Title of Course Collection Management. Classes per week: 2 Credit value: 3 Type: Prerequisites: Course description:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Title of Course Collection Management. Classes per week: 2 Credit value: 3 Type: Prerequisites: Course description:"

Átírás

1 Title of Course Collection Management Classes per week: 2 Credit value: 3 Type: Development, storage, preservation and cataloguing of library collection. Concept and tasks of collection development. Library collection as a system. Collection development strategy. Access and ownership. Accession and withdrawing. Analysis of library collection and the demands of library users, bibliometrics. Cooperation of libraries. International cooperation, UAP. Collection interest. Collection development policy statement. Collection development in different library types. Collection development plan. Methods of collection development: buying, changing, present, copyright copy, own production. Library supply. Accession of electronic documents. Working process and documents of collection development. Aspects and resources of selection. Collection arrangement, special collections. Stack systems, call numbers, stack records. Stock control. Withdrawing. Collection cataloguing, differences between catalogue and bibliography. Tasks, types and techniques of catalogues. OPAC. Retrospection conversion. Levels and working process of cataloguing. Central and shared cataloguing. Places and tools of storing library materials. Library stacks open shelves. Stack management. Task and tools of preservation. Fields, place and relations of collection development. Reference system. Methods of quality management and library performance measurement in the field of collection development. László Czeglédi FERENCZY Endréné: Gyűjteményszervezés kiad. Bp. : OSZK, Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. 3. köt. A könyvtárak rendszere. - Bp. : Osiris, , , p. SIMON Zoltán POPRÁDY Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem. Bp. : Könyvtári Intézet, NAYLOR, Bernard: Könyvtár az elektronikus korban : állományépítés és hozzáférés. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 48. évf. 2. sz. (2001), p. Title of Course Configurations

2 The course focuses on the constructional and functional system of the most up-to-date computer architectures and the mechanism of the different modules. Hardware settings and the most up-to-date operational systems are taught together with the process of different installations. The course gives students an overview of the history of the operational systems of IMB compatible computers. Hardware: the architecture of IMB compatible computers, types and features of computer cases, the motherboard, the processor, the memory, monitor cards, IO units and interfaces, sound cards, SCSI interface, modems, scanners, printers, input devices, monitors, liquid crystal displays and network adapters. Software: BIOS, preparation of installation, installation of MS-DOS, installation of Windows XP, system configuration files, configuration of Windows XP, accessorial software. Dr. Péter Antal MARKÓ Imre: PC-k konfigurálása és installálása A hardver. Budapest : LSI Oktatóközpont, 2002 MARKÓ Imre: PC-k konfigurálása és installálása A szoftver. - Budapest : LSI Oktatóközpont, 2002 Title of Course Digital Word Processing After this course students will have general knowledge on the most effective tools of digital word processing. Main topics: 1. Possibilities, process and tools of digital text processing. 2. Configuration and fundamental concepts of a certain application. 3. Typography. Rules of processing. Formatting units of texts. 4. Effective text manipulation: models and styles. 5. Theory and application of the Hungarian language modules. 6. Other objects in the text (sheets, graphics, text boxes). 7. Problem solving in groups. Working with several texts in the same time. 8. Transformation between text manipulation programs and text display programs. Writing form letters. Peter Tömösközi

3 ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés. Alapok. Budapest : Novella, BÓTA László: Szövegszerkesztés. Eger : EKTF Líceum Kiadó, PRÓSZÉKY Gábor - KIS Balázs: Számítógéppel - emberi nyelvem. Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Bicske : SZAK, Title of Course General Reference Work Classes per week: 4 Credit value: 4 Type: Concepts of library reference service, its development and fields. Bibliographical and factual reference services. Universal bibliography and K. Gesner. Types and functions of bibliographies. Universal Bibliographical Control, UBCIM programme. Biographical reference service. Editing bibliographies. Documentation. Factual reference service and its means. Encyclopedias and dictionaries. Chronological charts. Statistical reference service. Other possibilities. german Dr. Attila Verók HORVÁTH Tibor: Az általános tájékoztatás eszközei. Távoktatási jegyzet. Eger, EKF, HORVÁTH Tibor: Az általános tájékoztatás eszközei. Tanulási útmutató. Távoktatási jegyzet. Eger, EKF, MURÁNYI Lajos: A bibliográfiától az adatbázisig In: Könyvtárosok kézikönyve. 2. köt. Bp. OSIRIS Title of Course Introduction to Library and Information Science

4 Library science, documentation, information science. Three functions of libraries (controlling and identification, systematization of information, services) in different ages. Definition of science. Questions of systematization (statistical methods, thesaurus). Text and text analysis for content determination. Measurability of science. Types of documents and libraries. Library as a plant. Library as a system. System of library services. Library users. Librarianship as a system. Legal regulation of librarianship and reference services. Standardization. Moral questions of librarianship and reference services. Library and information science journals. National and international organizations. Orientation in library and information science. The Information Science Library and its services. Dr. Attila Verók german PAPPNÉ ANGYAL Ágnes: Bevezetés a könyvtárismeretbe. Távoktatási tankönyv. Eger, EKF, Könyvtárosok kézikönyve. 1.köt l.; l. 3.köt l.; l. 4.köt l. PAPP István: Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. = Könyvtári Figyelő Ujf. 14. (50.) 2.sz. Title of Course Library Aspects of Cultural History 1.

5 Until the end of the 18th century books and written literature were the mediums which ensured the origin, the recording and the conservation of certain intellectual trends. This course focuses on the European cultural history until the French Revolution and the history of writing, books and reading. The course also provides an overlook to the Hungarian culture history, and analyses the history of the Hungarian cultural institution system (churches, schools, libraries and printing houses) in details. Dr. Attila Verók german BARBIER, Frédéric: A könyv története. Bp., 2005, Osiris Kiadó FUNKE, Fritz: Könyvismeret. Bp., 2004, Osiris Kiadó MADAS Edit MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bp., Balassi Kiadó V. ECSEDY Judit:: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. Bp., 1999, Balassi Kiadó Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk.: Roger Chartier, Guglielmo Cavallo.. Bp, 2000, Balassi Kiadó Title of Course Library Aspects of Cultural History 2. Classes per week: 4 Credit value: 4 Type: Library Aspects of Cultural History 1. Cultural and ideal trends form the 18th century to present day. Culture of books and libraries, the role of periodicals in the achievement of middle-class status and in the process of national consciousness. Appearance and spreading of new mediums in the 19th and 20th centuries. Development of computers and telecommunication: their influence to book and journal printing and to library work. The idea of universality in today s librarianship. Major moments of Hungarian cultural history in the 19th and 20th centuries. Development of publishing books and journals in the 19th and 20th centuries, movement of typographic art in Hungary. The Hungarian library system. Major libraries (especially the National Széchényi Library) in the 19th and 20th centuries. Development of the Hungarian librarianship after the political transformation.

6 Dr. Attila Verók german FUNKE, Fritz: Könyvismeret : Könyvtörténeti áttekintés. Budapest : Osiris, 2004.; BARBIER, Frédéric-LAVENIR, Catherine Bertho: A média története : Diderot-tól napjainkig. Budapest : Osiris, 2004.; BÉNYEI Miklós szerk.: Egyetemes könyv- és könyvtártörténet század : Szöveggyűjtemény Debrecen Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete, 2001.; VÉRTESY Miklós szerk.: Magyar könyvtártörténet. Budapest : Gondolat, 1987.; BUZINKAY Géza: Kis magyar sajtótörténet. - Budapest : Haza és Haladás Alapítvány, Title of Course Library Management Classes per week: 4 Credit value: 4 Type: The course provides an overlook to strategy plans, collection and service management. The tasks and possibilities of marketing strategy are taught together with the place and role of human resources in library system. Introduction. Trends and tendencies in the information and knowledge society and in the Hungarian and international librarianship. Library as an open system and organization. The Hungarian service system of library supply. Digitalization and library system. Planning library work: steps, aids and methods. Element of strategy plans. Characters and necessity of managing. Institutional forms and management. Crisis management. Project management: features of project-like operating. Elements of project document. Human resources management and its main functions. Writing tenders. Analyzing demands in libraries. Methods of market research. ISO and the Hungarian Library Institute. Terms of effective functioning of library system. Marketing in the libraries. Marketing-mix: fee or free and PR. Nonprofit and for-profit: libraries and information brokers. Information and knowledge management in libraries and in the competitive sector: cooperation and joining points. László Czeglédi ALFÖLDINÉ DÁN Gabriella [et al.]: A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár p. BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta: Kulturmenedzsment könyvtári és információs szervezetek vezetőinek. Budapest, Typotex Kiadó p. GYÖKÉR Irén: Humánerőforrás-menedzsment. Budapest, Műszaki Könyvkiadó p.

7 KISZL Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Budapest, Traduirex Kiadó p. SKALICZKI Judit ZALAINÉ KOVÁCS Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó; Budapest, Informatikai és Könyvtári Szövetség WORMELL, Irene: Térítéses információszolgáltatás. A siker titka. Budapest, Informatikai és Könyvtári Szövetség p. Title of Course Multimedia Authoring Tools Classes per week: 2 Credit value: 3 Type: This course enables students to learn about the application of a frame-based multimedia authoring tool (NeoBook 4.0). It introduces students to multimedia development. Schedule: - Introduction to multimedia development. Layouts, page features. - Layout and features of controllers and media elements: still pictures, pushbuttons. Event handling, navigation between screen pages. - Controllers, media elements: text boxes, list boxes, combined list boxes, check-boxes, radio buttons, playing and controlling music and video. - Managing variables. Embedded system variables. - Application of TrackBar and WebBrowser. - Managing screen effects. Variable arrays and file management. - Interaction: message boxes and dialogue boxes - Multimedia compiling, creating setup. Péter Tömösközi HAUSER Zoltán KIS-TÓTH Lajos FORGÓ Sándor: Médiainformatika : A multimédia oktatástechnológiája. Eger : Líceum Kiadó, HOLZINGER, A.: A multimédia alapjai. Budapest : Kiskapu Kiadó, TÓSZEGI Zsuzsanna: Multimédia a könyvtárban. Budapest : Akadémiai Kiadó, Title of Course Reading Research

8 Classes per week: 2 Credit value: 3 Type: Place of reading in the system cultural activities. Sociology of reading. Readers and non-readers. Reader s interest and taste. Buying books, libraries at home. Library use. General opinions about libraries and librarians in Hungary. Psychology of reading. General psychological approach. Psychological basis of teaching reading. Losses of reading ability. Dyslexia. Psychology and literature. Psychology of perception. Children and tales. Adults and reading. Pedagogy of reading: aims and objectives; possibilities. Teaching reading. Teaching reading comprehension skills. Basic principles of didactic. Pedagogy of libraries, pedagogy of reading. Personality and role of school librarians. Relationship between librarians and readers. Bibliotherapy. László Czeglédi GEREBEN Ferenc: Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. In: Könyvtárosok kézikönyve 4.köt. / szerk. Horváth Tibor, Papp István Bp. : Osiris K., 2002 NAGY Attila - KATSÁNYI Sándor: Olvasáslélektan és -pedagógia. In: Könyvtárosok kézikönyve 4.köt. / szerk. Horváth Tibor, Papp István. Bp. : Osiris K., 2002 Határterületek. Bp.: Osiris K., Határterületek. Bp.: Osiris K., GEREBEN Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség: (a magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében). 2. kiad. Bp.: OSZK, GEREBEN Ferenc KATSÁNYI Sándor NAGY Attila: Olvasásismeret: olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia. Bp.: Tankönyvk., (Bármely kiadása használható) Title of Course Computer Aided Processing of Empirical Researches - The aim of the course is to prepare students for processing data received through scientific research, furthermore for analysing the available results based on statistical indicators, and for drawing conclusions. The content of the course:

9 The basics of statistical data analysis, types of data, categorising descriptive and mathematical statistical indicators. The platform of SPSS software, possibilities for entering data. Parts of descriptive statistics and using them with SPSS software: central tendency, dispersion, frequencies. Interpretations of the relations among descriptive statistical indicators. Illustrating the frequencies. Relations among qualities. Definiton of bivariate correlation and linear regression. Producing analyses with SPSS. The execution and interpretations of independent samples tests. Dr. Tünde Molnár Lengyel, PhD, associate professor English fall semester Andy Field (2014) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. S.l.: SAGE Publications. Matthew J. Zagumny: The SPSS Book. A Student Guide to the Statistical Package for the Social Conducting a complete research with a questionnaire, which includes the following steps: defining hypotheses compiling a questionnaire with 15 question to prove the hypotheses optional: transforming the questionnaire into an online version having the questionnaire filled in by at least 30 people computerised data recording (exporting data in case of the online questionnaire) analysing data with SPSS software Title of Course Virtual Reality The aim of this course is to introduce students to the concept and history of virtual reality. It enables students to learn about the terminology and the special software and hardware system of VR. It provides an overlook to the communicative features and the risks of VR, and helps students to analyze virtual worlds. Schedule: - Concept and definitions of Virtual Reality, technical terms related to VR. - History of VR - Special hardware system of VR - Software system of VR - Virtual worlds, simulation, computer games - Features of communication system of VR - Current role of VR - VR in education - Risks of VR - Future of VR - Report Csaba Komló WILLIAM GIBSON: Neuromancer. London : Grafton, 1986

10 LINDA JACOBSON: Garage Virtual Reality. Indianapolis : SAMS Publishing, 1994

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 2 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 2 Agrárinformatika

Részletesebben

Volume 6 Issue 3 2014

Volume 6 Issue 3 2014 Volume 6 Issue 3 2014 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Volume 6, Issue 3 2014 DETUROPE the Central European Journal of Regional Development

Részletesebben

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN JYVÄSKYLÄ 2010 A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK

Részletesebben

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORATE SCHOOL MOVEMENT EXAMINATIONS ON THE EXAMPLE OF MOVEMENT CONSISTENCY AND PERFORMANCE CONSTANCY

SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORATE SCHOOL MOVEMENT EXAMINATIONS ON THE EXAMPLE OF MOVEMENT CONSISTENCY AND PERFORMANCE CONSTANCY SEMMELWEIS UNIVERSITY DOCTORATE SCHOOL Doctorate School of Education and Sport Science (Sport and Social Studies) Consultant: Prof. Dr. Rigler Endre University professor and director of institution MOVEMENT

Részletesebben

"EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL

EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL PÁLÓCZY KRISZTINA "EGZOTIKUS HANGSZEREK ÉS ZENE MAGYARORSZÁGON MAGYAR KUTATÓK A KÁRPÁT- MEDENCÉN TÚL EXOTIC INSTRUMENTS AND MUSIC IN HUNGARY HUNGARIAN RESEARCHERS BEYOND THE CARPATHIAN BASIN JYVÄSKYLÄ

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Felelôs szerkesztô/executive Editor Rovatszerkesztôk/Editors Képszerkesztôk/Image Editors Online szerkesztô/online Editor Szerkesztôbizottság/Editorial

Részletesebben

integrated report on our economic, environmental and social performance

integrated report on our economic, environmental and social performance Annual integrated report on our economic, environmental and social performance 2010-2011 In a nutshell Company name: Grundfos Manufacturing Hungary Ltd. Founded: 2000 Owner: Grundfos A/S Sites: Tatabánya

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL

UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL UNIVERSITY OF MISKOLC FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATICS CONNECTION ANALYSIS OF SURFACES OF CONICAL WORM, FACE GEAR AND TOOL THESIS OF PHD DISSERTATION WRITTEN BY: SÁNDOR BODZÁS certified

Részletesebben

Inclusive Society Well-being Participation

Inclusive Society Well-being Participation Inclusive Society Well-being Participation The publication was co-financed by the EU and the European Social Fund. It is prepared in the framework of TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 project titled: Social

Részletesebben

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES:

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: THE MAKING AND READING OF MODERN DEBRECEN AND SZEGED, 1850-1914 Lívia K. Szélpál A DISSERTATION in History Presented to the Faculties of the Central European University

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Felelôs szerkesztô/executive Editor Rovatszerkesztôk/Editors Képszerkesztô/Image Editor Online szerkesztô/online Editor Szerkesztôbizottság/Editorial

Részletesebben

Body, Epistemology, Interpretation

Body, Epistemology, Interpretation Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation Friedrich Nietzsche and Karl Kerényi Orestes persecuted by the Erinyes; Poniatowski, T968 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary

The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary Edina Kőműves ECPR Conference 2014 Innsbruck The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary Abstract: In this paper, our main question

Részletesebben

SUSTAINABILITY REPORT

SUSTAINABILITY REPORT SUSTAINABILITY REPORT 2 0 0 9 Ábrahám Sándorné Ábrahám Tibor Aczél Henriette Ács Andrea Ács Sándor Acsády Árpád Márk Ácsi Marianna Ádám Árpád Adamek Ferenc Agócs László Ágoston Tamás Ajkayné Zólyomi Ottilia

Részletesebben

JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK. Vol. XXII.

JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK. Vol. XXII. JOURNAL OF FOOD PHYSICS ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK Vol. XXII. INTERNATIONAL SOCIETY OF FOOD PHYSICISTS NEMZETKÖZI ÉLELMISZERFIZIKAI TÁRSASÁG CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY AMRIT PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY Foreign Ministers, Mr Janos Martonyi and Mr Salman Khurshid at ASEM meeting VOL.1 ISSUE 2 NOVEMBER-DECEMBER `ver 2013 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY

Részletesebben