AZ IDÕK JELEI. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IDÕK JELEI. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/2. www.e-konyv.hu/kerak"

Átírás

1 AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/2. Választó küldöttgyûlés 2008 Közösségben 2 Megválasztott és hitelesített szolgálattevõk 3 Határozati javaslatok 6 Akor völgye, a reménység ajtaja igehirdetés 6 A termőtalaj előbb elfogyhat, mint az olaj 10 Hogyan válik hangos kiáltássá a harmadik angyal üzenete? 13 A rövidesen bekövetkező válság 14 Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt 17 Hírek a Sola Scriptura Teológiai Főiskoláról 19 Felhívások: Gyulavári, Nagyút, Sola Scriptura Fõiskola, táborok 21 Isten jelenléte a mindennapjainkban 25 Hitben erős gyermekek 26

2 KÖSZÖNTÕ KÖZÖSSÉGBEN Amikor megkeresztelkedtünk, közösségbe kerültünk. Közösségbe Istennel, és közösségbe egymással. A közösségvállalásnak ez a formája munkálja üdvösségünket, megigazulásunkat, és Isten munkatársává tesz. A közösségvállalás önkéntes. Isten Országában semmi kényszer nincs, szabad döntésünk és hozzájárulásunk teszi lehetővé megigazulásunkat és küldetésünk beteljesítését. Az egyház azonban még Sátán területén, e fertőzött világban él. Ezért a közösség fenntartása és építése nem akadálymentes. Isten népe amiként az egész föld hasonlít ahhoz a búzamezőhöz, amelybe az ellenség mérgező magot tartalmazó konkolyt vetett ami ráadásul nagyon hasonlít a hasznos gabonához. Egyéni és csoportos felelősségünk tehát a közösség megőrzése, megerősítése. Kezdetektől különféle közösségek alakultak azoknál, akik az Istennel járás közösségét vállalták itt a földön. A család volt az első. Itt a családfő mutatta be a család tagjai számára, mi Isten válasza a bűnre. A család tagjai másokat is bevonva vettek részt az áldozatbemutatás imaközösségében. Ez a szertartás nem kötelességteljesítés, hanem önkéntes igénybejelentés volt: Én is szeretnék részesülni Isten áldozatának gyümölcseiben. Azt kérem, hogy Isten rám is terjessze ki a bűntől való megtisztításnak azokat az áldásait, amelyeket egyedül csak a golgotai események adhatnak. Az áldozatbemutatás, ha helyesen vettek részt benne, hitbeli közösséget épített. Később, a vízözön után Isten egy másik közösség: az egyház létrehozásával folytatta az üdvösség tervének az ismertetését. Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottaiból egyházat alapított, és rájuk bízta a beszédeit, az isteni kinyilatkoztatást. Nekik adta át az örök erkölcsi törvény megfogalmazását, kőtáblákra vésve. A Szentírás első könyveit még a Kánaánba való bevonulás előtt elhelyezte közöttük, amit később ihletett prófétai és költői könyvek ajándékával egészített ki. Ezekkel a kinyilatkoztatásokkal építette és óvta az egyház közösségét. Ezekkel képesítette őket arra a feladatra is, amelyet e világban teljesíteniük kell. Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására! Sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen üzente nékik prófétája által (Ésa 49,6). Az önkéntességen és az áldozatvállaláson alapuló rendszer azonban magában hordozta a tagadás lehetőségét is. Sajnos az egyház többször élt ezzel, mint az odaszánás kiváltságával. Egészen addig, amíg a tagadás Jézus Krisztus, a megígért Messiás megtagadásáig vezetett. Ekkor Isten új közösséget alapított azokból, akik elfogadták az örök igazságot: Jézus Krisztust megváltójuknak. Ám fokozatosan ez a közösség is Sátán fennhatósága és irányítása alá került. Isten ezt is látta, tudta és jelezte a próféciákban, és a pusztába vitte azokat, akik vele közösségben maradva építik az egyház közösségét. A pusztai tartózkodás hosszú időszakát először a 16. századi reformáció eseményei, később pedig különféle ébredési mozgalmak szakították szét. Közösségek jöttek létre, amelyben az apostoli kor mintájára feléledt a gyülekezeti élet. A legjelentősebb ébredés a Bibliában is jelzett módon a Dániel könyve 8 9. fejezetében elhelyezett prófécia felfedezéséhez köthető. Isten hozta létre az adventmozgalmat, amelynek romjain megalakult az a közösség, amelyet a hetedik napot ünneplő adventisták alkottak. A közösségépítés és küldetésteljesítés következő fontos állomása a hit általi megigazulás és Isten törvénye kapcsolatának felfedezése: a harmadik angyal hangos kiáltásának a megértése. Az 1888-as minneapolisi konferencia által vert hullámok még ma sem csendesedtek el, hiszen a hit általi megigazulás nem elmélet, hanem életforma. Sátán itt is talált rést, ami az evangéliumi és a történelmi adventizmus szembenállásában érhető tetten. Gyakorlati kereszténységünkkel valamilyen módon mindanynyian megjelenítünk valamit a két irányzat által megfogalmazott megigazulástanból. Sátán támadása itt is úgy valósul meg, ahogyan azt a prófécia előre jelezte: elkeseredett harcot vív a közösség maradékával (Jel 12,17), azokkal, akiknél a hiteles bizonyságtétel, Jézus vérének bűntörlő ereje és a teljes odaszánás megtalálható. Közösségben vagyunk, és ebben a közösségben kell a végső események nagy nyomorúságát felvállalnunk. A közösség ápolásának és építésének feladatát a gyülekezetek végzik. Tapasztalat mutatja, hogy erre kevés a szombati istentisztelet. Az élő gyülekezetek a hétköznapokban is igénylik a közösség áldásait. Az adventmozgalom különös színfoltjait jelentették a 19. században a tábor-öszszejövetelek. Ezt a közösségépítő intézményt ma már egyre kevesebben igénylik. Helyette virtuális közösségekbe sodródnak, nem veszik észre, hogy a személyes kapcsolatban van csak erő. A Keresztény Advent Közösség tábor-összejövetelei évtizedeken át építették a közösséget. Istennel és egymással találkoztak Bózsván és Törökkoppányban azok, akik igényelték a közösséget, vagy akik 2 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

3 KÖSZÖNTÕ barátaikat, rokonaikat, vendégeiket kívánták az evangélium erőterébe hozni. Emberek sokasága őrzi emlékezetében ezeknek a találkozóknak az erejét. Sok fajta hasznos összejövetel zajlott, zajlik itt, de egy tábor még mindig nem került az őt megillető helyre: az adventtábor. Amikor bevezették, a szervezők legjobb szándéka ellenére sem értették, és ma sem értik sokan, milyen lehetőség rejlik a közösség számára ebben a lehetőségben. Lemérhető ez a jelentkezők számával jelzett érdeklődésen is. Ebben a lapszámunkban több cikkben is rámutatunk arra, milyen ünnepélyes korszak kezdődik országunkban a próféciák beteljesedése terén a vasárnap kötelező munkaszüneti nappá nyilvánításával. Itt az ideje, hogy egyesítsük erőinket, építsük a közösséget, ne csak gyülekezeti, hanem országos viszonylatban is. A tábori körülmények talán előkészületet is jelenthetnek arra az időszakra, amelyek közé kényszerülünk akkor, amikor a vasárnaptörvény már a fenevad bélyege szintjén is jelen lesz világunkban. Tudom, hogy itt élünk ebben a világban, ahol munkaidő, egyéni kötelezettségek, anyagiak hiánya vagy megszerzésének kötelezettsége, betegségek terhelnek bennünket, de az események együtt állnak a Jézus eljövetelét megelőző nagy nyomorúságra, és mi itt vagyunk készületlenül. A mi gyülekezetünk is csak a közösségépítés miatt tud együtt maradni. Ebben az évben lesz külön, saját gyülekezeti táborunk is. Ám a Keresztény Advent Közösség adventtábora is erőforrás lehet, és kell is hogy legyen azok számára, akik ezt igénylik. Élünk-e a lehetőséggel? Bózsván kiderül. Makra Jenő VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG MEGVÁLASZTOTT ÉS HITELESÍTETT SZOLGÁLATTEVŐI Elnök: Hites Gábor Titkár: Makra Jenő Gazdasági vezető: Kökéndy Zoltán Felszentelt lelkészek: Bálint György Cserbik János Csókási Pál Farkas Ernő Hites Gábor Juhász Ernő Köbel Wolfgang Oláh László Sonnleitner Károly Soós Attila Stramszki István Lelkészek: Árvai János Balogh Gábor Balog Tibor Bodolai Zoltán Buda Julianna Cserbik Attila Egerváriné Árvai Márta Erdődi József Fekete Dávid Frend László Fürj György Fürjné Simon Edina Holló Péter Horváth Gábor Horváth Sándorné Horváth Tímea Kecskeméti János Kerékgyártó János Kissné Bernáth Ildikó Korbeák Sándorné Kovács Tiborné Láng Ervin Molnár Miklós Nagy Zsuzsanna Ócsai Gyula Ottóné Bartalos Zsuzsa Reisinger János Somogyi Lehel Szabó Attila Szabó Attiláné Szabó Ferenc Tóth Gábor Vankó Zsuzsa AZ IDÕK JELEI 2008/2. 3

4 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 Önfenntartó lelkészek: Gömöri Judit Vígh Ágnes Segédlelkész: Dankó Ferenc Biblia-munkások: Feketéné Trankusz Erzsébet Jáki Andrásné Könyvevangélisták: Bakó Gyöngyi Bakó László Jóniné Kalcsó Zsuzsa Miszlai Katalin Pechnyik László Újlaki Irén Alkalmazottak: Csókásiné Molnár Éva Eppel Gábor Eppel Paula Makra Ildikó Ráczné Ócsai Ella Runda Mária Füleky Adrienn Göde Imre Jankó Béla Korbeák Sándor Nyerges Ferenc Ócsai Imre ifj. Ócsainé B. Klára Vájsz Balázs Hétvégi (gyülekezetközi) igehirdetők Központi körzet: Boda László Zugliget Buj József id. Salgótarján France Mutombo Zugliget Garamszegi László Őrjárat u. Istvánffi Zsuzsa Benczúr u. Jeremiás Róbert Zugliget Kiss Sándor Dorogháza Kulcsár Attila Zugliget Mitelle Sándor Bertalan L. u. Ócsai Sándor ifj. Kiskunlacháza Pintér Éva Zugliget Takács Szabolcs Benczúr u. Tóth Tibor Őrjárat u. Végh József Zugliget Wendler Magdolna Zugliget Kelet-magyarországi körzet: Bálint Krisztina Miskolc Dózsa Judit Debrecen Jávorcsik Lajos Miskolc Kiss István Miskolc Ócsai Imre ifj. Telkibánya Rémiás Csaba Miskolc Tonhaizer Tibor Debrecen Zakor János Nyíregyháza Észak-dunántúli körzet: Bakó László Keszthely Bella Géza Szentgál Bernáth Pál Fehérvárcsurgó Csókási Pál ifj. Győr Domján Ildikó Szombathely Farkas Szilárd Balatonfüred Gángóné Simon Ilona Fehérvárcsurgó Hennel Georgina Győr Hermann Istvánné Veszprém Juhász András Nagyveleg Kámfor Tibor Komárom Kiss Imre Veszprém Korbeák Sándor Tata Laky Mária Balatonfüred Lángné Németh Irma Sopron Lőrinczné Váradi Valéria Szombathely Mentes Vilmosné Sárvár Molnárné Hoós Júlia Szombathely Mőbiusz Péterné Balatonfüred Mustos Gáborné Veszprém Németh Gábor Sopron Németh Péter Tata Niederkirchner Szabolcs Szentgál Omischl Tibor Székesfehérvár Poór Erzsébet Szombathely Puter Ferenc Győr Simon Józsefné Sárvár Szűcsné Horváth Lilla Székesfehérvár Tóthné Zámbó Éva Sárvár Váradi Gábor Veszprém Bács-Kiskun és Csongrád megyei körzet: Gyurkó János Szolnok Nagyné Varga Katalin Kecskemét Simon György Kecskemét Szabó Antal Kiskőrös Szigeti Gábor Szolnok Békés megyei körzet: Árvai József Sarkad Hrivnák Hajnalka Vésztő Kiss Imréné Békés Máriaföldi Mihály Nagyszénás Ócsai Imre Sarkad 4 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

5 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 Orbán Zoltán Gyulavári Varga Jánosné Elek Dél-dunántúli körzet: Amota József Nágocs Bánhidi Tibor Nágocs Hiller Zoltán Kaposvár Jámbor Szabolcs Kaposvár Keresztes Endre Nágocs Kiss Szilveszter Nágocs Kovács József Pécs Kovács Miklós Pécs Magos János Nágocs Ömböli Gyula ifj. Pécs Prancz Zoltán Paks Szabó Róbert Siófok Szabóné Novák Bea Szekszárd Traján György Pécs Körzetvezetõk: Központi körzet: Sonnleitner Károly Kelet-magyarországi körzet: Bálint György Észak-dunántúli körzet: Oláh László Bács-Kiskun és Csongrád megyei körzet: Csókási Pál Békés megyei körzet: Farkas Ernő Dél-dunántúli körzet: Juhász Ernő Osztálytitkárok: Prédikátori osztály: Hites Gábor Szombatiskolai osztály: Egerváriné Árvai Márta, Szabó Ferenc segítségével Evangelizációs osztály: Szabó Attila Ifjúsági osztály: Horváth Gábor Gyermekosztály: Szabó Attiláné Könyvevangélista osztály: Frend László Szociális osztály: Istvánffi Zsuzsa Egészségügyi osztály: Tóth Gábor Vallásszabadsági osztály: Vankó Zsuzsa, Holló Péter segítségével Magnós- és médiaosztály: Jankó Béla Internetes osztály: Korbeák Sándor Zenei osztály: Lázárné Nagy Andrea Tanulmányi osztály: A kiadói bizottság vezetője: Soós Attila Országos gondnok: Ócsai Imre id. Intézményvezetők: Balog Andrea (Idősek Szociális Otthona, Elek) Istvánffi Zsuzsa (Idősek Szociális Otthona, Lovasberény) Vankó Zsuzsa (SSTF, főiskolai rektor) Az ügyintéző bizottság (üb) tagjai: Bálint György Hites Gábor Kökéndy Zoltán Makra Jenő Reisinger János Sonnleitner Károly Soós Attila A tanácsadó bizottság (tb) tagjai: (A tanácsadó bizottság létszáma: 25 fő, amelynek hivatalból tagjai az ügyintéző bizottság tagjai is (7 fő). Ha a tanácsadó bizottságból valaki kiesik, a póttagok közül választanak maguk közé.) Árvai József Cserbik János Csókási Pál Farkas Ernő Frend László Hennel Georgina Jáki András Juhász Ernő Kiss Szilveszter Köbel Wolfgang Mitelle Sándor Molnár István Nagyné Varga Katalin Németh Péter Oláh László Vankó Zsuzsa Végh József Vígh Ágnes Póttag: Ócsai Sándor ifj. Prancz Zoltán Szabó Attiláné A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai: Ágoston Béláné Babó Krisztina Fülöp Sándorné Horváth Eszter Jámbor Szabolcs Kátai Zoltán Kékesi Pálné Mihályiné Erdős Ilona Ritter Annamária Szabó Antal Váradi Józsefné Az Életpont Kht. vezetői: Kovács Tibor Juhász Ernő AZ IDÕK JELEI 2008/2. 5

6 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 A HATÁROZATI JAVASLATOKAT TEVŐ BIZOTTSÁGHOZ BEÉRKEZETT JAVASLATOK ÖSSZESÍTÉSE 1. Információáramlás A közösség fordítson fokozott figyelmet az osztályok munkája és az információáramlás koordinálására, a gyülekezetek sűrűbb és részletesebb tájékoztatására. A szombatiskolai tanulmányok legkésőbb két héttel az adott negyedév kezdete előtt jelenjenek meg. Egy erre kijelölt személy önkéntes adatszolgáltatás alapján gyűjtse össze a gyülekezetektől az egyes testvérek telefonszámát, címét, továbbá esetlegesen lakcímét és foglalkozását egy országos elérési jegyzék létrehozása érdekében. 2. Önértelmezés Javasoljuk az alábbi elvi állásfoglalás elfogadását: Az adventmozgalom részének tekintjük magunkat, és minden adventhívőt testvérünknek ismerünk el. A jelenleg érvényben lévő gyülekezeti kézikönyvet tegyük hozzáférhetővé. 3. Ellen G. White művei Javasoljuk egy külön alap létrehozását Ellen G. White műveinek népszerűsítésére, kiadására, utánnyomására és terjesztésére. 4. Gyermek- és ifjúsági munka Javasoljuk a gyermekek és fiatalok nagyobb mértékű bevonását a gyülekezeti szolgálatba. Javasoljuk, hogy legyenek függetlenített munkatársak a gyermek- és ifjúsági osztály vezetésére, országos vagy körzeti hatáskörrel. 5. Alapszabály és SZMSZ A küldöttgyűlés hatalmazza fel a tanácsadó bizottságot arra, hogy az alapszabályt és az SZMSZ-t átdolgozás és a gyülekezetek általi véleményezés után legkésőbb a évi rendes küldöttgyűlés idejére készítse elő. Megjegyzés: Ha lehetővé válik, már előbb is összehívható rendkívüli küldöttgyűlés a szabályzatok elfogadása érdekében. AKOR VÖLGYE, A REMÉNYSÉG AJTAJA Sok szeretettel köszöntöm a küldötteket. A ma reggeli igehirdetésünk alapigéjét Hóseás 2, verseinél lapozzuk fel. Azért íme csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. Hóseás próféta korában, az i. e. 7. században, Izráelben súlyos bálványimádás folyt, ahogy az ige fogalmaz, Isten népe szeretői után szaladgált (2,6). Hóseást Isten arra kérte, hogy menjen a néphez, és különböző üzenetekkel, példabeszédekkel próbálja visszatéríteni őket helytelen útjaikról. A 13. versben Isten a szívükhöz próbál közelebb férkőzni, amikor ezt mondja: ÍME CSALOGATOM ŐT, ÉS ELVISZEM ŐT A PUSZTÁBA Isten, hogy megszólíthassa népét, a pusztába csalogatja. Nem tudott szólni a templomban, közösségi alkalmakon, sem különféle egyéb helyeken, ezért a pusztát, a magányt választja, ahol talán megszólíthatóbb az ember. Mindanynyian tudjuk, miért kellett a pusztába menniük. Fontosnak érezték a templomi szolgálatot, el voltak foglalva a hamis isteneknek szentelt áldozatokkal. Isten nem tudta őket megszólítani ott, ahol serénykedtek. Ezért ki kellett hívnia őket a pusztába, mert egyedül ott volt esély arra, hogy meghallják az Ő halk és szelíd kérlelését. Törvényszerűség ez a mi életünkben is. Ha túl sok hang vesz körül, amikor lázas tevékenységben vagyunk és mindenféle hatás ér bennünket, süketek vagyunk az 6 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

7 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 Isten szavára. Általában süketek vagyunk azért is, mert a magunk gondolatai töltenek el bennünket, vagy azért, mert annyira fontosnak érezzük magunkat, hogy amit Isten mond, már meg se halljuk. Amikor a hetven tanítvány visszajött a szolgálatból sok áldással, Jézus Krisztus elhívta őket megpihenni, és ezt mondta: Gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. (Mk 6,31) Ellen G. White Jézus élete c. könyvből olvasom az idevonatkozó részből a nekünk szóló figyelmeztetést: Ma is fennáll ugyanez a veszély, mihelyst fokozódik az ember aktivitása, és Istenért végzett munkáját siker koronázza. Megjelenik az a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. Egyre kevesebb lesz az ima, és megcsappan a hit. A tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szem elől tévesztjük függésünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Szüntelen Jézusra kell tekintenünk, és felismernünk, hogy az Ő ereje végzi a munkát. Miközben komolyan kell küzdenünk az emberek megmentéséért, időt kell szakítanunk az elmélkedésre, az imádkozásra és Isten igéjének a tanulmányozására is. Csak a sok imával megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul elégségesnek és jónak. Jézus azt mondta tehát tanítványainak, hogy az a legnagyobb veszélyforrás az estleges sikerek következtében, amikor a tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni, mert fennáll a veszélye annak, hogy saját bölcs terveinkben és szorgalmas tevékenységünkben kezdünk bízni, ami az emberi természetben elkerülhetetlenül felébreszti a büszkeséget és a magabízást. Most is azt mondja Isten: Gyertek el a pusztába. Miért kell kimenni a pusztába? Ma is nagyon nehéz elérnie a szívünket: ki kell csalogatnia minket. Lehet, hogy egy betegséget kell adnia, lehet, hogy kudarcokat, s lehet, hogy meg kell akadályoznia bizonyos tevékenységünkben, a mozgásterünkben kell korlátoznia, vagy egyéb próbákat kell megengedni az életünkben. Hóseásnak is ezt mondta: Azért ímé tövissel rekesztem el utadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg ösvényeit. (2,5) Ha minden út lezárult, az ember amikor elkezd komolyan gondolkodni kapcsolatán az Istennel és az emberekkel : a pusztában van. ÉS SZÍVÉRE BESZÉLEK Miért teszi mindezt az Isten? Azért, mert a szívedre akarok beszélni. Ne csak azért menjünk ki, hogy ott unatkozzunk, ne csak azért, hogy ne tevékenykedjünk teljesen egyetértek az előző prédikáció mondanivalójával, hogy az önfeláldozó élet az elsőrendű feladata egy keresztény embernek. De először a kegyelmet kell elnyerni, és abból a kegyelemből valódi gyümölcs terem. Milyen szép ez a kijelentés a Bibliában: Én a szívedre akarok először beszélni. Miért? Azért, mert nemcsak az értelmedhez akar szólni, hanem a szívedbe vésni valami olyat, amivel nem akarsz szóba állni. Ebben a kifejezésben benne van az is, amit szülők, nevelők szinte naponta élnek át, amikor gyermekükkel meg akarnak értetni valami olyasmit, amit ő nem akar elfogadni. Isten a szívünkre akar beszélni, mert csak ott tudja megadni az Akor völgyét reménység ajtaja gyanánt. De ha nem tud a pusztába csalogatni és szívünkre beszélni, akkor az egész jövőnk, egész evangelizációnk : az ő műve lesz kérdéses. Mert így szól az Úristen, Izráel Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akartátok. Hanem ezt mondtátok: Nem, sőt lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. (Ésa 30,15 17) Döbbenetes ez a kijelentés. Az ószövetségi népnek Isten azt mondta, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, de ti azt mondtátok, lóra ülvén futunk. Futottak Egyiptomba, ide is, oda is. Nem bíztak az Isten kegyelmében. A maguk erejéből akartak segíteni önmagukon. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna! Milyen fájdalmasan hangzik ez a feltételes múlt idejű kijelentés. Mély érzéseket és fájdalmas emlékeket idéz fel bennem ez az ige. A jó Isten ügyét csak megtérve tudjuk előrevinni. Azok, akik az Istennel való közösséget komolyan veszik, és ebből a közösségből követik a Bárányt, valahová megy. De milyen szomorú, hogy Izráel népe nem ezt az utat választotta. Mi lett velük? Olyanok lettek, mint egy szál fenyő a hegytetőn (Ésa 30,17). MIT ÍGÉR ISTEN A PUSZTÁBAN? És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. (Hós 2,14) Reménység ajtaja gyanánt. Hol találunk erről feljegyzést a Bibliában? Józsué 7. fejezetében. Félelmetes, szomorú történet ez a Bibliában. Akor völgyébe kellett dobálni az ezüstöt, aranyat, meg a jó kis babiloni köntöst, amit Ákán eltulajdonított Jerikó bevétele közben amiért Ákán egész családjával együtt Akor völgyében lelte halálát. És nagy kőhalmot raktak feléje, megvan mind e napig. És megszűnt az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind AZ IDÕK JELEI 2008/2. 7

8 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 e mai napig. (Józs 7,26) Hóseásnál az Akor völgye nem így jelenik meg, hanem a reménység ajtaja gyanánt. Miért kellett Ákánnak Akor völgyébe kerülnie? Mert az Istennek szentelt dolgokból elvett. Az Istennek szentelt dolgokhoz nem lehetett hozzányúlni. Isten azt mondta, hogy amit az Ő hatalmával szereztek meg, az ezüst és az arany közül amit nem semmisítenek meg, azt az Isten házára fordítsák. Mit tett erre Ákán? Talált egy babiloni köntöst, ezüstöt, aranyat, és bevitte a saját sátorába. Az Akor völgyébe került. Ezért Isten a következő csatában nem áldotta meg a népet. A következő hadjárat Ai ellen nagy vereség volt. Ai városa kisebb volt Jerikónál, mégis harminchat ember életét vesztette, és szégyenteljes vereséget szenvedtek. Isten azt mondta: Ezt az ügyet ki kell vizsgálni. Miért nem nyugodhatott meg Isten Lelke és jelenléte a csatában? Vétkezett Izráel, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak. Ezért nem bírtak megállni Izráel fiai az ő ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Istennek szentelt dolog van közötted, Izráel! Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot. (Józs 7,11 13) Az Istenért harcoltak, az Istenért küzdöttek, hogy elfoglalják Kánaán földjét. De egy ember bűne miatt Isten nem adhatott áldást harcaikra. Miért? Mert elvettek az Istennek szentelt dolgokból. Most ne a babiloni köntösről, az aranyról és az ezüstről beszéljünk, hanem hogy a mi életünkben esetleg mi lehet az az Istennek szentelt dolog, amit elveszünk, és ezért nincs áldás az Isten művén. Ami Istennek szentelt dolog, az a pénz. A tized szentséges az Úrnak (3Móz 27,28). Malakiás könyvében mondja az Úr, hogy csaltatok engem. És a nép visszakérdez: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalókkal válaszolja Isten (3,8). Ez is visszatarthatja Isten áldásait, vagy ha a tizedből úgy élnek a prédikátorok, hogy nem építik az Isten művét. A másik szent dolog az idő. Ez is szentség az Úrnak. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. (2Móz 20,8) Ha ebből elveszünk, ellopunk valamit, az is Isten rosszallását és áldásait tartja távol tőlünk. Nem csak a szombat szentség szentség az egész életünk. Erre vár Isten. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben (1Kor 6,20) Akármit tesztek, akár esztek, akár isztok az egész életünk Istennek odaszánt áldozat. Kérlek azért titeket Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul (Rm 12,1) ISTEN TEMPLOMA SZENT, ÉS EZEK VAGYTOK TI Mi szentség még az Úrnak? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. (1Kor 3,17) Félelmetes mondat. Mi szent dolog még tehát a pénzen, az időn és a fizikai testünkön kívül? Ti, mi, emberek, az Isten népéhez tartozó emberek. Mitől szentek? Attól, amit Pál apostol mondott az efézusi gyülekezet búcsújában: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyet tulajdon vérével szerzett. (Ap csel 20,28) Az Isten műve szent, az Isten háza szent. Minek következtében? Azok által, akiket Isten megváltott. Aki az Ő házában van, aki az ő gyermeke, az szent. És azzal rontjuk meg az Isten házát, ha egymással nem szent -ként bánunk, ha egymásra csak emberként tekintünk, s leírjuk egymást, vagy nem szeretjük a testvérünket. Akkor megrontja azt az Isten. Isten háza, műve nem egy vállalkozás. Nem egy munkahely, nem egy olyan közösség, ahol csak a munka a fontos. Hiszen nem a munkáért élünk, hanem az emberekért. Nem is csak a kívülről jövőkért. Ne csak azért igyekezzünk, hogy sok embert hozzunk be az Isten házába: legyenek azok is fontosak, akik már itt vannak. Mert ez szent dolog. Ne legyünk olyanok, mint a Jézus korabeli képmutató írástudók és farizeusok: Megkerülitek a tengert és földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. (Mt 23,15) Mindannyian gondolkozzunk el Pál kijelentésén: Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztettessenek. (Zsid 12,14 15) Ha a szentséget, a szeretetet és a békességet nem gyakoroljuk egymás iránt, az Isten kegyelmétől is elszakadhatunk. A keserűség gyökere felnövekedve az egész közösséget is megzavarja, ezáltal sokan megfertőztetnek. Egy keserű gyomnövény magjából nagyon sok gyomnövény termelődik. Kapcsoljuk össze a két igét: Az Isten temploma szent, ezek vagytok ti, ezért kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Jim Hohnberger egyik könyvében (Abouth the people Emberekről szól) Jézus szolgálatáról beszél. Miért harcolt Jézus? Egyházi ügyért? Nem: emberekért. Péter, megtagadtál, de én megbocsátok neked. Dávid, paráználkodtál? Király maradsz, nem írlak le. Hibát követtél el, de én megbocsátok neked. Miért küzdött Jézus? A vámsze- 8 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

9 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 dőkért, a betegekért, a nyomorultakért. Láttuk őt egyházakban, egyházi körökben fontoskodni? Kiment az emberekhez a tanítványokkal, és a tanítványaiért élt. Az emberekről szól az egyház élete, arról, hogy minden embert szeretünk. Miről ismerik meg az emberek leginkább Jézus tanítványait? Arról, hogy egymást szeretik. Sőt, ha úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez a tanítványság alapja. A szentség alapja, a megmaradás alapja. Az említett könyv arról is szól, hogy meg kell tanulnunk személyes emberi kapcsolatokat építeni. Ne romoljanak meg emberi, testvéri kapcsolatok az Isten ügye oltárán. Ne áldozzunk fel embereket még Jézus ügyéért sem. Jézus ezt mondta főpapi imájában: Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. (Jn 17,4. 12) Elvégeztem a munkát, és mindenkit megtartottam, csak a veszedelem fiát nem tudtam megtartani. Júdást és Ákánt nem lehetett megmenteni. Jézus azért dolgozott és fáradozott, hogy embereket megmentsen, nemcsak külsősöket, pogányokat, hanem a tanítványait. Milyen fájdalmas látni azt, hogy úgy akarjuk Isten művét építeni, hogy eközben egymáson átgázolunk, mert nem mindenben ért egyet velünk a másik. A testvéri kapcsolatokat, a másik embert nem tartjuk fontosnak. Fontosabb az ügy számunkra, az igazság vagy a magunk vélt igazságai, de nem a másik. Aki emberekért fáradozik, az az Isten szent ügyéért fáradozik. MEGMOTOZOM JERUZSÁLEMET Mikor lesz az Akor völgye a reménység ajtaja, ifjúságunk éneklésének az ideje? Józsué könyvében mondja Isten: nyomozzátok ki, hogy a táborból kiveszítsétek a gonoszt. Hogyan kellett ezt végrehajtani? Nem maradhatott a táborban szentségtelen dolog. Menj el, és rámutatok konkrétan a problémákra, hogy mi az, ami elvette az áldást a táborból. Előállította a nemzetségeket, a családokat, a férfiakat, pontosan megmutatta Isten, hogy hol van a baj. Egy másik ige szerint: Megmotozom Jeruzsálemet (Sof 1,12) Isten a végidőben ki akarja deríteni a bűnöket. Ki akarja tisztítani táborából a bűnt, hogy igazi áldás lehessen munkánkon, amelyen megnyugodhasson az Ő Lelke, és az Úr harcaiban győzelmet arathassunk. És lesz az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. (Sof 1,12) Mindenképpen meg fogja tisztítani táborát, hogy tiszta, szent legyen népe. Minden helytelenséget kitisztít, minden seprőt. A seprő a bor alján lévő üledék, a szemét, a piszok, amit kívülről nem lehet látni. De ezzel nem lehet élni, a bor is megromlik tőle egy idő után. Vannak, akik azt mondják szívükben, hogy sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Vannak életünkben titkos bűnök, és közben úgy gondolkodunk, hogy Isten nem cselekszik sem jót, sem rosszat, így is szeret, velünk együtt építheti művét, így, ahogy vagyunk. Nem, nem így van. Megmotozza népét, ez történt Ákánnal is. Miért kellett neki Akor völgyébe jutnia? Amikor Isten rámutatott bűnére, Ákán azt mondta: Vétkeztem az Úr ellen. Miért bánta meg? Miért tett bűnvallomást? Lesz olyan idő népe életében is, amikor felszínre hozza a bűnöket, s az ember kénytelen lesz bűnvallomást tenni, de akkor már késő lesz. Ez történt Ákánnal. Nagy különbség engedni a tényeknek, miután bizonyítást nyertek, vagy megvallani a bűnöket, amiről mi tudunk és Isten. Ákán nem tett volna bűnvallomást, ha nem remélte volna büntetése elengedését. De bűnvallomása már csak arra volt jó, hogy megmutassa büntetése jogosságát. Nem volt benne igazi bűnbánat, sem töredelem, sem változás, se a gonoszságtól való irtózás. (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 541. o.) HOGYAN VÁLHAT AKOR VÖLGYE A REMÉNYSÉG AJTAJÁVÁ? És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Akor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett. (Ésa 65,10) Nagyon nagy reménység. Isten nem akar megégetni minket az Akor völgyében. De nem kényszerítve akar minket rávenni a bűnbánatra. Nem tudtam emberekkel békességben élni, nem tudtam szeretni őket, sem megbocsátani. Lehet-e Isten népe az, ahol félnünk kell egymástól, és el kell kerülnünk egymást. Ez nem maradhat így. Isten nem akarja, hogy Akor völgyét úgy lássuk, mint az ókori Izráel. Isten Akor völgyét a bűnbocsánat, az isteni áldások helyeként adja nekünk. Reménység ajtajaként akarja megnyitni előttünk. Nem haraggal, nem ítélettel. Ahol népe, amely Őt keresi, legelészhet. Ahol nem az ítélet földje, hanem a megbocsátás, a reménység ajtaja van. Akor magyarul azt jelenti: szomorúság, bánat, keserűség. Mikor lesz a reménység ajtaja? Ha népe megbánja azt, hogy elvette a néki szentelt dolgokat. Ha bűnbánatra jut és megtalálja Őt, hogy újra közötte lehessen, és velük lehet a csatában. De ehhez a bűnbánat, a bűnrendezés helyévé kell tenni Akor völgyét. S kit égetnek meg ekkor helyettünk Akor völgyében? A Zsidókhoz írt levél 13, verse ezt mondja: Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. An- AZ IDÕK JELEI 2008/2. 9

10 VÁLASZTÓ KÜLDÖTTGYÛLÉS 2008 nakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Az áldozati a bárányt ki kellett vinni a táboron kívül, ahol megégették. Az az állat a bűnök áthárításának eszköze volt. A bűnt ráterhelték az állatra, az egész nép bűnét, és kivitték az állattetemet A közelébe se volt jó menni: ami bűzölgött, meg kellett égetni. Rossz látványt nyújtott. Jézus ilyen állat jelképe volt, akit ki kellett vinni a táboron kívül utált és emberektől elhagyott volt. A táboron kívülre vitték, mert Jézus égetni való bűnössé vált. Miért? A mi bűneink miatt. Lehetünk mi nagyon jó hívő -nek látszó keresztények, jól felöltözöttek, de hogy mi van igazán bennünk, azt nézzük meg ott, a táboron kívül. Amilyenek mi valójában vagyunk, azt az égetni való Isten Bárányában lehet meglátni a kereszten. A békesség és a szentség útja helyett úgy akarjuk építeni Isten művét, hogy egymáson átgázolunk, egymást nem tiszteljük, nem tekintjük szentségnek. Ha fontosabb az Isten műve, mint maga az ember, amit Ő a tulajdon vérén váltott meg, akkor még nem vagyunk készek az Isten befejező munkájára, hiába imádkozunk a késői esőért. Az a baj velünk, hogy azt gondoljuk, azért kell sokat dolgoznunk, hogy jobbaknak látszódjunk Isten szemében. Isten meg azt látja: az a baj velünk, hogy nem tartjuk Őt elég jónak ahhoz, hogy teljesen megbízzunk benne. Akor völgye ma a reménység ajtajaként van nyitva számunkra. Most még nincs kényszerítő körülmény. Isten Szentlelke által és a Bárány áldozatában való hit által mi Isten gyermekeivé válhatunk. Ismerjük a bizonyságtételt, hogy ami lehetett volna. Miért nem lehet ma, vagy az elkövetkező időben? Miért csak volna? A bűnbánatnak, kegyelemnek, könyörgésnek lelke miért nem indulhat el ma? Ne várjunk a másikra, hogy ha a másik elindul, akkor én is megyek. A kereszthez vezető út keskeny, sokszor úgy gondoljuk, hogy széles, de amikor oda érek, már csak egy ember fér el rajta: én. A megbánást nem kollektíven kell elkezdeni. Személyes kérdés, Istenhez való viszonyunk szerint történik. Bárcsak ez a küldöttértekezlet is megláttatná velünk: azt érdemelném, hogy a táboron kívülre kerüljek, de Ő vállalta a megégetést mint egy állattetem. Ennyire beteg, súlyos az állapotunk, fertelmes az emberi lény. Így lehetett csak megváltani minket. Régóta várjuk az ébredést, a megújulást közösségünkben. De nincs ébredés valódi bűnbánat, Krisztus áldozatának elfogadása és bűnbocsánat nélkül. Bárcsak megfogadnánk egy keresztény misszió vezetőjének a felhívását: Miután bűnbánatot tartottunk, addig várunk bűnösségünk tudatában, amíg Isten úgy nem dönt, hogy eljön közénk. Ámen. Soós Attila AZ IDÕK JELEI A TERMŐTALAJ ELŐBB ELFOGYHAT, MINT AZ OLAJ 20. század második felében a mezőgazdaság fejlődése vitathatatlanul sikeres volt a világ nagy részén, A hiszen élelmiszerbőséget teremtett mérsékelt árakon. Árnyoldala, hogy az éhséget számos fejlődő országban nem volt képes felszámolni. Az éhezők száma ma is meghaladja a 800 milliót a Földön, és ez a szám feltehetően drasztikusan nőni fog. A fejlett, gazdag országokban is jelentős rétegek: a munkanélküliek, az otthontalanok, a nyugdíjasok egy része alultáplált vagy éhezik. Az élettanilag optimális, minőségi tápláltság valójában az emberiség nagyobb felének nem adatik meg. A kenyér és a halak megsokszorozásának bibliai csodáját a mezőgazdaság csak akkor tudja folytatni, ha az előttünk álló óriási kihívásoknak elébe megyünk. Az élelmiszertermelésén túl az energiatermelés is feladatunkká vált. Figyelembe véve a bioenergia-termelés szükségleteit, a fő gabonafélék, mint például a búza, a rizs, a kukorica iránti igény becslések szerint évente 1,5 százalékkal nőhet, miközben a termőterületek csökkennek. Ebből adódóan felgyorsul majd a marginális területek, a természetes őserdők, a szavannák, a vizes élőhelyek művelésbe vonása, környezetpusztítást és a biodiverzitás csökkenését okozva. Az energiakrízis lassan állandósul, a szituáció megváltozott. Az élelmiszer és az energia összefügg, termelésük versenyhelyzetet teremt a mezőgazdaságban. A változások lélegzetelállítóan gyorsak, így nehéz általánosítani, megbízható következtetésekre jutni. Az Egyesült 10 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

11 AZ IDÕK JELEI Államokban például az etanol célú kukorica-felhasználás 2005 és 2006 között, egy év alatt egyharmadával nőtt. Ez rossz hír a gabonaimportőr országoknak és a szegény régióknak, amelyek nem tudják megfizetni az importot. Mérséklődtek az élelmiszerkészletek, a segélyalapok. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat növeli a biotechnikai haladás, a környezetszennyeződés hatása és a globális éghajlatváltozással összefüggő bizonytalanság is. A megújuló energia (bioenergia) termelése termőföldet igényel, például az Egyesült Államok üzemanyag-szükségletének 10 százalékát a kukoricatermése 52 százalékával tudná kiváltani. Az EU-ban reálisan 5-6 százalékot lehetne pótolni a tartalékföldek, pihentetett területek ilyen célú igénybevételével. Tehát növelnünk kell az élelmiszertermelést, ami növekvő tőkebefektetést, nagyobb tudást, kutatási hátteret feltételez. Valójában azonban ez a háttér még a fejlett országokban is hiányzik. Leépült, hiszen átmenetileg relatív élelmiszerbőség lépett fel. Az agrárkutatás kikerült a figyelem középpontjából. A fejlődő világban is csökken a mezőgazdasági munkaerő, teret hódít a városiasodás. A rohamosan terjeszkedő városok gyakran a legtermékenyebb síkságokat, talajokat falják fel. És nemcsak a talajokat, hanem azokat a víztartalékokat is, amelyek lehetővé tennék az öntözést. Közben a döntéshozók, a politikusok kutatási prioritásait döntően a biotechnológiai ipar érvei határozzák meg, és a jól működő agrárintézményektől elvonták a pénzt, a fejlődés lehetőségét. Pedig az általuk kidolgozott alapokra, eljárásokra épült hazánkban az 1960-tól 1990-ig tartó látványos fejlődés, a főbb kultúrák termésének megkétszereződése, megháromszorozódása, az olcsó és bőséges élelmiszer-ellátás. A biotechnológia prófétái azt hirdették az 1970-es évek elején, hogy rövidesen a búza is nitrogént fog kötni a levegőből. Nem lesz szükségünk műtrágyára. Nagyjából tízévenként elhangzott, hogy közel van a cél. Újabban már nem hallunk erről a csodáról. Új ígéreteket kapunk: a génmódosított növények legyőzik majd az aszályt, a betegségeket, és soha nem látott terméseket adnak majd. Pedig a biotechnológia, ahogy a nevében is olvasható, a biotechnológiai ipart szolgálja, illetve annak édesgyermeke. Finanszírozása alapvetően az ipar feladata lenne, de a biotechnológiai ipar az állami, sőt akadémiai költségvetésre próbálja áthárítani az agrártudományok nem titkolt felszámolása árán is. Globálisan a legnagyobb fenyegetést ma az jelentheti, hogy elfogy az élet újratermeléséhez szükséges termőföld. Úgy becsüljük, hogy a vadászó-gyűjtögető társadalomban hektár/fő, a vándorló földművelés idején 2 10 hektár/fő, a letelepedett mezőgazdasági közösségben 0,5 1,5 hektár/fő, a mai intenzív gazdálkodásban 0,2 hektár/fő termőföld biztosíthatja az élelmet. Napjaink hatmilliárd körüli népességét 1,5 milliárd hektár művelt terület táplálja. Az előrejelzések szerint 2050-re a művelt terület akár 0,1 hektár/fő értékre eshet a népesedési nyomás és a talajpusztulás miatt. Lassan kicsúszhat a lábunk alól a talaj. A rövid távú piaci érdekek miatt a társadalom lassan reagál a veszélyes változásokra, amelyek nem olyan látványosak, mint egy földrengés vagy egy árvíz. Már nem nő a búza termése az Egyesült Államokban vagy Mexikóban, elértünk egy technológiai plafont. A nagy termésemelkedés 1950 és 2000 között volt, és az akkori fajtaváltás, kemizálás és gépesítés eredményét tükrözte. Már nem adhatunk több műtrágyát, ha a talajok jól ellátottak, telítettek. A növénynemesítés tartalékai is kimerülőben vannak. Elméletileg a genetikai manipuláció még hozhat áttörést, azzal a kockázattal, hogy szuperkompetitív fajok kerülhetnek a mezőgazdasági, természeti környezetbe ismeretlen következményekkel. Ma a világ aratástól aratásig él, mint a kínai paraszt az 1920-as években. Ma ez a haladás. Az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság jelenkori sajátossága, hogy a gyakran százalékot is elérő vagy meghaladó állami támogatás megszüntette a szabad piacot. Az ágazat azt termel, amit támogatnak. A globális tőke uralma alá került, és profitérdekek irányítják. A mezőgazdaság egyre kevésbé a vidéki lakosság megélhetésének forrása és élettere, a tőke számára a paraszti életforma feleslegessé válik, a népesség kiszorul a munkaerőpiacról. Nem cél az egészséges élelmiszer-ellátás vagy a nemzeti önellátás. A termelés különféle adalékokat, hozamfokozókat, toxikusan ható mesterséges anyagokat használ. Kiiktatja AZ IDÕK JELEI 2008/2. 11

12 AZ IDÕK JELEI a helyi fajtákat, génbankokat, melyeket saját genetikailag módosított (GMO) vetőmagjával helyettesíti. Leépíti a nemzeti agrárkutatást, kísérletügyet, minőség-ellenőrző és szaktanácsadó szerveket, hogy kontroll nélkül mozoghasson. Mindezt teszi, a versenyképesség mítoszát hangoztatva. Az emberiség történetében mindig pusztult a talaj, ha elidegenedett a személyes törődéstől, gazdátlanná vált. Az ókori latifundium vagy a modern monokultúrák erre egyaránt jó példák. Arisztotelésznél a négy alapelem (föld, levegő, tűz, víz) első tagja a föld, a talaj, amely létezésünk alapja minden tekintetben. Az élő és életet hordozó talaj, amelyet úgy kezelünk, mintha kimeríthetetlen volna, és ingyen lenne. Az olajat például stratégiai anyagnak tekintjük, pedig a talaj hosszú távon még inkább az, és talán előbb elfogyhat, mint az olaj. A talajpusztulás globálisan egy-két nagyságrenddel haladja meg a talajképződés ütemét, amelyet geológiai skálán mérünk. Természetes körülmények között évezredek alatt alakul ki a talaj mint természeti test, 1-2 évszázad alatt 1-2 cm feltalaj képződhet. A talaj nem csak a termőképesség funkciójával rendelkezik. A víz, a hő, az energia és a növényi tápanyagok raktára, az élővilág primer tápanyagforrása, a természet szűrő és detoxikáló rendszere, a bioszféra génrezervoárja és a biodiverzitás fenntartója. A társadalom közös öröksége és kincse. Az Európa Tanács évi állásfoglalása szerint a talaj ökológiai funkcióinak megőrzését kell elsődlegesnek tekinteni használata során. Mi a hazai helyzet? A termőföldnek nincs értéke. A rendszerváltás óta kormányaink egymást túllicitálva büszkélkedtek a zöldmezős beruházásokkal. A legjobb talajaink sok ezer hektárja pusztul évente, miközben egyik-másik globális óriáscég néhány év múlva, amikor már adóznia kellene, továbbvándorol. Maga után hagyva a jóvátehetetlen kárt. A rendszerváltás óta Magyarországon 500 ezer hektárral csökkent a termőterület, ebből 80 ezer hektárt véglegesen kivontunk a mezőgazdasági termelésből. Elnyelte az ipar, a városok, az autópályák. Az agrártámogatások zöme mindenütt (Egyesült Államok, Európa vagy nem kevésbé Magyarország) a nagy árutermelő monokultúrás gazdaságoknak jut, amelyek környezet- és talajpusztítók, ráadásul kevés embernek adnak munkát. A valós költségek alapján nem volna előnyük a családi gazdaságokkal szemben. Az eróziót olajjal váltja ki a nagyüzem, főként műtrágyákkal. Ellenállóvá, fenntarthatóvá a fajgazdagság, a diverzitás tehet, ami monokultúrában szintén nem valósulhat meg. A biotechnológia és a génmódosított növények a globális cégek monokultúrás gazdálkodását szolgálják. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) vizsgálatai szerint például a peszticidek használata nem csökkent a génmódosított növények termesztésében, bár hirdetői éppen arra hivatkoztak, hogy e növények ellenállóak. A növények termőképessége sem nőtt érdemben, sőt a génmódosított szójavetőmag több mint 8000 szabadföldi kísérlet eredményei alapján kevesebbet termett. Stephens az 1840-es években Közép-Amerika őserdeiben elveszett civilizációk, negyven ősi város nyomaira bukkant. A modern társadalmak nem tanulnak a múltból: az emberhez hasonlóan a civilizációknak is van élettartama. Fejlődnek, birtokba veszik életterüket, majd túlnépesedve lepusztítják erdeiket, erodálják, kimerítik, elsózzák talajaikat. A lakosság kipusztul, elvándorol, a civilizáció összeomlik. Ez történt az ókori civilizációkkal, például Görögországgal, Rómával, a maja birodalommal vagy a Húsvét-szigettel is. Ma a növekvő népesség és a fizetőképes kereslet (Kína, India, Délkelet-Ázsia) által generált élelmiszerigény folyamatosan és drasztikusan emelkedik, amihez most a bioenergia-növények termesztése is hozzáadódik. Emellett a gyógyszer- és csomagolóipar alapanyagát is a növénytermesztésnek kell majd egyre inkább szolgáltatnia a jövőben, a vegyipari alapanyagok helyett. Ezzel szemben rohamosan csökken a termőföld, az öntözővízkészlet és a tengeri halállomány. Kína legértékesebb termőterületének mintegy 40 százalékát veszítette el az utóbbi évtizedek látványos ipari, infrastrukturális fejlődése és a városiasodás nyomán. Hasonló a helyzet a világ és Európa vidékein, általában a legjobb földeket építik be. Kínában hagyományosan a földek felét öntözik, de a világ legnépesebb országa különösen érzékeny a vízhiányra, mert negyedannyi víz jut egy lakosra, mint a világátlag. A túlhasználat miatt a talajvízszint gyorsan sülylyed, helyére gyakran tengervíz áramlik, és a talaj elsózódik, tönkremegy. Mi a tanulság? Mi nem tudunk elvonulni az ökológiai krízis elől, mint vadászó-gyűjtögető vagy vándorló földművelő őseink, új földeket keresve. A föld véges. Fel kell ismerni a talaj valódi értékét, mely nem csak egy közönséges áru vagy input tétel a globális cégek kezében. Leonardo da Vincinek tulajdonítják azt a mondást, hogy többet tudunk a csillagok járásáról, mint a lábunk alatti talajról. Ez ma is igaznak látszik, hiszen a Holdon látogatást tettünk, míg a földi problémák megoldatlanok maradtak. Franklin D. Roosevelt a talajpusztulás mértékére reagálva az 1930-as években kijelentette: Az a nemzet, mely elpusztítja a talaját, önmagát pusztítja el. Chamberlain szerint ha a talajaink erodálódnak, nekünk is mennünk kell. Hacsak nem találjuk meg a módját, hogyan élhetünk a nyers sziklán. Amit a talajjal teszünk, magunkkal tesszük. A felelősség közös. Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 12 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

13 AZ IDÕK JELEI HOGYAN VÁLIK HANGOS KIÁLTÁSSÁ A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE? Az adventmozgalom történetében a 19. század derekán J. N. Andrews testvér vezette le először a Bibliából Jelenések 13,12 16 alapján, hogy Jézus eljövetele előtt az Amerikai Egyesült Államok példája nyomán az egész világon korlátozni fogják a lelkiismereti szabadságot, és bevezetik az ún. vasárnaptörvényt. Mivel az 1848-as szombatkonferenciákon közmegegyezéssel hitünk oszlopai közé emelték a hármas angyali üzenet időszerűségét, ennek a mozgalomnak prófétai küldetéstudattal kell ezt a kinyilatkoztatást is sok nép, nemzet, nyelv és király előtt (Jel 10,11) képviselni. Egyre többen ismerték fel, hogy a harmadik angyal üzenete beteljesedésének az idején élünk (vö. Jel 14,9 12). Nem veszített időszerűségéből az első kettő (Jel 14,6 8) sem, sőt megalapozza, érthetővé teszi a harmadikat, a maga idején pedig a történelmi körülmények hangos kiáltássá növelik a világ számára ezt a bibliai tanítást. Mi ennek a lényege? Jézus tanítása szerint az Istennel való kapcsolattartás személyes ügy. Törvényileg nem szabályozható. Csak az igazságnak van hatalma felette. Az Isten Lélek, akik Őt imádják, csak Lélekben (a Szentlélek által indíttatva, vezérelve) imádhatják mondta a samáriai asszonynak (Jn 4,24). Az istentisztelet módja és ideje soha nem lett Isten által a földi hatalmak kezébe helyezve. Dániel könyve történetei is azt szemléltetik, hogy a lelkiismeret és a vallás dolgában a királynak és a politikának semmi keresnivalója sincs. A Jelenések könyve úttörőink által felfedezett szakasza viszont arról beszél, hogy a polgári törvényhozás kényszerítő eszközökhöz fog fordulni, hogy azt szabályozza. Amikor ez bekövetkezik, akkor válik időszerűvé, hogy a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá növekedjen. Amikor ez megtörténik, Isten választott népe nemcsak elméleti tudással, hanem gyakorlati megszentelődéssel és megigazulással is készen áll majd az evangéliumhirdetés befejezésére. Ezért tud rájuk mutatni a harmadik angyal: itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét (Jel 14,12). Mind a történelmi körülmények vonatkozásában, mind pedig a megigazulás lehetőségének felkínálásával együtt állt 1888-ban minden, hogy a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá növekedjék. Ezeknek az éveknek egyik kiemelkedő személyisége volt A. T. Jones testvér, aki az Egyesült Államok törvényhozása előtt ismertette a Biblia tanítását arról: van-e joga az államnak a vasárnaptörvény bevezetésére. Az általa képviselt igazságokat amely akkor és ott megfordította az események menetét egy könyvben is összegezte (The Rights of the People or Civil Goverment and Religion), amelynek első három fejezetét A polgári kormányzat és a vallás címmel mi is kiadtuk és terjesztjük. Keresztségre felkészítés során, amikor a Bibliának az államra és az egyházra vonatkozó tanítását vesszük át, ezt a vékony kis füzetet kötelező olvasmányként szoktam ajánlani a keresztelendőknek. Itt az ideje, hogy újból kézbe vegyük ezt az olvasmányt. Akinek a könyvespolcán ott van, leveheti az Advent Kiadó által 2001-ben megjelentetett G. E. Reid: Jön a vasárnap! c. könyvét is. Hasznos és időszerű olvasmánynyá vált Ellen G. White Az utolsó napok eseményei című idézetgyűjteménye is ebben a témában. Május végén a Barankovics Alapítvány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága közös konferenciára invitálta az érdeklődőket A szabad vasárnap jelentősége témában. Először Semjén Zsolt (KDNP) tartott előadást a szabadvasárnap-kampány okairól, történetéről és jelenlegi állásáról. Ezt követően Weisz Péter (a Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyének elnöke) adott áttekintést arról, hogy a zsidó nép történetében milyen jelentőséggel bírt az ószövetségi korban és jelenleg is a sabbat megtartása. Ezt követően Mayer Mihály római katolikus püspök tartott előadást arról, hogy a vasárnap az Úr napja és a család napja, megalapozva azt az igényt, hogy a politikának foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Végül Kopp Mária professzor asszony (Semmelweis Egyetem) szólt, objektív tudományos tényekkel alátámasztva, hogy mennyire javul az életidőnk és életminőségünk, ha életünk egyheted részét ciklikusan kivonjuk a munkából, ahogyan ezt az egyház tanítja. A konferencia időszerűségét abban jelölték meg, hogy 10 éve jelent meg II. János Pál pápa Dies Domini apostoli levele, valamint Magyarországon a társadalom állapota is igényli az emberek életében a törvényi közbeavatkozást. A konferencia második részében Harrach Péter hívta kerekasztal-beszélgetésre Sáling Józsefet, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökét, aki a munkavállalók képviseletében volt jelen, valamint a AZ IDÕK JELEI 2008/2. 13

14 AZ IDÕK JELEI munkaadói oldalról Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. A nyilvános vita apropóját az adta, hogy jelenleg Magyarországon a kereskedelem, azon belül is a bevásárlóközpontok nevesíthetők a készülő vasárnaptörvény akadályaként. Egyrészt nem biztosítják a dolgozóiknak a vasárnap megünneplésének a lehetőségét (ez nem váltható ki más napok kiadásával), másrészt az embereket beterelik egy másik templomba, a fogyasztás templomába, ami elveszi az emberektől a vasárnap helyes felhasználása által biztosított előnyöket. A beszélgetésben és a hozzászólásokban megfogalmazott konszenzust Frivaldszky Gáspár (KDNP), a kerekasztal-beszélgetés moderátora összegezte a következőkkel: Véget ért a kampány időszaka, most következik a munka, a vasárnap szünnapként való törvénybe iktatása, és ezt az új kormány végre is hajtja. A jelenlevők kitörő tapsa volt erre a válasz. Ahhoz, hogy ezt a kérdést a helyén tudjuk kezelni, a következő megállapításokat szeretném tenni: Ez a törvény még nem a fenevad bélyege, mint ahogyan az Amerikában és más európai országokban bevezetés előtt álló vagy már bevezetett törvény sem az. De komoly lépcső, és nagyon is közeli lépcsőfok a prófécia beteljesedéséhez. Az Egyesült Államok Kongresszusa is újból foglalkozik a kérdéssel. Csak egy komoly gazdasági válság szükséges ahhoz, hogy lökést adjon a törvényhozók számára, ez a válság pedig kibontakozóban van. Ne feledjük Ellen G. White figyelmeztetését sem: Nincs messze az az idő, amikor akár az első tanítványok kénytelenek leszünk elhagyatott, magányos helyeken menedéket keresni. A júdeai keresztényeknek Jeruzsálem ostroma szolgált jelül a menekülésre. Így szolgál majd figyelmeztetésül nekünk az, amikor nemzetünk hatalmát a pápaság vasárnapjának kényszerítésére használják fel. Ekkor érkezik el az az idő, hogy elhagyjuk a nagyvárosokat, és felkészüljünk a kisebb városok elhagyására, hogy a hegyek közé, eldugott helyekre vonuljunk vissza. Most a költséges lakások keresése helyett arra készüljünk inkább, hogy jobb, mennyei hazába költözzünk. (Bizonyságtételek, V., o.) A. T. Jones testvér 1895 februárjában a generálkonferenciai küldöttek előtt tartott egy sorozatot A harmadik angyal üzenete (The Third Angel s Message) címmel. Ebben kifejtette, hogyan válik a hit általi megigazulás gyakorlati megvalósulása által hangos kiáltássá a világ számára a harmadik angyal üzenete. Az igehirdetések ma talán időszerűbbek, mint amikor elhangzottak. Mivel nyomtatott formában már kifogytak a könyv példányai (Amit a jövendölés Lelke mondott a két hírnökről címmel lehetett kapni egy ideig), ezért az igehirdetéseket elektronikus úton tesszük elérhetővé azok számára, akik ezt igénylik tőlünk. Az Úr adjon erőt és bölcsességet az előttünk álló események helyes kiértékeléséhez és küldetésünk elvégzéséhez. mj A RÖVIDESEN BEKÖVETKEZŐ VÁLSÁG Hatalmas válság előtt áll Isten népe és a világ is, a történelem legjelentősebb következményekkel járó küzdelme előtt. Azok az események, amelyek közeledéséről a próféciák Lelke nyomán több mint negyven éve tudunk, most a szemünk előtt játszódnak le. Máris alkotmánymódosításra sürgetik a törvényhozókat, hogy korlátozzák a lelkiismeret szabadságát. A vasárnap törvénybe iktatása a nemzet érdeklődésének homlokterébe került, országos jelentőségűvé vált. Jól tudjuk, mi lesz ennek a következménye. Felkészültünk-e rá, megbízhatóan végeztük-e a kötelességünket, amelyet Isten ránk bízott: hogy figyelmeztessük az embereket a mindannyiunkra leselkedő veszélyre? Még a vasárnap kötelezővé tételének mozgalmában részt vevők között is sokan vannak, akik nem látják előre, mi is lesz e törekvés következménye. Nem döbbentek rá, hogy a vallásszabadság ellen küzdenek. Sokan soha nem értették meg a Biblia szombatjának kívánalmait, sem a vasárnap intézményének hamis alapzatát. A vallásos törvényhozást sürgető bármelyik mozgalom valójában engedmény a pápaságnak, amely annyi század óta szívósan küzd a lelkiismeret szabadsága ellen. A vasárnapünneplés mint keresztény intézmény a gonoszság titkának (2Thess 2,6) köszönheti létrejöttét. A vasárnap kötelezővé tétele azoknak az elveknek a tényleges elismerése lesz, amelyek a pápaság sarokkövei. Amikor nemzetünk elárulja kormányzata elveit, mert elfogadja a vasárnap törvényét, akkor a protestantizmus kezet fog a pápasággal. Nem lesz ez más, mint új élet lehelése abba az önkényuralomba, amely régóta mohón lesi az alkalmat, hogy tettleges elnyomást zúdítson Krisztus követőire. 14 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

15 AZ IDÕK JELEI Amikor teljesen kifejlődik a nemzeti megújulás mozgalma, és gyakorolja a vallásos törvényhozás hatalmát, az elmúlt korokban uralkodó türelmetlenséget és elnyomást ismétli majd meg. A régi korokban emberek zsinatai sajátították ki maguknak az istenség előjogát, elnyomó hatalmuk súlyával zúzták szét a lelkiismeret szabadságát. Börtön, száműzetés és halál várt azokra, akik nem engedelmeskedtek a parancsaiknak. Ha újra hatalomra juttatják a pápaságot vagy annak elveit, akkor az üldözés tüzeit élesztik újjá azok ellen, akik nem hajlandók feláldozni a lelkiismeretüket, sem az igazságot a népszerű tévedések kedvéért. Mindezek kezdetéhez érkeztünk most. Isten világossága még jókor rámutatott az előttünk álló veszélyekre. Hogyan állhatunk meg mégis Isten előtt, ha elhanyagoljuk, hogy minden erőnkkel az emberek elé tárjuk a veszélyeket? Elégedettek lehetünk-e magunkkal, ha nem figyelmeztetjük őket a következményekre? Hosszas küzdelem áll előttünk, a bebörtönzés, vagyonvesztés, de még a halál kockázatával is, hogy megvédelmezzük Isten törvényét, amelyet az emberek törvényei hatályon kívül helyeztek. Valláspolitikai meggondolások ösztönzik majd a behódolást, a béke és összhang kedvéért, s akadnak majd olyanok, akik a Szentírás alapján biztatnak erre: Mindenki vesse alá magát a felettes hatalomnak Nincs ugyanis hatalom, csak az Istentől. De milyen utat is követtek Isten szolgái az elmúlt korokban? Amikor a feltámadás után a tanítványok hirdetni kezdték Krisztust és kereszthalálát, a hatóságok eltiltották őket ettől. Ekkor Péter és János így válaszoltak: Magatok ítéljétek meg, helyes volna-e inkább rátok hallgatni, mint az Istenre? Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. (Ap csel 4,19 20) Folytatták a Krisztus általi üdvösség jó hírének hirdetését, és Isten hatalma tanúskodott az üzenet mellett. Betegek gyógyultak meg és ezrek csatlakoztak a gyülekezethez. De a főpap és környezete (vagyis a sadduceusok pártja) féltékeny lett. Elfogatták tehát az apostolokat és nyilvánosan börtönbe vetették őket. (Ap csel 5,17 18) De a menny Istene, a világegyetem mindenható kormányzója segítségül jött, mert emberek támadtak ügye ellen. Isten félreérthetetlenül tudtukra adta, hogy van uralkodó az emberek felett, akinek tekintélyét tisztelniük kell. Éjjel az Úr elküldte angyalát, hogy nyissa meg a börtön ajtaját, és vezesse ki a két férfit, akikre munkáját bízta. A fejedelmek azt parancsolták, hogy ne tanítsanak Jézus nevében, de az Isten küldte mennyei hírnök mást mondott: Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a népnek a templomban az életről szóló tanítást. (Ap csel 4,18; 5,20) Akik a pápaság vasárnapjának megtartására akarják kényszeríteni az embereket, és arra, hogy lábbal tapossák Isten törvényét, azok az apostolok napjaiban élt zsidó vezetőkhöz hasonlóan járnak el. Amikor a földi uralkodók a legfőbb uralkodó parancsolataival ellentétes törvényeket hoznak, Isten alattvalói hűségesek maradnak az Úrhoz. Népünk nem teljesítette az Isten által rábízott kötelességet. Nem készültünk fel a nehézségekre, amelyeket a vasárnaptörvény beiktatása zúdít majd ránk. Ha felismerjük a közelgő veszély jeleit, kötelességünk a tettek mezejére lépni. Senki ne üljön nyugodtan, várva a rosszra, azzal csitítva magát, hogy a munkának úgyis haladnia kell, mert a jövendölés előre megmondta, és az Úr úgyis megóvja majd népét. Nem teljesítjük Isten akaratát, ha csöndben ülünk és az ujjunkat sem mozdítjuk a lelkiismeret szabadságának megóvásáért. Szálljanak forró imák az ég felé, hogy késlekedjék a veszedelem, amíg befejezzük a munkát, amelyet sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a lehető legodaadóbban, majd pedig dolgozzunk az imánknak megfelelően. Úgy tűnhet, hogy az ellenfél diadalmaskodik, a hamisság elsöpri az igazságot veszedelembe sodródik a nép, amely fölé Isten kiterjesztette pajzsát, és az az ország, amely valamikor menedéket adott Isten szolgáinak és igazsága védelmezőinek. Isten azt akarja, hogy emlékezzünk a múltra, amikor oly sokszor védte meg népét az ellenségtől. Amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki a hatalmát. Az ember végszükséglete Isten alkalma: az Úr talán halasztást engedélyez népének, hogy felébredjen és előragyogtassa világosságát. Ha tíz igaz ember megóvta volna a síkság gonosz városait, akkor az is lehetséges, hogy népének buzgó imája visszatartja majd azok igyekezetét, akik semmissé tennék Isten törvényét. Alázzuk meg magunkat mélyen Isten előtt, meneküljünk a kegyelem trónjához, kérjük hatalmas erejének kinyilvánítását. Ha népünk továbbra is fásult marad, Isten nem tudja kitölteni rájuk a Lelkét. Isten népe nem készült fel arra, hogy együttműködjék az Úrral. Nem döbbentünk rá a fenyegető helyzetre, s nem vagyunk tudatában a veszélynek. Fel kell ismernünk, hogy még soha nem volt ilyen nagy szükség az éberségre és az együttes tettekre. Isten népe nem látja a harmadik angyal különleges feladatának fontosságát. Isten szándéka az volt, hogy népe erre az időre már sokkal érettebb legyen. Így most, amikor már a tettek mezejére kellene lépniük, előbb még fel kell készülniük. Amikor a nemzeti megújulás sürgetni kezdte a vallásszabadság korlátozását célzó lépéseket, vezetőinknek készen kellett volna állniuk, és serény igyekezettel ellensúlyozni ezeket a törekvéseket. Nincs rendjén az, hogy visszatartották népünktől Isten világosságát magát a jelenvaló igazságot, amire ebben az időben szükség van. A harmadik angyal üze- AZ IDÕK JELEI 2008/2. 15

16 AZ IDÕK JELEI netét hirdető lelkészek egy része nem érti, mit is tartalmaz az üzenet. Olyan kevés fontosságot tulajdonítottak a nemzeti megújulás mozgalmának, hogy nem is figyeltek rá. Sőt, úgy gondolták, hogy ezzel csak az olyan kérdésekre pazarolnának időt, amelyeknek semmi közük a harmadik angyal üzenetéhez. Bocsássa meg testvéreinknek az Úr, hogy így értelmezik a jelen sürgős üzenetét. Fel kell ráznunk népünket. Az őrállók alszanak. Éveket veszítettünk. A főbb őrállók érezzék át, mennyire fontos a figyelés és a vigyázás, nehogy elmulasszák a válság felismerésére kapott lehetőségeiket. Ha a területek vezetői most nem fogadják el Isten számunkra küldött üzeneteit, nem sorakoznak fel a tettek mezejére, nagy-nagy veszteség éri a gyülekezeteket. Ha az őrálló fegyvert látva közeledni határozott hangon figyelmezteti a népet, az visszhangozza majd a figyelmeztetést, és mindenkinek marad ideje felkészülni a küzdelemre. A vezető azonban túl gyakran tétovázik, mintha azt mondaná: Ne hamarkodjuk el a dolgokat. Talán tévedés az egész. Kerüljük a vaklármát. Azt kiáltják: Béke és biztonság! Ne idegeskedjetek, ne rémüldözzetek! Nagyon is felfújják a vallásos alkotmánymódosítás kérdését. Ez az izgalom majd szépen magától elül. Ezzel lényegében tagadják Isten üzenetét. És a figyelmeztetés, amely arra volt hivatva, hogy felrázza a gyülekezeteket, nem végzi el küldetését. Nem szól határozottan az őrállók harsonája, ezért a nép sem készül fel a viadalra. Az őrálló vigyázzon, nehogy habozása és halogatása miatt emberek vesszenek el, mert vérüket az ő kezéből kérik számon. Hosszú évek óta várjuk, hogy vasárnaptörvényt hozzanak országunkban. S most, amikor ez már közel van, feltesszük a kérdést: Népünk megteszi-e kötelességét ez ügyben? Segítünk-e most magasra emelni a zászlót? Csatasorba kell állítani azokat, akik szívükön viselik a vallásos jogokat és kiváltságokat. Rohamosan közeleg az idő, amikor mindazokat üldözik majd, akik inkább Isten akaratának engedelmeskednek, mint az embereknek. Gyalázatot hozunk-e majd akkor Istenre, hallgatunk-e, míg az emberek lábbal tapossák szent parancsait? A protestáns világ a viselkedésével Rómának tesz engedményeket, mi azonban ébredjünk fel, és értsük meg a helyzetet. Helyes megvilágításban kell látnunk az előttünk álló küzdelmet. Az őrállók emeljék fel hangjukat, és hirdessék a mai időkhöz szóló igazság üzenetét. Mutassuk meg az embereknek, meddig jutottunk el a jövendölés történelmében, és próbáljuk felrázni bennük az igaz protestantizmus lelkületét. Döbbentsük rá a világot, hogy milyen becsesek a vallásszabadság régóta élvezett kiváltságai. Az Úr ébredésre szólít, mert a vég közel. A mennyei udvarokban minden óra a ténykedés ideje, hogy olyan népet készítsenek fel a Földön, amely megteszi kötelességét a sorsdöntő végső eseményekben, amelyek rövidesen bekövetkeznek. A most múló percek, amelyeket oly kevéssé értékelünk, ezek a percek döntik el a sorsunkat vagy az örök életre, vagy az örök halálra. Kiejtett szavunk, ma végzett munkánk, hirdetett üzenetünk lelkülete éltető illat lesz, vagy pedig a halál lehelete. Testvéreim, megértitek-e, hogy üdvösségünk de mások sorsa is azokon az előkészületeken múlik, amelyeket most teszünk az előttünk álló megpróbáltatásokra? Elegendő-e az odaadásod, istenfélelmed, igyekezeted, hogy helytállj majd a rád zúduló támadásokban? Eljön az idő, amikor tanácsok elé visznek titeket, hogy szigorúan megbírálják az általatok vallott igazság minden pontját. Az időt, amit most sokan csak elfecsérelnek, fel kellene használnunk az Isten adta megbízatásra, és arra, hogy felkészüljünk a közelgő válságra. Isten igazi népének ma jobban kellene tisztelnie és szeretnie Isten törvényét, mint valaha. Halaszthatatlanul szükséges, hogy minden hívő gondolkodásába és szívébe bevéssük Krisztus utasítását; férfiakéba, nőkébe, fiatalokéba és gyermekekébe: Kutassátok az Írásokat! (Jn 5,39) Tanulmányozd a Bibliádat, mint még soha. Ha nem emelkedsz magasabb, szentebb vallásos életre, akkor nem állsz majd készen, amikor az Úr megjelenik. Mivel nagy világosságot adott, Isten elvárja népétől az azzal arányos igyekezetet, gyümölcsözést és odaadást. Több lelkiségre, mélyebb odaszentelődésre és olyan igyekezetre van most szükség, amilyet még sohasem értünk el. Töltsünk sok időt imával, hogy tisztára mossuk és kifehérítsük ruhánkat a Bárány vérében. Kérjük most különösen és rendíthetetlen hittel Isten kegyelmét és hatalmát népe számára! Nem hisszük, hogy már elérkezett volna az idő, amikor Isten eltűrné szabadságunk teljes korlátozását. A próféta kijelenti: Négy angyalt láttam, amint a föld négy sarkán állt, és feltartóztatta a föld négy szelét, hogy ne fújjon a földön, sem a tengeren, és semmiféle fán. És másik angyal érkezett keletről, aki így kiáltott a négy angyalnak: Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük Isten szolgáinak homlokát. (Jel 7,1 3) Ez határozza meg jelenlegi kötelességünket. Súlyos felelősség nyugszik férfiakon és nőkön szerte az országban. Imában kérjék Istent, hogy tartsa vissza a gonoszság felhőit, s adjon még néhány év kegyelmi időt a Mester munkájának végzésére. Kiáltsunk Istenhez, hogy az angyalok tartsák vissza a négy szelet, míg munkásokat küldünk a világ minden részébe, és figyelmeztetjük az embereket az Úr törvénye iránti engedetlenség következményeire. (Ellen G. White: Bizonyságtételek, V., BIK Könyvkiadó, 2001, o.) 16 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

17 ÉLETMÓD NE VESZÍTSD EL AZT A TE ÉTELEDDEL, AKIÉRT A KRISZTUS MEGHALT Milyen alapelvekre figyeljünk társas kapcsolatainkban, illetve a táborozások idején? Az egészségvédő életmód hirdetésének egyik fő célkitűzése az, hogy az egészségügyi elvek továbbadása mellett jó kapcsolatot építsünk ki másokkal. Előfordulhat azonban, hogy elvétjük a célt, és miközben szeretnénk valakiért munkálkodni, valójában visszariasztjuk mindattól, amit képviselünk. Ha nem jó időben vagy nem a megfelelő tapintattal szólalunk meg, évekre szóló lelki sebeket hagyhatunk egy tábori étkezéskor, vagy más közös együttlét alkalmával. Az egészséges életmód és táplálkozás hasznos eszköz, aranyalma ezüsttányéron lehet mások megközelítésében, az előítéletek csökkentésében. Óvatosnak kell azonban lennünk, mert furkósbottá válhat a kezünkben, ha valaki még nem készült fel a sokféle egészségügyi tanács befogadására. Ebből adódóan érdemes megfogalmazni néhány alapelvet, amelynek szem előtt tartásával elkerülhető az ilyenfajta trauma. Fontos tudatosítani, hogy az egészséges életmód hasznos, de önmagában senkit nem tesz jobbá lelki értelemben. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt írja Pál apostol a bálványáldozati kérdés kapcsán, azonban ez a gondolat ebben az esetben is megállja a helyét. Miért élünk akkor egészségesen? Azért, hogy megszabadulhassunk a rossz vérkeringés és vérminőség következményeképpen előálló lelki tompaságtól, nehezebb felfogóképességtől, gyengébb koncentrációtól, rossz közérzettől, illetve számos betegségtől. Az egészségvédő életvitel pozitívumai nem jelentenek automatikusan lelki fejlődést, hanem elhárítják az útból a lelki haladást akadályozó, illetve gátló fizikai-életmódbeli tényezőket, rossz szokásokat. Az étrend megújítását fokozatosan érdemes véghezvinni. A hirtelen elkezdett drasztikus változtatást a szervezet nehezen tolerálja. Ilyenkor a jótékony hatások helyett adott esetben kellemetlen vagy nem várt tünetek is felléphetnek (például hajhullás, bőr- és körömproblémák, emésztési zavarok, fáradékonyság, kedvetlenség, koncentrációzavar, látászavar, testtömegcsökkenés stb.). A túl gyors étrendváltás helyett az átszoktatásra, átalakulásra összpontosítsunk. Például a vegán étrendtől idegenkedő, ugyanakkor a vegetáriánus étrenddel szimpatizáló embereknél ne siettessük az azonnali és teljes lemondást az állati termékekről. Már önmagában a hús, az állati zsír, az irritáló fűszerek, az alkohol, a dohányzás elhagyása is jelentős reform egy olyan ember számára, aki még csak ismerkedik az elveinkkel. A reformot tehát ne magunkhoz, hanem az adott ember szokásaihoz méretezzük. Az életvitelnek, a táplálkozásnak természetesen vannak szabályszerűségei, mégsem jelölhetünk ki minden esetben pontos szabályokat. Ami nekünk előnyös, az másnak esetleg káros lehet, így óvatosan kell tanácsolni mindenkit. Az alapelvek általánosak, ezek alkalmazása azonban egyéni. A hallgatóknak általában nem arra van szükségük, hogy megmondják nekik, pontosan mit és hogyan egyenek, hanem hogy megismerjék a választás szempontjait, és a jó döntéshez szükséges alapelveket. Az egészségügyi reform kivitelezéséhez elsődlegesen szemléletváltozásra van szükség. Ennek kialakulásához pedig időre. Ne sürgessünk reformot olyan embereknél, akiknél még láthatóan nem kiforrott ez a szemléletmód. Ugyanakkor segíthetjük a belső elhatározás megérlelődését olyanoknál, akik csak a receptekre koncentrálnak. Sohasem kerülhetjük el, hogy jól megismerjük annak az embernek az életvitelét és szemléletét, akit tanácsolni szeretnénk. Hiába vannak bizonyos egészségvédelmi ismereteink, ha alkalmatlan időben és módon adjuk át azokat, és az elvekkel ismerkedő ember torkán akadnak a hallottak. Hasznosabb, ha kevesebbet mondunk egyszerre, és megfelelő lelki érzékenységgel figyeljük a reakciót. Nem biztos, hogy a beteg ember az életmódja miatt beteg. Az egészségvédő életvitel gyakorlása mellett is előfordulhatnak betegségek, bár kisebb számban és kevésbé súlyosak. Egy betegségnek lehet genetikai, környezeti, illetve bibliai háttere is. Csak olyan esetben utalhatunk az életvitel és a betegség kapcsolatára (egy-egy konkrét esetben), ha megbizonyosodtunk róla, hogy a helytelen szokásoknak szerepe lehetett az adott betegség kialakulásában. Azonban ilyenkor is figyelmesen, tapintatosan fogalmazzunk, és a befogadóképességtől tegyük függővé, mit mondunk. Az egészséges életmód alapelvei főként egészséges emberre vonatkoznak, megelőző jellegűek. Bármiféle betegség megjelenésekor, vagy műtét következtében az új hely- AZ IDÕK JELEI 2008/2. 17

18 ÉLETMÓD zethez kell igazítani az étkezést és az életvitelt. Ilyenkor az étrendi javaslatok módosulhatnak, és előfordulhat, hogy a beteg vagy műtéten átesett ember bizonyos élelmiszereket amelyek egyébként egészségesek nem fogyaszthat úgy, mint korábban. Mivel nem mindig vagyunk birtokában ezeknek az információknak, így ezt a szempontot is vegyük számításba. Ha a betegnek az adott betegség miatt bizonyos élelmiszereket ki kell iktatnia az étrendjéből (például olajos magvak, egyes gabonák), ne biztassuk ezek fogyasztására. A tanácsolás és a gyakorlati javaslatok tekintetében legyünk óvatosak a határozottabb megfogalmazásokkal. Ha nem tudunk egy-egy probléma terén biztosat, ne tanácsoljunk olyan gyógymódot, aminek bizonytalan a kimenetele. Természetesen elmondhatjuk a tapasztalatainkat, meglátásainkat, de tartsuk szem előtt, hogy egy-egy jó tapasztalatból még nem vonhatók le általános következtetések. Ne ítéljünk el valakit, ha egyszer-egyszer megengedi magának egy általunk egészségtelennek tartott étel elfogyasztását. Az ilyen esetek inkább a lelkiismeret kérdésköréhez sorolhatók, egészségileg a rendszeresen, életmódszerűen folytatott rossz szokások jelentenek problémát. Természetesen a bibliai mérce szerint a hibák felismerése után a rossz szokások teljes megszüntetése jelent megnyugtató megoldást. Mégis vigyáznunk kell azokkal a javaslatokkal, melyek a teljes tartózkodást tanácsolják, mert még nincs meg mindenkiben ez az ismeret, és előfordulhat, hogy a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyádfia, akiért a Krisztus meghalt (1Kor 8,11). Ne ültessük el másban a bűntudattal étkezés érzését, amely megmételyezheti a reformot a lelkében. Tudatosítanunk kell, hogy természetünknél fogva nekünk is van hajlamunk a kilengésekre, és csak Isten ajándékának köszönhető, ha meg tudunk állni a táplálkozással kapcsolatos kísértésekben, hasonlóképpen a lelki próbákhoz. Szintén előfordulhat, hogy a túltáplálkozás, nassolási kényszer, édességfogyasztás stb. mögött mélyebb lelki válság húzódik, amelyet nem ismerünk. Ilyenkor csak növeljük a problémát, ha a helyzet pontos ismerete nélkül a fizikai élet területén kiosztjuk tanácsainkat, és megfeddjük az illetőt az egészségtelen szokás miatt, anélkül, hogy lelki értelemben segítséget adtunk volna. Nem szabad, hogy a hallgatók lemondások sorozataként, aszketikus, önsanyargató életmódként éljék meg az egészségreformot. A változtatást mint egy jelentős lépést mutassuk be a jobb életminőség és a jó fizikai, mentális és idegi működés eléréséhez, amely minden józan ember elemi igénye. Csináljunk kedvet a megújuláshoz, tegyük kíváncsivá az embereket az egészségvédelem iránt. Csak annyit mondjunk, amennyire nyitottak, és bátorítsuk őket személyes kutatásra és tapasztalatszerzésre ezen a területen is. Sok esetben hasznosabb felkelteni az érdeklődést egy könyv iránt, mint részletesen belebocsátkozni valamely egészségügyi kérdéskörbe. Ne foglaljunk állást túl határozottan és élesen az életmód kérdéseiben olyan társaságban, baráti körben, ahol lehetnek tájékozatlan, barátkozó vendégek. A beszélgetéseket úgy folytassuk, hogy ne legyen kemény eledel a társaságunkban lévők számára. Ellenkező esetben szélsőségesnek és büszkének tűnhet a mondanivalónk, amely sokakat eltávolít a reformtól. Tenéked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel írja Pál apostol (Rm 14,22). Étkezés közben általában nem hasznos táplálkozási kérdésekről, egészségtelen ételekről hosszasan beszélni, főként olyan esetben, ha partnerünk ételei között vannak vagy lehetnek általunk nem fogyasztott élelmiszerek is. Ugyanígy nem javasolt káros étkezési szokásokról beszélni (pl. étkezés közbeni vízivás), ha asztaltársunk éppen e rossz szokásnak hódol az asztalnál. Ilyenkor kellemetlen helyzetbe kerülhet a másik fél, és megszégyenítésnek érzi akkor is, ha tréfásan figyelmeztettük a helytelenségre. Ez a megoldás szintén visszavetheti az egészségvédelmi szemlélet fejlődését. Az étkezéskor felmerülő kérdésekre tömören, kíméletesen érdemes válaszolni, az asztaltársaság lelkiségét is szem előtt tartva. Ha egy asztalnál többen is ülnek, akik hallhatják a beszélgetésünket, legyünk tekintettel másokra is. Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és az egymás épülésére valók. (Rm 14,19) Az egészségügyi reform inkább jelent példamutató, rendszeres életmódot, mint arról sokat és sokáig folytatott beszélgetést, esetleg meddő vitát: Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. (1Kor 4,20) A vitatkozásokat a lehető leghamarabb rövidre kell zárni. Ilyenkor vagy rosszul képviseltük a reformelveket, vagy a másik fél nem volt még nyitott az egészségtudatos életvitel elveinek befogadására. Mindkét lehetőség esetén tanácsos a kérdés tárgyalását elnapolni. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját tanácsolja a Biblia (Róm 14,20). Mindezekből a rövid alapelvekből láthattuk, mennyi odafigyelés, tapintatos és irgalmas bánásmód szükséges még ezen a területen is. Ne feledjük, hogy az emberek lelki érdekei a legfontosabbak, és az egészségügyi elvek képviselése az evangelizációs munka meghosszabbított karját, jobb kezét jelenti. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. (Rm 14,17 18) Természetesen nem szabad alábecsülnünk az egészségvédelem fontosságát, de akkor is hibázunk, ha túlbecsüljük a szerepét. Ha helyesen képviseljük az egészséges életmód alapelveit, az egészségvédelmi tanácsok gyümölcse áldás és jó életminőség lesz. Tóth Gábor 18 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

19 GYÜLEKEZETI ÉLET Hírek a Sola Scriptura Teológiai Főiskoláról SIKERESEN ZÁRULT A FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓJA Az Idők Jelei legutóbbi számában már említettük, hogy ebben az évben esedékes főiskolánk akkreditációja, vagyis a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság általi hitelesítése újabb nyolc évre. Ez az eljárás minden felsőoktatási intézményre vonatkozóan kötelező. A nyolcévenkénti vizsgálatnak az a célja, hogy teljes körűen átvilágítsák az intézményt, és megállapítsák, mindenben megfelel-e a törvényi előírásoknak, a minőségi kívánalmaknak. Az akkreditáció komoly felkészülést, nagy erőfeszítést igényel. A főiskola minden munkatársa és sok nappali tagozatos hallgató is kivette a részét e munkából. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által kijelölt Látogató Bizottság ez év március 31-én tett látogatást a főiskola zugligeti központjában és Herceghalmon, a nappali tagozatos tanítás helyszínén. A négyfős bizottság az iskola és a kollégium vezetőivel, a szakfelelősökkel, a minőségbiztosítási rendszer vezetőjével és a hallgatókkal folytatott megbeszélést, ezenkívül pedig néhány tanítási órát is meglátogatott. Véleményük rövid összegzését még aznap elmondták az intézmény vezetőinek, és már ekkor elismeréssel nyilatkoztak az oktatók felkészültségéről és mindarról, amit tapasztaltak. Látogatásuk után bizakodással várhattuk a bizottság írásbeli értékelését, amit június elején kaptunk kézhez. Az alábbiakban ebből a jelentésből idézünk néhány részletet: A Sola Scriptura Teológiai Főiskola akkreditálható, mivel a hitéleti képzésre vonatkozó akkreditációs követelményeket (2007/7/V. MAB-határozat) maradéktalanul teljesíti Nagy hangsúlyt helyeznek a határon túli magyarok oktatására és a lelkészképzésére. Ez kétségkívül hasznos stratégiai cél, s mindenképpen pozitívum, különösen annak fényében, hogy az intézmény nem tart igényt állami támogatásra Az oktatók tanításhoz való hozzáállása példaértékű A főiskola szellemisége különösen jó A főiskolán az oktatás minőségbiztosítása magas színvonalú, túllép a jogszabályi követelményeken és a szokásos felsőoktatási gyakorlaton A főiskola küldetésnyilatkozata kiváló. Hálát adunk Istennek, hogy további nyolc éven keresztül államilag elismert, akkreditált státuszban működhet a főiskola, ami lehetővé teszi szélesebb körű ismertségét, illetve küldetése hatékonyabb betöltését. Mindezek mellett azonban továbbra is súlyos nehézségekkel küzdünk az anyagiakat illetően és még sok más vonatkozásban. Ezért továbbra is kérünk benneteket, hogy imádkozzatok az iskoláért, az itt dolgozókért és a tanulókért egyaránt! Holló Péter oktató FELHÍVÁS Jelentkezési lehetőség a Sola Scriptura Teológiai Főiskolára Kedves Testvérek! Várjuk a jelentkezéseket a főiskola levelező tagozatára: ha van a környezetetekben, aki fogékony lenne a Biblia mélyebb megismerésére, és szívesen tanulna főiskolai szinten is az Igéről, ajánljátok neki a főiskolát! A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 20-a, a jelentkezési lap beszerezhető a tanulmányi osztályon (1121 Budapest, Remete út 16/A). AZ IDÕK JELEI 2008/2. 19

20 GYÜLEKEZETI ÉLET AZ ÉPÍTKEZÉS TAPASZTALATAIBÓL Bizonyára értesültetek arról, hogy idén márciusban végre megkezdődhetett a főiskola központjának az építése Biatorbágyon. Nagyon sok mindenről beszámolhatnék, amit átéltünk a telek vásárlásától kezdve az előkészület hosszú évei alatt, egészen amíg idáig eljutottunk. A hitünket, türelmünket megpróbáló események sorozatában érezhető volt, hogy nem közönséges harc folyik, az emberek csak eszközei annak a hatalomnak, aki minden erővel gátolni akarja ezt a munkát. De nagy tapasztalataink is voltak, a jó Isten velünk volt minden nehézségben, és végre december 30-án a kezünkben volt az építési engedély. Isten kegyelme és gondviselése, hogy az építkezés éppen az akkreditációs Látogató Bizottság érkezésének napján megkezdődhetett, egy keresztségre készülő kedves barátunk nagylelkű támogatása folytán, aki megelőlegezte a kezdéshez és az előrehaladáshoz szükséges pénzösszeget a herceghalmi épület eladásáig. Ha nem jelenthettük volna a bizottságnak az építkezés megkezdését, a megfelelő infrastrukturális feltételek hiánya miatt a főiskola elbukhatta volna az akkreditációt. Örömmel tudatjuk veletek, hogy jelenleg az alagsori szint elkészülte után már a földszint építése folyik (erre csak tetőtér-beépítés kerül már). A kivitelezés vezetője, Pásztor András aki ugyancsak keresztségre készülő kedves barátunk jó szakemberekkel, lelkiismeretesen és takarékosan viszi előre a munkát. Azt azonban látjuk, hogy továbbra is folyamatosan kérnünk kell a jó Isten oltalmát és segítségét, egészen a befejezésig, mert az akadályokból nem fogyunk ki. Egy legutóbbi tapasztalatunkat írom le. Az építkezéshez feltétel volt a közművek kiépítése. Ez örömünkre most tavasszal el is kezdődött, önkormányzati megrendelésre. Azonban az út, amelyen folyik az anyagok szállítása, nagyon keskeny, és aggódtunk, hogy ha feltúrják, nem tudunk majd közlekedni a nagy gépekkel. A közművesítést végző cég főnöksége szeptember 30-ára ígérte a munkák befejezését, és addig lezártnak nyilvánította az utat. Számunkra ez azt jelentette volna, hogy addig le kell állni az építkezéssel, de erre gondolni sem akartunk. Sok gyötrődés és ima után egyik nap nézegettük a már folyó munkálatokat, és beszédbe elegyedtünk a munkát végzőkkel. Egyik vezetőjüknek elpanaszoltuk a gondunkat, és meglepetésünkre azt mondta, majd ők segítenek, hogy be tudjunk járni az úton. Szóljunk, ha szállítani akarunk valamit, addig betemetik az árkot és másutt dolgoznak. Hálát adtunk Istennek azért, hogy ilyen készséges hozzáállást tapasztaltunk, ezen az akadályon is átsegített. Tudjuk, hogy jöhetnek még nehézségek, de abban biztosak vagyunk, hogy a célt el fogjuk érni végül, és minden nehézséggel, illetve tapasztalattal csak a hitünk erősödik majd. Pintér Klára, az épület tervezőmérnöke 20 AZ IDÕK JELEI 2008/2.

AZ IDÕK JELEI 2004/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ IDÕK JELEI 2004/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA http://kerak.biblialap.hu 2004/3. AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. (Ésa 54,10)

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu http://kerak.biblialap.hu 2005/1. AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Az akarat gyógyulása.............. 2 A 2004-es esztendő értékelése az idők jelei szempontjából......... 6

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent

LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIII. évfolyam 6. szám Komárom, 2012. június Ára 35 cent LELKI KIS- VAGY NAGYKORÚSÁG? Forrongó világban élünk. Nem mondjuk

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17)

IMA HÉT. A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért. 2009. ja nu ár 18-25. ... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2009. ja nu ár 18-25. 2009... legyenek eggyé kezedben. (Ez 37,17) TAR TA LOM 3 Elõszó, köszöntõ a magyar kiadáshoz 5 Út mu ta tó az Ima hét szer ve zõi szá má ra

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben