Internet: IV. évf. 3. sz., márc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc."

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: IV. évf. 3. sz., márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia 2 Dr. Bajnok István: A magyar név megint szép lesz 4 Olvasói levelek 6 Felhívás 8 Névhelyesbítés Néhányan észrevételezték felénk, hogy az ÉRTESÍTŐ neve előtt a DEKA szót nem keresztény szervezetek is használják. Sok, tőlünk eltérő értékrendet képviselő párt, szervezet ezzel vagy közel hasonló szóval jelöli nevét. Úgy gondoltuk, hogy a zavar elkerülése végett, az évben az 5918 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Demokratikus Közéletért Alapítvány Alapító okiratában megnevezett ÉRTESÍTŐ című lapelnevezést fogjuk csak használni. Mi keresztény és magyar érdekeket képviselünk, minden ettől eltérő vélemény távol áll tőlünk. Szerkesztőség Éljen a magyar szabadság, éljen a haza Minden március hónap a magyar nemzet szabadságharcainak nagy ünnepe. Miről is lehetne írni március hónapban, mint a magyar nemzet elnyomás elleni küzdelmeiről? Igen a magyar nemzet mindig büszke volt szabadságára. Szent Istvántól kezdve a mai napig nekünk küzdeni kellett önállóságunkért, szabadságunkért, függetlenségünkért. Meg kell jegyeznem, hogy korábban a harcokat nem a nemzeti elnyomás szándéka vezette, mint inkább a hatalomért folyó versengésből származott, hogy ki birtokolja a trónt. Nem célom most történelemórát tartani, ezért csak tőmondatokban emlékezek a legnemesebb magyarokra, akik a nemzet szabadságáért kisebb-nagyobb sikereket értek el küzdelmeik során. Meg kell emlékezni Bocskai Istvánnak, Thököly Imrének a magyar nemzet szabadságáért folytatott küzdelmeiről. Kezdetben az osztrák elnyomás ellen léptek fel, majd a törökkel próbáltak egyezkedni, si-

2 kertelenül. Ugyanezt folytatta Rákóczi Ferenc is. Véleményem szerint a legsikeresebb harcot a nemzet szabadságáért 1848-ban tudtuk elérni. A történelemből tudjuk, hogy az akkor még fiatal Ferenc József sírva könyörgött az orosz cárnál, hogy segítse leverni a magyarokat, mert ő az osztrák hadsereggel azt nem tudta elérni! A csaknem egy évig tartó magyar szabadság végül elbukott, és csak az évi kiegyezéssel tudta a magyar nemzet részleges önállóságát megvalósítani. Sajnos éppen az ún. osztrák magyar kettősség miatt nem a magyar nemzet érdekében kirobbant I. világháború után bennünket büntettek Trianonban. Mai magyar tragédiánk is ebből eredeztethető. A II. világháborúban szintén a vesztesek között szerepeltünk. A párizsi békében a jaltai megegyezés értelmében a szovjet kommunista hatalom uralma alá osztottak bennünket. A magyarok szabadságküzdelmei azonban megmaradtak október 23-án egy vegytiszta, sikeres forradalom volt Magyarországon. A forradalmárok igen kevés korábbi vezetőt öltek meg. Ha összehasonlítjuk ezt a forradalmat a Nagy Francia Forradalomban történtekkel, ahol tömegesen ölték meg a korábbi vezetőket, az nem volt vegytiszta forradalom! November 4-étől beszélhetünk a forradalom bukásáról, amit a nyugat pálfordulása (az oroszokkal történt szuezi megegyezés) miatt buktunk el. Senki sem gondolhatta komolyan, hogy saját csekély erőnkkel a szovjet nagyhatalom ellen, a nyugat segítsége nélkül győzni tudtunk volna! De mi megpróbáltuk! Ma itt állunk megtépázottan, szabadságvágyunkat nem feledve, kényszerítő gazdasági, politikai szorításban. Miben, kiben bízhatunk? A fejlett európai hatalmak a maguk gazdasági problémáival vannak elfoglalva. Sőt újabbakat is kreálnak! Az elmúlt napokban itt járt Angela Merkel, Németország miniszterelnöke. Arra gondolhattunk, talán segít rajtunk! Rövid ittléte alatt tárgyalt vezetőinkkel, majd ő is, úgy látszik, csak Isten segítségére számít, mert csak a Dohány utcai zsinagógát látogatta meg! Ugyan az elmúlt világháborúban a holokauszt mellett a magyarok pici robot -járól és a magyar-német lakosság kényszerű kitelepítéséről is megemlékezhetett volna (akár a Szent István-bazilikában vagy a debreceni nagytemplomban), de ez már nem fért bele a protokollba. Mindezek ellenére bizakodnunk kell a nagy háború elkerülésében, nemzeti létünk megmaradásában. Ugyan ma a politikában sokan a megoldás kulcsának a globalizmusnak nevezett internacionalizmust tartják, de ez nem lehet megoldás. A világ népeinek jelenlegi fejlettségi állapota, elgondolásaik saját jövőjükről nagyon különböző azt nem lehet európai vagy amerikai mércével megvalósítani. Még egy nemzeten belül is nagy társadalmi különbségek vannak, ezért csak terrorral lehetne az internacionalizmust megvalósítani. A terrorról már vannak ismereteink azt nem kívánhatja komolyan gondolkozó ember megoldásnak tartani. Dr. Bajnok István Liberalizmus és szociáldemokrácia Az úgynevezett létező szocializmus ma már egy döglött oroszlán, amelynek tetemét volt hívei rugdossák a legbőszebben, a liberalizmus viszont egy virulens vírus, amely, ha nem 2 ÉRTESÍTŐ

3 is egyenlő mértékben, de jószerivel mindenkit megfertőzött. Ne tévesszen meg senkit a név hasonlósága, a mai liberalizmusnak már semmi köze a 19. századi, a polgári jogok elismeréséért harcoló nemzeti liberalizmushoz. Ami a szocializmust illeti, annak forradalmi ága, a marxizmus-leninizmus a világ fejlettebb részén mostanra teljesen háttérbe szorult, és a szociáldemokrata irányzat került előtérbe, de eredendően materialista világnézete még ha időnként tagadják is megmaradt. Figyeljük meg, hogy a szociáldemokrácia mennyire földhözragadt szemléletű, mennyire az anyagi jólétet tekinti az általában vett emberi jólét alapjának, és minden ellenkező tapasztalat ellenére meg van győződve arról, hogy ez automatikusan megoldja a többi problémát is. Mintha ösztönösen a vérükben lenne az a marxista elv, hogy a társadalom egész szellemi életét a gazdasági alapok határozzák meg, ami részükről logikusnak tűnik, hiszen a materialista ember mi másból vezetné le a szellemit, mint az anyagiból. Úgy látom, hogy a liberalizmus és a szociáldemokrácia napjainkban jobban összetalálkozott mint bármikor azelőtt. Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy Nyugat-Európa országaiban magát liberálisnak nevező párt sehol sincsen hatalmon, mégis mindenütt a liberális eszmék uralkodnak. Miért van ez így? Azért, mert a szociáldemokrata pártok tették magukévá a liberális eszmerendszert. Ennek oka a közös materialista gyökerek mellett az, hogy az úgynevezett létező szocializmus kudarcával együtt a szociáldemokrácia eredeti jövőképe is összeomlott, és most nem tud mást elénk állítani, mint a fogyasztói társadalom vízióját. Az anyagi javakon túlmenően mi jelentheti még a jólétet? Ebben a kérdésben nem a kereszténységtől fogadja el a transzcendens felé irányuló magasabb értékek keresését, hanem a liberalizmus válaszát veszi át: a jólét az, ha azt teheted, ami neked pillanatnyilag jól esik. Ezáltal azonban teljesen feladja a nevéből is következő szociáldemokrata alapelvet, amely mindég a közösség jogait és szolgálatát hangsúlyozta az egyén túlzott jogaival és önzésével szemben. A szabadság valóban nagy dolog ezt negyven év diktatúra után mi tudjuk a legjobban, de a szabadság önmagában csak lehetőséget ad a helyes cselekvésre, azonban sajnos a helytelenre is. A liberalizmus a szabadság parttalan hirdetésével, a közösség iránti kötelességek semmibe vevésével, a normális értékrend és erkölcsi normák szétzüllesztésével, valamint a kultúra relativizálásával mára elvett minden igazodási pontot, és most korunk állítólag szabaddá vált embere minden szilárd támaszpont nélkül áll a nagy semmiben. Korunk szociáldemokráciája mindenütt lelkesen közreműködik ebben. Melyik nyugati szociáldemokrata párt (vagy akár az EU-parlament szociáldemokrata frakciója) nem támad minden erkölcsi indíttatású megújulási kísérletet mint a haladás gátját, hol nem védik a gyanús szekták, a homoszexuálisok és egyéb deviánsok jogait? Egyszerre hördülnek fel a liberálisokkal és kiáltanak szélsőjobboldali veszélyt minden nemzeti szuverenitást erősítő kezdeményezésre, egyszerre hangoztatnak rasszizmust minden bevándorláskorlátozási javaslat hallatán, és együtt védik a rablótőke garázdálkodásait a szabad piac jelszavával. A szociáldemokrácia a liberalizmus védőbástyájává vált. A túlzott szabadság azonban átcsaphat ellentétébe, a zsarnokságba. Ahol alig van korlát, ott a pénzben, pozícióban, szervezettségben erősebbnek nem lehet ellenállni, ott a gyengébb kiszolgáltatottá válik. Ott a multinacionális vállalatok és a nemzetközi pénztő- IV. évf. 3. szám 3

4 ke gátlástalanul tehetik tönkre a hazai vállalkozásokat, ott a sajtószabadságot úgy értelmezik, hogy bárkit és bármit lejárathatnak, hogy jogukban áll bármilyen kultúrszennyet terjeszteni. A pénzvilág hatalmasainak természetesen érdekük a korlátozások nélküli szabadság, ezért a kezükben lévő médiából ezt sulykolják a társadalomba. Az értékrendjétől megfosztott embernek is tetszik mindez, mert első pillantásra kellemesebbnek tűnhet kötöttségektől mentesen élni. Gyümölcseikről ismeritek meg őket áll az Írásban. A liberalizmus a szociáldemokrácia hathatós támogatásával meghozta a saját gyümölcsét, csak rá kell nézni korunk kizárólag saját egoista céljait követő, magasabb eszmék nélkül sodródó átlagemberére. A szociológia megkülönböztet vagy húszféle társadalmi mutatót. Ezek a mutatók mint pl. házasságkötések száma, születésszám, válások aránya, kultúrigény, mások iránti szolidaritás, viselkedési normák, közösségi kapcsolatok, bűnözés, erőszak, alkoholizmus, devianciák kábítószerfüggés stb. egész Európában romló tendenciát mutatnak, és most már azt sem mondhatjuk, hogy legalább az anyagi javak egy főre eső fogyasztása növekszik. Ide jutott az a földrész, amelyik valamikor a legmagasabbra emelte a kultúra zászlaját. Nálunk is állandóan Európára hivatkoznak, és mi valósággal megalázkodó csodálatunkban nem vesszük észre, hogy a liberalizmus és a szociáldemokrácia szövetsége már szinte teljesen lerombolta azt, amit egykor európai kultúrának neveztek. Véleményem szerint nekünk most már nem a volt kommunistákkal kellene foglalkoznunk. A kommunista ideológia a bukott múlt, a mai szocialisták egy elvek nélküli, zsákmányát védő rablócsapat, míg a liberalizmus egy nagyon is élő, fondorlatosan kigondolt, egész jövőnket, minden keresztény szellemi értékünket veszélyeztető gondolkodásmód. Mindenkor és minden területen bátran szembe kell szállnunk ezzel a tudatosan romboló szellemi vírussal, hogy a huszadik század két kártékony eszmei áramlata után a liberalizmus is oda kerüljön, ahova való: a történelem szemétdombjára. Ez a mi történelmi küldetésünk. Dr. Jáky Miklós, a Keresztény Szociális Műhely elnöke A magyar név megint szép lesz Nagy baj származik abból, ha lebecsüljük ellenfeleink hatalmát, de különösen, ha elaltatjuk éberségünket, és elhisszük, hogy amit mondanak ellenfeleink, az mind igaz, pedig sokszor tetteikkel éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Ez nem új jelenség, a történelem folyamán sokszor tapasztalhatjuk ezt. A hatalomra vágyók ígéreteikkel igyekeznek az emberek többségét megnyerni, de ha elnyerik a hatalmat, megfeledkeznek ígéreteikről. Ezért fontos választáskor az ígéreteket vizsgálni, mert lehet olyat is ígérni, amiről később derül ki, hogy nem valósítható meg. Vagy, ha megvalósul, nem javítja a nép többségének helyzetét. A évi országgyűlési választásokon a győztes pártkoalíció óriási plakátokon hirdette, hogy felülvizsgálják a bankokat és folytatják tovább a rezsicsökkentést. Lassan egy év múltával már érzékelni kellene, hogy az ígéretek 4 ÉRTESÍTŐ

5 megvalósítására számíthatunk-e. Persze az ígéreteket többféleképp lehet érteni. Például a rezsicsökkentés ígéretét lehet értelmezni úgy is, hogy a már csökkentett árakat a továbbiakban is azonos értéken tartják, de lehet úgy is érteni, hogy a rezsicsökkentések számát a továbbiakban növelni fogják vagyis még olcsóbb lesz az áram, a gáz stb. A bankok felülvizsgálata pedig még a jövő feladata lesz! Ma divatos jelszó a demokrácia. Ez állítólag a többség (a nép) akaratát, óhaját teljesíti. Ma már tudjuk, tapasztalhatjuk, hogy többféle demokrácia van. Ezt jelzőkkel lehet kifejezni: ez egyik a liberális demokrácia, a másik a szociális demokrácia. A kettő között lényeges különbség van. Magyarországon az ún. rendszerváltáskor Antall miniszterelnökként a liberális demokráciát valósította meg. Ezt folytatták az utána következő miniszterelnökök is. Ezzel a múlt diktatórikus rendszerét liberális rendszerré alakította át. A liberális rendszer nem hozott országunknak javulást! Ezt ma már bátran kijelenthetjük. Sőt tovább rontotta nemzetünk belső és nemzetközi helyzetét. A magyar ipart, a mezőgazdasági kényszerszövetkezeteket megszüntették, de növelték a munkanélküliek, a szegények számát, ezzel az ország további adósságnövelése vált szükségessé. A lakosság többsége mérhetetlen szegényekre és kevés milliomosra oszlott. Magyarország nemzetközi megítélése mélypontra süllyedt! Sokan felvetik a kérdést, miért kell erről most szólni? Azért, hogy még egyszer ugyanezt a hibát ne kövessünk el. Ma a szociális demokrácia megvalósításán dolgoznak vezetőink. A munkanélküliséget, a szegénységet, a kilátástalan jövőt iparosítással, családi, kis-, középbirtokok támogatásával véljük elhárítani. A hátrányos nemzetközi kapcsolatainkat, a gazdasági, pénzügyi problémákat ne liberális (tőkés) elvek szerint oldják meg, hanem szociális elvek figyelembe vételével! Nemzetközi kapcsolatainkat ne a hatalmon levő párt érdeke, hanem a nemzet érdeke határozza meg. Szociális piacgazdaságot akarunk, nemzetközi partnereink ne kizsákmányolóink legyenek, hanem közös érdekeink alapján békés együttműködőink. A megegyezések mindkét fél érdekét szolgálják! Nehogy úgy járjunk, mint a mesebeli holló és a farkas. A holló növényevő, a farkas húsevő, mégis összevesznek a sajton amit egyébként egyik sem szeret! A magyarok a történelem folyamán mindig a szabadság élharcosai voltak. A múltban a mohácsi csatavesztés után számtalan szabadságharcot folytattunk. A függetlenségünkért, a szabadságunkért harcolni kellett az osztrákokkal, a törökkel, a legutóbbi évszázadokban, 1849-ben, 1915-ben, 1945-ben az orosz cár és a bolsevista szovjet uralom ellen is ben felcsillant a remény, hogy a vértelen rendszerváltással megszületik egy új, független, magyar nemzet, de ismét csalódnunk kellett. Sajnos vezetőink rossz utat választottak. Mint már említettük, a liberalizmus nem szolgálta nemzetünk érdekét. Az ország minden tekintetben mélyre süllyedt ben új korszak kezdődött. A liberális értékek helyett a nemzeti, keresztény szociális irányzat kezdte életét. Természetesen rendkívül sok nehézség maradt a liberális személyekre épülő gazdaságból. Csak egyet említek: régi vezetőink bűne, akik azt hirdették, hogy meg kell szüntetni az állami gazdaságokat, mert azok gazdaságtalan működésűek. Tudatos félrevezetés volt, mert nem az állami tulajdon okozta a IV. évf. 3. szám 5

6 rossz gazdálkodást, hanem az államvezetés által (a párt uram-bátyám módon) kinevezett tehetségtelen vállalatvezetőik! Reméljük, ez már a múlté! Szükségesnek vélem, hogy a gazdaságban ismét legyen állami tulajdonú vállalat ahova nem a párt által kinevezett tehetségtelen emberek legyenek a vezetők, hanem a szakértelem döntse el, hogy minden vezető helyre megfelelő szakértelemmel rendelkező, erkölcsileg is megfelelő ember kerüljön! Dr. Bajnok István Olvasói levelek Charlie Hebdóban történt Nagyon sokan elemezték már, hogy mi történt a közelmúltban Párizsban, a Charlie Hebdo című szatirikus lap szerkesztőségében történt mészárlás során. Sok intézkedést is hoztak ezt követően, hogy megpróbálják megelőzni a hasonló, következő eseteket. A hivatalosságok azonban egy dolgot nem akartak (vagy nem mertek, vagy a nem merés miatt sem akartak) kideríteni, mégpedig azt, hogy miért történt, ami történt. Hiszen okozat nincs kiváltó ok nélkül. Nem jut csak úgy eszébe két, Franciaországban élő arab fiatalembernek, hogy na, menjünk be a Charlie Hebdo szerkesztőségébe, és lőjük le az ott tartózkodókat. Egészen biztos, hogy nem így történt. Ha pedig nem, akkor kellett egy (vagy több) kiváltó oknak lennie. Aligha vitatható, hogy a Charlie Hebdo nevű újság hosszú ideje tartó, folyamatos provokatív elsősorban a muzulmán, de a keresztény vallást is kigúnyoló karikatúrái mindenképpen közrejátszhattak abban, hogy valakik az emiatt felgyülemlett sérelmek miatt azt mondhatták, hogy elég, eddig és ne tovább. A legtöbb élethelyzetre van megfelelő magyar közmondás. Erre igazán ráillik az, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Hát most eltört. De a húrt sem lehet a végtelenségig feszíteni, mert egyszer elpattan. Hát most elpattant. Akár azt is kérdezhetjük, hogy a szerkesztőség tagjai maguknak keresték a bajt, vagy valakik, mások hajszolták bele őket ebbe a helyzetbe? Ebben a körben nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a helyzetet, hogy a mészárlást néhány héttel megelőzően került az újság többségi tulajdona a Rothschild-csoport tulajdonába. E csoport köztudottan nem muzulmán irányultságú, sőt. Fel sem tételezzük azt, hogy ők ugyan esetleg számoltak a merénylet kockázatával, de ha már számoltak, akkor nem felejtették ki a számításból a várható hozadékot sem. A Charlie Hebdo a mészárlás után helyett példányban került kiadásra, tehát a korábbi példányszám százszorosára. Ez önmagában mintegy 100 millió dollár hasznot hozott a Rothschild-csoportnak. Mindenki eldöntheti, hogy 100 millió dollárért sok-e 12 ember élet főleg, ha nem azoknak az életéről van szó, akik a 100 milliót bezsebelik. A bevezetőben említettem, hogy okozat nincs kiváltó ok nélkül. A politikusok pedig a jelek szerint továbbra sem akarnak tudomást venni az okról. Az eddig is homokba dugott 6 ÉRTESÍTŐ

7 fejüket még mélyebbre dugják, és megerősítik a rendőrséget, válogatnak a szólásszabadság kinyilvánításának megengedésében és más álcselekvéseket hajtanak végre. De tudomásul kell venniük, amíg az okot meg nem szüntetik, vagyis a provokátorokat bátorítják további provokációkra, addig a jövőben is számítaniuk kell hasonló akciókra. Ezt véleményem szerint a politikusok közül csak Jean Marie Le Pen merte felvállalni elismerés érte. Budapest, január 30. Dr. Fenyvessy Zoltán, a MIÉP elnöke Háború vagy béke A II. világháború és azt követő regionális háborúk megmutatták az embereknek, hogy milyen embertelen, elfogadhatatlan egy háború, akár igaz, akár hamis indokkal kezdeményezték. Ma a háborúban nemcsak a katonák halnak meg, hanem ártatlan civil emberek is. A háborúk kirobbantását nemcsak politikai, nemzeti szempontok indokolják, inkább gazdasági, hatalmi szempontok. A háborúkkal azt kívánják bizonyítani a győztesek, hogy ők a legerősebbek, nekik van joguk nemzetek sorsáról dönteni. A két világháború után ma két nagy katonai hatalom létezik: az USA és az orosz. E két nagyhatalom rendelkezik a legtöbb, legpusztítóbb bombával, az atombombával. Szinte elképzelhetetlen pusztulás következhet be ezek szembenállásától. Nemcsak New York, London, Párizs, Berlin, Moszkva stb. pusztulhat el, hanem szinte az egész világ! Ezért indokolt, hogy a két világhatalom ne kezdeményezzen háborút! Fel lehet piszkálni az ukránokat, az oroszokat és más nemzetiségeket a háborúra, de ezek egy újabb világháború kezdetét jelenthetik. Indokolt, hogy ne háborúval oldják meg a problémákat, hanem tárgyalással. Minden józanul gondolkodó ember igyekszik elkerülni a kilátástalan kimenetelű háborút. Magyarországon hogyan képzelik megoldani ezt a mai háborús konfliktust? A Magyar Békekör és a békeszerető, józan magyarság kiáll Magyarország keleti kapcsolatainak a kölcsönös tisztelet és a keresztény elvek alapján álló ápolása mellett. Nemzeti érdeknek tartja a keleti nyitás politikáját, és azt reméli, hogy a békés együttélés és az együttműködés felülkerekedik a hódító hajlamokon, és új típusú biztonsági, gazdasági és emberjogi megegyezéshez vezet Kelet és Nyugat között. A Békekör a béke előmozdításában megkülönböztetett szerepet szán a békeszerető embereknek és társadalmaiknak. Szeretné, ha az orosz elnök és a magyar miniszterelnök felkarolná egy európai civil békekonferencia budapesti összehívására vonatkozó kezdeményezésünket, és ezzel is elősegítené egy Helsinki-típusú államközi együttműködési konferencia összehívását, mely új politikai és jogi keretbe foglalná a megváltozott erőviszonyokból fakadó nemzetközi realitást, a katonai szembesülés helyett. A Magyar Békekör hazánk nemzeti érdekének tartja a békét és a jó viszonyt Kelettel és Nyugattal egyaránt. Budapest február 10. Dr. Simó Endre, Magyar Békekör elnöke IV. évf. 3. szám 7

8 Felhívás Az embereket nemcsak a feltűnő tevékenységek, események érdeklik, hanem a közélet minden politikai történése. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a médiában mi is hallassuk szavunkat, ne csak hivatalos szervezetek igaz-hazug híreit ismerjék meg. A mi véleményünk nem pártpolitikai jellegű, igyekszünk a valóságot közölni. A legtöbb pártban a párttagnak, az újságírónak a párt határozatát, véleményét kell közölni. Ha nem ezt teszi repül a pártból! Tapasztaljuk, hogy a pártok hírei, közlései lényegesen különböznek a választások előtti és utáni időben. Választások előtt mind jót hirdetnek, amit később nem valósítanak meg, vagy nem is akarják, vagy tudják megvalósítani. Többnyire a tettek az ígéretek mögött elmaradnak. A pártok ezen tevékenysége befolyással bír az ország lakosainak jólétére, sorsának alakulására. Nem kívánom felsorolni az eddigi tapasztalataimat, de meg kell állapítani, hogy a múltban a többség elszegényedése mellett néhány ember milliomossá vált. Ezért az Értesítő fenntartja magának azt a jogát, hogy elismerje a politikusok jó cselekedeteit és kritizálja hibáikat. Tudatában vagyunk annak, hogy lehetőségeink csekélyek, de hangot adunk minden jónak, és kritizálunk minden helytelen elgondolást. Csak egyet szeretnék közölni: életem során tapasztalhattam (sok társamhoz hasonlóan), hogy a háború akár igaz, akár nem nagy károkat okoz az embereknek! Ezt el kell kerülni bárhogyan is. A háború elkerülhető a felek tárgyalásai útján. Ma egy esetleges atomháború emberek, földünk pusztulását is jelentheti. Ezt minden esetben elkerülendő! Talán azért, mert nem kardoskodunk valamiért de az igazságot kimondjuk, bennünket nem támogatnak gazdag vállalkozók. Ezért kénytelenek vagyunk minden év márciusában a kedves olvasókhoz fordulni anyagi segítségért. Ezért egy csekkbefizetési lapot küldünk, és közöljük bankszámlaszámunkat: OTP A évi szja 1%-ával is támogathatnak bennünket. Sajnos az államtól korábban kapott pályázati támogatást anyagiak hiányára hivatkozva megszüntették. Ezért kérjük, terjessze családja, barátai, ismerősei között ezen ajánlást: Köszönjük! Demokratikus Közéletért Alapítvány, adószámunk: A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Eng. szám: Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: OTP számlaszámunk: ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig ELŐSZÓ A csehszlovákiai magyarság 1945 tavasza óta olyan megpróbáltatásokon megy keresztül, amelyekre a Dunatáj változatos történetében nincsen példa. A kassai kormányprogram és a belőle kilövellő jelszavak

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Formális jogi aspektus: 1. Az alkotmányozás kizárólag a nemzeti szuverenitás kompetenciájába tartozik. Magyarországnak csak a magyar nemzetgyűlés 2/3-os többsége

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Zsolt Péter Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Képzeljünk magunk elé egy keverőpultot, ahol a különböző hangszíneket és a csatornák teljesítményét ledsorok jelzik. Az eltérő oszlopok nálunk most

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Hódi Éva. Bábel örökösei

Hódi Éva. Bábel örökösei Hódi Éva Bábel örökösei Az ismert bibliai történet szerint valamikor az emberiség egy nyelven beszélt, és Bábel tornyának építésével kezdődött az a folyamat, amely mind a mai napig megnehezíti az emberek

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem

A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem A gyermekek idegenforgalomban megjelenő szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem Tájékoztató az idegenforgalomban dolgozók számára A turizmusnak közös, örömteli pillanatokat kell nyújtania a népek és

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben