SZENT ERZSÉBET LEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: április XIV. évfolyam 1. szám Karácsonytól húsvétig Betegek karácsonya Téli akciók a Szent Erzsébet Karitász szervezésében. 3 Mozdulj! A szeretet magvetõi Új Karitász gyermeküdülõ átadása Miskolctapolcán Az Igazság a boldogabb élet egyetlen iránytûje. 11 Nagypéntek Mióta nagy titkodat értem Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Téli akciók a Szent Erzsébet Karitász szervezésében Betegek karácsonya A Szent Erzsébet Karitász Központ segítségével már 12 éve rendezzük meg a betegek karácsonyát az elfekvõ kórházakban karácsonyán két kórházban, 210 beteget látogattunk meg. A Karitász Központ bõkezû adományából ajándékcsomagokat készítettünk, melyeket kis mûsor keretében, egyenként adtuk át a betegeknek. Az Erzsébet Kórházban minden kórteremben az Orbánhegyi Opus Dei Kollégium egyetemista hallgatói énekeltek gitárkísérettel karácsonyi dalokat. A betegek közül, aki csak tudott, könnyes szemmel énekelt velük. Nagy élmény volt látni nemcsak azt, ahogyan a betegek fogadták az ajándékokat, hanem azt is, milyen gyengéd szeretettel adták át a fiúk a kis csomagokat. A látogatás végén, a betegek nevében megköszöntem a fiúknak a közremûködést. Erre az volt a válasz, hogy nekünk kell megköszönni ezt az életre szóló élményt. Az egyik fiú azt mondta, hogy neki ez volt a legszebb karácsonya, mert eddig mindig csak õ kapott ajándékot. Végül megkérdeztem tõlük, bizsereg-e valami a szívük táján? A válasz az volt, nem bizsereg, hanem dübörög! Azt gondoltam, ez csak egy szellemes mondás volt, de néhány nap múlva arra kértek, szerezzek nekik engedélyt arra, hogy választhassanak maguknak olyan beteget, akit nem látogat senki. Az engedélyt megkaptuk és a megbeszélt idõben eljöttek egy-egy csokor virággal és együtt mentünk át a kórházba, nagymamát választani. A Csengery utcai kórházban a betegek egy részét a Ciszterci Gimnázium tanulói köszöntötték. Karácsonyi dalokat énekelve õk adták át a Karitász Központ ajándékait. A többi betegnek egy fiatalokból álló csoport és három alsó tagozatos gyermek próbált karácsonyi örömet varázsolni. A nagyok itt is gitárkísérettel énekeltek, a két kisfiú felváltva szavalt, a kislány fuvolázott és énekelt. Kezdetben féltettem a kicsiket, hogy sok súlyos beteg öregember nagy hatással lesz rájuk. Hála Istennek, ez nem így történt, beszélgetni is próbáltak a betegekkel. 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 Téli akciók a Szent Erzsébet Karitász szervezésében Egy felejthetetlen élményünk is volt. Az egyik szobában két beteg asszony feküdt mozdulatlanul, majdnem élettelenül. Észre sem vették, hogy fõs csoport ment be a szobájukba. A szereplõk úgy gondolták, eléneklik a Mennybõl az angyalt, s ha erre sem reagálnak, akkor hagyják pihenni õket. Amint elkezdték az éneklést, az egyik néni kinyitotta a szemét, felült és hangos zokogás között így adott hálát Istennek: Uram, én már azt hittem, hogy nekem nem lesz több karácsonyom. Hogy köszönjem meg neked, hogy most elküldted hozzám ezeket a gyerekeket, hogy elhozzák hozzám Betlehem örömét és békéjét! A látogatások végén mindig felmerül bennem a kérdés, ki kapott többet, a betegek, vagy a látogatók. P E. Téli akciók a Szent Erzsébet Karitász szervezésében A Karitász Központ Gyermekek a gyermekekért szolidaritási akciója A december 22-én kilencedik alkalommal megrendezett akció keretében a budapesti Magyar Szentek Templomában 300 gyermek részesült a számukra személyre szólóan elõkészített meglepetésekbõl. Magyarországi katolikus, és német iskolák diákjainak ajándékait, bel-és külföldi támogatók, és a tahitótfalui karitászcsoport felajánlását - saját készítésû süteményeket tartalmazó csomagokat Dr. Erdõ Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné, Dalma Asszony, karitász jószolgálati nagykövet adta át a rászoruló gyerekeknek. A Szent Erzsébet Karitász Vasúti Szociális Szolgálata által szervezett karácsonyi ünnepségen, mely a Nyugati pályaudvar várótermében a szentendrei Péter-Pál Ifjúsági Kórus közremûködésével zajlott, 200 otthontalan ember részesült az ünnep örömébõl. Erre az alkalomra 200 ajándékcsomagot is készítettek a Vasútmisszió munkatársai, önkéntesei. A 2005 januárja óta a Szent Erzsébet Karitász keretében mûködõ, elsõsorban a Nyugati pályaudvar területén tevékenykedõ Vasúti Szociális Szolgálat naponta április 3

4 Téli akciók a Szent Erzsébet Karitász szervezésében fõnek osztott (és oszt) folyamatosan meleg ételt, zsemlét, teát, és a téli krízisidõszakban még fokozottabban figyelemmel kísérte az utcán élõk egészségi állapotát. Az év eleji nagy hidegre való tekintettel rendkívüli sapka-, sál- és kesztyûgyûjtést szerveztek több fõegyházmegyei plébánián, melynek segítségével több, mint 100 sálat, sapkát, kesztyût oszthattak ki hajléktalan embereknek a fagyok átvészeléséhez. A Karitász Központ által szervezett külföldi segélyszállítmányból pedig 172 otthontalan ember juthatott takaróhoz szintén a Vasúti Szociális Szolgálat munkatársainak segítségével. A Szent Erzsébet Karitász Központ az elmúlt téli idõszakban különös figyelmet fordított a rászoruló, nélkülözõ emberek ellátására. Rendszeres ruhaosztásokat rendezett, alkalmanként fõt részesítve ruhaadományban. 130 családot tüzelõsegéllyel, élelmiszerrel, lakberendezési cikkekkel, gyógyászati eszközökkel támogatott a szeretetszolgálat. Ezenkivül üveg bébiételt osztott szét a Fõegyházmegye plébániai karitász csoportjain keresztül a nehéz anyagi helyzetben élõ családoknak, kisgyermekeseknek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne az el ne vesszen, hanem örökké éljen (Jn, 3,16) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Bogláryné Mailáth Edina többek között a Betánia Szeretetszolgálat vezetõje áldozatos életének 72. évében, március 28-án örökkévalóságban élõ családjának körét bõvítve türelemmel viselt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtõjének. Hálaadó szentmisét mutattak be érte április 7-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában, temetése ugyanaznap Cserszegtomajon, szûk családi körben volt. 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 MOZDULJ! Máriabesnyõ 2006 Az Isten szeretet. Mi is lenne más? Csak rá kell nézni az Oltáriszentség pici, hófehér valóságára. A hatalmas Isten ennyire gyengéd és ezért ilyen erõs. Szeretetre mindenkinek szüksége van. A Pici Valóság magunkhoz vétele erõssé tesz minket munkára, imádságra, szeretetre. Mi nem csak statikusan fogadjuk be a megtestesült Logoszt, hanem részeseivé válunk önátadása dinamikájának. (XVI.Benedek Deus caritas est). Az Oltáriszentség vétele által pulzál bennünk az élet. Az élet, amit szeretetbõl másokért tudunk áldozni. Teilhard de Charden szerint a tüzesszívûek számára az élet haladás és felfedezés. Övék a növekedés boldogsága. a boldogság nem önmagáért létezik és nincs is olyan értéke, mint egy tárgynak Boldog ember tehát az, aki a boldogság közvetlen keresése nélkül, feltétlenül megtalálja az örömöt, szinte ráadásul abban a tettében, amelyben kiteljesedni igyekszik, s önmaga végsõ határáig tör elõre. (Út az Omega felé 575.o.) A lelkigyakorlatot hasonlíthatom tornagyakorlathoz. Azért, hogy lendületben maradjunk,állóképességünk növekedjen és a test mozgatásához szükséges izomcsoportokat rugalmasan megtartsuk, bizonyos tornagyakorlatokat kell elvégeznünk. És nem a mindennapi, megszokott, munkahelyi mozgássorozatokra gondolok, hanem külön, erre a célra szánt, speciális testmozgásra. Mert ami megszokott, az rutinná vált, talán sokszor elszürkült, egyoldalú, így kevésbé hatásos. Hát mozdulj! Így gondolkodom a lelkiéletrõl is. Fontos otthagyni a mindennapit és elvonulni oda ahol meg tudjuk mozgatni lelkünk lusta, háttérbe vonult bugyrait is, amelyeket egész évben nincs idõnk vagy elfelejtettünk bemozgatni. Hát mozdulj! A jó Isten áldja meg azokat az atyákat, akik évrõl évre, fáradhatatlanul vállalják, hogy ebben segítenek nekünk, akik lehetõvé teszik lelkigyakorlaton való részvételünket. Õk a trénerek, akik nem anatómiai, annál inkább teológiai felkészültségükkel még inkább imádságos, pasztorális életükkel segítenek minket gyakorlatozni. A jó Isten kegyelmébõl és plébános atyám segítségével, abban lehet részem, hogy minden évben jelen lehetek a lelki tréningen. Szomorúan vettem észre, hogy bõven vannak olyan plébániák, ahonnan nem jön senki a karitászmunkatársak közül. Bíztatok mindenkit, bátran vegyenek részt az évi egyszeri élményét tekintve, soha vissza nem térõ lelkigyakorlaton április 5

6 Álljon itt egy tanmese, amibõl mindenki behatárolhatja magát. Elõre azt mondom: nagyon jó locsoló gumitömlõnek lenni! Valaki a pincéjét takarította. Egyszer csak talált egy locsoló gumitömlõt. Pont ilyen kellett most neki. Felvitte az udvarra, kitisztította és azonnal ki is próbálta. Arra gondoltam, ez az életem értelme. Ott hevert az életem, senki nem használja, senkinek nem fontos. Egyszer csak jön a Gazda, fölveszi, megtisztogatja, aztán egyik végét odacsavarja, ahonnan jön a víz. Ez áttisztítja elõször a tömlõt. A Gazda megfogja a másik végét, és örömmel használja öntözésre. Elõször rendbe hozni, aztán használni! Nehogy azt higygye a tömlõ, hogy õ adja a vizet. Valami olyat ad tovább, ami nem belõle fakad, amit õ is úgy kapott. Ez az életünk értelme: visszatalálni a vizek forrásához, az élõ Istenhez. Õ rendbe tesz minket, aztán használ. A tömlõ és miköztünk a szabad akarat a különbség. Isten arra vár, hogy önként menjünk oda, önként tegyük oda a magunk tömlõ-életének egyik végét, aztán a többit bízzuk rá. Hát mozdulj testvérem! A lelkigyakorlat óta ez az ének tör fel belõlem naponta többször Gyönyörû vagy én Uram Szívem mélyébõl áldalak Lelked betölti életem Benned ujjong, dalol szívem. Murányi Katalin Dél-budai régióvezetõ Köszönetnyilvánítás Mivel titok maradt elõttem, hogy a tavalyi máriabesnyõi lelkigyakorlaton ki volt az a testvérem, aki kihúzta a nevemet azzal a szándékkal, hogy egy éven át imában hordoz, itt szeretném megköszönni segítségét. Igen nehéz évet tudok magam mögött, tele volt szenvedéssel, fájdalommal, kitartással. Hiszem, hogy az õ napi közbenjárása is segített ahhoz, hogy hitemben megerõsödve, re- 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 ményben feltöltve, szeretetben megnövekedve gyõztesen kerültem ki feladataim elvégzése után, mindennapi kis harcaimból. Hálát adok a jó Istennek az elmúlt évért és indulok új feladataim elé, hogy az idén is megtapasztalhassam végtelen szeretetét és gondviselését, melynek hatása - nagybannyitottságom és befogadásom függvénye lesz. Kedves Testvérem! Téged is a jó Isten áldjon meg tavalyi szolgálatodért! Murányi Kati A szeretet magvetõi Nagyböjti lelkigyakorlat karitász munkatársaknak március 5-8. Legyetek a remény hordozói, ne engedjétek lelketekbõl kilopni a reményt, éljétek meg Isten irgalmát, a megfeszített Krisztust hirdessétek, õ az egyedüli erõforrás. Engedjétek, hogy Isten cselekedjék általatok, ne foglalkozzatok ezernyi dologgal, hanem bízzátok magatokat Istenre. Mert Isten az õ Fiát nemcsak útjelzõül állította elétek, hanem õ maga az út, melyen biztosan haladhattok. E szavakkal köszöntötte a karitász munkatársakat Dr. Udvardy György püspök úr a máriabesnyõi lelkigyakorlatot megnyitó szentbeszédében. Mintegy 100 munkatárs tett eleget a meghívásnak, élt a nagyszerû lehetõséggel, hogy kilépjen néhány napra ebbõl a gyilkos iramot diktáló világból, mely az emberi méltóságot sokszor, maga alá gyûri. Elfelejti az embereket a nevükön szólítani. A keresztény embernek ezért égetõ szüksége van a mértéktartó életvitelre, a csendre, melyben újra és újra megtapasztalhatja Isten közelségének örömét, biztonságérzetét április 7

8 Felragyog elõtted a világosság útja, mert fény vagy te is, ki melegít és éget az Isten szeretetével és örömével. De nem elégedhetünk meg a három nap lángoló örömével, naponta kell táplálni a szeretet tüzét, hûségesnek és kitartónak kell lenni a szeretet lángjának õrzésében. Lelkünk nagyböjti mélyszántásában segítségünkre voltak Hollai Antal, Écsy Gábor és Jakus Ottó atyák, kik Isten szavával szóltak hozzánk, és rávilágítottak a legfontosabb tennivalókra. Mint a szántóvetõ ember, mikor a frissen felszántott földje szélén kibontja gondosan válogatott vetõmag zsákját, és keresztet vet, hogy a földbe került mag bõséges termést hozzon, úgy nyitotta fel Hollai atya XVI. Benedek pápa az Isten szeretet kezdetû enciklikáját, hogy annak értékeit lelkünkre szórja. E szavak hallatára úgy éreztük, göröngyös lelkünk gyarlóságtól megkeményedett hantjai porrá hullnak és kitárul lelkünk a szeretet magvainak befogadására. E szavakkal biztatott: Birtokoljátok Isten világosságát, legyen mindennapi kenyeretek az Eucharisztia, mely a keresztény ember igazi titka. Gyakran kell átélni az oltáron történõ drámát, Krisztus keresztáldozatát. Átélni az Eucharisztia égetõ érzését, meghalni önmagamért, hogy életet adjak másokért. Meg kell tanulni Isten szeretetére válaszolni. Tudjunk küzdeni a XXI. század erõszakos kísértéseivel, birtokoljuk a Szentírást, sugározzuk a megbocsátó szeretetet, legyünk csípõre töltve mindennapi imádságainkkal. Nincs sátán, mely erõt vesz rajtunk. Törekedjünk a felebaráti szeretet magasabb fokára, mely képessé tesz odafigyelni másokra, érdeklõdni iránta, érte fáradni csendben, figyelmesen, készségesen. Mindez megváltoztatja környezetét, és jóindulatra hangolja az embereket. Ne a múltunkkal foglakozzunk, most és ma legyünk eleven hívõk. Kövessük elõdeinket, a nagyszerû szenteket, kik szeretõ cselekedeteikkel váltak híressé. Keressük környezetünkben a ma élõ szenteket, kiknek példás a lelki kultúrájuk, kik emberségükben, hûségükben, értékrendjükben követhetõ minták. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 Lépjünk Mária nyomdokaiba, ki minden életszentség tükre, az õ szelídsége, alázata, az õ igenje segít abban, hogy ne akarjak a középpontban állni, Krisztus országában a kereszt a legnagyobb kitüntetés. Hollai atya befejezõ, útravaló gondolatai: Mindannyiótok kapott prófétai küldetést a saját környezetében. Az Isten név szerint szólított meg benneteket, hát kövessétek. Keressétek a legkisebbet, a szegényt, a szeretet egységében éljétek meg az agapét. Szent Ágoston szavaival fejezzük ki lelkünk örömét, és hálánkat a lelkigyakorlat lelki vezetõinek és további elõadóinak, Dr. Egri Lászlónak és Bíró Ferencnek: Hangosan hívtál és széttépted sötétségemet, villámokat szórtál, és fénysugárral borítottál el, hogy véget vess vakságomnak. Megkóstoltalak és most már õrá éhezem és szomjazom. Megérintett és azóta az õ békéjére vágyom. Szóda Józsefné karitászvezetõ Tokodi Szent Márton Karitászcsoport, Bajóti Régió Gratulálunk! Dr. Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke javaslatára, Dr. Sólyom László köztársasági elnök március 31-én a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta munkatársunknak, Dr. Forgách Józsefnek. Eszköze lettem Istennek Szeretettel közlöm mindenkivel, hogy karitászvezetõi tisztségemrõl koromra való tekintettel tisztelettel lemondok január elsejétõl Lovász Judit munkatársamnak akivel évek óta szoros kapcsolatban együtt dolgoztunk adtam át a további vezetést. A hagyományokat követve helyettesként és mint munkatárs továbbra is tevékenykedni kívánok, míg Isten úgy akarja. Kívánom, hogy õ is örömét lelje benne és számára is felemelõ, lélekben növekedõ legyen az emberek testi, lelki segítése. Fogadjátok õt szeretettel. Szeretettel: Ossóné, Eta néni április 9

10 A Szent Erzsébet Karitász gyermeküdültetési programja Miskolctapolcán 2006 nyarától új helyszínen zajlik a rászoruló gyermekek, fiatalok üdültetése a Fõegyházmegyei Karitász szervezésében. Március 18-án az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja Miskolctapolcán megnyitotta a felújított Szent József Otthont. József igaz ember volt. Felismerte az igazságot, lépteit mindig az Úristen törvényéhez szabta. Öröm felnéznünk rá, s közbenjárását, oltalmát kérni az Otthonban zajló feladatokhoz Az Otthon megnyitása nem egyszerûen csak a rászorulók üdültetését szolgálja. Cél az, hogy a pihenés csendjében, felfedezzék saját és közösségi életük értékeit, hogy rátaláljanak az igazságra, s felismerjék azt, hogy életük milyen nagy ajándék Ezekkel a gondolatokkal került átadásra március 18-án a Karitász Központ gyermeküdülõje. Az épület és a környezõ földterület 1927 óta a Szatmári Irgalmas Nõvérek tulajdona ben államosították, majd január 6-án ismét egyházi tulajdonba került. A ház és a kert használatára a Szatmári Irgalmas Nõvérek rendtartománya 25 évre szóló szerzõdést kötött a Karitász Központtal, mely háromszintes épület jelenleg 35 fõ kényelmes elhelyezését biztosítja. A részben önerõbõl, másrészt jelentõs külföldi segítséggel felújított otthon gyönyörû természeti környezetben elsõsorban majd rászoruló családok, gyermekek, fiatalok nyaralását, pihenését szolgálja. Miskolctapolca és környéke, mint Észak-Magyarország sajátos klímájú, legismertebb üdülõhelye tartalmas szabadidõs programokat kínál az ide érkezõ gyermekcsoportoknak. A világon szinte egyedülálló, természetes helyi barlangfürdõ élményfürdõvel, a strand, a történelmi Avas mûemlék temploma, a Hámori tó, a Diósgyõri vár és múzeum rendez- 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 vénysorozatának látványosságai kiemelt turisztikai célpontok. Kedvelt kirándulóhely még a közeli Lillafüred is erdei vasútjával, a Vadaspark és a Bükk hegység - látogatható - Szent István cseppkõ és Anna mésztufa barlangjai. A Karitász Központ miskolctapolcai táboroztatási programjával 30 fõs heti turnusokban karitász munkatársak ajánlásával, segítségével, és kíséretével a Fõegyházmegye plébániáiról 300 nehéz körülmények között nevelkedõ gyermek számára nyújt majd ingyenes üdülési lehetõséget a nyári idõszakban. Az év többi részében erdei iskolaként, illetve kisebb közösségek lelkigyakorlatának, konferenciáinak helyszínéül szolgálhat. Információ: Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: (06-1) , Az Igazság a boldogabb élet egyetlen iránytûje! Az ember jövõje csak az Isten lehet már itt a földön is. Ez nem csupán vallási kérdés, mivel méltatlanná lesz az ember saját magához is, ha ezt nem ismeri fel. Ezzel szinte naponta szembesülünk. Tudjuk: az ember a legkülönb teremtmény minden élõlény között, de erény híján mindennél alávalóbb tud lenni. Az erényrõl gondoskodni kell mindannyiunknak, hiszen minden erény kútforrása a lelkiismeretes és szentséges nevelés. Az ilyen neveléssel nemesíteni, emberi méltóságra lehet emelni. Nincs olyan város, falu, ahol ne volna templom. Igen, az Isten háza az egyetlen hely, ahol ma mindezt megkaphatjuk, mindezekrõl hallhatunk, mindezekkel töltekezhetünk Ide kéne sorolnom az iskolát is, de az egész iskolai koncepcióból hiányzik a nevelés, pedig tudott, hogy az ember csak nevelés által válhat emberré. A mai élet a reklámok és videoklipek zuhatagát öntik ránk, melyek egyre inkább elfedik elõlünk a valóságot, és nem tárják fel annak mélyeit. Aquinói Szent Tamás mondja: az igazság megismerésében kiteljesedõ értelemre van szükségünk. Ez az igazság segíthet abban, hogy eligazodjunk az életben, tudjuk tenni a jót és kerülni a rosszat. Az ókori több ezer éves keleti kultúrákban keletkezett írások arról tanúskodnak, hogy a helyes április 11

12 életvezetésre, az életbölcsességre tanították az embereket. Nem a tárgyi világ, a felszínesség volt a fontos, inkább a valóság mélyére kívántak hatolni. Ma már követni sem tudjuk az ismeretek gyarapodását, mely sok esetben csak arra jó, hogy segít elveszítenünk a legfontosabb tudást, a tudás mélyén rejlõ bölcsességet, a valóságban felragyogó igazságot. Hiszen a bölcs ember mindig az igazsághoz szabja tetteit. Annak fényében a lét rendjéhez igazodva hozza meg döntéseit. Szereti és akarja a jót, tudatosan és elszántan kerüli a rosszat. A Biblia egyenesen megszemélyesíti ezt a bölcsességet, az igazságot és a világ a rend Teremtõjéhez nyit távlatokat. Nagy kár lenne ezt nem komolyan vennünk, hiszen a Biblia útmutatásai örök értékûek és érvényûek mindannyiunk számára. Az örök Isten arra teremtett bennünket, hogy örökre vele legyünk. Ebbõl adódóan a mi életünk, múltunk, jelenünk, jövõnk sem lehet csupán ez a teremtett világ, sem a magunk kiteljesedése, hanem csak Õ maga. Mert kevés, ha Isten csupán segítõ egy nemes célért való küzdelemben. A cél Õ maga! Így, Õt kell szolgálnia a hazáért, a faluért, a családért stb., vívott küzdelemnek is. Vagyis elsõsorban az Istenhez való kizárólagos tartozásom mélységében kell vállalnom mindezeket. Enélkül a felismerés nélkül bármit teszünk, mindig veszélyben lesz az emberiség jövõje. Nincs más a számunkra: vagy leszállunk ebbe a mélységbe és elfogadjuk, vállaljuk Isten teremtõ, személyes szeretetét, vagy elmegyünk szívünk legmélyebb titka mellett és számûzve élünk messze életünk igazi értelmétõl, azzal a hiányérzettel, amelyet semmiféle élvezet, tonnaszámra gyártott kábítószer sem fog csillapítani. Be kellene végre látnunk, hogy az Isten nélküli világban csak agyonkínozzuk, agyongyötörjük egymást, ezáltal viszont tönkretesszük gyermekeinket, fiataljainkat és nem lesz jövõnk! Pedig Isten tiszta szeretetbõl fakadó vágya az, hogy megajándékozza a világot az élet teljességével. Az életnek ezt az ajándékát a Megfeszített által ajánlja fel nekünk, akit feltámasztott az életre. Feltámadásával szétrobbant a múlandóság börtöne Nagyon fontos ezt felismernünk, megértenünk, hogy a szabadon, szeretetbõl halálra adott élet: új és bõségesebb életet fakaszt a világnak! Ez a húsvéti misztérium. Az Úr Jézus az emberiség közkincsévé lett, mert a benne kapott ajándék mindenkié - hitbéli hovatartozástól függetlenül. Éljünk ezzel a csodálatos lehetõséggel, hogy szabadon, közös erõfeszítéssel keressük az igazságot, a jóságot, a szépséget, mindannyiunk igazi fejlõdése javára a Teremtõ és Megváltó Isten szándéka szerint. Pappné, Emma karitászvezetõ, Leányfalu 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Gyümölcsoltó Boldogasszony és a magzatgyermek napjára (március 25.) Édesanyám, szeretnék én is élni! Róla hallani sem lehet, pedig már titkon ott pihen, hol kilenc hónapig élhet az anyja szíve alatt örömben. Így örül most egy új élet, hol Isten az alkotó, várja, hogy majd legyen, Õ is egy kereszthordozó! A piciny lélek ott bent anyja szívéhez simul, átöleli kis kezével, ki neki majd sok jót nyújt! De a piciny kis lélek nem is sejti ám, nem sokáig tart az élet, csak két hónapon át! Pedig ártatlan, kicsi még, kinek már lelke van miatta, mert már él, bánkódnak sokan! Óh, pedig a kis szív úgy dobog ott bent, mint azoké, akiknek az õ élete semmit se jelent! piciny kezével anyjáért nyúl, hogy mentse meg az életre! Az anya meleg, jóságos szíve kegyetlen most nagyon, odaadja hóhéri kézre. kit vérébõl Isten alkotott! A gyilkos eszköz odanyúl, letépi õt a meleg szív alól, szól az anya irgalmatlanul: vigyék, nem kell! Látni se akarom! És a pici lélek, ki még él fájdalmában felkiált: édesanyám, szeressél, a jó Isten is megáld! Tovább szólni sem tudott, de másvilágra vitte, mit megadni nem tudott - anyja nyugalmát, örökre. Szenved a pici lélek anyjáért, mert szereti. de a jóságos Isten, egykor vele megismerteti! Lehet majd úgy bármikor, Isten az anyának ad szenvedõ helyet, s gyermeke, kit eldobott, szeretne kérni anyjának örök életet! Kitzingerné, Kardos Magda 1959 Mire három hónapos lesz, már, mint egy számûzött, sorsa felett úgy döntenek a gyilkos eszközök. Sírni, jajgatni nem tud, bárhogy fáj a szíve április 13

14 Nagypéntek Itt állok egy budai templomban, s mégis a Koponyák hegyén. Itt állok a XXI. század elején, s mégis a közel 2000 évvel ezelõtt frissen ácsolt keresztfa tövében. Gondolataim egyetlen kérdés körül kavarognak: mit mondana a ma embere a Keresztrefeszítettnek, illetve mit mondana a vérében verejtékezõ Krisztus az embereknek? Mit mondana a ma embere a haldokló Istennek? Mit tud mondani az atomkor embere a kétezer év elõtti Keresztrefeszítettnek? Mit mondhat a tudományára annyira büszke, felfedezéseiben annyira hiú, a fejlõdésben határt nem ismerõ ember a megalázott Istennek? Mit mond a felvilágosult, ateista ember a megszégyenített Teremtõnek? Mit mond a természet titkait oly lázasan kutató ember a Mindenség Urának? Mit mond a gyõzedelmes tömeg, a feszítsd meg-et üvöltõk ivadéka az alázatos, törtcsontú Messiásnak? Mit mond a ma embere az örök Krisztusnak? A teóriák helyett tények: a világnak ma nem egészen a fele keresztény, így a világ lakóinak többsége ma sem tud semmit Krisztusról, de a milliárd kereszténynek mi mondanivalója van Krisztusnak? Tény az is, hogy ezer és tízezer templomban gyülekeznek hívõk, hogy emlékezzenek a Megfeszítettre. Igaz, hogy ezrek és milliók gyûlnek össze Angyalföldön, Sidneyben, Ottawában, Madridban, székesegyházakban és aprócska missziós kápolnákban. Tény az is, hogy ma is elindulnak a prostituáltak ezrei napi sétájukra. Ma is folyik a pálinka a kikötõk csapszékeiben, a városok, falvak kocsmáiban, az elõkelõk bárjaiban. Ma is sok-sok keresztény tör házasságot, gyûjti a lopott javakat. Ma is kinyitnak a vetkõzõ számokat játszó mulatók Európában. Ma is ezrek tántorognak részegen. Ma is millió káromlás száll a Megfeszítettre keresztények szájából. A templomokat megtöltõ sokaság között talán maradtak olyanok is, akik mondanának valamit Krisztusnak, talán az elmélkedõnek is lenne valami mondanivalója. De ekkor döbbenünk rá, hogy nem tudunk, mit mondani! Mert mit mondhatnék a magam és em- 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 bertársaim nevében? Talán beszélnék a tudomány, a mûvészet, a sport eredményeirõl? Szólhatnék a politika, a gazdaság, a társadalom teljesítményeirõl? Vagy megmutatnám saját vétkeimet, jószándékaimat? Egyenleget vonnék vágyott és megvalósult énem között. Bocsánatot kérnék, javulást ígérnék, rimánkodnék irgalomért, mint a jobb lator? Vagy imádkoznék hitvesemért és gyermekeimért, népemért, hazámért és az egész világért? Úgy érzem, ezek helyett csak hallgatnék és néznélek, nem tudnék semmit sem mondani. De miért is kellene mondanom valamit? Hiszem, Te úgyis mindent tudsz. Talán ezért nem tudnak az emberek semmit sem mondani a keresztrefeszített Krisztusnak. Mit mond nekünk Krisztus? Mit mond a lelkét kilehelõ Istenember a halálától életet nyerõ embernek? Mit mond nekünk és egyben a tegnap és az örök holnap embereinek?... Döbbenetes! Nem mond semmit. Igen, nem mond semmit. Nem mond olcsó vigasztalást, nem mondja türelem, bízzatok csak bennem, majd én megmutatom, mi lesz három nap múlva. Nem mondja sem azt, amit hívei várnak tõle és azt sem, amit az ellenségei szeretnének hallani. Nem mond nagy szavakat, nem beszél haláltmegvetõ bátorságról, emberfeletti tennivalókról. Mit mondhat ez az agyongyötört, halálra vált ember, ez a keresztrefeszített, saját népe által is megtagadott, vergõdõ haldokló próféta? Mit is mondhatna ez a megcsúfolt, elhagyott ember, akit az egyik tanítvány elárult, a másik - az utódjául kijelölt - megtagadott. Ezért nem is mond semmit. És éppen ebben a hallgatásban van az isteni erõ, amely elválasztja a hívõt a hitetlentõl, a hûségest a hûtlentõl, a karrieristát eszméinél maradótól, a haszonlesõt az áldozatostól. Ez a hallgatás az a szegletkõ, amely a hitetleneknek botrány, a hívõknek üdvösség, mert ez adja meg a lehetõséget, a legemberibb erény, a remény gyakorlására. Ez a hallgatás velünk, emberekkel dönteti el, reméljük-e a feltámadást, vagy nem, azaz hiszünk-e ennek a kigúnyolt prófétának vagy nem. Ezt a ránk hagyatkozást, ezt az isteni nagyvonalúságot köszönjük neked, itt a kereszt alatt Krisztusunk most, és életünk minden nagypéntekén és a biztos feltámadás örök Húsvétján. P. Gy., P. E április 15

16 HÚSVÉT Mióta nagy titkodat értem, a bûvöletedben élek. Mert minden napom húsvéti hajnalom, mióta bánatomat, minden vétkemet Jézusnak odaadhatom. Kit értem és érted megfeszítettek, ártatlanul a keresztre szegeztek! Isten fiát! Kit nem tudott volna ott tartani az egész világ hatalma és szege! Ott tartotta Õt értünk, a Megváltó nagy szeretete. D. A. U. Emma Leányfalu Húsvét ünnepén a feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk minden kedves támogatónknak, munkatársunknak és olvasónknak Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Az embertől az Eukarisztiáig

Az embertől az Eukarisztiáig HÚSVÉT 2006. 1 Az embertől az Eukarisztiáig Ezzel a címmel foglalhatjuk össze azt a roppant életművet, melyet II. János Pál pápa teljesített be és mutatott föl előttünk pápasága 27 éve alatt. A napokban

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben