JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. /1/ A Képviselő-testület a címrendet a következők szerint határozza meg: a.) A Képviselő-testület által a évi költségvetésben megállapított címrendet: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal 1.1. Mezőőri szolgálat 1.2. Lapkiadás 1.3. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Ingatlankezelés 1.5. Igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési Könyvtár Kulturális Központ 2. Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 3. Hunyadi János Általános Iskola 2.1. Középiskolai oktatás 2.2. Városi Diákotthon 3.1. Általános iskolai oktatás

2 Fogyatékos tanulók oktatása 3.3. Sportcsarnok, sportpálya üzem Gyermekétkeztetés Cím száma Neve Alcím száma Neve 4. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde 4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsődei ellátás b.) A december 31-én hatályos szervezeti rend szerinti címrend: Cím száma Neve Alcím száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) Neve Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.2. Ingatlankezelés 1.3. Igazgatási feladatok 1.4. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.5. Tűzoltóság 1.6. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.7. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.8. Települési vízellátás, vízminőség védelem 1.9. Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 4. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás

3 3 5. Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat /2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /1/ Az önkormányzat a évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 3.. /2/ évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal fő Városi Könyvtár... 4 fő Kulturális Központ... 6 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakk.isk. és Kollégium fő Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szakszolg fő Önkormányzat összesen: fő /3/ Az önkormányzat a évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 4 /6/ Az önkormányzat a évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /7/ Az önkormányzat az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését EFt- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a évi felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /12/ Az önkormányzat a évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok évi kiadásait E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés eft Működési célú hitel visszafizetés eft Értékpapírok kiadásai --- Összesen: eft /14/ A december 31-én fennálló hitelállomány ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. /15/ A december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5 5 /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján E Ft-ban állapítja meg. /2/ A 0 -ra leírt, de használatban lévő ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a december 31-i állapot szerint E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök EFt 334 EFt EFt EFt EFt /3/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek. /4/ A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket - nincsenek. /5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 6.. /1/ A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények esetében a Képviselő-testület a szabad pénzmaradványt elvonja. 7..

6 6 /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8.. /1/ A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 9.. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. /2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, április 15. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. jegyző

7 7 A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, április 16. Dr Benda Dénes jegyző

8 1 Jánoshalma Város önkormányzat évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Igazgatási szolgáltatási díj ,41 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele ,70 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,73 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke ,77 Szolgáltatások ellenértéke ,09 Egyéb sajátos bevételek ,58 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,54 Bérleti és lízingdíj bevételek ,59 Intézményi ellátási díjak ,18 Alkalmazottak térítése ,84 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés ,42 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése ,00 Egyéb saját bevétel ,25 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja ,39 Értékesített tárgyi eszközök áfája ,00 Áfa bevételek, visszatérülések ,77 Államht. kív.származó befektetett pénzeszk. kamata ,80 Egyéb államháztartáson kív. származó kamatbevétel ,13 Kamatbevételek államháztartáson belülről Kamatbevételek összesen ,26 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,98 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,00 Átvett pénzeszközök háztartásoktól ,33 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől ,14 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből ,00 Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL ,42 Vállalkozók kommunális adója ,03 Magánszemélyek kommunális adója ,82 Iparűzési adó ,17 Helyi adók összesen ,11 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része (10 %) ,00 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,00 SZJA normatív módon ,00 Gépjárműadó ,25 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók ,61 Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek ,50 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,28 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,00 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése ,00 Járművek értékesítése ,00 Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,09

9 2 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Önkormányzati lakások értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevételek Tartós t.befektetések, részvények, részesedések ért Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért ,13 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ,13 Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól ,00 Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből Felhalm.c. átv.pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv ,00 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,41 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől ,77 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból ,31 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól ,40 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól ,64 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól ,07 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól ,99 Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev Műk.célú támogatásértékű bev. összesen ,35 Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból ,17 Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen ,17 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,63 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel ,80 KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,80 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,00 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,00 Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,49 Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól ,96 BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI ,67 Normatív állami hj. állandó népesség szerint ,00 Normatív állami hj. feladatmutató szerint ,00 Normatív állami hozzájárulás összesen ,00 Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei ,00 Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei ,00 Központosított előirányzat összesen ,00 ÖNHIKI ,00 Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása ,00 Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám ,00

10 3 Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához ,00 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Címzett támogatás ,00 Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog ,00 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog ,00 Egyéb központi támogatás ,00 ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ,00 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,66 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,85 A közoktatási intézmények átszervezésével összefüggő pénzeszköz átadás-átvétel eft, mely adat halmozottan van jelen a bevételekben (az előző évi kiegészítések, visszatérülések és a pénzmaradvány teljesítési adatában is szerepel). Halmozódás kiszűrése: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,50 Előző évi pénzmaradvány ,12 Előző évi visszatérülés miatti korrekció (halmozódás kiszűrése) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,55 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ,74

11 2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K adatok E Ft-ban Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,74 Dologi kiadások ,36 Egyéb folyó kiadás ,21 Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak ,00 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak ,46 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,98 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,71 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: ,61 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak ,00 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak ,00 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak ,00 Támogatás értékű műk. kiadás összesen ,00 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása ,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,51 Felújítás ,95 Felhalmozási kiadások ,39 Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak ,97 Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak ,69 Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: ,43 Felhalm. célú hitel visszafizetése ,89 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 421 0,00 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Pénzforgalmi kiadások ,84 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 Költségvetési kiadások összesen ,84 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások -532 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ,21

12 3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal* ,05 Városi Könyvtár ,04 Kulturális Központ ,52 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,89 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,09 Önkormányzat összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen ,74 K i a d á s o k Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Polgármesteri Hivatal ,49 Városi Könyvtár ,43 Kulturális Központ ,40 "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,26 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,37 Önkormányzat összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen ,21 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata E Ft-tal, a módosított előirányzata E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

13 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés adatok E Ft-ban Teljesítés %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek ,27 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,28 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,13 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,82 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések Belföldi hitelműveletek bevételei ,67 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,05 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,26 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek ,40 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,52 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,52 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek ,26 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,04 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,04 4.) Radnóti Miklós Gimn. és Inf. Szakközépiskola Intézményi működési bevételek ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 5.) Városi Diákotthon Intézményi működési bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 6.) Hunyadi János Ált. Iskola Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,00 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,00 8.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3/a.sz. melléklet

14 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,17 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,59 Előző évi pénzmaradvány ,72 Összesen ,89 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,89 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek ,29 Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel ,98 Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,09 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Bevételek összesen ,09 Önkormányzati szinten Bevételek összesen ,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,74

15 3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,59 Munkaadót terhelő járulékok ,97 Dologi kiadások ,57 Egyéb folyó kiadás ,12 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás ,83 Működési célú hitel visszafizetés ,00 Felhalmozási kiadások ,19 Felújítás ,84 Felhalm. c. hitel visszafizetése ,89 Felhalm.c. kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre ,00 Felhalm. c. pénzeszk.átadás ,43 Tartalékok Összesen: ,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,78 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások ,97 Munkaadót terhelő járulékok ,99 Dologi kiadások ,78 Egyéb folyó kiadás ,00 Műk.c. támogatásértékű kiadás ,00 Összesen ,43 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,43 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,94 Dologi kiadások ,17 Egyéb folyó kiadás ,81 Felújítási kiadások ,69 Felhalmozási kiadások Összesen ,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,40 4.) "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Felhalmozási kiadások ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -624 Költségvetési kiadások összesen ,98

16 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a 5.) Városi Diákotthon Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,00 6.) "Hunyadi János" Általános Iskola Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad ,00 Működési c. hitel visszafizetése ,00 Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,41 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások ,00 Munkaadót terhelő járulékok ,00 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó kiadás ,00 Működési c. pénzeszköz átadás ,00 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad Összesen ,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -290 Költségvetési kiadások összesen ,65 8.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások ,34 Munkaadót terhelő járulékok ,92 Dologi kiadások ,45 Egyéb folyó kiadás ,00 Ellátottak pénzbeli jutt ,09 Felhalmozási kiadások ,39 Összesen ,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,69 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások ,92 Munkaadót terhelő járulékok ,72 Dologi kiadások ,58 Egyéb folyó kiadás ,66 Összesen ,37 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen ,37 Önkormányzati szinten Kiadások összesen ,84 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,21

17 Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése év 4. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l K i a d á s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás , ,39 Lapkiadás , ,67 Helyi közutak létesítése és felújítása ,14 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás ,16 Iskolai intézményi közétkeztetés ,00 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt ,28 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása ,75 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , ,24 Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége ,44 Önkorm.-i képviselő választás , ,00 Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) , ,95 Vízkárelhárítás ,00 Város- és községgazdálkodási szolg , ,98 Települési vízellátás és vízminőségvéd ,39 Közvilágítási feladatok ,73 Önkormányzatok elszámolásai ,00 Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása ,11 Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés ,22 Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt ,77 Nappali r. gimnáziumi nev., okt ,84 Háziorvosi szolgálat , ,36 Ügyeleti Szolgálat , ,91 Járóbetegek szakorvosi ellátása , ,05 Fogorvosi ellátás , ,21 Védőnői szolgálat , ,29 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai ,00 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással ,00 Családsegítés ,00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg ,00 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások , ,48 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát ,56 Munkanélküli ellátások ,00 Eseti pénzbeli szociális ellátások ,49 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,79 Szennyvízelvezetés és -kezelés ,61 Települési hulladékok kez., köztiszt. tev , ,60 Kulturális Központ épület bővítés ,00 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev , ,29 Sportlétesítmények működtetése ,23 Összesen: , ,91 Le: intézményfinanszírozás , ,00 Mindösszesen , ,49 E Ft-ban

18 5.sz. melléklet évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Intézmény neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok EFt-ban Teljesítés %-a Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ,00 Városi Diákotthon ,00 Hunyadi János Általános Iskola ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ,00 Hunyadi J. Ált. Iskola, Gimnázium, SzKI és Kollégium ,00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,00 Kulturális Központ ,00 Városi Könyvtár ,00 Összesen: ,00

19 6. sz. melléklet Megnevezés B e v é t e l Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Megnevezés K i a d á s o k Adatok E Ft-ban Normatív állami hozzájárulás 640 Személyi juttatások 0 Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 540 Működési célú p.e.átv. 0 Társ.- és szoc.pol.juttatás 70 Működési bevétel összesen: 640 Működési c.p.eszk.átadás 20 Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 630 Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 0 Bevételek mindösszesen: 640 Kiadások mindösszesen: 630 Bankszámla záró egyenlege dec. 31-én: 9.623,- Ft

20 2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházási kiadások Kazinczy utca útkialakítás, földmérés Új törmeléklerakó kialakítása Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása Tanuszoda építése Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése Sportcsarnok hőszigetelése önrész Sportcsarnok érintésvédelmi munkák Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek Szennyvíztársulás létrehozása Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) /2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete /2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása Visual Ixügyelet program Gréder földmunkagép Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése Lámpatestek felszerelése Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés Jókai u.-ban tűzcsap létesítése /2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja /2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Kp. épületbővítés tervei Laptop vásárlás Video kaputelefon Térkő lerakás Orvosi rendelőkhöz belső út - kezelési költség (2006) Sziárd burkolatú út ép. az Alkotmány u. - kezelési költség (2006) Idősek bentl. otth. bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) Általános Rendezési Terv módosítása Rendezvény sátor /1 hrsz, 920 m 2 ingatlan vásárlása "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség javítási program évi hozzájárulás Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába Lakossági közműfejlesztés támogatása Összesen:

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben