+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE"

Átírás

1 +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/ www. ugyelet. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012. ált. BESZÁMOLÓ A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről Kengyel község Képviselő Testülete részére 2012.

2 2 Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt év rendészeti feladatait meghatározták az országos és helyi társadalmi elvárások változásai, az illetékességi területünket jellemző romló gazdasági környezet és az ezt tovább nehezítő belvízhelyzet. A változó jogszabályi háttérnek való megfelelés is komoly kihívás volt a teljes személyi állomány számára. A rendőrkapitányság dolgozói az egyre nehezebb külső feltételek mellett végezték munkájukat az illetékességi területünkön élő állampolgárok biztonságérzetétének javítása, az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel a rendszeres és jó munkakapcsolat fenntartása érdekében. A 2011-es évben a munka tervezése, szervezése, végrehajtása ennek szellemében, a hatékony feladatellátást szem előtt tartva történt meg a rendelkezésre álló erők, eszközök optimális felhasználása mellett. A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, a szakmai iránymutatást és felügyeletet gyakorló ORFK és MRFK szervek által támasztott követelményeknek való megfelelés mellett, a korábbi javuló tendenciát mellett elért eredmények fenntartását, további javítását céloztam meg. A rendőrkapitányság elé állított feladat és követelményrendszer maradéktalan teljesítése a rendelkezésre álló erőforrásokkal, folyamatosan nagy kihívások elé állította a vezetőket és a teljes személyi állományt. Az elmúlt évben jellemzővé vált, hogy a napi feladatok ellátásában is nehézséget okozott a rendelkezésre álló hivatásos állományú létszáma, ami sokszor még az állománytábla teljes feltöltöttsége mellett sem elegendő az alapfeladatok elvárt, magas szinten történő teljesítéséhez. A szakmai munkában nehézséget okozott, hogy az állomány jelentős hányada nagyon fiatal, gyakorlati tapasztalataik egyáltalán nincsenek de a tapasztalatokat csak munka közben, folyamatos, tevőleges parancsnoki jelenléttel és segítséggel tudják sajátítatni. Az elmúlt időszakban prioritásként kezeltem a közterületek rendjének fenntartását, az ott bekövetkező jogsértések megelőzését. A leginkább veszélyeztetett településekre, településrészekre összpontosítottuk a rendőri erőket. Intézkedéseink során a kellő szigorral alkalmazott szankciók mellett a segítő szándék előtérbe helyezését preferáltam. A Rendőrkapitányságunk teljes személyi állományától pártatlan, mindenkor a jogállamiság elveit szem előtt tartó, jogszabály- és normakövető jogalkalmazói elhivatottságot követeltem meg. A 2011-es évben a kapitányságon több változás történt mind a vezetői, mind a beosztotti állományt tekintetében. A Bűnügyi Osztály vezetését november 01-étől december 31-ig Varga József r. százados úr látta el, aki január 1-től az MRFK Bűnügyi Osztályának vezetését vette át január 16-tól, Bokor László r. őrnagy került megbízásra osztályvezetőként. Az osztályvezető- helyettesi feladatokat az elmúlt év első felében Türmer Krisztián r. főhadnagy, majd a második félévben Sipos Andrásné r. hadnagy asszony megbízással látta el február 1-től új parancsnok érkezik Kis János r. őrnagy személyében, aki a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályt vezeti. Az év közben szolgálatba álló objektumőri, és járőri próbaidős állomány a korábbi állománytábla szerinti- létszámhiányt részben megoldotta. A jelenleg tízfős próbaidős állomány még nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal, ezért a velük kibővített közterületi szolgálat hatékonysága még nem éri el az általam elvárt színvonalat. A kapitányság irányítása egységes, a vezetők és a beosztotti állomány között is szakmailag hatékonyan együttműködni képes munkakapcsolat alakult ki.

3 3 A vezetés szakmai irányítása mellett folyamatosan végzett célirányos ellenőrzések eredményeként javult az állomány tevékenységének szakmai színvonala valamint a statisztikai mutatók, ugyanakkor csökkent a fegyelemsértések és rendőri intézkedések elleni panaszok száma. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A 2011-es év folyamán kiemelt vezetői feladatként jelentkezett a rendőrkapitányság területén elkövetett bűncselekmények eredményes nyomozásával az általunk lefolytatott büntetőeljárások felderítési- és a nyomozási eredményességi mutatóinak javítása. Nyomozás eredményességi mutatók alakulása az elmúlt öt év adatainak vizsgálata során az alábbiak szerint alakultak: Törökszentmiklós 49,27 34,67 34,67 46,86 55,34 Megyében összesen 56,80 52,90 45,36 41,40 45,74 Forrás: /netzsaru.hu/ Eredményességi mutatóink bűncseleményi kategóriánként 45,51% 66,23% 64% 84,34% 93,59% 84,62% személy elleni bcs-k házasság, nemi erkölcs elleni bcs-k gazdasági bcs-k közlekedési bcs-k közrend elleni bcs-k vagyon elleni bcs-k Forrás:/ netzsaru.hu/ A fenti számadatok alapján kapitányságunk munkáját eredményesnek kell minősíteni. A regisztrált bűncselekmények növekedési üteme ugyanakkor jelentősnek mutatkozik, a bűncselekményi fertőzöttség a megyei átlagot nem, azonban az országos átlagot már kis mértékben meghaladta. A fenti számadatokból megállapítható, hogy a feljelentések száma jelentősen növekedett, és ezzel arányosan nőtt a nyomozás elrendelések száma is. A rendelkezésre álló bűnügyi állomány vonatkozásában, a korábbi időszakokban jellemző jelentős munkaterhek további növekedése következett be. A fenti adatok is alátámasztják azt a véleményem, hogy az egyre javuló eredményeket, a 2011-es évben végzett jobb szakmai munkát, fokozatosan romló feltételek, és csak a kollégák egyre nagyobb leterheltsége mellett volt lehetséges megtartani. Az elmúlt évben a bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem következett be, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak.

4 4 Településenkénti bontásban a bűncselekmények elosztása. A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy Kuncsorba, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszapüspöki és Törökszentmiklós települések vonatkozásában a bűncselekmények száma évhez képest növekedést mutatnak, míg a többi településen csökkenés mutatható ki. Több mint 12 %-os csökkenés tapasztalható Fegyvernek községben, ami az elmúlt időszakban veszélyeztetett településként a fokozott ellenőrzéseink egyik célterülete volt. Kengyel község illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények és megoszlásuk és évben: személy elleni közlekedési bcs-k házasság, nemi erkölcs közrend elleni bcs-k vagyon elleni

5 5 A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítottam, hogy a lakosság elszegényedése, a nagyfokú munkanélküliség, valamint az elhúzódó gazdasági válság negatív irányba befolyásolták a bűnözési statisztikai mutatókat lopás betöréses lopás sikkasztás jármű önkényes elvétele egyéb e csoportba tart. Bcs-k A bűnözési statisztikák ingadozásának okai többrétűek, függenek a mindenkori megélhetési-, gazdasági helyzettől, az adott évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, valamint egy-egy új lehetőség felbukkanásától (játékgép feltörések, munkáltató igazolásos csalások stb.) A rendőrség bűnügyi szolgálatának lehetősége egyrészt a bűncselekmények megelőzésében, (tájékoztatás, figyelem felhívás stb.) másrészt a szabadult bűnözők hatékonyabb ellenőrzésével, és figyelemmel kísérésével oldható meg. További lehetőség a támadható objektumok védelmi eszközökkel történő felszerelése, valamint a gyors és hatékony forrónyomos felderítés. Tulajdon elleni szabálysértés Az elmúlt években egyre erősebbé vált az állampolgárok azon igénye, hogy a kisebb értékre elkövetett - ugyanakkor a lakosság biztonságérzetét kifejezetten hátrányosan befolyásoló - jogsértések felderítése és elbírálása a korábbiaknál hatékonyabban működjön augusztus 19-én lépett hatályba a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos új eljárási rend. Fontos kiemelni ennél a szabálysértési csoportnál, hogy az utóbbi időben, a lakosság megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult e cselekmények terjedéséhez. Szükséges e jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét ezek az apróbbnak tűnő, de mégis nagy számban előforduló cselekmények nagymértékben negatív irányba befolyásolják, emiatt szükséges az elkövetőkkel szembeni gyorsabb eljárás lefolytatása, gyorsabb szankcionálás, mely mind visszatartó erőként szolgálhat. A jogszabály szigorodása, a szabálysértési őrizet, az elzárás lehetősége eltérítheti az esetleges elkövetőt szándékától. A tulajdon elleni szabálysértések esetében jellemzően bolti lopás, termény, fa, élőállat, mobiltelefon, kerékpár, vascső, fémhulladék, pénztárca, készpénz eltulajdonítása miatt indítottunk eljárást. A tulajdon elleni szabálysértési tényállást megvalósító személyekkel szemben az eljárás, - a törvényi feltételek maradéktalan megvalósulása esetén vagy gyorsított eljárás keretében, szabálysértési őrizet foganatosítása mellett, vagy előkészítő eljárásban kerül feldolgozásra. A gyorsított eljárások kapcsán megállapításra került, hogy a tettenérés fogalmát másképp értékeli a bíróság és másképp a rendőrség, emiatt a szabálysértési őrizetbe vett személyek közül a Szolnok Városi Bíróság 6 fő szabadítására adott utasítást. A helyszínt elhagyó, vagy lovas kocsival normál tempóban elhajtó elkövetőt a bíróság nem a helyszínről elmenekült

6 6 személynek ítéli meg. A vizsgált időszak alatt egy eljárás alá vont vonatkozásában megállapítható volt (1 hónapon belül három elkövetés) az üzletszerűség, valamint 7 esetben a beszerzett érték megállapítása alapján nyomozás elrendelésére került sor. rongálás 4 mobiltelefon lopás 1 kerékpár lopás 2 bolti lopás 1 falopás 8. A fiatalkorú személyek által elkövetett elzárással is sújtható szabálysértések esetében megfigyelhető, hogy az eljárás hosszadalmasabb. Ennek oka, hogy a fiatalkorú elkövetők esetében meghallgatásuk a törvényi előírásoknak megfelelően a törvényes képviselőjük jelenlétében történik. A cselekményeket elkövető fiatalkorúak általában hátrányos helyzetűek, rossz családi környezetben élnek, és nem jellemző még a felnőtt családtagokra sem a jogkövető magatartásra való törekvés. A sértettek felkutatása, a kárértékek pontos meghatározása nehézkes, mert nincs lehetőség az eljárásban szaktanácsadó bevonására. A mezőgazdasági termények, és a tűzifa pontos mennyiségének és értékének meghatározása az intézkedő közterületi állomány részére sok esetben objektív akadályba ütközik. Hosszadalmas a helyszínre megfelelő szállítójármű irányítása, a pontos mérlegelés és a kiskereskedelmi érték megállapítása, leginkább a késő délutáni, éjszakai órákban. Nehézséget okoz továbbá, hogy a külterületi földek, erdők tulajdoni viszonyai folyamatosan változnak, a helyszíni intézkedések során nem mindig sikerül megállapítani a sértett kilétét. Az előkészítő eljárás során olyan ügyekben, ahol a cselekmény elkövetése után jóval később kerül sor a bejelentés megtételére, kisebb az esély arra, hogy az elkövető kiléte megállapításra kerüljön, tekintettel arra, hogy nyom- és tanú szegény helyszínekkel állunk szemben, az ügyek lezárása jellemzően megszüntetéssel kerül befejezésre. A gyorsított bírósági eljárások során az ítélkezési gyakorlatra a fokozatosság elve érvényesül. A bíró a végzés meghozatalakor figyelembe veszi a vádképviseletet ellátó személy által ismertetett cselekmény tárgyi súlyát, az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletét, személyi és anyagi körülményeit. Az eljáró bíró különösen nagy hangsúlyt fektet a gyorsított bírósági eljárások esetében az előírt törvényi feltételek együttes megvalósulására, azok maradéktalan alkalmazására. Az elmúlt időszak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bírói gyakorlat az őrizetbe vett személyek vonatkozásában, nem alkalmazta az elzárás szankcióját végzéseiben, hanem az őrizetben eltöltött napokat számította be és/vagy pénzbírságot állapított meg, melynek nagyságrendje változó volt. (maximum , , Ft) A negatív trendek megfordítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a lakosság által joggal elvárt közbiztonsági helyzet javuljon.

7 7 Nem szabad ugyanakkor a község vonzáskörzetében lévő települések közbiztonságát külön kezelni. A környező településekről állandóra vagy ideiglenesen betelepült családok mindenképpen rossz hatással voltak, vannak a környék közbiztonságra. Ezen társadalomra veszélyes elemek kiszorítására a lépéseket már megtettük, kérjük, hogy az általuk elkövetett jogsértések felderítéséhez, bizonyításához a lehetséges segítséget adják meg. Az áldozattá válást elősegítő okok: A kapitányság illetékességi területén egyre több idős ember vált ún. trükkös lopás áldozatává, amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság - díjbeszedő, rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az ingatlanba és a sértett figyelmét elterelve, tulajdonítja el értékeit. Az idős, egyedülálló emberek sérelmére elkövetett deliktumokra is jellemző a brutalitás, különösen az erőszakos, és a vagyon elleni bűncselekmények esetén. Az elkövető rendszerint nem elégszik meg a megfélemlítéssel, hanem megkötözi és bántalmazza áldozatát. Némely esetben az erőszak öncélú, nem kapcsolódik hozzá világos motiváció. Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is közreműködik azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával, nemtörődömségével, ittas vagy bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok esetben kiprovokálja - annak végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető lenne, ha az emberek jobban figyelnének egymásra, értékeikre, a hozzáértő szakemberek tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten gondoskodnának annak védelméről is. Javaslatom a Tisztelt Képviselőtestület felé, hogy szorgalmazzák a Törökszentmiklóson már eredményesen működő SZEM mozgalom beindítását, illetve segítsék elő működését. Területünkön a leggyakrabban elkövetett jogsértések a vagyon elleni bűncselekmények. A károk nagy százaléka az áldozatok könnyelműségével, felelőtlenségével magyarázható. Ezért minden életkorban szükség van a fokozott védekezés módszereinek ismertetésére, a konkrét taktikák elsajátítására. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a biztonságos életvitel megteremtését, a szolgáltatásban résztvevők részére egyfajta biztonságérzetet ad, és erősíti a területért felelős körzeti megbízott, és az ott élő időskorú személyek kapcsolatteremetését, illetve fenntartását. A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (TTKT), Kistérségi Szociális Szolgáltat a program végrehajtásában támogatják a kapitányság munkáját. A TTTKT által működtetett jelzőrendszeres segítségnyújtás a szolgáltatásban résztvevő személyek számára fokozott biztonságérzetet biztosít, és elősegíti a területen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak idősekkel való fokozott kapcsolattartását, illetve a kapcsolat kiépítését. Az időskorúak más fórumokon történő megszólítása, és a jelzőrendszer bővítése érdekében, az idei évben megtörtént a kapcsolatfelvétel a városunkban jelenlévő két történelmi egyházzal. A Római Katolikus és a Református egyház helyi vezetői együttműködésükről biztosították hatóságomat. Az ELBÍR program keretén belül a területileg illetékes körzeti megbízott a bekövetkezett bűncselekmények elemzése alapján, tájékoztatja a területén működő intézményeket, szolgálatokat, klubokat az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények módszereiről, a megelőzés lehetőségeiről. A körzeti megbízott a lehetőségekhez mérten nem csak az

8 8 intézményekkel, szolgálatokkal, klubokkal tartja a kapcsolatot, hanem magukkal az időskorúakkal is. A programban a település körzeti megbízottja is részt vesz. A családon belüli erőszak egyike napjaink legsúlyosabb társadalmi problémáinak, mely az egymással érzelmi, jogi, anyagi függésben, egyfajta együttélési kényszerben élő személyek között valósul meg. Áldozatai zömében nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél fogva kiszolgáltatott (idős, beteg, fogyatékkal élő) emberek. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. Tv., és annak rendőrségi feladatai végrehajtására kiadott 37/2009. (OT. 22.) ORFK Utasítás alapján a Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság évben, Kengyel illetékességi területén nem élt az ideiglenes megelőző távoltartás intézményével. KÖZBI ZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG A közterületi állomány létszámhelyzetének javulása a szakmai munkában még nem hozott nagymértékű színvonal emelkedést, az új kollégáknak szükséges intézkedés taktikai, illetve szakmai tapasztalatainak megszerzése, mely egyenlőre nagy terheket ró a közterületi állomány parancsnokaira, és tapasztaltabb körzeti megbízottakra, illetve a járőrvezetőre. Kozák Ferenc r. zászlós már több éve végzi a településen a körzeti megbízotti feladatokat, megfelelő hely és személyismerettel rendelkezik. Fogadóórát a hónap első csütörtökjén tart, órától óráig tart a Bagimajorban lévő KMB-s irodában. Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani. Az itt szolgálatot teljesítő kolléga szoros szakmai irányítását továbbra is az egyik legfontosabb feladatként kezeljük, hiszen a község lakossága számára érzékelhető szubjektív biztonságérzet nem a statisztikai adatokon, és a szakszerű, eredményes bűnügyi felderítésen múlik elsősorban, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a közterületen egyenruhában szolgálatot teljesítő rendőrön. A település kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata már nem az ellenőrzés és a szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal, és minden civil szervezettel, intézménnyel. E kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már kialakulásuk korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a szakmai ismereteket és jogszabályi háttért alkalmazva eredményes intézkedéseket foganatosítsuk. Az eredményes munkavégzéshez szükséges létszám és eszköz biztosítását, a rendelkezésünkre álló keretek között maximálisan igyekeztünk biztosítani.

9 9 A szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési aktivitás, leterheltség és eredményesség vizsgálata). közrendvédelmi és közleke dé srendé sze ti állomány szolgálata fő óra nem közterületi közterületi összesen A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát mutathatunk ki az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások mellett egyre kevesebb idő és energia maradt az önállóan kezdeményezett intézkedésekre. Ennek ellenére a regisztrált intézkedések számában emelkedés mutatható ki. A folyamatos rendőri jelenlét a kapitányság működési területén órában biztosított. Az állandó rendőri jelenlét mellett azokban az időszakokban, amikor indokolttá vált a nagyobb rendőri erő koncentrálása, fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, melybe bevontuk a település polgárőrségét, a faluőröket, a mezőőröket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes szerveit is. Napi feladatellátásra a Közrendvédelmi Osztály beosztottai rendszeresen kerülnek Fegyvernekre vezénylésre. A település körzeti megbízottja 41 db bűnügyi, valamint 34 db általános iratot dolgozott fel a 2011-es évben. A körzeti megbízotti állomány, bűnügyi feladatainak ellátása mellett, jelentős számú megkereséseket teljesítettek (bűnügyi megkeresés, elővezetés), ezen kívül bevonásra kerültek közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Fokozott ellenőrzések adatai fokozott ellenőrzések résztvevő erő

10 10 Alapfeladataik mellett a legnagyobb arányban ők vettek részt, a magas számban elrendelt közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott akcióban, fokozott ellenőrzésekben is. A helyszíni bírságolások számában tapasztalható csökkenést a megváltozott jogszabályi környezet eredményezte, hiszen több korábban helyszíni bírsággal sújtható szabálysértést közigazgatási bírsággal kellett szankcionálni, amit azonban a korábbi statisztikai rendszer nem regisztrál Év Év elfogások száma előállítások, biztonsági intézkedések száma kényszerítő eszköz alkalmazás elővezetések büntető feljelentés szabálysértési feljelentés helyszíni bírság közigazgatási bírság A fluktuáció során elvándorló, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező állomány pótlására érkező fiatal, tapasztalatlan kollégák még nem kaptak intézkedési jogot, ami szükséges a közterületi szolgálat hatékony, és eredményes teljesítéséhez. Szabálysértések alakulása: Kengyeli lakossal szemben a 2011-es évben 3 alkalommal jártunk el szabálysértés elkövetése miatt, melyből 1 esetben érvényes gépjármű felelősségbiztosítás hiánya, 2 ügyben közúti kisebb jogsértés miatt. Együttműködés: Önkormányzatokkal való együttműködés A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival. Közös feladatunk a közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő munkamódszerek keresése. A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában. Az önkormányzat segítsége részünkre nélkülözhetetlen, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Polgárőrséggel való együttműködés A helyi polgárőr egyesület vezetőjével, Szabó István elnök Úrral rendszeresen tartunk egyeztetéseket az aktuális feladatokról és problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik bővítésére. A évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtását. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a közös szolgálatok ellátása során.

11 11 Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért, segítő hozzáállásukért, együttműködésükért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak alapján képet kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, és a Kengyelen szolgálatot teljesítő körzeti megbízott évben elvégzett munkájáról, eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről. Együttműködésüket ismételten megköszönve kérem Önöket, észrevételeikkel, javító kritikáikkal, személyi és anyagi támogatásukkal a jövőben is segítsék - remélhetően közös - szándékaink megvalósulását. Törökszentmiklós, április 11. Tisztelettel: Dr. Tóth Péter r. alezredes sk. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Nytsz: 2256/184/2012.

12

13

14

15 Tisztelt Képviselő-testület! KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés A Képviselő-testület április 26-i ülésére Az orvosi ügyelet Törökszentmiklósi Kistérségben történő ellátásáról A Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi ülésén napirendre tűzte az orvosi ügyelet Emergency Service Kft. által történő ellátását. A cég több variációt dolgozott ki a működtetésre, amelyet az előterjesztéshez csatolok. Kengyel Községi Önkormányzat, amennyiben a szolgáltató által B)variációként megjelölt megoldást választja, akkor az ügyelet Törökszentmiklóson működne, és a település hozzájárulása havonta kb Ft-tal csökkenne. De a távolság sokkal nagyobb lenne, valamint a 3 sorompó is lassítaná a kiérkezést. Ebben az esetben a szolgáltató a martfűi telephelyet meg kívánja szüntetni. A szolgáltató által C) variációként megjelölt lehetőség jóval nagyobb anyagi terhet róna a településre, hiszen akkor 165,9 Ft/fő lenne a havi hozzájárulás összege. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a kb. 3 éve jól működő rendszert nem változtatja meg, és a szolgáltatást a jelenlegi formában veszi igénybe. A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. Kengyel, április 20. Nagy Szilárd polgármester /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t: Az orvosi ügyelet Törökszentmiklósi Kistérségben történő ellátásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel községben az orvosi ügyelet Törökszentmiklósi Térségben történő ellátását A) változat: nem támogatja. Az orvosi ügyeletet a jelenlegi formában kívánja tovább működtetni. B) változat: támogatja Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő teljes közigazgatási területén, Törökszentmiklós központtal. A települési hozzájárulást 10,8 Ft/fő/hó összegben elfogadja. C) változat: támogatja Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba teljes közigazgatási területén, Törökszentmiklós központtal, Fegyvernek fióktelephellyel. A települési hozzájárulást 165,9 Ft/fő/hó összegben elfogadja. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (T.miklós, Kossuth L. út 135/a.) 4. Emergency Service Kft. (1138 Bp. Árva utca 22.) 5. Irattár

16 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés A Képviselő-testület 2012.április 26.-i ülésére Lakossági szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, lerakóhelyre szállítására kiírására közbeszerzési eljáráseljárás Tisztelt Képviselő testület! A jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés ig érvényes. A vonatkozó jogszabályok alapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor Lakossági szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, lerakóhelyre szállítására - szolgáltató kiválasztására. Tekintettel arra, hogy az új Hulladékgazdálkodási törvény már előkészítés alatt áll, valamint a Kormány a közszolgáltatásokra vonatkozóan jelentős átalakítást, szabályozást tervez, javaslom, hogy az önkormányzat csak egy évre kössön szerződést a közbeszerzés során nyertes ajánlattevővel. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával hivatalos közbeszerzési tanácsadót bíztunk meg,a közbeszerzési bizottság munkájának segítésére, elkészült az eljárás megindító felhívás, illetve a szerződés tervezet. A évi CVIII. közbeszerzési törvény, (továbbiakban: kbt) (7). bek. alapján, -nettó 25 millió Ft alatti szerződés esetén-hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni. A kbt.-nek megfelelően, az eljárás az ajánlati felhívás, legalább három,- előzetes tájékozódás alapján a feladat ellátásra pénzügyileg, gazdaságilag és műszakilag és szakmainak megfelelő, előminősített-ajánlattevőnek történő megküldésével indítható. Az előminősítés alapján a felhívást az alábbi ajánlattevőknek javasom megküldeni: 1.REMONDIS Kétpó KFT 2.REMONDIS Szolnok KFT 3.Törökszentmiklós Kommunális Szolgáltató KFT Kérem Tisztelt Képviseletet döntsön a közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívást hagyja jóvá. Kengyel,2012. április 20. /2012( ) Kt. Nagy Szilárd Polgármester Határozat: A lakossági kommunális Hulladék gyűjtésére, lerakóhelyre szállítására közbeszerzési eljárás kiírására Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladék gyűjtésére, lerakóhelyre szállítására beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a melléklet szerint jóváhagyja. A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg: 1.REMONDIS Kétpó KFT 2.REMONDIS Szolnok KFT 3.Törökszentmiklós Kommunális Szolgáltató KFT Erről értesülnek: 1.Nagy Szilárd polgármester 2.Dr Fekete Nóra jegyző 3.Irattár Helyben

17 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván indítani. a) Az ajánlatkérő: Név: Kengyel Községi Önkormányzat Cím: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Képviseli (címzett): Nagy Szilárd polgármester Telefon: Telefax: b) Kapcsolattartók az ajánlatkérő részéről: A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó Név: Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó Telefon: Fax: Műszaki szakmai kérdésekben kapcsolattartó Név: Juhászné Bíró Erika műszaki ügyintéző Telefon: Fax: c) A beszerzés tárgya, mennyisége és kapcsolódó adatok Lakossági szilárd kommunális hulladék háztartásonkénti gyűjtését és elszállítása heti egy alkalommal. A település térképe az alábbi címről letölthető (CTRL+kattintás). arorsz%c3%a1g&aq=3&sll= , &sspn= , &g=buda pest&ie=utf8&hq=&hnear=kengyel,+magyarorsz%c3%a1g&ll= , &spn=0.0336, &z=14 A lakossági kommunális hulladék éves mennyisége: 840 tonna Lakóingatlanok száma: 1231, mely a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is 3 %-al változhat. Edényzet típusa és darabszáma: 120 literes, 1320 db mely negatív irányban 10 %-al csökkenhet Lomtalanítás évente 1 alkalommal (melynek díját az edényzetek rendszeres ürítési díjában kell érvényesítenie az ajánlattevőknek) Önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények száma: 6, hulladékgyűjtő edényzetek száma: 30 db 120 literes edényzet. 1

18 Az igénybe vevők részére az ajánlatkérő első alkalommal biztosította a szükséges hulladékgyűjtő edényzetet. A szabványos MSZEN 840-es sorozat szerinti megfelelő 120 l-es hulladékgyűjtő edényzet biztosítása (szükség szerinti pótlása) az igénybe vevők kötelessége és ennek költségét is az igénybe vevők viselik. Az ajánlattevő az általa forgalmazott (árult) úgynevezett zöld zsákokba kihelyezett zöldhulladékot a kommunális hulladék elszállításának napján köteles begyűjteni és ártalmatlanítani. Ügyfélszolgálat működtetése a 224/2004. (VII.22.) korm. rendelet 2. (4) bek. szerint. legalább havi egy alkalommal 1 óra időtartamban, a Kengyeli polgármesteri hivatalban. A település lélekszáma stagnál, a kommunális hulladék mennyisége alig változik. A településen 2 db négyfrakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget működik (4 db 2,5 m3- es alulürítős szelektív hulladékgyűjtő konténer alkalmazásával, melynek telítődésekor, illetőleg legalább évente 12 alkalommal történő ürítési díját az edényzetek rendszeres ürítési díjában kell érvényesítenie az ajánlattevőknek) A hulladéklerakó és ártalmatlanító telep megnevezése és címe: Kétpói Regionális Hulladéklerakó, Kétpó, Külterület hrsz. 029/40; 029/41 Kommunális szilárd hulladék lerakási díj évben: nettó 7.988,- Ft/tonna a 19/2011 (XII.27.) önkormányzati rendelet szerint Vonatkozó jogszabályok (A szerződés teljesítésére vonatkozó különös feltételek): évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról és végrehajtási rendeletei évi XXVIII törvény a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény módosításáról 224/2004 (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 64/2008. (III.28) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól A képviselő-testület önkormányzati rendelete a Hulladékgazdálkodásról (A jelen ajánlattételi felhívás 4. sz. Melléklete) A rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó ,- Ft d) A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés e) A szerződés időtartama: július 1-től június 30-ig f) Teljesítés helye: Kengyel község közigazgatási területe g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A közszolgáltatás után az igénybevevőktől a közszolgáltatási díj beszedése a nyertes ajánlattevő jogosultsága és kötelezettsége. A közszolgáltatási díj a község közigazgatási területén egységes, és kizárólag csak a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díj lehet. Az igénybevevőkkel történő ellenszolgáltatás beszedése havonta történik csekk formájában a közszolgáltatást végző nyertes ajánlattevővel történő közvetlen elszámolás 2

19 szerint. (A számlázás negyedévente történik, a szolgáltató 3 db csekket biztosít a díj befizetésére, mely így havonta fizethető.) A Szolgáltató által benyújtott árajánlat alapján a szolgáltatás díját az Ajánlatkérő önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg. A szolgáltatás díja a szerződés időtartama alatt nem módosítható. h) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek A pénzügyi teljesítések késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. i) Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb ellenszolgáltatás, 1 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény 1 alkalommal történő ürítésének és a hulladék elszállításának, valamint a kijelölt hulladéklerakóban történő lerakásának nettó díja. j) Kizáró okok és igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában előírtak szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A Kbt. 56. (2) bekezdésében előírtak szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban - a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az ajánlattevőnek be kell nyújtani 3

20 - a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát; - a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; Amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén csatolni kell továbbá: - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 75. (1) bekezdésében előírtak szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. k) Alkalmassági követelmények Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 55. (1) bekezdése valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 14. (1) bekezdés c) pontja alapján tekintettel a Kr. (4). bekezdésében foglaltakra, az ajánlattevő előző évi teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat. Alkalmassági minimumkövetelmények Az eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, mely megfelel az alábbi követelményeknek: Ajánlattevő előző évi teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nagyobb, mint nettó 20 millió Ft. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1: A Kbt. 55. (1) bekezdés a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 15. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított, megelőző három év legjelentősebb lakossági szilárd kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szolgáltatások ismertetése. A Kr. 16. (3) bekezdés a) pontjában előírtak szerint az igazolásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - szerződést kötő másik fél neve; - teljesítés ideje (kezdő és vég időpont, év, hó, nap); - a szerződés tárgya - a szerződés főbb számszerűsíthető adatai - ellenszolgáltatás nettó összege; - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt. 4

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása.

Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Tószeg község kommunális hulladékának gyűjtése és szállítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.

AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben