Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl"

Átírás

1 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

2 ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi tevékenységét bemutató, Az APEH világa címû évkönyv. Kiadványunkat most is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az elmúlt év adóztatási és adóigazgatási feladatainak, azok számszerûsített és számokban nem mérhetõ eredményeinek ismertetésén túl, hivatalunk szervezeti jellemzõirõl, illetve köztisztviselõink hivatalon belüli életérõl is ízelítõt kapjon az érdeklõdõ. Hogy milyen volt az APEH világa 2008-ban? A év az elõzõ évekhez képest viszonylag nyugodt idõszak volt az adóhivatal életében, de unalmasnak vagy tétlennek semmiképpen sem mondható. Dr. Szikora János Befejezõdött az illetékintegráció, letisztultak a munkafolyamatok, így jutott egy szusszanásnyi idõ arra, hogy figyelmünket a kissé távolabbi jövõ felé fordítsuk. Elkészítettük a évekre szóló középtávú stratégiai tervünket, mely a SZOLGÁLTATÓ ADÓHATÓSÁG címet kapta. Nem véletlen a címválasztás, hiszen abban mind az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásokra, mind az adóelkerüléssel szembeni gyors, szakszerû és hatékony hatósági fellépésre egyaránt hangsúlyt kívántunk helyezni. Szolgáltató stratégiánk keretében az elmúlt év során tovább bõvítettük elektronikus szolgáltatásaink körét év elejétõl az adóalanyok nyilvántartását érintõ bejelentõ és változás-bejelentõ adatlapok, valamint az adó-, jövedelem- és illetékességigazolás iránti kérelmek elektronikus úton is benyújthatók lettek, év közben pedig tovább bõvült a közérdekû információkat szolgáltató adatbázisaink köre, így lekérdezhetõvé váltak a csoportos áfa-alanyiságot választó adózók, az áfa- és eva-alanynak nem minõsülõ, de adószámmal rendelkezõ jogi személyek és egyéb szervezetek, valamint a végrehajtás alatt álló adózók fõbb adatai is. Hatósági szerepkörünkben tovább folytattuk a feketegazdaság kifehérítése érdekében korábban megkezdett intézkedéssorozatot, következetesen felléptünk a jövedelem eltitkolók, nyereségminimalizálók ellen. Hogy milyen eredménnyel végeztük szolgáltató és hatósági tevékenységünket, azt jól érzékelteti az alábbi néhány számadat. Az elmúlt évben 9290 milliárd forint bevétel realizálódott az APEH számláin, 636 milliárd forinttal több, mint 2007-ben. Az utólagos adóellenõrzések keretében megállapított nettó adókülönbözet 111 milliárd forinttal volt több mint egy évvel korábban. Az adótartozások behajtása során pedig az elõzõ évinél 13,5 százalékkal nagyobb összegû, összesen 295 milliárd forint kintlévõséget szedtünk be. S hogy mindezt hogyan sikerült elérni? Mi van a számok mögött? Megtudhatják, ha továbblapoznak évkönyvünkben. Budapest, április Dr. Szikora János elnök

3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az adózók törzsadattári regisztrációja Az egyszerûsített vállalkozói adó Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése START-kártya, a START PLUSZ-kártya és a START EXTRA-kártya Minõsített adózók adatbázisa Adóeljárási tevékenység Folyószámlák kezelése Illetékintegráció, illetékügyi szakterület tevékenysége Az APEH iratforgalma a vonalkód felhasználás tükrében II. Az adóhatósági kényszerintézkedések területei Az ellenõrzési tevékenység Felülellenõrzés Behajtási tevékenység III. Az adóhivatali szervezet mûködésének követelményrendszere Jogi-hatósági tevékenység és a törvényesség helyzete Az adókötelezettség jogszerû teljesítése érdekében végzett tájékoztatási tevékenység Bevalláskorszerûsítési folyamat folytatása A hivatal másodfokú tevékenysége Kizárólagos illetékességi terület Az adóstatisztikai elemzõ, elõrejelzõ munkáról, a külsõ adatszolgáltatásokról és az adóhivatali tevékenység kontrollingjáról A belsõ kockázatkezelés területei Költségvetési Belsõ Ellenõrzés IV. Elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás

4 V. Szerencsejáték és projektirányítás A Szerencsejáték Felügyelet Projektek, projektirányítás VI. Az adóhivatali szervezet különféle erõforrásainak fõbb jellemzõi Informatikai szakterület A gazdasági-mûködési feltételek Humánpolitikai tevékenység Az Oktatási Intézet Sajtótevékenység Szakszervezet VII. Az APEH nemzetközi kapcsolatrendszere VIII. Az APEH külsõ kapcsolatai IX. Az APEH országos rendezvényei X. ADOK 2008 A stratégia jegyében Balatonfüred XI. Arcképcsarnok ADATTÁR AZ ADÓHIVATALI TEVÉKENYSÉG KIEMELT TERÜLETEIRÕL Táblajegyzék I. Költségvetési kapcsolatok alakulása II. Az adózók számához, összetételéhez és területi elhelyezkedéséhez kapcsolódó adatok III. Az adóbevallások kiemelt adatai IV. Adóigazgatási szolgáltatások fõbb jellemzõire vonatkozó adatok V. Kényszerintézkedések egyes területeivel összefüggõ adatok VI. Hatósági-jogi munka fõbb jellemzõi VII. A szervezeti mûködés kiemelt feladatai AZ APEH KÖZTISZTVISELÕIRE VONATKOZÓ FÕBB SZEMÉLYI ADATOK I. Az APEH vezetõ beosztású munkatársai II. Az APEH törzsgárda tagsága III. A évben kitüntetésben részesült munkatársak

5 AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI

6 I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei I/1. Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az adózók és az adóhatóság kapcsolata legtöbbször az ügyfélszolgálati szakterület segítségével valósul meg. Az adózók kötelezettségeik teljesítése során talán legtöbbször az ügyfélszolgálati szakterület munkatársaival kerülnek közvetlen kapcsolatba. A nyomtatványok, bevallások, beadványok benyújtása, a különféle kérelmek intézése, és az információs igényekkel a magánszemély adózók többsége még 2008-ban is a közvetlen személyes kapcsolatot részesítette elõnyben az elektronikus forma helyett, míg a nem magánszemély adózók többsége a jogszabályi változások következtében adatszolgáltatásaikat, bevallásaikat túlnyomórészt elektronikus úton teljesítették. Az adóhivatal és az ügyfelek kapcsolatában az ügyfélszolgálati irodáknak kiemelt szerepük van. A központi ügyfélszolgálati irodákban a régió vezetõinek döntésétõl függõen a komplex ügyintézést a szakosztályi vagy az ügyfélszolgálati osztályok szervezetébe tartozó munkatársak látják el. Az ügyfélszolgálati irodákat és kirendeltségeket felkeresõ ügyfelek az ügyfélfogadás körülményei a várakozás hossza az ügyintézés gyorsasága, valamint az ügyintézõk felkészültsége, viselkedése, tevékenysége alapján ítélik meg a hivatal munkáját. Az adóhivatal regionális átalakulása az ügyfélszolgálatok számát nem érintette, továbbra is 23 központi ügyfélszolgálati irodában és 72 kirendeltségen fogadja a személyesen megjelenõ ügyfeleket. Ezen kívül további 22 elsõsorban bevallások és beadványok átvételére valamint tájékoztatásra szakosodott számítógépes kapcsolat nélküli ügyfélszolgálati helyen van személyes ügyfélkapcsolat ban átadásra került az új tágasabb ügyfélszolgálati iroda Kiskunhalason, valamint Gyöngyösön. Az ügyfélszolgálati irodák hálózatának módosítását minden esetben megelõzi az érintett terület önkormányzataival és szakmai érdekképviseleti szerveivel történõ egyeztetés. Az új egységek megnyitásáról, áthelyezésérõl vagy megszüntetésérõl az adózókat a helyben szokásos módon informálták. A területi kirendeltségeket elsõsorban a vonzáskörzetükben élõ magánszemélyek és kisebb vállalkozások képviselõi keresik fel. Az adatszolgáltatások, a személyi jövedelemadó és egyéb éves bevallások benyújtási határnapjain, valamint az egyszerûsített vállalkozói adó választásának bejelentési határnapján hosszított nyitva tartással fogadták az ügyfélszolgálatok ügyfeleiket. A szakterület munkatársai a korábbi években kialakult gyakorlat szerint az érdekképviseletek és szakmai közösségek különbözõ rendezvényein a nagyközönség számára elõadásokat, konzultációkat tartottak. A szakmai tanfolyamokon és az iskolai keretek között szervezett tanfolyamokon elsõsorban az ismereteket közérthetõ formában átadni képes vezetõ beosztású munkatársak vettek részt. Az ügyfélszolgálat szervezetében dolgozók legjelentõsebb feladata az adó-, a jövedelem- és az illetõségigazolások kiadása.

7 10 AZ APEH VILÁGA A hatósági bizonyítványnak minõsülõ igazolásokat ügyfeleink elsõsorban a jogszabályok elõírásai alapján, de más egyéb célokra például hitelkérelem elbírálása érdekében kérik. Az igazolások kérelmezése és kiadása területi illetékességtõl függetlenül történik ban az adóigazolások 2,1 százalékát, a jövedelemigazolások 3 százalékát, az illetõségigazolások 3,2 százalékát más régióban illetékes adózó részére adták ki. Együttes adóigazolásból melynek során az adózók kényelmét szolgálva a vámtartozásokra vonatkozó adatokat az ügyfélszolgálat munkatársai szerzik be a vámhatóságtól 2008-ban darabot adott ki az adóhatóság. Az adózók további kényelmét szolgálja, hogy ügyfeleink a más közigazgatási hatóságoknál intézett ügyéhez szükséges igazolásaikat az ügyükben eljáró közigazgatási szervet meghatalmazva kérhetik. A közigazgatási szervek ban 660 kérelmet nyújtottak be tól igazolásaink tartalmaznak egy véletlenszám-generátor alkalmazásával képzett 25 karaktert tartalmazó ellenõrzési azonosítót. Az ügyiratszám és az ellenõrzési azonosító segítségével a hamisított igazolások felhasználásának megakadályozása érdekében az igazolást felhasználó szervezetek az interneten ellenõrizhetik az igazolások valódiságát. Az igazolást felhasználó szervezetek javaslatára 2008-ban az adózók 8572 kérelemhez mellékeltek nyilatkozatot, mely alapján az igazgatóságok az igazolást közvetlenül az igazolást felhasználó szervezet részére küldték meg, s így az igazolások hamisítása kizárható. Az igazolás kiadási kérelmek többségében nemleges adóigazolást és jövedelemigazolást igényeltek a kérelmezõk. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink pótolták az esetleges elmaradt adatbejelentést, utólag teljesítették elmaradt bevallási kötelezettségüket és teljesítették fizetési kötelezettségüket. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink 2008-ban összesen 59 ezer kérelemhez millió forint közterhet fizettek be a költségvetésbe. A tájékoztatáson és az igazolások kiadásán kívül az ügyfelek önállóan kezdeményezett kapcsolatában is kiemelt szerepük van az ügyfélszolgálatoknak. A bejelentõ és változásbejelentõ lapok, bevallások, adatszolgáltatások, átvezetési kérelmek és egyéb beadványok, kérelmek átvételén kívül a folyószámlakivonatok és a készpénz-átutalási megbízások kiadása is az ügyfélszolgálatok tevékenységi körébe tartozik. Az ügyfélfogadáshoz szervesen kapcsolódó háttérmunkában is aktívan közremûködnek az ügyfélszolgálat munkatársai, az adókártya ügyintézésben, az adószámok kiadásában, az ügyfél bevonásával bevallásjavításban, folyószámla egyeztetésben és az 1+1 százalékos ügyintézésben is részt vettek az ügyfélszolgálat munkatársai. Az ügyfélkapcsolatokban érintett munkatársak a szezonálisan jelentkezõ, nagyszámú feladatokat kiemelten kezelik, és az eltérõ jellegû feladatok színvonalas teljesítését rugalmas munkaszervezéssel, szakmai és egyéb ügyintézõi képzésekkel biztosítják. I/2. Az adózók törzsadattári regisztrációja Az adóhatósághoz bejelentkezõ adóalanyok nyilvántartása, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások feldolgozása, az adatok aktualizálása a évben is folyamatos munkát jelentett az adóhatóság számára. Az adóhatóság törzsadattára több mint tízmillió adóalany adatait tartalmazza. A törzsadattár adatait egyrészt az adózó által benyújtott bejelentõ, változásbejelentõ adatlapok feldolgozása útján, másrészt a társhatóságoktól (cégbíróságok-

8 AZ APEH VILÁGA 11 tól, körzetközponti jegyzõktõl) érkezett elektronikus üzenetek alapján tartjuk karban, illetve veszünk nyilvántartásba új bejelentkezõ adóalanyt. Mindez nem egyszerû feladat, hiszen évrõl évre növekszik az adóalanyok száma. Jelenleg közel 9 millió adóazonosító jellel rendelkezõ, élõ magánszemélyt tartunk nyilván. Ezen kívül 986 ezer adószámmal rendelkezõ, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély és 594 ezer társas vállalkozás és költségvetési szerv szerepel az adóalany-nyilvántartásban. Az adószámos magánszemélyek száma az elõzõ évhez viszonyítva majdnem 50 százalékkal növekedett, melyet elsõsorban jogszabályváltozás okozott. Ennek következtében az addig adószám nélkül tevékenykedõ õstermelõknek adószámot kellett igényelniük, melynek során részükre közel 321 ezer azonosítót képeztünk meg. Az adóalanyi kör összetétele a években Közösségi adószámok Az adóhatóság a augusztus 1-jétõl december 31-éig terjedõ idõszakban összesen közösségi adószámot képezett meg, db-ot egyéni vállalkozók számára, db-ot pedig társas vállalkozások részére. A évben 5293 db közösségi adószám kiadása történt meg egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek, db pedig társas vállalkozások részére. A évben tehát összesen db közösségi adószámot képezett meg az állami adóhatóság évben volt azon adózók száma, akik/amelyek közösségi adószámának megszûnését tevékenységük megszûnése okozta, 6521 esetben pedig kizárólag a közösségi adószám szûnt meg december 31-én összesen mûködõ adózónak volt hatályos közösségi adószáma. I/3. Az egyszerûsített vállalkozói adó A évben az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó adózók közül évközben 1015 fõ egyéni vállalkozó és 1244 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 2259 db adózó egyszerûsített vállalkozói adóalanyisága szûnt meg. Az 1015 fõ egyszerûsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá tartozott egyéni vállalkozó közül 142 adózó jelentette be, hogy nem felel meg az Eva tv. 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az eva alanyiságának megszüntetését, 61 esetben pedig az igazgatóságok észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül a évben, az objektív igazolási határidõn belül 811 fõ egyéni vállalkozó tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az eva alanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További egy fõ egyéni vállalkozó jelentette be, hogy már 2007 decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az eva alanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatállyal kéri eva alanyiságának megszüntetését.

9 12 AZ APEH VILÁGA 2257 fõ egyéni vállalkozó a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 3914 fõ egyéni vállalkozó végleg megszûnt, egy fõ egyéni vállalkozónak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az 1244 db eva hatálya alá tartozott társas vállalkozás közül 606 db társas vállalkozás jelentette be, hogy nem felel meg az Eva tv. 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az eva alanyiságának megszüntetését, 37 esetben pedig az igazgatóságok észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül a évben, az objektív igazolási határidõn belül 590 db társas vállalkozás tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamenynyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az eva alanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További 8 db társas vállalkozás jelentette be, hogy már 2007 decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az eva alanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatállyal kéri eva alanyiságának megszüntetését, illetve 3 esetben az igazgatóságok észlelték az eva alanyiság jogszerûtlen választásának tényét, és január 1-jei visszamenõleges hatállyal megszüntették azt. 67 db társas vállalkozás a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 45 db társas vállalkozás végleg megszûnt, 29 db társas vállalkozásnak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az eva alanyiság megszûnésének leggyakrabban elõforduló okai az alábbiak voltak: az adózó az objektív igazolási határidõn belül bejelentette, hogy annak ellenére, hogy az Eva tv.- ben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni: 1401 adózó az adózó végelszámolás, felszámolás hatálya alá került: 416 adózó az adózó változás révén már nem felelt meg az eva alanyiságra elõírt bármely feltételnek: 147 adózó jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerzett olyan magánszemély, akivel az adózó a naptári évben korábban nem állt tagi jogviszonyban: 97 adózó az adózó bevétele meghaladta az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt: 94 adózó az magánszemély adóalany egyéni vállalkozói jogállása megszûnt: 72 adózó az adózó terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy az ellenõrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot állapított meg: 19 adózó jogszerûtlen bejelentkezés egyéb ok miatt: 8 adózó jogszerûtlen bejelentkezés, mert a magánszemély vállalkozói bevételt, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság árbevételt nem számolt el: 2 adózó jogszerûtlen bejelentkezés, mert az adózó bevétele meghaladta a 25 millió Ft-ot: 2 adózó az adózó a naptári évben összesen 25 millió forintot meghaladó elõlegrõl bocsátott ki számlát, egyszerûsített számlát: 1 adózó Az Eva tv. hatálya alá a évre történõ bejelentkezés Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózóknak a évre vonatkozóan az egyszerûsített vállalkozói adózás választását december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 08T103 számú, illetve 08T203 számú adatbejelentõ lapon, a

10 AZ APEH VILÁGA 13 székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kellett bejelenteniük. Egyéni vállalkozók az egyszerûsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidõig, a 09JNY számú nyomtatványon nyilatkozhattak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap után fizetik meg fõ egyéni vállalkozó és 6591 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen db adózó jelentkezett be a évre az eva hatálya alá, illetve 6 fõ egyéni vállalkozó nyilatkozott a 09JNY számú nyomtatványon arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap után fizeti meg. A évre az eva hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózó közül 3619 fõ egyéni vállalkozó, illetve 5365 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 8984 db adózó bejelentkezését fogadták el az igazgatóságok. Az 5365 db eva hatálya alá bejegyzett társas vállalkozás közül 2807 db betéti társaság, 2312 db korlátolt felelõsségû társaság, 196 db ügyvéd iroda, 41 db közkereseti társaság, 7 db erdõbirtokossági társulat és 2 db egyéb szövetkezet. Az eva hatálya alá a évre újonnan bejelentkezõ adózók közül 439 fõ egyéni vállalkozót, illetve 1226 db társas vállalkozást, azaz mindösszesen 1665 db adózót utasítottak el az igazgatóságok. A leggyakoribb elutasítási okok a következõk voltak: nyilvántartott adótartozás 44,40% nem volt bevétele az adózónak 2007-ben 19,96% belföldi pénzforgalmi bankszámlaszám hiánya 16,62% 2007-ben meghaladta az adózó bevétele a 25 millió forintot 7,00% Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkezõ adózók a bejelentés idõpontjában az adóhivatal nyilvántartása szerint az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az igazgatóságok a benyújtott adatlapok hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesítették az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek nem feleltek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidõn túl nyújtották be, végzést kaptak. Azon a évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek, az Eva tv. 10. (3) bekezdésében foglaltak alapján a adóévben adókötelezettségeiket már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánták teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén a 08T103-as számú, illetve a 08T203-as számú adatbejelentõ lapon tehették meg. Ezen esetben az érintett adózókat eva alanyiságuk megszûnésérõl értesítõlevélben tájékoztatták az igazgatóságok. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók a kijelentkezésre irányuló bejelentésüket kötelesek voltak megtenni, ha december 20-án nem feleltek meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, továbbá az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásuk volt. Amennyiben az érintett adózók az elõzõekben említett bejelentésüket jogszerûtlenül nem tették meg, az igazgatóságok felülvizsgálták és hivatalból kezdeményezték az eva alanyiságuk törlését, tekintettel arra, hogy az Eva tv. 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy az adózók eva alanyisága megszûnik, ha az Eva tv. 10. (3) bekezdésében foglalt bejelentésüket december 20-ig jogszerûtlenül nem tették meg. A fentiek értelmében az igazgatóságok megvizsgálták, hogy a évben az eva hatálya alá tartozó azon adózók, akik az említett határidõig nem je-

11 14 AZ APEH VILÁGA lentették be, hogy a adóévben adókötelezettségeiket már nem az eva alanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, december 20-án valóban megfeleltek-e az Eva tv.-ben meghatározott valamennyi feltételnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is). Azon adózók eva alanyiságát, akik a vizsgálat alapján a adóévre nem jogosultak az eva alanyiságra, megszüntették az igazgatóságok. I/4. Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában A bevallási szakterület évben a bevallások korszerûsítése, egyszerûsítése kapcsán kiemelt szerepet kapott. Annak ellenére, hogy az adózóval együtt újszerû fogalmakat, eljárási rendet kellett elsajátítania a szakterület valamennyi munkatársának, az adóhivatal feldolgozási naptárában meghatározott idõpontokra a bevallások feldolgozása, a hibásan érkezett bevallások szükség esetén az adózó bevonásával történõ javítása érdekében az intézkedés teljes körûen megtörtént évben összesen 18 millió db bevallás és 8 millió tétel kontroll adatszolgáltatás érkezett az adóhatósághoz. A bevallások benyújtásának tapasztalatai alapján a kiemelt bevallások beérkezését és feldolgozását az alábbi tendenciák jellemezték. Az egyéni és társas vállalkozások bevallásainak feldolgozása Összehasonlító adatok: Megnevezés Változás, % Nyilvántartott bevallás (db) ,4 Feldolgozott bevallás (db) ,8 Teljesítés (%) 96,2 96,5 100,3 Az adózók által benyújtott számú bevallások közül db bevallás nyilvántartásba vételét követõen db (96,5 százalék) feldolgozása az igazgatóságokon határidõben befejezõdött. Mindez a év hasonló idõszakában feldolgozottakhoz képest 0,3 százalék pontos növekedést jelent. A hibás bevallások aránya (17,6 százalék) erõteljes csökkenést mutatott és 9,9 százalék ponttal csökkent az elõzõ év hasonló idõszakához képest, különösen a 23,4 százalék pontos bevallásszám növekedéshez képest. A legjellemzõbb hibák a számú bevallás tekintetében az elmúlt évekkel egyezõen továbbra is a bevallás sorainak és oszlopainak helytelen öszszegzésébõl adódtak. A személyijövedelemadó-bevallás feldolgozása december végéig db számú szja bevallás nyilvántartásba vétele történt meg az elmúlt évi db-bal szemben, ez 7,6 százalékos növekedést jelent. A növekedést részben az okozta, hogy az elõzõ évhez képest kevesebb munkáltató készítette el a munkáltatói személyi jövedelemadó-megállapítást, ezért a dolgozók saját maguk számolták ki kötelezettségüket és nyújtották be bevallásukat. A évben fokozott figyelem irányult a magánszemélyekre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallások teljességvizsgálatára, melynek során a kiküldött felszólító levelek nagymértékben ösztönözték az adózókat a jogkövetõ magatartásra. A visszaigénylést tartalmazó bizonylatokból tételszámú kiutalás történt meg, mintegy 90,9 milliárd forint összegben. A legalább egy számszaki, illetve logikai, vagy formai hibát tartalmazó bevallások aránya 31,5 százalékra mérséklõdött, amely 10 százalékkal alacsonyabb az elmúlt évinél (41,5 százalék).

12 AZ APEH VILÁGA 15 Néhány, számosságát tekintve jellemzõ hibatípus a számú bevallásokban: adójóváírás összegének helytelen megállapítása, visszaigényléses bevallás esetén a köztartozás nyilatkozatának hiánya, összevont adóalap összegébõl a bér összegének megállapítása, számlaszám vagy postai cím kitöltésének hiánya, saját részre kiutalni kért összeg esetén, az összes adókedvezmény rovat pontatlan kiszámítása, az önkéntes pénztárak, illetõleg a NYESZ-R pénztárak részére történõ utalás téves megadása, összeadási hibák. A munkáltatói és kifizetõi adatszolgáltatások feldolgozása A kontrollbizonylatok feldolgozása határidõre befejezõdött. A feldolgozás az elõzõ éves adatokhoz viszonyítva a következõk szerint alakult. K-jelű adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma M29-es adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma Az összes átvett tételszám (M29-es és K-jelû együtt) az elmúlt év azonos idõszakához viszonyítva db-bal csökkent (2007-ben db, 2008-ban db). A 2008-ban feldolgozott kontrolltételek mindegyike az elektronikus adathordozók valamelyikén érkezett, elektronikus úton 99,6 százalék és mágneses adathordozón 0,4 százalék érkezett be az adóhatósághoz (ez az arány az elmúlt évben 95,36 százalék, 4,6 százalék és papíralapon 0,04 százalék volt). Az adókedvezmények érvényesítéséhez kiadott igazolásokról teljesített adatszolgáltatások feldolgozása alapján az abból elõállított információk már az egyéni vállalkozók szja bevallásainak benyújtására megállapított idõpontig az adóhivatal rendelkezésére álltak. A társaságiadó-bevallások feldolgozása A nyilvántartott bevallások számát a következõ táblázat mutatja: Megnevezés 0628, , 0729 Változás együtt együtt % Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,5 Teljesítés (%) 96,9 96,9 100,0 A nyilvántartásba vett bevallások száma az elõzõ évhez viszonyítva összességében 4,5 százalékkal nõtt, mely növekedésbõl 2,2 százalék a évtõl rendszeresített bevallásokon szereplõ önellenõrzés. Az egyszeres könyvvitelt vezetõ adózók aránya 2,1 százalék, mely az összes darabszámhoz viszonyítva a tavalyi évhez képest 0,3 százalékos csökkenést mutat. Az interneten keresztül érkezett, elektronikus úton benyújtott bevallások számának növekedésével a hibás bevallások száma csökkent, azonban né-

13 16 AZ APEH VILÁGA hány jellemzõ hiba továbbra is megjelent a bevallásokon: adóelõleg-kötelezettség helytelen megállapítása, létszám- és béradatok összefüggési hibái, átlagos statisztikai létszám adata hibás, a fõlapon és a részletezõ lapokon feltüntetett adatok nem egyeznek, számolási hibák. Mint minden évben, a év vonatkozásában is jellemzõ, hogy a számú bevallásoknál elsõdlegesen a mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó bevallási lapok a hibásak. A havi és évközi bevallások feldolgozása A számú bevallásokból év végéig db bevallás érkezett be az adóhivatalhoz. Ez a mennyiség a havi és negyedéves számú bevallás azonos idõszakához képest 13,1 százalékkal emelkedett. A bevallások feldolgozottsága 94,8 százalékos. Az áfabevallások feldolgozása Az áfabevallások számainak összehasonlító adatai: Megnevezés Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,7 Feldolgozott (%) 97 98,2 101,2 Megnevezés Havi áfabevallások % Negyedéves áfabevallások % Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,8 Feldolgozott (%) 92,8 96,3 103,7 A havi áfabevallások száma növekvõ tendenciát mutat: míg évben db bevallás érkezett, év végéig a havi áfabevallások száma elérte a darabot. A vállalkozások számának növekedése és az adózói morál javulását követõen a havi bevallások számának alakulását követte a negyedéves bevallások számának alakulása, mely a évi darabról évben darabra növekedett. Járulékbevallások feldolgozása A évi bevallások tapasztalatai alapján évben a magánszemélyeknek teljesített munkáltatói kifizetések bevallására adózói típusonként készültek a bevallások (az egyéni vállalkozók saját adatainak bevallására, illetõleg minden adózói kör részére a munkavállalók részére kifizetett összegek bevallására). A évben bevezetett járulékbevallások elektronikus teljesítése, illetõleg feldolgozása az elõzõ évek tapasztalatait hasznosítva már gördülékennyé vált ban megszûnt az õstermelõk által benyújtandó külön járulékbevallás, az õstermelõk és az egyéni vállalkozók ugyanazon a bevalláson adhatták be bevallásaikat. Továbbra is problémát jelentett az adózóknak az elektronikus úton beküldött önellenõrzések és helyesbítések megkülönböztetése, és az ugyanazon bevallástípuson történõ önellenõrzés elkészítése. Hivatalunkhoz évre vonatkozóan december 31-ig mintegy 7,7 millió járulékbevallás érkezett, amely 10 százalékkal haladta meg az elmúlt évben benyújtott bevallások darabszámát. Az internetes bevalláskitöltõ programok használatának tapasztalatai Az összes nyilvántartott bevallás mennyiségéhez viszonyítva a bevalláskitöltõ programmal készített be-

14 AZ APEH VILÁGA 17 vallások terén lényeges változás tapasztalható az elõzõ évhez képest. A törvényi változások, illetõleg a megváltozott adózói szokások következtében elenyészõ mennyiségû lett azon bevallásoknak a száma, amelyeket az adózók papíralapon nyújtottak be az adóhatósághoz. A 2D pontkóddal ellátott bevallások feldolgozásának változásait mutatja a következõ táblázat. Az internetes programmal elkészített, papíron benyújtott bevallások közül kétdimenziós pontkóddal feldolgozott bevallások száma: Bevallás típusa december 31. december 31. % 01-es bevallás ,9 03-as bevallás ,5 28-as bevallás ,4 29-es bevallás ,0 53-as bevallás ,5 ebből egyéni vállalkozó ,5 65-ös bevallás ,9 650-es bevallás ,0 A táblázatból látható, hogy a '01-es és az szja bevallások esetében lényegesen több, a '28-as és '650-es bevallásoknál valamivel több, a többi bevallástípusnál kevesebb a tavalyi értékeknél a ban 2D-vel beolvasott bevallások száma. A számú bevallásoknál tapasztalható növekedést egyrészt a nagyobb bevallásszám, másrészt az adózói magatartás fokozatos változása indokolja, mivel egyre több magánszemély tér át az szja bevallás kézzel történõ kitöltésérõl az adóhivatal által rendszeresített internetes kitöltõ program használatára. A papíron benyújtott hibás internetes bevallások általánosan jellemzõ okai: laphiányosan került benyújtásra a bevallás (hiányzó oldal), az internetes programmal elõállított és kinyomtatott bevallások aláírás-hiányosan érkeztek, kézi javítások a kinyomtatott bevallásban (lefestett mezõk). Az elektronikus úton benyújtott bevallások számának változásait mutatja a következõ táblázat. Bevallás típusa december 31. december 31. % 01-es bevallás ,8 03-as bevallás ,1 28-as bevallás ,6 29-es bevallás ,8 53-as bevallás ,9 ebből egyéni vállalkozó ,1 65-ös bevallás ,6 650-es bevallás ,4 A táblázatból látható, hogy az elektronikusan benyújtott bevallások száma az elõzõ évihez képest jelentõsen megnõtt. A következõ táblázat a és évben elektronikusan benyújtott bevallások arányát mutatja az összes benyújtott bevallás számához viszonyítva. Bevallás típusa % 2007-ben % 2008-ban 01-es bevallás 99,4 99,2 03-as bevallás 86,2 94,1 28-as bevallás 57,8 74,5 29-es bevallás 95,6 99,1 53-as bevallás 13,0 15,6 ebből egyéni vállalkozó 88,6 91,7 65-ös bevallás 99,4 99,6 650-es bevallás 97,8 98,5 A táblázatból látható, hogy 2008-ban már csak a bevallások elenyészõ részét adják be az adózók postai úton, ez a tendencia az szja bevallások esetében is érvényesül (a 2,6 százalékos növekedés a számú bevallásoknál kb. 132 ezer db bevallást jelentett).

15 18 AZ APEH VILÁGA Költségvetési támogatások folyósítása Az APEH évben 216,2 milliárd forint költségvetési támogatást utalt ki, amely összegét tekintve alacsonyabb az elõzõ évinél (2007. évben 130 ezer tételben 344,2 milliárd forint támogatást folyósított az adóhatóság). A évben kiutalt összegbõl 12,3 milliárd forintot tettek ki az agrártámogatások (68,7 ezer tétel) és 203,9 milliárd forintot az egyéb támogatások, amelyek számosságukat tekintve nem jelentõsek. A költségvetési támogatások folyósítása a évben sem volt teljesen zökkenõmentes. Az év folyamán az agrártámogatási számlákon esetenként fedezethiány jelentkezett, amely fedezethiány jelzését követõen a szaktárca a pénzeszközöket folyamatosan biztosította, ám nem elégséges mértékben. A év végén a szaktárca valamennyi agrárszámlán kiutalásra várakozó tételhez biztosította a szükséges fedezetet, így évre nem volt áthúzódó kifizetetlen agrártámogatás. I/5. Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése Elektronikus bevallásra kötelezett adózók Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók meghatározását az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) találjuk. Az Art január 1-jétõl kezdõdõen általános érvényû szabályként mondja ki, hogy az Art. 31. (2) bekezdése szerinti, kizárólag elektronikus úton benyújtható havi egyéni adó- és járulékbevallás, illetve adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózók valamennyi bevallásukat és adatszolgáltatásukat elektronikusan kötelesek teljesíteni. Az Art. 9. (7) bekezdésében található speciális szabály, hogy a külföldi vállalkozás bevallásait a képviseletükben eljáró pénzügyi képviselõk szintén elektronikusan kötelesek benyújtani. Regisztrációs és bejelentési kötelezettség Az elektronikus bevallási kötelezettség teljesítésének alapvetõ feltétele az okmányirodai regisztráció, melynek teljesítését az elektronikus bevallásra kötelezett adózók számára az Art. 17. (5) bekezdése kötelezettségként is elõírja. Ez jelenti az ún. regisztrációs kötelezettséget, mely az ország bármely okmányirodájában teljesíthetõ. Okmányirodai regisztrációval csak magánszemélyek rendelkezhetnek. Valamennyi adózó részére lehetõségként kínálkozik, hogy a regisztrációs kötelezettségüket ne saját maguk vagy törvényes képviselõjük (pl. a gazdasági társaságok esetében), hanem meghatalmazott vagy megbízott útján teljesítsék. Ennek következtében az adózó, illetve törvényes képviselõje mellett, vagy regisztráció hiányában e személyek helyett az elektronikus bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget is a meghatalmazott vagy megbízott teljesítheti. Az elektronikus bevallásra kötelezett adózóknak az okmányirodai regisztrációjukról 8 napon belül bejelentést kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz (a továbbiakban: bejelentési kötelezettség). Amenynyiben az adózó a regisztrációját meghatalmazott vagy megbízott útján teljesíti, akkor a 8 napos határidõt a meghatalmazás keltétõl kell számítani abban az esetben, ha a meghatalmazott vagy megbízott már ezen dátumot megelõzõen regisztráltatta magát. A bejelentést annak a magánszemélynek kell megtennie, aki az okmányirodában regisztráltatta magát, aki lehet az adózó saját maga, illetve törvényes képviselõje, továbbá a meghatalmazottja vagy megbízottja (a továbbiakban együtt: képviselõ).

16 AZ APEH VILÁGA 19 Az okmányirodai regisztráció bejelentésére a 'T180- as számú adóhatósági regisztrációs adatlap szolgál, mely kizárólag az APEH honlapjáról tölthetõ le, s ezt követõen elsõ ízben aláírva, papíralapon nyújtandó be az adózó székhelye szerint illetékes igazgatósághoz. Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók esetében az adatlap benyújtása jelenti a regisztrációról szóló bejelentési kötelezettség teljesítését. A 'T180-as számú adatlapon papíralapon már bejelentett, a képviseleti jogosultság terjedelmében, illetve a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintõ adatokban bekövetkezett változásokat szintén a 'T180 számú adatlapon kell bejelenteni, mely változásbejelentés csak elektronikus úton teljesíthetõ. Az adóügyek elektronikus intézése Az Art.-ben felsorolt adóügyek elektronikus intézését az elektronikus bevallásra kötelezett adózókon kívül azok az adózók is választhatják, akik/amelyek elektronikus bevallásra nem kötelezettek. Az adóügyek elektronikus intézésének részletszabályait a 34/2007. (XII. 29.) PM-rendeletben találjuk. A évben az elektronikusan intézhetõ adóügyek köre kibõvült az adat- és változásbejelentõ adatlapok benyújtásával, az adóigazolás, együttes adóigazolás iránti kérelmekkel, illetve az adózó által bejelentett és nyilvántartott törzsadatok lekérdezésével, illetve a fizetési könnyítés iránti kérelmekkel. Az adóügyek elektronikus intézésére feljogosított képviselõ személyét az adózóknak minden esetben a 'T180-as számú adatlapon kell bejelenteniük. Az adatlapot azonban nem kell benyújtani abban az esetben, ha az elektronikus bevallásra nem kötelezett magánszemély adózó saját maga intézi elektronikusan az adóügyeit. A bejelentett képviselõk jogosultságainak megszüntetése A gyakorlatban elõfordulhat, hogy pl. ügyvezetõi státusz a cégbíróságon még be nem jegyzett megszûnése, vagy a meghatalmazás visszavonása, felmondása esetén az elektronikus bevallásra jogosult képviselõ a késõbbiekben már nem járhat el az adózó nevében. Ilyen esetekben van lehetõség a korábban 'T180- as számú adatlapot benyújtott képviselõ kizárólag az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultsága megszûnésének bejelentésére. Erre a célra a 'T182-es számú adatlap szolgál, melyet az adózó saját maga, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja, megbízottja egyaránt benyújthat. Az adatlap szintén az APEH honlapjáról tölthetõ le, s ezt követõen aláírva, papíralapon vagy elektronikus úton nyújtandó be az adózó székhelye szerint illetékes igazgatósághoz. A 'T182-es számú adatlap kizárólag az elektronikus bevallási jogosultság megszüntetésére, illetve a 'T180-as számú adatlapon bejelentett állandó meghatalmazás visszavonásának, felmondásának bejelentésére alkalmas, s az adózó a benyújtásával még nem mentesül az Art. 7. (5) bekezdése, valamint a 23. (1) (2) bekezdése szerinti változásbejelentési kötelezettség teljesítése alól. I/6. A START-kártya, a START PLUSZkártya és a START EXTRA-kártya A START-kártya, amely tulajdonosának elhelyezkedését, foglalkoztatását könnyíti, továbbra is igen népszerû. A START-kártya 2005 októbere óta váltható ki és eddig több mint 110 ezer pályakezdõ fiatal igényelte és kapta meg az adóhatóságtól. A START PLUSZ- és EXTRA-kártya július 1-je óta egészíti ki a START-programot. A tartó-

17 20 AZ APEH VILÁGA san álláskeresõk, továbbá a gyermekgondozási segély mellett, vagy annak lejártát követõen munkát vállaló kismamák munkába állását a START PLUSZ-kártya segíti. A START EXTRA-kártya pedig az alapfokú végzettséggel rendelkezõ, vagy 50. életévüket betöltött álláskeresõk elhelyezkedését könnyíti meg. A START PLUSZ- és EXTRA-kártya által biztosított kedvezményeket, ezáltal a kártyák tulajdonosának foglalkoztatását az Európai Unió támogatja, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A 2008-as év végéig az adóhatóság db START PLUSZ-kártyát és 8392 db START EXTRAkártyát állított ki a jogosultak részére. Az évenként kiadott START-kártyák száma A háromféle START-kártyával kapcsolatos évi fõbb adatok a következõk. Kártya típusa Igényelt db Kiadott db START (2005. október 1-jétől) START PLUSZ (2007. július 1-jétől) START EXTRA (2007. július 1-jétől) I/7. Minõsített adózók adatbázisa Az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény módosításáról szóló évi LXXXV. törvény (Art.) értelmében az állami adóhatóság létrehozta a minõsített adózói adatbázist (MAD-adatbázis). Ennek lényege, hogy az adóhatóság január elsejétõl egy külön nyilvántartást vezet, melybe kérelemre a következõ kritériumoknak megfelelõ adózók kerülhetnek be: az adózó vállalkozói tevékenységet folytató személy kell hogy legyen, aki/ami a kérelem elõterjesztésének napját megelõzõ 3 éven át mûködött, a kérelem benyújtását megelõzõ elévülési idõn belül: az adóhatóság > nem állapított meg terhére adóhiányt, > nem indított ellene végrehajtási eljárást, fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem terjesztett elõ, nem állt vagy áll csõd-, illetve felszámolási eljárás alatt. A kérelem benyújtására a évben a 08T112-es számú nyomtatvány szolgált, melyet az APEH ügyfélszolgálatokon, illetve az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu) érhettek el az adózók. A kérelmet benyújtó, és a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelelõ adózókat tartalmazó adatbázis a évben is bárki számára hozzáférhetõ volt az Interneten keresztül az APEH honlapján. Az adatbázisba bármely adószámmal rendelkezõ adóalany (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság) kérheti felvételét. Az adatbázis az adózó nevét/elnevezését, székhelyét/állandó lakóhelyét, adószámát és a minõsített adózói nyilvántartásba vétel dátumát tartalmazza. Az adatbázisba felvett adózók esetében a feltételeknek történõ megfelelést a felvétel után az adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben az adózó

18 AZ APEH VILÁGA 21 a késõbbiekben bármely feltételnek nem felel meg, akkor az adóhatóság törli az adatbázisból, amirõl az adózó levélben értesítést kap évben 145 adózó nyújtott be a minõsített adózói adatbázisba történõ felvételhez szükséges kérelmet, ebbõl 130 adózó kérelmét az adóhatóság elfogadta év végén összesen 336 minõsített adózót szerepelt az internetes adatbázisban. Biztosítási jogviszony rendezése Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által február 18-án átadott azon magánszemélyek száma, akik esetében a Tbj. rendelkezései értelmében a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzése az állami adóhatóság feladata volt: fõ, melyek közül a nyilatkozata alapján biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezõ magánszemélyek száma: fõ az OEP nyilvántartása szerint jogviszony-bejelentéssel nem rendelkezõ magánszemélyek száma: fõ volt. Az OEP által átadott fõ magánszemély közül a nyilvántartásunk vizsgálata alapján, a kiértesítést megelõzõen az OEP részére fõ magánszemély adatait küldtük vissza, tekintettel arra, hogy ezen magánszemélyeket nem kellett felszólítanunk a biztosítási jogviszony rendezése céljából. Az OEP részére visszaküldött magánszemélyek közül nyilvántartásunk szerint rendelkezik élõ biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett: fõ elhunyt: 341 fõ nyugdíjas: 41 fõ ápolási díjban részesül: 1 fõ felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója: 5 fõ véglegesen külföldre távozott: 117 fõ ideiglenesen külföldön tartózkodik, Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkezik: 159 fõ A kiértesített, biztosítási jogviszony rendezésével érintett magánszemélyek közül fõ magánszemély esetében az ellenõrzési szakterületünk folytatott vizsgálatot. A fentiek alapján fennmaradó fõ magánszemélyt érintõen az OEP felé teljesítettük elszámolási kötelezettségünket az alábbiak szerint db a kiértesítést követõen 'T1011, illetve 'T1041számú, benyújtott adatlap alapján rendezett jogviszonnyal rendelkezõ magánszemélyek db a kiértesítést követõen bizonyos okok (elhunyt, címzett ismeretlen, elköltözött, cím elégtelen stb.) miatt az OEP részére visszaküldendõ magánszemélyek db a kiértesítést követõen bizonyos okok miatt (nappali tagozatos nagykorú tanuló vagy hallgató, munkaviszony megszûnését követõen ellátásban részesül, GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, idõskorúak járadékában részesül, nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesül stb.) a MEP-ek részére visszaküldött magánszemélyek. 673 db beazonosított, azonban az állami adóhatóság nyilvántartása szerint címhiányos, vagy lakcím nélküli bejegyzéssel rendelkezõ magánszemélyek (nem történt kiértesítés). 622 db nem beazonosítható, az OEP által átadott adatok alapján címhibás, vagy lakcím nélküli magánszemélyek (nem történt kiértesítés). 380 db nem beazonosítható, az OEP által átadott adatok alapján címhibás magánszemélyek, akik esetében az illetékességet sem lehetett meghatározni (nem történt kiértesítés). 8 db nem beazonosítható, az OEP által átadott adatok alapján ismeretlen, vagy javítandó névvel rendelkezõ magánszemélyek (nem történt kiértesítés).

19 22 AZ APEH VILÁGA I/8. Adóeljárási tevékenység Adóhatósági adómegállapítás (ADAM) Annak a magánszemélynek, aki az szja-törvényben meghatározott feltételek alapján nem volt kizárva az adatszolgáltatás alapján történõ adómegállapításból, továbbá nem kívánta adóját önadózással bevallani, illetõleg munkáltatói adómegállapítást sem kért (az állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye szerint illetékes) adóhatóságnál február 15-ig kellett bejelentenie az erre a célra rendszeresített számú nyomtatványon azt, hogy adóhatósági adómegállapítás útján szeretné teljesíteni adókötelezettségét. Az a magánszemély, aki nem kívánta adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény feltételeinek megfelelt, február 15-ig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékû nyilatkozata alapján munkáltatói adómegállapítást kérhetett. Amennyiben a munkáltató nem vállalta a magánszemély adójának megállapítását, de a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint jogosult volt az adóhatósági adómegállapítás választására, a munkáltató a vele február 15-én munkaviszonyban álló magánszemély bejelentése alapján köteles volt közremûködni az adóhatósági adómegállapításhoz szükséges nyilatkozat továbbításában. A munkáltatónak az átvett as nyilatkozatot annak alaki szempontból történõ felülvizsgálatát követõen március 12-ig elektronikus úton kellett továbbítania az állami adóhatóság felé. Az adózók a évre vonatkozóan 5703 db as számú nyilatkozatot elnevezése: Bejelentés és nyilatkozat a évi személyi jövedelemadó adóhatósági adómegállapításához nyújtottak be az állami adóhatósághoz. Az adóhatósági adómegállapítást (ADAM) választó adózók közül az adóhatóság törvényi rendelkezések alapján országosan 461 magánszemélyt zárt ki az ADAM hatálya alól, idõközben 5 magánszemély elhalálozott. Összesen 5237 adózó részére készült adóhatósági adómegállapítás a adóévrõl. Ebbõl 5067 db-ot az adózók elfogadtak, 115 db ADAM-ra határidõn (8 napon) belül, 55 adóhatósági adómegállapításra határidõn (8 napon) túl érkezett észrevétel. Egy adózó nem fogadta el az észrevétele alapján módosított ADAM-ot, azaz kifogást nyújtott be. Az adatszolgáltatásra kötelezettek utólagos adatszolgáltatásának módosítása miatt országosan összesen 147 adózó esetében készült határozat a különbözet megállapításáról. Az szja 1+1 százalékos nyilatkozatok feldolgozása A magánszemélyek 2008-ban már tizenkettedik alkalommal ajánlhatták fel a személyi jövedelemadójuk meghatározott részének 1 százalékát valamely közhasznú tevékenységet folytató szervezet, tól pedig a civil szervezetre szóló nyilatkozat mellett plusz 1 százalékot egyház vagy kiemelt költségvetési elõirányzat javára. Az szja 1+1 százalékos felajánlások kezelése nem kapcsolódik szorosan hatóságunk adóztatási tevékenységéhez, mivel a törvényi elõírások betartatása mellett lényegében közvetítõ szerepet vállalunk a rendelkezõ magánszemély és az általa megjelölt civil szervezet és/vagy egyház (kiemelt költségvetési elõirányzat) között. A civil szervezetek részére amennyiben a szervezetek igazolják, hogy a törvényi feltételeknek megfelelnek átutaljuk a felajánlott összeget, azonban az egyházak tekintetében csak

20 AZ APEH VILÁGA 23 összesítést végzünk, az átutalás az Oktatási és Kulturális Minisztérium feladata. A rendelkezés szabályai jelentõs mértékben módosultak 2008-ban. A rendelkezõ nyilatkozat már az adóbevallási nyomtatvány és az adóhatósági adómegállapítást kérõ nyilatkozat részét képezte, így a borítékos benyújtási mód mellett az említett bizonylatok részeként is mind hagyományos formában, mind elektronikus úton benyújthatta nyilatkozatait a rendelkezõ magánszemély. Az érvényesen rendelkezõ magánszemélyek 77 százaléka választotta az új benyújtási módot, azaz a bevallás, illetve az adóhatósági adómegállapítást kérõ nyilatkozat részeként nyújtotta be a rendelkezõ nyilatkozatait. Alapvetõ változás volt a megelõzõ évekhez képest az is, hogy a rendelkezõ magánszemély május 20-ig önállóan, külön borítékban személyesen vagy postán is eljuttathatta rendelkezését az állami adóhatósághoz. Az 1 százalék felhasználásának szabályai is módosultak, így például a civil kedvezményezett a felajánlott összeget nem használhatja fel köztartozás-törlesztésre, azonban lehetõsége van tevékenységtõl függõen differenciált mértékig a mûködési költségek közcélú kiadásként történõ figyelembevételére ben a civil kedvezményezetteknek nem kell sajtóközleményként közzétenniük a 2008-ban kiutalt összeg felhasználásáról készített beszámolóikat, mivel azokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ingyenesen fogja közzétenni a honlapján. A nyilatkozatok feldolgozása során szigorú adatvédelmi elõírásokat kell betartanunk, azaz a nyilatkozatokat a bevallásoktól elkülönítetten kell feldolgoznunk, külön a rendelkezõ magánszemély azonosító adatait és külön a nyilatkozatokat. A feldolgozást követõen a magánszemély azonosító adatait tartalmazó okiratokat, borítékokat és a nyilatkozatokat egymástól, valamint az adózó egyéb irataitól, illetve adataitól fizikailag és rögzített adatok formájában is szigorúan elkülönítetten kell tárolnunk ban 1804 ezer magánszemélytõl több mint 3005 ezer 1 százalékos nyilatkozat érkezett hatóságunkhoz. Az elõzõ évhez képest a rendelkezõ nyilatkozatok száma 10 százalékkal, a felajánlott öszszeg 13 százalékkal növekedett megközelítette a 17,5 milliárd forintot. A rendelkezõ magánszemélyek közül legalább egy érvényes nyilatkozatot 1729 ezren tettek, akik közül 1111 ezer magánszemély mindkét kedvezményezett körre civil szervezetre és egyházra vagy kiemelt költségvetési elõirányzatra rendelkezett, további 572 ezer fõ kizárólag civil szervezetre és 46 ezer fõ csak egyházra vagy kiemelt költségvetési elõirányzatra adta be a nyilatkozatát. Az érvényes nyilatkozatokra vetített 1+1 százalék összege 2008-ban meghaladta a 16,5 milliárd forintot (az elõzõ évben ez az összeg 15,0 milliárd forint volt). Az érvényes nyilatkozatokban szervezetet jelöltek meg a magánszemélyek kedvezményezettként, amelyek közül szervezet a civil kategóriába tartozik, 155 egyház, valamint 2 kiemelt költségvetési elõirányzat. A beérkezett nyilatkozatokból közel 2840 ezer volt érvényes. A felajánlók közül több mint 47 ezer azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik azért rendelkeztek érvénytelenül, mert az adójukat nem, vagy nem határidõben fizették meg. Az érvénytelenség egyéb okai például, hogy a rendelkezõ magánszemély késve nyújtotta be a nyilatkozatát, a saját azonosító adatait, vagy a szervezet adatait nem, vagy tévesen tüntette fel, a munkáltató útján elszámoló magánszemély a borítékot nem írta alá stb november 30-ig határozatban értesítettük azon magánszemélyeket, akiknek a rendelkezése november 15-ig a magánszemély saját érdekkörébe tartozóan érvénytelennek bizonyult. Amennyiben a rendelkezõ nyilatkozatnak a magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvényessége, különösen a fizetendõ adó

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a közös kiadványa Adózzunk figyelemmel Közhelynek és szokatlannak számítana, ha ezen a helyen az évről-évre változó adónemekről és jogszabályokról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben