KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év"

Átírás

1 Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásról 5. Kimutatás a kapott támogatásról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Készült: Nagycenk, március 1. Péchy Mária az Országos Széchenyi Kör elnöke 1

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Országos Széchenyi Kör Az egyéb szervezet címe: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft.-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a B C d E 1. A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6-9.sorok) I. Készletek II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök Eszközök (Aktívák) összesen (1.+5. sor) 11. C. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. Források (Passzívák) összesen ( sor)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Országos Széchenyi Kör Az egyéb szervezet címe: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE / ÉV adatok E Ft.-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység 0 0 bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység 0 0 ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3

4 25. 2.Ráfordítást jelentő 2 eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/-1.+/-2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.- E./1.- E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.- F./1.- F./4.) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (+/-1.+/-2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2.- E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.- F./2.- F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény 0 0 (B./1.- F./1.) +/- H./ J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/2)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 0 0 4

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Országos Széchenyi Kör Az egyéb szervezet címe: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok E Ft.-ban 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 41. ebből: -megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49. ebből: A Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 369 5

6 2. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról év Támogatást nyújtó szerv neve / a Kapott támogatás Felhasználás összege ( Ft.) támogatás forrása időpontja összege célja előző tárgyévi (Ft.) évi NCA X Működésre % XI Működésre Átvitel összege (Ft.) Elszámolás határideje Megjegyzés 6

7 3. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Ft.- ban BEVÉTELEK Nyitó tételek Bankszámla Pénztár Területi csoportok Bevételek Kamat 409 Kapott támogatások Részvételi díjak Kiadvány értékesítés Tagdíj Társasjáték előleg ÖSSZESEN KIADÁSOK Bankköltség Egyéb készlet beszerzés Egyéb szolgáltatás Irodaszer beszerzés Kommunikációs költségek Utazási költségek Megbízási díj és járulékai Reprezentációs költségek Leader Pályázatra (kölcsön) visszafizetése Záró tételek Bank Pénztár Területi csoportok ÖSSZESEN Keltezés: Nagycenk, március 1. 7

8 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Az Országos Széchenyi Kör 2010-ben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 8

9 5. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Támogatást nyújtó szerv neve / a támogatás forrása Nagycenk Önkormányzata Nyíregyháza Reál Profit Kft Kapott támogatás Felhasználás összege ( Ft.) időpontja összege célja előző tárgyévi (Ft.) évi Koszorúzás Bécs Működésre 5000 Átvitel összege (Ft.) Elszámolás határideje Megjegyzés 9

10 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról év Az Országos Széchenyi Kör évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. 10

11 7. számú melléklet Beszámoló a évi munkánkról Az Országos Széchenyi Kör az alapszabályzatában megfogalmazott elvek szerint dolgozik, legfontosabb feladata Széchenyi István munkásságának ismertetése minél szélesebb körben. Az Országos Széchenyi Kör tevékenysége két területre oszlik, az egyik az elnökség által közvetlenül szervezett programok, a másik a területi csoportok által önállóan megvalósított rendezvények. Elnökségi programok: 2011-ben február elején Széchenyi Akadémiát tartottunk Nagycenken. Az Akadémián foglalkoztunk azzal, hogy meghatározzuk miért fontos a Széchenyi ismeret, mit üzen a XXI. század emberének. Hogyan kapcsolódik össze a haza és haladás gondolatköre Széchenyi István életében és a miénkben. Az itt elfogadott munkaterv alapján dolgoztunk az elmúlt évben. Februárban 26-án a Széchenyi Emlékbizottság tagjaként az emlékév zárására Nemzeti Múzeumban ünnepséget szervezetünk, s ezen s a Kör 55 tagja és 14 pártoló tagja (intézmény) kapott elismerő oklevelet a 2010-es évben végzett munkájáért. Április 8-án megemlékezést tartottunk a Széchenyi téren, s koszorúztunk a Legnagyobb Magyar szobránál. Április május a Közgyűlés előkészítéséről szólt, ennek érdekében a szabolcsi csoport segítségét kérve terveztük meg a közgyűlés programját, jártunk Szatmárnémetiben, ahol felkerestük a polgármester urat, a püspök atyát, megtekintettük helyszíneket. Július én nagyon sikeres összejövetelt tartottunk Szatmárnémetiben. A Református Gimnáziumban Rendeztük meg Közgyűlésünket. Fazekas Sándor értékes Széchenyi domborművet ajándékozott a város polgármesterének Ilyés Gyulának, valamint az Országos Széchenyi Körnek. Elhangzott az elnöki beszámoló, valamint a tagcsoportok hozzászólásai, melyet a jelenlevők elfogadtak. Ez közgyűlés új elnökséget is választott, melynek elnöke Péchy Mária, alelnökei Siska Tamás és Szentkuti Károly lettek. A Közgyűlés a Kör hagyományaihoz híven kísérő programokkal folytatódott, így jártunk Kőszegremetén, Szinérváralán, Erdődön, Ákoson, Nagykárolyban, Kaplonyban, s az utolsó napon a leglelkesebb kis csapat megfordult Koltón és Nagybányán. Új kapcsolatokat építettünk ki, Erdődön a Petőfi körrel, megalakult a szatmárnémeti csoport is Szeptember 3-án Köszegremetén a szabolcsi csoport képviselte a Kört a hagyományos falunapon, s helyezte el koszorúját az 1861 óta álló Széchenyi emlékoszlopnál. Szeptember 3-án Nagymányokon a bányászokkal közösen ünnepeltünk, emlékeztünk a Kör eredményes munkájáról és Molnár Rózsikáról. Szeptember közt Széchenyi Emléknapokat tartottunk a Nagycenk Nagyközség Önkormányzatával közösen. Ennek keretében kirándultunk Bécsbe, ahol koszorút helyeztünk el Széchenyi István szülőházánál, s Liszt Ferencre emlékezve jártunk Doborjánban is. Volt jótékonysági orgonahangverseny a Mauzóleum kápolnájában, zenei aláfestéssel előadást hallgattunk Liszt és Széchenyi kapcsolatáról, részt vettünk a Nagyközség ünnepségén is. Az elnökség négy alkalommal tartott ülést, s hozott határozatokat. Júliusban döntött arról, hogy a titkári feladatok ellátására felkéri dr. Tóth Imrét. Igen fontos volt a november 19-én megtartott összejövetel, ahol döntött arról, hogy a Kör által létrehozott Széchenyi István Emlékmúzeum Alapítvány kuratóriumába új tagok kerülnek. Az Alapszabály szerint tagja lett a Kör elnöke, illetve a múzeum jelenlegi igazgatója dr. Tóth Imre. A kör tevékenységének másik színtere a tagcsoportok aktivitásán, hozzáértésén múlik. Minden csoport szervez megemlékezéseket a névadóhoz kapcsolódóan. Kiemelkedően gazdag programja volt a szegedi csoportnak, csak néhány fontosabb rendezvényt sorolnék fel. Gimesi István: Széchenyi István kitüntetési, Papp Éva Széchenyi hite, dr. Kormányos András Széchenyi irodalom a szegedi nyomdákban. Ugyancsak rendszeres összejövetelekről számoltak be a szabolcsiak, akik a Határon túli tagokkal is tartják a kapcsolatot. Fontos feladatuk a diákság aktivizálása, vetélkedők szervezése. Zircen kis csoport működik, de igen aktív, rendszeresen tartanak megemlékezéseket a 11

12 nemzeti ünnepeken, s előadásokat tartanak a Múzeum, az Országzászló Alapítvány segítségével, részt vesznek a település értékeinek helyreállításban, óvásában. Rendezvényeink - előadások, hangversenyek, Akadémia- nyitottak az érdeklődők számára. Nagycenk március 1. egyesület elnöke 12

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány 2. 7. 31-én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben