Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12 oldal Szerda augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani KILIN SÁNDOR Remény Alegújabb, július utolsó napjaiban végzett felmérés szerint, melynek adatait a CCSB (Compania de Cercetare Sociologicã ºi Branding) a napokban hozta nyilvánosságra, ha a következõ vasárnap tartanák a választásokat, a hazai magyarság mind európai, mind hazai szinten képviselet nélkül maradna. Ha hinni lehet a közzétett adatoknak, az európai parlamenti választásokon az RMDSZ csak 4,4, a hazaiakon 4,5 százalékot érne el, ami azt jelenti, hogy a bejutási 5 százalékos küszöb alatt maradna. Bár mindig jó, ha kételkedünk az ilyen közvélemény-kutatásokban, hisz azokat gyakran manipulációs célokkal rendelik meg, készítik, adják a politikusok és a sajtó kezére, a négy és fél százalékon igencsak elgondolkozhatunk, már csak azért is, mert a néhány héttel ezelõtti más hasonló felmérések egyike-másika is azt jelezte elõre, hogy az RMDSZ mind az Európai Parlamentbõl, mind a helyhatóságokból és a parlamentbõl kibukhat. És olyan idõszakban jönnek ezek a jelzések, amikor Bãsescu elnök magyarságot megosztó lépéseire már román politikusok és román lapok elemzõi is figyelmeztetnek, és egy olyan idõszakban, amikor megkezdõdött az RMDSZ és ellenzéki szervezetei közötti dialógus, amelynek a résztvevõit talán kijózanítják ezek a fenyegetõ adatok. Hiszen senkinek még a fejében sem fordulhat meg, hogy az erdélyi magyar táborok és vezetõik közül akár csak egy is rosszat akarna a hazai magyarságnak, tulajdonképpen nem ugyanazokért a célokért küzdenek, még ha Markónak, Tõkésnek, Szász Jenõnek, az RMDSZ-nek, a párttá alakuló Magyar Polgári Szövetségnek, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Székely Nemzeti Tanácsnak, a többi magyar szervezetnek mások is a taktikai elképzelései. A mostani és egyre erõsödõ testvércsatározások azonban, melyeket, sajnos, az anyaországból is szítanak, s nemcsak a Cotroceni palotából és bukaresti pártszékházakból, könnyen politikai testvérgyilkossághoz, közös politikai öngyilkossághoz vezethetnek. Ha lesz kiegyezés, aminek már felcsillant a reménye, akár azt is elérhetjük, hogy a magyarság arányán felül lesznek jövõre képviselõink az Európai Parlamentben, a helyhatóságokban és a parlamentben, ha nem, magunkra vessünk, saját magunk ássuk alá saját jövõnket. n Nehéz megszabadulni a disznótetemektõl Krónika 3. oldal n Rendõrségi ügy lett a játékosverésbõl Sport 5. oldal n Kormánytámogatás az õszi mezõgazdasági kampányra Jelenidõ 6. oldal Iskolapénz kinek kevés, kinek elég Zöld utat kap a Csiky új épületszárnya Arad Gheorghe Falcã polgármester kezdeményezésére kerül a városi tanács holnapi ülése elé a Csiky Gergely Iskolacsoport új épületszárnyának megvalósíthatósági tanulmánya. Mint ismeretes, az iskola idült teremgondokkal küszködik, az osztályok egy részében nincs meg a tanulók létszámához elõírt szükséges légköbméter, ezért a vezetõség évek óta szorgalmazza a bõvítést. A tulajdonjogi viszonyok rendezése, a 49 évre megkötött bérleti szerzõdés után pedig végre megkezdõdhetnek az elõkészületek. A tervek szerint az új szárnyat a jelenlegi asztalosmûhely helyén húzzák fel. A földszinten lesz majd az iskola díszterme, az elsõ és második emeletre osztálytermek kerülnek, a manzárdrészen pedig szakkabinet lesz, az asztalosmûhelyt pedig újraépítik a hátsó udvarban. Az elõzetes számítások alapján a beruházás 3,9 millió lejbe kerül, ezt a helyi költségvetés fogja elõteremteni, de szeretnének más forrásokat is bevonni. A kivitelezés három évig tart. Folytatás a 6. oldalon (IRHÁZI) Elkallódó küldõ-levelek Hunyad Több mint 2000 darab orvosi küldõ-levelet térített vissza a posta a Hunyad Megyei Egészségügyi Biztosítónak, mivel többszöri keresésre sem sikerült megtalálni a címzetteket. A július elsején beindult kötelezõ ingyenanalízis program során az elmúlt hónapban orvosi küldõ-levelet postázott a megyei egészségbiztosító a hónap szülöttjeinek. A küldemények 7%-a azonban felbontatlanul tért vissza a feladóhoz. Legtöbb esetben egyszerûen nem találták otthon az embereket, de gyakori volt a címzett nevének, lakhelyének az elírása is állítják a postai alkalmazottak. Folytatása a 3. oldalon GÁSPÁR-BARRA RÉKA Az ingyenes analízisek nem csupán az adatbázis elkészítéséhez szükséges informatikai felszerelést nélkülözõ háziorvosoknak okoznak fejfájást. Sokszor a laboratóriumok elõtt órákig topogó pácienseknek is felmegy a vérnyomásuk Kényszerleszállás Temesvár A Tarom légitársaság egyik utasszállító gépe hajtott végre kényszerleszállást tegnap délelõtt a temesvári nemzetközi reptéren. A Nagyszeben München járat pilótái a motor meghibásodása miatt döntöttek az út megszakítása mellett, és kértek engedélyt a toronytól a leszállásra. A repülõgép gond nélkül földet ért, 37 utasának egy haja szála sem görbült. A déli órákban Bukarestbõl egy másik gép érkezett Temesvárra, és a müncheni járatra jegyet váltók azzal folytathatták útjukat. A meghibásodott repülõt szakértõk vizsgálják meg, hogy kiderítsék: mi a baja, és mi okozhatta a zavart. P. L. ZS.

2 2 Szerda, augusztus 15. Napzárta Törcsvári döntés Mircea Geoanã Törcsváron tartott tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentette: javasolni fogják, hogy szeptember 10-ig a párt bizalmatlansági indítványt nyújtson be a kormány ellen. A Szociáldemokrata Párt elnöke kijelentette: a Tãriceanu-kabinet elveszítette a románok és a legtöbb román politikai párt bizalmát, csõdöt mondott a lakosság elõtt, megkérdõjelezhetõ eredményeket ért el az európai alapok lehívásában, illetve hozzá nem értése veszélyt jelent az ország számára. Mircea Geoanã és pártja szerint elérkezett a pillanat, hogy három év sikertelen kormányzás után Romániának új kormánya legyen, amely az ország prioritásait tartja szem elõtt. Arra a kérdésre, hogy az új kormány alakításának tárgyalásain az SZDP feltételül szabja-e, hogy a miniszterelnököt õ adja, Geoanã azt felelte: Miért ne? Hozzátette: a tegnap Tölcsváron hozott döntést a bizalmatlansági indítvány benyújtása kapcsán még alávetik a párt Ügyvezetõ Bizottsága és a vezetõ fórumok jóváhagyásának. Románul sírva Traian Bãsescu elnök tegnap (Kovászna és Hargita megyei magánlátogatásának tanulságait ismertetve) többek között kijelentette: nincsenek kétségei afelõl, hogy a magyar gyerekek az idegen nyelvek metodológiája szerint kell hogy tanulják a román nyelvet, illetve, hogy amit Kovászna megyében mondott, nem puszta szavak voltak, hanem olyan realitást fednek fel, amelyet egyesek nem vesznek figyelembe. A magyar gyerekek énekelve tanulják az angol nyelvet és sírva a románt, mondta az államfõ, felidézve azt, amit látogatása során az ottani tanárok mondtak neki. Bãsescu kijelentette ugyanakkor: a román nyelv valóban az ország hivatalos nyelve, de egyesek nem veszik figyelembe a Hargita és Kovászna megyei sajátságos helyzetet. Brassói példa A brassói hatóságok úgy döntöttek, hogy felélesztik a városban a múlt századelõ hangulatát, és újralétesítik a város elsõ parkját, a Rudolf parkot az 1903-as tervek szerint. A park a Brassó Pojanára vezetõ út elején, a Postakertben volt, és a brassóiak ide jártak korzózni. A munkálatokat már elkezdték, hétfõ este már elkészült a Katonák Háza elõtt álló szökõkút, amely közel száz évig a város egyik attrakciója volt. A kutat azonban az 1990-es évek elején darabonként ellopták. A Rudolf-kutat az eredeti, barokk stílusú modell szerint készítették el újra. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Arad Augusztus 20-án, Szent István napján, nemzeti ünnepünkön a magyar államalapításra emlékezünk. Ebbõl az alkalomból az RMDSZ és az aradi Szabadság-szobor Egyesület augusztus 18-án, szombaton 16 órai kezdettel szeretettel vár min- Közélet A Sunyi és a Svihák Meghívó Szent István-napra denkit az RMDSZ Püspökség (Episcopiei) utca 32. szám alatti székházában. Ujj János történelemtanár 18 órától a koronázási jelvényekrõl tart elõadást, 21 órától pedig Török Zsolt hegymászó képes élménybeszámolóját tekinthetik meg a Himalája-expedícióról. Történelmi pillanatnak lehetett tanúja az ország: két olyan politikus találkozott, akik a dolgok természeténél fogva õsellenségként kellett volna hogy viselkedjenek. Sunyi, aki a hatalom megszállottjaként minden idegszálával azon munkálkodik, hogy tisztségét kihasználva lesöpörje a palettáról az ellenzéket (a vele szembeszegülni mert RMDSZ-t is), és megvalósítsa álmát, az elnöki diktatúrát. Svihák, aki furfangos fondorlatai ellenére sem képes átlépni a saját árnyékát, és bármilyen hangosan kukorékol is a saját kis szemétdombján, az nem hallatszik az égig. Még akkor sem, ha nobilis udvarhelyét önhatalmúan kikiáltotta a Székelyföld fõvárosává. Eddigi nyilatkozataik és politikai doktrínáik alapján kivont karddal ellenségként kellett volna hogy egymásnak rohanjanak, ehelyett egy teljes héten át kebelbarátként viselkedtek. Nyilván mindketten színházat játszottak, de olyan ripacs módon alakították szerepüket, hogy legfeljebb a Holdból pottyant ütõdöttek adhatnak hitelt a szavuknak. Bár, dicséretére legyen mondva, Sunyi azért nem vetette el annyira a sulykot, hogy lényeges kérdésekben egy jottányit is engedjen a negyvennyolcból (például az autonómia szót örökre számûzte a szótárából, pontosan ott, ahol ez a legfájóbban hatott), de ez nem zavarta Svihákot abban, hogy országos politikacsinálóként tüntesse fel magát, akit lám, Sunyi egyhetes látogatással tisztelt meg. Neki egy a fontos, hogy a saját kis szemétdombjáról egy kakaslépéssel elérje a nagyobb, az országos szemétdombot (értsd parlament), ahonnan már nagyot lehet kukorékolni. Svihák politikai pályafutásában az ilyen meghökkentõ vargabetû nem megy újdonságszámba. Összeállt õ már fûvel-fával, hogy kiüsse a nyeregbõl az egyetlen legitim magyar szervezetet. Ki ne emlékezne a legutóbbi parlamenti választások kampányában játszott gyászos szerepére. Akkora kalapban jelentette be igényét az RMDSZ parlamenti helyeinek felére (!), mint egy malomkõ. Hamar kiderült, hogy túl nagy az a kalap, még az õ impozáns méretû fejére is. Miután kerek perec kosarat kapott, azonnal keresett és talált magának szövetségest román körökben, a volt elnök személyében, akinek szintén túlméretezett a politikacsináló kalapja. Kettejük összefogása tizenegyezer voksot eredményezett, amelylyel legfeljebb egy tanácsosi helyet szerezhettek volna Bukarest valamelyik kerületi önkormányzatában. Svihák ambícióit azonban az ilyen apróság nem hûtötte le. Azóta is tûzön-vízen át igyekszik rombolni a romániai magyarság egységét (egyetlen hatékony fegyverét!), hogy lilliputi személyiségét Góliátnak tüntesse fel. Hátha most sikerülni fog, hisz legfrissebb szövetségese, Sunyi már néhányszor bebizonyította romboló-cirkáló tulajdonságait (például az egykori szövetséges Nemzeti Liberális Pártot, mire annak vezetõi észbe kaptak, szinte szétzüllesztette!). Napnál világosabb, hogy az egyhetes (ál)barátkozás az RMDSZ kiütését tûzte célul: ne legyen képviselete a magyarságnak se Brüsszelben, se Románia parlamentjében, mert egyre kényelmetlenebb dolgokat teregetnek ki a hazai demokráciáról, és az itteni kisebbségek jogainak betartásáról. Nincs rájuk szükség! határozta el Sunyi, és feláldozott egy hetet a pihenõszabadságából ördögi terve keresztülviteléhez. Svihák fénylõ arca pedig a gyõzelem biztos tudatában földöntúli boldogságot sugároz, mert a malomkeréknyi kalap alatt annyi ész azért nincs, hogy felfogja bûnös tettének beláthatatlan következményeit. A magyar szavazók százezrei kell hogy ismét gátat vessenek a tobzódó nagyot akarásnak! SIPOS JÁNOS TEGNAP Traian Bãsescu elnök kijelentette: az RMDSZ feudális jellegû viselkedésrõl tesz tanúbizonyságot Hargita és Kovászna megyékben, mindennek, ami nem RMDSZ, nincs joga élni, és hogy a helyi lakosság felsorolta neki néhány helyi báró nevét, ezeket nem teszi közzé, de el tudja mondani az RMDSZ vezetõinek. Az államfõ kifogásolta, hogy a legutóbbi divat szerint kötelezõ a magyar nyelv ismerete azok számára, akik a közigazgatásban szeretnének dolgozni. Megértem annak szükségességét, hogy azok, akik a lakossággal kapcsolatba kerülnek, ismerjék a magyar nyelvet. Azon közigazgatásban dolgozó alkalmazottak esetében azonban, akik nem kerülnek közvetlenül kapcsolatba az ügyfelekkel, diszkriminációról van szó mondta Bãsescu. Az államfõ a könyvelõket hozta fel példaként, akik a jelenlegi törvények szerint nem kötelesek ismerni a magyar nyelvet ahhoz, hogy a két megye közigazgatási intézményeiben dolgozhassanak. Nem értem, miért nem alkalmaznak egy, csak románul beszélõ alprefektust, aki versenyvizsgázik az állásra tette hozzá az elnök. Elmondta még: a két megye nagyon sok polgárával szóba elegyedett, és ezek korruptnak és helyi báróknak nevezték a magyar vezetõket. Hozzátette: a lakosság ugyanakkor volt kommunistáknak nevezi a Szociáldemokrata Párt képviselõit. NEM OLYAN SÖTÉT A HELY- ZET Kovászna és Hargita megyékben, ahogyan azt Traian Bãsescu államfõ láttatni akarja, és, bár az RMDSZ néha téved a magyarsággal szemben, nem feudális alakulat, ahogyan azt az elnök állította. Bátorságra vall, ahogy az államelnök bemutatta a valóságot, amely sokaknak nem tetszik. Azonban nem értek egyet a Traian Bãsescu politikai elemzésével. Az Szeretettel várunk minden érdeklõdõt egy bográcsosra, baráti beszélgetésre, filmvetítésre, néhány óra kellemes társaságban való eltöltésére. Az RMDSZ és a Szabadság-szobor Egyesület vezetõsége KIRÁLY ANDRÁS elnök n Határnyitás Fényen Temes Néhány éves szünet után tegnap ismét megnyitották Fény községben a román szerb határt, az úgynevezett I-es átkelõnél, amely Fényt és a közigazgatásilag hozzá tartozó Torontálkeresztest köti össze a szerbiai Módossal (Jasa Tomic). Az ideiglenes határátkelõ megnyitására a Mária-nap alkalmából rendezett templombúcsúk adtak alkalmat. Érvényes útlevéllel ma még át lehet itt utazni Szerbiába, de csak este nyolcig lehet itt visszatérni. Akárcsak Óbében, itt is két napra nyitottuk meg a határt. Kezdetnek ez is elég, hadd szoktassuk a lakosságot és a hatóságokat is ehhez. Ha rájönnek az elõnyeire, könnyebb lesz kiharcolni az állandó határátkelõhely újbóli megnyitását mondta az ünnepségen résztvevõ Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus. P. L. ZS. n Oklevél az aranylakodalmukat ünneplõknek Arad Kedves, megható hagyományt akar teremteni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal azzal, hogy külön oklevéllel jutalmazza az idén 50. házassági évfordulójukat ünneplõ párokat, vagyis mindazokat, aki 1957-ben esküdtek örök hûséget egymásnak, és azóta jóban-rosszban együtt vannak. Akármennyire is hihetetlenül hangzik, de az anyakönyvi hivatal statisztikája szerint Aradon nem kevesebb, mint 108, idén aranylakodalmát ünneplõ pár él, és köztük nagyon sok magyar is. (IRHÁZI) n IKE-évforduló Temesvár Szeptember 2-án ünneplik az Ifjúsági Keresztény Egyesület temesvári szervezete alapításának 80. évfordulóját, mely alkalomból találkozóra hívják az egykori IKE-tagokat. Jelentkezni lehet a 0256/ es református egyházközségi telefonszámon (9 13 óra között), vagy a 0356/ es telefonszámon Béres Margitnál. n Kitüntetik Török Zsoltot és Bíró Gábort Arad Az Aradi Napok alkalmából több jeles vagy ismert személy is kitüntetést kap az önkormányzattól. Török Zsolt hegymászó és Bíró Gábor, egykori UTA-labdarúgó tevékenységét kiválósági díjjal jutalmazzák. Rajta kívül hasonló elismerésben részesítik Florin Hornoiu fotómûvészt, Onisim Colta képzõmûvészt, Ioan T. Morar újságírót, Nagy Etelkát, a szociális igazgatóság vezetõjét, Lovas Zoltán színmûvészt. (IJ) n Ma zár a kisiratosi nemzetközi alkotótábor Arad Ma zárja kapuit a hetedik alkalommal megrendezett kisiratosi nemzetközi alkotótábor. A záró mozzanat hagyományosan a résztvevõ képzõmûvészek itt készült alkotásaiból összeállított tárlat, amelyet 18 órakor Szekernyés János, a Romániai Képzõmûvész Szövetség temesvári tagozatának elnöke nyit meg a helybeli kis kultúrházban. Az érdeklõdõket akik a megnyitó elõtt még egy jót fürödhetnek is a termálstrandon! szeretettel várják. K. K. n Újkenyér ünnepe a nyugdíjasklubban Temesvár A Magyar Nyugdíjasok Klubja szombaton délután szervezi meg az újkenyér-ünnepséget a közelgõ augusztus 20. alkalmából a temesvári Kós Károly Közösségi Központban. 16 órára várják az érdeklõdõket, és a hagyományos zsíroskenyér-partin kívül rostélyos-sütés is lesz, batyus alapon. Bõvebb felvilágosítást Béres Margit elnök nyújt a 0356/ es telefonszámon. bizonyos, hogy az államfõ visszakozott, ami az MPSZ-szel és ennek elnökével, Székelyudvarhely polgármesterével való kapcsolatot illeti reagált Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es szenátor az államfõ kijelentéseire. Kifejtette: bár az RMDSZ téved olykor, nem feudális alakulat Hargita és Kovászna megyében sem. Ami az RMDSZ korruptjait illeti, ugyanúgy jelen van a korrupció Hargita, mint Botoºani megyében. Többet vártam el az államelnöktõl, minthogy a fülébe súgja Markó Bélának vagy Verestóy Attilának a korruptak neveit hangsúlyozta a szenátor. GAZDA ZOLTÁN, a Magyar Polgári Szövetség sepsiszéki szervezetének elnöke kijelentette: Traian Bãsescu államfõ igazat mondott, amikor arról beszélt, hogy az RMDSZ feudális jellegû viselkedésrõl tesz tanúbizonyságot Hargita és Kovászna megyékben. Ezt a politikus szerint az is bizonyítja, hogy néhány évvel ezelõtt az RMDSZ megakadályozta az Magyar Polgári Szövetség hivatalos bejegyzését fejtette ki a Mediafax hírügynökség tudósítójának. Szerinte az RMDSZ azért akadályozta meg az MPSZ beíratását, hogy az ne indulhasson saját listákon a választásokon, hozzátéve, az MPSZnek így nem lehettek képviselõi a helyi tanácsokban és polgármesterei sem. Gazda szerint a megyei tanács diszkriminálja a független polgármestereket, és a helyi költségvetéseket a politikai hovatartozás szerint osztják szét. Sajnos, egyet kell értenünk Traian Bãsescu államfõvel szögezte le Gazda. BORBÉLY LÁSZLÓ területfejlesztési miniszter tegnap délután elutasította Traian Bãsescu államfõ azon vádjait, melyek szerint közbenjárt volna a közigazgatási tárcánál annak érdekében, hogy a Szász Jenõ MPSZelnök vezette Székelyudvarhely ne kapjon távfûtési támogatást. Meglep ez a kijelentés. Idén senkivel nem beszéltem a támogatások kiutalásáról mondta Borbély. Ellenkezõleg, azt mondhatjuk, hogy Székelyudvarhely a pozitív diszkrimináció példája. Elkezdtünk itt építeni 98 ANL-lakást. Ezekben a napokban kezdjük el a sportterem építését is, amelynek munkálatai a polgármesteri hivatal miatt késtek állította a miniszter. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Régizene-fesztivál kegyhelyeken Ave Maria Máriaradnán és a Vörös templomban Arad Az Arad Megyei Múzeum az állami filharmóniával együttmûködve, a megyei tanács és a megyei kulturális központ támogatásával régizene-fesztivált rendez augusztus hónap folyamán Arad megyei egyházi kegyhelyeken annak érdekében, hogy ezeket a mûemlékeket bevonják a kulturális turizmusba. A fesztivál mai programja: elõbb 16 órakor a máriaradnai bazilikában, majd 19 órakor és az aradi evangélikus-lutheránus (Vörös) templomban kamara- Elkallódó küldõlevelek Folytatás az 1. oldalról A CJAS szóvivõje, Ovidiu Bândea szerint azonban csak egészen ritkán fordult elõ elírás. Úgy gondolom, ilyenkor sokan vannak szabadságon, ezért nem tudják átvenni a küldeményt magyarázza Bândea. Az orvosi küldõ-levelek kézbesítését ugyanis szigorúan szabályozták: a postásnak három alkalommal kötelessége felkeresni a címzettet, és amennyiben egyszer sem találja otthon, vissza kell juttatni a küldeményt a feladónak, azaz a megyei egészségbiztosítónak, amely aztán továbbítja az illetõ családorvosához, ahonnan bármikor átveheti az ember. Ezért nem kell kétségbeesniük azoknak a júliusi szülötteknek, akik valamilyen okból nem kapták még meg a papírt a kötelezõ analízisek elvégzésére nyugtatgatja a lakosságot a CJAS szóvivõje, aki szerint a napokban elkezdõdött az augusztus szülöttjeinek járó további orvosi küldõ-levél postázása is. Ingatlanárverés Nagyenyeden Fehér Nagyenyed Polgármesteri Hivatala augusztus 29-én nyílt árverést rendez a Varga Katalin utca P1-es tömbháza 2-es lakosztályának kibõvítésére szolgáló 49 négyzetméteres terület eladására. Kikiáltási ár 105,4 euró/négyzetméter, a licit 2 euróval halad. Az árverés dokumentációja, valamint egyéb információk a hivatal Kommunikációs és közönségszolgálati irodáján szerezhetõk be a 0258/ es, es, 23-as mellék telefonszámokon, naponta 8 16 óra között augusztus 28-án 15 óráig, mely egyben az ajánlatok megtételének határideje is. Kapcsolattartó személy Alin Florea. Oda nem ítélés esetén az árverést szeptember 5-én, illetve 12-én 11 órai kezdettel megismétlik. hangversenyre kerül sor. Mûsoron mindkét helyszínen Bach-, Händel-, Corelli-, Vivaldi-, Mozart-, Bocherini- és J. Massnet-mûvek szerepelnek. A Florin Gergel (elsõ hegedû), Ciprian Vicar (második hegedû), Victor Varadi (brácsa) és Corneliu Puican (nagybõgõ) összetételû aradi Ziridava vonósnégyes koncertjének érdekessége, hogy azt J. S. Bach Ave Maria címû mûve és Schubert hasonló címû alkotása foglalja keretbe. K. K. Temes Vasárnap kezdték meg azoknak a sertéseknek az elégetését, amelyek a Smithfield vállalat Temes megyei farmjain sertéspestisben hulltak el, de mint kiderült, nem könnyû megszabadulni a tetemektõl. A hamvasztást le kellett állítani, mert az állatok inkább csak perzselõdtek, semmint égtek. Bennünket is meghökkentett a dolog, de valóban nem táplálták az égést, mert ezek húsdisznók, és kevés a zsírtartalmuk Arad Két hónappal ezelõtt Brassó Pojánán tartott kétnapos konferenciát A tulajdonosi társulások menedzsmentje címmel a Tulajdonosi Társulások Ligája, a Habitat, amely az ország 39 megyéje lakástulajdonosi társulásainak szövetségeit tömöríti. Köztük az Aradi Lakó/ Tulajdonosi Társulások Helyi Szövetségét (ULALA) is, melynek képviseletében Dorina Lupºe elnök és Vasile Arion alelnök vett részt a rendezvényen. A lakástulajdonosokat hosszú ideje foglalkoztató közérdekû kérdések (A lakásalap karbantartása; A többszintes lakóépületek hõszigetelése és strukturális rehabilitációja; Lakásbiztosítás; A tulajdonosi társulások megszervezésére, mûködésére vonatkozó új jogszabály szükségessége; A strukturális alapok és kiegészítõ finanszírozási lehetõségek kihasználása stb.) és természetesen azok az idõszerû problémák kerültek terítékre, amelyekkel a társulások, a lakástulajdonosok szinte nap mint nap szembesülni kénytelenek. A résztvevõk mindenekelõtt annak a törvénytervezetnek a vitára bocsátását, megszavazását sürgették, amely már régen a parlament munkaasztalán feküdt, csak napirendre kellett tûzni, s amely végre megfelelõ jogi kereteket teremt a tulajdonosi társulások mûködéséhez, tisztázza a vitás problémákat, szabályozza a jogo- Krónika Nehéz megszabadulni a disznótetemektõl mondta Marossy Zoltán alprefektus. Hozzátette, hogy nem a kormánybiztosi hivatal dolga, hanem a kombináté, hogy milyen módon tüntetik el a maradványokat. Jelenleg majdnem hétezer elpusztult disznó maradt a vállalat nyakán, és a helyzet azért aggasztó, mert a csenei és az egresi farmokon ahol kimutatták a sertéspestis-vírust még több mint 30 ezer állatot kell elpusztítani. A Regionális Környezetvédelmi Megjelent a tulajdonosi társulásokra vonatkozó új törvény kat és kötelezettségeket, megerõsíti a felelõsségeket. A konferencia után alig egy hónap telt el, és a parlament megszavazta az érdekeltek által már annyira várt, a tulajdonosi társulások megalakítására, szervezésére és mûködésére vonatkozó 230-as számú beszélt törvényt, amely július 23-án már meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Hatályba lépésének dátuma augusztus 23-a! Viszont ahhoz, hogy a kilenc nagy fejezetbõl, 61 cikkelybõl Vasile Arion az új törvény lényegesebb újdonságairól Szerda, augusztus Felügyelõség igazgatója, Marian Ion Eperieº szerint ha lenne megfelelõ égetõ a környéken, az sem oldana meg semmit, mert a hizlaldákat vesztegzár alá helyezték, vagyis ott helyben kell megsemmisíteni a tetemeket. Az elpusztítás elõtt álló állatokat végül nem áramütéssel altatják majd el, hanem lelövik, de a megsemmisítésük probléma marad; a tetemeket egyelõre kibetonozott, fóliával és homokkal szigetelt dögkutakban tárolják, és a felügyelõség ellenõrzi, hogy a környezetben ne tegyenek kárt. Az amerikai illetõségû Smithfield állategészségügyi vagy környezetvédelmi engedély nélkül mûködõ farmjait ideiglenesen bezárják. A vállalatot több százezer lejes nagyságrendû pénzbírság befizetésére kötelezték a szabálysértések miatt, ugyanakkor kártérítésre is jogosult a sertéspestis okozta kár miatt. P. L. ZS. és sok pontból álló törvény tényleges gyakorlati alkalmazására sor kerülhessen, legalább még egy hónapig (remélhetõleg nem többet!) várni kell az alkalmazási útmutatások megjelentetésére. Vasile Arionnak, az Aradi ULAL alelnökének segítségével az alábbiakban röviden összefoglaljuk az új jogszabálynak az eddig érvényben lévõ vonatkozó törvényes elõírásokkal (114/1996-os lakástörvény, 85/2001-es kormányrendelet) szembeni lényegesebb közérdekû újdonságait. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a rövidesen hatályba lépõ új törvény növeli a tulajdonosi társulások bizottságainak és elnökeinek felelõsségét az épület lakóinak érdekeit szolgáló tevékenységek (tetõjavítás, lépcsõház-meszelés stb.) ellenõrzésében. A jövõben lehetõség nyílik arra, hogy a nagyobb tömbház-felújítási, -rehabilitálási munkák, a éves vízvezeték-hálózat vagy a hõvezetékek cseréjének finanszírozására a tulajdonosi társulás a lakástulajdonosok egyéni írásos beleegyezésével banki hitelt vegyen fel. A törvény félreérthetetlenül leszögezi: ha a lakóépület valamelyik lakástulajdonosa megrongálja a közös tulajdonban lévõ részt, vagy kárt okoz egy másik lakásnak (például beáztatja azt), köteles a javítást elvégeztetni, a költségeket fedezni. Ugyanakkor minden tulajdonos számára kötelezõvé teszi a megfelelõ lakásjavítási, karbantartási, hõszigetelési, az épület megszilárdítását szolgáló intézkedések meghozatalát, vagy az ilyen irányú munkálatok költségeihez való hozzájárulást. A jogok és kötelezettségek vonatkoznak nemcsak a lakástulajdonosokra, hanem azokra az intézményekre, cégekre is, amelyek az illetõ lakóépületben mûködnek, s azoknak a lakásoknak a tulajdonosaira is, akik bérbe adták lakásukat. (BALÁZS) Odete Santos, a jogász végzettségû volt kommunista képviselõnõ bejelentette, néhány kollégájával együtt megalakítja a demokrácia jogait védõ társaságot adja hírül a portugál újság. A képviselõnõ aggodalmára a szocialista egészségügyi államtitkár aszszony, Carmen Pignatelli minapi kijelentése ad alapot, aki figyelmeztette az állampolgárokat: a kormányt csak megfelelõ helyen lehet bírálni. Santos szerint ez arra utal, hogy semmibe veszik az alkotmányt. Pár napja a volt szocialista kormány- és államfõ, Mário Soares intette önmérsékletre a baloldali kormányfõt és kormányát. A legolvasottabb katalán napilap az egyik spanyol közvélemény-kutató iroda (CIS) felmérésérõl ír, amely az EUval szemben érvényesített spanyol érdekvédelemrõl szól. A felmérés ezen adata szerint a néppárti José María Aznar 2000-ben azzal nyerte meg a választásokat, hogy az elõzõ évben határozottan kiállt a spanyol gazdasági érdekek mellett. Szocialista utódja, a jelenlegi kormányelnök, José Luis Rodríguez Zapatero azonban már nem áll ki ennyire mellettük, ezért csak közepes osztályzatot kapott. A Mercedes-Benz által nagy csinnadrattával beharangozott közúti vészfékezõ-ütközéselkerülõ rendszer után most az amerikai légierõ is hasonlóval próbálkozik derül ki az amerikai fegyverkezési fejlesztési, törvény-végrehajtási és nemzetbiztonsági hírportál cikkébõl. Az Auto- GCAS névre hallgató rendszer azt hivatott megakadályozni, hogy a figyelmetlen pilóták a földbe csapódjanak. Eddig figyelmeztetõ jelzéseket adtak a vészjelzõ rendszerek, az Auto-GCAS azonban konkrétan be is avatkozik, de csak az utolsó pillanatban. Az újonnan fejlesztett segédeszköz a tesztelt esetek 98 százalékában bizonyított, és beépíthetõ lesz az F 16 Fighting Falconokba, az F 22 Raptorokba és az F-35 Joint Strike Fighterekbe egyaránt. Az amerikai televíziós hírmûsor a republikánus elnökjelöltekre vonatkozó legújabb felmérést mutatta be. Rudy Giuliani 28%-kal vezet, a második helyen Fred Thompson színész-politikus áll 22, harmadik John McCain szenátor 16, a sort Mitt Romney kormányzó zárja 12 százalékkal. A közelmúltban történt amerikai hídösszeomlást követõen megrendült az emberek bizalma a hasonló objektumokban derül ki az amerikai hírtévé közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 52%-a tart attól, hogy egy híd hasonló módon beszakadhat, míg 47% nem tart efféle eseménytõl. (A MAGYAR NEMZET ÖSSZEÁLLÍTÁSA NYOMÁN)

4 4 Szerda, augusztus 15. Üzlet Pénz Befektetés q A craiovai Daewoo második privatizációjának levezénylése után benyújtja lemondását Sebastian Vlãdescu, a Pénzügyminisztérium államtitkára. q Piaci elemzõk szerint az euró árfolyama ezen a héten is 3,2 lej alatt marad, és az elõrejelzések alapján év végéig megõrizheti ezt. q A Grup Feroviar Român magán vasúti társaság, mivel megfelelõ ajánlatot tett, bekerült a MÁV Cargo privatizációjának szûkített, második körébe és október 19-ig kell letegye végleges árajánlatát. q Az év elsõ hat hónapjában a Carpatica Bank nettó hétmillió eurós profitot termelt részvényeseinek. q A hazai biztosítási piac január és június között 30 százalékkal bõvült. q Bár 50 millió lejt igényelt, idén nem utalt pénzt a közlekedési tárca a két romániai autópálya a Bukarest Piteºti és a Bukarest Cernavodã karbantartására, állítja az Országos Út- és Autópálya Igazgatóság. Az igazgatóság adatai szerint évi mintegy 200 ezer euró szükséges egy kilométer autópálya karbantartására. q A villamos energia ára átlag 5 százalékkal drágult, ám a szolgáltatók ezt még nem hárítják át a lakossági fogyasztókra. A további drágulást megakadályozhatja a cernavodai atomerõmû már mûködõ második blokkjának olcsón termelt árama. q Romániában évente körülbelül kétmilliárd euró értékben adnak el gyógyszereket. q Az országban bejegyzett közel egymillió magánvállalkozás közül 220 ezer felfüggesztette tevékenységét. q Kelet-közép-európai viszonylatban Románia a legnépszerûbb állam az ingatlanbefektetések piacán nyilatkozta Borbély László regionális és területfejlesztési miniszter. A környezõ államok közül Romániában kerül legkevesebbe az építkezés, az ingatlanpiaci adásvételi árak pedig itt a legalacsonyabbak. q A zöldségek importja 30%-os növekedést mutat idén a 2006-os évhez képest. A más országokból behozott fõ zöldségfélék az uborka és paradicsom. A nagyfokú szárazság miatt ezekbõl 9000 tonnát importált idén az ország. q Külföldi atomerõmûépítésekben akar részt venni a német RWE energiaipari konszern. Harry Roels vezérigazgató legközvetlenebb célországokként Romániát, Bulgáriát, valamint Nagy- Britanniát nevezte meg. q Júliusban a munkanélküliségi szint több mint 15 éve a legalacsonyabb szintre, 3,8%-ra csökkent a júniusi 4,0%-ról. A júliusi ráta 1992 januárja óta a legkisebb, akkor 3,5% volt. Az oldalt IRHÁZI JÁNOS szerkesztette Románia külkereskedelmi hiánya 32,218 milliárd lej (9,662 milliárd euró) volt az elsõ félévben, 40%-kal magasabb a tavalyi elsõ félévi, 11,567 milliárd lejes deficitnél. Az EU-országokba irányuló román áruexport 33,923 milliárd lej (10,189 milliárd euró) volt az idõszakban, az import az EU-országokból 57,337 milliárd lej (17,227 milliárd euró). Az import exporthoz viszonyított megugrása az elsõ félévben fõként a román olajtermék-export csökkenése miatt következett be, de a külkereskedelmet erõsen befolyásolta az általános Unión belüli kereskedelmi rendszer, az INTRASTAT bevezetése, amelyben az országhatár átlépésekor regisztrálják az árut, és nem a forgalomba kerüléskor. Növeli a hiányt, állítja az MTI, a lakossági fogyasztás gyors növekedése és a külföldi beruházók eszközimportja is, ez utóbbiért a kormány hosz- Gazdaság A tervek szerint októberben adják használatba 54 kilométeres az elsõ autópálya-szakasz Az amerikai Bechtel építõipari multi munkásai jelenleg két szakaszon, a Románia nyugati határától induló Bors és Berettyószéplak (Suplacu de Barcãu), illetve a Kolozsvár és Aranyosgyéres (Cluj- Napoca Câmpia Turzii) közötti részen dolgoznak. Ennek a két szakasznak technikai kivitelezési terveit már a román Országos Autópálya Rt. (CNADNR) is jóváhagyta. Ezekbõl kiderült, hogy a két útszakasz az eredeti elképzeléshez képest százalékkal több pénzbe kerül. Az idei évre a cég 184 millió eurós költségvetést tervezett Egyelõre nem tapasztalható, hogy komolyabban megélénkült volna a romániai vállalkozások magyarországi beruházásainak üteme, holott elõfordul, hogy a határ túlsó oldalán immár olcsóbban lehet termelni. Nyugat-Románia egyes városaiban gyorsan nõnek a munkaerõ- és egyéb költségek, ráadásul szakem- be, jövõre ez 400 millió euróra nõhet. Csak elkészül egy szakasz Júliusban hivatalossá vált, hogy az észak-erdélyi autópálya az eredeti tervekhez képest legalább kétszer többe kerül, miután elkészültek a beruházás végleges technikai kivitelezési tervei. A Brassót Borssal összekötõ, 415 kilométeres autópálya eredeti költségeit 2,2 milliárd euróra tervezték a 2003-ban megkötött szerzõdésben. Az akkori felmérést viszont csak Arad gazdasága számokban A statisztikai hivatal adatai szerint a megye ipari termelése júniusban 4,7 százalékkal volt nagyobb 2006 hasonló idõszakához képest, és a legjelentõsebb húzóerõt a feldolgozóipar jelentette. A turizmus is fellendülést mutatott, hisz májushoz képest emelkedett a vendégéjszakák száma. Míg májusban a megye szállodái, panziói összesen vendégéjszakát jegyeztek fel, júniusban már et. A legjelentõsebb emelkedés a szállodákban volt, miközben a városi panziókban csökkent a vendégéjszakák száma. Így aztán a szálláshelyek kihasználtsága elérte a 44 százalékot. Elõny az adogatónál berhiány is nehezíti a beruházók dolgát, jelezte a VG.hu. A legnagyobb magyarországi román beruházásnak a Petrom olajtársaság magyar leányvállalatának 1998-as megalapítása számít 8,3 millió dolláros törzstõkével. Ez a vállalat késõbb az OMV többségi tulajdonába került emlékeztet a magyar szakportál. olyan elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok alapján készítették, amelyekbõl nem lehetett megállapítani a pontos költségeket, figyelmeztet a Transindex. Még nem tudni pontosan, hogy a román államnak mennyivel kell többet fizetnie a korszerû útért, amely a magyarországi autópálya-hálózathoz való csatlakoztatása után jelentõsen csökkentené a Budapest és Bukarest közötti utazási idõt. A Cotidianul címû napilapnak a CNADNR-bõl meg nem nevezett források úgy vélték, hogy a végsõ Emelkedett a hivatalos munkavállalók száma is, a májusi rõl re. A létszám minden ágazatban növekedett. A nettó átlagbér júniusban 877 lej volt, ez kilenc lejjel több, mint egy hónappal korábban. A munkanélküliek száma gyakorlatilag stagnált, a hivatalos adatok szerint jelenleg Arad megyében 5555 személynek nincs munkája. A munkanélküliségi ráta 2,6 százalékra csökkent, miközben februárban, például, még 3,6 % volt. Építõmunkásokat a legnehezebb találni Az MNB adatai szerint a Magyarországon bejegyzett romániai tulajdonú vállalkozások jegyzett tõkéje öszszesen mintegy 55 millió dollárra rúg. Ez eltörpül a magyar cégek romániai beruházásainak értékétõl, amely tavaly már átlépte az egymilliárd dolláros küszöböt. Féloldalra dõlt a mérleg A lakossági fogyasztás is elvitte a mérleghiányt szabb távon nem tartja veszélyesnek a hiány növekedését. gében, a külföldi tulajdonosi a tavalyi 6092-vel. Összessé- Ennél pozitívabb irányzat, részvétellel mûködõ vállalatok száma június végén hogy az elsõ félévben 1,14 milliárd eurót fektettek be volt Romániában. külföldi tulajdonosok Romániában bejegyzett vállalatok- alapítottak külföldi részvétellel, Júniusban 1406 vállalatot ba, 85 százalékkal többet, ebbõl legtöbbet olasz befektetõk, összesen 251-et. A rang- mint egy évvel korábban. A külföldi részvétellel létesített sorban a második Magyarország 134 jogi- és magánszemély vállalatok száma az elsõ hat hónapban 7989 volt, szemben által alapított vállalattal. számla akár a hétmilliárd eurót is elérheti, ami az eredeti költségek háromszorosát jelenti. A költségvetés elszabása azért volt lehetséges, mivel az elsõ tervek mélyen alulbecsülték az autópályaépítési költségeket. Emellett nem voltak tekintettel az erdélyi domborzat sajátosságaira sem, emiatt az útszakasz nyomvonalán számos viaduktot kell építeni. A kormánnyal kötött megegyezés alapján a Bechtelnek 2012-re kell befejeznie az autópályát. Munkanélküli segély Legtöbb hatvan nappal kicsengetés után igényelhetnek a tanulmányaikat sikeresen befejezett középiskolás végzõsök munkanélkülisegélyt a Megyei Munkaerõhivataloknál (AJOFM). Ha 60 nap alatt nem sikerül a képesítésüknek megfelelõen elhelyezkedniük, kér- Egybevágó problémák Nagyobb figyelmet kíván szentelni a jövõben a határon átnyúló projektekre a magyar gazdasági minisztérium, így a magyar tapasztalatok megosztását és hasznosítását kínálta fel Cservenyák Ildikó fõosztályvezetõ, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselõje, tudta meg a Hídonline. Mivel több olyan projekt is folyamatban van, továbbá a közeljövõben fog indulni, amely ezt a vállalkozási környezetet célozza a két ország között, rávilágított arra, hogy mind a magyar, mind a román szektorban hasonló problémák merülnek fel, így logikus lépés egymás támogatása. Elsõként a pénzügyi lehetõségek feltárása, a vállalkozói kultúra fejlesztése és a Uniós ernyõ a nyaralók fölött Tombol a nyár, ám az uniós intézményekben ilyenkor sem áll meg az élet: a napokban már érezhetjük a hatását több fontos, a nyaralók védelmét szolgáló európai kezdeményezésnek. Júliustól egyszerûsítették, például, a naptejek, napolajok címkézését: bevezetésre került az UVA-sugárzás elleni védelem szintjét jelölõ UVAlogó, és tilos a tökéletes védelmet sugalló, megtévesztõ elnevezések használata. Az új címkézést már ezen a nyáron megtalálhatjuk a napolajos, naptejes flakonok mintegy 20%-án. A fogyasztóknak érthetõ és pontos információra van szükségük ahhoz, hogy tudatosan választhassanak a különféle napvédõ készítmények között állapította meg az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi felelõse, Meglena Kuneva. A biztos asszony hozzátette: az Uniónak fel kell hívnia az emberek figyelmét arra, hogy e készítmények használata mellett a napozóknak tanácsos más szabályokat is betartaniuk, ha hathatós védelmet kívánnak elérni a napfény káros hatásai ellen. Ezekrõl a szabályokról az EU információs kampány keretében tájékoztatja a polgárokat. hetik a munkanélküli-segélyt, adta hírül az erdély. fm. A törvény által meghatározott összeg minden oktatási szint elvégzése után egy alkalommal igényelhetõ. Az országos bruttó minimálbér 50 százalékát kitevõ összeget hat hónapig folyósítják a jogosultaknak. kétoldalú információszolgáltatás javítása a cél. A finanszírozások bõvítésére az uniós pénzalapokból és kormánypénzekbõl is további lehetõségek teremtõdnek, amelyeket célszerû kihasználni. Csáka József, a romániai Kis- és Középvállalkozások és Szövetkezetek Országos Ügynökségének elnöke elmondta, hogy között 2,5 milliárd euró áll rendelkezésre a versenyképesség növelésére. Ezt az összeget elsõsorban azért is kell a kisvállalkozások fejlesztésére fordítani, mivel nagyon sok közülük helyzetükbõl adódóan nem hitelképes, viszont a gazdaságot alkotó vállalkozói egységeket tekintve 98%-át adják a szektornak. Szégyentábla Az adóhivatal a sajtóban szeretné nyilvánosságra hozni azoknak a cégeknek a nevét, amelyek megsértik az adótörvényt. Az érintett cégekrõl egyéb információkat azonban nem közölnének, így nem derülne ki, hogy tartoznak-e az állami kincstárnak, és ha igen, mennyivel, tudta meg az erdély.fm. Az adóhivatal sürgõsségi kormányrendeletet dolgozott ki erre vonatkozóan, amelyet a kormány hamarosan megtárgyal.

5 Sport Szerda, augusztus Rendõrségi ügy lett a játékosverésbõl Mint arról a Nyugati Jelenben is beszámoltunk, a múlt csütörtökön a Petrozsényi Jiul labdarúgója, Mihai Lungan alapos korrekcióban részesült Alin Simota, a petrozsényi együttes mecénásának testõreitõl. A játékost ráadásul a csapat öltözõjében verték meg a testõrök. A Bihar megyei származású középpályás az eset után orvoshoz Þiriac Trophy Arad Az FCM UTA-t az elmúlt két bajnoki fordulóban több igazságtalan ítélettel is sújtották a játékvezetõk, így nem véletlen, ha a klubvezetõk és a csapat szurkolói is árgus szemekkel figyelik, milyen játékvezetõ vezeti majd az együttes soron következõ bajnoki mérkõzését. Nos, a Kolozsvári U ellen sem kapott sokkal jobb játékvezetõt az aradi együttes, ugyanis az elõzõ két Debrecenben remekeltek az atleticós gyerekek Arad Az Atletico SK labdarúgócsapatának 1999-ben és 2000-ben született gyerekekbõl álló csapatai az elmúlt hét végén Debrecenben vendégszerepeltek a XVII. Karnevál Kupán, amelyen mindkét korosztályos csapat végül ezüstérmet szerzett. Az 1999-es csoport a következõ eredményeket érte el: Atletico Szolnoki Szanda 3:4, Debreceni Loki 3:0, Debreceni Olasz Focisuli 4:1, Tápiószecsõ 3:1, Temesvári Ripensia 5:0, Gyöngyös 2:0, a döntõben: Atletico Gyöngyös 2:3. A korosztály legjobbjának Amir Jorzát választották. ment, s az orvosi látlelettel a kezében a rendõrségre, ahol feljelentette a két testõrt. A feljelentést követõen a petrozsényi rendõrség nyomozást is indított a tettesek ellen, s a hétfõi nap folyamán több mint húsz személyt hallgatott ki, többek között több Jiul-játékost és a stadion személyzetét is. Florin Nicolae parancsnok, a nyomozás vezetõje központi Danºa vezeti az UTA Kolozsvári U -t Cserneczky Árpád edzõ a következõ csapattal lett ezüstérmes: Nicoarã, Tomoioagã, Jorza, Adam, Clej, Schipor, Roºu, Mátyás, Belea, Ciobanu. A 2000-esek korosztályában az Atletico a következõ eredményeket érte el: Mátészalka 1:0, Debreceni SI 2:1, Debreceni Olasz Focisuli 3:1, Téglás 3:0, Debreceni Loki 0:0, Nyitra (szlovák) 3:0, Görög Focisuli 0:0. A döntõben: Atletico Debreceni SI 0:6. Ezt a korosztályt is Cserneczky Árpád vezette, s a következõ keret került bevetésre: Dagau, Ilisie, Mag, Tomas és Luca Bodri, Petcuþ, Tóth, Boboc, Cãlindruþ. A korosztály legjobbjának Tomas Bodrit választották. lapoknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a két elkövetõt már azonosították, s egyikük az ügyvédje társaságában már meg is jelent a rendõrségen, de tagadta az ellene felhozott vádakat. Lungan egyébként a szakszövetségnél is feljelentette munkaadóját, miután az több havi bérrel tartozik neki, s kérte, nyilvánítsák szabad forduló alatt tartalék játékvezetõként közremûködõ Ciprian Danºa a tavalyi idényben, de fõleg az UTA B-osztályú korszakában is több ellentmondásos ítélettel dühítette fel az aradi szurkolókat. A nagyváradi játékvezetõ két segítõje Székely Zoltán (Nagybánya) és Dragoº Iliescu (Craiova) lesz. Még mielõtt beleesnénk abba a hibába, hogy idejekorán a játékvezetõket kezdjük el okolni a csapat rossz eredményeiért, meg kell jegyeznünk, hogy a legutóbbi besztercei kudarcból azért az aradi játékosok is alaposan kivették részüket. A csapat sérültjei közül szombaton biztos hiányzónak tekinthetõ Codreanu, Hora és Miu, de felépülõben van Cosmin Vãsâie, aki a Mioveni ellen szenvedett sérülést. A Kaposvár meglepte Rajcziékat A magyar labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának zárómérkõzésén az Újpest hazai pályán fogadta a Kaposvár csapatát. Nos, az egykori angol légiós, magyar válogatott Rajczi Pétert a soraiban tudó ÚTE-t alaposan meglepte a sokkal esélytelenebb Kaposvár: Oláh (56.) és Vasiljevic (70.) góljaival 2:0-ra nyerni tudott. Az élcsoport: 1. Honvéd 12, 2. DVSC 10, 3. MTK 8 (8:3), 4. Kaposvár 8 (6:3), 10. Újpest 5 ponttal. játékosnak. Elképzelhetõ, hogy a szakszövetségi feljelentés miatt kellett bûnhõdnie Lungannak, amit az is alátámaszt, hogy az õ elverésének kitudódása után több, a nevét elhallgatni kívánó egykori Jiul-játékos is jelentkezett azzal, hogy korábban Simota testõrei õket is megfenyegették. Kíváncsian várjuk az ügy megoldását. A verseny már a fõtáblán folytatódik Az aradi Marius Copil szabadkártyát kapott a rendezõktõl Lixi-fotó Arad Kedden reggel Aradon, a váraljai Fair Play teniszkomplexumán immár 4. éve sorozatban elkezdõdtek a mérkõzések a Þiriac Trophy elnevezésû romániai teniszkörverseny 32-es fõtábláján. A verseny 10 ezer dolláros díjalapját az Arad Megyei Tanács biztosította. A férfiak számára kiírt versenysorozat 18 állomása közül ez a 16. Erre a versenyre, melynek selejtezõi már szombaton elkezdõdtek, 4 kontinens 13 országából 76 versenyzõ iratkozott be. A fõtáblán már csak 11 ország képviselõit találjuk, közülük fele hazai teniszezõ. A fõtábla sorsolását hétfõn délután a Coandi Szállóban ejtették meg. Ezen jelen voltak Anela Freer versenyigazgató, Iosif Matula megyei tanácselnök, Ana Maria Dumitrean, a Megye Kulturális Központjának elnöke, Sever Jurcã megyei tanácsos és Marius Copil, aki a játékosokat képviselte. Matula és Dumitrean ismét megemlítették, hogy a díjalapot idén már nehezen hozták össze, mi több: Matula elnök egyenesen azt javasolta a szervezõknek, hogy a jövõ évi versenyre nem ártana egy (másik!) komoly szponzort felhajtaniuk... Ezután a versenyre terelõdött a figyelem, fõleg hogy az egyik szereplõ, a 17 éves aradi Marius Copil is jelen volt. Az idén is szabadkártyás tehetség akinek az ausztrál Damian Ward személyében új edzõje van elmondta, hogy bár kissé fáj a válla, reméli, idén végre sikerül az elsõ fordulón túljutnia. Erre megvan az esélye, mert a szintén szabadkártyás, svájci Constantin Sturdza lesz az elsõ fordulóbeli ellenfele, aki nem más, mint Dimitrie Sturdza herceg fia. Van, aki még emlékszik rá: a teniszt nem hobby-szinten ûzték a hercegi családban, mert a papa egy évtizeden keresztül Svájc Davis-kupa csapatát erõsítette abban az idõszakban, amikor a Þiriac Nãstase páros csúcsra vitte a román teniszsportot. Egy másik aradi szereplõje is lesz a versenynek: akárcsak tavaly, a német állampolgárságú, 18 éves Cãlin Paarnak idén is sikerült a selejtezõkbõl (Q) felverekednie magát a fõtáblára. Íme az elsõ forduló néhány eredménye: Ciumac (moldáv Q) Buzatu (román) 6:1, 6:3; Copil Sturdza 6:1, 6:2 (valóra vált tehát Marius óhaja!); Vigne (francia) Puºcaºu (román) 7:5, 6:2; Skoloudik (cseh) Mertens (belga 6. favorit) 7:6 (4), 6:3; Alayli (libanoni Q) Blazek (cseh Q) 4:6, 7:5, 6:4; Lazãr (román) Rachidi (marokkói) 7:6 (4), 6:1; a Reynet (francia) Stãnicã (román 2.) mérkõzésrõl a román versenyzõ visszalépett, és ezzel két kiemelt versenyzõ esett ki már az elsõ kanyarban... HAAS MIKLÓS A rovatot szerkesztette: BERKI FLÁVIUSZ Ugyancsak az aradi együttessel kapcsolatos hír, miszerint a korábban szabadlistára tett játékosaik közül egyelõre csak a portugál Diogo Andradénak van konkrét ajánlata, míg Boban Stojanovic és Ivan Djokovic iránt egyelõre nem érdeklõdnek. Utóbbi kettõ akár az UTA fiókcsapatában, a Borosjenõi SK-ban is kiköthet, ám ehhez még az õ hozzájárulásukra is szükség van. Craiován nyert a Kolozsvári CFR A román labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának zárómérkõzésén Craiovai Universitatea Kolozsvári CFR 1:3 (Dorel Stoica 31., ill. Tricã 3., Didi 50., 59.). Az élcsoport: 1. Steaua 9, 2. Poli 7 (8:4), 3. Kolozsvári CFR 7 (6:3), 11. Craiova 3 ponttal. Közeledik a Politehnica 60 Kupa Temesvár Tegnap délután a Nemzeti Ligában szereplõ Temesvári Politehnica Izometal férfi kézilabdacsapata a másodosztályú Arad otthonában kezdte el edzõmérkõzéses felkészülõ periódusát. A tengerparti fizikai edzõtábort követõen az egyetemista együttesben kitûnõ hangulat uralkodik, Nedeljko Vuckovic vezetõedzõnek erõs keret áll rendelkezésére, nehéz dolga lesz a kezdõcsapat kikristályosításában. Az aradi mérkõzés után a lila-fehérek Temesváron folytatják felkészülésüket, a hét végén Szászsebesen vesznek részt egy felkészülõ tornán, amelyre a házigazdák mellett a Kolozsvári Universitatea és a Gyulafehérvári KK is eljön. Ezt követõen az augusztus án megrendezett Politehnica 60 Kupára összpontosítanának, hiszen minden bizonnyal ez a legerõsebb tornája Románia klubcsapatainak. Temesvárra érkezik Spanyolország ezüstérmese, a Portland San Antonio, amely a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásában elõdöntõs is volt. Bronzot nyert a Mocsai-csapat a Schlecker-kupán A harmadik helyen végzett az MKB Veszprém férfi kézilabdacsapata a rangos németországi Schlecker-kupán, miután a bronzmérkõzésen simán, 36:24-re legyõzte a francia Montpellier-t. A fináléban két hazai német együttes, a THW Kiel és a HSV Hamburg csatázott, az összecsapást elõbbi gárda nyerte 38:35-re. Doppingolt a római 1500-as GL-bajnok Lebukott a doppingellenõrzésen a marokkói Adil Kaouch, aki egy hónapja megnyerte az 1500 métert az atlétikai Golden League-sorozat harmadik, római állomásán. Az afrikai ország szövetsége nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen tiltott teljesítményfokozót találtak a 3:30.77 perccel diadalmaskodó futó szervezetében. A B próba eredményére váró Kaouch versenyjogát a nemzetközi szövetség felfüggesztette, de folytatja a felkészülést az oszakai világbajnokságra. Szomszédunk, a Szegedi Pick KK is eljön, Magyarország bajnokcsapata a kezdõ keretével érkezik. Egy másik környékbeli óriás együttes is pályára lép a Constantin Jude sportcsarnokban: a szerb ezüstérmes és kupagyõztes Partizan Belgrád. Jövõ szerdán 17 órától a temesvári Mihai Eminescu könyvesboltban bemutatják a 60 lila-fehér év címû könyvet, amely tulajdonképpen az Egy emberöltõnyi a kézilabdapályán címû könyv kibõvítése Viorel Jurcuþ írásaival. Csütörtökön érkeznek a meghívott együttesek, a San Antonio repülõvel utazik, és a Reghnia Blue négycsillagos szállodában lesz elszállásolva. Aznap érkeznek a Pick és Partizan csapatai, a két együttes saját autóbusszal utazik és a Timiºoara Hotelben lakik majd. Pénteken 17 órától a Temesvári Városi Tanács termében díszpolgárrá avatják a Politehnica egykori markáns játékosait: Ioan Mosert, Roland Gunescht, Alexandru Folkert és Alexandru Buligant. A torna menetrendje: Péntek, 16 órától: Szegedi Pick Belgrádi Partizan tól kitüntetik az 1956 és 1991-ben bajnokságot nyert csapatok kézilabdázóit és azokat, akik 1986-ban megnyerték a Román Kupát, ezt követõen tíz-tíz perces félidõkben megrendezésre kerül a Poli 86 Poli 90 mérkõzés tõl a Politehnica Izometal bemutatja a as év keretét, majd 19 órától sor kerül a Portland San Antonio Politehnica Izometal mérkõzésre. Szombat, 16-tól: Portland San Antonio Belgrádi Partizan, 19-tõl: Szegedi Pick Temesvári Poliehnica Izometal. Vasárnap: 9.30-tól: Politehnica Izometal Partizan, 11-tõl: San Antonio Szeged, 13-tól díjkiosztó ünnepség. Hollandok lephetik el a Real Madridot A holland Wesley Sneijder 27 millió euróért a Real Madrid labdarúgócsapatához szerzõdött. A 23 éves, 35-szörös válogatott csatár 2012-ig szóló megállapodást írt alá a királyi gárdával. Sneijder 180 mérkõzésen lépett pályára eddigi klubjában, az Ajax Amszterdamban, és 57-szer volt eredményes. Sneijdert akár két honfitársa is követheti a spanyol címvédõhöz: a bal oldali védõként bevethetõ U21-es válogatott Royston Drenthének, a Feyenoord bal oldali védõjének már csak az orvosi vizsgálaton kell átmennie, míg a Chelsea-szélsõ Arjen Robben is egyre jobban közelít a Schuster-gárdához.

6 6 Szerda, augusztus 15. n FRIMM: aradi elnök A Nyugati Régió Kis- és Közápvállalatai Regionális Föderációjának (FRIMM) Arad, Krassó-Szörény, Hunyad és Temes megyei tagjai augusztus 11-én vezetõségválasztó közgyûlést tartottak. A FRIMM új elnökévé Mircea Purcarut, az aradi CNIPMMR elnökét választották. n Forgalmi dugók Temesvár Közlekedéskorlátozásra, forgalmi dugókra számíthatnak azok a gépkocsivezetõk, akik Temesváron a Sági út felé veszik az irányt. Tegnap ugyanis megkezdõdött az aszfaltburkolat kicserélése, és a megyeszékhelyrõl kivezetõ két sáv egyikét lezárták (teljes korlátorzásról nem lehet szó, hiszen az egyik legfontosabb személy- és teherforgalmi útvonalat lehetetlenség egészében lezárni). A Városi Utak Rt. mûvezetõje, Daniel Moldovan úgy nyilatkozott, hogy 12 ezer négyzetméternyi aszfaltszõnyeget kell kicserélniük, ami hozzávetõlegesen két hétig tart majd úgy is, hogy reggel héttõl este tíztizenegyig dolgoznak. Az igazi kálváriát azonban nem is ez jelenti, hanem az, amikor a Sági úti felüljárót kezdik majd felújítani. (Pataky) n Nem ámokfutó, kezdõ Temesvár A saját autóján kívül két szabályosan parkoló személygépkocsit és egy villamosmegállót is tönkretett egy temesvári fiatalember. Az úrvezetõ hirtelen lépett a gázra, és a jármû megfarolt, elõbb egy villamosmegállónak, majd másik két autónak ütközött. A helyszínre érkezõ rendõrök elõbb azt hitték, hogy ámokfutóval vagy ittas vezetõvel akadt dolguk, de meglepetésükre kiderült, hogy egyik sem: mindössze arról volt szó, hogy a sofõr néhány napja kapta csak meg a jogosítványát, és gyakorlata nem lévén, nem tudta uralni a gépkocsit. P. L. ZS. Egy aradi származású, templomi restaurációval foglalkozó képzõmûvész le akarta vágni péniszét, majd saját magával is végezni próbált. A szerencsétlenség vasárnap történt egy Hunyad megyei településen, ahol a 40 feletti férfi feleségével vakációzott hétvégi házukban. V. T. egy metszõollóval szabdalta szét a bõrt testének intim részérõl, majd tüdõn szúrta magát. Nagyon súlyos állapotban vitték Felvinci Napok a hétvégén Fehér Felvincen augusztus között második alkalommal tartanak falunapokat. Lakosai szeretettel várják haza az innen elszármazottakat és hívják ünnepelni a környékbeli falvak lakóit és mindazokat, akik valamilyen módon e faluhoz kötõdnek. A megnyitóra pénteken 17 órakor a Róbert panzió udvarán kerül sor, a vendégeket Szacsvai Kinga és Renoiu Aranka köszönti, áhítatot tart Bárocz Huba református és Horváth István római katolikus lelkipásztor, ezt pedig Stáb Ildikó ünnepi beszéde követi. Fellép a felvinci néptáncegyüttes és Béres Melinda hegedûmûvész játékát is pénteken este hallgathatja meg a közönség, amelyet az est folyamán bográcsgulyás vacsorára is meghívnak a szervezõk. A szombati rendezvények színtere a református templom: 10 órai kezdettel gyerekdélelõtt, 17 órakor a Felvinc mûvészei kiállítás megnyitója, majd Csép Sándor Áldás-népesség mozgalom és Nagy Balázs Aranyosszék mai szemmel c. elõadása következik. Este a Róbert panzióban a Cross együttes koncertezik. Vasárnap 11 órától a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak, 15 órától a futballpályán a sportvetélkedõké a tér, 18 órakor pedig a Róbert panzióban a várfalvi néptáncegyüttes mûsora következik. TAKÁCS I. Jelenidõ Iskolapénz kinek kevés, kinek elég Jelentõs kormánytámogatás a Hunyad megyei oktatási központnak Folytatás az 1. oldalról Hunyad Végre elõkelõ második helyen szerepel a Dévai Téglás Gábor Iskolacsoport a Hunyad megyébe érkezõ, iskolajavításra szánt kormánytámogatások listáján. Költségvetési pénzt ugyan eddig is jócskán lobbizott az RMDSZ a Hunyad megyei oktatási központ építésére, de elsõ alkalmommal sikerült az általános országos listára szuszakolni a dévai oktatási központot. Ráadásul nem is kis összeggel. Az utóbbi országos költségvetés-kiegészítés nyomán lejt különített el a kormány a hazai tanintézmények épületeinek felújítására, javítására. Ebbõl Hunyad megyének 6,8 millió jutott, amibõl új lej a Téglás felé irányul számolt be Winkler Gyula távközlési miniszter. A további bõ hatmillió lejen 81 más tanintézmény osztozik. A Téglásnál persze jól jön a támogatás. Ebbõl az öszszegbõl már törleszteni tudjuk a felgyûlt adósságainkat az építõ vállalat felé, év végéig pedig nagyjából befejezzük a harmadik emelet belsõépítészeti munkálatait is mondja Varga Károly, a dévai oktatási központot építõ Geszthy Ferenc Társaság elnöke. Jelenleg a tanintézményben az óvodai és iskolai osztálytermek mellett bentlakás, étkezde mûködik, a harmadik emeleti 8 laboratórium közül eddig négyet sikerült használhatóvá tenni. A mostani kormánytámogatásból amire a bürokratikus útvesztõk miatt Öngyilkosság féltékenységbõl? Egy aradi mûvész le akarta vágni péniszét! kórházba, bár a férfi kezdetben nem is akart hallani a beutalóról. A Dévai Megyei Kórház orvos igazgatója, Rusan Cornel a Nyugati Jelennek telefonon nyilatkozott a szokatlan ügyrõl: Vasárnap tiszta véresen hozták be a kórházba, a péniszén több helyen mély vágási sebekbõl ömlött a vér, az áldozat a bal tüdejét is megszúrta az ollóval. Valószínûleg öngyilkossági kísérlettel próbálkozott, de szerencsére túl A Dévai Téglás Gábor Iskolacsoport külsõ szépítgetéséhez még szükség lesz egy-két hasonlóan busás kormánytámogatásra van az életveszélyen. Ahogy állapota megengedi, átszállítjuk Aradra. Az Arad Megyei Kórház orvosi igazgatóját, Corina Criºant még nem értesítették az ügyrõl, így kérdésünkre tegnap még nem tudta megmondani, mikor hozzák be kórházukba a labilis idegállapotú beteget. Nem hivatalos források szerint a férfi felesége iránt érzett féltékenysége miatt vetemedett erre a szörnyû tettre. SÓLYA R. E. csak tanévkezdés táján lehet számítani remélhetõleg be tudjuk fejezni a további négy laboratóriumot, illetve a tanári szobát is, amire kétévi mûködés után már igencsak szükség volna mondja Varga Károly, aki úgy tûnik, látni véli végre a közel három éve tartó iskolaépítés befejeztének közeledtét. Amúgy ez az elsõ év a Téglás életében, hogy némi mûködési költséggel a zsebében kezdheti a tanévet. A Szülõföld Alappal a napokban írtunk alá egy szerzõdést, melynek nyomán 7 millió forintot kapunk majd mûködési költségekre, azaz a bentlakással, étkezdével, iskolabusszal járó kiadásokra. Ezeket a szolgáltatásokat a Geszthy Ferenc Társaság ingyen, illetve rendkívül kedvezményes áron biztosította már tavaly is a diákoknak. A Szülõföld Alap támogatásával, úgy tûnik, ez a rendszer az idén is fenntartható bizakodik Varga Károly. GÁSPÁR-BARRA RÉKA A demokrata polgármesterek rámásztak a prefektusra Arad Miután tegnap a DP megyei székhelyén az Arad megyei demokrata szenátoruk és képviselõjük jelenlétében a sajtó elõtt elpanaszolták, milyen kevés pénzt kaptak a kormánytól az iskolai épületek megjavítására, tegnap délben egy csoport demokrata polgármester jelent meg váratlanul a prefektus irodája elõtt. A küldöttség (mely a tévéseket is odahívta) Gheorghe Seculici megyei Kormánytámogatás az õszi mezõgazdasági kampányra Már lehet jelentkezni a kérvényekkel! Arad Tegnap kiképzést tartottak a Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei irodájában azzal kapcsolatban, hogyan alkalmazzák a mezõgazdasági és vidékfejlesztési miniszter augusztus 9-én jóváhagyott 687-es rendeletét, amelyben összefoglalta azokat a gyakorlati rendelkezéseket, amelyekkel életbe ültethetõk az idei õszi mezõgazdasági kampányt támogató kormányintézkedések. demokrata elnökkel az élen nagy felhajtással azt kérte a liberális Popescu prefektustól, hogy járjon közbe a kormánynál az oktatásügyre kiutalandó pénzek ügyében. Nicolae Ioþcu megyei demokrata szenátor szerint a liberális Cristian Adomniþei oktatásügyi miniszter sokkal kevesebb pénzt juttatott azoknak a településeknek, ahol demokrata a polgármester. A miniszter májusban tett aradi látogatása során azt mondta: megvannak a pénzügyi alapok, már csak az önkormányzatok életképes projektjeire van szükség. Nekünk vannak ilyen projektjeink, de a kapott pénzekbõl nem tudjuk kivitelezni vagy befejezni õket nyilatkozta tegnap a szenátor. A prefektushoz kérést benyújtó polgármesterek között szerepel többek között a szentannai, borossebesi, pécskai, seprõsi, fenlaki. Mindannyian arra panaszkodtak, hogy az õszi iskolakezdéskor félkész vagy használhatatlan iskolavagy óvodaépületekkel várják majd a gyerekeket. A demokraták szerint a pénzek szétosztása kizárólag politikai megfontolásból történt. A maga részérõl Gavril Popescu prefektus a Nyugati Jelennek elmondta: szerinte a demokraták tegnapi akciójá- Sok iskola építését még csak be sem tudják fejezni a tanévkezdésig. Például Szentannán val csak az imázsukat akarták növelni, hisz a megye legtöbb településén is hasonló problémákkal küszködnek. Mi lenne, ha az összes többi párt is bejönne hozzám panaszkodni? Nemcsak õk vannak ebben a helyzetben, de bízom benne, hogy még lesz több pénzosztási szakasz is, már csak a polgármestereken múlik, hogy mit tesznek ennek érdekében mondta. Egyébként valóban bárki megjelenhet hasonló problémával, épp ezért megkérdeztük Horváth Levente alprefektust, hogy a magyar polgármesterek által vezetett településeken nem találtak-e ilyen és hasonló problémákat. Az alprefektus tudomása szerint a megye szinte összes, nagyrészt magyarlakta településében megkapták a szükséges pénzeket az iskolák felújítására. Pontosabb képet azonban csak az augusztus 17. és szeptember 3. között zajló ellenõrzés után kapnak. Ebben a periódusban ugyanis a prefektúra, közegészségügyi igazgatóság és tanfelügyelõség szakemberei vizsgálják: hogyan készültek fel a polgármesterek a tanévnyitóra és milyen állapotban vannak az oktatásügyi intézmények a javítások, korszerûsítések, higiénia szempontjából. SÓLYA R. EMÍLIA Az anyagi támogatások a gázolaj és/vagy biofûtõanyag, vetõmag, gyomirtó és mûtrágya vásárlásában nyújtanak segítséget: az érdekeltek maguk dönthetnek arról akár kombináltan, melyikre igénylik a támogatást. Az anyagi támogatás búza esetében 500, repce esetében 400, más õszi növénykultúra, mint az árpa vagy a sörárpa esetében 450 lejt jelent hektáronként, amelyet a jogosult érdekeltek névre szóló értékjegyekben kapnak meg. Az anyagi támogatásra azok a növénytermesztõ egyéni gazdák vagy jogi személyek jogosultak, akik szerepelnek az agrárnyilvántartásban. Az igénylõk a szükséges iratokról az APIA aradi, borosjenõi, gurahonci, kisjenõi, lippai, pécskai és szentannai területi központjaiban érdeklõdhetnek, ahol a kérvény iratcsomóját is iktathatják. Fontos tényezõ, hogy ne legyen adósságuk a legutóbbi három évben a megyei mezõgazdasági és vidékfejlesztési igazgatósággal vagy az APIAval szemben, és hogy biztosítsák a 2007-es õszi kultúrát. A mai kiképzésen tisztáztuk, hogy minden településen kifüggesztjük az õszi mezõgazdasági kampány támogatásával kapcsolatos legfontosabb információkat közölte a Nyugati Jelennel Cornel ªorhenþ, az APIA megyei irodájának igazgatója. Az érdekelteket a kijelölt helyeken szakembereink máris fogadják, az értékjegyeket megrendeltük, azokat folyamatosan, az igények igazolása szerint osztjuk ki az arra jogosultaknak. Jó tudni, hogy a támogatás megfelelõ felhasználását ellenõrizzük, alkalomadtán vagy az értékjegyeket, vagy az azoknak megfelelõ összeget visszaigényeljük. Mindenképpen érdemes megjegyezni: csak a búzánál a mostani hektáronkénti támogatás több mint háromszorosa a tavalyinak, ami 150 lej volt. És akkor még nem szóltam a további, a szántóterület, az energetikai növények után, a dombvidéki gazdálkodóknak és az állattenyésztéssel is foglalkozóknak járó állami támogatásról, ami együttesen messze a legmagasabb a rendszerváltás óta eltelt közel két évtizedben. Az idei õszi mezõgazdasági kampány kormánytámogatására legkésõbb október 15-ig lehet benyújtani a kérvényeket, az ezek alapján kapott értékjegyeket legkésõbb december 15-ig lehet felhasználni. (KISS)

7 Hirdetés Szerda, augusztus 15. 7

8 8 Szerda, augusztus 15. Tudományos magazin Kiállítják Magyarország elsõ nyomtatott térképét Az Országos Széchényi Könyvtár a Xerox Magyarország Kft. támogatásával néhány napra kiállítja a Tabula Hungariae-t. A felbecsülhetetlen értékû térkép Magyarország mohácsi vész elõtti állapotát mutatja, és csak egyetlen példányban létezik. A Tabula Hungariae május közepén jelent meg Ingolstadtban. Bakócz Tamás esztergomi érsek mellett, a királyi kancellárián dolgozott az a bizonyos Lázár nevû deák, akinek a kézirata alapján 1528-ban Johannes Cuspinianus költségén kiadták a Petrus Apianus nyomdájában metszett és sokszorosított térképet. Lázárról szinte semmit sem tudunk azon A Bükkábrányban elõkerült nyolcmillió éves mocsárciprusok közül négyet a miskolci Herman Ottó Múzeumba szállítottak. A nyerges vontatóról daruval emelték át a fatörzseket ideiglenes helyükre, egy speciális homokágyba, ahol biztosítják számukra a kellõ nedvességet. A homokágy fölé egy pavilont állítanak föl, hogy a maradványokat megkíméljék az idõjárás viszontagságaitól részletezte Veres László, a múzeum igazgatója. A négy mocsárciprus-maradvány közül a legnagyobb tömege eléri a 4,7 tonnát, négy méter magas, alsó átmérõje két métert tesz ki. A három kisebb is hasonló monstrumnak számít, így szállításuk nem volt egyszerû, ráadásul a fákat csak álló helyzetben lehetett elhelyezni, hiszen rendkívül sérülékenyek. Veres János, a kutatás vezetõje elmondta: a bükkábrányi bányaterületrõl a fatörzsek kiemelését azzal kezdték, hogy rögzítették a külsõ felületet, csak aztán kezdhettek a fûrészeléshez. Ezután egy alagútszerû furaton keresztül gerendákra helyezték a fákat, így oldották meg a szállítást és a darus leemelést. Hatalmas dinó-tömegsír? Amatõr paleontológusok Svájcban két Plateosaurus maradványaira bukkantak. A német határ közeli Frickben folyó feltárás helyszíne a legnagyobb európai dinoszaurusz tömegsír lehet. A paleontológusok elõtt eddig is ismert volt, hogy a svájci Frick határa rendkívül gazdag dinoszaurusz leletekben, hiszen már korábban elõkerült egy komplett csontváz, amelyet a helyi dinoszaurusz múzeumban õriznek. A mostani esetben amatõr paleontológusok az elsõ háromszáz csontra egy építési munkagödörben találtak rá. Rögtön átadták a terepet a szakértõknek, és kiderült, hogy a csontok két Plateosaurushoz tartoznak, valamint hogy a dinórajongók igazi õskori dráma színterét fedezték fel. A lelõhely a Jura hegységben fekszik egy völgyben, kívül, hogy mûvelt személy lehetett. A térkép névanyaga magyar származású alkotóra utal. A térképet évszázadokon keresztül a kutatók és az érdeklõdõk csak leírásokból ismerték, míg 1880-ban váratlanul elõ nem bukkant. A híres bibliofil gróf Apponyi Sándor vásárolta meg, és más ritkaságokkal együtt 1925-ben az õ adományaként került az amely 230 millió éve a mai Nílus-deltához hasonló, ingoványos terület volt, közepén kanyargó folyóval. A Plateosaurus hordák odajártak inni Országos Széchényi Könyvtár régi és ritka könyveket õrzõ gyûjteményébe. A Világemlékezet része A Lázár-térképet június 19-én az UNESCO Világemlékezet Bizottsága felvette 38 mû társaságában a világszervezet exkluzív listájára, a Memory of the World remekmûvei közé. Az 1997-ben, 10 esztendeje létrehozott jegyzékben csak 158 kivételes jelentõségû remekmû található. Ezek közé került be most a titokzatos A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának szakemberei napokon belül megkezdik a lignitbányában talált többi fatörzs elõkészítését a biztonságos elszállításra. A szakemberek egy kompresszor segítségével nagynyomású levegõvel kifújják a fa külsõ felületébõl a homokot, majd külön erre a célra gyártott eszközzel egy speciális, átlátszó, ám rendkívül erõs, víztaszító mûgyantabevonattal látják el a fa külsõ részét. A törzsek üreges közepét szintén mûgyantával erõsítik meg. Ez erõs tartást biztosít a fatörzsnek, hiszen a szállításkor a legnagyobb nehézséget épp a törzsek öntartó képessége jelenti. Az elsõ fákat Miskolcon még a héten elkezdik felkészíteni a szállításra. Ha ez a módszer sikeresnek bizonyul, a fákat kiemelik és és tömegesen vesztek a mocsárba. Ben Papst kutatásvezetõ szerint Európában soha nem találtak még ehhez fogható leletegyüttest. A kutató úgy véli, hogy a terep akár 100 elhullt õshüllõ maradványait is tartalmazhatja. A Plateosaurus az elsõ nagytermetû növényevõ dinoszaurusz volt. Mintegy kilenc méteresre megnövõ példányai akár négy tonnát is nyomhattak. Bár négy lába volt, két lábra tudott állni, miközben mellsõ lábait fogásra, növények letépésére használta. A faj a triász korban élt, maradványait eddig Németországban, Svájcban, Franciaországban, valamint Nagy- Britanniában találták meg. (NATIONAL GEOGRAPHIC ONLINE) sorsú magyar írástudó térképe. Eddig a listán csupán egyetlen magyar vonatkozású bejegyzést találhattunk: Magyarországot a Vatikán utáni második legnagyobb ismert reneszánsz könyvgyûjtemény, Mátyás király világhírû könyvtára, a Bibliotheca Corviniana képviselte a jegyzékben. Az eredeti Lázár-térkép és a köré épített kiállítás augusztus ig tekinthetõ meg a Mesterségek Ünnepe alatt, naponta óra között a Budavári Palota F épületében. Múzeumban a nyolcmillió éves fák A nyolcmillió éves fatörzsek szállítása rendkívüli feladatnak bizonyult (MTI-fotó) (INDEX) néhány héten belül az ipolytarnóci látogatóközpontba szállítják. A bükkábrányi lignitbányában elõkerült õsmaradványok rendkívüli ritkaságnak számítanak, mivel az eredeti faanyag elszenesedés és kovásodás nélkül maradt fönn 8 millió éven át eredeti helyén, eredeti formájában. (MTI) Az univerzum eddigi legnagyobb bolygója Az univerzum legnagyobb bolygóját fedezte fel tõlünk 1400 fényévnyi távolságra, a Herkules csillagképben egy Naprendszerünkön kívüli bolygókat kutató nemzetközi csillagászcsoport. A gigászi gázlabda 70 százalékkal nagyobb, mint a Jupiter, ám tömege jóval kisebb. A bolygónak ugyanis olyan kicsi a fajsúlya (0,2 gramm/ köbcentiméter), hogy vízben lebegne. Központi csillagától (GSC ) mindössze 7 millió kilométerre kering, hõmérséklete 1327 Celsius-fok, és minden 3,55 napban megfordul csillaga körül, azaz ott egy év rövidebb, mint nálunk egy földi hét számoltak be a felfedezõk az Astrophysical Journal címû csillagászati szaklap legutóbbi számában után jönnek a legmelegebb évek 2009 és 2014 között megdõl az 1998-as globális melegrekord állítják angol kutatók, akik egy új klímamodellen elõrejelezték a következõ évtized éghajlati változásait. A föld átlaghõmérséklete az ismert mérések szerint 1998-ban volt a legmagasabb (14,54 Celsius-fok), de ha igazuk lesz a brit Hadley Központ munkatársainak, már nem sokáig marad ez a rekord írja a BBC. A klímamodellek többnyire a 21. század egészére jósolnak, az angol kutatók viszont csak 10 évre, viszont állításuk szerint pontosabban. A Science-ben megjelent tanulmányuk vezetõ szerzõje, Doug Smith szerint a modell nem különbözik sokban attól, amit az ENSZ kormányközi klímabizottsága, az IPCC használ, és amelyre az idén kiadott klímajelentést is alapozták. A különbség annyi, hogy az óceán és a légkör újabban megfigyelt változásait is figyelembe vettük magyarázta Smith. A DePreSys nevû modell az üvegházhatású gázok és aeroszolok légköri koncentrációjának alakulása mellett az olyan rövid életû jelenségekkel is számoltak, mint az El Nino. Aknakeresõ méhek Méheket próbál aknakeresésre tanítani TNT robbanóanyag segítségével Nikola Kezic, a zágrábi egyetem agrárprofesszora. A horvát professzor el akarja érni, hogy a rovarok a földeken is fölismerjék a robbanóanyag szagát. Az 1991-ben kezdõdött délszláv háború idején hárommillió taposóakna került a földbe Horvátországban, és még mindig több százezer veszélyes robbanószerkezetet rejt a föld, különösen a mezõgazdaságáról híres Kelet- Szlavóniában. Az Egyesült Államokban, a Montanai Egyetemen 1999-ben kísérleteztek elõször méhek betanításával. Elaknásított területre két méhkast telepítettek mintegy 20 ezer méhvel, de nem volt egyértelmû a siker, mert a környezeti tényezõk nagymértékben A TrES-4 elnevezésû bolygót az amerikai Lowell obszervatórium kutatócsoportja fedezte fel tavaly tavasszal, s a szenzációs hírt késõbb más obszervatóriumok is megerõsítették. A Naprendszeren kívüli bolygókutatás a Transatlantic Exoplanet Survey (TrES) távcsõrendszer segítségével folyik. A programban résztvevõ három obszervatórium egyike a Lowell. A TrES-4 egy százalékkal csökkenti napjának fényét, valahányszor elhalad elõtte. Teleszkópjainkkal és megfigyelõ technikáinkkal mérni Idáig azért nem készítettek tízéves elõrejelzést, mert az óceánok változásait nem igazán figyelték mondta Smith. Az újabb klímaelemzések és mûholdas mérések viszont már az óceánokra is kiterjednek, és a tudósok egyre jobban megértik, hogyan befolyásolja az óceán az éghajlatot. Smith és kollégái a modell elõrejelzései alapján úgy vélik, hogy a klíma természetes változásai 2009-ig még tompítják az ember okozta felmelegedés hatásait, utána viszont megdõl majd a globális melegrekord. A kutatók szerint 2014-ben a 2004-es szinthez képest 0,3 Celsius-fokkal lesz több a Föld átlaghõmérséklete. Az angol tudósok azt remélik, hogy modelljük más elõrejelzésekkel kombinálva segítheti a vállalatokat a klímaváltozással összefüggõ stratégiák kidolgozásában. (INDEX) befolyásolták a rovarokat. Két és fél évvel késõbb az amerikai hadsereg aknakeresõ programjába 75 munkatárs kapcsolódott be, darazsakkal próbálkoztak, és õk tehetségesnek mutatkoztak. Torsten Meiners a berlini egyetemrõl azt mondta, hogy akár 10 perc alatt be lehet a darazsakat tanítani az aknakeresésre. Párizsban, a Charles de Gaulle repülõtéren 2004-ben méheket hónapig treníroztak arra, hogy fölismerjék az esetleg csomagokba rejtett robbanószer szagát ben már a méhek tesztrepülésérõl számolt be a sajtó, de a további hírek elmaradtak. Most Kezic professzor Zágrábban folytatja az aknakeresõ kísérleteket méhekkel olvasható a Die Welt címû német lap online kiadásában. (MTI) tudjuk ezt a csekély visszaesést a csillag fényességében, így következtetünk a planéta létére nyilatkozta Georgi Mandushev, a Lowell obszervatórium kutatásvezetõje. A tudósokat különösen az ejtette csodálatba, hogy hogyan lehet ekkora méretû egy bolygó. A tudomány mai állása szerint nagyon nehéz magyarázatot találni ilyen gigantikus méretû gázbolygó létezésére. Mandushev és csoportja szerint elképzelhetõ, hogy még egy bolygó található ugyanabban a csillagképben: Nem tudjuk biztosan, hogy mi zajlik arrafelé. Valójában lehetséges, hogy egy másik bolygó is van ott, ami hihetetlen fogalmazott a csillagász. NATIONAL GEOGRAPHIC ONLINE

9 augusztus 15., szerda ma névnapjukat ünneplõ Mária nevû kedves olvasóinkat. Évforduló Naptár Szeretettel köszöntjük a 950 éve, 1057-ben halt meg MACBETH skót király. Megölette I. Duncan királyt és helyébe lépett, majd bûnei vezeklésére Rómába zarándokolt. Uralkodása az angol befolyás és a nemesség hatalmának visszaszorítására irányult. A hagyomány szerint Shakespeare róla mintázta Macbeth c. drámájának címszerepét körül született. 235 éve, 1772-ben született Johann Nepomuk MALZEL német hangszerkészítõ. Bécsben telepedett le, 1800-ban elkészítette az orchestrion nevû hangszert. Neve a metronóm által vált ismertté ban Párizsban metronómgyárat alapított. Nevét Beethoven egyik kánonja is megõrizte ban hunyt el. Útitárs A kafarnaumi zsinagógából Jézus egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak az asszony érdekében. Jézus odament és kézen fogva fölemelte. Erre elmúlt a láza, és megvendégelte õket. Mk 1, Katolikus Egész valónk a szenvedélyek emésztõ lázában vívódik. A legkülönbözõbb vágyak, ingerek hevítik a lázat. A mi lázunk: a fösvénység, a kicsapongás, az élvezetvágy, a tülekedõ törtetés, a szurkáló rosszindulat. SZ. AMBRUS Az elsõ angolóra Helyezze el az alább megadott szavakat, betûcsoportokat az ábrában. Segítségül egy betût elõre beírtunk. Ha ez sikerült, a számozott négyzetek betûivel töltse ki a kis hálót is. Helyes megoldás esetén itt a következõ vicc poénját kapja: Nos, kisfiam, mit tanultál ma az elsõ angolórán? Az angol ábécét. Jó. Akkor mondd meg nekem, melyik betûvel kezdõdik? Az A -val, És mi jön utána?... poén a rejtvényben. Kétbetûsek: KÉ, LR, MF, NR, RE, SD, ZS, ZS Hárombetûsek: BOR, DAL, ÉEA, GÓL, ILS, JRN, LED, MÉZ, PÖR, REV, SAL, TAT Négybetûsek: BAKÓ, ÉLET, GARE, LEAD Ötbetûsek: ABRAK, EBERT, ELDÖL, ESZÉK, LAMAS, LASSÚ, MANÍR, NOBEL, PARFÉ, TEKER, TÖMÖR, UELEN Hatbetûsek: ÉKALAK, FELFÚJ, TERÍTÕ, UTÓTAG Hétbetûsek: BAKATOR, MEGAFON Változékony idõ Arad változékony Szerda C Csütörtök C Péntek C Szombat C Temes változékony Szerda C Csütörtök C Péntek C Szombat C Hunyad változékony Szerda C Csütörtök C Péntek C Szombat C Krassó-Szörény borús Szerda C Csütörtök C Péntek C Szombat C Fehér változékony Szerda C Csütörtök C Péntek C Szombat C Ö Ö Ö Ö Tizenegybetûsek: ALFRED JARRY, KÚSZÓNÖVÉNY, VARJÚFÉSZEK, VENDÉGLISTA Z Férfiszemmel címû rejtvényünk helyes megfejtése: Szép, ha egy nõ okos, de okosabb, ha szép. Napról napra Nótaest a Ferencesek udvarában Temesvár A Csiky Gergely Állami Magyar Színház hagyományához híven szabadtéri elõadással kedveskedik nézõinek a nyár végén. Augusztus 31-én este 8 órakor nótaestre várja a magyar nóták kedvelõit a Ferencesek udvarába, ahol nemcsak a Szí ve van a nótának elõadást tekintheti meg a nagyérdemû, hanem kávé és üdítõ mellett kötetlen beszélgetésre is alkalom nyílik. Az elmúlt évad nagysikerû elõadását Fall Ilona rendezte, a zenei vezetõ Müller Ferenc, a prímás Patay Sándor. (SZ. I.) Mexikói kalandtúra a Jelen Ház nagytermében Arad Gajewszky Zoltán, a ShellGas Hungária projektmenedzsere, kedvenc passziójának hódolva, nemrég öt magyar barlangász részvételével egy hónapos mexikói túrát szervezett, amelynek során a barlangok, az azték és maja piramisok, a dzsungel, Mexikó sajátos hármas kultúrája és a kulináris élvezetek alkotta egyveleg kalandját élték meg. Meghívott idegenvezetõnk augusztus 17-én, pénteken 18 órakor, a Jelen Ház nagytermében zenés, videovetítéssel egybekötött elõadás keretében osztja meg élményeit az érdeklõdõkkel. Az Aradi Hagyományõrzõ Polgárok Egyesülete, a pécskai Kálmány Lajos Egyesület és az est házigazdája, Murvai Miklós sok szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A 2007-es Ezer Székely Leány Napjának záróakkordjaként a csíksomlyói Nyeregben bemutatott Székely Golgota címû elõadásról (szerzõrendezõ Papp Kincses Emese) készített helyszíni felvételt a Duna Televízió, amit már három alkalommal is sugárzott. A nézõk kérésére augusztus 18-án, szombaton es- Kocsis Rudolf rajzai a Jelen Galériában Arad Július 26-án nyílt meg hivatalosan a Jelen Ház kávézójában a Jelen Galéria a Kocsis Rudolf aradi szobrászmûvész, a Temesvári Nyugati Egyetem Képzõmûvészeti Kara tanára grafikáiból, pontosabban szobrászrajzaiból összeállított tárlattal. A mûvek amelyek meg is vásárolhatók! augusztus végéig tekinthetõk meg naponta óra között. Tõzsdei árfolyamok Valutaárfolyam tegnap $ EURÓ HUF RNB 2,3541 3, Ft/1,2616 RKB 2,2850/2,3850 3,1500/3,2300 0,0122/0,0131 RFB 2,3000/2,3860 3,1410/3,2360 0,0118/0,0131 Sanpaolo IMI Bank 2,3200/2,3900 3,1600/3,2300 0,0115/0,0135 Raiffeisen Bank 2,2900/2,3750 3,1400/3,2200 0,0118/0,0135 Feketepiac 2,3000/2,3300 3,1600/3,2000 0,0127/0,0129 Szerda, augusztus Temesvári Rádió Magyar nyelvû mûsor Naponta óra között a 630 khz-es középhullámú frekvencián, továbbá naponta óra között a MHz-es ultrarövidhullámú frekvencián és interneten a vagy a címen, valamint a Thor III mûholdon (0,8 Ny), a Focus Sat csomagban Augusztus 15., szerda (mûsorvezetõ Molnár Krisztina): Hírösszefoglaló, Idõjárás-jelentés, Ifjúsági mûsor (Kereplõ diákmûsor, válogatás); este (mûsorvezetõ Molnár Krisztina): Kereplõ a temesvári Bartók Béla líceum diákmûsora (ism.). A Székely Golgota a Duna TV-ben te, fõmûsoridõben kor újra sugározni fogják. A mû az 1764-es madéfalvi veszedelemként ismert és a január hetediki vérengzésben, a Siculícidiumban kicsúcsosodó eseményeket örökíti meg, hitelesen. Az elõadásban több mint 160 szereplõ lépett fel. Az elõadás mához szóló üzenete nem csak a székelyeknek szól. Mozi Arad: DACIA A tíz csapás The Reaping (am) ARTA Kritikus tömeg Ghost Rider (am) ( ). Temesvár: TIMIª Harry Potter és a Fõnix Rendje (am) STUDIO The Illusionist (am) New York: Dow ,93 î 0,67% Nasdaq 2530,74 î 0,45% London: FTSE* 6143,50 î 1,28% Frankfurt: DAX* 7425,07 î 0,66% Párizs: CAC* 5478,66 î 1,63% Hongkong: SENG* ,32 ì 0,53% Tokió: NIK* ,61 ì 0,27% Budapest: BUX* î 1,43% Bukarest: BET* 9966,65 î 1,35% órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi. Tegnap este egy USA dollár 0,7368 eurót, 118,14 japán jent, 0,5001 angol fontot ért. Horoszkóp m KOS (márc. 21. ápr. 20.) Ma könnyen irritálható, s nem kapható a tréfákra. Ön is érzi, hogy valami van a levegõben, de viselkedését nem tudja kontrolálni. Munka után azonnal menjen haza! o p s t u v w x n q r BIKA (ápr. 21. máj. 20.) Egy hosszú és fárasztó nap után tér haza, hogy a nap második felében kedvesével legyen. Kellemes estét töltenek együtt, mely során még jobban megismerhetik egymást. IKREK (máj. 21. jún. 21.) Munkahelyén fontos döntést kell hoznia, mely nagy hatással lehet jövõjére, és emiatt kissé ideges. Ha nem biztos a dolgában, érdemes tanácsot kérnie egyik tapasztalt munkatársától. RÁK (jún. 22. júl. 22.) Ne ugorjon át lépéseket! Elõször azzal foglalkozzon, amit az aktuális körülmények felvetnek! Ez néha unalmasnak tûnõ rutinfeladat, nem csoda, hogy nem élvezi! OROSZLÁN (júl. 23. aug. 23.) Ne változtassa meg szinte percenként a döntését! Így nem veszik komolyan, és az õrületbe kergeti az embereket! Ne hagyja, hogy könnyen befolyásolják! SZÛZ (aug. 24. szept. 23.) Feljebbvalójától jó híreket kaphat karrierje alakulását illetõen. Ezt este megünnepelheti kollégáival, de csak mértékkel! Nem szabad eltúlozni a hír jelentõségét! MÉRLEG (szept. 24. okt. 23.) A távolból biztató híreket kap, és ennek hatására még nagyobb lelkesedéssel végzi munkáját. Lehet, hogy egy új szerelem van kialakulóban, egy különleges személlyel. SKORPIÓ (okt. 24. nov. 22.) Ez a nap nem kedvez a kockázatos manõvereknek, jobban teszi, ha meghúzza magát a háttérben, és csak kisebb feladatokkal foglalkozik. Ügyeljen kiadásaira, ne költekezze túl magát. NYILAS (nov. 23. dec. 22.) Szerelmi élete ma újra virágzásnak indul, és sokkal intenzívebb, mint eddig. Üzleti ügyekben maradjon realista, ne hagyja magát rábeszélni olyan dolgokra, melyek túlságosan kockázatosak. BAK (dec. 23. jan. 20.) Felejthetetlen, romantikus pillanatokat tölt szerelmével. Közelebb kerülnek egymáshoz, mert mindketten készek kitárulkozni egymás elõtt. Egyik barátja könnyen teljesíthetõ szívességre kéri. VÍZÖNTÕ (jan. 21. febr. 19.) A családjában zajló eseményeket nem nézi jó szemmel. Az emberek viselkedése, önzõsége elkeseríti. Ne folyjék bele az ügybe, úgyse tud semmit tenni ellene! HALAK (febr. 20. márc. 20.) Elhatározza, hogy szakít elviselhetetlenül felelõtlen partnerével, mert Önnek fontos, hogy mindig számíthasson valakire. Ne habozzon, kertelés nélkül mondja meg társának a véleményét. A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta.

10 10 Szerda, augusztus 15. Hirdetés ROMSILVA ORSZÁGOS ERDÉSZETI HIVATAL ARADI ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG székhelye: Episcopiei utca 48. szám, CP , tel , fax: , NYÍLT KIKIÁLTÁSOS ÁRVERÉSEN ELAD 2006-ban és az azt megelõzõ években kiselejtezett állóalapokat. Az árverést augusztus 17-én délelõtt 10 órakor tartják az erdészeti igazgatóság székhelyén. Az el nem adott állóalapokra újabb árveréseket tartanak pénteki napokon, a készlet teljes eladásáig. Az árverésre kerülõ javak listája lekérhetõ faxon vagy megtekinthetõ a társaság székhelyén és a megyei alegységek székhelyein. Részletes információ kérhetõ az Aradi Erdészeti Igazgatóság székhelyén, vagy a es telefon 121-es mellékén. TEODOR ÞIGAN igazgató

11 Hirdetés Szerda, augusztus Jókívánság n Sofronyára Horvát Katalinnak születésnapjára jó egészséget, hosszú életet kívánnak szerettei Szentpálról. Adásvétel n Eladó Sofronyán a központban 830 m 2 -es házhely (víz, gáz, csatornázás). Irányár 40 euró/m 2. Érdeklõdni a es telefonszámon. n Eladó 1987-es gyártmányú Peugeot 309 GT személygépkocsi. Telefon: n Eladó 2 személyes Relaxa matrac, hûtõszekrény, 48-as, fûzõs tüll menyasszonyi ruha. Telefon: 0357/ n Eladó BMW 318 személygépkocsi, 1981-es gyártmány. Irányár 500 euró. Telefon: n Eladó különleges, kb. 44-es menyasszonyi ruha igen kedvezõ áron. Telefon: 0357/ n Eladó Aradon az Eminescu utca 25. számú házban kétszobás, összkomfortos lakás. Hívható telefonszám: 0256/ , mobilszám: n Eladó kertes ház Tornyán a 375. szám alatt. Telefon: n Eladó könyvszekrény és íróasztal olcsón. Telefon: 0357/ , n Eladó es méretû menyasszonyi ruha jutányos áron. Csipkébõl és tüllbõl készült. Telefon: , 0357/ , n Eladó négyszobás tömbházlakás az állomás környékén. Irányár euró. Érdeklõdni a ös telefonszámon. n Iratoson nagy ház eladó. Telefon: 0257/ n Eladó Samsung házimozirendszer, Sony televízió, tranzisztoros rádió, kerékpár. Telefon: 0257/ , n Eladó 2 fotel, aragáz- és oxigénpalack, Singer varrógép, toll, 200 literes hordó. Telefon: 0257/ n Eladó 5 méhcsalád ellátva telelésre, pergetõ, viasz. Kisiratos 236. szám, telefon: 0257/ n Eladó 1440 m 2 -es telek országút mentén, üvegballonok, demizsonok, vasüst, fateknõ, régi varrógép, régiségek. Telefon: , n Ágyán (Arad megye), a 261. szám alatt 3 szoba összkomfortos ház nyári konyhával, gazdasági épületekkel, nagy kerttel eladó. Irányár euró. Telefon: , n Eladók régi gobelin (petit point) képek, régi regények híres íróktól. Telefon: 0257/ n Eladó 155 db fehér csempe, kétkerekû kézi kocsi, Oltcit-alkatrészek, Oltcit Club francia motorral, háromégõs gáztûzhely. Telefon: 0257/ n Eladó nyári nyugszék, lisztesláda, parabolaantenna. Veszek szódásüvegeket, 5 10 literes szódavizes tartályokat, aragázbödönt, régiségeket. Telefon: 0257/ n Eladó Majláthfalván nagy ház kerttel és a hozzá tartozó melléképületekkel. Telefon: 0356/ , 0751/ n Eladó olcsón hatkarú csillár (bronz utánzat), szépirodalmi és ponyvaregények. Telefon: 0356/ , délután és este. n Eladó új, digitális EKG készülék, 3 éves Peugeot 307 HDI személyautó. Telefon: n Eladó 1888 m 2 -es telek a Szurdok-tó partján, gyönyörû természeti környezetben. Út és villanyáram van, ideális panzió létesítésére is. Hívható telefonszám: 0766/ n Eladó 3 szobás, 2 fürdõszobás, 96 m 2 -es, felújított blokklakás Temesváron, a Sági úton. Telefon: n Eladó Hoinar típusú Moped motorkerékpár. Hívható telefonszám: 0256/ , 19 óra után. n Régi képeslapokat, levélborítékot, karácsonyi üdvözlõlapot keresek megvételre. Telefon: 0256/ , délután, este. n Déván jó állapotú Škoda 100-as személygépkocsi, többrészes konyhabútor, illetve 4 személyes kempingsátor eladó. Telefon: 0254/ n Déván nagy választékban eladó makramé garnitúra. Telefon: n Nagyenyeden kéményes gázkonvektor eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon. n Nagyenyeden olcsón eladó ruhásszekrény, egyszemélyes ágyak, székek, éjjeliszekrények, tükör, fotelek, szõnyegek, porszívó, egyéb gazdasági tárgyak. Telefon: n Eladók Nagyenyeden Skoda 120-as alkatrészek. Telefon: 0258/ , este 6 órától. n Eladó családi ház, telek, szõlõ, erdõ Lõrincrévén (Fehér megye). Telefon: n Eladó Lada 2107, 1991-es gyártmány, 1557 köbcenti. Telefon: n Székelykocsárdon eladó magánház: két szoba, konyha, fürdõszoba, pince, nagy, füves udvar. Telefon: 0258/ n Nagyenyeden, az Ebháton eladó befejezés elõtt álló, hõszigetelt, négyszobás (két fürdõszoba, konyha, garázs) családi ház. Telefon: n Resicabányán a Laminoarelor utca 45. szám alatti több lakrészes családi ház mûködõképes kolbászfüstölõvel eladó. Telefon: 0256/ n Marosújváron 3 szobás (90 m 2 -es) földszinti tömbházlakás sürgõsen eladó. Irodahelyiségnek ideális. Telefon: n Nagyenyeden olcsón eladó konyhakredenc, dívány két fotellel, éjjeliszekrény, 2/1m-es tükör, képeslapok, könyvek, régi folyóiratok. Telefon: n Nagyenyeden jó állapotban levõ topolya (jegenyegyökér) hálószobabútor néhai Lõrincz Mihály munkája jutányos áron eladó. Telefon: , 0258/ n Eladó autóhoz felsõ csomagtartó és vontatóhorog Nagyenyeden. Érdeklõdni a 0258/ es telefonszámon 19 óra után. n Nagyenyed szélén, a fõút mellett, Tövis irányában, a Gostat épületek szomszédságában 1 hold nagyságú, beépíthetõ telek sürgõsen eladó. Irányár 20 euró/ m 2. Telefon: , Állásajánlat n Hosszú távú munka- és karrierlehetõség egy nemzetközi cégnél! Ha Önnek erre van szüksége, küldje el önéletrajzát a következõ címre: gmail.com n Adminisztrátori munkakörbe keresünk munkatársat. Önéletrajzát a következõ címre várjuk: n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt Aradra. Telefon: 0257/ Megemlékezés n Bútorbolt asztalost keres. Lapraszerelt bútor összeszerelésében szerzett tapasztalat elõnyt jelent. Telefon: 0357/ n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerkesztõsége lapterjesztõt (újságkihordót) alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy a 0258/ telefonszámon naponta 9 14 óra között. Különféle n Albérletbe adok egy szobát a központban egy diáklánynak a megyébõl. Telefon: 0357/ n Bolthelyiséget adok bérbe az E. Murgu 54. szám alatt. Gáz, vízvezeték, vécé van. Telefon: 0257/ n 39 éves fiatalember munkát keres. Telefon: n Beteggondozást vállalok. Érdeklõdni a 0257/ ös telefonszámon. n Nem dohányzó diáklányt vagy munkáslányt keresek albérletbe. Külön szoba, tiszta lakás a Vlaicu negyedben. Telefon: 0257/ n Jegyelõvétel és társasutazás a Szegedi és Gyulai Szabadtéri Játékokra! Telefon: 0257/ , 0357/ , n Fiatal, komoly házaspár egy gyermekkel, lakás ellenében eltartana idõs személyt. Telefon: 0357/ as vagy n Kiadó téglagarázs a Podgoria negyedben. Telefon: 0357/ , n Elcserélném két lakóépületbõl álló temesvári ingatlanomat kertes családi házra. Cím: Temesvár, E. Gârleanu utca 6. szám. Érdeklõdni egész nap lehet. n Gátaljára, idõs asszony gondozására komoly, megbízható személyt keresünk. Telefon: 0256/ n Parajdon szoba kiadó jutányos áron. Telefon: n Nagyenyeden értelmiségi házaspár idõs személy/házaspár gondozását vállalja lakás ellenében. Telefon: 0258/ , naponta 9 11 óra között. n Reflexo- és testmasszást vállalok Nagyenyed, Marosújvár és környékén, igény esetén a kliens lakásán is. Telefon: Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára augusztus 15-én, amikor 2 éve, hogy elhunyt BIRÃUÞI TÓTH ILONKA. Szívünkben örökké élni fog. Testvére, Anna és gyermekei Polgári napilap Kiadja az OCCIDENT MEDIA Kft. Postai katalógusszám: ISSN Egyhavi elõfizetés: 9,00 lej + kézbesítési díj Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/ ; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: KURJATKÓ PÉTER tel.: 0765/ , Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR GYUL A fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, KILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: Arad, Eminescu utca szám, telefonszám: , (0)257/ , (fax). Temesvári szerkesztõség: Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/ , , fax: , szerkesztõségvezetõ PATAKY LEHEL ZSOLT. Dévai szerkesztõség: Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/ , 0354/ Szerkesztõségvezetõ: CHIRMICIU ANDRÁS. Nagyenyedi szerkesztõség: Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/ , szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR IRÉN. Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0)255/ Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München). Internet: Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/ , fax: 0257/ A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhez címû versébõl származik.

12 12 Szerda, augusztus 15. Szent Istvánnapi ünnepség Boroskrakkón Fehér Többéves hagyományát folytatva, a Fehér megyei RMDSZ idén augusztus 20-át a boroskrakkói református templomban ünnepli, hétfõn 16 órai kezdettel. Ez alkalommal ünnepi beszédet Bakó Botond tanár, a Fehér megyei RMDSZ választmányi tagja mond. Egyházi részrõl Gál Alajos c. kanonok, a gyulafehérvári Szent István székesegyház plébánosa és Veres Ferenc bethlenszentmiklósi unitárius lelkipásztor alkalmi beszédét hallgathatják meg az ünneplõk. Igét Bárocz Huba református esperes hirdet. A hegyaljai református templomokról Gudor Botond magyarigeni lelkipásztor tart ismertetõt, melyet Bogdán István kolozsvári színmûvész ünnepi mûsora követ. A boroskrakkói református templomban tartott ünnepség után a borosbenedeki református templom romjait látogathatják meg az egybegyûltek. A szállítás buszokkal történik. Részvételi díj személyenként 10 lej. Jelentkezni Nagyenyeden a Fehér megyei RMDSZ Malom utcai székházában lehet, tel.: TAKÁCS I. Arad Nagy Sándor, Nagypereg polgármestere tegnap nyújtotta be a megyei tanácshoz azt a tanulmánytervet, amelyik a község két településén, Nagy- és Kisperegen 3-3 kilométer belsõ út korszerûsítésére vonatkozik. A 2,5 millió lej összértékû munká- Jelenidõ l Hirdetés Rohamos növekedés az ingatlanpiacon Egyre több építkezési engedélyt adnak ki Arad A város ingatlanpiacának jelenlegi állapotáról és fejleményeirõl tárgyaltak tegnap a Tiberiu Dekany alpolgármester által összehívott találkozón, ingatlan beruházásokkal foglalkozó több cégvezetõ jelenlétében. Az alpolgármester szerint az elmúlt néhány évben a város ingatlan beruházásai rohamos növekedésnek indultak, jelenleg is számos villanegyed, kereskedelmi központ, szociális lakás van épülõben, és ez a trend a közeljövõben is folytatódik. Jelentõsen több kérvényt nyújtottak be idén például a fiatalok új lakásokra. Míg 90-ben a munkanélküliség problémájával küszködtünk, most a bejövõ nagyvállalatok a munkaerõ hiányát sérelmezik. Új munkaerõt kell bevonzanunk a municípiumba, mégpedig a megyébõl. Ez pedig csak akkor valósítható meg, ha számukra új lakásokat biztosítunk, építünk nyilatkozta Dekany, aki szerint a polgármesteri hivatal jelenleg egy új, hosszú és rövid távú fejlesztési stratégián dolgozik ezzel kapcsolatban. A polgármester információi alapján az utóbbi két évben megnõtt a polgármesteri hivatal által kibocsátott építkezési engedélyek száma is: míg 2005-ben 1654-et adtak ki, idén már 1661-nél tartanak ben 141 lakást adtak át, 2007-ben, eddig pedig már 181-et, a részletes urbanisztikai tervekbõl is sokkal több készült el idén, mint az utóbbi két-három évben. A városházán megtartott tegnapi találkozón többek között az utóbbi két-három évben a városnegyedekben épült kereskedelmi központok, áruházak, lakónegyedek helyzetét is megtárgyalták, illetve vitafórum indult a jelen levõ ingatlanügynökségek képviselõi között. SÓLYA R. EMÍLIA Út- és vízvezeték-korszerûsítés Nagypereg községben latok az utcák aszfaltozásával együtt az útágy elkészítését, illetve az esõvíz-elvezetõ árkok kimélyítését is magukban foglalják. A közeljövõben megtartják a versenytárgyalást a Kisperegen megépítendõ 400 köbméter befogadóképességû törpevízmû, illetve a Nagyperegre kiterjedõ vízvezetékrendszer munkálatainak elvégzésére. Kisperegen jelenleg is üzemel a vezetékes vízszolgáltatás, de csak egy alacsony hatékonyságú szivattyú biztosítja az ivóvizet az utcákon felszerelt 7 csap számára. (B) Ezt a lapszámot BERKI ERZSÉBET szerkesztette Számítógépes tördelés: SZABÓ BALÁZS, VAJDOVICS ATTILA, VERES RUDOLF

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges

Csomafáy Ferenc. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 márciusában az elõzõ hónaphoz képest 4,1%-kal növekedett a névleges 68 Gazdasági hírek CSOMAFÁY FERENC Zöld Ipari Innováció Kolozsváron, 2013. április 3-án a Napoca Szállóban tartották meg a Zöld Ipari Innováció programmal kapcsolatos értekezletet. A rendezvény szervezõi

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen 2011 március 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Kétszer értékelve a világbajnoki Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Pénteken a Puskás Ferenc stadionban tizennegyedszer, jövő kedden az Amsterdam Arenában

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Székelyföldi statisztikák

Székelyföldi statisztikák HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 30140, Csíkszereda, Szabadság Tér. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Székelyföldi statisztikák

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 2.

Vezetői összefoglaló március 2. 2017. március 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben közel változatlan maradt, míg a dollárhoz képest gyengült. A BUX 11,9 milliárd forintos,

Részletesebben

Az osztrák gazdaság főbb mutatói

Az osztrák gazdaság főbb mutatói Üzleti lehetőségek Ausztriában Nyitott szemmel a német és osztrák piacon Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét 2013.05.23. Az osztrák gazdaság főbb mutatói Lakosság millió fő A GDP értéke

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

Lizards Floorball Team 2014. szeptember 13-14. www.trampolin.hu MEGHÍVÓ

Lizards Floorball Team 2014. szeptember 13-14. www.trampolin.hu MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A Trampolin Sportegyesület Floorball Szakosztálya és a Magyar Floorball Szakszövetség újra életre hívja a Veszprém Open Floorball Cupot. A nyílt nevezésű kettő napos kupára várjuk a hazai utánpótlás,

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak! 1 Tartalom Makrogazdasági és pénzpiaci előrejelzések Makrogazdasági naptár a következő három hétre Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves Olvasónknak! 2 Makrogazdasági és

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 2.

Vezetői összefoglaló február 2. 2017. február 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében kis mértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 7,7 milliárd forintos,

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

szerda, július 30. Vezetői összefoglaló

szerda, július 30. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 30. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek pozitív tartományban zárták a kereskedést, míg az amerikai tőzsdék veszteséggel fejezték be a napot. Rossz napot zárt

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 15.

Vezetői összefoglaló június 15. 2017. június 15. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben kismértékben gyengült, a dollár ellenében enyhén erősödött. A BUX 21,5 milliárd forintos,

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 9.

Vezetői összefoglaló február 9. 2017. február 9. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető deviza ellenében gyengült. A BUX 7,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,17 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 17.

Vezetői összefoglaló február 17. 2017. február 17. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 11,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,70 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

1-1 9. f o r d u l ó k

1-1 9. f o r d u l ó k O T P B a n k L i g a N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 15-2016. 1-1 9. f o r d u l ó k 2015. június 30 - július 1. UEFA Bajnokok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Magyar Labdarúgó Szövetség 2016-2017. ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Határozat szám ELN-9/2016 (02.09.) Jóváhagyás 2016.02.09. Hatálybalépés

Részletesebben

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Többségében pozitívan zártak a nemzetközi részvényindexek. Szerdán a forint erősödni tudott az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX 4,7 milliárd

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. április 24. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is negatív tartományban zártak a többségében kedvező makroadatok ellenére. Szerdán a forint

Részletesebben

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. szeptember 24. Vezetői összefoglaló A világ vezető tőzsdéi a hétfői napon is mínuszban zártak: Amerikában a Fed programjával és a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak, Európában a német kormánykoalíciós

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 1.

Vezetői összefoglaló június 1. 2017. június 1. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében erősödött, a dollárhoz képest pedig gyengült. A BUX 18,2 milliárd forintos, jóval az átlag

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 14.

Vezetői összefoglaló február 14. 2017. február 14. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, míg a dollárral szemben erősödött. A BUX 7,0 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Székelyföldi statisztikák

Székelyföldi statisztikák HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 066 07700/110, Fax.: +4 066 07703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Székelyföldi statisztikák

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 9.

Vezetői összefoglaló június 9. 2017. június 9. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 9,4 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,71 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. december 1. - 31. Tartalom 2011. december 01... 8 MTI...

Havi Sajtófigyelés. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara. 2011. december 1. - 31. Tartalom 2011. december 01... 8 MTI... Havi Sajtófigyelés Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 2011. december 1. - 31. Tartalom 2011. december 01.... 8 MTI... 8 Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél...

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben