TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!"

Átírás

1 BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont teremteni, ami a lelkünkben már megvan, de a tárgyi világban még nincs (Németh László: Magyar Építészet) TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! Tanévzáró újságunkban olvashatnak újabb sikereinkrôl, versenyek eredményeirôl, különleges programú hangversenyekrôl. Új rovatunkban bemutatjuk a tagiskolákat (egy-egy kerületi általános iskolát), ahol zeneórákat tartunk, folytatjuk táncoktató tanfolyamunkat és újabb külföldi vendégeinkkel ismerkedhetnek meg. A tanév sikerei közé tartoznak a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács által kiírt pályázatokon nyertes programjaink valamint, hogy elôminôsített referencia intézményként Ft támogatást nyertünk az Új Széchenyi Terv TÁMOP / pályázatának keretében, mely a megújuló felsôoktatási gyakorlóhely, példaértékû referencia intézmény kialakításának feladataihoz kapcsolódik. További sikerként számolunk be a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodásokról, melyek iskolánk több évtizedes tevékenységének elismerései a zenetanárképzésben. Köszönöm valamennyi mentortanár kollégám és növendékeink segítô, figyelmes munkáját, mely a hallgatók sikerének záloga, a pedagógus pálya, a pedagógus hivatás elsô lépcsôfokain. Errôl a hivatásról írja iskolánk egykori növendéke, Németh László: Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy életében legalább egyszer olyan pedagógus, vagy nevelô keze alá kerüljön, aki szenvedéllyel tud szenvedélyre tanítani. Mi, tóthaladáros tanárok hisszük, hogy képesek vagyunk szenvedélyt lobbantani tanítványainkban, s olyan tehetségképzô körülményeket biztosítani, melyek hozzásegíthetik ôket képességeik legteljesebb kibontásához. De azt is tudjuk, hogy a neveléshez megfelelô körülményekre, hosszú távú, kiszámítható mûködésre van szükségünk. Ezért is bízunk abban, hogy iskolánk fenntartója, Budapest Terézváros Önkormányzata képviselô testületének határozata, mely iskolánk új székhelyének augusztus 1-jétôl a Szív utca szám alatti általános iskolai épületet jelöli ki, nemcsak egy új cím. De lehetôsége egy közös erôvel létrehozható új otthonnak, melyet Németh László fenti idézete oly pontosan fogalmaz meg. Iskolánk eddigi sikereinek záloga a diákok, tanárok, szülôk, támogatók közös akarata, együttmûködése és az ebbôl kialakuló innovatív szellem. Ebben a közös erôben, szülôk és támogatók figyelmében, együttmûködésében bízva készülünk az új tanév feladataira, köztük Tóth Aladár születésének 105 éves, iskolánk alapításának 110 éves jubileumára. Magyar Margit igazgató 1

2 BEMUTATKOZIK A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY 1990 decemberében született meg iskolánk pedagógusainak kezdeményezésére. Alapításának célja, a Tóth Aladár Zeneiskola programjainak, növendékeinek és tanárainak segítése, támogatása. Az alapítvány 1998 óta közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Kiemelt feladatai: a nevelés, oktatás, képességfejlesztés valamint a kulturális tevékenység és a nemzeti kulturális örökség megóvása. A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY elkötelezett támogatója a mûvészeti nevelésnek, tehetségkutatásnak, a fiatal zenei tehetségek felkarolásának, a hátrányos helyzetû gyermekek segítésének. Támogatja a zeneiskola együtteseinek programjait és ezeken keresztül közel 800 Terézvárosban tanuló gyermek zenei nevelését. Segítségével valósulhatnak meg a nyári táborok, hazai és külföldi vendégszereplések, helyi és kerületi programok. Együtteseink, kiemelkedôen tehetséges növendékeink részt vehetnek hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, ápolhatjuk és építhetjük testvériskolai kapcsolatainkat ban egyedülálló kezdeményezésként hirdettük meg a Gyökerekkel-szárnyakat diák- és tanár ösztöndíj pályázatot, melyen keresztül segítjük a magyar és európai kulturális és mûvészeti értékekkel, a kortárs alkotó- és elôadó-mûvészettel, mûvészekkel való megismerkedést. A kuratórium a benyújtott pályázatok alapján évente három növendék számára nyújt vissza nem térítendô támogatást a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra, és a mentortanárok vezetésével a személyre szabott tehetséggondozás lehetôségét kínálja a nyerteseknek. És mindezt mibôl sikerül megvalósítani? Segítettek Önök, kedves Szülôk felajánlásaikkal, és segítettek támogatóink, cégek, intézmények, magánszemélyek. Mélyen hisszük, hogy a zenei tehetséggondozás egy különleges forma, mely egyes esetekben a felemelkedés esélyét jelentheti. De hasonlóan fontos, hogy minden gyerek megtalálja a legjobb utat képességei kibontakoztatásához a zene mûvelésével. Mûködésünk záloga a céljainkkal egyetértô, odafigyelô, segíteni akaró támogatók megtalálása, akik hírét viszik programjainknak, eredményeinknek és Tehetségbarátként kapcsolódnak a TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNYHOZ. A következô tanév nagy jelentôségû a Tóth Aladár Zeneiskola életében. A 110 éves jubileum méltó megünneplésében a Tóth Aladár Alapítvány kiemelt szerepet vállal. Elkötelezett tehetségsegítôként a Gyökerekkel szárnyakat ösztöndíj program folytatása mellett Tehetségsegítô Tanács megalakítását tervezzük. Kérjük segítségét céljaink megvalósításához! Véghelyi Kriszta, kuratórium elnöke A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY KIEMELT TÁMOGATÓI: Tóth Aladár örökösei a Hungaroton lemezekhez tartozó jogdíj felajánlása Gál Tamás Ft Hegyi Gábor Ft Mága Zoltán Ft Agromix Kft Ft Magyar Cetelem Bank Ft Inner Wheel Club Egyesület Ft Summa Artium Kht Ft Heidelberg Magyarország Kft Ft Inner Wheel Club Basel Ft A személyi jövedelemadó 1%-ának évi felajánlásaiból Ft támogatást kaptunk. KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTETTEK! 2

3 B Ü S Z K E S É G E I N K NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS VERSENYEKEN RÉSZTVEVÔ ÉS DÍJAT NYERT NÖVENDÉKEINK Ambrus Róza Bácsy-Schwartz Zoltán Békefi Réka Berki Martin Bujdosó Flóra Csontos László Detvay Lili Dominkó Levente Dominkó Liliána Dósa Csenge Drippey Máté Fehér Norbert Foskolos Bettina Gressai Mánuel Hévizi Virág Jakab Zsófia Jeong Ye Bon Jónás Rezsô Karakas Benedek Korossy-Khayll Csongor Kovács Gergely Kovács Luca Králik Miklós Lakatos Marcell Lakatos Tamás Melis Kinga Molnár Veronika Nagy András Márton Naszagyuk Júlia Péter Fruzsina Rinkó Krisztián Rinkó Sándor Samu András Sági Dóra Sárközi József Sárközi Lili Schildkraut Vilmos Schmal Júlia Sulyok Ádám Tanai Lilla Tardos Fülöp Tolnay Lea Völgyi Roland Waldau Beatrix Zombory Virág Bujdosó Flóra Dósa Csenge Fehér Norbert Gaál Eszter Jevuczó Gábor ZENEI PÁLYÁN TOVÁBBTANULÓ NÖVENDÉKEINK Jónás Rezsô Kocsor Hanna Korossy-Khayll Csongor Ónodi Zoltán Sárközi Lili Virágos Máté, Zahár Fanni Schildkraut Vilmos Stark János Sulyok Ádám Tardos Fülöp Tóth Boglárka 3

4 CSAK TISZTA FORRÁSBÓL LUSPAY KÁLMÁN NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DEJTÁR V E R S E N Y E R E Tolnay Lea I. díj tanára: Faragó Laura Péter Fruzsina III. díj tanára: Faragó Laura III. BARTÓK BÉLA ZENEISKOLAI ZONGORAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Ambrus Róza továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Foskolos Bettina továbbjutó növendék tanára: Horváth Vilmosné Jónás Rezsô továbbjutó növendék tanára: Deutsch Nóra Karakas Benedek továbbjutó növendék tanára: Réti Tamás Lakatos Tamás továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Nagy András Márton továbbjutó növendék tanára: H. Veres Zsuzsa Tanai Lilla továbbjutó növendék tanára: Harsányi Andrea XIII. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Dominkó Liliána nívódíj tanára: Dominkó Csilla Králik Miklós nívódíj tanára: Dávid Krisztina Rinkó Krisztián dicséret tanára: Dominkó Csilla A FESZTIVÁLZENEKAR A GYEREKEKÉRT GÁLAKONCERT Korossy-Khayll Csongor szólista tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Eszter zenekari közremûködô tanára: Ácsné Szily Éva Stark János zenekari közremûködô tanára: Ácsné Szily Éva I. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Drippey Máté, Kovács Gergely, Samu András, Schildkraut Vilmos arany minôsítés tanáruk: Jelasity Péter Berki Martin, Bujdosó Flóra, Gressai Mánuel, Lakatos Marcell, Völgyi Roland ezüst minôsítés tanáruk: Dely Róbert Békefi Réka arany minôsítés tanára: Micheller Myrtill XIII. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY Dominkó Liliána különdíj tanára: Dominkó Csilla III. BARTÓK BÉLA ZENEISKOLAI ZONGORAVERSENY Lakatos Tamás kiemelt nívódíj, különdíj tanára: Halászné Veres Zsuzsa Halászné Veres Zsuzsa tanári különdíj V. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI FERENCZY GYÖRGY ZONGORAVERSENY Molnár Veronika dicséret tanára: Halászné Veres Zsuzsa XII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI GITÁRVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Sárközi József arany fokozat tanára: Vass Valéria Sárközi Lili arany fokozat tanára: Vass Valéria Sulyok Ádám arany fokozat tanára: Kovácsné Szabó Zsuzsa Farkas Zsolt Márió bronz fokozat tanára: Vass Valéria Virágos Máté bronz fokozat tanára: Kovácsné Szabó Zsuzsa VII. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Kajtár Kinga ezüst fokozat tanára: Varga Gabriella Berta Dóra bronz fokozat tanára: Zalaba Gyöngyi Bócz Patrícia bronz fokozat tanára: Varga Gabriella Gáspár Dorina bronz fokozat tanára: Kiss Kamilla Oberfrank Márton bronz fokozat tanára: Scholz Melinda Nagy Rebeka dicséret tanára: Zalaba Gyöngyi TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Sági Dóra kiemelt arany fokozat tanára: Faragó Laura Tolnay Lea arany fokozat tanára: Faragó Laura III. BUDAPESTI RADOS DEZSÔ HEGEDÛVERSENY Dósa Csenge kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Julianna kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Hévizi Virág kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Soós Áron kiemelt arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Feledi Pál arany fokozat tanára: Véghelyi Kriszta Jeong Ye Bon arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Korossy-Khayll Csongor arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Bácsy-Schwartz Zoltán ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Gaál Eszter ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Kiss Zoltán ezüst fokozat tanára: Vicziánné Fasang Eszter Oláh Géza ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva 4

5 D M É N Y E I N K Stark János ezüst fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Horváth Gábor dicséret tanára: Szilvási Katalin Ácsné Szily Éva tanári különdíj Véghelyi Kriszta tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj VII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY Jakab Zsófia arany fokozat tanára: Tóth Andrea Detvay Lili ezüst fokozat tanára: Tóth Andrea Csontos László bronz fokozat tanára: Tóth Andrea Kovács Luca, Schmal Júlia dicséret tanáruk: Tóth Andrea Waldau Beatrix dicséret tanára: Tóth Andrea Zombory Virág dicséret tanára: Tóth Andrea Tóth Andrea tanári különdíj Garamvölgyi Attila korrepetitori díj XII. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI GITÁRVERSENY LUIS MILAN ÉS JOHN DOWLAND EMLÉKÉRE Sárközi Lili dicséret tanára: Vass Valéria IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY, BUDAPESTI TERÜLETI VÁLOGATÓ Nagy András Márton, Karakas Benedek arany fokozat tanáraik: H. Veres Zsuzsa, Réti Tamás Foskolos Bettina, Melis Kinga arany fokozat tanáruk: Horváth Vilmosné Naszagyuk Júlia, Fehér Norbert arany fokozat tanáruk: Szilágyi Katalin Farkas Zsolt, Szilágyi Dániel ezüst fokozat tanáruk: Pozsár Andrea Szojka Tamás, Orbán-Ducos Bogáta dicséret tanáruk: Szilágyi Katalin IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY Nagy András Márton, Karakas Benedek I. díj, különdíj tanáraik: H. Veres Zsuzsa, Réti Tamás Halászné Veres Zsuzsa tanári különdíj Réti Tamás tanári különdíj TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY Sági Dóra ezüst fokozat tanára: Faragó Laura XI. BUDAPESTI FURULYAVERSENY Kéringer Dávid kiemelt arany fokozat tanára: Bánfi Balázs Kiss Gergely Domonkos kiemelt arany fokozat tanára: Bánfi Balázs Sándor Borbála bronz fokozat tanára: Bánfi Balázs Váncsa Anna bronz fokozat tanára: Bánfi Balázs Csekme András dicséret tanára: Bánfi Balázs Bánfi Balázs tanári különdíj IV. ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Csóka Balázs ezüst fokozat tanára: Liget Regina Kalmár Lili ezüst fokozat tanára: Liget Regina Csontos Katalin bronz fokozat tanára: Liget Regina Pigniczki Sára bronz fokozat tanára: Liget Regina PEST MEGYEI KLARINÉTVERSENY MONOR Nagy Bernadett I. díj tanára: Kohán István Kohán István tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj ZENE ÉS MÛVÉSZETI ISKOLÁK MAGÁNÉNEK SZAKOS TANULÓINAK XIV. BALASSAGYARMATI TALÁLKOZÓJA Tardos Fülöp I. díj tanára: Pallagi Judit TALENTS FOR EUROPE NEMZETKÖZI HEGEDÛVERSENY SZLOVÁKIA Korossy-Khayll Csongor II. díj tanára: Ácsné Szily Éva Dósa Csenge III. díj tanára: Ácsné Szily Éva Stark János III. díj tanára: Ácsné Szily Éva NEMZETKÖZI BELICZAY GYULA EMLÉKVERSENY KOMÁROM Bácsy-Schwartz Zoltán arany fokozat, nagydíj tanára: Ácsné Szily Éva Rinkó Krisztián, Rinkó Sándor, Fehér Norbert arany fokozat, nagydíj tanáraik: Dominkó Csilla, Lukácsházi István, Szilágyi Katalin Dominkó Liliána, Dominkó Levente arany fokozat tanáraik: Dominkó Csilla, Holló Miklós Hévizi Virág arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Jeong Ye Bon arany fokozat tanára: Ácsné Szily Éva Fehér Norbert, Naszagyuk Júlia ezüst fokozat tanáruk: Szilágyi Katalin Ácsné Szily Éva tanári különdíj Arató Ágnes korrepetitori díj 5

6 VERSENYEK NÉGY KÉZ EG IX. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS AIX. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny budapesti területi válogatóján a Tóth Aladár Zeneiskola mind az öt induló négykezes párosa díjat nyert, azonban a balassagyarmati országos döntôbe már csak az arany oklevelet elért három párosunk jutott tovább. AZ ORSZÁGOS DÖNTÔBE JUTOTTAK: Nagy András Márton és Karakas Benedek (tanáraik: H. Veres Zsuzsa és Réti Tamás) Foskolos Bettina és Melis Kinga (tanáruk: Horváth Vilmosné) Naszagyuk Júlia és Fehér Norbert (tanáruk: Szilágyi Katalin) A gyôztesek tanáraikkal EREDMÉNYEINK: Nagy András Márton és Karakas Benedek I. díjat nyert, valamint a Ferenczy György Alapítvány különdíját is elnyerte a romantikus mû, Schumann: Abendlied címû darabjának kiemelkedô elôadásáért. Tanáraik, H. Veres Zsuzsa és Réti Tamás felkészítô tanári különdíjban részesültek. A döntôre való felkészülésünket nagyban segítette Kékesi Judit tanárnô, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium mûvésztanára, aki konzultáció keretében foglalkozott a versenyzôkkel. Hasznos szakmai tanácsaival, találó észrevételeivel, óriási tanári tapasztalatával sikerült új lendületet adnia a darabok további fejlôdéséhez. Ezután Balassagyarmaton, az országos döntôben mindhárom párosunk sikeresen helytállt, minden versenyzônknek gratulálok! A díjról egy-két ponttal lemaradni bizony csalódás, de az országos döntôbe bejutni már önmagában gyôzelem! A verseny nyolc korcsoportban zajlott, és a színvonal ezúttal is elképesztôen magas volt. Idén különösen kimagaslóan szerepelt a tanárdiák korcsoport, amelyben szinte minden résztvevô díjat érdemelt volna! A verseny mindvégig jó hangulatban zajlott, azonban nagyon sajnáltuk, hogy ebben az évben nem játszhattunk Bösendorfer zongorán! Reméljük, hogy három év múlva ismét az országos tanulmányi verseny rangjához méltó hangszeren mérhetik össze tudásukat a növendékek! Az utolsó estén a vendéglátó zeneiskola két óriási tortával lepte meg a szereplôket és a felkészítô tanárokat. A torták készítôje, a neves helyi cukrász is 1. díjat érdemelt mesésen finom alkotásaiért! Halászné Veres Zsuzsa, tanszakvezetô 6

7 VERSENYEK Y ZONGORÁN VERSENY BALASSAGYARMAT, ÁPRILIS Pénteken korán reggel indultunk Balassagyarmatra, a IX. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny döntôjének helyszínére, a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolába. Megérkezés után kipróbáltuk a zongorát, amit a versenyhez állítottak be. Aztán kicsit várakoznunk kellett a nekünk kijelölt teremben, ahol még gyakorolhattunk is. Vicces volt a zongora pedálja, mert olyan hangot adott ki, mint a békakuruttyolás. A verseny elôtt még volt idônk egy kis városnézésre is. Szereplés közben kicsit izgultam, ehhez társult még, hogy elsô mûsorszámunk, Kapi-Horváth Ferenc: Népdal szvit 4. tételének végén elkezdett nyikorogni a pedál. Végül azonban nem volt nagy baj, és úgy éreztük Andrissal (Nagy András Márton), hogy jól sikerült a szereplés. Mi voltunk a II. korcsoport utolsó fellépôi, úgyhogy a többieket nem hallhattuk, helyette megnéztük a III. korcsoport versenyzôit. Az eredményhirdetés vasárnap délelôtt volt, így a reggeli édes alvás helyett hét órakor ismét találkoztunk Andrisékkal, és újra visszamentünk Nógrád megyébe. A díjakat fordított sorrendben adták át, ezért egyre izgalmasabbá vált a helyzet, ahogy haladtunk elôre, és még mindig nem szólítottak minket. Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy I. díjat és a Ferenczy György Alapítvány díját kaptuk. Ezek után osztották ki a tanári díjakat. Felkészítô tanáraink sokáig nem kerültek sorra, emiatt már kezdtem szomorkodni, végül azonban Zsuzsa néni és Tamás bácsi is megkapták a felkészítésért járó elismerést. Jó élményekkel tértünk haza Balassagyarmatról! Karakas Benedek, zongora 2. B osztály Horváth Vilmosné és Szilágyi Katalin növendékeikkel 7

8 VERSENYEK Elnézést kérek, de holnap délelôtt Andrisnak négykezes zongora próbára kell mennie, ezért nem tud részt venni az elsô két órán. Ha valaki megnézné az ellenôrzômet, nagyon sok ilyen üzenetet találhatna benne. Szerencsére sok tanárom van, ezért jól eloszlottak ezek az üzenetek közöttük, azaz nem jelentettek problémát a hiányzások. Kamarapartneremnek, Karakas Benedeknek viszont csak két tanára van, akik már idegbajt kaptak ezektôl az üzenetektôl, de ezt majd ô is biztosan el fogja mondani. Már tavaly nyáron, a balatonszemesi zenei táborban is együtt négykezeseztünk, de ez most nyert igazán értelmet. Tanáraink mesélték, hogy sok délelôttöt töltöttek el a számunkra legmegfelelôbb darabok kiválasztásával. Rengeteget próbáltunk, sokszor, sok helyen és sok tanári segítséggel. Igen, több tanárral is, mert Zsuzsa néni és Tamás bácsi mellett több segítôkész tanár is meghallgatott minket. Külön köszönetet mondok Szilágyi Pálma kürt-, valamint Kaiser Adrienne és Kékesi Judit zongoratanárnôknek. Nélkülük nem lehettünk volna ilyen sikeresek. Zsuzsa néni és Tamás bácsi tanári különdíjat kaptak a felkészítésünkért. Balassagyarmaton, a verseny elôtt Zsuzsa néniéktôl szinte mindent megkaptunk, amit csak akartunk: szerencsehozó és erôt adó csokikat, amikbôl mindenféle volt, rizses, karamellás, sima és még hosszan sorolhatnám a listát. Minden jó volt, csak a társam pedáljai nem, amik néha ugattak, brekegtek, ugráltak vagy egyszerûen csak nyikorogtak. Az út is hangulatos volt Balassagyarmatra. Rádióztunk, bár azt szinte nem is hallottuk a beszélgetésünktôl. A táj nagyon szép volt, kiválasztottuk kedvenc részeinket, kanyarjainkat és a többi... A versenyen elôttünk szerepelt egy balassagyarmati páros, akik nagyon jól játszottak, bár ôk többet gyakorolhattak a zongorán, mint mi. Amikor leültünk a székünkre a beállítás után, én már nem is izgultam, mert a váróteremben nagyon szép rajzok voltak, amik közül az egyik (egy kiáltó babaarc) megnyugtatott. Mi Benedekkel azt mondjuk, ô is segített nekünk elérni az eredményt, az I. helyet. Nagy meglepetésünkre és örömünkre még egy különdíjat is kaptunk mellé, a szép Schumann darabért. Most már, a kényelmes székben ülve szinte sajnálom, hogy nem kell többé eljátszanunk a két darabot, amit már a családban mindenki kívülrôl fúj. Vagy mégis? Nagy András Márton zongora 2. B osztály Kékesi Judit tanárnô a versenyzôkkel 8

9 CIMBALOMVERSENYEN JÁRTUNK... VERSENYEK A budapesti Rácz Aladár Zeneiskola 1994-ben rendezte meg elôször az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben tanuló cimbalmos növendékek számára az országos zenei versenyt. Azóta háromévente mérhetik össze tudásukat a tehetséges növendékek szóló és kamara kategóriában. Idén már a VII. Országos Zeneiskolai Rácz Aladár Cimbalomverseny zajlott március 9-én. A budapesti zeneiskolák cimbalom tanszakai mind képviselték magukat. Zeneiskolánkból heten indultak a megmérettetésen, nagy kedvvel és izgalommal. Voltak, akik duóban készültek, volt, aki zongorakísérettel vagy cimbalom kísérettel játszott. Már a kamara próbák is kellemes izgalommal zajlottak. Munkánknak meg is lett az eredménye, a zsûri szép díjakkal jutalmazott minket. De a fônyeremény számunkra az együtt zenélés öröme volt. Külön köszönetet érdemel zongorakísérônk, Garamvölgyi Attila. Tóth Andrea, cimbalomtanár VERSENYEREDMÉNYEINK: Jakab Zsófia arany fokozat Detvay Lili ezüst fokozat Csontos László bronz fokozat Kovács Luca dicséret Schmal Júlia dicséret Waldau Beatrix dicséret Zombory Virág dicséret Tóth Andrea tanári különdíj Garamvölgyi Attila korrepetitori díj Tóth Andrea növendékeivel Az elmúlt hónapokban a cimbalom tanszakról néhány tanítvánnyal, Jakab Zsófiával, Csontos Lászlóval, Waldau Beatrixszel, Zombory Virággal, Kovács Lucával és Schmal Julcsival részt vettünk egy országos cimbalomversenyen, mely Rácz Aladár nevét viseli. A megmérettetés elôtti hetek nagyon izgalmasan teltek, sok idôt töltöttünk bent a zeneiskolában, és gyakoroltunk! Mindent megpróbáltunk beleadni, ami tôlünk telt, és ehhez nagyon sokban hozzájárult zongorakísérônk, Garamvölgyi Attila tanár úr és tanárnônk, Tóth Andrea segítsége. Nélkülük nem érhettünk volna el ilyen szép eredményeket. Nagyon jól éreztük magunkat, felemelô érzés, hogy meg tudjuk mutatni, mennyit fejlôdtünk valójában az elmúlt években. Detvay Lili, cimbalom III. TK osztály 9

10 HÁZUNK TÁJA III. TERÉZVÁROS február 27-én harmadik alkalommal rendeztük meg a Terézvárosi Tehetségnapot a Budapesti Operettszínházban. Ennek a már hagyományosnak tekinthetô programnak kialakításakor két szempontot helyeztünk elôtérbe: ôrizni az iskola névadójának Tóth Aladárnak munkásságát, szellemiségét, valamint bemutatni az iskolában mûködô együtteseket és a kiemelkedô zenei képességgel rendelkezô növendékeket. Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, partneriskoláinkkal együttmûködve fontosnak tartjuk, hogy növendékeink zenei tehetségükön túl más mûvészeti képességeiket is bemutathassák. Hangversenyeinken tematikusan egyegy társmûvészeti ágat, mûfajt állítunk a középpontba ben Zene és a tánc, tavaly Vers és zene, az idei évben Népek dalai, táncai címmel hirdettük meg programunkat. A mûsorban autentikus népi dallamok és táncok mellett, XX. századi és kortárs magyar zeneszerzôk feldolgozásai szólaltak meg. Hangversenyünkkel emlékezni kívántunk Kodály Zoltánra, a XX. századi magyar zeneszerzés és zenepedagógia kiemelkedô alakjára, születésének 130. és halálának 45. évfordulóján. Az est díszvendége Kodályné Péczely Sarolta volt. A koncert elején iskolánk igazgatónôje, Magyar Margit köszöntötte a vendégeket. Rövid beszédében arról szólt, milyen nagy kincs a tehetség, és milyen sok körülmény befolyásolja a tehetség kibontakozását. Elsôsorban az odafigyelô szeretet, de fontos a szülô és a tanár együttmûködô biztatása, a gyermek kitartása, szorgalma és a külsô támogatás is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt évben csatlakozott a Gyökerekkel-szárnyakat ösztöndíjprogramhoz, mellyel a Tóth Aladár Alapítvány az iskola rászoruló, tehetséges növendékeit kívánja támogatni. A XX. század elsô felében elôször Kodály Zoltán és Bartók Béla ismerte fel a népzene fontosságát a nemzet kultúrájában. Kodály 1918-ban így fogalmazott: a népdal nem egy elavult stílus maradványa, nem a történelem holt relikviái közé való, hanem eleven élet. Az ô zeneszerzôi és zenepedagógiai munkásságuknak köszönhetôen a következô nemzedékek számára a népdal élvezettel énekelhetô, 10

11 HÁZUNK TÁJA I TEHETSÉGNAP hangszeren játszható közös kincse lett sok gyermeknek és felnôttnek, és ihletô forrása a XX. század zeneszerzôinek. Ebbôl a kincsbôl hallottunk elôször egy csokorra valót az iskola népi ének tanszakos növendékeinek (tanáruk Faragó Laura) elôadásában, ezután az egyesített Kicsinyek kórusa (tanáraik I. Gede Éva, Kiss Anna, Magyar Margit, Pecze Zsófia) Kodály: Bicíniumaiból énekelt, majd a Tóth Aladár Operastúdió (vezetôje Pallagi Judit) és az iskola növendékeibôl és tanáraiból alakult kamarazenekar szólaltatott meg részleteket Farkas Ferenc: Kôröshegyi Betlehemes címû mûvébôl. A tehetséggondozás egyik feladata, hogy a kiemelkedô zenei képességû diákokat felkészítse a muzsikus pályára. De legalább ilyen fontos, hogy a zeneiskola valamennyi tanulója zenei készségét gondozza, hiszen azok a gyerekek, akik az együttesekben közösen muzsikálnak, a közös zenélés által az élet egyéb területein is jóval több kreativitást, együttmûködést mutatnak, sokkal elfogadóbbak társaikkal. A következôkben a zeneiskola két zenei együttese mutatkozott be. A Tücsökzenekar (vezetôje Szalai Ildikó) Zempléni László: Zenés utazás címû ciklusából Olaszországot és Oroszországot jelenítette meg, majd a Fuvolazenekar (vezetôje Zalaba Gyöngyi) Zempléni: Öt magyar népdal címû feldolgozását játszotta. Már a Tóth Aladár Zeneiskola nagynevû elôdje, a Fodor-zeneiskola is nagy gondot fordított a legújabb zene bemutatására, a kortárs zeneszerzôk legfrissebb darabjainak elôadására. Ezt is a tehetséggondozás egyik módjának tekinthetjük, hiszen az új mûvek bemutatói számos tehetséges zeneszerzôre irányították rá a figyelmet. A programban hangsúlyos szerepet kaptak iskolánk kiemelkedô zenei képességû tanulói, akik országos vagy nemzetközi versenyeken díjat nyertek. Öt produkcióban csodálhattuk meg egészen kicsi, és valamivel idôsebb növendékeink méltán kitüntetett muzsikálását. Gaál Julianna (tanára Ácsné Szily Éva) Sulyok Imre: Változatok egy magyar népdalra címû mûvét hegedülte, Dominkó Liliána (tanára Dominkó Csilla) Farkas Ferenc: Népdal szonatinájának két tételét csellózta, Rinkó Sándor 11

12 HÁZUNK TÁJA (tanára Lukácsházi István) litván, szicíliai és belorusz népi táncok feldolgozását játszotta nagybôgôn, Korossy-Khayll Csongor (tanára Ácsné Szily Éva) Karai József: Mulatósát adta elô hegedûn. Zongorakísérôik Arató Ágnes és F. Kurcsinka Erzsébet voltak. Két egészen fiatal zongoristánk, Karakas Benedek (tanára Réti Tamás) és Nagy András Márton (tanára H. Veres Zsuzsa) Kapi-Horváth Ferenc négykezes Népdalszvitjét szólaltatta meg nagy sikerrel. A szünet elôtti utolsó mûsorszámként a Tóth Aladár Leánykar Bárdos Lajos: Menyecske címû kórusmûvét énekelte I. Gede Éva vezényletével és Arató Ágnes zongora-kíséretével. A szünet után távoli népek népzenéjébôl és népzenei feldolgozásaiból hallottunk érdekes válogatást. Már Bartók Béla is kiemelte, hogy saját népzenénk felfedezése mellett milyen fontos, hogy más népek dalait-táncait is megismerjük, hiszen ezáltal jobban felismerjük a miénk jellegzetességeit, és megtanuljuk értékelni a különbözôségeket a máséban. Az iskola Ütôegyüttese (tanáraik Holló Miklós és Rixer Krisztián) ghánai tradicionális zenét játszott, majd a Gitárzenekar (vezetôje Budai Lehel) G. Schwertberger: Latin Ünnepek címû sorozatából adott elô három tételt. A Klarinét- és szaxofonegyüttes (tanáraik Kohán István és Szoucsek Szilveszter) egy holdfényes Tangóval nyerte meg a közönséget. Bartók Béla nemcsak írásaiban hangsúlyozta a népzene fontosságát, de zeneszerzôi életmûvében is jelentôs helyet foglal el a népdalfeldolgozás mûfaja: minden harmadik kompozíciója népdalfeldolgozás, vagy legalábbis tartalmaz népdaltémájú tételt. Jelen van a mûfaj az életpálya valamennyi szakaszában. Bartók elôször 1904-ben jegyzett le népdalokat, és ugyanebben az évben készítette elsô népdalfeldolgozásait, egyik legutolsó mûve (A férj keserve) is népi dallamot használ. A hangversenyen két mûvét hallhattuk. A Klarinétegyüttes a Csillagok, csillagok kezdetû népdalfeldolgozását adta elô, majd Lakatos Tamás (tanára H. Veres Zsuzsa) zongorázta Három csíkmegyei népdalát. Kodály az 1906-ban kiadott Magyar Népdalok elôszavában így ír a népdalok feldolgo- 12

13 HÁZUNK TÁJA zásának és kiadásának céljáról: cél, hogy a nagyközönség megismerje és megkedvelje a népdalt. Válogatni kell a javából és valamilyen zenei feldolgozással közelebb vinni a közönség ízléséhez. Kell rá a ruha, ha már behozzuk a mezôrôl a városba. De a városi öltözetben félszeg, szorongó. Úgy kell rászabni a köntöst, hogy el ne akassza a lélegzetét. Akár énekkarra, akár zongorára dolgozzuk, a kíséret mindig csak az elvesztett mezôt és falut igyekezze pótolni. Utolsó zenei csokrunkban Kodály Zoltán népdalfeldolgozásaiból hallottunk a zeneszerzô szavaival élve különféle köntösbe öltöztetve. A Tóth Aladár Leánykar I. Gede Éva vezényletével a Zöld erdôben, zöld mezôben címû dal feldolgozását énekelte, Varsányi Csaba (tanára H. Veres Zsuzsa) pedig a Székely keservest zongorázta. Egy kortárs magyar zeneszerzô, Kovács Béla: Hommage á Kodály Zoltán címû klarinétdarabjával tisztelgett a nagy Mester emléke elôtt. Elôadta Kovács Klaudia (tanára Kohán István), Arató Ágnes zongorakíséretével. A koncert zárószáma elôtt Magyar Margit igazgatónô, a régi Kodály-hangversenyek hangulatához méltóan, népdalt tanított a színpadról a közönségnek. A nézôtéren helyet foglaló szülôk, testvérek, hozzátartozók egyre lelkesebben fújták a magyar népdalt, amelynek feldolgozását azután a Kállai-kettôsben hallhattuk. A hangverseny méltó befejezéseként ugyanis Kodály egyik legnagyszerûbb és legnépszerûbb zenekari mûvét, a Kállai-kettôst játszotta a Tóth Aladár Ifjúsági Zenekar, melyet erre az alkalomra hangszerelt Serei Zsolt. Köszönjük Kodályné Péczely Sarolta hozzájárulását. A szûnni nem akaró taps azzal a jólesô érzéssel tölthette el a sok tehetséges gyermek és fiatal szívét, hogy muzsikájukkal sok embernek okoztak örömöt, az iskola tanárai pedig megerôsödhettek elkötelezettségükben, melylyel a zene szeretetét és mûvelését adják át nap mint nap tanítványaiknak. Hiszen Kodály is ezt írta: Zene nélkül nincs teljes ember. Dobszay Ágnes zenetörténet tanár 13

14 HÁZUNK TÁJA IV. ZENEISKOLAI OBOAFESZTIVÁL Nagy lelkesedéssel vártuk április 28-át. A nagy esemény elôtt többször is színpadra álltunk, hogy a szereplés miatti izgalmat legyôzzük. Közös órán és más iskolai koncerten is kipróbáltuk magunkat, ezért a gyerekek már magabiztosabban muzsikáltak a fesztiválon. A Józsefvárosi Zeneiskolában megrendezésre kerülô esemény célja többek között a zeneiskolai növendékek tehetséggondozása, tapasztalatszerzés, szereplési lehetôség és szakmai tapasztalatcsere volt. Ez a nap arra is lehetôséget nyújtott, hogy egymást meghallgassák az ország különbözô pontjairól érkezô résztvevôk. Sokan jelentkeztek, ezért a 76 mûsorszámot négy korosztályra osztották a szervezôk. A kis elôképzôsöket a nagyobbak követték, s a nap vége felé már a 7-8 éve oboázó diákok léptek fel. Sok szép, érdekes, számunkra új darabot hallottunk. A nagyobb növendékek már igazán komoly produkciókkal készültek, többen hoztak szonáta és oboaverseny tételeket. A záró számként elhangzó, oboán, marimbán és vibrafonon elôadott kamaramûvek között egy különleges, manapság nagyon népszerû darab is felcsendült, a híres olasz zeneszerzô, Ennio Morricone: Gabriel's Oboe címû szerzeménye. Mindenkinek meghallgatásra ajánlom a mûvet, aki kellemes kora nyári szórakozásra vágyik. Az értékelést mûvésztanárokból álló zsûri végezte: Lukács Ildikó, Dr. Kubina Ágnes, Miklovicz László, Dr. Girgás Ágnes és Z. Molnár Ildikó. A diákok találkozhattak a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem vendégprofesszorával, Lencsés Lajossal és Kerényi Sándor nyugalmazott fôiskolai docenssel is, akik a fesztivál védnökei voltak. Kerényi Sándor elmondta, hogy örömmel lát együtt ennyi fiatal oboista növendéket, majd megemlítette, hogy a mai gyerekek igen szerencsések, hogy ilyen jó minôségû hangszereken játszhatnak. Lencsés Izgalommal vártam az oboafesztivált. Már régóta készültünk rá. Meglepett, milyen sokan eljöttek fellépni és meghallgatni a résztvevôket. A szereplés elôtt izgultam a legjobban. Mikor befejeztem, nagyon megkönnyebbültem. Meglepett az ezüst fokozatú oklevél. Örülök neki. Még egy új etûd kottát is kaptam. Az év végén az etûdömet már ebbôl fogom játszani. Csóka Balázs, oboa 3. osztály Liget Regina tanárnô tanítás közben 14

15 HÁZUNK TÁJA Lajos, miután köszönetet mondott minden résztvevônek, felkészítô tanárnak és korrepetitornak a munkájáért, visszaemlékezett fiatalkori zenei tanulmányaira, és kiemelte, hogy milyen nagy szerepe van az alapfokon oktató tanároknak a leendô magyar oboamûvészek képzésében. A zsûri rövid, átfogó értékelése és az oklevelek kiosztása után a pedagógusok számára lehetôség nyílt egyéni szakmai konzultációra is. Zeneiskolánkból az évrôl-évre bôvülô létszámmal mûködô oboa szakról négy növendék vett részt. Valamennyien szépen szerepeltek: Csóka Balázs (3. o.) és Kalmár Lili (1. o.) ezüst, Csontos Katalin (1. o.) valamint Pigniczki Sára (1. o.) bronz oklevelet kapott. Szeretettel gratulálunk, és ezúton is köszönjük Bauernfeind Éva tanárnô zongorakíséretét. Liget Regina, oboatanár A suliban már oboáztam osztálytársaimnak, de igazából ez volt az elsô iskolán kívüli komolyabb szereplésem. Négy csoportba voltunk beosztva, a csoportomban 14. voltam. Szerettem volna a nagyobbakat is meghallgatni, de sajnos sok iskolai feladatom volt. Úgy éreztem, sikerült jól elôadnom Schubert Bölcsôdalát. Örültem, hogy ezüst oklevelet kaptam. Kalmár Lili, oboa 1. osztály 15

16 HÁZUNK VERSENYEK TÁJA Barátkozás a csembalóval 2. FÁBRI FLÓRA CSEMBALÓESTJE FÁBRI FLÓRA, a zongora tanszak volt növendéke idén újra eljött közénk, hogy folytassa a csembaló, e sokszínû hangszer bemutatását. Tavaly mesélt a csembaló történetérôl, a szereplô növendékeket beavatta a csembalójáték fortélyaiba, de ekkor csak néhány különleges csembalódarab elôadására futotta az idôbôl. Mostani koncertjén Flóra a csembalózás sokféle arcát, lehetôségét mutatta meg, zenés utazást téve a barokk kor Európájában. Miután rövid ismertetést kaptunk az elhangzó mûvekrôl, W. Byrd, J. S. Bach, F. Couperin, D. Scarlatti és G. Frescobaldi színes, egyben virtuóz szólódarabjai által angol, német, francia és olasz földön jártunk. Különösen tetszett minden idôk egyik legjelentôsebb csembalókomponistája, a francia Francois Couperin: 5. szvitje, melynek az is érdekessége, hogy az egyik tétele a La Flore, azaz a Flóra címet viseli. A csembaló amellett, hogy szólóhangszer, állandó kísérôhangszerként (continuo) is fontos szerepet játszott a barokk zenemûvekben. A koncerten szerepelt egy igazán különleges hangszer, a viola da gamba, ami a barokk Fábri Flóra 16

17 KONCERTEK HÁZUNK VERSENYEK TÁJA Fábri Flóra muzsikustársaival korban szintén népszerû hangszer volt, ma viszont már alig használják. Külsôre a csellóra hasonlít, de a hangszíne, húrjainak száma és ezek hangolása is más. Marin Marais (francia barokk zeneszerzô) Lully tiszteletére írott mûvét Regôs Júlia korhû elôadásban, viola da gambán szólaltatta meg, csembaló continuóval. A koncert végén hallhattuk Monteverdi: Poppea megkoronázása címû operájának záróduettjét Murányi Márta és Dezsô Sára ihletett elôadásában, viola da gamba és csembaló continuóval. Nagy örömünkre ezt a mûsorszámot ráadásként újra meghallgathattuk. Mindannyian szép élményekkel gazdagodtunk, egy különleges este, emlékezetes koncert részesei lehettünk! Halászné Veres Zsuzsa tanszakvezetô zongoratanár 17

18 HÁZUNK VERSENYEK TÁJA VERSENYEK ÖRÖM ÉS I CSALÁDI HANGVER A zongora tanszak immár második alkalommal rendezett c certen zongora tanszakos növendékek családtagjaikkal lép nagyszülô-unoka párok szerepeltek, valamint egy nagy színûsége mellett változatosságot jelentett az is, hogy a telj leg fiatal korában hangszeren tanuló szülôk mellett prof goradarabok mellett hegedû-zongora, klarinét-zongora e hangversenyen. A mûsorszámok elsajátításába minden sze ség elé kiállni nem egyszerû. Volt olyan szereplô, aki elôs elôtt. Minden elismerésünk azért, hogy a fellépôk a napi Reméljük, hogy megmarad ez a lelkesedés, és a családtag évi nyilvános együtt muzsikáláshoz. ÉS BE 1. Kíváncsian várni, hogy a tavalyi családi hangverseny ut 2. Átbogarászni a kottát, kiszámolni a triolákat, beigazít próbálgatni a karaktereket. 3. Zongoraórára menni, mint harminc évvel ezelôtt. 4. Lesütött szemmel hallgatni a szemrehányást: Apu, már 5. Fehér inget húzni, és kicsit izgulva kiülni a Fodor-terem re Halás

19 ZGALOM... ENY KÍVÛLRÔL... HÁZUNK VERSENYEK TÁJA VERSENYEK saládi hangversenyt zeneiskolánkban május elején. A kontek fel különbözô formációkban. Testvérek, szülô-gyerek, családi kamaracsoport. A rokonsági kapcsolatok sokesen kezdô csak otthon a gyermekével zongorázó, eseti muzsikusok is felléptek ezen az estén. A négykezes zongyüttesek, valamint egy zongorás kvintett is szerepelt a replô sok energiát fektetett. Valljuk be azt is, hogy közönzör, volt, aki évtizedek elteltével játszott újra nyilvánosság eendôk mellett vállalkoztak erre a feladatra. ok kedvet kapnak a további otthoni, esetleg a következô LÜLRÔL Deutsch Nóra, zongoratanár án idén milyen darabot szemel ki nekünk Zsuzsa néni. ani a kényelmetlen ujjalátevéseket, keresni a jó tempót, megint TE sietsz! mek Bösendorferéhez. És a taps után örülni, együtt örülni! z Péter, Halász Marcell (zongora 1. osztály) apukája

20 HÁZUNK TÁJA Norvég leányok... A tavaszi szünet elôtti utolsó három tanítási napon a zeneiskola kórusa vendégeket fogadott. A vendég kórus Norvégiából érkezett Budapestre, és a KÓTA Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége közvetítésével találtak rá a mi kórusunkra. A hasonlóság a két együttesben a tagok életkora: mindkét kórusban 12 éves kortól egészen huszonéves korig énekelnek a lányok. Merthogy a norvég kórus is leánykar, mint a miénk. Az együttesek számára az utazásokon kívül ezek a rövidebb-hosszabb találkozások teremtenek lehetôséget egy másik ország zenei kultúrájának megismerésére és új barátságok szövôdésére, amelyek ma már a világháló jóvoltából gyakran aktív kapcsolatok maradnak. Izgalommal vártuk tehát a közös hangversenyt a még ismeretlen skandináv kórussal. Annyit tudtunk róluk mindössze, hogy Norvégia második legnagyobb városából, Bergenbôl érkeznek, és vezetôjük, Ashild Eriksen már kétszer járt Magyarországon. Bergen az esernyôk városa, Európában itt esik a legtöbb csapadék. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes-borzas kacskaringós tengerre. Esik esô, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Weöres Sándor: Norvég leányok címû versét Kodály Zoltán kórusmûve tette igazán ismertté. A lányokról, akik Mindig mosolyognak, de sohase nevetnek már az elsô városnézéskor kiderült, hogy valóban nagyon barátságosak: tényleg mindig mosolyogtak sôt a magyar lányok hatására sokat nevettek is! A közös koncert a Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében volt április 2- án, hétfôn este 6 órakor. A kórus neve: Fjell Kulturskulekor. Fjell egy település, amely több szigetbôl áll, és Bergenhez tartozik. A norvég lányok kék egyenpólója a tengert idézi. Rajta a híd legkevesebb kettôs értelmû: 1971 óta vezet csak híd Fjellbôl Bergenbe a tengeren át. Ez az ott élô emberek számára rendkívüli jelentôséggel bír, hiszen elôtte nagyon nehézkes volt a közlekedés. A másik értelme a kapcsolat. A kórus egy mûvészeti iskolához tartozik. Az iskolában a zene mellett drámát, táncot és vizuális ismereteket tanulhatnak a növendékek. A különbözô tantárgyak közti kapcsolatra is utal a híd. A hangversenyen mindkét kórus szerepelt. Elsôként a Tóth Aladár Leánykar állt színpadra. Rövid mûsorunk magyar mûvekbôl állt: a Tavaszi szél vizet áraszt hangjaira történô bevonulás után Kodály Zoltán: Zöld erdôben, illetve Bárdos Lajos: Menyecske címû mûvét énekeltük el Arató Ágnes zongorakíséretével. A vendégek mûsora sokféle feldolgozásból állt: norvég illetve afrikai népdalokat, de legfôképpen mai könnyûzenei kórusátiratokat adtak elô. A lányok nem olvasnak kottát, ezért sok mozgás társulhatott a kotta nélküli énekléshez. A 27 tagú kórusból az ifjabbakat és a nagyokat külön-külön is hallhattuk énekelni. A koncert végén a két kórus közösen énekelt három mûvet: Bárdos: Szellô zúg távol címû kórusmûvét magyarul (!), illetve a norvég Nattjoik (Altató) és az etióp Salaam (Béke) feldolgozását. A híd ezen az estén a zene volt: két ország, két különbözô kultúra között. Jó egymást megismerni, nagyon tanulságos mindkét fél számára. Az este nem ért véget a hangversennyel, mert a két kórus ezután átsétált a zeneiskola fasori épületébe, ahol elfogyasztották a néhány magyar kórustag által délután készített szendvicseket, és eközben a közös, jókedvû éneklések és barátkozó beszélgetések tovább mélyítették a két együttes lányai közötti kapcsolatot. Másnap délelôtt 11-kor megtelt gyerekekkel a Terézvárosi Két Tannyelvû Általános Iskola aulája és tornaterme. A norvég vendégek itt tartottak ugyanis egy órás bemutatót a diákoknak. A kórusvezetô dicsérte a hangverseny után a gyerekek figyelmét, lelkesedését. Hálás vagyok az általános iskola igazgatójának, Pomizs Istvánnak, hogy elôdeihez hasonlóan ô is támogatja a sok-sok gyerek zenetanulását iskolájában, és lehetôséget ad különbözô hang- 20

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Babka József címzetes igazgató

Babka József címzetes igazgató Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2011. június 22. szám 2 Kürtszó 2011. június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk- 2011. február 28-án Debrecenben

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 2 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ.

Teljék be a kívánságunk, mint vízzel a teknõ, mint negyvennyolc kecske lába százkilencvenkettõ. A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. január 23. szám 2 Kürtszó 2012. január 23. szám Pulyka melle, malac körme liba lába, csõre Mit kívánjak mindnyájunknak

Részletesebben

NOVEMBERI KARÁCSONY IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. december

NOVEMBERI KARÁCSONY IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. december 02 KÖSZÖNTŐ NOVEMBERI KARÁCSONY Rettentő furcsa érzés már november közepén azzal leülni a gép elé, hogy jön a decemberi szám, köszöntőt kéne bele fogalmazni, és ráadásul: ha december, akkor karácsony,

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztők: Belinszky Anna, Mona Dániel Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: Handler András Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők: 04 06 08 FIGYELŐ Hírek,

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető CormaC mccarthy Átkelés határvidék-trilógia második rész Fordította: totth Benedek magvető magvető TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztő: Tóth Endre Főszerkesztő-helyettes: Kerner Mária Felelős kiadó: LFZE

Részletesebben

Putnok város közéleti lapja

Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám 2012. június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Gólyaeskü IMPRESSZUM. Főszerkesztő: Belinszky Anna, Mona Dániel. Kiadványterv, tördelés: Handler András. Felelős kiadó: LFZE HÖK

Gólyaeskü IMPRESSZUM. Főszerkesztő: Belinszky Anna, Mona Dániel. Kiadványterv, tördelés: Handler András. Felelős kiadó: LFZE HÖK Gólyaeskü Én,, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója esküszöm, hogy a magyar nemzet alkotmányos törvényeit megtartom, szülőhazám szellemi nagyjainak örökségéhez hű leszek, a Liszt Ferenc nevét

Részletesebben

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43

tartalom kalendárium 3 zenei közéletünk kritika mûhely hangversenynaptár próbajátékok 26, 40, 41, 42, 43 tartalom 2 kalendárium 3 zenei közéletünk NYári zenekari körkép Bár minden zenekarnál a nyár a szabadságolások idôszaka, emellett azért az együttesek promenádkoncerteket adnak, külföldi vendégszerepléseken

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk:

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk: Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2012/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Sorsfordító karácsonyi ének Ki ne ismerné Charles Dickens Karácsonyi

Részletesebben

IMPRESSZUM TARTALOM. FIGYELŐ Kurzusok, eredmények, ajánlók. ABLAK Nyissunk a zenén túli világra! REJTVÉNY Sudoku. MÚLTIDÉZŐ Elődeinkről kicsit másképp

IMPRESSZUM TARTALOM. FIGYELŐ Kurzusok, eredmények, ajánlók. ABLAK Nyissunk a zenén túli világra! REJTVÉNY Sudoku. MÚLTIDÉZŐ Elődeinkről kicsit másképp TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztő: Tóth Endre Főszerkesztő-helyettes: Kerner Mária Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: H Art Photo and Design Kft. Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők:

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben