Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány. bakonytérség építészeti öröksége. örökségvédelmi katalógus II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány. bakonytérség építészeti öröksége. örökségvédelmi katalógus II."

Átírás

1 Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány bakonytérség építészeti öröksége örökségvédelmi katalógus II.

2 Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány bakonytérség építészeti öröksége örökségvédelmi katalógus II.

3 Ácsteszér Ácsteszér Táncsics Mihály szülőháza Ácsteszér helység két egymás közepén keresztűlvágó szabályos utcából áll, közepén van a Szentegyház, egyik utcasarkon korcsma, másikon paplak, harmadikon pálinkafőző ház, negyediken a kisiskola... E négy utcának egyikén, mely keresztutca nevet visel, a legszélső ház volt apámé... Táncsics Mihály A XIX. század egyik legjelentősebb magyar demokrata gondolkodója április 21-én született az akkor még Veszprém vármegyéhez tartozó településen. Édesapja telkes jobbágy volt, s ő maga is életének első két évtizedét jobbágyként élte le a bakonyalji kisközségben. A személyesen is megtapasztalt jogtalanság késztette arra, hogy minden tehetségével és erejével a jogegyenlőségért és társadalmi igazságosságért harcoljon. Táncsics Mihály 20 évig élt 1790-ben épült vályogfalú szülőházában. Pályája a jobbágysorból a takácsmesterségen és a tanítóskodáson át ívelt a radikális elveket valló publicista politikusi munkásságig. Már felnőtt fejjel végezte tanulmányait. Politikai nézeteit könyvekben népszerűsítette, mely munkák forradalmi szelleme miatt 1847-ben bebörtönözték, s csak március 15-én nyerte vissza szabadságát. A szabadságharc ideje alatt is a demokrácia következetes megvalósításáért küzdött: Minden erőmet, tehetségemet arra fordítom, hogy magyar hazánk, az európai nevezetes országok sorában méltó helyet foglaljon el - írta 1848 nyarán lapjában, a Munkások Újságában. A nemzet fejlődése és a társadalmi haladás Táncsicsnak egyaránt fontos volt. A bukás után hosszú évekig bujkált, majd újabb hosszú börtönbüntetést szenvedett. A kiegyezés után ismét aktívan politizált, rövid ideig működő lapja, az Aranytrombita a kapitalizálódó Magyarország jogfosztottjainak a szegényparasztoknak, és munkásoknak az érdekében tevékenykedett. Az életútját bemutató kiállítás egykori szülőházában, 1971-ben nyílt. Az épület a falu régi utcavonalas házsorának jellegzetes nyugat-magyar típusú oldaltornácos háza. Jelenlegi külsejét az 1910-es években történt átépítés során nyerte el. Az épületbe belépő látogató a szabadkéményes, középen kenyérsütő-kemencével ellátott konyhába jut. A két szoba közül a konyhától balra eső helyiség a XIX. század közepének paraszti lakáskultúráját mutatja be. A jobboldali szobában elhelyezett kiállítás Táncsics Mihály mozgalmas, harcban, szenvedésben bővelkedő életpályáját követi nyomon. Korabeli újságokból származó metszetek, fotók, s Táncsics munkáiról készült fotómásolatok segítségével tárul föl a látogató előtt a jobbágysorból indult író küzdelme s élete. 2 3

4 Ácsteszér Ácsteszér 4 5

5 A ma már 180 országot tömörítő UNESCO szer vezet, 137 értékét az adja, hogy ezen a viszonylag kis területen a mérsékelt állam területét érintő, mintegy 812 tételt tartalmazó listáján övi középhegységi karsztosodásra jellemző minden barlangtípus főként a kulturális értéket képviselő emberi alkotások, építmények, épületek, települések, vagy ezek maradványai szerepelnek. világ tartozik. A hasonló földrajzi és klimatológiai adottságokkal megtalálható, melyhez változatos formakincs, különleges ásvány- A 628 kulturális értékből 23, a kulturtáj kategóriába tartozik. rendelkező karsztvidékektől számos független, egymás közelében kifejlődött folyóvizes rendszereivel, zsombolyainak szokat- A természeti értékek száma jóval alacsonyabb, csak 160, hiszen az egyezmény szabályzata értelmében a listára csak a viszonylag sértetlen állapotban lévő természeti kincsek kerülhetnek fel, rő típusú barlangok együttes jelenlétével különbözik. lan morfológiájával és egyedülálló sűrűségével, valamint az elté- amelyek megóvása garantálható. Itt húzódik a mérsékelt égöv cseppkődíszekben leggazdagabb, leghosszabb aktív patakos barlangja, a több mint 25 ki- A Világörökségek között önálló objektumként, vagy egy nagyobb terület részeként számos barlang és mesterséges üreg is lométer összhosszúságú Baradla-Domica rendszer, valamint a található, de ezeket főként kultúrtörténeti értékeik: ősemberi leletek, falfestmények, vallási emlékek, stb. alapján nyilvánították felett 503 méter magasságban nyíló Szilicei-jégbarlang. mérsékelt öv legalacsonyabban fekvő jégbarlangja, a tengerszint az emberiség egyetemes értékévé. Maga a barlang, mint természeti képződmény, mindeddig csak négy esetben nyerte el a Vi- és kultúrtörténeti szerepe növelik. A felszín alatti világ több mint A barlangok jelentőségét élővilága, őslénytani, régészeti leletei lágörökség címet. A listán szerepel a világ leghosszabb barlangját 500 barlanglakó és barlangkedvelő állatfajnak nyújt élőhelyet, képviselő 590 km-es Mammoth-barlang (USA, Kentucky 1981), köztük endemikus és elsőként innen leírt fajoknak is. A járatok a világ legnagyobb vízhozamú földalatti folyómedrét alkotó szlovéniai Skocjani-barlang (1986), földünk legszebbikének tartott zik meg, és a földtudomány számára fontos, európai jelentőségű kitöltése legalább évet átfogó őskori kultúrák sorozatát őr- Lechuguillát is magába foglaló Carsbad Barlangok Nemzeti Park őslénytani lelőhelyeket foglaltak magukba. Természetesen nem (USA, Új-Mexikó 1995), és az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt szabad figyelmen kívül hagynunk a kapcsolódó felszín adottságait, barlangvilága. élő és élettelen értékeit sem. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait a Világörökség Bizottsága december 6-án Berlinben, Magyarország és világ Magyarország és Szlovákia mindmáig egyetlen természeti A nemzetközi elismerés jelentőségét növeli, hogy a barlang- Szlovákia közösen készített előterjesztése alapján, a felszín alatti világ rendkívüli Ácsteszér változatossága, helység komplexitása két egymás és viszonylagos közepén keresztűlvágó merés azonban nemcsak dicsőség, de felelősség is, hiszen a cím értéke mely a Világörökség listán szerepel. A nemzetközi elis- érintetlensége szabályos utcából alapján nyilvánította áll, közepén a Világörökség van a Szentegyház, részévé. egyik utcasarkon megtartásának feltétele a természetes állapot megőrzése, melynek végrehajtását ház, úgy kell megoldani, hogy közben azok minél korcsma, Az országhatárral másikon két részre paplak, osztott, ám harmadikon földrajzilag, földtanilag negyediken és hidrológiailag a kisiskola... összefüggő E egységet négy utcának alkotó, majd egyikén, 600 km2 mely keresztutca szélesebb körben történő megismertetésére egyre nagyobb hang- pálinkafőző nagyságú nevet visel, karsztos a legszélső térség jelenleg ház volt ismert apámé... több mint 1200 barlangja közül 260 található Magyarországon. A barlangok súlyt kell fektetni. Táncsics Mihály egyetemes A XIX. század egyik legjelentősebb magyar demokrata a társadalmi haladás Táncsicsnak egyaránt fontos volt. A bukás gondolkodója április 21-én született az akkor után hosszú évekig bujkált, majd újabb hosszú börtönbüntetést még Veszprém vármegyéhez tartozó településen. Édesapja telkes jobbágy volt, s ő maga is életének első két évtizedét jobbágyként élte le a bakonyalji kisközségben. A személyesen is megtapasztalt jogtalanság késztette arra, hogy minden tehetségével és erejével a jogegyenlőségért és társadalmi igazságosságért harcoljon. Táncsics Mihály 20 évig élt 1790-ben épült vályogfalú szülőházában. Pályája a jobbágysorból a takácsmesterségen és a tanítóskodáson át ívelt a radikális elveket valló publicista politikusi munkásságig. Már felnőtt fejjel végezte tanulmányait. Politikai nézeteit könyvekben népszerűsítette, mely munkák forradalmi szelleme miatt 1847-ben bebörtönözték, s csak március 15-én nyerte vissza szabadságát. A szabadságharc ideje alatt is a demokrácia következetes megvalósításáért küzdött: Minden erőmet, tehetségemet arra fordítom, hogy magyar hazánk, az európai nevezetes országok sorában méltó helyet foglaljon el - írta 1848 nyarán lapjában, a Munkások Újságában. A nemzet fejlődése és Ácsteszér Táncsics Mihály szülőháza szenvedett. A kiegyezés után ismét aktívan politizált, rövid ideig működő lapja, az Aranytrombita a kapitalizálódó Magyarország jogfosztottjainak a szegényparasztoknak, és munkásoknak az érdekében tevékenykedett. Az életútját bemutató kiállítás egykori szülőházában, 1971-ben nyílt. Az épület a falu régi utcavonalas házsorának jellegzetes nyugat-magyar típusú oldaltornácos háza. Jelenlegi külsejét az 1910-es években történt átépítés során nyerte el. Az épületbe belépő látogató a szabadkéményes, középen kenyérsütő-kemencével ellátott konyhába jut. A két szoba közül a konyhától balra eső helyiség a XIX. század közepének paraszti lakáskultúráját mutatja be. A jobboldali szobában elhelyezett kiállítás Táncsics Mihály mozgalmas, harcban, szenvedésben bővelkedő életpályáját követi nyomon. Korabeli újságokból származó metszetek, fotók, s Táncsics munkáiról készült fotómásolatok segítségével tárul föl a látogató előtt a jobbágysorból indult író küzdelme s élete. 6 7

6 Ácsteszér A ma már 180 országot tömörítő UNESCO szer vezet, 137 állam területét érintő, mintegy 812 tételt tartalmazó listáján főként a kulturális értéket képviselő emberi alkotások, építmények, épületek, települések, vagy ezek maradványai szerepelnek. A 628 kulturális értékből 23, a kulturtáj kategóriába tartozik. A természeti értékek száma jóval alacsonyabb, csak 160, hiszen az egyezmény szabályzata értelmében a listára csak a viszonylag sértetlen állapotban lévő természeti kincsek kerülhetnek fel, amelyek megóvása garantálható. A Világörökségek között önálló objektumként, vagy egy nagyobb terület részeként számos barlang és mesterséges üreg is található, de ezeket főként kultúrtörténeti értékeik: ősemberi leletek, falfestmények, vallási emlékek, stb. alapján nyilvánították az emberiség egyetemes értékévé. Maga a barlang, mint természeti képződmény, mindeddig csak négy esetben nyerte el a Világörökség címet. A listán szerepel a világ leghosszabb barlangját képviselő 590 km-es Mammoth-barlang (USA, Kentucky 1981), a világ legnagyobb vízhozamú földalatti folyómedrét alkotó szlovéniai Skocjani-barlang (1986), földünk legszebbikének tartott Lechuguillát is magába foglaló Carsbad Barlangok Nemzeti Park (USA, Új-Mexikó 1995), és az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangvilága. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait a Világörökség Bizottsága december 6-án Berlinben, Magyarország és Szlovákia közösen készített előterjesztése alapján, a felszín alatti világ rendkívüli változatossága, komplexitása és viszonylagos érintetlensége alapján nyilvánította a Világörökség részévé. Az országhatárral két részre osztott, ám földrajzilag, földtanilag és hidrológiailag összefüggő egységet alkotó, majd 600 km2 nagyságú karsztos térség jelenleg ismert több mint 1200 barlangja közül 260 található Magyarországon. A barlangok egyetemes értékét az adja, hogy ezen a viszonylag kis területen a mérsékelt övi középhegységi karsztosodásra jellemző minden barlangtípus megtalálható, melyhez változatos formakincs, különleges ásványvilág tartozik. A hasonló földrajzi és klimatológiai adottságokkal rendelkező karsztvidékektől számos független, egymás közelében kifejlődött folyóvizes rendszereivel, zsombolyainak szokatlan morfológiájával és egyedülálló sűrűségével, valamint az eltérő típusú barlangok együttes jelenlétével különbözik. Itt húzódik a mérsékelt égöv cseppkődíszekben leggazdagabb, leghosszabb aktív patakos barlangja, a több mint 25 kilométer összhosszúságú Baradla-Domica rendszer, valamint a mérsékelt öv legalacsonyabban fekvő jégbarlangja, a tengerszint felett 503 méter magasságban nyíló Szilicei-jégbarlang. A barlangok jelentőségét élővilága, őslénytani, régészeti leletei és kultúrtörténeti szerepe növelik. A felszín alatti világ több mint 500 barlanglakó és barlangkedvelő állatfajnak nyújt élőhelyet, köztük endemikus és elsőként innen leírt fajoknak is. A járatok kitöltése legalább évet átfogó őskori kultúrák sorozatát őrzik meg, és a földtudomány számára fontos, európai jelentőségű őslénytani lelőhelyeket foglaltak magukba. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kapcsolódó felszín adottságait, élő és élettelen értékeit sem. A nemzetközi elismerés jelentőségét növeli, hogy a barlangvilág Magyarország és Szlovákia mindmáig egyetlen természeti értéke mely a Világörökség listán szerepel. A nemzetközi elismerés azonban nemcsak dicsőség, de felelősség is, hiszen a cím megtartásának feltétele a természetes állapot megőrzése, melynek végrehajtását úgy kell megoldani, hogy közben azok minél szélesebb körben történő megismertetésére egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 9

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2012. évi első ülése Budapest, 2012. január 24. VÖMNB 2012_1 VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális

Részletesebben

A turisztikai terv célterülete

A turisztikai terv célterülete Az Aggteleki-karszt és térsége turisztikai stratégiai és kezelési terve Jósvafő, 2008. Berecz Béla Füzi Júlia Nagy Dezső Tolnay Zsuzsa A turisztikai terv célterülete SZLOVÁKIA Edelényi kistérség Kazincbarcikai

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Ezerarcú Magyarország

Ezerarcú Magyarország Ezerarcú Magyarország Tartalom Magyarország, a természeti kincseskamra... 03 Történelmi múlt... 05 Borrégiók... 10 Balatoni borrégió... 10 Duna borrégió... 10 Egri borrégió... 11 Észak-dunántúli borrégió...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

4. évfolyam 3. szám (14.) 2009. december

4. évfolyam 3. szám (14.) 2009. december 4. évfolyam 3. szám (14.) 2009. december Természetvédelem Észak-Magyarországon Értékőrzés és együttműködés Köztársasági elnöki látogatás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon ólyom László köztársasági elnök

Részletesebben

Turisztikai régiók Magyarországon

Turisztikai régiók Magyarországon Turisztikai régiók Magyarországon Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető turisztikai kínálattal. Ezek a régiók a következők: Észak-Magyarország,

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA

SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, amit lehelyez, a világot építi tovább. Antoine de Saint-Exupéry SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb életközössége, ökológiai rendszere,

Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb életközössége, ökológiai rendszere, 4. évfolyam 2. szám (13.) 2009. szeptember Természetvédelem Észak-Magyarországon Természetközeli, folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelések a Bükkben Az erdő a szárazföld legmagasabb rendű és legösszetettebb

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió MUSEUM PASS DKMT Eurorégió DKMT Eurorégió JUDETUL SATU MARE MAGYARORSZÁG FEJÉR MEGYE SZOLNOK MEGYE HRVATSKA JUDETUL GORJ JUDETUL CARAS-SEVERIN S E R B I A «HUNEDOARA JUDETUL JUDETUL TIMIS BOSNE I HERCEGOVINE

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Már nézhetõ a neten a világ elsõ albatrosz-versenye

Már nézhetõ a neten a világ elsõ albatrosz-versenye Már nézhetõ a neten a világ elsõ albatrosz-versenye Egy brit fogadóiroda és számos lelkes állatvédõ szervezésében május elején elindult a világ elsõ albatroszversenye, amelynek útvonalát és alakulását

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kultúrtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és

Részletesebben

2013.január. Baráti Társaság programajánlója. Harmadik évfolyam, első szám. Rell Kata: Csak a fényt

2013.január. Baráti Társaság programajánlója. Harmadik évfolyam, első szám. Rell Kata: Csak a fényt 2013.január 1 Harmadik évfolyam, első szám Baráti Társaság programajánlója Rell Kata: Csak a fényt Csak a fényt keresem Szürkülő alkonyon, Mikor árny motoz már A lélek ablakon. S amikor meglelem Elveszni

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Előzmények és megalakulás Megalakuláshoz vezető indokok Megalakulás előzményei Szakcsoportjaink Szervezeti felépítésünk Tagok Közgyűlés Elnökség Céljaink és tevékenységeink

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben