Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez"

Átírás

1

2 Dr. Diószegi György Antal Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

3 A közölt és megjelentetett jelen alkotás Dr. Diószegi György Antal és Lantos- Lyka Antal szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi, oktatási és tudományos célra (a forrás közlésével) szabadon felhasználható, de bárminemű (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonosokkal kötendő külön szerződés feltételei szerint valósítható meg jogszerűen. Dr. Diószegi György Antal és Lantos-Lyka Antal. Kézirat lezárva: Budapest, március 29. Nyomdakész állapot: Veresegyház, április 24. Köszönetünket fejezzük ki Kerényi B. Eszter történész - muzeológusnak, aki szíves tanácsadói munkájával segítette a könyv megjelenését. A kiadvány a Budapest Főváros XIII. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és Budapest Főváros XVI. Kerületi Görög Önkormányzat támogatásával jelent meg. Kiadó: A Görög Kultúráért Alapítvány Felelős kiadó: Angelidisz Vaszilisz Tördelés, szerkesztés:czetőné Deák Tünde Nyomda:Czede Kft Borító terv: vlahosg Budapest,

4 Előszó 1. A Lyka-nemzetség A magyarországi görög XIX-XX. századi Lyka-nemzetség szerteágazó történetének bemutatása abból a kiadói szándékból fogalmazódott meg, hogy üzenetértékű kiadványt készítsünk az ismeretterjesztés jegyében. Életútjuk előtt szándékozunk kegyelettel adózni. A XIII. kerület és a XVI. kerület görög önkormányzatainak támogatása révén születhetett meg jelen kiadványunk: ez utóbbi kerületben él ma is, a XXI. század elején a Lyka-nemzetség egyik leszármazottja, aki jeles helytörténész, és az ő fia jelen kiadványunk egyik szerzője, egyben pedig a XVI. kerület görög önkormányzatának képviselője. A kegyelettel való megemlékezés már csak azért is indokolt, mert a mai XIII. kerületi Lehel téren volt egy régi temető: ide is temettek a XIX. század első felében számos pesti görögöt. Pest első központi temetője a XVIII. század végén (a mai Váci út - Taksony u. - Lehel út között) létesült Váci úti sírkert volt. Ez volt akkortájt Pest legszebb temetője: mára nyomtalanul eltűnt ez a sírkert, ahol a XIX. század első felében több, a maga korában közismert pesti görögöt temettek el a görög egyház szertartásai szerint. A Petőfi téri görög templomot fölépítő XVIII-XIX. századi görög családok közül többnek is itt volt a sírja. Néhányukat név szerint is érdemes megemlíteni (a zárójelben elhunytuk ideje került feltüntetésre): Agorasztó Katalin (1854. december 1., 85 éves); Blána Illés papírkereskedő (1849. június 28., 53 éves); morodai Derra Anasztáz (1853. szeptember 18., 66 éves); morodai Derra Anasztázné nemes Zettiry Mária (1860. február 1., 63 éves); Dona Emil (1856. szeptem - ber 21., 16 éves); Grabovszky Constantin nagykereskedő, Krassó vármegye táblabírája (1844. június 18., 63 éves); Grabovszky Constantinné Mutovszky Katalin (1853. október 12., 57 éves); Haris Anna (1855. január 31.); Haris Demeter (1855. május 8., 70 éves); Lyka felesége Jurgus Zsófia (1853. októ - ber 25., 85 éves); Manno János (1847. szeptember 9., 45 éves); Murati János - né Triantaphil Irma (1861.március 23.); berzai Takácsyné Bekella Erzsébet (1865. június 24., 65 éves); Vrányi Argir Krassó vármegye táblabírája (1845. július 2., 72 éves); Vrányi Szilárd (1850 augusztusa, 50 éves). 1 A fenti reformkori görög családok közül többen értékteremtő módon vettek részt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar személyiség országépítő reformtörekvéseinek megvalósításában: e reformkori görög kör sokat tett azért, hogy a korabeli magyar hazafias célok (mai szóval nemzeti fejlesztési projektek) gördülékeny módon valósággá váljanak május 20-ára, a XIII. kerület Helytörténeti Gyűjteménye székhelyén (Váci út 50. ) a Bemutatkozik a XIII. kerületi görög kisebbség című rendezvény céljából el írta meg dr. Diószegi György Antal Görög sírhantok emléke nyomában a XIII. kerületben címet viselő kéziratát, melyből valók a fenti adatok. 3

5 2010. szeptember 18-án a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar - országi Görögök Kutatóintézete által rendezett, Sina Simon 200. Görög kereskedők szerepe a magyar polgárosodásban címet viselő konferencián dr. Diószegi György Antal azt rögzítette az előadásában, hogy gróf Széchenyi István és görög köre megtestesítette Kölcsey Ferencnek a Huszt versében Szatmárcsekén december 29-én megfogalmazott üzenetének máig ható üzenetét. 2 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! Ennek a magyar-görög nemzetbarátsági érzületnek a hagyománya és a nem - zetek Európáját fejlesztő közös európai jövőkép gondolata jegyében született meg jelen kiadványunk! 2. A Lyka név eredete A Lyka név igazi pánhellén név: a görögök mindenhol használták. A trójai háború csak egy (bár Homérosz eposza és Trója régészeti feltárása okán rendkívül fontos) részlete volt az Égeikumot, sőt, tágabb értelemben a Földközi-tenger egész keleti medencéjét érintő nagy átrendeződésnek: az akhájok az úgynevezett tengeri népek egyik törzseként kerültek először említésre, ahol sok más, később rokonuknak tekintett nép is feltűnik. 3 A Görögország középső részén lévő Delphoi jósdája több írásában is szerepel a Lyka név: ezekből kettő egy szokványos fajtája a rituálét követő aláíró szövegeknek (csak a személyek nevei, a hónapok és a pénzösszeg van feltüntetve), és mindkét íráson két nő szerepel a Lyka névvel. Létezik még 7 olyan írás Delphiből, ami 13 alkalommal tartalmazza a Lyka nevet. A fenti névelőfordulások vélhetően azzal függenek össze, hogy pythiai Apolló egyik neve Lykaiosz Apolló: e Lykaiosz név hajnali fény jelentésű. 4 Lykaiosz Apolló kapcsán művelődéstörténeti érdekességként érdemes megemlíteni a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében lévő Apolló szobrot: ezen alkotás a dunaföldvári görög családból származó Tomori Anasztáz (Dunaföldvár, 1824 Budapest, 1894) adományaként került itt fölállításra. 5 A hajnali fény jelentés található meg a görög Lykophosz névben is: az 2 Dr. Diószegi György Antal: Gróf Széchenyi István és görög köre a reformkorban a Haza és haladás jegyében. In: Görög diaszpóra Közép-Európában. Szerkesztette Fokasz Nikosz. Bp., p. 3 hu.wikipedia.org/wiki/trójai_háború Letöltve: január 9-én. 4 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 5 Dr. Diószegi György Antal: Görögök Nagykőrösön. In: Ellinizmosz. Magyar - országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa december, p. 4

6 Tomori Anasztáz Apolló szobor adománya a Nemzeti Múzeum kertjében ókori görögben a szó jelentette az utazót is, a fény távozását, és a napnak azt a szakát, amikor a sötétség előtt még egy kis világosság van. A Lyka név jelentése kap - cso lódik a lychnosz olajlámpás szóhoz is. Összességében Lykaiosz Apolló neve a Felfénylő Apolló értelmében a Napisten, a Fény istene jelentésű. Homérosz Apollót Lykegenész néven nevezte, ami a Fény születése értelmű. A Lycaeon hegyén tar - tották az árkádiaiak a Lykaea ünnepséget Lykaiosz Zeusz tiszteletére: emellett tar - tották meg a Lykai Játékokat is. 6 A görög Pán mellékneve volt Lükaiosz. 7 Filozófiatörténeti tekintetben pedig érde - mes megemlíteni, hogy Arisztotelész az athéni Lykabetosz hegyen lévő Lykaiosz Apolló templom mellett alapította meg filozófiai iskoláját Lykaónia A Magyar Katolikus Lexikon szerint a Kis-Ázsia belsejében fekvő Likaónia a likaónok törzséről kapta nevét. Kr. előtt 25-től több tartományra osztva római fennhatóság alatt állt. Jelentős városai voltak Lisztra és Derbé. A lisztrai likaóniaiakat Pál apostol is megemlíti az Apostolok Cselekedeteiben (14,11). A Pecz Vilmos által szerkesztett Ókori lexikon 9 szerint Lycaonia Belső-Kis- Ázsiának egyik tartománya volt Galatia, Kappadókia, Kilikia, Piszidia és Frígia között. Lycania lakói, a lycaoneszek a görög monda szerint Lycaontól származnak: szabadságukat a perzsák ellen megőrizték. Városai: Ikonium, Laodicea, Tyriaeum, Lyszra, Laranda, Derbe. Lykia kapcsán érdemes megemlíteni egy érdekes adalékot: Sebestyén Gyula szerint a ma használatban levő latin betűk genealógiája a phöniciai 6 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 7 Iustinus: Világkrónika. Bp., p. 8 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya Letöltve: január 9-én. 9 Ókori lexikon, Szerk.: Pecz Vilmos dr., Első kötet, Budapest, Franklin Társulat,

7 rovásírásig s részben az aegyiptomi hieroglyphekig minden megszakítás nélkül visszavezethető : ennek kapcsán az m betű származás rendjéről gondolkodva írt arról, hogy az m betű eredete a Lykiai és a Himyari írásmóddal is összefügg. 10 A kilikiai három római provincia Kilikia, Isauria, Lykaonia helytartói székhelye Tarsosban volt. 11 Lykaónia/Lükaónia jelentős ókori tájegység volt Közép-Ázsiában, Kilikia és Taurusz között. 12 Lykaónia kiemelkedően fontos történeti emléke az alábbi pénzlelet is. 13 Lykaóniai pénz 4. A régi magyarországi görög és makedovlach családok görög eredettudata A magyarországi görögség múltja, utóélete, sorsa, jövője miatt fontos néhány alapvetést rögzíteni. Lyka Emil 1929 augusztusában írt egy kis füzetet Tata- Tóvárosban A görög-keleti egyházról címmel: ebben megfogalmazta, hogy a görögökre használt cincár megnevezés csúfnév. 14 Ennek nyomán is fontos rögzíteni, hogy magyar szívű görögség élt még a Trianon utáni Magyarországon is. Fontos rögzíteni, hogy a magyarországi görögök sem a szerb egyházi joghatóságot, sem pedig a román joghatóságot nem kívánták elfogadni a görög alapítású egyházközségeikben az évszá - 10 Sebestyén Gyula dr.: Rovás és rovásírás. In: Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság értesítője. 14. évfolyam, Budapest, p. 11 Szabó Ádám: Megjegyzések a daciai tarománygyűlés történetéhez. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, p. 12 Iustinus: Világkrónika. Bp., p. 13 macedonianissues.blogspot.com/ Miltiades Elia Bolaris tanulmánya. Letöltve: január 9-én. 14 Lyka Emil: A görög-keleti egyházról. Tata, p. 6

8 zadokon átívelő magyarországi történetük során: a magyarországi görögök minden egyházi föllépése a konstantinápolyi joghatóság megvallása jegyében történt (főként Trianon után). A fél évszázada a görögországi makedovlachok tekintetében teljesen megalapozatlanul és félreértelmezésre okot adó módon használt macedoromán szóhasználat a magyarországi görögök évszázados története elemzése kapcsán történelmietlen és valótlan. Ez a valótlanság legnyilvánvalóbban a Trianon utáni helyzet föltárása során válik világossá: a magyarországi görögök hazafisága már ben megmutatkozott, amikor 60 közülük honvédtisztként harcolt a magyar szabadságért (jellemzően a Délvidéken). 15 Majd a XIX. század utolsó harmadától a görög alapítású ortodox egyház - községeikben védték évtizedeken át saját görög egyházvilágukat számos városban (pl. Brassó, Hódmezővásárhely, Szentes). A helyes szóhasználat a görög mellett a makedovlach, hiszen számos makedóniai görög érkezett Magyarországra. A magyarországi görög közösségtől való leválasztás céljából macedoromán -ként utólag megnevezni a XVII-XIX. századi magyarországi görögöket és makedovlachokat abszurd és mesterségesen kierőszakolt utólagos szóhasználat: a XX-XXI. századi értelemben használt macedoromán -fogalom semmiféle értelemben nem fejezi ki a régi magyarországi görögök körébe tartozó makedovlachok görög identitású közösségi létét, családtörténetét, és Magyarország iránt érzett hazasze rete - tüket! Ez Trianon után a legnyilvánvalóbb módon fejeződött ki minden görög alapítású egyházközségben, és a régi magyarországi görög és make dovlach családok görög eredettudatát őrző XX. századi leszármazottaik sors - történetében! Budapest-Veresegyház, március Dr. Diószegi György - Diószegi Krisztina: Adalékok az évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához. Bp.,

9 Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez I. A magyar és görög kapcsolatok történelmi gyökerei A polgári Magyarországon köztudott volt, hogy a görög kultúrhatás már ezer esztendővel ezelőtt utat talált a magyarság szívéhez, az Árpádok királyi családja vér szerint is kapcsolatot kötött a bizánci trón uraival. 16 Ezt Görögországban is széles körben tudták. Az Eleftheron Yima, Proia, Kathimeríni, Akropolis, Proinos Typos, Vradhvni és az Athinaika Nea cimü lapok megjegyzik, hogy a magyar-görög kapcsolatok egészen 992-ig nyúlnak vissza Hierotheos püspökig, aki sok magyart keresztelt meg. Több görög kolostort is alapítottak Magyarországon a középkorban s Dukasz Mihály bizánci görög császár I. Géza királynak koronát küldött, amely Szent István latin koronájával egybefűzve a Szent Koronává vált. A két nép kapcsolatát a két ország uralkodóházainak családtagjai között előfordult házasságok is megerősítették. Az idők folyamán négy bizánci görög hercegnő lett Magyarország királynéja, mig másrészről két magyar hercegnő bizánci császárné. 17 A magyarországi görög jelenlét jellege alapvetően új tartalommal töltődött föl, amikor 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, és ezután sok görög menekült hagyta el szülőföldjét. A XV. század végétől kezdve a görögök egyre növekvő számban jelentek meg a biztos menedéket és meg élhetést jelentő magyar területeken is. A bizánci császárság bukása után szá mos görög került Magyarországra, akik virágzó görög telepeket létesí tettek Budapesten, Szegeden, Kolozsvárott, Brassóban, Aradon, Újvidéken, stb. 18 Erdély kereskedelmében a görögök már a XVI. századtól kezdve egyre nagyobb szerepet játszottak. A több hullámban érkező görög diaszpóra magyarországi fénykora a XVIII. század volt. Az athéni lapok külön kitérnek arra a tényre, hogy II. Rákóczi Ferenc egy görög asszony házában talált menedéket rodostói száműzetése alatt óta számos görög könyvet nyomtattak Magyarországon. 19 A görög kereskedők nem pusztán a haszonelvűséget tartották a szemük előtt. 16 Magyar Lapszemle május MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember MTI. Napi hírek. Napi tudósítások szeptember 13. 8

10 A közösségi élményt alapértéknek tekintették, ezért a vallás és a templom, valamint az iskoláztatás és az anyanyelv megőrzése is igen nagy jelentőségű volt az első diaszpóra görögsége számára. A vallás e görögség körében alapvető összetartó erőt jelentett. Balassagyarmat, Békés, Diószeg, Gyöngyös, Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nagyszombat, Nagyszeben, Pest, Sopron, Szentes, Tokaj, Ungvár, Vác és Zimony görög közösségei templomot vagy kápolnát építettek: a XVIII. században 35 görög egyházközség jött létre Magyarországon. A XVIII. század végén a görögök 17 iskolát építtettek közadakozásból: Belényes, Békés, Eger, Gyöngyös, Győr, Gyula, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Miskolc, Komárom, Nagy - várad, Pest, Tokaj, Oravicza, Újvidék, Ungvár és Vác görög iskolái őrizték az identitást e közösségek ifjú tagjaiban. A magyarországi görögök éppúgy váltak értékteremtő hazafiaivá új hazájuknak, mint ahogyan az óhaza iránt is megőrizték szeretetüket. Ezen XVIII-XIX. századi régi magyarországi görögöknek tehát egyszerre volt itthonuk Magyarország, és otthonuk Görögország. 20 A régi magyarországi görög kereskedők történetéből fontos kiemelni, hogy a kereskedőházaikon és a pecsétjeiken a horgony, a kereszt és a 4%-os jelkép együttesen való feltüntetése a görög szertartású hitőrzés és a tisztességes kereskedelem összetett jelképe. Érdemes itt utalni a görög kereskedőjelkép ősi voltára is: az őskeresztény művészet tárgyi emlékein jellemző a Krisztust jelképező halábrázolás: a hal a keresztényeket jelentette. A őskereszténységtől kezdve alapvető jelkép volt, hogy az emberi élet hajójának horgonya az Istenbe vetett bizalom. A horgony a megváltás lehetőségének a jelképe: az ábrázolásokon sokszor a keresztet is feltüntették. 21 Tóth Péter és Glaser Tamás lényeges megállapítása üzenetértékű: Görögség és magyarság úgy élt együtt a Kárpát-medencében, hogy ki-ki megőrizte saját hagyományait s tiszteletben tartotta a másikét. Határokon átívelő, nyelveket és kultúrákat összefogó sajátos egység jött létre így, amely mégsem mosta össze vagy halványította el az egyes hagyományokat. Ezért is nevezte a hazai görögség egyik vezető személyisége, Zavirasz György, a korabeli Magyarországot a nemzetiségek türelmes anyjának (Μητέρα της ανοχής). Α 20 Dr. Diószegi György Antal: Görögök a Trianon utáni Magyarországon. In: Trianoni szemle. A Trianoni Kutatóintézet folyóirata. Főszerkesztő Szidiropulosz Archimédesz. II. évfolyam 3. szám július-szeptember p. 21 Elhangzott március 10-én Dr. Diószegi György Antal görögkutató Az évi dicső magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek életéből címet viselő előadásán a Szentendrei Görög Nemzetiség Március, Tavasz, Forradalom március március 15. rendezvényén (Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont (2000 Szentendre Kálvária út 16/c) nagyterme). 9

11 görögök Magyarországon, miként mindenütt, ahol csak letelepedtek, igen nagy hangsúlyt fektettek a művelődésre. 22 II. A magyarországi görög Lyka-család Eredet A pesti polgárok névjegyzékében szereplő görögök közül a legismertebbek az Angelaky, Argiri, Bekella, Lepora, Lyka, Monaszterly, Manno, Moszka, Murati, gróf Nákó, Pasgáll, Rosa, Sacelláry, Takácsy családok voltak. 23 Lyka Emil a régi görög családok közé sorolta a Dóra, Dóna, Dúma, Szina, Gúda, Dúmba, Dzsuka, Lepora, Lyka famíliákat. 24 A görög Lyka-család Lengyelországból érkezett Magyarországra. 25 A görög eredettudat őrzésének XXI. századi ékes példája volt, amikor Lantos-Lyka Antal (aki a XVI. Kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzatban lett képviselő) ezt a nyilatkozatot tette: Lyka Antal vagyok, mi görögök vagyunk ; Lyka Károly, Lyka Antal, Lyka Rezső, Lyka János, Lyka Anasztáz, ez egy család, összejártak. 26 A görög Lyka-család tagjai több magyar városban is jelen voltak (pl. Balassagyarmat, Miskolc, Pest). Például Miskolcon 1770-ben 46 görög kereskedő élt, ezek között éltek itt Lika/Lyka családbeliek is. 27 A miskolci születésű görög Lyka Pál András kereskedő polgárjogot szerzett Pesten. 28 Lyka András (? Miskolc, 1823) Miskolcon 1787 májusában vette feleségül Jurgus Zsófiát (1768 Pest, 1853), aki Athanasziosz Georgiusz/Jurgus leánya 22 Tóth Péter Glaser Tamás: Bevezető. In: Prelude to a United Europe. Greek cultural presence in Hungary from the 10th to the 19th century. 28 March 25 April Monday to Friday a.m p.m. University Library Eötvös Loránd University Budapest, Ferenciek tere 6.; Ministry of Culture Greece; Greek Embassy; Budapest Eötvös Loránd University. Budapest, March p. 23 Sasvári László Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Lyka Emil: A görög-keleti egyházról. Tata, p. 25 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői Bp., p október 14-én hangzott el Lantos-Lyka Antal hozzászólása az Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza címmel a Bolgár Kulturális Intézetben (a budapesti Bolgár Kulturális Intézet, a Bolgár Kulturális Fórum, az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézete, és a Debreceni Akadémiai Bizottság Művészettörténeti Munkabizottsága által) szervezett konferencián. 27 Miskolc története. Főszerkesztő: Dobrossy István. III. kötet. Bp., p., 456. p.; Dr. Szendrei János: Egy megbukott görög boltos a XVII-ik században. In: Századok p.; Dr. Diószegi György: A XVIII-XIX. századi görögök értékteremtése Miskolcon, avagy a második diaszpóra tagjainak emlékőrző kirándulása. In.: Ellinizmos. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatnak kiadványa július augusztus. 17. p. 28 Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Bp., p. 10

12 volt. Lyka felesége, Jurgus Zsófia 85 évesen hunyt el október 25-én: a gör. n. e. szentegyház szertartásai szerint, a Váczi út melletti sírkertben temették el. Gyermekeik: Lyka Pál, Mária (Sarpe György házastársa), Anasztázia (Bozda Mihály házastársa). A Jurgos/Jurgosi név Eger, Gyöngyös, Miskolc görög kereskedőcsaládjai között fordul elő. A görög Sarpe család Egerben élt. 29 Bozda Mihályné Lyka Anasztázia 70 évesen hunyt el január 14-én. Férje, Bozda Mihály görög kereskedő 74 évesen hunyt el május 24-én Balassagyarmaton: az itteni görögkeleti sírkertben helyezték örök nyugalomra. Leányuk Bozda Euphemia volt. 30 Lyka Anasztáz ( ) Lyka Anasztáz üzletember volt: előbb lengyelországi, varsói vállalkozásokban volt érdekelt, bőrkereskedelemmel foglalkozott, majd visszatért Magyar - országra, Pestre, ahol bőrgyárat alapított ban felvették a pesti, ban a budai polgárok közé, tekintélyes emberré vált. Fölös tőkéjét főleg házingatlanokba fektette, az akkor épülő Újlipótvárosban (a mai V. kerület északi része). Saját maga részére 1844-ben a Színháztér (Vörösmarty tér) és a Harmincad utca sarkán a neves építésszel Hild Józseffel egy kis háromemeletes palotát építtetett, melyet több mint száz évig utódai laktak. 31 Rados Jenő szerint Hild József munkája volt 1839-ben a Lyka D. Anasztáz számára fölépített épület, a Vörösmarty tér 6. és a Harmincad utca sarkán ben szintén Hild József munkája volt a Lyka Anasztáz számára az V. kerületi Dorottya u. 3. szám alatt emelt sarokház (háromemeletes, pincéje a régi Harmincadhivatal pincéje volt). 33 Lyka-ház volt a XIX. században épült, Arany János utca 34. szám alatti épület is. 34 Lyka Anasztáz pesti nagykereskedő tulajdona volt 1865-ben a városligeti 23. számú ingatlanon lévő épület: e ház bővítését is Hild József tervezte. Ez volt a Lyka-villa Dr. Diószegi György Diószegi Krisztina: Adalékok az évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához. Bp., Dr. Diószegi György Antal: A balassagyarmati görögök. In: Ellinizmosz. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa február. 12. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) Rados Jenő: Hild József Pest nagy építőjének életműve. Bp., p. 33 Rados Jenő: Hild József Pest nagy építőjének életműve. Bp., p.; Zakariás G. Sándor: Magyarország művészeti emlékei 5. Bp., p. 34 Zakariás G. Sándor: Magyarország művészeti emlékei 5. Bp., p. 35 Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Bp., p., 141. p., 386. p. 11

13 A pázmándi kastély tekintetében fontos, hogy egy belga bank után a görög Sina György báró, majd a szintén görög Lyka Anasztáz lett a birtokos. 36 Lyka Anasztáz végrendeletileg úgy intézkedett, hogy ha valamelyik gyermeke leszármazó hátrahagyása nélkül halna el, akkor annak az örökrésze a többi testvérre, illetve azok gyermekeire szálljon. 37 A görög Lyka-család síremléke a Fiumei úti sírkertben A Fiumei úti sírkert bal oldali falsírboltjai között (B. 121/ - 122) található Lyka Anasz - táznak az év előtt készült sírboltja. 38 A kulturális örökség védel - méről szóló évi LXIV. törvény alapján született az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet, mely mellékletének BUDAPEST I. KATEGÓRIA részében Lyka Anasztáz síremléke is szerepel: ez az öntöttvas mauzóleum a Fiumei úti temetőben, kora eklektikus stílusban készült 1871 körül ben zajló kisajátítási per Budapest Főváros alperes ellen a Bp., Váci u szám alatti telekből utcának kihasított része utáni kárpótlás iránt ,- Ft perértékben: a felperesek, Lyka Döme és kiskorú testvérei voltak, és a szintén görög Agorasztó Miklós, mint a néhai Lyka Anasztáz hagyatéki gondnoka járt el ebben az eljárásban. 40 Lyka Anasztáz emlékét egy ma is impozáns épület kapcsán is érdemes megőrizni. A híres Gerbeaud cukrászda épülete a pesti Vörösmarty tér közismert látványossága: épületének helyén valaha a Harmincadhivatal állt, amelyet 1859-ben bontottak le, helyét négy telekre osztották. Ezen telkeken felépült négy házból álló tömb egyik (nem a Vörösmarty térre néző) épületének tulajdonosa Lyka Anasztáz volt Letöltve: január 9-én 37 Magyar Országos Tudósító június Sasvári László Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Dr. Diószegi György Antal: A görögök genealógiai kutatása Magyarországon. In: Agora. Görög Kisebbségi Kulturális Magazin szám p. 40 Budapest Főváros Levéltára. Polgári perek HU BFL - VII.2.c I VII.2.c. Budapesti (Pesti) Királyi Törvényszék peres iratai. 41 Letöltve: január 9- én 12

14 Lyka György ( ) Lyka Anasztáz ( ) és Spyridon Anasztázia ( ) 1841-ben kötöttek házasságot, gyermekük, Lyka György ( ) Budatétényben élt. Bacchus oltára. Lyka György kis-tétényi pinczéjében egy a görögöknél hagyományos szertartás ment végbe; oltárt emeltek s a pesti görög pap szentelt vízzel s tömjénfüsttel áldotta meg a hordókat. 42 Lyka György volt az építtetője az V. kerületi Belgrád rakpart 19. (IV. Aldunasor 16.) szám alatti háromemeletes eklektikus bérháznak 1876-ban. Napjainkra az épület tökéletesen átalakított homlokzattal áll. A mozaikkészítő Cristofoli Vince volt, szobordíszek vagy tagozatok már nem láthatók az épületen. 43 Szintén Cristofoli Vince volt a mozaikkészítő, Steindl Imre az építész, Agorasztó Miklós pedig az építtető az V. kerületi Kecskeméti u. 3. szám alatti háromemeletes, neoreneszánsz-eklektikus bérház évi felépítésekor. A második emeleti négy ablakmellvédben, tagozatos keretben női fej-domborművek láthatóak medaillonokban. 44 A XX. század elején Lyka György magánzó a Budapest IV. kerület Ferenc József rakpart 19. szám alatt lakott. 45 Lyka Miklós ( ) Lyka Miklós a középiskoláit és egyetemi tanulmányait Bu dapesten végezte, majd Pest vármegye közigazga - tásában dolgozott tól fejtett ki görög egyház - községében tevékenységet: eleinte főgondnokként, majd alapítványi gondnokként. A Petőfi téri templom restau - rálása az ő eredményes mun - kásságának köszönhető. A Magyar-Görög Keres kedel - mi Kamarának és számos irodalmi társaságnak tagja. 46 Lyka Miklós emléktáblája a pesti görög templomban (Petőfi tér) 42 Mi ujság?. In.: Vasárnapi Ujság XXV. évfolyam. 39. szám p. 43 Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. In: Művészettörténet - műemlékvédelem 1. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, p. 44 Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. In: Művészettörténet - műemlékvédelem 1. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, p. 45 Budapest Főváros Levéltára Közjegyzői okiratok HU BFL - VII VII Görgei István közjegyző iratai 46 A Magyar Társadalom Lexikonja. Bp., p. 13

15 Lyka Miklós is adományozó lelkületű görög volt: a Czárán Gyula Emlék Alap Bihar Füreden számára 1913 szeptemberében adomány címén tett letétbe 34 koronát az alapítvány számlájára. 47 A magyarországi görögök évszázados hitőrzésére és adományozó mivoltára vonatkozó ékes példa, hogy Lyka Miklós (Lyka Döme és Lyka Emil testvére; Pest, 1857 Budapest, 1943) a II. világháború előtt a saját pénzén renováltatta a Petőfi téri görög templomot: ezt tanúsítja egy emléktábla az egyik kórustartó oszlopon. 48 Lyka Miklós tudományos szaktekintélynek is számított a görög vonatkozások tekintetében. Új tudományos társulat keletkezett Budapesten. A nevezetes társulat Hunfalvy Pál elnöklete alatt az akadémia Kisfaludy termében vasárnap alakult meg. Jelen volt Jókai, Gyulai, Szász Károly, Szily Kálmán, Tóth Lőrincz, Berzeviczy stb. és nagy közönség. A társulat új lapot ád ki Folklór czimmel, melyet Hermann Antal és Dr. Katona Lajos derék feleink fog szerkeszteni, a kit különben az új társaság jegyzőnek választott. Az új társaság czélja a magyar állam és a történelmi Magyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása valamint a kölcsönös megismerkedés utján a hazában élő népek közt a testvéries egyetértésnek és az együvé tartozás érzetének ápolása. Tanulmányozásának tárgyai az ország mai és egykori népeinek eredete, fejlődése, állapota, etikai jelleme és anthropologia mivolta, továbbá a népnevelés nyilatkozatai. Ilyenek: életmód foglalkozás, lakás, eszközök, díszítés, zene és költészet, táncz és játék, szokások és erkölcsök, szólásmód és közmondás, hagyomány és munka, babona és rá olvasás, népmese és találós mese, népdal és rege, végre az ország lakóinak testi alkata. A magyarországi néprajzi társaság szakosztályainak elnöki és szakelőadói tisztségeire a szervező bizottság mint értesítenek a következő urakat kérte föl I. Faji szakosztályok: 19. Görög: Lyka Miklós tavaszán Joanovits Pál (e makedóniai görög család eredeti vezetékneve Kaliva volt) nyugalmazott államtitkár, felsőházi tag, és (a régi miskolci görög kereskedőcsaládból származó) Kurucz Károly a pesti görög egyházközség választmányi tagjai voltak, míg Lyka Miklós alapítványi és iskolagond - nokként, Agorasztó Tivadar pedig pénztárnokként tevékenykedett. Armenuly György gyertya-gondnok, hadzsi Malaky Mihály ingatlangondnok, idősebb Damaskin István jegyző, idősebb Sacelláry György ( ) és Stankovits Szilárd pedig választmányi tagok voltak e pesti görög egyházközségben Daday János: Újabb adatok Biharfüred történetéhez. In: Bihari Napló március Sasvári László - Diószegi György: A pest-budai görögök. Bp., Új tudományos társulat keletkezett Budapesten. In: Esztergom és vidéke. XI. évfolyam október p. 50 Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 10. Miskolc p. 14

16 A Budapesti Görög Alapítású Görög-keleti Magyar Egyházközség alapítványi gondnoka és az alapítványi bizottság tagja volt Lyka Miklós az évben is. A főgondnok Agorasztó Tivadar, a másodgondnok Dr. Ballassa Gusztáv, az iskolagondnok ifjabb Sacelláry György (1887-?) volt ig az egyház - községi tagok közé tartozott Lyka Miklós (lakcíme: V. Vörösmarty tér 6.). 51 Lyka Döme ( ) Lyka Döme ( ) földbirtokos vagyona régi görög hagyatékból származott: édesapjuk, Lyka Anasztáz hatalmas vagyona a hét gyermeke között került felosztásra. 52 Itt emlékeztetnék rá, hogy Steindl Imre is épített a Lyka-család számára pesti bérházat. 53 A Váci utca 28. szám alatt létezett a XIX. század közepéig az Arany - horgonyhoz címzett fogadó, ahol Simonyi Antal műterme állt 1864 januárjáig, majd ezen a telken 1879-ben Lyka Döme Steindl Imre tervei alapján felépíttette az üzleteiről később híressé vált, ma is álló Lyka-házat. 54 A pázmándi földbirtokos A XIX. század végén a család Fejér megye egyik nagyjövedelmű földbirtokosává lett. 55 Pázmánd tulajdonosa 1900-ban már Lyka Döme volt: átépíttette a kastélyt, melynek egyik emléke, hogy létezik LD -pecsétes tégla. 56 Lyka Anasztáz halála után a fiának, Lyka Dömének jutott a pázmándi uradalom és a kastély: az 1860-as évek után emeletet húzatott az épületre neobarokk stílusban. A patakon duzzasztó épült, túlodalán teniszpálya volt. A kastélyudvaron volt egy kút, kútházzal, mellette a parádés kocsis lakása és a parádés lovak istállója. Lyka Döme megpróbálta fejleszteni a birtokot: többek között tűzoltószertárt is létesített és biztosította annak felszerelését. A pázmándi önkéntes tűzoltók székhelye ma is a Lyka Döme által létesített épületben van. A községi tűzoltó szertárnak nevezett épület a Fő utca 63. szám alatt található. Maga az épület tehát több mint 100 éves (bár többször át lett építve) A Budapesti Görög Alapítású Görög-keleti Magyar Egyházközség évi jelentése Az évi I. rendes közgyűléshez. Bp., p. 52 Magyar Országos Tudósító június Csányi Károly: Steindl Imre. In: Művészet V. szám. 54 Osgyán Edina: Simonyi Antal műtermei. A fotográfus a Váci utcából a mai Belgrád rakpartra költözött. mno.hu/migr/simonyi-antal-mutermei Letöltve január 10-én 55 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői Bp., p. 56 Pecsétes tégla mániások forum.index.hu/article/showarticle?go. Letöltve: május Letöltve: január 9-én 15

17 Az adományozó A reformkori görögök adományozó kedve számos nemzeti intézmény megteremtéséhez nyújtott pénzügyi segítséget, és ez volt a helyzet a következő évszázadban is ban Pázmándon Én is ajándékoztam a millénium emlékére egy nagy iskolát annak a községnek, melynek kegyura vagyok, mi természetesebb tehát, mint az, hogy csakis helyeselhetek olyan akciót, mely ebben az országban szaporítja a népiskolákat., ahogy erről 1926 novemberében Lyka Döme A magyar népiskola címet viselő cikkében írt. 58 A régi görög családok tagjai közül többen is ebben az adományozó szellemben cselekedtek a haza fejlődéséért. Kiváló példa erre, amikor Lukinich Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Könyvtára igazgatója egy közleményben hívta föl a művelt közvélemény figyelmét a könyvtár katasztrófális helyzetére, és a pesti görög közösség egyik tagja ekként cselekedett: Én, aki a magyar kultúra egyik szerény harcosa vagyok, ezennel értesítem, hogy méltóságos Igazgató Úr rendelkezésére bocsátok kettőmillió koronát. Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésem őszinte kifejezését. Lyka Döme, a régi parlament volt tagja. 59 A fentebb már említett Lyka Döme adományozó kedve sokrétű volt, és erre jó példa, amikor a közbiztonság céljából a budapesti rendőrörszemélyzet részére alapítványt tett: a budapesti főkapitányságnak négyezer pengőről szóló betétkönyvet bocsátott rendelkezésére azzal, hogy ennek a négyezer pengőnek, mint alapítványi vagyonnak évi kamatait évenként a budapesti rendőrőrszemélyzet egy-egy tagja kapja, akit erre az állami és társadalmi rend fenntartása körül tanúsított önfeláldozó és bátor magatartása alapján felsőbbsége legérdemesebbnek tart. 60 A Lyka Döme-díj az arra érdemes buda pesti rendőrök számára az alapítónak a közbiztonság iránti elkötelezett érzésvilágát mutatja: összesen hétezerötszáz pengőt bocsátott erre az évenként kiosztott jutalmazási célra azok számára, akik a budapesti rendőrség őrszemélyzetének tagjaként az állami és társadalmi rend fenntartása körül a legönfeláldozóbb, a legbátrabb magatartást és működést fejtettek ki től 1941-ig összesesen tizenhét rendőr, illetve rendőrözvegy részesült személyenként mintegy háromszáz pengő jutalomban Lyka Döme: A magyar népiskola. In: Esztergom és vidéke. Politikai és társadalmi lap. Főmunkatárs: Vitál István. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Laiszky Kázmér. XLVIII. évfolyam. 91. szám november p. 59 MTI május Magyar Országos Tudósító november A 60 éves magyar rendőrség Szerkesztették Borbély Zoltán és dr. Kapy Rezső. Bp., p 16

18 A székesfehérvári Vértes vitéz szobor A görög Lyka-család Székesfehérvár történetében is maradandót alkotottt. Lyka Döme ( ) jelentős közéleti tevékenységet folytatott: méltóak voltak a Trianon utáni közéletben tevékenykedő magyarországi görögök a Magyarorszá - gon élt reformkori elődeik hazafiúi létéhez! E tekintetben jelképi szempontból is érdemes megemlíteni a trianoni kény - szerdiktátum által elszakított Kolozsvár egy köztéri alkotását, mint méltó példáját a régi magyarországi görögök hazafi - ságának. A Kárpátok őre nevezetű szo - bor anyagi hátterét Lyka Döme pázmándi nagybirtokos biztosította, és ő adomá - nyozta Kolozsvár városának: május 23-án állították fel ezt a műalkotást az akkori Deák Ferenc utca járdaszigetén. A pázmándi birtokos Lyka Döme volt az adományozó a székesfehérvári Vértes vitéz szobor esetében is: szep - tember 8-án a Városháza előtt a görögül kiválóan tudó, Lyka Dömével baráti kapcsolatban lévő, a görög szertartású kereszténység felé nyitott író, akadémikus Prohászka Ottokár megyéspüspök avatta föl. Lyka kezdeményezése országos gyűjtést indított el: a szoborbizottság a befolyt pénzeket hadikölcsönökbe fektette, és kiosztotta a városi hadiárvák közt. E szobor napjainkban a fehérvári Szent István Király Múzeumban látható Gergely Anna: A nemzeti áldozatkészség szobra Székesfehérváron. Fejér Megyei Hírlap, december 19.; A nemzeti áldozatkézség emlékműve: Vértes vitéz szobor Fehérváron. In: 125 év 125 tárgy. Válogatás a Fejér megyei Múzeumok gyűjteményeiből. Szent István Király Múzeum közleményei (D sorozat) p.; Demeter Zsófia Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno Pillanatképek egy város életéből. A Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai 6. Szent István Király Múzeum közleményei: B sorozat p.; Dr. Diószegi György Antal: Görögök Székesfehérvárott. In: Ellinizmosz. Ma gyar - országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa augusztus. 19. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) 17

19 Lyka Döme emléktáblája a Szentlélek temetőben álló huszáremlékművön. Még egy I. világháborús emlékművet meg kell említeni: ez a szobor a fehérvári 10. huszárezred tiszteletére a székesfehérvári Szentlélek temetőben került fölállításra, és az 1914 decemberében lezajló a limanovai csatában elesett hősök emlékére készült. A világháború mindig diadalmas hadvezére von Mackensen porosz királyi vezértábornagy, Magyarország egyik hőslelkű védelmezője, május 17-én 86 éves korában eljött Székesfehérvárra s megkoszorúzta a nevét viselő egykori cs. és kir. 10-huszárezred hőseinek emlék - művét,hogy ezzel is jelét adja nemzetünk s a magyar katonai erények iránt érzett tiszteletének és szeretetének. Látogatása emlékére adományozta ezt az emléktáblát Lyka Döme pázmándi földbirtokos. 63 Az I. világháborúban lőszergyártási célból elrekvirálták a pázmándi nagyharangot. E helyett készíttették el a jelenleg is használatos 508 kg súlyú nagyharangot. A 154 kg-os kisharangot az I. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére a községi hívek közadakozásból öntették. Ennek a költségeihez özvegy Lyka Döméné Podmaniczky Elma bárónő, a templom kegyúrnője is bőkezűen hozzájárult, és a haranganyai tisztet is vállalta. A felszentelési ünnepség Pázmándon augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén történt. 64 A gondolkodó A XIX. század végéről Lyka Döme ezt írta. A történelem a 80-as évek korszakát Magyarország aranykorának fogja minősíteni. A Sors nemzetet akkor bőségesen megajándékozta illusztris, nagycaliberű, jól értve vezérszerepre hivatott államférfiakkal. A XIX. század politikusi világáról azt írta, hogy az akkori Parlamentben még a közkatonák is a haza szolgálatát ideális szempontból fogták fel és azon jellemekhez tartoztak, kiket sem hatalmasok kegye, sem a tömeg lármája eltántorítani nem volt képes. 65 Lyka Döme minden közéleti tevékenysége az ország javát célozta. Az Dr. Diószegi György Antal: Görögök Székesfehérvárott. In: Ellinizmosz. Ma - gyar országi Görögök Országos Önkormányzatának kiadványa augusztus. 19. p. (Görög nyelven jelent meg Vengrinyák Edit fordításában.) 64 Letöltve: január 10-én. 65 Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 18

20 előtti világ tekintetében az erkölcsi kiindulópontja ez volt: Nézzünk végig az országban, hol van a régi tekintély, a régi tisztelet az ország törvényhozói iránt?. 66 Lyka Döme így írt az I. világháborút kirobbantó helyzetről: bennünket és szövetségeseinket ellenségeink belekényszerítettek, belekergettek akaratunk ellenére ebbe az irtózatos háborúba. 67 Lyka IV. Károly uralkodóról a következőképp vélekedett: egy ifjú király teljes életismeret nélkül. 68 Az I. világháború következményeiről pedig ekként írt: Először a háború az emberek jellemét a legrosszabb mértékben corrumpálta, még az emberi vér is olcsó lett. Catastrofális hatással van országunk ezeréves határainak elrablása. Rendkívül káros és erkölcsrombolólag hatott az inflatio.. 69 Egyik röpiratában kifejezetten sarkosan fogalmazott a korabeli politikai és társadalmi viszonyokról. 70 Lyka Döme szerint az I. világháború befejezése után megvalósuló események adtak jogcímet az ellenséges megszállásra. 71 Ez volt Magyarország katasztrófája. 72 Lyka Döme írt arról is, hogy akkoriban undort keltő zuglapokat adtak ki. 73 Lyka Döme gróf Tisza Istvánról írta a következőket: Magyar volt a szó legnemesebb értelmében, a lángoló hazaszeretet jelképe, tetőtől talpig becsületes, őszinte, nyílt, minden intrikától távol álló jellem, adott szavának feltétlen ura és betartója, és a háborút ellenezte. 74 A görög elődöktől származó Lyka Döme büszkén hírdette világgá: én magyar vagyok. 75 A társadalmi béke megőrzése érdekében felszólalt az I. világháború utáni korszakban. 76 Lyka Döme 1922-ben a A fásítás kérdése tekintetében is szót emelt: A Köztelek mult hó 19-én megjelent számában Lyka Döme földbirtokos a fásitás kérdésévél foglalkozik. Elmondja, hogy mily jó hasznát látta kopár legelői befásitásának, minek következtében a fejérmegyei gazdasági egyesületben inditványt tett, hogy szólittassanak fel a vidék összes községei és birtokosai, hogy nemcsak szépészéti szempontból, hanem saját jól felfogott érdekükben is lássanak hozzá a fásításhoz. Az inditványt lelkes egyhan - 66 Lyka Döme: Visszaemlékezések a nyolcvanas évek parlamentjére. Bp., p. 67 Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: Röpirat október. 2. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 70 Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár, D Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., 2. p., 4. p., OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 1. p., OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 2. p. OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: Röpirat október. 2., 4. o. OSZK Kisnyomtatvár D Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 76 Lyka Döme: A választójog. Bp., p. 19

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület

FŐKÉTÜSZ Kft évi kéményellenőrzés sormunka ütemezése V. kerület Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Akadémia utca 1 3 2016.01.11 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7 2016.04.01 Akadémia utca 7

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben