Barakonyi Zsombor Gesztelyi Nagy Zsuzsa Halmi-Horváth István Hatházi László András Kaszás Réka Kucsora Márta Mészáros Szabolcs Tarczy István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barakonyi Zsombor Gesztelyi Nagy Zsuzsa Halmi-Horváth István Hatházi László András Kaszás Réka Kucsora Márta Mészáros Szabolcs Tarczy István"

Átírás

1 Szépség és szemlélet Barakonyi Zsombor Gesztelyi Nagy Zsuzsa Halmi-Horváth István Hatházi László András Kaszás Réka Kucsora Márta Mészáros Szabolcs Tarczy István

2 Szépség és szemlélet Barakonyi Zsombor Gesztelyi Nagy Zsuzsa Halmi-Horváth István Hatházi László András Kaszás Réka Kucsora Márta Mészáros Szabolcs Tarczy István

3 Bevezető A kiállításon 8 fiatal festő alkotásai láthatóak; figuratív és nonfiguratív, ábrázoló és absztrakt festmények, konkrét és elvont tájképek, természeti és városi motívumok. E művek tematikai, stílus- és felfogásbeli sokszínűsége abból adódik, hogy nem csoportosulnak egy törekvés, egy szűk kurátori koncepció, vagy egy meghatározott problematikára reflektáló rendezőelv köré. 1 A nehéz témáktól vagy súlyos társadalmi problémáktól önmagát vállaltan függetlenítő kiállításon könnyedebb, pozitív szemléletű alkotások jelennek meg. A szigorú rendezőelv hiánya jelen esetben, azonban mégis egy spontán, laza kapcsolódási hálózatot eredményez a festmények között, melyek bizonyos szempontból mégis kommunikációba lépnek egymással, és laza összefüggések rendszerét alkotják. A képek stílus- és szemléletbeli különbségei, mint különböző kérdésekkel kapcsolatos érvek és ellenérvek rendszere jelenik meg, melyre a festmények témái is fontos hatással vannak. Egy kortárs festészeti kiállításon az olyan hagyományos festészeti témák túlsúlya, mint a tájkép, a csendélet, vagy az enteriőr azonnal ennek relevanciájára és okára vonatkozó kérdéseket vet fel, valamint a hagyományos témákhoz eltérő módokon közeledő alkotásokat különböző festészeti problémák köré szervezi. Kaszás Réka irreális hangulatú tájképein az organikus természet és a geometrikus építmények feszülnek egymásnak. A háttér és az előtér formailag és tartalmilag is egymás ellentétét képviseli. A képek előterében konstruktivista szemléletet követő, geometrikus elemekből álló építmények állnak, melyek mögött, az ennek több szempontból ellentétét megjelenítő természeti elemek, illetve a néhol már-már barokkosan túlzó felhők láthatók. A konstruktivista elveken alapuló szerkezeten keresztülnézve tehát, az organikus természet válik láthatóvá. A valóságot különböző módon leképező festészeti rendszerek ilyenfajta képi megjelenítése és ellentétbe állítása, Kaszás Réka alkotásait a festészet ablakszerűségének képelméleti kérdésköréhez kapcsolja. A festészetet, mint a valóságra nyíló ablakot értelmező analógia meghatározó eleme, hogy ezen az ablakon keresztülnézve a konkrét, vagy a festő által megjelenítendő valóság ábrázolhatóvá, és a vászon kétdimenziós síkjára redukálhatóvá válik. Más irányból, de szintén az ablak-hasonlat képelméleti reflexióit érintik Hatházi László András festményei, amit a képein szereplő függöny, valamint néhány kép esetében az üvegre festés technikája is erősít. A formai utalásokon túl azonban e kapcsolat a festmények mélyebb rétegeiben is felfedezhető. A kép síkjainak optikai összekeveredésével az áttetsző függöny mögött felbukkanó táj sík-hatásúvá, és a függöny mintázatával egyenértékű ornamentális motívummá válik. A téma és technika lehetséges összefüggéseinek rendszere figyelhető meg Kucsora Márta, Tarczy István, Barakonyi Zsombor és Mészáros Szabolcs képein. Az olaj-vászon hagyományos technikájához kacsolódnak Tarczy István élénk színfoltokból építkező és homogén háttér elé helyezett madarakat ábrázoló festményei, valamint Mészáros Szabolcs vízparti tájképei és étel-csendéletei. Egy másfajta szemléletet képviselnek Kucsora Márta csurgatásos és fröcskölős technikával készült alkotásai, melyek a tájképfestészet és az absztrakció találkozásaként jelennek meg. A vásznon lecsurgó és elfolyó festék a képek témájául megjelenő víz folyékonyságát teszi érzékelhetővé. Kucsora Márta tehát a festmény tárgyának megfelelő módon bánik annak anyagával is. A végeredményt a festék mozgása hozza létre, melyet Kucsora nagyvonalú gesztusokkal és a vászon mozgatásával alakít, illetve a megfelelő pillanatban a vászon lefektetésével fagyaszt be. A témának alárendelt technika és anyaghasználat figyelhető meg Barakonyi Zsombornál is, aki a street art világában ismert stencilekkel és festékszórókkal festette meg különböző városi témáit. Az ecset és az olajfesték sprayre és festőhengerre cserélésén túl, Barakonyi vászon helyett speciálisan megépített fatáblákat használ. Bár ezek a festmények konkrét fényképek alapján készültek, mégis sokkal valószerűtlenebb hatást keltenek, mint Kucsora Márta véletlenszerűségre építő és spontán gesztusok által alakított tájképei. A síkszerűség, és az ezen belüli térbeli kiterjedés festészeti problematikájához kapcsolódnak még Halmi-Horváth István és Gesztelyi Nagy Zsuzsa képei. E két művész alkotásai több szempontból egymás ellenpontjait képviselik. Gesztelyi Nagy Zsuzsa színes, eredeti funkciójuktól megfosztott közlekedési táblái a kép egész hátterét lezáró fal előtt csoportosulnak. A képsíkkal párhuzamos falon a táblák árnyéka összekapcsolódik, és egy geometrikus formákból álló rajzolatot mutat. Ez a síkszerű, konstruktivista szemléletű árnyék a színes táblák valamiféle képi ellenpontját jeleníti meg, valamint a táblák térbeliségét a háttérben kétdimenzióssá egyszerűsíti. Az absztrakt szemléletmódot egyedül képviselő Halmi-Horváth István tisztán geometrikus, sötét-színű képeinek egyértelmű síkbelisége ellenére, festményei mégis térbelivé válnak. A monokróm, fekete felületet élesen kimetsző szín-csíkok, mintha ablakot nyitnának egy más jellegű térbeliségre, és egy egészen másfajta valóságra. 1 Bár a kiállító művészek közül négyen (Halmi-Horváth István, Hatházi László András, Kaszás Réka és Kucsora Márta) az Élesdi Művésztelephez kapcsolódnak, kapcsolódtak, a kiállítás egészét tekintve ez mégsem tekinthető a fenti értelemben vett kapcsolódási pontnak. Az ablak-analógia, a festmény térbeliségének kérdése, a téma és technika összefüggései, valamint a képek között spontán kialakuló további kapcsolódási pontok egy láthatatlan rendszert vázolnak fel a képek között, melyek ahogy erre a kiállítás címe is utal mindenekelőtt e 8 művész eltérő szemléletén alapulnak. Szalay Borbála, 2009 Fotók: Navratil Ferenc

4 Barakonyi Zsombor Tanulmányok / Ösztöndíjak 2005 Római Ösztöndíj, Accademia Ungherese a Roma Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest Doktori Iskola 2000 Erasmus ösztöndíj, The London Institute, Camberwell College of Art fotó szak Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak Díjak 2007 Strabag Alkotói díj 2000 Volvo Magyarország 1. díj A2 Audi a múzsa a Várfok Galéria és a Porsche Hungaria 3. díja Amadeus-díj 1999 Barcsay Jenő-díj Egyéni kiállítások (válogatás) 2008 A város és a kutyák, NextArt Galéria, Budapest 2007 Penge és Spray, NextArt Galéria, Budapest 2005 Edge Communications, Budapest 2004 Hét (7) Réteg, festmények gördeszkákon, Parthenon-fríz terem, MKE, Budapest Ágytakaróország 2., T-Com Galéria, Budapest 2003 Ágytakaróország, Parthenon-fríz terem, MKE, Budapest Budapest NextArt Galéria 1054 Budapest, Aulich utca 4-6. Tel: ; nextartgaleria.hu Csoportos kiállítások (válogatás) 2008 Summer. Next, NextArt Galéria, Budapest 2007 Start. Next, NextArt Galéria, Budapest Strabag Festészeti Díj, Ludwig Múzeum, Budapest 2006 Les Retrouvailles 2006 kortárs kelet-európai festészet, Mairie du 6 arrondisement de Paris, Párizs 2005 Memo, acb Galéria, Budapest EgyHetes kortárs magyar festészet, Műcsarnok, Budapest 2001 Klíma, Műcsarnok, Budapest 2000 Festészet kortárs magyar festészet az ezredfodulón, Műcsarnok, Budapest Ericsson Galéria, Kocsis Tiborral, Budapest 1999 Aritmia 7, Kortárs Képzőművészeti Intézet, (I.C.A.), Dunaújváros Planet Sushi akril, spray, lakk, fa 48 x 68 x 5 cm 2009 Repró: Barakonyi Zsombor Portré: Suha Péter

5 Gesztelyi Nagy Zsuzsa Tanulmányok 2004 diploma, Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest festő szak 2005 művésztanár szak Ars Hungarica Művészeti Szakiskola festő szak Berlinben élt, ahol építészek mellett dolgozott Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest tagja a Gaál Imre Stúdiónak; közös kiállítások Dunaújvárosban, Tokióban, Münchenben, Pennsylvaniában. Díjak, ösztöndíjak 2006 NKA Alkotói támogatás 2004 KOGART-díj 2003 Barcsay-díj Képek gyűjteményekben KOGART-gyűjtemény, Budapest European Investment Bank, Luxembourg Magyar Kortárs Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia Egyéni kiállítások 2008 La Galerie Sofitel, Bp Játékos elmék, elmés játékok, kiállítás Takáts Szilvia és Farkas Zsófia szobrászművészekkel, Inda Galéria, Bp. Gyűrődések és más, Ráday Galéria, Bp Varietas delectat, kiállítás Halmi- Horváth István festőművésszel, Saint Galéria, Bp. Hilton Galéria, Bp Retorta Galéria, Bp Mucius Galéria, Bp. 2001, 1997 Cirko Galéria, Bp Debrecen Cím: Mobil: Csoportos kiállítások (válogatás) 2008 Re: Friss, Kogart Ház, Bp. Magyar Kortárs Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia 2007 Egy nyári mosoly, Huba Galéria, Bp. Reális Irreális, Várfok Galéria, Bp Open Show, Dorottya Galéria, Bp Egyből három, Szinyei Szalon, Bp. Matricák, Kisméretű Elektrográfiák Nemzetközi kiállítása, Vasarely Múzeum, Bp. Kogart Artfair, Kogart Ház, Bp Csendéletek, Ernst Múzeum, Bp. 30 éves a Gaál Imre Stúdió, Pesterzsébeti Múzeum, Gaál Imre Galéria, Bp. Friss válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2004-ben diplomázott művészeinek legfrissebb alkotásaiból, Kogart Ház, Bp Magyar Festészet napja, MKE, Bp. Művészeti egyetemek Összművészeti Fesztiválja, Millenáris Park, Bp Artfair 2002, MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Bp. Jelzőtáblák II. olaj, vászon 110 x 110 cm 2008 Repró: Navratil Ferenc Portré: Hajdú András

6 Halmi-Horváth István Tanulmányok Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak Tagság MAOE, FKSE, MAMÜ, Élesdi Művésztelep Egyesület Díjak 2006 In memoriam 1956 különdíj 2005 MAOE alkotói támogatás 2001 Corpus sanctum különdíj 2000 Schiller Opel-díj 2000 Székely Bertalan Ösztöndíj 2000 Carmen Würth Egyéni kiállítások (válogatás) 2007 Fészek Művészklub, Budapest B55 Galéria, Budapest, Kaszás Rékával és Balázs Imre Barnával Neogeo Légvédelmi objektum, Hegyeshalom 2006 Varietas delectat, Saint Galéria, Budapest, Gesztelyi Nagy Zsuzsával Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár Tájemlékek térképzetek, Kontra Ágnessel és Schmal Rózával, Retorta Galéria, Budapest Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár 2005 SEK Budapest Oktatási központ, Budapest Hortus Conclusus, MAMÜ Pincegaléria, Budapest 2000 MMK, Kaszás Tamással, Dunaújváros Mosonmagyaróvár 2008-tól Halmi-Horváth István festőművészt a B55 Kortárs Galéria kiemelten támogatja. Csoportos kiállítások (válogatás) 2009 Absztakt és Erotika 69, B55 Galéria, Budapest 2008 Festészet napja, Reök Palota, Szeged XII. Élesdi Művésztelep, B55 Galéria, Budapest Nyári Szín-tér II., B55 Galéria, Budapest Tizenegyes, Képtár, Szombathely 2007 XI. Élesdi Művésztelep, B55 Galéria, Budapest A kép közvetlensége 10 éves az Élesdi Művésztelep, Ernst Múzeum, Budapest Szabados tanítványok, Mű-vész Pince / Platán Galéria, Budapest 2006 Hommage Rembrandt Csók István Galéria, Budapest Élesdi Művésztelep, EU parlament, Strasbourg, Franciaország In memoriam 1956, Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár Retro Repro, Kőleves, Budapest Élesdi Művésztelep, Református Egyetem, Nagyvárad 2005 MAMÜ Tartós hullám, Templom Galéria, Eger Rakétabázis, Zsámbék 2004 Az éden bombázása, MAMÜ Pincegaléria, Budapest 2003 Élesdi Művésztelep, Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad 2002 Homogene, Cadre Rouge Galéria, Budapest Műhely a határon MAMÜ Pincegaléria, Budapest Tiszta szívvel, Budapest Galéria, Budapest 2001 Corpus sanctum, Barcsay Terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest Átjáró No. 4. akril, vászon 60 x 60 cm 2007 Repró: Navratil Ferenc Portré: Gesztelyi Nagy Zsuzsa

7 Hatházi László András Tanulmányok Pécsi Tudományegyetem DLA mesteriskola Magyar Képzőművészeti Egyetem Díjak / Ösztöndíjak 2009 Derkovits Ösztöndíj 2008 STRABAG alkotói díj 2005 DLA ösztöndíj, Pécs Budapest festő szak 2003 Erasmus ösztöndíj, Marseille 2001 Tóth Menyhért Alapítvány ösztöndíja Egyéni kiállítások 2007 Botanica Anima, NextArt Galéria, Budapest 2005 Abszint étterem, Budapest 2004 Sablonos képek, Residence Izabella, Budapest 2003 Soul Café, Budapest 2001 RS9 Galéria, Budapest Gyöngyös Csoportos kiállítások (válogatás) 2009 Nürnbergi kiállítás, Bernsteinzimmer, Nürnberg Urban Glasshouses, Antal Balázzsal, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Makett Labor, Budapest Urbanscape, AKKU, Budapest 2008 Summer. Next, NextArt Galéria, Budapest Újratöltve Technikai reneszánsz, Stúdió Galéria, Budapest Színerő III., Zsolnay Gyár, Pécs 2007 A kép közvetlensége 10 éves az Élesdi Művésztelep, Ernst Múzeum, Budapest Start. Next, NextArt Galéria, Budapest Vágatlan változat Festészeti pozíciók, Ernst Múzeum, Budapest 2006 Portfólió kiállítás, Stúdió Galéria, Budapest 24 Minuten, Pfefferwerk, Berlin Homage to the 1956 Hungarian Revolution, EU parlament, Strasbourg Élesdi Művésztelep kiállítása, MAMÜ Galéria, Budapest 24 perc, Berlin-Budapest kiállítás, Tűzraktér, Budapest 2005 Élesdi Művésztelep kiállítása, Élesd, Nagyvárad, Zsámbék 2003 Víz, Meder Egyesület, Gödör Klub, Budapest 2001 Széchényi Művésztelep kiállítása, MAMÜ Galéria, Budapest International Workshop, Montescaglioso, Olaszország 2000 Andy Warhol Recycled II., Fészek Klub, Budapest Széchényi Művésztelep kiállítása, Gyermely Bonsai NextArt Galéria 1054 Budapest, Aulich utca 4-6. Tel: ; nextartgaleria.hu Tagság FKSE, Meder Egyesület, MAOE Önálló katalógus: Hatházi László András, Bp Irodalom Rieder Gábor: Strabag-díj, artportal.hu Hatházi László András: Botanica Anima, Z art.kor (online képzőművészeti ajánló) Vágatlan változat, EduCafe (online portál) olaj, vászon 100 x 120 cm 2009 Repró: Kudász Arion Portré: Suha Péter

8 Kaszás Réka Tanulmányok Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak, mester: Szabados Árpád vizuális nevelés tanár szak Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest Egyéni kiállítások 2005 Kert - város, Ráday Galéria, Budapest 2003 Valóság és illúzió tájképek, A.P.A. Galéria, Budapest Csoportos kiállítások 2008 Kép a Képben, Várfok Galéria, Budapest 2007 Kristart, Balázs Imre Barnával és Halmi-Horváh Istvánnal, B55 Kortárs Galéria, Budapest Élesdi Művésztelep kiállítása, Nagy Gyula Galéria, Várpalota Reális Irreális, Várfok Galéria, Budapest A kép közvetlensége 10 éves az Élesdi Művésztelep, Ernst Múzeum, Budapest 2006 Homage to the 1956 Hungarian Revolution, EU parlament, Strasbourg Élesdi Művésztelep kiállítása, Partiumi Egyetem Aulája, Nagyvárad Élesdi Művésztelep kiállítása, MAMÜ Galéria, Budapest Élesdi Művésztelep kiállítása, Vay Ádám Múzeum, Vaja Vásárhelyi Őszi Tárlat, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely Tagság 2002 MAOE Csorna Cím: 1222 Budapest, Gádor utca fibermail.hu Mobil: Barokkos túlzás olaj, vászon, akril 120 x 140 cm 2009 Repró: Navratil Ferenc Portré: Galambos Éva

9 Kucsora Márta Tanulmányok Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak, mester: Kovács Attila Phd Montclair State University, Montclair, NJ MFA Program Díjak 2004 Barcsay-díj Egyéni kiállítások (válogatás) 2009 Symbol Art Galéria, Budapest Fluten, Pumpwerk, Siegburg, Ge 2008 Im Einklang mit Wasser, Wasserverband Eifel-Rur, Düren, Ge Flow Art, Suzan Woodruff-al, Art Factory Galéria, Budapest B Galéria, Szeged 2007 Art Factory, Budapest 2006 Red Saw Gallery, Newark, NJ 2005 Hincz Gyula Gyűjtemény, Vác 2004 Meander Galéria, Budapest 2002 Arcus Galéria, Vác B Galéria, Szeged Szeged Csoportos kiállítások (válogatás) 2009 A festmény ideje, REÖK Palota, Szeged 2008 Bridge Art Fair, Art Factory Galéria, Miami Beach, Miami Budapest Art Fair, Art Factory Galéria, Budapest Élő Magyar Festészet, REÖK Palota, Szeged Art Now Fair, New York Tizenegyes, Képtár, Szombathely 2007 Új figurativitás, Csepel Galéria, Budapest A festmény ideje Újraértelmezett hagyomány, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest A kép közvetlensége 10 éves az Élesdi Művésztelep, Ernst Múzeum, Budapest 2006 A festészet vállalt hagyománya, Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely Homage to the 1956 Hungarian Revolution, EU Parlament, Strasbourg 2005 Egyből három, Szinyei Szalon, Budapest 2004 Sensaria, Godot Galéria, Budapest Barcsay-díjasok, Régi Művésztelep Galéria, Szentendre 2002 Meo Art Fair, Kortárs Művészeti Vásár, A.P.A. Galéria, Budapest 2001 Langzame Opmerkingen, Sint-Jorispand Centrum Elzenveld, Antwerpen Szomorú fűz Cím: Publikációk Somhegyi Z.: A tájkép útjai vándorlások egy műfaj körül, A kép közvetlensége Tízéves az Élesdi Művésztelep, Ernst Múzeum, Bp Homage to the 1956 olaj, vászon 100 x 200 cm 2008 Mobil: Bp Új figurativitás, Csepel Galéria, Bp A festmény ideje Újraértelmezett hagyomány, MNG, Bp. Hungarian Revolution Art Workshop Élesd, Strasbourg Kucsora Márta, Katalógus, Bp Repró: Navratil Ferenc Portré: Anca Andrea

10 Mészáros Szabolcs Tanulmányok Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak, mester: Károlyi Zsigmond Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest díszítő festő szak Egyéni kiállítások (válogatás) 2008 FLVIDVM - Collegium Hungaricum, Bécs 2007 Életfolyam - HUBA Galéria, Budapest 2006 Galeria Arcis, Sárvár 2000 Zarkaházi Kastély, Szombathely 1999 Internazionaler Culture Club AVANT, Vasvár Csoportos kiállítások (válogatás) 2009 Mimézis, Huba Művészcsoport, HUBA Galéria, Budapest Praxis, Huba Művészcsoport, Magyar Kulturális Intézet, Szófia, Bulgária éves az Alpok - Adria Munkaközösség, Dom krajanov, Vipavski Kriz, Szlovénia Művészeti Ünnepek, Krumpendorf am Wörthersee (A) 2007 Régió Art, Mosonmagyaróvár; Győr; Kőszeg; Szombathely 2006 A Mészáros család, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely2004 Csendéletek, Ernst Múzeum, Budapest 2003 Meder Csoport, Gödör Klub, Budapest Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Bartók krt. 38/b III/10. gmail.com Mobil: Szombathelyen élek és dolgozom. Publikációk (válogatás) A Gyermelyi Művésztelep (kiállítási katalógus, Gyermely, 2000.) A táj szépsége Mészáros Szabolcs festményei in: Ambrus L.: Lugas (Kortárs, Bp ) Sinkovits P.- Hudra K.- Szeifert J.- Bordács A.: Örökölt realizmus (Új Művészet Kiadó, Bp ) Optikai tréfa in: Csendéletek (Paksi E., kiállítási katalógus, Ernst Múzeum, Bp ) Mészáros Gábor: A jellem tekintete és a Transporter-Life-Line életfelfogás (HUBA Kft. Bp ) Praxis a Huba Művészcsoport bemutatkozása (kiállítási katalógus, HUBA Kft. Bp ) Szolnoki Sz.: A jelenkor zamata Beszélgetés Mészáros Szabolcs szombathelyi festőművésszel (Életünk, 2008/9.) 30 éves az Alpok - Adria Munkaközösség (kiállítási katalógus, Pilonova Galerija, Ajdovscina, Szlovénia, 2008.) A sárgarépa forradalma Előbeszéd-féle Mészáros Szabolcs tárlatához (Molnár M., 2006.) Egyéb tevékenység 2005 májusától a szombathelyi Haladás Képzőművész Szakkör vezetője 2008 szeptemberétől óraadó a szombathelyi Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Rajz Tanszékén Csillogás olaj, vászon 72 x 65 cm 2009 Repró: Navratil Ferenc Portré: Bodorkós András

11 Tarczy István Tanulmányok / Ösztöndíjak Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest festő szak, mester: Tölg-Molnár Zoltán művészettörténet és művészeti-rajz tanári szak Würth Alapítvány ösztöndíj Egyéni kiállítások 2001 Bercsényi Galéria, Budapest 2003 Közelítés Galéria, Pécs Várgaléria, Veszprém 2004 Petőfi Színház, Veszprém 2006 Városi Galéria, Gladsaxe, Koppenhága, Dánia Csoportos kiállítások 1999 Balaton Tárlat, Balatonalmádi 2000 Tavaszi Tárlat, Veszprém 2001 Orbis Pictus, Veszprém 2002 Tavaszi Tárlat, Veszprém 2003 V8, Sepsiszentgyörgy V8, Veszprém 2004 Tavaszi Tárlat, Veszprém 2006 Miniatúrák, Alsóörs 2007 Veszprémi Művész Céh kiállítása, Pápa Veszprémi Tavaszi Tárlat, Veszprém Almádi Tárlat, Balatonalmádi 2009 Almádi Tárlat, Balatonalmádi Tagság 2002 MAOE Egyéb tevékenység a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanára 2006-tól a veszprémi Művészetek Háza képzőművészeti referense Várpalota Cím: Cím nélkül olaj, vászon 70 x 60 cm 2007 Mobil: Repró: Navratil Ferenc Portré: Áfrány Gábor Balatonalmádiban élek.

12 Impresszum Szépség és szemlélet június 5 augusztus 30 Csikász Galéria, Veszprém A rendezők köszönetet mondanak a Nextart, B55 és az Art Factory Galériának, hogy a műveket rendelkezésünkre bocsátotta. Kurátor: Tarczy István A katalógust szerkesztette: Tarczy István Fotó: Navratil Ferenc Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Nyomdai munkák: Prospektus nyomda, Veszprém Felelős vezető: Szentendrei Zoltán igazgató Kiadja: Művészetek Háza Felelős kiadó: Hegyeshalmi László igazgató Információ: Művészetek Háza, H-8200 Veszprém, Vár u. 17. Tel: A Művészetek Háza fenntartója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata A Művészetek Háza kiemelt kommunikációs partnere a Veszprém Televízió. A kiállítást és a kiadvány megjelenését támogatta az E.ON Hungária Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap.

Tamási Claudia. Sipos Eszter. Varga Rita. Hatházi László András. Borsos-Lőrinc Lilla

Tamási Claudia. Sipos Eszter. Varga Rita. Hatházi László András. Borsos-Lőrinc Lilla Varga Rita Tamási Claudia Sipos Eszter Hatházi László András Borsos-Lőrinc Lilla A zsűri / Die Jury Dr. PETRÁNYI Zsolt Tanja Skorepa bencsik Barnabás Dr. HEGYI Lóránd Barbara BAUM Bálványos Anna 2 STRABAGFestészeti

Részletesebben

NYÍLT TÉR 2003 MEZÕSZEMERE

NYÍLT TÉR 2003 MEZÕSZEMERE NYÍLT TÉR 2003 MEZÕSZEMERE NYÍLT TÉR 2003 VIZUÁLIS MÛVÉSZETI ALKOTÓTELEP MEZÕSZEMERE, 2003. szeptember 12-28. Berhidi Mária Bukta Imre Cseke Szilárd felugossy László Kovács Alida Mesterházy Kata Mezei

Részletesebben

4: o k r n et lá M Pa

4: o k r n et lá M Pa Metro4: Palánk Metro4: Palánk A Metro4: Palánk című képzőművészeti kiállítás helyszíne a Rákóczi téri Vásárcsarnok előtti folyosó jellegű terület, melyet egyik oldalról a 4-es metró építkezései során felállított

Részletesebben

STRABAGFestészeti Díj2005

STRABAGFestészeti Díj2005 STRABAGFestészeti Díj2005 A zsûri Dr. HEGYI Lóránd JERGER Krisztina KOVALOVSZKY Márta 2 Die Jury NÉRAY Katalin Dr. PETRÁNYI Zsolt 3 4 A zsûri Die Jury Elôszó Vorwort Kilencedszer kerül sor a Strabag Festészeti

Részletesebben

Asszonyi Tamás. Fontosabb díjai:

Asszonyi Tamás. Fontosabb díjai: Asszonyi Tamás 1942. augusztus 30-án született Pécsett 1956-60 budapesti Képzı- és Iparmővészeti Gimnázium, tanára Martsa István 1960-1965 Magyar Képzımővészeti Fıiskola, mesterei Szabó Iván és Pátzay

Részletesebben

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰVÉSZEK TÁRSASÁGA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÖRÖSMARTY TÉR 8. a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója Ujházi Péter elnök Készítette: Vadász Imre a Társasági ügyintézője,

Részletesebben

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft XXI. évf. 4. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 695 Ft A szabadság felé az Iparterv Csoport A konstruktív Fibonacci Gyűjtők, vásárok, mecénások A piktúra boncterme a Voyager fedélzetén Isten

Részletesebben

Szakmai életrajz. Koppány Attila festőművész (Enying 1947. február 25.)

Szakmai életrajz. Koppány Attila festőművész (Enying 1947. február 25.) Szakmai életrajz Koppány Attila festőművész (Enying 1947. február 25.) Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere. Ballagó Imre festőművész 1966-1971 Művészeti képzés a

Részletesebben

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok

Bp.; Festett vasak és alumíniumok. Mûvészetek Háza, Veszprém 1 9 9 4 Bronzjelek. Európai Közép Galéria, Esztergom 1 9 9 5 Állatszobrok É L E T R A J Z 1 9 4 4. április 23-án született Budapesten. Anyja Kiss Angyalka magyartanár, apja Várnagy László pszichológus volt. 1 9 5 0 1 9 5 8 Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Csepel. 1 9 5 8 1 9

Részletesebben

Bartis Elemér Bíró Zsuzsánna Csillag Simon Repolski Imola Csillag István Fazakas Barna Fazakas János László Kovács Imre Szentes Zágon Vorzsák Gyula

Bartis Elemér Bíró Zsuzsánna Csillag Simon Repolski Imola Csillag István Fazakas Barna Fazakas János László Kovács Imre Szentes Zágon Vorzsák Gyula Bartis Elemér Bíró Zsuzsánna Csillag Simon Repolski Imola Csillag István Fazakas Barna Fazakas János László Kovács Imre Szentes Zágon Vorzsák Gyula Bartis Elemér Bíró Zsuzsánna Csillag Simon Repolski

Részletesebben

ÚJBUDA KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT KÖZ/TÉR/KÉP. A közösségi élet lenyomatai című nyitó kiállítás a B32 Galériában

ÚJBUDA KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT KÖZ/TÉR/KÉP. A közösségi élet lenyomatai című nyitó kiállítás a B32 Galériában ÚJBUDA KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT KÖZ/TÉR/KÉP A közösségi élet lenyomatai című nyitó kiállítás a B32 Galériában KÖZ/TÉR/KÉP A közösségi élet lenyomatai B32 Galéria A tárlat alkotói a tér hétköznapi szereplői,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ TISZTELT JUBILÁLÓ FESZTIVÁLLÁTOGATÓK!

KÖSZÖNTŐ TISZTELT JUBILÁLÓ FESZTIVÁLLÁTOGATÓK! 1 2 3 KÖSZÖNTŐ TISZTELT JUBILÁLÓ FESZTIVÁLLÁTOGATÓK! Kecskeméten minden évszaknak megvan a hagyományos fesztiválja, és mind egyéni hangulatokkal, színekkel és ízekkel reprezentálja a hírös város értékeit,

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15.

Kiállítási Magazin. Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti Múzeum, 2014. október 31. 2015. február 15. Ingyenes Kiállítási Magazin IV. évfolyam 3. szám 2014. október 2015. január Jan Davidsz. de Heem Csendélet virágokkal, gyümölcstállal és osztrigával Rembrandt és a holland arany évszázad festészete Szépművészeti

Részletesebben

Tóth Csaba festőművész 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 33. Tel. 94/ 377-815

Tóth Csaba festőművész 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 33. Tel. 94/ 377-815 Tóth Csaba festőművész 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 33. Tel. 94/ 377-815 1959. február 28-án született Szombathelyen. 1977-ben érettségizett a Budapesti Képző-és Iparművészeti Szakközépiskolában, tanárai

Részletesebben

HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION

HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION Pályázat az 53. Velencei Képzômûvészeti Biennálé Magyar Pavilon kiállításának kurátori megbízatására - LENDVAI ÁDÁM BEVEZETÔ / 5 A PÁLYÁZÓ SZAKMAI ÉLETRAJZA / 6 A KIÁLLÍTÓK

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus

Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus Down Világnap Magyarország 2012 Festményaukció katalógus A katalógus megjelenési ideje 2012 Főszerkesztő Horváth Judit / LOFFICE Grafika Thai Ch. Hamelin / ChokdiDesign www.chokdidesign.com Fotók Bege

Részletesebben

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest CURRICULUM VITAE SZIRTES János 1954. Budapest. TANULMÁNYOK, TEVÉKENYSÉG 2007. óta a Média Design Szak, majd Média Design Tanszék vezetője 2008-2010. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció

Részletesebben

iii. évfolyam 1. szám Hungarian Edition 2014/1. 695 Ft 12. 977 2063 232001 12 a világ vezető művészeti magazinja

iii. évfolyam 1. szám Hungarian Edition 2014/1. 695 Ft 12. 977 2063 232001 12 a világ vezető művészeti magazinja 12. Hungarian Edition iii. évfolyam 1. szám 977 2063 232001 12 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/1. 695 Ft Kaszás Tamás performanszművészet biennálekörkép david maljković új Japán pier

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Több szimpóziumot és mûvésztelepet szervezett és vezetett:

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Több szimpóziumot és mûvésztelepet szervezett és vezetett: SZAKMAI ÉLETRAJZ Ézsiás István (1943. augusztus 17. Vinár, Magyarország) szobrász, éremmûvész Tanulmányok: Magyar Képzômûvészeti Fôiskola Mûterem: Budapest Telefon / Phone: (36) 20 974 4850 e-mail: ezsiasi@freestart.hu,

Részletesebben

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész

Részletesebben

ISSN 1216-8890 880 Ft

ISSN 1216-8890 880 Ft k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2008 t r a n s a r t e x p r e s s ²²²²²²²²²²²²²² 2 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²²²²²² MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Kulturális és művészeti programok

Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok 90 Kulturális és művészeti programok Kulturális és művészeti programok Bridge of Understanding OSI: 7 830 000 Ft A program a világpolitikai helyzetre kívánt reagálni olyan

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

Dr. Bordács Andrea PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK/ Books, articles and studies

Dr. Bordács Andrea PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK/ Books, articles and studies 1 Dr. Bordács Andrea PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK/ Books, articles and studies Könyvek, tanulmánykötetek /Books, studybooks: Tót Endre - monográfia (társsz., Budapest, 2003, Új Művészet Kiadó.) Hagyatéki tárgyalás.

Részletesebben

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia Összeállította: Prejczer Paula Anyaggyűjtés lezárva: 2006. TARTALOM Bevezetés A bibliográfiai tételekben előforduló rövidítések Az időszaki kiadványok címének rövidítése

Részletesebben

MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6

MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6 MISKOLCI GALÉRIA V Á R O S I M Ű V É S Z E T I M Ú Z E U M 2 0 0 6 A MISKOLCI GALÉRIA INTÉZMÉNYEI: Igazgatóság Rákóczi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 25. Tel: 46/500-680, 500-681, fax: 46/500-682 Internetes

Részletesebben