Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György"

Átírás

1 XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba

2 2 20 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentmise Mezőkövesden Máltai Csoportunk a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban március 1-jén, vasárnap, a 9.30-kor kezdődő szentmise keretében ünnepelte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 20 éves évfordulóját. Az ünnepi szentmisére személyesen hívtuk meg támogatóinkat, Tállai András polgármester urat és városunk képviselő-testületének tagjait, akik közül többen elfogadták a meghívást. Megtisztelt bennünket jelenlétével dr. Kis Imre, az MMSZ Észak-Magyarországi Régiójának vezetője és Szekeres Gábor, az MMSZ Észak-Magyarországi Régiójának titkára is. Az ünnepi eseményen csoportunk tagjai, gondozóházunk dolgozói, gondozottjai, valamint városunk lakossága is részt vett. Örömünkre szolgált, hogy együtt ünnepelhettünk, emlékezhettünk, és hálát adhattunk mindannyian az elmúlt 20 évben kapott kegyelmekért. A szentmisét Szántó József címzetes prelátus úr aki évek óta csoportunk lelki vezetője celebrálta. A templomba csoportunk zászlója kíséretében vonultunk be. Az olvasmányt intézményvezetőnk, Réti Györgyné, a szentleckét csoportvezetőnk, Balogh Csaba, a könyörgést Fügedi Borbála önkéntes tagunk olvasta fel. Szántó József atya prédikációjában nagyböjt első vasárnapjához rendelt evangéliumi részhez fűzött megszívlelendő gondolatokat, majd a szentmise befejező részében méltatta Máltai Szolgálatunk jelentőségét. Isten kegyelmét és áldását kérte a további tevékenységünkre. Tőlünk azt kérte, hogy lássuk meg a szenvedő Jézust embertársainkban, vegyük észre a szükséget szenvedőket, és lehetőségeinkhez mérten enyhítsük azokat. A szertartás folyamán a fiatalok énekcsoportja zenés kísérettel szolgált. A szentmise végén felemelő érzés volt hallgatni Török László kántor úr vezetésével a férfikórus előadásában a nyolc boldogságról szóló szép éneket. Az ünnepi mise szentségkitétellel és hamvazkodással zárult. A máltai zászlót kísérve vonultunk ki a templomból. Ezek után gondozóházunkba invitáltuk meghívott vendégeinket, ahol agapét készítettünk elő, így tisztelve meg őket és gondozóházunk ellátottjait. Vendégeink elismeréssel nyilatkoztak gondozóházunk rendezettségéről, tisztaságáról, a fogadás szívélyességéről. Köszönetüket fejezték ki, hogy részesei lehettek ennek az emlékezetes eseménynek. Ez az ünnepi esemény újra megerősített minket abban, hogy önkéntes munkánkat a későbbiekben is A hit védelme és a szegények istápolása szellemében végezzük. Továbbra is számítunk az emberek jóindulatára és segítőkészségére. Hornyák Pálné csoportvezető-helyettes TARTALOM 20 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Városszépítő jubileum Haza és Haladás Óvodai úszás Turisztikai fórum Program a munkanélküliség csökkentésére Nőtt a munkanélküliség a térségben Nyelvtudási vetélkedő Jubileumi emlékezés Hova lettek a postaládák?! A KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.-ről Diáktoll Közhírré tétetik Jó infrastruktúra, eredményesebb munka Ökölvívás Tökéletes rajt Izgalmas csaták Verés a bajnoktól Jubilál a Városi Zeneiskola március 26. Mezőkövesdi Újság Kiadja: Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság Megjelenik: 2 hetenként, példányban ingyenesen, illetve olvasható a és a www. kovesdimedia.com honlapokon. Következő számunk április 9-én jelenik meg, lapzárta március 30-án. Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Kht. mindenkori vezetője Felelős szerkesztő: Szabó Gergely Tördelés: Mezőkövesdi Média Kht. A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17. Tel.: 49/ Fax: 49/ ISSN A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. Közérdekű olvasói leveleket a lap lehetőségeihez igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. Nyomdai munkák: Pető Nyomda Mezőkövesd, 48-as Hősök u. 2. Felelős vezető: Pető György, telefon: 49/

3 2009. március 26. AKTUÁLIS 3 Városszépítő jubileum Megalakulásának 20 éves évfordulóját ünnepli ebben az esztendőben a mezőkövesdi Városszépítő Kör. A jeles alkalomból ünnepi gyűlést tartottak a szervezet tagjai február 28-án. Az 1991-ben egyesületté átalakult szervezet 1989-ben kezdte meg működését dr. Berndt Kornél vezetésével. Az ünnepség az 1993-ban elhunyt elnök tiszteletére megemlékezéssel kezdődött a városi temetőben, ahol Herkely György méltatta dr. Berndt Kornél életét és tevékenységét. Az emlékezést követően az egyesület tagjai megkoszorúzták a Városszépítő Kör alapítójának síremlékét. Dr. Berndt Kornélnak döntő szerepe volt a szervezet megalakításában a gondolattól egészen a megvalósításig. Éppen ezért erkölcsi kötelességünk volt, hogy az ünnepség alkalmával az ő személyisége előtt tisztelegjünk. Mivel széleskörű tevékenységét hosszú lett volna felsorolni, én csak három olyan kiemelkedő jelentőségű munkát emeltem ki, melyet közösen végeztünk el. Az egyik a Szent László Gimnázium homlokzatán található timpanon feltárása és restaurálása volt, ami még a rendszerváltás előtt megvalósult. A világháború hősi áldozatainak tiszteletére állított emlékmű létrehozásában, valamint a Mezőkövesdi Újság újraindításában szintén sokat segített. emelte ki Herkely György, az Egyesület egykori vezetője. A jubileum programja ezt követően a Közösségi Ház emeleti tánctermében taggyűléssel folytatódott. Az eseményen Csiger Lajos alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte a szervezet tevékenységét, melyben hangsúlyos szerepet kap a hagyományok őrzése, illetve ápolása, valamint a matyó kultúra széleskörű népszerűsítése. Mindemellett a városkép javítása, a zöldfelület lehetőség szerinti növelése is céljaik között szerepel. Azt gondolom, hogy a városban működő civil szervezetek és egyesületek közül az egyik legaktívabb a Városszépítő és Városvédő Egyesület. Nagyon sokszor hívták és hívják fel a város figyelmét olyan dolgokra, eseményekre, amelyek segítenek még szebbé tenni Mezőkövesdet. Az ötletek, észrevételek mellett a megvalósításban is segítenek. Sok olyan történelmi és kulturális esemény van, amelyről megemlékeznek, valamint több épületen helyeztek el emléktáblákat, azért, hogy az emberek emlékezzenek rá, hiszen a múlt pontos ismerete nagyon fontos. emelte ki Csiger Lajos alpolgármester. Tartalmas évtizedek Az Egyesület megalakulásának körülményeiről Répászky Zoltán tájékoztatta a résztvevőket, aki a kezdetektől részt vesz a szervezet munkájában. Az 1980-as években, amikor megalakult az Öregdiákok Baráti Köre, nagyon sokszor felvetődtek olyan javaslatok, amelyek Mezőkövesd városképén próbáltak javítani akár területrendezéssel, akár épületek megóvásával, védelmével. Azt lehet mondani, hogy több időt fordítottunk erre a célra. Akkor már több ilyen irányú szervezet is működött Magyarországon, így vetődött fel a Városszépítő Kör alapításának a gondolata. mondta Répászky Zoltán. Az ülés ezt követően a szervezet két korábbi elnökének előadásával folytatódott. Edőcs István, illetve Nyikes János több éven keresztül volt az Egyesület első embere. A vezetésük alatt történt fontosabb eseményeket ismerhették meg a résztvevők. Nyikes János 2002-től hat éven keresztül volt a szervezet első embere. A Kulturális Örökség Napja az Európai Uniótól átvett jó szokás hazánkban. A rendezvényekhez örömmel csatlakoztunk, hiszen a helyi értékeket, látnivalókat, különlegességeket lehetőségünk van bemutatni. Olyan helyeket lehet ilyenkor ingyenesen, vagy jutányos áron megtekinteni, ahová egyébként nehezen lehet bejutni. Ennek köszönhetően sikerült például megtekinteni a zsidó temetőt, amit én is érdekesnek és meghatónak találtam. Emellett nagyon részletesen megismerhettük a Nagytemplom történetét is, amely szintén maradandó élményt jelentett számunkra. emelte ki Nyikes János. A városrendezés területén is aktívan tevékenykedtek a szervezet tagjai. Utolsó előadóként az Egyesület jelenlegi elnöke, a 2008-ban megválasztott Pető Istvánné beszélt napjaink, valamint az előttünk álló időszak terveiről, elképzeléseiről. Tovább szeretném folytatni azokat a munkálatokat, melyeket az elődeim elkezdtek. Az elkövetkezendő időszak fő feladatának tekintem, hogy a toronyzene készülékének megvásárlására indított szervező munkánkat folytassuk. Én úgy gondolom, hogy a beszerzése növelhetné a város idegenforgalmát is, de ennek megvalósítását a lakossággal egyeztetve szeretnénk folytatni. Szintén fontos feladat a Kőkép helyreállítása. Ezzel már többször foglalkoztunk és úgy tervezzük, hogy szeptemberben a Kulturális Örökség Napjára felújítjuk. Ehhez szeretnénk kérni a Mezőkövesden élő művészek, A civil szervezet vezetői felelevenítették az egyesület 20 éves tevékenységét valamint az önkormányzat segítségét. emelte ki Pető Istvánné. A szervezet tagjai 2011-ben ünneplik majd az egyesületté alakulás 20 éves évfordulóját. A jubileum évében szeretnék Mezőkövesden lebonyolítani a hagyományosan minden évben megrendezett Város- és Faluvédő Szervezetek Országos Találkozóját. Az előadás után a jelenlévők elmondták észrevételeiket, javaslataikat, majd a gyűlés zárásaként Pető Márton és a Nagymama Klub tagjainak műsorát tekinthették meg az ünneplők. Az Egyesület tagjai az ünnepséget követően állófogadással várták a résztvevőket. Bódi Krisztián

4 4 VÁROSHÁZI KÖRKÉP március 26. Haza és Haladás A középiskolások rendkívüli történelemórán vehettek részt szére a Közösségi Házban március 13-án. Március 15-e értékei örök értékek. Attól függetlenül, hogy mikor milyen politikai rendszer volt Magyarországon, mindig óriási súlya volt ennek az ünnepnek. Ezzel függ össze az is, hogy a március 15-ei ünnepségek rendre botrányba fulladtak. Nekem személy szerint nagyon fáj, hogy ez most is így van. Nem hiszem, hogy ezt a tradíciót fent kellene tartani. Régebben ezek Az országban több mint ötezer helyszínen, köztük városunkban is megemlékeztek az es Forradalom és Szabadságharc 161. évfordulójáról március 15-én. Az ünnep hetében településünk önkormányzatának képviselő-testülete, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a Matyó Népművészeti Egyesület, valamint a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. szervezett programokat történelmünk egyik kiemelkedő eseményének méltó ünneplésére. A március 15-ei programsorozat kokárdakészítéssel kezdődött március 9-én. Általános iskolások bevonásával négy napon keresztül gyöngyből és textilből készítették a Forradalom és Szabadságharc szimbólumát a gyerekek a Közösségi Házban. Március 15. a szocializmusban: tüntetések, megtorlások címmel Ungváry Krisztián történész tartott rendhagyó történelemórát középiskolás diákok réa botrányok a szabadság, az egyenlőség és a testvériség melletti kiállást jelentették ugyanis egy diktatúrával szemben kellett ünnepelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy túl tudjunk nézni az aktuálpolitikai szörnyűségeken és ne vegye el a március szentségét a szemünk elől. mondta el egyebek mellett a történész. Schmitt Pál az ünnepség vendége A városi ünnepség a hagyományoknak megfelelően térzenével kezdődött a Mezőkövesdi Fúvószenekar közreműködésével, majd koszorúzással folytatódott a főtéren a Forradalom és Szabadságharc hőseinek emlékművénél. Településünk önkormányzata mellett több Mezőkövesden működő szervezet képviselői helyeztek el koszorút. A megemlékezés meghívott vendégeként jelenlévő Schmitt Pál Európa Parlamenti képviselő szintén lerótta tiszteletét a Forradalom hősei előtt. Az ünnepség ezt követően a Közösségi Ház színháztermében folytatódott. A Szózat közös eléneklése után Schmitt Pál mondott beszédet. A politikus egyebek mellett a múlt és a jelen között vonható párhuzamot emelte ki köszöntőjében. Március 15-e igazából az egyetlen olyan ünnepünk, ami kivétel nélkül mindenkit összehoz, ezen már nincs vita. Ez az ünnep a szívünkben, a lelkünkben, a tudatunkban végleg beérett és leülepedett. Ez az az ünnep, amire mindannyian büszkék vagyunk, amitől magyarságtudatunk erősödik és fényesedik. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy miért szeretsz magyar lenni, akkor gondolom, az emberek többsége azt mondja, mert magyarul, a világ legszebb nyelvén beszélek, és mert történelmünkben olyan dicső események voltak, mint például az es Forradalom és Szabadságharc. Utánanéztem, hogy Mezőkövesdnek milyen konkrét vonatkozásai vannak a Szabadságharccal kapcsolatban. Többek között az egyik aradi vértanú, Dessewffy Arisztid itt járt a forradalom alatt, vezetett egy komoly huszáregységet. Vattán született Szemere Bertalan, aki később miniszterré avanzsált, és tevékeny részt vállalt a forradalomból, valamint az előtte és utána a közigazgatásból. Ha már említettem az egyik aradi vértanút, muszáj megemlítenem, hogy a vértanúk között, akik akkor hősi halált haltak, több volt az idegenajkú, mint a magyar. Micsoda szép példája ez a különböző nézetek, vallások, gondolkodások, hitek összefogásának. A 13 vértanú közül öten vallották magyarnak magukat. Ez egy igazi nemzetközi összefogás volt. Mindenki hitte, hogy változtatni kell, mindenki hitte már akkor is, hogy többre képes Magyarország. Különösen úgy, hogyha el tudná nyerni függetlenségét, szabadságát és mindazokat, melyekért akkor az emberek a véráldozatot hozták. Engedjék meg, hogy visszaugorjak a jelenbe. Most is nehéz a helyzet, most is változásra lenne szükség. Ezt már régóta mondjuk, de már az emberek kezdenek végre igazából hinni benne, hogy új irányt kell szabni a dolgoknak. A jelenlegi helyzeten az a legjobb, ha túllépünk rajta és elfelejtjük. Ez az egyetlen lehetőségünk. Ha ki kell várni, kivárjuk, de közben a háttérben kovácsolódik az egység, az Önök egysége, az Önök képletes kézfogása, és most már vagyunk olyan erősek, hogy igenis kikényszerítjük a következő adandó alkalommal a változásokat. Nem kérünk senkitől véráldozatot, vagy hogy a haza oltárán áldozzák fel az életüket, mert most már bocsánatot kérek, ha így mondom, ez már nem divat: de azért áldozatot lehet hozni. Most is meg lehet kérdezni, amit Széchenyi is megkérdezett saját magától: ne azt kérdezd, hogy a haza mit ad neked, hanem azt kérdezd, hogy te mit adtál idáig a hazának! Most visszatérek az aradi vértanúkhoz. Ők voltak, akik maradandó nyomot hagytak az emberek lelkiismeretében. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekeknek megmondjuk, nemcsak a nótákat kell ismerni, vagy a Petőfi-verseket, hanem azokat is, akik a haza szabadságáért, a nemzet egységéért, szuvenietásukért az életüket adták. Ezt a névsort is, hogy a fiatalok szavával éljek, kivétel nélkül fújni kell. Ismét a jelenbe ugorva, én mint Európa Parlamenti képviselő azt látom, hogy Európában csodálkozva néznek ránk. Bennünket értéknek tartottak, a szép ezeréves történelmünket, a kereszténységünket, a kultúránkat, a különlegesen szép nyel-

5 2009. március 26. AKTUÁLIS 5 vünket, a Nobel-díjasainkat, a zenénket, irodalmunkat. Mindent, amit magunkkal hoztunk. A munkaszerető embert, és a sportsikereinket is jó néven vették. Most rám kérdeznek a folyosón, a plenáris ülésen, a különböző szakbizottsági üléseken, hogy Magyarország csak ennyire képes? Hogy a zászlóshajóból, az ezelőtt öt évvel csatlakozott tíz országból minden tekintetben sereghajtóvá váltunk. A statisztikáink lefelé konyulnak. Azt mondtuk, hogy felzárkózunk, ugyanezt mondták 1848-ban is. A reformkor azonban nem volt elég. Jobbágyfelszabadításra volt szükség, önálló magyar kormányt, önálló magyar országgyűlést kellett létrehozni. Szabadságjogokat kellett adni a sajtó és gyülekezés számára, és megannyi mindent meg kellett alkotni. Önálló költségvetést, magyar minisztereket, magyar nyelvű törvényhozást ilyenekért kellett akkor harcolni, mert már Anglia, Franciaország és Németország ezt a folyamatot addigra befejezte. Akkor változást akartak. Európán végigvonult egy forradalom, és itt Magyarországon csúcsosodott ki. A mostani változásban mi is szeretnénk felzárkózni Európához, de, Hölgyeim és Uraim, odajutottunk, hogy Kelet-Európához szeretnénk felzárkózni, mert a nyugat-európai célt lassan elfelejthetjük. Azt mondtuk, nekünk három-négy százalékkal mindig gyorsabban kell fejlődni, hogy nyolc-tíz év alatt utolérjük Nyugat-Európát, ma viszont az a helyzet, hogy ők a gazdasági válság ellenére is 3-4%-kal fejlődnek, mi viszont lassan negatív gazdasági adatokat produkálunk. Szomszédaink, Szlovákiában, Szlovéniában már euróval fizetnek, mindenki messze meghaladott minket. Ezért kérdezik azt tőlem a képviselő társaim, hogy Magyarország csak ennyire képes? Én viszont úgy gondolom, hogyha a Jóisten úgy akarja, és ha a nép úgy akarja, akkor itt jobbra fordulhatnak a dolgok. Lehet ezt az országot felelősen kormányozni. Lehet családpolitikát, oktatáspolitikát, egészségpolitikát, mezőgazdaság-politikát, külpolitikát folytatni és utóbbinál tízszer aláhúzva a határon túl élő honfitársainkat. Igen, kérem lesz olyan kormány, lesz olyan felelősségvállalás, lesz olyan elhatározás, ahol Magyarország bebizonyítja, hogy többre képes. Nem többet érdemel. Ezt a politikai ellenfeleink mondták. Ha én valamiből többet érdemlek, le kell ülnöm és várom, hogy a sült galamb a számba repüljön? Ha valamiből többre vagyok képes, felgyűröm az ingem ujját és hozzáfogok a munkához! Ez a nagy különbség a két megközelítés között. Mi úgy képzeljük, és ezzel indulunk majd a parlamenti választásokra, hogy azt mondjuk, Magyarország, a magyar emberek, többre képesek. Újra visszatérve a 48-as eseményekhez, százhatvanegy évre visszatekintve többet tudunk a március 15-én történt eseményekről, mint az 1956-os forradalomról. Pontosan tudjuk, hogy mi történt március 14-én, hol gyülekeztek az ifjak, hogy mentek föl éjjel a várba, hogy szabadították ki Táncsicsot, tudjuk a nyomda nevét, ahol kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt, és ismerjük a 15-ei eseményeket, mindent tudunk arról a napról, szinte a lépcsőt is megmondjuk, ahol Petőfi állt és szavalt, még azt is tudjuk hogy akkor délután 4 óra tájban esett az eső. Mindent tudunk róla, mert ez a forradalom számunkra szent. A jelent Önök írják, és meg kell találni a jövőt, amit egyelőre még nem ismerünk, de biztosan tudunk, hogy mindannyiunk közös felelőssége és tevékenysége eredménye lesz majd. Tessék mögém nézni: ezek a kedves, aranyos gyerekek az Önök mezőkövesdi gyerekei, lányai és fiai, hogy kicsinosították magukat erre a napra! Elsősorban őmiattuk kell irányt változtatnunk. Őmiattuk kell, hogy keményen dolgozzunk, összefogjunk és egymás iránt elsősorban szeretetet, valamint szolidaritást mutassunk. Újabban úgy köszönünk el egymástól, hogy új irányt Mezőkövesd, új irányt Magyarország! Az Európa Parlamenti képviselő beszéde után Haza és Haladás A reformkortól a kiegyezésig lírában, dalban és táncban címmel a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület a Matyó Néptáncegyüttessel közösen tartott több mint egyórás gálaműsorát tekinthették meg a résztvevők. A előadók látványos, színvonalas produkcióval tették meghittebbé nemzetünk dicsőséges ünnepét. Az előadás három részből állt. Elsőként a Reformkor eseményeit igyekeztünk felidézni. Itt kiemelt hangsúlyt szenteltünk a kor emberének, a kor hangulatának pontos bemutatására, mivel úgy érzem, hogy manapság kicsit elcsépelten hangzik a reform szó. Az előadás második részében magát a szabadságharcot, valamint a toborzásokat idéztük fel. A műsort a Kiegyezés kapcsán, szimbolikusan Arany János: A walesi bárdok című balladájával zártuk. mondta Dienes Jánosné, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület vezetője. A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai a forradalom eseményeinek emléket állítva egy plakátkiállítást készítettek, melyet a gálaműsor után megtekinthettek az ünneplők a Közösségi Ház aulájában. Bódi Krisztián Az ünneplők a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület és a Matyó Néptáncegyüttes közös előadását tekinthették meg

6 6 AKTUÁLIS MOZAIK március 26. Óvodai úszás 120 nagycsoportos gyermek vesz részt az önkormányzat által ősszel elindított óvodai úszásoktatásban. A program a Városi Sportkoncepció részét képezi. Az önkormányzat célja, hogy a gyerekek szeressék meg a mozgást, a sportokat, váljon természetes igényükké az egészséges életmód. Az óvodai úszásoktatás a Városi Spotkoncepció egyik fő eleme Program a munkanélküliség csökkentésére 8,9 millió forintot nyert városunk önkormányzata az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán a Foglalkoztatási Paktum második projektjének megvalósítására. A paktumok 3-4 évvel ezelőtt alakultak meg hazánkban, azért, hogy a foglalkoztatás területén tevékenykedő szervezetek közötti kapcsolatok hatékonyabb működését elősegítsék, ezáltal a munkanélküliséget jelentős mértékben csökkentsék ban a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében városunk önkormányzata, valamint a Kistérségi Társulás mintegy 20 millió forintot nyert a paktum kidolgozására. A most elnyert 8, 9 millió forintos támogatáshoz az önkormányzatnak 15%-os önerőt kell biztosítania, így összesen mintegy 10 millió forintot használhat fel erre a célra. A projekt nyitóülésén részt vett Tállai András polgármester, Gyarmathi Mihály, az Operatív Foglalkoztatási Közalapítvány regionális irodájának vezetője, valamint Balázs Zoltán, a Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltségének képviselője. Az eseményen jelen voltak továbbá a programban résztvevő szervezetek, képzők, oktatási intézmények, cégek és civil szervezetek képviselői. Elsőként Tállai András tájékoztatta Legalább ennyire fontos, hogy minden gyermek elsajátítsa az úszás alapjait, éppen ezért az óvodások szeptembertől egészen júniusig részesülnek a képzésben. A gyerekek játékosan, de megalapozott szakmai feltételek mellett, szakember irányításával sajátítják el az úszástudás alapjait. Minden tagóvodából a nagycsoportosok 10 napos ciklusokban vesznek részt az úszásoktatásban. A kicsik sok játékkal, rávezető gyakorlatokkal abszolút vízbiztonságot szereznek, megtanulják a kar-, lábtempó alapjait, majd ezt követheti a különböző úszásfajták technikájának fokozatos elsajátítása. mondta Újvárosi Lászlóné, a Városi Óvoda vezetője. A képzésre a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő biztosítja a helyet. Azok a gyerekek, akik a sportágat a jövőben komolyabb szinten szeretnék űzni, a Mező Ferenc Tagiskolában szeptemberben induló sporttagozaton, emelt óraszámban foglalkozhatnak az úszással. A további fejlődés lehetősége is adott Mezőkövesden, hiszen két egyesületben is versenyszerűen űzhetik a sportot. B. K. a jelenlévőket Mezőkövesd gazdasági helyzetéről, a jelenleg zajló, valamint a közeljövőben megvalósuló fejlesztésekről. Városunk első embere kiemelte, hogy hozzávetőleg 5 milliárd forintos beruházás előtt áll településünk, melynek köszönhetően az egyik legnagyobb volumenű fejlesztés a megyében Mezőkövesden valósul meg. A pozitív eredmények ellenére érzékelhetőek a gazdasági recesszió hatásai, hiszen az elmúlt hónapokban majdnem 400-an veszítették el állásukat településünkön. Tállai András után Gyarmathi Mihály tájékoztatta a projektről, valamint az aktuális pályázatokról a paktum tagjait. Azt látni kell, hogy a programnak nagy a létjogosultsága, hiszen a munkaerő-megtartást célzó program pályázatára felhasználható 6,9 milliárd forintos keretre, a hazánkban működő vállalkozások egy hónap alatt 20 milliárd forint igényt nyújtottak be. A nagy érdeklődés miatt jóval a benyújtási határidő előtt, már február végén fel kellett függeszteni a pályázatot. emelte ki többek között Gyarmathi Mihály. Az önkormányzat az elnyert támogatást a foglalkoztatási paktum működtetésére, a cégek, képző szervezetek, valamint a munkaügyi központ közötti információáramlás elősegítésére fogja felhasználni. Bódi Krisztián Turisztikai fórum A Turizmus jövője Mezőkövesden címmel tartott turisztikai nyílt napot a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület február 12-én. A fórumnak a Balneo Hotel adott otthont. Az Idegenforgalmi Egyesület azért döntött úgy, hogy megszervezi ezt az eseményt, mert egyrészt szerette volna, ha a kövesdiek és a szakma megismerkedik a településen megvalósult és folyamatban lévő beruházásokkal, másrészt pedig az egyesület jubileuma szolgáltatta a rendezvény apropóját, mivel idén 10 éves a civil szervezet. A nyílt nap több programból épült fel. Külön rendezvény volt az egyesületi tagoknak és az eseményen résztvevő érdeklődőknek. Tóthné Márton Gabriella, Tállai András és Juhász László Az egyesület ülésén a turizmus jelenlegi helyzetével foglalkoztak, értékelték, összesítették az egyesület elmúlt 10 évének történéseit, eredményeit, valamint megismerhették a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztési terveit. Az ülésen került sor az új négycsillagos szállodának a szervezetbe való belépésére is. Ezt követően fórumot tartottunk, ahol rövid vita keretében mondták el véleményüket az egyesület tagjai, a turizmus területén tevékenykedő vállalkozók. A szakmai programon mintegy negyven vállalkozó, cég jelent meg. mondta el Tóthné Márton Gabriella, a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület elnöke. A civil szervezethez való csatlakozást tanúsító oklevelet Juhász László szállodaigazgató vette át Tóthné Márton Gabriellától, a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület elnökétől. A lakosságot is programmal várta a szervezet. A több mint 100 érdeklődő az új szállodát, és szolgáltatásait tekinthette meg. A résztvevők örültek a lehetőségnek, hogy megismerkedhettek a fürdő fejlesztési látványterveivel, a város fejlesztési terveivel, az új idegenforgalmi létesítménnyel. N. E.

7 2009. március 26. AKTUÁLIS MOZAIK 7 Nőtt a munkanélküliség a térségben Szabó Ferenc Több mint 150-nel nőtt az álláskeresők száma a Mezőkövesdi Kistérségben 2008-ban. A munkaügyi központ helyi kirendeltségének adatai alapján 2602 regisztrált munkanélküli volt 2008 végén. Tavaly minden hónapban magasabb volt az állásnélküliek aránya, mint 2007 azonos időszakaiban. Ez a tendencia Mezőkövesd vonzáskörzetén, valamint Borsod- Abaúj-Zemplén megyén túl az északkelet-magyarországi régióban általánosan tapasztalható. A tavalyi esztendő utolsó hónapjaiban a gazdasági válság Mezőkövesd térségében is éreztette hatását. A recesszió elsősorban azokon a területeken jelentkezett, ahol korábban kedvező volt a helyzet. Azokban a térségekben, ahol eddig is magas volt az álláskeresők száma, nem nőtt jelentősen a munkanélküliség. Januárban és februárban tovább romlott Nyelvtudási vetélkedő 14. alkalommal rendezte meg a Széchenyi István Szakképző Iskola az általános iskola felső tagozatos diákjainak meghirdetett idegen nyelvi versenyét. Nyolc általános iskola diákjai mérték össze tudásukat A megmérettetésen a mezőkövesdi általános iskolák és 4 kistérségi inétzmény 31 diákja vett részt. A tanulók angol és német nyelvből mutatták be nyelvtudásukat. Mindkét idegen nyelv esetében két kategóriában mérték össze tudásukat a diákok. Az I. kategóriába az 5. és 6. osztályosok, a II. kategóriában a 7. és 8. osztályosok tartoztak. Az I. kategóriában lévő tanulók szépkiejtési versenyen vettek részt, vagyis egy hozott szöveg felolvasása, az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása, a helyzet, hiszen nem egészen két hónap alatt 2815-re nőtt a regisztrált álláskeresők száma. Mezőkövesden 7,7% a munkanélküliek aránya, ez a kistérség többi településéhez viszonyítva kedvezőnek tekinthető. Azt viszont tudni kell, hogy az ország régiói közül az északkeleti és az észak-alföldi van a legrosszabb helyzetben. A válság elsősorban az autóipart sújtja, így ebben az ágazatban érezteti leginkább hatását. A munkaügyi helyzettel kapcsolatos információk nyilvánosak és elérhetőek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, a hu címen. A Munkaügyi Kirendeltségen a lehetőségekhez mérten igyekeznek javítani a kialakult nehéz helyzeten. A tavalyi esztendőben a decentralizált foglalkoztatási alapból 260 millió forint állt a rendelkezésükre, melyből több mint 50 millió forintot képzési támogatásra fordított a kirendeltség. A kirendeltség pénzügyi keretén túl az Európai Szolidaritási Alapból is igényelhettünk támogatást a TÁMOP programok keretében. Tavaly nyolc képzést indítottunk a TÁMOP keretében, idén viszont kevesebbet tervezünk. Idén elsősorban arra helyezzük a hangsúlyt, valamint egy idegen szöveg felolvasása és értelmezése volt a feladatuk. A 7. és 8. osztályosoknak pedig nyelvvizsgához hasonló feladatsort kellett megoldaniuk. Ezen belül volt hallás utáni szövegértés, egy adott témakörhöz kapcsolódó prezentáció előadása, egy idegen szöveg értelmezése, összegzése, valamint két-három versenytárssal való rövid kommunikációs, párbeszédes szituáció előadása. mutatta be a megmérettetés fázisait Kovács Zsóka, az intézmény nyelvi munkaközösségének vezetője. A diákokat a mezőkövesdi középiskola idegen nyelvet oktató pedagógusai bírálták értékelő lap alapján. A pontozásnál a szakemberek figyelembe vették a kiejtést, a kommunikációt, nyelvtant, az idegen szöveg hangsúlyozását, a lényegkiemelést. Német nyelv I. kategóriában első lett Molnár Zita, második Rapcsák Dalma, a harmadik helyezett pedig Virág Evelin lett. Német nyelv II. kategóriában Rapcsák Ádám, Bene Cintia, Mihalóczki Bianka állhatott fel a képzeletbeli dobogóra. Angol I. csoportban Farkas Dávid első, Tóth Bence második, Kós Bence pedig harmadik lett. Angol II. kategóriában I. hellyel Radványi Viktória, II. hellyel Szabó Diána, III. hellyel pedig Pásztor Klaudia teljesítményét jutalmazta a szakmai zsűri. (ate) hogy azoknak a hallgatóknak, akik befejezték a képzéseket, megpróbáljuk bérköltség- támogatással segíteni az elhelyezkedését. mondta Szabó Ferenc, a Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltségének vezetője. Ebben az évben a TÁMOP keretében CNC-forgácsoló képzés indul. A decentralizált foglalkoztatási alapból három kirendeltség által szervezett tanfolyamot indítanak, míg az Észak-magyarországi Regionális Átképző Központ két képzést valósít meg. Szakirányt tekintve lesz ECDL számítógépes, angol alapfokú, logisztikai ügyintéző és könnyűgépkezelő tanfolyam. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan a hét, illetve nyolc általános iskolával rendelkezők számára felzárkóztató képzés is indul. Utóbbira azért is van nagy szükség, mert a munkanélküliség aránya épp ezt a réteget érinti leginkább. Az álláskeresők 40%-a ugyanis 8 általánossal vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik. Érdekes és egyben szomorú statisztika az is, hogy a kirendeltségen munkaerőt kereső cégek száma a decemberihez képest körülbelül az egyharmadára esett vissza, és ez még akkor is jelentős, ha a statisztikák szerint minden évben az első két hónapban a legmagasabb a munkanélküliek száma. B. K. Széchenyi István Szakképző Iskola 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18. Pf Honlap: Iskolánk a 2009/2010-es tanévben az alábbi érettségire épülő OKJ-és szakmákban hirdet nappali képzésre felvételt: Autószerelő Gépgyártástechnológiai technikus Gazdasági informatikus Kereskedő Képzési idő: 2 év Jelentkezési határidő: június 30. Gyakorlati képzés helyét az iskola biztosítja. Vidékiek részére kollégiumi férőhelyet biztosítunk. Iskolarendszeren kívüli OKJ-és tanfolyamok: Emelőgépkezelő (100 óra) Fogyóelektródás hegesztő (160 óra) A jelentkezés feltétele: - általános iskolai végzettség; - betöltött 18. életév. Jelentkezés helye: az iskola titkársága. A jelentkezési lapok az iskola honlapjáról letölthetők. A tanfolyam ideje: megbeszélés szerint Bővebb információ: tel.: 49/ fax: 49/ A képzések csak kellő számú jelentkező esetén indulnak.

8 8 AKTUÁLIS MOZAIK március 26. Jubileumi emlékezés 10 év reflektorfényben címmel tartotta jubileumi összejövetelét a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör március 6-án. A Közösségi Ház emeleti tánctermében megtartott ünnepség nyitányaként a MASZK társulatának alapítója, Budai Károly köszöntötte a vendégeket, majd Hova lettek a postaládák?! Olvasónk az alábbi levéllel kereste fel szerkesztőségünket: A Magyar Posta, szolgáltató cég. A lakosság viszont kiszolgáltatott, ahelyett hogy kiszolgált lenne. A Mezőkövesd területéről eltüntetett postaládák esete kis ügynek látszik, pedig nem az, mivel az intézkedés nagymértékben rontja a lakosság komfortérzetét. Érdeklődésemre a helyi postától annyit tudtam meg, hogy már rengeteg panasz érkezett ez ügyben, és hogy a rendelkezést Debrecen (!) hozta, takarékossági és gazdaságossági okokra hivatkozva. Borítékot, bélyeget, üdvözlőlapokat több helyen is árusítanak a városban, amely kertváros-jellege miatt igen nagy kiterjedésű, de kénytelenek leszünk leszokni a karácsonyi, húsvéti, születésnapi, névnapi üdvözletek küldéséről, hiszen minden egyes darabbal a város egyetlen postájára kell begyalogolnunk, bebicikliznünk, beautóznunk vagy bebuszoznunk. (Na tessék, ennyi minden közül válogathatnak, mégis panaszkodnak! - mondhatják erre Debrecenben...) Az itt nyaraló turisták a városi képeslapokkal minket reklámoznak a világban, már ha el tudják küldeni. Csiger Lajos alpolgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, aki beszédében kiemelte, hogy a szervezet fontos szerepet tölt be városunk kulturális életében. A beszédet követően Csiger Lajos és Hegedűsné Majnár Márta, a Közösségi Ház igazgatója tortával és virággal köszöntötte fel az Egyesület alapítóját és rajta keresztül a MASZK társulatát. Ezt követően Budai Károly mesélt a társulat megszületésé- Csiger Lajos és Hegedűsné Majnár Márta köszöntötte a MASZK alapítóját, Budai Károlyt Minek kell történnie ahhoz, hogy legalább néhány frekventált helyre visszahelyezzék a postaládákat? Hívjuk segítségül a médiát? Vagy gyűjtsünk aláírásokat? Visszakérjük, visszaköveteljük a postaládáinkat! Sokak nevében Korbely Józsefné Utánajártunk, felkerestük a Magyar Posta Zrt.-ét, ahol László Márta kommunikációs menedzsertől ezt a választ kaptuk: A levélgyűjtő szekrények elhelyezésére vonatkozó előírásokat a 79/2004. (IV. 19.) kormányrendelet szabályozza. A jogszabályban leírtak szerint a levélgyűjtő szekrények számát és telepítésének helyét úgy kell meghatározni, hogy azoknak bármely bejelentett belterületi lakóhellyel rendelkező lakos lakásától az elérhetősége a légvonalban mért ezer métert ne haladja meg. Azonos településen belüli két postaláda közötti légvonalban mért távolság legfeljebb kétezer méter lehet. Mezőkövesden a postaládák kihasználtságát vizsgálta azt lehet elmondani, hogy sokszor űrítéskor egy-egy postaládában csupán 1-2 levél volt. Mezőkövesden 8 új típusú, nek körülményeiről március 6-án este 18 órakor lépett először színpadra a MASZK a Szent László Gimnázium dísztermében. Ezen a napon Petőfi látomásai címmel Petőfi Sándor verseiből adtunk elő egy összeállítást. Emlékszem, hogy nagyon rossz idő volt, egész nap esett az eső, és azt gondoltam, hogy biztos nem fog eljönni senki. Szerencsére félelmeim nem igazolódtak be, az előadásra szépen megtelt díszterem. emlékezett vissza az első fellépésre az alapító. Majd a tagokkal közösen felelevenítették az elmúlt évtized legszebb eseményeit, élményeit. A program kétórás filmvetítéssel folytatódott, amelyben a társulat elmúlt évtizedben színpadra vitt előadásaiból láthattak összeállítást a résztvevők. Az ünnepi előadást követően a jubileumi est vacsorával folytatódott, majd hajnalig tartó bállal zárult. A közeljövő terveit illetően, a MASZK szeretné megrendezni idén a Város Napját, melyre pályázatot nyújtottak be februárban. Január 25-én közgyűlést tartott a MASZK, ahol az elnöki pozíciót betöltő Gordos Attila lemondott tisztségéről. Utódjának Pázmándi Lászlót választotta a közgyűlés. B. K. korszerű és többféle igényt kielégítő levélgyűjtőszekrény került telepítésre, mely eszközökkel a területi lefedettség biztosított. Azonban a területi lefedettség biztosítása mellett a Magyar Posta Zrt. ügyfelei igényeit is szem előtt tartva kezdeményeztük a Mátyás király utca 87. szám elé még egy postaláda kihelyezését.

9 2009. március 26. MATYÓ SZALON 9 A KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.-ről Február 25-ei ülésén fogadta el a képviselő-testület a 2009 januárjában megalakult Mezőkövesdi KÖZKINCS- TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Kft. ez évi terveit. Minderről Hegedűsné Majnár Mártával, a Közösségi Ház igazgatójával, az új cég ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Hogyan értékeli a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány elmúlt évét? A 2008-as év is nagyon mozgalmas volt. A városi rendezvények többségénél főszervezőként, illetve társzervezőként részt vesz a Közalapítvány. Az állandó rendezvényeink mellett, például a Reneszánsz Hétvége, Gyermeknap mellett voltak újdonságok is. Az elmúlt évben először kiemelt szerepet kapott, hogy a Kulturális Örökség Napja, illetve a Múzeumok Éjszakájához kötődően programokat szerveztünk a Hadas városrészben. Az események megvalósításához egyebek mellett pályázatokon nyertünk forrást, amelyeket az Oktatási Minisztérium, illetve a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum írt ki. Örömmel mondhatom, hogy az általunk beadott 13 pályázatból csupán egy nem nyert, a többin sikeresen szerepeltünk. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan 2008-ban is több korosztály számára hirdettük meg a színházbérleteinket, amelyek iránt ebben az évadban is nagy volt az érdeklődés. Foglalkoztunk az elmúlt esztendőben felnőttképzéssel is. Részt vettünk egy HEFOP pályázaton, amelyen belül több csoport számára rendeztünk képzéseket, amellyel segítettük a hátrányos helyzetben lévők felzárkózását. Voltak kistérségi teendőink is, hiszen Mezőkövesden elsők között alakult meg az ún. KÖZKINCS kistérségi kerekasztal, amelynek a lényege az, hogy közös gondolkodással, közös programok szervezésével, kistérségi programsorozat kidolgozásával, közös pályázatbenyújtással egységes kulturális élet alakuljon ki a kistérségben. Két tájház a Közalapítvány kezelésében van. Az elmúlt esztendőben ezekkel kapcsolatban milyen előrelépések történtek? Az Iskolatörténeti Gyűjteményben állandó gondnok dolgozik, így bejelentkezés révén bármikor megtekinthető. A nyári főszezonban pedig folyamatos nyitva tartással működik. Emellett számos rendezvényt igyekszünk szervezni a múzeumban, illetve az udvarán. Ilyen volt tavaly, az első központi Gyermeknap megrendezése. A Kis Jankó Bori Emlékházba tavaly több mint 6500-an látogattak el. Pályázati forrásból, mintegy 1,8 millió forintból sikerült felújítani az Emlékház vizesblokkját és kerítését. A megújult környezet mellett idén nyáron hosszabbított nyitva tartással várja a tájház a látogatókat. Hegedűsné Majnár Márta Hogyan épül fel a KÖZKINCS-TÁR Kft.? Ez a Kft. tulajdonképpen a Közalapítvány folytatása. Ugyanaz a közművelődési megállapodás vonatkozik rá, mint a Közalapítványra. A Nonprofit Kft. a közművelődési életet kell, hogy alapjaiban ellássa a Közösség Házon, a Városi Galérián, a Kis Jankó Bori Emlékházon és az Iskolatörténeti Gyűjteményen keresztül. Március 1-jétől a Városi Könyvtár is csatlakozott a nonprofit szervezethez, április 1-jétől pedig a Városi Sportcsarnok is a Kft.-n belül fog működni. Milyen szervezeti, személyi változással járt az új cég megalakítása? A szervezeti átalakítás jelentős, hiszen egy teljesen új szervezetet kellett létrehoznunk még az elmúlt év novemberében. Minderre azért volt szükség, mert egy központi döntés értelmében meg kell szüntetni a közalapítványokat, így a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány is már csak ebben az esztendőben működhet közalapítvá- nyi formában. A városvezetés részéről megfogalmazódott az igény, hogy egy szervezetben kellene összefogni a közművelődési, közgyűjteményi, sport tevékenységet. Azonban a Közalapítvány már nem vehette fel ezeket a feladatokat, ezért vált szükségessé a nonprofit kft. létrehozása. Ez egy nagyon hoszszú, alaposan átgondolt előkészítési munka eredménye. Remélem, hogy a nonprofit kft. is tartani tudja azt a színvonalat, eredményeket, amelyeket a Közalapítványon keresztül elértünk. Személyi változások nem jellemzik ezt az átalakulást, nem járt létszámleépítéssel ez az összevonás. Milyen gazdálkodási feltételek mellett fog működni az új cég? Ez az első év kísérleti jellegű lesz, mert az eddig külön-külön működő három szervezetet egyként kell kezelni. Az egyik alapot az adta, hogy tudtuk, hogy a Közalapítvány évente, mekkora összegből gazdálkodik. Természetesen meg kellett nézni a Városi Sportcsarnok, illetve a Városi Könyvtár elmúlt esztendő működési költségeit, s e három tényezőből áll öszsze a Kft. költségvetése. Reméljük, hogy a Nonprofit Kft. működése nemcsak szakmai, hanem gazdasági szempontból is biztonságos lesz 2009-ben. Milyen elvek alapján végzik majd a munkát? Az Önkormányzat kötött a Nonprofit Kft.-vel egy közművelődési, illetve közgyűjteményi feladatellátásra vonatkozó megállapodást. A következő időszak feladata, a sportcentrumi teendők kapcsán való megállapodás megkötése. Ezekben a megállapodásokban részletesen le vannak írva, le vannak fektetve azok a tevékenységek, amelyeket kötelezően el kell látnia a Kft.-nek. Milyen célokat határoztak meg erre az évre? Mindenképpen azt szeretnénk elérni ebben az évben, hogy ez a szervezeti egység eredményesen működjön, hogy korrekt módon, tisztességesen, színvonalasan tudjanak továbbra is működni a szakterületek. Szeretnénk, hogy azok a globális elvek, amelyeket az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfogalmaztunk, az átivódjanak minden területre, hogy egy átlátható, jól kezelhető, harmonikus rendszer alakuljon ki. Erre a működési formára van élő példa, hiszen több településen már évek óta egy szervezetben működik a kulturális, sportélet, s remélem, Mezőkövesden is működőképes lesz majd ez a szervezeti felállás. M. Zs.

10 10 DIÁKROVAT március 26. Kedves Olvasóink! Ettől a lapszámunktól új rovat indul az újságban Diáktoll címmel. Ezen az oldalon a mezőkövesdi általános és középiskolás diákok írásai jelennek meg havi gyakorisággal. Újra megnyílt a Mezőkövesdi Információs Pont Alapítványi értékelő A Mező Ferenc Tagiskola Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnökét Kovácsné Bózsvári Jolán Elnököt kerestük meg. Hogyan gazdálkodtak a 2008-as évben? A 2007-es évben a SZJA 1%- ból Ft. bevétele volt az alapítványnak június 3-i ülésen a kuratórium úgy döntött, hogy az osztálykirándulásokra osztályonként Ft-tal támogatja. Mivel az osztálykirándulások költségei (autóbusz, múzeumi belépők) jelentősen emelkedtek, átérezve a szülők gondját, így 17 osztály összesen Ft alapítványi támogatásban részesült. Évek óta támogatjuk az iskolai szervezésű nyári tábort is. Jelentős összeggel segítettük most is. A nyári tábor Balatonfenyvesen volt, és 45 tanuló vett részt benne, ezt Ft-tal támogattuk. Vannak más bevételei is az alapítványnak az SZJA 1%-okon kívül? Természetesen, más bevételei is vannak alapítványunknak, melyből az alapítványi céloknak megfelelően programokat is tudjuk támogatni. Így kaptak támogatást a német nyelvet tanulók táborozásukhoz Ft-ot, az iskolai tanulmányi verseny győztes osztálya Ft-ot, az erdei iskolai program megvalósítására a 6. a osztály Ft-ot, a diák önkormányzati munka jutalmazására Ft-ot. Minden tanév végén Biztatás-díjat adunk ki azoknak a tanulóknak, akik adott területen a legjobb tanulmányi, ill. sport versenyeredményt hozzák a Mező Ferenc Tagiskola számára. A díj könyvvásárlási utalvány formájában kerül átadásra. 11 tanuló kapta az egyenként Ft-os utalványt. Bóta Lilla (8. a) London Bridge angol nyelvi tanulmányi verseny országos 5. helyért, ugyanezen verseny 6. helyéért Kovács Eszter (8. a) és a 10. helyért Bán Otília (6.b) osztályos tanulók. A mezei futóverseny országos 12. helyezéséért a csapattagok, Tóth Renáta, Szepesi Martina, Halmai Pálma (6. a) és Lánczi Brigitta, Molnár Beáta (6. b). Dienes Flóra, Farkas Bálint, Vámos Martin (6. a) tanulók a Curie környezetvédelmi verseny megyei 2. helyért, Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei 1. helyéért Demjén Szimóna (7. a), valamint atlétika megyei 1. helyéért Nyeste Renáta (7. b). Ez összesen Ft. Mind összesen a támogatás értéke Ft volt. Döntött már a kuratórium a 2008-as év SZJA 1 %-ról? Még nem döntött, ennek összege Ft. Mire használták az iparűzési adót? A MODINE HUNGÁRIA Kft. támogatta alapítványunkat az iparűzési adó 5%-val, melyet támogatási szerződés formájában utalt át a városunk önkormányzata, ez Ft. volt. Ez lehetővé tette, hogy a régi, elavult számítógépes teremben a bútorzatot, asztalokat és székeket ki tudjuk cserélni. Így ebben a teremben 16 tanuló kényelmes, kulturált környezetben tanulhat ( Ft). Vásároltunk a magyar irodalom tanításához fali térképeket írók, költők életútjához (6 db) Ft értékben. (Sulinfó Szerkesztősége Mező Ferenc Tagiskola) Gyere be, ha: - unatkozol, - beszélgetni szeretnél, - valamit nem értesz, - egyedül vagy, - segítségre van szükséged. Információk: - kulturális-, szabadidős- és sportprogramokról, - olcsó szálláshelyekről, - továbbtanulásról, képzésről, átképzésről, - munkalehetőségekről, diákmunkákról, - önéletrajzírásról, - pályázatokról, - segítő szervezetekről, intézményekről. Szolgáltatások: - Internet hozzáférés - , - Üzenő-, hirdetőfal. Nyitva: H-P 13:00-18:00 SZ 9:00-12:00 Cím: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. (Közösségi Ház, aula) Tel: 0630/ (Hírlevelünkre is ezen a címen lehet feliratkozni) Honlap: Ifjúságsegítő: Kalo István Pályáztunk és nyertünk - Reneszánsz Év Magyar Természettudományi Múzeum Feladatmegoldás a múzeumban Kézbevehető múzeumi óra

11 2009. március 26. KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 11 Harangszó Szent László Egyházközség Szentmisék: Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra Szombaton: 17 óra Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra Vasárnaponként 10 óra: Orgonahangverseny Minden második vasárnap 15 óra 30- tól: Simogató kéz sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása Minden pénteken, szombaton és vasárnap: Szent László Kórus foglalkozás Minden első pénteken, 13 órától: Szentmise a Bogácsi úti idősek otthonában Minden első pénteken, 11 órától: Szentmise a Mátyás király úti idősek otthonában Minden páros héten, szerdán, 17 óra 30-tól: Teológiai előadás felnőttek részére Minden hónap 2. és 4. péntekén, 15 óra 30-tól: Szentmise a Reumakórházban Március 29-én, vasárnap: Gyűjtés, Szentföld javára Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton: Az esti szertartások 18 óra 30-tól kezdődnek Áprils 10-én, Nagypénteken, 15 órakor: A temetőben keresztút Április 11-én, Nagyszombaton, a húsvéti mise után: Feltámadási körmenet a megszokott útvonalon Jézus Szíve Egyházközség Szentmisék: Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra Vasárnap: 8 óra, 9 óra 30, 19 óra Minden hónap 13-án 12 órától: Engesztelő szentmise Április 2-án, 3-án, 4-én, 19 órától: Nagyböjti lelkigyakorlat, Racs Csaba teológiai tanár vezetésével Nagycsütörtökön 19 órakor: Szentmise az utolsó vacsora emlékére Nagypénteken 19 órakor: Urunk szenvedésének, halálának ünneplése Nagyszombat 20 órakor: Urunk feltámadásának ünneplése Református Egyházközség Szerdánként 18 óra: Bibliaóra Vasárnaponként 10 óra 30: Istentisztelet, ugyanekkor gyermek-istentisztelet Minden hónap első szerdáján 17 óra 30-tól: Istentisztelet a Mátyás király úti Szociális és Gondozási Központban Minden hónap első és harmadik csütörtökén 18 órakor: Istentisztelet a Mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központban Minden pénteken, 15 órától: Konfirmációs óra Április 5-én, 15 órától: A mezőkövesdi Közösségi Házban a Női szolgálók virágvasárnapi csendesnapja Nagypénteken, 10 óra 30-tól és 18 órától: Istentisztelet Vasárnap 11 órától: Úrvacsorás istentisztelet Hívogató Március 27. (péntek) 17 óra Hajdu Ráfis János: Faragásokkal díszített élet című könyvének bemutatója a Mezőgazdasági Gépmúzeum Gazdaházában Március 28. (szombat) 18 óra A 10 éves Estrellas zenekar jubileumi koncertje a Közösségi Ház színháztermében Április 1. (szerda) 14 óra 30 Jó kor az ókor zenés mesejáték a Grimm-Busz Színház előadásában a Közösségi Ház színháztermében Április 2. (csütörtök) 16 óra Irodalmi Kávéház a Közösségi Ház ifjúsági klubtermében. Téma: Tóth Árpád költészete Április 3. (péntek) 10 óra Mazsola bábjáték a Harlekin Bábszínház előadásában a Közösségi Ház színháztermében Április 3. (péntek) 18 óra Balázs Daniella koncertje a Közösségi Ház színháztermében Április 4. (szombat) 19 óra Neil Simon: Furcsa pár című színdarab a Turay Ida Színház előadásában a Közösségi Ház színháztermében. Jegyárak: felnőtt: Ft., nyugdíjas, diák: Ft. Április 5. (vasárnap) 19 óra Református Egyházi Konferencia a Közösségi Ház színháztermében Április 7., 8. (kedd, szerda) 9 óra Szavalóverseny József Attila születésének évfordulójára a Költészet Napja alkalmából a Gyermekkönyvtárban Április 8. (szerda) 16 óra Költészet Napja a Közösségi Ház ifjúsági klubtermében Stopper Március 28. (szombat) 18 óra MKC Százhalombatta KE Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga mérkőzés a Városi Sportcsarnokban Március 29. (vasárnap) 15 óra Mezőkövesd Zsóry Balassagyarmati VSE NB III-as felnőtt bajnoki labdarúgómérkőzés a Városi Sportpályán Április 4. (szombat) 18 óra MKC Komlói BSK Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga mérkőzés a Városi Sportcsarnokban Fogászati ügyelet Az ügyeleti sorrend változtatásának jogát fenntartják. március 28-án MUNKANAP április 4-én, 8 13 óráig Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20. áprils 11-én, 8 13 óráig Dr. Dabizs János, Kossuth út 1. Gyógyszertárak ügyeleti - készenléti rendje Ügyelet: óráig, 22 óra után készenléti szolgálat március ig ÜDVÖZÍTő Gyógyszertár (Deák F. u. 1/A) március 29 április 4-ig GLÓRIA Gyógyszertár (Deák F. u. 1/A) április 5 11-ig VITALITÁS Gyógyszertár (a TESCO épületében) Anyakönyvi Hírek Városunkban március 2. és 14. között 21 halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak hozzátartozói járultak hozzá a nevek közléséhez: Haláleset Hajdu Mária 92 éves Gál Miklós 47 éves Bán István 85 éves Zelei Istvánné 72 éves Kis Józsefné 88 éves Póta István Tibor 44 éves Pál Jánosné 60 éves Német Mihályné 95 éves Bartók Barnabás 76 éves Szabó József 76 éves mezőkövesdi lakos. MEGHÍVÓ Meghívjuk Önt március 31-én, 15 órára a Mezőkövesdi Víziközmű-társulat Küldöttgyűlésére. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal A épületének földszint 13-as terme Napirendi pontok: 1. Az elnök beszámolója a Társulat évi tevékenységéről; évről készült beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) megvitatása, elfogadása; évi tervek megvitatása, elfogadása. 4. Egyebek. Telefon: 49/ Vámos Zoltán elnök

12 12 KÖZHÍRRÉ TÉTETIK március 26. RECEPTCSERE Kedves olvasóink! Újonnan induló rovatunk első részében Varga Józsefné, a Nagymama Klub vezetőjének két receptjét adjuk közre. HAMIS TIRAMISU Hozzávalók: 2 db Vanília puding 2 db Gála vanília puding 1,5 dl tej 1 zacskó OKÉ tejszín 1 doboz (0,5 dl) HULALA tejszín 2 csomag babapiskóta kb adag meleg kávé 1 kanál kakaópor Elkészítés: A pudingokat összekeverem a tejjel, és hozzáöntöm mindkét tejszínt, majd sűrű krémet keverek belőle. Jénai tál aljára kenek a krémből, és rárakom sorba a kávéba forgatott babapiskótát (a Tájékoztató Mezőkövesd Város Önkormányzata a 39/2009. (II.25.) ÖK. sz. rendeletével bizottságot hozott létre a Gimnázium alapítása 100. évfordulója méltó megünneplésére. Az alakuló ülésre március 5-én került sor. A bizottság tagjai: Juhász Jánosné, a szervezőbizottság vezetője, Csirmaz Zsolt önkormányzati képviselő, Dobó Józsefné nyugalmazott önkormányzati munkatárs, Barnóczky Lászlóné igazgatóhelyettes, Tállai Andrásné igazgatóhelyettes, Rigó Attiláné tanár, Lukács Rózsa Herkely György Pázmándi László az Öregdiákok Baráti Köre Képviseletében, Bocsi Anna irodavezető, Hajnerné Tóth Ágnes közművelődési munkatárs, az Önkormányzat képviseletében. Az ülések tervezett időpontja: első félévében 2 havonta legközelebbi május első csütörtöke 14 óra második félévétől havonta. A tervezett és elfogadott programok: tanév a jubileumi év szeptemberében egyhetes rendezvénysorozat: - Iskolatörténeti kiállítások, ehhez kapcsolódóan kiadványok bemutatása (volt tanítványok, tanárok munkáiból) - Az iskola életét bemutató évkönyv bemutatása. babapiskótát egyenként forgatom a kávéba), majd ismét a krém, majd újból a babapiskóta a tetejére, megint a krém, és az egészet megszórom kakaóporral. Hűtőszekrénybe rakom letakarva fóliával 2-3 óráig. CSOKOLÁDÉLIKŐR Hozzávalók: 1 üveg sör (márkásabb) 3-4 evőkanál kakaóporral 1 csomag vanília cukor dkg kristálycukor 0,5 l vodka Ekészítés: A cukrot, a vanília cukrot, a kakaót a sörrel összekeverem addig, míg a cukor el nem olvad, hozzáöntöm a vodkát, hűtőbe teszem és néha-néha öszszerázom. A harmadik nap után iható. Hűrőben tárolom addig, amíg el nem fogy! - Az iskolaéletről szóló film bemutatása. - Képzőművészeti kiállítások. - Mezőkövesdről elszármazottak világtalálkozója. - Iskolazászló avatása. - Jubileumi bál. - Sporttalálkozók, versenyek Egész évben tanulmányi versenyek, internetes vetélkedő. Október hónaptól kerek évfordulós érettségi találkozók stb. Tavasszal, április hónapban zárórendezvények: - tudományos diákkonferenciák régi és jelenlegi diákok közreműködésével, - szakmai tanácskozások, szakmai vetélkedők, - a versenyek eredményhirdetése, - a rendezvény összegzése, - gálaműsor. Szeretnénk bevonni a település és a térség oktatási-kulturális intézményeit, illetve civil szervezeteit az előkészítő munkába és a lebonyolításba is. Felhívás! Amennyiben a jubileumi rendezvényekre bármiféle használható anyag van a tulajdonukban, kérjük, juttassák el a gimnáziumba! Megtehetik ezt postacímünkön 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 146. vagy személyesen. Ha a rendezvényekkel kapcsolatban van javaslata, kérdése a következő címen teheti meg: gmail.com Juhász Jánosné igazgató INGATLANÉRTÉKESÍTÉS Mezőkövesd Város Önkormányzata értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlanait: 1. Mezőkövesd, Batthyány út 13. III/3. szám hrsz: 5383/7/A/11 (Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 48/2009. (II. 25.) ÖK sz. határozata alapján) Helyiségei: 1,5 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba+wc összesen 49 m 2 alapterület Komfortos, fűtése gázkonvektor Kikiáltási ára: ,-Ft 2. Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/1 szám hrsz: 4137/2/A/2 (Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 48/2009. (II. 25.) ÖK sz. határozata alapján) Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba+wc összesen 50 m 2 alapterület Összkomfortos, fűtése központi kazán Kikiáltási ára: ,-Ft 3. Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/2. szám hrsz: 4137/2/A/3 (Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 48/2009. (II. 25.) ÖK sz. határozata alapján) Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba+wc összesen 50 m 2 alapterület Összkomfortos, fűtése központi kazán Kikiáltási ára: ,-Ft 4. Nefelejcs út 1. hrsz: 3835/A/4 (Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 48/2009. (II. 25.) ÖK sz. határozata alapján) Helyiségei: szoba, konyha, előszoba összesen 34 m 2 alapterületű Komfort nélküli, rossz műszaki állapotú Kikiáltási ára: ,-Ft A vételi ajánlatok beadási határideje: május óra Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az ingatlanok értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos egyéb információt a Polgármesteri Hivatal (Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.) I. em. 27. sz. (tel.: ) irodájában kaphatnak meg (ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-12 óra, csütörtök 8-18 óra). Tállai András polgármester FELHÍVÁS! A Mezőkövesdi Városgondnokság számlaképes vállalkozót keres Mezőkövesd Város területéről, aki a Városgondnokság üzemeltetésében lévő intézményekben üzemelő Gázgép típusú gáz nyomásszabályozók, nyomásszabályozó állomások javítását, karbantartását, szervizelését el tudja látni, és természetesen a munka elvégzéséhez megfelelő és érvényes jogosítvánnyal rendelkezik. Jelentkezés: Mezőkövesdi Városgondnokság, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u További információ:

13 2009. március 26. KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 13 Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület szeretettel meghívja a MATYÓ HÚSVÉT programjaira ÁPRILIS 9-13-ig Táncpajtában: Húsvétitojás-kiállítás ÁPRILIS 11. szombat Szent László templomban: 18 óra 30 Nagyszombati szertartás, majd feltámadási körmenet ÁPRILIS 12. vasárnap Hór-völgyi víztározónál: 7 óra Húsvéti Gyermek és Ifjúsági Horgászverseny Hadas városrészben: 10 óra 30 Galagonya Bábszínház előadása a Táncpajtában Napközben hagyományőrzők, népdalkörök, zenészek, színészek műsora, karulás, gyermekprogramok. Mézeskalács Házban: tojásfestés Alkotóházakban: mesterség-bemutatók Kisjankó Bori Emlékházban: kiállítás, kézműves foglalkozás Matyó Portán (Mártírok u ): tojásfestés és pipícssütés, kézműves foglalkozás 19 óra Zenés ünnepi vacsoraest Hotel Ametyst Éttermében ÁPRILIS 13. hétfő Hadas városrészben: 10 óra Húsvéti ételek és bükkaljai borok szentelése 10 óra 30 Húsvéti szokások bemutatása (kínálás, locsolás, tojásosztás) 11 órától óránként ingyenes idegenvezetés (indulás az információs sátortól) 10 óra óra A Matyó Néptáncegyüttes és más hagyományőrző csoportok, gyermek tánccsoportok, zenekarok, énekesek egész napos műsora óráig Paprika Jancsi Csúzlizdája Az elfeledett boldog békeidők vásári vurstlis hangulatát visszaidéző, egyedülálló mechanikus szerkezet. Gépmúzeumban: húsvéti állatudvar csibe-, bárány- és nyuszisimogatás Mézeskalács Házban: tojásfestés Alkotóházakban: mesterségbemutatók Kisjankó Bori Emlékházban: kiállítás, kézműves foglalkozás Gari Margit Emlékház és Zeneházban: élő népzene Matyó Portán (Mártírok u ): tojásfestés és pipícssütés, kézműves foglalkozás ÁPRILIS 12., 13. mindkét nap: Matyó Múzeumban: Matyó népélet Tárgyakban élő hagyomány kiállítás Gépmúzeumban: - Európa hírű kiállítás (több mint 100 év technikája), kovácsbemutató. - A múzeummal szemközti játszótéren körhinta és ugrálóvár gyerekeknek. Népi Művészetek Háza udvarán: fa körhinta Sátrakban: húsvéti ínyencségek, bükkaljai borok, népművészeti termékek kínálata, kirakodó vásár Mindkét nap lovas kocsizási lehetőség. Vasárnap és hétfőn a Zsóry fürdő és a Hadas városrész között kisvonat közlekedik. INFORMÁCIÓ: Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület, Tel.: 49/ , fax: 49/ Web: A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! Köszönetnyilvánítás A Városi Bölcsőde Csibe Alapítványának kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008-ban személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták alapítványunkat. Az így befolyt összeg Ft volt, amit játékkészletünk bővítésére használtunk fel. Segítségükre 2009-ben is számítunk! Adószámunk: A Csibe Alapítvány Kuratóriuma

14 14 SPORTKALAUZ Jó infrastruktúra, eredményesebb munka Épül a 600 férőhelyes, fedett lelátó vulnak a sportolás infrastrukturális feltételei városunkban. Mint ismert, a fejlesztés során a Városi Sportpályán egy nagyméretű, világítással és lelátóval ellátott műfüves pálya, a füves pályán a lakótelep felőli oldalon egy fedett lelátó, valamint a tűzoltópályán létesített utánpótlásközpontban egy kis műfüves játéktér kerül kialakításra. Az előzetes tervektől eltérően elsőként a Városi Sportpályán kezdték meg a munkálatokat a kivitelező, dunavarsányi cég munkatársai. A szakemberek a lelátó, valamint a műfüves pálya építését párhuzamosan végzik. A műfüves pályán a világítás mellett 200 férőhelyes lelátó is készül, mindemellett a füves pályán egy digitális eredményjelzőt is üzembe fognak állítani. A munkálatok a tűzoltópályán kialakított utánpótlásközpontban folytatódnak. A kivitelezők közötti versenyben nyertes céggel sikerült megállapodnunk egy kis műfüves játéktér építéséről. A felkészülésben óriási segítséget fog Szépen halad a műfüves pálya építése is Több mint 100 millió forintos sport jellegű infrastrukturális fejlesztés valósul meg városunkban április végéig. A munkálatok március 9-én kezdődtek meg a Városi Sportpályán. A nagyszabású beruházásnak köszönhetően jelentős mértékben jajelenteni a két műfüves pálya létesítése, hiszen ezzel a beruházással hosszú időre biztosítva lesznek az infrastrukturális feltételek az eredményes munkához. emelte ki Vojtekovszki Csaba, az MSE sportigazgatója. Az elmúlt hetek kedvezőtlen időjárása miatt ugyan több hetes késéssel indulhatott el a beruházás megvalósítása, ennek ellenére befejeződhet április 30- ára a jelentős fejlesztés. Schmitt Pál a Városi Sportpályán A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke március 15-én a városi ünnepséget követően ellátogatott a Városi Sportpályára, ahol megtekintette a sportkoncepció keretében zajló fejlesztés munkálatait. Schmitt Pál elismerését fejezte ki az önkormányzat törekvéseiért. A MOB elnökeként sajnos egyre ritkábban kapok meghívást sportlétesítmények építése kapcsán, mert a nehéz gazdasági helyzet miatt elsősorban a kultúra és a sport támoga- Tállai András és Schmitt Pál tását csökkentik az önkormányzatok. Azt tudni kell, hogy Magyarországon ma tíz gyerekből átlagosan hat-hét fiatal csak a kötelező testnevelési órák ideje Ökölvívás március 26. alatt sportol és ez nagyon kevés. Ezért is örvendetes, hogy a mai gazdasági helyzet ellenére Mezőkövesden áldozni tudnak a sportra és a kultúrára is. hangsúlyozta Schmitt Pál. A MOB elnöke éppen ezért kiemelten fontosnak tartja a fiatalok sportlásra ösztönzését és az egészséges életmódra történő nevelését. A városunkban zajló fejlesztések remélhetőleg egyre több embert fognak sportolásra késztetni, hiszen egészségünk megőrzésének egyik fontos és szükséges eleme a rendszeres testmozgás. A fejlesztésből hosszú távon a versenysportok szereplői is profitálhatnak majd, hiszen jó feltételek között dolgozhatnak és az eredményes munka egyik alappillére a megfelelő infrastrukturális háttér. Bódi Krisztián Pofon-party elnevezésű ökölvívó versenyt rendeztek Debrecenben február 28-án. A viadalra népes mezőny gyűlt össze, 12 sportegyesület 107 versenyzője képviseltette magát. A nívós megmérettetésen szép eredményeket értek el a Mezőkövesdi SE ökölvívó szakosztályának sportolói. A kezdők között 30 kg-os kategóriában Nagy Ferenc arany-, míg 33 kg-ban Lőrincz Zsolt ezüstérmet szerzett. A serdülőknél 52 kgban Lőrincz Márk állhatott a dobogó legmagasabb fokára, a 38 kilósok között Burai Zsolt második helyezést ért el. A juniorok sem jöttek haza érem nélkül. 54 kg-ban Viszneki István diadalmaskodott magabiztosan. Sikerének értékét növeli, hogy a juniorok között tavaly országos bajnoki címet szerző Hoppál Attilát győzte le, méghozzá úgy, hogy kétszer is rá kellett számolni a magyar bajnokra. A 48 kg-os súlycsoportban induló Molnár Árpád és a 60 kg-osok között versenyző Kaló József ezüstérmes lett. A versenyen különdíjat kapott Lőrincz Márk, akit a viadal legtechnikásabb indulójának választottak. Második alkalommal adott otthont Berettyóújfalu az Ökölvívó SI- MA BMS gálának március 14-én. A meghívásos versenyen három mezőkövesdi bokszoló vett részt, de Molnár Árpád végül nem állt a kötelek közé, mert a sportorvos nem engedélyezte az indulását. A másik két öklöző, Lőrincz Márk, valamint Viszneki István magabiztosan nyerte meg az összecsapását. bokri

15 2009. március 26. SPORTKALAUZ 15 Tökéletes rajt Vasas FC Kft. - Mezőkövesd Zsóry 0-1 (0-1) Ami a nagypályás felkészülési találkozókat illeti, nagyszerű eredményeket értek el labdarúgóink. Ragóék kiemelkedő teljesítményt nyújtva megnyertek egy nyolccsapatos tornát Hajdúböszörményben, és két szoros mérkőzésen mindössze 4-2-re, illetve 2-1-re maradtak alul az élvonalban szereplő Diósgyőri VTK ellen. A tavaszi nyitófordulóban, a 7. helyen álló fővárosiak kezdtek valamivel jobban, de gólszerzésre 2-3 távoli próbálkozást leszámítva nem nyílt lehetőségük. A táblázaton 4. helyet elfoglaló együttesünk elsősorban kontrákkal okozott zavart a hazaiak hátsó alakzatában, mely az első játékrész hajrájában gólt eredményezett. A 46. percben egy gyors, formás akció végén Bogdány beadása után a védőjét jó ütemben megelőző Dávid gurított okosan a hazai kapuba, ezzel a mieink megszerezték a vezetést. Fordulás után a budapesti gárda mindent megpróbált az egyenlítés érdekében, de nem tudták átjátszani a fegyelmezetten és jól futballozó védősorunkat. A többször is fellazuló hazai csapat ellen jó néhány le- Izgalmas csaták Mezőkövesdi KC Győrhő ETO FKC (9-13) Felnőtt gárdánk a már szinte biztos kieső, idén még nyeretlen rábaparti alakulat ellen lépett pályára a Budapest Bank Férfi Kézilabda Liga 21. fordulójában. A vendégek alaposan rácáfoltak a táblázaton elfoglalt helyezésükre ezen a találkozón, hiszen lelkesen és fegyelmezetten játszottak, a 12. percben 5-5 állt az eredményjelzőn. A zöld-fehérek ezt követően is jól tartották magukat. Vura József tanítványai folyamatosan vezettek, 1-2 gólos előnyüket a félidő második felében állandósították. A pontatlanul, rengeteg hibával játszó MKC a játékrész végére négy gólos hátrányba került 13-9-es győri vezetéssel fordultak a csapatok. Fordulás után ugyan feljavult gárdánk, de Székelyék tartani tudták a 3-4 gólos különbséget. Az utolsó tíz perchez érkezve re vezetett az ETO, ám ekkor óriási fordulat állt be. Az első játékrészben gyengén védő Tóth Koppány több bravúrt is bemutatott, emellett támadásban is sokkal hatékonyabban játszott együttesünk. A látványos változásnak köszönhetően négy perccel a lefújás előtt egyenlítettek Bécsiék, majd az 58. minutumban a találkozón először előnybe került az MKC. A győzelmet Fekete biztosította be az utolsó percben. Az elmúlt hetekben lejátszott összecsapások nagyon sokat kivettek belőlünk, talán emiatt voltunk ma tompábbak. A csapat azonban most is bebizonyította, hogy van tartása, és ennek köszönhetően az utolsó percekben hetőség adódott Kaszáék előtt az előny növelésére, ám ezeket nem tudták értékesíteni játékosaink, így az ősszel is győztes gólt szerző Dávid találatával nyerték meg az összecsapást a mieink. A győzelem értékét növeli, hogy többen is pályára léptek a Vasas élvonalban vitézkedő felnőtt együtteséből. A rendkívül erős szél miatt irreális körülmények között játszottunk, és ez alaposan rányomta a bélyegét a teljesítményünkre. Ezzel együtt fegyelmezettek voltunk, a Vasasnak nem igazán volt helyzete a mérkőzésen. Úgy gondolom, ha egy kicsivel pontosabban játszunk,még nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. értékelte a látottakat Huszák Géza edző. Következő három találkozójukat hazai környezetben játsszák majd le Toplenszkiék. Csapatunk a 44 pontos Újpest, a 36 egységgel rendelkező Salgótarján, valamint a 33 pontos Tura mögött továbbra is a 4. helyen áll 31 ponttal. Mezőkövesd Zsóry Maglód TC 5-0 (2-0) A 17. forduló összecsapásán az elmúlt hét bajnoki mérkőzéséből hatot megnyerő Pest megyei gárda látogatott Mezőkövesdre március 15-én. A csapatok láthatóan tartottak sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést. mondta Rácz Róbert, együttesünk irányítója. Balatonfüredi KC Mezőkövesdi KC (13-16) Együttesünk rendkívül motiváltan vágott neki a több válogatott játékost soraiban tudó balatonparti gárda elleni összecsapásnak március 14-én. A 22. forduló egyik rangadójának első percei kiegyenlített játékot hoztak, egyik gárda sem tudott ellépni a másiktól. Ezt követően Tomborék megrázták magukat, és 9-6-os előnyre tettek szert a 8. helyre jó eséllyel pályázó Milicevicékkel szemben. A félidő derekán Rosta István időt kért, és ezután összeállt csapatunk védekezése, ennek köszönhetően az MKC állva hagyta riválisát. Feketéék lehengerlően játszva egy 9-0-ás sorozatot produkáltak, így jelentős előnyre tettek szert, melyből hármat az első félidő végéig meg is őriztek. A második játékrész elején gyorsan felzárkóztak a vendéglátók, de csapatunk tagjai továbbra is elszántan küzdöttek, így nagyrészt Papicéknál volt az előny. A találkozó hajrájához érkezve sem változott a játék képe. Minden egyes labdáért hatalmas harcot vívtak a felek, de továbbra is a mieink voltak kedvező helyzetben. Az utolsó pillanatokban azonban fordult a kocka, és végül a hajrában a hazai pálya minden előnyét élvező Pásztorék megfordították a találkozót. A játék képe alapján legalább az egyik pontot megérdemelte volna Rosta István gárdája. A mieink négy fordulóval az alapszakasz vége előtt a 8. helyen állnak 19 ponttal. Csapatunk előnye a 9. helyen álló Kecskeméttel szemben 2 pont. B. K. egymástól, hiszen az első félórában egy-egy kapura lövéstől eltekintve jobbára a mezőnyben folyt a játék. A 33. percben egy formás támadás végén Dávid bújt ki két védő között, a labdához azonban nem fért hozzá, mert Molnár a tizenhatoson belül lerántotta. A játékvezető a szabálytalankodó védőt kiállította, a megítélt büntetőt pedig Vámosi magabiztosan értékesítette. A félidő utolsó percében tovább növelték az előnyüket a mieink. Sivák jobb oldalról beadott szöglete után a remek ütemben érkező Vámosi bólintott közelről a maglódi ketrecbe. Fordulás után a mezőnyben szépen futballozó vendégek mindent megpróbáltak a szépítésért, ám gólokat együttesünknek sikerült rúgnia. Dávid találatát ugyan les címén még érvénytelenítette a játékvezető, de Sivák 69. percben szerzett gólja végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. A mieink nem elégedtek meg ennyivel, a további rohamok újabb kövesdi találatokat eredményeztek. Varga a 73. percben, majd Haburcsák a 84. minutumban mattolta a Pest megyeiek védelmét, így gárdánk fölényes sikerrel mutatkozott be hazai pályán a tavaszi szezonban. Együttesünk továbbra is 4. helyen áll a táblázaton 34 ponttal. Bódi Krisztián Verés a bajnoktól Az NB II-es sakkbajnokság legutóbbi, 9. fordulójában a két fordulóval a bajnokság vége előtt már bajnoknak tekinthető Nyíregyházi Sakkiskola SE volt a Mezőkövesdi SE ellenfele. Sajnos az iskola-játéknak csapatunk is áldozatul esett, súlyos, 11 1 arányú vereséget szenvedett. Egy kis szerencsével, több önbizalommal, higgadtabb, pontosabb játékkal meg is duplázhattuk volna a pontok számát, de úgy látszik, ez nem a mi bajnokságunk. Csapatunk ezzel a körülöttünk bekövetkező furcsa eredményeknek is betudhatóan lecsúszott a kiesést jelentő 12. helyre. Remizett: Kelemen György és Hegedűs Rafael Az együttes legközelebb április 5-én ül kockás asztalhoz, a Kazincbarcika II. csapatát fogadja. Dr. T. B.

16 Jubilál a Városi Zeneiskola Dr. Gábos Judit zongoraművész adott nagysikerű koncertet a Városi Zeneiskolában február 26-án. Az előadó fellépésére a 45 éves a mezőkövesdi Zeneiskola elnevezésű ünnepi koncertsorozatban került sor. A művésznő mezőkövesdi előadása az intézmény jubileumi programsorozatának első állomása volt. Dr. Gábos Judit zenei pályafutása több mint három évtizedes múltra tekint vissza. Az Eszterházy Károly Főiskola ének-zenei tanszékvezetőjeként tevékenykedő művésznő több alkalommal koncertezett külföldön, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol szimfonikus zenekarral, valamint önálló szólóesteken egyaránt fellépett. Magyarországon Eger mellett elsősorban a fővárosban lép fel folyamatosan, de a vidéki meghívásoknak, így a mezőkövesdinek is örömmel tett, illetve tesz eleget. Azt tudni kell, hogy a 2009-es év rendkívül gazdag évfordulókban. A mai koncerten eljátszott műveknek is tulajdonképpen ez a jubileum adta meg az alapját. mondta dr. Gábos Judit zongoraművész-tanár. A zenei világ Händel halálának kétszázötven éves, Haydn halálának kétszáz éves, valamint Mendelssohn születésének kétszáz éves évfordulójáról emlékezik meg az idén. A Városi Zeneiskolában megrendezett egyórás koncerten összesen négy darabot adott elő a művész. Händel és Haydn mellett Brahms műveiből hallhatott ismert darabokat a zeneszerető közönség. A jubileumi programsorozat Heéger Júlia áriakoncertjével folytatódik április elején. A következő jelentős eseményre április 25-én kerül sor, amikor is jótékonysági gálával egybekötött bált fognak megrendezni a Közösségi Házban. A jeles eseményt követően a tervek szerint április végén a zeneiskolában dolgozó tanárok előadását hallgathatják majd meg a komolyzene rajongói, míg május első felében a Városi Zeneiskola egykori kiváló növendéke és tanára, a mezőkövesdi Varga Krisztina fog fellépni. A Miskolci Egyetemen tanító művész-tanár növendékeivel közösen ad majd koncertet. Bódi Krisztián Dr. Gábos Judit zongoraművész a hangversenyen Händel, Haydn és Brahms műveket adott elő BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK saját magunk és értékeink védelméért BETÖRÉS Gondoskodjon otthona alapvető biztonsági berendezéséről, válasszon jó minőségű ajtót, ablakot megfelelő minőségű zárral! Lehetőség szerint szereltessen be riasztót! Az értékeit ne hagyja szem előtt, lehetőség szerint zárja el! Nagyobb mennyiségű készpénzt ne otthon tartson! Amennyiben betörést észlel, azonnal értesítse a rendőrséget, ne nyúljon semmihez, ne menjen be a helyiségbe! TRÜKKÖS LOPÁS, CSALÁS Idegent ne engedjen a lakásba! (Családi ismeretségre való hivatkozás esetén se.) Ne hagyja, hogy nyitott otthonából, lakókörnyezetétől elcsalják! A telefonhívások valóságtartalmáról egyéb forrásból is igyekezzen meggyőződni! Pénzt semmi esetben ne váltson fel idegennek, házalónak! Minden személytől kérjen igazolványt, ha hatóság (rendőrség, önkormányzat) vagy közüzemi szolgáltatást (áram, víz gáz, telefon) végző cég alkalmazottjának mondja magát! Csak akkor engedje be, ha szükséges és (akár telefonon) megbizonyosodott valós kilétéről, szándékáról! Piacon kizárólag akkor vásároljon, ha látja az árut! Készpénzt soha ne adjon előre! Gyanús személytől kedvező ajánlat esetén se vásároljon! Pénztárcáját, értékeit testközelben, biztonságosan tárolja, ne hagyja szem előtt! Adományok gyűjtéséhez a rendőrség hozzájárulást nem ad, ne higgye el, ha erre hivatkoznak! Mozgó árusítást végezni (tűzifát, zöldséget, gyümölcsöt, ágyneműt, reklám ajándékokat árulni) csak önkormányzati engedéllyel lehetséges! Figyeljen saját és szomszédjai lakókörnyezetére, az idegen személyekre, gépjárművekre, azok rendszámát írja fel! Amennyiben gyanúsat észlel, hívja a rendőrséget! Csak ellenőrizhető helyen fogadjon el ,- Ft-os bankjegyet, és lehetőség szerint a nagyobb címleteken ellenőrizze a vízjel meglétét! (A bankjegy szélén lévő fehér sávban csak fény felé fordítva látható alak.) Kérjük, legyen egészségesen gyanakvó, körültekintő, értékei és személyes biztonsága védelmében Ön teheti a legtöbbet! Rendőrkapitányság Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd, Egri út 2. Tel.: 49/ , 112 Ez a kiadvány az Igazságügyi és Rendészeti MInisztérium támogatásávalés a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával készült.

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások:

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások: Tervezett program: 1530 Március idusára - Ünnepi mûsor Elõadják: A Bocskai István Általános Iskola és AMI 8.a osztályos tanulói Felkészítõ tanár: Váradiné Szabó Katalin Helyszín: Templomkert 1550 Koszorúzás

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-510; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben