SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, szám 700 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, 2008. 3. szám 700 Ft"

Átírás

1 SIKERTÖRTÉNET 51. évfolyam, szám 700 Ft

2

3 TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Horváth Péter Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Csapodi Csaba, Dr. Csapody Miklós, Dr. Cseh Béla, Dr. Ginsztler János, Dr. Kovács Árpád, Dr. Kováts Balázs, Dr. Lôw Miklós, Dr. Michelberger Pál, Dr. Pakucs János, Dr. Pécsi Mária, Sipos László Kiadja: TECHNIKA Alapítvány A szerkesztôség címe: 1027 Budapest II., Fô u. 68. Telefon: , Fax: Felelôs kiadó: Dr. Pungor Ernô Nyomda: Innovaprint Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. ker. Budapest, Orczy tér 1. Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõknél, en: faxon: További információ: 06 80/ Vidéken a postáknál és a kézbesítôknél. Külföldi elôfizetés: hírlap-elôfizetési irodában (HELIR) Budapest VIII. Orczy tér 1. levélcím: HELIR 1900 Budapest. Fax: Elôfizethetô továbbá közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a TECHNIKA Alapítvány OKHB-Rt pénzforgalmi jelzôszámra. Külföldieknek elôfizethetô: Technika Alapítvány Kereskedelmi Bank Rt., Handelsbank AG., Commercialbank, 1051 Budapest, Arany J. u. 24.s BIC/Swift code: OKHBHUHB Hirdetéseket felvesz: TECHNIKA szerkesztôség. Tel.: Terjesztés: Tel.: Fax: A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA Pályázat Magyar Termék Nagydíjra 2 Jedlik Ányos-díjasok, Technológia transzfer modell 2 Több támogatás energetikai korszerûsítésre 3 Indul a Netrekész Kft. 3 Nestlé: kevesebb víz, kevesebb CO 2 3 MTA: a Darwini evolúciós elmélet védelmében 4 Szakkiállítás-kvartett 4 GAZDASÁG Nehéz közterhek 6 INNOVÁCIÓ Díjazottaink a Magyarregula kiállításon 7 KROHNE UFM 3030 ultrahangos átfolyásmérõ 8 Új pályázati rendszer 9 EIT-székhely Magyarországon? 9 GÉPIPAR A Bausch-mentalitás 10 Robotok programozását segítõ szoftver 12 Új nagyfrekvenciás félvezetõ generátorcsalád 14 CNC-gigászok 15 FLUIDTECHNIKA Hiba-oknyomozás 16 Pontos, vezérelhetõ 18 Kis és nagy mennyiséghez 20 A Metal Work újdonságai 22 ProMinent Magyarország Kft. 24 BIZTONSÁGTECHNIKA Vandálbiztos kamerák 25 CAD/CAM/CAE Korai elemzéssel 26 ELEKTRONIKA DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora 29 INFORMATIKA DS8000 Vácról 30 Web AUTÓTECHNIKA A jövõ autója 32 Google hibridautó 33 Cisco zöld busz 33 ÉPÍTÉSZET A Ruukki nálunk 34 KÖRNYEZET Vigyázat, szmog! 35 Kreatív pályázat 36 ATOMENERGIA Biztonság növelés 37 ÛRKUTATÁS Mûholdas idõjárás-kutatás az OMSZ-nél 38 Erõsödõ magyar ûripar 39 Csúcsforgalom az ûrben 39

4 TECHNIKA KRÓNIKA Pályázat Magyar Termék Nagydíjra A hazai és a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedõ minõségû, környezetkímélõ eljárással gyártott termékekkel és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal 13 témakörben lehet részt venni a 11. Magyar Termék Nagydíj Pályázaton (MTNP). A benyújtási határidõ május 23., az ünnepélyes eredményhirdetés pedig szeptember 3-án a Parlamentben lesz jelentette be Kiss Károlyné, az Industorg Magyar Termék Nagydíj Pályázat Rendszer ügyvivõje a kiírók tanácsának február 28-ai sajtótájékoztatóján. Az MTNP-n az elmúlt évtizedben 437 pályázat kapott különbözõ díjakat, és 142-en viselik a nagydíjas termék címet. A tapasztalatok szerint a versengõk 40 százaléka fogyasztói kiszerelésekben kínált élelmiszeripari cikkekkel, illetve építõipari, épületgépészeti termékekkel pályázott. Idén a többéves átlagot is meghaladó, 45 százalékos arányt értek el az élelmiszeripari pályázatok, miközben a magyar gazdaságban 10 százalékos részt kitevõ építõipari termékek 15 százalékot képviseltek. A pályázat rendszer önálló témacsoportját alkotják az orvosi eszközök és mûszerek, illetve a segítséggel élõk számára kifejlesztett segédeszközök. A Hungexpo Zrt. különdíjként kiállítási lehetõséget ajánl fel a díjnyertes termékek gyártóinak. Mivel a kiírók a díjazott termékeket a magyar gazdaság nagyköveteinek tekintik, ellenõrzéseket végeznek az elmúlt 2-3 év díjnyertes termékeinek körében, megerõsítve, vagy kritizálva az elnyert cím használatát. (békés) Jedlik Ányos-díjasok, 2008 Március 13-án a Magyar Szabadalmi Hivatalban (MSZH) Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke átadta a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenységet, valamint iparjogvédelmi munkásságot elismerõ, 11. alkalommal kiírt Jedlik Ányos-díjakat. Idén az alábbiak részesültek az elismerésben: Antalffy-Zsíros András okleveles villamosmérnök, jogász, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda munkatársa, aki iparjogvédelmi ügyfél-képviseleti tevékenységében jogi képzettségét is hasznosította, és magas színvonalú munkásságával számos innovatív sikerhez járult hozzá; Gönczi Csaba okleveles vegyészmérnök, mûszaki doktor, a Sanofi- Aventis Csoport keretében mûködõ Chinoin Zrt. Szintetikus Fejlesztési Laboratóriumának a UNITECH 2008 címmel felsõoktatási transzfer fórumot tartott március 11- én a BME technológia transzfer vállalkozásaként ismert INNOTECH Kft. azzal a céllal, hogy elõsegítse a felsõoktatási intézmények kutatás-hasznosítási és technológia transzfer tevékenységét. Érdekes elõadás taglalta például a szellemi termékek hasznosítására létrehozott hazai spin-off vállalkozások tõkeszegény mûködésébõl fakadó nehézségeket. Az innovációs vezetõje, 55 olyan szabadalomban, illetve szabadalmi bejelentésben való sikeres feltalálói részvételéért, amely találmányok többsége a gyakorlatban is megvalósult; Kéri György okleveles vegyész, a Semmelweis Egyetem biológiaprofesszora, a Vichem Chemie Kutató kft. ügyvezetõ igazgatója, aki 20 magyar és 42 külföldi szabadalomban, illetve szabadalmi bejelentésben feltalálóként szerepelt; Kürtös József okleveles építõmérnök, vízépítõ szakmérnök, az MSZH szabadalmi fõosztályvezetõje, három évtizedes meghatározó iparjogvédelmi tevékenységéért; Várhelyi Olivér jogász, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztályának holding szellemi vagyonkezelõ társaságok megalapításának a lehetõsége mellett a konferencián több sikeres technológia transzfer modellt is bemutattak. Ezek sorából az élre kívánkozik Mátyus Lászlónak, a Debreceni Egyetem Technológia Transzfer Intézete (TTI) igazgatójának az elõadása, aki beszámolt arról, hogy termékeket, szolgáltatásokat, szabadalmakat, valamint munkahelyeket eredményezett az innová- a vezetõje, aki az uniós csatlakozás óta a magyar érdekek hatékony képviselõjeként vesz részt a közösségi jogalkotásban. Honoris Causa Jedlik Ányos-díjat kapott Hajtó Ödön okleveles mérnök, mûszaki doktor, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke és Meskó Attila Állami Díjas geofizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára. B. S. Technológia transzfer modell ciós kultúra elterjesztésére 2006-ban létrehozott TTI. A régióban a közötti idõszakban 1,7 milliárd forintos állami, illetve 1 milliárd forintot elérõ saját forrásból gazdálkodó TTI sokat tesz a technológiai transzfer kultúrájának az elterjesztéséért. Az Intézet segítette az innovatív projektek szabadalmi bejegyzését, és 20 szabadalomból jelenleg egy sikeres nemzetközi értékesítés tárgyalásait folytatja. (békés) /3

5 KRÓNIKA TECHNIKA Több támogatás energetikai korszerûsítésre A tavalyinál kétszer többel, már 1,6 milliárd forinttal támogatja a költségvetés a lakósság energiahatékonysági beruházásait - adta közre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Erre azért van szükség, mert a magyarországi lakások 80 százaléka energetikailag elavult, részben télen az utcát fûtik s általában igen korszerûtlen energiahordozók vannak divatban, különösen a városi lakóépületek szigetelése igen gyenge. A megemelt pályázati pénzek mellett még 16 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitel is rendelkezésre áll. Az idén a pályázati rendszert öt pályázatra bontották, hogy az energetikailag hatékonyabb korszerûsítések magasabb támogatásban részesülhessenek. Így nyílászáró cserére maximum 264 ezer forint, fûtéskorszerûsítésre 400 Indul a Netrekész Kft. A október 16-án piaci és kormányzati együttmûködéssel, több mint fél milliárd forint értékben életre hívott Netrekész program az internethasználattal szemben felmerülõ negatív attitûdöket és az érdektelenséget kívánja kezelni. A program keretében a Tavaly a Nestlé-csoport gyárai a CO 2 kibocsátásukat 16 százalékkal, míg összes vízkivételüket 28 százalékkal csökkentették a tíz évvel ezelõttihez képest. A társadalom és a környezet iránt felelõs mûködés jegyében végrehajtott 100 millió forint értékû fejlesztéseknek köszönhetõen a Nestlé piaci szereplõk adományaiból származó minden egyes piaci forint mellé a GKM egy másik forintot tesz a közös cél, az internethasználat terjedésének legfõbb gátja, a motivációhiány leküzdése érdekében. A kormányzati forintokat a civil szféra pályázattal nyerhette el, míg Nestlé: kevesebb víz, kevesebb CO 2 ezer forint, utólagos szigetelésre ugyancsak 400 ezer forint, komplex energiatakarékossági beruházásra 720 ezer forint és végül megújuló energia felhasználásra 1 millió forint pályázható lakásonként. a Netrekész Közhasznú Kft-t támogató piaci szereplõk közös kampányba kezdenek a program égisze alatt. A Netrekész program kormányzati forrásaira a hazai civil szervezetek mintegy 150 pályázatot adtak be. A pályázatok elbírálása jelenleg zajlik. magyarországi gyáraiban is jelentõs eredményeket értek el a vízmegtakarítás, a hulladékgazdálkodás és az energiatakarékosság terén. Például Szerencsen és Diósgyõrben a tonnánkénti termeléshez 20 százalékkal kevesebb vizet használtak fel a Nestlé üzemek az esõvíz összegyûjtésével, a csatornarendszer korszerûsítésével. Itt megszervezték a szelektív hulladékgyûjtést is, miközben arról is gondoskodtak, hogy kevesebb hulladék keletkezzen. Hasonló eredmények születtek a Nestlé büki és kékkuti gyáraiban is. Úthálózat fejlesztés Tíz építési projekt közbeszerzési eljárása kezdõdik meg idén márciusban a Közlekedés Operatív Program (KözOP) keretében. Az érintett nyolc fõút 14 szakaszán még a nyáron megindulhatnak a burkolaterõsítési és fejlesztési munkálatok, a négy sávra bõvítés, de elkészül több városi elkerülõ szakasz is. A most startoló projekteknek köszönhetõen számos településnek bõvülnek a közlekedési lehetõségei, javul a forgalmi helyzete. A KözOP összesen több mint 1700 milliárd forintja jelentõs részben a gyorsforgalmi úthálózat és a fõúthálózat fejlesztésére fordítható, e forrás teszi lehetõvé a nyáron induló, összesen 64 km-t érintõ munkálatokat is. A fejlesztések kapcsán jelennek meg a év elsõ közbeszerzési kiírásai a KözOP keretében, a továbbiak az egyes projektek elõkészítettségének függvényében folyamatosan várhatóak. A projekteket elõkészítõ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. még márciusban kiírja a pályázatokat, majd lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat. Ezt követi az építési folyamat szakmai nyomon követése, a beruházói feladatok teljesítése, egészen az útszakaszok forgalomba helyezéséig. A NIF Zrt. gondoskodik arról is, hogy az uniós támogatással megvalósuló beruházásokról és a kivitelezés ütemezésérõl az érintett települések lakossága kellõ idõben tájékoztatást kapjon. A térségi szintû elérhetõség javítása mind hangsúlyosabb, hiszen a GKM a gyorsforgalmi úthálózattal megegyezõ hangsúlyt fektet a közúthálózat fejlesztésére. 2008/3 3

6 TECHNIKA KRÓNIKA MTA: a Darwini evoluciós elmélet védelmében Szakkiállításkvartett A Magyar Tudományos Akadémia hasonlóan 67 ország tudományos akadémiáihoz, köztük az egyik elsõként megszólaló Royal Society-hez elhatárolódik azoktól a tudományon kívüli elképzelésektõl (pl. Intelligent Design), amelyek a darwinizmus tudományosan megalapozott állításait támadják, eltorzítják, illetve áltudományos érvelésekkel kritizálják. A nézetkülönbség fõ forrása véleményünk szerint a vallásos hit és a tudomány természetének félreértésébõl, bizonyos tudományos alapfogalmak (pl. mi az evolúció) eltérõ meghatározásából adódik. Az evolúció tanulmányozása biológiai megfigyeléseken, méréseken és kö- A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása és annak idõzítése némi magyarázatra szorul, hiszen talán kevesen tudják, hogy hazánkban is néhány éve vita folyik a kreácionizmus hívei és a tudomány álláspontját képviselõ szakemberek között. Az utóbbiak a kreácionizmust jogosan az Amerikai Egyesült Államokból származó import -nak tekintik, hiszen évekkel ezelõtt ott ütötte fel a fejét, hogy a Darwin-elmélet helyett, késõbb amellett ez az u.n. alternatív teremtéselmélet helyet kapjon az állami iskolák természettudomány-oktatásában. A valójában nem támogatásért, mint a parapszichológia, hanem az oktatásért harcoló kreácionizmust elítélte az USA Tudományos Akadémiája mint tudománytalant, sõt egy bírósági ítélet is született az állami oktatása ellen. A kreácionizmus bírálói szerint azonban többrõl van szó ebben az esetben világnézeti különbségnél. Egy demokratikus jogállam nem nézheti szótlanul, hogy a tudásért felelõs tudomány státuszát megingassák. A kreácionizmushoz hasonló, fundamentalistának is tekinthetõ mozgalmak számos megnyilvánulása tetten érhetõ a mai világban. hangsúlyozzák. vetkeztetéseken alapuló tudomány (amelynek egyes állításai bizonyíthatóak és cáfolhatóak) míg a kreácionizmus (így a teljesen hipotetikus Intelligent Design is) dogmán és feltételezéseken alapuló elmélet, amelyek nem összevethetõ, nem szembeállítható fogalmak. Meggyõzõdésünk, hogy a vallásos hit (így a kreácionizmus is) sem nem igazolhatja, sem nem cáfolhatja az evolúció tudományos elméletét, mint ahogy a tudományok sem foglalkozhatnak hitbéli kérdésekkel. A vita a Magyar Tudományos Akadémián is szóba került, amelynek részletes anyaga a Magyar Tudomány címû folyóiratban is megjelent (MT 2006/9. sz.). A Darwini evolúciós elmélet ahogy a tudományokban a fejlõdést figyelembe véve ez megszokott nem teljesen lezárt volta ellenére, tudományosan megalapozottnak tekinthetõ és kellõen leírja a fajok keletkezését és átalakulását. A kiállítók már négyzetméter feletti területet lekötöttek a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban a május között az Ipar Napjai 2008 elnevezéssel sorra kerülõ szakkiállítás-együttesre. Az ipar magyarországi kiemelt üzleti eseményének számító kiállításra a szervezõk már névre szóló meghívót küldtek ki, hogy ezzel is erõsítsék az elmúlt évekbeli magas arányú mintegy 80 százalékos szakmai látogatottságot. Mindez a Hungexpo Zrt. által harmadik alkalommal megszervezendõ Ipar Napjai kiállítás-kvartett március 13-ai sajtótájékoztatóján hangzott el. A Hungexpo három éve indította el az Ipar Napjai kezdeményezést, amelynek az új koncepciója szerint idén négy kiemelkedõ ipari terület szakkiállításai az Industria, az ElectroSalon, a Chemexpo és a Securex együtt fogadják a szakmai és az üzleti közönséget. A szakkiállítások új elrendezésével párhuzamosan a szervezõk a kiállítók és a látogatók elvárásaihoz igazodó változásokat is bevezettek. Így a Securexen és a Chemexpon elõször indulhattak a cégek a Nagydíjért, amelynek már hagyományai vannak az ElectroSalon és az Industria kiállítói között. Az Industria a hagyományosnak számító területek energetika (Energexpo), pneumatika (Fluidtech), beszállítóipar (Subcon+) és anyagmozgatás (Logexpo) mellett a Mach&Weld szekcióval bõvült, lehetõvé téve a gépipari cégek szereplését. Az utóbbi három évtized legjelentõsebb fejlesztési programja valósul meg a tulajdonos GL Events beruházásban a BNV-n a csúcstechnológiát megtestesítõ új, G-jelzésû pavilonban, amelynek építése az év második felében fejezõdik be, avatását pedig október18-ra tervezik. B. S /3

7

8 TECHNIKA GAZDASÁG Adókönnyítés a kisvállalkozásoknak? Nehéz közterhek Jövõre a kormány 250 milliárd forinttal csökkentené a kis-és közepes vállalkozások köz-és adminisztrációs terheit, ami, lehet, hogy nem sok, de talán elindíthat egy közteher-csökkentési trendet. Aki odafigyelt a vállalkozói szféra jelzéseire, azt nem érhette váratlanul a kormány elképzelése a közterhek csökkentésére. Már január végén a GfK Hungária Piackutató a KKV-k bizalmi indexének jelentõs visszaesésérõl adott számot, a KKV-k várakozásai különösen a közterhekkel kapcsolatban voltak negatívak. Késõbb az innovációban érdekelt vállalatok nevében sürgettek változást az IVSZ, a Magyar Biotechnológiai Szövetség és az NKTH szakemberei, rámutatva arra, hogy a fejlesztõ vállalatokra kirótt bérjellegû terhek nem kedveznek az innovációnak sem. Ezeknek a vállalatoknak a többsége még fiatal, így kevésbé teherbíró, viszont jellegüknél fogva szinte kizárólag magasan képzett, magas bérkategóriájú alkalmazottakat foglalkoztatnak. Példák sora igazolja, hogy a fejlett országokban az innovációs cégek jelentõs adókedvezményekben részesülnek, nálunk nincs sok különbség az adózásban. Többek között ezért is ésszerû a kormány javaslata, hogy a csökkentést elõzze meg vita, amelyben a végrehajtás differenciáltságára is kitérnének. LÁSSUK A KÖZTEHER(MEDVÉT) De nézzük, mik is azok a közterhek. A munkaadónak a bérköltség után fizetnie kell nyugdíjbiztosítási járulékot (17%), egészségbiztosítási járulékot (11%), munkaadói járulékot (az elszámolt bruttó bér 3%-a), rehabilitációs hozzájárulást (152 ezer Ft/év/fõ), szaképzési hozzájárulást (a bérköltség 1,5 %-a) és tételes egészségügyi hozzájárulást (65Ft/nap) és mindezeken felül az adóalap 4%-át képezõ szolidaritási adót. Mindennek eredményeként a magyarországi adóteher az egyik legmagasabb Európában, a bérköltség 54,4 %-a! AZ EU IS CSÖKKENTENÉ Lehet, hogy éppen más hasonló országoknak köszönhetõen az EU-országok GDP-arányos adóterhelése százalékkal magasabb az USA és Japán adóterhelésénél. Az EU-nak is problémát okoz ez. Az EU szerint ugyanis az európai jóléti rendszerek szolgáltatásai csak az elvonások magas szintje mellett biztosíthatók, az viszont olyan költségnövelõ tényezõ, ami rontja az európai vállalatok nemzetközi versenyképességét mindaddig, amig a közösség nem tud olyan gazdasági teljesítményt felmutatni, ami elviseli a kisebb vállalati terheket. Sajnos, ez nálunk is igaz, igazából a nagyobb teljesítménnyel lehetne megnyugtatóan csökkenteni a közterheket, hiszen egy igazságos, ésszerû, szolidáris szociális hálót fenn kell tartani, még ha az európai trend egyre nagyobb jelentõséget is tulajdonít az egyes szolgáltatások felváltásának az állampolgári öngondoskodással és tudatossággal. NEHÉZSÚLYÚ ADMINISZTRÁCIÓ Viszont az elvonások csökkentésénél is több könnyítõ lehetõséget kínál az adminisztratív terhek leépítése. Meglepõ, hogy a hazai vállalkozói szektor a közterheken még a GDP 4,5-6,7 százalékát kitevõ adminisztratív terheket is cipel, melynek egyötöde persze az uniós kötelezettségekbõl fakad, de nagyobb részét, évi 1000 milliárd forintot a magyar szabályozási, államigazgatási környezet visz el. Bizony lenne mit egyszerûsíteni a cég- és adóadminisztráción, a pénzügyi mûveleteken, a jogszabályokon, de az uniós adminisztráción is. Günter Verheugen EU-biztos éppen Budapesten, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ülésén mondta el, hogy az Európai Unió GDP-jének 3,5 százalékát emészti fel az állami bürokrácia, Magyarországon az 5-6 százalékát, amit 2012-ig 25 százalékkal csökkenteni kell. Ezzel mind itt, mind pedig az EU részérõl 25 százalékkal csökkennének a vállalati admisztrációs terhek is. KÉNYES EGYENSÚLYOZÁS Nyilvánvaló, hogy a részleges adóváltozások az adópolitika nagy kérdéseit nem döntik el. Ma már a szakemberek megegyeznek abban, hogy húsz éves adórendszerünk kevéssé felelhet meg a mai világgazdasági kihívásoknak. A nagyobb teljesítményekkel is gazdaságilag megalapozott adóteher-csökkentés a világgazdasági verseny egyik hatásos eszközévé lépett elõ. Mindenki láthatja, hogy a kisebb adókkal ma befektetõket lehet vonzani, olcsóbban lehet eladni, de vigyázat, a befektetõk, munkáltatók végül abban is érdekeltek, hogy az alacsonyabb adószint ne veszélyeztesse az általuk és dolgozóik által elvárt közszolgáltatások színvonalát, a társadalmi szükségletek kielégítését. Kényes egyensúlyozó mutatvány az adópolitika, aminek egyaránt illeszkednie kell a vállalati, a szociális, a kulturális, és oktatási érdekekhez, s újabban éppen a vállalati terhek csökkentéséért is módosuló állami szerepvállaláshoz is. Komornik Ferenc /3

9 INNOVÁCIÓ TECHNIKA Technika Mûszaki Szemle Innovációs Érem Díjazottaink a Magyarregula kiállításon Egy éve, lapunk megjelenésének 50. évfordulója alkalmából a kiadó, Pungor Ernõ akadémikus kezdeményezésére pályázatot indítottunk egy kitûntetés, a Technika Mûszaki Szemle Innovációs Érem elnyerésére, a Magyarregula kiállításon bemutatott új, innovált termékek részére. Az idén a pályázatot megismételtük és a beérkezett pályázatok közül a neves szakemberekbõl álló zsûri három terméket tüntetett ki lapunk innovációs érmével: a Gamma Digital Kft. SmartFlow programját, a Fritsch GmbH Premium Line bolygó golyósmalmát és a Mérker Zrt.- Krohne cég UFM 3030 ultrahangos átfolyásmérõjét. A SmartFlow Szûkitõelemes Mérõkör Tervezõ és Ellenörzõ Program, amelyet lapunk 2008/1. számában ismertettünk, olyan, a piacon hiányzó áramlásmérõ program, amely felhasználóbarát kezelõ felülettel rendelkezik, a gyakorlatban elõforduló szabványoknak megfelelõ mérõkörök tervezésére, felülvizsgálatára és metrológiai ellenõrzésére igazoltan alkalmas, magyar, angol nyelven kezelhetõ. Érte a díjat a kiállításon Dr. Szilassy László, a Gamma Digital ügyvezetõ igazgatója vette át dr. Wellek Margit fõszerkesztõtõl. A Fritsch GmbH bolygó golyósmalma ezen eszközök következõ generációját képviseli, nagyobb teljesítményû, könnyebben kezelhetõ, biztonságosabban mûködik. Lapunk 2008/1. számában a terméket részletesen ismertettük. A díjat a cég képviselõje, Thomas Loch vette át. Képünkön fõszerkesztõnk a díjazottakkal. Balról jobbra Thomas Loch, dr. Szilassy László, dr. Pócsik János a Krohne cég képviselõjével A Mérker Zrt.-Krohne UFM 3030 ultrahangos átfolyásmérõ 3 ultrahangos csatornával rendelkezik, nagy megbízhatósága, mindennek ellenálló robosztussága kiváló folyamatmûszerré teszi az ipar számos területén. A díjat Dr. Pócsik János, vezérigazgató vette át. A mûszert a következõ oldalon mutatjuk be. Szerkesztõségünk a május 27- én megnyíló Industria kiállítás alkalmából is meghirdeti a Technika Mûszaki Szemle Innovációs Érem pályázatát az Industrián bemutatkozó innovált ipari ternékek számára. A pályázati feltételeket honlapunkon, a címen részletesen ismertetjük, azokról en, telefonon is szívesen felvilágosítást adunk. 2008/3 7

10 TECHNIKA INNOVÁCIÓ AKROHNE 1921-ben családi vállalkozásként kezdte meg mûködését az áramlásmérõk piacán. Napjainkra az egyik vezetõ, világméretû mûszergyártóvá nõtte ki magát. A hollandiai KROHNE Altometer gyáregységben a 70-es évek elején készült el az elsõ ultrahangos átfolyásmérõ. Ezzel kivívta és azóta is õrzi a vezetõ szerepét az átfolyásmérõk piacán. Vezetõ pozícióját azzal a világon egyedülálló hozzáállásával tudja megtartani, mely szerint az alkalmazottak egy tizede a kutatás-fejlesztési részlegen dolgozik. Ennek az odaadó munkának az eredménye az UFM 3030 típusú mûszer. UFM 3030 Bár a KROHNE gyártja jelenleg a világ legpontosabb, elszámolási mérésre is alkalmas 5 csatornás ultrahangos átfolyásmérõjét (Altosonic V néven), fõként annak ára miatt a valóságban kevés helyen alkalmazzák. Ezzel szemben a 3 ultrahangos csatornával rendelkezõ UFM 3030-at nagy megbízhatósága, mindennek ellenálló robosztussága kiváló folyamatmûszerré teszi az ipar számos területén. Ilyen alkalmazási terület például az olajiparban különbözõ könnyû szénhidrogének mérése, kazántápvizek mérése, vagy akár ivóvíz mérése, illetve bármilyen, vezetõképességgel nem rendelkezõ folyadékok mérése /3 Technika Mûszaki Szemle Innovációs Érem KROHNE UFM 3030 ultrahangos átfolyásmérõ A MÛSZER BEMU- TATÁSA A mûszer a fenti remek képességeit egyedülálló felépítésének köszönheti. A mérõcsõ anyaga mérettõl függõen nemesacél, vagy szénacél, de kívánságra még nemesebb ötvözetekbõl is készülhet. Ez biztosítja a mûszer robosztusságát, magas üzemi nyomását (max. 100 bar), valamint magas megengedett közeg-hõmérsékletét (max 220 C). További elõnye az ultrahangos csatornák elrendezésében áll, amelyekbõl már a legkisebb, DN 25-ös méret esetén is 3 db áll rendelkezésre. UFM 3030 ERÕSSÉGEI Az ultrahangos csatornák oly módon, és oly szögben kerültek beépítésre, hogy kiküszöböljék a különbözõ áramlási képek okozta mérési hibákat. A csatornák a lamináris és a turbulens áramlási képek metszéspontján haladnak keresztül. Ily módon ez a mûszer tökéletesen mér mindkét áramlási mód esetén is, vagyis mûködése nem függ a közeg viszkozitásától. Szinte bármely körülmény és bármely közeg esetén is megbízható, stabil és pontos mérést biztosít. A mûszer másik erõssége az elektronika, amelyben felhalmozódik az elmúlt, több mint 30 év tapasztalata. Ez az elektronika annyira fejlett, hogy egy másik, hasonló felépítésû, de precíziós eljárások használatával megépített jelfelvevõ mérõcsõvel kombinálva (Altosonic III) eléri a 0,15%-os pontosságot, ami elszámolási mérésekre is alkalmassá teszi. Talán ezért is került UFM 3030 alkalmazása Kazincbarcika, MDI, TDI Pestszentlõrinc, Lõrinci Hengermû Szabadegyháza, Hungrana Kft. Százhalombatta, Toloul Százhalombatta, MOL DUFI bele az a lehetõség, hogy ez az elektronika képes 2 db 4-20 ma-es jelet is fogadni, amelyek érkezhetnek például egy hõmérséklet-távadótól és egy nyomástávadótól. Ebben az esetben az elektronika képes az elõre megadott normál sûrûséget korrigálni, így a pontos átáramló tömeget mérni. A másik esetben két hõmérséklet-távadótól érkeznek a jelek, amik alapján hõmennyiség mérésére is alkalmazható, például egy erõmû hûtõtornyaiban eldisszipált hõmennyiség mérésére. Az UFM 3030 kiválóan megállja a helyét a folyamatmûszerek világában, és alkalmazása további számos lehetõséget rejt magában.

11 INNOVÁCIÓ TECHNIKA MISZ-közgyûlés a mûszaki-tudományos pályákról Új pályázati rendszer Akormány innovációs stratégiája 92 feladatot jelölt meg az elkövetkezõ évekre. A stratégia önmagában nem elegendõ, 2008-tól az innováció területén eredményeket kell szállítani hangsúlyozta Kákossy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) február 22-ei közgyûlésén elhangzott elõadásában. A miniszter utalt rá, hogy Magyarország gazdasági növekedése attól függ, hogy az ország mennyit fordít a tudásra, az innovációra. A GDP-bõl 2005-ben K+F-re fordított 0,95 százalékos arányt 2010-re 1,40, 2013-ra pedig 1,80 százalékra kell emelni. Kákossy Csaba kijelentette, hogy megújítják a pályázati rendszert, javítva a finanszírozás eredményességét. A miniszter a sikeres összefogás szükségességét emelte ki, és kitért a kormány által kezdeményezett zászlóshajóprojektekre is. Ezek közül az Európai Neutronkutató Központra vonatkozó pályázatot említette elsõ helyen, amelynek a kiépítésére amennyiben Magyarország hozza létre a kialakításához szükséges konzorciumot 25 milliárd forintot szánnak. A MISZ meghirdette a THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerûsítõ Program elindítását, amellyel azt a célt tûzte ki, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõdését a mûszaki és természettudományok iránt. A program továbbá növelni szeretné a tudományos pályák népszerûségét a fiatalok körében, majd pedig a felfedezett tehetségeket összekapcsolni a K+F-ben érdekelt nagyvállalatokkal. A Pakucs János tiszteletbeli MISZelnök védnöksége alatt létrehozott program keretében már 560 iskola részvételét biztosították, illetve egy példányban megjelenõ, ingyenesen terjesztett tudományos magazinnal, valamint az év végéig százezres látogatottságot elérõ, interaktív és Web 2.0-ás lehetõséget kínáló internetes portállal és tudásbázissal komplex tudomány-kommunikációs hálózat kiépítését tûzték ki célul. A közgyûlésen a MISZ nyomatékkal hangsúlyozta, hogy miközben az innovatív munkahelyek jól képzett, kreatív mûszaki szakembereket igényelnek, Magyarországon a természettudományos és mûszaki területen vizsgázók száma az uniós átlagnak még a felét sem éri el, hanem annak a 0, 4 százalékán áll. A MISZ a kormány 2007-es középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájával összhangban nyomatékosan felhívja a figyelmet a természettudományos-mûszaki oktatás fejlesztésének a szükségességére az alapfokútól a felsõfokú képzésig. (békés) EIT-székhely Magyarországon? Magyarország eltökélt abban, hogy Budapesten legyen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology EIT) székhelye, és ezzel kapcsolatos elképzeléseit február 25-én ismertette az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa elõtt jelentette be Kákossy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter. Az EIT az unió gyorsabb gazdasági növekedését célzó stratégia egyik eszköze, amelyet 18 fõs igazgatótanács irányít majd. A tagok kiválasztási kritériumainak a meghatározása az EIT szakbizottságának (Identification Committee IC) a feladata, és szintén ez a testület tesz majd javaslatot a tagok személyére is. A négyfõs IC tagja Boda Miklós, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori tanácsadója. Az EIT fõ feladata a tudományos és innovációs társulások keretében az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok partnerségén alapuló hálózatok induláskor az alternatív energiával és a klímaváltozással, majd valószínûsíthetõen az új generációs infokommunikációs technológiákkal összefüggõ tudományos tevékenység szervezése. A GKM illetékesei szerint az EIT a felsõoktatási intézmények, kutatási szervezetek és a vállalati szféra innovációs törekvéseinek a katalizátora lehet Magyarországon, mert vonzóbbá teheti a magántõke számára a tudásba és az innovációba történõ beruházásokat. Az EIT kezdetben fõvel mûködne, de európai klaszterszervezõ munkájának a kibontakozásakor fõvel dolgozik majd. Az EIT székhelyéért Bécs és Wroclav is versenyben van. A végsõ döntés legkésõbb 2009 tavaszán születik meg. b. s. 2008/3 9

12 TECHNIKA GÉPIPAR Sikertörténet Magyar rokon egy német mérnökcsaládban A Bausch-mentalitás Ez az interjú szólhatna külön az apró villanymotorok alkatrészeinek elõállításáról, vagy csupán egy cégcsoport magyarországi helyfoglalásáról, vagy egy nagy múltú német mérnökcsalád budapesti helytartójáról, de azt hiszem, mindezt együttvéve a Bausch-mentalítás természetrajzát jártuk körül Török Csabával, a budapesti Bausch Kft. ügyvezetõ igazgatójával. Mi eddig azt tudtuk, hogy az 1995-ben a Dr. Karl Bausch GmbH leányvállalataként megalapított Bausch Kft. viszonylag rövid idõ alatt a hazai elektrotechnikai iparágban vezetõ minta- és szerszámkészítõ, stancoló üzemmé vált, amelynek termékei rangos vevõkre találnak Nyugat-Európában és még a tengerentúli országokban is. Mi volt a titka ennek a gyors karriernek? Ez az eredmény nem elszakítható az anyavállalatunk ötven éves kemény munkájától és következetes cselekvésétõl. Annak idején a vállalatalapító Dr. Karl Bausch egyike volt a háború utáni német gazdasági csoda aktív szereplõinek, s mint fizikus tudta, hogy a villamos energia a haladás egyik döntõ hajtóereje lesz. Ezért nagyon alulról kezdve a generátorok és villamos motorok piacát célozta meg és ennek vált jelentõs beszállítójává. A saját szerszám- és formagyártással a Stuttgart melletti Vaihingenben és Budapesten, a nagyteljesítményû stancoló üzemmel, az ehhez kapcsolódó nyomásos öntõdével és a legmodernebb porbevonó berendezésekkel a cégcsoport ma a generátor-motoripar részegységeinek vezetõ európai felkínálói közé tartozik. Azt mondják, leginkább a vevõkör minõsít egy beszállítót, az jelzi a szállító menedzsment - és ellenõrzõ folyamatait, a gyártmányok magas mûszaki szintjét, egyszóval a minõséget. Kik az önök vevõi? Akik a drága késztermékeik biztonságos mûködését nem féltik a mi részegységeinktõl, azok a szakágazat élenjáró cégei. Így szerszámainkat felhasználják többek között a BERU, Plattenhardt német cég, az Innotec csoport USA-beli, Alpine Electronics japán cég magyarországi leányvállalata. Stancolást, bevonatolást, szerelést a NIDEC MOTORS & ACTUA- TORS egykori VALEO a 1. Dr. Karl Bausch fizikus ( ), aki 1949-ben megalapította a cégét, s aki családapaként 8 gyermeket nevelt fel. Elõre látta a villamos energia jövõbeli nagy szerepét és hozzákezdett a generátorok, villamos motorok részegységeinek gyártásához. 2. Kurt Bausch mérnök a képen jobbra, aki 1957-ben átveszi a cég irányítását. 30 éves tevékenysége alatt a vállalat ügyvezetõjeként a stancolási technológia, az értékesítés és kereskedelmi vezetés szaktekintélyévé válik. Günther Bausch a képen balra a magyarországi Bausch Kft. ügyvezetõ igazgatója egy neves gépgyártó vállalatnál konstrukció vezetõként dolgozott sok éven át, majd a családi vállalkozásnál a mûszaki vezetés, a termelési folyamatok javítása, a minõségügyi rendszerek alkalmazása és új technológiák bevezetése terén fejti ki tevékenységét. 3. Török Csaba gépészmérnök 2004-tõl a budapesti Bausch Kft. ügyvezetõ igazgatója, elõtte különbözõ nemzetközi cégeknél konstruktõr tervezõ, konstrukció vezetõ, üzemvezetõ. Szakmai tapasztalatait német autóipari projektekben, projektek vezetésében szerzi. Bosch (Miskolc), a Diamond Electric Magyarország (Suzuki beszállító) és a JAKO Fémárugyár (Szekszárd, VALEO beszállító) részére végzünk. De vissza a kezdetekhez! Azt már elárulta, hogy mikor, miként alakult az anyacég. Ki volt Karl Bausch, mit tudni róla személyesen? Az édesapa az alapító, majd 8 gyermeke közül a 3 fivér, mind gépészmérnökök folytatták a gyár fejlesztését, az édesapa útmutatásai alapján. Õk az alapítók. A céget ma is a család minden tagját egyesítõ üzemi tanács irányítja. Jellemzõ rájuk, hogy ugyancsak mérnöknek kitanított gyermekeiknek végzés után kötelezõen egy idegen cégnél kell eltölteniük öt évet. Csak ezután kapnak állás a /3

13 GÉPIPAR TECHNIKA Sikertörténet Autóipari ALU alkatrészek fröccsöntõ szerszámai Autóipari mûanyag alkatrészek fröccsöntõ szerszámai család cégeinél. Ez a gondoskodó szigorúság vezérli következetes ragaszkodásukat a technikai paraméterek, a technológiai elõírások betartásához. Ez nekünk magyaroknak sokszor terhes, szeretünk kreatívak lenni. Egyszer nálunk elromlott egy program, nem gyártott. Munkatársunk órákat töltött a megjavításával, de a német kollega, régi tapasztalatai segítségével, egy mozdulattal megjavította a programot. Nekünk is el kellett sajátítanunk a szakszerûségi, fegyelmezett német metalitást. Ön hogyan jutott birtokába mindazon szakmai, emberi tulajdonságoknak, amelyek alapján a Bausch-ok magyarországi rokonuknak nevezték ki, hiszen joggal feltételezhetjük, hogy ezzel maguk közé is fogadták ban végeztem a Kecskeméti Gépipari Automatizálási Fõiskolán és elõször fejlesztõként dolgoztam az ottani MMG-AM gyárban. Majd három évet töltöttem el Németországban a Thyssen Krupp Nothelfer tervezõirodájában, autókarosszéria-gyártó gépsorokat fejlesztettünk ben jöttem haza, ezután szintén egy német vállalatnál dolgoztam Kecskeméten, mint termelés vezetõ ban kerestek meg érdekes módon, egy német személyügyi tanácsadó cégen keresztül a Bausch-tól. Idõközben ugyanis megalapították a budapesti üzemet, elsõsorban az anyacég szerszámozási igényeinek kielégítésére ban az akkori székesfehérvári Fordnak több stancoló automatával megkezdték a benzinpumpák és indítómotorokhoz a lamellák és lemezcsomagok gyártását. Akkorra üzemünk szerszámgyártó részlege megbirkózott a mûanyag, prés, ALU-alkatrészekhez a forma- és öntõforma gyártással. Milyen új feladatok vártak Önre? Az évek alatt a gyár egy harmadik ágazattal is bõvült: egy kisebb szerelõcsoport indult stancolt komponensek összeszerelésére tõl a már említett vállalati tanács a korábbi megmunkáló gépparkot a legmodernebb megmunkáló központokra cserélte le ben viszont már arról döntött, hogy új, nagyobb ipari területet kell keresni az üzemrészek számára júliusában sikerült Budafokon, a volt Dexter gyártócsarnokát, a hozzátartozó telekkel megvásárolni, ahová az épület felújítását követõen idén, március elején már be is költözött a szerszámgyártás. A megfelelõ terület létesítése ezzel nem fejezõdött be, idén októberben a gyöngyösi ipari parkban tehát közelebb új ügyfélkörünkhöz, a Bosch Miskolchoz, itt egy 25 ezer m 2 -es telket sikerült megvásárolnunk, amelyen egy 3000 m 2 -es csarnok létesül a stancoló üzem számára, számítva az M3 autópálya és a helyi szakképzett munkaerõforrás elõnyeire. Már idén, év elején megkezdtük az elsõ gyöngyösi csoport képzését Budapesten és Németországban. Közben a karosszéria gyártósor tervezõ megszerette a kicsiny, villanymotort felépítõ molekulák elõállítását? A lamellák, lemezcsomagok - amelyekre majd a tekercselés kerül, a motorok szívét adják. Egy Lemezcsomagok gépkocsiba számtalan ilyen kis motor kell. De az autógyártáson kívül a klímatechnika és épületgépészet, a villamos kéziszerszámok, valamint az automatizálásban, a repülésben és ûrrepülésben is alkalmazásra kerülnek a mi közremûködésünkkel készülõ léptetõ, és szervomotorok. Molekulákat említ, de itt vannak tonna közötti sajtolóerõt kifejtõ gépek, több tucat sajtoló automata! A beszállítókat mindig sürgetik a gyártók. Tudnak versenyezni az igényekkel? Például a mintakészítésben az elsõ lemezek, lemezcsomagok néhány hét alatt elkészülnek, a mintadarabok azonos technológiával készülnek, mint a késõbbi szériaanyagok, hogy áram alatt ne keletkezhessen gond. A határidõt annak ellenére tartani kell, hogy mind bonyolultabb termékekre van, lesz szükség. Például ha elterjednek a hibrid meghajtású autók, a két üzemmód váltására is alkalmas villanymotorok egy teljesen új generációját is ki kell majd fejlesztenünk és ezeket nagy tömegben gyártani. Ez feladatot ró a mi kutatási területünkre is, aminek fejlesztésérõl a Bausch úgyszintén gondoskodni akar. A kutatómunkájuknak mi a vezérelve? Ne csak új legyen, hanem gyártható is, mégpedig igen költséghatékony módon. E követelmények együttes érvényesítését tartja fontosnak a Bausch-ok évtizedes tapasztalata, fáradhatatlan munkavállalása és mentalítása. Komornik Ferenc 2008/3 11

14 TECHNIKA GÉPIPAR Robotok programozását segítõ szoftver A precíziós szerszámok gyártása igen összetett, idõigényes feladat. A december 5. és 8. között megrendezett frankfurti EUROMOLD vásáron a drezdai Fraunhofer kutatói bemutattak egy olyan, diódalézeres robotrendszert, amely precíziós alkatrészek lézeres bevonására szolgál, és programozása csak kis idõt vesz igénybe, továbbá a folyamat megkezdése elõtt teljes egészében képes szimulálni azt offline módban. Afröccsöntés mûvészetének csúcsát a finoman kidolgozott alkatrészek jelentik. A fröccsöntõ szerszámok így például a modellvasutak mozdonyainál használtak javításának egyik legjobb technikája a lézeres bevonatkészítés - mondja Dr. Steffen Nowotny mérnök a drezdai Fraunhofer Intézet Anyag- és Sugártechnológiai részlegétõl. A lézeres bevonatkészítés amellett, hogy a károsodott szerszámok kijavításának bevett technikája, az iparágban széles körben használatos tervezési módosítások megvalósításának gyors eszközeként, valamint felületi védõ- és funkcionális bevonatok felvitelére. Az alkatrészek kialakítására szolgáló öntõformák acélból vagy alumíniumból készülnek. Ha a mozdony egy másik tölcsért kap, akkor az új változatot el lehet készíteni az eredetibõl úgy, hogy új anyagszerkezetet viszünk fel felületére, vagyis lézeres bevonatkészítést alkalmazunk. Ugyanez a technika felhasználható olyan formázószerszámok gyors módosításához is, amelyeket többek között autószekrények fémlemez lapjainak mélyhúzásánál is használnak. Egy másik felhasználási terület a kopásálló bevonatok felvitele, magyarázza Nowotny. A robotok egyre terjedõ felhasználása az ipari gyártás terén indította Nowotnyt és csapatát arra, hogy kifejlesszenek egy kibõvített CAD/CAM szoftvercsomagot a dinamikus, számítógéppel segített megmunkáláshoz (DCAM), melyet diódás robotrendszerrel együtt lehet precíziós szerszámok gyártására és javítására használni lézeres bevonatkészítés alkalmazásával. Ez a szoftver alkalmas három- és öttengelyes CNC-berendezések, valamint további lineáris tengellyel felszerelt, forgó és billenõ asztallal rendelkezõ robotrendszerek programozására. A berendezést és az új szoftvert a kutatócsoport az EUROMOLD-on a 8. csarnok L113 standján mutatta be. Az új szoftvercsomag lehetõvé teszi a teljes gyártási folyamat szimulálását offline módban, mielõtt arra ténylegesen sor kerül. Általában lényeges idõráfordítást és erõfeszítéseket igénylõ fontos szempont az ütközések elkerülésének vezérlése azaz annak biztosítása, hogy a robot a lézersugár irányítása és a hegesztési mûvelet elvégzése közben ne ütközzék semmivel mondja Nowotny. Rendszerünkben az integrált robotszimulációs funkció lehetõvé teszi a mozgássorozatok elõzetes szimulálását, így a gyártási folyamat esetleges hibái elõre észlelhetõk. Ily módon eleve kizárhatjuk az Bronzbevonat készítésére használt lézeres bevonatkészítõ folyamat COAXn lapos sugarú fúvókával és négyszögletes, 8x3 mm-es fókuszponttal ütközések és gyártási hibák kockázatát. A szimuláció a lézeres bevonatkészítési folyamat kialakításához szükséges idõt is csökkenti, ami növeli az üzemkapacitás kihasználtságát mondja. A folyamat egy másik új jellemzõje az új lézerbevonatkészítõ modul, mely kiemelkedõ termelékenységet biztosít. Nowotny büszkén meséli: COAXn termékcsaládunk új, széles sugarú fúvókája a 6 kw-os diódalézerrel együtt lézeres rendszereknél kivételesen nagy bevonási teljesítményt kínál. A port változtatható méretû, pontos, négyszögletes sugár teríti, mely a felületi anyagot széles, igen egyenletes rétegben viszi fel a lézersugár porvastagsági profiljának függvényében, és a porveszteséget 10%-nál alacsonyabb értékre csökkenti. Ezzel a rendszerrel olyan eredményeket sikerült elérnünk, amelyek most elõször megközelítik a plazmás felületbevonó technikákat, ugyanakkor rendelkeznek a lézertechnológia összes szokásos elõnyével. Demonstrálni tudtuk felhasználását egyfelõl alakító- és vágószerszámok kopásálló keményfémekkel történõ bevonásánál, másfelõl pedig súrlódásgátló rézötvözet csapágyfémek rétegének belsõégésû motorok és hidraulikus szivattyúk kopásálló alkatrészeire történõ precíziós hegesztésénél /3

15

16 TECHNIKA GÉPIPAR Új nagyfrekvenciás félvezetõ generátorcsalád ALinn High Therm eddigi félvezetõs nagyfrekvenciás generátorcsaládját új, nagy teljesítményû készülékek váltják fel. Az 1,2 10 kw teljesítménytartományt khz munkafrekvencia fedi le. Fõbb elõnyei: a legújabb technológia, rugalmas alkalmazási lehetõségek, kisebb súly, kisebb méretek, alacsonyabb ár, magasabb hatékonyság. Az RS porton keresztül történõ távirányítás lehetõvé teszi a meglévõ gyártási sorba való egyszerû beépítést. A beépített vezérlõ egység rugalmas fûtési programok alkalmazását teszi lehetõvé, a felhasználó által definiált teljesítmény-platókkal. Ezenkívül nagy induktívtartományú induktor-tekercseket is lehet alkalmazni. Az áramköri lap egyszerû cseréje következtében szervizbarát, HTG-2400/0,45 N HTG-10000/0,45N vagy javítás esetén a kisebb súly következtében alacsonyabb szállítási költséggel kell számolni. A félvezetõs nagyfrekvenciás generátorok a következõ induktív melegítõ / hevítõ folyamatokban nyernek alkalmazást: edzés, forrasztás, izzítás, hegesztés, olvasztás vagy lebegõolvasztás, ragasztás, felzsugorítás /3

17 GÉPIPAR TECHNIKA Évi 500 prés az ötven éves SANGICOMO-tól CNC-gigászok Az európai és az azon kívüli piacokon szerzett több, mint ötven éves tapasztalattal és sikerekkel rendelkezõ SAN- GIACOMO-t hatékonysága, valamint termékeinek magas szintû technológiai tartalma tette területén vezetõvé. Az alkalmazott technológiai megoldások eredményessége és megbízhatósága tette lehetõvé a SANGIACOMO számára, hogy kifejlessze a jelenleg kapható különféle modellekbõl álló termékskáláját: tonnás libanyakú préseket, valamint magas igénybevételre készült, nagy mûködési sebességû kettõs egyenes szerkezetû berendezéseket, amelyek nagyfokú precizitást biztosítanak, és kiküszöbölik az elõre-hátra váz deformációját. A piaci trendek maximális rugalmasság érdekében történõ követésének igénye motiválja a kutatást, valamint a termékek továbbfejlesztését ügyfeleink különleges követelményeinek megfelelõen, továbbá olyan termék létrehozását, amely kiegyenlített árminõség arányt biztosít. Kiterjedt értékesítési hálózatunk lefedi Olaszországot, a különbözõ országokban található, egyesített forgalmazói és képviselõi hálózatunk pedig biztosítja jelenlétünket Európa, a mediterrán régió, valamint Amerika összes piacán. A SANGIACOMO tonnás C-vázas excentrikus préseket, valamint tonnás egyenes oldalú excentrikus préseket tervez és gyárt. Kétféle C- vázas présünk van. A közvetlen lendkerekes modellek tonnás kapacitásokban kaphatók, míg az elõtéthajtású modellek tonnában kaphatók. Az egyenes oldalú sajtók két különbözõ konfigurációban léteznek: egy csökkentõ áttétellel 100 és 450 tonna között, valamint két csökkentõ áttétellel 250 és 400 tonna között. Minden modellünk két, ellentétes forgású, spirális áttételezésû excentrikus tengelyt tartalmaz. Ez a kivitel tökéletes egyensúlyt biztosít a dugattyú mozgásához, és megelõzi a dugattyú meghajlását terhelés alatt, illetve préselési mûvelet közben. Ami pedig még fontosabb, megelõzi a dugattyúvezetõk asszimmetrikus kopását. A SANGIACOMO PRESS egész Európában a vezetõ olasz présgyártóként ismert, és értékesítési hálózatán keresztül Európában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában évente több, mint 500 prést értékesít. Minden présen alapfelszereltségben megtalálhatók az olyan funkciók, mint az automatikus kenés és az állítható áramlási sebesség az olaj újrakeringtetésével, valamint a légtengelykapcsoló/-fék és az elektronikus vezérlõpanel minden munkaciklusban öndiagnosztikával. A hat vezetõs dugattyú olajgyûjtõvel, az extrakciós egység, a dugattyúkiegyenlítõ hengerek, az ütemszámláló, stb. megfelelnek az összes európai biztonsági szabványnak. Az olajfürdõ típusa és az excentrikus tengelyek NI CR MO acélból készülnek. Az összes présen (kivéve a 10, 15 és 20 tonnásakat) biztonsági túlterhelési eszköz található, amely lehet mechanikus vagy hidraulikus. Különösen érdekes az ütemszám automatikus megváltoztatása és a dugattyúbeállítás. Ez a szolgáltatás 80 tonnás és annál nagyobb préseken áll rendelkezésre. A kezelõ a vezérlõpanel billentyûzete és képernyõje segítségével megadhatja az ütem hosszát és a dugattyú állását, és a két mûveletre automatikusan, egy percnél rövidebb idõ alatt sor kerül. Ezt a szolgáltatást CNC-vel is lehet vezérelni, ami így több, mint 1000 programot rögzít és tárol a memóriában, melyek mindegyike egy adott matrica különféle paramétereit tartalmazza. Ily módon még a gyakorlatlan kezelõ is képes a matricát felhelyezni és a prést mûködtetni anélkül, hogy fennállna annak a veszélye, hogy a prés tönkremenne. A SANGIACOMO majdnem ötven éve szállít megoldásokat elõdaraboló, sajtoló és mélyhúzó alkalmazásokhoz. Örömmel várjuk érdeklõdésüket. További információ: SANGIACOMO PRESSE Via A. Meucci Vittorio Venito (TV) Olaszország Telefon: Fax: /3 15

18 TECHNIKA FLUIDTECHNIKA Pneumatikus és hidraulikus rendszerek rezgésdiagnosztikája Hiba-oknyomozás Aforgó gépek és a gördülõ csapágyas berendezések legelterjedtebb állapotfelügyeleti módszere a rezgésdiagnosztika. Ehhez ismernünk kell, többek között, a diagnosztizálandó berendezéseinket, azok fizikális felépítését, a mûködési körülményeket és azt a gyártástechnológiát is, ahol ezek a gépek üzemelnek. Nagy bonyolultságú, összetett berendezések diagnosztikájához ún. FFT analizátorok használata indokolt, hiszen ezek a mérõeszközök teszik lehetõvé az alkatrész szintû hibadiagnózist. Ez viszonylag magas beruházási költséget, nagy szakértelmet és hosszú gyakorlati idõvel rendelkezõ szakembereket igényel. A szakértelem, a mérési paraméterek megválasztása döntõen befolyásolhatja az eredményességet. Itt teljes szinkronban kell lenni a gépek fizikális felépítésével és a mûködési körülményekkel. Az alábbiakban egy olyan esettanulmányt mutatok be, ahol a rezgésmérést nem csak forgó gépek diagnosztikájára használtuk. REZGÉSPROBLÉMA EGY ÖSSZE- TETT GÉPCSOPORTON A magas rezgések lényegesen csökkentik a berendezés megbízhatóságát és az alkatrészek élettartamát. Már ez is jelentõs költségnövekedést okozhat, és ha még hozzáadjuk a nem tervezett javítások ideje alatt kiesõ termelési értéket is, akkor több tízmillió forintos veszteséggel számolhatunk. Egyik megbízónk fõ termelõ egységén rezgésbõl adódó problémát tapasztaltak. A berendezés igen bonyolult gépnek minõsül, mivel egy acélszerkezeten több villanymotor, hajtómû és hajtott henger helyezkedik el, ezért egyegy részegység rezgése viszonylag nagy területen fejti ki hatását. Ezzel lényegesen megnehezíti a diagnoszták feladatát, hiszen nem várt jelek garmadával találkoznak a kiértékelések során. A berendezés üzemeltetõje saját diagnosztikai eszközt használ a forgó gépek diagnosztikájához. Több ellenõrzési, mérési sorozatot végeztek el a hiba felderítése érdekében. 1. Vizuális ellenõrzés során nem találtak eltéréseket. 2. A hengerek és a hajtómûvek rezgésmérése során sem találtak rendellenességet. 3. Az olajdiagnosztika sem mutatott olyan eredményeket, amely megmutatta volna a rezgések okát. A rezgések megjelenési formája az egyik hengert mozgató hidraulika rendszerben is jelentkezett. A nyomásmérõn a megszokott állandó érték helyett változó értékeket mutatott. Feltételezhetõ volt, hogy a hidraulikus rendszer valamely eleme okozhatja a rezgéseket, átadva a szabályozott hengernek, amely pedig az egész géptestet gerjeszteti. Amennyiben a rezgések periodikus jellegûek, jól mérhetõk spektrum analizátorokkal és meghatározható a kiváltó alkatrész is, ha ismerjük a hidraulika rendszer fizikális felépítését. A méréseket egy speciális piezoelektromos nyomásérzékelõ és az SKF CMVA 60 típusú FFT analizátorával végeztük el a hidraulikus és a pneumatikus rendszerekben. Természetesen a hagyományos rezgésméréseket is elvégeztük a forgó tengelyek csapágyházain mindhárom irányban. A méréseket normál üzemi körülmények és terhelési viszonyok között végeztük el, a hengerek kerületi sebessége 860 m/perc volt. Mivel megkaptuk a beépített hengerek átmérõjét, minden egyes gerjesztõ frekvencia azonosíthatóvá vált. A kapott nagymennyiségû adatot SKF Machine Analyst szoftver segítségével értékeltük ki. Abból a célból, hogy egy adott idõpontban történt rezgésmérésbõl a gép pontos állapotát maghatározhassuk, úgynevezett többparaméteres vizsgálatot hajtottunk végre, mely alapján vizsgáltuk a rezgéssebességet, a rezgésgyorsulást, és az idõjelet. A jelek feldolgozásakor a spektrumokat vízesés diagramba rendeztük a mért hengerek csapágyazásai szerint horizontális, vertikális és axiális irányban: A rezgéssebesség spektrumok vízesés diagramja, horizontális irány. A rezgésgyorsulás spektrumok vízesés diagramja, horizontális irány /3

19 FLUIDTECHNIKA TECHNIKA Rezgéssebesség spektrum, fo gerjeszto frekvencia a 8,2 Hz. Elvégeztük a spektrumok egyenkénti elemzését is és szinte minden esetben egy 8,2 Hz-es fõ gerjesztõ frekvenciát találtunk, amely még a magas frekvencia tartományokban is modulálta a berendezést. Ezt támasztotta alá az idõjelek analízise is: több helyen is igen erõteljesen tapasztalható volt a komplex idõjelek vizsgálatakor. Következõ lépésben elvégeztük a hidraulika és pneumatika rendszer spektrumanalízisét. A speciális piezoelektromos nyomásérzékelõt a hidraulikus csõvezetékbe beépített csatlakozón keresztül illesztettük a rendszerhez. Az SKF FFT analizátoraihoz nem csak rezgésérzékelõk csatlakoztathatók, hanem lehetõség van feszültség jelek feldolgozására. Ezzel a megoldással tudtuk elvégezni a méréseket. A frekvencia értékek megmutatják a kiváltó rendszerelemet, míg az amplitúdó arányos a nyomásváltozás nagyságával. A kapott eredmények nagyon hasonlóak voltak a hengerek rezgésméréséhez, azzal a különbséggel, hogy ezeknél a rendszereknél szinte csak a 8,2 Hz-es frekvencia és felharmonikusai figyelhetõek meg. Most már csak meg kellett határoznunk a hibát kiváltó rendszerelemet. A kapott adatok és a hidraulikus szabályozórendszer mûködési körülményei alapján nem találtunk olyan alkatrészt vagy részegységet, amely 8,2 Hzes mûködési frekvenciával üzemelt volna. A nyomásmérõn látott és a rendszerben is mért rezgést külsõ gerjesztés okozta. Ez a vázszerkezeten és hidraulikus munkahengereken keresztül jutott el a hidraulikus folyadékig. A rezgések terjedését a hidraulikus rendszer rugalmas elemei tették lehetõvé. További adatgyûjtéseket és számításokat végeztünk a hengerekkel kapcsolatban, amely azt eredményezte, hogy megtaláltuk a rezgések forrását, amelyet két hasonló méretû henger gerjedése okozott. Bár nem a hidraulikus vagy a pneumatikus rendszer okozta a rendellenességet, a mérési helyek kialakítása, a mérések elvégzése bebizonyította, hogy meg lehet határozni e rendszerekben a ciklikusan változó nyomásértékek frekvenciáját, és a nyomásváltozás nagyságát. A nyomás alatti rendszerek vizsgálata mellett több olyan felhasználási terület van, ahol ezek a mérések használhatók: pl. lehetõvé teszi, szerszámgépek, köszörû- és polírozógépek kiegészítõ vizsgálatát a felületi érdességi hibák kivizsgálásában. Kalocsai Péter SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt /3 17

20 TECHNIKA FLUIDTECHNIKA Vegyszeradagolás különbözõ típusú szivattyúkkal Pontos, vezérelhetõ A vegyszeradagolás hagyomás módja vegyszeradagoló szivattyúkkal történik, legyen szó szennyvíztelepi, uszodai, kazánházi, vegyipari vagy élelmiszeripari alkalmazásról. A jól ismert LMI-Milton Roy vegyszeradagoló szivattyúk kifejezetten pontos adagolásra valók, vezérelhetõk, lehetnek, elektromágneses vagy elektromotoros meghajtásúak (Milton Roy G sorozat). Anagyobb telepek technológiai rendszereibe jó választás a hidraulikus erõátvitelû szivattyú. Itt a motor és a membrán között az erõátvitelt hidraulika folyadék biztosítja. Ennek a szivattyú típusnak (MAXROY, mroy, MILROYAL, PRIME- ROYAL) egyik elõnye, hogy túlnyomás esetén a belsõ szeleprendszer visszakeringeti a hidraulika-folyadékot, és így ez nem okoz károsodást a szivattyúban. A membrán mindkét oldalán azonosak a nyomásviszonyok (folyadék-folyadék), így a membrán élettartama hoszszabb ( üzemórára tervezett!). Vegyszeradagolás ha a pontosság nem alapvetõ szempont más módon is végezhetõ, pneumatikus, más néven sûrített levegõ meghajtású kettõsmembrán-szivattyúk segítségével. A japán Yamada szivattyúk akár 1000 l/h teljesítménnyel továbbítják a tömény vegyszert, festéket, szilárd szemcsés folyadékot. Az EDP 1-es sorozat tagjai löketenként vezérelhetõek. Az adagolás mellett a vegyszerek átfejtése, mozgatása is komoly feladat. A kiömlõ vegyszer erõs korróziót okozhat, balesetveszélyes lehet. Mindez elkerülhetõ kifejezetten erre a feladatra tervezett átfejtõ szivattyúk segítségével. Az átfejtés történhet szárral és pisztollyal ellátott hordószivattyúkkal valamint a hordóra szerelt, korábban említett pneumatikus szivattyúkkal, vagy önfelszívó mágneskuplungus szivattyúkkal /3

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007. 50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft Magyarregula 2007. Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, 1 280 000 felbontással és 320 000 impulzussal fordulatonként,

Részletesebben

51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft

51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft 51. évfolyam, 2008. 1. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság elnöke:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft

51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft 51. évfolyam, 2008. 12. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Minden kedves Olvasónknak Kellemes Ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk! Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal 50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft Induktív energiaátvitel 9. oldal Kétkomponensû anyagkeverõ-adagoló rendszerek az I&J FISNAR Inc.-tõl Dispenser Technologies LTD 2310. Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.

Részletesebben

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft

GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft GÉPIPAR 10-21. OLDAL 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 7. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft

53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft 53. évfolyam, 2010. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft 52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség HungaroControl Átadták az új légiforgalmi irányító központ épületét Budapesten 4 MÁV-START Folyamatosan nõ a vasúton utazók száma és a vonattal megtett távolság 5 Környezetvédelem Csökkenteni kell a közlekedés

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Magyar. Merre forog az idő kereke? Itt a hitel! Hol a hitel? Nyelvi háború a szabadalmak körül. Nem fontos a munka, ha fúj a szél

Magyar. Merre forog az idő kereke? Itt a hitel! Hol a hitel? Nyelvi háború a szabadalmak körül. Nem fontos a munka, ha fúj a szél Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Merre forog az idő kereke? A tartalomból... Itt a hitel! Hol a hitel? 8 9. oldal Nem fontos a munka, ha fúj a szél 14. oldal Nyelvi

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

HITELESFORRÁS MERCEDES. 2.évfolyam / 2. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Országos pszichiátriai ellátás

HITELESFORRÁS MERCEDES. 2.évfolyam / 2. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Országos pszichiátriai ellátás PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 2. szám 1 HITELESFORRÁS Országos pszichiátriai ellátás Népegészségügyi mutatók élén MERCEDES Zárult a Tudásfórum További rezsicsökkentés várható Orbán Viktor WHO-Díjat kapott!

Részletesebben

MELLÉKLET ESETTANULMÁNYOK INTERJÚK

MELLÉKLET ESETTANULMÁNYOK INTERJÚK MELLÉKLET ESETTANULMÁNYOK és INTERJÚK A magyar kis- és közepes vállalatok innováció-képességének fejlesztése című tanulmányhoz ESETTANULMÁNY TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TéT) ALAPÍTVÁNY A TéT Alapítványt

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben