március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL"

Átírás

1

2 március KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A évi közmeghallgatás nagyobb részben a közelgő szennyvízcsatorna építési beruházásról szólt. A évi költségvetési beszámoló és ez évi tervezet megbeszélése után majd két órában a beruházásról folyt a beszélgetés. A kérdések alapján felmerülő adatokat és a törvényi hátteret szeretném most, csak felsorolásszerűen ismertetni az érdeklődőkkel, és meggyőzni a kételkedőket. A mai nyitott világban bárki utána nézhet a törvényeknek, a döntéseknek. A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat honlapja a: tapiocsatorna.hu honlapcímen elérhető, ezen sok információ megtalálható a működésünkről, a jogi háttérről, leggyakrabban felmerülő kérdésekről, elérhetőségekről. Adatok: május 20-án Nagykátán alakult meg a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata. A 20 település ingatlantulajdonosából magánszemély Fundamenta szerződést kötött, 683 magánszemély Elfogadásra került településünk évi költségvetési rendelete. Soha korábban ennyi fejtörést nem okozott a költségvetés összeállítása, mint ebben az évben. Nem csak a teljesen új gazdasági háttér, az összefüggéstelen táblázatok okoztak problémát, hanem a központi támogatások (normatívák) egyre nagyobb arányú elvonása is növelte önkormányzatunk gondját. Csökkenő bevételi források mellett, növekvő fenntartási kiadásokra kellett fedezetet találnunk. Az intézmények fenntartása, működtetése, feladatellátása is egyre költségesebb. Tápiószele város évi költségvetésének főbb számai: A bevétel és a kiadás millió Ft. A költségvetés bevételi oldala a következő tételekből tevődik össze: 422 millió Ft normatív állami támogatás, 347 millió Ft helyi és központi átengedett adóbevétel, 177 millió Ft szociális és jövedelempótló juttatások kiegészítő támogatása, valamint önkormányzatunk és intézményeinek bevételei (térítési díjak, pályázati pénzek stb.). A kiadási oldalon az intézmények bér és dologi kiadásai szerepelnek: Blaskovich János Általános Iskola Február 14-én a Vöröskereszt új területi vezetőjével folytattam megbeszélést az összevonásra került Nagykáta, Cegléd térségről. A mínusz 20 C o közeli hideg idő próbára tette a lakosságot. Intézmények bezárása nem volt indokolt. A rászoruló gyerekeket legalább az intézményekben meleg várta, és étkezést kaptak. Február 16-án rendkívüli Képviselőtestületi ülés keretében döntés született a kitüntetési rendelet módosításáról, a díjazottak személyéről, valamint az önkormányzati vagyonrendelet módosításáról. Február 20-án költségvetési egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézményvezetőkkel. Február 21-én A jövő energiája címmel országjáró útján Tápiószelére érkezett a paksi atomerőmű bemutató kamionja. Február 23-án a Mezőgazdasági és KÖZMEGHALLGATÁSRÓL KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft Vidékfejlesztési Hivatal megyei Leader-értekezletet tartott Újszilváson. Február 24-én este Közmeghallgatást tartottunk a Művelődési Házban a évi beszámoló és a évi költségvetés tervezetén túl, a csatornázási beruházás aktuális kérdéseit beszéltük meg az érdeklődő lakosokkal. Február 29-én Bizottsági ülések voltak. Március 1-jén a Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került Tápiószele évi költségvetése. készpénzbefizetést vállalt, és 413 ingatlan egységgel az Önkormányzatok léptek be a társulatba. Ez összesen egység, ami 70,76 %-os arány a törvényben előírt 2/3 helyett. A 2/3-ot meghaladó belépési arány a 20 település valamennyi, számszerűen ingatlan tulajdonosát kötelezte a Vízgazdálkodási Társulat tagságára. Az alakuló ülésen döntés született arról, hogy a társulat legfőbb döntéshozó testülete a küldöttgyűlés (közgyűlés). Lakosság - arányosan 103 fő küldött került megválasztásra az alakuló ülésen. Tápiószelét 8 fő képviseli küldöttként, egyenként 258 ingatlan tulajdonost, öszszesen 2054 tápiószelei ingatlant képviselve. Törvényi háttér: Több törvény határozza meg a társulat működését: évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi CXIII. törvény lakástakarék pénztárakról évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2011 évi CCIX. törvény a VÍZIKÖZMŰ szolgáltatásokról 160/1995.(XII.26.) kormányrendelet a vízgazdálkodási társulatokról 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezésről és építési követelményekről. 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet 12/2011.(I.31.) kormányrendelet Az emberek többsége törvénytisztelő és azt betartó polgár. A törvényhozók felelősségéről négyévente dönthetünk, hogy elégedettek vagyunk-e a törvényt megalkotók munkájával vagy sem, az már más kérdés, de betartásuk mind az Önkormányzatokra, mind a magánszemélyekre nézve kötelező. A jelenlegi nagyon elszegényedett, forráshiányos gazdasági helyzetben, nagyon szigorúak a törvényi szabályozók, de ezek szerint kell élnünk. Nem törvényi szigorral szeretném meggyőzni az embereket, hanem józan belátással. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezer Ft Csicserke Óvoda ezer Ft Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház ezer Ft Város Gondnoksága ezer Ft Polgármesteri Hivatal ezer Ft Önkormányzat ezer Ft Civil szervezetek ezer Ft Tartalék ezer Ft Összességében a személyi kiadások: 389 millió Ft A járulékok: 102 millió Ft a dologi kiadások: 295 millió Ft Kötvénytörlesztéssel kapcsolatos kiadások: Tőketörlesztés: ezer Ft Kamattörlesztés: ezer Ft Ellátottak szociális juttatásai: 188 millió Ft Közfoglalkoztatás: 22,7 millió Ft évi költségvetés feszített, de végrehajtható, minden intézménytől takarékosságot követel. Kovács Ferenc polgármester

3 2012. március 3 CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012-BEN Bejegyzett helyi civilszervezetek: évi pénzbeli támogatás Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület Tápiószele Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápiószele Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tápiószele Polgárőrség Tápiószele Közhasznú Egyesület Tápiószelei Sportegyesület Kohász Horgász Egyesület Tápiószele Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Összesen: Egyéb támogatások: Tartalék: A 2012-es jogszabályváltozások megmutatkoznak az eddig megszokott civil támogatási rendszerben is. Pénzbeli támogatást csak a hivatalosan tápiószelei székhellyel bejegyzett szervezetek kaphatnak. A táblázatba foglalt támogatási összeg tartalmazza a tűzoltóknál és a sportegyesületnél a villany, ill. gázszámlák összegét is, mert ezentúl ez őket terheli. Komoly szigorítás, hogy a támogatási összeg csak működéssel kapcsolatos kiadásokra használható fel, reprezentációs célú kiadásokra nem fordítható! A hét pénzbeli támogatásban részesülő szervezeten túl több mint egy tucat civil csoport működik településünkön. Számukra továbbra is biztosítjuk az ingyenes terem- ill. Népkert használatot, és keressük annak a lehetőségét, hogy törvényes keretek között milyen támogatásban lehet részesíteni őket. Az egyéb támogatások sorában a nyugdíjas béketalálkozó ( Ft), Tápió-vidék zenéjét bemutató CD vásárlás (80000 Ft) és a Kincsem túra támogatása ( Ft) szerepel. Szeretnénk, ha civilszervezeteink kedvét nem venné el ez törvényi változtatás, és továbbra is színesítenék településünk életét. Közösen kell megtalálnunk azt a formát, amellyel zökkenőmentes működésük továbbra is biztosítható Tápiószele város közösségének érdekében. Kovács Ferenc polgármester JELSZAVAINK VALÁNAK: HAZA ÉS HALADÁS Az március 15-ei pesti forradalom eredményeit a reformkor országgyűlési küzdelmei érlelték meg, amelyeknek programját Kölcsey ezzel a mondattal fogalmazta meg. Évszázadok óta idegen hatalom akaratának függésében élő nemzetünk e jelmondat jegyében emelkedett fel a szabadság és függetlenség kivívásának dicsőséges magaslataiba. A kor nagyjai személyes érdekeiket félretéve, életüket és javaikat kockáztatva - készek voltak hatalmas áldozatokat hozni a haza felemelkedéséért. Tápiószele utcáit járva, miközben napi teendőink foglalják le gondolatainkat, eszünkbe sem jut, hogy léptennyomon 1848/49 emlékeibe botlunk. Képzeletbeli sétára hívom a kedves olvasókat, amelyen nagy magyarokkal találkozva adózunk a forradalom és szabadságharc emlékének. Induljunk el az egykori főutcán, amelyet gróf Széchenyi Istvánról neveztek el elődeink. A legnagyobb magyar politikailag legeredményesebb éveit a reformkor idején élte. Meggyőződése volt, hogy az okos hazaszeretethez komoly tudás, igazi szakértelem és erkölcsi tökélesedés szükséges. Közismert, hogy nemzeti nyelvünk gyarapítására egy egész évi jövedelmét ajánlotta fel. Példáját sokan követték: így alakult meg az MTA elődje, a Magyar Tudós Társaság. Nagy álmai: Pest és Buda igazi nagyvárossá fejlesztése, ehhez a Duna két partját összekötő híd építése, a Vaskapu szabályozása, a Hengermalom, az Óbudai Hajógyár, a Nemzeti Színház, a balatoni gőzhajózás (nem teljes a felsorolás) tettekben megnyilvánuló hazafiságának köszönhetően részben meg is valósultak. Az 1848-as európai forradalmak idején elismerte, hogy politikai ellenfeleinek volt igazuk. Az első felelős magyar kormányban elvállalta a közlekedés- és munkaügyi tárcát, de ténylegesen cselekedni ekkor már nem volt módja a pénzhiány és a politikai-katonai helyzet miatt. A 311-es út központi szakasza Kossuth Lajos nevét viseli. A jobbágyrendszer felszámolását, a közteherviselést, a gazdasági fejlődést elősegítő intézkedéseket és a nemzeti kormányt követelő felirat elfogadtatása az uralkodóval nagyrészt neki köszönhető. Batthyányi kormányában a pénzügyminiszter nehéz posztján szolgálta a magyar szabadság ügyét. Amikor a vívmányok fegyveres védelme elkerülhetetlenné vált, toborzó körútján tízezreket gyűjtött a szabadság zászlaja alá. Irányította a Honvédelmi Bizottmány munkáját, amelyben közvetlen segítője a tápiószelei Rákóczy János volt április 14-én kormányzóvá választotta a Debrecenben összeült országgyűlés. Mielőtt a haza tragédiája bekövetkezett volna, hívei biztatására elhagyta az országot. Petőfi Sándor és Jókai Mór neve összeforrott a forradalommal, hiszen az előkészítésében és március 15. eseményeiben főszerepet játszottak. Mindketten részt vettek a szabadságharcban, noha Jókai Debrecenben már a békepártot támogatta. A forradalom és a szabadságharc dalnokának nevét viselő utcára a Széchenyi útról térhetünk át, a nagy mesemondó -ról elnevezett girbegurba utcácska pedig az önkormányzat és a takarékszövetkezet épülete között nyílik. Nem tudni, milyen sors várt volna Petőfire, ha néhány barátja nem hajszolja bele a fegyveres harc vállalásába, mondván: ne csak tollal, hanem karddal is védje a szabadság ügyét nyári lelkiállapotát Az apostol című epikai alkotása hűen visszaadja januárjában felismeri a keserű igazságot: a magyar nép csak magára számíthat. Európa csendes, ujra csendes, Elzúgtak forradalmai Szégyen reá! lecsendesűlt és Szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egy magára A gyáva népek a magyart; Lánc csörg minden kézen, csupán a Magyar kezében cseng a kard. Cegléd felé haladva, ha a Tápió hídját elhagyjuk,

4 március jobbra a Deák Ferenc utcán sétálhatunk végig. A XIX. század kiemelkedő politikusának realitásérzékét a pátosz erejével sem lehetett megtéveszteni. Kiélezett történelmi helyzetekben, amikor előre nem látott távlatok tárultak fel, hajlott a pesszimizmusra. Nagy szerepe volt abban, hogy a király az áprilisi törvények szentesítésére kényszerült. A jogvédelem, a helytállás, az elért eredmények megszilárdítása volt politikai álláspontja mind a reformkorban, mind Batthyányi Lajos kormányának igazságügy-minisztereként. Egy hosszú sétával áthaladva a város központján, elhagyva az óvodát is, az Arany János utcába érkezünk. A nagyon gazdag életművel megáldott névadó költő teljes szívével a szabadságharc ügye mellé állt, fegyvert is viselt érte, mint nemzetőr. Nemzetőr dal c. versét 1848 áprilisában megzenésítették, és szinte népdalként énekelték: Süvegemen nemzetiszín rózsa A szabadságharc bukása utáni lírájából kiolvasható, hogy számára valami örökre elveszett. Lehet-e ennél megrázóbban szavakba önteni a kiábrándultságot? Midőn a munka és vagyon Egymástól messzi esnek, És a tökélyre vitt csalást Mondhatni rendszeresnek; A tápiószelei temetőket összekötő nagyon forgalmas, hosszú, de keskeny utca Vörösmarty Mihály nevét kapta. A költő Szózatban megfogalmazott hazafiság-értelmezése ma is érvényes. A nemesi ellenzék megosztottsága a reformkorban elmélyítik kételyeit, a forradalom és a szabadságharc azonban magával ragadja. A síkra, magyarok! Fegyvert ragadjatok. Hazánkat újra meg kell váltani. E drága föld szinét Borítsák szerte-szét A pártütőknek véres csontjai. A Vörösmarty utcáról az Asztalos Sándor utcára fordulunk. A mai Romániában, Máramarossziget református temploma melletti téren áll két szabadságharcosnak, Asztalos Sándornak és Móricz Samunak az emlékoszlopa. Asztalos Sándor honvédezredes az február 8-i aradi csatában személyes példájával adott leckét helytállásból a 29. honvédzászlóalj menekülésre kész katonáinak. Damjanich János tábornok egyike az október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanúnak. Tegyünk még egy hosszú sétát, hogy a Kisfaluba vezető róla elnevezett utcácskában reá emlékezzünk. A szerb származású honvédtábornok Magyarországot hazájának tekintette, és annak törvényes jogait mindenkivel szemben kész volt megvédeni. Következetes szigora ellenállást váltott ki a honvédek körében, de helytállásával megnyerte bizalmukat. Az általa vezetett zászlóalj lett a szabadságharc egyik legvitézebb alakulata. Fehér kakastolluk ott lengett 1849 tavaszán és nyarán minden nagyobb csatában, és mindig legelöl. (P. I.) A dicsőséges tavaszi hadjárat győzelmei nevétől elválaszthatatlanok. Ma is erősíti oly gyakran megtépázott nemzeti büszkeségünket Damjanich János és a haza szabadságáért minden áldozatra kész hősök példája. Március 15-ét ünnepelve emlékezzünk rájuk, és tanuljunk tőlük önzetlen áldozatkészséget. Hozz egy gyertyát és emlékezz! es forradalom és szabadságharc tápiószelei hőseire emlékezünk március 15-én 18 órakor a farmosi úti evangélikus temetőben Danielisz János főhadbiztos sírjánál. összeállította Szatmári Imréné Rövid megemlékezéssel és gyertyagyújtással hajtunk fejet Danielisz János, Rákóczi János, Geszner Mihály, Simonffy Kálmán és a többi hős emléke előtt. Tápiószelei Nemzeti Kör ALSÓ TAGOZATOS VERSMONDÓ VERSENY A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is megrendeztük iskolai szintű versmondó versenyünket, ahol minden osztályból három tanuló vehetett részt. Ők valamennyien nagy átéléssel mondták el a szép és sokszor humoros költeményeket. A következő helyezések születtek: 1.osztály 3.osztály 1. Kókai Emese 1.b 1. Raffael Eszter 3.c 2. Kovács Ádám 1.b 2. Raffael György 3.c 3. Balogh Virág 1.a 3. Lénárt Dániel 3.b 3. Algács Viktória 1.c 3. Petykovszki Laura 3.a 3. Katona Erzsébet 3.c 2.osztály 4.osztály 1. Sipos Tamás 2.c 1. Pap Gergely András 4.b 2. Bugyi Máté 2.b 2. Kovács Mirjam 4.c 3. Tokaji Nóra 2.a 3. Lévai Kitti 4.a 3. Beszteri István 2.c 3. Mészáros Fanni 4.c A zsűri tagjai - Ficza Tiborné, Terék Mihályné, Kiszelné Moró Szilvia és Faragó Sándor voltak. Megdicsérték a résztvevőket a szép és helyes kiejtésükért. Kiemelték, hogy a hallgatóságot a versmondó tanulók sokszor az egyedi előadásmódjukkal, a nagy átéléssel előadott versekkel nyűgözték le. Szervezők: Szűcs Józsefné, Terék Nikolett, Szabóné Urbán Ildikó, Kovácsné Sevella Zsuzsanna, Horváthné Vágány Andrea

5 2012. március 5 Gyermekkorunkban soha nem panaszkodtunk a téli, zord időjárás miatt. Élveztük a tél szépségét, vártuk a havazást, előkészítettük szánkóinkat, korcsolyáinkat a szórakozásra, vagy csak egyszerűen lapátoltuk a havat, hógolyóztunk és hóembert építettünk. Szüleink nem féltettek bennünket, hogy meg fo- A TÉL ÖRÖMEI FARSANGI BÁL A FELSŐ TAGOZATON gunk fázni, mert rétegesen öltözködtünk és a sportolás végén a meleg szobában száraz ruhát vehettünk és forró teát ihattunk, mesélhettük élményeinket. Tápiószele nem egy dombos vidék, de akadt lovas kocsi, ami után köthettük szánkóinkat és a sík terepen is élvezetes volt a csúszás. Korcsolyázni, csúszkálni a Béke úti iskola kézilabdapályájára jártunk, amit folyamatosan vízzel locsoltak és zsákokkal elszigeteltek, hogy jégpályának tűnjön. A közelmúltban nem tapasztalhattuk meg ezt a hideget és nagyobb mennyiségű havat, ami az idén van és volt. A januári sötét napoknak már vége, melegszik az idő, a nap is egyre többet süt, utolsó lehetőségei ezek a napok a téli mozgás örömeinek, szépségeinek kihasználására. Iskolánk tanulóinak próbálunk minél több ötletet adni, lehetőséget biztosítani arra, hogy megtapasztalhassák a szabadban való mozgás társaságban való űzését. A mozgás jó hatással van szervezetükre, izmaik átmozgatására, a keringési és légzőszerveik kapacitásának fokozására. A friss levegő és a napfény erősíti immunrendszerüket, segíti a stressz kivédését, az aktiválódott D vitamin erősíti a csontozatukat, a mozgás vidámmá, kiegyensúlyozottá teszi őket. Testnevelőink a focipálya lejtéseit kihasználva tartottak tornaórákat, ma is egyszerű eszközöket pl. szemeteszsákokat használva szánkó helyett az önfeledt kikapcsolódásra. Kosaras Katalin és Récsi László kollégák több alkalommal is szerveztek buszos kirándulást Ceglédre és Jászberénybe korcsolyázásra. Meghirdettünk egy mátrai kirándulást is szánkózással és parádsasvári farsangi mulatsággal, de kellő létszámú jelentkezés hiánya miatt le kellett mondanunk. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy évről évre csökken a családok életszínvonala, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt a lehetőséget, hogy buszköltséget, korcsolyakölcsönzést, színházi, mozi lehetőségeket vegyenek igénybe. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, hátrányos helyzetű tanulóinknak próbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy enyhítsük a különbségeket. Köszönjük Önkormányzatunknak, hogy a kemény tél ellenére sem zárták be iskolánkat, ahogy más településeken tették energia spórolás céljából, hanem biztosították a feltételeket a zavartalan működésre. Récsi Lászlóné ig.h. A tél szokatlan örömei után osztályaink a Farsangra készültek. Farsang ez a szó a köztudatban egyet jelent a tél temetésével, a tavasz köszöntésével, a mókával, a kacagással, a bállal. Az évnek a vízkereszttől (január 6.), hamvazó szerdáig (húsvét előtti 40. nap) tartó időszaka, mely vígassággal, hatalmas evés-ivással előzi meg a húsvéti nagyböjti időszakot. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget. A régi babonákat később elfelejtették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megmaradt, így a mi iskolánkban is. Gyerekeink és az őket segítő szülők és osztályfőnökök ötletein, rövid kis bemutatóin az idén is jókat mulattunk. Nehéz dolga volt a zsűrinek megtalálni a legötletesebb, munkaigényes, lelkesedéssel előadott produkciót és jelmezt. Szét kellett választanunk nagy csoportos, kis csoportos és egyéni szereplőkre a társaságot, hogy mindenki dobogós helyezést érjen el a színvonalas szerepléseknek megfelelően. Voltak Hupikék törpikék, Iskola rabjai, Csibék, Waka-lányok, Sugar babyk, Indián táncosok, nyertes 5.b osztályos Busójárók és 7.c osztályos Jin Bean szereplők. Vámpírlány, Csillagfejű csavarhúzó,tündér, Varázsló. Nem maradt el a zene, tánc és a farsangi fánk sem. Köszönjük a szervező 5. osztályosoknak! Récsi Lászlóné ig.h. Az Építsünk Iskolát Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált közösségformáló programjainak megvalósításához, értékőrző hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld napja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek, ) Köszönettel: Kácsorné György Gabriella igazgató

6 március 2011 végén tudtuk meg, hogy az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásra, illetve Óvodai fejlesztő program működtetésére benyújtott pályázatunk az előző tanévhez hasonlóan ismét kedvező elbírálásban részesült. Így intézményünk további Ft támogatásban részesült, amit első sorban szociális hátrányok enyhítésére, barátságos csoportszobák kialakítására, fejlesztő játékok vásárlására, pedagógus továbbképzésekre, a programban résztvevő pedagógusok anyagi támogatására fordíthatjuk, természetesen szigorúan meghatározott formában. * Kissé megkésve, de szeretnénk megköszönni több helyi cég karácsonyi támogatását: ÓVODAI HÍREK - CG Electric Systems Hungary Zrt Ftos - REEHM Kft Ft-os - DIVERZITÁS KÖZPONT Ft-os adományát. * Tavaly nyáron elmaradt a nyilvános köszönet, de meleg szívvel gondolunk a nagykátai CLARION gyár dolgozóira is, akik Benedek István apuka irányításával egész napos társadalmi munkával és a gyár Ft-os anyagi támogatásával újították fel udvari játékainkat, kerítésünket és parkosítottak is. Értesítjük a kedves Szülőket, hogy óvodánk július 23-tól augusztus 20-ig felújítási és karbantartási munkálatok miatt zárva tart. Igény esetén ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. Kérjük, támogassa alapítványunkat befizetett adója 1%-val! A kedvezményezett neve: MICIMACKÓ ALAPÍTVÁNY A kedvezményezett adószáma: A befolyt összeget a gyermekek környezetének szépítésére, játékokra, kulturális programok, kirándulások szervezésére fordítjuk. Nagy örömmel értesültünk, hogy Sipos Angéla Tamara óvodásunk az Abonyban megtartott, óvodások mesemondó versenyén első díjat kapott. Gratulálunk neki és az édesanyjának, aki ilyen nagyszerűen felkészítette. Keszi Gyuláné óvodavezető ÓVODAI BEÍRATÁS MESEMONDÓ VERSENY Szeretném felhívni a kisgyermekes szülők figyelmét, hogy az idei óvodai beíratást április 16-tól 18-ig reggel 9-től ig tartjuk. Be lehet íratni a ig a 2,5 életévüket betöltő gyermekeket is. Ha a szülők megfeledkeznek gyermekük beíratásáról, tanév közben nem biztos, hogy helyet tudunk biztosítani. Az újonnan beíratott gyermekek én kezdhetik meg óvodai életüket. Gratulálunk Pap Gergelynek az Abonyban rendezett mesemondó versenyen elért 2. helyezéséért!

7 2012. március 7 A BIZALOM KLUB HÍREI Klubunk tevékenysége évben is töretlen lendülettel folytatódik, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére. Január 11-én, idei első találkozásunkon megemlékeztünk klubunk alakulásának 3. évfordulójáról. Klubvezetőnk, Rostás Józsefné beszámolt elmúlt évi tevékenységünkről, és közösen megbeszéltük a évi terveinket. A rendszeres klubélet mellett betegtársainkat, akik sajnos nem tudnak megjelenni összejöveteleinken, klubvezetőnk és tagjaink rendszeresen látogatják. Február hava a Rákbetegek Világnapjával kapcsolatos rendezvényekkel kezdődött, illetve annak jegyében telt, már amennyire az időjárás engedte. 3-án a "Rák ellen-, együtt-, egymásért" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület által a Rákbetegek Világnapja alkalmából szervezett "Van Remény" című fórumra kaptunk meghívást Szolnokra, a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe, ahol 12 fővel képviseltettük Tápiószelét. A kiemelkedően színvonalas programon nagyon sok hasznos előadást hallgattunk, többek között Dr. Rohánszky Magda (a Magyar Onkopszichológiai Társaság elnöke) A rosszindulatú betegségekben szenvedők testi, lelki rehabilitációja, pszichoszociális támogatása, és az életre való visszailleszkedés segítése ; Dr. Bodoky György (a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke) Gyógyulás jó életminőséggel. Nem elég gyógyszert adni a betegeknek. ; Dr. Bíró László (a Hetényi Géza Megyei Kórház Onkológiai Osztály szakorvosa) A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei onkológiai betegek ellátása ; Dr. Böjthe Lajos (a J-N-SZ Megyében működő Hospice Szolgálat vezetője) A rákbetegek otthoni ellátásának segítése szakemberekkel ; B. Papp László (a Rákgyógyítás c. újság főszerkesztője) A páciens készüljön fel a vizitre! Sorakoznak a pompás szalagos farsangi fánkok címmel tartották előadásukat. Sajnos a mostoha időjárási körülmények miatt nem tudtunk részt venni február 4-én a Rák ellen az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány budapesti rendezvényén. Február 8-án tartott találkozónkon - a most már az Országos Szövetség által is ismert és jóváhagyott évi végleges munkatervünket ismertette klubvezetőnk. A hivatalos és érdemi dolgok megbeszélése után családias farsangi programmal folytattuk összejövetelünket, Samuné Veronka, Nyitrainé Ilonka, Liborné Erzsike és Ledacsné Marika sütött erre az alkalomra pompás szalagos farsangi fánkokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni Szabó Károlyné Veronkának és Zakar Jánosné Margitkának a fánkhoz felhasznált nyersanyagokat. Koczó Julianna saját verseivel kedveskedett a klubtagoknak. Február 11-én a Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub rendezvényén tizenhárman vettünk részt, a rákbetegek életmódjával kapcsolatos előadást hallgattunk. A résztvevők kérdéseikre értékes válaszokat kaptak dr. Nagy Emese klinikai onkológus főorvos asszonytól. Olvasva e rövid beszámolót évindító tevékenységeinkről, kérjük olvasóinkat, hogy bizalommal keressék meg klubunkat mindazok, akik személyesen vagy családtagjaik révén érintettek. Fentiek szerint látható, hogy mennyi hasznos ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, és közben a hasonló betegségekkel küzdő vagy gyógyult klubtagokkal - egyéni tapasztalataik átadása révén - ismereteket szerezhetnek gyógyulásuk érdekében. Rendszeres összejöveteleinket minden hónap második szerdáján, 17 órától tartjuk a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. A találkozók előtt, 15 órától személyes beszélgetésre várja az érdeklődőket klubvezetőnk és helyettese. Rostás Józsefné klubvezetőt a 06-30/ számon kereshetik. További információkért és elérhetőségekért kérjük, látogassanak el honlapunkra: Szeretettel várjuk klubunkba érintett vagy gyógyult rákbeteg társainkat! Libor László és neje

8 március "Húsz éve folyamatosan vesszük fel minden évben a kölcsönöket, mert jobban, kényelmesebben akarunk élni, mint amennyire a munkavégzésünk feljogosít. Összevegyültünk egy uzsorás kufár társasággal és most csodálkozunk? Döbbenetes, a hiánycél évente csak 3 százalék?! Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Fojtogatnak a bankárok? Nem kellett volna felvenni a kölcsönöket! Keseregni fölösleges! Eső után köpönyeg!? Mi a megoldás? - kérdezik itt is, ott is? Nem az a kérdés, hogy a múltban mit kellett volna tenni, hanem itt és most mit kell tennünk? A cári Oroszország az uzsorás bankárok karmai között vergődött, ezért a fényűző életmódhoz szokott vezető rétegét a nagy októberi forradalomban elhajtotta, és nagyrészt, mint halálos ellenségét kiirtotta. Milliók és milliók haltak meg és nyomorodtak meg, és nem csak Oroszországban. Németország a fojtogató pénzügyi örvényből próbált kitörni, és végül Hitler vezetésével egy világégés szörnyű kataklizmájába rántotta az emberiséget. Nem csak a politikusok és a katonák, de a pénzvilág bűne is volt a második világháború! A valóság az, hogy mi mindannyian tápláljuk, éltetjük a kapzsiság ördögét, mi hizlaljuk legyőzhetetlenné! Nem vállalsz gyermeket, így pénzedből nem földet, otthont veszel gyermekednek, jövődet nem fiadra bízod, hanem bankot keresel, olyan emberekre bízod pénzedet, kik a legnagyobb kamatot ígérik. Persze őket is viszi a bírvágy szelleme, és pénzeddel, mint cápák vetik magukat bele a pénz világába. Nincs kegyelem, ha nem sikeres ragadozók és te pénzedet veszélyben érzed, hát te is könyörtelenül visszaveszed utolsó vasig, és más bankra bízod. Nincs megállás, a tőzsdék, a bankok, a pénzvilág modern kártyajátékai, és Gondolatok a gazdasági válságról ha játszatsz, munka nélkül is gazdag lehetsz... de valóban az lehetsz? A fogyasztás, a birtoklás vágya, a gonosz lélek vadászkutyái űznek, hajtanak a vesztedbe. Isten által mindannyiunknak adott anyagi javak bölcs elosztása, hatalmas feladat! A múltban ott vannak a félelmetes kudarcok! A kapzsiság, az önzés, a pénz, mint pusztító fenevad szedi az áldozatait. Van más megoldás? Egyetlen elfogadható válasz a mai világ haláltáncára, Jézus Krisztus válasza. Kétezer évvel ezelőtt közénk jött, és nem állt le vitázni, kiosztani senkit, hanem szülőföldjén Názáretben, megélte szeretteivel a maga csendes, becsületes munkáséletét. Fenntartható vágyakat állított elénk, egy olyan életformát, mely elérhető, s mely boldoggá is tesz. Szent Ferenc már nyolcszáz évvel ezelőtt az ördög ganajának nevezte a pénzt, egyszerű, vidám életútja ma is járható. Fenntartható, tiszta örömök után kell kinyújtsuk a kezünket. Olyan örömök után, melyet nem esz meg a rozsda, melyet nem rág szét a moly, melyek után másnap nem keserű a szájunk íze. Van kiút, van válasz recsegő, ropogó világunk kérdéseire. Jézus, ha ma közénk jönne, ugyanazt tenné, mint kétezer évvel ezelőtt, szépen megélné a csendes, egyszerű názáreti életét szeretteivel. Dolgozna, alkotna, mint ács vagy földműves, vagy tanár, vagy orvos becsületesen, szorgalmasan, ott a szép szülőföldjén, ahol született. Meg kell zabolázzuk elsősorban önmagunkban a kapzsiságot, hajtsuk el magunktól a fölösleges fogyasztás, a birtoklás utáni vágyat. Autónkban nem maximalizálni akarjuk a fogyasztást. A cél egy optimális, takarékos motor, mely kevés üzemanyaggal célba visz. Miért nem ugyanez a cél életed minden területén? Sokszor a kevés is elég, a szerény, egyszerű megoldás is célravezető. Egy angol polgármester névnapi ünnepségén voltam, szerény, egyszerű vacsora volt a 170 vendégnek: svédasztal kétfajta hússal, háromféle körítéssel, előétel nem volt, a végén mindenki vehetett egyféle süteményből, az italokat mindenki saját kontójára kérhette. Néztem a kedves 70 éves vendéglátónk egyszerű, természetes, vidám ünneplését, magamban azokra a rendezvényekre gondoltam, melyeket itt a Kárpátmedencében rendeznek és elszégyelltem magam. Igen, a soktornyos, bádogtetejű házak lakóit lenézzük, de újgazdag rongyrázásban az egész társadalmunk ott liheg a nyomukba. Fölösleges költekezéssel akarjuk bizonyítani kiválóságunkat, és balgán, magunkat és egész társadalmunkat belerántjuk az adósság szörnyű szakadékába. Egyke, végzős gyerekeink tanévzárójára vagyonokat költünk, csak a fényképésznek egy egyszerű ember kéthavi fizetését adjuk gálánsan, mert fontos a látszat. Bűn! Mi vetettünk ágyat a gonosznak, miért csodálkozunk, hogy nyakunkra költözik? Elmennek a fiataljaink? Miért vállalnák az általunk felhalmozott adóssághegyeket? Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait! Van megoldás, adjátok oda a császárnak ami a császáré, és ti keressetek olyan kincseket, mik megmaradnak az örök életre, mondja a mi Urunk! Ő maga is a názáreti csendes, egyszerű életével bizonyította, hogy szeretteink körében, szülőföldünkön, becsületes, egyszerű munkás életet élve, a szép természetben boldog lehet az ember. Ez az az út melyet ő is járt, és melyet mi is járva egy fenntartható életet élhetnénk és boldogok lehetnénk. Induljunk el Krisztus nyomában! Szeretettel, Csaba testvér Déva, január 26." Böjte Csaba gondolatait közreadta Urbán Mária

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok

F A I R. M e g h í v ó. 2012. március 15-én 18 órai kezdettel megemlékezést tart. MEGHÍVÓ. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 1-2 szám 2012. január-február M e g h í v ó MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 2-án

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Tápiószelei Önkormányzati Híradó

Tápiószelei Önkormányzati Híradó 2014. április 2 2014. április KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen 11 személy vehetett át települési kitüntetést. Minden elismerésben részesülőnek

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Lesz-e Gyömrő járásközpont?

Lesz-e Gyömrő járásközpont? Lesz-e Gyömrő járásközpont? Mezey Attila alpolgármester A közigazgatási rendszer teljes átszervezésének egyik lépése a járási hivatalok kialakítása. A tanácsi, illetve a háború előtti időszakokból emlékezhetünk

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XIX. évf., III. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2009. március Kész a költségvetés! 3-4-5. oldal Farsangi pillanatok 6. oldal Szükség van rájuk 7. oldal Táncos sikerek 9. oldal

Részletesebben

KRÓNIKA A szeptemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A CSATORNÁZÁSRÓL

KRÓNIKA A szeptemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A CSATORNÁZÁSRÓL 2 2011. október KRÓNIKA A szeptemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. Szeptember 16-án polgármesteri értekezlet volt a csatornázás ügyében. Az első közbeszerzési kiírás megjelent. Szeptember

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben