2011. május 25., 8.00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. május 25., 8.00"

Átírás

1 8. évfolyam május 25., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal

2 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre! 1. Vannak olyan matematika- és szövegértési feladatok, amelyek után négy vagy öt válaszlehető ség szerepel, ezek mindegyikét egy-egy betű jelöli. z ilyen feladatokban annak az egyetlen válasznak a betűjelét satírozd be, amelyiket helyesnek gondolod! z 1. példafeladat ezt mutatja be. 1. MK00103 Hét Hány percből áll egy hét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Ha már megjelöltél egy választ, de meggondoltad magad, akkor az első jelölést jól láthatóan húzd ki, vagy tégy rá egy X -et, majd satírozd be a helyesnek ítélt választ az alább látható módon! Néhány matematika- és szövegértési feladatban több választ is meg kell jelölnöd úgy, hogy mindegyik sorban egy-egy állítással kapcsolatban kell döntést hoznod. Erre látsz példát a 2. példafeladatban. 2. MK00201 kció alka áruházban a Világatlaszt 200 zedről 180 zedre értékelték le. öntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld (Igaz/Hamis)! Igaz Hamis Világatlasz ára 10%-kal csökkent. I Világatlasz új ára az eredeti ár 4/5-e. I Világatlasz ára 20 zeddel csökkent. I H H H 2 Matematika 8. évfolyam

3 3. szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon megadott helyre kell beírnod. sak olyan hosszú választ írj, hogy az kiférjen az üresen hagyott helyre. 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be. 3. OK00402 Könyv Mit csinál a fiú, miután megtalálta a könyvet? szövegértési feladatok között vannak olyanok, amelyekre a választ a szövegben kell visszakeresned és aláhúznod. Ilyenkor lapozz vissza, keresd ki a választ a szövegben, és húzd alá! Találkozol olyan szövegértési feladatokkal is, amelyekben néhány állítást számozással, a megadott szempont szerint kell sorba rendezned. z ilyen feladatokban az állítások előtti vonalra írd be a sorrendnek megfelelő számot! matematikai részben vannak olyan feladatok, amelyekben rövid választ (egy számot vagy néhány szót) kell írni az üresen hagyott helyre. bonyolultabb matematikafeladatok esetében nemcsak a végeredményre, nemcsak arra a kö vet keztetésre és döntésre vagyunk kíváncsiak, amelyet az eredmény alapján hozol, hanem sze ret nénk látni azt is, hogy milyen számításokat végeztél a feladat megoldása során. Erre a feladat szövege külön felhívja a figyelmedet. Pl.: Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 8. Más matematikafeladatok esetében önállóan kell írásba foglalnod, hogy milyen matematikai módszerrel oldanál meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel cáfolnál meg vagy támasztanál alá egy állítást. z ilyen kérdésekre többféleképpen adhatsz helyes választ. Válaszodat aszerint fogjuk értékelni, hogy az általad leírtak mennyire tükrözik a probléma megértését, illetve milyen a válaszodban megmutatkozó gondolatmenet. 9. zoknál a matematikafeladatoknál, amelyekben két-három lehetőség közül választva kell vala milyen döntést hoznod, ÉS indoklást is kérünk, nagyon fontos, hogy az indoklásodat/ számításodat is leírd, mert ennek hiányában nem elfogadható a válaszod. 10. Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. zután szól a mamájának, hogy megtalálta a könyvet. Néhány matematikafeladatban egy képzeletbeli ország, Zedország szerepel. Zedország pénzneme a zed. füzet végén képleteket tartalmazó táblázatot találsz, amely segítséget nyújthat a matematikafeladatok megoldásában. feladatok megoldásához használhatsz vonalzót, számológépet. Állj! Ne kezdj hozzá a feladatok megoldásához, amíg arra fel nem szólítanak! Matematika 8. évfolyam 3

4 Egy ventilátor minden lapátján fekete pötty található az ábrán látható módon. 1. Milyen alakzatot formál a pöttyök útja, ha a lapátok forogni kezdenek? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! íszburkolat z ábrán világosszürke és sötétszürke színű alakzatokból kirakott díszburkolat egy része látható. = területegység 2. MH02401 Határozd meg, hány területegység a négyzet alakú területet lefedő díszburkolat világosszürke része! Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Matematika 8. évfolyam

5 z autók féktávolsága az az úthossz, amelyet a mozgó gépkocsi a fékek működésbe lépésétől a megállásáig megtesz. következő grafikon egy gépkocsi féktávolságát szemlélteti a sebesség függvényében. 3. Körülbelül mekkora a féktávolsága egy 50 km/h sebességgel haladó gépkocsinak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! kb. 18 méter kb. 24 méter kb. 35 méter kb. 40 méter 4. öntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld (Igaz/Hamis)! Igaz gépkocsi sebességének 10 km/óránkénti növekedésével a féktávolság is mindig állandó értékkel nő. I Kétszer akkora sebesség kétszer akkora féktávolságot eredményez. I 60 km/h sebességgel haladó gépkocsi féktávolsága az 50 km/h sebességgel haladó gépkocsi féktávolságának körülbelül 133 százaléka. I gépkocsi sebessége fordítottan arányos a féktávolsággal. I Hamis H H H H Matematika 8. évfolyam 5

6 5. Egy kutyákkal foglalkozó könyv szerint a kutyaéveket a következő táblázat segítségével lehet átszámítani emberi évekre. táblázatban látható szabályszerűségek alapján melyik képlettel számítható át helyesen egy n éves (n 2) kutya életkora emberi évekre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! n 8 24 n 2 8 n n Kutya Ember 6 hónap 10 év 8 hónap 13 év 1 év 15 év 2 év 24 év 4 év 32 év 6 év 40 év 8 év 48 év 6. Egy kvízjátékban a játékosoknak 18 kérdésre kell választ adniuk. játék szabályai szerint a játékosoknak minden kérdésre válaszolniuk kell. Minden helyes válaszért 1 pontot kapnak, ugyanakkor minden hibás vagy kihagyott válaszért 1 pontot levonnak a már elért pontszámból. Hány pontot ért el Lili ebben a kvízjátékban, ha 13 kérdésre helyes választ adott, a többit viszont elhibázta? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 6 pontot 8 pontot 10 pontot 13 pontot 6 Matematika 8. évfolyam

7 7. Szabó úr a családjával egy 650 kilométernyi távolságra fekvő üdülőhelyre utazik autójával. Szabó úr autója 100 kilométeren átlagosan 5,25 liter benzint fogyaszt. Induláskor az autó 42 literes benzintankja csak a háromnegyed részéig van tele. Elegendő üzemanyag van-e a az autó benzintankjában, hogy odaérjenek az üdülőhelyre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is! I N Indoklás: Igen, elegendő üzemanyag van a benzintankban. Nem, nincs elegendő üzemanyag a benzintankban, tankolniuk kell útközben. Matematika 8. évfolyam 7

8 8. Nekeresdfalva általános iskolájába ellátogat az óvoda 20 nagycsoportosa. z óvodásoknak egy-egy színes pillangót készítenek a kézművesszakkör tagjai. Minden pillangó alapja barna színű lesz, a köröket négyféle színű kartonból vágják ki: piros, kék, zöld és sárga. Tudnak-e mind a 20 óvodásnak más-más díszítésű pillangót készíteni úgy, hogy a négy kör különböző színű legyen a pillangón? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat indokold! I N Indoklás: Igen, tudnak 20 különböző pillangót készíteni. Nem, nem tudnak 20 különböző pillangót készíteni. 9. énes ben szeretne elküldeni egy 85 M méretű videofájlt. fájl mérete tovább már nem csökkenthető. Mivel egy ben legfeljebb 15 M-nyi adatot lehet elküldeni, énesnek több részre kell darabolnia a videofájlt. Legkevesebb hány részre kell darabolnia énesnek a fájlt, hogy ben el tudja küldeni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 5 részre 6 részre 15 részre 20 részre 8 Matematika 8. évfolyam

9 Egy biológus megfigyelte, hogyan növekszik egy baktériumtenyészet felülete. megfigyelés kezdetekor 10 cm 2 volt a felület nagysága. Feljegyezte a baktériumtenyészet méretét az első öt óra során. aktériumtenyészet felülete (cm 2 ) Eltelt idő (óra) ,5 1 21, , ,2 4 64, Ábrázold grafikonon a táblázat adatait, azaz a baktériumtenyészet méretének változását az eltelt idő függvényében! Nevezd el a tengelyeket, és jelöld az egységeket! Matematika 8. évfolyam 9

10 z ókori Egyiptom híres volt matematikusairól, az eredményeiket papirusztekercsek őrizték meg. z egyik tekercsen egy olyan összefüggés leírása olvasható, amely alapján egy 9 egység átmérőjű, 10 egység magasságú, henger alakú gazdasági épület (csűr) térfogata határozható meg. 11. z egyiptomi leírás szerint melyik képlet írja le helyesen egy d átmérőjű és m magasságú henger alakú test térfogatát har -ban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! d 1 9 d2 m 1,5 1 9 d2 m 1,5 8 9 d2 m + 1,5 8 9 d 2 m 1,5 10 Matematika 8. évfolyam

11 Poharak 12. MH40301 Négy különböző formájú pohárba azonos mennyiségű folyadékot töltünk. Melyik ábra mutatja HELYESEN a folyadékok magasságát az egyes poharakban? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! Matematika 8. évfolyam 11

12 13. kanadai Forma-1-es futam helyi idő szerint kor kezdődik Montrealban, ahol az időeltolódás miatt 6 órával korábban van, mint Magyarországon. Egy futam maximum 2 órán keresztül tart. Végig tudja-e nézni Péter az élő tévéközvetítést udapesten, ha legkésőbb kor le kell feküdnie aludni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! I N Igen, végig tudja nézni. Nem, nem tudja végignézni. Indoklás: z alábbi rajz egy iskola kétemeletes épületét mutatja oldalnézetből. Középen található a lépcsőház, jobbra és balra a különböző termek. z iskolában a helyiségek azonosítója egy betű és két számjegy. betű az épületszárnyat, az első számjegy a szintet (földszint: 0, első emelet: 1, ) jelzi, a második számjegy pedig azt, hogy az adott helyiség a szürke színnel jelölt lépcsőháztól számítva hányadik a folyosón. Például: a szárnyban az első emeleten a 3. helyiség a 13 jelzésű kémia-előadó. 14. dd meg a rajz alapján a következő helyiségek azonosítóját! Tanári szoba:... Fizikaszertár:... Énekterem: Matematika 8. évfolyam

13 Zoli és Peti nyáron külföldön járt. Zoli Franciaországba utazott, és 70 euró készpénzt vitt magával, Peti Japánba ment, és jent vitt magával. következő táblázat az egyes valuták árfolyamát mutatja. vételi ár azt jelenti, hogy a váltóhely hány forintért vesz meg egy egységet az adott valutából, az eladási ár pedig azt, hogy hány forintért ad el belőle egy egységet. Valutakód valuta neve Egység Vételi ár Eladási ár EUR euró 1 265,00 272,00 JPY japán jen ,00 200, Hány forintot váltott be a két fiú az utazás előtt? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! Zoli... Ft-ot váltott be. Peti... Ft-ot váltott be. Matematika 8. évfolyam 13

14 Egy könyvtárban a következő könyvespolc-összeállítás található a bejárati ajtó körül. 16. könyvek függőlegesen állnak egymás mellett az egyes polcokon. Körülbelül hány könyv fér el összesen az ábrán látható könyvespolcokon, ha egy könyv átlagos vastagsága 2 cm? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 14 Matematika 8. évfolyam

15 dioptria a geometriai optika lencsékre jellemző mennyisége, főként szemüveglencsék jellemzésére használják. dioptria értéke a következő képlettel számítható ki: 17. = 1 f, ahol a dioptria, f a fókuszpont lencsétől számított távolsága méterben. Ha a fókusztávolság kétszeresére nő, hogyan változik a dioptria értéke? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! kettővel csökken kettővel nő felére csökken kétszeresére nő 18. Margaréta virágüzletben nagyon sok cserepes virág kapható. z üzlet tulajdonosa előre bejegyzi a naptárába, hogy melyik növényt mikor kell meglocsolni. vízipálmát kétnaponta, az orchideákat ötnaponta, a kaktuszféléket hetente kell megöntözni. naptárban április 17-ére az van bejegyezve, hogy mindhárom növényt locsolni kell aznap. Legközelebb hány nap múlva szerepel ugyanilyen bejegyzés a naptárban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! E 10 Matematika 8. évfolyam 15

16 következő ábrán két fogaskerék vázlatos rajza látható. 19. nagyobbik fogaskerék sugara 60 cm, a kisebbé 20 cm. nagyobbik Mennyit fordul fogaskerék a kisebbik sugara fogaskerék 60 cm, a egy kisebbé perc 20 alatt, cm. ha a nagyobbik fordulatszáma 200 Mennyit fordulat/perc? a Úgy kisebbik dolgozz, fogaskerék hogy számításaid egy perc alatt, nyomon ha a követhetők nagyobbik fordulatszáma legyenek! 200 fordulat/perc? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 16 Matematika 8. évfolyam

17 Kati szeretné megtudni, hány szót tartalmaz egy szótár. Elkezdte összeszámolni, hány szó található egy-egy oldalon. Eredményeit a következő táblázatban foglalta össze. 1. oldal 25 szó 2. oldal 32 szó 3. oldal 18 szó 4. oldal 27 szó 5. oldal 30 szó 20. Hogyan tudná Kati megbecsülni a szótárban szereplő szavak számát anélkül, hogy megszámolná a többi oldalon lévő szavakat is? Írd le az általad javasolt MTEMTIKI MÓSZERT, és azt, hogy milyen információra lenne még szükség a becsléshez! módszer leírása: módszerhez szükséges információ: 21. Éva a nyár végén savanyúságot tesz el. salamádét készít, amelybe paprikát, uborkát és káposztát tesz 2 : 2 : 3 arányban. Paprikából és uborkából 5-5 kilogrammot aprított fel a csalamádéhoz. Hány kilogramm káposzta kerül a savanyúságba? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 5,5 kg 6,5 kg 7,5 kg 8,5 kg Matematika 8. évfolyam 17

18 22. z egyik mobiltelefon-szolgáltató percenként 36 forintot számít fel ügyfeleinek minden belföldi hívás esetén. számlázás másodperc alapú, tehát mindenki annyi másodpercért fizet, amennyit telefonált. Hány forintot számláznak egy belföldi hívás után annak az ügyfélnek, aki 4 perc 50 másodpercet telefonált? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 174 Ft-ot 144 Ft-ot 180 Ft-ot 186 Ft-ot 23. ngol nyelvi csoportba járó diákoknak új nyelvkönyvet kell vásárolniuk. nyelvkönyv bolti ára 2840 Ft. kiválasztott könyvet egy online könyváruházban a bolti árnál 20%-kal olcsóbban kínálják. csoport tagjai úgy határoztak, hogy az interneten keresztül együtt rendelik meg a könyvet. csoportnak 14 tagja van. könyvek árán felül egyszeri, 1550 Ft-os szállítási költséget is kell fizetniük. csoport tagjai EGYENKÉNT hány forintot takarítottak meg azzal, hogy a könyvesbolt helyett interneten keresztül vásárolták meg a nyelvkönyvet? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! csoport EGY tagjának megtakarítása:... Ft 18 Matematika 8. évfolyam

19 24. Eszter egy négyzet alakú papírt félbehajtott úgy, hogy háromszöget kapott, majd ezt a háromszöget újból és újból félbehajtotta, összesen négyszer egymás után. Melyik ábra mutatja Eszter papírját a kihajtogatás után? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! Rankine-fok z ngliában és merikában is használt hőmérséklet-mértékegységek egyike a Rankine-fok. Rankine-fok ( R) és a Magyaroszágon használatos elsius-fok ( ) között a következő összefüggés áll fenn. Rankine-fokban mért hőmérséklet = (elsius-fokban mért hőmérséklet + 273) 1,8 25. MH40501 Hány elsius-fok 450 R? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 23 98, Matematika 8. évfolyam 19

20 Kocka következő ábrán egy különlegesen színezett kocka látható, az alsó része teljesen fehér, a felső része teljesen szürke színű. 26. MH32701 z alábbiak közül melyik NEM lehet a fenti ábrán látható kocka hálója? Satírozd be az ábra betűjelét! 20 Matematika 8. évfolyam

21 Egy tárlat megnyitását követő első héten a látogatók száma a következő táblázat szerint alakult. Napok Látogatók száma Kedd 131 Szerda 72 sütörtök 84 Péntek 93 Szombat 236 Vasárnap 384 (Hétfőn a múzeumok zárva tartanak.) 27. Melyik kördiagram adja meg helyesen, hogy a látogatók milyen arányban tekintették meg a kiállítást hétköznap, illetve hétvégén (szombat, vasárnap)? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! Matematika 8. évfolyam 21

22 Egy sakkversenyen 8 versenyző indul. Mindenki mindenkivel egyszer játszik. Ha valaki győz, 2 pontot kap, ha veszít, nem kap pontot. öntetlen esetén mindkét versenyző 1-1 pontot kap. z alábbi ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket szemlélteti. nyilak a győztes felé mutatnak. öntetlen esetén a vonal mindkét végén nyíl van. 28. z ábra alapján határozd meg, hogy a táblázatban szereplő versenyzők hány pontot szereztek eddig! Versenyző versenyző versenyző Eddig elért pontszám versenyző 29. Összesen hány mérkőzés van még hátra a versenyből? Úgy dolgozz, hogy gondolatmeneted nyomon követhető legyen! 22 Matematika 8. évfolyam

23 Kétezer éve ismeretes, hogy ha a fény egy apró lyukon keresztül egy sötét térbe kerül, például egy teljesen sötét dobozba vagy szobába, akkor a szemközti falon a fény útjába állított alakzat fordított állású képe jelenik meg. z ilyen sötét dobozt vagy szobát lyukkamerának nevezik. következő képen látható egy torony, amely előtt le van téve egy lyukkamera. 30. Melyik ábra mutatja helyesen a lyukkamera belső falán látható képet a toronyról? Satírozd be a helyes ábra betűjelét! Állj! Ne kezdj hozzá a matematikafeladatok következő részéhez, amíg arra fel nem szólítanak! Matematika 8. évfolyam 23

24 alázs december 1-jétől kezdve, 15 napon keresztül feljegyezte, hogy 17 órakor hány fokot mutat a külső hőmérő. mért adatok alapján a következő grafikont készítette. 31. Állapítsd meg a grafikon alapján, hány olyan nap volt, amikor alázs hőmérője az előző napihoz képest magasabb hőmérsékletet mutatott! Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 10 nap 8 nap 4 nap 5 nap 32. Hány különbség van az általa mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 8 2 4, Matematika 8. évfolyam

25 Lakás fekvése következő ábrán egy lakás alaprajza látható. Ny É K ablak r szoba Hál szoba ablak Nappali ablak Étkez Konyha ablak ablak ablak Gyerekszoba Gyerekszoba ablak bejárat 33. MH34101 Lakás fekvése lakások fekvését általában annak alapján határozzák meg, hogy melyik égtáj felé néznek az ablakok. Milyen fekvésű az ábrán látható lakás? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! északi-nyugati északi-déli keleti-nyugati északi-keleti 34. MH34102 Lakás fekvése nyugati fekvésű helyiségekbe délután süt be a nap. Melyek ezek a helyiségek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! kisebbik gyerekszobába, a konyhába és a hálószobába. kisebbik gyerekszobába és a konyhába. Mindkét gyerekszobába. nagyobbik gyerekszobába és a nappaliba. Matematika 8. évfolyam 25

26 Egy atlétikai stadion lelátója ovális alakú, és minden szektorában 32 sor található. következő ábrán a lelátó egyik íves része látható. szürkével jelölt rész az szektort mutatja. szektorban lévő ülőhelyek elrendezése olyan, hogy a legalsó sorban 20 ülőhely található, és felfelé haladva minden sorban eggyel több ülőhely van, mint azt megelőzőben. 35. Hány darab ülőhely van az szektor legfelső sorában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Összesen hány ülőhely van az szektorban? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 26 Matematika 8. évfolyam

27 2009 októberében a Söldenben rendezett alpesi sívilágkupán óriás műlesiklásban idier uche nyert. verseny két fordulóban zajlott, az alábbi táblázatban a győztes időeredményei láthatók fordulónként. Név 1. forduló eredménye 2. forduló eredménye idier uche 1: : két forduló időeredményeit összeadták, és ennek alapján hirdettek végeredményt. (z 1:10.48 időeredmény jelentése: 1 perc, 10 egész 48 század másodperc.) Mennyi lett a győztes összesített eredménye a versenyen? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 2: : : :22.25 E 2:22.45 Matematika 8. évfolyam 27

28 Zedország parlamenti ülésén egy fontos törvényt akartak megszavazni. hhoz, hogy a törvényt elfogadja a parlament, két feltételnek kell teljesülnie. 1. parlamenti ülés határozatképes legyen, azaz az értékelhető (IGEN vagy NEM) szavazatok száma elérje a parlamenti tagok számának 75%-át. ( hiányzók, tartózkodók és érvénytelenül szavazók szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.) 2. z értékelhető szavazatok legalább 2/3-a álljon a törvény elfogadása mellett, azaz legalább ennyi IGEN szavazat legyen. következő táblázatban látható a törvény elfogadásáról tartott szavazáson való részvételi arány és a szavazatok megoszlásának aránya. Parlamenti tagok száma 250 parlamenti ülésen részt vevők száma 235 Érvénytelen szavazatok száma 7 Tartózkodók száma 21 IGEN-nel szavazók száma 124 NEM-mel szavazók száma táblázatban szereplő adatok segítségével döntsd el, hogy Zedország parlamentje elfogadta-e az új törvényt vagy sem! Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is! I N Indoklás: Igen, elfogadták az új törvényt. Nem, nem fogadták el az új törvényt. 28 Matematika 8. évfolyam

29 Salamon túrázni indul Zedújfaluból, és Zedfalvára szeretne eljutni. két falut két ösvény köti össze, mindkettőn van egy útelágazás, ahol jobbra vagy balra lehet fordulni. Mindegyik útvonalon el lehet jutni Zedfalvára. következő térkép a két falu közötti útvonalakat mutatja. 39. Salamon nem tudja, melyik a legrövidebb út, ezért találomra dönti el, hogy induláskor és az elágazásoknál merre fordul. Mekkora az esélye annak, hogy Salamon a legrövidebb úton jut el Zedfalvára? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 1 : 2 1 : 4 1 : 8 1 : 3 Matematika 8. évfolyam 29

30 z új védőoltások hatékonyságát kísérletekkel szokták vizsgálni. jelentkezőket véletlenszerűen két csoportba osztják. kísérleti csoportba kerülők az új védőoltást kapják, míg az úgynevezett kontrollcsoportba kerülők nem részesülnek kezelésben. kutatók ezután megvizsgálják, hogy egy meghatározott időn belül melyik csoportban hányan kapják el az adott betegséget, és ennek alapján foglalnak állást a védőoltás hatékonyságáról. következő táblázatban szereplő adatokat egy új influenza elleni oltás kísérlete után jegyezték le a kutatók. 40. Kísérleti csoport Kontrollcsoport Résztvevők száma Megbetegedők száma táblázat adatai alapján állapítsd meg, hatásos-e az influenza elleni új védőoltás! Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is! I N Indoklás: Igen, hatásos. Nem, nem hatásos. 30 Matematika 8. évfolyam

31 dott egy átlátszó üvegkocka. Festettek rá három szakaszt. Ha ezt a kockát rendre elölről, felülről, illetve oldalról nézzük, akkor a három festett szakasznak a következő vetületét látjuk. 41. Rajzold meg vastag vonallal a kockára festett három szakaszt! Itt próbálkozhatsz: Végleges válasz: Matematika 8. évfolyam 31

32 Hippokratész, a nagy ókori görög orvos leírta a tengervíz emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatását. konyhasót tartalmazó vizes oldatok, különösen a 0,9 tömegszázalékos sóoldat, napjainkban is fontos szerepet töltenek be a különböző gyógykezelésekben. z oldatok tömegszázalékban kifejezett összetételét a következő matematikai összefüggés adja meg. az oldott anyag tömege tömegszázalék = 100 (oldószer + oldott anyag) tömege 42. Mit kell tennie a laboratórium munkatársának, ha 200 gramm 0,9 tömegszázalékos oldatot akar készíteni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 9 g konyhasót 191 g vízben kell feloldania. 45 g konyhasót 155 g vízben kell feloldania. 18 g konyhasót 182 g vízben kell feloldania. 1,8 g konyhasót 198,2 g vízben kell feloldania. Egy 40 fős osztály év végi matematikajegyeinek megoszlását mutatja az alábbi táblázat. Osztályzat Tanulók aránya 5 20% 4 45% 3 35% 43. Mennyi lett az osztály év végi átlaga matematikából? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 32 Matematika 8. évfolyam

33 Egy mobiltelefonokat forgalmazó zedországi cég reklámújságjában SUPER- és EXTR- néven hirdette meg akciós díjcsomagjait. havi telefonköltség alakulását a következő ábrán látható módon grafikusan is szemléltette. 44. z alábbiak közül melyik ismertetés írja le helyesen az EXTR- díjcsomag ajánlatát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 0,4 zeddel emelkedik. csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 0,8 zeddel emelkedik. csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 1,25 zeddel emelkedik. csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 2,5 zeddel emelkedik. Matematika 8. évfolyam 33

34 következő diagram néhány árucikkcsoport árváltozását mutatja az előző évhez képest. 45. diagram adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld (Igaz/Hamis)! Igaz Volt olyan árucikkcsoport, amelynek az ára csökkent az előző évihez képest. I z átlagos árváltozáshoz képest a legnagyobb eltérés a háztartási energia árváltozásában figyelhető meg. I ruházati cikkek ára nem változott. I Két árucikkcsoport ára emelkedett az átlagos árváltozásnál nagyobb mértékben. I Hamis H H H H 46. diagram alapján határozd meg annak a televíziónak az árát, amely az előző évben Ft -ba került! ( televízió a tartós fogyasztási cikkek csoportjába tartozik, ára a diagram szerint alakult.) Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Ft Ft Ft Ft 34 Matematika 8. évfolyam

35 István Ft értékben vásárolt részvényeket a tőzsdén. Egy részvény ára 4000 forint volt. 47. Hány részvényt vásárolt István? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 20 darabot 25 darabot 40 darabot 30 darabot 48. z István által vásárolt részvények ára darabonként 600 Ft-tal emelkedett. Mennyi lesz az István által vásárolt részvények összértéke a részvények árának emelkedése után? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! Matematika 8. évfolyam 35

36 z alábbi táblázat két ország éves gabonatermelési adatait mutatja. Egy újság országban a következőket írta erről: hogy az adatok is mutatják, mezőgazdaságunk sokkal hatékonyabb, földjeink jobb minőségűek, mint országé, hiszen több a termőföldünk, és több gabonát is termelünk. Ország Termőföldek területe Megtermelt gabona mennyisége km tonna km tonna 49. táblázat adatai alapján egyetértesz-e az újság állításával? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat matematikai érvekkel indokold! I N Indoklás: Igen, egyetértek. Nem, nem értek egyet. 36 Matematika 8. évfolyam

37 50. Pannát a szülei a következő ábrán látható földgömbbel szeretnék meglepni a születésnapján. Panna anyukája egy díszdobozba szeretné tenni az ajándékot. papírboltban különböző méretű dobozok közül válogathat. Melyik méretű dobozba fér bele a kiválasztott földgömb? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 80 cm 80 cm 80 cm 62 cm 62 cm 84 cm 58 cm 60 cm 80 cm 50 cm 50 cm 85 cm 51. Nagymamája egy akváriummal lepte meg Pannát a születésnapján. z akvárium 40 cm magas, 60 cm hosszú és 50 cm széles. Egy ekkora ajándékot nem akart színes papírba becsomagolni a nagymama, de kötött rá egy szalagot masnival a végén (a rajzon látható módon). masnihoz 120 cm hosszú szalag kellett. Hány centiméter hosszú szalagot használt fel a nagymama a díszítéshez (átkötés + masni)? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! Szövegértés 8. évfolyam 37

38 Magas hegységekben megadható az a magassági szint, amely fölött nyáron kevesebb hó olvad el, mint amennyi télen esik. Ezt a magassági szintet állandó hóhatárnak nevezzük. következő ábrán egy magashegység szintvonalai láthatók a magasságértékekkel, amelyek az azonos tengerszint feletti magasságú pontokat kötik össze. z ábrán a hóhatár fölötti szintet fehér szín jelzi. 52. következő ábrán a megadott lépték segítségével jelöld be egy vízszintes vonallal a fenti ábrán látható magashegység hóhatárszintjét! 38 Szövegértés 8. évfolyam

39 Egy kisváros vegyesboltja vállalja, hogy telefonos megrendelésre házhoz szállít élelmiszercsomagokat a város lakosainak. Kovács és a Német család tagjai a bolt rendszeres megrendelői, és a bolttal egy utcában laknak. 53. Egyik délután a Kovács családtól érkezett megrendelés. futár elindult a boltból a csomaggal a megrendelőhöz. Kevéssel azelőtt, hogy célhoz ért volna, a boltos hívta telefonon, hogy a megrendelés teljesítése után menjen vissza az üzletbe, mert Németékhez is ki kell vinni egy csomagot. futár a megbeszéltek szerint teljesítette a két rendelést, majd Németéktől egyenesen hazament. Mennyi utat tett meg a futár a boltból való első elindulásától a saját lakásáig? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 970 métert 1100 métert 1590 métert 2210 métert E 2830 métert Matematika 8. évfolyam 39

40 MotoGP motorversenyen az egyik évben nagy küzdelem zajlott a végső győzelemért. Három futammal a szezon vége előtt a bajnokság pontállása a következő volt. Helyezés Név Szerzett pont 1. V. Rossi J. Lorenzo Pedrosa Stoner ovizioso 142 MotoGP futamain az első 15 versenyző kaphat pontot. z egyes helyezésekért járó pontszámokat mutatja a következő táblázat. Helyezés Pontszám Matematika 8. évfolyam

41 54. Ha a hátralévő három futamon V. Rossi nem szerez egyetlen pontot sem, akkor V. Rossin KÍVÜL hány versenyzőnek van még esélye a bajnokság megnyerésére? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Megnyerheti-e még V. Rossi a bajnokságot, ha az utolsó három futamot J. Lorenzo nyeri? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! I N Indoklás: Igen, még megnyerheti V. Rossi a bajnokságot. Nem, V. Rossi már nem nyerheti meg a bajnokságot. Matematika 8. évfolyam 41

42 56. z iskolai farsangon Viktor varázslónak fog öltözni. varázslójelmez gallérjára és süvegére összesen 329 db csillagot ragaszt, a palásthoz még 30 db-ra lesz szüksége. csillagokat a papírboltban 50 db-os csomagban árulják, 230 Ft/csomag áron. Összesen hány forintba kerülnek a jelmez csillagdíszei? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! vásárolt csillagdíszek ára:... Ft 57. Zedország egyik látványossága a Tükörmúzeum. múzeum különlegessége, hogy minden tárgyat úgy látunk, mintha tükörben néznénk azokat. következő képen található órát a múzeum egyik termében lehet megtekinteni. Kati a következő időt látta rajta egyik délután: Határozd meg a fenti tükörkép alapján a valódi pontos időt! 42 Matematika 8. évfolyam

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet 10. évfolyam 2013. május 29., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2013 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan

Részletesebben

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal . évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat

Részletesebben

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

2009. május 27., 8.00

2009. május 27., 8.00 6. évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal F Ü Z E T 8. ÍMKE ÉVFOLYM ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 28 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

Megnyílt a cserkészkiállítás

Megnyílt a cserkészkiállítás XVIII. évf. 39. szám 2009. október 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Gödöllő a cserkészközpont Megnyílt a cserkészkiállítás Október 20-án, kedden nyílt meg

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 213 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztály Budapest, 214 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 21 Országos kompetenciamérés 21 Feladatok és jellemzőik matematika 1. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 211 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 21 májusában immár nyolcadik alkalommal került sor az

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

MOZGÁSBAN. francia arany, BKV-s ezüst. naptár 2014. Jól kifőztük! interjú: Tarlós István Bolla Tibor. villamosvezető EB

MOZGÁSBAN. francia arany, BKV-s ezüst. naptár 2014. Jól kifőztük! interjú: Tarlós István Bolla Tibor. villamosvezető EB MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 4. szám naptár 2014 Jól kifőztük! FOCIKUPA, FŐZŐVERSENY interjú: Tarlós István Bolla Tibor villamosvezető EB francia arany, BKV-s ezüst rovat mozgásban 1 2013 karácsonya után A

Részletesebben

Sztárfodrász. Dögletes állapotok a Dong-ériben. Ülve élnek. Autógyár munkást keres A 7 ARCAI. 2011. március 30. XXV. évfolyam 13.

Sztárfodrász. Dögletes állapotok a Dong-ériben. Ülve élnek. Autógyár munkást keres A 7 ARCAI. 2011. március 30. XXV. évfolyam 13. Dögletes állapotok a Dong-ériben (13. o.) A megduzzadt vizű csatornában dögök és hatalmas szemétgátak vannak... Autógyár munkást keres (6. o.) A Mercedes 60 területre keres szakembert Halasról is. Ülve

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

Környezeti nevelés a matematika órákon

Környezeti nevelés a matematika órákon Környezeti nevelés a matematika órákon Készítette: Sulyokné Reicz Magdolna A modul címe: A parlagfű nyomában Százalékszámítás, diagramok készítése Környezetvédelem a 9. osztályos matematikaórákon A modul

Részletesebben

CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás

CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás CSALÁD-HÁZTARTÁS JAM-Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 3. átdolgozott kiadás Tartalomjegyzék Családi munkamegosztás - gazdálkodás 1. A személyes költségvetés megtervezése

Részletesebben

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás,

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás, Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 4. hét Liszt, ami nincs Nem mindig stimmel a csomagoláson feltüntetett súly! Erre az eredményre jutott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a nélkülözhetetlen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Színesedik Budapest. Véleménnyel fizet a felszálló. Bajtárstól a BNV-ig

MOZGÁSBAN. Színesedik Budapest. Véleménnyel fizet a felszálló. Bajtárstól a BNV-ig MOZGÁSBAN XLII. évfolyam 5. szám Színesedik Budapest Véleménnyel fizet a felszálló Bajtárstól a BNV-ig Együtt kerek az évforduló Villamospályafelújítás a Nagykörúton Július 24. és augusztus 19. között

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

A helyi járatok léte a tét

A helyi járatok léte a tét www.ozdikorkep.hu 2010. január 29. a város lapja II. évfolyam, 2. szám A helyi járatok léte a tét Részletesen: 4-5. oldal A magyar kultúrát ünnepeltük A kultúra több mint cél, mert az változik, átalakul,

Részletesebben

MOZGÁSBAN. BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót. Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön. 40 éve együtt

MOZGÁSBAN. BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót. Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön. 40 éve együtt MOZGÁSBAN XLII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön 40 éve együtt ELÉRHETŐ A BKV ÚJ WEBLAPJA Április utolsó hetére elkészült

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL?

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 10. MODUL: MI FÜGG MITŐL? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Sarka Kata: Weisz Fanni:

Sarka Kata: Weisz Fanni: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT 150 Ft A minglik jelmondata: együtt lenni, de külön élni A váci börtön lelkészének népes rajongótábora van A Shop nem turkáló, minòségi árukat vehet

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 29. hét Újfajta termékbemutatós átverések Az egészség megőrzését célzó ingyenes vizsgálattal csalták a helyszínre a vásárlókat Noha évek óta ismert, hogy

Részletesebben