Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám április Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság évi mûködésérôl. A vállalat a évben elfogadott, majd 2007-ben megújított stratégia következetes kivitelezésének eredményeként 14 százalékos növekedéssel 58,2 milliárd forint árbevételt és 24 százalékos bôvülés mellett 4 milliárd forint az EBITDA. Új gyártósorok a 28 ezresben 13. oldal Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal Mintegy 80 millióért két teljesen új gyártósort alakított ki a Jármû kft., amelyen a Hammnak úthengeralvázakat, a Sennebogennek pedig fülkeemelôt gyártanak. Megújult és gazdaságosabb lett a Schwarzmüller terepe is, a koronát pedig a festôüzem további korszerûsítése jelentette.

2 2 oldal 2 Holding Sikeres évet zárt PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság évi mûködésérôl. A vállalat a évben elfogadott, majd 2007-ben megújított stratégia következetes kivitelezésének eredményeként 14 százalékos növekedéssel 58,2 milliárd forint árbevételt és 24 százalékos bôvülés mellett 4 milliárd forint az EBITDA. A társaság tulajdonosai támogatásukról biztosították a hoszszú távú növekedési célkitûzése- ket, így a tavalyi év eredménye teljes egészében a társaságnál marad, osztalék kifizetésére nem kerül sor. Pintér István megbízatását az igazgatóságban a testület további öt évre meghosszabbította ben a Rába jelentôs sikereket ért el. A külsô gazdálkodási környezet kedvezôtlen hatásait (gyengülô dollár, emelkedô nyersanyag- és energiaárak) a Rába saját mûködési hatékonyságának javításával, a magasabb hozzáadott értékû termékek súlyának növelésével, valamint a vevôkkel kötött árfolyam-kompenzációs megállapodásokkal ellensúlyozta. A növekvô árbevétel és a szigorú költséggazdálkodás hatásaként a társaság mindhárom üzletága pozitív mûködési eredményt ért el a negyedik negyedévre és a csoportszintû EBITDA meghaladta a 4 milliárd forintos szintet. A tavalyi évben hosszú idô után elôször zárt pozitív eredménnyel mindhárom divízió. A évben elért eredmény az igazgatóság javaslatának megfelelôen teljes egészében eredménytartalékba kerül a vállalat pénzügyi stabilitásának növelésére és a hosszú távú stratégiához szükséges lépések finanszírozási bázisának erôsítésére. A társaság tulajdonosai további 5 évre igazgatósági taggá választották Pintér Istvánt, akit a közgyûlést követô igazgatósági ülés ismételten a vállalat elnökének választott. Pintér István pozíciójának megerôsítése jelzi a növekedési stratégia és a modernizációs elképzelések támogatását. A közgyûlés döntött az igazgatóság létszámának ötrôl hét fôre történô bôvítésérôl. Miközben újabb

3 3 oldal Holding 3 a Rába közgyûlése KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT IFRS-BESZÁMOLÓ MILLIÓ FT INDEX ÁRBEVÉTEL % EBITDA % ÜZEMI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY % SAJÁT TÔKE % MÉRLEGFÔÖSSZEG % 5 évre meghosszabbította Hrabovszki Róbert igazgatósági tagságát, új igazgatósági tagnak választotta Földvári Gábort és dr. Fintha- Nagy Ádámot. A Rába tulajdonosai a évben meghirdetett vezetôi részvényopciós program folytatása fedezetének megteremtésére saját részvények vásárlásáról döntöttek, amelynek végrehajtására az igazgatóság kapott meghatalmazást az alaptôke maximum 15 százalékát kitevô részvénymennyiség erejéig. A részvényesek megköszönték a felügyelôbizottsági tagságáról lemondott Horváth Lajos munkáját, és helyére a következô egy évre Lovas-Romváry Andrást választották meg. A Rába Nyrt. új igazgatósági és felügyelôbizottsági tagjainak rövid életrajza: IGAZGATÓSÁG Földvári Gábor A 48 éves üzemgazdász végzettségû szakember 1990 óta a Toshiba magyarországi finanszírozó cégének, a Technotrade Finance Kft.- nek az ügyvezetô igazgatója. Emellett az ingatlanfejlesztési területen mûködô Váci út 40 Kft. ügyvezetôje és igazgatósági tag a Real Hungary Zrt.-ben, amely Magyarország hatodik legnagyobb ingatlanfejlesztô cége. Több tôzsdei társaságban is tisztségviselô: tagja az Exbus Nyrt. igazgatóságának, valamint a Bookline.hu Nyrt. felügyelôbizottságának is. Több társadalmi tisztséget is betölt, így például az Országos Széchényi Könyvtár Corvina Alapítványa kuratóriumának elnöke. Oroszul beszél. Dr. Fintha-Nagy Ádám A 34 éves ügyvéd 1998-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tôl 2002-ig a Kittka és Társai Ügyvédi Irodában dolgozott decembere óta bejegyzett ügyvéd, ettôl az évtôl a Fintha- ALAN SPENCER KHALID ABDOL RAHMAN Nagy Ügyvédi Iroda irodavezetôje. Szakterülete a társasági jog, értékpapírjog, ingatlanjog és vállalatfelvásárlás. Korábban a Synergon Informatika Nyrt. felügyelôbizottságának elnöke volt, jelenleg az Exbus Nyrt. felügyelôbizottságának elnöke. Az elmúlt évek több jelentôs tôkepiaci tranzakciójában (pl. BÁT-, BÉT-felvásárlás, Exbus Nyrt., Synergon Informatika Nyrt.) ügyvédként vagy magánbefektetôként vett részt. Magánszemélyként a Budapesti Értéktôzsde Zrt. részvényese. FELÜGYELÔBIZOTTSÁG Lovas-Romváry András A 33 éves közgazdász és tôzsdei újságíró a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Szakán végzett ban tól 1998-ig a Világgazdaság címû napilap újságírója és pénzügyi rovatának szerkesztôje óta folyamatosan a NAPI Gazdaság Tôzsdék, Piacok rovatának munkatársa újságíróként, szerkesztôként, elemzô-szakíróként tôl 2006-ig a bookline.hu felügyelôbizottságának tagja. Szakterülete a vállalatfelvásárlások, a tôkepiac jogi szabályozásának kérdései. Angolul és franciául beszél. CÉGINFORMÁCIÓ Rába Jármûipari Holding Nyrt. A Rába nyrt. üzleti portfólióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó jármûipari üzletág alkotja: a futómû-, az alkatrész- és a jármûüzletág. A Rába erôsen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai az USA, az EU és a FÁK. A több mint 2600 fôt foglalkoztató vállalatcsoport éves értékesítése meghaladja a 230 milliót. A gyôri székhelyû Rába Jármûipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén jegyzik. Internetes kommunikáció a beszállítókkal Az Oracle termelésirányítási és pénzügyi rendszer upgrade-jének, azaz verzióváltásának-frissítésének újabb fázisa kezdôdött meg néhány hete. A részletekrôl Polgár Szilárd beszerzési és beszerzés-tervezési vezetô tájékoztatta lapunkat. A szakember elmondta: az új, május 15- ig bevezetendô isupplier modul tulajdonképpen egy internetes szállítói portál, ami webalapú kommunikációt tesz lehetôvé a beszállítókkal. A fejlesztéstôl szorosabb együttmûködések kialakulását várják. A számok ismeretében erre valóban szükség van. A Rába Futómû Kft. hozzávetôlegesen 100 különbözô típusú szerelt egységet, valamint körülbelül 700 alacsony komplettségû pótalkatrészt gyárt. Mindehhez mintegy 2000 vásárolt terméket és további bérmunkástételt szerez be, 170 beszállítótól. A 2008 évi produktív beszerzésekre a Futómû kft. a tervek alapján várhatóan 18 milliárd forintot fog költeni. A számok tükrében látható mondta Polgár Szilárd, hogy magas beszerzési értékrôl, rengeteg cikkszámról és viszonylag széles beszállítói körrôl beszélünk, tehát mindenképpen indokolt, hogy az internetes technológiákon alapuló rendszerrel támogassuk a munkánkat. A projekt tesztelési folyamatába három céget vontak be: egy alkatrész-, egy alapanyag- és egy bérmunkástétel-beszállítót. A rendszer legfontosabb funkciója a rendelésmenedzsment támogatása. A jelenleg mûködô rendszer szerint a rendelések az Oracle-ben történô beszerzôi jóváhagyást követôen faxon vagy en keresztül jutnak el a szállítókhoz, akik hasonló módon küldik a visszaigazolásaikat. Az új szisztéma szerint mindez internetes felületen történik majd, ami gyorsabb folyamatot, kevesebb manuális teendôt eredményez, és megkönnyíti, hogy koncentráltabban figyeljenek az ellátási problémákat okozó kivételekre. Az új modul lehetôséget ad arra is, hogy a Futómû kft. javítsa a tervezési folyamatait a beszállítói visszaigazolások online felhasználásával.

4 4 oldal 4 Vagyonkezelés Átköltöztették a nehézsüllyeszték E gy hónapos leállás után március vége óta újra üzemel a nehézsüllyeszték-javító gyártósor, de most már a Futómû-szerszámüzemben. A gépeket nem kis munkával az öntöde hidegüzemébôl költöztették át, és közben a berendezések felújítását és korszerûsítését is elvégezték. Ahogy arról már beszámoltunk, a korábban a Rába futómûüzletágához tartozó öntöde idén január elsejétôl vegyes vállalati formában mûködik tovább. A Busch-Rába Öntöde Kft. néven bejegyzett cég a BPW-csoport többségi tulajdonában van. E változás miatt az elmúlt hónapokban át kellett költöztetni az öntöde hidegüzemébôl a Futómû-szerszámüzembe a nehézsüllyesztékjavító gyártósort. Ez elsôsorban a Lasco II. kovácsgépen használt többtonnás mellsôtengely-szerszámokat tölti fel és javítja. A technológia révén egy szerszám élettartama többszörösére növelhetô, miután a folyamat hétszer-nyolcszor megismételhetô. Németh László beruházási stratégiai vezetô és Rokob Péter gyárfejlesztô a bonyolult költöztetési mûveletrôl elmondta, hogy a tervezés tavaly év végén kezdôdött. Az elsô lépések egyi-

5 5 oldal Vagyonkezelés 5 -javító gyártósort keként a szerszámüzemben helyet szabadítottak fel a süllyesztékjavító gyártósor számára: egy Cincinatti megmunkálóközpontot és lakatosmunkahelyeket telepítettek el. A cél az volt, hogy a lehetô legrövidebb idôre essen ki a sor. Ezt végül elérték, hiszen a leállás mindössze egy hónapig tartott, és március 31-ével határidôre megtörtént az átadás. A nehézségek áthidalására a megelôzô hetekben bizonyos szerszámfelújításokat elôre elvégeztek. Németh László hangsúlyozta: az új helyen európai színvonalú létesítményt sikerült létrehozni. Új, korszerû elszívóberendezést építettek be, valamint modernizálták a tíztonnás darut, hogy alkalmas legyen a feladatra. A Weld Mold-eljárás amerikai licenctulajdonosának egyik képviselôje ittjártakor dicsérte a gyártósor kialakításának színvonalát. A beruházásnál olyan mûszaki megoldást alkalmaztak, aminek révén nem kellett feltörni, kimarkolni és újra elkészíteni az alapot, ami jelentôs költség- és idômegtakarítást eredményezett. A fejlesztés a számítások szerint három, három és fél év alatt térül meg.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. BLAZOVICS IMRE A hôkezelôteam AHOL A GYORSASÁG ÉS A PARTNERSÉG A FÔ ERÉNY A teameket bemutató sorozatunk következô állomásán a Futómû es csarnokának hôkezelô csapatához érkezünk. Az idegenvezetô pedig Blazovics Imre teamvezetô: A mi szakmánk, a hôkezelés, nagyon szép, de nehezen tanulható szakma. Nehezen tanulható, mert sajnos hosszú ideje megszûnt a hôkezelôszakmunkás-képzés, így a szakma csak a régi szakemberek tapasztalatának, gyakorlatban megszerzett tudásának átadásával tanulható. Ezért nálunk a betanulási idô, amire egy dolgozónk önállóan képes feladatainak ellátására, hónapokban, sôt, években mérhetô. A jövônk és fejlôdésünk legnagyobb kihívása, miként tudjuk megoldani a jelentôs problémát okozó szakemberhiányt. A hôkezelést nem véletlenül illetik különleges folyamat megjelöléssel, mert a létrejött termék megfelelôségét közvetlenül és gazdaságosan igazolni nem lehet. Tehát csak egy nagyobb darabszámú széria teljes elkészülte után tudunk arról megbizonyosodni, hogy amit csináltunk, az megfelelô vagy sem. Ez a vizsgálat is a termék roncsolásos vizsgálatával történik. A futómûalkatrészek nagyon jelentôs hányada és a szóló alkatrészek nagy része is megfordul a hôkezelôben. A megmunkálási, forgácsolási folyamatok közben kerülnek hozzánk hôkezelésre, hogy megkapják azokat a szilárdsági tulajdonságokat, amelyek által képesek megfelelni a funkcionális igényeknek. Itt bármilyen nem megfelelôség nagyon sokba kerülhet, mert az alkatrész törése, idô elôtti kopása a felhasználónál jelentkezik. Kapcsolatrendszerünk is nagyon szerteágazó: az alkatrészmenedzser területérôl szinte minden team s a külsô beszállítók egy része is beszállítónk, de egyben vevônk is. Ilyen értelemben is nagyon fontos a munkánk, annak megszervezése, hogy a társteamek termelési üteméhez úgy tudjunk illeszkedni, hogy ez semmilyen fennakadást ne okozzon, és összességében teljesüljenek céljaink. Ettôl változatos, izgalmas az élet nálunk. BURÁNY ZOLTÁN

7 7 oldal Futómû Kft. 7 A berendezéseink azonban sajnos öregek, így állandó karbantartással, folyamatos fejlesztésekkel próbáljuk megtartani azt állapotot, amellyel elôrehaladott koruk ellenére is képesek a kívánt színvonalat produkálni. Folynak az univezális Aichelin karbantartási munkái, várhatóan május végére üzembe is tudjuk állítani a berendezést ez pedig jelentôsen segít majd feladataink ellátásában. S most arról, hogy mit is csinálunk: munkánk fontos része a betétedzés, amit nagyon széles tartományban 0,1 és 2,5 mm-es kéregvastagsággal és nagyon változatos termékpalettával végzünk. Megfordul nálunk az 500 milliméter átmérôjû tányérkeréktôl egészen a néhány milliméter vastag alátétlemezig a futómûalkatrészek igen jelentôs része. Az indukciós edzést jellemzôen a tengelyszerû alkatrészeken végezzük. Az induktív hevítéssel és edzéssel elért kéregvastagság 1-tôl 10 milliméteres határok között mozog; természetesen a technológiai utasításokon elôírtaknak megfelelôen. Munkánkhoz tartozik a védôgázas nemesítés is az Aichelin többcélú kamrás kemencén. Jellemzôen kötôelemekrôl van szó. A nikotrálást kopó alkatrészeken végezzük, az acélverés, zömítés, egyengetés mint kiegészítô mûveletek tartoznak hozzánk. LAVIZER TIBOR KIRÁLY GÁBOR DÉNES LÁSZLÓ Most fejeztük be az 5S mintaterület kialakítását. Jó volt részese lenni és látni azt a lelkesedést, amivel a kollégák szinte újjávarázsolták az egyik indukciós edzôberendezésünket. Az 5S-et szeretnénk folytatni, felhasználva a dolgozói tréning adta lehetôségeket. A legfontosabbat hagytam a végére: a munkatársakat. A szerteágazó feladatokat 28 munkatársam valósítja meg, három mûszakban, folytonos munkarendben dolgoznak, ami jelentôs megterhelés számukra. Össze kell hangolni ugyanis a családdal, a magánélettel a munkaidôt, amirôl mindannyian tudjuk, hogy így nem könnyû. Ráadásul a gázüzemû berendezések veszélyes környezet, állandó és folyamatos összpontosítást igényelnek, tévedni nem szabad. Hétvégeken és ünnepeken a munkavégzésnél elengedhetetlen a problémák gyors, kreatív és önálló megoldása. Ebben a team dolgozói azt gondolom megteszik a magukét. A vállalatnál mûködô ösztönzô rendszer a havi mutatószámok teljesülése esetén teszi lehetôvé az ösztönzô bér kifizetését. Az elmúlt 18 hónapban (két alkalom kivételével) minden hónapban sikerült a kitûzött célokat elérnünk. Azt gondolom, ez nem kis eredmény és erre a team minden dolgozója büszke lehet. A JÖVÔ Kiemelt feladatként kell kezelni az energiafelhasználás, a környezetvédelem és minôség kérdéseit. Fontos, hogy minden dolgozónk ismerje céljainkat, ezzel azonosuljon, és aktív, tevékeny résztvevôje legyen a munkának.

8 8 oldal 8 Futómû Kft. SCHNEIDER ISTVÁN, OROSS LAJOS, FRANK GYÖRGY, VARGA BEÁTA, KOVÁCS KRISZTIÁN, WUKITSEVITS PÉTER ÉS KOZMA BALÁZS. Egyengetôasztalok és levegôszökés fókuszban A szokásos Kaizen-Blitz tevékenység következô állomásaként a kovácsüzem hôkezelôteamjének egyengetô munkahelyét vizsgálta a Fókusz nevet viselô, a Kaizen 24 keretében összeállt csapat. A Varga Beáta, Wukitsevits Péter, Oross Lajos, Kozma Balázs, Schneider István, Frank György és Kovács Krisztián nevével fémjelzett Fókusz Team 7 ötletet valósított meg az egyhetes munka alatt és 8-at hagyott házi feladatnak, melyekkel az elsô héten 14,3 milliós megtakarításra tettek javaslatot. A házi feladatként megvalósításra maradt ötletek jobbára logisztikai, tárolási megoldásokra és az energiaveszteségek csökkentésére vonatkoztak, de a célul kitûzött munkakörnyezetvizsgálat és az egyengetés munkafolyamat elemzésével kapcsolatban is maradtak nyitott teendôk. Javasolták például, hogy az egyengetô nyomófejeket színkóddal lássák el, így azokat nem csak a szerszámba ütött rajzszám alapján lehetne azonosítani. Mint indokolják, a keresés sok idôt vesz el és az sem biztos, hogy az egyengetett tengely mellett a megfelelô nyomófej található. Hozzátették azt is: a mintegy 50 nyomófej jelölését házon belül is megoldhatja a team. A praktikusságot szolgálná a kéziszerszámokat tároló konzol, mivel ezeket a kezelô ma az általa alkalmasnak talált helyre teszi, s nincs külön tároló. A megoldás természetesen nemcsak az idôveszteséget csökkentené, de növelné a dolgozó komfortérzetét is. Ugyanez a helyzet az egyengetôelemekkel is: rendezett tárolásukhoz még 2 nagy teherbírású polcra van szükség a munkahelyek közelében, amit a 28 ezres csarnokból lehetne áttelepíteni. A veszteségvadászat legnagyobb eredményét az egyengetôasztalok típusváltáskor szükséges átszerelési idejének csökkentésében látja a team. A jelenleg alkalmazott megoldáshoz képes 75%-os megtakarítási lehetôséget vázoltak fel az elôre felszerelt asztalok megvalósításával. A javaslattal a négy gépre jelenleg érvényes heti 16 órás átállási idô 4 órára redukálható, mely éves szinten milliós nagyságrendû megtakarítást eredményezhet. Az ergonómia növelését támogatja az a javaslat is, mely szerint a jelenleg alkalmazott, 8 kg súlyú, párhuzamosság- ellenôrzô készülékre alkalmazzák a szerszámüzemmel egyeztetett súlycsökkentési megoldást, mellyel 2 3 kg közöttire csökkenthetô az eszköz súlya. Figyelemre méltó a Fókusz Team javaslata az egyengetô munkahelyek elhelyezését illetôen is. Ezek ma egy vonalban vannak, s a gyártás különbözô fázisaiban szereplô kalodák keverednek egymással. Mindez gátolja a targoncák haladását, így sok idôveszteséget okoz. A fejlesztési javaslat szerint halszálkás rendszerben kellene elhelyezni a kalodákat, hogy az anyagmozgatók útja szabaddá váljon a gyártósoron. A legoptimálisabb munkahelyi kialakítás megtervezéséhez természetesen további adatgyûjtésre, munkafolyamat-elemzésre, mérésre és kalkulációra van szükség. Örök Kaizen-téma a levegôés az olajfolyás okozta veszteségek kiküszöbölése, megszüntetése. Az egyengetôasztalok levegôrendszerében igen sok a szivárgás, nagy problémát jelent a tömítetlenség, és az, hogy a csatlakozóaljzatok gépenként különbözôek. A csatlakozóhelyek kialakítása és a szivárgás megszüntetése százezres ráfordítással a Kaizen-team gazdaságossági számítása szerint éves szinten 1,7 milliós veszteségtôl kímélné meg a gyárat, nem beszélve a javítások alatt el nem végezhetô tengelyegyengetésekbôl adódó termelési érték kiesésérôl. Ötletláda-jutalom a húszéves jubileumon Szalai István, a tányérkerék-kúpkerék team NC-esztergályosának ötlete: PV 800-as eszterga módosítása tengelycsonknagyolásnál, a megtakarítás: forint. Augusztusban lesz húsz éve, hogy a kúpkerékteamhez kerültem, korábban dolgoztam már a Rábánál, de akkor fiatal voltam, s úgy gondoltam, inkább kipróbálom magam máshol is. Visszatértem tehát és nagyon jól érzem magam. Ötletládás pályázattal egyszer már próbálkoztam, akkor nem nyertem, most viszont igen. Nem elsôsorban a beváltható ajándék motivált, de azért örülök annak, hogy valami olyat vihetek haza, amit más is lát. Nálunk a csapatban mivel a termelési folyamat elejét képviseljük sokkal ritkábbak az ötletládás és minôségpontos gyôzelmek, éppen ezért örülök, hogy most sikerült nyernem.

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Új technológia a féltengelygyártásban A futómûvek nyomatékátviteli rendszerének egyik legjobban igénybe vett alkatrésze a féltengely. A tengelyek bordázatának gyártástechnológiája az évtizedek során nem sokat változott. A megmunkálás meghatározó gépe a ZRM9 típ. bordahengerlô gép. Ezt a képlékeny hidegalakítási eljárást 1970 óta alkalmazzuk a különbözô nagy sorozatban gyártott bordázat kialakításánál. Az eljárás során két külsô központ körül forgó görgô, az anyag-szálelrendezés megbontása nélkül alakítja ki a bordaárkot végén a 718. típ. futómûvek gyártási költségcsökkentésére egy VAVE projektet indítottunk. Ekkor megvizsgáltuk több futómûtétellel együtt, hogy lehet-e a féltengely elôállítási költségeit csökkenteni. Felmerült a gondolat, hogy a bordázatot mángorlással állítsuk elô. A mûvelet elvileg elvégezhetô volt a kúpkerékgyártó sori Marand bordamángorló gépen. Ez az eljárás szintén képlékeny hidegalakítással állítja elô a bordázatot. Ahhoz, hogy a gondolatból megvalósult fejlesztés legyen, részletes elemzésre volt szükség. Elôször gazdasági oldalról néztük a kérdést. Szembe kellett állítani a Ft görgô pár árat a mángorlóléc Ft beszerzési árával. Figyelembe vettük a szerszámokkal gyártható féltengelyek mennyiségét. A jelenleg használt görgôpárral 100 db féltengely bordázata készíthetô el, míg a mángorlólécekkel várhatóan db. A mángorlás technológiai ideje negyede a görgôzésének. A mángorlógépet kisebb mértékben át kellett alakítani és új mángorlóléceket kellett beszerezni. A számok azt mutatták, hogy érdemes komolyan foglalkozni a témá- SCHEILY ZOLTÁN val, mivel a mángorlás 221 Ft db megtakarítást eredményez féltengelyenként, így a ráfordítás egy éven belül megtérül. A megmunkálási eljárásnak egyik további jelentôs vonzata, hogy a bordázat geometriai pontossága jelentôsen javul, így a jelenlegi tûréselôírások szigoríthatók, ezzel a kapcsolódó alkatrészek holtjátéka csökken, az élettartamuk növekszik. A mángorláshoz egy geometriai változtatásra is szükség volt a féltengelyen. A konstrukcióval közösen a bordázat végén lévô vállat egy nagy rádiuszú beszúrással egybefuttatva alakítottuk ki. A geometriai módosítás miatt a féltengelyeket fárasztó vizsgálatnak kellett alávetni. A vizsgálathoz meglévô mángorlóléccel készítettünk tesztdarabokat. Elvégeztük a fárasztó vizsgálatokat és az eredmények igazolták elképzeléseinket, a féltengelyek az új kialakítással is teljesítik az elôírt követelményeket. A vizsgálatok alapján megrendeltük a mángorlóléceket. Az eljárás bevezetését hátráltatta, hogy a korábbi spanyol beszállító visszamondta a lécek legyártására tett ajánlatát, új beszállítót kellett keresni. Beszerzôink találtak is, az Ex-Cell-O GmbH-t, akik a rendelést korrektül teljesítették. A mángorlás bevezetését a féltengelygyártásban az tette lehetôvé, hogy a Marand bordamángorló gépet az elmúlt években modernizáltuk és a kúpkerékgyártás mellett még van szabad kapacitása. A mángorlás a féltengelyek gyártásában egy meglévô technológia kiterjesztését jelenti, melynek hatása évi 2 m Ft megtakarítást és minôségjavulást eredményez. NÉMETH ISTVÁN

10 10 oldal 10 Futómû Kft. KOCSIS SÁNDOR, NÁDAS PÉTER, HOFBAUER ÉVA ÉS KONDÁS ANDRÁS. Sikeres minôségirányítási rendszeraudit a Futómû Kft.-nél A hogy azt már megszokhattuk, az év elsô negyedévében, idén március között, ismételten éves felülvizsgálati auditon kellett bizonyítanunk, hogy minôségügyi rendszerünknél és mûködésünknél az ISO TS szabványkövetelményeknek való megfelelés továbbra is fennáll. Az ABI-Vincotte Hungary Kft. tanúsító cég két auditora, Kondás András és Nádas Péter magas szintû szakmai igényességgel, a cég folyamattérképén definiált folyamatokat mintavételezéssel vizsgálva kerestek evidenciákat az ISO TS minôségügyi szabvány követelményei szerinti mûködésre. Az idei felügyeleti auditot annyiban tekinthetjük sajátosnak, vagy mondhatjuk azt is, hogy különlegesnek, hogy auditoraink is vizsgáztak. Ugyanis az ISO TS auditori státus fenntartására idôszakosan az auditoroknak is egy megfigyelô, szakmai megnevezéssel witness auditor mellett kell végezniük munkájukat. Így a tanúsító audit nemcsak számunkra adott visszajelzést a szabvány szerinti mûködésrôl és mûködésünk hatékonyságáról, hanem úgynevezett witness auditként az egyhetes munka végén az auditáló személyek is bizonyítványt kaptak munkájukról. Az auditorok ismét deklarálták, hogy ôk a vevô szemével néznek, azaz folyamataink hatásosságát és hatékonyságát, a teljesítménymutatóinkat a vevôre gyakorolt hatás alapján értékelik. A két ember négy auditornapja elegendô hosszú idô volt ahhoz, hogy a folyamattérképünknek megfelelôen mindegyik folyamatból (terméklétrehozás, támogató és menedzsmentfolyamatok) legalább néhány mintát vegyenek, a folyamatok mûködésével kapcsolatos tényeket begyûjtsék és ez alapján az érintett folyamatot minôsítsék. A folyamat során az auditban részt vevô rábás kollégák együttmûködôen, a valóság tényszerû feltárásával segítették a munkát. Önmagában az audit folyamata és az audit során feltárt észrevételek (eltérések) a cég számára egy fontos bemenet a mûködés javításához és hatékonyabbá tételéhez. A feltárt eltérések kijavítására az auditorok 90 napos határidôt állapítottak meg, mely a nem megfelelések jellegébôl adódóan elegendô idônek bizonyul, a visszaellenôrzésre május végén kerül sor, az érintett területek a javító munkát már elkezdték. A Futómû Kft. mint eddig is, a jövôben is fontos és objektív bemenetnek tekinti a tanúsító és felügyeleti auditok észrevételeit, melyet saját jól felfogott érdekében fejlesztésként a rendszerébe beépít. A folyamatos fejlesztés elvét és jelszavát figyelembe véve, azaz hogy minden állapotban van fejlesztési lehetôség, az auditorok jövôbeni észrevételei és a feltárt fejlesztési lehetôségekként megjelölt területek fontos bemenetei lesznek a cég fejlôdésének. A záróértekezleten Kondás András vezetô auditor sikeresnek minôsítette az audit kimenetelét. Általános vélemény volt, hogy a kiépített rendszereink jók, esetenként külön megdicsértek rendszerelemeket, adatbázisokat, viszont a végrehajtásban nem vagyunk mindenütt azonos módon következetesek. A feltárt eltérésekre összeállított intézkedési terv a megállapított nem megfelelôségeken kívül természetesen a fejlesztési javaslatokra is kitér, hiszen a tanúsított státus fenntartásán kívül ezek a cég jó mûködését és profitabilitását is segítik. Az eltérések az auditorok megítélése szerint is korrigálhatóak a megadott határidôre, így a szükséges visszaellenôrzéseket követôen a megtett intézkedések alapján nincs akadálya a tanúsított státusunk meghosszabbítására.

11 11 oldal Futómû Kft. 11 Ötletelônyben a kovácsteam A negyedév végén ismételten kiértékelésre került ötletláda-tevékenység, illetve az elôzô év utolsó negyedévére meghirdetett ötletverseny eredménye. A John Deere a világ elsô számú mezôgazdasági gépgyártója. Ez évi, keletközép-európai benchmarking útjuk állomásaként április 24-én több mint 30 fôs, fôként gyártási, operációs vezetôkbôl álló delegációval érkeztek a Rába Futómû Kft.-hez. A beszállítóknál tett látogatásokkal az amerikai gyártó célja technológiai és üzemszervezési ismeretek és tapasztalatok szerzése, cseréje, megvitatása, illetve esetleges új partnerek és beszállítók azonosítása. Az évenként megrendezett találkozó elsôdleges célja, hogy lehetôvé tegye a világ eltérô pontjain (USA, Kanada, Mexikó, Németország, Kína, India) dolgozó John Deere-vezetôk személyes találkozását, valamint eszmeés tapasztalatcseréjét. A népes küldöttségnek dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató egyórás prezentáció keretében mutatta be a Rába tevékenységét, melyben kitért a több mint egy évtizedes múltra visszatekintô John Deere Rába üzleti kapcsolat legfontosabb mérföldköveire is. Úgy tûnik, a tavalyi évben sikerült fellendíteni dolgozóink ötletelési kedvét, megfordult a korábbi évekre jellemzô negatív trend, azaz a beadott ötletek számának folyamatos csökkenése. A 2007-ben beadott javaslatok száma minimális növekedést mutatott a megelôzô évhez képest, míg a 2008 elsô negyedéves eredményei 50%-os növekedést mutatnak az elôzô évhez képest. Változás mutatkozott az ötletadók összetételében is, míg korábban inkább az improduktív állományból és az alkatrészüzemhez kapcsolódóan került ki az ötletadók többsége, ben a kovácsüzemi dolgozók is bekapcsolódtak a programba. Olyannyira, hogy mind az éves ötletek számát tekintve, mind a 2008 elsô negyedévében a kovácsüzemhez, azon belül is a kovácsteamhez köthetô a legtöbb beadott javaslat. Az elôzô év utolsó negyedévében meghirdetett ötletverseny elsôdleges célja a kezdeményezôkedv és a csapatban való gondolkodás elôsegítése volt, melynek idôpontja nem véletlenül egybeesett az 5S mintaterületek kialakításának kezdetével. Bár egy-egy ötlet keresztülvitele az értékeléstôl a megvalósításig még mindig hónapokba telhet, melybôl sokan helytelenül azt a következtetést vonják le, hogy nem érdemes ilyen irányban próbálkozni, szeretnénk kihangsúlyozni, hogy egyetlen használható ötletet sem hagyunk elveszni, minden értékelhetô javaslat rögzítésre kerül és a rendelkezésre álló erôforrások szerint ütemesen történik megvalósításuk bevezetésük. Az 5S kapcsán megjelentek a gyakorlatunkban a fóliázott sárga kártyák, amelyek feladata, hogy egy észlelt nem megfelelés ne merüljön feledésbe. Ez a figyelmeztetô eszköz az ötletek esetén is alkalmazható (azok minôsítése és elfogadása után), hiszen folyamatosan szembesít a még el nem végzett feladattal. Tanuljuk meg értékelni a sárga kártyákkal feldíszített területeket, hiszen ez egyértelmû jele, hogy a területnek gondos gazdái vannak! HOFBAUER ÉVA A John Deere Manufacturing vezetôi küldöttségének látogatása A prezentációt üzemlátogatás követte, ahol a legújabb beruházások mellett a vendégek a John Deere számára szállított futómûvek szerelési, tesztelési folyamataival is megismerkedhettek. A látogatást kötetlen beszélgetés zárta le. A John Deere Rába együttmûködés 1997-ben kezdôdött, amikor a Rába kifejlesztette gumihevederes futómûvét. A Futómû Kft. azóta is kizárólagos beszállítója a legnagyobb, 9030T típusú 530 LE-s Deere traktorok hajtott futómûveinek. A kapcsolat sikerességét jól mutatja, hogy a társaságok között 2007 novemberétôl érvényes, újabb 5 évre szóló hosszú távú megállapodás jött létre és a 2008-as évre rekordárbevétel prognosztizálható.

12 12 oldal 12 Alkatrészgyártó Kft. Bombardier-nek szállít üléseket Mór A MÁV elsô és másodosztályú vasúti személykocsijaihoz gyárt üléseket a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyára. A jelentôs megrendelésrôl Lakatos Ferenc gyártómérnök tájékoztatta magazinunkat. Társaságunkat a Bombardier kereste fel, hogy a MÁV tulajdonában lévô lengyel gyártmányú vasúti kocsik felújításához szeretne új, korszerû vasúti üléseket gyártatni. A megkeresés elsô osztályú egyes és kettes, valamint másodosztályú kettes ülésekrôl szólt. A korábbiakhoz képest egészen új konstrukcióról van szó, mivel az ülések nem hagyományos csôvázas elven készülnek. Az ülés lemezbôl készült önhordó üléskagyló. A lemezkagyló le van festve, a színeket a Bombardier a MÁV igényei szerint rendelte. Az ülôlap és a támla lágyhabból készül, majd a nemzetközi vasúti követelményeknek megfelelô szövettel van bevonva. A karfákat keményebb, úgynevezett integrálhabból készítjük magyarázta Lakatos Ferenc. A gyártómérnök elmondta, ez a kivitel lehetôvé tette, hogy játszani tudtak a méretekkel, mert nem kellett kalkulálniuk a csôátmérôvel, csak a lemezvastagsággal. Az új ülésnek nagy elônye a vandálállóság is, ami fontos szempont volt az üléskonstrukció kialakításánál. Elôny az is, hogy egy lemezbôl készül a kagyló, s a tûzállósági szempontok is jelentôsen javultak. Mindezt úgy, hogy az ülés- és karfahabok, illetve a szövet is égésgátoltak tudtuk meg Lakatos Ferenctôl. A móri gyárban ez évben ebbôl az üléscsaládból 60 garnitúrát, azaz 4 ezer ülést gyártanak. Ez a team a gyár bevételének több mint a felét termeli A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárának szereldéje három évvel ezelôtt indult három munkatárssal. A megnövekedett vevôi igényekhez igazodva azonban ma már tíz dolgozóval közel 400-féle termékbôl állítja elô a szerelt egységeket a megrendelôk igényei szerint. A szerelés során 80 százalékban saját gyártású, 20 százalékban kereskedelmi beszerzésû tételeket építenek be a gyártás alatt lévô egységekbe. A team a gyár bevételének több mint a felét termeli. Vadász Ferenc termelési vezetô elmondta magazinunknak, a szerelde fejlôdése látható az árbevételen, s mert a szerelt egységeknek van a legjobb ára, így a csapat nagy értéket állít elô mûködésével. A sárvári szereldések a legnagyobb megrendelônek, a NAFnak gyártanak szerelt egységeket kapcsolóhengereket, rugóerôtárolókat, fékhengereket, bolygótartókat, kisebb részlegük a Rába Futómû Kft.-nek gyárt légkamrákat. A bolygótartóból mintegy 2 ezer darabot szerelnek havonta Sárváron. Mutatja, hogy a NAF meg van elégedve a minôséggel, az elôre jelzett megrendelés felett közel egymilliárd forinttal nagyobb megrendelést adott a cégnek ez évre. Azért, hogy ezt a lépést tudjuk követni, a Rába Holdingtól kértünk segítséget, s a támogatást gépbeszerzésre megkaptuk. Egy Okuma megmunkálóközponttal és két Puma nagyesztergával fejlôdtünk, hogy a nagy mennyiségû bolygóházat le tudja gyártani a gyár. Így részünkrôl nincs akadálya a NAF kiszolgálásának tudtuk meg Vadász Ferenctôl. A termelési vezetô megemlítette, hogy európai és világjelenségként Sárvárnak is gondot jelent az öntödék kapacitásának beszûkülése. Nem tudják a megrendelôket, így a sárvári gyárat megfelelô számú alkatrészekkel ellátni. Németországból, a NAF beszállítójától kapjuk a bolygóházakat. Most egy új osztrák beszállítóval sikerült felvenni a kapcsola- tot, ezzel várhatóan meg tudjuk oldani a problémát. A NAF meg van elégedve az általunk gyártott termékekkel, kiemelt vevô, mindent elkövetünk, hogy ki tudjuk szolgálni mondta végül Vadász Ferenc. Szép nyugdíjaséveket! A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában nagyon kevés dolgozó mondhatja el magáról, hogy vállalatunknál kezdte pályafutását, és innen is sikerül nyugállományba vonulnia. Németh Miklósné menedzserasszisztens április 30-án töltötte utolsó munkanapját cégünknél, közel 39 év után búcsúzik. Pályafutását 1969-ben kezdte, az egykori Ikarus pusztavámi telephelyén. Érettségi után felvételt nyert a gyárba, titkárnôként kezdte pályafutását. Az állandó szervezeti változások, cégfolyamatok Márta néni pozícióját nem befolyásolták ben sikeres szoftverüzemeltetôi vizsgát tett, 2000 novemberében ügyintézôi titkár tanfolyamot végzett, 2002-ben pedig rendszerinformatikus képesítést szerzett. Fôbb feladatai közé tartozott a menedzsment által meghatározott feladatok ellátása, lényegében nélkülözhetetlenné vált a cégnél. A kollégák nevében mondhatom, hogy sok szeretettel emlékezünk majd az együtt töltött évekre. Noha én személy szerint csupán egy évet dolgoztam együtt Vele, egy rendkívül precíz, szorgalmas és megbízható hölgyet ismertem meg benne. Nagyon jó egészséget és pihenést, boldog és hosszú nyugdíjaséveket kívánunk Márta néninek! HUBIK EDIT

13 13 oldal Jármû Kft. 13 Új gyártósorok a 28 ezresben M integy 80 millióért két teljesen új gyártósort alakított ki a Jármû kft., amelyen a Hammnak úthengeralvázakat, a Sennebogennek pedig fülkeemelôt gyártanak. Megújult és gazdaságosabb lett a Schwarzmüller terepe is, a koronát pedig a festôüzem további korszerûsítése jelentette. Már mûködnek az új hegesztôgépek, szolgálatban állnak a daruk az új beruházásban készült sorokon. Három vevônek gyárt a Rába a 28 ezres csarnoknak ezen a területén: a Schwarzmüller mellett belépett a megrendelôi körbe a német Hamm és a Sennebogen is. Takács László gyártásfejlesztési vezetô elmondta: a Hammgyártósor üzembe helyezése csaknem 39 millió forintos költséggel valósult meg, ehhez még hozzá kell számolni mintegy 8 millió forint értékben a kapcsolódó készülékek, például az összeállító és a forgatókészülékek miatti kiadásokat. Csak néhányat emelünk ki Hamm-gyártósor munkába állított berendezései közül: társaságunk vásárolt 7 darab hegesztôgépet, három nagyfrekvenciás csiszológépet, 8,3 millióért konzolos emelôket, új hegesztôparavánokat, asztalokat s további 2,5 millióért egy gravírozóberendezést, ami kiváltja a kézi alkatrészjelölést. Úgy itt, mint a szom- szédos Sennebogen-soron, új fényvédô paravánokkal kerítették le a munkahelyeket, ami nemcsak esztétikusabb a fémelválasztóknál, de az átjárást is megkönnyíti. A Hamm-beruházás keretében alakították át a festômûhelyt is, ez természetesen a többi megrendelônek készült alkatrész és a fülkeemelô végállomása is. A festôüzemben egyébként önmagában 14 milliós beruházást hajtottunk végre, a legnagyobb anyagi tételt a kétkomponensû keverô jelenti, amelynek igen nagy elônye, hogy gazdaságosabban, maradék nélkül adagolja a festéket. Ezenkívül kialakíttattunk egy új tisztító munkahelyet a C festôkamránál, új festôkocsikat gyártottunk le és új szórópisztolyok beszerzésére is sor került. Érzékeltetésképpen: csak a Hamm-projektben és a kapcsolódó festôüzem kialakításában 20 cég vett részt, míg a Sennebogensor kialakításában 12. Itt, a Hamm-munkahelyek szomszédságában már komplettebb berendezést, fülkeemelôket gyártunk. Egy 23,3 milliós beruházást hajtottunk végre, a legnagyobb tételt itt is a konzolos emelôk telepítése jelentette, de szükség volt ugyanúgy csiszolókra, valamint többek között hegesztôgépekre, fényvédô paravánokra, asztalokra, hogy az évi 500 fülkeemelô a legkorszerûbb körülmények között készüljön el és úgy kerülhessen a festôüzembe. A készülékek összköltsége itt 9 millió forintot tesz ki. S ha már lúd, legyen kövér: átlátható, átjárható gyártósort kapott a Schwarzmüllernek készülô alkatrészek elôállítása is, erre azért is volt szükség, mert az eddigi egyféle nyeregtálca helyett idén már kettôt gyártunk, s az új logisztikai és más beruházások a gazdaságosságot is szolgálják. Rába midibuszalváz: új start Ú j karosszáló készíti a jövôben a Rába midibuszalvázak felépítményeit. A típusjel is változott: az S 91-es S betûje a startot szimbolizálja. Az elsô mintajármûvet már bemutatták. A Rába Jármû Kft. az utóbbi években több mint kettôszáz midibuszalvázat gyártott, amelyekre a budapesti Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft. tervezett és készített felépítményt. Az E 91 típusjelû jármûvek mintegy felét a rigai közlekedési vállalat vásárolta meg, de sok került belôlük Norvégiába és Görögországba is. Tavaly lényeges változás következett be ebben a folyamatban, miután a karosszálást végzô társaságnál az a tulajdonosi döntés született, hogy felfüggesztik a termelôtevékenységet. Torma János, a Jármû kft. ügyvezetô igazgatója lapunknak elmondta, így válaszút elé kerültek: határozniuk kellett arról, hogy vagy felhagynak midibuszalváz-gyártással, vagy új karosszálót keresnek. Az utóbbi variáció mellett döntöttünk, több szempontot mérlegelve. A buszalvázgyártás a kft. számára fontos, meghatározó, még akkor is, ha az elmúlt idôszakban ez az árbevétel és értékesítés felôl nézve nem látszott. Úgy ítéljük meg, hogy mûszakikonstrukciós szempontból jóval több van a termékben. Már megalkotásakor számos olyan, többek között az utasok kényelmét szolgáló újdonságot tartalmazott, amelyet a hatósági szabályozás most ér utol fogalmazott. A Rába Jármû Kft. az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft. helyére partnereket keresett és talált a régi-új projekthez: a felépítmény terveit a Molitus Kft. készítette, míg a kivitelezés a Webasto Hungária Kft. feladata. A mintajármû már elkészült. A típusjel az S 91-es lett, nem véletlenül: a 91-es szám az E 91-eshez hasonló mûszaki tartalomra utal, az S betû pedig a remények szerint a startot, az újrakezdést szimbolizálja. Jelenleg a típusbizonyítvány megszerzésének folyamata zajlik. Az S 91-est az április végi tököli buszparádén már be is mutatták a közönségnek. A szakmai érdeklôdés nagy volt iránta. A görög és a norvég partner is ott látta elôször, és elismeréssel nyilatkozott róla. Az ügyvezetô igazgató hangsúlyozta: mûszaki fejlesztés révén az alváz 26 milliméterrel alacsonyabb lett. Elektronikus rendszere az alvázzal integrált, ma legkorszerûbbnek számító CAN-rendszer. A hajtást továbbra is Mercedes-motor biztosítja, az automata sebességváltó pedig Allison. A felépítmény rozsdamentes acélból és mûanyagból, míg az alváz korróziónak kitett részei ugyancsak rozsdamentes acélból készültek. A jármûben 19 ülô és 23 álló utas fér el. A fogyatékkal élôket mechanikus rámpa segíti, valamint az, hogy a padlószint tetszôlegesen állítható. A buszban modern utastájékoztató rendszer és légkondicionálás is szolgálja az utazók kényelmét. Mindenki büszke lehet erre a termékre, aki dolgozott rajta. Egy fontos feladat persze még hátravan: minél több S 91-et elhelyezni a piacon tette hozzá Torma János.

14 14 oldal 14 HR A Leg-díj nem változtat Egy olyan nagy múltú vállalatnak, mint a Rába, számos hagyománya és szokása alakult ki a hosszú évek során. Ezek némelyike intézményesített, némelyike a dolgozói csoportokon belül ápolta és ápolja ma is a vállalati értékeket. Az intézményesített hagyományra nagyon jó példa a Rába-bál, hiszen ezen az eseményen a legtöbb rábás együtt van jelen. Ebben a piaci versenyre fókuszált ágazatban is léteznek olyan vállalati és emberi értékek, melyek a közösséghez való tartozás élményét erôsítik. Még egy ilyen régmúlttal rendelkezô vállalatnak is szüksége van új hagyományokra, melyek a múltból táplálkoznak, a dolgozókra építenek és a jövôt erôsítik. Ezzel a céllal született meg a Rába Leg Díj, hogy erkölcsi elismerésben részesítsük és ünnepeljük azokat a dolgozókat, akik leginkább hozzájárulnak a Rába üzleti sikereihez. Az idei díjazottak közül három kollégát mutatunk be. FUTÓMÛ RÁBA MUSZTÁNG DÍJ: A RÁBA VEZETÉSE TAVALY ALAPÍ- TOTTA EZT A DÍJAT, CÉLJA TÖB- BEK KÖZÖTT AZ VOLT, HOGY ER- KÖLCSILEG JUTALMAZZA AZON RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNYEKET, AMELYEK NAGYMÉRTÉKBEN JÁ- RULTAK HOZZÁ A VÁLLALATI CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ, EREDMÉ- NYEINEK GYARAPÍTÁSÁHOZ. A DÍJAT IDÉN EGY FUTÓMÛVES TEAMVEZETÔNEK ÍTÉLTE ODA EGYBEHANGZÓAN A MENEDZS- MENT. A KITÜNTETETT RÁCZ IMRE, A TÁNYÉR- ÉS KÚPKERÉK- TEAM VEZETÔJE. RÁCZ IMRE Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? Papíron szeptember elsején kezdtem dolgozni a Rábánál, de ekkor még utolsó éves fôiskolás voltam. A Rába ekkor kereste a felsôfokú végzettségûeket a minôségbiztosítási szervezetébe s így akadtunk össze. Egyéves munkaszerzôdés után, ban kezdtem el ténylegesen dolgozni a Rábánál. Voltak vannak-e példaképei? Konkrét egyszemélyi példaképem nincs és nem is volt. Kollégáim s ebben felettes és beosztott egyaránt szerepel, barátaim és ismerôseim egyes jellemzôit, tulajdonságait, reakcióit, készségeit szoktam magamban figyelni. Ezekbôl áll össze az az egyveleg, amit példaképnek tekintek. Ezek az értékek nem mindig rendezôdnek tiszta logika alapján, nagyon sokszor érzelmek és megérzések alapján sorolódnak. Munkájával nagymértékben járult hozzá a vállalati célok eléréséhez, eredményeinek gyarapításához így jellemezték önt. Milyen célok voltak ezek? Az elmúlt év közepén elindult egy folyamat, amit mi, teamvezetôk gyorsításnak neveztünk. Elsôsorban a munkafegyelem megerôsítésén dolgoztunk, melyet mint alapkövetelmény -t tekintettünk. Célunk volt a munkafegyelem növekedésébôl fakadó elônyök minél jobb kihasználása, a produktív dolgozók aktivizálása, minél nagyobb mértékû bevonása a hatékonyság növelésébe, a pozitív hozzáállás kialakítása. És ehhez kapcsolódott néhány más, a mûködésünket javító tevékenység. A folyamat egy szakaszát az alkatrészteam-vezetôi körben egyébként most zártuk le, de csak azért, hogy utat adjunk a következô lépésnek. A díj elnyerését mivel indokolja? A díj talán jobban járt volna a gyorsításban részt vevô teamvezetôi körnek. Esetleg azért esett rám a választás, mivel nagy szerepet vállaltam a gyorsítási tevékenység koordinálásában, szervezésében. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja hozzáállását a mindennapi munkához? A díj komoly erkölcsi elismerést, megnyugtatást ad az eddigi munkámmal kapcsolatban. Persze egyúttal elkötelezetté is tesz, s rögtön átköltenék ide egy divatos szlogent: ami eddig újdonság volt, az ezentúl követelmény. Amiért esetleg a díjat kaptam, az mostantól alapkövetelmény számomra. És lépnem kell tovább Tartozik-e, s ha igen, kinek, köszönettel? Természetesen. Egy ekkora szervezetnél, mint a Rába, senki nem képes egyedül, egy személyben komolyabb változásokat elérni. Nagyon sok segítség, támogatás és kezdeményezôkészség kellett elsôsorban teamvezetô kollégáimtól, sokat segítettek a saját teamemben való építô jellegû ütközések, és persze az a szabad kéz, amit felülrôl kaptam. ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT. A DÍJAZOTT NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRULT A MÓRI GYÁR ES FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉHEZ, AMELYET MI SEM MUTAT JOBBAN, MINT A 30 SZÁZALÉK FELETTI TER- MELÉSNÖVEKEDÉS. A LEGJOBBAN TELJESÍTÔ VEZETÔ 2007-BEN KO- VÁCS JÁNOS TERMELÉSVEZETÔ VOLT. KOVÁCS JÁNOS Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? május 7-én, a katonai fôiskola után kerültem a móri gyárba. Voltak vannak-e példaképei? Ha most személy szerint kellene említenem valakit, akkor azt mondanám, hogy nem, nem volt példaképem. A régi szakiktól azonban nagyon sokat tanultam fiatalként. Az emberekkel való kapcsolattartást; azt, hogy az adott helyzetben miként lehet megszólítani a kollégát, mind tôlük lestem el. Régen, amíg sokkal kisebb volt a móri gyár, a kapcsolatok is szinte családiasak voltak. Nem volt akkora rohanás, volt idônk egymásra. Persze a világ is megváltozott azóta, de attól még ragaszkodnunk kell a jó értelemben vett kollegialitáshoz. A 30 százalék feletti termelésnövekedésnek mi volt a titka? Az, hogy a munkatársakat dolgoztatva kell dolgozni hagyni. Hiszem, hogy nyugodt légkörben, úgy, hogy az embereket hagyjuk a maguk módszereivel, de persze a hatékonysághoz szükséges szabályok között dolgozni, sikert lehet elérni. A harminc százalék nem kicsi szám, ilyen kiugró eredményt bizonyosan nem is lehet minden évben elérni, ezért büszkék lehetünk rá. A díj elnyerését mivel indokolja magának? Ugyanezzel: biztosan számít mind a hatszáz munkatársamnak, hogy nyugodt körülmények között dolgozhatnak, s ebben rám mindig számíthatnak. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja hozzáállását a mindennapi munkához? A díj nem változtatott semmiben, valószínûleg azért, mert egyébként is maximalista vagyok. De azt is vallom, hogy ha a maximumot követelem meg valakitôl, akkor ezt magammal kell kezdeni. Ha én jó példát mutatok, akkor talán az ôt is ösztönzi arra, hogy utolérjen vagy akár le is körözzön. Tartozik-e, s ha igen, kinek, köszönettel? A munkatársaimnak: a varrónôktôl a hegesztôkig, akik nélkül nem lehetett volna ezt az eredményt produkálni. FUTÓMÛ NÉMETH ISTVÁNNAK AZ ÜZLET- FEJLESZTÉSSEL KARÖLTVE MEGHATÁ- ROZÓ SZEREPE VAN AZ ÚJMUNKÁK MEGSZERZÉSÉBEN, AMELY KÖZÉP- ÉS STRATÉGIAI TÁVON A CÉG PROFITA- BILITÁSÁT MEGHATÁROZZA. A VE- ZETÉSI STÍLUSA A FOLYAMATOS FEJ- LÔDÉS SEGÍTÔJE. SZAKMAI ÉS EMBE- RI IGÉNYESSÉGE MÉRCE MINDEN KOLLÉGA SZÁMÁRA. A CÉG ÉLETÉ- BEN BEKÖVETKEZETT HATÉKONY- SÁGI JAVULÁST OKOZÓ PARADIG- MAVÁLTÁS EGYIK FÔ KÉPVISELÔJE. NÉMETH ISTVÁN

15 15 oldal HR 15 meg, de megerôsít Mikor kezdte a pályáját a Rábánál? 1973-ban, a Nehézipari Mûszaki Egyetem gépészmérnöki szakának elvégzése után, de már ezt megelôzôen, 1968-tól tanulmányi szerzôdéses viszonyban voltam a Rábával. Voltak vannak-e példaképei? Igen, voltak is vannak is. Példaképre szüksége van az embernek gyerekkorától kezdve. Az évek múlásával a példaképek száma növekszik, de a példaképnek már csak egy-egy tulajdonsága marad meg követendô példának. A vezetési stílusa a folyamatos fejlôdés segítôje így jellemezték önt. A vezetési stílust meg lehet tanulni; s ha igen, hol és hogyan? A felsôfokú iskolákban tanítanak vezetéselméletet, és nyilván azért, mert valamilyen szinten a vezetési módszerek oktathatók. Megismerhetôk alapvetô vezetési stílusokmódszerek. Amikor az ember fiatalon bekerül egy munkahelyre, akkor átéli vezetôinek módszereit és véleményezi azokat. Az ember szelektál anélkül, hogy arra gondolna, hogy egyszer majd vezetô lesz: ezt én is így csinálnám, ezt pedig másként. Az elmúlt évtizedben több olyan tanfolyamon vettem részt, ahol a vezetôket képezték, tanították az eredményesember-centrikus vezetési módszerekre. A legfontosabb a vezetô saját egyénisége, mivel ez határozza meg alapvetôen a vezetési stílusát. Az alkalmazott módszerek csak technikai eszközök a kitûzött célok elérésében. A díj elnyerését mivel indokolja? 2007-ben de már a korábbi években is a vállalat célkitûzéseinek megvalósításához a technológiai szervezet jelentôs mértékben tudott hozzájárulni. Mûszaki fejlesztésekkel az elmúlt évben 145 ezer óra gyártásiidô-csökkenést értünk el csökkenô selejtszázalék mellett. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a feladatot 83-mal kisebb létszámmal tudjuk ellátni. Ennek különösen nagy jelentôsége van a mai szakemberhiányos idôkben. Új üzleteket sikerült kötni a Meritor EU-val tengelytest, a Scaniával tányérkúpkerékszett, a Meritor Volvóval kiegyenlítômûházak gyártására. Ezen üzletek sikeres árajánlatához járultunk hozzá a technológiai elôtervekkel. Az alkatrészek gyártása a kezdeti minták elfogadása után már szeriálisan folyik. A díj mennyiben változtatja meg már ha megváltoztatja hozzáállását a mindennapi munkához? A díj nem változtat a mindennapos munkán, de üzenet volt a gyár Fejlesztô foglalkozások Gyôrladaméron 2007 októberében a Mosoly Alapítvány támogatási megkeresésére a Rába Nyrt. vezetôsége úgy döntött, hogy forintnyi anyagi támogatást nyújt egy gyôrladaméri fejlesztôközpont létrehozásához. A központ felépült és mindenki nagy örömére sikeresen mûködik. A Mosoly Alapítvány több mint egy évtizedes jótékonysági és segítô tevékenysége elismerésre méltó. Az alapítványt 1996-ban hozták létre azzal a céllal, hogy tudásuk eredménye szolgálja a nálunk kevésbé szerencséseket is: krónikusan beteg, fogyatékos, illetve nem megfelelô szociális, egészségügyi és oktatási feltételek közt élô gyermekeket, akiknek segítségre van szükségük. Jóllehet betegségeik különbözôek, problémáik azonban az alapítvány számára egyediek és különlegesen fontosak, éppen ezért nem tesznek különbséget egy súlyos, daganatos beteg és egy epilepsziás vagy egy állami gondoskodás alatt álló gyermek problémája között. A Mosoly Alapítvány azokért a gyerekekért jött létre, akiknek ritkán lehet részük a gyönyörû ajándékban, a mosolyban. Melyben az öröm, a boldogság, a szeretet és a biztonság jólesô érzése összegzôdik. A gyôrladaméri fejlesztôközpont sok kisgyermek számára könnyítheti meg az iskolai tanulást és az élet mindennapjait. Az új foglalkoztatóban elôször egy mûvészetterápiás és fejlesztô foglalkozást indítottak el, a környéken élô hipermotil, figyelem- és részképesség-zavaros, illetve emellett különféle betegségekkel élô gyerekek számára. Az itt aktívan segítô pedagógusok sokoldalúan tudják fejleszteni a rászoruló gyerekeket, akikbôl sajnos évrôl évre egyre több van, és mivel sokan közülük a tanulási, magatartási problémák mellett nehéz körülmények között nevelkednek, szüleik nem tudják megfizetni felzárkóztatásukat. Így biztosítható egy komplex program, amely egymásra épülô fejlesztések sorozatából áll. Az idegrendszer fejlôdését, az agyféltekék harmonikus mûködését elômozdító okosító torna segíti a feladattudat, figyelemösszpontosítás kialakulását, különbözô részképességek észlelés, emlékezet, képzelet fejlesztését, emellett nagyfokú egyensúlyérzék-fejlesztést eredményez. A fejlesztôpedagógus foglalkozásai során a gyerekek a különbözô figyelemfejlesztô, téri tájékozódást elôsegítô, nyelvi játékok segítségével könnyed módon gyarapíthatják tudásukat, miközben örömmel játszanak és szinte észre sem veszik, hogy figyelniük, koncentrálniuk kell. Az ezeket a foglalkozásokat kiegészítô jóga egyszerû testgyakorlatokkal, légzésszabályozással, figyelem-összpontosítással segíti elô az idegrendszer érését, fejlôdését. A jóga mély relaxációt eredményez, mely feloldja az elmét akadályozó blokkokat, így az egyre hatékonyabban kezd el mûködni. Mindez kiegészül Kokas Klára zeneterápiás módszerével. A zenére és képzômûvészetre épülô gyakorlatok segítenek ugyanis a gyerekeknek érzéseik felszabadításában, szabadabb kifejezésében, valamint a komolyzenén keresztül igazi örömforrást, felemelô pillanatokat jelentenek számukra. A Rába lehetôségeihez mérten igyekszik segíteni minden olyan törekvést, mely jótékonysági, illetve kiemelt oktatási és tudományos tevékenységet támogat. A társaság támogatási politikája fôként a szociálisan hátrányos helyzetû és vagy beteg embereken segítô törekvések, alapítványok munkáját kívánja támogatni, éppezért döntött a 2007-es évben a Mosoly Alapítvány támogatása mellett. Természetesen tudni kell, hogy a Rába sem mentesül a helyi adófizetési kötelezettségek alól, mely kötelezettséget társaságunk át is utalta az érintett helyi önkormányzatoknak (Gyôr, Mór, Sárvár). Ha ezt a nem kis öszszeget, 2007-ben csoportszinten összesen 604 millió forintot vállalatainknak nem kellene adó formájában befizetni, akkor mi is a bôkezûbben adományozó cégek sorába tartoznánk. Így azonban azt mondhatjuk, hogy mi nemcsak támogatást adunk, hanem adó formájában a helyi önkormányzatoknak is kifizetjük ezt a rendkívül nagy öszszeget, s innentôl kezdve már rájuk van bízva, hogy mire költik ezt: infrastrukturális vagy jótékony célokra, beruházásokra, fejlesztésekre. Természetesen a jövôben is igyekszünk lehetôségeink szerint támogatni minden arra érdemes törekvést. Azt gondolom, a segítô szándék sem belôlünk, sem munkatársainkból nem hiányzik. Mi sem szebb példája ennek, mint a nemrég véget ért önálló és önkéntes dolgozói kezdeményezés az országosan bevonásra kerülô pénzérmék gyûjtésére és jótékony célú felajánlására. A Rába menedzsmentje nevében ezúton is ôszinte elismerésünket fejezzük ki e szép gesztusért minden dolgozónknak nyilatkozta Balog Béla pénzügyi vezérigazgató-helyettes. GULYÁS KRISZTINA mûszaki dolgozóinak. Konstruktôrök, technológusok fejezték ki örömüket, mivel úgy érzik, hogy a díjon keresztül a vállalat vezetése elismerésben részesítette a területen dolgozók munkáját, illetve ennek a munkának az eredményességét. Az elismerés minden kétséget kizárólag pozitív hatással van a vállalat mérnökeinek munkájára és mindannyiunk számára újabb lendületet ad az újabb feladatok megoldására. Tartozik-e, s ha igen, kinek, köszönettel? Igen. Elsôsorban azoknak a közvetlen technológus és konstruktôr kollégáknak, akik partnerek a folyamatos fejlesztésben. Nélkülözhetetlen volt a jó együttmûködés a társszervekkel és köszönöm a futómûgyár vezetésének, hogy munkánkat elismerték és a díjra érdemesnek értékelték. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: GULYÁS KRISZTINA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR A Rába és Gyôr megemlékezett a tragikus bombázásról A Rába Jármûipari Holding Nyrt. a nádorvárosi temetôben, a gyôri önkormányzat a Révfaluban felállított emlékmûnél emlékezett idén a várost és a gyárat hatvannégy évvel korábban ért légitámadásra abban a reményben, hogy ilyen tragikus eseményre soha többé nem kerül sor. A cég az utóbbi helyen is képviseltette magát. A bombázásról a többség legfeljebb elbeszélésbôl, hallomásból tud, ugyan nem kevesen vannak még olyanok, akik át- és túlélték az iszonyú napot. Érdemes felidézni az akkor történteket. A történészek kutatásai alapján az amerikai 15. hadászati légi hadsereg 567 nehézbombázója 228 kísérôvadász biztosítása mellett magyarországi és szerbiai célpontok rombolására kapott parancsot. Az Olaszországból felszálló kötelékbe tartozó B17-esek húsvétvasárnap után négy nappal, április 13-án, csütörtökön tíz perccel dél elôtt kezdték el bombázni a vagon- és gépgyár repülôgyártó csarnokait és üzemi repülôterét. A támadás három hullámban érkezett. A bombák zöme a vagongyárra, a Darányi rakpartra, a repülôtérre, a Budai útra és környékére hullott, de a bombaesô nem kímélte Pataháza és Révfalu munkásházait sem. A támadás célja, a vagongyár megbénítása sikerült, hiszen a közvetlen honvédségi rendelések nyolcvan százalékát érintette. Találat érte a repülôgyár üzemeit, raktárát, az autógyárat, a híd- és edénygyárat, az acélöntödét és a vagonüzemeket. A Gyôr fölé vezényelt 163 amerikai nehézbombázó 386 tonna bombát dobott a városra. A vagongyárban a repülôgéposztály raktárcsarnokának óvóhelyére menekült 80 emberbôl négy-öt maradt csak életben. A vagonés famegmunkáló óvóhelyen 29-en haltak meg. Az autómûhely alatti óvóhelyet elárasztotta a megsérült csövekbôl kiáramló víz, ott ember fulladt meg a romok között. A kutatások szerint a gyár területén 214-en haltak meg, 40-en eltûntek, 158-an megsebesültek. A városban 532 halálos áldozata volt a bombázásnak, a kórházban 1132 sebesültet láttak el. Az áldozatok elsô csoportját április 15-én több ezer gyászoló részvételével temették el a nádorvárosi temetôben, ahol a következô két napban is folytatódtak a szertartások. A bombázás után azonnal megindultak a mentési munkálatok, megkezdôdött a romeltakarítás, amelyhez Budapestrôl, Sopronból és Pápáról is érkezett segítség. A hatóságok megkezdték a kibombázott családok elhelyezését, élelmezését, segélyezését. Nyár elejéig közel 5 millió pengôt fordítottak kártalanításra és segélyezésre. Jubilánsok 15 év NAGY FERENC minôsített hegesztô, Rába Jármû Kft. CSÓKA SÁNDOR gyártóeszközkarbantartás, csoportvezetô, Rába Alkatrész Kft. TALLÉR JÓZSEF hôkezelô, Rába Futómû Kft. BÁLINT MIHÁLY mechanikai felületkikészítô, Rába Futómû Kft. 25 év KOVÁCS ZOLTÁN mágneses repedésvizsgáló, Rába Futómû Kft. 30 év LUKÁCSNÉ KOCSÓ MÁRIA logisztikai elôadó, Rába Jármû Kft. FAHRNER ISTVÁNNÉ gazdasági ügyintézô, Rába Alkatrész Kft. 35 év VIGLIDÁN ZOLTÁN lakatos, Rába Jármû Kft. 40 év EREDICS GYÖRGY raktárvezetô, Rába Alkatrész Kft. HORVÁTH SÁNDOR NC-forgácsoló, Rába Alkatrész Kft. Rábás nyugdíjasok móri gyárlátogatása A Rába Nyugdíjas Egyesület tagjai április 10-én a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában vettek részt üzemlátogatáson. Kellemes utazás után megérkeztünk a gyárba, ahol Rigó József termelési vezetô fogadta klubunk tagjait. Ezután Peidl Csilla marketingmunkatárs remek prezentáció keretében mutatta be a vállalatot. Az üzemlátogatás nagyon érdekes volt, Rigó József úr végig szakszerûen kísérte a vendégeket, s szívesen válaszolt a felmerült kérdésekre. A látogatás során érdeklôdve figyeltük a munkafolyamatokat, s büszkén viseltük közben az ajándékba kapott rábás sapkát. Nagy érdeklôdéssel néztük a modern robotokkal, új gépsorokkal dolgozókat. Az üzemlátogatás során a sok fiatal munkaerô láttán mi, nyugdíjasok úgy gondoltuk, jó kezekben van a Rába jövôje. Kellemes érzésekkel búcsúztunk a móri gyártól. Németh Miklósné titkárnônek külön köszönet a házias vendéglátás megszervezéséért. Ebéd után a Bakony déli részén található nevezetességeket barangoltuk be. Jól sikerült nap volt, amely a Rába nyrt. jótékony támogatásának köszönhetô. Köszönjük szépen! Továbbra is sok szeretettel várunk új rábás nyugdíjasokat klubunkba (Gyôr, Liszt Ferenc u. 20.). TÖRÖK IBOLYA KLUBTAG

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana.

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana. ció a gyakorlatban GRANA A Műszaki M MűanyaggyM anyaggyártó Kft Régi Veszprémi utca 4. H-9028 Telefon: 96/ 511 700 Telefax: 96/ 440 976 E-mail: info@grana.hu ció a gyakorlatban / GRAG RANA bemutatása GRANA

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A MEGVÁLASZTÁSA ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL Beszámolómat, hasonlóképpen elődömhöz, a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok köré építettem föl. E struktúrába

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal?

A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal? Ígéretes jövő A Ratipur Kft. poliuretán-feldolgozással foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel az anyaggal? Rajnai Attila: Szinte véletlenül történt, amikor a poliuretánnal megismerkedtem. Egy Opel

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél I. előadás Budapest - 2016.11.08 Berg System Kft minőségpolitikája: Berg System Kft sokat tesz a környezet védelemért, hogy csökkentsük

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László Vasúti Erősáramú konferencia Siófok 2015.11.18. Horváth László Az EIR célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2. számú melléklet FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2005. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben