március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL"

Átírás

1

2 március KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A évi közmeghallgatás nagyobb részben a közelgő szennyvízcsatorna építési beruházásról szólt. A évi költségvetési beszámoló és ez évi tervezet megbeszélése után majd két órában a beruházásról folyt a beszélgetés. A kérdések alapján felmerülő adatokat és a törvényi hátteret szeretném most, csak felsorolásszerűen ismertetni az érdeklődőkkel, és meggyőzni a kételkedőket. A mai nyitott világban bárki utána nézhet a törvényeknek, a döntéseknek. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat honlapja a: tapiocsatorna.hu honlapcímen elérhető, ezen sok információ megtalálható a működésünkről, a jogi háttérről, leggyakrabban felmerülő kérdésekről, elérhetőségekről. Adatok: május 20-án Nagykátán alakult meg a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata. A 20 település ingatlantulajdonosából magánszemély Fundamenta szerződést kötött, 683 magánszemély Elfogadásra került településünk évi költségvetési rendelete. Soha korábban ennyi fejtörést nem okozott a költségvetés összeállítása, mint ebben az évben. Nem csak a teljesen új gazdasági háttér, az összefüggéstelen táblázatok okoztak problémát, hanem a központi támogatások (normatívák) egyre nagyobb arányú elvonása is növelte önkormányzatunk gondját. Csökkenő bevételi források mellett, növekvő fenntartási kiadásokra kellett fedezetet találnunk. Az intézmények fenntartása, működtetése, feladatellátása is egyre költségesebb. Tápiószele város évi költségvetésének főbb számai: A bevétel és a kiadás millió Ft. A költségvetés bevételi oldala a következő tételekből tevődik össze: 422 millió Ft normatív állami támogatás, 347 millió Ft helyi és központi átengedett adóbevétel, 177 millió Ft szociális és jövedelempótló juttatások kiegészítő támogatása, valamint önkormányzatunk és intézményeinek bevételei (térítési díjak, pályázati pénzek stb.). A kiadási oldalon az intézmények bér és dologi kiadásai szerepelnek: Blaskovich János Általános Iskola Február 14-én a Vöröskereszt új területi vezetőjével folytattam megbeszélést az összevonásra került Nagykáta, Cegléd térségről. A mínusz 20 C o közeli hideg idő próbára tette a lakosságot. Intézmények bezárása nem volt indokolt. A rászoruló gyerekeket legalább az intézményekben meleg várta, és étkezést kaptak. Február 16-án rendkívüli Képviselőtestületi ülés keretében döntés született a kitüntetési rendelet módosításáról, a díjazottak személyéről, valamint az önkormányzati vagyonrendelet módosításáról. Február 20-án költségvetési egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményvezetőkkel. Február 21-én A jövő energiája címmel országjáró útján Tápiószelére érkezett a paksi atomerőmű bemutató kamionja. Február 23-án a Mezőgazdasági és KÖZMEGHALLGATÁSRÓL KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft Vidékfejlesztési Hivatal megyei Leader-értekezletet tartott Újszilváson. Február 24-én este Közmeghallgatást tartottunk a Művelődési Házban a évi beszámoló és a évi költségvetés tervezetén túl, a csatornázási beruházás aktuális kérdéseit beszéltük meg az érdeklődő lakosokkal. Február 29-én Bizottsági ülések voltak. Március 1-jén a Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került Tápiószele évi költségvetése. készpénzbefizetést vállalt, és 413 ingatlan egységgel az Önkormányzatok léptek be a társulatba. Ez összesen egység, ami 70,76 %-os arány a törvényben előírt 2/3 helyett. A 2/3-ot meghaladó belépési arány a 20 település valamennyi, számszerűen ingatlan tulajdonosát kötelezte a Vízgazdálkodási Társulat tagságára. Az alakuló ülésen döntés született arról, hogy a társulat legfőbb döntéshozó testülete a küldöttgyűlés (közgyűlés). Lakosság - arányosan 103 fő küldött került megválasztásra az alakuló ülésen. Tápiószelét 8 fő képviseli küldöttként, egyenként 258 ingatlan tulajdonost, öszszesen 2054 tápiószelei ingatlant képviselve. Törvényi háttér: Több törvény határozza meg a társulat működését: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi CXIII. törvény lakástakarék pénztárakról évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2011 évi CCIX. törvény a VÍZIKÖZMŰ szolgáltatásokról 160/1995.(XII.26.) kormányrendelet a vízgazdálkodási társulatokról 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezésről és építési követelményekről. 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet 12/2011.(I.31.) kormányrendelet Az emberek többsége törvénytisztelő és azt betartó polgár. A törvényhozók felelősségéről négyévente dönthetünk, hogy elégedettek vagyunk-e a törvényt megalkotók munkájával vagy sem, az már más kérdés, de betartásuk mind az Önkormányzatokra, mind a magánszemélyekre nézve kötelező. A jelenlegi nagyon elszegényedett, forráshiányos gazdasági helyzetben, nagyon szigorúak a törvényi szabályozók, de ezek szerint kell élnünk. Nem törvényi szigorral szeretném meggyőzni az embereket, hanem józan belátással. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezer Ft Csicserke Óvoda ezer Ft Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház ezer Ft Város Gondnoksága ezer Ft Polgármesteri Hivatal ezer Ft Önkormányzat ezer Ft Civil szervezetek ezer Ft Tartalék ezer Ft Összességében a személyi kiadások: 389 millió Ft A járulékok: 102 millió Ft a dologi kiadások: 295 millió Ft Kötvénytörlesztéssel kapcsolatos kiadások: Tőketörlesztés: ezer Ft Kamattörlesztés: ezer Ft Ellátottak szociális juttatásai: 188 millió Ft Közfoglalkoztatás: 22,7 millió Ft évi költségvetés feszített, de végrehajtható, minden intézménytől takarékosságot követel. Kovács Ferenc polgármester

3 2012. március 3 CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012-BEN Bejegyzett helyi civilszervezetek: évi pénzbeli támogatás Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület Tápiószele Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápiószele Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tápiószele Polgárőrség Tápiószele Közhasznú Egyesület Tápiószelei Sportegyesület Kohász Horgász Egyesület Tápiószele Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Összesen: Egyéb támogatások: Tartalék: A 2012-es jogszabályváltozások megmutatkoznak az eddig megszokott civil támogatási rendszerben is. Pénzbeli támogatást csak a hivatalosan tápiószelei székhellyel bejegyzett szervezetek kaphatnak. A táblázatba foglalt támogatási összeg tartalmazza a tűzoltóknál és a sportegyesületnél a villany, ill. gázszámlák összegét is, mert ezentúl ez őket terheli. Komoly szigorítás, hogy a támogatási összeg csak működéssel kapcsolatos kiadásokra használható fel, reprezentációs célú kiadásokra nem fordítható! A hét pénzbeli támogatásban részesülő szervezeten túl több mint egy tucat civil csoport működik településünkön. Számukra továbbra is biztosítjuk az ingyenes terem- ill. Népkert használatot, és keressük annak a lehetőségét, hogy törvényes keretek között milyen támogatásban lehet részesíteni őket. Az egyéb támogatások sorában a nyugdíjas béketalálkozó ( Ft), Tápió-vidék zenéjét bemutató CD vásárlás (80000 Ft) és a Kincsem túra támogatása ( Ft) szerepel. Szeretnénk, ha civilszervezeteink kedvét nem venné el ez törvényi változtatás, és továbbra is színesítenék településünk életét. Közösen kell megtalálnunk azt a formát, amellyel zökkenőmentes működésük továbbra is biztosítható Tápiószele város közösségének érdekében. Kovács Ferenc polgármester JELSZAVAINK VALÁNAK: HAZA ÉS HALADÁS Az március 15-ei pesti forradalom eredményeit a reformkor országgyűlési küzdelmei érlelték meg, amelyeknek programját Kölcsey ezzel a mondattal fogalmazta meg. Évszázadok óta idegen hatalom akaratának függésében élő nemzetünk e jelmondat jegyében emelkedett fel a szabadság és függetlenség kivívásának dicsőséges magaslataiba. A kor nagyjai személyes érdekeiket félretéve, életüket és javaikat kockáztatva - készek voltak hatalmas áldozatokat hozni a haza felemelkedéséért. Tápiószele utcáit járva, miközben napi teendőink foglalják le gondolatainkat, eszünkbe sem jut, hogy léptennyomon 1848/49 emlékeibe botlunk. Képzeletbeli sétára hívom a kedves olvasókat, amelyen nagy magyarokkal találkozva adózunk a forradalom és szabadságharc emlékének. Induljunk el az egykori főutcán, amelyet gróf Széchenyi Istvánról neveztek el elődeink. A legnagyobb magyar politikailag legeredményesebb éveit a reformkor idején élte. Meggyőződése volt, hogy az okos hazaszeretethez komoly tudás, igazi szakértelem és erkölcsi tökélesedés szükséges. Közismert, hogy nemzeti nyelvünk gyarapítására egy egész évi jövedelmét ajánlotta fel. Példáját sokan követték: így alakult meg az MTA elődje, a Magyar Tudós Társaság. Nagy álmai: Pest és Buda igazi nagyvárossá fejlesztése, ehhez a Duna két partját összekötő híd építése, a Vaskapu szabályozása, a Hengermalom, az Óbudai Hajógyár, a Nemzeti Színház, a balatoni gőzhajózás (nem teljes a felsorolás) tettekben megnyilvánuló hazafiságának köszönhetően részben meg is valósultak. Az 1848-as európai forradalmak idején elismerte, hogy politikai ellenfeleinek volt igazuk. Az első felelős magyar kormányban elvállalta a közlekedés- és munkaügyi tárcát, de ténylegesen cselekedni ekkor már nem volt módja a pénzhiány és a politikai-katonai helyzet miatt. A 311-es út központi szakasza Kossuth Lajos nevét viseli. A jobbágyrendszer felszámolását, a közteherviselést, a gazdasági fejlődést elősegítő intézkedéseket és a nemzeti kormányt követelő felirat elfogadtatása az uralkodóval nagyrészt neki köszönhető. Batthyányi kormányában a pénzügyminiszter nehéz posztján szolgálta a magyar szabadság ügyét. Amikor a vívmányok fegyveres védelme elkerülhetetlenné vált, toborzó körútján tízezreket gyűjtött a szabadság zászlaja alá. Irányította a Honvédelmi Bizottmány munkáját, amelyben közvetlen segítője a tápiószelei Rákóczy János volt április 14-én kormányzóvá választotta a Debrecenben összeült országgyűlés. Mielőtt a haza tragédiája bekövetkezett volna, hívei biztatására elhagyta az országot. Petőfi Sándor és Jókai Mór neve összeforrott a forradalommal, hiszen az előkészítésében és március 15. eseményeiben főszerepet játszottak. Mindketten részt vettek a szabadságharcban, noha Jókai Debrecenben már a békepártot támogatta. A forradalom és a szabadságharc dalnokának nevét viselő utcára a Széchenyi útról térhetünk át, a nagy mesemondó -ról elnevezett girbegurba utcácska pedig az önkormányzat és a takarékszövetkezet épülete között nyílik. Nem tudni, milyen sors várt volna Petőfire, ha néhány barátja nem hajszolja bele a fegyveres harc vállalásába, mondván: ne csak tollal, hanem karddal is védje a szabadság ügyét nyári lelkiállapotát Az apostol című epikai alkotása hűen visszaadja januárjában felismeri a keserű igazságot: a magyar nép csak magára számíthat. Európa csendes, ujra csendes, Elzúgtak forradalmai Szégyen reá! lecsendesűlt és Szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egy magára A gyáva népek a magyart; Lánc csörg minden kézen, csupán a Magyar kezében cseng a kard. Cegléd felé haladva, ha a Tápió hídját elhagyjuk,

4 március jobbra a Deák Ferenc utcán sétálhatunk végig. A XIX. század kiemelkedő politikusának realitásérzékét a pátosz erejével sem lehetett megtéveszteni. Kiélezett történelmi helyzetekben, amikor előre nem látott távlatok tárultak fel, hajlott a pesszimizmusra. Nagy szerepe volt abban, hogy a király az áprilisi törvények szentesítésére kényszerült. A jogvédelem, a helytállás, az elért eredmények megszilárdítása volt politikai álláspontja mind a reformkorban, mind Batthyányi Lajos kormányának igazságügy-minisztereként. Egy hosszú sétával áthaladva a város központján, elhagyva az óvodát is, az Arany János utcába érkezünk. A nagyon gazdag életművel megáldott névadó költő teljes szívével a szabadságharc ügye mellé állt, fegyvert is viselt érte, mint nemzetőr. Nemzetőr dal c. versét 1848 áprilisában megzenésítették, és szinte népdalként énekelték: Süvegemen nemzetiszín rózsa A szabadságharc bukása utáni lírájából kiolvasható, hogy számára valami örökre elveszett. Lehet-e ennél megrázóbban szavakba önteni a kiábrándultságot? Midőn a munka és vagyon Egymástól messzi esnek, És a tökélyre vitt csalást Mondhatni rendszeresnek; A tápiószelei temetőket összekötő nagyon forgalmas, hosszú, de keskeny utca Vörösmarty Mihály nevét kapta. A költő Szózatban megfogalmazott hazafiság-értelmezése ma is érvényes. A nemesi ellenzék megosztottsága a reformkorban elmélyítik kételyeit, a forradalom és a szabadságharc azonban magával ragadja. A síkra, magyarok! Fegyvert ragadjatok. Hazánkat újra meg kell váltani. E drága föld szinét Borítsák szerte-szét A pártütőknek véres csontjai. A Vörösmarty utcáról az Asztalos Sándor utcára fordulunk. A mai Romániában, Máramarossziget református temploma melletti téren áll két szabadságharcosnak, Asztalos Sándornak és Móricz Samunak az emlékoszlopa. Asztalos Sándor honvédezredes az február 8-i aradi csatában személyes példájával adott leckét helytállásból a 29. honvédzászlóalj menekülésre kész katonáinak. Damjanich János tábornok egyike az október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanúnak. Tegyünk még egy hosszú sétát, hogy a Kisfaluba vezető róla elnevezett utcácskában reá emlékezzünk. A szerb származású honvédtábornok Magyarországot hazájának tekintette, és annak törvényes jogait mindenkivel szemben kész volt megvédeni. Következetes szigora ellenállást váltott ki a honvédek körében, de helytállásával megnyerte bizalmukat. Az általa vezetett zászlóalj lett a szabadságharc egyik legvitézebb alakulata. Fehér kakastolluk ott lengett 1849 tavaszán és nyarán minden nagyobb csatában, és mindig legelöl. (P. I.) A dicsőséges tavaszi hadjárat győzelmei nevétől elválaszthatatlanok. Ma is erősíti oly gyakran megtépázott nemzeti büszkeségünket Damjanich János és a haza szabadságáért minden áldozatra kész hősök példája. Március 15-ét ünnepelve emlékezzünk rájuk, és tanuljunk tőlük önzetlen áldozatkészséget. Hozz egy gyertyát és emlékezz! es forradalom és szabadságharc tápiószelei hőseire emlékezünk március 15-én 18 órakor a farmosi úti evangélikus temetőben Danielisz János főhadbiztos sírjánál. összeállította Szatmári Imréné Rövid megemlékezéssel és gyertyagyújtással hajtunk fejet Danielisz János, Rákóczi János, Geszner Mihály, Simonffy Kálmán és a többi hős emléke előtt. Tápiószelei Nemzeti Kör ALSÓ TAGOZATOS VERSMONDÓ VERSENY A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is megrendeztük iskolai szintű versmondó versenyünket, ahol minden osztályból három tanuló vehetett részt. Ők valamennyien nagy átéléssel mondták el a szép és sokszor humoros költeményeket. A következő helyezések születtek: 1.osztály 3.osztály 1. Kókai Emese 1.b 1. Raffael Eszter 3.c 2. Kovács Ádám 1.b 2. Raffael György 3.c 3. Balogh Virág 1.a 3. Lénárt Dániel 3.b 3. Algács Viktória 1.c 3. Petykovszki Laura 3.a 3. Katona Erzsébet 3.c 2.osztály 4.osztály 1. Sipos Tamás 2.c 1. Pap Gergely András 4.b 2. Bugyi Máté 2.b 2. Kovács Mirjam 4.c 3. Tokaji Nóra 2.a 3. Lévai Kitti 4.a 3. Beszteri István 2.c 3. Mészáros Fanni 4.c A zsűri tagjai - Ficza Tiborné, Terék Mihályné, Kiszelné Moró Szilvia és Faragó Sándor voltak. Megdicsérték a résztvevőket a szép és helyes kiejtésükért. Kiemelték, hogy a hallgatóságot a versmondó tanulók sokszor az egyedi előadásmódjukkal, a nagy átéléssel előadott versekkel nyűgözték le. Szervezők: Szűcs Józsefné, Terék Nikolett, Szabóné Urbán Ildikó, Kovácsné Sevella Zsuzsanna, Horváthné Vágány Andrea

5 2012. március 5 Gyermekkorunkban soha nem panaszkodtunk a téli, zord időjárás miatt. Élveztük a tél szépségét, vártuk a havazást, előkészítettük szánkóinkat, korcsolyáinkat a szórakozásra, vagy csak egyszerűen lapátoltuk a havat, hógolyóztunk és hóembert építettünk. Szüleink nem féltettek bennünket, hogy meg fo- A TÉL ÖRÖMEI FARSANGI BÁL A FELSŐ TAGOZATON gunk fázni, mert rétegesen öltözködtünk és a sportolás végén a meleg szobában száraz ruhát vehettünk és forró teát ihattunk, mesélhettük élményeinket. Tápiószele nem egy dombos vidék, de akadt lovas kocsi, ami után köthettük szánkóinkat és a sík terepen is élvezetes volt a csúszás. Korcsolyázni, csúszkálni a Béke úti iskola kézilabdapályájára jártunk, amit folyamatosan vízzel locsoltak és zsákokkal elszigeteltek, hogy jégpályának tűnjön. A közelmúltban nem tapasztalhattuk meg ezt a hideget és nagyobb mennyiségű havat, ami az idén van és volt. A januári sötét napoknak már vége, melegszik az idő, a nap is egyre többet süt, utolsó lehetőségei ezek a napok a téli mozgás örömeinek, szépségeinek kihasználására. Iskolánk tanulóinak próbálunk minél több ötletet adni, lehetőséget biztosítani arra, hogy megtapasztalhassák a szabadban való mozgás társaságban való űzését. A mozgás jó hatással van szervezetükre, izmaik átmozgatására, a keringési és légzőszerveik kapacitásának fokozására. A friss levegő és a napfény erősíti immunrendszerüket, segíti a stressz kivédését, az aktiválódott D vitamin erősíti a csontozatukat, a mozgás vidámmá, kiegyensúlyozottá teszi őket. Testnevelőink a focipálya lejtéseit kihasználva tartottak tornaórákat, ma is egyszerű eszközöket pl. szemeteszsákokat használva szánkó helyett az önfeledt kikapcsolódásra. Kosaras Katalin és Récsi László kollégák több alkalommal is szerveztek buszos kirándulást Ceglédre és Jászberénybe korcsolyázásra. Meghirdettünk egy mátrai kirándulást is szánkózással és parádsasvári farsangi mulatsággal, de kellő létszámú jelentkezés hiánya miatt le kellett mondanunk. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy évről évre csökken a családok életszínvonala, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt a lehetőséget, hogy buszköltséget, korcsolyakölcsönzést, színházi, mozi lehetőségeket vegyenek igénybe. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, hátrányos helyzetű tanulóinknak próbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy enyhítsük a különbségeket. Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy a kemény tél ellenére sem zárták be iskolánkat, ahogy más településeken tették energia spórolás céljából, hanem biztosították a feltételeket a zavartalan működésre. Récsi Lászlóné ig.h. A tél szokatlan örömei után osztályaink a Farsangra készültek. Farsang ez a szó a köztudatban egyet jelent a tél temetésével, a tavasz köszöntésével, a mókával, a kacagással, a bállal. Az évnek a vízkereszttől (január 6.), hamvazó szerdáig (húsvét előtti 40. nap) tartó időszaka, mely vígassággal, hatalmas evés-ivással előzi meg a húsvéti nagyböjti időszakot. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. A régi babonákat később elfelejtették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megmaradt, így a mi iskolánkban is. Gyerekeink és az őket segítő szülők és osztályfőnökök ötletein, rövid kis bemutatóin az idén is jókat mulattunk. Nehéz dolga volt a zsűrinek megtalálni a legötletesebb, munkaigényes, lelkesedéssel előadott produkciót és jelmezt. Szét kellett választanunk nagy csoportos, kis csoportos és egyéni szereplőkre a társaságot, hogy mindenki dobogós helyezést érjen el a színvonalas szerepléseknek megfelelően. Voltak Hupikék törpikék, Iskola rabjai, Csibék, Waka-lányok, Sugar babyk, Indián táncosok, nyertes 5.b osztályos Busójárók és 7.c osztályos Jin Bean szereplők. Vámpírlány, Csillagfejű csavarhúzó,tündér, Varázsló. Nem maradt el a zene, tánc és a farsangi fánk sem. Köszönjük a szervező 5. osztályosoknak! Récsi Lászlóné ig.h. Az Építsünk Iskolát Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált közösségformáló programjainak megvalósításához, értékőrző hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld napja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek, ) Köszönettel: Kácsorné György Gabriella igazgató

6 március 2011 végén tudtuk meg, hogy az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásra, illetve Óvodai fejlesztő program működtetésére benyújtott pályázatunk az előző tanévhez hasonlóan ismét kedvező elbírálásban részesült. Így intézményünk további Ft támogatásban részesült, amit első sorban szociális hátrányok enyhítésére, barátságos csoportszobák kialakítására, fejlesztő játékok vásárlására, pedagógus továbbképzésekre, a programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatására fordíthatjuk, természetesen szigorúan meghatározott formában. * Kissé megkésve, de szeretnénk megköszönni több helyi cég karácsonyi támogatását: ÓVODAI HÍREK - CG Electric Systems Hungary Zrt Ftos - REEHM Kft Ft-os - DIVERZITÁS KÖZPONT Ft-os adományát. * Tavaly nyáron elmaradt a nyilvános köszönet, de meleg szívvel gondolunk a nagykátai CLARION gyár dolgozóira is, akik Benedek István apuka irányításával egész napos társadalmi munkával és a gyár Ft-os anyagi támogatásával újították fel udvari játékainkat, kerítésünket és parkosítottak is. Értesítjük a kedves Szülőket, hogy óvodánk július 23-tól augusztus 20-ig felújítási és karbantartási munkálatok miatt zárva tart. Igény esetén ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. Kérjük, támogassa alapítványunkat befizetett adója 1%-val! A kedvezményezett neve: MICIMACKÓ ALAPÍTVÁNY A kedvezményezett adószáma: A befolyt összeget a gyermekek környezetének szépítésére, játékokra, kulturális programok, kirándulások szervezésére fordítjuk. Nagy örömmel értesültünk, hogy Sipos Angéla Tamara óvodásunk az Abonyban megtartott, óvodások mesemondó versenyén első díjat kapott. Gratulálunk neki és az édesanyjának, aki ilyen nagyszerűen felkészítette. Keszi Gyuláné óvodavezető ÓVODAI BEÍRATÁS MESEMONDÓ VERSENY Szeretném felhívni a kisgyermekes szülők figyelmét, hogy az idei óvodai beíratást április 16-tól 18-ig reggel 9-től ig tartjuk. Be lehet íratni a ig a 2,5 életévüket betöltő gyermekeket is. Ha a szülők megfeledkeznek gyermekük beíratásáról, tanév közben nem biztos, hogy helyet tudunk biztosítani. Az újonnan beíratott gyermekek én kezdhetik meg óvodai életüket. Gratulálunk Pap Gergelynek az Abonyban rendezett mesemondó versenyen elért 2. helyezéséért!

7 2012. március 7 A BIZALOM KLUB HÍREI Klubunk tevékenysége évben is töretlen lendülettel folytatódik, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére. Január 11-én, idei első találkozásunkon megemlékeztünk klubunk alakulásának 3. évfordulójáról. Klubvezetőnk, Rostás Józsefné beszámolt elmúlt évi tevékenységünkről, és közösen megbeszéltük a évi terveinket. A rendszeres klubélet mellett betegtársainkat, akik sajnos nem tudnak megjelenni összejöveteleinken, klubvezetőnk és tagjaink rendszeresen látogatják. Február hava a Rákbetegek Világnapjával kapcsolatos rendezvényekkel kezdődött, illetve annak jegyében telt, már amennyire az időjárás engedte. 3-án a "Rák ellen-, együtt-, egymásért" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület által a Rákbetegek Világnapja alkalmából szervezett "Van Remény" című fórumra kaptunk meghívást Szolnokra, a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe, ahol 12 fővel képviseltettük Tápiószelét. A kiemelkedően színvonalas programon nagyon sok hasznos előadást hallgattunk, többek között Dr. Rohánszky Magda (a Magyar Onkopszichológiai Társaság elnöke) A rosszindulatú betegségekben szenvedők testi, lelki rehabilitációja, pszichoszociális támogatása, és az életre való visszailleszkedés segítése ; Dr. Bodoky György (a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke) Gyógyulás jó életminőséggel. Nem elég gyógyszert adni a betegeknek. ; Dr. Bíró László (a Hetényi Géza Megyei Kórház Onkológiai Osztály szakorvosa) A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei onkológiai betegek ellátása ; Dr. Böjthe Lajos (a J-N-SZ Megyében működő Hospice Szolgálat vezetője) A rákbetegek otthoni ellátásának segítése szakemberekkel ; B. Papp László (a Rákgyógyítás c. újság főszerkesztője) A páciens készüljön fel a vizitre! Sorakoznak a pompás szalagos farsangi fánkok címmel tartották előadásukat. Sajnos a mostoha időjárási körülmények miatt nem tudtunk részt venni február 4-én a Rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány budapesti rendezvényén. Február 8-án tartott találkozónkon - a most már az Országos Szövetség által is ismert és jóváhagyott évi végleges munkatervünket ismertette klubvezetőnk. A hivatalos és érdemi dolgok megbeszélése után családias farsangi programmal folytattuk összejövetelünket, Samuné Veronka, Nyitrainé Ilonka, Liborné Erzsike és Ledacsné Marika sütött erre az alkalomra pompás szalagos farsangi fánkokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni Szabó Károlyné Veronkának és Zakar Jánosné Margitkának a fánkhoz felhasznált nyersanyagokat. Koczó Julianna saját verseivel kedveskedett a klubtagoknak. Február 11-én a Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub rendezvényén tizenhárman vettünk részt, a rákbetegek életmódjával kapcsolatos előadást hallgattunk. A résztvevők kérdéseikre értékes válaszokat kaptak dr. Nagy Emese klinikai onkológus főorvos asszonytól. Olvasva e rövid beszámolót évindító tevékenységeinkről, kérjük olvasóinkat, hogy bizalommal keressék meg klubunkat mindazok, akik személyesen vagy családtagjaik révén érintettek. Fentiek szerint látható, hogy mennyi hasznos ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, és közben a hasonló betegségekkel küzdő vagy gyógyult klubtagokkal - egyéni tapasztalataik átadása révén - ismereteket szerezhetnek gyógyulásuk érdekében. Rendszeres összejöveteleinket minden hónap második szerdáján, 17 órától tartjuk a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. A találkozók előtt, 15 órától személyes beszélgetésre várja az érdeklődőket klubvezetőnk és helyettese. Rostás Józsefné klubvezetőt a 06-30/ számon kereshetik. További információkért és elérhetőségekért kérjük, látogassanak el honlapunkra: Szeretettel várjuk klubunkba érintett vagy gyógyult rákbeteg társainkat! Libor László és neje

8 március "Húsz éve folyamatosan vesszük fel minden évben a kölcsönöket, mert jobban, kényelmesebben akarunk élni, mint amennyire a munkavégzésünk feljogosít. Összevegyültünk egy uzsorás kufár társasággal és most csodálkozunk? Döbbenetes, a hiánycél évente csak 3 százalék?! Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Fojtogatnak a bankárok? Nem kellett volna felvenni a kölcsönöket! Keseregni fölösleges! Eső után köpönyeg!? Mi a megoldás? - kérdezik itt is, ott is? Nem az a kérdés, hogy a múltban mit kellett volna tenni, hanem itt és most mit kell tennünk? A cári Oroszország az uzsorás bankárok karmai között vergődött, ezért a fényűző életmódhoz szokott vezető rétegét a nagy októberi forradalomban elhajtotta, és nagyrészt, mint halálos ellenségét kiirtotta. Milliók és milliók haltak meg és nyomorodtak meg, és nem csak Oroszországban. Németország a fojtogató pénzügyi örvényből próbált kitörni, és végül Hitler vezetésével egy világégés szörnyű kataklizmájába rántotta az emberiséget. Nem csak a politikusok és a katonák, de a pénzvilág bűne is volt a második világháború! A valóság az, hogy mi mindannyian tápláljuk, éltetjük a kapzsiság ördögét, mi hizlaljuk legyőzhetetlenné! Nem vállalsz gyermeket, így pénzedből nem földet, otthont veszel gyermekednek, jövődet nem fiadra bízod, hanem bankot keresel, olyan emberekre bízod pénzedet, kik a legnagyobb kamatot ígérik. Persze őket is viszi a bírvágy szelleme, és pénzeddel, mint cápák vetik magukat bele a pénz világába. Nincs kegyelem, ha nem sikeres ragadozók és te pénzedet veszélyben érzed, hát te is könyörtelenül visszaveszed utolsó vasig, és más bankra bízod. Nincs megállás, a tőzsdék, a bankok, a pénzvilág modern kártyajátékai, és Gondolatok a gazdasági válságról ha játszatsz, munka nélkül is gazdag lehetsz... de valóban az lehetsz? A fogyasztás, a birtoklás vágya, a gonosz lélek vadászkutyái űznek, hajtanak a vesztedbe. Isten által mindannyiunknak adott anyagi javak bölcs elosztása, hatalmas feladat! A múltban ott vannak a félelmetes kudarcok! A kapzsiság, az önzés, a pénz, mint pusztító fenevad szedi az áldozatait. Van más megoldás? Egyetlen elfogadható válasz a mai világ haláltáncára, Jézus Krisztus válasza. Kétezer évvel ezelőtt közénk jött, és nem állt le vitázni, kiosztani senkit, hanem szülőföldjén Názáretben, megélte szeretteivel a maga csendes, becsületes munkáséletét. Fenntartható vágyakat állított elénk, egy olyan életformát, mely elérhető, s mely boldoggá is tesz. Szent Ferenc már nyolcszáz évvel ezelőtt az ördög ganajának nevezte a pénzt, egyszerű, vidám életútja ma is járható. Fenntartható, tiszta örömök után kell kinyújtsuk a kezünket. Olyan örömök után, melyet nem esz meg a rozsda, melyet nem rág szét a moly, melyek után másnap nem keserű a szájunk íze. Van kiút, van válasz recsegő, ropogó világunk kérdéseire. Jézus, ha ma közénk jönne, ugyanazt tenné, mint kétezer évvel ezelőtt, szépen megélné a csendes, egyszerű názáreti életét szeretteivel. Dolgozna, alkotna, mint ács vagy földműves, vagy tanár, vagy orvos becsületesen, szorgalmasan, ott a szép szülőföldjén, ahol született. Meg kell zabolázzuk elsősorban önmagunkban a kapzsiságot, hajtsuk el magunktól a fölösleges fogyasztás, a birtoklás utáni vágyat. Autónkban nem maximalizálni akarjuk a fogyasztást. A cél egy optimális, takarékos motor, mely kevés üzemanyaggal célba visz. Miért nem ugyanez a cél életed minden területén? Sokszor a kevés is elég, a szerény, egyszerű megoldás is célravezető. Egy angol polgármester névnapi ünnepségén voltam, szerény, egyszerű vacsora volt a 170 vendégnek: svédasztal kétfajta hússal, háromféle körítéssel, előétel nem volt, a végén mindenki vehetett egyféle süteményből, az italokat mindenki saját kontójára kérhette. Néztem a kedves 70 éves vendéglátónk egyszerű, természetes, vidám ünneplését, magamban azokra a rendezvényekre gondoltam, melyeket itt a Kárpátmedencében rendeznek és elszégyelltem magam. Igen, a soktornyos, bádogtetejű házak lakóit lenézzük, de újgazdag rongyrázásban az egész társadalmunk ott liheg a nyomukba. Fölösleges költekezéssel akarjuk bizonyítani kiválóságunkat, és balgán, magunkat és egész társadalmunkat belerántjuk az adósság szörnyű szakadékába. Egyke, végzős gyerekeink tanévzárójára vagyonokat költünk, csak a fényképésznek egy egyszerű ember kéthavi fizetését adjuk gálánsan, mert fontos a látszat. Bűn! Mi vetettünk ágyat a gonosznak, miért csodálkozunk, hogy nyakunkra költözik? Elmennek a fiataljaink? Miért vállalnák az általunk felhalmozott adóssághegyeket? Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait! Van megoldás, adjátok oda a császárnak ami a császáré, és ti keressetek olyan kincseket, mik megmaradnak az örök életre, mondja a mi Urunk! Ő maga is a názáreti csendes, egyszerű életével bizonyította, hogy szeretteink körében, szülőföldünkön, becsületes, egyszerű munkás életet élve, a szép természetben boldog lehet az ember. Ez az az út melyet ő is járt, és melyet mi is járva egy fenntartható életet élhetnénk és boldogok lehetnénk. Induljunk el Krisztus nyomában! Szeretettel, Csaba testvér Déva, január 26." Böjte Csaba gondolatait közreadta Urbán Mária

9 2012. március 9 Ősztől az újszilvási általános iskolában tudományos fakultációt indítottunk, a Tápiómenti Állatorvosi Ambulanciával közösen. Dr. Crespo Carlos Enrique vállalta a biológia, az állatok és a tudomány iránt érdeklődő tanulóink szakmai gondozását. Hetente egyszer, négy diákunk részt vehet a rendelésen. Itt az aznapi eseteken kívül rengeteg tudományos és gyakorlati ismerettel gazdagodhatnak, továbbá megismerkedhetnek az állatorvosi és asszisztensi szakmával, megtapasztalhatják a munkafegyelmet. Láthatnak és segédkezhetnek műtéteknél, oltásoknál, sebellátásoknál. TANULJUNK A GYEREKEKTŐL A fakultáció célja a tehetséggondozás, melynek keretében használható, gyakorlati tudással felvértezett, az állatokkal jól kommunikáló, felelős állattartó gyerekeket nevelni. A Doktor Úr hétről, hétre sokrétű házi feladatot ad a gyerekeknek tudományos ismeretekkel kapcsolatosan és környezetvédelmi témakörökből is. Az alább olvasható cikk, gyerek munka, ami tükrözi, hogy a fakultáció résztvevői természettudatos szemlélettel és gyakorlati életvezetési módokkal is gazdagodnak. Molnárné Szabó Szilvia iskolai programkoordinátor I. lecke Hogyan védjük meg a környezetünket Szeretnék egy kicsit a környezetvédelemről beszélni. Biztos sokan halljuk, hogy éljünk környezettudatosabban, óvjuk meg a természeti értékeket, és mindenki figyeljen arra, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után. Nem is fontos hogy mit jelent pontosan az Öko-lábnyom, de azt fontos tudni minél nagyobb annál jobban rongáljuk a környezetünket. Mikor iskolából jövet az út mellett azok az egészen kis területek a házak előtt teli vannak szeméttel, arra gondolok, hogy ki lehet az, aki ezt csinálta, és aztán eszembe jut, hogy ez mennyire elszomorító. De hogyan tehetnénk a környezetszennyezés ellen? Ez könnyű itt van néhány egyszerű példa rá: tekerjük lejjebb a fűtést, ne szellőztessünk sokáig, cseréljük le a szimpla üvegű ablakokat dupla üvegűre, szigeteljük otthonunkat, kapcsoljuk le a villanyt, ha nincs rá szükségünk, használjunk energiatakarékos izzókat, váltsunk zöld energiára, forraljunk kevesebb vizet főzéskor, zuhanyozzunk fürdés helyett, zárjuk el a csapot, hasznosítsunk újra, s mindezek közt lehetőleg ne szemeteljünk. Ez csak pár dolog abból a számtalanból, amit még megtehetnénk Földünk megóvása érdekében. Mivel én még csak gyerek vagyok, nem sok mindent tudok tenni, de amit tudok, megteszek. Ezért otthon elvállaltam, hogy a házunk előtti kis részt tisztán tartom, segítek anyukámnak a szelektív hulladékgyűjtésben, a konyhakertünk művelésében, a komposztálásban, nem hagyom világítani a lámpákat és csöpögni a csapokat, nem nyitogatom fölöslegesen a hűtőt. Odafigyelek, miket vásárolok a boltban, törekszem a helyi, de legalább magyar, kevesebbet csomagolt, hűtött és szállított élelmiszerekre. Mindent többször átgondolok, mielőtt megvenném, tényleg szükségem van-e rá. Kosárral vagy textil szatyorral járok bevásárolni. Most azt kérem, hogy óvjuk meg környezetünket együtt. Hisz mindenki olyan környezetben él melyet saját maga teremt meg, gondoskodik róla, védi, és legfőképp nem szennyezi. Mert ne feledjék: A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. - ezért vigyáznunk kell rá, kérem, segítsenek - hiszen én még csak egy gyerek vagyok. Kiss Vivien 7.b, Széchenyi István Általános Iskola Újszilvás KINCSEM ARANYSZARVAS GYALOGTÚRÁK Az idei Kincsem Aranyszarvas gyalogos teljesítménytúrák a Kincsem a verhetetlen versenyló 138. születésnapján március 17-én szombaton kerülnek megrendezésre. Az ARANYSZARVAS (Kincsem) 50 km-es túra a Blaskovich múzeumból indul óra között, a Kincsem 40 km-es túrára a művelődési házban lehet nevezni között, a Kincsem 25 km-es túrára pedig közötti időkben ajánlott a nevezés ugyancsak a művelődési házban. A túra útvonala a szokásos, ezt már t ö b b - s z á z a n, e z r e n i s m e r i k Tápiószelén; a napokban történnek különböző részeinek bejárása. A Kincsem Lovasparkban az idén is lesz bográcsozás (a fogyasztott ételért fizetni kell), de díjmentes a túrázók számára a belépés a múzeumba, istállókban látogatás és az Attila dombra is el lehet menni. A túra jelentős szponzori támogatással kerül megrendezésre, de így is szükséges a résztvevőktől hozzájárulást kérni, ha szeretnénk továbbra is a színvonalat tartani. Tápiószeleieknek egységesen 500 Ft/ fő a helyszínen, iskolás csoportok pedagógusi kísérettel előzetes nevezéssel 400 Ft/fő, Családos kedvezményt is bevezettünk: egy család 1000 Ft előzetes nevezéssel (egy vagy két szülő egy, két vagy három saját gyermekével). Az előzetes nevezés csak írásban, e- mailben történhet március 25-ig a címen, a család tagjainak névszerinti felsorolásával, (az Ő nevükre töltjük ki az Emléklapot is). A rendezvény rajthelyén is rugalmasabb lesz így a nevezés, mert ki lesz már készítve a nevezett család rajtlapja. Ezzel is szeretnénk, ha minél több szelei család (is) egy kellemes napot tölthetne együtt rendezvényünkön. Mindenkit szeretettel várunk az idei túránkon is! Lipák István főrendező

10 március Maczó Dénes Láttam egy személygépkocsi mögött egy utánfutót, melyen a TRILAK festékakadémiának a reklám felirata volt. Hamar terjedt a hír, hogy a közöttünk élő Maczó Dénes, az év festője lett a cég által meghirdetett országos pályázaton, annak díja az értékes utánfutó. - Dénes! Mondj erről valamit! - Tavaly hirdette meg a cég ezt a pályázatot, melyre a szakemberek egy-egy munkával, annak fotóival, pályázhattak. Természetesen a TRILAK cég termékeinek elhasználásával. Városunk egyik házát festettem, ezt tartottam érdemesnek a pályázatra elküldeni. - Remélted ezt a sikert? - Tudtam, hogy korrekt, szép a munka, ennek ellenére félve küldtem be az utolsó héten a pályázatot. Gondoltam, vesztenivalóm nincsen. Minden munkámat a legjobbra törekedve szoktam végezni. Örültem azonban annak, hogy a tulajdonostól szabad kezet kaptam, a tervezéstől a kivitelezésig. Jól sikerült. - Mikor kaptál értesítést? KÖZÖTTÜNK ÉL... A díjátadás rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. (József Attila) ÁPRILIS 11. A KÖLTÉSZET NAPJA - November végén adtam le a pályázatot, és december közepén született meg a döntés. Kaptam egy telefonhívást. Amit mondtak el sem akartam hinni. Az én munkámat tartották a legjobbnak. - Milyen plusz amit, a munka mellett hozzáteszel? - Többször van szakmai továbbképzés a cég szervezi az új termékeinek bemutatása érdekében. A cég angol vezetője szerint, ez a módszer sokkal jobb, mint a TV-ben egy méreg drága reklám. Én minden ilyen képzésen részt veszek. Fontosnak tartom, hogy az aktuális irányokat tudjam, kövessem, haladjak a korral. - Mondj valamit magadról! - Az Ibolya úton élünk családommal 97 óta. Akkor házasodtunk öszsze feleségemmel. Két gyermekünk van. Vállalkozóként dolgozom, főleg Tápiószelén és környékén, de máshová is szívesen hívnak, egyre többen. - Mit jelent Neked Tápiószele? - Az egész családunk itt él, itt nevelkedtem, örömmel mondom, hogy itt váltam ismertté a szakmámban, és ez által személyesen is. Örömmel élek itt, nem is mennék máshová lakni. Búcsúzáskor még elmondja, hogy volt egy újság Tápiószelén a Szele Élete. A mai napig őrzi azt a cikket, ami hírt adott egy szelei fiatalról, aki az Országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen első helyezést ért el, így előbb kapott szakmát a kezébe. - Úgy emlékszem, azt is Sanyi bácsi csinálta. A huszonkét évvel ezelőtti fiatalember most itt tart. Kívánunk Neki sok sikert, mind magánéletében, mind a munkájában. Faragó Sándor Szeretettel várunk ezen a napon a városi könyvtárban minden verset kedvelő felnőttet és gyermeket, hogy kedvenc versének felolvasásával vegyen részt a méltó ünneplésben. A program 15 órától 18 óráig tart. Szeretettel kérjük az általános iskola pedagógusait és a civil szervezeteket, hogy tervünk sikeres megvalósításához legyenek segítségünkre. A részvételi szándékot időegyeztetés miatt szíveskedjen a könyvtárban előre jelezni. Töltse a könyvtárban ezt a szép délutánt! A könyvtárosok

11 2012. március 11 A januári országos szintű debreceni siker februárban tovább folytatódott. Most szivacsosaink tettek ki magukért. Február 12-én a Ferencvárosi Torna Club meghívásos, négycsapatos szivacskézilabda tornát szervezett, két korosztályban. A rendezőktől hatalmas megtiszteltetésként - Veszprém, Székesfehérvár mellett, Tápiószele csapata kapott meghívást. A Népligeti Csarnokban ismét szép siker született. U9 korosztály mérkőzései: Tápiószele - Veszprém 13:13 Tápiószele - Székesfehérvár 23:13 Tápiószele - FTC 22:12 A Fradi-kupa győztese az Euro-Novex Tápiószele csapata lett. A kilencévesek ezzel a győzelemmel bizonyították azt, hogy idősebb társaik nyomdokaiban járnak. A siker részesei voltak: Brindzik Beatrix, Jónás Alexandra, Káplár Klaudia, Tisza Bettina, Szabó Zsófia, Nagy Viktória, Mészáros Fanni, Mózes Dorina, Homonnai Nikoletta, Bartucz Jázmin. Ezen a versenyen már a nyolcévesek is bontogatták szárnyaikat. Ők az FTC, Veszprém csapatai mögött a 3. helyen végeztek. Eredményeik: Tápiószele Székesfehérvár 12: 6 Tápiószele Veszprém 8:12 Tápiószele FTC 11:16 Mindenkinek fontos a rendszeres testedzés, a sportolás és a fiatalok számára még a megfelelő iskolai testnevelés is. Miért pont a harcművészet? A budo-sportok olyan hagyományokat ápoló örökségek, amelyeknek megingathatatlan szellemi alapjuk van: fegyelemre, tiszteletre, kitartásra tanítanak, olyan alapértékek elsajátítására, amelyek a mindennapok során is tetten érhetőek. Belső tartalma, filozófiája, sajátos erkölcsi értékrendje van, amelyben kiemelkedő szerepet kap a társadalomban való helytállás, a család és embertársaink tisztelete. Az a célunk, hogy ezeket az erényeket és értékeket közvetíteni tudjuk. Tápiószelén 16 év óta tanulhatnak a gyerekek és felnőttek karatézni a SEIKEN SE szervezésében. A karate népszerűsége töretlen, így szinte minden városban van lehetőség az edzésre. Cegléden 1995 óta van Ashihara karate Sempai Gór Nagy György és Sempai Abuczky Csaba vezetésével. LEÁNY KÉZILABDA A SPORTOLÁS FONTOSSÁGA Cegléden működő Ashihara Karate Sport Egyesület tagjai között két szeleivel is találkozhatunk. Lévainé Dobi Dorottyával, a 6 kyus karatékával és Rubint Leventével. Levente első osztályos, a tápiószelei általános iskola tanulója, félévi tanulmányi eredménye kitűnő lett. A sport területén is sikereket könyvelhet el. Még csak 7 éves, de már túl van két övvizsgán, és készül a márciusi országos versenyre, amely Győrben kerül megrendezésre. A versenyre való készülődés nemcsak fizikai, hanem lelki felkészülést is igényel. Gratulálunk Leventének eddigi eredményeihez és kívánunk Neki és csapattársainak sok sikert! HARCMŰVÉSZETTEL A DROGOK ELLEN! Mi a helyzet ma? Ül a gyerek a TV előtt és nézi a Való Világot, példaképként kapja a kibukott pornószínésznőket, a bagózó, vedelő, ilyenolyan szexuálisan eltévelyedetteket, A csapat tagjai voltak: Mózes Dorina, Homonnai Nikoletta, Bartucz Jázmin, Kiss Anna, Tisza Kamilla, Kosaras Júlia, Zsengellér Patrícia. A Fradi-kupán való szereplésünk ismételten igazolta, hogy Tápiószele gyermek kézilabdában az ország élvonalába tartozik. Kácsor Istvánné Fekete Pákót, Győzikét és társaikat. Sorolhatnám a listát. Mindent megtanulhat, ami helytelen, mert ma ez a trendi. Nincsenek igazi ifjúsági szervezetek, ahol megmutatnák a helyes utat a fiatalok részére. Marad a sport, amiről tudjuk több amerikai egyetemi tanulmányból, hogy minden ráköltött forintot duplán hoz vissza az egészség területén, és még nevel is. Szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésére. A mozgást, a sportot válasszák, kerüljék a rossz társaságot, és semmilyen körülmények között ne nyúljanak a drogokhoz! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nálunk sportoló gyermekeket nem csak fizikailag neveljük. Ez adódik a sportág jellegéből is, hisz aki ezt a harcművészetet választja, azzal életformát is választ magának. Megtanul segíteni önmagán és másokon, s az évek során kitartó, céltudatos, de mégis szerény emberré válik. Abuczky Csaba Lévainé Dobi Dorottya

12 március VESZÉLYES AZ ENERGIAITAL VAGY EGÉSZSÉGES? Vannak olyan országok, ahol az energiaital normál italként történő forgalmazása nem lehetséges pl.: Olaszország, Franciaország, Norvégia, Dánia. De mit is tartalmaznak az energiaitalok? Több fontos összetevője is van pl.: koffein, taurin, guarana, ginszeng B2, B5 vitamin, niacin stb. Ezen anyagok hatásai lehetnek kedvezőek és károsak is. Kedvezők, ha kevés mennyiségben alkalmazzák, de veszélyes lehet, ha többet fogyasztunk el belőle, mint a napi megengedett mennyiség. A taurin napi túlzott fogyasztása elvonási tüneteket, gyomorfekélyt okoz. A ginszeng túlzott mennyiségű fogyasztása álmatlanságot, orrvérzést, fejfájást, idegességet, hasmenést, bőrkiütéseket és hányingert okozhat. A koffein egyszeri 250 mg feletti adagja veszélyes lehet, növeli az infarktus, illetve az agyvérzés kockázatát. Az energiaital egy bizonyos ideig fokozza az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. Azonban hosszútávon tartós fogyasztása már a szervezetre ártalmas hatásokat idézhet elő. A folyamatos pörgés biztosításához egy idő után növelni kell az adagokat, és már nem elég napi 1-2 doboz energiaital a várt hatás eléréséhez, hanem mindig több kell. Sajnos a szervezet el tud jutni arra a pontra is, ahol visszájára fordul a folyamat, és amikor nem kapja meg a kívánt mennyiségű serkentőszert, akkor fáradt, levert, álmos lesz. Nekünk felnőtteknek kell figyelemmel kísérni, hogy az uzsonnára adott pénzen mit vett aznap a gyermekünk és példamutatással azt lássa, hogy a szülők sem energiaitalon élnek. Ennek ellenére, ha mindenképp energiaitalt szeretne, el tudjuk mondani, miért nem ajánljuk. Monori Népegészségügyi Kistérségi Intézet Eboltás A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról az alábbiakat rendeli el: -Védőoltásban kell részesíteni minden 3 hónapot betöltött ebet. -Az oltást az arra rendszeresített oltási könyvbe kell bejegyezni és azt meg kell őrizni. -Az oltásra csak egészséges állat vezethető fel. -Az eb első számozott oltási könyvének kiadása ingyenes, az elveszett könyv pótlása díjköteles (500.-Ft), ezért kérjük, hogy az oltási könyveket mindenki hozza magával. Az állatvédelmi törvény szerint az ebtulajdonos az állatok egészségéről, megfelelő tartásáról, táplálásáról, komfortérzetéről, a nem kívánt szaporulat megelőzéséről (fogamzásgátló tabletta, injekció, műtét) köteles gondoskodni. Felhívás ebek kötelező oltására Az ebek veszettség elleni védőoltása, valamint az ebek féreghajtó szerrel való kezelése kötelező. Tápiószele településen az ebek kötelező oltása és féreghajtó szerrel való kezelésére az alábbi időpontban és helyen kerül sor: március 17. (szombat): 8.00 órától óráig Tápiószele, Rákóczii út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár - volt Tűzoltószertár) órától óráig Tápiószele, Dózsa-telep (Ibolya út Tulipán út sarok) órától óráig Tápiószele, Rákóczi út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár volt Tűzoltószertár) 2012.március 31. (szombat) 8.00 órától óráig Tápiószele, Rákóczi út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár volt Tűzoltószertár) Az összevezetett ebek oltásának díja: forint / eb, (az előző évhez hasonlóan az ár nem változott). Féreghajtó tabletta ára forint/tabletta. Az oltás alól elvont ebeket a települési önkormányzat a tulajdonos költségére megfigyelésre ebtelepre elszállítatja, mivel ezen ebek az emberre egészségügyi szempontból veszélyesek, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebnek minősülnek. Dr. Krevenka Antal állatorvos EBOLTÁS Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia az ebek évi veszettség elleni kötelező oltását a következő helyeken és időpontokban végzi március 17. szombat óráig (Dr. Crespo Carlos Enrique) Farmosi úti temető parkolója (Temető u. és Vörösmarty u. sarok) március 31. szombat óráig (Dr. Crespo Carlos Enrique) - Farmosi úti temető parkolója (Temető u. és Vörösmarty u. sarok) Az oltás díja: 3500Ft /eb A féreghajtás ára 200 ft/ 10 kg. AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA az 1995.évi XCI. törvény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján KÖTELEZŐ MINDEN HÁROM HÓNAPOS- NÁL IDŐSEBB EB ESETÉBEN AZ ALÁBBIAK SZE- RINT: -a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül, -az első oltást követően 6 hónap elteltével, -ezt követően évenként. A 164/2008 (XII.20) FVM rendelete szerint január 1- től csak az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv illetve az Európai Uniós útlevél használható. Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési eljárás megindítását, valamint az állategészségügyről szóló évi XCI. tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után. Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

13 2012. március 13 GÓLYAHÍR Azért mert szerettek, jöttem e világra, S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. Újszülöttek Fehér Margit Katalin Maka Margit és Fehér András leánya Gyenge Cintia Alexandra Túróczi Anikó és Gyenge Béla Zsolt leánya Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az újszülötteknek és szüleiknek! Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Juhász Gyula Február hónapban elhunytak Kiss Istvánné / Gonda Mária/ élt: 61 évet Majoros Józsefné /Nagy Mária/ élt: 78 évet Emléküket megőrizzük! Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik feleségem, édesanyánk, nagymamánk, Kiss Istvánné (szül.: Gonda Mária) temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család Fidji Szépség Stúdió Szalonunk új szolgáltatásokkal bővül március 2-től: Minőségi munka, professzionális alapanyagokkal! Böbe Női-, Férfi-, Gyermek fodrászat, szolárium H.-Szo.-ig Tel.:06-30/ Kiss Ágnes Kézápolás, Manikűr Műkörömépítés (zselé és porcelán) Tartós lakkozás (Gel lac) Csillámtetoválás Divatékszerek készítése műköröm alapanyagokból, egyéni elképzelések megvalósítása. (Gyűrű, medál, fülbevaló, komplett szett) Ajándéktárgyak egyedivé tétele porcelán díszítéssel (öngyújtó, gyertyatartó, képkeret, pezsgőspohár, bögre és bármi más) Smink Nappali és alkalmi smink Mennyasszonyi / eskűvői smink Fotó-, portfólió smink Gyermek arcfestés Maszkolás K.-Cs.-Szo. illetve megbeszélés szerint. Tel.: 06-20/ Március hónapban minden kedves Vendégem manikűrt vagy csillámtetoválást kap ajándékba!! Több éves tapasztalattal és a már meglévő szolgáltatásokkal szeretettel várunk minden régi és új Vendéget! Itt a tavasz, a felújítás ideje!!! Ön kigondolja, én segítek a tervezésben, kivitelezésben a legújabb trendek szerint! Maczó Dénes Szobafestés-Gipszkartonozás-Dryvit Vállalom: - régi és új falfelültek festését -tapétázás/papír, vinil, üvegszövet/ -hőszigetelés -mázolás, lazúrozás -stukkózás, antikolás, díszítés -gipszkartonozás/állmenyezet, falak/ -salétrom- és penészgátlás -bútormozgatás, takarítás Mindez igényes kivitelben, és korrekt áron! További információért, képekért látogasson el honlapomra: Cím: Tápiószele, Ibolya út 21. Tel: 30/

14 március AKCIÓS AJÁNLATOK Kölyök-csomag Tartalmazza a fizikai vizsgálatot, az új típusú oltási könyvet, az első védőoltást, a mikrochip és a beültetés árát, a regisztráció díját, továbbá ajándék 1 kg minőségi kutyatápot Ft Külföld-csomag Tartalmazza a fizikai vizsgálatot, a mikrochip és a beültetés árát, a regisztráció és az útlevél díját Ft Ivartalanítási akció Nőstény macska ivartalanítása esetén az állat veszettség oltása ajándék. Új szolgáltatások! Ultrahangos vizsgálatok Vemhességvizsgálat Belgyógyászati és szülészeti diagnosztika Mikroszkópos vizsgálatok Tel/fax: 06 53/ Mobil: 06 30/ Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos MINŐSÉGI BURKOLÁS CSEMPÉZÉS, PADLÓBURKOLÁS, KANDALLÓ KÉSZÍTÉSE, LÁBAZAT, DÍSZKŐRAKÁS, LAMINÁLT PADLÓ KÉSZÍTÉSE, KEDVEZŐ ÁRON, GARANCIÁVAL. Ivanics László Tápiószele, Nagy Lajos krt. 8. Tel.: TAVASZI MEGÚJULÁS! Méregtelenítsen masszázzsal! cellulit masszázs szibériai mézes masszázs Köpölyözés További kezeléseim: gyógymasszázs lávaköves masszázs relaxáló illóolajos masszázs Kedvezményes ajándékutalványok is vásárolhatók! Szeretettel várom kedves régi és új vendégeimet! Csikós Katalin Gyógymasszőr Tápiószele, Szelényi u. 8. Tel.: Köszönet annak a kedves idegennek, aki meglepetésével nagy örömet szerzett nekünk. Dobi Anna és Vona János Györgyei út 33.

15 2012. március 15 Közérdekű telefonszámok: Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Központi telefonszám: 53/ Fax.: 53/ Polgármester: 53/ Jegyző: 53/ Aljegyző (szabálysértési ügyek): 53/ Népességnyilvántartás: 53/ Anyakönyv: 53/ Szociális ügyek: 53/ Gyámügy: 53/ Gazdálkodás: 53/ / Adócsoport: 53/ Pénztár: 53/ vagy Weboldal: Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő: , Szerda: , Csütörtök: , Keddi és pénteki napokon ügyfélfogadás nincs. Tápiószele Város Gondnoksága 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Tel.: 53/ Vízdíj ügyintézés: Tel.: 53/ Blaskovich János Általános Iskola Tápiószele Felső tagozat: 2766 Tápiószele, Széchenyi út 20. Tel.: 53/ Alsó tagozat: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10. Tel.: 53/ Weboldal: http//iskola.tapioszele.hu Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele, Somogyi B. út 1. Tel.: 53/ Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár Tápiószele Könyvtár 2766 Tápiószele, Széchenyi út 20. Tel.: 53/ Művelődési Ház 2766 Tápiószele, Posta út 2. Tel.: 53/ Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2766 Tápiószele, Széchenyi út 22. Tel.: 53/ Háziorvosi ellátás Rendelők: 2766 Tápiószele, Jókai út 1. Dr. Pap Gábor Tel.: 53/ Dr. Radics Ilona Tel.: 53/ Dr. Hódi Pál Tel.: 53/ Házi gyermekorvosi ellátás 2766 Tápiószele, Bartók B. út 20. Dr. Baranovszky Márta Tel.: 53/ Fogorvosi ellátás 2766 Tápiószele, Jókai út 1. Dr. Stumpf László Tel.: 06/ Háziorvosi ügyelet 2766 Tápiószele, Jókai út 1. Tel.: 29/ Védőnői Szolgálat 2766 Tápiószele, Bartók B. út 20. Tel.: 53/ Gyógyszertár 2766 Tápiószele, Kossuth L. út 8. Tel.: 53/ Blaskovich Múzeum 2766 Tápiószele, Múzeum út 13. Tel.: 53/ Weboldal: wwww.blaskovichmuzeum.hu Rendőrség 2766 Tápiószele, Rákóczi út 30. Tel.: 53/ Közvilágítási hibabejelentés Tel.: 06 40/ fax: 06 93/ Hulladékkezelési kultúránk területén vannak még feladataink... Lapzárta: április 3. A cikkeket, kérdéseket, ötleteket személyesen a könyvtárban kérjük leadni, vagy elektronikus formában a könyvtár címére: Telefonon a es számon vagyunk elérhetőek.

16

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Célterület:1023053 Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Jogcím Kérelem címe Atilla Alapítvány Farmos Önkéntes Tűzoltó Boldogabb Óvodás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben