38. Krasznai napok. Szilágyság/ szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011"

Átírás

1 Szilágyság/ szeptember szeptember Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza a holnapot. A népszámlálás eredményétõl sok minden függ. Ez határozza meg az elkövetkezõ tíz évre a magyar nyelv használatának, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Vidékeink 4. oldalon Szentk entker eresztna esztnapi búcsú A falu ünnepén a templomba nem fért be mindenki az innen elszármazott, és most hazalátogatott hívek miatt, többen a templom elõtti téren a hangszórók közvetítésével hallgatták az igemagyarázatot. Vidékeink 5. oldalon Újabb program A kulturális miniszter a Szilágy megyei Krasznán elmondta, kezdeményezi az Épített örökségünk felmérése, védelme és hasznosítása nevû programcsomagot. Ennek célja elsõsorban számba venni mindazt, ami nem szerepel az országos a mûemlékvédelmi listán, Fórum 8. oldalon EMNP,, a politikai cián? SZKT: az RMDSZ vezetõi elítélték az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulását Ez egy magyarországi beruházás, ez egy politikai cián, egy politikai környezetszennyezés jelentette ki szombaton Markó Béla. Az RMDSZ volt elnöke a Szövetségi Képviselõk Tanácsának (SZKT) marosvásárhelyi ülésén Nem kirándulni, hanem feltöltõdni jövünk ide. Tanulni jövünk együttmûködést, barátságot, közösségi összefogást, amely példaértékû, de mifelénk egyre inkább hiányzik. (Dr. Répás József, Kiskunlacháza polgármestere) Szerencsés számnak bizonyult a 13. a Krasznai Napok megtartására. Az idõ is kedvezett, a hangulat is jó volt, mindenki jól érezte magát. Szombaton délelõtt, a polgármesteri hivatal elõtti téren a falu lelkészeinek imája és áldása után Pop Imre polgármester köszöntötte a meghívottakat, a vendégeket, Csóka Tibor alelnököt, Fekete Szabó András szenátort, Szabó István fõtanfelügyelõ helyettest, mindazokat, akiket a felszólalók között is említünk, és természetesen a falu népét. Az ünnepi alkalommal felsorolta mindazt, ami eddig elkészült és a két nap alatt avatásra vár, de azt is felsorolta, ami még csak most épül. Közöttük a 24 lakásos tömbházat, amelyet szolgálati lakásoknak szántak a szakemberek számára. Az ünnep alatt hivatalosan átadták a példaértékûen felújított iskolát, a tantermeket és a kémia-fizika laboratóriumokat. Az iskoláról keveset mondtunk, ha csak azt állítjuk, hogy európai színvonalat képvisel, hiszen sok szempontból meghaladja az átlagot. Errõl a magyarországi testvértelepülések képviselõi is elismerõen nyilatkoztak. Az iskola tanmûhelyét korábban átadták, most épül az iskola kantinja és a délutáni foglalkoztatások épülete. Szükség van minderre, mert az iskolában több mint 1000 diák tanul. Ezen kívül egy új óvoda és egy napközi otthon meg egy bölcsõde is készül. A nap folyamán két játszóteret is felavattak, és folyik a kultúrotthon felújítása. Vasárnap pedig a sportpálya új öltözõjét és Krasznai napok lelátóját is átadják a közönségnek, és felavatták a megye harmadik állandó ügyeleti központját, amely a Kraszna-menti települések mintegy lakosa számára nyújt orvosi segítséget. Folyik a Csucsa-Kraszna-Varsolci út teljes felújítása bertonozott sáncok, hidak, kiépítésével. Rövidesen indul az ivóvíz- és szennyvízelvezetõ hálózat kiépítésének második szakasza, az utcák leaszfaltozására csak ezután kerül sor, már erre is megszerezték a pénzt. De megindul a Nagyfalu-Ráton-Kraszna-Karika út kiépítése is. Mindezt sikeres uniós pályázatok segítségével tudták megvalósítani. Az emberek szeretete, bizalma és a közösséghez való ragaszkodása kötelez minket. Ez szolgáló és szolgáltató önkormányzat mûködtetését jelenti számunkra. De mindez az erõs és egységes érdekképviseletnek, az RMDSZ tisztségviselõinek köszönhetõ, hiszen segítségükkel sikerült kihasználni minden fejlesztési lehetõséget jelentette ki a polgármester. Magyarország kolozsvári fõkonzulja, Szilágyi Mátyás köszöntõjében elismerõen nyilatkozott a község vezetõségének kitûnõ munkájáról. Erdélyszerte példaértékûnek minõsítette a település lakóinak szorgalmát, nemzetiségük és hagyományaik megõrzését, emberségüket. Az aranylakodalmukat ünneplõk jutalmazása jelzi, hogy a család, nemzet, egyház áll a közösség értékrendjének központjában, és ez a nemzet megmaradásának záloga. Kraszna nem fogyott, hanem gyarapodott: Fénylõ példa nemzetünk horizontján Kraszna. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke méltatta a közösség képességeit, amelyekkel minden lehetõséget ki tudtak használni az utóbbi tíz évben. Az iskola több mint 1000 gyerekkel erõs szellemi központ lett, fejlõdik a falu: csak az a kérdés, hogyan fogják ezentúl nevezni a Sár utcát? Midez a falu lakosainak köszönhetõ, akik erõs vezetõséget választottak és mindenben segítik munkájukat. Lucian Bode képviselõ javasolta, hogy Kraszna kérje a várossá nyilvánítását. Ezt természetesen Pop Imre elutasította. Faluként sokkal több pályázati lehetõsége van a községnek a vidékfejlesztési programokban. Az ünneplõ közönséget Végh Sándor prefektus és Marc Tiberiu tanácselnök is köszöntötte. A prefektus szerint Kraszna polgármesteri hivatalán teljes joggal szerepel az EU sárgacsillagos kék zászlója, hiszen ez egy európai szintû közösség. (Folytatás az 5. oldalon)

2 2. Közérdekû Szilágyság/ szeptember 23. ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdése alapján ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését szeptember 26-án órára a megyei tanács elsõ emeleti üléstermébe! NAPIRENDI PONTOK: 1. Határozattervezet a megye es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 2. Határozattervezet mezõgazdasági termékek átlagáráról a 2012-es évre vonatkozó, a termõföldek használóinak (bérlõinek, tulajdonosainak) a termékekbõl származó jövedelmbecslése alapjaként. 3. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa 138/2010-es határozatának módosításáról, amelyben a Szilágy Megye Tanácsa hatáskörébe tartozó egyes díjak mértékét rögzítették a 2011-es évre vonatkozóan. 4. Határozattervezet egy 38 m 2 -nyi terület átadásáról Szilágy megye közvagyonából és Szilágy megye vagyonkezelésébõl Szilágycseh közvagyonába Szilágycseh Helyi Tanácsának vagyonkezelésébe. 5. Határozattervezet egyes zsibói, zilahi és szilágysomlyói ingatlanok ingyenes használatba adásáról Szilágy megye közvagyonából a Szilágy Megyei Szociális gondozói és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részére. 6. Határozattervezet egyes szilágycsehi ingatlan ingyenes használatba adásáról Szilágy megye közvagyonából a Szilágy Megyei Szociális gondozói és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részére. 7. Határozattervezet egyes zilahi ingatlan ingyenes használatba adásáról Szilágy megye közvagyonából a Zilahi Történelmi és Képzõmûvészeti Múzeum részére. 8. Határozattervezet egyes zilahi ingatlan ingyenes használatba adásáról Szilágy megye közvagyonából a Zilahi Sürgõsségi Kórház részére. 9. Határozattervezet egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról Szilágy megye közvagyonából, amelyek a Zilah, Unirii u. 7. sz. alatti ingatlanban találhatók a Szilágy Megyei Lakosság-nyilvántartó Igazgatóság részére. 10. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsa 628/1999. október 26-i határozatának módosításáról, amelyben a megye köztulajdonának leltárát rögzítették. 11. Határozattervezet a menetrendszerû tömegközlekedési útvonalakon történõ különleges szállítási engedélyek kiadásának jóváhagyásáról. 12. Különfélék. Tiberiu Marc elnök Az RMDSZ pályázati kiírása az ifjúság közéleti tevék vékenységének támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács évi alapjából az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkezõ civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg. Pályázni a szeptember december idõszakban sorra kerülõ programok megvalósítására lehet. A pályázat leadásának határideje szeptember 30. További információk a oldalon találhatók, vagy a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaitól igényelhetõk. Telefon/fax: (0264) Telefon/mobil: SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK Szilágy Megye Tanácsa Zilah, 1918.dec.1. tér 12. sz. alatti székhelyén én versenyvizsgát tart, a következõ végrehajtó köztisztviselõi állásra: - 1. I. osztályú, kezdõ szakmai minõsítésû tanácsos (consilier clasa I. gradul profesional debutant) a Mûszaki Igazgatóság keretében mûködõ helyi tömegközlekedési szakosztályba. Közlemény A TRANSURBIS Rt, Szilágy megyében, Zilahon, a Fabricii u. 30/A. sz. alatti székhelyén én 10:00 órától versenyvizsgát tart 5 D kategóriás jármûvezetõi állás betöltésére, 3 hónapos idõtartamra. A könyvészeti anyagért és további információkért forduljanak a vállalat székhelyéhez vagy hívják a 0260/ sz. telefont. A jelentkezési iratokat a TRANSURBIS Rt székhelyén lehet benyújtani legkésõbb a 14:00 óráig. Mureºan Ioan Ionel vezérigazgató A jelentkezési iratcsomót a versenyvizsga bizottságához lehet benyújtani a, 15:00 óráig, és tartalmaznia kell az utólag módosított és kiegészített 611/2008 sz. kormányhatározat 49. szakaszában rögzített dokumentumokat. A vizsga lebonyolításának módszerérõl, a megállapított könyvészeti anyagról illetve a benyújtandó iratokról további információkat kaphatnak az intézmény elõcsarnokában kifüggesztett és a Szilágy Megye Tanácsának honlapján is közölt hirdetésbõl a karrier címszó alatt, valamint a vizsgabizottság titkárságától a 0260/ telefon 134. sz. mellékállomásán. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Tiberiu Marc elnök Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA A PRO Zilah Egyesület ezúton értesíti tagjait, hogy szeptember 29-én, csütörtök délután 18,00 órától közgyûlést tart Zilahon a Kraszna utcai EMKEházban, (Kraszna utca 55. szám) Napirend: Felhívás 1. Az egyesület alelnökeinke a megválasztása. 2. A XV. Zilahi Szüreti Napok rendezvény elõkészítése. Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk. Elnök, Kerekes Edit

3 Szilágyság/38. Közéletünk szeptember 23. A választási rendsz endszer ertõl tõl sok minden függ A Szövetségi Képviselõk Tanácsának marosvásárhelyi, szombati ülésén Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, az elmúlt 2-3 hónap politikai szempontból nem volt unalmas, egy olyan idõszak volt, amikor a Szövetség által meghozott döntések a koalícióban és a kormányban befolyásolják a következõ évek sorsát. Politikai beszámolójában a szövetségi elnök elsõként a választási rendszerrõl illetve a választások tervezett összevonásáról beszélt. Elmondta, számos érv szól a választások összevonása mellett, gazdasági szempontból mindenképpen elõnyös, az RMDSZ szavazótáborának mozgósítása szempontjából pedig nagyobb részvételt lehetne biztosítani. Ebben az esetben egy sokkal jobban átgondolt választási kampányt kell elõkészítenünk. A választások összevonásánál azonban sokkal fontosabb a választási rendszer kérdése. Az RMDSZ az egyéni választókerületes rendszert nem támogatta, nem is szavazta meg ban, a parlamentben. Mára kiderült, hogy ez a választási rendszer a Parlament minõségének nem tett jót, ezen változtatni kell. Mi csak egy olyan választási rendszert tudunk támogatni, amely biztosítja az arányos képviseletet. A mi javaslatunk az ún. német választási rendszer, amely az egyéni választókerület mellett egy országos listát is jelent, így minden egyes szavazat viszontlátható egyegy mandátumban, tehát egyetlen magyar szavazat sem veszlõdik el. Mi ezt a két kérdést nem kezelhetjük külön, ha döntésre kerül a sor, a megalkotandó, jogi keretnek mindkét vetületet kell rögzítenie számolt be Kelemen Hunor az SZKT elõtt, hozzátéve, a választási rendszer valószínûleg az õsz témája lesz, döntésre pedig az év végéig sor kerül. A régió-átszervezésrõl szólva a szövetségi elnök kijelentette, a 2012-es választásokig nem lát esélyt ennek a megvalósulására, hiszen erre sem erõ, sem elszántság sem idõ nincsen. Az a döntés, amelyet mi itt, a Szövetségi Képviselõk Tanácsán meghoztunk, nem vesztette érvényét, mi továbbra is ehhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor a régiók átszervezését egy fontos reformlépésnek tartjuk, de a jelenlegi körülmények között túl sok társadalmi bizonytalanságot és feszültséget okozna fejtette ki álláspontját az RMDSZ elnöke. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy annak ellenére, hogy az RMDSZ alkotmánymódosító csomagja készen van, arra is kevés esélyt lát, hogy biztosítani lehet azt a kétharmados többséget, amely az alkotmány módosításához szükséges. Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójában Verespatakra is kitért, leginkább arra a kérdésre, hogy az RMDSZ miért nem alakított ki ebben a kérdésben egységes álláspontot. A kulturális tárcához 2010-ben tette le a befektetõ azt a kutatási dossziét, amely a Kirnyik-hegység egy részére kérte a mentesítési bizonylatot. A minisztériumi szakemberek, de az Országos Régészeti Bizottság tagjai is tanulmányozták ezt a dossziét az elmúlt egy évben, a fõ szempont a kulturális örökség védelme volt, amennyiben beindul a kitermelés. Idén júliusban egyhangúan döntött az Országos Régészeti Bizottság a régészeti mentesítési bizonylat kibocsájtásáról, ezt aláírta a Fehér megyei Kulturális Igazgatóság. A következõ lépés annak a miniszteri rendeletnek az aláírása lett volna, amelyben a Kirnyikhegységet levesszük az A kategóriás mûemlékek listájáról. Ez nem történt meg, és nem is fog megtörténni. Az RMDSZ egymagában nem hozhatja meg ezt a döntést. Akkor lehet továbblépés, ha a koalíció minden tagja, a kormány minden tagja, élen a miniszterelnökkel, egyöntetûen támogatja a verespataki bányaprojektet. Ebben a pillanatban Verespatakon tragédia zajlik, egy közösség halálra van ítélve. Ha nem történik semmi, akkor ott néhány éven belül minden összeomlik ismertette a verespataki helyzetet Kelemen Hunor. A szövetségi elnök kitért az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésére is. Az új párt bejegyzésének nem örvendek, gratulálni sem tudok. Elsõ pillanattól kezdve rossz kezdeményezésnek, rossz lépésnek tartottam, amely csak gyengíti az erdélyi magyar közösséget. Az elmúlt választások bebizonyították, hogy a verseny nem erõsítette, hanem gyengítette az érdekérvényesítés lehetõségét. Mi azonban nem hagyjuk, hogy szétverjenek bennünket, sem Magyarországról, sem itthonról. Mi hiteles programmal, hiteles jelöltekkel állunk a 2012-es választások elé, és biztos vagyok benne, hogy elõbb-utóbb mindenkinek tudunk helyet találni a Szövetségben mondta el Kelemen Hunor. A szövetségi elnök az SZKT elõtt is megköszönte Cseke Attila volt egészségügyi miniszternek a tevékenységét, mondván, hogy olyan idõszakban volt miniszter, amikor sikerült elindítani az egészségügy reformját, ezt pedig bátran és határozottan vállalta. Kelemen Hunor ugyanakkor gratulált dr. Ritli László miniszternek, akinek szerinte a szakmai tudása, tekintélye megkérdõjelezhetetlen. Az SZKT megválasztotta a Szövetségi Szabályzat-felügyelõ Bizottság (SZSZFB), a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB), valamint a Szövetségi Ellenõrzõ Bizottság (SZEB) tagjait. A SZSZFB felügyeli a Szövetség szabályrendszerének egységességét, minden jellegû és minden szintû mûködésének szabályosságát. Az SZSZFB megválasztott tagjai: Biró Enikõ, Botházi Nándor, Dósa Szilárd, Markó Eszter és Veress Emõd, mandátumuk négy évre szól. A SZEFB feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülõ etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok elõterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász, õket az SZKT választja meg. A bizottság munkájában az elkövetkezõ öt évben Asztalos Ferenc, Csató Béla, ifj. Hajdú Gábor, Horváth Anna, Péter Zsuzsanna, Szép Gyula és Varga Gábor vesz részt. A SZEB öt tagja ellenõrzi a Szövetség pénzés vagyongazdálkodását. Valamennyien pénzügyi vagy könyvviteli szakemberek, mandátumuk öt évre szól. Az SZKT mai döntése értelmében a SZEB hatáskörébe tartozó feladatokat László Edit, Szalkay József, Szedilek Lenke, Szõcs Barna és Tánczos Levente József látja el. Az ülésen a Szövetség képviselõi megerõsítették oktatási fõtitkár-helyettesi tisztségében Magyari Tivadart. Mint ismeretes, Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ Alapszabályzatának 65. cikkelyének, k. bekezdése értelmében a Babeº-Bolyai Tudományegyetem volt rektor-helyettesét nevezte ki a Szövetség oktatási fõtitkárhelyettesének. A kinevezésre Kovács Péter fõtitkár elõterjesztésére alapján került sor, a nevesítést a Szövetségi Képviselõk Tanácsának kellett megerõsítenie. Megalakult az SZKT új állandó bizottsága is. Alelnökök: Buday Richárd, Olosz Gergely, Péter Ferenc és Vida Noémi. A testület titkárai: Babos Aranka és Erdei D. István. Biró Rozália elnököt az új SZKT alakuló ülésén választották meg. (Tájékoztató) Népszámlálás 2011 Fontos a válaszadó, de fontos a kérdezõ is! október között népszámlálást tartanak Romániában. A tízévente megszervezett népszámlálás egy kisebbség életében kiemelkedõ pillanat. Bár nem kilóra kellene mérni sem az embert, sem a társadalmat egy közösség súlya bizony létszámától is függ. A népszámlálás egyszerre személy- és közösségfüggõ. Személyfüggõ, mert a valahová tartozás érzése egyéni kérdés, sõt egyéni döntés. Közösségfüggõ, mert a népszámlálás szervezést, összehangolt munkát igényel. Szeptember 15-én lezárult a számlálóbiztosok toborzása. Õk azok, akik meglátogatják a családokat, összeírják az adatokat az iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, a lakáskörülményekrõl, a háztartások, családok helyzetérõl, és ami nekünk, magyaroknak fontos, megkérdezik a nemzetiséget és anyanyelvet is! A hétvégén indult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tájékoztató és tudatosító kampánya, Minden magyar számít szlogennel. A Szövetség arra bíztatja a magyarokat, hogy vállalják bátran nemzeti identitásuk, anyanyelvük, vallási hovatartozásuk, másrészt pedig fontos technikai tájékoztatást nyújt az összeírás folyamatáról. A honlapon olyan szervezési, technikai tájékoztatást biztosítanak a számlálóbiztosoknak, amelyek révén elkerülhetik azokat a csapdákat, amelyek a magyar közösség hátrányára válhatnak. A honlapon a számlálóbiztosok regisztrálhatnak, feliratkozhatnak hírlevélre, ugyanott naprakész, közérthetõ tájékoztató anyagokat is találnak. A népszámlálási személyzet tankönyve magyar nyelven is elérhetõ a honlapon, az RMDSZ Fõtitkársága pedig a területi felelõsök felkészítése mellett zöld telefonvonalat mûködtet. A számú telefonvonalat az érdeklõdõk október végéig hívhatják minden hétköznap óra között. Tudatosságunk meghatározza a holnapot. A népszámlálás eredményétõl sok minden függ. Ez határozza meg az elkövetkezõ tíz évre a magyar nyelv használatának, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Mindez attól függ, hogy október végén hány magyart számolnak össze településeinken és a régióban. A népszámlálás eredményét pedig meghatározzák a kérdezõk és meghatározzák a válaszolók!

4 4. Vidékeink Szilágyság/ szeptember 23. Szentk entker eresztna esztnapi búcsú Az egyetlen tiszta katolikus falu a Szilágyságban: Kárásztelek. Közösségének szeretete, Isten-félése, ragaszkodása egyházához példaértékû. Itt pihenik ki fáradalmaikat, és szolgálnak a pannonhalmi apátság elöljárói. Ebben az évben Hortobágyi Ciril perjel misézett a község falunapjának is beillõ szentkeresztnapi búcsún. Igemagyarázatának lényege mindenkit elgondolkodtathatna Krisztus miért ezt az utat választotta megmentésünkre? Mert a szeretetlenségbõl fakadó bûnt akarta eltörölni. Nem a szenvedés, a kiontott vér menti meg a világot, hanem a szeretet. Jézus szenvedésének felhasználásával bizonyította a szeretet hatalmát. A zajos külvilággal szemben a külsõ csend ritkaság, pedig ez a belsõ megvilágosodás feltétele: a csönd, a kereszt, az elmélyülés Program: Szombat: szeptember :00-17:00 Ügyességi verseny, sporttevékenységek 17:00-19:00 Elszármazottak találkozója 19:00 - Könnyûzenei PARTY a J.A.B.-el Vasárnap: szeptember 25. 9:30-10:30 Vendégek fogadása 10:45-12:00 Ünnepi Istentisztelet 12:00-12: 45 Koszorúzás a Hõsök emlékmûvénél, díszoklevelek átadása 12:45-13:00 - Szüreti felvonulás 13:00-14:00 - Ebéd a Kultúrotthonban 14:00-18:00 - XII. Néptánctalálkozó, fellép: a varsolci Rozmaring, a zilahi Mesesul román és magyar tagozata, a nagyfalui Árvalányhaj, a szilágycsehi Berekenye, a lompérti és ilosvai Kéknefelejcs, a zoványi Ciberke, az ipi Mákvirágok, a varsolci iskolások. Szabadtéri, könnyûzenei koncertek: 18:00-20:00 a székelyudvarhelyi Ég tükör, amely megvilágosít, összeszed, megment az öncsalás mámorától. Isten nem ítéletre küldte fiát, hanem a szeretet általi megmentésre. A mi szenvedéseinknek is csak úgy tudunk értelmet adni, ha Krisztusra nézünk. Õ az igazságtalanság áldozata, nem csak fizikai, hanem erkölcsi megaláztatást is el kellett szenvednie. Elszenvedte a gyûlöletet, a szidalmakat, a minõsítéseket, amelyeket nem viszonzott. Mert Isten nem gyûlöletre, hanem szeretetre küldte fiát, ezen keresztül mentett meg minket. Aki ezt nem ismeri fel, nem Krisztusra tekint. Így tekintsünk közösségeinkre, ünnepeinkre, amelyeken erre a szeretetre emlékezzünk. A falu ünnepén a templomba nem fért be mindenki az innen elszármazott, és most hazalátogatott hívek miatt, többen a templom elõtti téren a hangszórók közvetítésével XII. Var arsolci Faluna alunapok és Néptánctalálkozó Csak addig él egy nemzet, amíg van hagyománya (Széchenyi István, 1835) és Föld Együttes 20:00-21:00 - Márió a harmonikás 21:00-21:10 Tüzijáték 21:10-22:30 Mulatós zene Maricica Mihoianu 22:30 - Könnyûzenei PARTY a J.A.B.-el Szeretettel meghívunk minden szórakozni vágyót és a népi kultúra iránt érdeklõdõt, korosztálytól függetlenül a Varsolci Napokra, valamint ennek keretén belül megrendezendõ néptánctalálkozóra. A szervezõbizottság. Támogatók: - Szilágy Megyei Népi Alkotások Háza - Communitas Alapítvány Szervezõk: - az RMDSZ helyi szervezete - Varsolci Polgármesteri Hivatal és Tanács - a Varsa Egyesület - a református egyházközség - a Varsolci Általános Iskola hallgatták az igemagyarázatot. A misét ünnepi körmenet kísérte, amelyen a falu fúvószenekara is felvonult. Szokatlan volt a katolikus falu fúvószenekara, hiszen ez a zenekultúra inkább a baptista egyházra jellemzõ. Lõrinc Ottó, a falu egykori plébánosa elmondta, hogy ez tulajdonképpen az egykori tûzoltózenekar, amelyet a negyvenes évek végén megszüntettek, de a nyolcvanas évek közepén sikerült újraéleszteni. Az akkori öregek adatai alapján sikerült rekonstruálni az akkori kottákat, zeneszerszámokat is szereztek, és már 1984 karácsonyán a templomban szolgáltak. Azóta egyre fejlõdött a zenekar, az ifjúság hozzáállása biztosítja a továbbélést. Az ünnepi mise elõtti napon a falu 50 évesei találkoztak és beszélgettek, most a templomban ünnepeltek õk is. Az egyház Kárásztelek fejlõdik Nagy Jácint fiatal plébános alig egy éve van itt, de már sikerült nagyon sok fiatalt a templom köré gyûjteni. Elmondása szerint mintegy 950 hívõt gondoz, amely fokozatosan fejlõdik. Megtorpant a falu csökkenése, az idén már 12 keresztelõ volt, illetve van kilátásba, miközben eddig 6 temetés volt. Átlagban 5-6 házasságkötés van egy évben. A község lélekszámának megállt, ebben az évben gyarapodása már mindenképpen pozitív, a tavaly már 19 keresztelõ volt, igaz, kilencen más településekbõl jöttek haza megkeresztelni gyermeküket. Az iskola A község iskolájában az 5-8 osztályban 51 gyerek tanul. Az elemi osztályokba 37 kisdiák jár, de az utánpótlás biztosított, hiszen az óvodában 41 kisgyerek várja, hogy iskolába járhasson. Az egyházi ünnep után ugyancsak a szeretet jegyében szórakozott tovább a falu népe, felelevenítve hagyományait, táncait, dalait. Este pedig a fiatalok számára is megfelelõ szórakozási lehetõséget jelentett a bál. J.L. Szilágyballai szüreti és falunap október 2. Program: 09:30 10:30 Vendégek érkezése, fogadása 10:30 11:30 Istentisztelet a református templomban 11:30 12:30 Koszorúzás a hõsök emlékmûvénél 13:30 16:00 Szüreti felvonulás a falu utcáin 16:00 18:00 Szeretetvendégség a meghívottak és a felvonulók számára 18:00 20:00 Kulturális mûsor a Szilágyballai Református Kultúrotthonban - TINIKOMÉDIÁSOK:,,Sietünk sehová! (kamasz dráma) -,,Amit tettünk számba vettük! a Szilágyballai Kulturális Egyesület tevékenységi beszámolója - JÁRDovány néptánceggyüttes mûsora - Borkirályválasztás: szõlõkóstolás, szõlészeti és borászati tudásfelmérõ, bordaléneklés, borivás, kûrtfújjás, szõlõkaróhegyezés - Oklevelek kiosztása 20:00 21:30 SLAGER BAND koncert 21:45 22:00 Tûzijáték 22:05 04:00 Road Players koncert Szeretettel várjuk! A szervezõk fentartják a programváltoztatás jogát! Szervezõbizottság: Szilágyballai Kulturális Egyesület RMDSZ szilágyballai szervezete Szilágyballai Ifjúsági Tanács Támogatóink: RMDSZ Szilágy megyei szervezete RMDSZ szilágyballai szervezete COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Szilágyballai Református Egyházközség EUROPAN Kft

5 Szilágyság/38. Közéletünk szeptember 23. Krasznai napok (Folytatás az 1. oldalról) Gyurics Ferenc, Akasztó testvértelepülés polgármestere örömmel közölte, hogy nemrégen 39 külhoni magyar tette le az Dr Répás József, Kiskunlacháza polgármestere egyik kollégája aki még nem járt Erdélyben élményeit elevenítette fel, aki csillogó szemmel mesélte reggel, hogy köszönte Istennek, hogy Krasznára vezérelte õt, ahol igazi közösségre talált. Seres Dénes megígérte, hogy ezután is minden megtesz közösségeinkért: Csak azt tettük, amivel Õnök megbíztak. Az aranylakodalmasoknak átadott elismerés után hagyományos felvonulás kezdõdött, amelyen a két nap folyamán szereplõ csoportok nyújtottak ízelítõt programjaikból. A délután folyamán a piactéren felállított színpadon szerepeltek az együttesek, vasárnap pedig a szokásos fogathajtó versenyen mérték össze tudásukat a fogatosok. Közben mindkét nap alkalmával Vízaknai Sándor repülõterén is folytatódtak a bemutatók. Ezúttal az ország minden részébõl jött mintegy 15 kisrepülõgép és egy girokopter is röptette az érdeklõdõket. A két nap alatt folyamatosan szórakoztatta a közönséget az elmaradhatatlan Rétyi Fúvószenekar, a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett, illetve a helyi baptista fúvószenekar. It dolgoznak, nem panaszkodnak Az ünnepségre szombat estére megérkezett Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter, az RMDSZ elnöke, aki méltatta a közösség erõfeszítéseit és eredményeit. Ugyanazzal a nehézségekkel küszködnek, mint bármely más község, de itt soha nem siránkoznak, hanem közösséget építenek. Vannak célok, és vannak eszközök. A célokat ismerjük, az eszközöket pedig használjuk. jelentette ki a miniszter. Vasárnap délelõtt pedig a magyar polgármesterek és alpolgármesterek elõtt vázolta az aktuális helyzetet és a következõ idõszak feladatait, várható eseményeit. Lehetetlenség a két nap minden eseményére kitérni, lehetetlenség felsorolni mindent, csak ízelítõt nyújthatunk mindenbõl. Aki többre kíváncsi, látogasson el Krasznára. A jól sikerült falunapok ünnepségei nagy élményt nyújtottak mindenkinek. Józsa László állampolgársági esküt a településen, közülük 33 volt krasznai lakos. Köszönhetõ mindez Bodorné Flaisz Aranka anyakönyvvezetõnek, aki rengeteget dolgozott a beérkezett anyagokon, hogy mindezt lehetõvé tegye. Tevékenységét a krasznai tanács külön oklevéllel ismerte el. A másik testvértelepülés Imrehegy polgármestere, Gyenise Ibolya a nyolc éves kapcsolatot méltatva megjegyezte, hogy most egyre rövidülnek közöttünk a távolságok, légiesülnek a határok. ennyi szeretetet, barátságot még sehol nem tapasztalt. Az ünnepélyes megnyitó alkalmával átnyújtották a helyi tanács által megszavazott díszpolgárok okleveleit. A község díszpolgára lett Ozsváth Ilona tanárnõ, Seres Dénes képviselõ, dr. Répás József, Pop Imre polgármester és Pop Ioan, Máron falu küldötte. A díjakat átvevõk mindenike meghatottan köszönte meg az elismerést. Ozsváth Ilona Újabb b kulturális örökségvédelmi ökségvédelmi prog ogramot indít a szaktárca Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter szeptember 18-án, vasárnap, az Európai Örökség Napján jelentette be, hogy az általa vezetett tárca újabb örökségvédelmi programokat indít el. A kulturális miniszter a Szilágy megyei Krasznán elmondta, kezdeményezi az Épített örökségünk felmérése, védelme és hasznosítása nevû programcsomagot. Ennek célja elsõsorban számba venni mindazt, ami nem szerepel az országos a mûemlékvédelmi listán, ám védelemre érdemes, s ugyanakkor egy olyan hasznosítási stratégia kidolgozása, amely magában foglalja a kulturális turizmust, a helyi termékek piacának kiszélesítését valamint új munkahelyek teremtését. Kelemen Hunor elmondta, véleménye szerint az épített örökség helyreállításának akkor van értelme, ha a társadalom azt elfogadja, igényli, és ha annak hasznából minden állampolgár részesedik. A kulturális tárcavezetõ által kezdeményezett programcsomag a következõkbõl áll: 1. A népi építészeti örökség felmérése, védelme és hasznosítása. Ennek célja az országban még fellelhetõ, népi építészeti örökség felleltározása és kutatása, illetve a legértékesebb népi mûemlék in-situ védelmének biztosítása. Az elsõ szakaszban a népi építészeti hagyaték számbavétele, egy részletes adatbázis elkészítése a cél, s ezt követõen az ország népi építészeti kataszterének elkészítése. Ez az adatbázis teremti meg a késõbbi védelmi és hasznosítási feladatok alapját. A program idõtartama 4 év. 2. A középkori épített örökség felmérése, védelme és hasznosítása. A program által a középkori várak, várkastélyok, illetve a Dunamenti várkastélyok védelme és hasznosítása valósul meg. Az országos mûemléki listán pillanatnyilag 153 ilyen jellegû épület szerepel, soknak azonban nincs funkciója, nem látogathatóak, igen elhanyagolt állapotban vannak. A program célja ezeknek a felmérése, hasznosításuk beindítása, illetve ezek bevonása a turisztikai keringésbe. 3. Az ipari épített örökség felmérése, védelme és hasznosítása. Romániában ugyanúgy, mint a világ más országaiban is, az iparosodással együtt járt egy különleges építészet kialakulása. Gyakran ezek a gyárépületek, mûhelyek, csarnokok ma elhanyagolt állapotban vannak, s hasznosításuk nem megoldott. Holott szerte a világban a legérdekesebb újrahasznosítási projektek pontosan ezekben az épületekben történnek. A program célja ezen épületek felkutatása, s egy részükre hasznosítási stratégia kidolgozása, illetve bemutatásuk, turisztikai hasznosításuk elõsegítése. Mindhárom program széles társadalmi támogatottságot feltételez: az Országos Kulturális örökségvédelmi hivatal mellett egyetemek, civil szervezetek, önkéntesek vesznek majd benne részt ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára IX. Szilágypaniti falunap Program: 10:30 Ünnepi istentisztelet a református templomban, koszorúzás a világháborús emléktáblánál 12:00 Felvonulás, hívogatás a szüreti bálra 12:00-16:00 Kézmûves foglalkozás gyerekeknek, rajzkiállítás a gyerekek munkáiból a gyülekezeti teremben 12:00-18:00 Tárlat, Illyés Tímea festõmûvész munkáiból, a kulturotthon pincéjében 16:00-18:00 Kultúrmûsor a kultúrotthonban 18:00-19:00 Tombola 19:00 Szüreti bál a ROYAL zenekarral Mindenkit szeretettel várunk!

6 6. Díszpolgárok Szilágyság/ szeptember ben született Szovátán, 1978-ban érettségizett a Nyárádszeredai Elméleti Líceumban, majd 1983-ban befejezte egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetemen. Ekkor helyezték ki a krasznai iskolába, ahol jelenleg is a román nyelv és irodalom tanára, diákjai kitûnõ eredménnyel szerepelnek a vizsgákon tõl 1998-ig az iskola néptánccsoportjával különbözõ fesztiválokon vestt részt, 1985-ben elsõ helyezést értek el az akkori országos fesztiválon ben alapító tagja a Bokréta nétáncegyüttesnek, akikkel kiemelkedõ eredményeket értek el a megyei, megyeközi és a határon túli versenyeken tõl tanártársaival minden évben jótékonysági rendezvényeket szervez a rászoruló diákok megsegítésére ben megalapítja a Tinikomédiások diákszínjátszó csoportot, amelyben 12 évi mûködése alatt mintegy 120 diák játszott, és több hazai és nemzetközi versenyeken szerepeltek kitûnõen: rendezõi és alakítási díjat kaptak; ben a PADIFon közönségdíj a legjobb elõadásért; ben már a PADIFon és az országos versenyen (ODIF) is elsõ díjat kapnak; ben PADIF: III. díj; ban a zsámbéki kárpát-medencei fesztivál II. díja; ben több díjat is hazahoznak: ODIF I. díj; Magyarországon, Adácson Bronzérmet kapnak; a veszprémi Aranydeszka fesztiválon alakítási díj; ben Adácson és a Budapesti Nemzetközi Amatõr Színjátszó Fesztiválon Kiskunlacháza polgármestere elévülhetetlen érdemeket szerzett a két település testvérvárosi kapcsolatának kialakításában, és ami még fontosabb, ennek folyamatos ápolásában. Nincs olyan közös rendezvény akár Krasznán, akár Kiskunlacházán ahol Õ aktívan ne venne részt. Igazi közösségi és közösségépítõ embernek ismertük meg, aki igyekszik a polgármesteri tisztségébõl eredõ feladatoknak tökéletesen megfelelni. Településvezetõként mindent megtesz annak érdekében, hogy szûk hazája, Kiskunlacháza fejlõdjön, gazdagodjon. Fontosnak tartja, hogy olyan közösség tagja legyen, ahol az emberek számíthatnak egymásra. Életének és munkásságának akár vezérelve is lehetne Benjamin Franklin gondolata: Ha nem támogatjuk egymást, egymás nélkül maradunk Érdemes továbbgondolni ez az egyszerû mondatot. Mit is jelenthet: egymás nélkül maradunk Életének minden területét átszövi az összetartozás, egymás segítése, támogatása és megbecsülése iránti elkötelezettség, a kisebb és nagyobb közösségek megteremtése, megszilárdítása. A családi és baráti kapcsolatokon kívül az országhatáron belüli és kívüli települési kapcsolatokat is ápolja. A történelem iránti rajongása, történelmi ismeretei is hozzájárulnak ahhoz, hogy figyelemmel kíséri a határon túli magyarok sorsának alakulását. Lehetõségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy tudatosítsa bennük és így a krasznai polgárokban is -: a magyarság egy nemzet, függetlenül attól, hogy jelenleg hol húzódnak Ozsváth Ilona már ezüstérmesek; ben szintén ezüstérmesek a vasvári Nemzetközi Amatõr Színjátszó Fesztiválon tõl hazai és külföldi elõadók segítségével rendszeresen megszervezi Krasznán a diákszínjátszó- és rendezõképzõ tábort. Az általa szervezett csoportok részt vettek a közösség minden kulturális tevékenységén, több alkalommal szerepeltek az idõsek otthonában is. 28 éves tanári tevékenysége alatt tanítványai kitûnõ eredményeket értek el az érettségin. Tevékenységhét összegezve megállapíthatjuk, hogy Ozsváth Ilona tanárnõt áldozatos munkája eredményeként joggal illeti meg a Kraszna díszpolgára cím, amelyet a közösség tanácsa megbecsülésének jeleként ítél oda. Dr.. Répás József az országhatárok. Feltétlen támogatója Kraszna és Kiskunlacháza közötti testvértelepülési kapcsolat további folytatásának, mely nélküle nem fejlõdött volna arra a szintre, ahol most van: igazi, mély barátsággá. A helyi tanács KRASZNA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományozza, dr. Répás József részére, Kiskunlacháza polgármesterének, hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki maradandó és kimagasló tevékenységéért, amellyel hozzájárult a nemzetközi testvértelepülési kapcsolat megteremtéséhez Kiskunlacháza és Kraszna között, valamint községeink kulturális és hagyományõrzõ munkásságához. Seres Dénes képviselõ tevék vékenységérõl Az erdélyi magyarság ügyét felvállaló RMDSZ alapítói és szervezõi jól tudták miért kell lépniük. Életet, erõs identitástudatot lehelni az emberekbe, hogy tegyék a múltévá mindazt amit a kommunista diktatúra lerombolt. A kitûzött cél lett: az önazonosság ápolása, a gazdasági, az önszervezõdési, önfenntartó törekvések megvalósítása, az hogy sorsunkról saját magunk döntsünk. Ennek a megvalósításában vállalt és vállal oroszlánrészt Seres Dénes Szilágy megyei parlamenti képviselõ. Született julius 21-én Magyarkecelen, Szilágy megyében. A zilahi tanítóképzõben tanítói képesítést szerzett, majd 1980-ban a kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán jogász oklevelet szerzett. Gazdag munkatapasztalat birtokosa között tanítóként tevékenykedik, között Alsókecel tanácstitkár-jegyzõje, Szilágy Megye Tanácsának jogásza. Rövid ideig szenátori irodavezetõ között három mandátumot tölt mint szenátor. Munkáját, szakértelmét bizonyitja hogy három ízben a Szenátus Közigazgatási Bizottságának elnöke ben és 2008-ban képviselõvé választják. Az RMDSZ Szilágy megyei elnöke 1997 óta, a Szövetség Állandó Tanács tagja. Politikai tevékenysége mellett gazdag közéleti tevékenységet is folytat, a Pro Szilágyság Társaság elnöke, a Pro Zilah és Zilahi EMKE tagja. Seres Dénes Szilágy megye képviselõje megválasztása elsõ perceitõl felvállalta az erdélyi, Pop Imre október 10- én született Krasznán ben érettségizett a Kraszna i Liceumban ben a a Vasile Goldis Jogi Karán jogász oklevelet szerzett. Ugyanott 2005 ben Mesteri oklevelet szerzett Közigazgatási jog és kösztistviselõk szakon, aztán ban Üzleti Management szakon, majd 2007 ben Oktatási Management szakon. Az évek folyamán részt vett különbözõ tanfolyamokon és továbbképzéseken. Munkatapasztalat terén tól 2000 ig a helyi szövetkezetben dolgozott különféle végrehajtó, illetve vezetõ állásban, között a szövetkezet elöki tisztségét töltötte be. Aktívan vett részt a helyi közösségi életében, között helyi tanácsos ként, majd három polgármesteri tisztséget töltött be tõl napjainkig. Tevékenysége értékelését és megbecsülését a következõ díjak és kitüntetések is tükrözik: 2004 ben Ezüst Fenyõ díjban részesûlt az RMDSZ részérõl. a szilágysági magyarság érdekképviseletét. Felkészültségéhez, hozzáértéséhez nem fér kétség, a román országgyûlési képviselõk is elismerik, hogy õ Románia egyik legjobb adminisztratív jogásza. Háznagyi minõsége is ezt az elismerést hivatott alátámasztani. Szívós, kitartó munkával igyekezett jogaink érvényesítését elérni. Sokszor lehetetlen helyzetbõl is. Felvállalta a Szilágy megyei magyarság és más anyanyelvûek problémáinak megoldását. A szinte állandó bukaresti jelenlét mellett hétvégeken tartja a kapcsolatot választóival, kihelyezett üléseket, falugyûléseket tart. Seres Dénes képviselõ úr Krasznát, mint magyar nagyközséget a kezdetektõl fogva kiemelten támogatta. Helységünk gazdasági fejlõdése, az infrastruktura kiépítése érdekében mindig bizalommal fordultunk a képviselõ úrhoz. Neki köszönhetõ, hogy pályázataink, kérvényeink, folyamodványaink nem egy bukaresti minisztériumi tisztviselõ iróasztalában porosodnak hanem kellõ heyen pozitiv, elbírálásban részesûltek. Lehetetlen felsorolni mindazt amit Seres Dénes képviselõ úr támogatásával elértük. Illese õt egy szívbõl jövõ köszönet és elismerés. A képviselõ úrnak adományozott Kraszna Díszpolgára cím csupán egy erõtlen tisztelgés emberi nagysága elõtt. Kívánjuk hogy hosszú ideig töretlenül álljon az erdélyi magyarság szolgálatában. Pop op Imre e polgármester februárjában az ország elnöktõl Traian Basescu úrtól kitüntetését vette át: a Hûséges szolgálati lovagrend címet ban A legaktívabb polgármester díjazásban részsûlt a Sãlãjeanul napilap szervezése keretében az amerikai zsidó közösség különdíjában részesült 2007 ben a Szilágyság kedvece az év polgármestere díjazásban részesûlt, 2007 szeptemberében Szilágy Megye Prefektusa Díszoklevélben részesítette, 2008 január 23 án dr. Szili Katalintól a Magyar Ország Gyûlés elnökétõl vette át a Magyar Parlamenti Emlékérmét az Együtt Határok nélkül Szent Imre Millenium Emléktúra támogatásáért, 2011 ben Kiválósági Diplomát kapott, mint Három csillagos polgármester a Községek Országos Szövetsége részérõl. A három polgármesteri megbízás során sikerült elérnie, hogy községünk a fejlõdés útján haladjon, igyekezett megvalósítani és megragadni bármilyen lehetõséget, ami a községünk és lakosai számára haladást jelentett, különbözõ környezetvédelmi, infrastrukturális, szociális és a kulturális projektek megvalósítása által. Jó kapcsolatot tartott a civil szervezetekkel, egyházakkal, magánvállalkozókkal valamint az RMDSZ-el, részt vett minden összejövetelen, megyei vagy országos szinten, valamint vállalta kötelezettségeit a szervezettel szemben. Kimagasló tevékenységével Kraszna gazdaságának, kultúrájának jelentõs fejlõdését, az itt élõk társadalmi és szellemi mûvelõdését, életkörülményeinek lényeges javítását tiszteletreméltóan szolgálta. Kraszna község helyi tanácsa határozata alapján fáradságos munkájáért, rendkivüli vezetõi tehetségéért, valamint innovatív ötletek megvalósításáért Kraszna Község díszpolgára cím adományozásában részesül.

7 Szilágyság/38. Közéletünk szeptember 23. XIX. Báthory y Napok prog ogramja szeptember szeptember 23. (péntek) 9:00 Ingyenes hallásvizsgálat kicsiknek és nagyoknak Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fõ) u. 15. (dr. Katona Zita) 16:30 Regisztráció: orvostovábbképzõ. Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u :00 Konferencia kezdete témája: Hittel való gyógyítás. Felkért elõadók: prof. dr. Kellermayer Miklós, Pécs, Ft. dr. Csûri István, püspök, Királyhágómelléki Református Püspökség, Ft. Kovács F. Zsolt, irodaigazgató, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, prof. dr. Balogh Károly, Harvard Egyetem, AEÁ. 20:15 Vacsora. Helyszín: Fenyves étterem szeptember 24. (szombat) 8:30 Regisztráció: Orvos-továbbképzõ Helyszín: I. Ossian Iskcs. díszterme. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u :00 Konferencia kezdete témája: Az önkormányzat szerepe az egészségügyi ellátásban. Felkért elõadók: prof. dr. Kun Imre, MOGYE, Marosvásárhely, Cseke Attila v. egészségügyi miniszter, Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Szutrély Péter, Sollingen Keszthely, Elõtte: dr. Kiss László (Csilizradvány, Szlovákia) A grodnói vadkan, avagy a 425 éve elhunyt Báthory István mindmáig rejtélyes halála 9:00 Párhuzamosan: Báthory Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakkfesztivál. Helyszín: Magyar Iskola, str. 1 Decembrie 1918 (Fõ) u. 15. (Iván László, Kozma Gábor, Vida Anna) 13:45 Ebéd Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u :45 GeniArt Hajdu, fotó és grafikai tárlat. Megnyitja Szabó Attila. Helyszín: EMKE Magyar Ház. Argesului (Csorgó) u. 8. Református kollégiumok országos tanévnyitó ünnepségét tartották szeptember án Szatmárnémetiben. Az országos tanévnyitón képviseltette magát mind a kilenc erdélyi és partiumi református gimnázium. Igét hirdetett Ft. Csûry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke. Az igehirdetést köszöntõ beszédek sorozata követte, majd a püspök úr ünnepélyes keretek között adta át a közoktatásban elért eredményekért járó legértékesebb tanári kitüntetést, a Bethlen- díjat. E jeles kitüntetést idén a két egyházkerület ebben az évben Bara Lajos-István atyánkfiának, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium aligazgatójának ítélte oda. A díjátadás alkalmából a laudációt dr. Kovács Irénke, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatónõje olvasta fel. Bara Lajos István július 4-én születetett Zilahon. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem Matematika Fakultását, kiváló eredményekkel végezte. A fõiskola elvégzése után felkészültségét kettõs alapokra helyezte: a tanítás és az egyház s közösség szolgálatának alappilléreire. Az egyetemi tanulmányok befejezésének évében, 1995-ben címzetes tanári státust szerzett a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban, az ezt követõ idõszakban pedig a család és iskola mellett mindig hagyott idõt az egyház ügyének felkarolására is. Nevelni, tanítani és a közösség ügyét szolgálni- ez lett és maradt az ifjú keresztyén matematika tanár életének jelmondata ben bízta meg az egyház 17:00 A Báthory István könyvtár leghûségesebb olvasója díj átadása. A Hepehupa folyóirat bemutatása (Fejér László fõszerkesztõ). Kiváló közmûvelõ díszoklevél átadása. A Szilágysági Magyarok díszoklevelek átadása (díjazottak: Bajusz István, Meleg Attila, Meleg Vilmos, Szabó M. Attila, Széll Kató). Közremûködik a Szederinda citeraegyüttes, karnagy Gáspár Attila. Széll Kató képzõmûvész kiállítása megtekinthetõ a díszteremhez vezetõ folyosón. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u :30 Magyarnak lenni. Meleg Vilmos, a Magyar Kultúra lovagjának pódium-elõadása. Közremûködik a Szederinda citeraegyüttes, karnagy Gáspár Attila. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport díszterme. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u :00 Vacsora. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u szeptember 25. (vasárnap) 9:00 Fogadás a Polgármesteri Hivatalban 10:00 Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban 11:30 Koszorúzás Báthory István mellszobránál. A program része az EU interkulturális párbeszéd programjának 12:20 A Nyírbátori Ifjúsági Fúvószenekar (karnagy: Fazakas Mihály) és a Bátor Mazsorett Csoport (vezetõk: Márton József, Németné Sztán Ilona) mûsora. Helyszín: a park melletti parkoló. Elõtte: A Szív tánca elõadja a Báthory István Iskola III. A osztálya (Márton Gabriella tanítónõ) 13:15 Ebéd. Helyszín: I. Ossian Iskolacsoport étkezdéje. Str. S. Bãrnuþiu (Rákóczi) u A Zilahi Ref efor ormátus Wesselényi Kollégium tanára a kapta idén a Bethlen- díjat Szeretettel hívjuk és várjuk a szilágysági középiskolásokat a október 15-én 10 órakor - a lompérti Ady Napok keretében - sorra kerülõ szavalóversenyre. Két mûvel kell készülni: 1. Kötelezõen egy Ady Endre vers 2. Kötelezõen egy zsoltár a Bibliából (a 150 zsoltárból lehet választani de ne legyen hosszabb versnél). az iskola kollégiumi igazagatói státusának feladataival, és ugyancsak ettõl az évtõl a Zilah-belvárosi gyülekezet presbitere, majd 2004-tõl fõgondnoka lesz ben megszerzi a tanári elsõ fokozatot tõl tagja az egyházmegyei tanácsnak, 2010-tõl a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának valamint a KREK Zsinati Nevelésügyi Bizottságának tagja között igazgatóhelyettese a ZRWK-nak. Az az ember és tanártípus, aki mindig abban kiváló, amiben éppen tenni kell, ha a matematika szigorú szabályaival kell megbékéltetni a tanulótársadalmat, abban teljesít kiválóan, ha szavalni kell, lélekemelõ módon teszi, ha egy közösséget kell képviselni nagy felelõséggel vállalja és végtelen szeretettel végzi. Fiatalsága ellenére méltó példakép a mindenkori keresztyén iskolában tanító tanártársadalom számára, aki tanári pályája kezdetétõl fogva hiszi és tudja, hogy küldetése van. Dr. Kovács Irénke, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója Szilágylompér ylompérti ti Ady Endre szavalóverseny A zsûri elnöke: Újhelyi Kinga, színmûvésznõ (Debreceni Csokonai Színház). Jelentkezési határidõ: október 7. Elérhetõségek: Telefon: Mindenkit szeretettel várunk! Szõnyi Levente, esperes Déd- és nagyszülõk yszülõket et idézõ Nagyszüleink tanszerei elnevezéssel nyílt meg a régmúltat idézõ kiállítás az EMKE Zilah és Vidéke szervezete elnökségének köszönhetõen szeptember 16-án az intézmény székházában. Poros, félreesõ sarkokból, ám inkább féltve õrzött és hosszú idõn át megóvottt tanszerek kerültek a múzeumi tárlókba, illetve régi fényképek, térképek, mûsoros estet hirdetõ plakát a falra. Mindegyik tárgy régen volt idõk tanúja, némelyiket a jelenben nagyszülõi kort megélt személyt képes megnevezni. Külön érdekesség a kiállítást megtekintõ jelenlegi iskolásoknak, hogy a rendezvény a most kezdett tanév elején várja a legfiatalabbakat. A hételõn, a tárlatnyitót követõen, a belvárosi,,simion Bãrnutiu Általános Iskola VIII: D osztályosait kalauzolta Bajusz István, a régész és egyetemi oktató, hangsúlyozva azt, miszerint a kiállított tárgyakat- valaki vagy valakik évszázadnál korábban járt a nebulók kezében. Korunk diákja a tárgyat látva, sem megnevezni nem tudja, sem a használatára nincs szüksége. A jelenleg golyóstollat használó nem vett kézbe pennát, nem mártogatta kalamárisba; palatáblát sem vitt magával tarisnyában az iskolába. Nos, ha libatollból hegyzett penna a tárlóban sincs, ám láthatók a tollszávak, amelyekkel déd- vagy nagyszüleik írtak tintával, gyakran pacát ejtve az irkalapon. Múltat idézõ tárgyak, régen forgalmazott tanszerekkel ismerkedhetik az, aki nem sajnálja, az idõt, fáradtságot a zilahi EMKEházig. A tárlókban tantárgyakhoz használt magyar irodalmi, történelmi, földrajzi, természetrajzi és nyelvkönyvek, szépírásos füzet, kézimunka a múltnak egy-egy darabja. Az õsi alma mater archive fotóin kívül a régi leánygimnáziumot ábrázoló fénykép; iskolának egyik szárnya a múlt század elején vendégeket fogadó szálló volt. A gyûjtést végzõ, a kiállítást rendezõk idõutazásra nyújtottak alkalmat, ám a hasonló gyûjteményeket megtartani érdemes és azokat bõviteni kell, ameddig még lehet.

8 8. Fórum Szilágyság/ szeptember 23. Tõkés-trösztben a Krónika EMNP,, a politikai cián? Újabb médiatermékkel bõvült a Tõkés László EP-alelnökhöz, illetve a nemrégiben bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárthoz közel álló lapokból álló sajtótröszt. Négy helyi napilap és egy internetes portál felvásárlása után a budapesti Határok Nélkül a Magyar Nyelvû Sajtóért Alapítvány információink szerint ezúttal a Krónika többségi tulajdonjogát szerezte meg. Értesüléseinket a napilap kiadójának gazdasági igazgatója, Deák Attila nem cáfolta, de nem is erõsítette meg. Amint arról korábban beszámoltunk, a Budapesten decemberében bejegyzett Határok Nélkül a Magyar Sajtóért Alapítvány június 1-jén többségi tulajdont szerzett az Udvarhelyi Híradó Kft.-ben, amely a Csíki Hírlap, az Udvarhelyi Híradó, a Gyergyói Hírlap, a Vásárhelyi Hírlap címû nyomtatott lapok, valamint az ezeket összefogó Szekelyhon.ro portál kiadásáért felel. A budapesti alapítvány a Szerencsejáték Rt.- tõl kapott 250 milllió forint adományt használta fel erre a célra. Az Udvarhelyi Híradó ügyvezetõ igazgatója kérdésünkre korábban azt állította: az akvizíciónak egyetlen célja van, megerõsíteni a cég vezetõ piaci pozícióját ennek érdekében Háromszéken, Kolozsváron és Besztercén is terjeszkedni fog a kiadó. Székely Róbert elismerte, a magyarországi alapítvány egyik alapembere Liszkay Gábor, a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. tulajdonosa, a kormányközeli Magyar Nemzet címû budapesti napilap igazgatófõszerkesztõje. A szintén jobboldali beállítottságú Erdélyi Napló tavaly júliusban kelt el, a hetilapot a Magyar Nemzet címû újságot kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. vásárolta meg a tranzakció mögött szintén Liszkay Gábor áll. Médiaháttér az EMNP-nek? A napilapok felvásárlása után Karácsony Gergely és Dorosz Dávid, a Lehet Más a Politika képviselõi közleményben bírálták az Orbán-kormányt, amely egy alapítvány mögé bújva épít politikai hátországot és sajtóbirodalmat Erdélyben. A két politikus szerint Határok Nélkül a Magyar Nyelvû Sajtóért Alapítvány minden valószínûség szerint törvénytelenül kapott 250 millió adóforintot a Szerencsejáték Zrt.- tõl, hogy azt a határon túli magyar Arra a kérdésre, ki az igazi magyar a közelmúltban a hazai magyar sajtóban egy olvasói levélben találtam meg az igazán bölcs választ. Nem az az igazi magyar, akinek a nagyszülei magyarok voltak, hanem az, akinek az unokái is magyarok maradtak. A szüleink, nagyszüleink magyarsága nem a mi érdemünk. Azt õk választották és vállalták sok-sok nehézség és megpróbáltatás árán is. Mi csak arra lehetünk büszkék, hogy gyermekeinket magyarnak neveltük, és hogy az unokáinkkal is tudunk magyarul beszélgetni. Máris hallom az ellenvetéseket, hogy ez sok helyütt miért nem sikerült: a más nemzetiségû házastárs, a túl messze levõ magyar iskola, a kollégák kellemetlen, piszkálódó megjegyzései, a gyermek majdani jobb érvényesülése miatt kellett a szlovák iskolát választani. Ahonnan az út már csak elvétve vezet vissza a magyar önazonosság-tudathoz. De hát akkor sajtótevékenység ápolására és megsegítésére fordítsa. Kitérnek arra is, hogy a Fidesz ráadásul egy olyan alapítványon keresztül vásárolja fel az erdélyi lapokat, amely bejegyzése szerint csak egy nappal azután alakult, hogy megkapta a Szerencsejáték Zrt.- tõl a 250 millió forintos adományt a határon túli magyar sajtótevékenység ápolására és megsegítésére. Az alapítványi forma, valamint a megnevezésbe foglalt határok nélkül egyébként arra enged következtetni, hogy a befektetõk pályázati úton költségvetési pénzekre számíthatnak. Az Üllõi útra bejegyzett alapítvány körül sok a kérdõjel. A hivatalos bírósági honlapról a név és címen kívül csak az derül ki, hogy képviselõje Dr. Korda Éva Judit. Korda korábban a Hír TVt mûködtetõ rt. vezérigazgatója volt, majd igazgatósági tagja. A jobboldali médiabirodalom terjeszkedése azt sugallja, hogy a jövõ õsszel sorra kerülõ parlamenti választásokra Budapest erõs médiahátteret kíván biztosítani a Tõkés László bábáskodása alatt megalakult Erdélyi Magyar Néppártnak. Erre utal az is, hogy a sajtótröszt irányításában kiemelt szerepet kap Tõkés László irodavezetõje is. Értesülésünk szerint Demeter Szilárd ezekben a hetekben személyesen felkereste az Udvarhelyi Kiadó lapjait, mivel azt a feladatot kapta, hogy összehangolja a szerkesztõségek munkáját. (F. I. ÚMSZ) A szerkesztõ megjegyzése: Természetesen ez nem a Bethlen Gábor Alap átlátható és hatékony támogatásával történt. Az csak hozzájárult némi aprópénzzel. Az Alap médiakeretébõl az egész Partiumban (Aradtól és Temesvártól Máramarosig) 8 pályázatot fogadtak el. Szilágy megyébõl egyet sem. Érthetõ, de az már kevésbé, hogy a médiakeretbõl forinttal támogatják egy marosvásárhelyi irodalmi csónakkikötõ megépítését. Most a népszámlálás kampányának közepén csónakkikötõ kell... Természetesen senkinek semmi köze ahhoz, hogy a tulajdonos mire szánja, használja pénzét. De ne nézzék hülyének az erdélyi magyarokat (vagy legalábbis döntõ többségüket). Ki az igazi magyar? ar? miben is nyilvánul meg az így érvelõk magyarsága? Abban, hogy lelkiismeretük megnyugtatására kiváltották a magyarigazolványt? Amelyet néha csak egy-egy magyarországi kedvezményes vonatozásra használtak fel pl. ha Kelet- Szlovákiába magyar szóra küldik a nagymamához a szlovák gyermeket? Vagy abban, hogy árpádsávos zászlók alatt vonulva követelik a magyar állampolgárságot? Félreértés ne essék: teljes mértékben egyetértek a szlovák magyar, kettõs állampolgárságot büntetõ törvény visszavonásával. De nem azért, mert mindenáron Magyarország állampolgára akarok lenni, hanem mert a jogszabályt diszkriminatívnak és antidemokratikusnak tartom. És ugyanígy vélekednék akkor is, ha Szlovákia törvénytisztelõ polgáraként bármilyen más állampolgárság felvételében korlátoznának. (...) (Nagy Ildikó, Új Szó, Pozsony) SZKT: az RMDSZ vezetõi elítélték az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulását Ez egy magyarországi beruházás, ez egy politikai cián, egy politikai környezetszennyezés jelentette ki szombaton Markó Béla. Az RMDSZ volt elnöke a Szövetségi Képviselõk Tanácsának (SZKT) marosvásárhelyi ülésén a múlt héten bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a verespataki ciános aranykitermelés között vont párhuzamot; beszédében azt a két témát kapcsolta össze, amelyekre szinte valamennyi felszólaló kitért. A kormányfõhelyettes szerint az EMNP megalakítása sokkal veszélyesebb beruházás az erdélyi magyar közösség számára, mint bármi más, mert a közösség politikai egységét kérdõjelezi meg. Egy olyan beruházás, amelybõl az erdélyi magyarságnak nem lesz nyeresége, esetleg csak egy pár embernek. Viszont van erõnk, hogy ezt a politikai környezetszennyezést megakadályozzuk szögezte le a miniszterelnök-helyettes. Hasonlóan vélekedett Kelemen Hunor szövetségi elnök is, aki úgy fogalmazott: elsõ pillanattól kezdve rossz kezdeményezésnek, rossz lépésnek tartotta az EMNP létrehozását, amely szerinte csak gyengíti az erdélyi magyar közösséget. Az elmúlt választások bebizonyították, hogy a verseny nem erõsítette, hanem gyengítette az érdekérvényesítés lehetõségét. Mi azonban nem hagyjuk, hogy szétverjenek bennünket, sem Magyarországról, sem itthonról. Mi hiteles programmal, hiteles jelöltekkel állunk a 2012-es választások elé, és biztos vagyok benne, hogy elõbb-utóbb mindenkinek tudunk helyet találni a Szövetségben mondta el Kelemen Hunor. A szövetségi elnök a verespataki beruházásra is kitért, annál is inkább, mert Eckstein-Kovács Péter, a Szabadelvû Kör alelnöke határozati javaslatot terjesztett az SZKT elé. Az államfõ volt tanácsadója azt indítványozta, hogy az RMDSZ foglaljon állást a cián alapú bányászat betiltása mellett. Javaslatát még az ülés elején elvetették a képviselõk. Kelemen Hunor aki egyben Románia kulturális minisztere beszédében kijelentette: még túl korai, hogy az RMDSZ állást foglaljon, hiszen a kormányban és a kormánykoalícióban sem született testületi döntés Verespatakról. Ha pedig Eckstein-Kovács határozattervezetét esetleg elutasították volna, szerinte azt a látszatot keltik, hogy a szövetség támogatja a beruházást. Hozzátette: mivel a kormány sem határozott a kérdésben, maga sem írta alá azt az elõterjesztést, amely szerint a Kirnyik-hegyet leveszik az A kategóriás mûemlékek listájáról. Az RMDSZ elnöke szerint döntenie kell a kormánynak a tervezett beruházás sorsáról, hiszen felelõtlenség, hogy Románia tizennégy éve hintáztatja a beruházót. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, környezetvédelmi miniszter felszólalásában kifejtette, hogy tárcavezetõként nem támogat egyetlen olyan kormányhatározatot sem, amely káros lehet a környezetre. A politikus közölte: tárgyalásokat folytatnak a beruházóval a zagytározó ipari hulladékvizének ciánkoncentrációjáról, hogy azt a mérhetõségi szint, vagyis literenként 5 milligramm alá csökkentsék. A tárcavezetõ az MTI-nek elmondta: Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési minisztertõl újabb levelet kapott, amelyben az elsõ, elvi állásfoglaláshoz képest a magyar fél bõvebben kifejti véleményét a bányaberuházásról. Mint mondta, a dokumentum részletezi Magyarország fenntartásait, és technikai kérdéseket is megfogalmaz. A minisztérium fel van készülve arra, hogy válaszoljon a kérdésekre mondta Borbély, aki szerint a környezeti hatástanulmány megvitatása a tárcaközi szakértõi bizottságban még több hónapig eltarthat. Vegyes rendszert kérnek Politikai beszámolójában Kelemen Hunor ugyanakkor határozottan ellenezte a választási rendszernek azt a koalíciós partner által szorgalmazott módosítását, amelynek értelmében tisztán egyéni választókörzetekben voksoljanak majd a jövendõ törvényhozási testület tagjaira, mégpedig kompenzációs lehetõség nélkül vagyis a töredékszavazatok elvesznének. Mint mondta, az RMDSZ csak vegyes választási rendszert támogatna, számára a német modell szerinti vegyes választási rendszer lenne a legjobb, amely az egyéni választókörzetek mellett a listás szavazásra is lehetõséget ad. Kelemen Hunor szerint ugyanis csak ez képes biztosítani az arányos képviseleti rendszert, és egyetlen szavazat sem veszne el. Cinikus és kétes ízlésre vall, ahogyan Markó Béla a Magyarországról érkezõ politikai ciánszennyezés metaforáját használja annak a kormánynak a miniszterelnökhelyetteseként, amely két RMDSZ-es miniszter, Kelemen Hunor és Borbély László aktív segédletével készül zöld utat adni a verespataki aranybánya-beruházásnak reagált tegnap közleményben a kormányfõhelyettes kijelentésére az EMNP ideiglenes elnöke. Toró T. Tibor arra kérte pártja nevében Markó Bélát: ne nehezítse azok törekvéseit, akik nem a párbeszéd ellehetetlenítésén, hanem annak elõsegítésén (...) és az összefogáson alapuló erdélyi magyar politikai képviselet kialakításán dolgoznak. (ÚMSZ) Megjegyzés: Ki dolgozik a párbeszéd ellehetetlenítésén? Toró T. Tibor talán elfelejti pártja szellemi vezérének minõsítéseit, miközben a párbeszédrõl papol:...a lehetõ leggátlástalanabb etnobizniszt folytató, gazdasági és politikai hatalmat ötvözõ, a román nacionál-kommunista politikai érdekeket kiszolgáló, magyar nemzetiségû román politikai klikk kezében található, akik az etnikai politikai képviseletet csak befolyásuk és hatalmuk megõrzésére használják. Stb... Ez lenne az a nagy politikai összefogáson munkálkodó retorika? Mindezek mellett talán sokkal visszafogottabb, de annál találóbb Markó Béla megjegyzése. Dehát politikai skizofréniának sincsenek határai... Igaza van Krónika verzércikkírójának: E helyzetben pedig a gõg, illetve az ellenfél eltiprására vagy kiiktatására irányuló igyekezet érkezzék bármely oldalról is jóval károsabb lehet a romániai magyar közösség számára, mint egy ciánkatasztrófa. Csak ezt alkalmazni kellene... Végül is ki nem akar megegyezni? A párbeszéd nem a nyilt a nyílt levelek, sajtón keresztüli üzengetések mûfaja. Ez a politikai porhintés eszköze nem a párbeszédé. (a szerk)

9 Szilágyság/38. Arctisztítás, arcápolás õsszel el Életmód szeptember 23. Horoszkóp oszkóp Õsszel kitüntetett figyelmet kell fordítani a bõrápolásra, hogy megvédhessük a bõrt a káros környezeti hatások ellen. A cél, hogy pótoljuk a bõr elvesztett nedvességtartalmát és feltöltsük a raktárakat értékes hatóanyagokkal. Elsõ lépés a tisztítás Elcsépelten hangzik, mégsem lehet eléggé hangsúlyozni az arctisztítás fontosságát. Bármilyen hidratálóprogramba kezdünk, az elsõ és legfontosabb, hogy szabaddá tegyük az utat a krémekben rejlõ hatóanyagok számára. Minden esetben a bõr típusának megfelelõ arctisztítót használjunk. Õsszel célszerû mellõzni a vizes alapú emulziókat, ezek ugyanis fokozzák a feszülõ, húzódó érzést, helyettük inkább válasszunk hab állagú tisztítókrémeket. Ezek használatával megõrizhetjük a bõr természetes nedvességtartalmát és optimális ph-értékét. A különbözõ hidratáló-, tisztítóhabok és -tejek felpuhítják a bõrödet, emellett pedig javítják struktúráját és átjárhatóságát. Az elhalt hámsejtek eltávolítása Hogy a hatóanyagok gyorsabban és mélyebben beépüljenek a bõrbe, heti rendszerességgel radírozzuk le az elhalt hámsejteket. A finom szemcséket tartalmazó arcradírokkal kíméletesen lecsiszolható a bõr legfelsõ, elszarusodott rétege, így javul annak vérkeringése, felszíne pedig puhább és finomabb lesz. Az eltömõdött pórusok megnyílnak, így jobb lesz a bõrlégzés, és a tápanyagok szabad utat kapnak. Ha éppen nincs kéznél boltban kapható bõrradír, 1:1,5 arányban keverjünk össze sót vagy kristálycukrot olívaolajjal. A só és a cukor szemcséi a legkiválóbb hámlasztó- és radírozószerek. Intenzív nedvességpótlás Õsszel nem elegendõ csupán hidratálókrémmel táplálni a bõrt, ajánlott a pakolások, maszkok használata is. Egy jól Az õsz népszerû gyümölcse a szõlõ. Jó ha tudjuk, hogy ízletessége mellett, a vértisztító és az idegerõsítõ hatása is kiemelkedõen jó. Remek izomregeneráló táplálék. A bél megbetegedéseit gyógyítja, a vese és a hólyag kövesedését akadályozza, a belsõ összenövéseket is oldja. Fokozza az epeválszatást és ürítést. A nagy mennyiségben elfogyasztott szõlõ a vizelet savasságát is csökkenti. Igen jó hatású szamárköhögésnél és a daganatos betegségeknél. Reuma, májbetegségek, vízkór esetén a fehér vagy zöldes színû szõlõk a legjobbak, a hurutokat a fekete és kék szõlõk oldják a leghatásosabban. Nem tanácsos a szõlõ fogyasztása szénaláz, asztma, tuberkolózis és tüdõgyulladás esetén. Mivel teljes értékû táplálék, ezért nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy vissza kell nyernie a helyét táplálkozási rendszerünkben. A szõlõ szezonjában minden étkezés elõtt egy fél órával együnk szõlõt! Mivel a szõlõ elegendõ energiát biztosít szervezetünknek még nehéz fizikai, de különösen szellemi munka esetén, ezért a tanácsok megfogadása sok káros, az eddigi étrendünkben szereplõ ételt kiszoríthat. Az almához hasonlóan igen jól tárolható. Pincehidegben, szétterítve még januárban is kellemes õszi ízeket tud nyújtani. Másik tárolási formája a kötözés, melyre igen alkalmas fajtái vannak. megválasztott hidratáló maszk és pakolás hatásmechanizmusában hasonlít egy normál arckrémre, ám sokkal sûrûbb konzisztenciájú, jóval több növényi olajat tartalmaz, ezáltal pedig sokkal intenzívebb hatást érhetünk el vele. A maszkok és pakolások nagy nedvességtartalmuknak köszönhetõen megduzzasztják a szaruréteget, ezáltal segítenek megkötni a nedvességet. Hatékonyabb, ha fürdés elõtt visszük fel a maszkot vagy pakolást, a nagy páratartalom ugyanis segít, hogy még több nedvességet juttassanak a bõrbe. A pakolást otthon is elkészíthetjük. A nedvességpótlásra a túró, a joghurt vagy a tejszín alapú pakolások a legalkalmasabbak. Kiválóan párosíthatók például a reszelt sárgarépa, az olívaolaj és a joghurt, a túró és a méz, valamint az uborka és a joghurt. Mindennapos bõrkarbantartás Nem szabad alábecsülni egy jó Közismert a déli édes szõlõk aszalt formában történõ tartósítása, a mazsola. Egész évben kellemesen egészíti ki táplálékainkat, édesítésre is alkalmas. Mindig viszgáljuk meg azonbanm hogy nem kénes-e? Sajnos néhány lelkiismeretlen termelõ és kereskedõ a könnyebb eltarthatóság végett kenezi a mazsolát, ez azonban káros az egészségre. A kénezett mazsolát meleg vízben alaposan mossuk át, áztassuk egy kicsit! A szõlõ a szervezet számára emésztés nélkül, közvetlenül is felhasználható cukrot szolgáltat, ezért kúraszerûen különösen ajánlható vérszegénységre, idegbajra, fizikai gyengeségre, betegségbõl való lábadozás idején fõ táplálékul, székrekedésre, aranyérre, mindenféle gyulladásos megbetegedés gyógyszereként,májpangásra, gyomorhurutra és nõi betegségekre. A Szentírásban szereplõ kenyér és bor fogalmát is tisztáznunk kell, mivel a keleti népeknél a bor fogalma a frissen préselt szõlõlevet jelenti, s ez tévesen értelmezve került át a köztudatba. (A vegetáriánus liberál katolikusok a mai napig is szõlõlevet használnak misebornak.) A bor szervezetre káros ital, semmivel nincs több ásványi só, illóolaj, stb. benne, mint a szõlõben, viszont az alkohol, a legkisebb mennyiségben is tevékeny szerepet vállal a szervezet pusztításában. hidratálókrém képességeit, a speciális kezeléseken túl a mindennapos bõrápolás részét kell hogy képezze a krémezés. A szépségipar óriási fejlõdésen ment keresztül az utóbbi években, és ez leginkább az újgenerációs krémek sokoldalúságában mutatkozik meg. Ma már számtalan igénynek megfelelõ krém kerül az üzletek polcaira, csak ember legyen a talpán, aki képes eligazodni a kis tégelyek útvesztõjében. Ilyenkor õsszel különösen figyeljünk arra, hogy olyan terméket válasszunk, amely a hideg idõvel is felveszi a versenyt: B5-provitamint, szójakivonatot, Q10-enzimet vagy kukoricacsírát tartalmaz. És nem csak az arcápolás fontos az õszi idõszakban: zuhanyzás helyett a hûvösebb napokon üljünk bele inkább egy kád vízbe. A fürdõvízbe pedig tehetünk néhány csepp babaolajat, hogy a bõr bársonyosan puha legyen. Együnk szõlõt egészségünk megõrzése érdekében Egy pohár frissen préselt szõlõlé vagy egy fürt egészséges érett szõlõ reggel éhgyomorra vagy fél órával az étkezések elõtt,,megnyitja az érzékek kapuit, s bebocsátja a kinyilatkoztatás fényét. A nedvet apró kortyokban kell fogyasztani, alaposan elkeverni nyállal. Étkezés közben, vagy utána azonban ne együk szõlõt! Magas cukortartalma miatt igen könnyen megerjed, s így belülrõl jutunk nem kívánatos alkoholhoz. Szõlõt ne keverjük más gyümölccsel, még a saját fajtáival sem! Mivel a fajták választéka igen nagy, változatos táplálkozást jelenthet, más-más ízharmóniát produkálva. Ha a test súlyát akarjuk növelni és a bélmûködést fokozni, célszerû édesszõlõkúrát tartani. Hasmenésnél, reumánál a savanyú szõlõ elõnyös. A szõlõmag olaja rendkívül értékes (és drága) olaj, javítja a látást is. Nagy kár, hogy a borászat alkoholt termel szõlõmagolaj helyett. Értékesíteni is könnyû lenne a nyugati piacokon, így viszont a rengeteg szõlõmaggal nem tudnak mit kezdeni. Semmiképp se folytassanak szõlõkúrát a szoptatós anyák, a cukorbetegek és az enteritis (bélhurut) betegségben szenvedõk. 1 kg szõlõ tartalmaz 180 g szõlõcukrot, 130 g rostot, 6-9 g fehérjét, 5 g szerves sót, 5 g zsírt. (Utolsó frissítés dátuma: augusztus 13., Kos A hét elején hajszolod az élvezeteket, nem kizárt egy váratlan utazás lehetõsége sem, ami után máris tervezheted a következõ úticélt! Történhetnek veled megrendítõ dolgok, de tapasztalataid és élményeid kárpótolnak és nem szabnak gátat örömödnek. Bika A héten szánj idõt anyagi helyzeted alapos átgondolásra, ne feledd, hogy minden csakis tõled függ - persze elkerülhetetlenül néha hivatalos személyektõl is. Megvannak a jó forrásaid, de csak most fog kialakulni, hogy tudtok-e együtt dolgozni. Ikrek Valami újra vágysz. A hét eleje rengeteg lehetõséget gördít eléd. Sajnos nem lesz idõd mindent kipróbálni, ezért jól gondold meg mit választasz lehet, hogy ez a soha vissza nem térõ alkalom. Rák A héten próbálj magadra is szakítani egy kis idõt, vagy ha megteheted, vegyél ki legalább 3 nap szabit! A legegyszerûbb természetesen az lenne, ha azt tehetnéd, amit szervezeted diktál. Azért ne hajtsd túl magad! Oroszlán Lobbanékony természetednek köszönhetõen élvezetes lesz az életed a héten. Ha látsz egy ismerõst, nem kíméled magad és felajánlod segítségedet, sõt a rég elfeledett barátaidat is ekkel és sms-ekkel bombázod. Szûz Vállald a kockázatot és önmagad, így szerelmi életedben minden rendbejön. Ha minden kötél szakad, maximum katapultálsz és utánad a vízözön. Most különben is vakmerõbb vagy a megszokottnál, minden lehetõséget kiaknázol. Mérleg Lépd át a régen szabott határokat és nem fogod megbánni. Nyughatatlanságod miatt idõnként szükséged van új dolgok felfedezésére, de ezt csakis biztonságos módon tedd! Erre kedden itt lesz a tökéletes alkalom. Skorpió Impulzív oldalad kitörésre készül hétfõtõl szombatig, ezért jobban teszed, ha otthon hagyod a hitelkártyádat egy lezárt dobozban, mielõtt rád törne egy nagyobb vásárlási láz. Találd meg önmagad és csevegj idegenekkel, készülj fel, most rátalálhatsz egy igaz barátra. Nyilas Fantasztikus hangulatban vagy a barátaid és családod is totálisan melletted állnak. Ez idõvel persze változhat, de átmenetileg szinte mindent problémamentesen élsz át; ezért vedd a fáradtságot és mozdulj ki végre, hogy ne mindig másodkézbõl tudd meg a dolgokat! Bak A héten szükséged lesz a legendás önfegyelmedre. A kezedben összefutó szálak miatt érhet némi kellemetlenség. Anyagi helyzetedben egy kis zûrzavar keletkezik. Hogy a jövõben ezt elkerüld, fókuszálj a terveidre, és alaposan dolgozz ki minden részletet! Vízöntõ Érzelmi energiáid miatt a hét elsõ néhány napján hatalmas örömfelhõben úszkálsz, és ez kiterjed majd baráti körödre is. Ne légy félénk, ne hagyd ötleteidet kárba vészni, nyugodtan rukkolj elõ velük, meg fogsz lepõdni mennyien elismernek majd. Halak A munkaügyek egy kicsit furcsán alakulnak a hét elején, kivéve ha önalkalmazásban vagy. Utóbbi esetben néhány különös szóváltás fog lejátszódni közted és klienseid között. A fõnököd nagyon felpörgött az utóbbi idõben, és lehetetlen vele szót érteni.

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ szeptember 23. Liga-1: botrányos os for orduló A forduló általános jellemzõjével összhangban, botrányos mérkõzéssel zárult hétfõn este a labdarúgó-liga-1 hetedik menete. A CFR ra verte Kolozsváron az FC Vasluit, a gólokat Cadu (11 m) és Weldon szerezte a 70. és 72. percben. Gyõzelmükkel a vasutasok egy pontra közelítették meg a listavezetõ Dinamót. Augustus Constantin szétfütyülte a kolozsvári mérkõzést s nemcsak a 12 sárga lap és Viorel Hizo vaslui edzõ kiállítása miatt mondom ezt. A sípmester határozatlan játékvezetése közepette, a 18. percben bekövetkezett ütközés során betört Wesley feje, Beto kapust pedig ki kellett támogatni a pályáról, majd szünet után Camora rúgta meg Adailtont, aki szintén kötést kapott a fejére. Constantin les címén érvénytelenítette Wesley gólját, majd Weldon, Ronny és Sougou tizenhatoson belüli felvágásai után csak az utolsónál, a legkevésbé nyilvánvalónál adott tizenegyest a házigazdáknak. Adrian Porumboiu csapattulajdonos nyilvánosan bundázóknak titulálta a kolozsváriakat, akiket azzal vádol, hogy csak háttérmanõverekkel tudnak nyerni. A másik hétfõi mérkõzésen, Marosvásárhelyen, a helyi MFC az utolsó másodpercekben mentett pontot Sergiu Buº góljával (1-1), miután a 75. percben Grozav a Kolozsvári U-nak szerzett vezetést. A viharos 7. fordulóban négy hazai siker született, s csak a bajnok Oþelul és a Pandurii tudott idegenben nyerni. Kevés gól esett, 14, viszont annál több sárga lap került elõ, nem kevesebb, mint 62. Hét játékost és három edzõt a rapidos Rãzvan Lucescut, a Târgu-Jiu-i Petre Grigoraºt és vaslui Viorel Hizót állítottak ki a sípmesterek, akik ezúttal sem álltak a helyzet magaslatán. A spanyol válogatott nyerte a 37. férfikosárlabda-európa-bajnokságot miután a vasárnap esti kaunasi döntõben arányban bizonyult jobbnak a francia csapatnál. Ami a legutóbbi hat kontinensviadalon senkinek sem sikerült, Litvániában összejött az ibériaiaknak, a címvédés. Sergio Scariolo tanítványai felõrölték a franciák ellenállását azzal, hogy támadásban és védekezésben is kiemelkedõt nyújtottak. Juan Carlos Navarro 27 pontig jutott, amit a Gasol fivérek, Pau és Marc 28-cal, Calderón pedig további 17-tel toldott meg, miközben a kongói születésû Serge Ibaka öttel csapata dobásblokkjainak felét jegyezte. A másik oldalon Tony Parker hozta megszokottan jó formáját 26 ponttal, míg Diaw 12-ig, Noah 11-ig, Batum pedig 10-ig jutott. Nyolcadszor Eb-döntõben, a spanyolok másodszor lettek kontinensbajnokok, míg a franciák 62 év után gyûjtötték be második Eb-ezüstérmüket. A meglepõ macedónok ellen kiharcolt bronzzal az oroszok 25. érmüket szerezték, s a Szovjetunió Mégis, közülük Kovács István még nagyobb tragédiát akadályozott meg azzal, hogy csak a mentõsöknek engedte meg, hogy elmozdítsák a gyeprõl a lábtörést szenvedett Cosmin Bãcilát. A pandúrok játékosát tegnap már meg is mûtötték. Több hónapos kényszerpihenõre szorul, míg hóhérja, Gardoº, legkevesebb 16, legtöbb 24 fordulós eltiltásra számíthat A 8. forduló mûsora: pénteken: Concordia Chiajna Brassói FC (20:15 óra, GSP Tv), Galaci Oþelul CS Mioveni (21:30 óra, DigiSport 1). szombat: Kolozsvári U Ceahlãul Piatra Neamþ (19 óra, DigiSport 1), Buk., Rapid Kolozsvári CFR 1907 (21.30 óra, DigiSport 1); vasárnap: Buk. Sportul Studenþesc Buk. Steaua (17 óra, DigiSport 1), FC Vaslui Szebeni Voinþa (19 óra, DigiSport 1), Petrolul Ploieºti Buk. Dinamo (21.30 óra, DigiSport 1); hétfõ: Pandurii Tg. Jiu Astra Ploieºti (19 óra, Dolce Sport és TVR 1), Medgyesi Gaz Metan Marosvásárhelyi MFC (21.30 óra, DigiSport 1). Eb: spanyol címvédés jogutódjaiként 14 elsõséggel büszkélkedhetnek. A Litvániában nagy csalódásra csak nyolcadik szerbek (a jugoszlávok jogutódjaiként) biztos másodikok az örökrangsorban 8 arany-, 6 ezüst- és 4 bronzéremmel. A spanyol kosarasok sikere várható volt, és teljesen megérdemelt lett A 37. Eb legjobb játékosának (MVP) Juan Carlos Navarrót választották, aki a legfontosabb három mérkõzésen 88 pontot gyûjtött. A kontinenstorna álomcsapatába (All Star) került még Tony Parker, a macedón Bo McCalebb, az orosz Andrej Kirilenko és a spanyol Pau Gasol. A 37. férfikosárlabda-euópa-bajnokság végeredménye: 1. Spanyolország, 2. Franciaország, 3. Oroszország, 4. Macedónia, 5. Litvánia, 6. Görögország, 7. Szlovénia, 8. Szerbia, 9. Németország és Finnország, 11. Törökország és Grúzia, 13. Horvátország, Bulgária, Nagy-Britannia és Izrael, 17. Ukrajna, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina és Olaszország, 21. Montenegró, Lettország, Belgium és Portugália. (maszol.ro) Igazoltatás A rendõr megállít egy autóst: - A személyit, jogosítványt, forgalmit kérem! - Cakumpakk? - Ja,hogy külföldi? Akkor mehet tovább! Abszolút - Mi az abszolút pofátlanság? -??? - Kegyelemkenyérre kaviárt tenni. Jósnõ A jósnõ azt mondja este a férjének: - Drágám, add ide a tenyeredet! Szeretnék egy kicsit olvasni elalvás elõtt. Seprû Bemegy egy asszony a háztartási boltba és egy seprût kér. Az eladó elõ is vesz egyet, és mutatja. A nõ elhúzza a száját: - Ez nem jó, túl rövid a nyele. Nincs másik? Az eladó elõvesz egy másik fajtát. - Ennek meg túl vékony a nyele, majd eltörik. - Akkor itt van ez. - mutat a boltos egy harmadik félét. - Ez meg hogy van összecsomózva? Az elsõ seprésnél szétesik nekem. Na, mindegy, adja ezt! Megveszem. - Rendben, hölgyem. Becsomagoljam, vagy máris rá tetszik ülni? Az élet filmje - Képzeld, tegnap majdnem elütött egy autó. - Igen? Úristen! - Egy perc alatt lepergett elõttem az egész életem. Annál a résznél akadtam csak el, hogy egyszer kölcsönkértél tõlem egy ezrest, de sehol se találtam azt a részt, amikor visszaadtad. Kicsi Joe Kicsi Joe üldögél a padon és tömi a szájába marékszámra a Halloweenkor kapott cukorkákat. Odamegy hozzá egy idõs néni és elkezdi mondani a magáét: - Nem tudod gyermekem, hogy a sok cukorka, pláne marékszámra, bajt okoz? Tönkreteszi a fogaidat, gyorsan kihullanak majd, rosszul lehetsz tõle? - Az én nagyapám 105 évig élt. - És õ is így majszolta az édességeket egy ültõ helyében? - Nem, õ a saját dolgával törõdött. Anyósviccek Kovács üldögél otthon a kanapén és újságot olvas. Egyszer csak felkiált: - Felháborító, hogy ezek az újságok tele vannak anyósviccekkel! - Na, végre te is felháborodsz, ha ilyeneket olvasol. - mondja az anyósa. - Persze, hisz az ember örül, ha egy percig nem gondol az anyósára, de ezek folyton eszembe juttatják. Veszekedés Elmúltak a mézeshetek, az ifjú feleség panaszkodik az anyjának: - Mama, megvolt az elsõ komoly veszekedés köztünk a Józsival. - Nem baj, kislányom, ilyesmi minden házasságban elõfordul. - Jó, jó, de mit csináljak a hullával? Mibõl telik? - Nem értem, ez a Mari állandóan drága cuccokban jár, rengeteget költ magára! Vajon mibõl telik neki? - Gyönyöradományokból. Várandósság - Doktor úr, a feleségem erõs, egészséges asszony, de mégsem sikerül teherbe esnie. Mondja, mit lehetne tenni? - Bízza csak rám, kérem! Zeneiskola A zeneiskola igazgatója így szól a növendékekhez: - Gyerekek, ma ünnepeljük Mozart születésnapját. Kegyeletbõl a mai napon nem játsszuk el egyetlen darabját sem. Jó bûnözõ A rendõrt szidja a felettese: - Ide figyeljen, magából inkább lenne jó bûnözõ, mint jó rendõr. - Miért, kérem? - Mert a maga munkájának soha nincsen semmi nyoma! Udvarlás Kovács egy ikerlánnyal jár. Azt mondja neki a barátja: - Olyan egyformák ezek a lányok! Hogyan tudod megkülönböztetni õket? - Megkülönböztetni? Eszemben sincs! Baleset után - Úristen, mi történt veled? Miért van bekötözve a fejed? - Tudod, a múltkor volt egy autóbalesetem... - De hiszen annak már fél éve. - Igen, de tegnap újra találkoztam azzal az emberrel, akivel összeütköztem. Jóindulat Egy lány az esküvõje elõtt három nappal felhívja az anyját: - Anyu, szörnyû hírem van. A leendõ anyósom ugyanazt a ruhát vette meg az esküvõnkre, amit te. Most mi lesz? - Ne izgulj, akkor veszek gyorsan egy másik ruhát. - Igen, de az elõzõ is nagyon drága volt, kár lenne, ha csak úgy veszendõbe menne! - Ki mondta, hogy veszendõbe megy? Majd felveszem az esküvõ elõtti este, amikor együtt vacsorázik a két család.

11 Szilágyság/38. Hirdetés szeptember 23. * Eladó királyleányka borszõlõ. Érdeklõdni a as telefonszámon. * Szilágysomlyón eladó konyhabútor, kanapé, varrógép, butélia, hordó. Érdeklõdni a es telefonszámon. * Eladó orvosi rendelõ Zilahon. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Arctic hûtõszekrény eladó Zilahon. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Kisgyermekek felügyeletét vállalom. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Elemi és általános iskolásoknak angol órát tartok Zilahon. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó Zilahon 16 ár terület a Kraszna utca végén, a gyümölcsösben, az országút mellett. Érdeklõdni a es, a as és es telefonszámokon lehet. * 59 éves özvegy férfi vagzok és syeretnék megismerkedni egz év közötti nõvel barátság vagz házastárs céljából. Érdeklõdni a es számon lehet este 19 óra után. * Eladó Sztánán 25 ár telekkönyvezett gyümölcsös. Irányár lej. Érdeklõdni a es tele-fonszámon lehet. * Eladó jó állapotban levõ kétnyílós és egy bejárati vaskapu. (Kossuth L. 31). Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Szoba kiadó diáklányoknak a Béke (Pãcii) negyedben. Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Eladó ház Szilágyszegen (126 sz.), 2 szoba, konyha, fürdõ, központi fûtés, melléképület. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Egy 50 éves nõtlen férfi élettársat keres, egy komoly, õszinte nõt aki besegít a házasságom rendezésében. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó fajtiszta mangalica malacok, süldõk, hízók. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó gyékénypárnák méhészek számára és használt mûanyagcsövek 32 m/ m átmérõvel, jó állapotban. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Eladó kertes ház Vérvölgyön az 52 szám alatt, 1 hektár területtel. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó Szilágysomlyón kétszobás kertes ház. Víz, villany bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámokon lehet. * Kiadó 2 szobás lakás október 1-tõl, Marosvásárhelyen, szemben az Orvosi Egyetemmel. Érdeklõdni a vagy es telefonszámokon lehet. * Eladó Szilágybagos központjában egy kertes ház. Érdeklõdni a ös telefonszámokon lehet. * Eladó Szilágybagos központjában egy kicsi kertes ház nyaralóknak. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Ház eladó Szilágysomlyón, 3 szobával, konyhával, fürdõszobával és egy nyári konyhával. A házhoz pince is tartozik. Közel található a központhoz, a Muresan utca 16 szám alatt. Ára euró. Alkudható. Érdekelõdni a és as telefon-számokon lehet. * Eladó jó állapotban lévõ szõlõprés, daráló és különbözõ nagyságú hordók. Érdeklõdni a ös tele-fonszámon lehet. * Kiadó szoba Zilahon a központban iskolás kislánynak. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladõ 2039-ig tartó üdülési jog a hajduszoboszlói Park Hotel Ambróziába. Ár: 1500 euró. Érdeklõdjenek a ös telefonszámon. * Eladó Szilágyfõkeresztúron, országút mellett egy ház kereskedlemi egységgel és gazdasági épületekkel egy 2300 négyzetméteres telken. Érdeklõdni a és es telefonszámokon lehetséges. * Eladó ACER ASPIRE ONE 1.6 GHZ Intel Atom 160 GB hard disc, 1 GB DDR2 RAM. Irányár 800 lej. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó ház Selymesilosván a 237-es szám alatt. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Idõs személyek gondozása Izraelben. Kezdõ fizetés 1000 dollár. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Krasznán eladó egy 748 négyzetméteres telek. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Két szobás lakás kiadó Kolozsváron. Érdeklõdni a es vagy a es telefon-számokon lehet. * Krasznán, központhoz közeli kertes ház eladó. Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Idõs személyek gondozása Magyarországon, belföldön egyaránt. Több éves tapasztalattal rendelékezem. Õszinteséget kérek. Ajámlataikat a es telefonszámon fogodam. Eladó egy 1996-os évjáratú MAZDA TDI Intercooler típusú személygépjármû, 5 literes átlagfogyasztással, euró 2-es. Felszereltség: ABS, 4 elektromos ablakemelõ, elektromos tükör, légkondi, centrálzár, dupla légzsák, stb. Az autó ideiglenesen Magyarországon van beírva, ezért átiratás elõtt ki lehet venni háromszor a piros román rendszámot. Irányár: 999 euró. Tel: RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Hasznos telefonszámok Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármesteri Hivatal ÁBãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! szeptember 23., péntek: Tekla, Etelka szeptember 24., szombat: Gellért, Mercédesz szeptember 25., vasárnap: Kleofás, Kende szeptember 26., hétfõ: Jusztina szeptember 27., kedd: Adalbert, Albert szeptember 28., szerda: Vencel szeptember 22., csütörtök: Mihály Eladó Szilágyfõkeresztúron az országút mellett egy ház, kereskedelmi egységgel és gazdasági épületekkel egy 2300 négyzetméteres telken. Érdeklõdni a as vagy a es telefonszámokon.

12 12. Reklám Szilágyság/ szeptember 23. Szerda hajnalban, Kanadában, 51 éves korában elhunyt Moldován Judit (szül. Kapusán). Majot István, Kövendi Béla és a Gazda család õszinte részvéttel osztozik a gyászoló család fájdalmában. ELADÓ KUTYAK AKÖL ÖLYK YKÖK! Fajtiszta német juhászkutyakölykök eladók. Érdeklõdjenek a illetve a es telefonszámokon. Costea P.. Dorel I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon PIROTEHNIC COM KFT. EGYEDÜLÁLLÓ TÛZIJÁTÉKMEGOLDÁSOK, GYÖNYÖRÛ EFFEKTEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS! KEDVEZÕ ÁRAK, ABSZOLUT MINÕSÉG! Cégünk a tûzijáték tökeletes kivitelezéséhez ötleteivel és szakembereinek tapasztalatával áll rendelkezésre, szem elõtt tartva mindenek elõtt a biztonságot, az igényeket és azt a célt, hogy az ünnepség résztvevõi felejthetetlen élményben részesüljenek. Ennek bizonyítéka a többszáz balesetmentes tûzijátek! RENDELJEN TÛZIJÁTÉKOT ESKÜVÕRE, CSALÁDI ÜNNEPEKRE, VÁROS-, FALUNAPRA! ELÉRHETÕSÉGEINK: MARI SÁNDOR Tel Tel./Fax Székhely: Magyarkecel, hsz Állásajánlat Bukaresti raktárral rendelkezõ, autószervízek számára SZERSZÁMKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG fiatal, dinamikus területi képviselõt keres az egész országban történõ munkavégzésre. Javadalmazás: 1500 lej + pótlékok. Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - mûszaki ismeretek (autóvillamosság, autószerelõ) - jó román nyelvtudás. Tel Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , FOCIZZON NÁLUNK! Zilahtól pár km-re, Szilágygörcsön nevezetû faluban az 1/i szám alatt található, a Három Fenyõ panzió mellett,cigányi és Szilágycseh között, kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket. Mûfüves (villanyfényes) focipályával,gyönyörû új öltözõvel várunk focicsapatokat, focizni vágyókat. A pálya paraméterei: es vonalazott új mûfüves pálya, kézilabda kapukkal es natúr füves pálya. - öltözõ zuhanyzókkal. - konferencia terem. - bár, terasszal. Szezon és alkalmi kedvezmények! Bérlet és nagy lekötés esetén egyedi árak! Pályafoglalás: Web: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 38./2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51.

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51. Szilágyság/51. 2009. december 18. 1. 2009. december 18. 51. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok (részletek) * Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Erzsike néni 100 éves lett

Erzsike néni 100 éves lett Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 38. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Érvénytelen első forduló Érvénytelen lett az időközi országgyűlési képviselő választás első fordulója, miután a szeptember 19-én, vasárnap tartott

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre

Kanizsa. XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. helyzetérõl, terveirõl, valamint véleményezésre Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 23. szám 2014. június 19. Kövessen minket okostelefonján is! Megkezdte munkáját a Kanizsai Patrióták Tanácsa Elkezdte tényleges tevékenységét a Kanizsai Patrióták

Részletesebben