Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk es esztendőben is. Lapunkban a megszokott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk. 2002-es esztendőben is. Lapunkban a megszokott"

Átírás

1 Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk vissza a 2002-es esztendőben is. Lapunkban a megszokott műszaki témák mellett foglalkoznunk kell iparágunkat érintő sorsdöntő" kérdésekkel is. A közelgő uniós csatlakozás indikátora lett a piaci verseny kiéleződésének. Ennek előszeleként egyre aktívabb az élet a szakmai fórumokon, rendezvényeken. A meghirdetett témákon kívül számos hozzászólás a piaci konfliktusokra irányítja a figyelmet. Mint ahogy a. Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség szervezésében lezajlott sajtófórumon is megerősítést kapott, a kialakult helyzet nem megnyugtató. A megoldás kulcsa a szervezettség, a naprakész tudás, a tisztesség és az etika. A globalizáció az egész piacot, így a nyomdaipart is érinti. Amennyiben a folyamatok Európa többi országához hasonlatosan zajlanak le, a közepes nyomdák életében várhaló a legnagyobb változás. Az Unió tagállamaiban a közepes nyomdák száma drámaian csökkent, ami nem feltétlenül megszűnésüket, inkább átalakulásukat jelentette. Két lehetőség kínálkozik a közepes nagyságú cégek fennmaradására: vagy lépést tartva a fejlődéssel, fuzionálnak s nagyvállalattá fejlődnek; vagy kisvállalattá karcsúsodnak, ami persze a gyengébb színvonalú kisebb nyomdák életben maradási esélyeit rontja. A fenti folyamatokat felerősíti és felgyorsítja az általános recesszió. Még a csatlakozáshatásait megelőzően lezajlik egy drámai küzdelem a fennmaradásért. Változás előtt állunk, ami nem fenyegető, de nincs más út, csak az összefogás és a közös fejlődés. Az összehangolódás és együttműködés egyik nagyon szép és követésre méltó példája a holland OPPO (nyomdai előkészítéssel és kiadói tevékenységgel foglalkozók egyesülete) vagy a belga Medibel+ megalakulásával létrejött közös szabvány, ami megkönnyíti a kiadók és reklámügynökségek adatcseréjét esnem utolsósorban a nyomdák munkáját. A CtP hazánkban az ezredfordulón mint a misztikus jövő, a megfizethetetlen és elérhetetlen, talán egy-egy nagyvállalat számára megtérülő csodaként vonult be a piacra. Mára már egyre több vállalat beruházási tervei között szerepel, és mint a gyakorlat is igazolta, a jobb, kényelmesebb megoldáshoz a megrendelői kör is szívesen idomul. Altalános tendencia, a magyar viszonylatokra is jellemző, hogy a példányszámok csökkenésével egy időben az árak nem emelkednek a kiéleződött piaci verseny miatt, ugyanakkor a minőség iránti igény fokozódik és az előállításra fordítható idő rövidül. A Heidelberg egyik közvélemény-kutatása szerint ben maga a nyomtatás a teljes átfutási időnek mindössze 15%-a lesz, míg 2000-ben ez 28% volt". Mit is kívánhatnánk az új esztendőre? Talán azt, hogy találjuk meg a boldogulást közösen, a versenyben együtt és ne egymás ellen küzdjünk. FALUDI VIKTÓRIA MAGYAR GRAFIKA

2 Mindenkit érint! Az Európai Unió gazdaság- és iparpolitikájának várható hatásai a hazai nyomdaipari mikro-, kis- és középvállalkozásokra, csatlakozásunk után 2. (befejező) rész. Ha üt az óra: belépés a születő globális piacgazdaságba Eiler Emil 9^ Mottók; Gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan! Ha a lokális globálissá válik, akkor azonnal megszűnik az örökös fölzárkózási kényszer. Marketing: Tudd meg, mi kell a vevőnek, és add meg neki! Bevezető Az EU-csatlakozással foglalkozó cikkünk előző részében a szakirodalom tükrében áttekintettük az Európai Unió kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaság- és iparpolitikáját, amelynek alapját a négy szabadságelv: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgása, továbbá a mindezekhez fűződő információk szabad áramlása képezi. Összefoglalót adtunk az EU támogatási és beruházásösztönzési programokról, foglalkoztatáspolitikáról, a bérekről és minimálbérről, az adórendszer, a minőségbiztosító rendszerek és a környezetvédelem jogharmonizációs folyamalairól. Cikkünk befejező részében a rendelkezésre álló információk alapján azt elemezzük, hogy a felsorolt tényezők, továbbá az uniós versenypolitika, versenyjog és versenyszabályok, az infokommunikáció és az elektronikus kereskedelem a csatlakozásunk után várhatóan milyen hatást gyakorolhatnak hazai nyomdaiparunk életére. Foglalkozunk a csatlakozás várhaló előnyeivel, hátrányaival, kockázataival, a várakozásokkal és a csatlakozásunkkal kapcsolatos néhány tévhittel. A cikk végén tárgykör szerinti csoportosításban foglaljuk össze a felhasznált, illetve ajánlott irodalmakat és a témával összefüggő internetei érési lehetőségeket. Hatások, amelyekkel a hazai nyomdaiparnak is szembesülnie kell Az uniós szabadságelvek érvényesülése. A munkaerők szabad mozgása Míg nálunk korábban szinte kizárólag az emigráció jelentelte a mozgás egyedüli formáját, főként a fiatalok körében, ma egyre inkább tért hódít a rövid és középtávú külföldi munkavállalás gondolata. A migrációra vonatkozó előrejelzéseket a tapasztalat eddig még nem igazolta. A Világgazdasági Kutatóintézet felmérései szerint a visegrádi országokban minden ötödik munkavállaló foglalkozik a kivándorlás gondolatával. Ezek főként jól képzett, idegennyelv-ismerettel is rendelkező munkaerők. A megkérdezettek egyötöde csupán egy évig kívánna külföldön tartózkodni, kétharmada öt évnél kevesebb ideig, és ma mindössze hét százalék tudja elképzelni, hogy nem tér vissza a hazájába. A kivándorlás lehetősége veszélyeztetheti majd a hazai nyomdaipar fejlődését is. Ezért iparunkban olyan körülményekéi kell teremtenünk, hogy a munkavállalóink ne érezzék szükségét a tömeges migrációnak. A munkaerőkiáramlás ugyanis nem önkéntes, hanem mindig kényszer hatása alatt történik. A befogadó államok többsége ma már nem ellenzi, hanem újabb humán erőforrás beszerzésnek lekinti a bevándorló munkaerő letelepedését. Schröder nyugatnémet kancellár viszont azl ludatta a világközvéleménnyel, hogy hét éven keresztül korlátozni kívánja a németországi bevándorlást. A befogadó államok tartósan magas munkanélkülisége egyébkent is fékezi ezt a folyamatot. Magyarország EUcsatlakozásáig a magyar jogrendszer integrálni fogja a foglalkoztatással kapcsolatos irányelveket. A közösségi direktívák átvétele itthon a munkaerőköltségek további növekedését eredményezheti. MAGYAR GRAFIKA

3 A külföldi működőtöké szabad mozgása: a külföldi tőke és a mobil nemzetközi vállalkozások idetelepülése Ha a többletjövedelem" a környezetében nem talál megfelelő szerepet, akkor minden ellenállás nélkül átlépi az országhatárokat. Nemzetközi staliszlikák szerint a világ exportált" tőkeállománya Ötbillió dollár körül van, és évente milliárddal gyarapodik. A külföldi működő tőke (Foreign Direct Investment, FDI) fogalma alatt azt értjük, amikor valamely nemzetgazdaság regisztrált tőketulajdonosai befektetési szándékkal egy másik nemzetgazdaságban tartós tulajdonra és irányítási érdekeltségre tesznek szert. A világ termelőkapacitásának a felét már nem az adott országon belüli, hanem a világ legfejlettebb térségében bejegyzett tulajdonosok irányítják. A hazai foglalkoztatottak közel 45%-a külföldi tulajdonú cégek alkalmazásában áll. Hazánkba évi kétmilliárd dollár körüli a beáramló működő tőke. Külföldi kontroll alatt van az ország iparának mintegy kétharmada, a távközlés 90%-a, az energiatermelés, -eloszlás 60%-a és a kereskedelem fele. A hazai nyomdaipari és kiadói vállalatmodellt is a külföldi tőke dominanciája jellemzi. Mértékadó előrejelzések szerint Magyarország EU-csatlakozása tovább erősíti majd a külfölditőke-beáramlást. A külföldi befektetőket a helyi erőforrások kihasználása (nyersanyagok, alacsony költségszintű munkaerő, technológia, speciális helyi ismeretek stb.), hatékonyságnövelés és stratégiai előny (a külföldi vállalatok és azok piacainak felvásárlása) motiválja a versenyképességük fokozása érdekében. A külfölditőke-beáramlás a közhiedelemmel ellentélbcn előnyös, mert Magyarországnak annyi megtakarítása nincs, hogy világszínvonalúvá tegye az üzemeit és a szaktudást. Előnyös azért is, mert segíti az ipari átstrukturálódást, húzóerőt jelent az ország gazdasági felemelkedésében, viszszajultalja gazdaságunkat a világgazdaság vérkeringésébe, növeli az ország nemzetközi versenyképességét, új keresletet és új munkahelyeket teremt, javítja a gyártási kultúrát, elősegíti a korszerű technika és új anyagok beáramlását. A betelepült nagy vállalatokat új beszállítók, a kiszolgálóik és a versenytársak is követik (például nálunk a külföldi nagyvállalatokat a csomagolóipariak), ezzel újabb konkurenciát teremlve a hazaiaknak. Ez a jelenség nem új keletű: korábban is, ha fel akarták lendíteni az ország stagnáló kereskedelmét vagy kézműiparát, akkor külföldről telepítettek be idegen kalmárokat vagy iparosokat. A betelepülés azonban új kockázati és versenyfeltételeket teremt, a külföldi és hazai cégek egyidejű jelenléte máris megváltoztatta a hazai nyomdaipar szerkezetét, ami humán erőforrás gazdálkodásban, jövedelemkülönbségekben, szakoktatási és foglalkoztatottsági problémákban is jelentkezik. A hazai kis- és középvállalkozások európaizálódása és nemzetköziesedése (transznacionális magyar nyomdák létrejötte) A tagállami gazdaságok vállalkozásainak európaizálása, működésük nemzetköziésítése az Európai Unió központi céljai közé tartozik, mivel a világméretű exportversenyben az EU kisvállalkozásainak mint közvetlen exportőröknek és beszállítóknak nagy szerepel szánnak. E célra klasszikus regionális iparfejlesztési politika, képzési és K+F programok szolgálnak. A felvásárolt, bekebelezett cégeknél gyors és erőteljes szervezeti, adminisztratív, pénzügyi átszervezés, új értékesítési részlegek létrehozása, a marketing- és reklámköltségek jelentős növelése, különféle átképzési programok, modernizált pénzügyi rendszer, megváltozott külkereskedelmi stratégia segíti a mielőbbi átalakulást. Az így nemzetköziesített, ún. transznacionális vállalkozások/vállalatok ezért már általában megfelelnek az uniós elvárásoknak. Erre a túlélési lehetőségnek is felfogható megoldásra azonban csak azok a hazai nyomdaipari vállalkozások számíthatnak, amelyek eléggé vonzóak a külföldi tőke számára. Százszázalékos biztonságot ez sem mindig adhat a túlélésre, mivel vállalatmegszűnések vagy -megszüntetések és csődök az EU-ban is gyakran előfordulnak. A közös fizetőeszköz bevezetésének várható hatásai (1, ábra) Az új pénz, ha már elmúltak a születési kockázatai, világpénz- és tartalékvaluta-szerepet fog betölteni, amely várhatóan az amerikai dollár világpénzszerepének gyengüléséhez vezet. A kézzelfogható euróbankjegy címletei: 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 euró; érméi pedig 1 és 2 euró, valamint 50, 20,10, 5, 2 és 1 (euró)cent értékűek. Az új valuta hazai bevezetésének előre látható hazai hatásai: - Az átlátható árak megkönnyítik az áruk összehasonlíthatóságát. Az euróárak lehetővé teszik, hogy a kisvállalatok külföldön is új vevőkört szerezzenek. - Új áruterítési lehetőségek bevezetését segíti elő, mint például az elektronikus kereskedelmen alapuló csomagküldő szolgáltatást. - A beszállítók jelentős összegeket takaríthatnak meg a beszerzésekkor. MAtíVAH GRAFIKA

4 1. ábra. A különböző hatások tekintetében olvassa cl ezt a tájékoztatót és kérdezne meg bankárát, pénzügyeséi! -A bankok az egész Eurolandban azonos pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak majd, azonos hitelfeltételekkel. - Segíti az infláció keretek közé szorítását és unióbeli egyöntetűségét. - Az euróövezet korábbinál átláthatóbb belső piacán átrendezi a versenyviszonyokat. A fogyasztók, a továbbfeldolgozási célra vásárló cégek választási lehetőségeinek megsokszorozódása a szállítói-szolgáltatói versenyt jelentősen fokozza. Nő a piackutatási és marketingtevékenység szerepe és jelentősége. - A gyenge versenyképességű cégeket fejlődésre kényszerítheti, vagy ellenkező esetben piacvesztésüket eredményezheti. -Az euró bevezetése nem nullaösszegű játék", ezért annak várhatóan nemcsak nyertesei, hanem vesztesei is lesznek. Remények szerinl bevezetésének összes haszna meghaladja majd a felmerülő veszteségeket, a károk és költségek összegét. A hasznok elsősorban az euróövezet gazdálkodóinál és háztartásaiban jelentkeznek, a bevezetés, alkalmazkodás költségei pedig főként az államot és a kereskedelmi bankokat terhelik majd. - A bankok és az átváltás által érintett cégek költségei várhatóan horribilisek lesznek: automaták, bankjegykiadó terminálok millióit kell átállítani, és új banki szoftverekre lesz szükség (Németországban csak ez hárommilliárd márkába került). - Átmenetileg kettős árazásra lehet szükség, ezért költségeket jeleni majd a pénztárgépek lecserélése vagy átállítása is. - Jelenleg még nem ismert az uniós szándék, hogy egyes nemzeti nyomtatványok (érmék) előállításának kizárólagos jogát Brüsszel magához vonja-e, vagy sem. Egy ilyen értelmű döntésnek is alapvető ipari kihatásai lehetnek. - A bankszámlaállományok átváltása devizákról euróra és viszont díjmentes és azonnali. Kerekítési gondok azonban lehetnek. - Ajánlások szerint a háztartások készpénzállományának átváltása az euró bevezetésekor bizonyos összegig ingyenes kell legyen. - Ha egy nemzeti költségvetés adó- és egyéb bevételei elégtelenek lesznek a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez, akkor a ki nem segítés" elve alapján a pénzcsapot nem a kormányok kezelik, azaz, ha egy nemzeti kormány eladósodik, akkor nem indíthatja be a bankóprést a probléma megoldása érdekében. - Sok kisvállalkozás csak akkor tud majd euróban számlázni, ha változtatást hajt végre a könyvelésén, ami további költségeket jelent majd. A nagyobb vállalatok átállása egyszerűbb lesz, mint a kisebbeké, mivel ezeknek bejáratottabb, egyszerűbb számítógépes és elszámolási rendszereik vannak. Az átállás előnyös időpontjai: a gazdasági év lezárása vagy a könyvelési rendszer átállításának befejezése után. Uniós tapasztalatok szerint a legelőnyösebb megoldás az, amikor az átállás ágazati megállapodás szerinti módon és időpontban, gyártóknál és beszállítóknál egyszerre történik. Ez csak tervezett-szervezett módon és gondos előkészítés után valósítható meg. Az euróra való átállás sikeréhez elengedhetetlen feltétel a pénzügyi többletforrások megléte, mert a megszokott erőforrások esetleg elégtelennek bizonyulnak, de arra nincs irodalmi adat, hogy mekkora összeg lehet a megfelelő. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a humáncredetű átállási probléma, időben kell megoldani az alkalmazottak kiképzését! Az euró ugyanis egy új vonatkoztatási rendszert jelent a dolgozók számára, már csak azért is, mert az árak jelentős emelkedését prognosztizálják. A szakértők úgy vélik, hogy a kis- és középvállalkozásoknak már most el kell kezdeniük a felmérést, hogy az ő esetükben az eurónak milyen hatásai vannak, lesznek a cég tevékenységére. Célszerű eurófelelőst kinevelni, aki folyamatosan tájékozott a változásokról. Az euróval való megismerkedés a következő időszakban minden magyar vállalkozásnak kötelező feladata lesz. Uniós tapasztalat szerint, ehhez minél későbben fognak hozzá, annál nagyobbak lesznek az átállási problémák, meglepetések és költségek (1. táblázat). MAGYAR GRAFIKA

5 /. táblázat Az euróbevezetés miatt átállítandó legfontosabb területek Fonás: Az euró és a magyar vállalatok, EU-kiadvány A LEGFONTOSABB ÁTÁLLÍTANDÓ TERÜLETEK A vállalat hosszú távú céljai Belső szervezeti felépítés Könyvelés/ számítástechnika Igazítások Pénz/pénzügyek A piaci struktúra átvilágítása Lehetséges koncentráció, specializálódás új termékre vagy szolgáltatásra Ellenőrzés / a vállalat megjelenésének előkészítése a már meglévő vagy egy új piacon Esetleges új árképzés Költségcsökkentő / racionalizáló intézkedések megtétele Az együttműködések minél eredményesebb kiaknázása Egy eurófelelős kiválasztása a vállalatnál A vállalat szervezeti felépítésének ellenőrzése az euró bevezetésével realizálható köl lségcsökkentés szempontjából Egy euró menetrend" összeállítása a vállalat szempontjából Az egyes, curóval kapcsolatos tevékenységek megtervezése és kivitelezése A munkatársak felkészítése és beiskolázása (euró) Dönteni kell arról, hogy a könyvvitel mely időpontban és mely területen álljon át A könyvelési szoftvereket hozzá kell igazítani az eurőhoz Az adatrögzítő rendszerek felülvizsgálata A szerződések és megbízások újraírása, átalakítása A vevőktől és a szállítóktól meg kell tudni az átállás tervezett időpontját Esetleges új beszerzési források ellenőrzése, illetve a szerződések újratárgyalása a már létező beszállítókkal Esetleg meg kell változtatni az árat, a marketing- cs reklámtevékenységet Uj piacok feltérképezése A versenytársak magatartását figyelemmel kell kísérni. Ok hogyan reagálnak? A forgalomba hozatali struktúra ellenőrzése, esetleges újraszervezése A számlavezetés és a pénzforgalom újraszervezése Külföldi bankok és biztosítók ajánlatainak ellenőrzése Már létező és új pénzügyi források ellenőrzése az új pénz nyújtotta lehetőségek szempontjából A pén/,iigyi befektetések felülvizsgálata A berendezések hozzáigazítása az új pénzhez (mérlegek, számok, mértékegységek és a kasszák) Az elektronikus kereskedelem és hatásai A kereskedelemnek ez a formája a világpiacnak, azon belül az uniós belső piacnak is egyre inkább meghatározó elemévé válik, és a hazai nyomdaiparban is egyre szelesebb körben alkalmazott módszer lesz. Megváltoztatja az üzletmenetet, megnöveli a piacon szereplő vállalkozások gazdaságosságát, csökkenti az ügyfélszerzés, az értékesítés, a marketing, az elosztás, a készletgazdálkodás és a beszerzés költségeit cs jobbá teheti az ügyfélkiszolgálást. Az elektronikus kereskedelem (e-kereskcdclcm, c-commerce) úgynevezett virtuális piactéren (e-marketingplaee) zajlik, az internet, az elektronikus adatcsere (Electronic Data Tnterchange, EDI) és/vagy telefon segítségével. E piaci tevékenység a tartalomszolgáltatás és a kereskedelem közé beépülő, különféle internetes modellek szerint zajlik, attól függően, hogy ki-kivel igyekszik üzletel kötni vagy egyéb üzleti tevékenységet folytatni, a következők szerint: az üzletek közötti modellek (Business to Business, B2B), az üzlet és fogyasztó közötti modellek (Business to Consumer, B2C), a fogyasztók közötti modellek (Consumer to Consumer, C2C), továbbá az üzletek és kormányzat (Business to Government, B2G) 8 MAGYAR GRAFIKA

6 közötti modellek, végül a CRM (Consumer Relationship Management), amely a vállalatok és az. ügyfelek közötti kapcsolatot képviseli. (Továhbi részletes ismeretek az Euro Info Központ Kulcs az elektronikus kereskedelemhez című kiadványában találhatók. - A B2B-nek vannak eladóoldali, vevőoldali, piacteremtő (Market- Maker) és digitális tőzsde (Digital Exchange) modelljei is. A B2C és B2B típusú piac 2004-ig világviszonylatban várhatóan megközelíti a 7000 milliárd dollárt. Hazánkban c kétféle típusú kereskedelem a GK1 Gazdaságkutató Rt. felmerése szerint már 2000-ben elérte a 2,1, illetve az 1,1 milliárd forint bevételt. Ezzel e téren Nyugat-Európához viszonyítva egy-két éves, az USA-hoz viszonyítva pedig négy-öt éves a lemaradásunk. Sajnálatos tünet, hogy a külföldi tőke az informatika és internet terén nálunk éppen kivonulóban van, ezérl ez a távolság tovább növekedhet. Jelenleg Magyarországon még nincsenek az e-kereskedelemmel kapcsolatos speciális jogszabályok sem, így szükség esetén egyelőre az általános jogi szabályok alkalmazandóak. Az interneten lebonyolított vásárlások elszámolását a hazai bankok és bankkártyák használata támogatja. A legbiztosabb megoldás az SSL titkosító eljárással biztosított online fizetésmód. Az elektronikus kereskedelem lehetőségének igénybevételét, a későbbi problémák elkerülése érdekében, a vállalatainknál minden részletre kiterjedő alapos tervezésnek és előkészítő szervezésnek kell megelőznie. Verseny és piac Az EV belső piacának játékszabályai. Az uniós versenypolitika, a közösségi versenyjog, a versenyszabályok, versenytörvény és ezek várható hazai hatásai Az EU versenyszabályokban megfogalmazott alábbi célkitűzések lényege az, hogy minden áru és szolgáltatás azonos esélyekkel jelenhessen meg minden egyes tagország nemzeti piacán. Ehhez biztosítani kell, hogy a piaci résztvevők, az egyes vállalkozások ne köthessenek egymással olyan megállapodásokat, amelyek a versenysemlegességet sértik, és azt is, hogy piacvezetőként senki ne élhessen vissza erőfölényével. Az erre irányuló versenykorlátozó intézkedések természetesen nem a versenyt magát, hanem annak a közösségi célok megvalósítását akadályozó egészségtelen megnyilvánulásait (különféle fúziók, nyílt vagy titkos vállalatközi versenykorlátozó megállapodások, barátságtalan marketingstratégiák, piaci árszintés kínálatcsökkentés, protekcionizmus, lermékinnováció-akadályozás, monopolhelyzet, egyeztetett összejátszások és piacfelosztás egymás közölt stb.) kívánják a közösségi jog segítségével megakadályozni. Fontos tudni, hogy ezek a versenyszabályok a szolgáltatásokra (mint például a nyomdaipari tevékenységre) is ugyanúgy vonatkoznak! Kartelltilalom A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden a vállalatok közötti megállapodás, vállalati társulások Összehangolt döntése és olyan magatartás, amelynek a közös piacon belüli versenyt akadályozó, korlátozó vagy torzító hatása van, így például azok, amelyek - a vételi vagy eladási árakat, egyéb üzleti feltételeket közvetlen vagy közvetett módon meghatározzák; - korlátozzák vagy ellenőrzik a termelést, a forgalmazást, a műszaki fejlesztést vagy a befektetéseket; - felosztják a piacokat és/vagy a beszerzési forrásokat; - a különböző kereskedelmi partnerekkel szemben eltérő feltételeket alkalmaznak egyenértékű szolgáltatásokra, ezzel versenyhátrányt okozva nekik és/vagy - a szerződés tárgyától független feltételek elfogadására köteleznek. A tiltott kartell megállapodások semmisnek tekintendőek, és ilyen esetben a nemteljesítés miatt kártérítés nem kövelelhelő. Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés A közös piaccal ez is összeegyeztethetetlen, ezért tilos (akár egy, akár több vállalal követi el), amennyiben az alkalmas a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására. Az erőfölényben lévő vállalat piaci pozíciói olyan erősek, hogy a versenyfeltételeket és az üzleti kondíciókat egyoldalúan meghatározhatja. Vitás esetben nem szükséges az erőfölény és a visszaélés közötti oksági kapcsolatot külön bizonyítani. Fúziókontroll A versenytársak felvásárlása, a fúziók különféle formái szintén versenykorlátozó hatásúak, ezért a közösségi versenyszabályok értelmében nem megengedhetőek. A fúzió a közösségi jogban azt a helyzetet jelöli, amikor egyik vállalat teljes vagy részleges ellenőrzési szerez egy másik vállalat felett, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történik (megvásárlás, beolvadás, részvények megszerzése, szerződés stb.). MAGYAR GRAFIKA

7 módszerekre terjednek ki. Kiadták a kis- és középvállalkozások kooperációjáról szóló európai útmutatót és az ipari beszállítások jogi vonatkozásainak gyakorlati kézikönyvét. Beszállításfejlesztési pólusokat (SDP) alakítottak ki, amelyek a beszállítók számára piac tekintetében a következőket jelenük: - Az SDP támogatásaként univerzális internetalapú adatbázisrendszer létrehozását és olyan felhasználóbarát benehmarking (= teljesítményösszehasonlító, -értékelő) rendszer kialakítását, amely kapcsolatot teremt az első és második (integrátor és beszállító) vállalkozások közötl. Ez a BASIC program rávilágít az egyes beszállítók erősségeire, gyenge pontjaira a különféle ágazatokban. - Néhány tagországban már megvalósultak az integrált beszállítói tréning intézményei is, amelyek egy-egy ágazatot támogatnak (például Németországban a nyomdaipart). A folyamatot közös találkozók szervezése jellemzi, amelyeken a nemzeti csoportok megállapítják a beszállítói láncra vonatkozó kritériumokat, képzésekel és tanfolyamokatrendeznek. Az uniós iparpolitika mai kiemelt célkitűzései közé tartozik a beszállítói kapcsolatok nemzetköziesítése (transznacionális beszállítói hálózatok létrehozása). A PROMECA program a beszállítók, a kis- és középvállalkozások részére biztosít könynyű tanulási lehetőségekel. A beszállításpolitika fontos szempontja, hogy ha egy tagállamban vagy régióban a beszállítástámogatási feladatot jobban tudják megoldani, mint az EU közösségi adminisztrációjában, akkor az továbbra is a nemzeti keretek között maradjon. A klaszter (angolul: Cluster) A klaszter fogalmára nincs általánosan elfogadott hazai definíció (megközelítőleg beszállítói együttműködést, egymással szoros, kölcsönös függésben lévő vállalatok közötti hálózatos együttműködést érthetünk alatta). Az együttműködés nem csupán a hagyományos értelemben vett szállító-vevő kapcsolatokra, hanem más területekre (munkaerőképzés, K+F, hulladék-újrahasznosítás stb.) is kiterjedhet, A klaszter szervezetek hosszú távú, Ötéves gazdaságfejlesztési programmal, finanszírozási kerettel és a programokat végrehajtó intézményekkel is rendelkeznek. Elsődleges céljuk a régión belüli tranzakciós költségek csökkentése, illetve alacsony szinten tartása, az egyazon klaszteren belüli partnerek közötti bizalom fokozása, cég- és termékinformációs adatbankok létrehozása, kollektív marketingtevékenység végzése, párhuzamos tevékenységek elkerülése és a vállalatok nemzetközivé válásának elősegítése. Az Európai Unió beszállítói politikája és a felsorolt eszközei, közöttük a klaszterszervezetek léte, a csatlakozásunk után nem hagyja majd érintetlenül a magyar nyomdaipart és annak beszállítóit sem. A hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképessége a piacgazdaság körülményei között A jelült országok kis- és középvállalatainak nemzetközi versenyképessége általában nagyon gyenge, annak ellenére, hogy alacsony bérekkel dolgoznak. A szociális és környezetvédelmi követelményeket nem teljesesen elégítik ki, és gyakran összefonódnak a szürkegazdasággal." (Vélemény a régióról, Agenda, 97/a, 129. oldal.) Az EUlagság a csatlakozó országok kis- és középvállalkozásaira jelentős nyomást fog gyakorolni, kitéve őket a nemzetközi versenynek. Ennek a hazai foglalkoztatásra kedvező hatása lehet."... Azt nagyon nehéz előre megítélni, hogy képesek lesznek-e a magyar vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások megfelelni az BU szabadságelvek érvényesülésének: az áruk, a szolgáltatások, a személyek cs a tőke szabad mozgásának." (Európai Tűkor, 2001/4. szám: A kis- és középvállalkozások a jelölt országokban.) A már csatlakozott országok tapasztalatai szerint, ennek a szektornak különösen a kisvállalatai lassabban válaszolnak a nemzetköziesedő piacok kihívásaira, mint a nagyobbak. Ennek fő okai, hogy nem (vagy nem időben) jutnak elegendő információhoz, igen gyakran szegényes az infrastruktúra, elavultak a termékek és a technológia. Marketing jellegű hiányosságok is vannak, visszariadnak a nemzetközi kapcsolatépítés kockázataitól, mentalitásbeli, nyclvtudásbeli és egyéb humán erőforrásbeli hiányosságok, szabályozási és közteherviselési okok, adó- és járulékbefizctés-clkcrülési gondok terhelik őket, a menedzsment pedig többnyire nem a növekedést, hanem a rövid távú meggazdagodást és a tulajdonosi célokat tartja szem előtt. Mindezek pénzügyi vetülete az exporthoz szükséges költségtöbblet és az ahhoz hiányzó tőke. A nemzetközi versenyképesség kritériumai: lermelőrendszer-biztonság, versenyképes termékminőség, a nemzetközi szabványelőírások betartása (ISO minősítés), kapacitásrugalmasság, pontos szállítás, alacsony gyártási költségek, versenyképes ár, stabil pénzügyi helyzet, megfelelő környezetvédelmi megoldások és problémamentesség, stratégiai megbízhatóság, K+F képesség, árkockázat, innovatív és gyártás-, illetve termékfejlesztési MAGYAR GRAFIKA 11

8 készség, a gyártás és a piacra jutás közötti rövid idő, kiváló oktatási rendszer és megfelelő szakember-utánpótlás. (Európai Tükör, szám.) Mindezek ellenére elmondható, hogy a magyar vállalkozói réteg túlélőképessége, kreativitása és alkalmazkodóképessége biztató előnyt jelent. Hiányzik viszont az Európára kitekintés, ezért fennáll annak a veszélye, hogy néhány évvel a csatlakozás előtt a leendő, az EU-ba belépő generáció nem lesz szakmailag, piacgazdaságilag előre felkészítve. (Vállalkozások Európában, 2001; Európai Tükör, 2001: A vállalati felkészülés jellemzői.) Az egyik, talán legnagyobb, kihívás az, hogy a hazai vállalkozásoknak a multinacionális cégekkel, vállalati hálózatokkal és vállalatbirodalmakkal egyidejűleg kell versenyezniük és velük együttműködniük, amit csak hosszú és költséges tanulással lehet majd elsajátítani! A huzai nyomdaipar felkészítése a csatlakozásra A csatlakozás valószínűleg elkerülhetetlen, marad tehát a felkészítés és a felkészülés. A korábbi belépők tapasztalata és számos EU-lelmérés szerint a kis- és középvállalkozásokat az EU egységes belső piaca követelményeinek kielégítésére kell felkészíteni és arra, hogy ki tudják használni a megnyíló új lehetőségeket, és képesek legyenek minimálisra csökkenteni az eközben fellépő negatív hatásokat és a technikai, technológiai lemaradást. (Lásd: A bővítés hálásai. A korábbi belépők tapasztalatai című RWT-tanulmányt.) Fontos az információk tervezett, szervezett, folyamatos eljuttatása az érintettek számára. A felkészítés legfontosabb témakörei: - az áruk, szolgáltatások, személyek és a tőke szabad mozgására vonatkozó irányelvek; - a kis- és középvállalkozásokat segítő EUprogramok és pénzügyi támogatások; - a jogharmonizáció (adórendszer, vállalati és pénzügyi adminisztráció, minőségbiztosító rendszerek, szabványok és környezetvédelem egységesítése); - az uniós versenypolitika, közösségi versenyjog és versenyszabályok; - a magyar vállalkozásokkal szemben támasztott uniós követelmények; - felkészülés az euró bevezetésével kapcsolatos következmények kezelésére; - az infokommunikációs vívmányok és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek kihasználása; - uniós szakmai oktatási követelmények; - az Európai Unióval, csatlakozással kapcsolatos kifejezések és fogalmak megismertetése. Az Európai Integrációs Tanács 2001 márciusában a Gazdasági Minisztériumot kérte fel a felkészítés országos szintű koordinálására. Ennek végrehajtása a minisztériumon belül a Vállalkozások EU Integrációs Felkészítését Koordináló Titkárság feladata, amely együttműködik a tárcákkal, a Miniszterelnöki Hivatallal, az ipari kamarákkal és érdekképviseletekkel. A tökéletlenül előkészített csatlakozás bizonyos feszültséget okozhat a belépőknek, de ez nem lehet gond az EU többi tagországa számára. A felkészítés eszközei lehetnek: központi internetes EU-adatbázis és könyvtár; integrációs kiadványok a hazai nyomdaipar részére; tanfolyamok, előadássorozatok, szemináriumok; CD-ROM-kiadványok; szervezett kapcsolattartás a vállalati integrációs felelősökkel; idegen szaknyelv tanfolyamok. Összefoglaló Csatlakozás: új lehetőségek vagy fenyegetés? Előnyök, hátrányok, új típusú kockázatok, várakozások és tévhitek Az Európai Unióról, a belépés következményeiről, az előnyökről és hátrányokról még nincs széles körű, átfogó tájékoztatás, egyes pártok csak az előnyöket, mások pedig csak a hátrányokat emelik kí, ezért az érintetteknek általában még nincs hiteles képük, csak magáról a csatlakozási folyamatról. Sokakban az EU pusztán illúzióként, hivatkozási alapként és a csatlakozási folyamai tárgyaként jelenik meg. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a társadalomban egymásnak ellentmondó véleményekkel találkozhatunk: van, aki új lehetőségnek tekinti, mások pedig fenyegetésként élik meg a várható belépést (2. ábra). Látható, minél kisebb a vállalat, annál nagyobb a fenyegetettség érzete. Uniós tapasztalat szerint az egyes kategóriákba tartozó vállalatokat eltérően érinti a csatlakozás. Közöttük egyaránt lehetnek, lesznek majd nyertesek és vesztesek. Nyilvánvaló például, hogy a multinacionális cégekel a tulajdonos simán beemeli a közösségi rendszerbe, de valószínű, hogy az állam sem fogja magukra hagyni az állami tulajdonban lévő vállalatokat. Ugyanakkor a multinacionális vállalatok eddigi extraprofitjai és adókedvezményei megszűnnek, ezért ezek majd jelentős profitveszteséggel számolhatnak. Az inflációszint várható csökkenését nyereségként éljük majd meg. Illúzió, hogy a belépés után Magyarország tej jel-mézzel folyó Kánaán 12 MAGYAR GRAFIKA

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 3 Magyar Tudományos Akadémia VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 45. szám 2003. június Szabó Barnabás HOGYAN KÉSZÍTSÜK FEL VÁLLALKOZÁSUNKAT AZ UNIÓS PIACRA? 1014 Budapest, Orszagház

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 3 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 49. szám 2003. szeptember Artner Annamária A MAGYAR TELEPHELYŰ MULTINACIONÁLIS CÉGEK EU- CSATLAKOZÁSUNKKAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! II. évfolyam, 4. szám 2012. december Kellemes Ünnepeket és jól fizetõ vevõkben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! INTERJÚ E-SZÁMLA EU DIREKTÍVA ESETTANULMÁNY Interjú Keleti Józseffel, a

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben