Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36., HRSZ: meglév oldalhatáron álló épület b vítésével kétlakásos családi ház kialakításához március 21. 1

9 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36., HRSZ: meglév oldalhatáron álló épület b vítésével kétlakásos családi ház kialakításához Építtet : Tervez : Tokodi Károly értesítési cím: 1224 Budapest XXII. ker., Szilvafa utca 48. Tel.: állandó: 2473 Vál, Ady E. u. 35. Molnár Judit építész-tervez TNSZ.: É levelezési cím: 1222 Bp. XXII., Promontor u. 32. Iroda: 1222 Budapest, Nagytétényi út 2. Tel.: Budapest, március Tokodi Károly Molnár Judit építtet tervez 2

10 TERVEZ I NYILATKOZAT a Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36.; HRSZ: oldalhatáron álló kétlakásos családi ház építésének engedélyezési tervdokumentációjához A tervez i nyilatkozat a 193/2009. (IX. 15.) KORM. rendelet tartalmi el írásai alapján készült. A tervez kijelenti, hogy a tervben alkalmazott m szaki megoldások megfelelnek az általános érvény hatósági el írásoknak, az építészeti-m szaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal és a közm vekkel a tervezés folyamán egyeztette. Az épület vonala a közúti véd távolság vonalán belül található, egyeztetés során megállapítható, hogy lakóépület esetén a 193/2009 Korm. rendelet 13-as és 14-es pontja, valamint a 1988 évi. I. törvény 42/A. (1.) pontja alapján útügyi szakhatóság bevonása nem szükséges. A vonatkozó OTSz. 26/2005. (V.28.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendeletét és a 2/2002. (I.23.) BM rendelete által el írt t zvédelmi jogszabályokat, szabványokat és hatósági el írásokat betartottam. A meglév épületek terven megadott méretei, szomszédos épületekt l való távolsága, helyszínrajzon ábrázolt elhelyezkedése megegyezik a helyszínen mért adatokkal. A tervezett épület elhelyezése, szerkezeti kialakítása, funkcionális elrendezése, rendeltetésszer használata megfelel a 253/1997(XII.20.) Korm.rend.alapján az OTÉK és a vonatkozó szabványok el írásainak. A tervezett építészeti-m szaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvény és eseti el írásoknak, így különösen a környezetvédelmi el írásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermékelvezet kre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezet kre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetettem az érintett kéménysepr -ipari közszolgáltatóval, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, környezetére veszélyes alapanyagokat. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes kör en alkalmaztam, a m szaki megoldás az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. Az épület h technikai ellen rz számítása megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, az épületek energetikai jellemz inek meghatározásáról szóló el írásainak. Az építészeti-m szaki tervezés jogosultság szabályairól szóló 157/1997.(IX.26.) Korm. rend. és a 32/1997(XI.19.) KTM. rend. alapján a tervez kijelenti, hogy rendelkezik a tervezéshez szükséges tervezési jogosultsággal. A m szaki leírásban megadjuk az épület m szaki leírását, közm vekkel, valamint kéménysepr -ipari szolgáltatóval való egyeztetés el írásait, m szaki terveit, a 193/2009. (IX. 15.) KORM. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények betartásával. A közm szolgáltatókkal való egyeztetés alapján a következ közm vek megfelel kapacitással biztosítottak: vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, csatornahálózat és elektromos energia légkábellel. Az épület bekerülési költsége nem éri el a nettó 50 millió Forintot. Budapest, március 21. Molnár Judit TN : É

11 TARTALOM JEGYZÉK 01 Fedlap 02 Cím és aláíró lap 03 Tervez i nyilatkozat 04 Tartalomjegyzék 05 M szaki leírás 07 Épületenergetikai számítás 08 M szaki tervek: Meglév állapot: F-0 Helyszínrajz M=1:500 F-1 Alaprajz M=1:100 F-2 Metszetek M=1:100 F-3 Homlokzatok M=1:100 F-4 Homlokzatok M=1:100 Tervezett állapot: É-0 Helyszínrajz M=1:500 É-1 Földszinti alaprajz M=1:100 É-2 Emeleti alaprajz M=1:100 É-3 A A metszet M=1:100 É-4 B B és C C metszet M=1:100 É-5 Homlokzatok M=1:100 É-6 Homlokzatok M=1:100 É-7 Idomterv M=1:200 4

12 1. ÁLTALÁNOS ADATOK: M SZAKI LEÍRÁS a Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36., HRSZ: oldalhatáron álló kétlakásos családi ház építésének engedélyezési tervdokumentációjához Építtet : Tervez : Tokodi Károly értesítési cím: 1224 Budapest XXII. ker., Szilvafa utca 48. állandó: 2473 Vál, Ady E. u. 35. Molnár Judit építész tervez TNSZ. : É Budapest, XXII., Promontor u. 32. Az építkezés helye: Budapest XXII. ker., Deák F. utca 36. HRSZ : Építési övezet: Beépítési mód: Telek területe: L5-NT/1. oldalhatáron álló 1101 m2 Beépítettség: max.: 20% 205,32 m2 18,65 % Szintterület: max.: 0,5 Földszint: 205,32 m2 Emelet: 128,59 m2 Erkélyek: 9,24 m2 Szintterület: 0,31 Épület körüli járda: Tervezett gerincmagasság: - 0,15 m - 0,45 m + 6,92 m Párkánymagasság: + 5,67 m, Építménymagasság: Max. 3,2-6,00 m É-7-es terven jelölt 4,93 m. Padlószintek: Földszint: ± 0,00 Emelet: + 3,00 Közm vesítettség: vezetékes ivóvíz, földgázbekötés, elektromos légvezeték, fogadó-mér telekhatáron, onnan földkábel, szennyvízcsatorna. 5

13 II. TELEPÍTÉS, EL ZMÉNYEK: Budafok, Óhegy beépített területén található a szabályosnak mondható telek. A telek az utcától kismértékben mélyebben fekszik, onnan síknak tekinthet. A telken jelenleg oldalhatáron álló lakóépület található melléképületeivel. A jelenlegi f épületet részben megtartva, a melléképületeket elbontva (kivéve a nyári konyha alatti pinceszerkezetet) a megmaradóhoz csatlakoztatva új építés kétlakásos családi házat építünk. A megmaradó épületszerkezetben a 2. sz. lakás garázsa, tárolója és egy földszinti szobája kerül elhelyezésre. A telken található egy meglév ásott kút, melyet az építtet meg kíván tartani. A telken lév növényzetet szükség szerint megtartandó, illetve védend. Az el kertben kismérték földfeltöltést (30 cm) kezdeményezünk, hogy az épület megközelítése mind gyalogosan, mind gépjárm vel síkban legyen az utcával. III. FUNKCIONÁLIS ADATOK: A lakásokat a Deák F. utca fel l lehet megközelíteni mind személygépjárm vel, mind gyalogosan. A lakások különböz alaprajzúak a telek és a meglév épület szerinti adottság alapján.. Az 1. sz. lakásba bemenve az el szoba-közleked be érünk, ahonnan jobbra nyílik a lakást kiszolgáló fürd, egy szoba, valamint a beugró gardrób. A közleked b l balra a gépjárm tároló, továbbmenve az egylégter nappalikonyha-étkez érhet el. A nappaliból lehet felmenni az emeleti hálórészbe, ahol három szoba, valamint a hozzá tartozó fürd szoba található. A 2. sz. lakás bejárata szintén az el kert fel l nyílik. Belépve az el szoba-lépcs házba érünk ahonnan közvetlenül egy külön zuhanyzó helyiség található illetve jobbra a garázs, melyb l a hátsókert felé nyíló tároló, valamint a közleked b l nyíló földszinti szoba található. közleked b l balra érhet el az egylégter nappalikonyha-étkez. A lépcs n felmenve érhet el az emeleti három hálót, és a kényelmes fürd t. A lakások közvetlen kertkapcsolattal vannak a nappalin keresztül megközelíthet teraszon keresztül. Az el kertben biztosítható a lakáshoz tartozó esetleges további szükséges parkolóhelyeket az ott lakók részére. IV. M SZAKI ADATOK: Alapozás: Szigetelés: Födém: Küls falak: Vasalt sávalap C12-es min ségben a teherhordó talajig, valamint a fagyhatárig (80cm) levíve. Isola bitumenes üvegfátyol er sítés nehézlemez szigetelés 2 rtg-ben (GV-3) E gerendás födém kerámia béléstesttel felbetonnal gyártó el írásai alapján beépítve Ytong 30 falazat Bels falazat: Ytong 30 falazat, illetve SILKA hanggátló falazat lakások között Koszorúk: Áthidalók: Monolit vb. szerkezetek küls oldalon Ytong koszorúelem (5 cm) Ytong egy. nyílásáthidalók, gyártó el írása alapján elhelyezve, vasalva Kémény: A fürd szoba helyiségb l induló szerelt kett sfalú kéménykürt : ös inoxidcs, a f t berendezés gyári szerelvénye. Kitorkolási magasság: tet gerinc fölött 40 cm-el. Tisztítási lehet ségek alsó szinten gyárilag beépített min sített kondenzvíz gy jt vel és fémszerkezet tisztítóajtóval, a fels szinten tet kibúvó ajtó. Tervezett gázkészülék: 24 kw-os zárt égéster, fokozott érintésvédelm kombi falikazán. 6

14 Tartalékf tés: A nappaliból induló tartalék kémény Schiedel ø180-as samott béléscs vel. Alsó szinten fém tisztító ajtó és kondenzvíz elvezet, fels ponton tet kibúvó és kéménysepr járda. Válaszfalak: 10-es Ytong nútféderes válaszfallapokból Fedélszék: El regyártott szeglemezes faszerkezet fedélszék talpszelemenre elhelyezve. Tet hajlásszög: 15 Faméretek: szelemen 12/12, szarufa 15/7,5 fogópár 2*12/5. Megjegyzés: A beépítésre kerül faanyagot rovar- és gombavédelemmel kell ellátni (pl.: Tetol FB) Tet fedés: Bitumenes zsindely tet fedés alátétlemezzel kiegészít ikkel (szell z cserép, hófogó, tet kibúvó) Bádogozás: Hagyományos horganyzott négyszögkeresztmetszet acéllemez csüng eresz és ereszcsatorna. H szigetelés: Nyílászárók: Burkolatok: Bels falburkolat: Homlokzatképzés: Épületgépészet: - padlástéri födémen 20,0 cm-es Rockwool h szigetelés - Padlószerkezetbe 7,0 cm lépésálló AUSTROTHERM h szigetelés - utólagos homlokzati h szigetelés 5,0 cm-es polisztirolhab lemezb l Tervezett homlokzati nyílászárók típus méret ötkamrás fémvázas m anyag szerkezet ajtók-ablakok, a homlokzati rajz szerinti kialakítással, es h szigetel üvegezéssel. U 1,1 W/m2K. Bels nyílászárók kereskedelmi forgalomban kapható típus ajtók. Az alaprajzi jelzésnek megfelel en: laminált parketta, kerámia - csempeburkolat 2,10 m magasságig fürd szobában és WC-ben, konyhában 1, 50 m magasságig. - sima diszperzites festés pasztell színekben építtet i igény szerint. A falfelületek simított, vakolt felületek, rajz szerinti színezéssel m anyag alapanyagú festékkel pasztell színben (Bau-mit szilikát vakolat) tervez i helyszíni egyeztetés alapján. Nyílászárók anyagukban fehér szín ek. Látszó faszerkezetek és lambéria burkolatok paliszander lazúrozásúak. Az építési telken az elektromos légvezeték, a víz-, és gázbekötés az utca fel l megoldható, a keletkez szennyvizet a közcsatornába, illetve a csapadékvizet zárt tárolóba vezetjük. A f tés és melegvízellátás a fürd szoba helyiségben elhelyezett kombi cirkó turbós falikazánról lehet megoldani. A lakásban radiátoros, vagy padlóf tés lesz kialakítva. A konyhában egy elektromos üzemeltetés t zhely elhelyezésének csatlakozásának elektromos kiépítése. Vízellátás egy f mér r l osztva lakásonként egy-egy almér vel, kerti vízvételi lehet séggel a garázsból, illetve ciszternából (es víz). Villamos energia: Az utcai légvezetékr l 220V feszültség, 5,5 kw teljesítmény elektromos energia nyerhet, mely légkábellel csatlakozik a telekhatárnál kialakított f mér helyhez, ahonnan, földkábellel jut el az épületig. Az elosztóvezetékeket véd cs be húzott, szigetelt réz-vezetékek alkotják. Útvilágítás és elektromos kapu, kaputelefon lehet ségének kialakítása. Igényelt elektromos energia lakásonként 3*16A. A kivitelezés során az MSZ 1600/1-15-ös, az MSZ 172, a KLÉSZ, az MSZ 274 valamint az MSZ 447 szabványok el írásait maradéktalanul be kell tartani. 7

15 Felhívom a Tisztelt Építtet figyelmét arra, hogy a kivitelezéshez szaktervez által készített M=1:50-es lépték, az adott közm társaságok által engedélyezett gépészeti tervek (víz, csatorna, gáz) szükségesek! Kert: A telek minden 100 m2-re egy nagy lombkoronát növel, környezett r fát kell telepíteni a tulajdonosok által. Tereprendezés készül füvesítéssel, illetve további kialakítások kivitelezéskor egyeztetve. V. T ZVÉDELMI M SZAKI LEÍRÁS: Budapest, XXII. ker., Deák F. utca 36. alatti /7 hrsz. ingatlanon újépítés földszintes kialakítású két- és egylakásos családi ház építési kérelméhez. A t zvédelmi m szaki leírás a jelenleg érvényben lév t zvédelmi jogszabályok, el írások figyelembe vételével készült. Az engedélyezési eljárás folyamán t zvédelmi szakhatóság közrem ködése nem szükséges. 2. Beépítésre vonatkozó adatok: Beépített alapterület: Épület: 205,32 m2 Földszint: + 0,00 Emelet: + 3,00 Építmény magasság: jelölt 4,93 m. Szintek száma: Fszt + emelet 3. Az épület szomszédos létesítményekt l való távolsága: A tervezett lakóépület szomszédos ingatlanokon lév lakóépületekt l való távolsága kielégíti a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. -ában meghatározott távolságot. (minimum 6,00 m szükséges.) 4. Az alkalmazott épületszerkezetek t zállósági követelményei: Az épület t zállósági fokozata: III. Az épületszerkezetek részletes leírását a m szaki leírásban közöltük, az alkalmazott épületszerkezetek t zállósági követelményei a 2/2002. (I.23.) BM sz. rendelet 5. melléklet, 1/3. fejezete 1.sz. táblázata alapján. Épületszerkezetek megnevezése Teherhordó fal Ytong 30 Válaszfal Ytong 10 Fedélszerkezetek Fa ácsszerkezetek bel r l gipszkartonnal burkolva Fedél héjazat zsindely fedés Követelmény TH Tervezett TH T zállósági fokozata Értékelés 1,5 2,0 III. Megfelel 0,2 1,8 III. Megfelel köz éghet neh éghet III. Megfelel Köz. éghet Köz. éghet III. Megfelel A fedélszerkezetet javasolt Tetol FB-vel, égéskésleltet vel közepesen éghet vé kell tenni, valamint t zgátló gipszkartont alkalmazni. 5. T zszakaszok: Az épület egy t zszakaszba sorolható, megfelel a 2/2002. (I.23.) BM sz. rendelet 5. melléklet, 1/5. fejezete 1.sz. táblázata alapján, mely szerint lakóépületek esetén a maximális t zszakasz nagysága III. t zállósági fokozatú épületek esetében: 4500 m2. 6. T zveszélyességi osztálybasorolás: Az épület az Országos T zvédelmi Szabályzat alapján D, Mérsékelten t zveszélyes t zveszélyességi osztályba tartozik. 8

16 7. Kiürítés számítás: A b vített épületben egy család fog élni, továbbá az nem min sül közösségi használatú létesítménynek, ezért a család kis létszáma miatt (2*4 f ) a kiürítés megfelel re min síthet. 8. F t berendezés: Központi f tés, kett sfalú acél kémény, melyet a faszerkezett l megfelel távolságra kell elhelyezni (min. 12cm) és nem éghet szigeteléssel körbeszigetelni. Melegvízf tés radiátorok. 9. T zterhelés: A tervezett lakóépület rendeltetése miatt a t zterhelés meghatározásánál az 2/2002. (I.23.) BM sz. rendelet 5. melléklet, 1/7. fejezet pontja alapján normatív értékek is figyelembe vehet k. Ezért a lakás jelleg épület normatív t zterhelése e szabvány M táblázata alapján: P = 400 MJ/ m Villamos szerelvények: Az elektromos berendezések, hálózatok stb. szerelését a 2/2002. (I.23.) BM sz. rendelet vonatkozó pontjai alapján, valamint az OTSZ 38, 39.. követelményeinek megfelel en tervezzük. 11. Villámvédelem A villámvédelmi rendszer kiépítését, szerelését a 2/2002. (I.23.) BM sz. rendelet vonatkozó pontjai alapján tervezzük. A tervezett épületben a t zveszélyességi osztályba sorolása alapján nem szükséges villámvédelmi rendszert kiépíteni. 12. T zoltókészülékek: A tervezett épületben az Országos T zvédelmi Szabályzat 56. (2) bekezdése szerint t zoltó készüléket nem kell elhelyezni. 13. Tüzivíz ellátás: A 35/1996. (XII.29.) BM sz. rendelettel hatályba léptetett Országos T zvédelmi Szabályzat 46.. szerinti követelmények szerint t zterhelés: 400 MJ/ m 2. a szükséges oltóvíz mennyiség: 900 l/min. A fenti vízmennyiséget az OTSZ 46. (1) bekezdése szerint egy órán keresztül kell biztosítani. Ez az oltóvíz mennyiség a létesítményhez számított 100 m-en belül lév 1 db NA 100-as föld feletti t zcsapról biztosítható a Gemenc utcában lév földfeletti t zcsapokról. 14. Közlekedési út: Az épület kerítéséig t zoltó gépjárm vel járható út van kialakítva, mely jó min ség aszfaltburkolatú úton közelíthet meg. 15. T zjelzés, t zoltás: T zjelzés a lakóépületben lév telefonkészülékr l biztosítható. VI. HELYISÉGLISTA : 1.sz. lakás Helyiség megnevezése Burkolat alapterület m2 101 El szoba Kerámia 7, Nappali-étkez -lépcs Parketta 32, Konyha Kerámia 7, Szoba Parketta 9, Zuhanyzó Kerámia 4, Közleked Kerámia 6, Szoba Parketta 12, Szoba Parketta 13, Szoba Parketta 10, Fürd Kerámia 7,92 Lakás alapterület: 112, Garázs Kerámia 16,80 Összesen 128,83 9

17 2.sz. Lakás Helyiség megnevezése Burkolat alapterület m2 201 El szoba-lépcs ház Kerámia 10, Zuhanyzó Kerámia 4, Nappali Parketta 23, Konyha-étkez Kerámia 11, Szoba Parketta 10, Közleked Kerámia 2, Szoba Parketta 9, Szoba Parketta 9, Szoba Kerámia 13, Fürd Kerámia 6,24 Nettó alapterület: 101, Garázs Kerámia 21, Tároló Kerámia 4,77 Összesen 128,02 Felhívom a T. Építtet figyelmét, hogy az engedélyezési tervdokumentáció korlátozott m szaki tartalmú tervanyag, s így a kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során szakképzett m szaki vezet, vagy statikus szakember közrem ködése elengedhetetlen, különös tekintettel az alapozási munkálatokra és a monolit vasbeton szerkezetekre. Kivitelezés csak a joger s és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-m szaki tervdokumentáció alapján, az el írt sz kséges kiviteli tevdokumentáció alapján, a hatályos biztonsági el írások alapján végezhet. Budapest, március 21. Molnár Judit építész tervez 10

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Horváthné Korinek Judit 9029 Győr, Szabadság u.30. tel/fax:+36 20/9260001 e-mail: judit.korinek@gmail.com ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Épület leírása: KÉT LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM

Részletesebben

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint?

Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi házat az új OTSZ szerint? Engedélyezési terv Mészáros János XII. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Hogyan tervezzünk családi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KULCSRAKÉSZSÉG RÉSZLETES LEÍRÁSA Budapest XVII. Nógrádkövesd utca 5. sz. alatt épülő 2x1 lakásos családi ház 1./ Alapozás Az épület sávalapozással épül, az alapozási sík -1,0 m. A csömöszölt

Részletesebben

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320 Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Építési engedélyezési tervdokumentációjához Előzmények: A tervezett csarnok közvetlenül a meglévő csarnok mellé fog épülni, a két csarnokot a hosszanti

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések 3. sz. Melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS I. Általános műszaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelölik. Ahol

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás

M Ű SZAKI LEÍRÁS. I. Általános mű szaki leírás 3. sz. Melléklet M Ű SZAKI LEÍRÁS I. Általános mű szaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelentik.

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT

TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT Építéstervez és Mérnöki Munkaszám: 16/2006. Tanácsadó Iroda Kft. 1525, 114. Pf. 1. Tel/Fax: 200-53-10; 391-04-20 TUBES 3D LOKÁTORÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 2006. június hó Környezeti hatástanulmány

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések 3. sz. Melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS I. Általános műszaki leírás 1. ÉPÍTÉSZET Általános megjegyzések Az építész alaprajz szerinti méretek "nyers" méretek és a vakolatlan falak közötti távolságot jelentik. Ahol

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses L A K Á S O S ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses L A K Á S O S ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ K Ü L Z E T L A P a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses 4 L A K Á S O S LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Építtetõ: MART-BAU Tervezõ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Alkalmazott szerkezetek

Alkalmazott szerkezetek Műszaki leírás, és lakások műszaki kialakítása Lakihegyi Lakópark Általános épületgépészet Vízhálózat A vízellátás a városi alapvezetékről történik. A vízórával felszerelt főelosztótól földalatti vezetéken

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben