SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15."

Átírás

1 SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez. Szeged, pp T-2. Új kezdeményezés a Német Szövetségi Köztársaságban a jogtörténész utánpótlás éredekében In: Jogtudományi Közlöny pp T-3. Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI-XVIII. században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez. (Vorstudie zur Analyse der von ungarländischen Jurastudenten an ausländischen Univeristäten zwischen verteidigten Disputationen) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tom. VIII. Fasc pp Hiv: Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1717-ig megjelent nem magyarnyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 1. füzet: 5556 (p. 230); 5557 (p. 230); 5676 (p. 314); 3. füzet: (p. 721); 6581 (p. 730); 6651 (p. 765); 6652 (p. 765) Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, p Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 78. Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. Régi Magyar Könyvtár III. 18. század (1. kötet ) Budapest, p. 93. Gönczi, Katalin: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, Régi Magyar Könyvtár III. 18. század (2. kötet ) Budapest, p Keserű Bálint recenziója Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza, In: Magyar Könyvszemle 124, 2008/2. p Hegyi Ádám: A bázeli egyetem ismeretlen magyar vonatkozású egyleveles nyomtatványai. In: Magyar Könyvszemle 124, 2008/3. p Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p Dörnyei Sándor: Egy kis hungarika-csokor. In: Fata libelli- A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Budapest, p Hamza, Gábor: Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn. In: Index p Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, pp

2 István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 27. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2000, p. 22, 465. T-4. Magyar diákok itáliai egyetemjárása. (Közösen Hamza Gáborral) In: Magyar Felsőoktatás 1993/4. pp , 1993/5. pp (két részletben) Hiv: Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-5. A magyar-olasz jogászkapcsolatok kezdetei (Közösen Hamza Gáborral ) In: Jogtudományi Közlöny pp Hiv: Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-6. A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. századi Magyar-országon In: Agricola évszázada. Red. Zsámboki László. Miskolc, pp Hiv: Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 39., 248. A magyar bányászat évezredes története. I. Ed. Faller Gusztáv - Kun Béla - Zsámboki László. Budapest, p. 154, 197. Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rechtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. T-7. "Exige mentis opus doctae, Methodoque reducta...". Egy 16. századi jogi hungarica. In: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Pécs, pp Ism.: Nagy Károly - Ruszoly József: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére. In: Jogtudo mányi Közlöny (1997/9) p Hiv.: Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke). In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p T-8. Civis Romanus. A római társadalom jogi kategóriái In: Rubicon 1997/3-4. pp T-9. Jogászaink olvasmányai a koraújkorban In: Iskolakultúra május pp

3 Hiv: Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Budapest, p Monok István: Olvasó vagy gyűjtő? A könyv gyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint Tiszteletére. Ed. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, p Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 27. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2000, p Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bu-dapest, p Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. In: Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról. In: Iskolakultúra 1998/1. p Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rechtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. Juhász János: Sopron és környéke magánkönyvtárainak könyves műveltsége 1601 és 1685 között (Az emblémairodalom termékeinek és Lackner Kristóf emblematikus műveinek elterjedtsége) In: Kultúrák között III. A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai. Red. Lengyel Barbara, Szőke Kornélia. Miskolc, p. 63. T-10. Zlinszky János, a tanár ( A kincsesláda nyitogatója ) In: Iustum, Aequum, Salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére. Red. Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba. Budapest, pp T-11. A magyar-olasz jogászkapcsolatok történetéhez (Közösen Hamza Gáborral) In: Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 15.) Red. Horváth Ákos. Budapest, pp T-12. Johannes Honterus ( ) In: Magyar jogtudósok. I. kötet Red. Hamza Gábor. (Magyar Felsőoktatás Könyvek 12.) Budapest, pp Ism: Sándor István: A nagy jogtudósainkat bemutató új sorozat első kötetéről. In: Jogtudományi Közlöny 2000/4. pp (p. 153) Dömötör László: Magyar jogtudós portrék. In: Magyar Jog 2000/9. pp (p. 574) Dömötör László: Kiemelkedő jogtudósaink pantheonja. In: Acta facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestiensis XXXVII (1999/2000) p Siklósi Iván: Magyar jogtudósok - a magyar jogtörténet tudománytörténete életrajzokban. In: Jogtörténeti Szemle 2008/4. p.52. Hiv: Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institútiói. Budapest, p Zlinszky János: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről. In: Jogelméleti Szemle június Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 289.) Hamza, Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-entwicklungen und die römischrechtliche Tradition, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p T-13. A jogtudós Hunterus az európai ius commune közvetítője In: Honterus-Emlékkönyv. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchenyi Könyvtárban. Red. W. Salgó 3

4 Ágnes-Stemler Ágnes, Országos Széchenyi Könyvtár-Osiris Kiadó, Budapest, pp Ism: Ulrich A Wien: Honterus emlékkönyv recenzió. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 25 (2002/1). p Rozsondai Marianne: Honterus-emlékkönyv - recenzió. In: Magyar Könyvszemle, 118. (2002/3). p Gercsák Károly: Honterus-emlékkönyv - ismertetés. In: Geodézia és Kartográfia, 54 (2002/5) p. 44. Gernot Nussbacher: Wertvoller Beitrag zur Honterusliteratur. In: Siebenbürgische Zeitung, Folge 5 vom 31. März 2002, p. 7 Gernot Nussbächer: Beiträge zur Honterusforschung , Kronstadt: Aldus-Verlag, 2005, Csukovits Anita: Honterus Emlékkönyv. In: Századok (2002), p Hiv: Tringli István: Fron. Matthias. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon III., Budapest, 2005.p Körmendy Kinga: Iura Civilia Arbor Consanguineitatis carmen historicum: Teleki László kolozsvári könyvtárának kolligátuma MTAK Kézirattára K 566. In: Könyves műveltség Erdélyben, szerk. Bányai Réka, Mentor kiadó, Marosvásárhely, p. 202, 205. Földesi Ferenc: A Szász Univerzitás statútumai. In: Magyar Könyvszemle, 126. (2010/1.) p T-14. Haszontalan dolgok tudománya? A római jog a harmadik évezred küszöbén In: Debreceni Szemle, 1999/4. pp Hiv: Orosz P. Gábor: Gondolatok a római jog művelésének létjogosultságáról napjaink Európájában, In: Jogtudományi Közlöny 2003/9. p T-15. Dionysius Gothofredus magyarországi tanítványai Strasbourgban In: Dum spiro doceo. Huszti Vilmos Emlékkönyv. Red. Sáry Pál Szabó Béla, Bíbor Kiadó. Miskolc, p Ism: Varga Norbert - Madai Sándor: Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről. In: Magyar Jog 2002/1. pp (p. 61.) T-16 Doktor alkotta jog. Communis opinio doctorum és más jelenségek In: Ius humanum Ember alkotta jog. Műhelytanulmányok. Red. Szabó Miklós, Bíbor Kiadó. Miskolc, pp Hiv: Balogh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya. In: Jogtudományi Közlöny 2002/10. pp (p.456) Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány. Dialóg Campus, Budapest, pp. 28, 95, 115. Pokol Béla: A jog rétegeinek történeti kibomlása. In: De iurisprudentia et iure publico 2007/1 2. pp. 84, 106. Pokol Béla: Jogelmélet és jogtörténet. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXXII. Fasciculus p Pokol Béla: Autentikus jogelmélet. Dialóg Campus, Budapest, Pokol Béla: Jogdogmatika és értelmi rendszer - jogtörténeti vázlat. In: Tanulmányok dr. Bessenyi Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Red. Szabó Imra. SZTE ÁJK, Szeged, p Pokol Béla: A jog rétegei történeti perspektívában. In: Európai jog és jogfilozófia Konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Red. Paksy Máté. Szent István Társulat, Budapest, p Bónis Péter: Gratianus és a középkori jogtudomány. In: Miskolci Jogi Szemle. 2011/1. p T-17. Baldus de Ubaldis ( ), lucerna iuris. A leghíresebb consiliator halálának 600. évfordulójára In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis II p

5 T-18. Az európai ius commune hatásának nyomai a kora újkor magyar magánjogának fejlődésében In: Facultas nascitur. 20 éves a jogászképzés Miskolcon. Red. Szabadfalvi József. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp Hiv: Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 77. Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában. Magyar körkép Európai Uniós összefüggésben. Budapest, p. 191., 253. Kecskés András: A kárfelelősség antik gyökereiről. In: Jura 2004/2. p. 60. T-19. Magyarországi joghallgatók külföldi akadémiákon a században. Kérdések és eredmények In: Rendi társadalom, polgári társadalom 6. Írástörténet - szakszerűség: A Hajnal István Kör velemi konferenciája szeptember Red. Sasfi Csaba. Hajnal István Kör - Vas Megyei Levéltár. Szombathely, pp Hiv: Dominkovits Péter: Főúri familiáris - jogtudó értelmiség - mezővárosi polgá? Adatok és kérdések egy 17. századi szombathelyi ügyvéd, Gorup János életútjához. In: Sic itur ad astra. 60 (2009) p. 85. T-20 Bernolák Nándor. Büntetőjogász népjóléti-miniszter ügyvéd. (Közösen Soós Ildikóval) In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla-Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudomány egyetem jogász rektorai ( ). In: Collega VI/5 (2002 nov.) 54. p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). In: Debreceni Szemle 2003/ p. Hiv: Hollósi Gábor: A büntetőjog, a jogbölcselet és nemzetközi jog oktatásának 34 éve In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből II., Debrecen, p. Mónusné Kiss Katalin: Tévedés jogtörténeti fejlődésének egyes állomásai, különös tekintettel Bernolák Nándor tévedés tanára. In: Debreceni jogi műhely 2005/3. Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. T-20/a. Bernolák Nándor ( ), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora In: Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények MMX vol. I nr. 2. (megjelenés alatt) T-21. Haendel Vilmos. Egy vitatott politika-professzor In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla-Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudomány egyetem jogász rektorai ( ). In: Collega VI/5 (2002 nov.) 57. p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Debreceni Szemle 2003/ p. Hiv: Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. T-22. A magyarországi jogoktatás Kossuth Lajos korában In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója. Red. Balogh Judit, Debrecen, p

6 Hiv.: Gönczi Katalin: Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban. In: Jogtörténeti Szemle (2006/2) p. 1. Gönczi, Katalin: Juristenausbildung in Ungarn vom aufgeklärten Absolutismus bis zum Ende der Habsburgermonarchie In: Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg. Ed. Zoran Poktovac, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2007, p. 37. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 49, 55, 167. Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. In: Jogelméleti Szemle 2006/ n Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Eelemér Alapítvány, Szeged, p Jusztinger János: Az Egri Érseki Joglíceum története ( ). In: A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete Ed. Kajtár István-Pohánka Éva, Pécs, pp. 49, 57-58, 64. A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete Ed. Kajtár István-Pohánka Éva, Pécs, p T-23. Deák és a magánjog Deák Ferenc emlékezete. Red. Szabó András, Akadémiai Kiadó, Budapest pp Hiv.: Pajkossy Gábor: Deák-Emlékév. In: BUKSZ 2004, 152. p. Szalma József: Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a maygar magánjogban - különös tekintettel a magyar Ptk. újrakodifikálására. Budapest-Miskolc-Debrecen-Újvidék, pp T-23a. Deák és a magánjog In: A haza bölcse. Deák Ferenc. CompactDisc, Martin Opitz Kiadó, Budapest, T-24. Lando vs. Gandolfi vs. UNIDROIT? Gondolatok félúton az egységes európai szerződési jog felé In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXI/2. (2003), pp T-25. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal beszélgetések. Red. Takács Péter, ELTE ÁJK, Budapest, 2003, pp Hiv: Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 69, 167. Nagy Zsolt: A jogászképzés fejlődése és aktuális problémái. In: Jogelméleti Szemle 2006/ lj. Balogh Judit: Iskola teremtők és Iskolák - Képek a régi debreceni jogi kar professzori arcképcsarnokából. In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. szüetésnapjára. Ed. Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, Szeged, p. 94. T-26. Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája In: Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára Red. Jakab Éva, Szeged, pp Hiv: Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid életrajza. Fordította Tóth Gergely, Sopron, pp. 35, 69, , , 193. T-27. A szepesi jog forrásai In: Jogtörténeti tanulmányok VIII., Pécs, 2005, pp

7 Ism: Kovács Eszter: A Jogtörténeti tanulmányok VIII. kötetéhez. In: Jura 12. (2006/1) 192. p. Stipta István: Újabb jogtörténeti tanulmányok (Jogtörténeti tanulmányok VIII.) In: Jogtörténeti Szemle (2006/2) p. Hiv: Nagy, Ferenc: Die deutsch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen in der Vergangenheit und Gegenwart. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Eelemér Alapítvány, Szeged, pp. 26, 196. T-28. Jogösszehasonlítás Debrecenben (Tudomány- és oktatástörténeti adalékok) In: Amabilissimus - A legszeretetreméltóbbak egyike Loss Sándor Emlékkönyv, red. Szabadfalvi József, DE ÁJK, Debrecen, 2005, pp Hiv: Károlyi Géza - Szabó Szilárd: Kovács Gábor. In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) II. Historia Iuridicae Facultatis III. Red. P. Szabó Béla, Debrecen p. T-28/a. Kísérlet a jogösszehasonlítás, mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927) In: Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények MMX vol. I nr. 1. pp T-29. A német jogtörténet kutatás és oktatás In: Jogtörténeti Szemle, Különszám, pp T-30. Az erdélyi szászok büntetőjogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német büntetőszabályokkal In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis V pp Hiv: Derzsi Júlia: A pénzhamisítás bűncselekménye az erdélyi szászok jogköny-vében, In: Korunk, 2009, június, p. 85. Nagy, Ferenc: Die deutsch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen in der Vergangenhit und Gegenwart. In: Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland: Beiträge zur Strafrechtsvergleichung. Ed. Karsai, Krisztina, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 26, 196. T-31. Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban In: Debreceni Jogi Műhely 2006/1. T-31/a Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban In: Debreceni Jogi Műhely Évkönyv - Válogatás a Debreceni Jogi Műhely Internet-alapú periodika évben megjelent tanulmányaiból. Debrecen, Hiv: Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ), Debrecen, p. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. Balogh Judit: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához. In: Debreceni Szemle 2007/2. (pp ) p T-32. A bécsi jogi kar doktori kollégiumának magyarországi származású tagjai Mária Terézia egyetemi reformjai előtt. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére, Red. Mezey Barna - Révész T. Mihály, Budapest, pp

8 Ism: Szekeres Róbert: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. In: Jogtörténeti Szemle (2007/1) 72. p. - Bónis Péter: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. In: Jogelméleti Szemle 2010/4. bonis44b.html T-33. A Planum Tabulare zálogjoga In: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis VI pp T-34. A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a században In: Jogelméleti Szemle június. Hiv: - Bónis Péter: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása a1050 éa 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban) In: Jogelméleti Szemle 2010/4. - Bónis Péter: Irnerius és a bolognai jogiskola gyökerei. In: Századok 2011/2. p Bónis Péter: Gratianus és a középkori jogtudomány. In: Miskolci Jogi Szemle. 2011/1. p T-35. A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében In: Justitiától a bírói pálcáig (Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok) Jogtörténeti Szemle 2007 Különszám, pp T-35/a. A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében In: A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Red. Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp ) T-36. Néhány adaptált (és adoptált) gondolat a jogászképzés jövőjéről: Globalizálódás - Europaizálódás. In: A jövőből tanulni: Néhány aktuális kérdés a jog világából, Red. Siska Katalin - Szabó Krisztián, Debrecen, DE AJK, 2007, pp Ism: Madai Sándor: A jövőből tanulni - Megjegyzések egy tanulmánykötet kapcsán. In: Debreceni Szemle 2011/1. p T-37. Magyarországi joghallgatók a bécsi egyetemen a Mária Terézia-féle reformok előtt In: Redite ad Cor: Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Red. Krász Lilla Oborni Teréz, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp T-38. Bernolák Nándor, az I. Büntetőnovella egyik kodifikátora és kommentátora In: Jogtörténeti Szemle 2008/4. pp T-39. Közmondásos jogtudás (Gondolatok a jogi közmondások hazai kutatásának lehetőségeiről) In: Jogi néprajz Jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp Ism: Stipta István: A Jogi néprajz - Jogi kultúrtörténet című tanulmánykötetről. In: Jogtörténeti Szemle 2009/3. p

9 T-40. Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez (Rendhagyó recenzió újrafelfedezett önéletrajza kiadásához) In: Jogtörténeti Szemle 2009/1. pp T-41. Papinianus a színpadon. A jog mártírja vagy modern példakép? In: Iustitia kirándul. Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Red. Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Könczöl Miklós. Szent István Társulat, Budapest pp Hiv: - Kiss Anna: Iustitia kirándul (Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Könyvismertetés.) In: Ügyészek Lapja 2010/2. p T-42. Magyarországi jogi doktorok számbavétele 1680-ból In: Tanulmányok dr. Ruszoly József Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Red. Balogh Elemér - Homoki-Nagy Mária, Szeged pp T-43. A juriszprudencia, mint tudomány: Jhering álláspontja bécsi székfoglalója alapján In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p T-44. Papinianus, a tragikus színpadi hős: Történeti tényállások In: Tanulmányok dr. Molnár Imre 75. születésnapjára. Red. Jakab Éva, Szeged, (megjelenés alatt) T- 45. Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején Recenziók (1.) Gunter Wesener: Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit. Köln, Wien In: Jogtudományi Közlöny p (2.) Barbara Dölemeyer: Frankfurter Juristen 17. und 18. Jahrhundert. (Ius Commune Sonderhefte. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 60.) Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, In: Klio 1994/1. pp (3.) Luciano Perelli: La corruzione politica nell'anatica Roma. Biblioteca Universale Rizzoli. Milano, In: Klio 1995/1. pp Hiv: Sáry Pál: Az érdekérvényesítés leggyakoribb formái az ókori Rómában. in: Miskolci Jogtudományi Műhely - Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, p. 13. (4.) Glosszák a Brósz-Pólay -hoz. (Földi András-Hamza Gábor: Tansegédlet a római jog tanulásához. ELTE ÁTK Verlag, Budapest, 1993.) In: Jogtudományi Közlöny 1994/ (5.) Dieter Flach: Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar. In Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt

10 In: Klio 1996/1. pp (6.) Klaus Peter Johne (Red.): Gesellschaft und Wirtschaft des römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Studien zu asgewählten Problemen. Akademie Verlag, Berlin In: Klio 1996/2. pp (7.) Peter G. Stein: Römisches Recht und Europa. Die Geschichte einer Rechtskultur. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1996 In: Klio 1997/3 pp (8.) Alexander Demandt: Das Privatleben der römischen Kaiser. C.H. Beck Verlag, München, In: Klio 1998/1 pp (9.) Földi András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest, In: Jogtudományi Közlöny 1998/11. november. pp Hiv: Hoffmann Gizella: Egy nem létező jog jogintézményei - Monográfia a római kereskedel mi jogról. in: Aetas 2000/3. (10.) Uwe Wesel: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastrich. C.H. Beck, München, In: Klio 1999/3. pp (11.) Hermann Lange: Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren. C.H. Beck, München, In: Klio 1999/3. pp (12.) Frank M. Ausbüttel: Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, In: Klio 2000/3. pp Tanulmányok: II. KÜLFÖLDI ILL. IDEGENNYELVŰ PUBLIKÁCIÓK IT-1. Jurastudenten aus Ungarn und Siebenbürgen an ausländischen Universitäten im Jahrhundert In: Siebenbürgische Semesterblätter 1989/2 pp IT-2. Ungarn (Zlinszky Jánossal közösen) In: Gedruckte Quellen der Rechtssprechung in Europa ( ). Hrsg. von Filippo Ranieri. Frankfurt/Main pp IT-3. Die Rezeption des Römischen Rechts bei den Siebenbürger Sachsen In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tom. IX pp

11 Hiv: Zlinszky, János: Legal Studies and Works of János Baranyai Decsi. In: Acta ethnographica Hungarica, / , 336. Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institútiói. Budapest, p Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, p. 77. Földi, Andreás Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. Stipta, István: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 19. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El Beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 286., 289.) Hamza, Gábor: Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn. In. Index p IT-4. Werbőczy, Stephanus In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, p. 650; Verlag C.H. Beck, München, pp Hiv: Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsent wicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 222., 248. Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 19. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) IT-5. Frank, Ignác In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Hiv: Katalin Gönczi: Die historische Rechtsschule in Ungarn und ihre geistesge-schichtlichen Hintergründe, In: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Miskolc, p Katalin Gönczi: Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormärz. (Ius Commune XXV.) Frankfurt am Main, p Katalin Gönczi Thomas Henne: Leipziger Verlage, 'liaisonmen' und die Anfänge der modernen Rechtswissenschaft in Ungarn, In: Zeischrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt p Christian Neschwara: Das ABGB un Ungarn. In: Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): Eine Europäische Privatrechtskodifikation. Bd. III.: Das ABGB außerhalb Österreichs. hrsg. Elisabeth Berger. Duncker & Humblot, Berlin, p. 46. Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 19. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) IT-6. Grosschmid (Zsögöd), Béni In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv.: Giaro, Thomas: Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfeers. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 298,

12 Gönczi, Katalin: Kontinuität und Wandel im ungarischen Rechtssystem der Zwischenkriegszeit. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 82. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, In: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. nadja El beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 307.) Balogh Judit: Grosschmid Béni és a magyar öröklési jog. In: Zsögöd Benő: Öröklött és szerzett vagyon (Közjegyzői füzetek VIII.) Budapest, p. XIV. Balogh Judit: Grosschmid Béni és a magyar öröklési jog.. In: Jogtörténeti Szemle 2009/2. p. 75. IT-7. Szladits, Károly In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv.: Gönczi, Katalin: Kontinuität und Wandel im ungarischen Rechtssystem der Zwischenkriegszeit. In: Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen. Hrsg. Tomasz Giaro, Frankfurt am Mian, p. 81. IT-8. Marton, Géza In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Red. Michael Stolleis. Verlag C.H. Beck, München, pp ; Verlag C.H. Beck, München, pp Ism.: Balogh Judit: Jogászegyéniségek az ókortól napjainkig. In: Klió. 2002/1. p. 20. (http://www.c3.hu/~klio/klio021/klio017.html) Hiv: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische For schungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 11. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. IT-9. Policey in Ungarn und Siebenbürgen im Jahrhundert In: Policey im Europa der frühen Neuzeit (Ius Commune Sonderhefte). Red. Michael Stolleis. Verlag Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main pp Hiv.: Stipta István: Besterebungen zur Veränderung der ständischen Komitats-verfassung im ungarischen Vormärz, In: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Miskolc, p Ism.: Thomas Winkelbauer. In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. 1999/2. pp Peer Frieß. In: Sixteenth Century Journal XXVIII/2 (1997) p Hiv.: Katalin Gönczi: Katalysatoren der Mittelalterlichen ungarischen Rechtskultur und ihre Verbindungen zu Europa: Handel, Stadtrecht und Auslandsstudium, In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend Jahren. Hrsg. Georg Brunner. Südosteuropa-Studien Band 68. p. 46. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, p Katalin Gönczi: Nationale Wissenschaftskultur, Migration und Wissenstransfer. Zur Entwicklung der nationalen Rechtswissenschaft im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert, In: Orte des Wissens. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts Bd. 18/19. Red. Martin Scheutz, Wolfgang Schmale, Dana Stefanova, Bochum, p

13 Katalin Gönczi: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, pp. 8, 301. Zlinszky János: Römisches Recht in Ungarn, in: Zlinszky János: Durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus, Red. Nadja El Beheiri, ISBN , PAN Verlag, Budapest, pp (p. 298.) Perspectives of Police Science in Europa: Final Report. Red. Hans-Gerd Jaschke et al., European Police College, April pp. 50, 214. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p Středočeský sborník historický, Bände p Jaschke, Hans-Georg et. al: Perspectives of Police Sciences in Europe - Final Report. European Police College pp. 50, 214. Bibliography sur l histoire de la police en Europe IT-10. Frühneuzeitliche Rechtsrezeption in Ungarn und Siebenbürgen. Beschreibung eines Forschungsprojektes In: Siebenbürgische Semesterblätter. 1996/1. pp Hiv.: István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p. 60. István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p IT-11. Persönliches und Privateigentum in Theorie und Praxis der Nachkriegs-zeit bis zum Inkrafttreten de Ungarischen Zivilgesetzesbuches (1959) In: Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachgriegsgesellschaften (1944/ ) Band 1. Enteignung. Ed. Gerd Bender Ulrich Falk. (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte; 113) Vittorio Klostermann Frankfurt am Main pp Hiv.: István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und Rdvhtsgeschichtliche Studien), Gondolat, Budapest, p István Stipta: Die ungarische Rechtsgeschichte in den letzten zwanzig Jahren (Tendenzen und die wichtigste Werke) In: Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag. ed. Gábor Máthé. Barna Mezey, Gondolat, Budapest, p IT-12. Zum Geleit In: Szabó Béla Péter Orsolya (Red.): A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp IT-13. Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Red. Monok István. Szeged, pp Hiv: Verók, Attila: Zur Lesekultur der Siebenbürger Sachsen im 16. und 17. Jahrhundert, In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 22 (1999/2) S Verók Attila: Az erdélyi szász polgárság századi könyvjegyzékeinek olvasmánytörténeti tanulságai. In: Könyves műveltség Erdélyben, szerk. Bányai Réka, Mentor kiadó, Marosvásárhely, p. 39. Dominkovits Péter: Főúri familiáris - jogtudó értelmiség - mezővárosi polgá? Adatok és kérdések egy 17. századi szombathelyi ügyvéd, Gorup János életútjához. In: Sic itur ad astra. 60 (2009) p. 85. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Band 30. Dept. of Special Collections of the Koninklijke Bibliothek, Dordrecht, 2003, p

14 IT-14. Étudiants du droit hongrois a l université Padue aux XVI-XVIII e siécles. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica Tomus XV. pp Hiv: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 26. IT-15. Development of law in Hungary: The first eight centuries In: The Hungarian State. Thousand Years in Europe. Red. András Gergely Gábor Máthé. ISBN , Budapest, Korona Kiadó, pp , Ism.: Katalin Gönczi. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, CXIX p Hiv.: Földi, András Nagy-Szegvári, Katalin: Römischrechtliche und rechtshistorische Forschungen in Ungarn in den letzten Jahrzehnten. In: Czasopismo Prawno-Historyczne LVI 2004, p. 32. Gönczi, Katalin: Die europäischen Fundamente der ungarischen Rechtskultur: Juristischer Wissenstransfer und nationale Rechtswissenschaft in Ungarn zur Zeit der Aufklärung und im Vormärz (Rechtskulturen des modernen Osteuropa: Traditionen und Transfers 4. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 227) Frankfurt am Main, Bónis Péter: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása a1050 éa 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban) In: Jogelméleti Szemle 2010/4. IT-16. Sachsen in Ungarn und ihr Rechtsleben im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Forschungsstand und Möglichkeiten in der Erforschung der Rechtsverhältnisse der Zipser und Siebenbürger Sachsen In: Sachsen im Spiegel des Rechts Ius Commune propriumque. Red. Adrian Schmidt-Recla Eva Schumann Frank Theisen. Böhlau-Verlag, Köln-Weimar-Wien, pp Ism.: Ebel, Friedrich, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, CXX p Ebel, Friedrich: Sachsen im Spiegel des Rechts. Ius Commune Propriumque - internetrezension, In: achsenimspiegeldesrechts.htm Hist o risch - P o lit isch es Bu ch , p. 649, Hiv.: Moldt, Dirk: Läßt sich das Rechtsgebiet der Siebenbürger Sachsen einer Stadtrechts familie zuordnen? Überlegungen zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rechtsgeschichte, In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 26. (97.) Jahrgang (003) Heft 1, pp. 60,63, 64, 65. Moldt, Dirk: Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen: Korporationsrechte Sachsenspiegelrecht Bergrecht. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2009, pp. 3, 228, 255. Gönczi, Katalin: Recenzió.Eike von Repgow, A Szász tükör, szerk. Blazovich László - Schmidt, József ( A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Bd. 5), Csongrád Megyei Levéltár Verlag, Szeged S. In: ZRG124Internetrezensionen2007/ EikevonRepgow-ASzasTuekoer.htm IT-17. Spuren der Wirkung des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit In: The First Millennium of Hungary in Europe. Red. Klára Papp - János Barta. Debrecen University Press, Debrecen, pp Ism: Niederhauser Emil: Magyarország első ezer éve Európában, In: Klio 2003/3. 14

15 IT-18. Die Rolle des europäischen ius commune in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit Das Zeugnis der Rechtswissenschaft In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Red. Martin Josef Schermaier J. Michael Rainer Laurens C. Winkel, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, pp Hiv.: Giaro, Tomasz: Westen im Osten: Modernisierung osteurop ischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg. Rechtsgeschichte p Giaro, Tomasz: Modernisierung durch Transfer Schwund osteuropäischer Rechtstradi tionen. In: Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert I., Ed. Tomasz Giaro, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, p IT-19. Актуальное состояние развития европейского частного права In: The Problems of Development and Management of Integral Processes on the International Market of Higher Education and Sciences - Materials of international scientific conference Oktober 16-18, Uzhorod- Snina, Red. H.M. Olekszik, Uzhorod pp IT-20. Расширение объѐмов подготовки юристов и проблемы из него в Венгрии после смены политической системы In: Theory and Practice of Transitional Period (economic and legal, international, informational and technological, educational and scientific aspects) Materials of international scientific conference March Uzhorod - Snina. Red. H.M. Olekszik, Uzhgorod pp IT-21. Deák und das Privatrecht In: Nationalstaat Monarchie Mitteleuropa - zur Erinnerung an den Advokaten der Nation, Ferenc Deák. Red. Gábor Máthé Barna Mezey, Gondolat, Budapest, pp Hiv.: Neschwara, Christian: Az osztrák jog Magyarországon. A jogszabályok hatályának és érvényességének kérdései a kiegyezés előtt és azt követően, In: Jogtörténeti Szemle 2007/3. szám. 46. p. - Christian Neschwara: Das ABGB un Ungarn. In: Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): Eine Europäische Privatrechtskodifikation. Bd. III.: Das ABGB außerhalb Österreichs. hrsg. Elisabeth Berger. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 40, 95. IT-22. Juristischer Buchbesitz bei den Siebenbürger Sachsen in der Frühen Neuzeit In: Deutsche Sprache und Kultur: Press Literatur Geschichte in Siebenbürgen. Red. Wynfried Kriegleder Andrea Seidler Jozef Tancer, edition lumière, Bremen, pp IT-23. Papinianus on the Stage: A Martyr of Law or a Modern Role Model? In: Acta Juridica Hungarica (megjelenés alatt) Recenziók (13.) Report on the Situation of the Hungarian Minority in Rumania, Prepared for the Hungarian Democratic Forum. Editor: Rudolf Joó. Budapest, 1988 (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1989/2. pp (14.) Gunter Wesener: Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit. Köln, Wien (németül) 15

16 In: Ius Commune. Zeitschrift für europäische Rechtsgeschichte. XVII. Frankfurt/Main pp (15.) Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai Budapest, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1991/2. pp (16.) Anton Radvánszky: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns. München, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1992/1. pp (17.) Adolf Armbruster: Der Donau-Karpatenraum in den mittel- und westeuropäischen Quellen des Jahrhunderts. Eine historiographische Imagologie. Köln-Wien, (németül ) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1992/2. pp (18.) Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai. (Die Obergespane Ungarns ). Argumentum Verlag. Budapest, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1996/1. pp (19.) Hagen Schulze: Staat und Nation in der europäischen Geschichte. C.H. Beck Verlag, München, (németül) In: Siebenbürgische Semesterblätter 1996/1. pp (20.) Földi András: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest, In: Zeischrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt pp III. TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, TANSEGÉDLETEK J-1. A jogászság és a jogászképzés története. In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Ism: Péteri Zoltán: Megjegyzések egy új jogbölcseleti kiadványsorozatról, In: Állam- és Jogtudomány 1995 pp Bencze Mátyás: Egy professzionális intézményrendszer "hétköznpajai": gondolatok Pokol Béla "Jogszociológiai vizsgálódások" című könyvéhez kapcsolódóan. In: Jogelméleti Szemle 2003/1. - Fónai Mihály: A jogi és igazgatási képzési területen végzettek elhelyez-kedésének presztízs szempontjai. In: Diplomás pályakövetés IV.: Frissdiplo-mások 2010, szerk. Garai Orsolya at al., Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., pp. 227, 228, 244. J-2. Ius commune hajdan és majdan In: Előadások a jogelmélet köréből. Szerk. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó Miskolc, pp Hiv.: Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia, Szent István Társulat, Budapest, p J-3. Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához. 16

17 Miskolc, pp. 37.; pp. 78.; Szent István Társulat, Budapest, pp. 84.; pp pp pp pp. 84. Hiv.: Pribula László: Az öröklési jog nemzetközi fejlődéstörténete, In: Jogtudományi Közlöny 2002/1. p. 32. Szendi Attila: Egy XIII. századi miskolci örökhagyó, In: Jogtörténeti Tanulmányok VII., Pécs, p J-4. Ius commune hajdan és majdan (új változat) In: Jogbölcseleti előadások. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Hiv: Verebics János: Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai: A jogegységesítés útjai és újabb állomásai, Budapest p. 13; 14. Orosz P. Gábor: Gondolatok a római jog művelésének létjogosultságáról napjaink Európájában, In: Jogtudományi Közlöny 2003/9. p J-5. A jogászság és a jogászképzés tradíciói és jelene In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 2. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp J-6. Előadások a római állam- és jogtörténet köréből. Bíbor kiadó, Miskolc, pp Hiv.: Eszenyi Miklós: A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei - Kalauz főiskolai és egyetemi hallgatók, fiatal kutatók számára, Miskolc, 2000, ISBN , p Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai, Miskolci Egytemi Kiadó, 2010, p J-7. Friedrich Carl von Savigny In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Red. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp ; pp Hiv: Balogh Judit: A jogrendszer konzerválása vagy űj válaszok a új helyzetekre? In: Jogtrörténeti Tanulmányok VIII., Pécs, p. Madai Sándor: Újabb adatok egy elfeledett professzor életűvéhez. In: Könyv és Könyvtár, p J-8. Rudolph von Jhering In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Red. Szabó Miklós. Bíbor Kiadó. Miskolc, pp ; pp Hiv.: Jog és filozófia. Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből. Szerk. Varga Csaba. Szent István Társulat, Budapest, p. Cserne Péter: Jog, Jogászat és Jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire. In: Századvég, 2008/3. 12,. 24. p. Madai Sándor: Újabb adatok egy elfeledett professzor életűvéhez. In: Könyv és Könyvtár, p Bónis Péter: Jhering munkássága, a kor jogfelfogása és az absztrakt jogügyle-tek tana. In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p Szabadfalvi József: Szászy-Schwarz Gusztáv szerepe a hazai Jhering-recepcióban. In: In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. ed. Frivaldszky János Pokol Béla. PPKE JÁK, Budapest, p Szabadfalvi József: Jhering-recepció a II. világháború előtti hazai jogbölcseleti gondolkodásban. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVII/1. (2009), p J-9. Jogászság és jogászképzés 17

18 In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 3. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp ; Hiv.: Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. Miskolc, p. Földi, András: Der Bologna-Prozess und die Juristenausbildung in Ungarn, In: Juristenausbildung in der Europäischen Tradition und Reform, Ed.) Christian Baldus, Thomas Finkenauer, Thomas Rüfner, Mohr Siebeck, p. J-10. Jogászság és jogászképzés In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. 4. átdolgozott kiadás. Red. Szabó Miklós. Bíbor kiadó. Miskolc, pp Lexikon szócikkek: IV. EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 1. Szócikkek a Magyar Nagylexikon 15. kötetéhez: (potestas, praetor, praetori jog, proprietas, puberes, questor, rabszolgaság, recepció, rei vindicatio, responsum, rex, római jog (a jogrendszer, s a tudomány fejlődése, továbbélése), római polgár, sacrosancti) In: Magyar Nagylexikon, 15. kötet. Magyar NagylexikonKiadó, Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 16. kötetéhez: (semel heres semper heres, senatus, senatus consultum, status, stipulatio, Szászy-Schwarz Gusztáv) In: Magyar Nagylexikon, 16. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 17. kötetéhez: (XII táblás törvény, tulajdon, tulajdonszerzés, turpitudo) In: Magyar Nagylexikon, 17. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Szócikkek a Magyar Nagylexikon 18. kötetéhez: (vétójog, vindicatio, vis maior, vulgárjog, v, Vécsey Tamás) In: Magyar Nagylexikon, 18. kötet., Magyar NagylexikonKiadó Budapest, Fordítások: 1. Carl Schmitt: Der gesetzgebende Staat In: Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből. Szerk. Takács Péter. Budapest, pp /a. Carl Schmitt: Der gesetzgebende Staat In: Carl Schmitt: Legalitás ás legitimitás. Attraktor kiadó, Máriabesnyő - Gödöllő, pp Christian Thomasius: Über die Folter. Untersuchungen zur Geschichte der Folter. Übersetzt und herausgegeben von Rolf Lieberwirth. Weimar, pp Red. Takács Péter (megjelenés alatt) 18

19 3. Christian Wolff: Grundsätze des Natur- und Völckerrechts. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Marcel Thomann. (Christian Thomasius Gesammelten Werke I. Anteilung - Deutsche Schriften. Band 19) Hildesheim-New York, pp Red. Takács Péter (megjelenés alatt) 4. Helmut Coing: Grundzüge der Rechtsphilosophie. Walter de Gruyter, Berlin-New York, Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, Ism: Takács Péter: A személyes és a rendbe öntött igazságosság, in: Budapesti Könyvszemle pp Lothar Philipps: Eine Theorie der unscharfen Subsumption. Die Subsumptionsschwelle im Lichte der Fuzzy Logic. In: Bódig Mátyás - Szabó Miklós: Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Miskolc, pp Arthur Kaufmann: Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung der juristischen Hermeneutik. In: Jog és nyelv. Red. Szabó Miklós és Varga Csaba, Budapest, pp Szerkesztői munkák: A bonis bona discere. Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp (előszó közösen Péter Orsolyával) Dum spiro doceo. Huszti Vilmos Emlékkönyv. Red. Sáry Pál Szabó Béla, Bibor Kiadó. Miskolc, Ism: Varga Norbert - Madai Sándor: Recenzió a Huszti Vilmos emlékkönyvről. In: Magyar Jog 2002/1. pp A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ). Historia Iuridicae Facultatis I. Red. P. Szabó Béla - Madai Sándor, Debrecen, pp Ism: Babják Ildikó - Helmeczi Anbdrás: Újabb jogász életrajzok. A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Collega VI/5 (2002 nov.) p. Szabó Anita: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai ( ) In: Debreceni Szemle 2003/2 pp Hiv: - Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs:, p Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története ( ). Debrecen, p Megyeri-Pálffi Zoltán: Debreceni jogtudósok. In: Jogtörténeti Szemle (2006/4) p Balogh Judit: Új könyv a debreceni jogi felsőoktatás 20. századi történetéből. In: Jogtörténeti Szemle (2009/1) p. 71. A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) I. Historia Iuridicae Facultatis II. Red. P. Szabó Béla - Madai Sándor, Debrecen pp Hiv.: Balogh Judit: Debreceni adalékok Nizsalovszky Endre életrajzához. In: Debreceni Szemle 2007/2. (pp ) p A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai ( ) II. Historia Iuridicae Facultatis III. Red. P. Szabó Béla, Debrecen pp

20 Ism: Mudrák József: A Debreceni Tudományegytem Jogtanárai ( ) II. In: Debreceni Szemle 2010/4. pp Nyomtatásban mindeddig meg nem jelent munkák: Az erdélyi szászok római joga. Doktori értekezés. Kézirat. Miskolc, pp LXXXI. Hiv: Zlinszky János: A magyar magánjog történetének hiányzó fejezetei (A római jog csendes recepciója hazánkban?), In: Állam- és Jogtudomány (1985/3) p Zlinszky János: Jogászképzés és latinnyelv-oktatás, In: Felsőoktatási Szemle (1986/7-8) p Zlinszky, János: Legal Studies and Works of János Baranyai Decsi. In: Acta ethnographica Hungarica, / , 336. Zlinszky János: Kitonich János véleménye a jogászok jogfejlesztő szerepéről. In: Jogelméleti Szemle június Magyarországiak jogi stúdiumai külföldi egyetemeken. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Miskolc, I. pp. 236+XXX.; II. pp Hiv: Zlinszky János: A magyar jog tradicionálisan európai jog, In: Jogtudományi Közlöny (1995/1) p. 5. Zlinszky János: Jogtanítás, jogtudomány, In: Magyar jogtörténet. Szerk. Mezey Barna. Budapest, p. 62. Katalin Gönczi: Ungarisches Stadtrecht aus europäischer Sicht. Die Stadtrechtsentwicklung im spätmittelalterlichen Ungarn am Beispiel Ofen. (Ius Commune Sonderhefte 92) Frankfurt am Main, p. 188., 248. Katalin Gönczi: Wissenstransfer bei den Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormärz. (Ius Commune XXV.) Frankfurt am Main, p Zsuzsanna Font: Die höheren Studien der siebenbürgischen Aristokratie im Jahrhundert, In: Universitas Budensis ( ). Ed. László Szögi/Júlia Varga. Budapest, p Katalin Gönczi: Katalysatoren der Mittelalterlichen ungarischen Rechtskultur und ihre Verbindungen zu Europa: Handel, Stadtrecht und Auslandsstudium, In: Ungarn und Europa Rückblick und Ausblick nach tausend Jahren. Hrsg. Georg Brunner. Südosteuropa-Studien Band 68. Südost-Europa Gesellscahft, München, p. 46. Zlinszky János: Recepciós törekvések a századi Magyarországon, In: Magyar Könyvszemle (2003/3) p Koi Gyula: Egyetemi jogirodalmi könyvkiadás könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Kari Könyvtárában, In: Jogtörténeti Szemle (2005/2) p. 91. Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa-haladás-Magyarország, Budapest-Pécs, 2003, p

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: 9789636933579 megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SZAKCIKKEINEK JEGYZÉKE 1 Összeállították a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével. Könyvek Traditio renovata. Tanulmányok

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány ÉVES JELENTÉS 2011 TARTALOMJEGYZÉK Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány alapelvei 3 Támogatandó tevékenység 3 Cím, elérhetőség 3 1. A KURATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE 4 1.1. Az Alapítvány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben