyes mentorkodás, annak továbbra is várjuk kérdéseit vagy jelentkezését az címre, hiszen minden segítségre szükség van. A Külügyi Csoport ebben a félévben még több információs rendezvénnyel készül, mint az előző években. Már készíthetitek is a naptáratokat, mert a mára már tradícióvá vált Őszi Külügyi Fórum idén előreláthatólag október 14-én, szerdán kerül megrendezésre. Aki még nem járt ezen a rendezvényen, annak elöljáróban annyit, hogy e k k o r k i vo n u l L á g y m á n yo s m i n d h á r o m k a r i k ü l ü g y i bizottsága, mellettük pedig több nemzetközi szervezet is, akik egész nap várják az érdeklődőket a különféle külföldi ösztöndíjakkal k a p c s o l a t b a n. Tö b b e k k ö z t informálódhatsz majd az Erasmus, MÖB, DAAD, Fulbright, CEEPUS, egyéb külföldi diákszervezetek és az ESN standjainál. Számotokra most a legsürgősebb a CEEPUS lehet, hiszen ennek következő pályázati határideje a tavaszi félévre október 31. A CEEPUS (Central European Exchange Prog-ramme for University Students) a Közép-Európai Egyetemek hallgatói és oktatói mobilitási programja, melynek Magyarország 1993 óta tagja. A program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei számára az oktatói és hallgatói cseréket; nyelvi-, és szakmai kurzusokon, nyári egyetemeken, hallgatói kirándulásokon való közös részvételt. Ez a mobilitás a CEEPUS keretében létrehozott hálózatokon belül valósul meg. A TTK-n az alábbi három hálózat működik, melyek koordinátorait már kereshetitek is: Te a c h i n g a n d L e a r n i n g Bioanalysis: Dr. Dibó Gábor - Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies: Dr. Ropolyi László - Geosciences in Central and Southeastern Europe: Dr. Molnár Ferenc - Bővebb információt és jelentkezési lapot a h p://www.elte.hu/ceepus, h p:// ceepus.info, h p://www.tka.hu vagy a (Pályázatok fül, CEEPUS) oldalon találtok. Ami még terítéken van a Külügyi Csoport programjából, hogy novemberben szakos keretek között hallhattok a Comenius tanárasszisztensi programról. Ezt az akciót a Tempus Közalapítvány szervezi leendő tanárok részére, hogy lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális kompetenciáik és ismereteik bővítésére. Fejleszthetik n y e l v t u d á s u k a t, b ő v í t h e t i k ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről, valamint a fogadó intézmények h a s z n o s í t h a t j á k a z i d e g e n anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit. További információkat majd a szakos l e v e l e z ő l i s t á k o n k a p t o k. A novemberi kínálathoz tartozik még az USA Day november 24-én, ahol amerikai és angol lehetőségekről informálódha ok. Ami egyetemünk külügyi életét illeti, az előző tanév számlájára írhatjuk azt a hatalmas előrelépést is, hogy júliusban sikerült aláírnia egyetemünk Hallgatói Önkormányzatának egy kölcsönös barátsági szerződést a moszkvai Lomonosov Egyetemmel, így remélhetőleg később újabb közös diákcsere és ösztöndíj programok valósulhatnak meg a két egyetem közö. Ha mindez érdekel, vagy egyszerűen csak részt vennél a Külügyi Csoport munkájában, esetleg továbbra is fenntartod, hogy külföldieket mentorálnál, és ezáltal eljuthatsz olyan programokra, bulikba, ahol egy fantasztikus társaságot ismerhetsz meg a világ minden tájáról, jelentkezz Ring Péter Dániel külügyi biztosnál a címen, a határidőkről pedig a h p:// kkulugy.elte.hu oldalon olvashatsz. Lellei Nóri

7 EHÖK A karokon túl Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Önkormányzat ELTE-s életed során valószínűleg többnyire a kari hallgatói önkormányza al fogsz találkozni, mégis számos olyan dolog van, ami az EHÖK tevékenységi köréhez tartozik, és jó, ha tudsz róla. továbbra is várják a lelkes újságírókat, szerkesztőket és fotósokat? Tudtad? hogy az EHÖK összegyetemi rendezvényeket is szervez? Az ELTE Online-on utánanézhetsz az elmúlt évek Egyetemi Napjainak, Jeges Estjeinek és Havas Napjainak! 7 A z E LT E - n a z e g y e t e m v a l a m e n n y i h a l l g a t ó j a automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak is. A hallgatói ö n k o r m á n y z a t i s t r u k t ú r a kétszintű: a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül választják hallgatói önkormányzatukat, míg a karokról való delegálások révén jön létre az egyetemi hallgatói önkormányzat (EHÖK), amely a kari hallgatói önkormányzatok t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l j a, i l l e t v e s z a k m a i s e g í t s é g e t nyújt számukra. A hallgatói önkormányzatok egyrészt ellátják a hallgatók érdekképviseletét, de emellett tevékenységük jelentős részét különböző szolgáltatások szervezése teszi ki. Tudtad? hogy minden hónapban ELTE-s színházbérletet válthatsz, amivel a piaci árnál jóval k e d ve z ő b b e n n é z h e t e d m e g például a Bárka, az Örkény vagy a Katona József Színház színvonalas é s i z g a l m a s e l ő a d á s a i t? És a Szeretnéd megnézni, de egyedül túl drága? című programsorozatunk k e r e t e i n b e l ü l k ü l ö n b ö z ő k i á l l í t á s o k a t n é z h e t s z m e g szintén kedvezményes belépődíj ellenében? Tudtad? h o g y a z E L T E - n a sportösztöndíjas rendszernek k ö s z ö n h e t ő e n t ö b b m i n t 2 0 s p o r t á g k ö z ü l vá l a s z t h a t s z, és akár te is szervezheted az ELTE sportéletét? Vagy, hogy E L T E - s d i á k i g a z o l v á n n y a l kedvezményben részesülsz több uszodában és az Astoria Fitnessben is? Tudtad? hogy szeptembertől elindul az ELTE online rádiója, és akár Te is lehetsz műsorvezető? Tudtad? hogy az EHÖK hallgatói boltot is üzemeltet, ahol baráti áron juthatsz hozzá ELTE-s relikviákhoz (például egy ELTE-s söröskorsóhoz), vagy többféle póló, pulóver közül választhatsz? Tudtad? hogy az EHÖK az ELTE Rektori Hivatallal közösen minden félévben sport-, és kulturális pályázatot ír ki, amelyen Te is pályázhatsz? Tudtad? h o g y a z E LT E O n l i n e harmadik le a Diákújságíró Egyesület (DUE) által meghirdetett Országos Diákmédia Pályázaton Az Év Online Diákmédiuma kategóriában, és hogy Tudtad? hogy az EHÖK részt vesz olyan tudományos rendezvények szervezésében is, mint a Multidiszciplináris Műhely vagy az Akadémikusok Fóruma, ahol az ELTE kiemelkedő oktatóit hallgathatod meg teljesen ingyen és bérmentve? Tudtad? hogy az EHÖK a kari külügyesek összefogásával számos olyan rendezvényt bonyolít le, ahol nem csak a külföldi hallgatókat, hanem országuk kultúráját is jobban megismerheted? És amennyiben Erasmus ösztöndíjjal utazol külföldre, pályázhatsz az EHÖK Erasmus kiegészítő támogatására? Tudtad? hogy ha az ELTE-n belül egy államilag támogato szak melle egy költségtérítéses szakra is jársz, az EHÖK a párhuzamos képzés kompenzációja révén támogatást nyújthat, amennyiben pályázol? Bővebb információk: h p://ehok.elte. hu. Somsák Zsuzsa Kommunikációs referens, EHÖK

8 8 Lágymányosi 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Lágymányosi Portrék A föl-földobott kő Lágymányosi Portrék Harcos Gergely a számok szeretetéről Harcos Gergely, a rendkívül tehetséges kutató már kiskorában vizsgálódva vonzódott a számokhoz, amely a végzete is lett: mára elismert matematikus, aki két éve tért haza tízéves amerikai tanulmányi-kutatói útjáról. Erdős Pálról, automorf formákról, a hazai matematika helyzetéről és Magyarországhoz való kötődéséről mesél a fiatal, költőként is ismert tudós. Sokak szerint számolni unalmas dolog. Milyen a viszonya a számokhoz egy matematikusnak? Már egészen kis koromtól kezdve mély vonzalom, bensőséges kapcsolat alakult ki köztem és a számok közö. Három-négy évesen magamtól, rendszámtáblákról tanultam meg a számokat, és az alapműveleteket is önállóan sajátítottam el, majd az égvilágon mindent meg akartam számolni. Ez egészen kényszeres méreteket öltö, például még iskola elő elhatároztam, hogy megpróbálok minél tovább elszámolni. Minden este számoltam, következő este pedig o folytattam, ahol abbahagytam. Úgy kilenc-tíz hónapon keresztül több mint egymillióig eljutottam. Másik élményem általános iskola elejéről való. Egy osztálytársam mesélte, hogy az apukája számítógépekkel dolgozik, ám én elő e még soha nem hallo am ilyesmiről, így megkérdeztem, hogy az mit tud. Elmondta, hogy olyan műveleteket is elvégez, amelyekre egy ember nem képes, például két százjegyű számot össze tud szorozni. Nagy határozottan azt válaszoltam neki, hogy azt még én is meg tudom csinálni. Ennek az lett a vége, hogy egy üveg kólában fogadtunk, adott két százjegyű számot, nekem papíron, az apukájának pedig gépen kellett elvégeznie a műveletet. És bármilyen manuális volt, ez rendkívül nagy élménnyel töltött el, főleg, hogy nyertem egy üveg kólát. Egyáltalán a nagy számok létezése borzasztó gyönyörűséggel és örömmel töltö el, szere em megtanulni az elnevezésüket, egészen 1060-ig el tudom mondani. Egészen fiatalon jelentete meg Erdős Pállal közös publikációt. Hogyan adódo ez a lehetőség? Az ismeretségünknek az a története, hogy amikor 20 éves voltam, akkor ő a 80. születésnapját ünnepelte 1993-ban. Ebből az alkalomból egy nemzetközi kombinatorikai konferenciát rendeztek Keszthelyen, amelyről az egyetemen hallottam. Itt tarthattam meg életem első előadását egy hatványösszegprobléma megoldásáról. Habár a téma igen távol állt a kombinatorikától, minden fiatal magyarnak helyet adtak már csak becsületből is. Az előadásom után T. Sós Vera akadémikus asszony odajö hozzám, hogy Erdős Pál meg szeretne ismerni engem. Borzasztóan sokat jelentett, hogy a figyelmével megtisztel, mint fiatal epszilont (Erdős professzor saját tréfás beszédmódjában az epszilon gyereket jelentett). Megismerkedtünk, beszélge ünk egy órát, mondo jó pár problémát. Amiből pedig a cikk le, az abból a feladatból indult ki, amit Pach Jánossal közösen tűzött ki a Schweitzer-versenyen. Egy diszkrét geometriai mennyiséget kelle megbecsülni, amit a legtöbben ki is hoztak, de az én bizonyításom egy kicsit más volt, kicsit jobb, kicsit erősebb eredményt adott. Erre felfigyeltek, így volt alkalmam Pali bácsinak is elmondani a megoldást. Akkor éppen nagyon álmos volt, és azt mondta, hogy most nem érte e meg, de adjam meg a telefonszámom. Még aznap este felhívo, hogy a bizonyításom jó, i van még tíz megoldatlan probléma. Szegény Pali bácsi elhunyt, de a problémát továbbfejleszte ük, és mivel úgy gondoltuk, hogy ő tűzte ki, és sokat dolgozo vele, így feltünte ük az ő nevét is, habár, sajnos, abban az élményben nem volt részem, hogy egy asztalnál gondolkodjam vele. A kutatási területén elérteknek mennyire lehet már most kézzelfogható alkalmazásokat találni? Ha a területemet reklámozni akarnám, akkor azt mondanám, hogy a számelméletben a számoknak különböző mély tulajdonságait az úgynevezett L-függvényekkel lehet megragadni, például a prímszámok eloszlását a Riemann-féle zéta-függvény segítségével. A prímszámoknak ma már több gyakorlati alkalmazása is van, például nyilvános kulcsú titkosítási eljárásokban használják őket. Valamint az automorf formák segítségével lehet konkrét, ritka, de nehezen sebezhető hálózatokat tervezni, de igazából valahol csalás így reklámozni ezt. A matematika legmélyebb problémái is megfogalmazhatók az L- függvények nyelvén. Azt várjuk, hogy az L-függvényekkel kapcsolatos vizsgálatok és a mögöttük álló automorf formák elemzése olyan új struktúrák felfedezésére vezet rá minket, amelyek aztán olyan alkalmazások lehetőségét is megteremtik, amik eddig fel sem merültek bennünk. Az alapkutatásoknál mindig nagyon nehéz megjósolni, hogy ezeknek milyen haszna lesz. Például néhány évvel ezelő három indiai matematikus dolgozta ki azt az algoritmust, amellyel nagy számokról hatékonyan polinomiális gyorsasággal el lehet dönteni, hogy prím, vagy sem; a problémát egyébként még Gauss vete e fel. Ez jelentősen épít a számelméletben fontos Galois-elméletre, amit a 200 évvel ezelő élő matematikus az ötöd- és magasabb fokú egyenletek megoldóképletét keresve és nem találva fogalmazo meg, de nem is gondolt a prímszámokra. Miért tért vissza a végtelen lehetőségek hazájából? A válasz több összetevőből áll. Egyrészt ehhez az országhoz rendkívüli módon ragaszkodom: a nyelvhez, Budapesthez, a családomhoz, a barátaimhoz, ahhoz a sajátos életérzéshez, amit csak i lehet megtalálni. Amikor kint voltam, nem éreztem, hogy ahhoz a világhoz hozzáidomultam volna. Valamit, persze, abból az életérzésből is magamévá te em: egyfajta optimizmust, energikusságot, a dolgok derűs látását és gyakorlati megragadását; de összességében egy nagyon kelet-középeurópai lélek maradtam. Másrészt Texasban megszületett a kislányom, valamint azóta már

9 Életrajz A z a s s z ü l e t é s ű magyar matematikus az Apáczai C s e r e J á n o s G i m n á z i u m természe udományos tagozatán szeretett bele igazán a számok világába. Az OKTV-győzelem és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért II. hely után már kétség nem fért ahhoz, hogy az ELTE TTK matematikus szakára jelentkezik. Az OTDK-n és a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyen szerze további díjai és elismerései, valamint Erdős Pállal való közös publikációja már biztos előjelei voltak sikeres pályafutásának ban szere ei unszolására Illinois-ban folyta a tanulmányait, a doktori fokozatot pedig a Princetonon szerezte meg. Az automorf formákat és L-függvényeket kutató tudós három évig az Austinban található Texasi Állami Egyetemen taníto, ezt követően 2006-ban tért haza. Itthon az Akadémiai Ifjúsági Díjat és a Turán Pál Díjat is neki ítélték, jelenleg a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet S z á m e l m é l e t O s z t á l yá n a k tudományos munkatársa. Budapesten a kisfiam is, és azt szere em volna, ha ők abban a közegben nőnek fel, amelyikben én. Úgy éreztem, hogy i hon több családi és baráti szeretetet és erősebb identitástudatot tudnak szerezni. Harmadrészt Magyarországon valóban gazdag matematikai kultúra van, amelynek a lényem egy részét köszönhetem. Ha nincsenek a tanáraim, ha nincs a KöMaL, ha velem nem éreztetik idejekorán, hogy illendő Lágymányosi Portrék lenne önálló kutatást folytatnom, akkor lehet, hogy nem válik belőlem olyan matematikus, mint amilyen lettem. Ennek tudatában úgy gondoltam, hogy az a dolgok rendje, ha i hon vagyok, és amit kaptam, valamennyire visszaadom. Nagyon csábító volt az is, hogy egy igen fontos területet honosíthatok meg i hon. Így izgalmasabb módon tudom kifejteni a hatásomat, mint az o ani matematikai közegben. I hon egyike vagyok annak a párnak, akik az automorf formákkal foglalkoznak, Amerikában pedig legalább 200 embernek ez a szakterülete. Sok szempontból vonzóbb és magasztosabb ez a szerep. Lágymányosi Portrék Milyen irányba mozdult el a magyar matematika az utóbbi időben? Mivel könnyebben lehet külföldre utazni, mint régebben, nem vagyunk annyira bezárva, így sokan hoznak haza kinti tapasztalatokat. Mindenképpen ennek is köszönhető a magyar matematika elmélyülése és színesebbé válása. Valamint újabban sok terület jelenik meg, amelyek eddig hiányoztak. Úgy érzem, kicsit átalakulóban van hazánkban ez a tudomány. Az egyéni jellegét kezdi elveszteni, a problémamegoldásra koncentráló struktúra felől a mélyebb, átfogóbb elméletekkel foglalkozó matematika felé mozdultunk el. Igazság szerint ahhoz, hogy a magyar matematika egészséges és életképes maradjon, erre szükség is van. Ez azért is üdvözlendő, mert egy fiatal magyar matematikus nem fogja azt érezni, hogy egy irányba kell haladnia. Egyfajta nyitás, kinyílás jellemzi a magyar matematikát, jobban tükrözi a nemzetközi pale án található gazdagságot. Milyen indíttatásból ír verseket, és minek köszönhető, hogy honlapján publikálja is őket? L e h e t, h o g y va n n é m i predesztináltság is ebben, hiszen az öcsém, Harcos Bálint költő, író le. Habár én mindig is úgy gondoltam, hogy nem szeretnék hivatásszerűen írni, mivel a verseim mindig maguktól jö ek, nagyon természetesen adták magukat. Csak akkor írok, amikor arra belső igényem van, amikor úgy érzem, hogy valami szép kikívánkozik belőlem; habár, sajnos, az utóbbi években valahogy nem jött az ihlet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy amiket írtam, érdekesek, részei az éltemnek, ezért is tettem ki őket a honlapomra. Valamint azért, mert amikor Princetonban tanultam, volt egy érzelmileg nagyon nehéz periódusom, elhagyato nak éreztem magam. Ezért egyfajta nyitás volt részemről az emberek felé, hogy a honlapomat létrehoztam. Sok pozitív visszajelzést kaptam, átve ék más honlapokra néhány versemet. A matematikával az a nehéz, hogy a laikusoknak, de gyakran még a kollégáknak is nehéz átadni, hogy éppen min dolgozom, vagy milyen eredményeket értem el. A versnek megvan az az előnye, hogy mindenkihez szól. Mécs Anna (Élet és Tudomány, november) Az automorf formákról és L- függvényekről röviden: Az automorf formák tulajdonképpen s z i m m e t r i k u s h u l l á m o k, a közönséges színuszfüggvény általánosításai. A színusznak egyszerű eltolási szimmetriája van (a függvény periodikus), de nem nehéz elképzelni kétdimenziós h u l l á m o k a t, a h o l m o n d j u k forgásszimmetriát látunk vagy két független irányban eltolási szimmetriát. Az automorf formák gazdag geometriával rendelkező tereken élnek, ahol sokkal összetettebb szimmetriák vannak jelen. A szimmetrikus függvények harmonikus összetevői az automorf formák, ahogyan a számegyenesen is minden kellően szép periodikus függvény felbontható színuszok é s k o s z i n u s z o k ö s s z e g é r e. Varázslatos és rejtélyes módon az automorf formák az egész számok nagyon mély tulajdonságait teszik láthatóvá. Ezen tulajdonságok megfogalmazását, megsejtését, szerencsés esetben bizonyítását segítik az L-függvények. Az automorf L-függvények tehát egyfajta kulcsot szolgáltatnak az egész számok megértéséhez. 9

10 A FIZKÉM-SZÁMTECH ALAPÍTVÁNY (1117. Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1/A, adószáma: , nyilvántartási száma: 2866) közhasznú szervezet ezúton köszöni meg Támogatóinak a évi személyi jövedelemadó 1%-ából származó közcélú adományokat. Az APEH ezekből részünkre átutalt forintot. Ebből az Alapítvány az előző években tartalékolt összegekkel együ első félévében 251 ezer forint értékben 2 db nyomásérzékelő műszert, 3 db használt számítógépet és 1 db kivetítőt vásárolt, valamint 36 ezer forintért az oktatáshoz szükséges anyagokat szerze be. Az eszközöket és az anyagokat, a fizikai kémia tantárgy laborgyakorlatai részére, a Fizikai Kémiai Tanszék használatába adtuk. Az Alapítvány működési költsége kizárólag a bankszámla vezetéséből keletkezett, a tevékenységünk érdekében végze munkáért ellenértéket nem fize ünk ki. Az Alapítvány nevében: Keszei Ernő, a Kuratórium elnöke Focikedvelők figyelem! Indul a Lágymányosi focibajnokság! Újonc csapatoknak nevezés: szeptember 17.csütörtökig. D1 liga szerda BEAC, D2 liga csütörtök BEAC, D3 liga hétfő és kedd műfű Csepel. Info és letölthető nevezési lap a honlapon. PLACC Művészet másh Budapest 2.0 Színes betonkev kanapé-építés és élő gondolkodó bevándo kóristák. Ez is Budap meghökkentő, szürreá és vicces. A tavaly őszi október közö is Színészek, zenészek, építészhallgatók a újratervezik a helyet, o hon érezzük benne A PLACCC Fesz ra, hogy népszerűsíts úgyneveze helyszí inspirálja a hazai alko idén egy kivétellel ma közönség Budapesten naponta láto helyszín tárgyakból merítenek ként használják, hane több oldalról járják kö Részletek:

11 C 2009 ogy, máshol. Magyarország Nemzeti Parkjai túrasorozat VI. állomás: Kiskunsági Nemzeti Park Időpont: szeptember Részletek hamarosan! erők a belváros szívében, galéria az utcán, hangosan rlók és barlangban daloló est. A zaklato felszín ala lis, szórakoztató, provokatív siker után a Placcc Fesztivál mét felkavarja az állóvizet. képző- és iparművészek, városlakókkal közösen ahol élünk, hogy valóban magunkat. Budapest 2.0. tivál 2008-ban indult útjáe a külföldön már ismert, nspecifikus művészetet és tókat. Ennek köszönhetően gyar produkciókat láthat a. Az alkotók a megszoko, ekből és észrevétlen városi ihletet. Nem csupán díszletm újraértelmezik azokat, és rül az o hon fogalmát. accc.hu.

12 2 Itt Itt jár(t)unk Kígyót, békát Itt jár(t)unk Terraplaza Budapest Előző hét vasárnapján a Déli tömbben rendezték meg a Terraplaza Budapest nevű terrarisztikai kiállítást, ahol rengetek kisálla al várták az érdeklődőket. I nem a népszerű szőrös, simogatnivaló, hobbiállatként tarto kisemlősökre kell gondolni; odabent jóval egzotikusabb kiskedvencek garmadája várt mindenkit. Szeptember 13-án, vasárnap, óráig egy egyetemünkön e d d i g s z o k a t l a n, á m d e meglehetősen látványos jelenség tanúi lehettünk az ELTE TTK Déli épületének előcsarnokában; ugyanis itt került megrendezésre a Terraplaza Budapest névre keresztelt terrarisztikai kiállítás és börze. A terrarisztika egyébként kisállatok terráriumi tartásával és tenyésztésével foglalkozik, a gekkóktól a madárpókokig mindenféle szerzeménnyel. Ennek a szép hobbinak a művelőit terraristáknak szokás becézni... A helyes útirányt már az Északi tömb előtt és a két épület között hirdették a kihelyezett táblák aznap, amelyeken dekorációként egy csinos hölgy szerepelt, kezében a kiállítás egyik alanyával egy kígyóval. Az épület nyugati Csoki kiállítások A Csokoládé Lelke című kiállítást az elmúlt hétvégén tekinthe e meg a nagyérdemű a Millenárison, a Fogadó épületben. A nem mindennapi kiállítás százakat vonzott, kicsiket és nagyokat, de ez nem is csoda, hiszen mindenki szereti e mesés édességet. A három napos kiállítás n y i t á s t ó l z á r á s i g t e l t h á z z a l üzemelt, körülbelül 2 órás sorba állással lehetett csak bejutni, de megérte. Mindent megtudha unk a csokiról, történetéről, a kakaóról, s z á r m a z á s á r ó l, a c s o k o l á d é k é s z í t é s é r ő l, ö s s z e t é t e l é r ő l, í z v i l á g á r ó l. A s z e r v e z ő k 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. kapujánál lehetett bejutni, egész hallgatóbarát ára volt a belépőnek egyébként karszalaggal eresztették be az érdeklődőket. Odabent a tenyésztők külön standokon rakodhatták ki állatkáikat, így aki akart, annak volt miből válogatnia; habár szerintem a legtöbb állat, például a kisebb hüllők szempontjából nem éppen a legkényelmesebb dolog nyolc órát kuksolni egy átlátszó fedelű műanyagdodozban Tény, hogy óriási volt az érdeklődés én legalábbis elég nagy tömeget láttam odabent, és már a villamosról leszállók közül is sokan arról futtattak eszmecserét, hogy kinek milyen madárpókja van otthon; szerintem valószínűleg nem a parkba készültek sétálni... Az állatok sem voltak ám kevesen bámulatosan változatos gondoskodtak róla, hogy minden érzékszervünket megmozgassák, így a kiállítás végén egy kis kóstolóra is lehetősége volt a látogatóknak. A Côte d Or világhírű csokoládé márka biztosíto a a kiváló minőségű finomságokat, így mindenki csillogó szemekkel, maszatos szájjal és boldogan távozhato. Ha pedig még ez sem volt elég a jóból, a Côte d Or másik csodás csokis pókok, botsáskák. Kígyókból, gyíkokból szintén nem volt hiány; bár nekem úgy tűnt, hogy a békákat valaki otthon hagyta. Vagy csak nem jutottam el odáig a tömegben... Kedvenceim, a teknősök is képviseltették magukat csupa olyan fajjal, amit egyik kisállatkereskedésben sem lehet beszerezni. Terráriumokat is lehetett vásárolni az egyik asztalnál, és ami még tetszett, hogy vitaminokat, állateledelt, a ragadozóknak t á p l á l é k á l l a t o k a t i s l e h e t e t t kapni. Azért ha veszek mondjuk egy kaméleont, lehet, hogy nem parizerrel kéne etetni... Akit érdekel az ilyesmi, de kihagyta, annak a hu oldalt ajánlom a figyelmébe. Novi rendezvényére is ellátogatha unk a Budai Várba, ahol nem csak magas kakaótartalmú nyalánkságokat ízlelhe ük meg, hanem a hozzájuk passzoló bor különlegességeket is. Nekem a málnás csokis kombó jött be a legjobban, de sokak véleménye szerint a narancsos volt a legfinomabb. Sajnos a mennyei desszerthez kapcsolódó kiállításoknak vége, de ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez hasonló rendezvényen való részvételre, akkor ellátogathat a nem túl messzi Bécsbe, a Choco Vienna című kiállításra és nemzetközi cukrásztalálkozóra. Október 2-4. között rendezik meg és magyar, azon belül is gyulai remekekkel is találkozhatunk. Bővebb információt a weblapon olvasha ok. Felhő

13 Mozdulj! Sportolási lehetőségek az ELTE-n Az egyetemi sportélet az ELTE-n három alappillér köré szerveződik. Az egyik az ETR-ben felvehető testnevelés kurzusok, a másik a sportösztöndíjasok által szerveze edzések, a harmadik pedig az ELTE-sek számára kedvezményesen látogatható helyek. ETR-BEN FELVEHETŐ EDZÉSEK: Az órákat az ETR-ben lehet felvenni az Általános Testnevelés menüpont alatt. Ezekért az órákért 5000Ft szolgáltatási díjat kell fizetni egy félévre, és egy kredit jár értük. Beszámítható a választható tantárgyak közé, de egy képzési időszakban maximum négy kredit értékben. Az edzések helyszínei a Bogdánfy úti Spor elep BEAC (B), Mérnök utcai Spor elep (M), a KCSSK (K), és az Izabella utcai tornaterem (I). Az őszi félévben az alábbi kurzusokat hirdetik meg: aerobik (K), atlétika (B), teremlabdarúgás (B), görkorcsolya (B), gördeszka (B), kollégiumi testnevelés (K), kondicionálás (K), kosárlabda (I,B), asztalitenisz (M), röplabda (B), nép- és társastánc (M), tenisz (B), tollaslabda (K), triatlon (B), zenés gimnasztika (M). SPORTÖSZTÖNDÍJASOK: Az egyetemi sportélet másik alappillérét az úgy nevezett sportösztöndíjasok alkotják. Ők azok a hallgatók, akik ingyenes edzéseket szerveznek hallgatótársaiknak. A csapatok heti többszöri edzésben vesznek részt és indulnak egyetemek közti illetve országos bajnokságokon is. A részletekért bátran keressétek az adott csapatszervezőt. Információk a honlapon, vagy a címen szerezhetők. BEAC: Az ELTE 111 éves sportegyesületébe, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubba nagy örömmel várjuk az Egyetem sportot és mozgást kedvelő fiatal diákjait. A BEAC nem csak nagyszerű eredményeiről (például egyetemista olimpiai bajnokairól) híres, de arról is, hogy már alapító elnöke, Eötvös Loránd is az egész egyetemi i úság testi képzésének színterét lá a benne. A sportolási lehetőségek széles skáláját kínáljuk, az egészséges életmódot szolgáló mozgásoktól, a magával ragadó csapatszellemig. Az aktív kikapcsolódást szakavato edzők segítik, a kezdő szinttől egészen a kihívásokat kereső haladókig. I a többi hallgatóval együ tanulhatod meg a labdajátékok alapjait és fortélyait, de ha önállóan akarsz edzeni, ahhoz is kínálunk edzéstervet. Az edzéseket többnyire a BEAC-pályán (az ELTE lágymányosi sporttelepén) találod meg, a következő sportágakban: népszerű csapatjátékok (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda); kedvelt páros labdasportok (asztalitenisz, tollaslabda, tenisz)- erőt és állóképességet igénylő egyéni sportágak (természetjárás, tájfutás, atlétika és az úszás-kerékpárfutás együ eséből álló triatlon). Szeptember elején több sportágban is nyílt napokat tartunk próbáld ki magad, nézd meg hogyan edzenek a többiek! További információk a BEAC Irodán: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 10. tel.: és megújuló honlapunkon: h p://beac.elte.hu. KEDVEZMÉNYES HELYEK: A harmadik edzési lehetőség az az ELTE-sek számára kedvezményesen látogatható helyek. Ezekből jelenleg négy van: VITUKI Uszoda: IX. kerület Kvassay J. u. 1. szám alatt található szabadtéri uszoda. Egész évben használható termálvizes medencével. ELTE hallgatóknak 500 Ft-ért vehetők igénybe az uszoda szolgáltatásai. Bővebb információt a h p://web.axelero.hu/epvizkor/uszoda.htm címen találtok. Ujjerő Boulder Terem: kedvezményes falmászási lehetőség korlátozo időszakban a XI. kerület Budafoki utca Ft. Érdeklődni Pósa Andrásnál lehet Sport 111. szám ala. Bővebb információért látogassatok el a hely weblapjára (www. ujjero.com), vagy keressétek az ELTE-s összekötőt, Bodó Mátét. Telefonszáma: 06-30/ Lovaglás: fővárosi szinten a legolcsóbb lovaglási lehetőségek csak ELTE-sek számára! Gyere és tedd magad próbára! Az öt alkalmas bérlet ára Ft, a tíz alkalmasé pedig 19 Sport a 06-70/ telefonon, vagy az címen, jelentkezni pedig Ulrich Györgynél tudtok a 06-30/ telefonszámon. SPORTRENDEZVÉNYEK A TTK-N: Lágymányosi Focibajnokság: a félévente megrendezésre kerülő kispályás focibajnokság több mint 70 csapatot és majdnem 500 főt mozgat meg, ezzel pedig Budapest második legnagyobb egyetemi bajnoksága. A bajnokság szeptember közepén indul az őszi félévben, amire már a gólyák is jelentkezhetnek! 5vös 5km: ez egy 5 km-es futóverseny a Lágymányosi Campus körül, amit szintén félévente rendezünk meg. A legközelebbi időpont szeptember 22. A verseny a legutóbbi alkalommal közel 300 főt mozgato meg, és reméljük ez a szám csak növekedni fog. Lágymányosi Síparty: tavaly szerveztünk először sítúrát a három lágymányosi karral és a Hallgatói Alapítvánnyal közösen. Körülbelül 120 résztvevője volt az egy hétig tartó ausztriai síelésnek. A rendezvény sikerén felbátorodva elhatároztuk, hogy a következő tanévben is megrendezzük. Kocsmai Küzdősportok: a kisebb fizikai erőnlétet igénybevevő szabadidősportoknak ez a rendezvény ad o hont. Minden héten kedden este 6-tól 10 óráig várjuk a Gold Centerben az ingyenesen biliárdozni, csocsózni, dartsozni és pókerezni vágyókat, természetesen kedvezményes italárakkal. Paintball: a most beinduló, heti/ kétheti rendszerességgel megrendeződő lövöldözést egy budapesti barlangban tartjuk, ahova szerete el várunk minden festeni vágyót kedvezményes árakkal. Hegedűs Endre Sportbiztos khok.elte.hu

14 4 Itt Itt jártunk Mentornap és Évnyitó buli Itt jártunk avagy, hogyan ünnepel a legügyesebb? Szeptember 10-én délután a diákok arra lehe ek figyelmesek, hogy valami készülődik a két épület közö i füves területen. Idén első alkalommal került megrendezésre a Mentornap, ami nevével ellentétben a gólyáknak szólt elsősorban. A vetélkedő végeztével a KCSSK-ban folytatódo a rendezvény, a szokásos Évnyitó bulival egybekötve. Délután három óra körül látni lehete, hogy jó páran gyülekeznek a réten. Leginkább felsőbbéveseket és mentorokat figyelhe ük meg, de később egyre több gólya is csatlakozo hozzájuk (hát igen, ilyenkor még bejárnak az emberek minden órára ). De mi is volt konkrétan ez a Mentornap? Játékos, sportos vetélkedők jellemezték leginkább, na meg a jókedv. Lehetőség volt frizbizésre, lehete tollasozni és lement több kör számháború is. Délután 5 körül elkezdődö a sokat sejtető névre keresztelt Szakterületek harca, mely 4 feladatból állt. Volt mocsárjárás, ahol egy fiúnak és egy lánynak úgy kelle eljutni a kijelölt szakasz végére, hogy kartonlap van a lábuk ala és nem érhetnek hozzá sehogyan sem a fűhöz. Volt szívószállal gyűrűt átadós feladat, ahol sorba rendeződve kelle továbbjuttatni egy karikát. Három logikai feladványt is kaptak a csapatok (akik természetesen szakterületenként voltak, mentorok vezetésével), melyeket kisebb-nagyobb sikerekkel meg is oldo ak. Végül volt egy teszt, az Egyetemmel kapcsolatos kérdésekben (például ki a HÖK elnöke? Minek a rövidítése az ELTE TTK?). A Szakterületek harcának győztes csapata a Földrajz- és Földtudományi szakterület le, őket köve e a Biológia, a Környeze an és végül a Matek. Gratulálunk! A vetélkedők után a mentorok és gólyáik közösen indultak a KCCSK irányába, hogy bulizzanak egy kiadósat, még mielő komolyabban elkezdődik a tanítás. A koliban fergeteges hangulat fogado mindenkit, jó volt látni, ahogy a régi ismerősök, csoporttársak újra találkoznak, remek volt a zene és barátságosak az árak is (ami így év elején nem utolsó szempont). Éjfél után Dévényi Tibi bácsi szórakozta a a nagyérdeműt és nem maradhato el a hagyománynak számító labdadobálás sem. Mondanom sem kell, hatalmas küzdelmek alakultak ki értük Majd Juhász Laci gondoskodo a jobbnál jobb muzsikákról. Sajnos, reggel 4 körül bezárt a bazár, pedig sokan maradtak volna még, úgy kelle elküldeni az embereket. Összességében szép kerek nap volt, igaz, kicsit hosszú annak, aki mindenben részt ve, de ez egyáltalán nem tarto vissza senkit a ól, hogy jól érezze magát. A Szakterületek Harcának Vándorkupája pedig jövőre újra előkerül, mert a szervezők ezzel is egy hagyományt szeretnének elindítani, remélhetőleg jövőre még több résztvevővel. Slimbi 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16.

15 Természet-Tudomány-Technika GÉN-etika Természet-Tudomány-Technika Fájdalommentes halál Az emberiség húsfogyasztása miatt haszonállatok milliói szenvednek az üzemszerűen működtete vágóhidakon, de ennek talán vége lehet egyszer. Egy megfontolandó megoldás érkeze a tudomány felől. Az ember táplálkozását tekintve mindenevő. Én ezt tanultam biológia órán, és igazából úgy is nevelkedtem, hogy a hús a mindennapjaim része lett. Sokan vagyunk így, sokan másképp, de egy talán közös: mindenki sejti, hogy ebben az esetben az állatok vannak a fájdalmasabb és szörnyűbb oldalon a mi javunkra. Legtöbbünk szerintem úgy gondolja, hogy ez nincs jól így, de mit lehet tenni, megeszem a nagyinál a ránto húst vasárnap, mert az tök jó és mindenki ezt csinálja, meg amúgy sem fog kevesebb boci szenvedni, mert én nem eszem. A társadalom húsfogyasztása a 60-as évek óta 50 százalékkal növekede, így manapság 300 millió tonna húst fogyasztunk el egy évben. Azért ez egy kicsit ijesztő. Erre hívta fel a figyelmet a múlt hónapban egy neves filozófus, Adam Shriver, aki szerint, ha már nem tud meglenni az emberiség az üzemi hústermelés nélkül, az a minimum, hogy az állatok szenvedését csökkentsük és rámutato, hogy egy génmódosításon alapuló módszer talán az egyik legelfogadhatóbb megoldás lenne szélesebb körökben is. A fájdalom fogalmának jobb megértésére törekszenek a kutatók és folyamatosan vizsgálják, hogy miképpen lehet ezt befolyásolni molekuláris és genetikai úton, de fontos megjegyezni, hogy ez nem csak technológiai kihívás, hanem komoly etikai és gazdasági tényező is. Egyik aspektusa lehet a problémának az is, hogy fájdalom híján nagyobb eséllyel teszik ki magukat az élőlények veszélyhelyzetnek, és nehezebben kezelhetőek. Hasonló történetre le ek figyelmesek 2006-ban Pakisztánban a kutatók, ahol 6 genetikai mutációval születe gyermek, akik néhány horzsolást és karcolást leszámítva egészségesnek tűntek, azzal szórakozta a a helybélieket, hogy parázson járkált vagy éppen kést szúrt a kezébe, mindenféle fájdalomérzet nélkül. Sajnos ennek az le a vége, hogy egyikük meghalt, miután leugro egy épület tetejéről (Nature, vol 444, p 894). Egy másik út lehet a megoldáshoz, hogy a fájdalomhoz való hozzáállást vizsgáljuk. I arról van szó, hogy a fájdalom valahol a kellemetlenség és az aktív-fájdalom közö lebeghet, mint például ha valaki morfint kap és érez fájdalmat, csak nem nagyon foglalkozik vele. Sokaknál például egy horzsolás estén az agykéreg fájdalomként definiálja a hatást, de nem feltétlenül jelent ez párosuló kellemetlen érzést. Ehhez kapcsolódó vizsgálatok kimutatták, hogy azoknál a patkányoknál, akiknél ez az agykérgi rész károsodo, kevésbé voltak érzékenyek a fájdalomra. A kísérletben a rágcsálóknak ideális sötét ketrecben elektromos sokkolót helyeztek el, és ezzel késztették őket a világosabb ketrecbe való mozgáshoz, de ez a megfigyelt csopor al nem egészen működö, mert ők inkább maradtak a sokkoló, de otthonos sötétben (Experimental Neurology, vol 197, p 22). Természetesen az agyműtét nem egészen gazdaságos megoldás minden vágóállat esetében, de egy esetleges génmanipuláció már gazdaságilag is tervezhető lenne. Ezt a gént vagy gén csoportot próbálja azonosítani több kutató is több-kevesebb sikerrel. Néhány, egereken végze kísérlet ígéretesnek látszik: az egyikben két enzimet vontak ki az agykérgi állományból, amelyek a gyors neuron-neuron 15 ellensúlyozná az emberek bűnét az kommunikációért felelősek; egy másikban pedig egy gént (P311) sikerült kiiktatni a kéregből, aminek hatására az egérkék sokkal kevésbé muta ák jelét a fájdalomnak. A vezető kutató szerint, ezt a technikát a jövőben sertéseken és marhákon is lehet alkalmazni. Visszatérve a filozófusunkhoz, szerinte ez a megoldás valamiképpen életmódjuk miatt, viszont továbbra sem tenné elfogadhatóvá a szörnyű vágóhidak munkamenetét. Ezeknek a létezése amúgy nem csak etikailag vitatható, hanem környezeti szempontból is problematikus gócpontoknak bizonyulnak, mivel hatalmas mennyiségű üvegházgázt (itt éppen metánt) bocsátanak ki. Végszóként újra a társadalom felelősségét kell vizsgálni, mivel nagy általánosságban az eddig bevezetett szabad-tartású és egyéb természet-közeli előállítású élelmiszerek fogadtatása és popularitása elmaradt a vár ól, tehát egyáltalán nem biztos, hogy erre a módszerre lenne kereslet, valamint még mindig megkérdőjelezhető az a kitűzö cselekedet, hogy élőlények életét tömegesen áldozzuk fel a mi jólétünk mia. forrás: New Scientist Ákos

16 6 Helyvektor Helyvektor & Főzőcske Marika néni kávézója Helyvektor & Főzőcske Progmatos hamburger akkora volt, mint a fejem! - üvölti a fülembe Dani. És Daninak hatalmas feje van. Gondoltam, na persze. Aztán megnéztem ezt az aprócska kis helyet a Duna túlpartján, és tényleg akkora. Vagy nagyobb. Marika néni hamburgere, szigorúan egyetemistáknak. Mindenki találkozo már különböző nénikről és bácsikról elneveze helyekkel, ahová akkor szokás betévedni, amikor egy olyan igazi jó kis hazait akarsz enni, mint amilyet nagymamád csinál. Aztán belépsz, majd azt tapasztalod, hogy uno arcú fiatalok tolják eléd a nem minden esetben emészthető táplálékot. A Mester utcai villamosmegállótól 2 percre található Angyal utca 28. szám ala nem érhet csalódás: Marika néni áll a pult mögö. A történet 26 éve kezdődött egy utcai bódéval, Mindenki Nagymamája itt szolgálta fel az igazi csalamádés klasszikust. Aztán az üzlet felvirágzo, és Marika néni arrébb költözö a ma is működő, 15 főt befogadni képes, hangulatos kis kávézóba. A helyszín tehát ideális közelségben van: hazafelé, vagy akár két óra közö is érdemes beugrani egy gyors falatozásra. Salsa, tortilla, burrito - Mexikó 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Marika néni nem titkoltan szereti az egyetemistákat: a progmatos hamburgert csípős kukorica és reszelt sajt teszi igazán pikánssá, ráadásul sült krumpli is jár hozzá. A 42 burger saj al töltö pulykamellel és tzatzikivel borzolja az érzékszerveket. A kínálat óriási, majdnem annyira, mint a kifejeze en Marika néni számára készíte bucik, melyek esetében a fejemnyi jelző tényleg nem túlzás. A hambik ára 1000 Ft körül mozog, de nincs az az ember, aki ne érné be ebédre egy ekkora tál elemózsiával. Ha valaki mégis farkasétvággyal bír, annak ott a Piedone XXL extra nagy puffancsban, három fajta hússal megspékelve. Kisebb étvágyú lányoknak a Kölyök hamburger az optimális választás; bár még ez is kétszer akkora, mint az amerikai gyorsé ermekben kapható utánzata. A hely reggel 10-től este 9-ig várja vendégeit, ám a későn érkezőknek már nem biztos, hogy jut mindenből. Akkor sem kell elkeseredni, ha elfogyo, amit rendelnénk, mivel Marika néni különleges érzékkel rakja össze a még rendelkezésére álló alapanyagokból a meglepetés burgert, ami után garantáltan megnyaljuk mind a tíz ujjunkat. Ha desszertre vágyunk, mindig van palacsinta és friss, Marika néni által sütö sütemény, amely mellé dukál egy csodakávé vagy egy isteni házi tea, amelynek összetételét lakat ala őrzi. Marika néni vagányságát jól példázza, hogy ebédjegyet is elfogad, akár házhoz is szállít, ráadásul övé a domain, ahol a választék mellett érdemes elolvasni a hamburger történetét is, az ősi Altamirai hamburgertől kezdve, a Bizánci mozaikosig. Mi mást mondhatnék még? Marika néni jö, láto, engem pedig megfőző. Zsu Ez alkalommal a függetlensége napját (szeptember 16.) ünnepelő Mexikóba látogatunk. Az ország gasztronómiáját alapvetően a helyi őslakos aztékok étkezési szokásai és a spanyol kultúra jegyei határozzák meg. Igazság szerint a világszerte elterjed mexikói ételek valójában a mexikói receptek amerikanizált változatai. A mexikói konyha főbb alapanyagai a kukorica (sülve, főve és lisztté őrölve is használják), bab, hagyma, paprika és chili. A burrito (szó szerint kis szamár ) nevű étek alapja az igen elterjedt tortilla, amit különféle töltelékekkel látnak el. Ezek húsokból, különféle zöldségekből, tojásból és/vagy rizsből szósz hozzáadásával készülnek, ami lehet chilis, paradicsomos, taco- vagy éppen barbequeszósz. Magára a tortillára is számos recept létezik, az egyik változata amit azért szeretek, mert nem kell gyúrni a következő: harminc dkg finomlisztből (lehetőleg a fele legyen kukoricaliszt), egy evőkanál olajból kicsi sóval, borssal fűszerezve, és langyos vízzel felengedve sűrű palacsintatésztát keverünk, majd negyed óra elteltével forró palacsintasütőben kisütjük. A töltelékhez 25 dkg darálthúst, egy fej apróra vágo vöröshagymát, két gerezd zúzo fokhagymát forró olajon megpirítunk, hozzáadunk egy konzerv vörösbabot, fél konzerv kukoricát, egy-egy összevágo paradicsomot és kaliforniai paprikát. Ízesítjük fél evőkanál chiliporral, 3-4 evőkanál taco-szósszal, és 2-3 perc ala összefőzzük. Aki túl száraznak érzi, a lenti salsa-szósszal meglocsolva tálalja. Már csak össze kell állítanunk. A tortilla közepére teszünk a töltelékből, alul-felül kicsit felhajtunk belőle, majd feltekerjük. Melegen fogyasszuk. Ha már sütö ünk tortillát, nem muszáj burritóvá alakítanunk, készíthetünk hozzá salsa-szószt is! Ennek is jópár változata ismert. Eredetileg paradicsomos-chillipaprikás mártás volt, de ma már például avokádóból és más egzotikus gyümölcsökből is készül. Fél kg paradicsomot, egy fej lilahagyma felét, két gerezd fokhagymát, három chilipaprikát, egy evőkanál (oliva)olajat, kissé sózunk, borsozunk, majd összeturmixoljuk. A maradék hagymát és két szép kaliforniai paprikát felkockázunk, majd a szószhoz adjuk. Hűtve tálaljuk. tajmi

17 Kint és bent, fent és lent Cooltér & Négyeshatos Cooltér & Négyeshatos Vegyes lehetőségek az ősz kezdetén A következő pár sor annak szól, aki: kint szeret inkább kikapcsolódni, esetleg bent, legyen a hangulatotok fent, vagy épp lent. Hiszen szórakozni kell, merazjó, pont nekünk egyetemistáknak való! Először egy, már elmúlt, ám mindenképp említésre méltó prog-rammal kezdeném, a Budafoki Bornapokkal. Többen lehet voltatok is kint, ha nem is bort kóstolni, esetleg a koncerteken. Én sajnos bokros teendőim mia nem tudtam rá időt szakítani, de baráti beszámolókat tolmácsolnék nektek pár szóban. Idén fellépe a Besh o drom, és Rúzsa Magdi. Az előbbi állítólag nem volt egy nagy eresztés a szokásos koncerthangulathoz és színvonalhoz képest, utóbbiról pedig nem tudok nyilatkozni, mert lelkesen Kiscsillag koncertre tarto unk helye e. A legmegkapóbb állítólag a helyi érdekeltségű kisvasút volt, amiről a bódult budai i úság lelkesen integete minden szembejövőnekmenőnek. Akinek bejö, az ráadásként ellátogathat(o ) a Budapesti Nemzetközi Bor és Pezsgőfesztiválra a Várba, bár ez kissé drága mulatság így szeptember elején. Hogy ne csak a fülnek és a gyomornak kedvezzünk, hanem a szemnek is, jöjjön egy-két kiállítás. Ellátogatha ok az ARC-ra, ami a szokásos helyen (56- osok tere) várja az érdeklődőket immár tizedik alkalommal. A kiállítás szeptember 22-ig tekinthető meg, és az újrakezdés jegyében szerveződött. Személy szerint én a restartos kordonszalagra voksolok, mint legjobb dologra. Nem tudom, miért van olyan érzésem, hogy ez a kiállítás sajnos évről évre gyengébb plakátokkal indul. Persze jó dolog felhívni a figyelmet a problémákra, de szerintem (i el lehet határolódni a személyes véleményemtől) nem vicces a kokakóla (csak a jogvédelem vége van így írva) feliratot cigánnyá változtatni, és egyéb nyalánkságok. Ellenben, például megbotránkoztató, de meglepő és egyben vicces is az a plakát, amely csupán annyit közöl az érdeklődővel, hogy gazdája a nemi szervével feste e a feliratot. Ezúton is gratulálunk neki a nem kis teljesítményhez. Akad azonban jónéhány ötletes tábla is, ne essetek kétségbe! Javaslom, hogy többen látogassatok ki a rendezvényre, úgy viccesebb. A következő programot királylányoknak, és királylányfanoknak ajánlom jó szívvel. Szintén kiállítás, csak múzeum lévén adva van a zárt tér, azaz esősebb napokra javaslom. A Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállításáról van szó, ahol a katalán-magyar kapcsolatokat követhetitek leginkább nyomon. Hogy milyen messzire is nyúlik vissza ez a történelmi kapcsolat? Nos, az első ilyen politikaiszerelmi kapcsolat 1198-ban köttetett I. Imre és katalán neje, Aragóniai Konstancia közö. Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket tudha ok meg a Nemzeti Múzeum Királylányok messzi földről című kiállításán november végéig. Kicsit másfajta kikapcsolódás, ám szintén kiváló borongós napok szabadidős tevékenységére a moziba járás. Szuper lehetőséget kínál erre a Moziünnep, szeptember között. Most csak két filmet ajánlanék, hogy mozis társaimtól se vegyem el a kenyeret. Fiúk, vigyétek el kedveseteket a Két szeretők című filmre, amely Joaquin Phoenix utolsó mozifilmje; illetve mindenki, irány az új Tarantino film, ha még nem lá átok volna (Becstelen brigantyk). Aki pedig beteg, vagy csak rosszkedvű, és nincs kedve semmihez, az bújjon ágyba egy bögre teával és egy jó könyvvel, garantáltan kellemes estéje lesz! Csicseriborsó 17 A magányos utazó Egy átlagos hétköznap különös feltűnést kelte egy rosszarcú pasas a metrón. Szakadozo nadrágjával, elnyű kabátjával, lyukas cipőjével úgy ácsorgo a szerelvény sarkának dőlve, mintha a többi hontalan közül is kilógna. Próbált fogást találni a kapaszkodókon, mely művelet azonban a mai napon igencsak nehéznek tűnt a számára. Furcsán néze rájuk, mintha kinevetnék erőlködését. Amikor mégis sikerült elkapnia egyet, két kézzel szoríto a, mintha az élete függne tőle. Eközben sajnos rálépett egy embertársa cipőjére, egy másiknak pedig nekiese. Azok undorodva távolodtak tőle. Ha le volna ülőhely, emberünknek is könnyebb a dolga; de ahogy az lenni szoko, mindenki csak bámulta, azzal a semmi mással össze nem téveszthető pesti közönnyel, ami nap mint nap kiül az emberiség arcára kedvenc fővárosunkban, miközben észrevétlenül futnak a sírig. A fickó porolta a ruháját; láthatóan rendezkedett, de nem sikerült neki. Előve egy szutykos zsebkendőt, és izzadt homlokát törölgette. Böffentett egyet, mire egy közelben ülő nő elfordíto a fejét és mutatta párjának, hogy a fickó részeg. Végül az utolsó elő i megállónál a férfi erőt ve magán, és leszállt. Vajon megszoko helyére igyekeze, ahol egy újabb pálinkás üveg várta? Azonban a lépcsőnél már messziről kiszúrta két ellenőr, és ahogy az lenni szokott meglehetősen morcosan néztek rá. Többen tisztes távolból figyelték az esetet; kárörvendően várták a szankciót. Hősünk is érezhe e, hogy bajba került, mert egyre lassíto. Gondolkodni próbált, van-e kiút ebből a kutyaszorítóból. De akárhogy próbált kacsázni, az ellenőrök között kötött ki. Kétrét görnyedt, kezeit térdére helyezve, nagyot fújt, akár a bika, és esdeklőn néze bíráira. Hol a fenébe jártál Béla? kérdezte az egyik, miközben egy piros karszalagot vett ki a zsebéből. Magyar Tibor

18 Mozizóna 8 Mozizóna Rémségek a tetőfokon Kísértetjárás Connecticutban Sok bizarr történet kering Amerika-szerte a szellemek és démonok világával kapcsolatosan. Az alkotás egy es eseményt próbál feldolgozni: remek drámai hatások, hátborzongató zenei aláfestés figyelhető meg helyenként nem túl hiteles színészi produkcióval társulva. A végső állomás 3D Fröccsenő vér, trancsírozott cicababák, leszakadó fejek és egyéb testrészek hm, elég uncsi. Persze természetesen ínycsiklandóan gyomorforgató, de mégiscsak uncsi. Uncsi, legalábbis amíg nem jön valami új dimenzió. Egyelőre még ijesztő, ha egy csavarhúzó száll át az ember szemei közt, ha kidomborodnak a belek a vászonról, ha arcunkba cuppan a kerítésen átpaszírozott mellkas. Még kicsit hátrakapjuk a fejünk, még kicsit undorít, de ha csak ennyi, az már most is nagyon gyér. A végső állomás 3D pedig csak ennyi. Az egész kimerül a szereplők minél változatosabb és minél alaposabb legyilkolászásában. Rendben, rendben, mi egyebet várhatnánk egy horrortól, minthogy a végére 39. félévfolyam 2. szám szeptember 16. Az utóbbi tény sok mindennek betudható. A stáb elsősorban nem túl ismert színészekből próbálta kialakítani a szereplőgárdát. Ennek eredményeképp sikerült leszerződtetniük a filmvásznon most debütáló Kyle Gallnert, valamint a filmezés terén szintén nem túl sok tapasztalattal rendelkező Amanda Crew-t (a Szextúra című vígjáték egyik főszereplője). Másrészt a film olyasfajta határokat feszeget, melyeket már más, hasonló mozik (Rettegés háza, 13 kísértet) régebben átléptek. Ezeket leszámítva a film igazi csemegének számíthat a műfaj szerelmeseinek. Fordulatokban gazdag, rémisztő jelenetekben bővelkedő, és nem utolsó sorban a lélektani horror elemeit maximálisan kihasználó alkotásról beszélhetünk. Az asztalnál való szeánszok, a pincében végzett boncolás, a vérző falak és a múltbéli visszaemlékezések mind a nézők kedélyeit borzolják. A fiukért aggódó szülők, Virginia Madsen és Martin Donovan igazi átéléssel játsszák szerepüket. Előbbi személytől talán nem is csoda, 2005-ben Oscar- és Golden Globe-díjra jelölték a Kerülőutak című drámában nyújtott teljesítményéért. Érdekesség lehet, hogy nem olyan régen készült egy dokumentumfilm, amely ugyanezen címen futott, és ugyanerről az esetről készült. Akik lá ák az ismere erjesztő alkotást, azok mindenki megpusztuljon. Hiszen egy tisztességes horrornak nem Dundika kebelméretével, vagy Balázs Klári bratyizásával kell emelnie az adrenalinszintet. De azért Jó, tudom, nehéz h i t c h c o c k i m a g a s s á g o k b a emelkedni, és nem is mindig kell, de már a bölcsiben kinőttük a megúszunk egy katasztrófát aztán mégis minden túlélő kinyiffan típusú történetekből. Jelen esetben ez a katasztrófa egy tömegbaleset egy autóversenypályán, amit az egyik néző srác előre lát, és így megmenekül a haverjaival együtt. Aztán kezdenek a túlélők hullani, mint az őszi legyek; mi meg tövig rághatjuk a körmünket izgalmunkban. (Vigyázat, a film m e g t e k i n t é s e m ű k ö r m ö k k e l rendelkezők számára veszélyes!) Többet erről a filmről nemnagyon számára nem sok újdonságot tartogat ez a horror. Gyengébb idegzetűek, valamint 18 éven aluliak számára nem ajánlo. Ám egyszer mindenképpen érdemes megtekinteni, főként hangulatos, a filmhez igazodó napszakban. Spiller András KÍSÉRTETJÁRÁS CONNECTICUTBAN (THE HAUNTING IN CONNECTICUT) színes, feliratos amerikai horror. Rendező: Peter Cornwell. Producer: Paul Brooks, Daniel Farrands Főszereplők: Virginia Madsen (Sara Campbell), Kyle Gallner (Ma Campbell), Martin Donovan (Peter Campbell), Elias Koteas (Popescu tiszteletes), Amanda Crew (Wendy). Forgalmazó: Fórum Hungary. Bemutató:. szeptember. lehet mondani; és nem is érdemes. Úgyhogy most következzék egy aranyos történet a papagájomról. Na jó, mégsem; inkább fikázom még kicsit ezt a mesefilmet. A feszültségfokozás kimerül a most hal meg, ó, mégsem, na majd most, nem-nem, még mindig nem, hopp, meghalt típusú játszadozásban. A színészi teljesítmény pedig vetekszik a produkció egyéb kvalitásaival. Szóval hajrá, irány a mozi! Akad ott jó film is, és kerüljük nagyívben az autóversenyeket. hlk A VÉGSŐ ÁLLOMÁS D THE FINAL DESITANATION (., amerikai,,, esetenként perc). Rendező: David R. Ellis. Szereplők: Krista Allen, Nick Zano, Mykelti Williamson, Bobby Campo.

19 Klasszikus Ezen a héten egy klasszikus rejtvényt kicsit másként fejthe ek. A megállapítások segítségével találjátok ki a sorok tartalmát. A középső szürke oszlopban a vicc csa anóját olvashatjátok. A múlt heti számban nem volt beküldendő rejtvény, tehát csokit sem kap senki De ne búsuljatok, az e heti megoldást azonban beküldhetitek a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig a khok.elte.hu címre, és ismét lesz jutifalat. Sőt egy kis bónusz Sudoku is vár rátok! Jó fejtegetést! Belszíni fejtés 1 Belszíni fejtés MEGHATÁROZÁSOK: 1: focimeccsen 45 perc után 2: kék vírágú, évelő növényünk 3: Tom és Jerry 4: renovál 5: tavaszi hónap 6: szaporodási mód 7: egyik évszak 8: nagytestű rágcsáló 9: ilyen orrú delfin is van 10: 4 évente rendezik meg 11: rejtvény vége 12: kutya ellensége 13: a legnagyobb magyar 14: festő eszköze 15: ormányos állat 16: hiányt megszűntet Vicc: Legyek fociznak az asztalon. Az egyiknek el kell repülnie, mert dolga van. 10 perc múlva visszajön és látja, hogy az összes légy döglö en fekszik. - Mi történt? kérdezi egy arra járó darázstól Alma

20

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2015. október 21. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat http://ktk.pte.hu/hallgatok/szabalyzatokletoltesek Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

ERASMUS Tanulmányi beszámoló. Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév

ERASMUS Tanulmányi beszámoló. Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév ERASMUS Tanulmányi beszámoló Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév Ottenberger Csilla műszaki menedzser ottenberger.csilla@gmail.com 1 Utazás előtti teendők Én már a kiutazásom

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Hallgatói Külügyi Testület

Hallgatói Külügyi Testület BME Hallgatói Külügyi Testület A sikerhez vezető út HKT a nemzetközisgben relik Oldal 2 Hallgatói Külügyi Testület (BME HKT) A HKT a Műegyetemen működő nemzetközi tevékenységekkel foglalkozó diákszervezetek

Részletesebben

XXIV. 5vös 5km futóverseny

XXIV. 5vös 5km futóverseny XXIV. 5vös 5km futóverseny Budapesti Egyetemi-Főiskolai bajnokság tavaszi forduló A verseny időpontja: 2013. május 7., kedd A verseny helyszíne: Versenyközpont: Budapest XI. ker. Pázmány Péter sétány (ELTE

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet Kiküldött tájékoztató anyagokból 2% 0% Szórólapokból 15% 4% 4% 4% 2% 5% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

Tartalom. Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? Mit kérdezz meg az Educatio-n?

Tartalom. Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? Mit kérdezz meg az Educatio-n? Továbbtanulási kisokos 2012 Tartalom Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? 3 Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? 6 Mit kérdezz meg az Educatio-n? 9 Mire figyelj egy nyílt napon? 12

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Kovács Szilvia Kovács Szilviának hívnak, a Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Karának végzős hallgatójaként adatott meg számomra a lehetőség,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS

FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS KÜLFÖLDI INTÉZMÉNY: JAMK University of Applied Sciences PROGRAM: ITPRO képzés CampusHungary és Erasmus ösztöndíjjal IDŐSZAK:

Részletesebben

Erasmus beszámoló Tüske Éva Università degli Studi di Ferrara Ferrara Olaszország

Erasmus beszámoló Tüske Éva Università degli Studi di Ferrara Ferrara Olaszország Erasmus beszámoló Tüske Éva Università degli Studi di Ferrara Ferrara Olaszország Azon szerencsések közé sorolhatom magam, akinek lehetősége adódott fél évet Olaszországban töltenie. Ezt persze mind az

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről REKTOR KANCELLÁR 36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről A kollégiumi felvételi eljárás, valamint a Corvinus

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A versenyre és jamre egyaránt várjuk Küföldi és magyar művészek jelentkezését!

A versenyre és jamre egyaránt várjuk Küföldi és magyar művészek jelentkezését! Factory Fesztivál @ Miskolc 2011. Augusztus 4-5-6. Bázis Store presents / Big Up Graffiti Battle 1.0 Az idei év sem maradhat el rendezvény nélkül, ezért a Factory Aréna és a Bázis Store közös koprodukcióval

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány 2013/14. II. szemeszter/nappali Varga B. Veronika Varga B. Veronika vagyok, a Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Pályázat Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök Pályázó: Név Neptun Kód Szak : : J25IT7 Évfolyam : 2009 : Mérnök Informatikus Mobil :

Részletesebben

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme.

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan m{köd[, s egyben legnagyobb egyeteme. Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombat városában alapította

Részletesebben

Beszámoló. Universitá Carlo Cattaneo Castellanza Olaszország

Beszámoló. Universitá Carlo Cattaneo Castellanza Olaszország Beszámoló Universitá Carlo Cattaneo Castellanza Olaszország Azt hiszem, életem eddigi legjobb évét tudhatom magam mögött, melyhez nagyban hozzájárult az is, hogy a 2012/13-as őszi félévben Olaszországban

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELTE SPORT KISOKOS! Használati útmutató az ELTE sportösztöndíjasinak. 2010/2011-es tanévre

ELTE SPORT KISOKOS! Használati útmutató az ELTE sportösztöndíjasinak. 2010/2011-es tanévre ELTE SPORT KISOKOS! Használati útmutató az ELTE sportösztöndíjasinak 2010/2011-es tanévre 1 Kedves Sportösztöndíjas, Ennek a Kisokos!-nak a célja, hogy az elkövetkezendő egy évben a segítségedre legyen

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 15-től

Érvényes: 2013. július 15-től Érvényes: 2013. július 15-től 1 Gratulálunk! Épp most csatlakoztál az egyik legjobb kapcsolati marketing céghez! Most vagy azon az úton, amelyen eljuthatsz addig az életszínvonalig, amiről mindig álmodtál...és

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Azért esett a választásom Esslingenre, mert több éve tanulom a német nyelvet és úgy éreztem, hogy csak német nyelvi környezetben tudok tovább fejlődni. Mielőtt

Részletesebben

Kedves Bánkis! Bánki HÖK

Kedves Bánkis! Bánki HÖK Kedves Bánkis! Mindenek előtt engedd meg, hogy gratuláljunk a sikeres felvételidhez iskolánkba! Ezzel akaratodon kívül is csatlakoztál egy olyan közösséghez, amely csak a javadra válhat tanulmányaidban

Részletesebben

Élménybeszámoló. Miskolczi Máté Magyar Ádám Pózner Balázs. Hochschule Furtwangen University. 2012/2013 téli szemeszter, had- és biztonságtechnika

Élménybeszámoló. Miskolczi Máté Magyar Ádám Pózner Balázs. Hochschule Furtwangen University. 2012/2013 téli szemeszter, had- és biztonságtechnika Élménybeszámoló Miskolczi Máté Magyar Ádám Pózner Balázs Bevezetés Hochschule Furtwangen University 2012/2013 téli szemeszter, had- és biztonságtechnika A legkevesebb, amit elvárhatsz egy Erasmusos félévtől,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS

A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE (2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30.) SZAKMAI MEGVALÓSULÁS ELŐADÓ: H. SZŰCS LÁSZLÓ PROJEKTMENEDZSER 2015.

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006.

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. KIADJA AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY Az ELTE TTK HA Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány valami olyasmi, amiről mindenképp érdemes tudnod. Ha másért nem hát azért, mert

Részletesebben

MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30

MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30 MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30 BESZÁMOLÓ Készítette: Kalmár András EURES tanácsadó Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 2006. október 19. 1. Előzmények Az Európai Bizottság által életre

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

MENÜ HELYBEN KÉSZÜLT, FRISSEN SÜTVE HAMBURGEREK KÓSTOLD MEG FINOMABBNÁL FINOMABB ÉTELEINKET!! Ár: 1390 Ft. Ár: 1790 Ft. Classic Burger.

MENÜ HELYBEN KÉSZÜLT, FRISSEN SÜTVE HAMBURGEREK KÓSTOLD MEG FINOMABBNÁL FINOMABB ÉTELEINKET!! Ár: 1390 Ft. Ár: 1790 Ft. Classic Burger. AMERIKAI ÉS MEXIKÓI ÉTELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA HELYBEN KÉSZÜLT, FRISSEN SÜTVE Nálunk mindenki megtalálja álmai hamburgerét, burritóját, quesadilláját, és rengeteg különlegességet is kóstolhatsz :) Látogass

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet

Cserediákprogramok. JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet Cserediákprogramok JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb, DAAD, CEEPUS, Balassi Intézet CSEREDIÁK- PROGRAMOK Felsőoktatási tájékoztató füzet 2015 A legismertebb, hazánkban is működő cserediákprogramokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/201. TANÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

ELTE KSZK Vezér úti Kollégium Diákbizottság. Elnöki Program. Varga Viktória

ELTE KSZK Vezér úti Kollégium Diákbizottság. Elnöki Program. Varga Viktória ELTE KSZK Vezér úti Kollégium Diákbizottság Elnöki Program Varga Viktória 1 Tartalom Varga Viktória elnökjelölt bemutatkozás és motiváció:... 3 Bemutatkozás:... 3 Motiváció:... 3 Puju Robin alelnök jelölt

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF!

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! Alapította: Dr. Rudas Imre, rektor Alapítás éve: 2005/2006. tanév FŐVÉDNÖK Dr. Rudas Imre, rektor VÉDNÖKÖK Dr. Patkó István, dékán (Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben