K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S"

Átírás

1 RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése május 21-én

2 T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Rákóczi Szövetség nyilvánosan közzétett közhasznúsági jelentése Közhasznúsági jelentés mellékletei számú melléklet: A Rákóczi Szövetség évi számviteli beszámolója 2. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. számú melléklet: Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2

3 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Rákóczi Szövetség évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészítette a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, amely jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi. A beszámoló részét képező mérleghez és eredmény-kimutatáshoz az alábbi kiegészítéseket tesszük: A mérleghez tartozó kiegészítések A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EFt B. FORGÓESZKÖZÖK EFt Ebből az értékpapírok dec.31-i záróértéke EFt Pénzeszközök dec.31-i záróértéke (bank,- pénztár) EFt Követelés EFt C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 259 EFt (2011. évben lejáró kötvények évre eső hozamai) D. SAJÁT TŐKE EFt Induló tőke/saját tőke EFt Tőkeváltozás/ eredmény EFt Tárgyévi eredmény alaptevékenységből EFt Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből EFt E. KÖTELEZETTSÉGEK EFt G. Passzív időbeli elhatárolások 0 EFt ÉVI MÉRLEG ESZKÖZ FORRÁS OLDALAINAK FŐÖSSZEGE: EFt Az eredmény-kimutatáshoz tartozó kiegészítések A Rákóczi Szövetségnek évben a közhasznú tevékenységből EFt bevétele keletkezett. Központi költségvetésből kapott támogatás: Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás: EFt EFt Egyéb támogatások bevételének alakulása összesen: EFt 1. Támogatás magánszemélyektől EFt 2. Vállalkozásoktól kapott támogatások EFt 3. APEH 1%-os támogatás EFt 4. Egyéb pályázati támogatás (Nemzetközi Visegrádi Alap) EFt 5. Céltámogatás 974 EFt 6. Alapítványi támogatások EFt Tagdíjakból származó bevétel : 437 EFt Egyéb bevételek alakulása összesen: EFt 1. Különféle egyéb bevételek, megtérülések 87 EFt 2. Államkötvények hozama EFt 3. Diszkont kincstárjegy hozama EFt 4. Pénzintézettől kapott kamat 6 EFt Közhasznú tevékenység bevétele: EFt 3

4 A közhasznú tevékenységből származó bevételt összesen EFt ráfordítás terheli, az alábbi összetételben: a) Anyagjellegű ráfordítások: Az anyagjellegű ráfordítások legnagyobb részét rezsianyagok, nyomtatvány és irodaszer, szakkönyvek-folyóiratok, energia, valamint a szolgáltatások köréből a bérleti díjak, javításkarbantartás-takarítás, hirdetés, oktatás-továbbképzés, posta, telefon és internet díjak, ügyviteliszámviteli szolgáltatás, valamint egyéb igénybe vett szolgáltatások jelentették összesen: EFt értékben b) Személyi jellegű ráfordítások: A személyi jellegű ráfordítások (bér és közterhei) összege: EFt. c) Éves értékcsökkenési leírás: Az éves értékcsökkenési leírás összege: EFt, az egyéb ráfordítások összege EFt volt. d) Közhasznú támogatások összege: A kiadott elszámolt közhasznú támogatások összege: EFt. Az így elért közhasznú tevékenység eredménye: EFt Személyi jellegű ráfordítások összefoglalása A. Személyi jellegű ráfordítások EFt 1. Bérköltség EFt ebből: megbízási díjak 0 EFt tiszteletdíjak 0 EFt 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések EFt 3. Bérjárulékok EFt B. A szervezet által nyújtott támogatások EFt A vállalkozási tevékenység bevételének összefoglalása: 1. Értékpapírok hozama EFt 2. Vállalkozási tevékenység árbevétele EFt ÖSSZESEN: EFt Vállalkozási célú ráfordítás összesen: EFt Vállalkozási tevékenység eredménye: EFt Összes közhasznú tevékenység bevétel: Közhasznú ráfordítás összesen: Közhasznú tevékenység eredménye: Vállalkozási tevékenység bevétele: Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: ÖSSZES BEVÉTEL: ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt A társasági adó törvény által meghatározott közhasznú bevétel és a korrigált bevétel részaránya nem érte el a törvényben előírt 15%-ot (3,01%-ot tett ki), ezért évben a Rákóczi Szövetségnek társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 4

5 2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Rákóczi Szövetség évben összesen E Ft költségvetési támogatást kapott a központi költségvetési szervektől, helyi önkormányzatoktól, valamint a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, amelyeket a Szövetség működési költségeinek fedezetére, rendezvényeinek finanszírozására, felvidéki oktatási-nevelési támogatások adományozására, valamint helyi szervezeteinek támogatására használt fel jelen közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletében foglalt részletezésnek megfelelően. 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző év (2009) EFt Tárgyév (2010) EFt Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény Közhasznú tev. tárgyévi eredménye Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye A Rákóczi Szövetség a évben a vagyonát tartalékképzésre használta fel. 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség közhasznú tevékenysége keretében számos rendezvényt és programot valósított meg, amelyek költségvonzata az alábbiak szerint alakult: Rendezvények Időpont Összeg (EFt) Ifjúsági Vezetőképző és találkozó I Gloria Victis ajándékutazás, Erdély Esterházy János Emlékünnepség Március 15.-i rendezvények Felvidéki séták I Évi rendes közgyűlés Bajai Anyanyelvi Tábor Cultura Nostra Ajándékutazás Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor Történelem Tanárok Tábora Győri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor Esztergomi Anyanyelvi Tábor Szentendrei Nyári Főiskolás Tábor Gloria Victis Rendezvénysorozat Ifjúsági Vezetőképző és találkozó II Felvidéki séták II támogatás folyamatos F Felvidéki óvodai karácsonyi ajándék akció Belső pályázati támogatások helyi szervezetek részére folyamatos Egyéb nem központi rendezvényekkel kapcsolatos költségek folyamatos Összesen

6 5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség a központi költségvetési szervektől pályázati úton EFt, egyéb pályázatra (Nemzetközi Visegrádi Alap) EFt, a helyi önkormányzatoktól EFt pénzügyi támogatást, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából pedig EFt támogatást kapott, azaz mindösszesen E Ft-ot. Az előző évhez képest ismét növekedett az önkormányzati támogatások mértéke, ami annak következménye, hogy 2004 óta folyó Felvidéki oktatási-nevelési kezdeményezésünkhöz 2010-ben a magánszemélyek, vállalatok, alapítványok és más civil szervezetek mellett 55 helyi önkormányzat is csatlakozott és járult így hozzá a felvidéki magyar kisiskolások támogatásához. A Rákóczi Szövetség által évben kapott költségvetési támogatások mértékének részletes kimutatását jelen közhasznúsági jelentés 3. számú mellékletében foglaltuk össze. 6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Rákóczi Szövetség vezető tisztségviselői tiszteletdíjat nem kapnak és egyéb juttatásban, sem részesülnek. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA A Rákóczi Szövetség 2010 évi tevékenysége, alapszabályában rögzített céljainak megfelelően, a határon túli magyarság sokoldalú támogatását, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok elősegítését, a Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudat erősítését, valamint II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének ápolását és megőrzését szolgálta. A Szövetség évben jelentős eredményeket ért el a szervezetépítés terén, hiszen az év végére 288 helyi szervezet tevékenykedett Kárpát-medence szerte, a Szövetség tagjainak száma pedig ennek köszönhetően is fő fölé emelkedett. Meggyőződésünk, hogy a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítésében és bővítésében, valamint a határon túli magyarság megmaradásának elősegítésében a fiatal generáció fontos szerepet játszik, ezért is tartjuk fontos eredménynek, hogy a Szövetséghez újonnan csatlakozott tagok elsősorban az ifjúsági korosztályt képviselik. A Kárpát-medencei magyar fiatalok összetartozás-tudatának erősítését a fentiekben leírtaknak megfelelően 2010-ben is prioritásként kezelte Szövetségünk, ezért tevékenységünk elsősorban az ifjúsági korosztály támogatását, a fiatalok cserekapcsolatának, kapcsolatépítésének elősegítését célozta, ahogy ezt rendezvényeink alábbi részletetése is jól szemlélteti. A Rákóczi Szövetség Ifjúsági helyi Szervezeteinek Találkozója (2010. február és október 1-3.) A Rákóczi Szövetség évben két alkalommal szervezte meg középiskolás vezetőképzőjét Budapesten, a Rubin Hotelben. A február között szervezett rendezvényen 89, a október 1-3. között megvalósított második rendezvényen 115 fő vett részt a Kárpátmedence különböző magyar középiskoláinak képviseletében. A középiskolás vezetőképzők folytatva hagyományait, ismét az érték és az ifjúság témakörében szerveződtek, az előadók között voltak többek között: Bolberitz Pál, római katolikus pap, filozófus; Szűrös Mátyás, volt köztársasági elnök, diplomata; Daróczi Bárdos Tamás, zeneszerző, karnagy; Raffay Ernő történész; Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató egyetemi tanár; Baritz Laura, domonkos 6

7 rendi apáca, közgazdász; Lukács Csaba, újságíró; Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter; Takaró Mihály irodalomtörténész; Bogár László közgazdász; Boross Péter volt miniszterelnök és mások. Résztvevők száma: fő Gloria Victis ajándékutazás (2010. március ) A évi Gloria Victis történelmi vetélkedő legeredményesebb öt csapatát a Szövetség ezúttal egy háromnapos erdélyi tanulmányúton való részvétellel ajándékozta meg, amelynek keretében a résztvevő diákok és kísérőtanáraik Erdély történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedhettek meg, többek között jártak Nagyváradon, Bánffyhunyadon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Szovátán, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen. Résztvevők száma: 23 fő Esterházy János Emlékünnepség (2010. március 7.) A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság gróf Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikus születésének évfordulója alkalmából rendezte meg hagyományos koszorúzó emlékünnepségét. A budapesti Szép utcában található Esterházy emléktábla ünnepi keretek között való megkoszorúzását követően került sor az Esterházy emlékérmek átadására a Magyarok Házában, ahol ezúttal a felvidéki CSEMADOK kulturális szervezet, valamint Kovalcsik Cirill ferences atya vehette át az elismerő Esterházy Emlékplakettet. Résztvevők száma: 200 fő Március 15- i Diákutaztatási program (2010. március 15.) A Rákóczi Szövetség-hagyományos Diákutaztatási Programja keretében - 56 magyarországi középiskola diákjai számára tette lehetővé, útiköltségeik felvállalásával, hogy március 15-i nemzeti ünnepünket valamely általuk választott határon túli magyar településen, ottani kortársaikkal közösen ünnepelhessék. Az 56 iskola közül 28 utazott Felvidékre, 5 Kárpátaljára, 17 Erdélybe és 3 Vajdaságba, 2 iskola Szlovéniában, egy pedig Horvátországban tett látogatást. A résztvevő diákok számára óriási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein való részvétel és a mellett, hogy személyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint ott élő magyar kortársaikkal, a program nemzeti elkötelezettségük és Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudatuk erősödéséhez is nagyban hozzájárult. Résztvevők száma: 2000 fő Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedő, Pannonhalma (Döntő: március 27.) A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven 2010-ben is a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködve rendezte meg nagyszabású történelmi vetélkedőjét a Kárpát-medence magyar középiskolás diákjai számára. A vetélkedő idén a Kisebbségben-többségben (Etnikumok a Kárpátmedencében a században) történelmi időszakát dolgozta fel. A verseny Kárpát-medence szerte megrendezett elődöntőjén 105 magyarországi és határon túli háromfős csapat mérte össze tudását, majd az elődöntő legjobban teljesítő 10 csapata március 27-én a Pannonhalmi Főapátság Gimnáziumában megrendezett döntőn bizonyíthatta felkészültségét. A vetekedőt idén is a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola csapata nyerte meg. Résztvevők száma: elődöntő: elődöntő: 315 fő, döntő: 40 fő Felvidéki Séták (2010. április és november ) A Felvidéki séták című tanulmányút keretében magyarországi és felvidéki középiskolai Rákóczi szervezetek tagjai számára tesszük lehetővé, hogy egy háromnapos tanulmányi kirándulás keretében ismerkedjenek meg a felvidék egy-egy régiójával, ennek magyar vonatkozású történelmi, kulturális emlékeivel. A évi első út során Komáromot, Nyitrát, Kolon és Alsóbodok zoboraljai településeket, Selmecbányát, Besztercebányát, Bajmócot és Trencsént. ismerhették meg a résztvevők, akik nyugat-magyarországi és nyugat-felvidéki középiskolákat képviseltek. A évi második felvidéki séták alkalmával a résztvevők Kassát és a Szepességet 7

8 ismerhették meg, a kirándulás keretében a kassai Thália magyar színházban Márai Sándor, A gyertyák csonkig égnek című művét is megtekinthették. Résztvevők száma: fő Éves Közgyűlés (2010. május 27.) A Rákóczi Szövetség a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében tartotta évi rendes közgyűlését. A Közgyűlés hivatalos programja a meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően zajlott. A jelenlevő tagok a Szövetség tisztségviselőinek részletes és tartalmas beszámolói alapján, valamint a kiosztott dokumentumok áttanulmányozását követően egyhangúlag elfogadták a Szövetség évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, a Szövetség évre vonatkozó program-és költségvetési tervét, valamint a Szövetség Ellenőrző Bizottságának beszámolóját. Résztvevők száma: 150 fő Göndöcs Emléktúra (2010. május 30.) A Rákóczi Szövetség, egykori főtitkára, Dr.Göndöcs László emlékére, 2010-ben 13. alkalommal rendezte meg a Göndöcs Emléktúrát, amely ezúttal is Garamkövesdről indult Leléd érintésével. A túra keretében Himmler György, dr. Mezey András előadását hallgathatták a résztvevő túrázók. Résztvevők száma: 70 fő Bajai Anyanyelvi Tábor (2010. június 26 június 29.) A Rákóczi Szövetség 9. alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján. A Szövetség a táborban hagyományosan iskolánként 4-10 gyermeket látott vendégül Bácskertesről, Bezdánból, Doroszlóról, Gombosról, Nemesmiliticsről és Csonoplyáról, Szilágyiról, Kuláról, Bácsgyulafalváról, valamint Zombor városából. A program célja a többszörösen hátrányos helyzetben, délvidéki szórványban élő magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása, amelyben egyensúlyban vannak a kulturális, a szabadidős és az oktatási programok. Résztvevők száma: 68 fő Cultura Nostra ajándékutazás, Pannonhalma (2010. június 28. július 3.) A Cultura Nostra középiskolás történelmi vetélkedő legjobb eredményt elért, döntőbe jutott csapatait a szervezők minden évben, így 2010-ben is egyhetes ajándékutazással jutalmazták meg, amely keretében a résztvevő diákok ellátogathattak Pannonhalmára, Bábolnára, Zircre, Csesznekre, valamint Veszprémbe. Résztvevők száma: 22 fő Magyar Tanárok és Diákok Találkozója a Magyar Kálvárián, Sátoraljaújhely (2010. július 3-9.) A Rákóczi Szövetség tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián" címen meghirdetett nyári középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen. A táborban 220 magyarországi és határon túli magyar középiskolás diák és tanár vett részt. A megnyitóra hagyományosan a Magyar Kálvárián került sor, ahol Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök köszöntötte a találkozó résztvevőit. A tábor programja idén is sokszínű előadásokkal, kirándulásokkal, sportvetélkedőkkel várta a fiatalokat. A résztvevők ellátogattak többek között Rákóczi szülőfalujába Borsiba, Széphalomra, Nagykaposra, Kassára. A kulturális programot a Boróka Néptáncegyüttes tagjai biztosították. Résztvevők száma: 220 fő Történelem Tanárok Tábora, Mátrafüred (2010. július ) A magyarországi és határon túli magyar történelem tanárok részére meghirdetett szakmai tábor 2009-ben ismét Mátrafüreden került megvalósításra. A tábor során a résztvevők a 20. századi Közép-Európa történelmének folyamatait és eseményeit vitatták meg a meghívott előadók segítségével. A tábor emellett lehetőséget biztosított a résztvevők közötti emberi és intézményi kapcsolatok kialakítására. A rendezvényének idén 15 lengyelországi résztvevője is volt, akik 8

9 valamennyien munkájukkal, iskolai kapcsolataikkal a lengyel-magyar barátságot, kapcsolatokat is szolgálják. A történelemtanár táborban 26 előadó tartott előadást, köztük két cseh és két lengyel egyetemi tanár. Az előadások mellett lehetőség nyílt a kikapcsolódásra és kirándulásra is, ezúttal Szentendre és Visegrád nevezetességeit tekinthették meg a résztvevők. Résztvevők száma:115 fő Győri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor (2010. augusztus 2.-augusztus 10.) A Rákóczi Szövetség és győri helyi szervezete 27. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Kárpát-medencei magyar gyermekek részvételével. A tábor résztvevői érdekes előadásokat hallgathattak történelmünk sorsfordító eseményeiről, a magyar nép hagyományairól, a magyar irodalom egyes korszakairól, valamint a határon túli magyarok helyzetéről. A tábor programját számos kirándulás színesítette, a résztvevők ellátogattak többek között Pannonhalmára, Tihanyba, Révkomáromba és Nagymegyerre. Résztvevők száma: 50 fő Esztergomi Anyanyelvi Tábor (2010. augusztus ) A felvidéki és kárpátaljai szórványban élő általános iskolás korú kisgyermekek számára szervezett Esztergomi Anyanyelvi Tábor 2010-ben is a Juhász Gyula Ifjúsági Klub pedagógus növendékeinek a közreműködésében valósult meg. Az anyanyelvi tábor célja a résztvevő kisgyermekek magyar nyelvtudásának tökéletesítése és a magyar történelem megismertetése. Az idei tábor központi eszközéül idén a magyar népmeséket választották a szervezők, a népmesék világán keresztül, játékos módon próbálták a gyermekekhez közelebb hozni a magyar nyelvű irodalmat, történelmet, hagyományokat. A foglalkozások során a játékos nyelvtanulás mellett sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, csapatvetélkedők, kirándulások és érdekes előadások színesítették a programot. Résztvevők száma: 116 fő Nyári Főiskolás Tábor (2010. augusztus ) A Rákóczi Szövetség 22. alkalommal rendezte meg Nyári Főiskolás Táborát Szentendrén. A táborba az előző évekhez hasonlóan elsősorban a határon túli magyar felsőoktatási diákszervezetek képviselőit és a Rákóczi Szövetség magyarországi és határon túli ifjúsági helyi szervezeteinek tagjait hívta meg a Szövetség. A Kárpát-medence csaknem minden magyarlakta régiója képviseltette magát a táborban, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági és magyarországi diákok egyaránt megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A konferencia jelleggel megvalósított esemény gerincét a délelőtti és délutáni előadások, beszélgetések alkották. A szakmai előadások mellett vetélkedők, filmvetítések, sportolási lehetőségek, zenés mulatságok színesítették a programot. Az előadók között voltak többek között: Sólyom László, volt köztársasági elnök; Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi vezetője; Bod Péter Ákos közgazdász; Dr. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter; Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára; Kántor Zoltán, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa; dr. Raffay Ernő történész, és mások. Résztvevők száma: 92 fő Gloria Victis rendezvénysorozat (2010. október ) A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán bean is megrendezte nagyszabású Gloria Victis rendezvénysorozatát, mely keretében több száz magyarországi és határon túli magyar középiskolás, egyetemista és főiskolás diákot látott vendégül Budapesten. A középiskolás történelmi vetélkedő és az ifjúsági találkozó mellett a rendezvénysorozat fontos részét képezi a hősök emléke előtt tisztelgő október 22-i ünnepségsorozat, mely a műegyetemi ünnepséggel veszi kezdetét, majd a látványos fáklyás felvonulást követően a Bem téri koszorúzással egybekötött megemlékezéssel és komolyzenei koncerttel zárul minden évben. A rendezvény, a közös ünneplés élményén keresztül jó lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudat átélésére. Résztvevők száma: 1100 fő 9

10 A Rákóczi Klub évi rendezvényei A Rákóczi Szövetség közéleti klubja, a Rákóczi Klub Budapesten, a Magyarok Házában rendszeresen minden hónap első szerdáján - tartja összejöveteleit. A Klubnapok témáját aktuális politikai, kulturális és társadalmi kérdések, események adják ben a klubestek során előadást tartott többek között dr. Mészáros Kálmán hadtörténész, Tankovics József tanár, Rostás László, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás elnöke, Kiss Dénes költő. Résztvevők szám: klubestenként fő akció és Beíratási Program A Szövetség, nagysikerű felvidéki ösztöndíjakcióját a 2009/2010. évben is megvalósította. A 2004-ben indított kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a Felvidéken. A Szövetség a program keretében Ft összegű iskolakezdési ösztöndíjat nyújt mindazon felvidéki kisdiákok részére, akik általános iskolai tanulmányaikat magyar nyelvű iskolákban/osztályokban kezdik meg, és erre igényt tartanak. A programot a 2009/2010-es tanév vonatkozásában is elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a szórványosodás jeleit mutató régiókra terjesztettük ki, e mellett azonban a további magyarlakta régiók nagycsaládosait és az általános iskolába kisebb településekről beutazó diákokat is támogatásban részesítettük. A Szövetség 2010-ben összesen 63 felvidéki helyszínen szervezte meg az ösztöndíj átadási ünnepségeket, amelyek során arra jogosult kisdiák részére nyújtotta át az ösztöndíjat. A program forrásait elsősorban vállalatok, magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzatok adományai és támogatásai alkotják. A felvidéki Beíratási program részeként az elmúlt éveknek megfelelően a Szövetség, Alapítványával közreműködve karácsonyi ajándékcsomagot adományozott a felvidéki magyar óvodáskorú gyermekeknek karácsonyán db ajándékcsomag került kiosztásra a program keretében. 10

11 8. A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG NYILVÁNOSAN KÖZZÉTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RÖVIDÍTETT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Rákóczi Szövetség évi tevékenységéről Az 1989-ben alapított Rákóczi Szövetség 1998 óta kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. Közhasznú tevékenysége keretében a Szövetség széles körű társadalmi bázist szervezett meg, melynek eredményeképpen 2010 végén 288 helyi szervezete működött szerte a Kárpátmedencében, tagjainak létszáma pedig meghaladta a főt. A Szövetség évi tevékenysége, követve az elmúlt évek gyakorlatát és az Alapszabályban rögzített célokat, elsősorban a határon túli magyarság oktatásügyének és kultúrájának támogatását, a Rákóczi kultusz ápolását, valamint különböző, elsősorban ifjúsági programok révén, a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését szolgálta. A központi szervezet nagyszabású rendezvényei, ünnepi megemlékezései, történelmi vetélkedői, ifjúsági táborai és egyéb programjai mellett a Kárpát-medence szerte működő helyi szervezetek programjai is nagy mértékben hozzájárultak a év kiemelkedő eredményeihez és a kitűzött célok megvalósulásához. A év gazdasági eredménye: A Rákóczi Szövetség az állampolgárok adományaiból, pályázati úton elnyert támogatásokból, vagyona kamataiból, illetve több gazdasági szervezet jelentős összegű adománya révén összesen EFt bevételt könyvelhetett el. A közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenységének költségei EFt-ot tettek ki. Ezen belül a Rákóczi Szövetség a központ és a helyi szervezetek által szervezett programokra mindösszesen EFt-ot, működésre pedig EFt-ot fordított. Az SZJA 1% felajánlásokból befolyt EFt-ot a Rákóczi Szövetség az Elnökség határozatának megfelelően a helyi szervezetek támogatására, valamint a felvidéki oktatási-nevelési támogatás céljaira fordítja. A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökség elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban nem részesültek. Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik adományukkal vagy szervezőerővel segítették a Szövetséget kiemelten közhasznú tevékenységének ellátásában. Dr. Halzl József elnök Záradék: Jelen közhasznúsági jelentést a Rákóczi Szövetség Közgyűlése május 21.-én elfogadta. 11

12 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELLÉKLETEI 1. számú melléklet: A Rákóczi Szövetség évi számviteli beszámolója 2. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. számú melléklet: Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 12

13 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 31. Dr. Halzl József elnök 13

14 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ftban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb, ebből 1% e Ft Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 14

15 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ftban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 28 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 416 Keltezés: Budapest, március 31. Dr. Halzl József elnök 15

16 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS A évi költségvetési támogatás felhasználásáról Támogató neve Támogatás összege időpontja (EFt) Felhasználás célja Felhasználás összege ( EFt) előző évi tárgyévi Átvitel összege Elszámolási határidő Központi költségvetési támogatások Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. Esza Nonprofit Szolgáltató Kft évi működési költség Gloria Victis rendezvénysorozat Esza Nonprofit Szolgáltató Kft évi működési költség évi működési költség Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. 400 kiegészítés Ifjúságot célzó kommunikációs Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. 400 stratégia Közigazgatási és Igazságügyi Felvidéki Óvodai Karácsonyi Minisztérium Ajándékakció Szülőföld Alap Iroda Gloria Victis rendezvénysorozat Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma 300 Esztergomi Anyanyelvi Tábor Helyi Önkormányzatok Hosszúhetény Község Önkormányzata Program Bonyhád Város Polgármesteri Hivatala Program Tabajd Község Önkormányzata Program

17 Horvátlövő Község Önkormányzata Mórahalom Város Polgármesteri Hivatala Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba MJ Város Önkormányzata Vállus Község Önkormányzata Győr M-i JV. Polgármesteri Hiv Tatai Polgármesteri Hivatala Pápa Város Önkormányzata Tatabánya MJV. Önkormányzata Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzata Vasvár Város Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Bátaszék Város Önkormányzata Kaposvár Megyei Jogú V. Önk Kecskemét MJV. Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányazata Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

18 Váralja Község Önkormányzat Mátészalka Város Önkormányzata Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata Győr-Moson-Sopron M-i Önkormányzata Bp. Főváros III. ker. Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat Romhány Község Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Salgótarján Megyei J. Város Önkormányzata Bp. Főváros XVI. ker. Önkormányzat Pellérd Község Önkormányzata Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzata Leányfalu Polgármesteri Hivatal Veresegyház Polgármesteri Hivatala Balatonkenese Város Önkormányzata Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

19 Újkígyós Város Önkormányzata Komárom-Esztergom Megyesi Önkormányzat Kunszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Gödöllő Város Önkormányzat Kisbér Város Önkormányzat Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala Vas Megyei Önkormányzat Sükösd Nagyközség Önkormányzat Nagykanizsa MJV. Önkormányzata BP. Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önk Komárom Város Polgármestere Tótkomlós Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzat SZJA 1% Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program APEH Személyi jövedelemadó 1%

20 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről Juttatás megnevezése Központi költségvetési támogatás Támogatott cél Támogatás összege ( EFt) Változás előző évi tárgyévi % E Ft Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. Működési költség , Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. Gloria Victis rendezvénysorozat Esza Nonprofit Szolgáltató Kft. Ifjúságot célzó kommunikációs stratégia Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Felvidéki Óvodai Karácsonyi Rendezvény Szülőföld Alap Gloria Victis rendezvénysorozat Szülőföld Alap Esztergomi Anyanyelvi Tábor Helyi Önkormányzat Hosszúhetény Község Önkormányzata Program Bonyhád Város Polgármesteri Hivatala Program Tabajd Község Önkormányzata Program Horvátlövő Község Önkormányzata Program Mórahalom Város Polgármesteri Hivatala Program

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. ÉVRŐL

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. ÉVRŐL RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. ÉVRŐL T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról... 5 3. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2008. ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése 2009. május 24-én T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. Husza György elnök A Tápiószecső Football Club és Szabadidő

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u. 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Rédics, 2012. március 20. Hegedűs Józsefné elnök Barangolók a Természetért Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben