K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S"

Átírás

1 RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése május 21-én

2 T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Rákóczi Szövetség nyilvánosan közzétett közhasznúsági jelentése Közhasznúsági jelentés mellékletei számú melléklet: A Rákóczi Szövetség évi számviteli beszámolója 2. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. számú melléklet: Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2

3 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Rákóczi Szövetség évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészítette a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, amely jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi. A beszámoló részét képező mérleghez és eredmény-kimutatáshoz az alábbi kiegészítéseket tesszük: A mérleghez tartozó kiegészítések A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EFt B. FORGÓESZKÖZÖK EFt Ebből az értékpapírok dec.31-i záróértéke EFt Pénzeszközök dec.31-i záróértéke (bank,- pénztár) EFt Követelés EFt C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 259 EFt (2011. évben lejáró kötvények évre eső hozamai) D. SAJÁT TŐKE EFt Induló tőke/saját tőke EFt Tőkeváltozás/ eredmény EFt Tárgyévi eredmény alaptevékenységből EFt Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből EFt E. KÖTELEZETTSÉGEK EFt G. Passzív időbeli elhatárolások 0 EFt ÉVI MÉRLEG ESZKÖZ FORRÁS OLDALAINAK FŐÖSSZEGE: EFt Az eredmény-kimutatáshoz tartozó kiegészítések A Rákóczi Szövetségnek évben a közhasznú tevékenységből EFt bevétele keletkezett. Központi költségvetésből kapott támogatás: Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás: EFt EFt Egyéb támogatások bevételének alakulása összesen: EFt 1. Támogatás magánszemélyektől EFt 2. Vállalkozásoktól kapott támogatások EFt 3. APEH 1%-os támogatás EFt 4. Egyéb pályázati támogatás (Nemzetközi Visegrádi Alap) EFt 5. Céltámogatás 974 EFt 6. Alapítványi támogatások EFt Tagdíjakból származó bevétel : 437 EFt Egyéb bevételek alakulása összesen: EFt 1. Különféle egyéb bevételek, megtérülések 87 EFt 2. Államkötvények hozama EFt 3. Diszkont kincstárjegy hozama EFt 4. Pénzintézettől kapott kamat 6 EFt Közhasznú tevékenység bevétele: EFt 3

4 A közhasznú tevékenységből származó bevételt összesen EFt ráfordítás terheli, az alábbi összetételben: a) Anyagjellegű ráfordítások: Az anyagjellegű ráfordítások legnagyobb részét rezsianyagok, nyomtatvány és irodaszer, szakkönyvek-folyóiratok, energia, valamint a szolgáltatások köréből a bérleti díjak, javításkarbantartás-takarítás, hirdetés, oktatás-továbbképzés, posta, telefon és internet díjak, ügyviteliszámviteli szolgáltatás, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatások jelentették összesen: EFt értékben b) Személyi jellegű ráfordítások: A személyi jellegű ráfordítások (bér és közterhei) összege: EFt. c) Éves értékcsökkenési leírás: Az éves értékcsökkenési leírás összege: EFt, az egyéb ráfordítások összege EFt volt. d) Közhasznú támogatások összege: A kiadott elszámolt közhasznú támogatások összege: EFt. Az így elért közhasznú tevékenység eredménye: EFt Személyi jellegű ráfordítások összefoglalása A. Személyi jellegű ráfordítások EFt 1. Bérköltség EFt ebből: megbízási díjak 0 EFt tiszteletdíjak 0 EFt 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések EFt 3. Bérjárulékok EFt B. A szervezet által nyújtott támogatások EFt A vállalkozási tevékenység bevételének összefoglalása: 1. Értékpapírok hozama EFt 2. Vállalkozási tevékenység árbevétele EFt ÖSSZESEN: EFt Vállalkozási célú ráfordítás összesen: EFt Vállalkozási tevékenység eredménye: EFt Összes közhasznú tevékenység bevétel: Közhasznú ráfordítás összesen: Közhasznú tevékenység eredménye: Vállalkozási tevékenység bevétele: Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt A társasági adó törvény által meghatározott közhasznú bevétel és a korrigált bevétel részaránya nem érte el a törvényben előírt 15%-ot (3,01%-ot tett ki), ezért évben a Rákóczi Szövetségnek társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 4

5 2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Rákóczi Szövetség évben összesen E Ft költségvetési támogatást kapott a központi költségvetési szervektől, helyi önkormányzatoktól, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, amelyeket a Szövetség működési költségeinek fedezetére, rendezvényeinek finanszírozására, felvidéki oktatási-nevelési támogatások adományozására, valamint helyi szervezeteinek támogatására használt fel jelen közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletében foglalt részletezésnek megfelelően. 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző év (2009) EFt Tárgyév (2010) EFt Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény Közhasznú tev. tárgyévi eredménye Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye A Rákóczi Szövetség a évben a vagyonát tartalékképzésre használta fel. 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség közhasznú tevékenysége keretében számos rendezvényt és programot valósított meg, amelyek költségvonzata az alábbiak szerint alakult: Rendezvények Időpont Összeg (EFt) Ifjúsági Vezetőképző és találkozó I Gloria Victis ajándékutazás, Erdély Esterházy János Emlékünnepség Március 15.-i rendezvények Felvidéki séták I Évi rendes közgyűlés Bajai Anyanyelvi Tábor Cultura Nostra Ajándékutazás Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor Történelem Tanárok Tábora Győri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor Esztergomi Anyanyelvi Tábor Szentendrei Nyári Főiskolás Tábor Gloria Victis Rendezvénysorozat Ifjúsági Vezetőképző és találkozó II Felvidéki séták II támogatás folyamatos F Felvidéki óvodai karácsonyi ajándék akció Belső pályázati támogatások helyi szervezetek részére folyamatos Egyéb nem központi rendezvényekkel kapcsolatos költségek folyamatos Összesen

6 5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség a központi költségvetési szervektől pályázati úton EFt, egyéb pályázatra (Nemzetközi Visegrádi Alap) EFt, a helyi önkormányzatoktól EFt pénzügyi támogatást, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából pedig EFt támogatást kapott, azaz mindösszesen E Ft-ot. Az előző évhez képest ismét növekedett az önkormányzati támogatások mértéke, ami annak következménye, hogy 2004 óta folyó Felvidéki oktatási-nevelési kezdeményezésünkhöz 2010-ben a magánszemélyek, vállalatok, alapítványok és más civil szervezetek mellett 55 helyi önkormányzat is csatlakozott és járult így hozzá a felvidéki magyar kisiskolások támogatásához. A Rákóczi Szövetség által évben kapott költségvetési támogatások mértékének részletes kimutatását jelen közhasznúsági jelentés 3. számú mellékletében foglaltuk össze. 6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség vezető tisztségviselői tiszteletdíjat nem kapnak és egyéb juttatásban, sem részesülnek. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA A Rákóczi Szövetség 2010 évi tevékenysége, alapszabályában rögzített céljainak megfelelően, a határon túli magyarság sokoldalú támogatását, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok elősegítését, a Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudat erősítését, valamint II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének ápolását és megőrzését szolgálta. A Szövetség évben jelentős eredményeket ért el a szervezetépítés terén, hiszen az év végére 288 helyi szervezet tevékenykedett Kárpát-medence szerte, a Szövetség tagjainak száma pedig ennek köszönhetően is fő fölé emelkedett. Meggyőződésünk, hogy a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítésében és bővítésében, valamint a határon túli magyarság megmaradásának elősegítésében a fiatal generáció fontos szerepet játszik, ezért is tartjuk fontos eredménynek, hogy a Szövetséghez újonnan csatlakozott tagok elsősorban az ifjúsági korosztályt képviselik. A Kárpát-medencei magyar fiatalok összetartozás-tudatának erősítését a fentiekben leírtaknak megfelelően 2010-ben is prioritásként kezelte Szövetségünk, ezért tevékenységünk elsősorban az ifjúsági korosztály támogatását, a fiatalok cserekapcsolatának, kapcsolatépítésének elősegítését célozta, ahogy ezt rendezvényeink alábbi részletetése is jól szemlélteti. A Rákóczi Szövetség Ifjúsági helyi Szervezeteinek Találkozója (2010. február és október 1-3.) A Rákóczi Szövetség évben két alkalommal szervezte meg középiskolás vezetőképzőjét Budapesten, a Rubin Hotelben. A február között szervezett rendezvényen 89, a október 1-3. között megvalósított második rendezvényen 115 fő vett részt a Kárpátmedence különböző magyar középiskoláinak képviseletében. A középiskolás vezetőképzők folytatva hagyományait, ismét az érték és az ifjúság témakörében szerveződtek, az előadók között voltak többek között: Bolberitz Pál, római katolikus pap, filozófus; Szűrös Mátyás, volt köztársasági elnök, diplomata; Daróczi Bárdos Tamás, zeneszerző, karnagy; Raffay Ernő történész; Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató egyetemi tanár; Baritz Laura, domonkos 6

7 rendi apáca, közgazdász; Lukács Csaba, újságíró; Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter; Takaró Mihály irodalomtörténész; Bogár László közgazdász; Boross Péter volt miniszterelnök és mások. Résztvevők száma: fő Gloria Victis ajándékutazás (2010. március ) A évi Gloria Victis történelmi vetélkedő legeredményesebb öt csapatát a Szövetség ezúttal egy háromnapos erdélyi tanulmányúton való részvétellel ajándékozta meg, amelynek keretében a résztvevő diákok és kísérőtanáraik Erdély történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedhettek meg, többek között jártak Nagyváradon, Bánffyhunyadon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Szovátán, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen. Résztvevők száma: 23 fő Esterházy János Emlékünnepség (2010. március 7.) A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság gróf Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikus születésének évfordulója alkalmából rendezte meg hagyományos koszorúzó emlékünnepségét. A budapesti Szép utcában található Esterházy emléktábla ünnepi keretek között való megkoszorúzását követően került sor az Esterházy emlékérmek átadására a Magyarok Házában, ahol ezúttal a felvidéki CSEMADOK kulturális szervezet, valamint Kovalcsik Cirill ferences atya vehette át az elismerő Esterházy Emlékplakettet. Résztvevők száma: 200 fő Március 15- i Diákutaztatási program (2010. március 15.) A Rákóczi Szövetség-hagyományos Diákutaztatási Programja keretében - 56 magyarországi középiskola diákjai számára tette lehetővé, útiköltségeik felvállalásával, hogy március 15-i nemzeti ünnepünket valamely általuk választott határon túli magyar településen, ottani kortársaikkal közösen ünnepelhessék. Az 56 iskola közül 28 utazott Felvidékre, 5 Kárpátaljára, 17 Erdélybe és 3 Vajdaságba, 2 iskola Szlovéniában, egy pedig Horvátországban tett látogatást. A résztvevő diákok számára óriási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein való részvétel és a mellett, hogy személyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint ott élő magyar kortársaikkal, a program nemzeti elkötelezettségük és Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudatuk erősödéséhez is nagyban hozzájárult. Résztvevők száma: 2000 fő Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedő, Pannonhalma (Döntő: március 27.) A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven 2010-ben is a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködve rendezte meg nagyszabású történelmi vetélkedőjét a Kárpát-medence magyar középiskolás diákjai számára. A vetélkedő idén a Kisebbségben-többségben (Etnikumok a Kárpátmedencében a században) történelmi időszakát dolgozta fel. A verseny Kárpát-medence szerte megrendezett elődöntőjén 105 magyarországi és határon túli háromfős csapat mérte össze tudását, majd az elődöntő legjobban teljesítő 10 csapata március 27-én a Pannonhalmi Főapátság Gimnáziumában megrendezett döntőn bizonyíthatta felkészültségét. A vetekedőt idén is a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola csapata nyerte meg. Résztvevők száma: elődöntő: elődöntő: 315 fő, döntő: 40 fő Felvidéki Séták (2010. április és november ) A Felvidéki séták című tanulmányút keretében magyarországi és felvidéki középiskolai Rákóczi szervezetek tagjai számára tesszük lehetővé, hogy egy háromnapos tanulmányi kirándulás keretében ismerkedjenek meg a felvidék egy-egy régiójával, ennek magyar vonatkozású történelmi, kulturális emlékeivel. A évi első út során Komáromot, Nyitrát, Kolon és Alsóbodok zoboraljai településeket, Selmecbányát, Besztercebányát, Bajmócot és Trencsént. ismerhették meg a résztvevők, akik nyugat-magyarországi és nyugat-felvidéki középiskolákat képviseltek. A évi második felvidéki séták alkalmával a résztvevők Kassát és a Szepességet 7

8 ismerhették meg, a kirándulás keretében a kassai Thália magyar színházban Márai Sándor, A gyertyák csonkig égnek című művét is megtekinthették. Résztvevők száma: fő Éves Közgyűlés (2010. május 27.) A Rákóczi Szövetség a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében tartotta évi rendes közgyűlését. A Közgyűlés hivatalos programja a meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően zajlott. A jelenlevő tagok a Szövetség tisztségviselőinek részletes és tartalmas beszámolói alapján, valamint a kiosztott dokumentumok áttanulmányozását követően egyhangúlag elfogadták a Szövetség évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, a Szövetség évre vonatkozó program-és költségvetési tervét, valamint a Szövetség Ellenőrző Bizottságának beszámolóját. Résztvevők száma: 150 fő Göndöcs Emléktúra (2010. május 30.) A Rákóczi Szövetség, egykori főtitkára, Dr.Göndöcs László emlékére, 2010-ben 13. alkalommal rendezte meg a Göndöcs Emléktúrát, amely ezúttal is Garamkövesdről indult Leléd érintésével. A túra keretében Himmler György, dr. Mezey András előadását hallgathatták a résztvevő túrázók. Résztvevők száma: 70 fő Bajai Anyanyelvi Tábor (2010. június 26 június 29.) A Rákóczi Szövetség 9. alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján. A Szövetség a táborban hagyományosan iskolánként 4-10 gyermeket látott vendégül Bácskertesről, Bezdánból, Doroszlóról, Gombosról, Nemesmiliticsről és Csonoplyáról, Szilágyiról, Kuláról, Bácsgyulafalváról, valamint Zombor városából. A program célja a többszörösen hátrányos helyzetben, délvidéki szórványban élő magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása, amelyben egyensúlyban vannak a kulturális, a szabadidős és az oktatási programok. Résztvevők száma: 68 fő Cultura Nostra ajándékutazás, Pannonhalma (2010. június 28. július 3.) A Cultura Nostra középiskolás történelmi vetélkedő legjobb eredményt elért, döntőbe jutott csapatait a szervezők minden évben, így 2010-ben is egyhetes ajándékutazással jutalmazták meg, amely keretében a résztvevő diákok ellátogathattak Pannonhalmára, Bábolnára, Zircre, Csesznekre, valamint Veszprémbe. Résztvevők száma: 22 fő Magyar Tanárok és Diákok Találkozója a Magyar Kálvárián, Sátoraljaújhely (2010. július 3-9.) A Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián" címen meghirdetett nyári középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen. A táborban 220 magyarországi és határon túli magyar középiskolás diák és tanár vett részt. A megnyitóra hagyományosan a Magyar Kálvárián került sor, ahol Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök köszöntötte a találkozó résztvevőit. A tábor programja idén is sokszínű előadásokkal, kirándulásokkal, sportvetélkedőkkel várta a fiatalokat. A résztvevők ellátogattak többek között Rákóczi szülőfalujába Borsiba, Széphalomra, Nagykaposra, Kassára. A kulturális programot a Boróka Néptáncegyüttes tagjai biztosították. Résztvevők száma: 220 fő Történelem Tanárok Tábora, Mátrafüred (2010. július ) A magyarországi és határon túli magyar történelem tanárok részére meghirdetett szakmai tábor 2009-ben ismét Mátrafüreden került megvalósításra. A tábor során a résztvevők a 20. századi Közép-Európa történelmének folyamatait és eseményeit vitatták meg a meghívott előadók segítségével. A tábor emellett lehetőséget biztosított a résztvevők közötti emberi és intézményi kapcsolatok kialakítására. A rendezvényének idén 15 lengyelországi résztvevője is volt, akik 8

9 valamennyien munkájukkal, iskolai kapcsolataikkal a lengyel-magyar barátságot, kapcsolatokat is szolgálják. A történelemtanár táborban 26 előadó tartott előadást, köztük két cseh és két lengyel egyetemi tanár. Az előadások mellett lehetőség nyílt a kikapcsolódásra és kirándulásra is, ezúttal Szentendre és Visegrád nevezetességeit tekinthették meg a résztvevők. Résztvevők száma:115 fő Győri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor (2010. augusztus 2.-augusztus 10.) A Rákóczi Szövetség és győri helyi szervezete 27. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Kárpát-medencei magyar gyermekek részvételével. A tábor résztvevői érdekes előadásokat hallgathattak történelmünk sorsfordító eseményeiről, a magyar nép hagyományairól, a magyar irodalom egyes korszakairól, valamint a határon túli magyarok helyzetéről. A tábor programját számos kirándulás színesítette, a résztvevők ellátogattak többek között Pannonhalmára, Tihanyba, Révkomáromba és Nagymegyerre. Résztvevők száma: 50 fő Esztergomi Anyanyelvi Tábor (2010. augusztus ) A felvidéki és kárpátaljai szórványban élő általános iskolás korú kisgyermekek számára szervezett Esztergomi Anyanyelvi Tábor 2010-ben is a Juhász Gyula Ifjúsági Klub pedagógus növendékeinek a közreműködésében valósult meg. Az anyanyelvi tábor célja a résztvevő kisgyermekek magyar nyelvtudásának tökéletesítése és a magyar történelem megismertetése. Az idei tábor központi eszközéül idén a magyar népmeséket választották a szervezők, a népmesék világán keresztül, játékos módon próbálták a gyermekekhez közelebb hozni a magyar nyelvű irodalmat, történelmet, hagyományokat. A foglalkozások során a játékos nyelvtanulás mellett sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, csapatvetélkedők, kirándulások és érdekes előadások színesítették a programot. Résztvevők száma: 116 fő Nyári Főiskolás Tábor (2010. augusztus ) A Rákóczi Szövetség 22. alkalommal rendezte meg Nyári Főiskolás Táborát Szentendrén. A táborba az előző évekhez hasonlóan elsősorban a határon túli magyar felsőoktatási diákszervezetek képviselőit és a Rákóczi Szövetség magyarországi és határon túli ifjúsági helyi szervezeteinek tagjait hívta meg a Szövetség. A Kárpát-medence csaknem minden magyarlakta régiója képviseltette magát a táborban, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági és magyarországi diákok egyaránt megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A konferencia jelleggel megvalósított esemény gerincét a délelőtti és délutáni előadások, beszélgetések alkották. A szakmai előadások mellett vetélkedők, filmvetítések, sportolási lehetőségek, zenés mulatságok színesítették a programot. Az előadók között voltak többek között: Sólyom László, volt köztársasági elnök; Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi vezetője; Bod Péter Ákos közgazdász; Dr. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter; Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára; Kántor Zoltán, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa; dr. Raffay Ernő történész, és mások. Résztvevők száma: 92 fő Gloria Victis rendezvénysorozat (2010. október ) A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán bean is megrendezte nagyszabású Gloria Victis rendezvénysorozatát, mely keretében több száz magyarországi és határon túli magyar középiskolás, egyetemista és főiskolás diákot látott vendégül Budapesten. A középiskolás történelmi vetélkedő és az ifjúsági találkozó mellett a rendezvénysorozat fontos részét képezi a hősök emléke előtt tisztelgő október 22-i ünnepségsorozat, mely a műegyetemi ünnepséggel veszi kezdetét, majd a látványos fáklyás felvonulást követően a Bem téri koszorúzással egybekötött megemlékezéssel és komolyzenei koncerttel zárul minden évben. A rendezvény, a közös ünneplés élményén keresztül jó lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudat átélésére. Résztvevők száma: 1100 fő 9

10 A Rákóczi Klub évi rendezvényei A Rákóczi Szövetség közéleti klubja, a Rákóczi Klub Budapesten, a Magyarok Házában rendszeresen minden hónap első szerdáján - tartja összejöveteleit. A Klubnapok témáját aktuális politikai, kulturális és társadalmi kérdések, események adják ben a klubestek során előadást tartott többek között dr. Mészáros Kálmán hadtörténész, Tankovics József tanár, Rostás László, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás elnöke, Kiss Dénes költő. Résztvevők szám: klubestenként fő akció és Beíratási Program A Szövetség, nagysikerű felvidéki ösztöndíjakcióját a 2009/2010. évben is megvalósította. A 2004-ben indított kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken. A Szövetség a program keretében Ft összegű iskolakezdési ösztöndíjat nyújt mindazon felvidéki kisdiákok részére, akik általános iskolai tanulmányaikat magyar nyelvű iskolákban/osztályokban kezdik meg, és erre igényt tartanak. A programot a 2009/2010-es tanév vonatkozásában is elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a szórványosodás jeleit mutató régiókra terjesztettük ki, e mellett azonban a további magyarlakta régiók nagycsaládosait és az általános iskolába kisebb településekről beutazó diákokat is támogatásban részesítettük. A Szövetség 2010-ben összesen 63 felvidéki helyszínen szervezte meg az ösztöndíj átadási ünnepségeket, amelyek során arra jogosult kisdiák részére nyújtotta át az ösztöndíjat. A program forrásait elsősorban vállalatok, magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzatok adományai és támogatásai alkotják. A felvidéki Beíratási program részeként az elmúlt éveknek megfelelően a Szövetség, Alapítványával közreműködve karácsonyi ajándékcsomagot adományozott a felvidéki magyar óvodáskorú gyermekeknek karácsonyán db ajándékcsomag került kiosztásra a program keretében. 10

11 8. A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG NYILVÁNOSAN KÖZZÉTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RÖVIDÍTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Rákóczi Szövetség évi tevékenységéről Az 1989-ben alapított Rákóczi Szövetség 1998 óta kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. Közhasznú tevékenysége keretében a Szövetség széles körű társadalmi bázist szervezett meg, melynek eredményeképpen 2010 végén 288 helyi szervezete működött szerte a Kárpátmedencében, tagjainak létszáma pedig meghaladta a főt. A Szövetség évi tevékenysége, követve az elmúlt évek gyakorlatát és az Alapszabályban rögzített célokat, elsősorban a határon túli magyarság oktatásügyének és kultúrájának támogatását, a Rákóczi kultusz ápolását, valamint különböző, elsősorban ifjúsági programok révén, a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését szolgálta. A központi szervezet nagyszabású rendezvényei, ünnepi megemlékezései, történelmi vetélkedői, ifjúsági táborai és egyéb programjai mellett a Kárpát-medence szerte működő helyi szervezetek programjai is nagy mértékben hozzájárultak a év kiemelkedő eredményeihez és a kitűzött célok megvalósulásához. A év gazdasági eredménye: A Rákóczi Szövetség az állampolgárok adományaiból, pályázati úton elnyert támogatásokból, vagyona kamataiból, illetve több gazdasági szervezet jelentős összegű adománya révén összesen EFt bevételt könyvelhetett el. A közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenységének költségei EFt-ot tettek ki. Ezen belül a Rákóczi Szövetség a központ és a helyi szervezetek által szervezett programokra mindösszesen EFt-ot, működésre pedig EFt-ot fordított. Az SZJA 1% felajánlásokból befolyt EFt-ot a Rákóczi Szövetség az Elnökség határozatának megfelelően a helyi szervezetek támogatására, valamint a felvidéki oktatási-nevelési támogatás céljaira fordítja. A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökség elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban nem részesültek. Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik adományukkal vagy szervezőerővel segítették a Szövetséget kiemelten közhasznú tevékenységének ellátásában. Dr. Halzl József elnök Záradék: Jelen közhasznúsági jelentést a Rákóczi Szövetség Közgyűlése május 21.-én elfogadta. 11

12 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELLÉKLETEI 1. számú melléklet: A Rákóczi Szövetség évi számviteli beszámolója 2. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. számú melléklet: Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 12

13 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 31. Dr. Halzl József elnök 13

14 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ftban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1% e Ft Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 14

15 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ftban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 416 Keltezés: Budapest, március 31. Dr. Halzl József elnök 15

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2010. évi közhasznúsági jelentése

2010. évi közhasznúsági jelentése 2011.03.22. közgyűlés 2.sz. melléklete Guriga Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezet 5471 Tiszakürt, Rózsa Ferenc u. 4-6. statisztikai számjele: 18832141-9319-521-9 nyilvántartási szám: 1571 bírósági

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben