A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:"

Átírás

1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budafok Tétény Budapest, XXII. KERÜLET IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről, - a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

2 2 TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A megelőzés és a védekezés közös érdekünk! Készült: Budafok Tétény, XXII. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából A VESZÉLYEK! A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő. MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény (katasztrófavédelmi törvény) a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását. A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem biztonsági jelentése tartalmazza, ami a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXII. kerületi Kirendeltségén mindenki számára hozzáférhető. FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére. Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket. Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

3 3 TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMÉRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI Agro-Chemie Gyártó Kft Budapest, XXII. Bányalég u. 2. Tájékoztatásért felelő személy Kiss László ügyvezető igazgató Elérhetőségei: Telefon: Fax: A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK Az Agro-Chemie Gyártó Kft. fő profilja növényvédőszer késztermék előállítása, ezen belül gombaölőszerek, rovarölőszerek, atkaölőszerek, valamint gyomírtószerek előállítása. A termékelőállítson túl új növényvédőszer formuláció fejlesztésével is foglalkozik a cég. A területen tárol a saját felhasználású anyagokon túl, olyan anyagot is, mely növényvédőszer alapanyag gyártásához szükséges és bérgyártásban használnak fel, ilyen pl. a butilizocianát,amelyet a Centrál Pharma használ fel Benomyl gyártás egyik alapanyagaként. Az Agro-Chemie Gyártó Kft. általános tevékenységi engedély alapján az üzem területén gyártási, tárolási, felhasználási, formázási, kiszerelési, csomagolási és anyagmozgatás tevékenységeket folytat. A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK Sor- Megjelenési Megnevezés szám formája Veszélyességi tulajdonságai 1 Benomyl szilárd Vízi környezetre veszélyes anyag 2 Butilizocianát folyadék Fokozottan toxikus, tűzveszélyes anyag 3 Béta-cipermetrin szilárd Vízi környezetre veszélyes anyag 4 Carbendazim szilárd Vízi környezetre veszélyes anyag 5 Carbofurán szilárd Fokozottan toxikus, vízi környezetre veszélyes anyag 6 Diflovidazin szilárd Vízi környezetre veszélyes anyag 7 Ecetsav folyadék Tűzveszélyes anyag 8 Formaldehid 36%-os folyadék Mérgező anyag 9 Geronol FF/4 folyadék Tűzveszélyes anyag 10 Geronol MS folyadék Tűzveszélyes anyag 11 Izopropilamin folyadék Tűzveszélyes anyag 12 Xilol folyadék Tűzveszélyes anyag

4 4 Termékek 13 Chinmix 5 EC oldat folyadék Vízi környezetre veszélyes anyag 14 Chinufur FS/FW folyadék Fokozottan toxikus, vízi környezetre veszélyes anyag 15 Flumite 200 folyadék Vízi környezetre veszélyes anyag 16 Fozát 480 oldat folyadék Vízi környezetre veszélyes anyag 17 Fundazol 50 WP plus szilárd Vízi környezetre veszélyes anyag 18 Kolfugo 40% folyadék Vízi környezetre veszélyes anyag 19 Kolfugo szuper/kolor folyadék Vízi környezetre veszélyes anyag A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA Agro-Chemie Gyártó Kft Az ipari övezetben lévő telephely közvetlen környezetében nincsenek közintézmények, közösségi létesítmények. A legközelebbi lakóházak is méterre épültek. Az Agro Chemie Gyártó Kft. Által felhasznált anyagok, valamint az alkalmazott technológiák bár csak a termeléshez szükséges minimum mennyiségeket tárolják teljességgel nem zárják ki egy esetleges baleset bekövetkezését. A kockázatok minimalizálására a vállalat folyamatosan fejleszti termelő berendezéseinek műszaki biztonságát és korszerűsíti technológiáit. A technológiai okokból bekövetkező tűz és robbanás gyakorlatilag kizárható a berendezések, eszközök és üzemcsarnokok biztonsági felszereltségének köszönhetően. Az alkalmazott technológiák és technikák (elnyeletők, porleválasztók, égetők) biztosítékul szolgálnak arra, hogy ne kerüljön ki a gyárból a környezetre veszélyes gáz, vagy por. A Kft. Tevékenysége folyamán bekövetkező bárminemű esemény hatása a gyártelep területén marad, az a lakosságot nem veszélyeztetheti. Az Agro Chemie Gyártó Kft. veszélyhelyzeti tevékenységét a vállalat belső védelmi terve szabályozza, melynek részét képezik az egyes üzemegységek veszélyelhárítási tervei, valamint a csatornaszakaszok lezárása rendkívüli szennyezés esetén. A belső védelmi terv kidolgozásánál a balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok módszeres elemzéssel kerültek feltárásra.

5 5 Ezek a feladatok az Agro Chemie Gyártó Kft. Részére külső segítséget nyújtó szervezetek szakfeladatai. Ezek a szervezetek: Tűzoltóság, Rendőrség, Mentőszolgálat, Polgári Védelem, Csatornázási Művek, Környezetvédelmi Felügyelőség, ÁNTSZ, Önkormányzat. Az Agro Chemie Gyártó Kft. Főmunkaidőn túl inspekciós ügyeletet működtet, folyamatos biztonsági szolgálatot, valamint orvosi ügyeletet tart fenn. Az inspekciós feladata: rendkívüli esemény bekövetkezésekor riasztja a vállalat vezetőjét, belső szakmai szervezetek vezetőit és irányításukkal megkezdi a kárelhárítást, riasztja, értesíti a külső segítségnyújtókat. A vállalat a súlyos balesetek megelőzése és a rendkívüli esemény során szükséges veszélyhelyzeti teendőkre történő felkészítés céljából valamennyi dolgozóját rendszeresen elméleti és gyakorlati képzésben részesíti. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A Külső Védelmi Terv fogalma: Az Agro Chemie Gyártó Kft. bázistelepén bekövetkezett súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. A Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek Budapest XXII. kerülete (továbbiakban: Budafok - Tétény) lakosságának és környezetének az Agro Chemie Gyártó Kft. bázistelepén keletkezhető súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. Meghatározásra került a veszélyeztetett terület nagysága, a területen lakók riasztásának módja, kimenekítés esetén a befogadási helyek kijelölése, egészségügyi helyzetértékelés. Tartalmazza a terület mentésébe bevont erők feladatait, katasztrófa elhárítás, mentés, területzárás, egészségügyi ellátás valamint a baleset utáni teendőket. Meghatározza a vezetés módját, az irányítás rendszerét a tájékoztatásért felelősöket. A terv feladatainak végrehajtása betöltött tisztséghez, valamint személyhez kötött. A tervet a kerület polgármestere készíti el a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság a XXII. kerületi Kirendeltségének közreműködésével. A tartalmi követelmények ellenőrzése után az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, valamint Budapest Főpolgármestere hagyja jóvá. A mentésbe bevonható erők elsődlegesen az azonnali beavatkozó szervezetek Tűzoltóság, Országos Mentőszolgálat, Rendőrség. Riasztást követően a kerület polgári védelmi törzse, befogadásra kijelölt létesítmények lebiztosított állománya. A szervezetek felkészítése folyamatos, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

6 6 szóló évi LXXIV. törvényben meghatározottak szerint további felkészítésükre kerül sor. A lakosság tájékoztatása a bekövetkezett balesetről törvényi kötelezettség alapján a médián keresztül, valamint a polgári védelem szirénás riasztó rendszerén keresztül kerül sor. A Külső Védelmi Terv összhangban van a kerület Katasztrófa-elhárítási Tervével, melyet adatváltozás esetén azonnal, tartalmilag negyedévente pontosít a kerületi polgári védelmi kirendeltség. MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK? A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI Az esetlegesen bekövetkezhető balesetek során riasztás esetén legfontosabb, hogy a mentőerők, illetve a riasztást közlő média utasításai szerint járjunk el. Az elhangzott utasítás szerint várhatóan elzárkózásra, illetve a terület elhagyására kell készülni. A kimenekítés és a lakosság ebben való közreműködésének feladatai: - Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyeljen a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára, informálja a szomszédokat is! - Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal! - Ha elrendelték a kimenekítést, ne mondjon ellent, kövesse az utasításokat! - Zárja el és kapcsolja ki a gázt, villanyt, vizet, ha elhagyja a lakást, és zárja be az ajtókat, ablakokat is! - A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vigye, kezei maradjanak szabadon! - A megadott gyülekezőhelyet gyalog közelítse meg, csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson! - A gyülekezőhelyen várja meg a további utasításokat, regisztráltassa magát! - Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat! - Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére, és Önért is vállalják a veszélyt! Elzárkózásra történő felszólítás esetén: - Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen! - Csukja be az ajtókat és az ablakokat, eredményesen növelheti a védelmet, ha a nagyobb nyílásokat vizes ronggyal tömíti, illetve fedi le, az illeszkedéseket ragasztó szalaggal lehet jó hatásfokkal zárni. Kapcsolja ki a szellőző- és klímarendszert! - Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!

7 7 - Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket! - Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította! Veszélyes anyagok szállítása, illetve üzem területén bekövetkezett baleset esetén kimenekítéskor a kerületi polgári védelmi kirendeltség befogadási helyeket jelöl ki. Ezek nyitására baleset esetén a polgári védelem azonnal intézkedik. A kimenekítési irányról, illetve a befogadási helyekről a média, hangosító gépkocsik és a mentőerők tájékoztatnak. Kimenekítés esetén a terület zárásra kerül, oda a mentőerőkön kívül nem léphet be senki. A zárásról a rendőrség gondoskodik. Veszély elmúlta esetén vagyonbiztonsági okokból a területre csak az ott lakók léphetnek be. A terület zárásának feloldása ezt követően rövid időn belül megtörténik. Kérjük kísérjék figyelemmel a kerületi médiában megjelenő tájékoztatókat, felhívásokat! Kérjük, biztonsága érdekében a megelőzés időszakában, valamint a kárfelszámolás során működjön együtt a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervekkel. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK! Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot. Amikor a jelzést meghallja: munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen, ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap) A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja. Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen! Csukja be az ajtókat és az ablakokat! Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert! Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe! Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket! Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket! Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

8 8 A SZIRÉNAJELEK RIASZTÁS 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang Jelentése: VESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni. VESZÉLY ELMÚLT 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát. A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat. További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. Helyi információk a Promontor TV honlapján, a - n Budafok - Tétény honlapján, a - n állnak rendelkezésre. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXII. kerületi Kirendeltség elérhetősége: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 24. Telefon: Fax: Mobil: 06-20/

9 9 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK OKF elektronikus tájékoztató rendszere: Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (1124 Bp., Németvölgyi út ) Tel.: Budapest, Kossuth Lajos u. 24. Telefon: Fax: Mobil: 06-20/ Tel: Honlap: SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112 MENTŐK: 104 TŰZOLTÓSÁG: 105 RENDŐRSÉG: 107 FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI ÜGYELET:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? TISZAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! Tisztelt Lőrinci lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A katasztrófa görög eredetű szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. A "Katasztrófavédelmi

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MORVAI Cintia morvai.cintia@uni-nke.hu VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Katasztrófa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

SZENTES VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére SZENTES VÁROS SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Melléklet Szentes város Veszély-elhárítási tervéhez Nyt. szám: Jóváhagyom! Szentes, 2013. december -n dr. Tóth Flórián helyi védelmi bizottság elnöke

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A katasztrófa görög eredetű szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. Fogalmának meghatározása

Részletesebben

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG BEVEZETŐ Jelen kutatási tanulmány a Légy felkészűlve cίmű magyar-román határmenti együttműködési pályázat keretén belül

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben