Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez"

Átírás

1

2 Dr. Diószegi György Antal Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

3 A közölt és megjelentetett jelen alkotás Dr. Diószegi György Antal és Lantos- Lyka Antal szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi, oktatási és tudományos célra (a forrás közlésével) szabadon felhasználható, de bárminemű (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonosokkal kötendő külön szerződés feltételei szerint valósítható meg jogszerűen. Dr. Diószegi György Antal és Lantos-Lyka Antal. Kézirat lezárva: Budapest, március 29. Nyomdakész állapot: Veresegyház, április 24. Köszönetünket fejezzük ki Kerényi B. Eszter történész - muzeológusnak, aki szíves tanácsadói munkájával segítette a könyv megjelenését. A kiadvány a Budapest Főváros XIII. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat támogatásával jelent meg. Kiadó: A Görög Kultúráért Alapítvány Felelős kiadó: Angelidisz Vaszilisz Tördelés, szerkesztés:czetőné Deák Tünde Nyomda:Czede Kft Borító terv: vlahosg Budapest,

4 Előszó 1. A Lyka-nemzetség A magyarországi görög XIX-XX. századi Lyka-nemzetség szerteágazó történetének bemutatása abból a kiadói szándékból fogalmazódott meg, hogy üzenetértékű kiadványt készítsünk az ismeretterjesztés jegyében. Életútjuk előtt szándékozunk kegyelettel adózni. A XIII. kerület és a XVI. kerület görög önkormányzatainak támogatása révén születhetett meg jelen kiadványunk: ez utóbbi kerületben él ma is, a XXI. század elején a Lyka-nemzetség egyik leszármazottja, aki jeles helytörténész, és az ő fia jelen kiadványunk egyik szerzője, egyben pedig a XVI. kerület görög önkormányzatának képviselője. A kegyelettel való megemlékezés már csak azért is indokolt, mert a mai XIII. kerületi Lehel téren volt egy régi temető: ide is temettek a XIX. század első felében számos pesti görögöt. Pest első központi temetője a XVIII. század végén (a mai Váci út - Taksony u. - Lehel út között) létesült Váci úti sírkert volt. Ez volt akkortájt Pest legszebb temetője: mára nyomtalanul eltűnt ez a sírkert, ahol a XIX. század első felében több, a maga korában közismert pesti görögöt temettek el a görög egyház szertartásai szerint. A Petőfi téri görög templomot fölépítő XVIII-XIX. századi görög családok közül többnek is itt volt a sírja. Néhányukat név szerint is érdemes megemlíteni (a zárójelben elhunytuk ideje került feltüntetésre): Agorasztó Katalin (1854. december 1., 85 éves); Blána Illés papírkereskedő (1849. június 28., 53 éves); morodai Derra Anasztáz (1853. szeptember 18., 66 éves); morodai Derra Anasztázné nemes Zettiry Mária (1860. február 1., 63 éves); Dona Emil (1856. szeptem - ber 21., 16 éves); Grabovszky Constantin nagykereskedő, Krassó vármegye táblabírája (1844. június 18., 63 éves); Grabovszky Constantinné Mutovszky Katalin (1853. október 12., 57 éves); Haris Anna (1855. január 31.); Haris Demeter (1855. május 8., 70 éves); Lyka felesége Jurgus Zsófia (1853. októ - ber 25., 85 éves); Manno János (1847. szeptember 9., 45 éves); Murati János - né Triantaphil Irma (1861.március 23.); berzai Takácsyné Bekella Erzsébet (1865. június 24., 65 éves); Vrányi Argir Krassó vármegye táblabírája (1845. július 2., 72 éves); Vrányi Szilárd (1850 augusztusa, 50 éves). 1 A fenti reformkori görög családok közül többen értékteremtő módon vettek részt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar személyiség országépítő reformtörekvéseinek megvalósításában: e reformkori görög kör sokat tett azért, hogy a korabeli magyar hazafias célok (mai szóval nemzeti fejlesztési projektek) gördülékeny módon valósággá váljanak május 20-ára, a XIII. kerület Helytörténeti Gyűjteménye székhelyén (Váci út 50. ) a Bemutatkozik a XIII. kerületi görög kisebbség című rendezvény céljából el írta meg dr. Diószegi György Antal Görög sírhantok emléke nyomában a XIII. kerületben címet viselő kéziratát, melyből valók a fenti adatok. 3

5 2010. szeptember 18-án a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar - országi Görögök Kutatóintézete által rendezett, Sina Simon 200. Görög kereskedők szerepe a magyar polgárosodásban címet viselő konferencián dr. Diószegi György Antal azt rögzítette az előadásában, hogy gróf Széchenyi István és görög köre megtestesítette Kölcsey Ferencnek a Huszt versében Szatmárcsekén december 29-én megfogalmazott üzenetének máig ható üzenetét. 2 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! Ennek a magyar-görög nemzetbarátsági érzületnek a hagyománya és a nem - zetek Európáját fejlesztő közös európai jövőkép gondolata jegyében született meg jelen kiadványunk! 2. A Lyka név eredete A Lyka név igazi pánhellén név: a görögök mindenhol használták. A trójai háború csak egy (bár Homérosz eposza és Trója régészeti feltárása okán rendkívül fontos) részlete volt az Égeikumot, sőt, tágabb értelemben a Földközi-tenger egész keleti medencéjét érintő nagy átrendeződésnek: az akhájok az úgynevezett tengeri népek egyik törzseként kerültek először említésre, ahol sok más, később rokonuknak tekintett nép is feltűnik. 3 A Görögország középső részén lévő Delphoi jósdája több írásában is szerepel a Lyka név: ezekből kettő egy szokványos fajtája a rituálét követő aláíró szövegeknek (csak a személyek nevei, a hónapok és a pénzösszeg van feltüntetve), és mindkét íráson két nő szerepel a Lyka névvel. Létezik még 7 olyan írás Delphiből, ami 13 alkalommal tartalmazza a Lyka nevet. A fenti névelőfordulások vélhetően azzal függenek össze, hogy pythiai Apolló egyik neve Lykaiosz Apolló: e Lykaiosz név hajnali fény jelentésű. 4 Lykaiosz Apolló kapcsán művelődéstörténeti érdekességként érdemes megemlíteni a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében lévő Apolló szobrot: ezen alkotás a dunaföldvári görög családból származó Tomori Anasztáz (Dunaföldvár, 1824 Budapest, 1894) adományaként került itt fölállításra. 5 A hajnali fény jelentés található meg a görög Lykophosz névben is: az 2 Dr. Diószegi György Antal: Gróf Széchenyi István és görög köre a reformkorban a Haza és haladás jegyében. In: Görög diaszpóra Közép-Európában. Szerkesztette Fokasz Nikosz. Bp., p. 3 hu.wikipedia.org/wiki/trójai_háború Letöltve: január 9-én. 4 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 5 Dr. Diószegi György Antal: Görögök Nagykőrösön. In: Ellinizmosz. Magyar - országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa december, p. 4

6 Tomori Anasztáz Apolló szobor adománya a Nemzeti Múzeum kertjében ókori görögben a szó jelentette az utazót is, a fény távozását, és a napnak azt a szakát, amikor a sötétség előtt még egy kis világosság van. A Lyka név jelentése kap - cso lódik a lychnosz olajlámpás szóhoz is. Összességében Lykaiosz Apolló neve a Felfénylő Apolló értelmében a Napisten, a Fény istene jelentésű. Homérosz Apollót Lykegenész néven nevezte, ami a Fény születése értelmű. A Lycaeon hegyén tar - tották az árkádiaiak a Lykaea ünnepséget Lykaiosz Zeusz tiszteletére: emellett tar - tották meg a Lykai Játékokat is. 6 A görög Pán mellékneve volt Lükaiosz. 7 Filozófiatörténeti tekintetben pedig érde - mes megemlíteni, hogy Arisztotelész az athéni Lykabetosz hegyen lévő Lykaiosz Apolló templom mellett alapította meg filozófiai iskoláját Lykaónia A Magyar Katolikus Lexikon szerint a Kis-Ázsia belsejében fekvő Likaónia a likaónok törzséről kapta nevét. Kr. előtt 25-től több tartományra osztva római fennhatóság alatt állt. Jelentős városai voltak Lisztra és Derbé. A lisztrai likaóniaiakat Pál apostol is megemlíti az Apostolok Cselekedeteiben (14,11). A Pecz Vilmos által szerkesztett Ókori lexikon 9 szerint Lycaonia Belső-Kis- Ázsiának egyik tartománya volt Galatia, Kappadókia, Kilikia, Piszidia és Frígia között. Lycania lakói, a lycaoneszek a görög monda szerint Lycaontól származnak: szabadságukat a perzsák ellen megőrizték. Városai: Ikonium, Laodicea, Tyriaeum, Lyszra, Laranda, Derbe. Lykia kapcsán érdemes megemlíteni egy érdekes adalékot: Sebestyén Gyula szerint a ma használatban levő latin betűk genealógiája a phöniciai 6 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 7 Iustinus: Világkrónika. Bp., p. 8 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 9 Ókori lexikon, Szerk.: Pecz Vilmos dr., Első kötet, Budapest, Franklin Társulat,

7 rovásírásig s részben az aegyiptomi hieroglyphekig minden megszakítás nélkül visszavezethető : ennek kapcsán az m betű származás rendjéről gondolkodva írt arról, hogy az m betű eredete a Lykiai és a Himyari írásmóddal is összefügg. 10 A kilikiai három római provincia Kilikia, Isauria, Lykaonia helytartói székhelye Tarsosban volt. 11 Lykaónia/Lükaónia jelentős ókori tájegység volt Közép-Ázsiában, Kilikia és Taurusz között. 12 Lykaónia kiemelkedően fontos történeti emléke az alábbi pénzlelet is. 13 Lykaóniai pénz 4. A régi magyarországi görög és makedovlach családok görög eredettudata A magyarországi görögség múltja, utóélete, sorsa, jövője miatt fontos néhány alapvetést rögzíteni. Lyka Emil 1929 augusztusában írt egy kis füzetet Tata- Tóvárosban A görög-keleti egyházról címmel: ebben megfogalmazta, hogy a görögökre használt cincár megnevezés csúfnév. 14 Ennek nyomán is fontos rögzíteni, hogy magyar szívű görögség élt még a Trianon utáni Magyarországon is. Fontos rögzíteni, hogy a magyarországi görögök sem a szerb egyházi joghatóságot, sem pedig a román joghatóságot nem kívánták elfogadni a görög alapítású egyházközségeikben az évszá - 10 Sebestyén Gyula dr.: Rovás és rovásírás. In: Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság értesítője. 14. évfolyam, Budapest, p. 11 Szabó Ádám: Megjegyzések a daciai tarománygyűlés történetéhez. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, p. 12 Iustinus: Világkrónika. Bp., p. 13 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya. Letöltve: január 9-én. 14 Lyka Emil: A görög-keleti egyházról. Tata, p. 6

8 zadokon átívelő magyarországi történetük során: a magyarországi görögök minden egyházi föllépése a konstantinápolyi joghatóság megvallása jegyében történt (főként Trianon után). A fél évszázada a görögországi makedovlachok tekintetében teljesen megalapozatlanul és félreértelmezésre okot adó módon használt macedoromán szóhasználat a magyarországi görögök évszázados története elemzése kapcsán történelmietlen és valótlan. Ez a valótlanság legnyilvánvalóbban a Trianon utáni helyzet föltárása során válik világossá: a magyarországi görögök hazafisága már ben megmutatkozott, amikor 60 közülük honvédtisztként harcolt a magyar szabadságért (jellemzően a Délvidéken). 15 Majd a XIX. század utolsó harmadától a görög alapítású ortodox egyház - községeikben védték évtizedeken át saját görög egyházvilágukat számos városban (pl. Brassó, Hódmezővásárhely, Szentes). A helyes szóhasználat a görög mellett a makedovlach, hiszen számos makedóniai görög érkezett Magyarországra. A magyarországi görög közösségtől való leválasztás céljából macedoromán -ként utólag megnevezni a XVII-XIX. századi magyarországi görögöket és makedovlachokat abszurd és mesterségesen kierőszakolt utólagos szóhasználat: a XX-XXI. századi értelemben használt macedoromán -fogalom semmiféle értelemben nem fejezi ki a régi magyarországi görögök körébe tartozó makedovlachok görög identitású közösségi létét, családtörténetét, és Magyarország iránt érzett hazasze rete - tüket! Ez Trianon után a legnyilvánvalóbb módon fejeződött ki minden görög alapítású egyházközségben, és a régi magyarországi görög és make dovlach családok görög eredettudatát őrző XX. századi leszármazottaik sors - történetében! Budapest-Veresegyház, március Dr. Diószegi György - Diószegi Krisztina: Adalékok az évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához. Bp.,

9 Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez I. A magyar és görög kapcsolatok történelmi gyökerei A polgári Magyarországon köztudott volt, hogy a görög kultúrhatás már ezer esztendővel ezelőtt utat talált a magyarság szívéhez, az Árpádok királyi családja vér szerint is kapcsolatot kötött a bizánci trón uraival. 16 Ezt Görögországban is széles körben tudták. Az Eleftheron Yima, Proia, Kathimeríni, Akropolis, Proinos Typos, Vradhvni és az Athinaika Nea cimü lapok megjegyzik, hogy a magyar-görög kapcsolatok egészen 992-ig nyúlnak vissza Hierotheos püspökig, aki sok magyart keresztelt meg. Több görög kolostort is alapítottak Magyarországon a középkorban s Dukasz Mihály bizánci görög császár I. Géza királynak koronát küldött, amely Szent István latin koronájával egybefűzve a Szent Koronává vált. A két nép kapcsolatát a két ország uralkodóházainak családtagjai között előfordult házasságok is megerősítették. Az idők folyamán négy bizánci görög hercegnő lett Magyarország királynéja, mig másrészről két magyar hercegnő bizánci császárné. 17 A magyarországi görög jelenlét jellege alapvetően új tartalommal töltődött föl, amikor 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, és ezután sok görög menekült hagyta el szülőföldjét. A XV. század végétől kezdve a görögök egyre növekvő számban jelentek meg a biztos menedéket és meg élhetést jelentő magyar területeken is. A bizánci császárság bukása után szá mos görög került Magyarországra, akik virágzó görög telepeket létesí tettek Budapesten, Szegeden, Kolozsvárott, Brassóban, Aradon, Újvidéken, stb. 18 Erdély kereskedelmében a görögök már a XVI. századtól kezdve egyre nagyobb szerepet játszottak. A több hullámban érkező görög diaszpóra magyarországi fénykora a XVIII. század volt. Az athéni lapok külön kitérnek arra a tényre, hogy II. Rákóczi Ferenc egy görög asszony házában talált menedéket rodostói száműzetése alatt óta számos görög könyvet nyomtattak Magyarországon. 19 A görög kereskedők nem pusztán a haszonelvűséget tartották a szemük előtt. 16 Magyar Lapszemle május MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember 13. 8

10 A közösségi élményt alapértéknek tekintették, ezért a vallás és a templom, valamint az iskoláztatás és az anyanyelv megőrzése is igen nagy jelentőségű volt az első diaszpóra görögsége számára. A vallás e görögség körében alapvető összetartó erőt jelentett. Balassagyarmat, Békés, Diószeg, Gyöngyös, Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nagyszombat, Nagyszeben, Pest, Sopron, Szentes, Tokaj, Ungvár, Vác és Zimony görög közösségei templomot vagy kápolnát építettek: a XVIII. században 35 görög egyházközség jött létre Magyarországon. A XVIII. század végén a görögök 17 iskolát építtettek közadakozásból: Belényes, Békés, Eger, Gyöngyös, Győr, Gyula, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Miskolc, Komárom, Nagy - várad, Pest, Tokaj, Oravicza, Újvidék, Ungvár és Vác görög iskolái őrizték az identitást e közösségek ifjú tagjaiban. A magyarországi görögök éppúgy váltak értékteremtő hazafiaivá új hazájuknak, mint ahogyan az óhaza iránt is megőrizték szeretetüket. Ezen XVIII-XIX. századi régi magyarországi görögöknek tehát egyszerre volt itthonuk Magyarország, és otthonuk Görögország. 20 A régi magyarországi görög kereskedők történetéből fontos kiemelni, hogy a kereskedőházaikon és a pecsétjeiken a horgony, a kereszt és a 4%-os jelkép együttesen való feltüntetése a görög szertartású hitőrzés és a tisztességes kereskedelem összetett jelképe. Érdemes itt utalni a görög kereskedőjelkép ősi voltára is: az őskeresztény művészet tárgyi emlékein jellemző a Krisztust jelképező halábrázolás: a hal a keresztényeket jelentette. A őskereszténységtől kezdve alapvető jelkép volt, hogy az emberi élet hajójának horgonya az Istenbe vetett bizalom. A horgony a megváltás lehetőségének a jelképe: az ábrázolásokon sokszor a keresztet is feltüntették. 21 Tóth Péter és Glaser Tamás lényeges megállapítása üzenetértékű: Görögség és magyarság úgy élt együtt a Kárpát-medencében, hogy ki-ki megőrizte saját hagyományait s tiszteletben tartotta a másikét. Határokon átívelő, nyelveket és kultúrákat összefogó sajátos egység jött létre így, amely mégsem mosta össze vagy halványította el az egyes hagyományokat. Ezért is nevezte a hazai görögség egyik vezető személyisége, Zavirasz György, a korabeli Magyarországot a nemzetiségek türelmes anyjának (Μητέρα της ανοχής). Α 20 Dr. Diószegi György Antal: Görögök a Trianon utáni Magyarországon. In: Trianoni szemle. A Trianoni Kutatóintézet folyóirata. Főszerkesztő Szidiropulosz Archimédesz. II. évfolyam 3. szám július-szeptember p. 21 Elhangzott március 10-én Dr. Diószegi György Antal görögkutató Az évi dicső magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek életéből címet viselő előadásán a Szentendrei Görög Nemzetiség Március, Tavasz, Forradalom március március 15. rendezvényén (Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont (2000 Szentendre Kálvária út 16/c) nagyterme). 9

11 görögök Magyarországon, miként mindenütt, ahol csak letelepedtek, igen nagy hangsúlyt fektettek a művelődésre. 22 II. A magyarországi görög Lyka-család Eredet A pesti polgárok névjegyzékében szereplő görögök közül a legismertebbek az Angelaky, Argiri, Bekella, Lepora, Lyka, Monaszterly, Manno, Moszka, Murati, gróf Nákó, Pasgáll, Rosa, Sacelláry, Takácsy családok voltak. 23 Lyka Emil a régi görög családok közé sorolta a Dóra, Dóna, Dúma, Szina, Gúda, Dúmba, Dzsuka, Lepora, Lyka famíliákat. 24 A görög Lyka-család Lengyelországból érkezett Magyarországra. 25 A görög eredettudat őrzésének XXI. századi ékes példája volt, amikor Lantos-Lyka Antal (aki a XVI. Kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzatban lett képviselő) ezt a nyilatkozatot tette: Lyka Antal vagyok, mi görögök vagyunk ; Lyka Károly, Lyka Antal, Lyka Rezső, Lyka János, Lyka Anasztáz, ez egy család, összejártak. 26 A görög Lyka-család tagjai több magyar városban is jelen voltak (pl. Balassagyarmat, Miskolc, Pest). Például Miskolcon 1770-ben 46 görög kereskedő élt, ezek között éltek itt Lika/Lyka családbeliek is. 27 A miskolci születésű görög Lyka Pál András kereskedő polgárjogot szerzett Pesten. 28 Lyka András (? Miskolc, 1823) Miskolcon 1787 májusában vette feleségül Jurgus Zsófiát (1768 Pest, 1853), aki Athanasziosz Georgiusz/Jurgus leánya 22 Tóth Péter Glaser Tamás: Bevezető. In: Prelude to a United Europe. Greek cultural presence in Hungary from the 10th to the 19th century. 28 March 25 April Monday to Friday a.m p.m. University Library Eötvös Loránd University Budapest, Ferenciek tere 6.; Ministry of Culture Greece; Greek Embassy; Budapest Eötvös Loránd University. Budapest, March p. 23 Sasvári László Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Lyka Emil: A görög-keleti egyházról. Tata, p. 25 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői Bp., p október 14-én hangzott el Lantos-Lyka Antal hozzászólása az Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza címmel a Bolgár Kulturális Intézetben (a budapesti Bolgár Kulturális Intézet, a Bolgár Kulturális Fórum, az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézete, és a Debreceni Akadémiai Bizottság Művészettörténeti Munkabizottsága által) szervezett konferencián. 27 Miskolc története. Főszerkesztő: Dobrossy István. III. kötet. Bp., p., 456. p.; Dr. Szendrei János: Egy megbukott görög boltos a XVII-ik században. In: Századok p.; Dr. Diószegi György: A XVIII-XIX. századi görögök értékteremtése Miskolcon, avagy a második diaszpóra tagjainak emlékőrző kirándulása. In.: Ellinizmos. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatnak kiadványa július augusztus. 17. p. 28 Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Bp., p. 10

12 volt. Lyka felesége, Jurgus Zsófia 85 évesen hunyt el október 25-én: a gör. n. e. szentegyház szertartásai szerint, a Váczi út melletti sírkertben temették el. Gyermekeik: Lyka Pál, Mária (Sarpe György házastársa), Anasztázia (Bozda Mihály házastársa). A Jurgos/Jurgosi név Eger, Gyöngyös, Miskolc görög kereskedőcsaládjai között fordul elő. A görög Sarpe család Egerben élt. 29 Bozda Mihályné Lyka Anasztázia 70 évesen hunyt el január 14-én. Férje, Bozda Mihály görög kereskedő 74 évesen hunyt el május 24-én Balassagyarmaton: az itteni görögkeleti sírkertben helyezték örök nyugalomra. Leányuk Bozda Euphemia volt. 30 Lyka Anasztáz ( ) Lyka Anasztáz üzletember volt: előbb lengyelországi, varsói vállalkozásokban volt érdekelt, bőrkereskedelemmel foglalkozott, majd visszatért Magyar - országra, Pestre, ahol bőrgyárat alapított ban felvették a pesti, ban a budai polgárok közé, tekintélyes emberré vált. Fölös tőkéjét főleg házingatlanokba fektette, az akkor épülő Újlipótvárosban (a mai V. kerület északi része). Saját maga részére 1844-ben a Színháztér (Vörösmarty tér) és a Harmincad utca sarkán a neves építésszel Hild Józseffel egy kis háromemeletes palotát építtetett, melyet több mint száz évig utódai laktak. 31 Rados Jenő szerint Hild József munkája volt 1839-ben a Lyka D. Anasztáz számára fölépített épület, a Vörösmarty tér 6. és a Harmincad utca sarkán ben szintén Hild József munkája volt a Lyka Anasztáz számára az V. kerületi Dorottya u. 3. szám alatt emelt sarokház (háromemeletes, pincéje a régi Harmincadhivatal pincéje volt). 33 Lyka-ház volt a XIX. században épült, Arany János utca 34. szám alatti épület is. 34 Lyka Anasztáz pesti nagykereskedő tulajdona volt 1865-ben a városligeti 23. számú ingatlanon lévő épület: e ház bővítését is Hild József tervezte. Ez volt a Lyka-villa Dr. Diószegi György Diószegi Krisztina: Adalékok az évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához. Bp., Dr. Diószegi György Antal: A balassagyarmati görögök. In: Ellinizmosz. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa február. 12. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) Rados Jenő: Hild József Pest nagy építőjének életműve. Bp., p. 33 Rados Jenő: Hild József Pest nagy építőjének életműve. Bp., p.; Zakariás G. Sándor: Magyarország művészeti emlékei 5. Bp., p. 34 Zakariás G. Sándor: Magyarország művészeti emlékei 5. Bp., p. 35 Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Bp., p., 141. p., 386. p. 11

13 A pázmándi kastély tekintetében fontos, hogy egy belga bank után a görög Sina György báró, majd a szintén görög Lyka Anasztáz lett a birtokos. 36 Lyka Anasztáz végrendeletileg úgy intézkedett, hogy ha valamelyik gyermeke leszármazó hátrahagyása nélkül halna el, akkor annak az örökrésze a többi testvérre, illetve azok gyermekeire szálljon. 37 A görög Lyka-család síremléke a Fiumei úti sírkertben A Fiumei úti sírkert bal oldali falsírboltjai között (B. 121/ - 122) található Lyka Anasz - táznak az év előtt készült sírboltja. 38 A kulturális örökség védel - méről szóló évi LXIV. törvény alapján született az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet, mely mellékletének BUDAPEST I. KATEGÓRIA részében Lyka Anasztáz síremléke is szerepel: ez az öntöttvas mauzóleum a Fiumei úti temetőben, kora eklektikus stílusban készült 1871 körül ben zajló kisajátítási per Budapest Főváros alperes ellen a Bp., Váci u szám alatti telekből utcának kihasított része utáni kárpótlás iránt ,- Ft perértékben: a felperesek, Lyka Döme és kiskorú testvérei voltak, és a szintén görög Agorasztó Miklós, mint a néhai Lyka Anasztáz hagyatéki gondnoka járt el ebben az eljárásban. 40 Lyka Anasztáz emlékét egy ma is impozáns épület kapcsán is érdemes megőrizni. A híres Gerbeaud cukrászda épülete a pesti Vörösmarty tér közismert látványossága: épületének helyén valaha a Harmincadhivatal állt, amelyet 1859-ben bontottak le, helyét négy telekre osztották. Ezen telkeken felépült négy házból álló tömb egyik (nem a Vörösmarty térre néző) épületének tulajdonosa Lyka Anasztáz volt Letöltve: január 9-én 37 Magyar Országos Tudósító június Sasvári László Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Dr. Diószegi György Antal: A görögök genealógiai kutatása Magyarországon. In: Agora. Görög Kisebbségi Kulturális Magazin szám p. 40 Budapest Főváros Levéltára. Polgári perek HU BFL - VII.2.c I VII.2.c. Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék peres iratai. 41 Letöltve: január 9- én 12

14 Lyka György ( ) Lyka Anasztáz ( ) és Spyridon Anasztázia ( ) 1841-ben kötöttek házasságot, gyermekük, Lyka György ( ) Budatétényben élt. Bacchus oltára. Lyka György kis-tétényi pinczéjében egy a görögöknél hagyományos szertartás ment végbe; oltárt emeltek s a pesti görög pap szentelt vízzel s tömjénfüsttel áldotta meg a hordókat. 42 Lyka György volt az építtetője az V. kerületi Belgrád rakpart 19. (IV. Aldunasor 16.) szám alatti háromemeletes eklektikus bérháznak 1876-ban. Napjainkra az épület tökéletesen átalakított homlokzattal áll. A mozaikkészítő Cristofoli Vince volt, szobordíszek vagy tagozatok már nem láthatók az épületen. 43 Szintén Cristofoli Vince volt a mozaikkészítő, Steindl Imre az építész, Agorasztó Miklós pedig az építtető az V. kerületi Kecskeméti u. 3. szám alatti háromemeletes, neoreneszánsz-eklektikus bérház évi felépítésekor. A második emeleti négy ablakmellvédben, tagozatos keretben női fej-domborművek láthatóak medaillonokban. 44 A XX. század elején Lyka György magánzó a Budapest IV. kerület Ferenc József rakpart 19. szám alatt lakott. 45 Lyka Miklós ( ) Lyka Miklós a középiskoláit és egyetemi tanulmányait Bu dapesten végezte, majd Pest vármegye közigazga - tásában dolgozott tól fejtett ki görög egyház - községében tevékenységet: eleinte főgondnokként, majd alapítványi gondnokként. A Petőfi téri templom restau - rálása az ő eredményes mun - kásságának köszönhető. A Magyar-Görög Keres kedel - mi Kamarának és számos irodalmi társaságnak tagja. 46 Lyka Miklós emléktáblája a pesti görög templomban (Petőfi tér) 42 Mi ujság?. In.: Vasárnapi Ujság XXV. évfolyam. 39. szám p. 43 Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. In: Művészettörténet - műemlékvédelem 1. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, p. 44 Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. In: Művészettörténet - műemlékvédelem 1. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, p. 45 Budapest Főváros Levéltára Közjegyzői okiratok HU BFL - VII VII Görgei István közjegyző iratai 46 A Magyar Társadalom Lexikonja. Bp., p. 13

15 Lyka Miklós is adományozó lelkületű görög volt: a Czárán Gyula Emlék Alap Bihar Füreden számára 1913 szeptemberében adomány címén tett letétbe 34 koronát az alapítvány számlájára. 47 A magyarországi görögök évszázados hitőrzésére és adományozó mivoltára vonatkozó ékes példa, hogy Lyka Miklós (Lyka Döme és Lyka Emil testvére; Pest, 1857 Budapest, 1943) a II. világháború előtt a saját pénzén renováltatta a Petőfi téri görög templomot: ezt tanúsítja egy emléktábla az egyik kórustartó oszlopon. 48 Lyka Miklós tudományos szaktekintélynek is számított a görög vonatkozások tekintetében. Új tudományos társulat keletkezett Budapesten. A nevezetes társulat Hunfalvy Pál elnöklete alatt az akadémia Kisfaludy termében vasárnap alakult meg. Jelen volt Jókai, Gyulai, Szász Károly, Szily Kálmán, Tóth Lőrincz, Berzeviczy stb. és nagy közönség. A társulat új lapot ád ki Folklór czimmel, melyet Hermann Antal és Dr. Katona Lajos derék feleink fog szerkeszteni, a kit különben az új társaság jegyzőnek választott. Az új társaság czélja a magyar állam és a történelmi Magyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása valamint a kölcsönös megismerkedés utján a hazában élő népek közt a testvéries egyetértésnek és az együvé tartozás érzetének ápolása. Tanulmányozásának tárgyai az ország mai és egykori népeinek eredete, fejlődése, állapota, etikai jelleme és anthropologia mivolta, továbbá a népnevelés nyilatkozatai. Ilyenek: életmód foglalkozás, lakás, eszközök, díszítés, zene és költészet, táncz és játék, szokások és erkölcsök, szólásmód és közmondás, hagyomány és munka, babona és rá olvasás, népmese és találós mese, népdal és rege, végre az ország lakóinak testi alkata. A magyarországi néprajzi társaság szakosztályainak elnöki és szakelőadói tisztségeire a szervező bizottság mint értesítenek a következő urakat kérte föl I. Faji szakosztályok: 19. Görög: Lyka Miklós tavaszán Joanovits Pál (e makedóniai görög család eredeti vezetékneve Kaliva volt) nyugalmazott államtitkár, felsőházi tag, és (a régi miskolci görög kereskedőcsaládból származó) Kurucz Károly a pesti görög egyházközség választmányi tagjai voltak, míg Lyka Miklós alapítványi és iskolagond - nokként, Agorasztó Tivadar pedig pénztárnokként tevékenykedett. Armenuly György gyertya-gondnok, hadzsi Malaky Mihály ingatlangondnok, idősebb Damaskin István jegyző, idősebb Sacelláry György ( ) és Stankovits Szilárd pedig választmányi tagok voltak e pesti görög egyházközségben Daday János: Újabb adatok Biharfüred történetéhez. In: Bihari Napló március Sasvári László - Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Új tudományos társulat keletkezett Budapesten. In: Esztergom és vidéke. XI. évfolyam október p. 50 Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 10. Miskolc p. 14

16 A Budapesti Görög Alapítású Görög-keleti Magyar Egyházközség alapítványi gondnoka és az alapítványi bizottság tagja volt Lyka Miklós az évben is. A főgondnok Agorasztó Tivadar, a másodgondnok Dr. Ballassa Gusztáv, az iskolagondnok ifjabb Sacelláry György (1887-?) volt ig az egyház - községi tagok közé tartozott Lyka Miklós (lakcíme: V. Vörösmarty tér 6.). 51 Lyka Döme ( ) Lyka Döme ( ) földbirtokos vagyona régi görög hagyatékból származott: édesapjuk, Lyka Anasztáz hatalmas vagyona a hét gyermeke között került felosztásra. 52 Itt emlékeztetnék rá, hogy Steindl Imre is épített a Lyka-család számára pesti bérházat. 53 A Váci utca 28. szám alatt létezett a XIX. század közepéig az Arany - horgonyhoz címzett fogadó, ahol Simonyi Antal műterme állt 1864 januárjáig, majd ezen a telken 1879-ben Lyka Döme Steindl Imre tervei alapján felépíttette az üzleteiről később híressé vált, ma is álló Lyka-házat. 54 A pázmándi földbirtokos A XIX. század végén a család Fejér megye egyik nagyjövedelmű földbirtokosává lett. 55 Pázmánd tulajdonosa 1900-ban már Lyka Döme volt: átépíttette a kastélyt, melynek egyik emléke, hogy létezik LD -pecsétes tégla. 56 Lyka Anasztáz halála után a fiának, Lyka Dömének jutott a pázmándi uradalom és a kastély: az 1860-as évek után emeletet húzatott az épületre neobarokk stílusban. A patakon duzzasztó épült, túlodalán teniszpálya volt. A kastélyudvaron volt egy kút, kútházzal, mellette a parádés kocsis lakása és a parádés lovak istállója. Lyka Döme megpróbálta fejleszteni a birtokot: többek között tűzoltószertárt is létesített és biztosította annak felszerelését. A pázmándi önkéntes tűzoltók székhelye ma is a Lyka Döme által létesített épületben van. A községi tűzoltó szertárnak nevezett épület a Fő utca 63. szám alatt található. Maga az épület tehát több mint 100 éves (bár többször át lett építve) A Budapesti Görög Alapítású Görög-keleti Magyar Egyházközség évi jelentése Az évi I. rendes közgyűléshez. Bp., p. 52 Magyar Országos Tudósító június Csányi Károly: Steindl Imre. In: Művészet V. szám. 54 Osgyán Edina: Simonyi Antal műtermei. A fotográfus a Váci utcából a mai Belgrád rakpartra költözött. mno.hu/migr/simonyi-antal-mutermei Letöltve január 10-én 55 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői Bp., p. 56 Pecsétes tégla mániások forum.index.hu/article/showarticle?go. Letöltve: május Letöltve: január 9-én 15

17 Az adományozó A reformkori görögök adományozó kedve számos nemzeti intézmény megteremtéséhez nyújtott pénzügyi segítséget, és ez volt a helyzet a következő évszázadban is ban Pázmándon Én is ajándékoztam a millénium emlékére egy nagy iskolát annak a községnek, melynek kegyura vagyok, mi természetesebb tehát, mint az, hogy csakis helyeselhetek olyan akciót, mely ebben az országban szaporítja a népiskolákat., ahogy erről 1926 novemberében Lyka Döme A magyar népiskola címet viselő cikkében írt. 58 A régi görög családok tagjai közül többen is ebben az adományozó szellemben cselekedtek a haza fejlődéséért. Kiváló példa erre, amikor Lukinich Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Könyvtára igazgatója egy közleményben hívta föl a művelt közvélemény figyelmét a könyvtár katasztrófális helyzetére, és a pesti görög közösség egyik tagja ekként cselekedett: Én, aki a magyar kultúra egyik szerény harcosa vagyok, ezennel értesítem, hogy méltóságos Igazgató Úr rendelkezésére bocsátok kettőmillió koronát. Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésem őszinte kifejezését. Lyka Döme, a régi parlament volt tagja. 59 A fentebb már említett Lyka Döme adományozó kedve sokrétű volt, és erre jó példa, amikor a közbiztonság céljából a budapesti rendőrörszemélyzet részére alapítványt tett: a budapesti főkapitányságnak négyezer pengőről szóló betétkönyvet bocsátott rendelkezésére azzal, hogy ennek a négyezer pengőnek, mint alapítványi vagyonnak évi kamatait évenként a budapesti rendőrőrszemélyzet egy-egy tagja kapja, akit erre az állami és társadalmi rend fenntartása körül tanúsított önfeláldozó és bátor magatartása alapján felsőbbsége legérdemesebbnek tart. 60 A Lyka Döme-díj az arra érdemes buda pesti rendőrök számára az alapítónak a közbiztonság iránti elkötelezett érzésvilágát mutatja: összesen hétezerötszáz pengőt bocsátott erre az évenként kiosztott jutalmazási célra azok számára, akik a budapesti rendőrség őrszemélyzetének tagjaként az állami és társadalmi rend fenntartása körül a legönfeláldozóbb, a legbátrabb magatartást és működést fejtettek ki től 1941-ig összesesen tizenhét rendőr, illetve rendőrözvegy részesült személyenként mintegy háromszáz pengő jutalomban Lyka Döme: A magyar népiskola. In: Esztergom és vidéke. Politikai és társadalmi lap. Főmunkatárs: Vitál István. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Laiszky Kázmér. XLVIII. évfolyam. 91. szám november p. 59 MTI május Magyar Országos Tudósító november A 60 éves magyar rendőrség Szerkesztették Borbély Zoltán és dr. Kapy Rezső. Bp., p 16

18 A székesfehérvári Vértes vitéz szobor A görög Lyka-család Székesfehérvár történetében is maradandót alkotottt. Lyka Döme ( ) jelentős közéleti tevékenységet folytatott: méltóak voltak a Trianon utáni közéletben tevékenykedő magyarországi görögök a Magyarorszá - gon élt reformkori elődeik hazafiúi létéhez! E tekintetben jelképi szempontból is érdemes megemlíteni a trianoni kény - szerdiktátum által elszakított Kolozsvár egy köztéri alkotását, mint méltó példáját a régi magyarországi görögök hazafi - ságának. A Kárpátok őre nevezetű szo - bor anyagi hátterét Lyka Döme pázmándi nagybirtokos biztosította, és ő adomá - nyozta Kolozsvár városának: május 23-án állították fel ezt a műalkotást az akkori Deák Ferenc utca járdaszigetén. A pázmándi birtokos Lyka Döme volt az adományozó a székesfehérvári Vértes vitéz szobor esetében is: szep - tember 8-án a Városháza előtt a görögül kiválóan tudó, Lyka Dömével baráti kapcsolatban lévő, a görög szertartású kereszténység felé nyitott író, akadémikus Prohászka Ottokár megyéspüspök avatta föl. Lyka kezdeményezése országos gyűjtést indított el: a szoborbizottság a befolyt pénzeket hadikölcsönökbe fektette, és kiosztotta a városi hadiárvák közt. E szobor napjainkban a fehérvári Szent István Király Múzeumban látható Gergely Anna: A nemzeti áldozatkészség szobra Székesfehérváron. Fejér Megyei Hírlap, december 19.; A nemzeti áldozatkézség emlékműve: Vértes vitéz szobor Fehérváron. In: 125 év 125 tárgy. Válogatás a Fejér megyei Múzeumok gyűjteményeiből. Szent István Király Múzeum közleményei (D sorozat) p.; Demeter Zsófia Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno Pillanatképek egy város életéből. A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 6. Szent István Király Múzeum közleményei: B sorozat p.; Dr. Diószegi György Antal: Görögök Székesfehérvárott. In: Ellinizmosz. Ma gyar - országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa augusztus. 19. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) 17

19 Lyka Döme emléktáblája a Szentlélek temetőben álló huszáremlékművön. Még egy I. világháborús emlékművet meg kell említeni: ez a szobor a fehérvári 10. huszárezred tiszteletére a székesfehérvári Szentlélek temetőben került fölállításra, és az 1914 decemberében lezajló a limanovai csatában elesett hősök emlékére készült. A világháború mindig diadalmas hadvezére von Mackensen porosz királyi vezértábornagy, Magyarország egyik hőslelkű védelmezője, május 17-én 86 éves korában eljött Székesfehérvárra s megkoszorúzta a nevét viselő egykori cs. és kir. 10-huszárezred hőseinek emlék - művét,hogy ezzel is jelét adja nemzetünk s a magyar katonai erények iránt érzett tiszteletének és szeretetének. Látogatása emlékére adományozta ezt az emléktáblát Lyka Döme pázmándi földbirtokos. 63 Az I. világháborúban lőszergyártási célból elrekvirálták a pázmándi nagyharangot. E helyett készíttették el a jelenleg is használatos 508 kg súlyú nagyharangot. A 154 kg-os kisharangot az I. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére a községi hívek közadakozásból öntették. Ennek a költségeihez özvegy Lyka Döméné Podmaniczky Elma bárónő, a templom kegyúrnője is bőkezűen hozzájárult, és a haranganyai tisztet is vállalta. A felszentelési ünnepség Pázmándon augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén történt. 64 A gondolkodó A XIX. század végéről Lyka Döme ezt írta. A történelem a 80-as évek korszakát Magyarország aranykorának fogja minősíteni. A Sors nemzetet akkor bőségesen megajándékozta illusztris, nagycaliberű, jól értve vezérszerepre hivatott államférfiakkal. A XIX. század politikusi világáról azt írta, hogy az akkori Parlamentben még a közkatonák is a haza szolgálatát ideális szempontból fogták fel és azon jellemekhez tartoztak, kiket sem hatalmasok kegye, sem a tömeg lármája eltántorítani nem volt képes. 65 Lyka Döme minden közéleti tevékenysége az ország javát célozta. Az Dr. Diószegi György Antal: Görögök Székesfehérvárott. In: Ellinizmosz. Ma - gyar országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa augusztus. 19. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) 64 Letöltve: január 10-én. 65 Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 18

20 előtti világ tekintetében az erkölcsi kiindulópontja ez volt: Nézzünk végig az országban, hol van a régi tekintély, a régi tisztelet az ország törvényhozói iránt?. 66 Lyka Döme így írt az I. világháborút kirobbantó helyzetről: bennünket és szövetségeseinket ellenségeink belekényszerítettek, belekergettek akaratunk ellenére ebbe az irtózatos háborúba. 67 Lyka IV. Károly uralkodóról a következőképp vélekedett: egy ifjú király teljes életismeret nélkül. 68 Az I. világháború következményeiről pedig ekként írt: Először a háború az emberek jellemét a legrosszabb mértékben corrumpálta, még az emberi vér is olcsó lett. Catastrofális hatással van országunk ezeréves határainak elrablása. Rendkívül káros és erkölcsrombolólag hatott az inflatio.. 69 Egyik röpiratában kifejezetten sarkosan fogalmazott a korabeli politikai és társadalmi viszonyokról. 70 Lyka Döme szerint az I. világháború befejezése után megvalósuló események adtak jogcímet az ellenséges megszállásra. 71 Ez volt Magyarország katasztrófája. 72 Lyka Döme írt arról is, hogy akkoriban undort keltő zuglapokat adtak ki. 73 Lyka Döme gróf Tisza Istvánról írta a következőket: Magyar volt a szó legnemesebb értelmében, a lángoló hazaszeretet jelképe, tetőtől talpig becsületes, őszinte, nyílt, minden intrikától távol álló jellem, adott szavának feltétlen ura és betartója, és a háborút ellenezte. 74 A görög elődöktől származó Lyka Döme büszkén hírdette világgá: én magyar vagyok. 75 A társadalmi béke megőrzése érdekében felszólalt az I. világháború utáni korszakban. 76 Lyka Döme 1922-ben a A fásítás kérdése tekintetében is szót emelt: A Köztelek mult hó 19-én megjelent számában Lyka Döme földbirtokos a fásitás kérdésévél foglalkozik. Elmondja, hogy mily jó hasznát látta kopár legelői befásitásának, minek következtében a fejérmegyei gazdasági egyesületben inditványt tett, hogy szólittassanak fel a vidék összes községei és birtokosai, hogy nemcsak szépészéti szempontból, hanem saját jól felfogott érdekükben is lássanak hozzá a fásításhoz. Az inditványt lelkes egyhan - 66 Lyka Döme: Visszaemlékezések a nyolcvanas évek parlamentjére. Bp., p. 67 Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: Röpirat október. 2. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 70 Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., 2. p., 4. p., OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 2. p. OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 2., 4. o. OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 76 Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 19

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések *

Szent Khoszrov imája s megemlékezések * f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 211. szám A

Részletesebben

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kedves Olvasó! Újpesti. A Városvédõ Egyesület. Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó I. évfolyam 1. (jubileumi) szám 1998. március Dr. Rédey Pál Kedves Olvasó! Fényesebb a láncnál a kard Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budavár ostroma, 1849. május Útjára

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12 BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/1. (64. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032, Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések

Szent Khoszrov imája s megemlékezések f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 204. szám A

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA XXVI. évfolyam, 2. szám Budapest, 2007 SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA Magyar földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, Idegenben hajtottál ki, virágoztál. Szétosztotta

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

TARTALOM: Kovács Emőke

TARTALOM: Kovács Emőke FÜREDI HISTÓRIA VI. évfolyam 2. sz. 2006. július 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: ELEK MIKLÓS Szerkesztőbizottság: BAÁN BEÁTA, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Lichtneckert András: A FÜREDI

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 68. szám 2009. március JUBILEUMI KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA Kedves

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben