ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS"

Átírás

1 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS A megszokott szolgáltatások mellett: WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER A KOLLÁR AUTÓSZERVIZBEN! HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK Az elmúlt esztendő utolsó soros ülését december 15-én tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete. Dr. Czuczi Mihály polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt ígérete szerint tájékoztatta a képviselő-testületet, az intézményvezetőket és az érdeklődőket, hogy a részvénnyel kapcsolatban lévő bírósági eljárás elkezdődött. Meghallgattak 4 képviselőt is - Imrei Istvánt, Molnár Zsuzsannát, Veres Istvánt és Vitkó Gyulát - a részvényvásárlással, befektetéssel kapcsolatban, akik nagyon korrekt és tisztességes módon azt mondták el, ami elhangzott a képviselőtestületi ülésen. Elmondták, hogy a pénzügyi bizottság javaslatára emelte meg az előterjesztett 50 millió Ft-ot duplájára a testület, egyhangúlag meghozott döntés volt, s hogy miért tartották ezt a befektetést jónak. Abban is nagyon korrektek voltak, hogy arra a kérdésre, hogy tudnak-e mondani más önkormányzatokat - hiszen Magyarországon önkormányzatoknak 610 milliárd forintja van részvényekbe fektetve -, azt felelték, hogy tudnak róla, de nem akarnak megnevezni egyetlenegy más önkormányzatot sem. Legyen ennek feltárása az igazságszolgáltatás dolga februárjában folytatódik a per, benne további képviselők meghallgatása, és akkor is tájékoztatást ad majd róla a polgármester. Dr. Czuczi Mihály egyúttal azt is bejelentette: ezzel párhuzamosan a megyei bíróság befogadta a város peres keresetét, kártérítési igényét az önkormányzatot megkárosító Capital Partners-szel szemben, s ennek a tárgyalása is szintén februárban fog elkezdődni. Ezt követően a napirendi pontok sorában elfogadták a képviselő-testület I. félévi munkatervét, majd az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót, melynek alapján - a bevételek teljesítésülési szintjére tekintettel - hatályon kívül helyezték a korábban a kifizetések ütemezését, visszatartását előíró önkormányzati határozat vonatkozó bekezdéseit. Megalkották a rendeletet a gyermek és szociális intézményekben alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltségekről és a fizetendő díjakról, melyekben csak az ÁFA növekedés jelenik meg. A gyermekvédelmi támogatásról, valamint a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátási formákról rendeletek módosítására azért volt szükség, hogy januárban is oda lehessen adni a helyi közlekedési bérlettel kapcsolatos támogatásokat. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításában infláció-követő, 4,9%-os emelést érvényesítettek, mely közel forintos árbevétel növekedést jelent az önkormányzat részére a jövő évben. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai is 4,9 %-kal lesznek magasabbak 2012-ben az előző évinél. A piacokon, vásárokon fizetendő helyhasználati díjakról, mázsahasználati díjról és mázsálási díjról hozott határozat 9%-os emelést tartalmaz, ami több mint az infláció, de - amint azt Jauernik István pénzügyi bizottsági elnök hangsúlyozta - azt is figyelembe kell venni, hogy 2011-ben nem volt emelés, így két évi emeléssel utolérik magukat, csak a reálértékét próbálják megőrizni a bevételnek. Sárközi György ezzel egyetértve még egy javaslatot tett a piacrendelet felülvizsgálatára: szeretné 2012-ben a piaci rendtartást a parkolásra is megoldottnak tekinteni. Az elmúlt időszakban nagyon sok problémája volt az idelátogatók parkolási gondjával. A vásározók csak a főtéren tudtak parkolni, és nem tartották be azokat az előírásokat, amelyek a piaci rendtartásból rájuk is vonatkoznak. Elnök úr kérte ennek a helyzetnek a szakszerű rendezését. A helyi adókat illetően nem változott az építményadó, nagy vita volt viszont már bizottsági szinten is a kommunális adó bevezetésével kapcsolatosan. A tendencia egyrészt az, hogy az önkormányzatok költségvetési stabilitása a csökkenő központi források miatt egyre inkább a saját bevételek gyarapításával biztosítható, másrészt viszont figyelembe kell venni a lakosság teherbíró képességét összegezte a szempontokat dr. Czuczi Mihály polgármester. Hozzátette, hogy sok jogos igénye van a polgároknak a települési infrastruktúra karbantartására, fejlesztésére, például az utcák útjainak felújítására, ehhez is szükség lenne saját erőre. Felmerült a dilemma, hogy a pénzügyi egyensúlyt szükség esetén már nem ismételt intézményi létszámcsökkentéssel, inkább a mértékletes, arányos, szociális helyzetet figyelembe vevő kommunális adóztatással lehetne fenntartani, vagy inkább a parkolási díj bevezetése nyújthatna megoldást. Mindent összevetve a testület végül úgy foglalt állást, hogy a Kunszentmártonban élők jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel elveti az új adónem bevezetésének ötletét. A képviselő testület 384/2011. (XI. 24.) számú határozatát végrehajtva a hivatal adócsoportja kidolgozta a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzésének programját, mely előterjesztésről ugyancsak nagy vita alakult ki. Felvezetésében dr. Czuczi Mihály polgármester megemlítette, hogy néhány komolyabb és tisztességes adózó megkereste és jelezte, hogy úgy érzi, ez a bizalmatlanság jele lenne az önkormányzat részéről a vállalkozások iránt. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság viszont támogatta a javaslatot, hiszen - miként Jauernik István elnök kifejezte - itt az önkormányzat a jelenlegihez képest semmi pluszt nem kíván megvalósítani. Az adózás rendjéről és a helyi adóról szóló törvény szerint jár el az önkormányzati adóhatóság, s a határozat elfogadása azért lenne jó, mert ezzel felhívhatnák az adózók figyelmét e jogosítvány gyakorlásának lehetőségére. Sárközi György szükségtelennel tartja bevezetni az ellenőrzéseket, ő is a bizalom megtartására apellált, s a döntéssel a vállalkozások civil szervezeteket szponzoráló hajlandóságát is veszélyeztetve érezné. Dezső Dóra szerint a jövedelmüket feketén szerzőket amúgy sem érintenék a vizsgálatok, csak a szabályosan bejelentett vállalkozásokat sújtanák ezzel még inkább. Dr. Fazekas Margit tisztázta a fogalmakat: szó sincs semmilyen sújtásról, ez nem morális kérdés, az ellenőrzések jogszabályi előírások alapján működnek. Éppenhogy etikus lépés lenne, hogy az önkormányzat tájékoztatná a lakosságot ennek a határozatnak a meghozatalával, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne ennek a jövőben szentelni, és meg szeretné nézni, hogy helyesen jártak-e el az önbevallás során. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester hozzáfűzte, hogy a bérből és fizetésből élő alkalmazottak is az egész évben folyamatos adóellenőrzés alatt állnak. Jauernik István rámutatott az új adónem kivetése gondolatának, illetve a meglévő adók beszedése hatékonyságát növelni hivatott szándék megkérdőjelezésének ellentmondásosságára. Tudja, hogy ez is népszerűtlen dolog, de úgy gondolja, hogy ezen a területen kell mindent megtenni: eddig ez az önkormányzat csak azt ellenőrizte, hogy amit saját maga bevallott az adózó azt befizeti-e, viszont ennél tovább kellene lépni. Egy jellemző példát is megemlített: nagyon sok olyan vállalkozó van több telephellyel rendelkező nagy cégeknél is, akik az adómegosztást az önkormányzatok között nem tisztességesen végzik el. Egy olyan cég, amelynek olyan városban, községben is van telephelye, ahol 2%-nál kisebb mértékű a helyi iparűzési adó, oda nagy szeretettel nagyobb árbevételt tesznek. Elnök úr szerint ezeket érdemes lenne megnézni. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző nyomatékosította, hogy az adóhatóság e határozat nélkül is végezheti ezeket a feladatait, annál is inkább mert akárhányszor tárgyal a képviselő-testület az adóbevételek alakulásáról mindig felszínre kerül, hogy növelni kell a hatékonyságot, az adóellenőrzéseket ki kell terjeszteni. Ez a határozat csupán arról szól, hogy az ellenőrzésnek mik a javasolt irányvonalai, a kiválasztás alapelemei. Leszögezte azt is, hogy nem emlékszik olyan esetre, hogy ha megkeresték az adózók különféle problémájukkal az adóhatóságot, akkor a jogszabályi kereteken belül valamilyen megoldást ne találtak volna a helyi vállalkozók, gazdasági társaságok helyzetére. Mindezek után a képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 2 tartózkodás mellett végül nem fogadta el a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzéséről szóló határozatot. Megtárgyaltak a képviselők a Remondis Kft évi hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslatáról szóló előterjesztést is. A szolgáltató 14,5 %-os emelést kért, melynek indoklását a testület nem találta megfelelőnek. Dr. Czuczi Mihály polgármester több anomáliát is ismertetett a szolgáltatással kapcsolatban, s javasolta az előterjesztés napirendről történő levételét, melyet a képviselők el is fogadtak. (A téma a december 22-i soron kívüli ülésre ismét bekerült, a közben lezajlott egyeztetések eredményeként ott már a Remondis 10,41 %-os emelési javaslata alapján alkottak rendeletet. A végső szót viszont a január 25-i ülés fogja kimondani, ugyanis az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény érintette a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabály egyes rendelkezéseit is, mely szerint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét!) Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a évi startmunka program támogatására, döntött a turizmusfejlesztési koncepciója hatályának egy évvel történő meghosszabbításáról, megválasztotta Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Közalapítvány elnökét (Fazekas János), kuratóriumi tagjait (Baloghné Tóth Anna, Kovácsné Szabó Katalin, Tasnádi Balázs, Várkonyi Gyula), felügyelő bizottsági elnökét (Gala Mihályné) és tagjait (Kiss Tiborné, Nagy-Pál Sándor). Döntöttek a helyi televízió műsorszolgáltató kiválasztásáról: 2012-ben a szarvasi Körös Televízió készíti a kunszentmártoni műsorokat (ld. külön cikkünket lapunkban). Az önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítását ellátó biztosító társaság kiválasztására kiírt beszerzési eljárás nyertese a Generali Providencia Biztosító Zrt. lett. Határozat született a Köttön u. 21. szám alatti bentlakásos idősek otthona korszerűsítésére benyújtandó pályázatról, melynek támogatási mértéke 100 %-os. Az önkormányzati ingatlanok kihasználtságáról szóló előterjesztés alapján kimondták, hogy a Bartók Béla Terem épületében a fűtési rendszert át kell állítani téli üzemmódra, a kungyalui klubkönyvtár a kungyalui sportöltöző épületében működik tovább, a klubkönyvtár épületét az épület életveszélyessége miatt le kell zárni. Döntés született a Köttön-Halom Műemlék Védelmi Felügyelőség fennhatósága alá helyezésről is. A Kunszentmártoni Torna Egylet sportfejlesztési programja önrészének biztosításáról szóló támogatási kérelmet megtárgyalva a testület határozott arról, hogy a évi költségvetés terhére Ft összeg erejéig támogatás nyújtására kötelezettséget vállal. (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítása következtében a múlt év második felétől kezdődően a látvány-csapatsportban - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportág - működő amatőr, illetve hivatásos sportszervezeteknek lehetőségük volt a sportfejlesztési program benyújtását és elfogadását követően anyagi támogatást kérni az említett törvény által érintett cégektől, vállalkozásoktól ld. erről külön Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester cikkét lapunkban.) Vass Zoltán

3 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Évindító beszélgetés dr. Czuczi Mihály polgármesterrel Városunk vezetője hagyományosan értékelte az elmúlt esztendőt, és vázolta azokat a feladatokat és kihívásokat, melyekkel idén szembe kell néznie Kunszentmártonnak, az önkormányzatnak. A Körös Televízió kamerái előtt Hegedűs Éva riporter kérdezte dr. Czuczi Mihályt, e beszélgetést is alapul véve osztjuk meg polgármester úr gondolatait kedves olvasóinkkal. - Minden évkezdet valami újat, egyben az előző esztendő lezárását, annak értékelését is jelenti. Milyen évet zárt a kunszentmártoni önkormányzat, és milyenre számít 2012-ben? - Nehéz helyzetben van az ország, benne az önkormányzatok és természetesen a családok, az egyes emberek is. Magyarországon minden felelős vezető, úgy kormányzati mint önkormányzati szinten elmondhatta, hogy soha nem látott problémákkal kellett szembenéznie az elmúlt évben a pénzügyi-gazdasági válság kiteljesedése, annak nemzetközi politikai hatásai miatt. Ez kihat jelenünkre és az előttünk álló időszakra is. A napi híreket mindenki figyelemmel követheti az országos médiából, a világ, az Európai Unió, benne Magyarország helyzete megannyi problémával teli, ebben a környezetben kell nekünk is legjobb tudásunk szerint, a kunszentmártoni polgárok érdekében végezni feladatainkat. - Nagyon nehéz volt összeállítani a tavalyi költségvetést, mennyire váltotta be végül a hozzá fűzött reményeket? - A évet értékelve elmondhatom, hogy nagyon feszített költségvetéssel tudtunk dolgozni, de a létszámcsökkentéssel járó intézményi racionalizálásnak, a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően eredményesen tudtuk végigvinni az évet. Intézményeink finanszírozását megvalósítottuk, voltak csúszások, kritikus időszakok, de likviditásunkat megőriztük. Ahogy az ország, annak polgárai, a családok háztartásai megküzdöttek a talpon maradásért, úgy mi is elmondhatjuk, hogy nagyon sok áldozattal, de tapasztalattal, alkalmazkodással és új tudással indíthatjuk a 2012-es évet. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozóknak is igyekeztünk munkahelyet szerezni, ha nem is mindenkinek sikerült, de célunk mindig az, hogy ne hagyjunk senkit reménytelen helyzetben. S éppen az előző esztendőben meghozott intézkedéseknek is köszönhetően a évi költségvetési koncepció már úgy készült, s maga a költségvetés is már úgy fogalmazódik február 15-ig kell benyújtani, hogy idén nem számolunk leépítéssel. Ez mindenképpen megnyugvást jelenthet a közszférában dolgozóknak. Ezzel együtt idén is rendkívül kemény pénzügyi terv alapján kell folytatnunk működésünket. - A város régóta forráshiánnyal küzd, a tavalyi költségvetést pedig már meghatározta az, hogy az önkormányzat elérte hitelképességének határait. A költségvetés mintegy 75%-át az államtól kapott normatívák teszik ki, azonban ezek az utóbbi időben folyamatosan csökkentek, az elmúlt két évben mintegy 130 millió forinttal. Mi várható e tekintetben idén? - A forráshiány sajnos régen, a térségi hulladéklerakó megépítésekor keletkezett, amikor is 55 millió Ft állami céltámogatást nem tudott lehívni az önkormányzat, amit pótolni kellett, ráadásul hiába társult 14 település, a terheket Kunszentmártonnak kellett állnia. Az intézményeink megfelelő színvonalú működtetése, önként vállalt feladataink teljesítése, a városi közélet, kultúra gazdag tartalommal megtöltése és mindazok a fejlesztések, beruházások, melyekkel épült-szépült, gazdagodott városunk, folyamatosan igényelték a pénzintézetektől származó forrásbevonást. A gazdasági környezet változása, a pénzügyi válság természetesen bennünket sem kímélt, s ténylegesen beszűkültek a mi lehetőségeink is. Az állami normatívák növekedésével valóban nem számolhatunk, magunknak kell megtalálnunk a megoldásokat a racionálisabb gazdálkodásra. Ezzel együtt elmondhatom, hogy új adónemet nem vezetett be a képviselő-testületünk, mint az országban, körülöttünk is több önkormányzat. Mivel nem tartozunk a módosabb régiók közé, az itt élők zöme alacsony keresettel, nyugdíjjal rendelkezik, én is azt javasoltam, hogy a lakosságot ne terheljük kommunális adóval, ebadóval, stb. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására számítunk, tavaly is nagy segítség volt az ÖNHIKI-s pályázatunkra megítélt és a folyószámla-hitel törlesztéshez kapott közel 100 millió forint, mellyel tudtuk pótolni a bevételek kiesését. Köszönet ezért a kormánynak, illetve országgyűlési képviselőnknek, Sági Istvánnak. - A nehézségek mellett tavaly is voltak fejlesztések, beruházások, ezek közül mit tart kiemelendőnek? - Elsősorban a Deák Ferenc utcai új, európai szintű iskolaépület megépülése és korszerű eszközökkel történt ellátása szolgált nagy örömünkül, mely a visszajelzések, érdeklődések alapján már vonzóvá is vált a kistelepüléseken élő szülők körében is. Ezen kívül sikeres pályázatunknak köszönhetően a felső tagozatot és középiskolánkat is sikerült modern informatikai eszközökkel ellátni. Fontos volt a város életében a főtéri rekonstrukció, a csapadékelvezető-rendszer végleges kiépítése, valamint a régi hulladéklerakó telep rekultivációjának kivitelezése. - S mi a helyzet az egészségügyi központ felújításával?a szakrendelések jó része már kiköltözött az épületből, a beruházás viszont még nem kezdődött meg. - A törvény által előírt nyílt közbeszerzési eljárás keretében folyik a kivitelező kiválasztása. Döntés már született, de mivel Magyarországon most kevés építőipari munka van, nagy harc megy a cégek között egy-egy kivitelezés elnyeréséért. Esetünkben is azzal jár ez, hogy a nem nyertes cég fellebbezett, s a közbeszerzési döntőbizottság előtt van az ügy. Sajnos emiatt csúszik a munkálatok megkezdése, a határidő pedig annyira közeledik szeptember 30-ig át kell adni az épületet, hogy ha még az építő vállalkozás kiválasztására sem tesznek pontot, legkésőbb március elején nem indul el a kivitelezés, veszélybe is kerülhet a beruházás megvalósítása. - A várost fémjelző színes kulturális, művészeti és aktív sportéletre, a mozgalmas civil szférára mi volt a jellemző tavaly és mik az idei kilátások? - E területek lelkes képviselőire nagyon büszke lehet Kunszentmárton. Az elmúlt évben a megszorítások sajnos itt is éreztették hatásukat. A civil szervezeteket, egyesületeket kevésbé tudtuk támogatni. A korábbi években e célra hasznos polgármesteri, alpolgármesteri keretet is megszüntette a képviselő-testület. Ennek ellenére saját költségre magunk is részt vállaltunk sok-sok program megvalósításában, valamint önkormányzatunkkal jó kapcsolatban lévő nagyobb cégeket, vállalkozásokat kerestem meg segítséget kérve, amelyektől százezer forintos nagyságrendű szponzorációhoz jutott például a zeneiskola, a fúvószenekar, a mazsorett csoport vagy a lovas egyesület. Ebben az évben a költségvetés öszszeállításánál nagyobb figyelmet kell erre fordítani, hiszen a közösséget teremtő, színvonalasan működő szervezetek, egyesületek szeretnének élni, de anélkül nem tudnak, hogy ne fogná az önkormányzat a kezüket. S mi szeretnénk nekik továbbra is segíteni. - Összességében tehát milyen éve lesz Kunszentmártonnak 2012? - Minden nehézség ellenére továbbra is mozgatni kívánom a képviselő-testülettel együtt a gazdaságot, hiszen mindennek az az alapja. Hadd emeljem még ki az elmúlt év eredményei közül, hogy az Ipari Parkban sikerült két területet értékesítenünk. Egyrészt a már működő Interplex Hun gary Kft. részére közel 10 millió Ft-ért; a cég a már meglévő 3600 m 2 -es csar noka mellé újabb 2000 m 2 - es üzemet kíván létesíteni. Másrészt a Baden-Württenbergi térségben működő HEICHE cégcsoporthoz tartozó, leendő kecskeméti Mecedes-gyárba beszállító fémipari cég, az EURASEAL Bt. részére mintegy 18 ezer m 2 -nyi területet közel 27 millió Ft-ért. Ezzel elősegítjük a munkahelyteremtést, hiszen a cég a tervek szerint idén felépítendő új üzemcsarnokában főnek kíván munkát biztosítani. S önkormányzatunk élt és a továbbiakban is élni kíván intézményeinkben a közcélú foglalkoztatás, valamint a város közterületeinek, ill. határának rendbetételét szolgáló SATRT-munkaprogramban való részvétel lehetőségével. Végül szeretnék utalni arra, hogy 2012 nagy változást hoz az önkormányzatiság életébe. Egyrészt a tűzoltóság után majd az oktatási, egészségügyi intézmények állami fenntartásba vételére, az ezzel együtt járó átszervezésekből adódó feladatok elvégzésére, másrészt a járások kialakításának folyamatára gondolok. Törekvéseink és munkánk eredményeként Kunszent márton térségközponti szerepe meghatározó, a tele pülésen kiépült az igazgatási infrastruktúra. Ezért is nagy örömmel fogadtuk a Közigazgatási és Igazság ügyi Minisztérium által január 10-én társadalmi egyeztetésre bocsátott, a járási rendszer kialakításáról, a kormányhivatalok járási hivatalainak létrehozásáról szóló koncepciót. Ebben a megyében kialakított 9 járás között szerepel a Kunszentmártoni járás is. Önkormányzatunk és a Kormányhi vatal rendelkezik olyan épületekkel, ahol a tervezett járási feladatok elláthatók (pl. a volt Járási Hivatal épü lete, okmányiroda, ÁNTSZ és a Földhivatal épületei), önkormányzatunk ehhez minden segítséget és támo gatást megad. Településünk minden tekintetben alkalmas és megfe lel az állam szervezete legalacsonyabb szintű területi egységének, a járásnak a kialakítására a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi köz igazgatás megteremtése érdekében. Ennek elérése közös ügyünk és feladatunk, de személy szerint magam is polgármesteri munkám nagy eredményének tekinteném, ha 2013-tól városunk a Kunszentmártoni járás központja lesz. Vass Zoltán

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. Kunszentmárton járásközpont szerepre jelölve Január 10-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168, megyénkben pedig 9 járás létrehozását tervezik. A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járások és járási (körzeti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kezdhetik meg működésüket január 1-jével. A tervekről a kormany.hu honlapon lehet olvasni, és január 29-ig lehet azokat véleményezni. Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 9 járás közül a tervezet szerint az egyik a Kunszentmártoni Járás, melyhez a következő települések tartoznak: Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas. Kunszentmárton Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dr. Hoffmann Zsolt jegyző vezetésével elkészült az a szakmai anyag, mely - jelenleg is kistérségi központ - városunk leendő járásközponti szerepének megfelelőségét és alkalmasságát összegzi. E gazdag tényanyagot felvonultató tartalmas dokumentáció (képünkön címoldala) a cél elérésének megfelelő alátámasztásául szolgálhat dr. Czuczi Mihály polgármesternek a települések vezetőivel és a döntéshozókkal folytatott tárgyalásain. Mindennek eredményeként, reméljük, városunk a koncepcióban megjelölt módon járásközpontként töltheti majd be meglévő térségközponti funkcióját a jövő évtől. -vz- Köszönet Sági István képviselő úrnak! Kunszentmárton Város Önkormányzata nevében tisztelettel mondok köszönetet Sági István országgyűlési képviselő úrnak a megválasztása óta eltelt időszakban végzett eredményes tevékenységéért, az önkormányzatunkkal való kitűnő együttműködésért. Képviselő úr városunk életében folyamatosan meghatározó szakmai és hathatós pénzügyi segítséget nyújt. Az ő kitartó munkájának is köszönhetően az elmúlt nehéz gazdasági évben benyújtott pályázataink alapján a kormánytól ÖNHIKI-s és folyószámla-hitel támogatásként mintegy 100 millió forintot kaptunk. Ez nagyban hozzájárult költségvetési egyensúlyunk megtartásához, likviditásunk megőrzéséhez. A város minden pályázatánál, elképzeléseink megvalósításánál élvezzük hatékony szakmai támogatását, a segítség tárgya legyen akár önkormányzati, egyházi vagy állampolgári ügy. Köszönettel tartozunk külön azért is, hogy törekvésünket, Kunszentmárton járásközponttá válásának megvalósítását ugyancsak előmozdítja, így városunk már ekként szerepel a minisztérium által kiadott tervezetben. A további gyümölcsöző összefogás reményében kívánok képviselő úrnak városunk nevében további jó egészséget, sok sikert, boldog új évet! Dr. Czuczi Mihály polgármester MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT január 1-jétől egységes rendszerben működik a magyarországi katasztrófavédelem. A hivatásos tűzoltóságok a katasztrófavédelmi szervezet részévé váltak. Az irányítás és felügyelet a Kunszentmárton Város Képviselő-testületétől a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi szervéhez, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került január 3-án az ünnepélyes állománygyűlésen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Tóth Tibor tű. ezredes úr ünnepélyes keretek közt átvette a tűzoltóság irányítását. Kihirdette Katona Zsolt tű. alezredes tűzoltó parancsnokká történő kinevezését (címoldali képünkön gratulál neki kinevezéséhez), és a Tűzoltóság csapatzászlójára emlékszalagot kötött (képünkön). Földi Zsolt tű.fhdgy TMMO 1% A KUNSZENTMÁRTONI KULTÚRÁÉRT! A Tiszazugi Zenei Fesztiválokat s Márton napi, Mikulás napi muzsika hangversenyeket legutóbb Dunai Tamás estjét szervező Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány adószáma: Kérjük, gondoljanak ránk adójuk 1%-a felajánlásánál! KÖSZÖNJÜK!

5 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 EZ ÉVTŐL ÚJ VÁROSI TELEVÍZIÓS MŰSORSZOLGÁLTATÁS INDUL A KÖRÖS TELEVÍZIÓ TUDÓSÍT A KUNSZENTMÁRTONI ESEMÉNYEKRŐL Önkormányzatunk képviselő-testülete december 15-i ülésén döntött a városi televíziós műsorszolgáltatás ellátására kiírt pályázata alapján benyújtott ajánlatokról. Három jelentkező volt: a HI-REC 98 Információs és Marketing Bt. (Tiszazug TV), a Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete (Civil Televízió) és a XEROPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Körös Televízió). A képviselő-testület határozata értelmében január 1-től egy évre szóló szerződés keretében a Körös Televíziót üzemeltető XEROPRESS Bt. végezheti Kunszentmárton közéletének, közérdekű információinak, a város eseményeinek közvetítése érdekében a helyi televíziós műsorszolgáltatást. Sipos Zoltán tulajdonos ügyvezetőt kértük meg, hogy olvasóinknak mutassa be a Körös TV-t: Képünk az óévbúcsúztató futás befutója után készült, amikor is a Körös TV munkatársai Hegedűs Éva szerkesztő-riporter, műsorvezető és Berec Zsolt operatőr az elsőként célba ért Barna Ádámot interjúvolják. A Körös Televízió márciusában kezdte kísérleti adását Szarvas, Békészszentandrás, Csabacsüd térségében. Televíziónk 2003-tól rendes tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének (HTOE). Ez a szakmai közösség segíti munkánkat abban, hogy bármilyen jellegű probléma bekövetkezte esetén, a lehető leggyorsabban használható, gyakorlatias megoldást tudjunk találni. Mára a Körös TV a Körösök régiójának meghatározó televíziós médiumává vált. Mind vételkörzet, mind műsormennyiség, mind technikai felszereltség, mind szakember létszám szempontjából vezető, a megyeszékhelyi televíziók szintjén álló médiaszolgáltató. Átlagosan heti 7.5 óra interaktív élő stúdióműsort és 8 óra új, vágott, szerkesztett anyagot készítünk, melyek a vételkörzetben élő emberek mindennapjait, kultúráját, a helyi eseményeket mutatják be. A külső felvételeket három stáb készíti, melyeket a négy főből álló utómunka csapat vág, feliratoz. A stúdiófelvételek elkészítéséhez egy teljes hang és fénytechnikával berendezett, három kameraállásos BlueBox virtuális stúdió áll rendelkezésre, melyben élő, nézői telefonhívást fogadni képes, interaktív műsorokat is tudunk készíteni. A lekérhető tartalmakat az Interneten a címen működtetett honlapunkon helyezzük el. Itt elérhető a hétköznapokon napi rendszerességgel készített híradónk is. Több helyi televízió mellett rendszeresen készítünk híranyagokat az országos médiaszolgáltatók és az MTI részére ben a Körös TV a széles körű és színvonalas tájékoztató munkája elismeréseként megkapta a Príma Primissima Békés megyei Príma Média Különdíját (a képen Sipos Zoltán ügyvezető-tulajdonos és Kóródi Ágnes Anita főszerkesztő átveszi a díjat). Az, hogy decemberében, nyílt eljárásban elnyertük Kunszentmárton Város helyi televíziós médiaszolgáltatásra kiírt pályázatát, rendkívül nagy büszkeség és egyben felelősség is számunkra, mert egy olyan helyen kell bizonyítanunk, ahol eddig nem láthatták a Körös TV adását, csak más helyi médiaszolgáltatókét. Igazolnunk kell, hogy nem alaptalanul ért minket ez a megtiszteltetés, hogy mi láthatjuk el ezt a fontos köztájékoztatási feladatot. A pályázat eredményhirdetésének napjától megkezdtük a munkát Kunszentmártonban. Kollégáink akiket már régről jól ismerhetnek a településen élők decembertől folyamatosan igyekeznek minden jelentős és fontos eseményen részt venni és dokumentálni az ott történteket, hogy semmi se vesszen el az utókor számára. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a városban lévő két kábelszolgáltatóval az egyeztetést a televíziós csatorna biztosítása érdekében. Meglepve láttuk, hogy amíg az Optanet hálózat üzemeltetői teljes nyitottságot és együttműködést mutattak a csatorna indítása ügyében, addig a PR Telecom hálózat tulajdonosai különböző, eddig, máshol soha nem hallott feltételek támasztottak irányunkba. Ennek köszönhetően már szinte biztosan tudható, hogy a két hálózaton eltérő időponttól lesz látható a Körös TV. Célunk, hogy az Optanet hálózaton január végére, a PR Telecom hálózaton február végére látható legyen az adásunk. Természetesen a csatorna beindulását követően kezdjük el műsoraink között a kunszentmártoni témájú anyagok sugárzását, mert annak nem látjuk értelmét, hogy úgy tegyünk be adásba műsorokat, hogy azok ne lássák, akikről szól. A Kunszenti7 című egyórás magazin fix időpontban, pénteken 20 órakor lesz látható, melyet a hét végén többször is megismételünk majd. Televíziónk jövőbeni tervei között a legfontosabb - a folyamatos műszaki fejlesztés mellett - a további vételkörzet bővítés, így adásaink még több néző számára lesznek elérhetők. Hisszük, hogy egymás szomszédságában élők számára fontos és érdekes, hogy lássák, mi történik a mellettük lévő településen, de ezzel együtt ők is be tudjanak mutatkozni a többiek számára. Jelenleg Békés megye területén Békésszentandráson, Csabacsüdön, Csorváson, Gyomaendrődön, Kardoson, Kondoroson, Örménykúton, Orosházán, Szarvason, Jász- Nagykun-Szolnok megyében pedig Kétpón, Mesterszálláson, Mezőhéken és Mezőtúron vagyunk láthatóak től ez a lista egészül ki Kunszentmártonnal. A műsoraink adáskijátszása jelenleg analóg SD módban történik, de műszakilag igen előrehaladott és felkészült állapotban várjuk a digitális és HD átállás időpontját, ezért tervezzük a helyi-körzeti digitális (DVB-T) földfelszíni sugárzó multiplex adó üzemeltetését, mely a kunszentmártoni mellett több más Békés, Csongrád és Jász - Nagykun Szolnok megyei járást is elérünk majd, biztosítva ezzel a teljes lefedettséget, még a tanyás és üdülőövezetes területeken is zárta tájékoztatását Sipos Zoltán. Vass Zoltán Tisztelt Kunszentmárton és környéke lakosai! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy január hó 20. napjától PÉNTEKI NAPOKON 16 ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ DEÁK FERENC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLAI épületének kijelölt földszinti tantermében INGYENES JOGI TANÁCSADÁSSAL állok a jogkereső közönség szíves rendelkezésére. Az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben történik, bejelentkezés nem szükséges. Tisztelettel: Dr. Balla Anita

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. A év Év Olvasója díjazottjai Kedves Olvasóink! A városi könyvtár a Kunszentmártoni Hír-Lap január 29-i 1. számában indította útjára az Év Olvasója elnevezésű kezdeményezést. Kezdetben úgy gondoltuk, hogy a nyertesek díjait az Őszi Könyvtári Napok keretében osztjuk ki, később azonban mégis megvártuk az év végét. Az eredményt az alábbiakban közöljük. A felnőttek közül a 40-es számú könyvtári olvasójegy tulajdonosa 330 kötet kölcsönzésével áll az élen Szegény Györgyné, másodikként a 235-ös számú olvasójegy tulajdonosa 129 kötet kölcsönzésével, Bajusz Péter, harmadik helyen a 280-as számú olvasójegy birtokosa 125 kötet kölcsönzésével, Laurinyecz Péter Pál foglal el dobogós helyet. A gyerekek közül a 191-es számú olvasójeggyel Kardos Martin 76 kötet kölcsönzésével, Kiss Márk Zoltán 314-es sz. olvasójeggyel, 60 kötettel, a 123-as sz. olvasójeggyel rendelkező Kaminszki Liliána 54 kötettel vitte el a pálmát. A nyerteseket könyvjutalommal honoráltuk, valamennyiüknek szívből gratulálunk! A Városi Könyvtár dolgozói Fotó: Vass Zoltán Díjátadás az Év Olvasói számára. A legaktívabb felnőtt olvasó Szegény Györgyné Franciska (Herczeg László mellett jobbra) éppen 60 esztendeje könyvtári tag, rengeteget, olykor fél éjszakán át is olvas. A gyermekek között harmadik helyezett Kaminszki Liliána (Nagy Judittól balra) középiskolánk kereskedő szakma 9. osztályos tanulója a régészettel foglalkozó könyveket forgatja legszívesebben. Bódi Feriék sikere Moszkvában! Lapunk előző számában cikket közöltünk a kunszentmártoni Bódi Ferencről, aki párjával, Gyurits Diánával sok szép eredményt ért már el a táncparketten. Akkor még jövő időben írhattuk, hogy Feriék december án, az orosz fővárosban vesznek részt a 21 év alatti egyetemisták Európa-bajnokságán. A versenyen 10 országból 14 páros indult, s most már az eredményről is beszámolhatunk: latin versenyszámban a Bódi Ferenc-Gyurits Diána páros a döntőig táncolt (képünkön), ahol az első és második helyezett két orosz és a harmadik litván páros mögött, a dobogóról alig lemaradva, a nagyszerű 4. helyezést szerezte meg! Az eredmény értékét növeli, hogy a másik öt döntős országából volt pontozóbíró, tőlünk nem. Gratulálunk! -vz- Új műfordítás-kötet Kakuk Mátyás tanár úrtól Az oszét irodalom fordításában Magyarországon egyedülálló munkásságot végző megyei pedagógiai díjas Kakuk Mátyás tanár úr az új évben egy új kötettel jelentkezett. Műve aktualitását az adja, hogy 2012 januárjában töltötte be életének 75. évét Dzaszohtü Muzafer (Дзасохты Музафер), Oszétia népi költője, az 1960-as évektől az oszét művelődés meghatározó személyisége, a jász oszét rokonság gondolatának elkötelezett hirdetője. E jeles évfordulóra Kakuk tanár úr Oszét szülőföld címen magyarul jelentetett meg az ünnepelt műveiből válogatott, 120 oldalas vers- és példázatgyűjteményt, s írt hozzá előszót. A kötetben olvasható versek jellemzik Dzaszohtü költői pályáját től napjainkig. Csendes meditációra hangolják az irodalmi csemegét kedvelő olvasót az író által példázatoknak nevezett, lírai hangvételű, rövid prózai művek, amelyeket a Koboszti erdő cím foglal egységbe, és azokat a gondolatokat tartalmazzák, amelyek az írójukban természetjárás közben keletkeztek. A mű érdekessége egy magyar történelmi vonatkozás. A költő magyarországi látogatása során megismerte a Lehel-kürtről szóló mondát, és ennek alapján 11 énekből álló elbeszélő költeményt írt. A kötet tartalmazza a befejező ének fordítását. A könyv hamarosan olvasható lesz az interneten az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában (mek.oszk.hu), ahol a fordító egy korábbi kötete (Az oszét népköltészet csokra) is elérhető. Az érdeklődők természetesen Romhányiné Erzsike Betűmester Könyvesboltjában is hozzájuthatnak a műhöz. Az idén 80 esztendős Kakuk Mátyás új kötetét ajánljuk mindenki szíves figyelmébe; tanár úrnak további jó egészséget és jó munkát kívánunk! Vass Zoltán Kedves Olvasóink! Kedves irodalomszerető barátaink! 1. Következő olvasóköri összejövetelünket január 30-án, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk, (kb.este 20 óráig) a könyvtár olvasótermében, melynek során határon túli magyar írók, költők műveiből válogathatják ki felolvasóink a számukra kedves írásokat. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt! A városi könyvtár munkatársai

7 1. szám, január 26. Mint eddig többször, ezúttal is felhívással fordulok a helyi lakosokhoz, elszármazottakhoz. Köztudott, hogy városunk lakossága és az elszármazottak jóvoltából is, egyre jobban épül, szépül városunk arculata ban az árvíz levonulása után megépült a csodálatos Körös-parti sétány, ami önmagában is egy üde színfoltja a Körös folyó bal partjának. Ezt követte a helyiek, elszármazottak, intézmények, cégek, családok széles körű összefogása, és közadakozásból megvalósult 2007-ben a sétány 53 db. kandeláberrel történő díszkivilágítása. Ezzel együtt kialakult egy olyan kulturális, mindent kielégítő sétány, amely a lakosság körében igen népszerű, közkedvelt sétáló hely. Gyakran találkozunk sétálás közben külföldiekkel is, akik Cserkeszőlőben üdülnek és bejönnek városunkba, s láthatólag igen jól érzik magukat ban a volt piactéren szintén közadakozásból 9 db. kandeláber lett elhelyezve, és nagyszerűen színesíti a közteret. A közmondás szerint evés közben jön meg az étvágy, így az Országzászló körüli parkban a nagy igényre való tekintettel évben Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Tisztelt Kunszentmártoniak! Tisztelt Elszármazottak! Ragadják meg az utolsó lehetőséget! Karácsony az idősek otthonában Együttlét, család, ajándékozás, szeretet, meghittség általában ezek a fogalmak jutnak eszünkbe karácsonykor, és ezeket az érzéseket is éljük át szeretteink, családtagjaink körében. De vajon milyen lehet a karácsony az idősek otthonában? Nagy általánosságban nem tudunk válaszolni erre, de cikkünkben szeretném bemutatni, hogy a kunszentmártoni idősek otthonának lakói hogyan is készültek az ünnepekre, és mivel töltötték a karácsonyt. Többen talán azt gondolják, hogy biztosan rossz érzés lehet a családtagoktól távol megélni az ünnepeket. Ebben persze van igazság, de a sokéves tapasztalatunk az, hogy a karácsony idősotthonunk lakóinak is lehet örömteli, szeretetteljes élmény. A lakók segítettek a karácsonyi hangulat megteremtésében. Karácsonyi díszekbe öltöztették a karácsonyfát, s gondozók segítségével ünnepi hangulatot teremtettek az otthon falai közé. Lélekben is készültünk persze az ünnepekre, a decemberi programjaink nagy része a karácsony körül forgott: beszélgettünk a különféle hagyományokról és népszokásokról. Vallásos lakóink pedig szentmisén vehettek részt. A karácsony előszeleként minden évben látogatást tesz otthonunkban a Mikulás, és meglepetés ajándékot ad idős lakóinknak, akik nagyon szokták szeretni ezt a kedves, vidám hangulatú látogatást, még a betegeskedőket is sikerül jókedvre deríteni. A karácsonyi műsorban idősotthonunk lakói és a dolgozók is az ünnephez kapcsolódó verseket, mesét adnak elő, miközben a háttérben zene szól. Karácsonykor emellett ünnepi menüvel, ajándékozással teremtjük meg a meghitt hangulatot. Csongrádi Gyöngyi 17 db. kandelábert tudtunk felállítani, ugyancsak közadakozásból, ami színpompás világítást biztosít a főtéren. Azokon a kandelábereken a gravírozott táblák jelzik az adakozók által megjelölt szeretteik nevét és emlékét. A minap is felkeresett egy nyugalmazott helyi tanárnő, azzal a kéréssel, hogy elhunyt nagybátyja emlékére kandelábert szeretne állíttatni, amit azonnal meg is rendelt. Mivel a gyártó cégnek 1 db-ot nem áll módjában legyártani, így a már megrendelt mellé legalább 3 DB. KANDELÁBER KERESI LEENDŐ GAZDÁJÁT. Megjegyzem, és talán nem is túlzok akkor, ha azt mondom, ez lesz talán a leges-legutolsó lehetőség arra, hogy 4 db. kandelábert frekventált helyen a közparkban el tudunk helyezni. E kandeláberek kivitele is ugyanolyan lesz, mint a többi. Minden valószínűség szerint, vannak olyan családok, akik eddig valamilyen okból kifolyólag lemaradtak a megrendeléssel, mert későn tudták meg, vagy időközben gondolták meg, hogy elhunyt szeretteik emlékére mégis állítanak egy kandelábert, amivel tisztelegnek az elhunyt emlékére. Vidékről idelátogatók nagy elismeréssel szólnak erről, hogy ilyen is létezik egy városban, hogy ennyien adakoznak szeretteik érdekében. Valóban, valóságos kegyhelyként emlegetik parkjainkat és a Körösparti sétányt, ami büszkeséggel tölt el bennünket, az itt lakókat. A megnövekedett anyag és energia árak, valamint az ÁFA emelkedése miatt a bekerülési költség Ft., azaz egyszázhatvanöt-ezer forint/db./kandeláber a gravírozott táblával együtt. A fenti összeget a megrendeléskor egy összegben kell kifizetni a Kunszentmárton Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által arra rendszeresített csekken. A kivitelezés április hónapban valósul meg. A megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatást kaphat: vagy 56/ vagy mobil: 06-30/ Tisztelettel: V e r e s I s t v á n s k. tanácsnok 5440 Kunszentmárton Madách u. 2/a. VÉGSŐ BÚCSÚ GYÖRGYI NÉNITŐL Néhány nappal 96. életéve betöltése után örökre elaludt Farkas Józsefné, a sokak által szeretve tisztelt gránitdiplomás tanítónő, Györgyi néni. Ravatalánál Józsa László tanár úr, városunk díszpolgára idézte fel az ittmaradottak előtt gazdag, tartalmas, hosszú életének azon mozzanatait, amelyek meghatározó jelentőségűek voltak Györgyi néni pályafutására éppúgy, mint a hozzá közel állók gondolkodásmódjára, érzésvilágára. Ily szavakkal: Györgyi néni Kisvárdán, a Szent Orsolya rendi nővérek tanítóképző intézetében készült fel életpályájára. Lelke mélységeibe is beivódtak azok az alapelvek, amelyek szerint pedagógusnak lenni nem csupán foglalkozás, kenyérkereset, megélhetési lehetőség, hanem annál jóval több, amit egyetlen egy fogalom fémjelez: az elhivatottság felvállalása, kiteljesedése. Györgyi néni valóban szívvel-lélekkel végezte munkáját, nagyon komolyan véve azt az élethivatást, amelyre öt év szívós és szorgalmas munkájával készült fel. Hivatástudatának felelőssége áthatotta egész életét az állás nélküli keserves évektől kezdve a kétéves erdélyi szolgálaton keresztül egészen hazatéréséig, amikor a háború után a kunszentmártoni általános iskolához kapott kinevezést. Talán leghosszabb időt a Kulacsos iskolában töltött, itt tanította a felvégi lakosok gyermekeinek sokaságát, akik a mai napig a legnagyobb tisztelet és szeretet hangján emlegetik a jó tanítónéni következetességét, szeretettel párosult szigorát, azt a törekvését, hogy minden tanítványból jól képzett és becsületes embert faragjon. A század folyamán Kunszentmártonban jónéhány jeles pedagógus működött, mégis azt mondhatom, hogy Györgyi néni kiemelkedő, meghatározó személyisége volt a helyi oktatásügynek. S ez nemcsak aktív működésének idejére volt jellemző, hanem nyugdíjas éveire, évtizedeire is. Minden érdekelte, foglalkoztatta, ami szép és jó, ami az embert hitben, műveltségben, tudásban előre viheti. Jellegzetes alakja volt Kunszentmárton kulturális életének. El nem maradt egyetlen plébániai est rendezvényéről, egyetlen múzeumi vagy képzőművészeti kiállítás megnyitójáról, zenei programról, hangversenyről, közéleti megmozdulásról sem, ezzel is példát adva a fiatalabb nemzedéknek. Hosszú életének emlékezetes állomásait jelentették azok az ünnepi alkalmak, amikor megkapta szolgálati évfordulóinak arany-, gyémánt-, rubint-, majd a gránátdiploma kitüntető fokozatait. A szó szoros értelmében haláláig nagy lelkesedéssel és felkészültséggel irányította, vezette a nyugdíjas pedagógusok klubját, a havonta együtt töltött órákon megcsillantotta tartalmas életének, óriási tapasztalatainak, letisztult életszemléletének, kristálytiszta bölcsességének gyöngyszemeit. Mindenkihez egyformán kedves volt, mindenkivel szót tudott érteni, mégis következetesen megőrizte lelki életének és egyéni elgondolásainak teljes szuverenitását. Egyéniség volt a szó legnemesebb értelmében. Betegsége idején is a legnagyobb fegyelmezettséget tanúsította. De ami egyetlen ember életében sem kerülhető el, üt az utolsó óra, amikor át kell lépni az öröklétbe vezető út kapuját s nekünk búcsúzni kell. A búcsúzás fájdalmas és szívbe markoló, mert életünk a mai naptól szegényebb és üresebb lesz. Györgyi néni fog hiányozni onnan. De megköszönjük a jó Istennek, hogy őt nekünk adta. Nyugodjék békében!

8 8 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95. SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSE Az új év mindjárt egy jeles születésnapi ünnepséggel kezdődött, melyre először került sor az Idősek Otthonában. A szépkorúak iránti megbecsülése és tisztelete kifejezéseképpen városunk önkormányzata képviseletében dr. Czuczi Mihály polgármester, Tigyi Mártonné osztályvezető és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető ezúttal Juhász Béláné Ilonka nénit köszöntötték 95. születésnapja alkalmából az otthon lakóinak és az intézmény dolgozóinak szerető társaságában. Az ünnepelt január 4-én született Tiszasason. Hárman voltak testvérek. Iskoláit Tiszasason végezte. Első házasságából 3 gyermeke született: József, Gergely, Lajos. Férje elesett a II. világháborúban, hadiözvegyként egyedül nevelte gyermekeit. Később megismerkedett, Juhász Béla bádogossal. Házasságukból gyermek nem született, így közösen nevelték az előző házasságból született gyermekeket. Mindketten az öcsödi Szabadság Tszben dolgoztak. Férje elhunyta után Lajos fiával élt együtt, akit tüdőbetegsége miatt ápolt haláláig. Nyugdíjas éveit egyedül töltötte, magánya enyhítésére bejárt az Idősek Klubjába, majd házigondozásban részesült. Egészségi állapota megromlott, már a napi teendők elvégzése is nehézséget okozott, ezért március 16-án az Idősek Otthonába költözött. A távolság és gyermekei egészségi állapota miatt nem tudta családi körben ünnepelni 95. születésnapját. A távolból köszöntötték: két gyermeke, menyei, unokái, dédunokái. Lapunk nevében mi is tisztelettel köszöntjük Ilonka nénit, Isten éltesse sokáig! Vass Zoltán Köszönet a támogatóknak Most, hogy túl vagyunk az ünnepeken és kipihentük az egész éves fáradalmakat, ne feledkezzünk meg mindazokról, akik szebbé és meghittebbé tették a Mikulást és a Karácsonyt a Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekei számára. Először is köszönetet szeretnénk mondani Kövesdy Zsolt plébános úrnak, hogy adományával hozzájárult a 225 db mikuláscsomag elkészítéséhez. Továbbá köszönet illeti a cigány önkormányzat vezetőjét, Mihály József Sándort, aki szintén pénzbeli segítséget nyújtott a csomagok elkészítéséhez. Lantos József nyomdász jóvoltából egy-egy kifestő füzetet kaptak a gyermekek a Mikulás napi meglepetésükhöz. Köszönjük Varga Antalnénak az anyagi támogatást, melyből a gyermekek számára karácsonyra játékokat vásároltunk. Gál Mihály Kunszentmártonról elszármazott budapesti lakos jóvoltából rajzeszközöket vásároltunk a csoportokba. A Süss Fel Nap Alapítvány anyagi támogatásával feldíszíthették a mikulásszobát az óvoda munkatársai, ahol minden gyermek találkozhatott a Mikulással. Sok-sok év után karácsonyfa állhatott az óvoda mindkét épületében. A Napsugár Óvoda fáját köszönjük Kurucz Csabának, az Epreskerti Óvoda fáját pedig Benke Tibornak, aki a gyermekek örömére rongybabákat is ajándékozott az intézmény minden csoportjába. Smuta Zsoltné igazgató A 15 éves UniTrade M&M Kft., tulajdonosügyvezetője, Makra Tibor úr évek óta jó kapcsolatot tart fenn intézményünkkel, a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolával. Három gépi forgácsoló tanulócsoport gyakorlati képzését biztosítják tanulóinknak felkészült szakembereik segítségével. Iskolánk és a jelentős európai megrendelésekkel rendelkező cég együttműködésének eredményeként több végzett tanulónknak is munkát, megélhetést biztosít a kunszentmártoni telephellyel rendelkező cég. Sikeresen pályáztunk gépekre, eszközökre a gyakorlati oktatás színvonalának emelésére érdekében. A fejlesztés nem áll meg. A napokban érkezik meg egy CNC szimulátor program, amit intézményünk a szakképzési hozzájárulás keretében vásárolt meg. Fotó: Vass Zoltán Ilonka néni dr. Czuczi Mihály polgármesterrel és Balláné Veres Judit intézményvezetővel AJÁNDÉK AZ UNITRADE M&M KFT-TŐL Ez, és a hozzá kapcsolódó oktató eszterga megvásárlásával terveink szerint megnyílik annak lehetősége, hogy szeptembertől iskolarendszeren kívüli képzés keretében CNC forgácsolókat képezzünk. Makra úr minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy intézményünk eszközeinek modernizálásában is részt vegyen ben az bevezetése kapcsán egy Acer Aspire One típusú netbookot adományozott iskolánknak, az idei évben pedig Sony HDR- CX130 kamerával bővült az eszközparkunk. A képen Csík Jánosné igazgatónő átveszi az ajándékot Makra Tibor úrtól. Köszönjük! Szabó Zoltán igazgató-helyettes

9 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 Karácsony, vízkereszt csodálatos hangversenyek templomunkban Csomán Éva zeneiskolai igazgató és munkatársai, valamint Kövesdy Zsolt plébános atya közös szervezésében ünnepváró hangulatban ismét sikerült megtölteni a katolikus nagytemplomot. December 22-én a Tassonyi Zsolt által vezényelt Kunszentmártoni Fúvószenekar, a zeneiskolai kiskórus, valamint a Borhy Csilla vezette Kispesti Vegyeskar adott nagy sikerű karácsonyi koncertet. A hangverseny minden képe megtekinthető a hu Galériájában. Itt közölt felvételünk Niczky Nikolett zenekar által kísért szóló énekszámának előadása közben készült. A január 8-i nagymisén Kövesdy Zsolt atya elvégezte a víz megszentelésének szertartását. Ezen ünnepi alkalommal is gyönyörködhettünk egy fővárosból érkezett énekkar művészi előadásában: a Kaposi Gergely irányította Wekerle-telepi Szent József Kórus (képünkön) zengte a gyönyörű dallamokat. Képgaléria a oldalon látható. -vz- Ökumenikus imahét január 15-én, vasárnap kezdődött a hagyományos nemzetközi ökumenikus imahét. A rendezvénysorozat alkalmából a kunszentmártoni katolikus hívek január 20-án, pénteken a református parókiára látogattak el, ahol a házigazda Péntek Ágnes lelkésznő és Kövesdy Zsolt plébános igehirdetése mellett közös imádsággal, valamint a Laurinyecz Pál kántor által vezetett Szent Márton Énekkar és Balla Tibor Aranypáva-nagydíjas népzenész énekeivel tettek bizonyságot az összetartozásról, a felekezetek közötti testvéri együttműködés erősítésének szándékáról. Zárásul a helyi református gyülekezet szeretetvendégséggel kedveskedett a szépszámmal egybegyűlt közösségnek. Képünkön: felemelő pillanatok, katolikusok és reformátusok kézen fogva, közösen imádkozzák a Miatyánkot. PLÉBÁNIAI HÍREK Fotók: Vass Zoltán Fotó: Vass Zoltán Biblia-körbe várunk minden érdeklődőt, szerdán 17 órától! Óvodásoknak a következő ovismise február 4-én 16 órától lesz. Minden kisgyermeket és szüleiket várunk! A farsangi batyusbál a helyi KÉSZ csoport szervezésében február 11-én, szombaton lesz 18 órától a Művelődési Házban. A főoltár restaurálása megkezdődött. Az Oltáriszentség őrzési helye a felújítás alatt a Szent Kereszt Oltár. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától 50%-os támogatást kaptunk, 590 ezer forintot, ennyit a magunk részéről is hozzá kell tennünk. Köszönjük adományaikat! A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál! Folytatódnak a Plébániai Esték. Február 23-án csütörtökön 17 órától Jenőffy Zsuzsanna osztja meg gondolatait XII. Pius pápa a magyarok barátja címmel. Mindenkit szeretettel várunk! A farsangi idő február 21-e húshagyó keddig tart. 22-én hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt. Kövesdy Zsolt plébános Köszönet a mentőknek! A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára (Papp Lajos) Karácsony a szeretet ünnepe. Alig van olyan család ilyenkor, hogy már Adventtől kezdve izgalommal ne készüljenek a szentestére, amikor szinte az egész család együtt ünnepli Jézus születését. Valamennyien titokban vásárolunk szeretteink számára, hogy örömet szerezzünk egymásnak. A mi családunk is ennek megfelelően készülődött, azonban nálunk az örömbe üröm is vegyült, ami nagy riadalmat keltett családunk minden tagjában. December 23-án a délelőtti órákban 11 éves drága kislány unokánk rosszulléte okozott nagy ijedséget. Önfeledt számítógépes játék közben eszméletét veszítette, és szinte élettelenül zuhant a székről a padlóra (akivel ez még sohasem fordult elő). Ilyenkor természetesen az első a gyors orvosi segítség kérése, illetve a mentők értesítése. A Kunszentmártoni Mentőállomás esetkocsija a jelzéstől számítva szinte percek alatt a helyszínre érkezett, és megkezdték a kis beteg előkészítését, hogy szállításra alkalmas legyen. Így került a Szentesi Dr. Bugyi István Kórház Gyermek Osztályára, ahol azonnal megkezdődtek a vizsgálatok. Jóleső érzés volt látni, azt az összehangolt munkát, amit a mentősök hárman végeztek. A mentőtiszt irányítása mellett szakszerű feladatukat példásan végezték. A fenti idézet szerint, sugárzott belőlük a jó szó, a szép beszéd és azok a meleg tekintetek, amelyek valóban gyógyszerként hatottak családunk számára. EMBER- SÉGBŐL, SZAKMAI HOZZÁÉRTÉSBŐL, HIGGADTSÁGBÓL KITŰNŐRE VIZSGÁZTAK. Ezúton szeretném megköszönni, a nagy nyilvánosság előtt Túri Veronika menőtisztnek, Kovács János ápolónak és Marton Ferenc gépkocsivezetőnek emberi nagyságukat, hivatásuk magas szintű teljesítését. A kunszentmártoni esetkocsi az eltelt 3 év alatt bebizonyította létjogosultságát. A kistérségben 11 településen lakos életmentő feladatát látják el nap mint nap példásan. Ugyanakkor nagyon sokszor előfordult, hogy a cserkeszőlői gyógyfürdőből külföldi állampolgárokat is elláttak és kórházba szállítottak. MÉG EGYSZER, VALAMENNYIÜKNEK KÖSZÖNJÜK! V e r e s I s t v á n tanácsnok, nagyapa IN MEMORIAM DR. KARPF SÁNDOR Életének 82. évében, január 12-én Polgárdiban súlyos betegségben elhunyt dr. Karpf Sándor állatorvos. Kunszentmártonban 1956-tól 1978-ig folytatta állatorvosi tevékenységét. A Kungyalui Zöldmező MGTSZ főállatorvosa volt, valamint Kunszentmártonban és a Kunszentmártoni Járás területén végezte mindenkor az állatorvosi eskütételének szellemében áldásos munkáját. Kunszentmártonban és az egész Tiszazugban rendkívül népszerű állatorvos volt, méltán élvezte az emberek tiszteletét és sugárzó szeretetét. Nyugodjék békében! Patyi Ferenc Budapest

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. Boldog vagyok, hogy egy sikerorientált, országos hírnévre szert tett cég tagja lehetek. INTERJÚ GARÁZ ZOLTÁNNAL, A GORDIUSZ 95 ZRT. VILLAMOS ÉPÍTÉSVEZETŐJÉVEL Örömteljes hír a kunszentmártoniaknak, hogy a Szent Márton napi ünnepi képvise lő-testületi ülésen a Kunszentmárton város díszpolgára címmel kitüntetett Kovács István tulajdonos által vezetett Gordiusz 95 Zrt. ha marosan a szakember utánpótlási programba is bekapcsolódik. Villanyszerelőre szinte kor látlan mennyiségű igény van szerte Európá ban, így a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolával karöltve olyan szakmai képzés kialakítása a cél, melynek eredménye ként az ott végzett tanulók előtt széles lehető ségek nyílnak meg a munkaerőpiacon. - írtuk lapunk legutóbbi számában a városunkból indult, kunszentmártoni erős kötődését mindvégig megtartó, mára az ország egyik legnagyobb villa mos ipari gyártó és kivitelező cégévé vált profi, a kor kihívásainak megfelelő, piacorientált építőipari vállalkozásról. A tisztességes munka becsületére, a mai kor nyújtotta lehetőségekre, a pozitív gondolkodásra és a továbbtanulás, szakmaválasztás fontosságára szeretnénk ráirányítani a figyelmet azáltal, hogy interjúkat készítünk a Gordiusz 95 Zrt. kunszentmártoni szakembereivel, akik azon túl, hogy beavatnak bennünket a cég életének hétköznapjaiba, pályafutásukról szólva irányt mutathatnak a céljukat kereső fiatalok számára. Elsőként Garáz Zoltán villamos építésvezetővel beszélgettünk, aki több mint 20 éve, a megalakulás óta a cég munkatársa. - Hogyan kezdődött a fokozatosan felfelé ívelő pályafutása? - Tizenévesként a célom az érettségi mellé a szakma megszerzése volt. Szentesen a Pollák Antal Erősáramú Szakközépiskolában végeztem villanyszerelő szakon, később mestervizsgát is tettem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az iskola befejezését követően szinte mindig a szakmában tudtam elhelyezkedni. Munkásságom első állomása a Pannónia Szőrme volt, később a TÖVÁLL munkatársaként a villanyszerelők és a tekercselők művezetőjeként dolgoztam. - Hogyan indult a kapcsolat a Gordiusszal? - Kovács Istvánnal az ismeretség sokkal korábbra tehető, mint a munkakapcsolatunk kezdete. Az akkori Kovács és Társa Kereskedelmi Kft-vel a kapcsolatom február 7-vel kezdődött, és szerencsére a mai napig töretlen. Kezdetben még csak Kunszentmártonban, illetve a járás településein dolgoztunk. Iskolákat, óvodákat, szociális otthonokat építettünk. A 90-es években külföldre is jártam pár évet, ahol nemzetközi fuvarozást végeztem. Ha jól emlékszem, az első nem közvetlen a megyében zajló munkafolyamat a budapesti Szerencsejáték Rt-nél volt, ahol felújítást végzett a cég. Ezt követően kezdtünk egyre több munkát vállalni a fővárosban és a környékén. Kezdetben napi szinten jártunk fel, elvégeztük az aznapra előírt munkát, és késő délután indultunk haza. Ez nagyon fárasztó volt. Sok tekintetben előnyösebbé vált, hogy idővel már csak hétvégére jöttünk haza a családhoz, hiszen az aktuális munkát nyugodtabban tudtuk végezni, a napi utazással eltöltött időt hasznosítani tudtuk, és a pihenés is nyugodtabb lett. Másnap pedig ott folytattuk a munkát, ahol előző nap abbahagytuk. - Hol tart most a cég, mely 20 év alatt országosan elismert lett? Hogyan alakult az Ön szerepe, pozíciója a cégen belül? - Ahogy egyre ismertebbek lettünk, a megbízások száma is úgy gyarapodott. Jelen voltunk az Uránia Nemzeti Filmszínház munkálatainál, országszerte a különböző lakóparkok, társasházak, áruházak építésénél, a SYMA Rendezvénycsarnok kivitelezésénél, a cserkeszőlői fedett téli gyógytermál élményfürdő építtetésekor, az LG Irodaház átalakításakor, és még hosszasan sorolhatnám a munkáinkat. Kezdetben egyszerű villanyszerelőként dolgoztam én is, ahogyan a többiek. Később a fizikai munkát az irányító szellemi munka váltotta fel. A sok fáradozás meghozta gyümölcsét, mert ma már, mint villamos építésvezető vagyok jelen az építkezéseknél. A miskolci, kecskeméti, solymári, óbudai és maglódi Auchan áruházak felépítésében nagy szerepem volt. Az elmúlt évek legnagyobb banki beruházása, a K&H Bank székháza villamos építésvezetője én is voltam. A modernizációval a cég is korszerűsödött, az addig ismeretlen számítástechnikával is össze kellett barátkoznom, ami nagy kihívást jelentett, de rohanó világunkban ez elhanyagolhatatlan. - Mire tanította és tanítja folyamatosan a szakmája? - A mai világban a munka hatalmas kincs. Minden tekintetben ad, s itt nem feltétlen csupán az anyagiakra kell gondolni, persze ez sem utolsó szempont. Sokkal inkább a fegyelemre, türelemre, kitartásra, amit a munka adhat mindenkinek, aki dolgozik. Az, hogy 20 éve egy ilyen, mára már hatalmas, de akkoriban még csak a szárnyát próbálgató cégnél kezdtem, óriási szerencse. Az elejétől fogva nagyon jó kollektíva vesz körül, jó a hangulat. A 90-es években az utazások kezdetén 7-8 kunszentmártoni lakossal indultunk a fővárosba. A cég ma főt foglalkoztat, ebből a helyiek száma fő. - Milyen a szálláslehetőség Budapesten? - Panaszkodni nem tudok. Pár éve a telephelyen teljesen felújított a cég a munkásoknak egy teljes emeletet. Egy -, két- és háromszobás lakások vannak, teljesen felszerelve, berendezve a konyhától a fürdőszobáig. Munka után a pihenést itt nyugodtan meg tudjuk oldani. - Az előnyök mellett, gondolom, vannak hátrányai is a vidéki munkának. - Igen, a hétvégi hazajárás mindenképpen nehéz, bár a napi szintű utazások fárasztóbbak. De meg kell alkudni. Az itthon töltött két napot a családdal próbálom tartalmasan eltölteni, amennyire csak lehet. Pihenek, beszélgetünk, és közben feltöltődöm. - Minden elismert férfi mögött áll egy erős hátország, a család. Kérem, meséljen róluk! - Ők nekem a legfontosabbak. Feleségemmel több mint 27 éve vagyunk házasok. Szeretetben neveltük fel mostanra felnőtté érett gyermekeinket, bár a gyereknevelés tetemes része a feleségemre maradt. Zoltán fiam már kirepült a családi fészekből, önálló életet él, felszolgálóként dolgozik. Lányom, Katika még tanul, Békéscsabán, a Szent István Egyetemen végzi a vendéglátás-turizmus szakot. - Ha van egy kis szabadideje mit csinál szívesen? - A hobbijaimra nem sok idő jut, de ha mégis, akkor horgászom, olvasok, és szeretem a labdarúgást. A KuTE labdarúgója kapusa voltam úgy 15 évig, a meccsekre, ha időm engedi még ma is le szoktam járni. Jelenleg a támogatói szerepet vállalt Gordiusz képviseletét ellátva a KuTE labdarúgó szakosztályánál tevékenykedem. - Mit gondol, milyen lehetőség áll azon fiatalok előtt, akik a 2012-ben induló villanyszerelő képzésre jelentkeznek? Mit adhat a cég a fiataloknak? - Biztos vagyok benne, hogy ez egy fantasztikus lehetőség. Fotók: Herczeg Renáta A mai világban nagyon nehéz elhelyezkedni, s hogy ez az évek alatt mennyire és milyen irányba fog változni, még megjósolni sem lehetséges, talán kár is lenne. A fiataloknak a legnagyobb problémája, hogy az iskola befejezését követően, a munka világába kilépve, kevés a lehetőségük. Szeptemberben a villanyszerelő szakmára jelentkező ifjúságnak a Gordiusz 95 Zrt. már megadja az esélyt, hogy munkába állhasson. A szakmában elismert szakemberek pedig a kellő gyakorlatot tudják biztosítani. A mi generációnk lassan kezd kiöregedni, és kellenek a fiatal villanyszerelők, akiknek mi is segíteni tudunk elsajátítani a szakma csínját-bínját. - Mi az a húzóerő, ami ennyi ideje a Gordiuszhoz köti? Mit adott Önnek a hosszú évek alatt a cég? - Véleményem szerint a legfontosabb az emberközpontúság, a partnerként kezelés, még ha fizikai munkát végzel is, hisz egyetlen munkát sem szabad lebecsülni. Megbecsülés az ember érzi, tisztelik a munkáját. - Ha jól tudom tavaly ősszel egy rendezvényre is sor került, ahol többek között Ön is kitüntetést vehetett át. Mi is volt ez pontosan? - Céges vacsora keretein belül novemberében átvehettem egy jutalmat, több kollegámmal együtt, amit a 20 éves törzsgárdatagságunkért kaptunk a cégtől. - Gratulálok Önnek! Beszélgetésünk alatt végig érdekes volt megfigyelni, úgy beszél a Gordiuszról, mintha a sajátja lenne. - Valóban a sajátoménak is tekintem. Boldog vagyok, hogy anno minden velejáró nehézség ellenére belevágtam, és ezzel mára egy sikerorientált, országos hírnévre szert tett cég tagja lehetek. A 20 év alatti rengeteg projekt, beruházás a vállalatot igazolja, és természetesen minket, dolgozókat is, hiszen sok munka van mögöttünk, és bízom abban, hogy előttünk még több. Herczeg Renáta

11 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 A KUNSZENTMÁRTONI HORGÁSZ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE A Kunszentmártoni Horgász Egyesület évi klubfoglalkozásai a Kunszentmárton Batthyány L.u.14.szám alatti HORGÁSZHÁZBAN január 18-tól május 16-ig tartanak, szerdai munkanapokon. Ekkor van lehetőség évre horgászengedélyek megújítására, új belépők fogadására. Fogási naplók leadásának határideje január 10. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a Kunszentmártoni Horgász Egyesület részére ajánlották fel. A befizetett összeget horgászattal kapcsolatos környezetvédelemre használtuk fel. Eredményekben gazdag,boldog békés új esztendőt kíván a vezetőség Köszönet a BÁCSVÍZ dolgozóinak! december 24-én, már a szentestére készülődvén, de még a délelőtti órákban házunk előtt, a járda és a kocsibejáró aszfaltja között erősen feltörő vízszivárgást észleltünk. A csőtörésre utaló jelet azonnal jeleztük telefonon a BÁCSVÍZ helyi üzemmérnökségén, ahonnan az ügyeletes Czakó Tibor pillanatokon belül kijött felmérni a helyzetet. A baj valóban nagy volt, s a karácsonyi időszak ellenére a vízműves szakembereket azonnal riasztották, akik Kiss György üzemmérnökség vezetővel egyetemben munkagépekkel a helyszínre érkeztek és munkához láttak. Keményen megdolgoztak, délután 5 órára sikerült végezni a javítással! Ezúton is köszönetet mondunk az ünnepi időben, a nem egyszerű körülmények közepette elvégzett szakszerű munkáért a bácsvizes dolgozóknak! Vass Zoltán és családja Egyetértés Alkoholizmus Ellenes Klub Közhasznúsági jelentés évre 1. számviteli beszámoló Nyitókészlet Ft Bevétel NCA Tagdíj Támogatás Kamat Eszk. eladás Kunszentmárton, január Kiadás Banki költség Biztosítás Levelezés Támogatás Tagdíj Telefon Dologi kiadás Útiszámlák Irodaszer Rezsi költség Képzés Záró egyenleg Varga Ferenc elnök ELVESZETT! KERESSÜK! január 7-én szombaton az esti órákban elveszett a kunszentmártoni Alvégből a CSIBÉSZ névre hallgató 10 éves foxi-keverék, közepes termetű barátságos kutyánk. Rövid fehér színű szőre van, a feje-füle barna, az egyik oldalán egy fekete folt található. A kutyát nagyon várja két éves kis gazdája. A becsületes megtaláló, illetve aki érdemleges információval rendelkezik jutalmat kap! Hívását várjuk: 06-56/ vagy a 06-20/ es telefonszámokon. KÖNYVELÉS CSERKESZŐLŐBEN Regisztrált mérlegképes könyvelőként vállalom cégeknek egyéni vállalkozásoknak a teljes körű könyvelését, bérszámfejtését. Elmaradt, elhanyagolt könyvelés rendbetétele Hivatalok előtti képviselet Folyamatosan tájékoztatás a vállalkozása eredményéről és kötelezettségeiről Igény szerint, a könyvelési anyagért elmegyek Több mint 10 éves szakmai tapasztalat! Rugalmas elérhetőség, én alkalmazkodom Önhöz. Mobil: Tel./Fax.:

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. RENDŐRSÉGI HÍREK A Mikulás vitte december 6-án 8 óra 10 perckor a Kunszentmárton Kossuth utcai Buszpályaudvaron a szolgálatban lévő rendőr intézkedés alá vont egy helyi fiatalembert. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a fenti személy ellen a JNSZ Megyei Bíróság BV. Csoportja elfogató parancsot bocsátott ki. Ezért az intézkedés alá vont személy elfogásra és előállításra került Kunszentmárton Rendőrkapitányságra, majd beszállításra került a büntetésvégrehajtási intézetbe. Az igazság kiderül December 6-án 7 óra 50 perc körüli időben az általános iskola Széchenyi István lakótelepi épületében az egyik tanterem előtt egy fiút egy másik tanuló fiú ököllel arcul ütött. Az ütés következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, mely miatt az elkövető ellen magánindítvánnyal élt. A nyomozás során az eset körülményei részletesen tisztázásra kerülnek. Hideg tél lesz? Egy helyi férfi tett telefonon bejelentést, mivel augusztus vége és november óra között eltelt időben a Kunszentmárton külterületén lévő akácfa erdejéből kb. 200 mázsa cm átmérőjű élő akácfát eltulajdonítottak ismeretlen tettesek. A sértett elmondta, hogy több alkalommal is láttak az erdő közelében traktorral fát szállítani egy helyi lakost. Az ügyben a rendőrség lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Internet = nagy nyilvánosság Egy helyi hölgy tett feljelentést férje ellen, mivel a saját facebook üzenő falán körözött személyként tüntette fel. Bejegyzéseket is tett hozzá, melyben felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy fusson el, hívja a rendőrséget. A sértett elmondta, hogy a facebook címét nem tudta senki, a férje léphetett be a személyes adataival. A sértett magánindítvánnyal élt rágalmazás miatt, azonban ez a cselekmény megvalósíthatja a számítástechnikai rendszer adatok elleni bűncselekmény vétségét is. Ebből az esetből is látszik, hogy ha valaki ismeri az adatainkat, vagy talán még a jelszavunkat is tudja, azzal visszaélést is elkövethet. Szomorú karácsony December 9-én 15 óra 30 perc körüli időben egy helyi férfi került elfogásra, mivel ellene körözés volt elrendelve. Elfogását követően előállításra került a kapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. Ezután 17 óra körüli időben távozott a kapitányságról. Néhány perccel később telefonon bejelentették, hogy a kapitányságtól nem messze lévő szórakozóhelynél egy gyalogost elütött egy személygépkocsi. A helyszínre érkező rendőr megállapította, hogy a gyalogos az a férfi volt, aki néhány perce még a kapitányságon tartózkodott. Az eset körülményeinek tisztázása folyamatban van, azonban az elsődleges adatok alapján a gyalogos hibájából következett be a baleset. A férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyan ezen a napon 18 órakor egy vidéki férfi az általa vezetett BMW típusú személygépkocsival közlekedett Öcsöd lakott területén kívül, Kunszentmárton felől Öcsöd irányába. Közlekedése során az előtte haladó járműoszlop előzésébe kezdett úgy, hogy nem mérte fel kellőképpen a szemből a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávban Öcsöd irányából szabályosan közlekedő kunszentmártoni fiatalember által vezetett személygépkocsi távolságát, amellyel frontálisan összeütközött. Az ütközés következtében a vétlen fiatalember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset bekövetkezésért felelős személygépkocsit vezetője és utasai 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Felhívás! Egy helyi fiatalember december 20-a körüli időben munkát keresett az interneten. Beírta, hogy kunszentmártoni álláslehetőségek és egyből egy weboldalt adott be a gép. Az oldalon egy hirdetés jelent meg, melyen azt hirdették, hogy egy cég, amelynek neve nem volt kiírva, külső bedolgozókat keres. A munka lényegében az lett volna, hogy a nyers játék elemekből össze kell rakni a játékot, és be kell csomagolni, vissza kell küldeni a megrendelő cégnek. A fenti oldalon egy hölgy neve volt feltüntetve kapcsolattartóként, illetve az ő címe volt megadva. Ezt követően a fiatalember úgy gondolta, hogy jelentkezik, ezért írt egy t. Ezután azonban már egy férfi vette fel vele a kapcsolatot, illetve vele is beszélte meg a további részleteket. Levelezésünk eredményeként 1900 Ft szerződéskötési díjat kellett átutalni egy meghatározott bankszámlára. Azóta azonban sem szerződést nem kapott, sem kapcsolatot nem tud létesíteni a fenti személyekkel. Ahhoz, hogy a fenti cselekmény elkövetője ismertté váljon, a rendőrségnek minél több információra van szüksége. Kérem a lakosságot, hogy akit hasonló körülmények között károsítottak meg, jelentkezzen a rendőrség ügyeletén 08 és 16 óra közötti időben! Tüzelési szezon január 16-án a délelőtti órákban bejelentés érkezett a kapitányságra, hogy Kungyalunál található egyik erdőrészből ismeretlen személy több mázsa fát eltulajdonított. Az adatgyűjtés, tanúkutatás során megállapítást nyert, hogy ezt a bűncselekményt egy helyi lakos követte el. Az elkövető a fakivágás tényét elismerte. Az okozott kár közel százezer forint, mely megtérült január 12-én 17 óra 30 perckor lakossági bejelentés alapján igazoltatás alá lett vonva 6 személy, akik a Kunszentmárton egyik utcájában lévő lakóház kerítésén keresztül fát pakoltak az utcáról az udvarba. Elszámoltatásuk során megállapítást nyert, hogy a fát a kunszentmártoni érközi erdőből tulajdonították el, ezért a fa lefoglalásra került. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a téli időszakban a falopások megelőzése és felderítése érdekében. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki falopással kapcsolatban bűncselekményt követ el, akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti a bíróság. Aki csak szabálysértést követ el - mint a második esetben -, annak büntetése 150 ezer forintig terjedő pénzbírság lehet. Dr. Barath Éva r.őrnagy hivatalvezető Rendőrségi Mikulás December 6-án a városi rendőrkapitányság és polgárőrség közös akciója keretében rendhagyó közúti ellenőrzésre került sor városunkban, melynek keretében a gyerekek kerékpárjának szabályos felszereltségét, valamint a gépjárművek előírás szerinti dokumentumait vizsgálták meg a rend őrei. Akiknél mindent rendben találtak, nagyobb csoki-mikulást, több szaloncukrot és láthatósági mellényt kaptak, azok számára pedig, akiknek voltak hiányosságai, ezúttal figyelmeztetésként kisebb ajándékkal érzékeltették, hogy pótolni kell a mulasztást (rossz fék, lámpa hiánya, kiégett izzó). E jó hangulatú akció is kiválóan szolgálta a közlekedésbiztonság erősítését. Fotó: Vass Zoltán Képsorozat a a Galérában!

13 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Labdarúgás Tavaszi idénykezdés márciusban! Tornatermi és szabadtéri edzésekkel készül Sólyom Vilmos edző irányításával a KuTE megyei I. osztályú felnőtt csapata a 2011/2012. évi bajnokság tavaszi idényére. Fontos az erőgyűjtés az őszi idényt a tabella alján záró együttesnek, mert a megyei I. osztályban maradás lehet csak a cél. Pálinkás László KuTE elnök mindent megtesz a csapat erősítése érdekében. Öten visszatérnek nevelő egyesületükbe, vagyis Gácsi Roland, Pálinkás József, Rácz János (mind Csépa). Sindel László (Martfű), Határ Csaba (Tiszasas) már aláírta az átigazoló lapot, sőt Kun János (Túrkeve) is. A távozás gondolatával egyedül Csík Tamás foglalkozik. Teremlabdarúgó torna, szabadtéri barátságos mérkőzések is szerepelnek a programban, a tavaszi bajnoki rajtra ütőképes csapat kialakítása a feladat. Az MLSZ elfogadta a KuTE pályázatát, a társasági adóból is bevételhez juthat a 120 sportolót, zömében iskolai tanuló sportolását biztosító klub. Ehhez azonban szükséges, hogy az adófizető vállalkozások a már befizetett adójuk terhére nyilatkozzanak a támogatásról. Nem többlet kiadást jelent ez nekik, sőt kedvezményeket kapnak az adózás terén. Az önkormányzat eddigi támogatására is számít a KuTE elnöke, hiszen a várost képviselik a fiúk a pályákon. Az idén 90 éves sportegyesület február 17-én tartja éves rendes közgyűlését, majd rá egy hétre a díszközgyűlését. Régi fotók, újságcikkek, plakátok kiállításával, bemutatásával is szeretnék a jubileumot hangulatosabbá tenni, ezért szívesen fogadnak minden segítséget, támogatást. Pálinkás Ferenc OTP-MOL Bozsik gyermek intézményi program! A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett program az 5-14 éves gyermekek tömeges foglalkoztatását segíti elő az oktatási intézményekben. A Tiszazugban Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd és Tiszaföldvár Kossuth és Homok általános iskolái, valamint a kunszentmártoni Szent Anna egyházi óvoda és a martfűi Játékvár óvoda is a csatlakoztak a programhoz. Így négy korcsoportban 17 csapattal indult az őszi idény. Az óvodások a Szent Márton Kupa teremlabdarúgó tornán vettek részt, ahol a szolnoki gyermekekkel is találkoztak. A tornát a szolnokiak nyerték. Az I.korcsoport ( ben születettek) csapatai Tiszaföldváron szintén teremtornán szerepeltek. Itt a hazaiak nyertek, a KDSE ezüstérmet szerzett, a martfűi és a tiszaföldvári második csapat előtt. A gólkirály Szabados Sándor, a legjobb mezőnyjátékos Pap Attila lett. A II.korcsoport ( ben születettek) csapatai Kunszentmártonban a Széchenyi lakótelepi füves pályán mérték össze erejüket. Cserkeszőlő végzett az élen Öcsöd és a KDSE előtt. A másik csoport Cibakházán játszott, itt a Tiszaföldvár Kossuth Általános Iskola győzött, Homok és a házigazdák általános iskoláit megelőzve. A III.korcsoport ( ben születettek) csapatai Cibakházán találkoztak. Ezen a szabadtéri tornán Cserkeszőlő nyert, Homok, Cibakháza és Öcsöd előtt. Folytatás 2012-ben a februári-márciusi teremlabdarúgó tornákon!!! Pálinkás Ferenc körzeti szervező Csipes Tamara és Berki Krisztián az év sportolója! A magyar sportújságírók minden évben szavaznak, hogy kiket tartanak az év legjobbjainak. A 2011-es év legjobb sportolója Csipes Tamara világbajnok kajakozó és Berki Krisztián világbajnok tornász lett. Csapatban a Ferencváros KEK győztes női kézilabda csapata végzett az élen, a legjobb szövetségi kapitány Storcz Botond (kajak-kenu), a legjobb edző Csipes Ferenc (kajak) lett. A Kunszentmártoni Hír-Lap részéről Pálinkás Ferenc szavazott, nála Csipes Tamara, Berki Krisztián, női kajak kettes Kovács Katalin és Kozák Danuta, Storcz Botond és Csipes Ferenc végzett az élen. Veres István sportújságíró szerint Csipes Tamara, Berki Krisztián, női öttusa csapat, Storcz Botond és Csipes Ferenc volt a legjobb 2011-ben. Jelentős segítség az ifjú labdarúgóknak! Mint az sokak által ismert, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása következtében a múlt év második felétől kezdődően a látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportág) működő amatőr, illetve hivatásos sportszervezeteknek lehetőségük volt a sportfejlesztési program benyújtását és elfogadását követően anyagi támogatást kérni az említett törvény által érintett cégektől, vállalkozásoktól. Az idén 90 éves fennállását ünneplő Kunszentmártoni Torna Egylet is bekapcsolódott ebbe a programba, s a sportot kedvelő kunszentmártoni, vagy városunkból elszármazott lelkes vállalkozásoknak köszönhetően ez idáig forintot gyűjtött össze az erre a célra elkülönített alszámlájára. Ezt az összeget kizárólag a labdarúgás utánpótlás-nevelési feladatokra, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzésére, beruházásra, felújításra lehet fordítani. Az egyesület nevében itt szeretném tiszta szívből megköszönni támogatóinknak ezt a nagyszerű segítségét, hiszen ebben a nehéz helyzetben 6 korosztály (U-7, U-9, U-11, U-13, U-16, U-19) közel 80 fiatal sportolójának rendszeres testedzése, versenyeztetése valósulhat meg nyugodt, rendezett körülmények között. Jelenjen hát meg az újság hasábjain, kik azok, akik segítik az egyesület labdarúgó palántáinak nevelését: GORDIUSZ-95 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. képviseli: KOVÁCS ISTVÁN tulajdonos Patyi és Társa Team Company Könyvelő, Adótanácsadó Kft. képviseli: PATYI FERENC cégvezető AVESZT Gyógyszertár Bt. képviseli: ÁCSNÉ DR. PAP KATALIN ügyvezető igazgató BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. képviseli: KURDI VIKTOR elnök-vezérigazgató Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet képviseli: KECSKÉS ISTVÁNNÉ elnök Zöldmező Mezőgazdasági Szövetkezet képviseli: BALCZÓ ISTVÁN elnök Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy a program jellegének köszönhetően több vállalkozással, céggel jelenleg is folynak tárgyalások, melyek eredményéről hamarosan beszámolunk. Az egyesület vezetőségét segítve, az önkormányzat részéről többen is fáradoznak az anyagi források előteremtésében: Dr. Czuczi Mihály polgármesteren kívül Veres István tanácsnok, illetve Jauernik István képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke mozgat meg minden követ a cél érdekében. Köszönjük munkájukat! A támogatásra jogosultak között, külön programban szerepel az egyesület kosárlabda szakosztálya is. Az ő elképzeléseik megvalósításához szükséges támogatás előteremtésén is fáradozunk. Felhívással élünk Önök felé: Várjuk azok jelentkezését, akik e jogszabályi változásoknak köszönhetően társasági adójuk meghatározott részének befizetésével be tudnak kapcsolódni akár a labdarúgás, akár a kosárlabda szakosztály fejlesztési programjába, vagy tudomásuk van ilyen vállalkozásokról, cégekről! Segítségüket előre is köszönjük! Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester Kézilabda Felkészülés a tavaszi szezonra január 6-án a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra. A felnőtt csapat az őszi szezont három (hazai) győzelemmel a 9. helyen zárta. Junior csapatunk szintén három győzelmet szerzett, és ugyancsak a 9. helyen áll. Az NB II-es kézilabda bajnokság tavaszi szezonja február 25-én kezdődik és május 13- án fejeződik be. Minden csapat mérkőzést játszik, egy hétvégi szünnappal. Mivel az ősszel 6 hazai és 4 vidéki bajnoki mérkőzésünk volt, sajnos ez tavasszal fordítva lesz. Szurkolóink csupán 4 alkalommal láthatják csapatunkat a Dani Margit Sportcsarnokban. Első mérkőzésünket február 25- én hazai pályán a Kiskőrössel játsszuk (részletes sorsolás később). A csapat edzője továbbra is Varga István, aki tavasztól első számú kapusként is szerepel. A játékos állományban lényeges változás nem történt, viszont egy meghatározó, átlövő játékos leigazolását tervezzük. A bajnoki rajtig több edzőmérkőzésen és tornán szerepel majd a kézilabda csapat. A II. UniTrade kézilabda torna február 5-én (vasárnap) kerül megrendezésre NB II-es csapatokkal a Dani Margit Sportcsarnokban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kiss József

14 14 Kosárlabda Az év végén sem pihent kosárlabda csapatunk December 23-án hazai pályán fogadtuk a Szolnoki Honvéd SE csapatát. A fej-fej melletti csata végül hosszabításba torkollott, ahol a katonák bírtak jobban összpontosítani, és re győzni tudtak. Legjobb dobóink: Sári B. 19, Kondor Cs. 11, Tarcsányi R. 9, Kruzslicz F-Süveges I. 7-7, Nádi J. 6, Kállai I. 5, Fülöp 4, Vincze 2 pont. December 29-én szintén a városi sportcsarnokban láttuk vendégül a Szolnoki Főiskola Olaj II. csapatát. A kilátogató népes közönség igazi gálamérkőzést VOLT EGYSZER EGY CSAPAT A 90 esztendős Kunszentmártoni Torna Egylet sokszínű történetében volt egyszer egy csapat, az akkoriban Vörös Meteor Úttörő néven szereplő kis közösség. A képen látható futballista-palánták álló sor, balról jobbra: Kurucz József, Pálinkás József, Veres Gergely, Halmai Ferenc, Baranyi János /Szathmári József edző/, ülő sor, balról jobbra: Kasza Mátyás, Kollár István,?, Simon László, Kupeczki Ferenc, elöl: Pavuk Tamás igyekezetem gyümölcseként, minden útjukba eső ellenfelüket a járás községeinek csapatait gólzáporos meccseken győzték le. A Simon-Pálinkás-Kasza-Veres-Kupeczki ötösfogat gyártotta a gólokat a Liget utcai ma középiskola helyén létező arénában, ősgyepes futballpályán. Immáron 10. esztendeje, hogy a KuTE utánpótlás (U-13, U-16) csapatainak vezetői tisztségét ellátom, a mindennapos gondok terheit vállaimon cipelem. Ezen időtől fáradozom annak érdekében, hogy a focista-palánták közösséggé, csapattá formálódva, nemes versengésben, bajnoki meccseken csiszolgassák tudásukat, erősítsék jellemüket, legyenek nemes szívű, küzdő legények a KuTE színéért. Sok-sok utánjárás, telefonbeszélgetés, levélváltás, eseti kiutazás a térségbe hozadéka, hogy mindeddig voltak, vannak utánpótlás csapataink. Legutóbb júliusában vettem nyakamba a várost: az Öcsödi út, Váci Mihály, Vasvári Pál utcákon át, Istvánházáig jutottam el, egyezkedtem a szülőkkel, akik segítő szándékúak maradtak mind a mai napig. Együttműködésük gyümölcse lett, hogy összeállt a kicsik (U-13) bár szűkös, 15 fős kerete. De aztán hamar kiderült, hogy a korábbi edző, Petróczki József munkahelyi elfoglaltság miatt megválik a csapattól. Nosza, gyorsan lépni kellett, készülni a bajnoki rajtra: Pálinkás László elnök úr egyezségre lépett Pálinkás Ákossal, ő váltotta a leköszönő Petróczki Józsefet, akit a gyermekek elfogadtak, jól kijöttek egymással. Szinte új csapatot kellett építeni; 8+1 fős játékrendszert csapatmunkát gyakoroltatni, a 60x55-ös pálya és 5x2-es kapumérethez oktatni a gyermekeket. Ez nem ment zökkenőmentesen; bátorság, összeszokottság, erőnléti hiányosságok következményeként jöttek a vereségek a hat csapatos mezőnyben. Majd beköszöntött az újabb edzőváltás. Pálinkás Ákos szintén munkahelyi elfoglaltság miatt kényszerült posztjától megválni. A helyére lépett Tóth Márton mindvégig próbálta nagyobb bátorságra (merészségre), a csapatjátékra sarkallni a kicsiket, ámde ez sem ment egy csapásra. Sok gyakorlásra és végre stabil szakmai (edzői) háttérre, létszám növelésére tehetséges fiúk leigazolására van szükség. Mindezek együttléte lehet annak záloga, hogy az ígéretes kis közösség jó csapattá váljon, elmozduljon az 5. helyről, araszoljon felfelé. Az idősebbek, a serdülők (U-16-os csapat) bemutatkozása sem volt fáklyásmenet. Az esztendőre megszervezett, ideális 20 fős kerettel rajtoló együttest is utolérte a balsors. Merthogy előbb, a felnőttek keretét erősítő, több, magasabb osztályt is megjárt-tapasztalt, jeles szakmai repertoárt produkáló Sipos Kornél edző, februárjában, majd a példás munkát meghonosító Sindel László is távozott a szakvezetői posztról, a nyári átigazolási időszakban a Martfű felnőtt csapatába ment futballozni. Ezek után Józsa Tamás szintén a KuTE felnőtt csapatának játékosa avanzsált edzővé, lett egyik napról a másikra az U-16-os együttes szakmai vezetője. A halk szavú, ámde igen precíz, lelkiismeretes fiatal vezetővel a rendelkezésre álló bő kerettel köztük 5-6 újonccal az U-13-as csapatból felkerült tehetséges fiúkkal, kezdődött meg a felkészülés a bajnokság szeptemberi rajtjára. Ahogy telt-múlt Kunszentmártoni Hír-Lap 1. szám, január 26. láthatott. A második félidőt 44-9 tudtuk hozni, így a végeredmény es hazai győzelem. Legjobb dobók: Kruzslicz F. 19, Tarcsányi R. 14, Süveges I. 10, Kondor Cs. 10, Kállai I. 7, Vincze L. 6, Sári B. 3, Hornok M. 3, Nádi J. 2 pont. Ezúton szeretnénk megköszönni ismételten szurkolóinknak egész éves kitartásukat, biztatásukat! Mindenkit szeretettel várunk a 2012-es évben is! A bajnokság állása (a 2011-es eredmények alapján): mérkőzés győzelem vereség 1. Békési SZSK II Jászberényi KSE II Szolnoki Tabán KC Szolnoki Főiskola Olaj KK I Törökszentmiklósi KSE Akkor még ismeretlen volt a nyafogás, alibi kifogások keresése. Volt ellenben szegényes öltözet: használt, agyonmosott piros-fehér csíkos mez, fehér nadrág (gatya), szintén csíkos sportszár, barna-fehér-kék színű tornacipő a módosabbaknak hosszúszárú, tréfásan nevezett, nyeles dorkó, amiben felléptek tanítványaim. És volt még szikrázó napfényes tavaszban-nyárban betonkemény pálya, ahol debütálhattak, csiszolgathatták futballtudásukat a csapat tagjai, szorgalommal odáig jutva, hogy néhányan már tizenéves fejjel a felnőtt csapat tagjaivá lettek! Valamennyiükre, az 50 esztendővel ezelőtti felvétel (készült: május havában, Szilágyi Ferenc által) szereplőire sajnos már többen nem lehetnek köztünk nagyrabecsüléssel gondolok vissza. Szathmári József 6. Kunszentmártoni TE Szolnoki Főiskola Olaj KK II Szolnoki Baglyok SE Szolnoki Honvéd SE Szolnoki MÁV SE Kisújszállási Mamlasztár Szolnoki Sportcentrum Január 14-én Kisújszállásra utazott csapatunk. A csapat létszáma nem volt épp ideális, hét játékos tudta vállalni a játékot. Bár rossz dobóformában volt mindkét együttes, ra sikerült győznünk. Legjobb dobók: Vincze L. 17, Kállai I. 15, Kondor Cs 9, Nádi J. 6, Hornok M. 4, Sári B. 2 pont. Süveges István Viszontagságos őszi idényt hagytunk magunk mögött az idő, más sarkalatos problémák is jelentkeztek a KuTE labdarúgó csapatának háza táján. Történt, hogy a már említett átigazolási időszakban; a tiszasasi, csépai ajánlatot elfogadva, csaknem a fél felnőtt, sőt ifi-futballisták is cserbenhagyták az egyesületet néhányuknak a KuTE volt a nevelő klubja!, és eligazoltak, szinte az utolsó pillanatban! A maradvány ifi és felnőtt csapatot fel kellett tölteni, hogy a mérkőzésekre ki tudjanak állni. És hát az U-16-os csapat kerete segítségre volt ebben, ezen oknál fogva gyakran előfordult, hogy a éves futballisták szombaton és vasárnap is pályára lettek vezényelve. Megesett, hogy a 15 éves vagy alig 16 éves fiúk a felnőtt csapatban debütáltak, akár teljes játékidőben, avagy csereként jutottak játéklehetőséghez. Az eképpen, igen hosszúra nyúlt hétvégeknek a fáradtság (fásultság) lett a következménye. Különösen szembetűnő volt ez azokon az utánpótlás meccseken, ahol az ellenfél hasonló játékerőt vonultatott fel. Lásd Újszász, a Szolnoki Lurkó Focimánia csapatokat, akik ellen mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseket elveszítettük. Természetesen nem lehet szó nélkül hagyni, hogy bizony a fáradtságot még fokozta a sikertelenség előidézője lett, hogy az ifi, vagy a felnőtt meccsek után néhányan ki-kimaradoztak. Ámde pechünk is adódott az ősz folyamán, amikor azonos napon (vasárnap volt ez) kellett a csapatoknak: serdülő, ifi, felnőtt kiállni, ennek megfelelően elosztani a futballistákat. A nevezetes napon Jászárokszállásra utazott az ifi és felnőtt csapat az U-16 pedig Csépára, ahhoz a csapathoz, amelyet mindenki jól elnáspángolt, itt javítottak gólarányt!, mi pedig tartalékosan, szerény 4-0-s eredménnyel tértünk haza! Sajnálatos, de előfordult minden lelkesedésem ellenére, hogy a 20 fős keretből (!) alig lehetett összeverbuválni azt a csapatot, amely végül is, szintén tartalékos összeállításban, 4-0 arányban győzni tudott Mezőtúron. Olykor-olykor hátrányosan hatott, hogy néhányan félvállról vették az elkötelezettség teljesítését, szó (bejelentés) nélkül, ilyen-olyan, utólagosan mondvacsinált okból nem tartottak a csapattal, vagy nem készültek fel pl. a rangadó mérkőzésekre! Megéltük azt is a szülők aggodalma elfogadható volt, hogy a szombat-vasárnapi igénybevétel okán nem engedték el fiukat. Mindezen viszontagságos körülmények közbejötte ellenére (mellett) az U-16-os együttes többre lehet (lenne) képes, minthogy kibérelje a 4. helyet. Még akár a 2. hely bekebelezése is számításba jöhet a KuTE legénység számára, azonban ehhez nagyobb alázatra, fegyelemre, jó szakmai munkára (felkészülésre), a szakosztály háza táján is rendre van szükség. Eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok valamennyi futballista-palántának, a szülőknek, mindenkinek, aki az esztendőben segítő kezet nyújtott az utánpótlás-neveléshez. Szathmári József

15 1. szám, január 26. Kunszentmártoni Hír-Lap 15 Zsadon Gábor és Komondi Erzsébet gyermeke KITTI KOLLÁR ISTVÁN 63 éves Hegyfoky K. u. 45. TIGYI ISTVÁNNÉ KOCSIS MÁRIA MAGDOLNA 82 éves Bercsényi u. 20. JAKAB ISTVÁN LAJOS 42 éves Benkő A. u. 17. BOZSIK GYÖRGY 43 éves Tóth István u. 6. KOVÁCS ANTALNÉ SZILÁK JUSZTINA 81 éves Bercsényi u. 17. FARKAS JÓZSEFNÉ PARCSAMI IRÉN GEORGINA 96 éves Angyal D. u. 4. SÁRI BOLDIZSÁR 86 éves Bem u. 4. KISS SÁNDORNÉ LENGYEL MÁRIA 76 éves Árpád krt. 8. GULYÁS IMRE 55 éves Deák F. u. 20. GYULAI LAJOS 74 éves Vörösmarthy u. 26. BOZSIK LÁSZLÓ 62 éves Lehel u. 4. TÓTH JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA 87 éves Alkotmány u. 46. IPACS JÁNOS 53 éves Álmos u. 23. GÁL LAJOSNÉ BERTA JULIANNA 92 éves Bethlen G. u. 50. SZÖLLŐSI JÓZSEF 45 éves Wesselényi u. 8/a. GORTVA JÓZSEFNÉ VELŐ ROZÁLIA 82 éves Aradi u. 2. TÓTH JÓZSEFNÉ PATKÓ MÁRIA 86 éves Vasút u. 11. JÓNÁS JÁNOS 55 éves Újvilág u. 17. BOZSÓNÉ RÁCZ EDIT MÁRIA 45 éves Nádor u. 20. BIHARI LÁSZLÓNÉ KAPITÁNY ERZSÉBET 68 éves Ugar tanya 274 KARDOS IMRE 65 éves Kungyalu Radnóti u. 12. KAKUK MIHÁLY 85 éves Szent István király u. 64. MOLNÁR MARIETTA 44 éves Gyenesdiás (volt kunszentmártoni lakos) Pietas Temetkezési Bt. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröző helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéző: Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT BT. Temetőgondnok: Nagy Sándor ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet január : Kéki Gyógyszertár február 4-5.: Kossuth Gyógyszertár február : Kéki Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet január : Dr. Terhes Vilmos Kunszentmárton Petőfi u. 16. T.: 70/ február 4-5.: Dr. Farkas Elek Kunszentmárton Széchenyi ltp. O/13. T.: 30/ február : Dr. Sugár Edit Tiszasas Rákóczi u. 5. T.: 30/ APRÓHIRDETÉSEK Kunszentmárton központjában, önálló házrész, külön bejárattal, udvarral, bútorozottan, vagy anélkül olcsón eladó. Érdeklődni: 06/ telefonszámon. Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Számítógép, laptop javítás, karbantartás kedvezményes áron! 3000 Ft-tól 5000 Ft-ig (a probléma mértékétől függően) Átvétel: Kunszentmártonban telefonos egyeztetés után. Molnár Zoltán e.v. Tel: 06-70/ Széchenyi ltp-en teljesen felújított 63 m2-es lakás eladó. Pince van. - Valamint Ksztm. városközpontban öreg lakás nagy portával eladó. Érd: 06/ Kiadó lakás! A városközpontban, újépítésű, bútorozott, felszerelt összkomfortos, kis rezsi költségű 1.emeleti garzon lakás, egy személy részére kiadó! Érdeklődni délelőtt és esti órákban: 06/ Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Szapáry u. 5/1 alatt albérlet kiadó! Érd: 70/ Hirdetés-feladás a Polgármesteri Hivatal portáján. Következő lapzárta február 8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Köszönetnyilvánítás Elment egy lélek ma ismét a Földről, kit szívünk többé el sosem feled, csendesen figyelsz ránk már odaföntről... legyen helyettünk: Isten Veled! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, FARKAS JÓZSEFNÉ sz. PARCSAMI IRÉN GEORGINA - GYÖRGYI NÉNI - gránitdiplomás tanítónő halála fölött érzett fájdalmunkban osztoztak, együttérzésüket kifejezték, temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család Megemlékezés LISZKAI LÁSZLÓ halálának 2.évfordulójára Elfeledni téged nem lehet, Csak megtanulni élni nélküled. Szerető feleséged, fiaid, családjaik, unokáid. Megemlékezés TÓTH KÁROLY halálának 2. évfordulójára. Nehéz az élet nélküled, Te voltál a jóság és a szeretet. Elvitted a fényt a meleget, Csak egy sugarat hagytál, az emlékeidet. Egy reményünk van, ami éltet és vezet, Hogy egyszer majd, Találkozunk veled. Szerető feleséged, fiad,menyed és unokáid

16

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága I. félévi munkatervéről

Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága I. félévi munkatervéről Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016.12.12. Készítés ideje: 2016.12.05.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 2015/2016. tanévre

Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 2015/2016. tanévre Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 205/206. tanévre A Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézmény ütemterve egy tervezet, a feltüntetett ok tájékoztató

Részletesebben

VAGYONMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET)

VAGYONMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) VAGYONMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) amely létrejött Csépa Községi (székhelye: 5475 Csépa, Rákóczi u. 24.; törzsszám:732934; képviseli: Fialka György ) Cserkeszőlő Község Községi (székhelye: 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S 7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-19/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben