SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15."

Átírás

1 SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez. Szeged, pp T-2. Új kezdeményezés a Német Szövetségi Köztársaságban a jogtörténész utánpótlás éredekében In: Jogtudományi Közlöny pp T-3. Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI-XVIII. században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez. (Vorstudie zur Analyse der von ungarländischen Jurastudenten an ausländischen Univeristäten zwischen verteidigten Disputationen) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tom. VIII. Fasc pp Hiv: Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1717-ig megjelent nem magyarnyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 1. füzet: 5556 (p. 230); 5557 (p. 230); 5676 (p. 314); 3. füzet: (p. 721); 6581 (p. 730); 6651 (p. 765); 6652 (p. 765) Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, p Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 78. Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. Régi Magyar Könyvtár III. 18. század (1. kötet ) Budapest, p. 93. Gönczi, Katalin: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, Régi Magyar Könyvtár III. 18. század (2. kötet ) Budapest, p Keserű Bálint recenziója Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza, In: Magyar Könyvszemle 124, 2008/2. p Hegyi Ádám: A bázeli egyetem ismeretlen magyar vonatkozású egyleveles nyomtatványai. In: Magyar Könyvszemle 124, 2008/3. p Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p Dörnyei Sándor: Egy kis hungarika-csokor. In: Fata libelli- A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Budapest, p Hamza, Gábor: Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn. In: Index p Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, pp

2 István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 27. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2000, p. 22, 465. T-4. Magyar diákok itáliai egyetemjárása. (Közösen Hamza Gáborral) In: Magyar Felsőoktatás 1993/4. pp , 1993/5. pp (két részletben) Hiv: Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-5. A magyar-olasz jogászkapcsolatok kezdetei (Közösen Hamza Gáborral ) In: Jogtudományi Közlöny pp Hiv: Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-6. A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. századi Magyar-országon In: Agricola évszázada. Red. Zsámboki László. Miskolc, pp Hiv: Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 39., 248. A magyar bányászat évezredes története. I. Ed. Faller Gusztáv - Kun Béla - Zsámboki László. Budapest, p. 154, 197. Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rechtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. T-7. "Exige mentis opus doctae, Methodoque reducta...". Egy 16. századi jogi hungarica. In: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Pécs, pp Ism.: Nagy Károly - Ruszoly József: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. In: Jogtudo mányi Közlöny (1997/9) p Hiv.: Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-8. Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái In: Rubicon 1997/3-4. pp T-9. Jogászaink olvasmányai a koraújkorban In: Iskolakultúra május pp

3 Hiv: Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Budapest, p Monok István: Olvasó vagy gyűjtő? A könyv gyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint Tiszteletére. Ed. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, p Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 27. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2000, p Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bu-dapest, p Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. In: Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról. In: Iskolakultúra 1998/1. p Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rechtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. Juhász János: Sopron és környéke magánkönyvtárainak könyves műveltsége 1601 és 1685 között (Az emblémairodalom termékeinek és Lackner Kristóf emblematikus műveinek elterjedtsége) In: Kultúrák között III. A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai. Red. Lengyel Barbara, Szőke Kornélia. Miskolc, p. 63. T-10. Zlinszky János, a tanár ( A kincsesláda nyitogatója ) In: Iustum, Aequum, Salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére. Red. Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba. Budapest, pp T-11. A magyar-olasz jogászkapcsolatok történetéhez (Közösen Hamza Gáborral) In: Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 15.) Red. Horváth Ákos. Budapest, pp T-12. Johannes Honterus ( ) In: Magyar jogtudósok. I. kötet Red. Hamza Gábor. (Magyar Felsőoktatás Könyvek 12.) Budapest, pp Ism: Sándor István: A nagy jogtudósainkat bemutató új sorozat első kötetéről. In: Jogtudományi Közlöny 2000/4. pp (p. 153) Dömötör László: Magyar jogtudós portrék. In: Magyar Jog 2000/9. pp (p. 574) Dömötör László: Kiemelkedő jogtudósaink pantheonja. In: Acta facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestiensis XXXVII (1999/2000) p Siklósi Iván: Magyar jogtudósok - a magyar jogtörténet tudománytörténete életrajzokban. In: Jogtörténeti Szemle 2008/4. p.52. Hiv: Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institútiói. Budapest, p Zlinszky János: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről. In: Jogelméleti Szemle június Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 289.) Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p T-13. A jogtudós Hunterus az európai ius commune közvetítője In: Honterus-Emlékkönyv. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchenyi Könyvtárban. Red. W. Salgó 3

4 Ágnes-Stemler Ágnes, Országos Széchenyi Könyvtár-Osiris Kiadó, Budapest, pp Ism: Ulrich A Wien: Honterus emlékkönyv recenzió. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 25 (2002/1). p Rozsondai Marianne: Honterus-emlékkönyv - recenzió. In: Magyar Könyvszemle, 118. (2002/3). p Gercsák Károly: Honterus-emlékkönyv - ismertetés. In: Geodézia és Kartográfia, 54 (2002/5) p. 44. Gernot Nussbacher: Wertvoller Beitrag zur Honterusliteratur. In: Siebenbürgische Zeitung, Folge 5 vom 31. März 2002, p. 7 Gernot Nussbächer: Beiträge zur Honterusforschung , Kronstadt: Aldus-Verlag, 2005, Csukovits Anita: Honterus Emlékkönyv. In: Századok (2002), p Hiv: Tringli István: Fron. Matthias. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon III., Budapest, 2005.p Körmendy Kinga: Iura Civilia Arbor Consanguineitatis carmen historicum: Teleki László kolozsvári könyvtárának kolligátuma MTAK Kézirattára K 566. In: Könyves műveltség Erdélyben, szerk. Bányai Réka, Mentor kiadó, Marosvásárhely, p. 202, 205. Földesi Ferenc: A Szász Univerzitás statútumai. In: Magyar Könyvszemle, 126. (2010/1.) p T-14. Haszontalan dolgok tudománya? A római jog a harmadik évezred küszöbén In: Debreceni Szemle, 1999/4. pp Hiv: Orosz P. Gábor: Gondolatok a római jog művelésének létjogosultságáról napjaink Európájában, In: Jogtudományi Közlöny 2003/9. p T-15. Dionysius Gothofredus magyarországi tanítványai Strasbourgban In: Dum spiro doceo. Huszti Vilmos Emlékkönyv. Red. Sáry Pál Szabó Béla, Bíbor Kiadó. Miskolc, p Ism: Varga Norbert - Madai Sándor: Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről. In: Magyar Jog 2002/1. pp (p. 61.) T-16 Doktor alkotta jog. Communis opinio doctorum és más jelenségek In: Ius humanum Ember alkotta jog. Műhelytanulmányok. Red. Szabó Miklós, Bíbor Kiadó. Miskolc, pp Hiv: Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány. Dialóg Campus, Budapest, pp. 28, 95, 115. Pokol Béla: A jog rétegeinek történeti kibomlása. In: De iurisprudentia et iure publico 2007/1 2. pp. 84, 106. Pokol Béla: Jogelmélet és jogtörténet. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXII. Fasciculus p Pokol Béla: Autentikus jogelmélet. Dialóg Campus, Budapest, Pokol Béla: Jogdogmatika és értelmi rendszer - jogtörténeti vázlat. In: Tanulmányok dr. Bessenyi Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Red. Szabó Imra. SZTE ÁJK, Szeged, p Pokol Béla: A jog rétegei történeti perspektívában. In: Európai jog és jogfilozófia Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Red. Paksy Máté. Szent István Társulat, Budapest, p Bónis Péter: Gratianus és a középkori jogtudomány. In: Miskolci Jogi Szemle. 2011/1. p T-17. Baldus de Ubaldis ( ), lucerna iuris. A leghíresebb consiliator halálának 600. évfordulójára In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis II p

5 T-18. Az európai ius commune hatásának nyomai a kora újkor magyar magánjogának fejlődésében In: Facultas nascitur. 20 éves a jogászképzés Miskolcon. Red. Szabadfalvi József. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp Hiv: Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 77. Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában. Magyar körkép Európai Uniós összefüggésben. Budapest, p. 191., 253. Kecskés András: A kárfelelősség antik gyökereiről. In: Jura 2004/2. p. 60. T-19. Magyarországi joghallgatók külföldi akadémiákon a században. Kérdések és eredmények In: Rendi társadalom, polgári társadalom 6. Írástörténet - szakszerűség: A Hajnal István Kör velemi konferenciája szeptember Red. Sasfi Csaba. Hajnal István Kör - Vas Megyei Levéltár. Szombathely, pp Hiv: Dominkovits Péter: Főúri familiáris - jogtudó értelmiség - mezővárosi polgá? Adatok és kérdések egy 17. századi szombathelyi ügyvéd, Gorup János életútjához. In: Sic itur ad astra. 60 (2009) p. 85. T-20 Bernolák Nándor. Büntetőjogász népjóléti-miniszter ügyvéd. (Közösen Soós Ildikóval) In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla-Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudomány egyetem jogász rektorai ( ). In: Collega VI/5 (2002 nov.) 54. p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). In: Debreceni Szemle 2003/ p. Hiv: Hollósi Gábor: A büntetőjog, a jogbölcselet és nemzetközi jog oktatásának 34 éve In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből II., Debrecen, p. Mónusné Kiss Katalin: Tévedés jogtörténeti fejlődésének egyes állomásai, különös tekintettel Bernolák Nándor tévedés tanára. In: Debreceni jogi műhely 2005/3. Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. T-20/a. Bernolák Nándor ( ), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora In: Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények MMX vol. I nr. 2. (megjelenés alatt) T-21. Haendel Vilmos. Egy vitatott politika-professzor In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla-Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudomány egyetem jogász rektorai ( ). In: Collega VI/5 (2002 nov.) 57. p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Debreceni Szemle 2003/ p. Hiv: Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. T-22. A magyarországi jogoktatás Kossuth Lajos korában In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója. Red. Balogh Judit, Debrecen, p

6 Hiv.: Gönczi Katalin: Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban. In: Jogtörténeti Szemle (2006/2) p. 1. Gönczi, Katalin: Juristenausbildung in Ungarn vom aufgeklärten Absolutismus bis zum Ende der Habsburgermonarchie In: Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg. Ed. Zoran Poktovac, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2007, p. 37. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 49, 55, 167. Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. In: Jogelméleti Szemle 2006/ n Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Eelemér Alapítvány, Szeged, p Jusztinger János: Az Egri Érseki Joglíceum története ( ). In: A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete Ed. Kajtár István-Pohánka Éva, Pécs, pp. 49, 57-58, 64. A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete Ed. Kajtár István-Pohánka Éva, Pécs, p T-23. Deák és a magánjog Deák Ferenc emlékezete. Red. Szabó András, Akadémiai Kiadó, Budapest pp Hiv.: Pajkossy Gábor: Deák-Emlékév. In: BUKSZ 2004, 152. p. Szalma József: Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a maygar magánjogban - különös tekintettel a magyar Ptk. újrakodifikálására. Budapest-Miskolc-Debrecen-Újvidék, pp T-23a. Deák és a magánjog In: A haza bölcse. Deák Ferenc. CompactDisc, Martin Opitz Kiadó, Budapest, T-24. Lando vs. Gandolfi vs. UNIDROIT? Gondolatok félúton az egységes európai szerződési jog felé In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXI/2. (2003), pp T-25. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal beszélgetések. Red. Takács Péter, ELTE ÁJK, Budapest, 2003, pp Hiv: Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69, 167. Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. In: Jogelméleti Szemle 2006/ lj. Balogh Judit: Iskola teremtők és Iskolák - Képek a régi debreceni jogi kar professzori arcképcsarnokából. In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. szüetésnapjára. Ed. Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, Szeged, p. 94. T-26. Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája In: Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára Red. Jakab Éva, Szeged, pp Hiv: Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid életrajza. Fordította Tóth Gergely, Sopron, pp. 35, 69, , , 193. T-27. A szepesi jog forrásai In: Jogtörténeti tanulmányok VIII., Pécs, 2005, pp

7 Ism: Kovács Eszter: A Jogtörténeti tanulmányok VIII. kötetéhez. In: Jura 12. (2006/1) 192. p. Stipta István: Újabb jogtörténeti tanulmányok (Jogtörténeti tanulmányok VIII.) In: Jogtörténeti Szemle (2006/2) p. Hiv: Nagy, Ferenc: Die deutsch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen in der Vergangenheit und Gegenwart. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Eelemér Alapítvány, Szeged, pp. 26, 196. T-28. Jogösszehasonlítás Debrecenben (Tudomány- és oktatástörténeti adalékok) In: Amabilissimus - A legszeretetreméltóbbak egyike Loss Sándor Emlékkönyv, red. Szabadfalvi József, DE ÁJK, Debrecen, 2005, pp Hiv: Károlyi Géza - Szabó Szilárd: Kovács Gábor. In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) II. Historia Iuridicae Facultatis III. Red. P. Szabó Béla, Debrecen p. T-28/a. Kísérlet a jogösszehasonlítás, mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927) In: Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények MMX vol. I nr. 1. pp T-29. A német jogtörténet kutatás és oktatás In: Jogtörténeti Szemle, Különszám, pp T-30. Az erdélyi szászok büntetőjogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német büntetőszabályokkal In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis V pp Hiv: Derzsi Júlia: A pénzhamisítás bűncselekménye az erdélyi szászok jogköny-vében, In: Korunk, 2009, június, p. 85. Nagy, Ferenc: Die deutsch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen in der Vergangenhit und Gegenwart. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 26, 196. T-31. Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban In: Debreceni Jogi Műhely 2006/1. T-31/a Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban In: Debreceni Jogi Műhely Évkönyv - Válogatás a Debreceni Jogi Műhely Internet-alapú periodika évben megjelent tanulmányaiból. Debrecen, Hiv: Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. Balogh Judit: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához. In: Debreceni Szemle 2007/2. (pp ) p T-32. A bécsi jogi kar doktori kollégiumának magyarországi származású tagjai Mária Terézia egyetemi reformjai előtt. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére, Red. Mezey Barna - Révész T. Mihály, Budapest, pp

8 Ism: Szekeres Róbert: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. In: Jogtörténeti Szemle (2007/1) 72. p. - Bónis Péter: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. In: Jogelméleti Szemle 2010/4. bonis44b.html T-33. A Planum Tabulare zálogjoga In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis VI pp T-34. A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a században In: Jogelméleti Szemle június. Hiv: - Bónis Péter: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása a1050 éa 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban) In: Jogelméleti Szemle 2010/4. - Bónis Péter: Irnerius és a bolognai jogiskola gyökerei. In: Századok 2011/2. p Bónis Péter: Gratianus és a középkori jogtudomány. In: Miskolci Jogi Szemle. 2011/1. p T-35. A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében In: Justitiától a bírói pálcáig (Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok) Jogtörténeti Szemle 2007 Különszám, pp T-35/a. A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében In: A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Red. Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp ) T-36. Néhány adaptált (és adoptált) gondolat a jogászképzés jövőjéről: Globalizálódás - Europaizálódás. In: A jövőből tanulni: Néhány aktuális kérdés a jog világából, Red. Siska Katalin - Szabó Krisztián, Debrecen, DE AJK, 2007, pp Ism: Madai Sándor: A jövőből tanulni - Megjegyzések egy tanulmánykötet kapcsán. In: Debreceni Szemle 2011/1. p T-37. Magyarországi joghallgatók a bécsi egyetemen a Mária Terézia-féle reformok előtt In: Redite ad Cor: Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Red. Krász Lilla Oborni Teréz, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp T-38. Bernolák Nándor, az I. Büntetőnovella egyik kodifikátora és kommentátora In: Jogtörténeti Szemle 2008/4. pp T-39. Közmondásos jogtudás (Gondolatok a jogi közmondások hazai kutatásának lehetőségeiről) In: Jogi néprajz Jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp Ism: Stipta István: A Jogi néprajz - Jogi kultúrtörténet című tanulmánykötetről. In: Jogtörténeti Szemle 2009/3. p

9 T-40. Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez (Rendhagyó recenzió újrafelfedezett önéletrajza kiadásához) In: Jogtörténeti Szemle 2009/1. pp T-41. Papinianus a színpadon. A jog mártírja vagy modern példakép? In: Iustitia kirándul. Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Red. Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Könczöl Miklós. Szent István Társulat, Budapest pp Hiv: - Kiss Anna: Iustitia kirándul (Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Könyvismertetés.) In: Ügyészek Lapja 2010/2. p T-42. Magyarországi jogi doktorok számbavétele 1680-ból In: Tanulmányok dr. Ruszoly József Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Red. Balogh Elemér - Homoki-Nagy Mária, Szeged pp T-43. A juriszprudencia, mint tudomány: Jhering álláspontja bécsi székfoglalója alapján In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p T-44. Papinianus, a tragikus színpadi hős: Történeti tényállások In: Tanulmányok dr. Molnár Imre 75. születésnapjára. Red. Jakab Éva, Szeged, (megjelenés alatt) T- 45. Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején Recenziók (1.) Gunter Wesener: Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit. Köln, Wien In: Jogtudományi Közlöny p (2.) Barbara Dölemeyer: Frankfurter Juristen 17. und 18. Jahrhundert. (Ius Commune Sonderhefte. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 60.) Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, In: Klio 1994/1. pp (3.) Luciano Perelli: La corruzione politica nell'anatica Roma. Biblioteca Universale Rizzoli. Milano, In: Klio 1995/1. pp Hiv: Sáry Pál: Az érdekérvényesítés leggyakoribb formái az ókori Rómában. in: Miskolci Jogtudományi Műhely - Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, p. 13. (4.) Glosszák a Brósz-Pólay -hoz. (Földi András-Hamza Gábor: Tansegédlet a római jog tanulásához. ELTE ÁTK Verlag, Budapest, 1993.) In: Jogtudományi Közlöny 1994/ (5.) Dieter Flach: Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar. In Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt

10 In: Klio 1996/1. pp (6.) Klaus Peter Johne (Red.): Gesellschaft und Wirtschaft des römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Studien zu asgewählten Problemen. Akademie Verlag, Berlin In: Klio 1996/2. pp (7.) Peter G. Stein: Römisches Recht und Europa. Die Geschichte einer Rechtskultur. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1996 In: Klio 1997/3 pp (8.) Alexander Demandt: Das Privatleben der römischen Kaiser. C.H. Beck Verlag, München, In: Klio 1998/1 pp (9.) Földi András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest, In: Jogtudományi Közlöny 1998/11. november. pp Hiv: Hoffmann Gizella: Egy nem létező jog jogintézményei - Monográfia a római kereskedel mi jogról. in: Aetas 2000/3. (10.) Uwe Wesel: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastrich. C.H. Beck, München, In: Klio 1999/3. pp (11.) Hermann Lange: Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren. C.H. Beck, München, In: Klio 1999/3. pp (12.) Frank M. Ausbüttel: Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, In: Klio 2000/3. pp Tanulmányok: II. KÜLFÖLDI ILL. IDEGENNYELVŰ PUBLIKÁCIÓK IT-1. Jurastudenten aus Ungarn und Siebenbürgen an ausländischen Universitäten im Jahrhundert In: Siebenbürgische Semesterblätter 1989/2 pp IT-2. Ungarn (Zlinszky Jánossal közösen) In: Gedruckte Quellen der Rechtssprechung in Europa ( ). Hrsg. von Filippo Ranieri. Frankfurt/Main pp IT-3. Die Rezeption des Römischen Rechts bei den Siebenbürger Sachsen In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tom. IX pp

11 Hiv: Zlinszky, János: Legal Studies and Works of János Baranyai Decsi. In: Acta ethnographica Hungarica, / , 336. Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institútiói. Budapest, p Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 77. Földi, Andreás Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 19. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El Beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 286., 289.) Hamza, Gábor: Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn. In. Index p IT-4. Werbőczy, Stephanus In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, p. 650; Verlag C.H. Beck, München, pp Hiv: Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsent wicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 222., 248. Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 19. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) IT-5. Frank, Ignác In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Hiv: Katalin Gönczi: Die historische Rechtsschule in Ungarn und ihre geistesge-schichtlichen Hintergründe, In: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Miskolc, p Katalin Gönczi: Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormärz. (Ius Commune XXV.) Frankfurt am Main, p Katalin Gönczi Thomas Henne: Leipziger Verlage, 'liaisonmen' und die Anfänge der modernen Rechtswissenschaft in Ungarn, In: Zeischrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt p Christian Neschwara: Das ABGB un Ungarn. In: Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): Eine Europäische Privatrechtskodifikation. Bd. III.: Das ABGB außerhalb Österreichs. hrsg. Elisabeth Berger. Duncker & Humblot, Berlin, p. 46. Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 19. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) IT-6. Grosschmid (Zsögöd), Béni In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv.: Giaro, Thomas: Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfeers. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 298,

12 Gönczi, Katalin: Kontinuität und Wandel im ungarischen Rechtssystem der Zwischenkriegszeit. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 82. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. nadja El beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 307.) Balogh Judit: Grosschmid Béni és a magyar öröklési jog. In: Zsögöd Benő: Öröklött és szerzett vagyon (Közjegyzői füzetek VIII.) Budapest, p. XIV. Balogh Judit: Grosschmid Béni és a magyar öröklési jog.. In: Jogtörténeti Szemle 2009/2. p. 75. IT-7. Szladits, Károly In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv.: Gönczi, Katalin: Kontinuität und Wandel im ungarischen Rechtssystem der Zwischenkriegszeit. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 81. IT-8. Marton, Géza In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische For schungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 11. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. IT-9. Policey in Ungarn und Siebenbürgen im Jahrhundert In: Policey im Europa der frühen Neuzeit (Ius Commune Sonderhefte). Red. Michael Stolleis. Verlag Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main pp Hiv.: Stipta István: Besterebungen zur Veränderung der ständischen Komitats-verfassung im ungarischen Vormärz, In: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Miskolc, p Ism.: Thomas Winkelbauer. In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. 1999/2. pp Peer Frieß. In: Sixteenth Century Journal XXVIII/2 (1997) p Hiv.: Katalin Gönczi: Katalysatoren der Mittelalterlichen ungarischen Rechtskultur und ihre Verbindungen zu Europa: Handel, Stadtrecht und Auslandsstudium, In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend Jahren. Hrsg. Georg Brunner. Südosteuropa-Studien Band 68. p. 46. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Katalin Gönczi: Nationale Wissenschaftskultur, Migration und Wissenstransfer. Zur Entwicklung der nationalen Rechtswissenschaft im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert, In: Orte des Wissens. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts Bd. 18/19. Red. Martin Scheutz, Wolfgang Schmale, Dana Stefanova, Bochum, p

13 Katalin Gönczi: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, pp. 8, 301. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El Beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 298.) Perspectives of Police Science in Europa: Final Report. Red. Hans-Gerd Jaschke et al., European Police College, April pp. 50, 214. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p Středočeský sborník historický, Bände p Jaschke, Hans-Georg et. al: Perspectives of Police Sciences in Europe - Final Report. European Police College pp. 50, 214. Bibliography sur l histoire de la police en Europe IT-10. Frühneuzeitliche Rechtsrezeption in Ungarn und Siebenbürgen. Beschreibung eines Forschungsprojektes In: Siebenbürgische Semesterblätter. 1996/1. pp Hiv.: István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p IT-11. Persönliches und Privateigentum in Theorie und Praxis der Nachkriegs-zeit bis zum Inkrafttreten de Ungarischen Zivilgesetzesbuches (1959) In: Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachgriegsgesellschaften (1944/ ) Band 1. Enteignung. Ed. Gerd Bender Ulrich Falk. (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte; 113) Vittorio Klostermann Frankfurt am Main pp Hiv.: István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p IT-12. Zum Geleit In: Szabó Béla Péter Orsolya (Red.): A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp IT-13. Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Red. Monok István. Szeged, pp Hiv: Verók, Attila: Zur Lesekultur der Siebenbürger Sachsen im 16. und 17. Jahrhundert, In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 22 (1999/2) S Verók Attila: Az erdélyi szász polgárság századi könyvjegyzékeinek olvasmánytörténeti tanulságai. In: Könyves műveltség Erdélyben, szerk. Bányai Réka, Mentor kiadó, Marosvásárhely, p. 39. Dominkovits Péter: Főúri familiáris - jogtudó értelmiség - mezővárosi polgá? Adatok és kérdések egy 17. századi szombathelyi ügyvéd, Gorup János életútjához. In: Sic itur ad astra. 60 (2009) p. 85. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 30. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2003, p

14 IT-14. Étudiants du droit hongrois a l université Padue aux XVI-XVIII e siécles. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tomus XV. pp Hiv: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. IT-15. Development of law in Hungary: The first eight centuries In: The Hungarian State. Thousand Years in Europe. Red. András Gergely Gábor Máthé. ISBN , Budapest, Korona Kiadó, pp , Ism.: Katalin Gönczi. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, CXIX p Hiv.: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 32. Gönczi, Katalin: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Juristischer Wissenstransfer und nationale Rechtswissenschaft in Ungarn zur Zeit der Aufklärung und im Vormärz (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, Bónis Péter: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása a1050 éa 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban) In: Jogelméleti Szemle 2010/4. IT-16. Sachsen in Ungarn und ihr Rechtsleben im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Forschungsstand und Möglichkeiten in der Erforschung der Rechtsverhältnisse der Zipser und Siebenbürger Sachsen In: Sachsen im Spiegel des Rechts Ius Commune propriumque. Red. Adrian Schmidt-Recla Eva Schumann Frank Theisen. Böhlau-Verlag, Köln-Weimar-Wien, pp Ism.: Ebel, Friedrich, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, CXX p Ebel, Friedrich: Sachsen im Spiegel des Rechts. Ius Commune Propriumque - internetrezension, In: achsenimspiegeldesrechts.htm Hist o risch - P o lit isch es Bu ch , p. 649, Hiv.: Moldt, Dirk: Läßt sich das Rechtsgebiet der Siebenbürger Sachsen einer Stadtrechts familie zuordnen? Überlegungen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte, In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 26. (97.) Jahrgang (003) Heft 1, pp. 60,63, 64, 65. Moldt, Dirk: Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen: Korporationsrechte Sachsenspiegelrecht Bergrecht. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2009, pp. 3, 228, 255. Gönczi, Katalin: Recenzió.Eike von Repgow, A Szász tükör, szerk. Blazovich László - Schmidt, József ( A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Bd. 5), Csongrád Megyei Levéltár Verlag, Szeged S. In: ZRG124Internetrezensionen2007/ EikevonRepgow-ASzasTuekoer.htm IT-17. Spuren der Wirkung des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit In: The First Millennium of Hungary in Europe. Red. Klára Papp - János Barta. Debrecen University Press, Debrecen, pp Ism: Niederhauser Emil: Magyarország első ezer éve Európában, In: Klio 2003/3. 14

15 IT-18. Die Rolle des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit Das Zeugnis der Rechtswissenschaft In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, pp Hiv.: Giaro, Tomasz: Westen im Osten: Modernisierung osteurop ischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg. Rechtsgeschichte p Giaro, Tomasz: Modernisierung durch Transfer Schwund osteuropäischer Rechtstradi tionen. In: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert I., Ed. Tomasz Giaro, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, p IT-19. Актуальное состояние развития европейского частного права In: The Problems of Development and Management of Integral Processes on the International Market of Higher Education and Sciences - Materials of international scientific conference Oktober 16-18, Uzhorod- Snina, Red. H.M. Olekszik, Uzhorod pp IT-20. Расширение объѐмов подготовки юристов и проблемы из него в Венгрии после смены политической системы In: Theory and Practice of Transitional Period (economic and legal, international, informational and technological, educational and scientific aspects) Materials of international scientific conference March Uzhorod - Snina. Red. H.M. Olekszik, Uzhgorod pp IT-21. Deák und das Privatrecht In: Nationalstaat Monarchie Mitteleuropa - zur Erinnerung an den Advokaten der Nation, Ferenc Deák. Red. Gábor Máthé Barna Mezey, Gondolat, Budapest, pp Hiv.: Neschwara, Christian: Az osztrák jog Magyarországon. A jogszabályok hatályának és érvényességének kérdései a kiegyezés előtt és azt követően, In: Jogtörténeti Szemle 2007/3. szám. 46. p. - Christian Neschwara: Das ABGB un Ungarn. In: Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): Eine Europäische Privatrechtskodifikation. Bd. III.: Das ABGB außerhalb Österreichs. hrsg. Elisabeth Berger. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 40, 95. IT-22. Juristischer Buchbesitz bei den Siebenbürger Sachsen in der Frühen Neuzeit In: Deutsche Sprache und Kultur: Press Literatur Geschichte in Siebenbürgen. Red. Wynfried Kriegleder Andrea Seidler Jozef Tancer, edition lumière, Bremen, pp IT-23. Papinianus on the Stage: A Martyr of Law or a Modern Role Model? In: Acta Juridica Hungarica (megjelenés alatt) Recenziók (13.) Report on the Situation of the Hungarian Minority in Rumania, Prepared for the Hungarian Democratic Forum. Editor: Rudolf Joó. Budapest, 1988 (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1989/2. pp (14.) Gunter Wesener: Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit. Köln, Wien (németül) 15

16 In: Ius Commune. Zeitschrift für europäische Rechtsgeschichte. XVII. Frankfurt/Main pp (15.) Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai Budapest, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1991/2. pp (16.) Anton Radvánszky: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns. München, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1992/1. pp (17.) Adolf Armbruster: Der Donau-Karpatenraum in den mittel- und westeuropäischen Quellen des Jahrhunderts. Eine historiographische Imagologie. Köln-Wien, (németül ) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1992/2. pp (18.) Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai. (Die Obergespane Ungarns ). Argumentum Verlag. Budapest, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1996/1. pp (19.) Hagen Schulze: Staat und Nation in der europäischen Geschichte. C.H. Beck Verlag, München, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1996/1. pp (20.) Földi András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest, In: Zeischrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt pp III. TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, TANSEGÉDLETEK J-1. A jogászság és a jogászképzés története. In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Ism: Péteri Zoltán: Megjegyzések egy új jogbölcseleti kiadványsorozatról, In: Állam- és Jogtudomány 1995 pp Bencze Mátyás: Egy professzionális intézményrendszer "hétköznpajai": gondolatok Pokol Béla "Jogszociológiai vizsgálódások" című könyvéhez kapcsolódóan. In: Jogelméleti Szemle 2003/1. - Fónai Mihály: A jogi és igazgatási képzési területen végzettek elhelyez-kedésének presztízs szempontjai. In: Diplomás pályakövetés IV.: Frissdiplo-mások 2010, szerk. Garai Orsolya at al., Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., pp. 227, 228, 244. J-2. Ius commune hajdan és majdan In: Előadások a jogelmélet köréből. Szerk. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó Miskolc, pp Hiv.: Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia, Szent István Társulat, Budapest, p J-3. Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához. 16

17 Miskolc, pp. 37.; pp. 78.; Szent István Társulat, Budapest, pp. 84.; pp pp pp pp. 84. Hiv.: Pribula László: Az öröklési jog nemzetközi fejlődéstörténete, In: Jogtudományi Közlöny 2002/1. p. 32. Szendi Attila: Egy XIII. századi miskolci örökhagyó, In: Jogtörténeti Tanulmányok VII., Pécs, p J-4. Ius commune hajdan és majdan (új változat) In: Jogbölcseleti előadások. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Hiv: Verebics János: Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai: A jogegységesítés útjai és újabb állomásai, Budapest p. 13; 14. Orosz P. Gábor: Gondolatok a római jog művelésének létjogosultságáról napjaink Európájában, In: Jogtudományi Közlöny 2003/9. p J-5. A jogászság és a jogászképzés tradíciói és jelene In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 2. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp J-6. Előadások a római állam- és jogtörténet köréből. Bíbor kiadó, Miskolc, pp Hiv.: Eszenyi Miklós: A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei - Kalauz főiskolai és egyetemi hallgatók, fiatal kutatók számára, Miskolc, 2000, ISBN , p Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai, Miskolci Egytemi Kiadó, 2010, p J-7. Friedrich Carl von Savigny In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Red. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp ; pp Hiv: Balogh Judit: A jogrendszer konzerválása vagy űj válaszok a új helyzetekre? In: Jogtrörténeti Tanulmányok VIII., Pécs, p. Madai Sándor: Újabb adatok egy elfeledett professzor életűvéhez. In: Könyv és Könyvtár, p J-8. Rudolph von Jhering In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Red. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp ; pp Hiv.: Jog és filozófia. Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből. Szerk. Varga Csaba. Szent István Társulat, Budapest, p. Cserne Péter: Jog, Jogászat és Jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire. In: Századvég, 2008/3. 12,. 24. p. Madai Sándor: Újabb adatok egy elfeledett professzor életűvéhez. In: Könyv és Könyvtár, p Bónis Péter: Jhering munkássága, a kor jogfelfogása és az absztrakt jogügyle-tek tana. In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p Szabadfalvi József: Szászy-Schwarz Gusztáv szerepe a hazai Jhering-recepcióban. In: In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p Szabadfalvi József: Jhering-recepció a II. világháború előtti hazai jogbölcseleti gondolkodásban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVII/1. (2009), p J-9. Jogászság és jogászképzés 17

18 In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 3. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp ; Hiv.: Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Miskolc, p. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. J-10. Jogászság és jogászképzés In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 4. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Lexikon szócikkek: IV. EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 1. Szócikkek a Magyar Nagylexikon 15. kötetéhez: (potestas, praetor, praetori jog, proprietas, puberes, questor, rabszolgaság, recepció, rei vindicatio, responsum, rex, római jog (a jogrendszer, s a tudomány fejlődése, továbbélése), római polgár, sacrosancti) In: Magyar Nagylexikon, 15. kötet. Magyar NagylexikonKiadó, Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 16. kötetéhez: (semel heres semper heres, senatus, senatus consultum, status, stipulatio, Szászy-Schwarz Gusztáv) In: Magyar Nagylexikon, 16. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 17. kötetéhez: (XII táblás törvény, tulajdon, tulajdonszerzés, turpitudo) In: Magyar Nagylexikon, 17. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 18. kötetéhez: (vétójog, vindicatio, vis maior, vulgárjog, v, Vécsey Tamás) In: Magyar Nagylexikon, 18. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Fordítások: 1. Carl Schmitt: Der gesetzgebende Staat In: Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből. Szerk. Takács Péter. Budapest, pp /a. Carl Schmitt: Der gesetzgebende Staat In: Carl Schmitt: Legalitás ás legitimitás. Attraktor kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő, pp Christian Thomasius: Über die Folter. Untersuchungen zur Geschichte der Folter. Übersetzt und herausgegeben von Rolf Lieberwirth. Weimar, pp Red. Takács Péter (megjelenés alatt) 18

19 3. Christian Wolff: Grundsätze des Natur- und Völckerrechts. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Marcel Thomann. (Christian Thomasius Gesammelten Werke I. Anteilung - Deutsche Schriften. Band 19) Hildesheim-New York, pp Red. Takács Péter (megjelenés alatt) 4. Helmut Coing: Grundzüge der Rechtsphilosophie. Walter de Gruyter, Berlin-New York, Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, Ism: Takács Péter: A személyes és a rendbe öntött igazságosság, in: Budapesti Könyvszemle pp Lothar Philipps: Eine Theorie der unscharfen Subsumption. Die Subsumptionsschwelle im Lichte der Fuzzy Logic. In: Bódig Mátyás - Szabó Miklós: Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Miskolc, pp Arthur Kaufmann: Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung der juristischen Hermeneutik. In: Jog és nyelv. Red. Szabó Miklós és Varga Csaba, Budapest, pp Szerkesztői munkák: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp (előszó közösen Péter Orsolyával) Dum spiro doceo. Huszti Vilmos Emlékkönyv. Red. Sáry Pál Szabó Béla, Bibor Kiadó. Miskolc, Ism: Varga Norbert - Madai Sándor: Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről. In: Magyar Jog 2002/1. pp A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla - Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Collega VI/5 (2002 nov.) p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Debreceni Szemle 2003/2 pp Hiv: - Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs:, p Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ). Debrecen, p Megyeri-Pálffi Zoltán: Debreceni jogtudósok. In: Jogtörténeti Szemle (2006/4) p Balogh Judit: Új könyv a debreceni jogi felsőoktatás 20. századi történetéből. In: Jogtörténeti Szemle (2009/1) p. 71. A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) I. Historia Iuridicae Facultatis II. Red. P. Szabó Béla - Madai Sándor, Debrecen pp Hiv.: Balogh Judit: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához. In: Debreceni Szemle 2007/2. (pp ) p A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) II. Historia Iuridicae Facultatis III. Red. P. Szabó Béla, Debrecen pp

20 Ism: Mudrák József: A Debreceni Tudományegytem Jogtanárai ( ) II. In: Debreceni Szemle 2010/4. pp Nyomtatásban mindeddig meg nem jelent munkák: Az erdélyi szászok római joga. Doktori értekezés. Kézirat. Miskolc, pp LXXXI. Hiv: Zlinszky János: A magyar magánjog történetének hiányzó fejezetei (A római jog csendes recepciója hazánkban?), In: Állam- és Jogtudomány (1985/3) p Zlinszky János: Jogászképzés és latinnyelv-oktatás, In: Felsőoktatási Szemle (1986/7-8) p Zlinszky, János: Legal Studies and Works of János Baranyai Decsi. In: Acta ethnographica Hungarica, / , 336. Zlinszky János: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről. In: Jogelméleti Szemle június Magyarországiak jogi stúdiumai külföldi egyetemeken. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Miskolc, I. pp. 236+XXX.; II. pp Hiv: Zlinszky János: A magyar jog tradicionálisan európai jog, In: Jogtudományi Közlöny (1995/1) p. 5. Zlinszky János: Jogtanítás, jogtudomány, In: Magyar jogtörténet. Szerk. Mezey Barna. Budapest, p. 62. Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 188., 248. Katalin Gönczi: Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormärz. (Ius Commune XXV.) Frankfurt am Main, p Zsuzsanna Font: Die höheren Studien der siebenbürgischen Aristokratie im Jahrhundert, In: Universitas Budensis ( ). Ed. László Szögi/Júlia Varga. Budapest, p Katalin Gönczi: Katalysatoren der Mittelalterlichen ungarischen Rechtskultur und ihre Verbindungen zu Europa: Handel, Stadtrecht und Auslandsstudium, In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend Jahren. Hrsg. Georg Brunner. Südosteuropa-Studien Band 68. Südost-Europa Gesellscahft, München, p. 46. Zlinszky János: Recepciós törekvések a századi Magyarországon, In: Magyar Könyvszemle (2003/3) p Koi Gyula: Egyetemi jogirodalmi könyvkiadás könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Kari Könyvtárában, In: Jogtörténeti Szemle (2005/2) p. 91. Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa-haladás-Magyarország, Budapest-Pécs, 2003, p

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2010. 08. 30. I. A HAZAI ILL. MAGY AR NY ELVŰ PUBLIKÁCIÓK Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: 9789636933579 megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége

Részletesebben

Az ötszáz éves Tripartitum

Az ötszáz éves Tripartitum 1 Király Kincső 1 Az ötszáz éves Tripartitum A régi magyar szokásjog legjelentősebb lejegyzése Werbőczy István Tripartitum című munkája, amely ötszáz éve, 1514-ben készült el. Ugyanebben az évben nyerte

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens. A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens. A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens A/ Monográfia és tanulmányok idegen nyelven 1. Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán, Dignitas Iuris, Debreceni Iskola IX., Gondolat,

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Dr. habil. Bónis Péter Ph.D

Dr. habil. Bónis Péter Ph.D Dr. habil. Bónis Péter Ph.D habilitált egyetemi docens Tudományos minősítés: az állam- és jogtudomány PhD doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem (védés 2009-ben, minősítése: summa cum laude). Az értekezés

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. BALOGH JUDIT PhD

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. BALOGH JUDIT PhD SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. BALOGH JUDIT PhD Dr. Balogh Judit vagyok, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának főállású egyetemi docense. 1972. április 11-én születtem Budapesten. Családi állapotom

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Hivatkozások 2009 március 4-ig. Mezey Barna:

Hivatkozások 2009 március 4-ig. Mezey Barna: Mezey Barna: Hivatkozások 2009 március 4-ig Publikációs jegyzék (1976-2008) MONOGRÁFIÁK A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései. Jogtörténeti értekezések 11.sz. Budapest 1981. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2013. 01. 31.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2013. 01. 31. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2013. 01. 31. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 256 idézés Könyvek: K-1. Tanulságos évtizedek. A Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949).

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012

Kovácsik Antal K. 19:30-21:00 és Sz. 19:45-21:15 EC 24; 011. Sára Balázs Sz. 20:00-22:00 és Cs. 21:00-22:00 EC, 012 2014/2015. őszi félév BBV-200.178/EC Német nyelv kezdőknek (A1) Miskei Réka 1/a: H. 16:30-18:00 Sz. 19:45-21:15; 1/b: H. 18:00-19:30 P. 12.30-14:00 EC, 012; 015 BBV-200.179/EC Német nyelv újrakezdőknek

Részletesebben

Szakmai tevékenység dokumentációja (2008. decemberi állapot)

Szakmai tevékenység dokumentációja (2008. decemberi állapot) Szakmai tevékenység dokumentációja (2008. decemberi állapot) I. Tankönyv fejezetek, tansegédletek 1. A common law Anglián kívüli változatai, in: Badó Attila - Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek

Részletesebben

V Ó KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT ÁLLAM

V Ó KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT ÁLLAM M E G H KÖZJÓ JÓLÉTI ÁLLAM JÓ ÁLLAM PUBLIC GOOD WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE GEMEINWOHL SOZIALSTAAT GUTER STAAT Í GYŐR, 2012. NOVEMBER 12-13. V Ó SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Takács Péter közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve.

Takács Péter közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. Takács Péter közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs (szerk.).: Fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Dósa

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Zsidai Ágnes publikációs jegyzék

Zsidai Ágnes publikációs jegyzék 1 Zsidai Ágnes publikációs jegyzék 1. Önálló kötet A Tiszta Jogszociológia. Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete. [Budapest] 2008, Szent István Társulat, 183 p. (ISBN 978 963 361 987 2) Jogbölcseleti

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored

CSABA VARGA. Bibliography of Books. authored CSABA VARGA authored A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei [The main systems of legal education today] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1967) 210 pp. A kodifikáció

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben