TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!"

Átírás

1 BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont teremteni, ami a lelkünkben már megvan, de a tárgyi világban még nincs (Németh László: Magyar Építészet) TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! Tanévzáró újságunkban olvashatnak újabb sikereinkrôl, versenyek eredményeirôl, különleges programú hangversenyekrôl. Új rovatunkban bemutatjuk a tagiskolákat (egy-egy kerületi általános iskolát), ahol zeneórákat tartunk, folytatjuk táncoktató tanfolyamunkat és újabb külföldi vendégeinkkel ismerkedhetnek meg. A tanév sikerei közé tartoznak a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács által kiírt pályázatokon nyertes programjaink valamint, hogy elôminôsített referencia intézményként Ft támogatást nyertünk az Új Széchenyi Terv TÁMOP / pályázatának keretében, mely a megújuló felsôoktatási gyakorlóhely, példaértékû referencia intézmény kialakításának feladataihoz kapcsolódik. További sikerként számolunk be a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodásokról, melyek iskolánk több évtizedes tevékenységének elismerései a zenetanárképzésben. Köszönöm valamennyi mentortanár kollégám és növendékeink segítô, figyelmes munkáját, mely a hallgatók sikerének záloga, a pedagógus pálya, a pedagógus hivatás elsô lépcsôfokain. Errôl a hivatásról írja iskolánk egykori növendéke, Németh László: Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy életében legalább egyszer olyan pedagógus, vagy nevelô keze alá kerüljön, aki szenvedéllyel tud szenvedélyre tanítani. Mi, tóthaladáros tanárok hisszük, hogy képesek vagyunk szenvedélyt lobbantani tanítványainkban, s olyan tehetségképzô körülményeket biztosítani, melyek hozzásegíthetik ôket képességeik legteljesebb kibontásához. De azt is tudjuk, hogy a neveléshez megfelelô körülményekre, hosszú távú, kiszámítható mûködésre van szükségünk. Ezért is bízunk abban, hogy iskolánk fenntartója, Budapest Terézváros Önkormányzata képviselô testületének határozata, mely iskolánk új székhelyének augusztus 1-jétôl a Szív utca szám alatti általános iskolai épületet jelöli ki, nemcsak egy új cím. De lehetôsége egy közös erôvel létrehozható új otthonnak, melyet Németh László fenti idézete oly pontosan fogalmaz meg. Iskolánk eddigi sikereinek záloga a diákok, tanárok, szülôk, támogatók közös akarata, együttmûködése és az ebbôl kialakuló innovatív szellem. Ebben a közös erôben, szülôk és támogatók figyelmében, együttmûködésében bízva készülünk az új tanév feladataira, köztük Tóth Aladár születésének 105 éves, iskolánk alapításának 110 éves jubileumára. Magyar Margit igazgató 1

2 BEMUTATKOZIK A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY 1990 decemberében született meg iskolánk pedagógusainak kezdeményezésére. Alapításának célja, a Tóth Aladár Zeneiskola programjainak, növendékeinek és tanárainak segítése, támogatása. Az alapítvány 1998 óta közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Kiemelt feladatai: a nevelés, oktatás, képességfejlesztés valamint a kulturális tevékenység és a nemzeti kulturális örökség megóvása. A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY elkötelezett támogatója a mûvészeti nevelésnek, tehetségkutatásnak, a fiatal zenei tehetségek felkarolásának, a hátrányos helyzetû gyermekek segítésének. Támogatja a zeneiskola együtteseinek programjait és ezeken keresztül közel 800 Terézvárosban tanuló gyermek zenei nevelését. Segítségével valósulhatnak meg a nyári táborok, hazai és külföldi vendégszereplések, helyi és kerületi programok. Együtteseink, kiemelkedôen tehetséges növendékeink részt vehetnek hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, ápolhatjuk és építhetjük testvériskolai kapcsolatainkat ban egyedülálló kezdeményezésként hirdettük meg a Gyökerekkel-szárnyakat diák- és tanár ösztöndíj pályázatot, melyen keresztül segítjük a magyar és európai kulturális és mûvészeti értékekkel, a kortárs alkotó- és elôadó-mûvészettel, mûvészekkel való megismerkedést. A kuratórium a benyújtott pályázatok alapján évente három növendék számára nyújt vissza nem térítendô támogatást a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra, és a mentortanárok vezetésével a személyre szabott tehetséggondozás lehetôségét kínálja a nyerteseknek. És mindezt mibôl sikerül megvalósítani? Segítettek Önök, kedves Szülôk felajánlásaikkal, és segítettek támogatóink, cégek, intézmények, magánszemélyek. Mélyen hisszük, hogy a zenei tehetséggondozás egy különleges forma, mely egyes esetekben a felemelkedés esélyét jelentheti. De hasonlóan fontos, hogy minden gyerek megtalálja a legjobb utat képességei kibontakoztatásához a zene mûvelésével. Mûködésünk záloga a céljainkkal egyetértô, odafigyelô, segíteni akaró támogatók megtalálása, akik hírét viszik programjainknak, eredményeinknek és Tehetségbarátként kapcsolódnak a TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNYHOZ. A következô tanév nagy jelentôségû a Tóth Aladár Zeneiskola életében. A 110 éves jubileum méltó megünneplésében a Tóth Aladár Alapítvány kiemelt szerepet vállal. Elkötelezett tehetségsegítôként a Gyökerekkel szárnyakat ösztöndíj program folytatása mellett Tehetségsegítô Tanács megalakítását tervezzük. Kérjük segítségét céljaink megvalósításához! Véghelyi Kriszta, kuratórium elnöke A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY KIEMELT TÁMOGATÓI: Tóth Aladár örökösei a Hungaroton lemezekhez tartozó jogdíj felajánlása Gál Tamás Ft Hegyi Gábor Ft Mága Zoltán Ft Agromix Kft Ft Magyar Cetelem Bank Ft Inner Wheel Club Egyesület Ft Summa Artium Kht Ft Heidelberg Magyarország Kft Ft Inner Wheel Club Basel Ft A személyi jövedelemadó 1%-ának évi felajánlásaiból Ft támogatást kaptunk. KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTETTEK! 2

3 B Ü S Z K E S É G E I N K NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS VERSENYEKEN RÉSZTVEVÔ ÉS DÍJAT NYERT NÖVENDÉKEINK Ambrus Róza Bácsy-Schwartz Zoltán Békefi Réka Berki Martin Bujdosó Flóra Csontos László Detvay Lili Dominkó Levente Dominkó Liliána Dósa Csenge Drippey Máté Fehér Norbert Foskolos Bettina Gressai Mánuel Hévizi Virág Jakab Zsófia Jeong Ye Bon Jónás Rezsô Karakas Benedek Korossy-Khayll Csongor Kovács Gergely Kovács Luca Králik Miklós Lakatos Marcell Lakatos Tamás Melis Kinga Molnár Veronika Nagy András Márton Naszagyuk Júlia Péter Fruzsina Rinkó Krisztián Rinkó Sándor Samu András Sági Dóra Sárközi József Sárközi Lili Schildkraut Vilmos Schmal Júlia Sulyok Ádám Tanai Lilla Tardos Fülöp Tolnay Lea Völgyi Roland Waldau Beatrix Zombory Virág Bujdosó Flóra Dósa Csenge Fehér Norbert Gaál Eszter Jevuczó Gábor ZENEI PÁLYÁN TOVÁBBTANULÓ NÖVENDÉKEINK Jónás Rezsô Kocsor Hanna Korossy-Khayll Csongor Ónodi Zoltán Sárközi Lili Virágos Máté, Zahár Fanni Schildkraut Vilmos Stark János Sulyok Ádám Tardos Fülöp Tóth Boglárka 3

4 CSAK TISZTA FORRÁSBÓL LUSPAY KÁLMÁN NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DEJTÁR V E R S E N Y E R E Tolnay Lea I. díj tanára: Faragó Laura Péter Fruzsina III. díj tanára: Faragó Laura III. BARTÓK BÉLA ZENEISKOLAI ZONGORAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Ambrus Róza továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Foskolos Bettina továbbjutó növendék tanára: Horváth Vilmosné Jónás Rezsô továbbjutó növendék tanára: Deutsch Nóra Karakas Benedek továbbjutó növendék tanára: Réti Tamás Lakatos Tamás továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Nagy András Márton továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Tanai Lilla továbbjutó növendék tanára: Harsányi Andrea XIII. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Dominkó Liliána nívódíj tanára: Dominkó Csilla Králik Miklós nívódíj tanára: Dávid Krisztina Rinkó Krisztián dicséret tanára: Dominkó Csilla A FESZTIVÁLZENEKAR A GYEREKEKÉRT GÁLAKONCERT Korossy-Khayll Csongor szólista tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Eszter zenekari közremûködô tanára: Ácsné Szily Éva Stark János zenekari közremûködô tanára: Ácsné Szily Éva I. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Drippey Máté, Kovács Gergely, Samu András, Schildkraut Vilmos arany minôsítés tanáruk: Jelasity Péter Berki Martin, Bujdosó Flóra, Gressai Mánuel, Lakatos Marcell, Völgyi Roland ezüst minôsítés tanáruk: Dely Róbert Békefi Réka arany minôsítés tanára: Micheller Myrtill XIII. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY Dominkó Liliána különdíj tanára: Dominkó Csilla III. BARTÓK BÉLA ZENEISKOLAI ZONGORAVERSENY Lakatos Tamás kiemelt nívódíj, különdíj tanára: Halászné Veres Zsuzsa Halászné Veres Zsuzsa tanári különdíj V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI FERENCZY GYÖRGY ZONGORAVERSENY Molnár Veronika dicséret tanára: Halászné Veres Zsuzsa XII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI GITÁRVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Sárközi József arany fokozat tanára: Vass Valéria Sárközi Lili arany fokozat tanára: Vass Valéria Sulyok Ádám arany fokozat tanára: Kovácsné Szabó Zsuzsa Farkas Zsolt Márió bronz fokozat tanára: Vass Valéria Virágos Máté bronz fokozat tanára: Kovácsné Szabó Zsuzsa VII. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Kajtár Kinga ezüst fokozat tanára: Varga Gabriella Berta Dóra bronz fokozat tanára: Zalaba Gyöngyi Bócz Patrícia bronz fokozat tanára: Varga Gabriella Gáspár Dorina bronz fokozat tanára: Kiss Kamilla Oberfrank Márton bronz fokozat tanára: Scholz Melinda Nagy Rebeka dicséret tanára: Zalaba Gyöngyi TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Sági Dóra kiemelt arany fokozat tanára: Faragó Laura Tolnay Lea arany fokozat tanára: Faragó Laura III. BUDAPESTI RADOS DEZSÔ HEGEDÛVERSENY Dósa Csenge kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Julianna kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Hévizi Virág kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Soós Áron kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Feledi Pál arany fokozat tanára: Véghelyi Kriszta Jeong Ye Bon arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Korossy-Khayll Csongor arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Bácsy-Schwartz Zoltán ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Eszter ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Kiss Zoltán ezüst fokozat tanára: Vicziánné Fasang Eszter Oláh Géza ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva 4

5 D M É N Y E I N K Stark János ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Horváth Gábor dicséret tanára: Szilvási Katalin Ácsné Szily Éva tanári különdíj Véghelyi Kriszta tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj VII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY Jakab Zsófia arany fokozat tanára: Tóth Andrea Detvay Lili ezüst fokozat tanára: Tóth Andrea Csontos László bronz fokozat tanára: Tóth Andrea Kovács Luca, Schmal Júlia dicséret tanáruk: Tóth Andrea Waldau Beatrix dicséret tanára: Tóth Andrea Zombory Virág dicséret tanára: Tóth Andrea Tóth Andrea tanári különdíj Garamvölgyi Attila korrepetitori díj XII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI GITÁRVERSENY LUIS MILAN ÉS JOHN DOWLAND EMLÉKÉRE Sárközi Lili dicséret tanára: Vass Valéria IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Nagy András Márton, Karakas Benedek arany fokozat tanáraik: H. Veres Zsuzsa, Réti Tamás Foskolos Bettina, Melis Kinga arany fokozat tanáruk: Horváth Vilmosné Naszagyuk Júlia, Fehér Norbert arany fokozat tanáruk: Szilágyi Katalin Farkas Zsolt, Szilágyi Dániel ezüst fokozat tanáruk: Pozsár Andrea Szojka Tamás, Orbán-Ducos Bogáta dicséret tanáruk: Szilágyi Katalin IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY Nagy András Márton, Karakas Benedek I. díj, különdíj tanáraik: H. Veres Zsuzsa, Réti Tamás Halászné Veres Zsuzsa tanári különdíj Réti Tamás tanári különdíj TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY Sági Dóra ezüst fokozat tanára: Faragó Laura XI. BUDAPESTI FURULYAVERSENY Kéringer Dávid kiemelt arany fokozat tanára: Bánfi Balázs Kiss Gergely Domonkos kiemelt arany fokozat tanára: Bánfi Balázs Sándor Borbála bronz fokozat tanára: Bánfi Balázs Váncsa Anna bronz fokozat tanára: Bánfi Balázs Csekme András dicséret tanára: Bánfi Balázs Bánfi Balázs tanári különdíj IV. ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Csóka Balázs ezüst fokozat tanára: Liget Regina Kalmár Lili ezüst fokozat tanára: Liget Regina Csontos Katalin bronz fokozat tanára: Liget Regina Pigniczki Sára bronz fokozat tanára: Liget Regina PEST MEGYEI KLARINÉTVERSENY MONOR Nagy Bernadett I. díj tanára: Kohán István Kohán István tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj ZENE ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK MAGÁNÉNEK SZAKOS TANULÓINAK XIV. BALASSAGYARMATI TALÁLKOZÓJA Tardos Fülöp I. díj tanára: Pallagi Judit TALENTS FOR EUROPE NEMZETKÖZI HEGEDÛVERSENY SZLOVÁKIA Korossy-Khayll Csongor II. díj tanára: Ácsné Szily Éva Dósa Csenge III. díj tanára: Ácsné Szily Éva Stark János III. díj tanára: Ácsné Szily Éva NEMZETKÖZI BELICZAY GYULA EMLÉKVERSENY KOMÁROM Bácsy-Schwartz Zoltán arany fokozat, nagydíj tanára: Ácsné Szily Éva Rinkó Krisztián, Rinkó Sándor, Fehér Norbert arany fokozat, nagydíj tanáraik: Dominkó Csilla, Lukácsházi István, Szilágyi Katalin Dominkó Liliána, Dominkó Levente arany fokozat tanáraik: Dominkó Csilla, Holló Miklós Hévizi Virág arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Jeong Ye Bon arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Fehér Norbert, Naszagyuk Júlia ezüst fokozat tanáruk: Szilágyi Katalin Ácsné Szily Éva tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj 5

6 VERSENYEK NÉGY KÉZ EG IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS AIX. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny budapesti területi válogatóján a Tóth Aladár Zeneiskola mind az öt induló négykezes párosa díjat nyert, azonban a balassagyarmati országos döntôbe már csak az arany oklevelet elért három párosunk jutott tovább. AZ ORSZÁGOS DÖNTÔBE JUTOTTAK: Nagy András Márton és Karakas Benedek (tanáraik: H. Veres Zsuzsa és Réti Tamás) Foskolos Bettina és Melis Kinga (tanáruk: Horváth Vilmosné) Naszagyuk Júlia és Fehér Norbert (tanáruk: Szilágyi Katalin) A gyôztesek tanáraikkal EREDMÉNYEINK: Nagy András Márton és Karakas Benedek I. díjat nyert, valamint a Ferenczy György Alapítvány különdíját is elnyerte a romantikus mû, Schumann: Abendlied címû darabjának kiemelkedô elôadásáért. Tanáraik, H. Veres Zsuzsa és Réti Tamás felkészítô tanári különdíjban részesültek. A döntôre való felkészülésünket nagyban segítette Kékesi Judit tanárnô, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium mûvésztanára, aki konzultáció keretében foglalkozott a versenyzôkkel. Hasznos szakmai tanácsaival, találó észrevételeivel, óriási tanári tapasztalatával sikerült új lendületet adnia a darabok további fejlôdéséhez. Ezután Balassagyarmaton, az országos döntôben mindhárom párosunk sikeresen helytállt, minden versenyzônknek gratulálok! A díjról egy-két ponttal lemaradni bizony csalódás, de az országos döntôbe bejutni már önmagában gyôzelem! A verseny nyolc korcsoportban zajlott, és a színvonal ezúttal is elképesztôen magas volt. Idén különösen kimagaslóan szerepelt a tanárdiák korcsoport, amelyben szinte minden résztvevô díjat érdemelt volna! A verseny mindvégig jó hangulatban zajlott, azonban nagyon sajnáltuk, hogy ebben az évben nem játszhattunk Bösendorfer zongorán! Reméljük, hogy három év múlva ismét az országos tanulmányi verseny rangjához méltó hangszeren mérhetik össze tudásukat a növendékek! Az utolsó estén a vendéglátó zeneiskola két óriási tortával lepte meg a szereplôket és a felkészítô tanárokat. A torták készítôje, a neves helyi cukrász is 1. díjat érdemelt mesésen finom alkotásaiért! Halászné Veres Zsuzsa, tanszakvezetô 6

7 VERSENYEK Y ZONGORÁN VERSENY BALASSAGYARMAT, ÁPRILIS Pénteken korán reggel indultunk Balassagyarmatra, a IX. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny döntôjének helyszínére, a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolába. Megérkezés után kipróbáltuk a zongorát, amit a versenyhez állítottak be. Aztán kicsit várakoznunk kellett a nekünk kijelölt teremben, ahol még gyakorolhattunk is. Vicces volt a zongora pedálja, mert olyan hangot adott ki, mint a békakuruttyolás. A verseny elôtt még volt idônk egy kis városnézésre is. Szereplés közben kicsit izgultam, ehhez társult még, hogy elsô mûsorszámunk, Kapi-Horváth Ferenc: Népdal szvit 4. tételének végén elkezdett nyikorogni a pedál. Végül azonban nem volt nagy baj, és úgy éreztük Andrissal (Nagy András Márton), hogy jól sikerült a szereplés. Mi voltunk a II. korcsoport utolsó fellépôi, úgyhogy a többieket nem hallhattuk, helyette megnéztük a III. korcsoport versenyzôit. Az eredményhirdetés vasárnap délelôtt volt, így a reggeli édes alvás helyett hét órakor ismét találkoztunk Andrisékkal, és újra visszamentünk Nógrád megyébe. A díjakat fordított sorrendben adták át, ezért egyre izgalmasabbá vált a helyzet, ahogy haladtunk elôre, és még mindig nem szólítottak minket. Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy I. díjat és a Ferenczy György Alapítvány díját kaptuk. Ezek után osztották ki a tanári díjakat. Felkészítô tanáraink sokáig nem kerültek sorra, emiatt már kezdtem szomorkodni, végül azonban Zsuzsa néni és Tamás bácsi is megkapták a felkészítésért járó elismerést. Jó élményekkel tértünk haza Balassagyarmatról! Karakas Benedek, zongora 2. B osztály Horváth Vilmosné és Szilágyi Katalin növendékeikkel 7

8 VERSENYEK Elnézést kérek, de holnap délelôtt Andrisnak négykezes zongora próbára kell mennie, ezért nem tud részt venni az elsô két órán. Ha valaki megnézné az ellenôrzômet, nagyon sok ilyen üzenetet találhatna benne. Szerencsére sok tanárom van, ezért jól eloszlottak ezek az üzenetek közöttük, azaz nem jelentettek problémát a hiányzások. Kamarapartneremnek, Karakas Benedeknek viszont csak két tanára van, akik már idegbajt kaptak ezektôl az üzenetektôl, de ezt majd ô is biztosan el fogja mondani. Már tavaly nyáron, a balatonszemesi zenei táborban is együtt négykezeseztünk, de ez most nyert igazán értelmet. Tanáraink mesélték, hogy sok délelôttöt töltöttek el a számunkra legmegfelelôbb darabok kiválasztásával. Rengeteget próbáltunk, sokszor, sok helyen és sok tanári segítséggel. Igen, több tanárral is, mert Zsuzsa néni és Tamás bácsi mellett több segítôkész tanár is meghallgatott minket. Külön köszönetet mondok Szilágyi Pálma kürt-, valamint Kaiser Adrienne és Kékesi Judit zongoratanárnôknek. Nélkülük nem lehettünk volna ilyen sikeresek. Zsuzsa néni és Tamás bácsi tanári különdíjat kaptak a felkészítésünkért. Balassagyarmaton, a verseny elôtt Zsuzsa néniéktôl szinte mindent megkaptunk, amit csak akartunk: szerencsehozó és erôt adó csokikat, amikbôl mindenféle volt, rizses, karamellás, sima és még hosszan sorolhatnám a listát. Minden jó volt, csak a társam pedáljai nem, amik néha ugattak, brekegtek, ugráltak vagy egyszerûen csak nyikorogtak. Az út is hangulatos volt Balassagyarmatra. Rádióztunk, bár azt szinte nem is hallottuk a beszélgetésünktôl. A táj nagyon szép volt, kiválasztottuk kedvenc részeinket, kanyarjainkat és a többi... A versenyen elôttünk szerepelt egy balassagyarmati páros, akik nagyon jól játszottak, bár ôk többet gyakorolhattak a zongorán, mint mi. Amikor leültünk a székünkre a beállítás után, én már nem is izgultam, mert a váróteremben nagyon szép rajzok voltak, amik közül az egyik (egy kiáltó babaarc) megnyugtatott. Mi Benedekkel azt mondjuk, ô is segített nekünk elérni az eredményt, az I. helyet. Nagy meglepetésünkre és örömünkre még egy különdíjat is kaptunk mellé, a szép Schumann darabért. Most már, a kényelmes székben ülve szinte sajnálom, hogy nem kell többé eljátszanunk a két darabot, amit már a családban mindenki kívülrôl fúj. Vagy mégis? Nagy András Márton zongora 2. B osztály Kékesi Judit tanárnô a versenyzôkkel 8

9 CIMBALOMVERSENYEN JÁRTUNK... VERSENYEK A budapesti Rácz Aladár Zeneiskola 1994-ben rendezte meg elôször az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben tanuló cimbalmos növendékek számára az országos zenei versenyt. Azóta háromévente mérhetik össze tudásukat a tehetséges növendékek szóló és kamara kategóriában. Idén már a VII. Országos Zeneiskolai Rácz Aladár Cimbalomverseny zajlott március 9-én. A budapesti zeneiskolák cimbalom tanszakai mind képviselték magukat. Zeneiskolánkból heten indultak a megmérettetésen, nagy kedvvel és izgalommal. Voltak, akik duóban készültek, volt, aki zongorakísérettel vagy cimbalom kísérettel játszott. Már a kamara próbák is kellemes izgalommal zajlottak. Munkánknak meg is lett az eredménye, a zsûri szép díjakkal jutalmazott minket. De a fônyeremény számunkra az együtt zenélés öröme volt. Külön köszönetet érdemel zongorakísérônk, Garamvölgyi Attila. Tóth Andrea, cimbalomtanár VERSENYEREDMÉNYEINK: Jakab Zsófia arany fokozat Detvay Lili ezüst fokozat Csontos László bronz fokozat Kovács Luca dicséret Schmal Júlia dicséret Waldau Beatrix dicséret Zombory Virág dicséret Tóth Andrea tanári különdíj Garamvölgyi Attila korrepetitori díj Tóth Andrea növendékeivel Az elmúlt hónapokban a cimbalom tanszakról néhány tanítvánnyal, Jakab Zsófiával, Csontos Lászlóval, Waldau Beatrixszel, Zombory Virággal, Kovács Lucával és Schmal Julcsival részt vettünk egy országos cimbalomversenyen, mely Rácz Aladár nevét viseli. A megmérettetés elôtti hetek nagyon izgalmasan teltek, sok idôt töltöttünk bent a zeneiskolában, és gyakoroltunk! Mindent megpróbáltunk beleadni, ami tôlünk telt, és ehhez nagyon sokban hozzájárult zongorakísérônk, Garamvölgyi Attila tanár úr és tanárnônk, Tóth Andrea segítsége. Nélkülük nem érhettünk volna el ilyen szép eredményeket. Nagyon jól éreztük magunkat, felemelô érzés, hogy meg tudjuk mutatni, mennyit fejlôdtünk valójában az elmúlt években. Detvay Lili, cimbalom III. TK osztály 9

10 HÁZUNK TÁJA III. TERÉZVÁROS február 27-én harmadik alkalommal rendeztük meg a Terézvárosi Tehetségnapot a Budapesti Operettszínházban. Ennek a már hagyományosnak tekinthetô programnak kialakításakor két szempontot helyeztünk elôtérbe: ôrizni az iskola névadójának Tóth Aladárnak munkásságát, szellemiségét, valamint bemutatni az iskolában mûködô együtteseket és a kiemelkedô zenei képességgel rendelkezô növendékeket. Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, partneriskoláinkkal együttmûködve fontosnak tartjuk, hogy növendékeink zenei tehetségükön túl más mûvészeti képességeiket is bemutathassák. Hangversenyeinken tematikusan egyegy társmûvészeti ágat, mûfajt állítunk a középpontba ben Zene és a tánc, tavaly Vers és zene, az idei évben Népek dalai, táncai címmel hirdettük meg programunkat. A mûsorban autentikus népi dallamok és táncok mellett, XX. századi és kortárs magyar zeneszerzôk feldolgozásai szólaltak meg. Hangversenyünkkel emlékezni kívántunk Kodály Zoltánra, a XX. századi magyar zeneszerzés és zenepedagógia kiemelkedô alakjára, születésének 130. és halálának 45. évfordulóján. Az est díszvendége Kodályné Péczely Sarolta volt. A koncert elején iskolánk igazgatónôje, Magyar Margit köszöntötte a vendégeket. Rövid beszédében arról szólt, milyen nagy kincs a tehetség, és milyen sok körülmény befolyásolja a tehetség kibontakozását. Elsôsorban az odafigyelô szeretet, de fontos a szülô és a tanár együttmûködô biztatása, a gyermek kitartása, szorgalma és a külsô támogatás is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt évben csatlakozott a Gyökerekkel-szárnyakat ösztöndíjprogramhoz, mellyel a Tóth Aladár Alapítvány az iskola rászoruló, tehetséges növendékeit kívánja támogatni. A XX. század elsô felében elôször Kodály Zoltán és Bartók Béla ismerte fel a népzene fontosságát a nemzet kultúrájában. Kodály 1918-ban így fogalmazott: a népdal nem egy elavult stílus maradványa, nem a történelem holt relikviái közé való, hanem eleven élet. Az ô zeneszerzôi és zenepedagógiai munkásságuknak köszönhetôen a következô nemzedékek számára a népdal élvezettel énekelhetô, 10

11 HÁZUNK TÁJA I TEHETSÉGNAP hangszeren játszható közös kincse lett sok gyermeknek és felnôttnek, és ihletô forrása a XX. század zeneszerzôinek. Ebbôl a kincsbôl hallottunk elôször egy csokorra valót az iskola népi ének tanszakos növendékeinek (tanáruk Faragó Laura) elôadásában, ezután az egyesített Kicsinyek kórusa (tanáraik I. Gede Éva, Kiss Anna, Magyar Margit, Pecze Zsófia) Kodály: Bicíniumaiból énekelt, majd a Tóth Aladár Operastúdió (vezetôje Pallagi Judit) és az iskola növendékeibôl és tanáraiból alakult kamarazenekar szólaltatott meg részleteket Farkas Ferenc: Kôröshegyi Betlehemes címû mûvébôl. A tehetséggondozás egyik feladata, hogy a kiemelkedô zenei képességû diákokat felkészítse a muzsikus pályára. De legalább ilyen fontos, hogy a zeneiskola valamennyi tanulója zenei készségét gondozza, hiszen azok a gyerekek, akik az együttesekben közösen muzsikálnak, a közös zenélés által az élet egyéb területein is jóval több kreativitást, együttmûködést mutatnak, sokkal elfogadóbbak társaikkal. A következôkben a zeneiskola két zenei együttese mutatkozott be. A Tücsökzenekar (vezetôje Szalai Ildikó) Zempléni László: Zenés utazás címû ciklusából Olaszországot és Oroszországot jelenítette meg, majd a Fuvolazenekar (vezetôje Zalaba Gyöngyi) Zempléni: Öt magyar népdal címû feldolgozását játszotta. Már a Tóth Aladár Zeneiskola nagynevû elôdje, a Fodor-zeneiskola is nagy gondot fordított a legújabb zene bemutatására, a kortárs zeneszerzôk legfrissebb darabjainak elôadására. Ezt is a tehetséggondozás egyik módjának tekinthetjük, hiszen az új mûvek bemutatói számos tehetséges zeneszerzôre irányították rá a figyelmet. A programban hangsúlyos szerepet kaptak iskolánk kiemelkedô zenei képességû tanulói, akik országos vagy nemzetközi versenyeken díjat nyertek. Öt produkcióban csodálhattuk meg egészen kicsi, és valamivel idôsebb növendékeink méltán kitüntetett muzsikálását. Gaál Julianna (tanára Ácsné Szily Éva) Sulyok Imre: Változatok egy magyar népdalra címû mûvét hegedülte, Dominkó Liliána (tanára Dominkó Csilla) Farkas Ferenc: Népdal szonatinájának két tételét csellózta, Rinkó Sándor 11

12 HÁZUNK TÁJA (tanára Lukácsházi István) litván, szicíliai és belorusz népi táncok feldolgozását játszotta nagybôgôn, Korossy-Khayll Csongor (tanára Ácsné Szily Éva) Karai József: Mulatósát adta elô hegedûn. Zongorakísérôik Arató Ágnes és F. Kurcsinka Erzsébet voltak. Két egészen fiatal zongoristánk, Karakas Benedek (tanára Réti Tamás) és Nagy András Márton (tanára H. Veres Zsuzsa) Kapi-Horváth Ferenc négykezes Népdalszvitjét szólaltatta meg nagy sikerrel. A szünet elôtti utolsó mûsorszámként a Tóth Aladár Leánykar Bárdos Lajos: Menyecske címû kórusmûvét énekelte I. Gede Éva vezényletével és Arató Ágnes zongora-kíséretével. A szünet után távoli népek népzenéjébôl és népzenei feldolgozásaiból hallottunk érdekes válogatást. Már Bartók Béla is kiemelte, hogy saját népzenénk felfedezése mellett milyen fontos, hogy más népek dalait-táncait is megismerjük, hiszen ezáltal jobban felismerjük a miénk jellegzetességeit, és megtanuljuk értékelni a különbözôségeket a máséban. Az iskola Ütôegyüttese (tanáraik Holló Miklós és Rixer Krisztián) ghánai tradicionális zenét játszott, majd a Gitárzenekar (vezetôje Budai Lehel) G. Schwertberger: Latin Ünnepek címû sorozatából adott elô három tételt. A Klarinét- és szaxofonegyüttes (tanáraik Kohán István és Szoucsek Szilveszter) egy holdfényes Tangóval nyerte meg a közönséget. Bartók Béla nemcsak írásaiban hangsúlyozta a népzene fontosságát, de zeneszerzôi életmûvében is jelentôs helyet foglal el a népdalfeldolgozás mûfaja: minden harmadik kompozíciója népdalfeldolgozás, vagy legalábbis tartalmaz népdaltémájú tételt. Jelen van a mûfaj az életpálya valamennyi szakaszában. Bartók elôször 1904-ben jegyzett le népdalokat, és ugyanebben az évben készítette elsô népdalfeldolgozásait, egyik legutolsó mûve (A férj keserve) is népi dallamot használ. A hangversenyen két mûvét hallhattuk. A Klarinétegyüttes a Csillagok, csillagok kezdetû népdalfeldolgozását adta elô, majd Lakatos Tamás (tanára H. Veres Zsuzsa) zongorázta Három csíkmegyei népdalát. Kodály az 1906-ban kiadott Magyar Népdalok elôszavában így ír a népdalok feldolgo- 12

13 HÁZUNK TÁJA zásának és kiadásának céljáról: cél, hogy a nagyközönség megismerje és megkedvelje a népdalt. Válogatni kell a javából és valamilyen zenei feldolgozással közelebb vinni a közönség ízléséhez. Kell rá a ruha, ha már behozzuk a mezôrôl a városba. De a városi öltözetben félszeg, szorongó. Úgy kell rászabni a köntöst, hogy el ne akassza a lélegzetét. Akár énekkarra, akár zongorára dolgozzuk, a kíséret mindig csak az elvesztett mezôt és falut igyekezze pótolni. Utolsó zenei csokrunkban Kodály Zoltán népdalfeldolgozásaiból hallottunk a zeneszerzô szavaival élve különféle köntösbe öltöztetve. A Tóth Aladár Leánykar I. Gede Éva vezényletével a Zöld erdôben, zöld mezôben címû dal feldolgozását énekelte, Varsányi Csaba (tanára H. Veres Zsuzsa) pedig a Székely keservest zongorázta. Egy kortárs magyar zeneszerzô, Kovács Béla: Hommage á Kodály Zoltán címû klarinétdarabjával tisztelgett a nagy Mester emléke elôtt. Elôadta Kovács Klaudia (tanára Kohán István), Arató Ágnes zongorakíséretével. A koncert zárószáma elôtt Magyar Margit igazgatónô, a régi Kodály-hangversenyek hangulatához méltóan, népdalt tanított a színpadról a közönségnek. A nézôtéren helyet foglaló szülôk, testvérek, hozzátartozók egyre lelkesebben fújták a magyar népdalt, amelynek feldolgozását azután a Kállai-kettôsben hallhattuk. A hangverseny méltó befejezéseként ugyanis Kodály egyik legnagyszerûbb és legnépszerûbb zenekari mûvét, a Kállai-kettôst játszotta a Tóth Aladár Ifjúsági Zenekar, melyet erre az alkalomra hangszerelt Serei Zsolt. Köszönjük Kodályné Péczely Sarolta hozzájárulását. A szûnni nem akaró taps azzal a jólesô érzéssel tölthette el a sok tehetséges gyermek és fiatal szívét, hogy muzsikájukkal sok embernek okoztak örömöt, az iskola tanárai pedig megerôsödhettek elkötelezettségükben, melylyel a zene szeretetét és mûvelését adják át nap mint nap tanítványaiknak. Hiszen Kodály is ezt írta: Zene nélkül nincs teljes ember. Dobszay Ágnes zenetörténet tanár 13

14 HÁZUNK TÁJA IV. ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Nagy lelkesedéssel vártuk április 28-át. A nagy esemény elôtt többször is színpadra álltunk, hogy a szereplés miatti izgalmat legyôzzük. Közös órán és más iskolai koncerten is kipróbáltuk magunkat, ezért a gyerekek már magabiztosabban muzsikáltak a fesztiválon. A Józsefvárosi Zeneiskolában megrendezésre kerülô esemény célja többek között a zeneiskolai növendékek tehetséggondozása, tapasztalatszerzés, szereplési lehetôség és szakmai tapasztalatcsere volt. Ez a nap arra is lehetôséget nyújtott, hogy egymást meghallgassák az ország különbözô pontjairól érkezô résztvevôk. Sokan jelentkeztek, ezért a 76 mûsorszámot négy korosztályra osztották a szervezôk. A kis elôképzôsöket a nagyobbak követték, s a nap vége felé már a 7-8 éve oboázó diákok léptek fel. Sok szép, érdekes, számunkra új darabot hallottunk. A nagyobb növendékek már igazán komoly produkciókkal készültek, többen hoztak szonáta és oboaverseny tételeket. A záró számként elhangzó, oboán, marimbán és vibrafonon elôadott kamaramûvek között egy különleges, manapság nagyon népszerû darab is felcsendült, a híres olasz zeneszerzô, Ennio Morricone: Gabriel's Oboe címû szerzeménye. Mindenkinek meghallgatásra ajánlom a mûvet, aki kellemes kora nyári szórakozásra vágyik. Az értékelést mûvésztanárokból álló zsûri végezte: Lukács Ildikó, Dr. Kubina Ágnes, Miklovicz László, Dr. Girgás Ágnes és Z. Molnár Ildikó. A diákok találkozhattak a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem vendégprofesszorával, Lencsés Lajossal és Kerényi Sándor nyugalmazott fôiskolai docenssel is, akik a fesztivál védnökei voltak. Kerényi Sándor elmondta, hogy örömmel lát együtt ennyi fiatal oboista növendéket, majd megemlítette, hogy a mai gyerekek igen szerencsések, hogy ilyen jó minôségû hangszereken játszhatnak. Lencsés Izgalommal vártam az oboafesztivált. Már régóta készültünk rá. Meglepett, milyen sokan eljöttek fellépni és meghallgatni a résztvevôket. A szereplés elôtt izgultam a legjobban. Mikor befejeztem, nagyon megkönnyebbültem. Meglepett az ezüst fokozatú oklevél. Örülök neki. Még egy új etûd kottát is kaptam. Az év végén az etûdömet már ebbôl fogom játszani. Csóka Balázs, oboa 3. osztály Liget Regina tanárnô tanítás közben 14

15 HÁZUNK TÁJA Lajos, miután köszönetet mondott minden résztvevônek, felkészítô tanárnak és korrepetitornak a munkájáért, visszaemlékezett fiatalkori zenei tanulmányaira, és kiemelte, hogy milyen nagy szerepe van az alapfokon oktató tanároknak a leendô magyar oboamûvészek képzésében. A zsûri rövid, átfogó értékelése és az oklevelek kiosztása után a pedagógusok számára lehetôség nyílt egyéni szakmai konzultációra is. Zeneiskolánkból az évrôl-évre bôvülô létszámmal mûködô oboa szakról négy növendék vett részt. Valamennyien szépen szerepeltek: Csóka Balázs (3. o.) és Kalmár Lili (1. o.) ezüst, Csontos Katalin (1. o.) valamint Pigniczki Sára (1. o.) bronz oklevelet kapott. Szeretettel gratulálunk, és ezúton is köszönjük Bauernfeind Éva tanárnô zongorakíséretét. Liget Regina, oboatanár A suliban már oboáztam osztálytársaimnak, de igazából ez volt az elsô iskolán kívüli komolyabb szereplésem. Négy csoportba voltunk beosztva, a csoportomban 14. voltam. Szerettem volna a nagyobbakat is meghallgatni, de sajnos sok iskolai feladatom volt. Úgy éreztem, sikerült jól elôadnom Schubert Bölcsôdalát. Örültem, hogy ezüst oklevelet kaptam. Kalmár Lili, oboa 1. osztály 15

16 HÁZUNK VERSENYEK TÁJA Barátkozás a csembalóval 2. FÁBRI FLÓRA CSEMBALÓESTJE FÁBRI FLÓRA, a zongora tanszak volt növendéke idén újra eljött közénk, hogy folytassa a csembaló, e sokszínû hangszer bemutatását. Tavaly mesélt a csembaló történetérôl, a szereplô növendékeket beavatta a csembalójáték fortélyaiba, de ekkor csak néhány különleges csembalódarab elôadására futotta az idôbôl. Mostani koncertjén Flóra a csembalózás sokféle arcát, lehetôségét mutatta meg, zenés utazást téve a barokk kor Európájában. Miután rövid ismertetést kaptunk az elhangzó mûvekrôl, W. Byrd, J. S. Bach, F. Couperin, D. Scarlatti és G. Frescobaldi színes, egyben virtuóz szólódarabjai által angol, német, francia és olasz földön jártunk. Különösen tetszett minden idôk egyik legjelentôsebb csembalókomponistája, a francia Francois Couperin: 5. szvitje, melynek az is érdekessége, hogy az egyik tétele a La Flore, azaz a Flóra címet viseli. A csembaló amellett, hogy szólóhangszer, állandó kísérôhangszerként (continuo) is fontos szerepet játszott a barokk zenemûvekben. A koncerten szerepelt egy igazán különleges hangszer, a viola da gamba, ami a barokk Fábri Flóra 16

17 KONCERTEK HÁZUNK VERSENYEK TÁJA Fábri Flóra muzsikustársaival korban szintén népszerû hangszer volt, ma viszont már alig használják. Külsôre a csellóra hasonlít, de a hangszíne, húrjainak száma és ezek hangolása is más. Marin Marais (francia barokk zeneszerzô) Lully tiszteletére írott mûvét Regôs Júlia korhû elôadásban, viola da gambán szólaltatta meg, csembaló continuóval. A koncert végén hallhattuk Monteverdi: Poppea megkoronázása címû operájának záróduettjét Murányi Márta és Dezsô Sára ihletett elôadásában, viola da gamba és csembaló continuóval. Nagy örömünkre ezt a mûsorszámot ráadásként újra meghallgathattuk. Mindannyian szép élményekkel gazdagodtunk, egy különleges este, emlékezetes koncert részesei lehettünk! Halászné Veres Zsuzsa tanszakvezetô zongoratanár 17

18 HÁZUNK VERSENYEK TÁJA VERSENYEK ÖRÖM ÉS I CSALÁDI HANGVER A zongora tanszak immár második alkalommal rendezett c certen zongora tanszakos növendékek családtagjaikkal lép nagyszülô-unoka párok szerepeltek, valamint egy nagy színûsége mellett változatosságot jelentett az is, hogy a telj leg fiatal korában hangszeren tanuló szülôk mellett prof goradarabok mellett hegedû-zongora, klarinét-zongora e hangversenyen. A mûsorszámok elsajátításába minden sze ség elé kiállni nem egyszerû. Volt olyan szereplô, aki elôs elôtt. Minden elismerésünk azért, hogy a fellépôk a napi Reméljük, hogy megmarad ez a lelkesedés, és a családtag évi nyilvános együtt muzsikáláshoz. ÉS BE 1. Kíváncsian várni, hogy a tavalyi családi hangverseny ut 2. Átbogarászni a kottát, kiszámolni a triolákat, beigazít próbálgatni a karaktereket. 3. Zongoraórára menni, mint harminc évvel ezelôtt. 4. Lesütött szemmel hallgatni a szemrehányást: Apu, már 5. Fehér inget húzni, és kicsit izgulva kiülni a Fodor-terem re Halás

19 ZGALOM... ENY KÍVÛLRÔL... HÁZUNK VERSENYEK TÁJA VERSENYEK saládi hangversenyt zeneiskolánkban május elején. A kontek fel különbözô formációkban. Testvérek, szülô-gyerek, családi kamaracsoport. A rokonsági kapcsolatok sokesen kezdô csak otthon a gyermekével zongorázó, eseti muzsikusok is felléptek ezen az estén. A négykezes zongyüttesek, valamint egy zongorás kvintett is szerepelt a replô sok energiát fektetett. Valljuk be azt is, hogy közönzör, volt, aki évtizedek elteltével játszott újra nyilvánosság eendôk mellett vállalkoztak erre a feladatra. ok kedvet kapnak a további otthoni, esetleg a következô LÜLRÔL Deutsch Nóra, zongoratanár án idén milyen darabot szemel ki nekünk Zsuzsa néni. ani a kényelmetlen ujjalátevéseket, keresni a jó tempót, megint TE sietsz! mek Bösendorferéhez. És a taps után örülni, együtt örülni! z Péter, Halász Marcell (zongora 1. osztály) apukája

20 HÁZUNK TÁJA Norvég leányok... A tavaszi szünet elôtti utolsó három tanítási napon a zeneiskola kórusa vendégeket fogadott. A vendég kórus Norvégiából érkezett Budapestre, és a KÓTA Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége közvetítésével találtak rá a mi kórusunkra. A hasonlóság a két együttesben a tagok életkora: mindkét kórusban 12 éves kortól egészen huszonéves korig énekelnek a lányok. Merthogy a norvég kórus is leánykar, mint a miénk. Az együttesek számára az utazásokon kívül ezek a rövidebb-hosszabb találkozások teremtenek lehetôséget egy másik ország zenei kultúrájának megismerésére és új barátságok szövôdésére, amelyek ma már a világháló jóvoltából gyakran aktív kapcsolatok maradnak. Izgalommal vártuk tehát a közös hangversenyt a még ismeretlen skandináv kórussal. Annyit tudtunk róluk mindössze, hogy Norvégia második legnagyobb városából, Bergenbôl érkeznek, és vezetôjük, Ashild Eriksen már kétszer járt Magyarországon. Bergen az esernyôk városa, Európában itt esik a legtöbb csapadék. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes-borzas kacskaringós tengerre. Esik esô, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Weöres Sándor: Norvég leányok címû versét Kodály Zoltán kórusmûve tette igazán ismertté. A lányokról, akik Mindig mosolyognak, de sohase nevetnek már az elsô városnézéskor kiderült, hogy valóban nagyon barátságosak: tényleg mindig mosolyogtak sôt a magyar lányok hatására sokat nevettek is! A közös koncert a Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében volt április 2- án, hétfôn este 6 órakor. A kórus neve: Fjell Kulturskulekor. Fjell egy település, amely több szigetbôl áll, és Bergenhez tartozik. A norvég lányok kék egyenpólója a tengert idézi. Rajta a híd legkevesebb kettôs értelmû: 1971 óta vezet csak híd Fjellbôl Bergenbe a tengeren át. Ez az ott élô emberek számára rendkívüli jelentôséggel bír, hiszen elôtte nagyon nehézkes volt a közlekedés. A másik értelme a kapcsolat. A kórus egy mûvészeti iskolához tartozik. Az iskolában a zene mellett drámát, táncot és vizuális ismereteket tanulhatnak a növendékek. A különbözô tantárgyak közti kapcsolatra is utal a híd. A hangversenyen mindkét kórus szerepelt. Elsôként a Tóth Aladár Leánykar állt színpadra. Rövid mûsorunk magyar mûvekbôl állt: a Tavaszi szél vizet áraszt hangjaira történô bevonulás után Kodály Zoltán: Zöld erdôben, illetve Bárdos Lajos: Menyecske címû mûvét énekeltük el Arató Ágnes zongorakíséretével. A vendégek mûsora sokféle feldolgozásból állt: norvég illetve afrikai népdalokat, de legfôképpen mai könnyûzenei kórusátiratokat adtak elô. A lányok nem olvasnak kottát, ezért sok mozgás társulhatott a kotta nélküli énekléshez. A 27 tagú kórusból az ifjabbakat és a nagyokat külön-külön is hallhattuk énekelni. A koncert végén a két kórus közösen énekelt három mûvet: Bárdos: Szellô zúg távol címû kórusmûvét magyarul (!), illetve a norvég Nattjoik (Altató) és az etióp Salaam (Béke) feldolgozását. A híd ezen az estén a zene volt: két ország, két különbözô kultúra között. Jó egymást megismerni, nagyon tanulságos mindkét fél számára. Az este nem ért véget a hangversennyel, mert a két kórus ezután átsétált a zeneiskola fasori épületébe, ahol elfogyasztották a néhány magyar kórustag által délután készített szendvicseket, és eközben a közös, jókedvû éneklések és barátkozó beszélgetések tovább mélyítették a két együttes lányai közötti kapcsolatot. Másnap délelôtt 11-kor megtelt gyerekekkel a Terézvárosi Két Tannyelvû Általános Iskola aulája és tornaterme. A norvég vendégek itt tartottak ugyanis egy órás bemutatót a diákoknak. A kórusvezetô dicsérte a hangverseny után a gyerekek figyelmét, lelkesedését. Hálás vagyok az általános iskola igazgatójának, Pomizs Istvánnak, hogy elôdeihez hasonlóan ô is támogatja a sok-sok gyerek zenetanulását iskolájában, és lehetôséget ad különbözô hang- 20

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ 2012. FEBRUÁR 27. 10. évfolyam 2. szám 2012.

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ 2012. FEBRUÁR 27. 10. évfolyam 2. szám 2012. III. Terézvárosi Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ 2012. FEBRUÁR 27. 10. évfolyam 2. szám 2012.június Kodályné Péczely Sarolta BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy

Részletesebben

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Különös nyilvános közzététel (11/1994 (VI.8.)MKM rendelet alapján) 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj. Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj

Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj. Országos Arany Minõsítés + Arany Páva díj XVI. Amatõr Modern Táncfesztivál 2012.05.20 2012. Május 20-án a Kispesti Munkásotthonban rendezték meg a XVI. Amatõr Modern Táncfesztivált, ahol a balett tanszak ötödik évfolyamos növendékei sikeres szereplésük

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014.

Különös közzétételi lista 2013/2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerülete 206011 1211 Budapest Posztógyár u. 2. Tel/fax: 06 1 4270368, e-mail: info@fzi.hu, honlap: www.fzi.hu Különös közzétételi lista 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a 2014-2015-ös tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre szeptember augusztus A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre hó nap óra téma helyszín felelős 25. hétfő 11.00 zongora tanszaki értekezlet Oltai terem 25. hétfő 14.00 rézfúvó-ütő tanszaki

Részletesebben

V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL

V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Versenykiírás Versenyszabályzat 2014 / 2015 tanév 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 184. Fesztivál-versenyrendező: Oboás Társaság Alapítvány 1202 Budapest, Vaskapu

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2012/2013.

Különös közzétételi lista 2012/2013. Különös közzétételi lista 2012/2013. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

Intézmény neve: Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája OM azonosítója: 027249

Intézmény neve: Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája OM azonosítója: 027249 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] Közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2016-2017-es tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2016-2017-es tanévre

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

amely készült április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.

amely készült április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Iktatószám: -4/2016. Jegyzőkönyv a ZENE ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK MAGÁNÉNEK SZAKOS TANULÓINAK 18. BALASSAGYARMATI TALÁLKOZÓJÁRÓL amely készült 2016. április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

A Solti György Zeneiskola 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve

A Solti György Zeneiskola 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve A 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín szeptember 5. szerda 10.00 Országos Konferencia Balassi Intézet szeptember 5-7 sze-p Órabeosztás és tanítás a tagozaton szeptember

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21.

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21. NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. márc. 16-21. A pályázat célja a kiváló programú alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő

Részletesebben

A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség és verseny

A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség és verseny A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség és verseny 2017.01.17. Az összefoglalót készítették: Hutvágnerné Róth Éva és Szücsné Dr. Harkó Enikő A kék kertebe foglalt képek forrása: http://duol.hu/kultura/vers-rajz-tanc-1814432?block=plt_modal_gallery&galery=2951742;

Részletesebben

Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. tanév

Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. tanév Ikt. sz.: 427/2014 TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK I. KORCSOPORT I. KORCSOPORT 1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét A 2. Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola, Budapest 3.

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben